PAR 6/2014

Page 12

Wydarzenia RELACJE

Automatyka a efektywność energetyczna Już po raz osiemnasty do Rytra w Beskidzie Sądeckim zjechali przedstawiciele zakładów przemysłowych, biur projektowych, instytutów naukowo-badawczych, a także przedstawiciele nauki, aby uczestniczyć w Konferencji Automatyków RYTRO 2014. Hasło przewodnie tegorocznej edycji brzmiało: „Efektywność energetyczna i ochrona środowiska – wyzwania dla automatyków”.

W czasie dwóch dni konferencji (20–21 maja 2014) referaty wygłosili naukowcy oraz przedstawiciele przemysłu. Tradycyjnie już wystąpienia zostały podzielone na cztery części: naukową i „produktową” – prezentacje produktów

12

i rozwiązań firm, odbywające się jedna po drugiej pierwszego dnia konferencji, oraz seminaryjną i wystawową, odbywające się symultanicznie w sali plenarnej oraz dwóch salach wykładowych w drugim dniu konferencji. Sesję naukową otworzył prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz referatem zatytułowanym „Zastosowanie sieci neuronowych w ochronie środowiska”. Następnie prof. dr hab. inż. Leszek Trybus, reprezentujący Politechnikę Rzeszowską, przedstawił stan prac nad algorytmami dla prototypowego autopilota okrętowego, przewidzianego do wdrożenia w holenderskiej firmie Praxis. Do tematyki poruszonej przez prof. Tadeusiewicza powrócił w swoim wykładzie prof. dr hab. inż. Jan Maciej Kościelny z Politechniki Warszawskiej, który omówił konkretne zastosowania modeli neuronowych do monitorowania i redukcji emisji tlenków azotu. Realizowane procesy związane z wdrażaniem inteligentnych systemów pomiarowych w energetyce przedstawił z kolei prof. dr hab. inż. Tadeusz Skubis z Politechniki Śląskiej. Od 2006 r. działa Małopolsko-Podkarpacki Klaster Czystej Energii, który zrzesza 44 instytucje, a jego głównym zadaniem jest wymiana wiedzy i informacji pomiędzy środowiskami nauki, przemysłu i organizacjami

samorządowymi. Przykłady efektów takiej współpracy realizowanej przez Klaster przedstawił Przewodniczący Zespołu Sterującego, prof. dr hab. inż. Ireneusz Soliński. Natomiast mgr inż. Józef Kała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie omówił zasady udzielania dofinansowania na wsparcie działań energooszczędnych w Małopolsce. Blok tematów energetycznych zamknął mgr inż. Artur Łazicki z Krajowej Agencji Poszanowania Energii, który omówił konsekwencje ustawy o efektywności energetycznej, ze szczególnym naciskiem na procedurę pozyskiwania tzw. białych certyfikatów, natomiast część naukową wystąpień zakończył dr inż. Wacław Mukawa z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie referatem zatytułowanym „Automatyka i pomiary w realizacji funkcji i aspektów prawa ochrony środowiska. Przykłady”. Druga część konferencji należała już do firm – organizatorów konferencji. Przedstawiciele ABB, Danfoss Poland, Eaton Electric, Emerson, Jumo, Limatherm Sensor, Lumel, Polna, Skamer-ACM, Technokabel, Turck oraz WIKA Polska zaprezentowali wybrane nowości z oferty swoich firm, przy czym szczególną uwagę zwracano na realizację zadań związanych z efektywnością energetyczną i ochroną środowiska.

Fot. J. Górska-Szkaradek (PAR), S. Ścibior (PAR)

Relacja z XVIII Konferencji Automatyków RYTRO 2014


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.