Page 1

nr 1 luty 2011

MĹ‚oda Farmacja

ACP Pharma Manager Apteki Gazeta Farmaceutyczna Lesson 1: Different types of tablets


Pracując dla samych dóbr materialnych, budujemy sobie więzienie. Zamykamy się w samotni ze złotem rozsypującym się w palcach, które nie daje nam nic, dla czego warto żyć. Antoine de Saint-Exupéry

Witajcie! Mamy ogromną przyjemność przedstawić Wam Newsletter PCP - pierwszy w Polsce elektroniczny miesięcznik studentów farmacji poświęcony wszelkim aspektom dotyczącym aktywnego wchodzenia na farmaceutyczny rynek pracy. Znajdziecie tu przegląd prasy branżowej, sylwetki największych pracodawców rynku farmaceutycznego, wiadomości z życia uczelni, oferty pracy, praktyk i staży. Dzięki lekcjom przygotowanym przez Centrum Szkoleniowe Calc, macie okazję do nauki specjalistycznego słownictwa w języku angielskim. A że nie samą nauką człowiek żyje, w dziale „Się dzieje” zamieszczamy relacje z organizowanych przez Samorząd i Młodą Farmację imprez, które już miały miejsce oraz informacje o tych, na które warto się wybrać. Także proponujemy, na co warto zwrócić uwagę wybierając się do kina. W pierwszym numerze Newslettera PCP przybliżamy Wam ważną ze względu na swoje osiągnięcia organizację studencką - Młodą Farmację, w której sami działamy i wiemy jak dużą rolę spełnia w ułatwianiu studentom torowania drogi do pracy w zawodzie farmaceuty. Mamy nadzieję, że nasz newsletter pomoże wam, w kreowaniu waszej przyszłej kariery zawodowej.

Beata Kielczyk & Michał Bartosiak


numer 1 luty 2011

W tym numerze: Młoda Farmacja

5

Pharma Connecting People

8

Czym jest Młoda Farmacja? Jak może przyczynić się do twojego rozwoju zawodowego?

Słów kilka o innowacyjnym programie pomagającym studentom w aktywnym wchodzeniu na farmaceutyczny rynek pracy

Sylwetki naszych Partnerów

10

Przegląd prasy branżowej

12

Pharmaceutical English

14

Praca, praktyki, staże

15

Działalność naukowa

16

Się dzieje!

18

W tym numerze prezentujemy Wam firmę ACP Pharma

Przedstawiamy Wam nieco informacji o wydawnictwach „Manager Apteki” oraz „Gazeta Farmaceutyczna”

Lesson 1: Different types of tablets

Aktualne oferty naszych Partnerów dla studentów oraz absolwentów

Koło Naukowe przy Zakładzie Chemii Fizycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Zbliżające się oraz minione niedawno wydarzenia studenckie, o których warto powiedzieć, a także słów kilka o tym, co pojawi się w tym miesiącu na wielkich ekranach.

Newsletter PCP nr 1/2011

3


Redakcja

Studencie! REDAKTORZY NACZELNI

Michał Bartosiak Beata Kielczyk REDAKTOR TECHNICZNY GRAFIK

Rafał Śliwa KONTAKT

redakcja.pcp@gmail.com NEWSLETTER PCP

na chwilę obecną jest dostępny na stronie internetowej Programu PCP. www.programpcp.pl

I Ty możesz tworzyć Newsletter PCP! Jeśli chcesz znaleźć ciekawe zajęcie dodatkowe, pochwalić się osiągnięciami, podzielić spostrzeżeniami, donieść o interesujących odkryciach, albo przeprowadzić wywiad z instytucjami lub firmami, wzbogacając przy okazji swoje CV,

dołącz do naszego zespołu redakcyjnego! Szukamy studentów pełnych energii i zapału, którzy będą brali udział w tworzeniu poszczególnych działów z szansą na zostanie ich redaktorami.

