Page 1

ruchu Utrzymanie +diagnostyka 

kwartalnik techniczno-informacyjny nr 2(7) 2014 r. kwiecień, maj, czerwiec

UR+d

nakład: 8000 egz.

wydawnictwo

WAGTECH prasa

internet

konferencje


2/2014

Szanowni Państwo

Spis treści

Tegoroczna wiosna jest wyczuwalna nie tylko przyrodniczo, czy też temperaturowo, ale i dla przemysłu jest wyczuwalna pod względem licznych i potężnych inwestycji, remontów czy też modernizacji. Wyczuwalna jest również zwiększająca się intensywność imprez branżowych takich jak Poznańskie Targi Expopower, które odbędą się w dniach 13-15 maja br. Czy też ITM Mach-Tool 3-6 czerwca br. Nasze wydawnictwo nie może pozostać obojętne na tak wzmożony ruch w wydarzeniach branżowych i możemy pochwalić się XXXII Konferencją Naukowo-Techniczną, która odbędzie się 12-13 czerwca br. w miejscowości Hucisko koło Zawiercia (woj. śląskie). Temat tegorocznego spotkania to „Oszczędne i Innowacyjne Rozwiązania w Utrzymaniu Ruchu, Diagnostyce oraz Modernizacje w Obiektach Przemysłowych”. Spotkanie przewidziane jest na ok. 180 uczestników. Patronat medialny obejmie pismo „Utrzymanie Ruchu i Diagnostyka” oraz portal www.urd.com.pl. Na sali słuchaczy zasiądą szefowie działów utrzymania ruchu i produkcji, automatycy, dyrektorzy i specjaliści ds. technicznych. Na konferencji spotkać będzie można przedstawicieli praktycznie wszystkich branż przemysłowych. Konferencja z każdym rokiem cieszy się większą popularnością dlatego też z tego miejsca serdecznie zapraszam zarówno słuchaczy jaki i przedstawicieli firm wystawienniczych do udziału w ww. wydarzeniu.

Konferencje Naukowo-Techniczne w 2014 roku........................... 4

Nowości......................................................................................... 5

TEMAT NUMERU – Nowoczesne smarowanie to efektywność i energooszczędność ......................................... 12 TEMAT NUMERU – Nowe laboratorium i specjalność na mechatronice.................................................... 14 Zawory regulacyjne do materiałów sypkich................................. 15 Szybkie dostawy stali ulepszonych cieplnie................................ 18 Metoda SPM HD – najszersza kontrola łożysk tocznych............ 20 Unikalne zabezpieczenia układów podnoszenia......................... 22 Bezkonkurencyjne czujniki średniego zasięgu ........................... 25 1200XT panelowy komputer przemysłowy dedykowany do pracy w ekstremalnych warunkach oraz dla stref zagrożonych wybuchem..................... 27

Serdecznie zapraszam do lektury Z poważaniem Anna Gabruś

B jak BITNER, B jak BMS .......................................................... 28 Okiełznać dane pomiarowe – cz. 1................................................ 30 PMX............................................................................................. 32 XXXI Konferencja Naukowo-Techniczna „Efektywność w automatyce, systemach pomiarowych. Bezpieczeństwo i Oszczędność” to już historia.......................... 35 Przegląd inwestycji...................................................................... 38

Prenumerata Szanowni Państwo, zachęcamy do prenumerowania magazynu Utrzymanie Ruchu i Diagnostyka. Pismo tworzone jest we współpracy ze specjalistami z branży utrzymania ruchu, automatyki oraz diagnostyki. Pismo jest dedykowane pracownikom działów utrzymania ruchu i produkcji, automatykom, głównym mechanikom oraz elektrykom. Naszym celem jest inspirowanie Państwa do poszukiwania nowych, lepszych rozwiązań. Chcemy się rozwijać zgodnie z potrzebami czytelnika.

Redakcja Wydawca: Wydawnictwo Wag-Tech ul. Główna 12, 47-411 Czerwięcice tel./fax 32-414 9225, tel. 32-414 92 26.

Jeśli chcą Państwo regularnie otrzymywać nasz kwartalnik, proszę o kontakt telefoniczny pod nr 32 414 92 26 lub e-mail pomiar@pomiar.com. Koszt rocznej prenumeraty to 43,20 zł. Istnieje możliwość wpłaty na poczcie lub na konto 03 1140 2004 0000 3102 3480 6705

Prezes Wydawnictwa: Katarzyna Hahn Redaktor Naczelna: Anna Gabruś Redaguje Zespół: Ryszard Hahn, Krzysztof Oliwa, Aneta Gorlach

Wydawnictwo Wag-Tech Hahn Katarzyna, ul. Główna 12, 47-415 Czerwięcice (z dopiskiem prenumerata). Periodyk również jest dostępny w sieciach Kolporter, Ruch oraz Garmond Press.

Opracowanie graficzne i skład: KAM ART Reklama DTP Tomasz Wilk, kamart@kamart.biz.pl

3


kolorystyka: Energetyka - C40, M100, Y70, K40 Elektrotechnika - C0, M0, Y0, K50 & - C20, M50, Y35, K0 Kwartalnik - C0, M0, Y0, K80

ruchu Utrzymanie +diagnostyka 

ruchu Utrzymanie diagnostyka + 

Konferencje Naukowo-Techniczne

Nasze spotkania na stałe wpisały się w kalendarz imprez branżowych i z każdym rokiem odnotowujemy wzrost zainteresowania ze strony gości uczestniczących w kolejnych sympozjach. Poniżej prezentuję Państwu harmonogram konferencji na rok 2014.

XXXI Konferencja

Data

Miejsce

06-07 marca 2014

Ustroń

• Aparatura kontrolno-pomiarowa • Napędy i układy sterowania napędów • Zawory • Roboty przemysłowe i manipulacyjne • Automatyka przemysłowa • Elektronika przemysłowa • Bezpieczeństwo maszyn

Zakłady produkcyjne wszystkich gałęzi przemysłowych. uczestnicy: • Kierownicy AKPiA • Dyrektorzy ds. Technicznych • Główni Automatycy • Szefowie Utrzymania Ruchu

12-13 czerwca 2014

Hucisko k. Zawiercia Hotel Orle Gniazdo

• Automatyka przemysłowa • Aparatura kontrolno-pomiarowa • Diagnostyka • Napędy i układy sterowania napędów • Outsourcing dla utrzymania ruchu • Zawory • Gospodarka Smarownicza • Mechanika • Elektrotechnika

Zakłady produkcyjne wszystkich gałęzi przemysłowych. uczestnicy: • Szefowie Utrzymania Ruchu • Dyrektorzy Techniczni • Kierownicy Działów Elektrotechnicznych • Główni Inżynierowie Zakładów, • Dyrektorzy ds. Inwestycji, • Główni Automatycy oraz • Główni Mechanicy

04-05 września 2014

Nałęczów k. Lublina Hotel Energetyk

• Przesyłanie i dystrybucja energii elektrycznej • Aparatura kontrolno pomiarowa, • Systemy automatyki, sterowania i informatyki • Elektrotechniczne instalacje, sprzęt • Sieci niskiego i średniego napięcia • Systemy zasilające i sterujące • Systemy alarmowe i zabezpieczające • Inżynieria elektryczna i elektroniczna oraz usługi • Systemy oszczędności energii

Elektrownie, elektrociepłownie, zakłady energetyczne, przedsiębiorstwa i zakłady energetyki cieplnej uczestnicy: • Główni Energetycy • Główni Elektrycy • Kierownicy Działów Energetycznych i Elektrycznych • Dyrektorzy ds. Inwestycji • Kierownicy Produkcji • Operatorzy sieci • Dyrektorzy ds. Technicznych

27-28 listopada 2014

Karczowiska k. Lubina (woj. Dolnośląskie) Hotel Karczowisko

• Automatyzacja procesów produkcyjnych • Procesy kontrolno-pomiarowe • Automatyka przemysłowa • Napędy i sterowanie • Robotyzacja • Zapobieganie awariom i przestojom podczas produkcji / wczesne wykrywanie problemów • Podnoszenie efektywności produkcji • Aplikacje w procesach produkcyjnych • Technika liniowa • Kontrola jakości • Telemetria/ monitoring • Transport wewnętrzny • Komunikacja przemysłowa/ wewnątrzzakładowa • Utrzymanie Ruchu i Urządzeń • Logistyka • Łańcuchy • Dostawy • Bezpieczeństwo Pracy • Monitorowanie i diagnostyka w procesach produkcyjnych • Systemy wizualizacji produkcji • Systemy informatyczne w inżynierii produkcji

Zakłady produkcyjne wszystkich gałęzi przemysłowych. uczestnicy: • Dyrektorzy ds. Technicznych • Szefowie AKPiA • Dyrektorzy i szefowie dz. produkcji • Szefowie Utrzymania Ruchu • Główni Inżynierowie Zakładów • Dyrektorzy ds. Inwestycji • Główni Automatycy

„Efektywność w Automatyce, Systemach Pomiarowych oraz Bezpieczeństwo i Oszczędność”

XXXII Konferencja „Oszczędne i Innowacyjne Rozwiązania w Utrzymaniu Ruchu i Diagnostyce oraz Modernizacje w Obiektach Przemysłowych”

XXXIII Konferencja „„Efektywność w Unikaniu Awarii w Instalacjach Elektrycznych. Inteligentna Automatyka. Bezpieczeństwo, Oszczędności, Remonty i Usługi Elektryczne w Instalacjach.”

XXXIV Konferencja „Ciągłość w Procesach Produkcyjnych. Bezpieczeństwo. Oszczędne technologie i Redukcja Kosztów.”

Ogólny zakres tematyczny

Do kogo skierowana

więcej informacji na: www.pomiar.com www.energetykaelektrotechnika.com 4 www.urd.com.pl 

Tytuł konferencji


2/2014 Dwugazowy detektor GD-8,

ekran pozwala stworzyć natychmiast raport z podpisem operatora i logo firmy wraz ze zdjęciem maszyny.

najnowszy i najlepszy przenośny detektor gazów wybuchowych produkowany przez firmę Alter S.A., został uhonorowany prestiżowym wyróżnieniem – Złotym Medalem Międzynarodowych Targów Poznańskich. Dwugazowy detektor typ GD-8 jest prostym w obsłudze urządzeniem do jednoczesnego wykrywania dwóch mediów: gazu ziemnego i LPG lub innych gazów wybuchowych. Wyposażony jest w półprzewodnikowy czujnik dużej czułości o zakresie do 10 000 ppm, co pozwala na wykrywanie nawet najmniejszego stężenia gazu. Detektor przeznaczony jest do lokalizacji punktów wycieku mierzonego gazu wszędzie tam, gdzie istnieje możliwość pojawienia się jego niebezpiecznego stężenia. Przede wszystkim znajduje zastosowanie w przydomowych instalacji gazowych, instalacjach zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej jak i przemysłowych instalacji gazowych, przeglądów kotłowni, zaworów, liczników gazu itp. Nowoczesną konstrukcję detektora GD-8 doceniła kapituła Złotego Medalu MTP – jednego z najbardziej prestiżowych wyróżnień przyznawanych na polskim rynku. Do konkursu o Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich rocznie startuje niemal 500 produktów. Jednak tylko te z nich, które spełnią regulaminowe kryteria i zyskają pozytywne rekomendacje profesjonalnego jury, otrzymują to prestiżowe wyróżnienie. Sąd Konkursowy, czyli zespół ekspertów, w którego skład wchodzą wybitni specjaliści reprezentujący odpowiednie dziedziny życia gospodarczego poszukuje produktów nowoczesnych, innowacyjnych i wytworzonych w oparciu o najwyższej klasy technologie. Złoty Medal MTP jest zatem potwierdzeniem doskonałości produktu. – Jest nam niezmiernie miło, że tak prestiżową nagrodę otrzymał jeden z naszych najnowszych produktów. Stanowi to dla nas uznanie, a jednocześnie zachętę do dalszych działań i stałego rozwijania oraz doskonalenia oferty – powiedział Grzegorz Wasielewski, Prezes Zarządu Alter SA.

Informacje od AS Instrument Polska

Firma Contra Sp. z o.o. wprowadziła do oferty innowacyjną serię tGard zapewniającą nadzór oraz zabezpieczenie ruchomych części maszyn i urządzeń. Aluminiowe moduły pozwalają na konfigurację różnorodnych systemów bezpieczeństwa zgodnych z obowiązującymi normami. tGard oferuje dopasowane systemy bezpieczeństwa składające się z zamków bezpieczeństwa, wyłączników (z ryglowaniem lub bez ryglowania), czy przycisków, zintegrowanych w jednym module w wytrzymałej obudowie posiadającej stopień szczelności IP65. Więcej szczegołów: www.contra-polska.pl tel. 33/8575344

Nowa definicja płynności jazdy – system lekkich suwnic DEMAG KBK Aluline

Na rynku producentów laserów przemysłowych

Stawiając sobie za cel znaczną poprawę ergonomii, Demag udoskonalił system lekkich suwnic KBK Aluline. Obniżone opory toczenia pozwalają użytkownikowi bez większego wysiłku ręcznie manipulować ładunkami do

pojawiła się nowa firma ze Szwecji GLOi AB. Do centrowania zespołów maszyn i pomiarów geometrycznych wykorzystuje najnowszą technologię bezprzewodową Bluetooth między detektorami. Dzięki I-Pad, I-Phone system oferuje użytkownikowi duży kolorowy wyświetlacz oraz unikalne funkcje, takie jak aparat fotograficzny, e-mail i połączenia internetowe. Dotykowy

5


ruchu Utrzymanie +diagnostyka 

ELKO-BIS CAD

2 ton. Nowy system KBK Aluline oferuje do wyboru profile aluminiowe w czterech rozmiarach. KBK Aluline Demag znajduje zastosowanie zarówno w małych warsztatach, jak również w kompleksowych rozwiązaniach przepływu materiału. Jako system ponadpodłogowy umożliwia tworzenie podwieszonych systemów suwnicowych i torów jednoszynowych o dowolnej wielkości.

pierwszy polski, w pełni autorski program do projektowania instalacji odgromowych w środowiskach programów graficznych typu CAD. Innowacyjne narzędzie ułatwiające prace projektowe i kosztorysowe w zakresie ochrony odgromowej. Pełna bezpłatna licencja. Program nagrodzony Statuetką Złotego VOLTA Polskiej Izby Gospodarczej Elektrotechniki jako najlepszy produkt elektrotechniczny targów ENERGETAB 2013. Zachęcamy do pracy z programem. Więcej na www.elkobis.com.pl/elko-bis-cad

VIBstudio WIND to nowatorskie oprogramowanie pozwalające na monitorowanie pracy turbin wiatrowych poprzez rejestrację danych diagnostycznych najwyższej jakości i ich weryfikację w czasie rzeczywistym. Efekt ten został osiągnięty dzięki zastosowaniu zintegrowanego systemu wbudowanego zainstalowanego w gondoli turbiny wiatrowej. Pozyskane dane pozwalają na ocenę stanu technicznego najważniejszych komponentów mechanicznych turbiny wiatrowej. Produkt wejdzie do oferty EC Systems w II połowie roku.

GN 706.4 – Pierścienie osadcze szybkiego montażu Firma Elesa+Ganter wprowadziła do swojej oferty pierścień osadczy przeznaczony do szybkiego montażu. Nowy produkt nosi oznaczenie GN 706.4 i jest wyposażony w dźwignię przestawną. Umożliwia on przenoszenie zdecydowanie wyższych obciążeń niż tradycyjne tego typu rozwiązania. Pierścienie osadcze szybkiego montażu to elementy ułatwiające obsługę maszyn. Skracają czas potrzebny do przezbrajania, wpływają na zwiększenie elastyczności produkcji i zmniejszają jej koszty. Opisywane produkty mogą być stosowane jako zderzaki, jak i wykorzystywane do zabezpieczania na wałkach elementów, których szerokość może się zmieniać w trakcie produkcji.

