Page 1

FÖRENKLINGSVERKTYG

#8

Tidsåtgång: ca 60-90 minuter

WORKSHOP: VILKA STOPPFAKTORER FINNS I VERKSAMHETEN? Användning

Bakgrund:

Syftet med denna övning är att ge er en uppfattning om vad som hindrar ett effektivt arbete i gruppen, avdelningen eller organisationen som helhet. I vissa fall kan det vara bra om övningen leds av någon annan än chefen/teamledaren.

En viktig orsak till att team och organisationer inte når önskvärda prestationer är att det finns ett antal ”stoppfaktorer” inbyggda i kulturen. Dessa faktorer tar bort mycket av viljan och förmågan hos individer, grupper och avdelningar att prestera. Stoppfaktorerna kan ha att göra med vitt skilda saker: • • • • •

en kultur som säger stopp till initiativ och nya förslag personer som har veto att säga nej till nya initiativ rutiner och regler som försvårar arbetet bristfällig interninformation brist på samordning mellan olika avdelningar osv.

Genomförande: Se till att deltagarna får ett antal (minst 9 st) post-it-lappar vardera. Be deltagarna besvara de tre frågorna nedan på post-it-lapparna. Gå därefter igenom och diskutera samtliga svar. 1. Vad upplevs som stoppande i teamet eller organisationen? Undvik att koppla hinder till enskilda personer eftersom det kan skapa konflikter. Fokusera på sakfrågor och generella hinder. 2. Vad kan göras för att undanröja dessa hinder? 3. Sänder jag själv ut några stoppsignaler? Samla ihop, sammanställ och diskutera gemensamt era svar. Vilka stoppfaktorer har tagits upp av flera? Vilka idéer har ni för att undanröja dessa?

Förenklingsverktyg.indd 8

11/30/2012 3:42:07 PM

8. Workshop stoppfaktorer  

8. Workshop stoppfaktorer

8. Workshop stoppfaktorer  

8. Workshop stoppfaktorer

Advertisement