Uwaga, ilość miejsc ograniczona! Pierwszeństwo mają członkowie Młodej Farmacji. Wyślij zgłoszenie na adres: redakcja.pcp@gmail.com W zgłoszeniu podaj: imię i nazwisko, rok studiów, uczelnię, oraz zaznacz czy jesteś członkiem MF, czy nie. Wszystkim aplikantom udostępnimy informacje o istniejących zadaniach oraz podejmiemy dyskusje ws. nowych działów w Newsletterze PCP. Pozdrawiamy, Redakcja Newslettera PCP

© Copyright 2011 Pharma Connecting People

4

Pharma Connecting People


PCP

Pharma Connecting People Autor: Michał Bartosiak

Ogólnopolski Koordynator ds. Programu PCP

Beata Kielczyk

P

harma Connecting People jest programem mającym na celu ułatwienie studentom Farmacji wejścia na farmaceutyczny rynek pracy poprzez pomoc w podnoszeniu kwalifikacji oraz zwiększanie wartości rynkowej studentów Farmacji. Idea programu zrodziła się w 2008 roku, natomiast wprowadzona w życie została w 2009 roku z inicjatywy członka zarządu Młodej Farmacji Warszawa – Michała Bartosiaka.

PCP opiera się na współpracy studentów uczelni medycznych z aptekami, a także z firmami zajmującymi się działalnością farmaceutyczną (Partnerami PCP). Założeniem wskazanej kooperacji jest umożliwienie studentom uzyskania doświadczenia zawodowego poprzez świadczenie dla Partnera PCP pracy m.in. w okresach przerw od zajęć dydaktycznych. Partner programu otrzymuje korzyści w postaci zasobów ludzkich – młodych, ambitnych i pełnych zapału studentów, natomiast dla studentów program ten jest szansą na zdobycie cennych doświadczeń zawodowych, nawiązanie kontaktów ze środowiskiem farmaceutycznym oraz 8

na łatwiejsze znalezienie miejsca, gdzie mogliby odbyć obowiązkowe po trzecim roku studiów praktyki. Dla studentów piątego roku Farmacji organizowane są przez Partnerów PCP staże, które mogą być okazją, do znalezienia stałego miejsca zatrudnienia po ukończeniu studiów. Pharma Connecting People skraca drogę między pracodawcą a osobą szukającą praktyk lub stażu poprzez przeprowadzanie we własnym zakresie rekrutacji do aptek Partnerów PCP, co dla firm oznacza oszczędność czasu i środków finansowych, a dla studentów wiąże się z szybszym i łatwiejszym dostępem do praktyk, czy staży. Program PCP współpracuje obecnie z 17 firmami. W ciągu ostatniego roku z programu skorzystało 72 studentów, ponad 40 aptek oraz jedna hurtownia. Studenci pracowali w charakterze pomocy aptecznej, a także odbywali obowiązkową praktykę. W ramach tej pracy wykonywali oni takie zadania jak:

>> sprawdzanie towaru z fakturą; >> metkowanie i rozkładanie leków; >> pomoc/asystowanie w wykonywaniu leków; >> asystowanie za pierwszym stołem; >> dokładanie leków na półki; >> układanie recept wg dat; >> wpisywanie lekarzy i ich nr do rejestru; Pharma Connecting People


>> wycena recept w komputerze; >> prace porządkowe. Praca praktykantów została wysoko oceniona przez kierowników aptek. Zostało docenione ich zaangażowanie w wykonywaną pracę, podkreślona była ich samodzielność i inicjatywa, a także wysoki poziom komunikatywności. Ponad połowa kierowników aptek, u których studenci odbywali praktykę, była skłonna zatrudnić ich, gdy ukończą studia.

Zarząd Pharma Connecting People: Michał Bartosiak

Ogólnopolski Koordynator ds. Programu PCP Student IV roku, Farmacja Warszawski Uniwersytet Medyczny

Małgorzata Cyka

Lokalny Koordynator ds. Programu PCP Studentka IV roku, Farmacja Warszawski Uniwersytet Medyczny

Justyna Krawczyk

Lokalny Koordynator ds. Programu PCP Studentka IV roku, Farmacja Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Pharma Connecting People ma w planach wprowadzenie listy „aptek przyjaznych studentom” – po odbytej praktyce studenci ocenialiby apteki, tak, aby ułatwić w przyszłości wybór osobom, które staną przed wyborem miejsca praktyki.