ENVESCO Spółka Envesco należąca do Grupy Kapitałowej JM-TRONIK będzie dostarczała aparaturę oraz wykonywała prace kontrolno pomiarowe w ramach modernizacji rozdzielni 6kV prowadzonej na KWK Bielszowice. Ten temat będzie realizowany w oparciu o produkty JM-TRONIK m.in.: wyłączniki próżniowe typu VC-1 i sterowniki polowe typu MegaMUZ-2.

nowości

Epicor Software Corporation Firma Epicor Software Corporation ogłosiła wprowadzenie ulepszonej metodologii wdrożeń Signature oraz poszerzenie zakresu oferowanych usług. Celem podjętych działań jest oferowanie klientom powtarzalnych, szybszych oraz efektywnych kosztowo wdrożeń systemu planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP). Metodologia wdrożenia Epicor Signature zapewnia elastyczne ramy do zaplanowania, zaprojektowania, zatwierdzenia i wdrożenia rozwiązań Epicor ERP.

6


2/2014 Nowy pirometr graficzny Fluke VT04A Firma Fluke wprowadziła na rynek nowy model z rodziny pirometrów graficznych: Fluke VT04A. Oprócz funkcjonalności docenionych przez użytkowników poprzednich dwóch modeli, Fluke VT04A oferuje dodatkowe opcje umożliwiające wyższą oszczędność energii podczas użytkowania: automatyczne przyciemnienie ekranu, regulowana jasność ekranu, automatyczne wyłączenie przyrządu. Zasilanie bateriami AA powoduje, że Fluke VT04 ma wyjątkowo atrakcyjną cenę.

Kontakt: www.mera-sp.com.pl

Czujniki tlenu GPro 500 wyposażone w technologię przestrajalnego lasera diodowego (TDL) METTLER TOLEDO łączą najlepsze elementy dwóch technologii, tworząc bardzo niezawodny system monitorowania procesów i zabezpieczeń w zakładach chemicznych i rafineriach. Innowacyjna konstrukcja sondy i jednokołnierzowe złącze zapewniają prostą instalację. Technologia TDL in-situ jest odporna na zakłócenia, których źródłem są gazy tła oraz większość pyłów i wilgoć. W połączeniu z nadajnikiem M400 czujnik tworzy kompaktowy, wysokosprawny i mający prawie zerowe wymagania w zakresie konserwacji system do pomiaru tlenu.

Więcej na: fluke.pl

Nowe komputery APLEX dla przemysłu spożywczego i farmacji Modele APC-3593P (15”) oraz APC-3793P (17”) w obudowach ze stali nierdzewnej o stopniu ochrony IP65/IP69 K, z ekranem dotykowym odpornym na zarysowania świetnie sprawdzą się w trudnym środowisku. Wszystkie złącza wykonane są w standardzie M12, a producent dołącza komplet okablowania. Do dyspozycji są 4 porty USB, RS232, RS232/422/485 oraz Gbit LAN, a opcjonalnie karta Wi-Fi z 2 zewnętrznymi antenami. Komputery mogą pracować od –20°C.

Koniec z marnotrawstwem Uszczelniacze anaerobowe (liquidgasket) znane są na rynku od lat. Znacznie upraszczają uszczelnienie połączeń korpusów zastępując skomplikowane uszczelki kształtowe. Zwykle są dostarczane w małych buteleczkach gdzie ze względu na konsystencję, niewykorzystane pozostaje ok 10-15%. Powoduje to straty a dodatkowo obciąża środowisko. Permabond rozwiązał ten problem oferując standardowe kartusze 300 ml do zastosowania w „pistolecie do silikonu” dodatkowo upraszczając dozowanie.

Rejestrator czasu pracy silnika

Rejestrator UX90-004 rejestruje czas pracy silnika wykorzystując rozproszone pole magnetyczne na obudowie silnika lub sygnał dwustanowy (napięciowy lub stykowy) doprowadzony

7

nowości

do wejścia. Okres rejestracji może wynosić do kilku miesięcy przy załączeniach silnika w odstępach do kilkunastu sekund. Wyniki są dostępne na komputerze w formie wykresów lub tabel. Oprogramowanie HOBOware zapewnia bogate funkcje obliczeniowe i statystyczne. Rejestrator jest produktem firmy Onset (USA).


ruchu Utrzymanie +diagnostyka 

Firma NSK

Micro 820

stworzyła aplikację dla swoich mobilnych Klientów. Pozwala ona na wyliczenie oszczędności, jakich mogą dokonać w ciągu swojego życia osoby korzystające z łożysk NSK. Funkcjonalności pozwalają m.in. na porównanie kosztów zakupu i instalacji łożysk, utrzymania i ich wymiany, a także wyliczenia kosztów przestojów pomiędzy działaniem łożysk innych producentów a łożyskami NSK. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami: Apple, Android i Windows.

Nowy 20 punktowy sterownik Allen-Bradley Micro820 został zaprojektowany z myślą o niewielkich maszynach, oraz zdalnych systemach automatyki. Sterownik posiada wbudowany port szeregowy oraz Ethernet, mogące realizować komunikacje z zewnętrznymi urządzeniami przy pomocy protokołów Modbus RTU/TCP. Micro820 posiada gniazdo na kartę MicroSD obsługujący karty do 32GB w formacie FAT32/16. Karta może służyć do przechowywania danych procesowych, receptur. Istnieje również możliwość zapisania programu na kartę SD, co powoduje szybkie jego przywracanie w razie awarii. Wszystkie pliki zapisywane są w formacie CSV co umożliwia ich łatwe przeglądanie. Sterownik micro820 został wyposażony w możliwość podłączenia dedykowanego panelu LCD o stopniu ochrony IP65, poprzez wbudowany port RS232. Panel ten może pełnić rolę interfejsu między użytkownikiem a maszyną (podgląd danych procesowych), posiada również klawisze funkcyjne dzięki którym możemy zmieniać dane wejściowe, a także w prosty sposób podejrzeć i zmienić adres IP sterownika. Panel posiada możliwość wyświetlania 4 lub 8 linijek znaków ASCII, co w zupełności wystarczy na wyświetlenie danych procesowych w przypadku nie dużych aplikacji. Panel można powiesić na szynie DIN, posiada podświetlanie w 4 kolorach oraz port USB, przez, który istnieje możliwość programowania sterownika.

Laboratorium sieci EduNet w Poznaniu już otwarte! Trzecie laboratorium EduNet w Polsce zostało uroczyście otwarte na ternie Politechniki Poznańskiej Nawiązana współpraca pomiędzy uczelnią i firmą Phoenix Contact umożliwiła wyposażenie laboratorium, wspólne opracowanie programu nauczania oraz przeszkolenie kadry uniwersyteckiej w centrum kompetencyjnym w Niemczech. EduNet stanowi platformę, wykorzystywaną do przekazywania wiedzy pomiędzy uczestniczącymi w projekcie uniwersytetami i firmą Phoenix Contact. Głównym celem jest prowadzenie wspólnych laboratoriów oraz uproszczenie i promocja wymiany studentów a także kadry profesorskiej. Uczestnicy projektu postrzegają inicjatywę jako inwestycję na przyszłość. Uczestnicząc aktywnie w sieci EduNet uniwersytety mają szansę na poprawę swojego wyposażenia i kwalifikacji. Studenci mogą realizować wspólne projekty podczas studiów za granicą na uniwersytetach partnerskich. Ponadto tworzona sieć zapewnia firmie Phoenix Contact możliwość znalezienia nowych partnerów na uniwersytetach i firmach. W uroczystości otwarcia Laboratorium Systemów sterowania w sieci EduNet wzięli udział przedstawiciele Firmy, władze Uczelni i wykładowcy Politechniki Poznańskiej.

Dystrybutor: RAControls Sp. z o.o.

8

nowości

Nowy silnik SEW EURODRIVE z serii DRC – poziom sprawności IE4


2/2014 Odczyt zużycia energii Dostępny w ofercie WAGO moduł pomiaru mocy 750-49x odczytuje bezpośrednio wartości pomiarowe takie, jak moc bierna/pozorna/czynna, zużycie energii, współczynnik mocy, kąt przesunięcia fazowego, częstotliwość oraz przekroczenie/ spadek napięcia i prądu względem wartości znamionowych. Możliwość rezygnacji z zewnętrznych urządzeń pomiarowych oznacza nawet 10-krotną oszczędność. Moduły z analizą wyższych harmonicznych oferują także inne funkcje do kompleksowej analizy sieci zasilającej i wykrywania uszkodzeń izolacji. Analiza 4-kwadrantowa dostarcza informacji o rodzaju obciążenia (indukcyjne, pojemnościowe) oraz kierunku przepływu. W celu udostępnienia mierzonych wartości moduł podłącza się do interfejsu/sterownika sieciowego WAGO-I/O-SYSTEM z różnymi protokołami komunikacyjnymi.

SEW-EURODRIVE Polska Sp. z o.o. ul. Techniczna 5, 92-518 Łódź tel. +48 42 676 53 00, fax +48 42 676 53 49 www.sew-eurodrive.pl sew@sew-eurodrive.pl

SIWAREX WP241: nowa generacja modułów dla wag taśmociągowych

WIKA wprowadza na rynek nowy przetwornik procesowy model UPT-2X

Niezależnie czy potrzebujesz integracji w S7-1200, czy możliwości pracy bez sterownika, nasz nowy moduł wagowy spełni wszystkie Twoje wymagania. Doskonała elastyczność, łatwa skalowalność, wysoka funkcjonalność i wbudowana diagnostyka – wymienione cechy oznaczają łatwiejszą integrację w Twoim systemie automatyki.

Jest to solidny, bardzo dokładny przyrząd o wszechstronnym zastosowaniu. Posiada wytrzymałą konstrukcję oraz miejscowy regulowany, dobrze widoczny wyświetlacz. Komunikuje się za pośrednictwem najnowszego standardu HART® (v7). Przetwornik ten jest odpowiedni także dla stref wybuchowych. Przyrząd jest łatwy w użyciu, a także ekonomiczny. Beznarzędziowa obsługa oszczędza czas, a stabilność długookresowa zapewnia niskie koszty eksploatacji.

Najbardziej skuteczny system do dezynfekcji pomieszczeń i powietrza AIRDECON 200 MFC710/AcR – regeneracyjne przemienniki częstotliwości

Sporobójcza dezynfekcja wysokiego poziomu również powierzchni pionowych i trudnodostępnych. Wytwarza najbardziej skuteczny składnik aktywny zwalczający spory – PEROKSON (ozon+ nadtlenek wodoru). Skuteczność potwierdzona badaniami podczas jednego cyklu (zamiast np. pięciu). Spełnia normę NFT 72-281. Zgodny z rygorystycznymi dyrektywami europejskimi dotyczącymi sprzętu pomiarowego i elektrycznego w tym ROHS.

ZE TWERD oferuje regeneracyjne przemienniki częstotliwości (także trójpoziomowe i chłodzone cieczą). Wbudowany aktywny prostownik sieciowy umożliwia zamianę energii kinetycznej hamowania na energię elektryczną, która zostaje zwrócona do sieci elektrycznej. W ten sposób eliminuje się potrzebę stosowania rezystorów hamowania, oraz konieczności odprowadzania ciepła wytwarzanego w procesie klasycznego hamowania rezystorowego.

 

www.twerd.pl

9

nowości

Lider techniki napędowej firma SEW-EURODRIVE oferuje nowość na rynku energooszczędnych silników – silnik synchroniczny DRC z wirnikiem z magnesami trwałymi w pełni zamkniętej obudowie bez wentylatora z IP65 w standardzie. Silnik przewyższa najwyższy poziom sprawności IE 4 (Super Premium Efficiency). • jest alternatywą dla silników indukcyjnych w prostych aplikacjach; • sterowanie własnym falownikiem zabudowanym w skrzynce zaciskowej; • przyłącza pasujące do przekładni SEW w budowie modułowej oraz IEC; • może być wyposażany w hamulec.


ruchu Utrzymanie +diagnostyka 

SINAMICS V20 – ekonomiczny, niezawodny i łatwy w obsłudze Nowe, atrakcyjne ceny przekształtnika częstotliwości SINAMICS V20.

Sprawdź nas na www.radarproduktow.pl O szczegóły prosimy dowiadywać u dystrybutorów Siemens. Zapraszamy do odwiedzenia youtube.pl w celu obejrzenia filmów instruktażowych.

Firma SKAMER-ACM realizuje kompleksowo zadania z zakresu efektywności energetycznej: • audyty energetyczne i technologiczne, • pomoc w poszukiwaniu źródeł dofinansowania rozwiązań energooszczędnych, • projekty i wykonanie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej w zakresie: urządzeń i instalacji, sieci ciepłowniczych i źródeł ciepła, odzysku energii w procesach przemysłowych, itp. Pełna oferta firmy SKAMER znajduje się na: www.skamer.pl i www.katalogautomatyki.pl

Kolejna nagroda dla R2000 Po otrzymaniu szeregu nagród międzynarodowych m.in. Hermes Awards i Automation Award, dwuwymiarowy skaner laserowy 2-D firmy Pepperl+Fuchs został doceniony również na odbywających się corocznie w dniach 5-7 listopada targach Hydrauliki, Automatyki i Pneumatyki w Sosnowcu. Model R2000 to najlepszy skaner laserowy dostępny na rynku. Wyjątkowa wydajność pomiarowa, kąt skanowania wynoszący 360° oraz interaktywny wyświetlacz na powierzchni optycznej sprawiają, że ten skaner 2D zapewnia imponujące rezultaty w wielu zastosowaniach, takich jak logistyka, przeładunek materiałów czy automatyzacja budynków.

Przetwornik ciśnienia HM20-2x Przetwornik zastępuje modele HM 17 i HM20-1x.

Charakteryzuje się: •

• • •

sześcioma zakresami pomiarowymi od 0 do : 50, 100, 250, 315, 400, 630 bar ( podczas gdy: HM20-1x 4 zakresy do 400 bar, HM17 8 zakresów do 600 bar); sygnałami wyjściowymi 4..20 mA lub 0,1..10 V; złączem wtykowym 4-polowym M12 x 1; wykonaniem ze stali nierdzewnej.

nowości

Ponadto cena LP (250 EUR) jest niższa o 7% ceny LP HM20 i 40% niższa od HM17.

10


ruchu Utrzymanie +diagnostyka 

mgr inż. Jarosław Jakubowski , Dział Techniczny

Nowoczesne smarowanie to efektywność i energooszczędność

temat numeru

W czasie eksploatacji jednak można dążyć do doskonalenia w tej części techniki. Dobór produktu smarnego warto zawsze skonsultować lub zlecić. Poniżej przedstawię efekty i krótki opis takiej drogi dla układu hydraulicznego jak i dla sprężarki.

Układ hydrauliki siłowej wtryskarki KraussMaffei Technologies GmbH , Typ : KM 1300-8000 MC Ilość pomp : 4 Wielkość układu olejowego: 1650 dm3 Moc pomp w systemie hydrauliki : 132 kW. W ramach projektu po analizie wymogów reologicznych dla płynu hydraulicznego zaproponowano olej z linii MOBILTM DTE 10 EXCEL. W celu oceny testu przyjęto metodykę porównania pracy i energochłonności na tym samym detalu wykonywanym przez wtryskarkę z tej samej mieszanki tworzyw i na tej samej formie. Pomiar zużycia energii elektrycznej przez pompy wtryskarki wykazał spadek poboru ok. 40 Wh/min. Efekt mierzony był przez kila dni i na podstawie uśrednionego wyniku wartość zmniejszenia poboru prądu określono na 3,7 %.

W zakładzie którego dotyczył test wynik oznaczał dla całego parku maszyn przy pracy ok. 6000 godzin rocznie jednej wtryskarki oszczędność energii elektrycznej o 330 000 kWh, a dzięki temu również zmniejszenie emisji CO2 o 200 T w skali roku. Produkt, który dobrano dodatkowo gwarantuje zmniejszone zużycie wkładów filtracyjnych oraz znaczne wydłużenie czasokresów pracy od wymiany do wymiany. Ten aspekt ważny jest przede wszystkim dla utrzymania ruchu.

Smarowanie sprężarek CO2

Zastosowaniu oleju syntetycznego MOBIL SHCTM seria 600 do smarowania skrzyni korbowej sprężarki tłokowej dwutlenku węgla Neuman & Ester W jednym z największych browarów w Polsce, eksploatowane są 2 takie same sprężarki tłokowe Neuman & Ester typ 2V2-335/170 o mocy 45 kW każda do sprężania dwutlenku węgla wykorzystywanego przy produkcji piwa. W sprężarkach tych smarowana jest tylko i wyłącznie skrzynia korbowa, gdzie zgodnie z zaleceniami DTR był od wielu lat używany mineralny olej przekładniowy mineralny. Dział techniczny Smart Plus z pełnym wsparciem ExxonMobil zaproponował zmianę polegającą na zastosowaniu w jednej ze sprężarek oleju syntetycznego MOBIL SHCTM seria 600 w miejsce dotychczas używanego oleju mineralnego z jednoczesnym pomiarem zużycia energii elektrycznej i temperatury pracy oleju w jednakowych warunkach pracy sprężarek.

