Page 5

XR cise

Short message

Mrnnkr

!

Je mag tegenwoordig in Nederland ambtenaren in functie uitschelden voor m r n n k r. Maar waag het niet om die vreselijke admeur vakantiegeld te vragen terwijl je de vakantietoeslag bedoelt.

Huh? Ja, dat zit zo: je hebt recht op vakantiegeld. Dat betekent dat je baas je loon doorbetaalt op een verlofdag en tijdens jouw vakantie. En je hebt je vakantietoeslag (of vakantiebijslag). Dat heb je net diep in je zakken gestoken (of niet), want het zat in mei bij je salarisuitbetaling. Maar goed: voor de m r n n k rs onder ons: de vakantietoeslag is 8% per jaar, te berekenen over je salaris inclusief je toelagen. Kijk maar eens of het klopt wat op je loonstrook staat.

Wanneer krijg ik mijn

XR cise

salaris?

5

Defensie maakt het salaris over de maand juni over op

vrijdag 22 juni. Het geld staat dan uiterlijk maandag de 25e op jouw rekening. Het salaris over de maand juli wordt overgemaakt op dinsdag

24 juli.

Dit geld staat uiterlijk woensdag 25 juli op je rekening bijgeschreven.

Luitenant-generaal Bestkazerne (locatie De Peel)

slecht bereikbaar

Op de Luitenant-generaal Bestkazerne

voor een goede oplossing. Bijvoorbeeld

maar eens met Defensie besproken

(Venray, locatie De Peel) werken zo’n 800

een busdienst tussen het treinstation in

moet worden. We hebben de slechte

mensen. Het is dus jammer dat er nauwelijks

Venray en de kazerne. In overleg met de

bereikbaarheid van deze kazerne daarom

fatsoenlijk openbaar vervoer bij de kazerne

medezeggenschap zou een vervoerplan

in het overleg aangekaart. We vinden dat

komt.

opgesteld worden.

Vorig jaar is hier ook al eens over gesproken.

Eind april 2012 was er nog altijd

Toen werd in de reorganisatieplannen

geen vervoerplan. De BBTV

Defensie met een oplossing moet komen of een verhoogde reiskostenvergoeding moet

afgesproken dat de commandant zou zorgen

vindt daarom dat het onderwerp nu

verstrekken.

XRcise82  

Het vakbondsblad van de BBTV

XRcise82  

Het vakbondsblad van de BBTV

Advertisement