Katarzyna Pawłowska

Lokalny Koordynator ds. Programu PCP Studentka II roku, Farmacja Śląski Uniwersytet Medyczny

Program PCP jest wspierany przez:

Marcin Sawicki

Lokalny Koordynator ds. Programu PCP Student IV roku, Farmacja Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Więcej informacji dotyczących Programu PCP można znaleźć na stronie internetowej programu: http://www.programpcp.pl Newsletter PCP nr 1/2011

9


Sylwetki naszych Partnerów

G

rupa Kapitałowa ACP PHARMA S.A. jest częścią MEDIQ N.V. międzynarodowego detalicznego i hurtowego dostawcy produktów farmaceutycznych, urządzeń medycznych oraz usług z zakresu logistyki działający w branży farmaceutycznej.

Jako Grupa ACP PHARMA jesteśmy przekonani, że możemy zdobyć wyróżniającą się pozycję na rynku poprzez inwestowanie w naszych ludzi. Oferujemy liczne możliwości w zakresie szkoleń i edukacji zawodowej. Inwestujemy w rozwój talentów, zwłaszcza farmaceutów oraz menedżerów.

Koncentrujemy swoją aktywność w dwóch głównych obszarach: zarządzaniu aptekami i hurtowniami farmaceutycznymi oraz zaopatrywaniu szpitali i firm świadczących domową opiekę medyczną w produkty farmaceutyczne i medyczne. W swojej działalności ACP PHARMA S.A. koncentrujemy się na końcowym odbiorcy - dążąc do zapewnienia mu najbardziej optymalnego sposobu dostarczenia produktów.

Nasza Misja: Wspieramy zdrowie pacjentów poprzez dostarczenie w najlepszy sposób produktów służących do opieki zdrowotnej. Posiadamy personel, strategię oraz zasoby finansowe do realizacji naszej misji.

Nasza Wizja: >> Chcemy realizować naszą misję poprzez stanie się liderem na rynku;

>> Działamy w efektywności i doskonałości wdrożeniowej, jakości serwisu i zyskowności;

>> Działamy i efektywnie.

10

profesjonalnie,

innowacyjnie

We wszystkim, co robimy zawsze kierujemy się naszymi czterema głównymi wartościami: uczciwością, otwartością, współpracą i odpowiedzialnością. Te wartości razem formują kulturę organizacyjną oraz sposób, w jaki pracownicy Grupy ACP PHARMA myślą i zachowują się. Nasze normy i wartości są obecne w każdej dziedzinie pracy wszystkich pracowników naszej firmy. Pharma Connecting People


Jako pracodawca, Grupa ACP PHARMA staramy się dbać o rozwój swoich pracowników. Ci z nich, którzy wykazują się inicjatywą i odpowiedzialnością są angażowani do uczestniczenia w strategicznych projektach, które wpływają na ich osobisty rozwój i karierę. W Grupie Kapitałowej ACP PHARMA bezwzględnie przestrzegamy zasady zachowania równowagi miedzy życiem zawodowym i osobistym swoich pracowników. Uważamy, że wypoczęty i zadowolony pracownik jest znacznie bardziej efektywny.

odbywa się przy współpracy Grupy ACP PHARMA i Biur Karier czy też przedstawicieli Samorządu Wydziału Farmaceutycznego. Chcemy, aby studenci mieli możliwość bliższego i bezpośredniego zapoznania się z firmą, podjęcia przemyślanej decyzji co do miejsca odbycia obowiązkowego stażu, a w przyszłości być może podjęcia pracy w międzynarodowej korporacji.