12

Zastosowanie w produkcji nowoczesnych maszyn i technologii wymaga od Użytkownika stosowania odpowiednich środków smarnych. Często gwarantowane parametry są wynikiem zastosowania rozwiązań w tym zakresie zgodnych z wytycznymi dokumentacji lub przez wybór środka z odpowiednimi normami, aprobatami lub własnościach.


2/2014 Rok założenia 1989

25 LAT

Doświadczenia

REZYSTORY REZYSTORYPRECYZYJNE PRECYZYJNE dodo montażu przewlekanego ( TYP montażu przewlekanego THT RWE) o podstawowych parametrach: Oznaczenia RWE 0207 RWE 0411

-zakres rezystancji * * 0,3 0,3Ω Ω -zakres rezystancji -tolerancja (%) ±0,01 -tolerancja ±0,01% -TWR (TC) wartości (ppm/K) ±5 (*dowolne rezystancji)

(*dowolne wartości rezystancji)

do 10MΩ 10MΩ do do ±0,5 do ±0,5% do ±50

do montażu powierzchniowego SMT Oznaczenia SMD 0805 SMD 1206( TYP SMD) do montażu powierzchniowego zakres rezystancji* 10 Ω do 1M o podstawowych parametrach: tolerancja 0,1% - zakres rezystancji* 10 Ω dodo 1M1% ( *rezystancje wg szeregu E-24, E-96) - tolerancje 0,1%; 0,25%; 0,5% ;1% - TWR (TC) 10 ; 15; 25 ; 50 ppm/K ( *rezystancje wg szeregu E-24, E-96)

biuro@elpod.com.pl www.elpod.com.pl tel. 124102550-51 fax 124102552 30-716 Kraków ul.Przewóz 34

 

ul.Przemysłowa 41 43-100 Tychy tel. 32-780-11-13 tel. 32-435 -03-33 www.smartplus.pl e-mail: biuro@smartplus.pl

Polski producent oferuje najwyższej jakości

13

temat numeru

elpod

Z przeprowadzonych prób i pomiarów zużycia energii wykonanych na sprężarkach stwierdzono, że w sprężarce zalanej olejem syntetycznym MOBIL SHCTM było mniejsze zużycie energii o ok. 2% w porównaniu do analogicznej sprężarki zalanej olejem mineralnym. Jednocześnie wykonano pomiary termowizyjne obu sprężarek stwierdzając obniżenie temperatury pracy oleju w skrzyni korbowej sprężarki zalanej olejem MOBIL SHCTM o ok. 5°C w porównaniu do sprężarki zalanej olejem mineralnym, co dodatkowo potwierdza oszczędność energii związaną z lepszym smarowaniem. Dla obu sprężarek wyliczono potencjalne roczne oszczędności na energii elektrycznej 12 600 kWh/rok, co daje redukcje emisji CO2 o ok. 12,5 tony w skali roku . Dodatkowy efekt aplikacji to czas pracy oleju miedzy wymianami, wydłużony 4-krotnie, a tym samym mniejsze koszty serwisowe. Jak widać na praktycznych przykładach zmiany środków smarnych w urządzeniach technicznych smarowanych olejem dają korzyści ekologiczne , ekonomiczne i techniczne. Droga taka pozwala na zrównoważony wpływ działalności gospodarczej na środowisko naturalne oraz szybki zwroty środków zaangażowanych w inwestycję.


ruchu Utrzymanie +diagnostyka 

Nowe laboratorium

i specjalność na mechatronice Na Wydziale Mechanicznym Technologicznym już w lutym zostanie uruchomiona nowa specjalność: aplikacje napędowe, która poszerza dotychczasową ofertę kierowaną do studentów studiów II stopnia na kierunku mechatronika. Rozbudowa listy specjalności to wynik porozumienia o współpracy zawartego z firmą SEW-EURODRIVE Polska Sp. z o.o. Dzięki niemu na Wydziale Mechanicznym Technologicznym powstało także nowoczesne laboratorium.

W rozpoczynającym się w połowie lutego semestrze letnim zajęcia praktyczne odbywać się będą w tyskiej siedzibie spółki, ćwiczeniowe natomiast w powstającym w budynku wydziału przy ul. Konarskiego 18 w Gliwicach La-

temat numeru

W ramach nowej – siódmej już – specjalności wybieralnej na kierunku mechatronika przewidziano zajęcia m.in.

z projektowania, uruchamiania i diagnostyki kompletnych aplikacji napędowych, w tym wind, stołów rolkowych, przenośników czy systemów bezkontaktowego przekazywania energii, a także napędów typu serwo. Oprócz tego studenci uczyć się będą montażu silników i motoreduktorów, programowania i parametryzacji przetwornic częstotliwości oraz sterowników, a także posługiwania się przemysłowymi sieciami komunikacyjnymi. Program zajęć prowadzonych w ramach nowej specjalności został od podstaw opracowany przez pracowników Instytutu Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania wspólnie z ekspertami z SEW-EURODRIVE.

14

boratorium Mechatroniki Aplikacji Napędowych. Laboratorium to, wyposażone przez spółkę, dedykowane jest nowym technologiom w obszarze napędów i sterowania. Oprócz utworzenia specjalności i w pełni profesjonalnego laboratorium, porozumienie o współpracy obejmuje również kierowanie studentów nowej specjalności na praktyki i staże przemysłowe w firmie. Przewidziane jest także opracowywanie i wydawanie podręczników akademickich, stanowiących obudowę dydaktyczną zajęć z zakresu mechatroniki napędów. Ponadto partnerzy zobowiązali się do kreowania tematów projektów inżynierskich, prac dyplomowych, jak również prac doktorskich, wykorzystujących technologie SEW-EURODRIVE. Spółka zadeklarowała wsparcie dla dodatkowej aktywności studentów poprzez zainicjowanie utworzenia studenckiego koła naukowego i roztoczenie nad nim swojego patronatu.


2/2014

Wiele zakładów przemysłowych, w tym chemicznych i spożywczych, boryka się z kłopotami związanymi z regulowaniem strumienia proszków.

minium. Dla specjalnych zastosowań dostępne są zawory całkowicie wykonane ze stali kwasoodpornej.

Regulowany otwór

Poprzez regulację jednego z końców wspomnianej na wstępie tuby, tj. obrót w zakresie 0–180° koła podtrzymującego, uzyskuje się płynne zwiększanie lub zamkniecie otworu.

Typowym przykładem jest napełnianie bezpośrednio z silosa lub worka typu big bag pojemników stojących na wadze. Stosując tradycyjne zawory odmierzanie jest niedokładne i niewygodne. Rozwiązaniem może być zastosowanie zaworów irysowych. Zasada pracy tego typu zaworów jest prosta – elastyczna tuba (membrana) skręcana z obu końców w przeciwną stronę szczelnie zamyka prześwit.

Okrągły, koncentryczny prześwit

Niezależnie od stopnia otwarcia zaworu proszek zawsze wydostaje się środkiem przez okrągły otwór.

Precyzyjna regulacja

Pod koniec odważania zawór można przymknąć tak, że proszek będzie się sypał niemal „ziarenko po ziarenku”. Umożliwia to bardzo dokładne odmierzenie wymaganej porcji oraz sterowanie wielkości przepływu nawet przy bardzo małej przepustowości.

Chciałbym w skrócie przedstawić zalety i zastosowania tych urządzeń.

Nie zakleszczają się i nie blokują

Proszek przesypujący się przez zawór nie ma w żadnym momencie styczności z ruchomym elementem mechanicznym zaworu. Dzięki temu nie ma możliwości, aby proszek mógł zablokować jakąś szczelinę lub prowadnicę.

Zawory mogą być wyposażone w specjalne nacięcia na obwodzie umożliwiające zatrzymanie zaworu w zadanej pozycji, np. otwarcie 30%.

Prosta obsługa

Regulacja zaworu polega na obrocie raczki od 0 do 180°. Zawór może być wyposażony nie tylko w rączkę, ale także w koło sterujące dookoła całego urządzenia. Obsługa ma wówczas wygodny dostęp z każdej strony. Do procesów sterowanych automatycznie stosowane są zawory irysowe napędzane elektrycznie lub pneumatycznie.

Odporne chemicznie

Proszek styka się wyłącznie z membraną. W większości przypadków odporny na proszek musi być tylko ten element zaworu. Reszta, tj. obejmy, mocowania itp., mogą być wykonane z niedrogich materiałów, jak np. alu-

 15

mechanika+narzędzia

Zawory regulacyjne do materiałów sypkich


ruchu Utrzymanie +diagnostyka 

Niewielkie rozmiary

działania można podać przepuszczenie przez te zawory żywych ryb w celu pozyskania ikry. Zawór powoduje masaż ryb bez ich uszkadzania.

Zawór irysowy nie wymaga dużo miejsca. Dotyczy to zarówno wymiaru w pionie, gdyż są one wyjątkowo wąskie, jak również dookoła rurociągu. Jedynym elementem wystającym jest rączka do obsługi zaworu.

Dobre także dla mokrych proszków

Membrany

Przy właściwym doborze zaworu i membrany, często mogą one skutecznie zamykać przepływ także proszków zawilgoconych oraz zawiesin.

Membrany wykonywane są z odpornych mechanicznie i chemicznie elastomerów naturalnych i syntetycznych, tkanin pracujących w wysokich temperaturach i agresywnych środowiskach oraz tkanin pokrywanych elastomerami. Dzięki tak szerokiej gamie materiałów można zawsze dobrać odpowiedni do danej aplikacji.

Bezpieczna obsługa

Dzięki szczelności i sposobie regulacji zaworu irysowe są bezpieczne dla osób je obsługujących.

Przykładowe aplikacje

Wkładki

Do niektórych aplikacji należy stosować wkładki. Są to dodatkowe tuby wkładane wewnątrz zaworu, zapewniające odporność chemiczną i mechaniczną wewnętrznej warstwy.

Wykonania sanitarne

Układy naciagania membrany

Po dłuższym czasie użytkowania membrana może się nieco rozciągnąć. Nie oznacza to konieczności jej wymiany. Wiele zaworów wyposażonych jest w układ naciągania membrany. Naciąganie można stosować kilka razy, dzięki czemu znacząco przedłuża się czas jej użytkowania.

Sytuacje awaryjne

Zawory irysowe sprawdzają się w sytuacjach awaryjnych. Sytuacją taką jest np. dostanie się dużego elementu obcego do proszku. W przypadku zamknięcia zaworu na takim zanieczyszczeniu, membrana szczelnie owinie się wokół niego, skutecznie blokując wysyp proszku.

Niskie koszty eksploatacyjne

Jedynymi elementami eksploatacyjnymi są membrany i wkładki. Są one łatwe do wymiany i niedrogie.

Brak wycieków

Zawory irysowe są bardzo szczelne, dzięki czemu nie następuje niekontrolowany przesyp przy zamkniętym zaworze. Praca z zaworami irysowymi jest przyjazna dla środowiska i proszek nie jest „marnowany”.

Delikatne

Pomimo skutecznego zamknięcia zawory irysowe są bardzo „delikatne” dla proszków. Jako przykład delikatności

16

mechanika+narzędzia

Zawory produkowane są także w wykonaniach dla przemysłu spożywczego, kosmetycznego i farmaceutycznego. Konstrukcje są łatwe do mycia i zapewniają najwyższy stopień higieny. Seria zaworów dla przemysłu farmaceutycznego umożliwia ich szybkie zdjęcie z instalacji bez konieczności używania narzędzi i umycie zaworu standardowymi metodami stosowanymi w zakładzie.

Warto wymienić przynajmniej kilka typowych zastosowań zaworów irysowych. • zawór irysowy umożliwił dokładne odmierzanie proszku przesypywanego ze stacji rozładunku big bagów do beczek. Dzięki zastosowaniu zaworu irysowego beczki są zawsze całkowicie wypełnione, a proszek nie jest rozsypywany. • wielu klientów używa zaworów irysowych do odmierzania proszków i granulatów do zbiorników stojących na wadze. Dzięki opcji „sączenia” proszku, tj. przepływu bardzo małym otworem, zbiornik jest dokładnie napełniany do zadanej masy. Zastosowanie wagi z wyjściem sygnałowym i zaworu z napędem elektrycznym umożliwia zautomatyzowanie tej operacji. • producenci materiałów ściernych stosują zawory irysowe, gdyż wbrew oczekiwaniom żywotność membrany oraz możliwość jej łatwej i szybkiej wymiany jest lepszym rozwiązaniem niż częste remonty zaworów typowych. regulacja przesypywania proszków niebezpiecznych dla zdrowia lub wysoce sanitarnych – brak wycieków z i do atmosfery jest niezwykle ważny przy takich aplikacjach. dosypywanie danej porcji w regularnych odstępach czasu, jak np. nakładanie tartego sera żółtego przy przemysłowej produkcji pizzy. Jako zastosowania nietypowe można przytoczyć trzy przykłady: zawór irysowy z uwagi na delikatność uchwytu i skuteczność jej używany do podtrzymywania głów psów podczas ekstrakcji zębów, dzięki koncentryczności otwarcia i skuteczności uszczelnienia wokół obiektu zawory irysowe są stosowane do zdejmowania smaru podczas produkcji kabli, zawór irysowy jest bardzo dobrym sposobem na przeprowadzenie kabli do pomieszczenia czystego – zawór stanowi swego rodzaju „okno”, które szczelnie zamyka wiązkę kablową, niezależnie od tego, ile kabli jest poprowadzonych. mgr inż. Andrzej G. Baciński POMPY i SYSTEMY Sp. z o.o. ul. Kolibrów 4 02-818 Warszawa tel. 22-5497940 fax 22-5497950 www.pompy.pl


ruchu Utrzymanie +diagnostyka 

Szybkie dostawy stali ulepszonych cieplnie

W chwili awarii zaopatrzeniowiec czy osoba odpowiedzialna za remont staje nieraz przed koniecznością szybkiego zakupu materiałów, z którego musi w swoim zakładzie wytworzyć części maszyn lub zlecić ich dorobienie. W tym artykule chcę przybliżyć możliwości naszego przedsiębiorstwa w dostawach nietypowych: niewielkich ilości stali, stopów aluminium czy stopów miedzi. Oberon dostarcza materiały ulepszone cieplnie już do 30, 36 czy 45 HRC. Oberon Robert Dyrda może dorobić części obróbką skrawaniem według zleconych rysunków. Skąd pomysł na taki handel, nie hurtowy, ale raczej detaliczny? Dawno temu zauważyliśmy w naszej firmie, że każda huta chętnie sprzeda materiał, pod warunkiem, że zna klienta , który w dodatku musi kupić tzw. minimum hutnicze, czyli wiązkę prętów wykonywanych „na raz” przez producenta. Z upływem lat

nic się nie zmieniło w strategii hut, przynajmniej polskich i stąd mój pomysł na wypełnienie tej luki. Przecież podczas napraw klient potrzebuje nie 2 czy 5 ton materiału, bo tyle jest w wiązce, ale np. długość 500 mm odciętą z płaskownika lub pręta okrągłego. Jak zatem wybrnąć z takiej sytuacji? Najlepiej kupując towar w tak wyspecjalizowanej hurtowni stali jak Oberon, która w dodatku posiada dobry serwis cięcia. Materiały przecinamy piłami taśmowymi, aby nie niszczyć ich struktury wewnętrznej. Przykład takiego cięcia na fot. 1. Piszę o naszej firmie jako wyspecjalizowanej hurtowni, bo nie polecam zakupów na odpowiedzialne części maszyn w firmach skupujących nadwyżki magazynowe czy materiały drugiej jakości. Często materiał stał się odsprzedawaną nadwyżką, bo nie spełniał podstawowych parametrów. Był niezgodny z normą hutniczą. Stąd ważny jest przy zakupie atest materiałowy, i to wystawiany przez hutę, nie przez samą firmę. Zdarzają się wprawdzie świadectwa jakości wystawiane przez same hurtownie, ale z reguły jest to ominięcie pokazania źródła zakupu lub ukrycie faktu, że towar był pośledniejszej jakości, drugiej klasy lub w ogóle poza wyborem. Część firm wstydzi się pokazywać, że kupuje materiał w republikach dawnego ZSRR czy w Rosji, a na pewno atest jest przepisywany,

