Page 1

Ilustrace: Bianca Leonhardt

Také my jsme rodina

UVNITŘ

DÁREK!

Barevný život s vírou Katolický časopis pro děvčata a chlapce • č. 19 • 2012/13 • 26. květen 2013 • 15 Kč www.mojeduha.cz


Ale když Herodes umřel, hle, anděl Hospodinův se ukázal ve snu Josefovi v Egyptě a řekl: „Vstaň, vezmi dítě i jeho matku a jdi do země izraelské; neboť již zemřeli ti, kteří ukládali dítěti o život.“

Řešení: Svatá rodina, Ježíš, Marie, Josef

Matoušovo evangelium 2. kapitola, verše 19�23a

Jak se Josef postaral o svou rodinu? Přečti větu a opiš písmenka do rámečků stejné barvy.

DO

M

BEZ PEČ

Í

D OMŮ

D O MĚ

STA

2

JEŽÍŠE

Když však uslyšel, že Archelaos kraluje v Judsku po svém otci Herodovi, bál se tam jít; ale na pokyn ve snu se obrátil do končin galilejských usadil se v městě zvaném Nazaret – aby se splnilo, co je řečeno ústy proroků, že bude nazván Nazaretský.

Víš, kdo do ní patří? Doplň správná písmenka a najdeš odpověď.

OD VE DL

On tedy vstal, vzal dítě i jeho matku a vrátil se do izraelské země.

Víš, o jakou rodinu jde?

T

MARII A

Čteme si z Bible

Příběh vypráví o starostech jedné rodiny, kde drží spolu a společně překonávají mnoho těžkostí.

R O

R J

Napiš jména těch, kteří patří do tvé rodiny.

F

JMÉ

NEM

3


DUHA je katolický časopis a nám v redakci záleží na tom, aby děti vyrůstaly v pokoji a lásce s oběma rodiči, kteří žijí ze svátosti manželství. Všem dětem bychom to ze srdce přáli, ale myslíme také na ty, kterým to z jakéhokoli důvodu není dopřáno. Rozvod rodičů je velký zásah do života dítěte, který vyžaduje trpělivost a čas. Toto číslo je věnováno zvláště těmto dětem. Milé děti, které jste něco podobného prožily nebo prožíváte! Chtěli bychom vás ujistit, že oba rodiče vás mají rádi a že to, co se děje, není vaše vina. Nezapomeňte, že Bůh vás má rád a je vám blízko také ve chvílích, kdy si můžete připadat smutné, zklamané nebo podvedené.

Také my jsme rodina Táta se stěhuje Zdálo se těžké s kýmkoli vyjít. Vždyť to nezvládl ani tatínek, ani maminka, i když se o to Jirka tak usilovně snažil.

Jirka byl zajíček, co bydlel se svou maminkou Annou v Jetelové čtvrti na Mrkvovém poli v domku číslo 5. Jirkův tatínek Jindřich bydlel v Podlesí, na Zelném trhu číslo 13.

Myslel si totiž, že se táta odstěhoval proto, že se Jirka neumí chovat. Všichni ho sice ujišťovali, že to s ním nemá nic společného a že bude lepší, když táta bude mít pelíšek jinde než Jirka s maminkou, ale lepší to nebylo!

Když se tatínek stěhoval pryč, byly to těžké časy. Jirka se tak zlobil, že by ze všeho nejraději ostatní zajíce v Jetelové čtvrti tahal za jejich dlouhé zaječí uši. A taky že ano! „Proč mě taháš? Vzpamatuj se přece!“ říkával tehdy Jirkovi jeho nejlepší kamarád a bylo to často.

Jen teď bydleli sami na Mrkvovém poli 5 a táta o kus dál na Zelném trhu 13. 4

Maminka byla od té doby také smutná. Často večer Jirku hladila po hlavě a šeptala mu: „Neboj se. My dva už se nerozejdeme. Zůstaneme spolu. To ti slibuji!“ Ale ani to nebyla tak docela pravda. Každou sobotu ráno si Jirka sbalil plyšáka a šel za tátou na Zelný trh.