Jako część dużej międzynarodowej organizacji jesteśmy na bieżąco ze wszystkimi najnowszymi globalnymi trendami i mamy możliwość zapoznania naszych pracowników z różnorodnymi rynkami. To pozwala gromadzić im doświadczenie we wszystkich obszarach biznesowych zarówno w Polsce jak i za granicą. Grupa ACP PHARMA posiada międzynarodowy program wymiany, który umożliwia polskim farmaceutom zdobyć doświadczenie w pracy za granicą - obecnie głównie w Holandii. Aby zapewnić pracownikom wymianę doświadczeń organizowane są wizyty zawodowe. Istnieją również inne okazje do wzmacniania naszych narodowych i międzynarodowych sieci kontaktów w obrębie Grupy OPG. HR, Dział Marketingu, Dział Sprzedaży i Dział Finansów również aktywnie współpracują z naszymi oddziałami w innych krajach.

Grupa ACP PHARMA prowadzi praktyki, które pozwalają poznać firmę, zdobyć miejsce na odbycie przyszłego stażu oraz cennego doświadczenia. Praktykant będzie miał możliwość poznania funkcjonowania poszczególnych działów, ich specyfiki oraz metod pracy w międzynarodowej korporacji.

Uważamy jednak, że każdy pracownik jest współodpowiedzialny za rozwój swojej kariery. Grupa ACP PHARMA stara się otwierać różne możliwości, pozostaje jedynie ukierunkować swoją własną ścieżkę kariery. Nasza organizacja oferuje studentom możliwość uczestniczenia w spotkaniach przedstawicieli firmy zorganizowanych na terenie Akademii Medycznej jak i w samej siedzibie firmy. Pierwsza forma Newsletter PCP nr 1/2011

11


Przegląd prasy branżowej

Najważniejsze informacje: >> miesięcznik; >> ukazuje się od 2005 r. >> nakład: 10 700 egzemplarzy; >> dystrybucja: imienna wysyłka do prenumeratorów, a także specjalna, darmowa wysyłka do wszystkich oddziałów Młodej Farmacji; >> czytelnicy: kierownicy i właściciele aptek w całej Polsce, farmaceuci pracujący w aptekach, studenci wydziałów farmaceutycznych.

prawa, finansów, recenzje książek przydatnych w prowadzeniu apteki) >> Po godzinach (artykuły dotyczące historii farmacji, podróży, sztuki, felietony) farmaceutyczny (prezentacje >> Rynek produktów dostępnych na rynku) >> Angielski dla farmaceutów (cykliczne lekcje języka angielskiego z ćwiczeniami i słowniczkiem)

Magazyn dostarcza farmaceutom oraz studentom farmacji rzetelnej wiedzy, a aptekom pomaga budować pozycję na wolnym rynku.

Główne działy czasopisma to: >> Gorący temat (artykuły publicystyczne

podejmujące ważne i kontrowersyjne tematy dotyczące szeroko pojętego rynku zdrowia) >> Aktualności (ciekawostki i najnowsze doniesienia ze świata farmacji i medycyny) >> Interakcje (cykl poświęcony interakcjom leków) >> 5 pytań do… (wywiady z wybitnymi postaciami ze świata nauki i biznesu) >> Temat numeru (blok artykułów poświęconych konkretnej grupie schorzeń) >> Na receptę (artykuły dotyczące schorzeń wymagających terapii lekami wydawanymi z przepisu lekarza) >> Bez recepty (artykuły dotyczące dolegliwości, które mogą być leczone preparatami OTC) (artykuły poświęcone >> Dermatologia schorzeniom dermatologicznym, a także pielęgnacji skóry) >> Biznes i marketing (artykuły z zakresu marketingu aptecznego, neuromarketingu,

12

Oprócz „Managera Apteki” Media TV Plus wydaje „Świat Lekarza” (magazyn dla lekarzy) i „Na zdrowie. Dostępne bez recepty” (magazyn dla klientów aptek), a także prowadzi portal o zdrowiu i urodzie www.nazdrowie.pl Pharma Connecting People


GAZETA FARMACEUTYCZNA jest miesięcznikiem branżowo-naukowym wydawanym przez Wydawnictwo Kwadryga Sp. z o.o. Czasopismo od 1992 roku służy środowisku polskiej farmacji informacją, opinią i poradą w zakresie wszelkich aspektów farmacji i medycyny. Jego nakład sięga 11 000 egzemplarzy miesięcznie.

jak na pismo nie stricte-naukowe, tzw. Indeksu Copernicus , który w styczniu 2011 r. osiągnął wskaźnik 4,29. Wyróżnikiem miesięcznika niezmiennie pozostaje również barwny, dziennikarski styl oraz ciepły stosunek do czytelnika, który Redakcja zawdzięcza tworzącym ją osobowościom.