Rozetniemy wzdłuż elementy do długości 4000 mm, wysokie do 600 mm

18

utrzymanie ruchu

Oberon Robert Dyrda jest firmą sprzedającą materiały takie jak stale, stopy miedzi i aluminium przycięte na potrzebne wymiary. To mogą być i małe ilości, choć oczywiście czekamy w firmie na klientów z większymi potrzebami.

jeżeli producent pisze chińskimi „krzaczkami”. Sam atest też nie jest gwarancją niezawodności materiału. Oberon kupuje materiały u sprawdzonych producentów z aktualnymi certyfikatami jakości. Jak chodzi o jakość, wystarczy zadać sobie pytanie, jaki samochód byście Państwo sobie chętniej kupili : niemiecki czy np. meksykański? Materiały atestowane są o tyle ważne, że certyfikat podpisany przez hutę orzeka, iż skład chemiczny, twardość są zgodne z normą i gwarantują powtarzalne wyniki przy produkcji i przy wykonywaniu kolejnych elementów. Warto też nieraz zwrócić uwagę na sam skład chemiczny. Poszczególne pierwiastki stopowe w roztworze żelaza mają szerokie pasmo tolerancji i mimo dużych różnic ciągle zgodne są z normą. Lepiej, by współpracujące części pochodziły z tego samego wytopu lub podobnego, by uniknąć nierównomiernego zużycia (no, chyba że tego wymaga projekt – cenny element trwały współpracujący z tanim wymiennym). Co możemy zaoferować, jeżeli dorabiana część ma być twarda? Indywidualne hartowanie i późniejsze odpuszczanie, by uzyskać pożądaną twardość elementu jest obarczone sporym ryzykiem. Szczególnie daje o sobie znać prawo Murphy’ego przy presji czasowej, do jakiej dochodzi podczas dorabiania części na hasło „awaria”. Prościej jest wytworzyć element z materiału profesjonalnie ulepszonego cieplnie w hucie. Oszczędność czasu, brak wad hartowniczych, przewidywalna twardość są nie do przecenienia, skoro coś ma być zrobione tak szybko jak tylko możliwe. Oberon Robert Dyrda dysponuje składem stali niemieckich (twardość 30 HRC) i francuskich (38 HRC) hartowanych i odpuszczanych do określonych twardości w hutach stali. Najtwardszym materiałem jaki mamy na składzie jest szwedzki TOOLOX o twardości 45 HRC (TOOLOX 44) lub 32 HRC (TOOLOX 33) których to gatunków dodatkową zaletą jest dobra spawalność. Ponadto, nasza firma może sprowadzić elementy stalowe w gatunkach oferujących inne potrzebne twardości czy własności.


2/2014

Płyty wycinane z blach aluminiowych w Oberon Robert Dyrda. Dostępne są też pręty okrągłe

Ciekawą alternatywą dla stali może być takie tworzywo jak twarde stopy aluminium, np. 7075, odpowiednik polskiego stopu PA9. Zaletą tego stopu aluminium jest jego dobra skrawalność, pozwalająca na szybką obróbkę, plus ciężar 3 x mniejszy od ciężaru stali. Mało, że części będą szybciej zrobione, to jeszcze lżejsze. Należy wspomnieć, że twardość stopu 7075 odpowiada twardości zmiękczonego, normalizowanego gatunku stali „45”. Aluminium nie jest ulepszane w piecu hartowniczym jak stal, lecz utwardzane przez wprowadzenie naprężeń podczas rozciągania. Nie ma możliwości samodzielnego „hartowania” aluminium. Hurtownia Oberon Robert Dyrda posiada skład stalowych prętów okrągłych w gatunku 1.2311, do średnicy 400 mm, już ulepszonych cieplnie do 30 HRC. Alternatywnie oferuje też gatunek 1.2316, także ulepszony do 30 HRC. Stal 1.2316 posiada 16% chromu, co w połączeniu z twardością 30 HRC pozwala dorabiać naprawdę odporne części. Jeżeli te twardości to za mało, na składzie jest też stal o większej twardości, aż do twardości 45 HRC. Na zdjęciu znajdującym się w reklamie obok przedstawiamy rozcinanie płaskownika ze stali TOOLOX 44 o twardości 45 HRC.

Skład atestowanych materiałów Oberon Robert Dyrda zawiera ponad 20 gatunków stali i aluminium

Zapraszam do kontaktu z naszym działem handlowym, który profesjonalnie dostosuje ofertę do indywidualnych potrzeb. Pracujemy w branży stalowej przeszło 20 lat. Od roku 1999, czyli od 15 lat mamy wdrożony system zapewnienia jakości zgodny z normami ISO, ostatnio zgodnie z normą 9001:2008. Z przyjemnością pomożemy w rozwiązywaniu Państwa problemów z zaopatrzeniem w specjalistyczne materiały. Co ważne, będą to materiały posiadające atest hutniczy i pochodzące z hut sprawdzonych przez nas przez wiele lat współpracy. Na koniec odpowiedź na zadawane najczęściej na targach czy podczas wizyt pytanie typu „a daleko ta Wasza hurtownia?”. Z reguły odpowiadam, że trzeba zmierzyć dystans od biurka pytającej osoby do drzwi – bo towar spedycje dostarczają pod drzwi klienta. Myślę, że w dobie internetu i walczących ze sobą firm transportowych – nie powinno mieć miejsca pytanie skąd, tylko na kiedy. No, jak zamówienie rano – to na jutro. A jak popołudniu to towar będzie na pojutrze. I tyle. Czekamy na zapytania.

19


ruchu Utrzymanie +diagnostyka 

Metoda SPM HD Z punktu widzenia eksploatacji łożysk tocznych najważniejsze są dwa zagadnienia: współpraca mechaniczna elementów łożyska oraz jakość smarowania (filmu smarnego). Najbardziej rozpowszechniona ze względu na łatwość zrozumienia na rynku metoda pomiarów stanu maszyn w oparciu o znormalizowane pomiary RMS parametrów drgań niestety nic nie mówi o stanie łożysk tocznych. Metoda nieznormalizowana tzw. Analiza widma drgań FFT jest w stanie określić czy istnieją problemy w pracy mechanicznej łożysk tocznych – niestety nic nie jest w stanie powiedzieć o jakości smarowania. Ograniczeniem jest także prędkość obrotowa, praktycznie niemożliwa jest diagnostyka łożysk przy niskich prędkościach poniżej 60 obrotów na minutę. Jedyną obecnie na rynku metodą diagnozującą zarówno jakość współpracy mechanicznej elementów łożysk tocznych i jakość smarowania łożyska tocznego na ruchu jest wysokoczęstotliwościowa metoda SPM HD, opracowana 3 lata temu przez szwedzkiego producenta systemów diagnostycznych SPM Instrument. Metoda ta zarówno ocenia zgrubny stan łożyska (w tym przypadku dane wejściowe to prędkość obrotowa i średnica wału pod łożyskiem) jak i szczegółowy obraz łożyska (potrzebna jest także informacja o producencie). Dzięki specjalnie opracowanym przetwornikom, z wysoką czułością na sygnały o wysokiej częstotliwości nie ma problemu z pomiarem nawet przy większej odległości czujnika od ło-

żyska. Badanie przebiegów czasowych sygnałów z łożysk o największych przyspieszeniach metoda ocenia i wykrywa uszkodzenie łożyska. Bardzo istotna jest obróbka zebranych sygnałów dzięki specjalnym algorytmom matematycznym. Odfiltrowywane są przypadkowe udary, nie pochodzące z łożysk, a wykorzystanie statystyki udarów eliminuje wszystkie niestandardowe sygnały z innych źródeł – widmo jest obliczane i wyświetlane wyłącznie na podstawie sygnałów z łożyska. Podobnie jest w przypadku sygnałów powtarzalnych z użyciem tzw. Wzmocnienia symptomu. Ta funkcja użytkowa służy określeniu jak najdokładniej natężenia symptomu uszkodzenia elementów w łożysku. Dzięki temu użytkownik wie czy poziom uszkodzenia wymaga natychmiastowej wymiany łożysk, czy można poczekać do planowej wymiany. Metoda daje bardzo dobre efekty przy niskich prędkościach obrotowych, już przy prędkości 3 obroty na minutę wyświetla klarowny obraz widma, łatwy do oceny w postaci widma impulsów z łożysk oraz stan filmu olejowego. SPM HD jest równie skuteczna przy standardowych prędkościach obrotowych dając wysokiej jakości obraz pracy łożyska. Metoda umożliwia także badanie innych zjawisk występujących w maszynach wirujących związanych z udarami (szokami). Na przykład harmoniczne pojawiające na wysokich częstotliwościach związane ze współpracą kół zębatych w przekładniach zębatych.

20

automatyka+diagnostyka+informatyka

– najszersza kontrola łożysk tocznych


e ELEKTRONIKA • ApARATuRA pOmIAROwA • AuTOmATyKA

11

ądzenia, tury, doewnętrzerzonych kamera od pokapoprawmery dobardziej amer na-

POMIAR STYCZEŃ/LUTY 2012

ości trzeet jednej Gigabit BNC do i (triggekart Mi-

energetykaelektrotechnika.com

W wielu niki temian tem-

21

automatyka+diagnostyka+informatyka

energetykaelektrotechnika.com

2/2014


ruchu Utrzymanie +diagnostyka 

Wszelkie układy podnoszenia, niezależnie od ich konstrukcji, przeznaczenia i zakresu przepisów, którym podlegają musza charakteryzować się skutecznością i bezpieczeństwem pracy. Charakterystyczne w układach podnoszenia jest to, że konsekwencje awarii lub przeciążenia silnika w takim układzie są dalece odmienne od analogicznej sytuacji w ruchu poziomym. Znanych jest kilka przypadków, gdy niewłaściwie dobrane lub źle zaprogramowane przetwornice dopuściły do utknięcia silnika równoznacznego z niekontrolowanym upadkiem i nie wysterowały na czas hamulca silnikowego. Stan taki powoduje zakleszczenie hamulców odśrodkowych, o ile takie występują lub w przypadku skrajnym, gdy przepisy nie wymagają takich hamulców, do upadku ciężaru. W przypadku sterowania przetwornicami częstotliwości warto mieć też na uwadze, że do utraty kontroli nad silnikiem może dojść również w innych przypadkach niż klasyczne przeciążenie : chwilowego zaburzenia na sieci zasilającej powodującego spadek napięcia przełożony na stronę wtórną przetwornicy; zwarcia cewek w silniku powo-

dującego, że silnik pobiera prąd lecz nie wytwarza momentu obrotowego; chwilowego zablokowania wskutek impulsowego oporu mechanicznego ; przerwania kabla silnikowego; błędnego zaprogramowania przetwornicy. Poniektóre z wyżej wymienionych przyczyn przetwornice są w stanie skutecznie wychwycić i zareagować zatrzymaniem awaryjnym i wysterowaniem hamulca na podstawie analizy prądu silnika. W praktyce jednak rozpoznanie zjawiska wymaga czasu. Nawet 1-2 sekundy zwłoki w reakcji przetwornicy w praktyce oznacza ruch ciężaru w dół, uderzenie w zderzaki lub zblokowanie hamulców bezpieczeństwa. Firma NORD wychodząc naprzeciw potrzebom z zakresu bezpieczeństwa stworzyła dla swoich przetwornic częstotliwości układ pozwalający w pełni wyeliminować zagrożenia z tytułu utraty kontroli przetwornicy nad stanem chwilowym silnika. Zastosowanie układu pętli zamkniętej korzystającej z nabudowanego na wirniku silnika enkodera pozwala na odczyt rzeczywistej prędkości i pozycji wirnika, a w razie konieczności na natychmiastową reakcję. Odchyłka prędkości zadanej i rzeczywistej jest definiowana w parametrach przetwornicy i razie jakiegokolwiek zaburzenia lub awarii dochodzi do zatrzymania urządzenia. W praktyce oznacza to, że stan utknięcia silnika jest

22

automatyka+diagnostyka+informatyka

Unikalne zabezpieczenia układów podnoszenia


ruchu Utrzymanie +diagnostyka 

Nowi gracze na rynku

Sukces rynkowy techniki zdecentralizowanej NORD w postaci rodziny falowników SK 200E zmotywował dział konstrukcyjny firmy do szybszego wdrożenia nowej przetwornicy częstotliwości SK 180E oraz soft startu SK 135E. Seria przetwornic częstotliwości SK 200E w zakresie mocy 0,25–22kW jest już dobrze znana producentom maszyn i urządzeń. Nord badając potrzeby klientów zauważył, iż w zakresie do 2,2 kW częste zastosowania układów zdecentralizowanych to proste układy transportowe i urządzenia mobilne. Niekoniecznie wymaga się od falownika obsługi hamulca silnika, wejścia enkoderowego i trybów serwo i POSICON. Wreszcie

nie zawsze potrzebna jest regulacja prędkości – czasami wystarczy miękki rozruch i zatrzymanie napędu. Sukcesem zakończyła się faza wdrożeniowa i już z początkiem roku 2014 do oficjalnej oferty NORD wchodzą 2 nowe wyroby: SK 180E – uproszczona i tańsza odmiana SK 200E oraz SK 135E – dwukierunkowy programowalny soft start zintegrowany z silnikiem.

SK 180E to:

Wszystkie powszechnie stosowane funkcje napędu: • prąd upływowy <16 mA; • praca samodzielna (wbudowany zasilacz 24 V); • 3 wejścia cyfrowe i 2 wyjścia cyfrowe; • 2 wejścia analogowe (można je stosować jako „wyspę” dla czujników); • funkcja oszczędzania energii; • praca w sieciach szeregowych i ethernetowych; • dDodatkowe moduły rozszerzeń I/O; • opcjonalna wersja ATEX 3D; • praca lokalna lub sieciowa.

SK 135E to: • • • • • • •

24

2 wielkości: do 3,0 kW oraz do 7,5 kW; regulacja funkcji za pomocą DIP i potencjometrów; praca dwukierunkowa; automatyczna dekekcja kolejności faz; zabezpieczenie termiczne silnika; komunikacja RS 232; dodatkowe moduły rozszerzeń.

automatyka+diagnostyka+informatyka

rozpoznawany jeszcze zanim silnik się zatrzyma i rozpocznie kręcić w kierunku przeciwnym do zadanego! Nie dojdzie więc do zablokowania hamulców bezpieczeństwa, a z punktu widzenia pasażerów windy dojdzie do nie budzącego niepokoju zatrzymania. Dodatkową zaletą stosowania układu ze sprzężeniem zwrotnym jest możliwość aktywowania w przetwornicach NORD tzw., trybu SERWO i POSICON. W trybie SERWO, prędkość (zmiana pozycji kątowej wirnika w czasie) jest wykorzystywana przez regulator prędkości i momentu silnika. W praktyce zapewnia to utrzymanie momentu obrotowego w zatrzymaniu i przy prędkościach rzędu 0,1 Hz. Umożliwia też lepszą niż klasycznie precyzję i szybkość regulacji oraz zdolność generowania chwilowo do 400% momentu obrotowego silnika. Kształtowanie płynnego przejścia przez punkty przegięcia charakterystyk ruchowych sprawia, iż jazda odbywa się z ograniczeniem szarpnięć i gwałtownych zmian prędkości.


2/2014

Bezkonkurencyjne czujniki średniego zasięgu

W przypadku konieczności wykrywania obiektów znajdujących się w odległości liczonej w centymetrach istnieje możliwość wykorzystania czujników różnego typu – np. indukcyjnych lub pojemnościowych. Obiekty znajdujące się znacznie dalej mogą być wykrywane za pomocą czujników fotoelektrycznych lub radarowych. Do wykrywanie elementów na średnim dystansie do 300 centymetrów czujniki ultradźwiękowe są najczęściej najlepszym wyborem. Jednakże ich podstawową wadą są strefy martwe. Tym większe im większy jest zasięg. Z tego też względu w przypadku konieczności kontroli kilku zakresów w ramach średniego zasięgu użytkownik musi stosować kilka różnych wariantów urządzenia. Idealnym zastosowaniem dla czujników ultradźwiękowych jest wykrywanie obiektów przeźroczystych lub o wysokiej połyskliwości, jak np. szkło, ciecze czy granulaty. Ze względu na ich niewrażliwość na refleksy świetlne ich zastosowanie jest tutaj znacznie bardziej efektywne niż rozwiązań fotoelektrycznych.