Sobota a neděle u táty

Zpočátku to Jirkovi připadalo velmi zvláštní, protože tatínkův domek nebyl tak útulný jako ten jejich a také táta se změnil.

Vždycky měl dlouhou jemnou srst, ale teď si ji česal dolů, dával za uši a říkal: „Zabere to méně času.“ Později se Jirka na sobotu těšil, protože mu tatínek v tom domě vyhrabal zvláštní pokoj s překrásným pelíškem a tajnou chodbou. To neměl nikdo z celé třídy! V tajné chodbě si pak spolu hráli na piráty a hledače pokladů a večeřeli špagety se čtyřlístkovou omáčkou, kterou měl Jirka nejraději a kterou jeho táta vařil nejlépe na světě!


Máma snad vůbec neslyšela, jak je to falešně! Místo toho se začala smát a do očí se jí vrátily jiskřičky radosti. To Jirku rozzlobilo ještě více.

V neděli po obědě vždycky přišla máma a odvedla si ho domů. To bylo smutné a občas bylo Jirkovi i trochu do pláče. „Proč tady nemůžu zůstat?“ škemral. „Nebo proč táta nemůže jít se mnou?“ „Někdo přece musí tu naši tajnou chodbu hlídat!“ říkal na to tatínek. „Jinak spadne.“ Za nějaký čas si na to Jirka zvykl. Přes týden bydlel u mámy na Mrkvovém poli a na sobotu a neděli jednoduše přehopsal k tátovi na Zelný trh. U obou byl rád. Věděl, že ho také oni mají rádi, i když už spolu nebydlí.

„Copak Mirek není ženatý?“ zeptal se jednou vztekle maminky. „Už ne. Mirek a jeho žena se rozešli podobně jako my s tátou.“ A to se Jirka rozzlobil, až mu uši zlostí úplně zčervenaly. Maminka přece nepotřebuje žádného Mirka a už vůbec ne takového, který má krátkou srst a falešně píská! Má přece jeho! Vždyť Mirek neumí vyhrabat ani pořádnou chodbu, natožpak tajnou! Umí uvařit tak akorát paštiku z fialek a o hledání pokladů neví vůbec nic.

Mirek? Ne!

Jednou na jaře přišel domů s jeho maminkou také Mirek. Měl krátkou srst a Jirkovi se vůbec nelíbil. Mirek byl mámin kamarád. Sedávali spolu dlouho do noci na balkóně a za úplňku poslouchali cvrččí koncerty. Nejhorší bylo, když Mirek mámě pískal do ucha píseň o hloupém myslivci. 6

7

Jirka to nechce Jirka si to naplánoval. Začal se tvářit nepříjemně a úmyslně ničil všechno, co dostal do tlapek. Ať si Mirek všimne, že má laskavě zmizet! Maminka ale tomu, co se s Jirkou dělo, dobře rozuměla a byla trpělivá. Když Jirku přemohl vztek, pevně ho objala, hladila ho po srsti a tiše mu šeptala do ouška, že ho má ráda a že to bude zase dobré.


Jmenujeme se Knollovi

Já jsem Marek, chodím do 5. třídy. S Irenkou jsme dvojčata a mám ještě nevlastní čtyři sourozence, s kterými bydlím. Vlastní rodiče neznáme. Rád zpívám, hraji florbal a stolní tenis a doma jsem rád.

Já jsem Tomáš, mám 15 let. Hraji fotbal. Mám pět sourozenců. Díky nim se doma nikdy nenudím.

Já se jmenuji Maruška, mám 12 let. Ráda hraji na klavír. Mám pět nevlastních sourozenců, Katku, Toma, Marka, Irču a Danielu. Jsem s nimi ráda.