Miesięcznik dostępny jest wyłącznie w drodze prenumeraty. Jego misją jest skuteczne integrowanie całego środowiska farmaceutycznego: aptekarzy, techników farmacji, zarządów i pracowników firm farmaceutycznych, hurtowników, samorządu aptekarskiego oraz środowisk naukowych. Redakcja jest szczególnie dumna z faktu, że jej działania przyczyniają się do zbliżenia środowiska farmaceutycznego i lekarskiego, czego wyrazem są dwa prestiżowe patronaty nadane naszemu tytułowi: Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego oraz Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Gazeta Farmaceutyczna nie ma pod tym względem odpowiednika na polskim rynku wydawniczym. Jednocześnie Redakcja wychodzi z założenia, że wśród wszystkich placówek służby zdrowia to właśnie apteki mają najczęstszy i najłatwiejszy kontakt z pacjentem. Przyglądamy się bacznie warunkom wykonywania zawodu farmaceuty w Polsce, w tym możliwościom kształcenia i rozwoju. Staramy się nie tracić z oczu Czytelników i ich problemów. GAZETĘ FARMACEUTYCZNĄ charakteryzuje także dbałość o najwyższy poziom merytoryczny. Starania te zaowocowały przyznaniem pismu zaszczytnych patronatów oraz wysokiego, Newsletter PCP nr 1/2011

GAZETA FARMACEUTYCZNA to także dodatki tematyczne oraz książki. Ostatnią, „gorącą” publikacją Wydawnictwa Kwdryga jest „Vademecum Aptekarza, czyli co farmaceuta powinien wiedzieć o lekach OTC” - ponad 160 stron wiedzy niezbędnej w każdej aptece. 13


Pharmaceutical English

Lesson 1 Different types of tablets Different types of tablets Exercise 1.

Complete the text with words from the table.

enteric-coated tablet caplet implant

prolonged release tablet sublingual tablet chewable tablet

effervescent tablets lozenge buccal tablet

The compressed tablet is the most common pharmaceutical form on the market. Most of the prescriptions that are filled every day are for medicines in tablet form. There are many different types of tablets. For example, some tablets (i.e. Calcium, Aspirin) need to be dissolved in water. They are called ______________ . On the other hand a _____________- needs to be placed under one’s tongue (e.g. Nitro-glycerine). This type of tablet takes effect immediately. A _______________ is placed on the gum or in the cheek to allow the drug to be absorbed. If you want the effect to be delayed or last longer, you may suggest your patient a ________________ . If you want the tablet to be dissolved in the intestines and not in stomach, you would suggest an _______________. When the drug is in a capsule form we often refer to it as a _______________. A tablet which works by dissolving in one’s mouth and oftentimes soothes some inflammations or irritations is called a _____________. The ________________ is intended to be broken and chewed before ingestion. A tablet which is prepared for insertion under the skin by giving a small surgical cut into the skin and stitching it afterwards is called an __________________.

Exercise 2.

Match the type of a tablet with its instructions for use (sometimes more than one option is possible).

CAPLET

EFFERVESCENT TABLET

SUBLINGUAL TABLET

BUCCAL TABLET

1. Keep under your tongue for at least 2 minutes to ensure proper absorption. 2. Do not take longer than 7 days, unless directed by a doctor. 3. Do not crush or break it into pieces. 4. Dissolve the tablet in a cup of cold water. 5. Do not swallow the tablet, place the tablet under your tongue and wait patiently for it to be dissolved. 6. Chew the tablet until the taste becomes strong and park it between your teeth and cheek. 7. Stir to make sure the tablet is dissolved completely before drinking. 8. If the tablet does not adhere, it should be repositioned.