Wyzwanie ultradźwiękowe

Dźwięk to fala mechaniczna, która rozchodzi się w ciałach stałych, gazach i cieczach. Prędkość rozprzestrzeniania zależy od czynników takich, jak ciśnienie, temperatura i temperatura otoczenia (powietrza). Czujniki ultradźwiękowe mierzą czas przemieszczania się dźwięku. Dokładność pomiaru zależna jest od jego prędkości. Oznacza to, że czynniki ignorowane przy korzystaniu z innych technologii mają tutaj kluczowe znaczenie. Ciśnienie powietrza oraz jego skład to w normalnych warunkach wartości stałe, podczas gdy temperatura może się zmieniać. Dlatego czujniki ultradźwiękowe wyposażane są w wewnętrzną lub zewnętrzną kompensację czasu przemieszczania się dźwięku zależnie od temperatury. Kolejna szczególna cecha narzucana jest przez zasadę działania: wszystkie czujniki ultradźwiękowe posiadają zaraz przed przetwornikiem dźwięku duże strefy martwe. Ich rozmiary zależą od częstotliwości przełączania pomiędzy nadawaniem i odbieraniem. Jeżeli obiekt jest za blisko czujnik nadal nadaje pomimo, że sygnał już został odbity i powinien być odbierany. Sytuację można porównać do rozmowy: jeżeli odpowiedź przychodzi za szybko, czujnik jej nie słyszy, bo wciąż mówi. Czujniki o dużych zakresach detekcji pracują na niskiej częstotliwości i dlatego posiadają duże strefy martwe. Celem każdego producenta jest uzyskanie czujnika o jak najmniejszej strefie martwej przy równoczesnym możliwie największym zasięgu.

Nowe czujniki ultradźwiękowe o minimalnych strefach martwych i zasięgu do 300 cm minimalizują liczbę magazynowanych urządzeń

25


ruchu Utrzymanie +diagnostyka 

Proste programowanie

Zależnie od typu czujnika użytkownik może programować urządzenie za pomocą przycisków znajdujących się na obudowie, zdalnie za pośrednictwem przewodu uczącego lub posługując się adapterem. W ten sposób można ustawić punkty przełączania lub zakres pomiarowy. Przycisk znajdujący się na obudowie jest wbudowany tak, aby nie można było go aktywować w przypadkowy sposób.

Pełna swoboda w opcji zaawansowanej

IO-Link można w dowolnym momencie odczytać ostatnią wartość procesową. Elastyczność zapewniana przez IO-Link pozwala na poprawę obsługi czujników ultradźwiękowych w wielu aplikacjach cechujących się szczególnymi wymaganiami. Natomiast dla klientów chcących wymienić stare czujniki ultradźwiękowe na innowacyjne rozwiązania firmy Turck dużym ułatwieniem będzie kompatybilność złączy oraz konfiguracji pinów.

Trzy linie produktów

Zaawansowana wersja nowego czujnika Wśród nowych czujników ultradźwiękoultradźwiękowego wyposażona jest w inwych można wyróżnić trzy linie produkterfejs komunikacyjny IO-Link, za pomocą tów. Kompaktowa seria M18 zaadresoktórego można przeprowadzić również wana jest dla szerokiego rynku urządzeń Niewielkie strefy martwe, parametryzację. Dokonać tego można z jednym wyjściem dwustanowym. duże zakresy pomiarowe przy pomocy popularnego, darmowego Dzięki możliwości konfiguracji charakWyjątkowo małe strefy martwe umożśrodowiska Pactware, które umożliwia terystyki wyjścia (tryb odbiciowy lub liwiają wykrywanie obiektu bardzo szczególnie precyzyjne nastawy parameprzeciwsobny z wyjściem dwustanowym blisko czujnika. Np. wykonanie w obutrów szczególnie istotnych dla konkretNO lub NZ) jedynie dwa typy urządzeń dowie M18 z zasięgiem do 40 cm ma nych aplikacji. Np. czujniki ultradźwiękoo zasięgu 40 i 100 cm wystarczają, aby strefę martwą wynoszącą tylko 2,5 cm. we mogą być konfigurowane jako tylko zastąpić znacznie większą liczbę typów Zwiększa to w wielu sytuacjach możliodbiornik lub tylko nadajnik, dzięki czemu dostępnych w starszej serii. Nastawy ELEKTRONIKA • ApARATuRA pOmIAROwA • Au TO KA wości montażowe. Głębokości montażu dwa urządzenia mogą przeprowadza sięmA zaTy pomoc – np. w aplikacjach detekcji poziom – są stworzyć czujnik przewodu uczącego lub mniejsze, nie trzeba rezerwować tyle przeultradźwiękowy adaptera. strzeni na strefy martwe. Mniejsze strefy przeciwsobny. Czujniki firmy Turck martwe oznaczają również mniejszą liczbę z dwoma wyjściami urządzeń w serii. Najnowsze przetworniki dwustanowymi są Firma Turck dozasięswojej oferty dźwięku oferująwprowadziła szczególnie duże wersją standardową. dzących np. z czujników o wyjściach tranzystorowych, przekaźgi: w obudowie M18 do 130cm oraz Punktyurządzenia przełączania, pierwszy samodzielny, bezprzewodowy czujnik nikowych lub NAMUR. Żywotność baterii sięga zaw rozmiarze M30 do 300 cm. kres detekcji i funkcje fotoelektryczny stanowiący rozwiązanie dla pięciu lat w zależności od wersji czujnika i zastosowania. wyjścia Specjalną cechą można ustawić pomocą przewoGateway sieci bezprzewodowej może za obsługiwać do licznych aplikacji w dziedzinie monitoringu nowych urządzeń du uczącego/adaptera lub przy użyciu 47 urządzeń serii Q45. Dzięki prostej procedurze ich dodawania i kontroli. W kompaktowej, solidnej obudowie jest kompatybilność przycisków się na obudodo sieci czas poświęcany na instalacjęznajdujących nowego czujnika można urządzenia znowego wcześniejszą serią. SureCross Wireless Q45 wie. Możliwa jest również praca w trybie skrócić do kilku minut, szczególnie jeżeli weźmie się pod uwazintegrowano czujnik, moduł komunikacji Każdy starszy czujnik okna. W takiej sytuacji tylko ustawiane gę brak okablowania. Komunikacja radiowa SureCross zapew-jest można z oraz łatwością zatylko wyjście 1, natomiast wyjście 2 jest doradiowej baterię. nia niezawodne połączenie czujnika z PLC na dystansie do 1km Dostępne są także bardziej zaawanstąpić nową serią RU-U. myślnie połączone z wyjściem 1. Pozwala na paśmie ISM 2,4GHz. W przypadku utraty połączenia bezsowane funkcje programowania takie, Z nową serią można również stosować to na ustawienie trzech zakresów równoQ45 należy do sprawdzonej rodziny produktów komunikacji przewodowego możliwe jest wykorzystanie specjalnego wyjścia jak blokada czasowa, wewnętrzna i zewcześniejsze akcesoria. cześnie. Dostępne są wykonania o zasięradiowej SureCross. Cechuje się podobnymi zaletami (m.in. alarmowego. wnętrzna kompensacja temperaturowa, gu 40 i 130 cm w obudowie M18 i 300 cm zastosowaniem techniki TDMA, FHSS, szerokim zakres tempeZwiększone bezpieczeństwo ustawienia pozytywnego lub negatyww obudowie M30. ratury pracy czy wysokim stopniem ochrony IP67) i taką samą Czujniki bezprzewodowe zaprojektowano z myślą o szybpracy nachylenia charakterystyki wyj- wdrożeniu Dla szczególnie wymagających deterministyczną budową zapewniającą pełnąnego kontrolę nad kim i ekonomicznym oraz niezawodnej pracyapliCzujniki ultradźwiękowe najczęściej stościa analogowego, a nawet ustawienia kacji firma Turck zarezerwowała serię zakomunikacją i jej statusem. Użytkownik w dowolnym momenw dowolnej aplikacji. Dlatego sprawdzają się m.in. przy przesuje się w trudnych warunkach, dlatego dodatkowego wyjścia dwustanowego. awansowaną. Została ona wyposażona cie może sprawdzić stan i jakość połączenia za pomocą zaimsyłaniu sygnałów przekaźnikowych, zastępowaniu niesprawmuszą być odporne na różne czynniki W razie potrzeby nych wyjście analogowe interfejs IO-Link,aplikacji który zapewnia pełną plementowanego w modułach algorytmu SuiteSurvey. Ponadto instalacji kablowych,woczujnikowaniu mobilnych, środowiskowe takie, jak pył, woda, zmiai dwustanowe można przeprogramować elastyczność. Oferowana ona jest w obunowe rozwiązanie jest w pełni kompatybilne ze starszymi wymiany łańcuchów kablowych oraz komunikacji z lokalizacjany temperatur lub wibracje. Seria RU-U na dwa sygnały dwustanowe wybieradowie M18 (zasięgi 40 i 130 cm) i modułami DX80, z którymi może być łączone w jedną sieć mi, z którymi dotychczas było to niemożliwe zarówno z powo-M30 spełnia wszystkie te wymagania. Ponadjąc przy typ polaryzację PNP lub NPN (zasięgi 130 i 300cm). kontrolowaną przez wspólny gateway sieci bezprzewodowej dów praktycznych, jak i ekonomicznych. to obudowa i złącze są zaprojektowane oraz funkcję NO lub NZ. Ponadto, jeżeli pracujący w topologii gwiazdy. jako jeden metalowy element. Dzięki kilka urządzeń pracuje w bezpośrednim temu zwiększa się bezpieczeństwo prasąsiedztwie użytkownik może je odpoNowa seria czujników bezprzewodowych obejmuje rozwiący, odporność na uszkodzenia w ciężkich wiednio zsynchronizować w celu przezania pracujące w różnych trybach (odbiciowym, refleksyjnym, Wyłączny dystrybutor w Polsce: warunkach i przy niskich temperaturach. ciwdziałania wzajemnym zakłóceniom. światłowodowym) umożliwiając realizację funkcji sprawdzania TURCK Sp. z o.o. Poza tym gładka powierzchnia zliczania, przePoza parametryzacją interfejs 115 IO-Link ul. Wrocławska obecności/braku, pozycjonowania, monitoringu 45-836 Opole twornika została zaprojektowana w spomoże być wykorzystany do komunikacji i detekcji. W ofercie znajduje się również specjalne wykonanie 77 443 48 00, (+48) 77 414 00 30 sób zapobiegający osadzaniu zabrupomiędzy czujnikiemtel.a(+48) masterem. Jeżeczujnika bezprzewodowego Q45, się który przystosowany został fax (+48) 77 443 48 01, fax: (+48) 77 404 50 11 dzeń, które mogą mieć wpływ na wynik li nie wymagany jest sygnał analogowy e-mail: poland@turck.com do obsługi jednego lub dwóch sygnałów zewnętrznych pochodetekcji. lub dwustanowy, to za pośrednictwem

Czujniki bezprzewodowe serii SureCross Q45

26

automatyka+diagnostyka+informatyka

Firma Turck wraz z nową serią czujników ultradźwiękowych serii RU-U dokonała milowego kroku w tym zakresie. Wraz z rozwojem nowej technologii specjaliści firmy Turck wykorzystali długoletnie doświadczenie kładąc nacisk na redukcję słabych stron wcześniejszych czujników ultradźwiękowych. Uzyskane w ten sposób urządzenia są wyjątkowo wytrzymałe oraz pracują na szczególnie dużych zakresach przy jednocześnie niewielkich strefach martwych. Nowa seria czujników ultradźwiękowych oferuje również wysoką elastyczność i proste programowanie, dzięki funkcji uczącej i kompatybilności z IO-Link.


2/2014 Michał Kusidło

1200XT panelowy komputer przemysłowy

Nowa seria panelowych komputerów przemysłowych Allen-Bradley 1200XT poszerzyła oferowaną przez Rockwell Automation grupę produktów przeznaczonych do pracy w ciężkich warunkach XT Extreme Environment System. W skład tego systemu wchodzą także sterowniki ControlLogix-XT oraz moduły rozproszone FLEX I/O-XT. System XT wykorzystuje zintegrowaną architekturę Logix™ która umożliwia użytkownikom jeszcze lepszą integrację oraz spełnia wymagania aplikacji dla ekstremalnych środowisk. Całość pozwala na zbudowanie kompletnego systemu sterowania, a dodatkowo wpływa na zmniejszenie kosztów integracji oraz instalacji, z zachowaniem najwyższej jakości charakterystycznej dla wszystkich produktów Rockwell Automation. Urządzenia te mogą pracować w temperaturach od –20˚C aż do +70˚C, ponadto posiadają certyfikaty ATEX oraz UL (Class I Division 2) dla stref niebezpiecznych. Komputery panelowe łącząc powyższe właściwości oferują więcej niż inne tego typu produkty dostępne na rynku. Cechy te sprawiają że komputery Allen-Bradley 1200XT mogą być stosowane w bardzo wymagających aplikacjach, tam gdzie urządzenia narażone są na działanie niskich lub wysokich temperatur, w środowisku niebezpiecznych gazów i pyłów oraz w strefach zagrożonych wybuchem. Tego rodzaju aplikacje są spotykane w wielu branżach: • przemysł chemiczny i farmaceutyczny; • energetyka; • górnictwo i hutnictwo; • wodociągi/ oczyszczalnie. Komputer przemysłowy 1200XT jest dostępny w wersji z zabudowanym 12” ekranem dotykowym (model 6181X-12TPW7DC) lub bez ekranu (model 6181X-NPW7DC), pozwala to użytkownikowi na wybór rozwiązania zintegrowanego lub

dwuczęściowego. Zastosowany wyświetlacz zapewnia bardzo dobrą widoczność w świetle słonecznym. Komputer może być zainstalowany w tej samej obudowie co kontroler Logix-XT bez konieczności stosowania dodatkowego ogrzewania lub chłodzenia. Posiada możliwość łatwej rozbudowy pamięci. Na wyposażeniu znajduje się wiele portów komunikacyjnych wyposażonych w pokrywy zabezpieczające. Dostarczone oprogramowanie poza preinstalowanym systemem operacyjnym zawiera narzędzia diagnostyczne, oraz narzędzia do tworzenia kopii zapasowych i przywracania systemu.

Najważniejsze cechy komputera serii 1200XT to: • • • • • • • • • • • • •

Dopuszczenia i certyfikaty: • • •

certyfikat ATEX, EX; certyfikat UL Class I Division 2; CE, C-UL.

RAControls Sp. z o.o. Autoryzowany Dystrybutor Rockwell Automation

w wersji z wyświetlaczem 12,1” matryca rezystancyjna o jasności 600cd/m2; procesor Intel Core Duo U2500 1.2GHz; pamięć 2GB RAM (max. 4GB); 8GB lub 16GB SSD (wbudowany Compact Flash z preinstalowanym systemem operacyjnym); system operacyjny Windows XP lub Windows 7; 2 x port szeregowy COM; 2 x port Gigabit Ethernet; port DVI-I; 1 x slot PCI; 4x port USB; bezwentylatorowa obudowa; slot na zewnętrzną kartę Compact Flash Type II (max. 16 GB); wykonanie NEMA 1/12/4/4X, IP66;

27

automatyka+diagnostyka+informatyka

dedykowany do pracy w ekstremalnych warunkach oraz dla stref zagrożonych wybuchem


automatyka+diagnostyka+informatyka

W ofercie firmy znajduje się szeroki asortyment dedykowany systemom okablowania, w tym: • instalacji bezpieczeństwa pożarowego SAP/DSO; • systemów sygnalizacji włamania i napadu SSWIN; • systemów telewizji przemysłowej CCTV; • wewnętrznych linii zasilających WLZ; • Systemów Zarządzania Budynkiem BMS (Building Management System); • sieci przesyłu danych LAN (Local Area Network). W artykule omówiono asortyment Zakładów Kablowych BITNER przezna-

czony do zastosowań w Systemach Zarządzania Budynkiem BMS, coraz częściej stosowanym w tzw. Inteligentnych Budynkach. System Zarządzania Budynkiem BMS to zaawansowane technologicznie rozwiązanie stosowane w budynkach biurowych, przemysłowych, galeriach handlowych, a także w prywatnych domach. Celem takiego systemu jest dostarczenie użytkownikowi efektywnej pomocy w zarządzaniu budynkiem i takie sterowanie znajdującymi się w obiekcie instalacjami, by można było mówić o minimalizacji kosztów eksploatacji przy jednoczesnym komforcie użytkowania. System integruje, kontroluje, monitoruje oraz raportuje działanie takich elementów jak : • sieć teleinformatyczna; • sterowanie oświetleniem; • sterowanie ogrzewaniem; • sterowanie wentylacją i klimatyzacją; • system alarmowego i monitoring; • kontrola dostępu; • system przeciwpożarowy. W ramach Inteligentnego Budynku informacje dotyczące aktualnego stanu każdej z instalacji są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane w celu zapewnienia efektywnego współdziałania wszystkich instalacji. Nie bez znaczenia pozostaje uzyskanie szybkiej informacji

28

Zakłady Kablowe BITNER to wiodący polski producent kabli i przewodów. Zakład produkcyjny wyposażony w nowoczesny park technologiczny umożliwia ciągłe poszerzanie zakresu produkcji i wprowadzanie do oferty kolejnych rodzajów kabli przeznaczonych dla różnych gałęzi przemysłu, energetyki oraz budownictwa.