Starají se o nás maminka Marie a tatínek Mojmír.

8


Sloní rodina ze dřeva © clipdealer.de


Bydlíme ve Frýdku-Místku

Jmenuji se Irenka, je mi 11 let, mám vlastního bratra Marka a čtyři nevlastní sourozence. Starají se o mě nevlastní rodiče a jsou pro mě maminka a tatínek. Hraji na housle a ráda sportuji.

Jmenuji se Daniela, chodím do 3. třídy. Mám pět nevlastních sourozenců, ještě v Ostravě svou vlastní mamku a další dva sourozence, které vidím dvakrát do roka. Radši jsem tady doma, kde bydlím.

13

Ahoj, jmenuji se Katka. Je mi 17 let, ráda zpívám. Mám pět nevlastních mladších sourozenců, se kterými je vždy o legraci postaráno. Vlastní rodinu neznám, ale přesto rodinu mám a velkou!


Jednu věc ale Jirka na Mirkovi obdivoval. Mirek se zatím nikdy nerozzlobil. Když mu posledně hodil tu jeho paštiku z fialek přímo do kožichu, jen zakroutil hlavou, a když se utíral, řekl: „Katka je také tak nešikovná!“ Jirka nastražil uši. To mu ještě scházelo! Kdo je to Katka? Mirek měl dceru! Zaječí holku! Byla o rok mladší a chodila do první třídy zaječí školy v Řepné brázdě. Určitě nosí růžové mašle, má růžové oči a hraje si s plyšovými zajíčky na zaječí maminku. Vaří jim mrkvový puding, uvazuje jim pod krk bryndáky, krmí je, a když jsou nemocné, stará se o ně tak dlouho, dokud se neuzdraví. Brr.

hrál na piráty a hledal poklady v tajné jeskyni tak, jak to dělával s tátou každou sobotu. Ale tady to nejde, protože nemají jeskyni a ona je holka.

polštáře a deky tak, aby z nich vznikla jeskyně. Pak do ní vlezli a začali malovat pirátskou vlajku a vymýšlet tajné pirátské písmo.

Katka zamrkala, zastříhala ušima a řekla: „A proč by to nešlo? Na piráty si hraju ráda.“

Ve vchodu do jeskyně se najednou objevila maminčina hlava. „Nechcete mrkvový koláč?“

Pak Mirek Katku přivedl. Jirka si ji nenápadně prohlížel. Žádné mašle ani růžové oči a byla dokonce stejně vysoká! Rozhodl se, že tentokrát raději nic rozbíjet nebude, aby nevypadal hloupě. Když odcházeli do pokoje, jen zabručel, že to bude stejně nuda, protože by si nejraději

Kamarádi Do večera Jirka s Katkou zažili ještě hodně. Začali psát tajný deník, postavili loď a našli poklad v jižních mořích. Katka naučila Jirku pískat písničku o pirátovi s jedním uchem a jednou náušnicí a dostala ohromný nápad. Kdyby táta Jirkovi vyrobil opravdový kompas, mohli by se příště za pokladem vydat dál než do maminčiny spíže. Než odcházeli, zapískali oba tu pirátskou písničku také mamince. Chvílemi to znělo hodně falešně, ale Jirkovi to dnes nějak nevadilo. Maminka se smála a pusa na dobrou noc byla dnešní večer zvlášť sladká. „Hned se zeptám táty, jestli mi vyrobí opravdový kompas!“ vyprávěl Jirka nadšeně. „Katka je fajn. Kdy přijde zase? A pro mě za mě i s tím Mirkem, když ti to udělá radost.“ „Ale my dva se nerozejdeme a zůstaneme pořád spolu, že?“ usmála se maminka.

Ilustrace: Bianca Leonhardt

Návštěva

Najdeme ho, připlížíme se k němu a...“ „Najdeme mrkvový poklad!“ vykřikl Jirka. „Psst.“ upozornila ho Katka.