:)

Cheer up time

A chemist walks into a pharmacy and asks the pharmacist, “Do you have any acetylsalicylic acid?” “You mean aspirin?” asked the pharmacist. “That’s it, I can never remember that word.”

Lekcja przygotowana przez Centrum Szkoleniowe CALC Specjalistyczny angielski dla studentów i stażystów farmacji Dla osób powołujących się na Program PCP zniżka 10% Więcej informacji: tel. +48 502 657 195 info@calc.pl www.calc.pl

Klucz odpowiedzi znajduje się na stronach internetow ych: www.calc .pl oraz www.programpcp.pl 14

Pharma Connecting People


Praca, praktyki, staże W tym dziale nasi Partnerzy zamieszczają ogłoszenia dla studentów oraz absolwentów Wydziałów Farmaceutycznych. Wszystkie aktualne ogłoszenia są również dostępne na stronie: www.programpcp.pl

Apteka w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15A zatrudni na pełny etat

MAGISTRA FARMACJI

mgr farm.

Oferujemy: >> pracę w miłym i kompetentnym zespole; >> bardzo atrakcyjne warunki pracy; >> dofinansowanie do mieszkania lub zwrot kosztów dojazdu. Kontakt: +48 512 308 948

Apteka we Włodawie przy ul. Korolowskiej 15 zatrudni na pełny etat

MAGISTRA FARMACJI

mgr farm.

Oferujemy: >> pracę w miłym i kompetentnym zespole; >> bardzo atrakcyjne warunki pracy; >> dofinansowanie do mieszkania lub zwrot kosztów dojazdu. Kontakt: +48 513 094 496

Newsletter PCP nr 1/2011

15


Działalność naukowa

Koło Naukowe przy Zakładzie Chemii Fizycznej WUM Autor: Patryk Zieliński

Przewodniczący Koła Naukowego przy Zakładzie Chemii Fizycznej WUM

D

ołączenie do koła naukowego to dla studentów ogromna szansa na rozwój. Na każdym spotkaniu odbywa się seminarium, na którym pracownicy Zakładu prezentują prace naukowe o różnej tematyce. Prezentowane też są krótkie prezentacje studenckie dotyczące dotychczasowej działalności naukowej. Koło naukowe pomaga i zachęca do pisania artykułów naukowych, które można opublikować w gazetach farmaceutycznych np. Manager Apteki. Artykuł o surowcach roślinnych, np. waleriana (jako środek uspokajający), może zostać wykorzystany później do badań naukowych w Zakładzie Farmakognozji. Studenci, po zebraniu odpowiednich materiałów, mają możliwość przygotowania i przedstawienia na spotkaniu Koła prezentacji na wybrany przez siebie temat. Jest to doskonała okazja do przećwiczenia tzw. umiejętności miękkich. Tego typu dorobek będzie również z pewnością atrakcyjnie wyglądał w CV. Tematy artykułów są proponowane przez opiekunkę koła – dr Katarzynę Paradowską. Można także przyjść i zaproponować wymyślony przez siebie temat. Jednocześnie uprzedzam, że jest to trudna i gorzka praca, ale owoce są słodkie. Dodatkowo za artykuły naukowe dostaje się punkty w Młodej Farmacji, które umożliwiają wyjazd na praktyki odbywające się w wielu państwach świata w ramach programu SEP.