BITNER BMS

jak jak

B

ruchu Utrzymanie +diagnostyka

o ewentualnych awariach każdej z istniejących w budynku instalacji. BMS koordynuje działanie wielu systemów, które niejednokrotnie wymagają szczególnego rodzaju okablowania, by w pełni zintegrować wszystkie współdziałające aplikacje. W zależności od warunków środowiska, w jakich kable te będą pracować, firma Bitner oferuje najbardziej optymalne rozwiązania łączące w sobie zarówno walory funkcjonalne, jak i ekonomiczne. Podstawowym kablem, który znajduje szerokie zastosowanie w systemach BMS jest BiT 500® oraz BiT 500® CY na napięcie pracy 300/500V. Grupa BiT 500® to kable sterownicze o różnorodnych konstrukcjach, spełniające oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. Charakteryzują się one dużą giętkością oraz czytelnym opisem numerycznym na żyłach sterujących, co znacznie ułatwia montaż. Kable są dostępne również w wersji z ekranem siatkowym i ekranem wykonanym w postaci folii elektrostatycznej z linka uziemiającą. Dzięki zastosowaniu specjalnych mieszanek powłokowych kable nadają się do zastosowania w warunkach, w których wymagana jest m. in. zwiększona odporność na rozprzestrzenianie płomienia czy dzia-


2/2014

Kolejna grupa produktów z serii BiT to kable zasilające i sterownicze BiT 1000® na napięcie 0,6/1kV z żyłami 5 kl. giętkości zgodnie z EN 60228. Różnorodność konstrukcji BiT 1000® pozwala na stosowanie ich w różnych warunkach środowiskowych. Poza podstawowym kablem BiT 1000®, również w wersji ekranowanej, występują w tej grupie kable uniepalnione BiT 1000® FR, bezhalogenowe BiT 1000® H, olejoodporne oraz uniepalnione BiT 1000® OR. Wszystkie kable z tej grupy posiadają specjalną powłokę zewnętrzną w kolorze czarnym, co sprawia, że kabel ten jest odporny na UV i można go zakopać bezpośrednio w ziemi. Grupa BiT 1000® została ostatnio poszerzona o kabel BiT 1000®Power o zwiększonej obciążalności długotrwałej. Kabel ten jest przeznaczony do układania wewnątrz budynków, na zewnątrz lub bezpośrednio w ziemi. W odróżnieniu od BiT 1000® jest on kablem typowo energetycznym z oznaczeniem żył kodem kolorystycznym. Kolejną mocną stroną Zakładów Kablowych BITNER jest oferta kabli do silników indukcyjnych zasilanych za pośrednictwem falownika. Szeroka gama tych produktów wyróżnia nas na tle konkurencji, zarówno krajowej jak i zagranicznej, umożliwiając zastosowanie kabli z grupy BiTservo® praktycznie w każdych warunkach. Podstawowa wersja tego kabla to BiTservo 2YSLCY-J o obniżonej pojemności, umożliwiający spełnienie wymagań kompatybilności elektomagnetycznej EMC połączenia przekształtnik-silnik. Występuje on w wersji z transparentną powłoką zewnętrzną oraz w wersji UV do zastosowań zewnętrz-

 29

nych i bezpośredniego w ziemi. W ofercie Zakładów Kablowych BITNER jest również wersja w pełni bezhalogenowa BiTservo 2YSLCH-J. Kable przekształtnikowe BiTservo występują w powłoce bezhalogenowej, uniepalnionej oraz w specjalnej izolacji gumowej, jednak najciekawszą propozycję, która obok korzyści finansowych posiada szereg innych zalet, stanowi kabel w polietylenie usieciowanym BiTservo 2XSLCY-J. Izolacja z polietylenu usieciowanego XLPE zwiększa obciążalność prądową zachowując niską pojemność w stosunku do kabli o izolacji PVC. Dzięki większej obciążalności zyskujemy możliwość zastosowania niższego przekroju kabla, co powoduje łatwiejszy montaż przy obniżonych kosztach finansowych. Kable o zwiększonej obciążalności również występują w wersji bezhalogenowej jako BiTservo 2XSLCH-J. Szeroki zakres oferowanych kabli i przewodów, najwyższej jakości materiały konstrukcyjne, profesjonalna obsługa oraz doradztwo techniczne sprawiają, że kupując kable firmy BITNER nabywacie Państwo najwyższej jakości polski produkt za rozsądną cenę. Pełna ofertę asortymentową znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej www.bitner.com.pl. Równocześnie zachęcamy do śledzenia naszego profilu na Facebooku https://www.facebook.com/zakladykablowebitner

Maciej Grześkowiak Doradca techniczno-handlowy ds. kluczowych klientów Zakłady Kablowe BITNER

automatyka+diagnostyka+informatyka

łanie agresywnych czynników środowiskowych. Do stosowania na zewnątrz przeznaczone są np. kable z serii BiT 500® BLACK, których zastosowanie jest wskazane w instalacjach przebiegających zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku – kable te są w pełni odporne na działanie warunków atmosferycznych, można je również układać bezpośrednio w ziemi. BiT 500® H – produkowany jest w wersji bezhalogenowej nie emitującej gęstych dymów podczas pożaru – jest więc przeznaczony do stosowania w miejscach, gdzie występuje zwiększone ryzyko wystąpienia pożaru. Natomiast kabel BiT 500® OR – to konstrukcja odporna na oleje, charakteryzująca się zwiększoną odpornością przeciwpożarową, nie rozprzestrzeniająca płomienia na wiązce kablowej. W ciągu 5 lat funkcjonowania na rynku kabli z rodziny BiT 500® znalazły one zastosowanie w różnego rodzaju inwestycjach. Ostatnio realizacja z udziałem kabli z rodziny BiT 500® obejmowała zasilanie i sterowanie takimi urządzeniami, jak klimakonwektory, zawory grzejników, oświetlenie oraz regulacja pomp nagrzewnicy. W przypadku konieczności zastosowania kabli sterowniczych z żyłami kolorowymi Zakłady Kablowe BITNER oferują kable typu BiT LiYY i BiT LiYCY na napięcie pracy 300/300V o przekrojach od 0,14mm2 do 2,5mm2. Kable te występują również w wersji parowanej. Jeżeli z kolei wymagane jest zastosowanie kabla bezhalogenowego o obniżonej emisji dymów odpowiednim produktem będzie BiT LiHH lub BiT LiHCH, stanowiące bezhalogenowe odpowiedniki dla BiT LiYY i BiT LiYCY.


ruchu Utrzymanie +diagnostyka 

Michał Konieczny, Andrzej Łobzowski, Wojciech Szkolnikowski

Okiełznać dane pomiarowe

– cz. 1

Firma LAB-EL, już parę razy, w artykułach publikowanych na łamach magazynów wydawnictwa Wag-Tech, prezentowała swój sposób na rozwiązanie problemu akwizycji danych pomiarowych. Ogólnie rzecz ujmując, problem polega na skoncentrowaniu w jednym miejscu danych pomiarowych pochodzących z różnych miejsc przestrzeni pomiarowej, zapamiętaniu ich i dystrybucji za pomocą różnych kanałów przekazu. Przyrządami podstawowymi (nie licząc czujników/przetworników pomiarowych) są tzw. koncentratory danych inaczej zwane modułami zbierania danych. Firma LAB-EL przez wiele lat oferowała koncentrator LB-731, a potem lekko zmodyfikowaną jego wersję LB-731A, przystosowaną do pracy sieciowej. Konstrukcja tych przyrządów oparta była jednak o elementy cyfrowe starszej, a tym samym mało wydajnej w sensie informatycznym technologii, stąd decyzja o zaprzestaniu ich produkcji. Kolejnymi koncentratorami danych były LB-487 i LB-476, których większe możliwości w stosunku do poprzednika, zaowocowały wieloma ciekawymi aplikacjami. Ale, świat idzie naprzód. Zapędy klientów (i chwała im za to) wymuszały realizacje dodatkowych funkcji spełnianych przez przyrządy, aż w końcu konstruktorzy powiedzieli „basta”, już więcej nie da się upakować w pamięci urządzenia, a i procesor „ledwo zipie”. Tak więc, powstał pomysł skonstruowania nowego przyrządu o symbolu LB-480, któremu, a właściwie jego możliwościom aplikacyjnym poświęcamy ten dwuczęściowy artykuł.

nianych następnie przez interfejs Ethernet za pośrednictwem gamy różnorodnych protokołów komunikacyjnych. Wejścia pomiarowe koncentratora mogą być przez użytkownika indywidualnie konfigurowane w zakresie rodzaju podłączonego czujnika, za pomocą zworek (jumpers) przypisanych do każdego wejścia. Podstawowy standard związany z czujnikami/przetwornikami to S-300. Jest to interfejs cyfrowej pętli prądowej, zapewniający dwuprzewodowe podłączenie czujnika pomiarowego do wejścia. Sygnał w standardzie S-300 ma postać cyfrową, pozwala to zatem na wykorzystanie znacznych odległości pomiędzy czujnikiem, a modułem zbierania danych. Ta sama para przewodów przenosi sygnał pomiarowy, jak i służy do zasilania czujnika/przetwornika. Łączność przewodowa sygnału cyfrowego ma wiele zalet spośród których, najważniejsza jest mała wrażliwość na zakłócenia głównie elektromagnetyczne. Koncentrator/Moduł zbierania danych LB-480 może również uczestniczyć jako urządzenie ośredniczące w transmisji danych przekazywanych drogą radiową z punktów pomiarowych do pamięci serwera.

Co to może?

Jakie sygnały pomiarowe?

Koncentrator/Moduł zbierania danych LB-480 służy do rejestracji danych pomiarowych uzyskiwanych z 8 wejść pomiarowych, udostęp-

Jak wspomniano wcześniej, głównym standardem sygnałów jest sygnał cyfrowej pętli prądowej S-300, który umożliwia dołączenie praktycz-

Rys. 2. Widok przyrządu od strony użytkownika

Rys. 1. Schemat poglądowy rozproszonego systemu pomiarowego z wykorzystaniem koncentratora LB-480

30

automatyka+diagnostyka+informatyka

Na początku był…


2/2014

Jak przykroić do potrzeb? Koncentrator LB-480 pozwala na swobodny dobór dodatkowych interfejsów pomiarowo-komunikacyjnych w zależności od rodzaju zainstalowanych wymienialnych wkładek mocowanych w trzech dodatkowych gniazdach „portów”. Wkładki mogą pełnić rolę dodatkowego interfejsu RS-232, RS-485 lub USB, służąc do komunikacji z innymi zewnętrznymi urządzeniami (przyrządami pomiarowymi, sterownikami PLC itp.), np. z wykorzystaniem uniwersalnego protokołu MODBUS. Opcjonalna wkładka z przekaźnikami może sterować zewnętrznymi urządzeniami sygnalizacyjnymi. Dołączenie do systemu czujników bezprzewodowych serii LB-525 (do pomiaru temperatury i wilgotności) umożliwia wkładka z modułem lokalnej komunikacji radiowej ELWAVE pracującej w paśmie 430 MHz. Wkładka z odbiornikiem GPS umożliwia odbiór informacji o dokładnym czasie i lokalizacji urządzenia.

Rys. 3. Widok przyrządu od strony podłączenia sygnałów Jeżeli jest potrzebne dołączenie większej ilości przyrządów LAB-EL, można zastosować wkładki z trzema dodatkowymi wejściami S-300, co pozwoli zmaksymalizować ilość wejść koncentratora do 17-tu.

Jak pamięta dane? Koncentrator/moduł zbierania danych LB-480, w swej nieulotnej pamięci zapisuje dane pomiarowe synchronizowane w czasie rzeczywistym. Dane zapisywane są w postaci rekordów, które z kolei mają różne długości zależnie od rodzaju przyrządu, z którego pochodzą i w związku z tym całkowita liczba rekordów danych zapisywanych w pamięci jest wielkością zależną od konfiguracji wejść. Przyrząd posiada również wbudowany czytnik kart pamięci do 4GB. Karta jest w urządzeniu formatowana i przypisywana do tego urządzenia. Odczyt karty może być realizowany przez dowolny czytnik kart SD.

Jak się łączy „ze światem”? Dane z pamięci przesyłane są do systemu komputerowego (serwera) wykorzystując różne kanały transmisyjne. Do bezpośredniego podłączenia koncentratora do serwera służy interfejs Ethernet. W przypadku braku „kabla” można zainstalować opcjonalną wkładkę z modemem GSM i bezprzewodowo transmitować dane w standardzie GPRS oraz wysyłać SMS-y alarmowe z dowolnej lokalizacji, co pozwala na zdalny monitoring np. w pojeździe dostawczym.

Gdzie to można wykorzystać? Zastosowanie przyrządu jest wszechstronne. Główne „miejsca” zastosowania to: • monitoring mikroklimatu magazynów i pomieszczeń produkcyjnych, zwłaszcza w farmacji; • monitoring serwerowni: pomiar temperatury w różnych punktach, pomiar wilgotności powietrza, czujnik zalania, czujniki otwarcia drzwi z detekcją sabotażu linii czujnika; • mini stacja meteorologiczna: pomiar temperatury i wilgotności powietrza, ciśnienia atmosferycznego, prędkości i kierunku wiatru, nasłonecznienia; • lokalny pomiar temperatury: możliwość pomiaru temperatury w 8 punktach za pomocą prostych i tanich bezpośrednich sond termistorowych; • wielopunktowy pomiar temperatury: przy podłączeniu 8 sztuk wielokanałowych termometrów LB-711 możliwy jest pomiar temperatury aż w 64 punktach z wysoką dokładnością pomiaru dzięki zastosowaniu czujników platynowych podłączanych 4-przewodowo; • i wiele innych

W drugiej części artykułu przedstawimy kilka ciekawych aplikacji. Szczegółowe dane techniczne koncentratora LB-480 można znaleźć na stronie www.label.pl.