Pak se rozhlédla a řekla: „Víš co? Tu jeskyni si uděláme z peřiny a polštářů tady pod postelí a pod stolem.“ „Jo!“ vydechl Jirka a hned začali přenášet nábytek a skládat 14

Jirka i Katka jednohlasně odmítli: „Nemáme čas. Hledáme poklad!“ Ale když maminka odešla, řekla Katka potichu: „Budeme mít obojí! Víš, kam máma ten koláč schovává? 15


K přemýšlení a psaní Jirka byl smutný, protože se rodiče rozvedli a doma se hodně změnilo. Zkus si představit, jak asi Jirkovi je, a napiš to. _____________________________________________ _____________________________________________ Představ si, že jsi Jirkův kamarád nebo Jirkova kamarádka. Co pro něj můžeš udělat? _____________________________________________ _____________________________________________ Myslíš, že se v Jirkově rodině dá něco změnit, aby Jirkovi bylo zase dobře? ____________________________________________ ____________________________________________

Slovníček zvláštních slovíček Adoptivní rodina

Nevlastní sourozenci

Když se o některé děti z nějakého důvodu nemohou jejich rodiče postarat nebo jim rodiče umřeli, přijme je za vlastní jiná rodina. Slovo „adoptio“ pochází z latiny a znamená něco jako „zvolit“ nebo „vybrat si“.

Když se některým dětem tatínek nebo maminka znovu ožení nebo vdá a jejich nový partner už má děti, jsou to jejich nevlastní sourozenci.

Bonusová rodina

(čti: petšworková)

Je jiný název pro nevlastní rodinu. Když se některým dětem tatínek nebo maminka znovu ožení nebo vdá, může se stát, že mají najednou maminku, tatínka, babičku nebo dědečka „navíc“. Může se jim říkat „bonusoví“, protože slovo „bonus“ znamená latinsky „dobro“ a dnes se užívá ve významu „něco navíc“.

Napiš, jak by podle tebe mohl Jirkův příběh skončit.

Nevlastní rodiče

____________________________________________

Když se o některé děti z nějakého důvodu vlastní rodiče nemohou starat, nebo jim umřeli, mohou se o ně starat jiní lidé, nebo jiní rodiče. V pohádkách se nevlastní mamince a tatínkovi říká macecha a otčím a často jsou popisováni jako zlí. Ve skutečnosti to tak ale určitě není!

____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________

16

Patchworková rodina Slovo „patchwork“ pochází z angličtiny a znamená „slepené dílo“. Patchworková rodina se skládá z různých částí jiných rodin. Třeba když se některým dětem maminka podruhé vdá a její nový manžel má své děti. Když pak všichni bydlí spolu, tvoří „patchworkovou rodinu“.

Pěstounská rodina Pěstounskou rodinu tvoří třeba manželé, kteří se rozhodnou postarat se o děti, o které se nemohou z nějakého důvodu postarat vlastní rodiče.

Poloviční sourozenci Když se některým dětem jejich maminka nebo tatínek znovu vdá nebo ožení a mají spolu další dětí, jsou to jejich „poloviční“ sourozenci. 17


A G M U G N U U L

P R C N Y Z K S B F A K R Č A E A Q Q Ú A Y G H Z T Č R N L N J H T

I

I

N P U E E L V F W Q

I M A

J

Á K

G P C U A P L Y

A G N G T A W D Ř L E U E H T T R R M L T O

I

G F K U X E B O E A

S N U J

I

N S

S

I

F M A T F

F Z T S B U N G K

J

S

E Y

Katolický týdeník připravuje pro táty, mámy, kluky i holky pravidelnou přílohu Doma. Dospěláci i děti tam najdou právě to, co je zajímá nebo baví. Objednávky předplatného KT přijímá: Mediaservis s.r.o., Vídeňská 995/63; 639 63 Brno tel.: 541 233 232, fax: 541 616 160, e-mail: predplatne@mediaservis.cz, roční předplatné 676 Kč ČASOPIS DUHA VYDÁVÁ PETRINUM s. r. o. v Českých Budějovicích ve spolupráci s časopisem Regenbogen, diecéze Gurk-Klagenfurt (Tarviser Str. 30, A-9020 Klagenfurt)