16

Tematem jednego ze spotkań Koła Chemii Fizycznej było zastosowanie Magnetycznego Rezonansu Jądrowego w diagnostyce, o którym opowiadała mgr Marta Jamróz. Diagnostyka jest niedocenianą dziedziną nauki w Polsce. Jest ona niezbędna w ukierunkowanym leczeniu pacjenta. Rozszyfrowanie zmian w zawartości różnych związków w płynach ustrojowych człowieka, może być pomocne przy diagnozie choroby. Obecnie widzi się wielki potencjał w dziedzinie nauki zwanej metabolomiką, która zajmuje się badaniem zestawu wszystkich metabolitów w organizmie. Dzięki zastosowaniu Magnetycznego Rezonansu Jądrowego w tej dziedzinie nauki, możliwe że będziemy w stanie zapewnić pacjentowi profilaktyczne i ukierunkowane leczenie, co poprawi opiekę zdrowotną na świecie. Niestety w praktyce nie wygląda to tak dobrze. Często zmienność genetyczna między zdrowymi ludźmi jest tak duża, że nie da się określić uniwersalnego składu płynów ustrojowych. Aktualnie tylko możemy spekulować czy Magnetyczny Rezonans Jądrowy będzie miał praktyczne zastosowanie w diagnostyce. Pozostała część seminarium była poświęcona prezentacjom studentów. Pierwsza prezentacja, którą przygotowały studentki drugiego roku – Anna Fabiańczyk, Anna Kłudkiewicz oraz Ewa Olbrycht, była poświęcona roślinom o działaniu uspokajającym. Opowiedziały nam o właściwościach i związkach Pharma Connecting People


chemicznych zawartych w Chmielu zwyczajnym (Humulus lupulus) Kozłku lekarskim (Valeriana officinalis) i Dziurawcu zwyczajnym (Hypericum perforatum). Następnie Kamil Stefaniak – student drugiego roku, opowiedział nam o zastosowaniu owocu Aronii czarnej (Aronia melanocarpa) w leczeniu nadciśnienia tętniczego, które jest najbardziej rozpowszechnioną chorobą w krajach wysokorozwiniętych. Flawonoidy zawarte w aronii poprawiają działanie układu naczyniowego poprzez zmniejszenie wytwarzania anionów nadtlenkowych. Ostatnią prezentację przedstawił, również student drugiego roku, Tomasz Pieńko, który skupił się na zastosowaniu kapsaicyny w medycynie. Kapsaicyna jest to alkaloid z grupy wanilinoidów zawarty głównie w papryczkach chili i roślin z rodzaju Capsicum. Związek ten stosowany jest w lecznictwie jako środek przeciwbólowy. Niestety nie jest jednoznacznie stwierdzone czy ten związek wpływa bardziej pozytywnie czy negatywnie na organizm człowieka. Koło Chemii Fizycznej to także możliwość uczestniczenia w Kongresie Młodych Medyków, który stał się prestiżowym konkursem prac naukowych studentów. Od dwóch lat prowadzony jest w języku angielskim, co sprzyja w przyszłości aplikowaniu do firm farmaceutycznych. Więcej informacji na ten temat znajduje się tutaj: http://warszawa.biznespolska.pl/konferencje/kalend. php?conferenceid=1858 Prowadząc badania naukowe indywidualnie z pracownikiem lub w grupie studentów, można wygrać mini granty studenckie. Są to nagrody w formie pieniężnej, które można przeznaczyć na dalsze rozwijanie swoich odkryć naukowych, bądź zakup odpowiedniego sprzętu potrzebnego do badań. Regulamin przyznawania mini grantów znajduje się na stronie: http://www2.wum.edu.pl/stn/viewtopic.php?t=17

Newsletter PCP nr 1/2011

17


Się dzieje!

Luty

Autor: Beata Kielczyk

Połowinki 2011

Połowinki 2011

Samorząd Studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego serdecznie zaprasza wszystkich studentów do wzięcia udziału w Balu Połowinkowym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Bal odbędzie się w sobotę 19.02.2011 w hotelu Hilton. Dokładne informacje na ten temat można znaleźć na stronie: http://www.polowinki.wum.edu.pl/

*** Co w kinie piszczy?

?

?