31

automatyka+diagnostyka+informatyka

nie dowolnego czujnika z interfejsem S300. Większość przyrządów oferowanych przez firmę LAB-EL posiada taki interfejs. Pozwalają one na precyzyjny pomiar temperatury, wilgotności, ciśnienia i wielu innych parametrów, stosownie do dołączonego zewnętrznego przyrządu. Innym rodzajem sygnału wejściowego jest umożliwienie pomiaru temperatury za pomocą zewnętrznej sondy termistorowej w zakresie –40...+140°C. Dedykowana sonda ze specjalnym termistorem zapewnia optymalną dokładność pomiaru 0,2°C w zakresie temperatur 0…+50°C oraz 1..2°C w pozostałym zakresie. Sonda termistorowa jest w większości przypadków ekonomicznym rozwiązaniem do pomiaru temperatury, ale w wąskim zakresie temperatur. Do realizacji pomiarów temperatury w szerszym niż dla termistorów zakresie wykorzystywane są czujniki Pt1000. Wejście pracujące w tym trybie umożliwia pomiar temperatury za pomocą zewnętrznej sondy Pt1000 w zakresie –190 .. +750 °C. Wejście koncentratora LB-480 może również służyć do zliczania impulsów. Jako impuls traktowane jest zwarcie wejścia na określony minimalny czas. Zwarcie może pochodzić z przełącznika (styk zwierny lub z wyjścia cyfrowego, np. typu OC). Do wejścia można podłączyć dowolne źródło impulsów – np. styk zwierny, wyjście licznika energii, deszczomierz. Wejście impulsowe może być skalowane tzn. zostaje określona wartość i jednostka miary dla pojedynczego impulsu. Do wejścia można podłączyć przykładowo: deszczomierz i określić że 1 impuls = 0,2 mm opadu lub licznik energii elektrycznej i określić że 1 impuls = 0,1 kWh. Innym sposobem interpretacji stanu binarnego wejścia jest detekcja stanu zwarcie/rozwarcie, interpretowane jako stan logiczny (binarny) 0 lub 1. Może być sterowane stykiem zwiernym lub wyjściem cyfrowym typu OC. Inną nieco interpretacją wejścia binarnego jest tzw. wejście przełącznikowe umożliwiające detekcję stanu zwarcia/rozwarcia przełącznika, a ponadto wykrywany jest tzw. sabotaż linii prowadzącej do przełącznika – zwarcie lub przerwanie linii skutkuje sygnalizacją alarmu. LB-480 obsługuje także standardowe sygnały analogowe stosowane w automatyce przemysłowej tj. napięciowe 0/2…10 V oraz prądowe 0/4…20 mA. Sygnały analogowe mogą być skalowane, tzn. zakres prądowy lub napięciowy rzutowany jest na skalę mierzonej wielkości fizycznej, np. przyrząd do pomiaru zawartości CO2 o zakresie pomiarowym 0..5000 ppm, posiadający na wyjściu sygnał napięciowy 0...10 V, po operacji skalowania zmierzone napięcie 0…10 V zostanie przeliczone na zakres 0...5000 i pokazane z jednostką ppm. Zaletą wejść jest możliwość indywidualnej konfiguracji każdego z nich, co daje duże możliwości w przypadkach, różnych sygnałów występujących w monitorowanym obszarze.


automatyka+diagnostyka+informatyka

Szybka akwizycja danych pomiarowych dla aplikacji przemysłowych

Wymagania odnośnie automatyzacji produkcji stale wzrastają. Oczekiwania dotyczące wysokiej jakości wraz z krótkimi czasami cykli oznaczają, że oprócz innych zagadnień, rozwiązania automatyki muszą również przetwarzać coraz to większe ilości wartości pomiarowych w coraz krótszym czasie. W celu zmniejszenia obciążenia centralnej jednostki sterującej w takich wypadkach, coraz częściej używane są rozwiązania o tzw. zdecentralizowanej inteligencji – również w sektorze przemysłowej technologii pomiarowej. W celu spełnienia tych wymagań dla przemysłowej akwizycji danych pomiarowych, firma HBM wprowadziła na rynek swój nowy system o nazwie: PMX. Akwizycja danych pomiarowych, i ich dalsza obróbka oraz transmisja do sterownika wyższego poziomu zostały zaimplementowane w układzie jako elementy pracujące z wysokimi prędkościami. Dla przykładu możliwe są częstotliwości próbkowania aż do 19,2kHz. Jednocześnie dzięki użytym wzmacniaczom pomiarowym, gwarantowana jest wysoka precyzja zmierzonych danych na poziomie 0.1% FS i rozdzielczość 24bit. Ponadto dopracowana konstrukcja obudowy układu gwarantuje jego wysoką odporność EMC. System składa się z układu bazowego, który obsługuje do pięciu wpinanych kart. Pierwsze gniazdo jest zarezerwowane dla karty komunikacyjnej, która umożliwia integrację z systemem automatyki wyższego poziomu. Pozostałe cztery gniazda są z kolei przeznaczone dla czte-

rokanałowych wzmacniaczy lub kart we/ wy. Aktualnie dostępne są trzy różne moduły ze wzmacniaczami pomiarowymi dla tensometrów, wejść i wyjść analogowych i dla wyjść cyfrowych. Umożliwia to pomiar najczęściej wymaganych wielkości fizycznych takich jak: siła, moment, ciśnienie, odkształcenie, temperatura itp. Wszystkie moduły są zasilane napięciem za pośrednictwem układu bazowego. Użytkownik może cieszyć się wysokim bezpieczeństwem inwestycji dzięki modułowej konstrukcji systemu – jeżeli wystąpi konieczność rozbudowy układu lub jego modyfikacji, wystarczy zaopatrzyć system w dodatkową kartę pomiarową lub zmienić ich konfigurację. Jeżeli cztery gniazda jednego układu bazowego okażą się niewystarczające, większa ilość modułów może zostać połączona w sieci i łatwo zsynchronizowana ze sobą. System oferuje również duże udogodnienia dla utrzymania ruchu maszyny w której został użyty. Jeżeli wzmacniacz pomiarowy zostanie uszkodzony, odpowiednia karta może być łatwo wymieniona. Czas wymagany do tego i związany z tym czas przestoju maszyny są minimalne. Komunikacja z PC lub jednostką sterującą w celach konfiguracji lub wizualizacji została zaimplementowana za pomocą Fast Ethernet. Dodatkowo, układ bazowy został wyposażony w interfejs USB, który może być używany np. aby zapisać konfiguracje na pendrive USB i odczytać je z powrotem (backup urządzenia). Podłączenie układów peryferyjnych, takich jak dyski twarde lub skanery kodów kreskowych może być również użyte w celu zapisania danych i zawarcia danych identyfikacyjnych elementu w tych danych pomiarowych

32

PMX

Kanały wirtualne

Technologia pomiarowa w aplikacjach przemysłowych musi jednolicie integrować protokoły komunikacyjne systemów automatyki. Z uwagi, że ilości danych i wymagania odnośnie prędkości ich przesyłu wzrosły na przestrzeni ostatnich lat, Ethernet przemysłowy staje się coraz bardziej popularny jako protokół komunikacyjny w technologii automatyki. Dlatego nowy system PMX wspiera protokoły oparte na czasie rzeczywistym jak: EtherCAT i ProfiNet, które również mogą szybko transmitować duże ilości danych. Zmierzone sygnały mogą już być przetworzone wewnętrznie przez wzmacniacz i udostępnione w czasie rzeczywistym. System PMX może zatem implementować niektóre zadania bezpośrednio we wzmacniaczu, które w przeciwnym razie byłyby przejęte przez sterownik wyższego poziomu. Te zadania to np. określanie wartości średniej,akwizycja wartości szczytowych i inne obliczenia matematyczne, jak również np. sterowanie PID. Dodatkowo względem max.16 kanałów pomiarowych, które oferuje system PMX, użytkownik ma do dyspozycji 32 tzw. wirtualne kanały obliczeniowe. System do tego celu posiada wydajne procesory sygnałowe, które mogą realizować obliczenia z wymaganą prędkością. PMX gwarantuje, że wszystkie sygnały spełnią trudne wymagania czasu rzeczywistego.Wszystkie zmierzone wartości i otrzymane obliczone wartości mogą być transmitowane w czasie rzeczywistym z częstotliwością do 10kHz za pośrednictwem Ethernet do sterownika maszyny i zakładu. Ta zdecentralizowana inteligencja technologii pomiarowej jest szczególnie istotna,


2/2014

pomiarowej, które są używane w nowoczesnym środowisku przemysłowym. Komunikacja za pomocą protokołów czasu rzeczywistego, używanych przez Ethernet przemysłowy przesyłający duże ilości danych odgrywa coraz to większą rolę. Specjalista w branży technologii pomiarowej – firma HBM – wprowadza teraz na rynek nowy system o nazwie PMX, spełniający wszystkie te wymagania, dzięki czemu jest odpowiedni dla rozmaitych zadań w przemysłowej technologii pomiarowej.

Nowoczesna koncepcja obsługi HBM otworzyło również nowe kierunki w odniesieniu do obsługi wzmacniacza. Każdy system PMX posiada innowacyjny web server, który nie tylko wizualizuje status systemu i dane pomiarowe, ale również umożliwia jego obsługę i konfigurację. W tym celu zostało użyte narzędzie Google Web Toolkit (GWT), dzięki któremu mogą być tworzone aplikacje skryptów Java niezależne od przeglądarek internetowych.

 33

automatyka+diagnostyka+informatyka

głównie dla aplikacji o bardzo wysokim stopniu automatyzacji do zredukowania częstotliwości występowania uszkodzeń i obciążenia systemu sterownika. Typowe aplikacje dla takich zdecentralizowanych systemów pomiarowych, które mogą przejmować niektóre z zadań sterowania znajdują się w produkcji, np. w monitoringu pras – od tabletkarek i pras materiałów sproszkowanych do pras elementów metalowych, używanych powszechnie w przemyśle motoryzacyjnym. Takie systemy mogą być użyte również w sektorze montażu i monitoringu łączenia elementów. Ważne parametry maszyn muszą często być monitorowane w dużych i złożonych układach. Tak zwany monitoring stanu maszyn powoduje minimalizację czasów przestojów, a zatem również redukcję kosztów związanych z przestojami w produkcji. Kolejną klasyczną aplikacją dla takich systemów pomiarowych jak nowy PMX jest przemysłowe stanowisko testowe, gdzie badane są złożone elementy pod względem ich zdolności przenoszenia maksymalnych obciążeń oraz praktyczności. Przemysłowy Ethernet wysuwa się naprzód jako medium komunikacyjne w tym sektorze na przestrzeni ostatnich lat. To samo dotyczy jakości stanowisk testowych. które kontrolują jakość finalnych produktów jak np. stanowiska kontrolne umieszczane na końcu linii produkcyjnej. Przechowywanie zarejestrowanych danych jakościowych tutaj w bazie danych również stawia podwyższone wymagania dla architektury komunikacji systemów pomiarowych. Wysokie częstotliwości próbkowania, szybka transmisja danych i zintegrowana inteligencja (cyfrowe procesory sygnałowe DSP i jednostka centralna) dla zastąpienia funkcji automatyki wyższego poziomu, są najistotniejszymi wymaganiami stawianymi systemom technologii

Technologia GWT jest używana głównie do tworzenia interfejsów użytkownika w aplikacjach sieciowych. Dzięki temu interfejs użytkownika systemu PMX jest łatwy i intuicyjny w obsłudze gdyż jest podobny pod tym względem do wielu innych aplikacji sieciowych. Dodatkowo posiada jeszcze inną ważną zaletę dla użytkownika: z uwagi na fakt, że interfejs jest czysto sieciowy, specjalne oprogramowanie nie musi być instalowane – standardowy PC lub laptop z przeglądarką jest całkowicie wystarczający. To umożliwia zrealizowanie aplikacji mobilnych jak również sterowania zdalnego, redukując nakłady i czasy przestojów tym samym obniżając koszty użytkowania. Innowacyjna platforma wzmacniaczy PMX firmy HBM została uhonorowana w konkursie MessTec& Sensor MastersAward zajmując w nim drugie miejsce w kategorii: Test i Pomiar. Nowy system pomiarowy jest idealnym rozwiązaniem dla zagadnień metrologii numerycznej w środowisku przemysłowym. Zgodnie ze swym motto Fit to Function, skalowalny system umożliwia użytkownikowi precyzyjne dopasowanie funkcjonalności do wymagań aplikacji i bazuje na aktualnych standardach takich jak: przemysłowy Ethernet z protokołami pracującymi w czasie rzeczywistym: Ethercat i Profinet. To oznacza, że systemy pomiarowe PMX mogą być również w łatwy sposób integrowane z nowoczesnymi systemami automatyki. Wzmacniacz pomiarowy przetwarza zmierzone sygnały wewnętrznie w czasie rzeczywistym. Nagroda została przyznana podczas zjazdu MessTec& Sensor Masters w Stuttgarcie. Konkurs wyróżnia szczególnie innowacyjne, nowo opracowane produkty, a o przyznaniu nagrody decyduje publiczność.


2/2014 Krzysztof Oliwa

XXXI Konferencja Naukowo-Techniczna

W konferencji udział wzięło ok. 130 uczestników reprezentujących różne gałęzie zakładów przemysłowych i produkcyjnych z terenu całego kraju. Przede wszystkim na nasze zaproszenie odpowiedziała wyspecjalizowana kadra techniczna np. główni automatycy, główni mechanicy, dyrektorzy techniczni oraz kierownicy AKPiA. Nie zabrakło również naszego stałego gościa czyli Pana Wojciecha Szczepki (Klub Paragraf 34), który poruszył tematykę „Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa – analiza przypadku”. Zorganizowana przez nasze wydawnictwo konferencja miała na celu

przybliżyć Państwu intrygujące przypadki i efektywne rozwiązania z zakresu automatyki, co mamy nadzieję, się udało. Ciekawe, pełne skutecznych rozwiązań prezentacje skupiły uwagę słuchaczy. Już na samym początku prelekcji duże zainteresowanie wzbudzili inżynierowie firmy TURCK p. Arkadiusz Lasoń i p. Bartłomiej Besz , którzy omówili elementy automatyki przemysłowej skonstruowane przez złotego sponsora konferencji. Kolejnym z prelegentów był reprezentant brązowego sponsora, czyli firmy Poltechnik, p. Rafał Stoły, który bardzo merytorycznie przedstawił słuchaczom produkty firmy z zakresu bezpieczeństwa i oszczędności w systemach efektywnej automatyki. Warto dodać, że po przeprowadzeniu ankiety w której padło pytanie: „ Co najbardziej podobało się Państwu na konferencji?” padały odpowiedzi wyróżniające wystawców, a najczęściej wyżej wymienianych sponsorów oraz firmę Balluff, SEW Eurodrive, Siemens i Nord Napędy. Jak zwykle bardzo charyzmatycznie prelekcję poprowadził p. Paweł Rutkowski przybliżając ofertę kamer termowizyjnych firmy FLIR Systems przy wsparciu p. Piotra Kasprzyckiego (Irtech), który zaprezentował nowości z zakresu bezdotykowego pomiaru temperatury w ofercie firmy Irtech.

 

W dniach 5-6 marca w miejscowości Ustroń na Śląsku odbyła się XXXI Konferencja naukowo-Techniczna, której patronatem medialnym był jeden z magazynów Wydawnictwa WAG-TECH – pismo „Pomiar Automatyka & Elektrotechnika”. Gospodarzem honorowym wydarzenia była Spółka Energetyczna Jastrzębie S.A. natomiast sponsorami złotym i brązowym były odpowiednio firmy TURCK i Poltechnik.

35

Tradycyjnie wyłoniono najciekawsze stoiska spośród wystawców i tu mimo dużej konkurencji mogły znaleźć się tylko trzy wybrane. Zdecydowano o następującej kolejności:

1. SEW Eurodrive Sp. Z o. o. 2. Inee Sp. z o.o. (debiutant) 3. Festo Sp. z o. o. Podsumowując należy powrócić do naszych ankiet, które za zadanie mają podnieść jakość naszych konferencji. Wydawnictwo WAG-TECH zostało pochwalone za dużą różnorodność wyboru tematyki, punktualną organizację i stworzenie warunków pomyślnych kontaktom grupy słuchaczy z prelegentami. Ważną informacją dla organizatora, która również wynika z ankiet jest pozyskanie na kolejne wydarzenia firmy działające w zakresie gospodarki smarowniczej, układów centralnego smarowania. Jest to sugestia zarówno dla dalszych działań naszego wydawnictwa, jak i dla naszych potencjalnych klientów z tegoż sektora. Dziękujemy wszystkim za miłe wspomnienia z Ustronia, a doświadczenia zdobyte zarówno przez nas jak i wszystkich uczestników niech zaowocują w przyszłości.

ważne wydarzenia

„Efektywność w automatyce, systemach pomiarowych. Bezpieczeństwo i Oszczędność” to już historia


ruchu Utrzymanie +diagnostyka 

General Motors zainwestuje w Polsce 250 mln euro Międzynarodowy koncern motoryzacyjny General Motors zainwestuje w fabrykę w Tychach 250 milionów euro. Zajmie się ona produkcją nowej linii silników wysokoprężnych. Ich bloki będą zbudowane z aluminium, a pojemność to około 1600 centymetrów sześciennych. Inwestycja na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ma się zakończyć w 2016 roku, a jej wartość osiągnie poziom 250 milionów euro. Produkcja ruszy w 2017 roku. Rocznie ma

z nich schodzić około 200 tysięcy nowych jednostek napędowych. Powierzchnia użytkowa budynków zostanie zwiększona o 30 procent. W ramach rozbudowy powstaną obszar magazynowania produktów oraz nowe, zaawansowane technicznie linie produkcyjne i testowe. Dzięki temu możliwe będzie przekształcenie dotychczasowego procesu montażu w zakładzie w pełny proces produkcji. Nowe silniki zastąpią produkowane obecnie w Tychach jednostki diesla o pojemności 1,7 litra konstrukcji Isuzu. Silniki 1,6 litra będą spełniać normę emisji spalin Euro 6 i trafią do modeli Opla. – Nowa rodzina wysokoprężnych jednostek napędowych stanowi istotny element naszej ofensywy silnikowej. Doce-

niamy dobrą jakość i wysoką wydajność naszego polskiego zakładu i z nadzieją czekamy na wdrożenie tego wyjątkowego projektu – powiedział Peter Thom, członek zarządu spółki Adam Opel AG oraz wiceprezes General Motors Europe – Nowa inwestycja jest kolejnym etapem rozwoju zakładu GM Manufacturing Poland, który zabezpiecza jego przyszłość. Dzięki szerokiej gamie nowoczesnych silników i samochodów jesteśmy częścią ofensywy produktowej marki Opel/Vauxhall. Fabryki GM Manufacturing Poland w Gliwicach i Tychach zatrudniają 3500 osób. Aktualnie produkowane są tam samochody Opel Astra, kabriolet Opel Cascada.