Mag.a Dagmar Kleewein Mag.a Karin Teichmann-Klune Sigrid Zmölnig-Stingl

Rakouská redakce: Mag. Karlheinz Six Andrea Krassnig-Sterniczky

Česká redakce: P. Dr. Tomáš Cyril Havel CFSsS Mgr. Eva Muroňová, Ph.D. Předplatné: Mgr. Kamila Tomisová

Rakouské vydání Dir. Msgre. Dr. Josef Marketz

http://www.kinder-regenbogen.at

18

Adresa redakce a objednávky předplatného: Soukenická 161, 397 01 Písek redakceduhy@gmail.com; +420 731 402 878 www.mojeduha.cz Tisk: Tiskárna Didot, spol. s r. o. DTP: DUHA ISSN: 1212-8066 Evidenční číslo MK ČR E 6588

MODLIT K B N R A T V R T ĚU N O O

TA I

T

RE

ÝL V D

ETZTO

LI

B O Q L Z D X Y K K

R H Q U V M C G

Řešení: maják, mrakodrap, teepee, hrad, karavan, iglú, psí bouda, stan; maminka, stůl, výlet, tatínek, pomáháme si, večeře, modlitba, neděle, návštěva, pusa na dobrou noc

H D M P P F B M O Y O J

I

U I S TŮ L

U E A X L P N F F U G

RTZ

I

K

V Z Q A E S Q

O Q R U Y G O T Z Ě E X V

BM

Í

C F O V

AM

Q T L R G C

I

M

L E R D A T G B C P Y U H E F

KA

Z Y U O W A S G O H U Z D E H T E T T E

IN

X O X K N E M V S U U G F C P T R U N P

Z

K A H W Q L T Š D R P U Y M Q E X D

EOUNJD

I

TNJKU R AE K M T N JI A P G CL

ÁH

C

E

TNÁ EÚ B VŠ R DO

T R H M Ž G I T V U Č B Ý H R A D P Ě J I Z M R O Y Z V K O M A P D E I X Y W B

N Í T

ZRTNJ ESI D V ÁM ĚLEUT ED A N M A US

V osmisměrce je osm možností, kde se dá přenocovat. Obrázky ti pomohou je najít. Na jednom místě ale určitě nemůže bydlet rodina. Víš kde?

Hádanky

ETPO M KDB

Hádanky

Ve spirále najde š deset věcí, které patří k rodině.

EL DUHY

PRÁZDNINOVÉ SETKÁNÍ PŘÁT

sobota 24. 8. 2013 od 12.00, fara Putim u Písku

ého nov ? , co ští rok t ě ří ěd te v e na p ž teď! e c Ch ujem e se u t n plá odívej P

.cz

Více informací na www.mojeduha

PRO NOVÉ PŘEDPLATITELE RO

ČNÍKU 2013/2014

pátrání (znáte z Radia Proglas) HU Navíc CD s příběhem o Lukášově DU A3. kát E jpla dvo i íc M nav T rží Č Prvních 50 obd ELŮ RU 19

ÁT PO D O ÝM PŘ SV


Jak se jmenuje Ríšův vlastní bratr? Co bys o své rodině vyprávěl/a ty?

Ilustrace: Sandra Dreier & Nina Dreier

Ríšova rodina

POZOR Jméno je klíč! www.mojeduha.cz

Také my jsme rodina  

Toto číslo je určeno a věnováno především dětem, které vyrůstají v neúplné rodině, nebo jejichž rodinné zázemí je důsledkem rozchodu nebo ro...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you