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Żeby wypełnić lukę między świętami Bożego Narodzenia i Sylwestra a Wielkanocą, spece od marketingu wymyślili Walentynki. Luty jest zatem czasem, kiedy wystawy sklepowe toną w zalewie czerwonych serduszek, w kinie natomiast królują filmy o miłości. Zdaję się, że polscy dystrybutorzy przegapili jednak okazję, bo w lutym mamy raptem jedną komedię romantyczną z prawdziwego zdarzenia, czyli „Miłość i inne używki”, będącą opowieścią o (a jakże!) przedstawicielu firmy farmaceutycznej, lubiącym przygodny seks kobieciarzu, który zakochuje się w chorej na Parkinsona dziewczynie, w czasach kiedy viagra i prozac dopiero mają podbić rynek. Nic specjalnego, ale duet Anne Hathaway, Jake Gyllenhaal dobrze się ogląda. Dla widzów, którzy nie uważają, że są za starzy na oglądanie filmów animowanych, szykuje się w tym miesiącu niespodziewany powrót do dzieciństwa, ponieważ na ekrany naszych kin wchodzi „Miś Yogi”. Natomiast tym, co szukają w kinie nieco ambitniejszej rozrywki, proponuję nowy film Sama Mendesa – „Para na życie”. Reżyser nagrodzony Oscarem za „American Beauty”, będącego doskonałą satyrą na życie mieszkańców amerykańskiego przedmieścia, poszedł tym razem w zupełnie innym kierunku i uczynił bohaterami swojego obrazu, parę spodziewających się dziecka trzydziestolatków, desperacko szukających stabilizacji w podróży po Ameryce.

18

Reż.: Eric Brevig Nowa Zelandia, USA 2010, 80 min, Premiera: 18 lutego 2011 Dystrybucja: Warner

Reż.: Edward Zwick, USA, 2010, 113 min premiera: 11 lutego 2011 Dystrybucja: Imperial - Cinepix

Reż.: Sam Mendes USA, Wielka Brytania, 2009, 98 min Premiera: 11 lutego 2011 Dystrybucja: Best Film

Pharma Connecting People


Tu już było...

M

łoda Farmacja dba nie tylko o sprawy związane z nauką, ale też o to, by po trudach dnia codziennego przyszli farmaceuci mieli okazję do dobrej zabawy. Organizuje również akcje społeczne i charytatywne, a także np. dni kariery. Oto tylko niektóre z imprez, które odbyły się w ostatnich miesiącach z inicjatywy Młodej Farmacji:

„Po sesji jak każdy student pragniemy się zrelaksować dlatego też wspólnymi siłami zorganizowaliśmy imprezę Aftersession w uczelnianym klubie Medyk. Takie wydarzenie to świetna okazja aby bliżej poznać znajomych zarówno z farmacji, jak i całego WUM. Wszyscy świetnie bawiliśmy się we spólnym gronie i myślę, że nie tylko ja z chęcią spędzę czas w ten sam sposób przy najbliższej okazji. :)”

28.01.2011 studenci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego hucznie świętowali zakończenie sesji na imprezie „After Session” w klubie Medyk. „Po okresie rozlewu krwi, potu i łez, zwanego potocznie SESJĄ, doczekaliśmy się radosnego wydarzenia, jakim było Aftersession party. Celem imprezy było zwalczenie nerwic, stanów lękowych i depresji, a także uczczenie mniej lub bardziej udanych wyników egzaminów. Skrajnie wycieńczona i głodna dobrej zabawy rzesza studentów stawiła się w piątek, w naszym akademickim klubie Medyk. Każdy zdawał sobie sprawę, że ta impreza ma wyjątkowe znaczenie, dlatego DJ-e i obsługa klubu zapewnili nam super zabawę do samego rana. Wyniki przeprowadzonych badań wykazują pozytywny wpływ na uczestniczących imprezowiczów. Zaleca się profilaktyczne stosowanie. *Przed imprezą skontaktuj się ze znajomymi, aby zabrać ich ze sobą.”

Justyna Skowyra

Małgorzata Cyka

“Impreza After Sesja Party - awesome. Dobra muzyka i sprawdzone towarzystwo to sposób na udaną zabawę. Polecam wszystkie imprezy Młodej Farmacji. Warto!” Paweł Łasocha

Newsletter PCP nr 1/2011

19


Newsletter PCP luty 2011  

Najnowsze wydanie pierwszego w Polsce studenckiego Newslettera PCP