Kamień węgielny pod budowę nowej fabryki katalizatorów samochodowych firmy BASF wmurowano w Środzie Śląskiej (Dolnośląskie). Fabryka ma rozpocząć produkcję w 2014 roku, a koszt całej inwestycji to około 150 mln euro. Inwestycja została podzielona na dwa etapy. Pierwszy z nich przewiduje budowę największych zakładów produkcji katalizatorów samochodowych BASF w Europie, które będą miały powierzchnię ok. 40 tys. m kw – poinformowała Aleksandra Ptak z biura prasowego firmy BASF. – Produkcja w zakładzie ma ruszyć w pierwszym kwartale 2014 r., a do 2016 r., kiedy uruchomionych zostanie 10 planowanych linii produkcyjnych, wartość inwestycji wzrośnie do 150 mln euro. W nowych zakładach pracę znajdzie ponad 400 osób – dodała. W zakładach w Środzie Śląskiej produkowane będą nowoczesne systemy redukcji spalin samochodowych, takie

jak katalizatory SCR i filtry cząstek stałych do samochodów z silnikiem Diesla. Dodatkowo na terenie zakładów znajdować się będzie laboratorium badawcze i produkcja samochodowych katalizatorów rozpadu ozonu marki Premair. – Polska jest dla BASF atrakcyjna inwestycyjnie przede wszystkim ze względu na jej centralne położenie w Europie i pozytywny rozwój gospodarczy. Obecna inwestycja pozwoli nam umocnić naszą pozycję na polskim rynku jako dostawcy innowacyjnych rozwiązań – po-

36

przegląd inwestycji

Chemiczny gigant zbuduje w Polsce fabrykę za 150 mln euro

wiedział szef BASF na Europę Centralną dr Joachim Meyer. Oprócz budowy fabryki w Polsce BASF ma także w planach m.in. rozbudowę i modernizację swoich zakładów produkcji katalizatorów w niemieckim Nienburgu. BASF jest jedną z największych firm chemicznych na świecie. Oferuje m.in. szeroki asortyment chemikaliów przemysłowych, tworzyw sztucznych i środków ochrony roślin. Pod koniec 2011 r. firma zatrudniała ponad 111 tys. pracowników.


2/2014

Firma Tauron Dystrybucja Firma Tauron Dystrybucja zakończyła największą inwestycję w ostatnich latach w regionie obejmującym Małopolskę i część Podkarpacia: budowę stacji energetycznej Radomyśl wraz z siecią zasilającą. Zadanie o wartości ok. 34 mln zł otrzymało dofinansowanie z UE. Rzecznik Tauron Dystrybucja w Małopolsce, przebudowa Głównego Punktu Zasilania (GPZ) Radomyśl prowadzona była od roku 2009. Korzyści z zakończenia tego przedsięwzięcia odczują cztery podkarpackie gminy w powiatach mie-

leckim i dębickim: Radomyśl Wielki, Wadowice Górne, Mielec i Żyraków. – Najważniejsze z nich to zmniejszenie awaryjności, podniesienie pewności dostaw w energię elektryczną poprzez zapewnienie dwustronnego zasilania oraz ograniczenie poziomu strat energii elektrycznej – wyliczyła Groń rzecznik Tauron Dystrybucja. Według niej spośród wszystkich wykonanych prac kluczowe było wybudowanie w 2012 roku linii 110 kV i stacji GPZ w Radomyślu Wielkim. W ramach zadania zmieniono też poziom napięcia energii elektrycznej z 30 na 110 kV, wymieniono 43 stare transformatory i przebudowano ponad 60 kilometrów sieci napowietrznej średniego napięcia. – Trwają jeszcze ostatnie prace dodatkowe, które pozwolą dopasować nowy

układ linii średniego napięcia do istniejących sieci. Zwiększy to bezpieczeństwo i pewność zasilania mieszkańców i firm zlokalizowanych na tym terenie – wyjaśniła rzecznik. Dodała, że dzięki przebudowie Głównego Punktu Zasilania w Radomyślu od 2014 r. zaoszczędzone zostanie ponad 2 GWh energii elektrycznej rocznie, czyli mniej więcej tyle, ile zużywa średniej wielkości gmina w ciągu dwóch miesięcy. Ograniczenie emisji dwutlenku węgla szacuje się na niemal 3 tys. ton rocznie. Inwestycja kosztowała około 34 mln zł, z czego 19 mln zł pochodziło z dofinansowania unijnego, a pozostałe 15 mln zł to wkład własny Tauron Dystrybucja SA.

Inwestycje w Zakładach Chemicznych Alwernia – zgoda UOKiK Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyraziła zgodę na przejęcie przez spółkę Alwernia Invest kontroli nad Zakładami Chemicznymi Alwernia. Inwestor jest aktywnym graczem na rynku wyrobów chemicznych (przemysł chemiczny i górnictwo). Zakłady Chemiczne Alwernia należą do grupy Ciech. Są producentem związków fosforu i chromu oraz nawozów rolniczych i ogrodniczych. W wyniku transakcji Alwernia Invest przejmie kontrolę nad Zakładami Chemicznymi Alwernia. Po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego UOKiK uznał, że koncentracja nie doprowadzi do istotnego ograniczenia konkurencji. Zgodnie z przepisami transakcja podlega zgło-

Alwernia Invest jest obecnie kontrolowana przez spółkę Kermas Limited, która działa m.in. w górnictwie i przetwórstwie surowców mineralnych. Do holdingu Kermas należą oddziały w 11 krajach świata (m.in. w Rosji, Afryce, Chorwacji, Bośni-Hercegowinie, Finlandii). Oprócz wymienionych wyżej specjalności Kermas zajmuje się inwestycjami w energetyce, obrotem nieruchomościami, rolnictwem, zarządzaniem portami i przemysłem stoczniowym. Twórcą spółki jest chorwacki menadżer Danko Koncar, obecnie prezes fińskiej grupy Ruuki

37

szeniu do urzędu antymonopolowego, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce. Zgoda na dokonanie koncentracji traci ważność, jeżeli połączenie nie zostanie zrealizowane w terminie 2 lat od jej udzielenia. W styczniu 2013 r. Ciech zawarł przedwstępną umowę sprzedaży 99,6 proc. Zakładów Chemicznych Alwernia za 13,4 mln USD. Kupującym została Alwernia Invest Sp. z o.o. należąca do grupy KERMAS.

przegląd inwestycji

zakończyła ważną inwestycję na południu kraju


ruchu Utrzymanie +diagnostyka 

Nowe inwestycje

w Zakładach Azotowych w Puławach Instalacja do produkcji nawozów płynnych z siarką, instalacja odsiarczania spalin oraz Nowe Centrum Logistyczne. W Zakładach Azotowych Puławy S.A. oddano do użytku kluczowe inwestycje mające na celu zwiększenie zdolności produkcyjnej oraz kompleksową poprawę obsługi klientów. Nowy Kompleks Nawozowy – zespół inwestycji stricte ekologicznych – to największe w ostatnich latach przedsięwzięcie w branży chemicznej w Polsce. Powstał w ramach Zintegrowanego Pro-

jektu Inwestycyjnego i będzie realizowany na terenie Specjalnej Starachowickiej Strefy Ekonomicznej – podstrefa Puławy. Na bazie mocznika i siarczanu amonu powstawać w nim będą nowe nawozy granulowane i płynne. Zaowocuje to uruchomieniem sprzedaży nowych produktów w ilości około 350.000 ton rocznie, co wygeneruje dodatkowe przychody szacowane na poziomie 200 – 300 mln zł na rok. Zakłady Azotowe Puławy są pierwszym w Polsce i drugim w Unii Europejskiej producentem nawozów azotowych oraz trzecim na świecie producentem melaminy. Produkty chemiczne Puław mają wszechstronne zastosowanie w wielu dziedzinach życia. Połowę przychodów Puławy osiągają z działalności eksportowej.

Inwestycja we Wrześni szansą dla Gniezna? Powstanie fabryki Volkswagena we Wrześni stało się faktem. Wielka inwestycja ruszy już niebawem, a tym samym wszelkie prace z nią związane. Rozmowy na temat nowej fabryki Volkswagena trwały już od dłuższego czasu. Na samym finiszu wahano się pomiędzy dwoma lokalizacjami: we Wrześni i w Stargardzie Szczeciński. Ostatecznie zdecydowano się na tą pierwszą. Jednym z decydujących argumentów był związany z lepiej przygotowanym zapleczem potencjalnej kadry nowej fabryki. Inwestycja robi wrażenie. Fabryka zajmie powierzchnię niespełna 200 ha, a koszt jej wybudowania jest szacowany na około 1 mld euro. Pierwsze prace ruszą już w maju tego roku. Otwarcie fabryki planowane jest na jesień 2016 roku. Całe przedsięwzięcie to jednak nie tylko sama fabryka. W jej sąsiedztwie ma powstać jednostka zawodowej straży pożarnej oraz Centrum Edukacji Zawodowej o powierzchni 8000 m2.

Prezes Tauronu: pracujemy nad zwiękGrupa Tauron pracuje nad zwiększeniem mocy wydobywczych w swoich kopalniach – poinformował prezes Tauronu Dariusz Lubera. Jak dodał, oznacza to, że spółka nie będzie już raczej myślała o nabywaniu kopalń od innych podmiotów. Lubera przypomniał, że firma była niedawno zainteresowana odkupieniem od Kompanii Węglowej kopalni Bolesław Śmiały w Łaziskach. Ostatecznie KW odrzuciła proponowaną przez Tauron wycenę. – Wtedy była decyzja negatywna. W związku z tym prowadzimy w obszarze wydobycia swoje inwestycje – zaznaczył. Prezes Tauronu wśród trwających inwestycji wymienił pogłębienie o ok. 300 metrów obecnego 520-metrowego szybu kopalni Janina w Libiążu oraz budowę nowego 830-metrowego szybu kopalni

Sobieski w Jaworznie. Oba te zakłady należą do Południowego Koncernu Węglowego (PKW) z Grupy Tauron. Ogółem w ub. roku na inwestycje w PKW wydano ponad 250 mln zł. Pytany, czy te nakłady w PKW oznaczają, że Tauron nie będzie już zainteresowany kupowaniem kopalń od innych podmiotów, Lubera odpowiedział, że tak to można zinterpretować. Zaprzeczył przy tym pogłoskom, jakoby firma interesowała się należącą do Kompanii Węglowej kopalnią Brzeszcze. Przedstawiciele spółki Tauron Wytwarzanie podpisali z konsorcjum Rafako i Mostostalu Warszawa umowę na budowę węglowego bloku energetycznego mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III. To największa inwestycja Tauronu – zapewni 5 proc. obecnego zapotrzebowania Polski na energię. Jej wartość to 4,4 mld netto (5,4 mld zł brutto). Wiceprezes Tauronu Stanisław Tokarski mówił podczas czwartkowej uroczystości, że w rejonie Jaworzna leży 20% krajowych zasobów węgla energe-

38

przegląd inwestycji

szeniem własnych mocy wydobywczych

tycznego. – Ten węgiel z tych złóż będzie używany do produkcji energii elektrycznej w nowym bloku w Jaworznie – wyjaśnił. Z należących do Tauronu kopalń ma pochodzić 80 proc. z 2,7 mln ton spalanego tam rocznie węgla. Firma zamierza każdorazowo analizować wybór najtańszego źródła gotówki. – Jeżeli będzie jeszcze miejsce na polskie obligacje, to jak najbardziej, a jeśli to się już skończy, trzeba będzie wejść na euroobligacje – dodał. Oszacował, że apogeum wydatków związanych z tą i innymi najbliższymi inwestycjami grupy nastąpi w latach 2015-17. W 2013 r. Grupa Tauron wydała na inwestycje 3,8 mld zł – w znacznej mierze związane z dystrybucją energii. Oddała też do eksploatacji nowoczesną elektrociepłownię w Bielsku-Białej (o sprawności energetycznej i cieplnej – ponad 90%), dwie farmy wiatrowe o łącznej mocy 122 MW, a także bloki biomasowe w Tychach i Stalowej Woli, oraz – w grudniu 2012 r. – największy blok biomasowy w Jaworznie.


XXXII Konferencja

Oszczędne i Innowacyjne Rozwiązania w Utrzymaniu Ruchu i Diagnostyce Konferencja skierowana jest do następujących uczestników: • • • • • • •

Dyrektorów, kierowników, szefów i pracowników UR Dyrektorów, kierowników, szefów i pracowników działu produkcji Dyrektorów, kierowników, szefów i pracowników działu technicznego Kierowników i pracowników ds. remontów Inżynierowie serwisu Inżynierowie procesu Kadra kierownicza odpowiedzialna za zakupy materiałów i urządzeń eksploatacyjnych • Głównych mechaników oraz specjalistów ds. mechanicznych • Szefowie i pracownicy działów automaty

Zagadnienia poruszane na konferencji: • automatyka przemysłowa • analogowe i cyfrowe systemy sterowania procesami • projektowanie systemów automatyzacji • elementy wyposażenia i części zamienne • komplementacja systemów • montaż i uruchomienie systemów automatyzacji • aparatura kontrolno-pomiarowa • systemy monitorowania procesów • przemysłowe sieciowe systemy • komunikacyjne • przemysłowe urządzenia alarmowe • czujniki i przetworniki pomiarowe • aparatura i systemy pomiarowe • napędy i układy sterowania napędów • napędy elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne. • outsourcing dla utrzymania ruchu • kompleksowe rozwiązania automatyzacji procesów technologicznych i produkcyjnych • projektowanie, integracja systemów, uruchamianie

• usługi zabezpieczania systemów • zawory • zawory odcinające, regulacyjne, bezpieczeństwa, odwadniające, odpowietrzające • klapy i przepustnice • gospodarka smarownicza • nowoczesne środki smarne używane w przemyśle i ich zastosowanie • mechanika • zastosowania w maszynach • modernizacja obiektów przemysłowych • automatyka budynkowa • klimatyzacja • wentylacja • oświetlenie • monitoring wizualny • przyprzemysłowe oczyszczalnie • systemy zabezpieczeń dostępu do maszyn i pomieszczeń • rozwiązania systemu transportu wewnętrznego • elektrotechnika • okablowanie oraz sprzęt łączeniowy • osprzęt instalacyjny stosowany w przemyśle • pomiary elektryczne

WIĘCEJ INFORMACJI:

Anna Gabruś-Ziętek, tel./fax:32 414 92 25, 661 652 718, e-mail a.gabrus@urd.com.pl

WWW.URD.COM.PL

Utrzymanie Ruchu i Diagnostyka nr 2  
Utrzymanie Ruchu i Diagnostyka nr 2  

Najnowszy numer magazynu Utrzymanie Ruchu i Diagnostyka!

Advertisement