Page 1

FÖRENKLINGSVERKTYG

#6

Tidsåtgång: ca 45-90 minuter

ÖVNING: PRIORITERING AV AKTUELLA PROJEKT OCH UPPGIFTER Användning

Gör så här:

Denna övning hjälper dig eller din grupp att prioritera bland aktuella projekt och uppgifter. En stor källa till stress och överbelastning är när vi inte prioriterar och aktivt väljer bort vissa uppgifter. Denna övning kan med fördel göras regelbundet eller när det finns osäkerhet om vad som gäller och vad som är viktigast just nu.

Bestäm det område du/ni vill gå igenom (helheten eller en avgränsad del av verksamheten, kan också göras för en enskild medarbetare).

1. Ska göras

Samla berörda personer under 1-1 ½ timme. Lista alla pågående projekt och aktiviteter. När alla är överens om att listan är heltäckande, gå igenom var och en av de listade projekten/uppgifterna och ange om det 1. Ska göras, 2. Ska göras i mån av tid eller 3. Ska inte göras

2. Görs i mån av tid

3. Ska inte göras

Källa: Insightlab AB

Förenklingsverktyg.indd 6

11/30/2012 3:42:07 PM

6. övning prioritera uppgifter  
6. övning prioritera uppgifter  

6. övning prioritera uppgifter

Advertisement