Page 1

XRcise is een uitgave van de BBTV, de vakbond voor jonge beroepsmilitairen

82

.M

eld jouw ervaring met Neergeschut functioneren

.P

roblemen met Intranet

. N

aar een gewone huisarts, mag dat?

Wie

wint de

Warriors Cup? BBTV


Colofon

XRcise is een uitgave van de BBTV, vakbond voor jonge beroepsmilitairen nummer 82, mei/juni 2012

BBTV | Postbus 93037 2509 AA Den Haag Telefoon: 070 3155111 Militaire nummer (géén 06-nummer!): * 06 546 66156 | Fax: 070 3839840 E-mail: bbtv@vbmnov.nl Verhuizen? Uitzending? Geef dit door via ledenadministratie@vbmnov.nl LIDMAATSCHAP Leden van de BBTV kunnen op elk gewenst moment hun lidmaatschap opzeggen. Bij een opzegging voor 1 december van een jaar eindigt het lidmaatschap op 31 december van dat jaar. Opzeggingen die in de maand december worden ontvangen worden pas op 31 december van het dooropvolgend jaar geëffectueerd. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt op welke wijze dan ook zonder vooraf schriftelijke toestemming van de uitgever.

Misbruik Ben jij tevreden bij Defensie? Misschien wel, maar de kans is ook heel groot van niet. Daar heb je dan ook alle reden toe. Aanstellingen worden niet verlengd, opleidingen worden niet toegestaan, er zijn te weinig jonge collega’s, verstrekking van kleding en uitrusting is nog altijd niet in orde, honderd en één reorganisaties lopen door elkaar heen. En nu is ook onze slagkracht door de politiek vakkundig afgebroken. Volgens minister van Defensie Hans Hillen loopt het allemaal zo’n vaart niet. Het Defensiepersoneel is zelfs iets tevredener geworden, zegt hij. ‘De tevredenheid van het personeel laat aan het einde van 2011 een kleine stijging zien.’ Dat leest hij in de ‘benchmark werkbeleving, 4e kwartaal 2011’. Maar de meeste militairen zijn helemaal niet tevreden. Sterker nog: bijna de helft (!) van het personeel loopt ongemotiveerd bij Defensie rond. Nog maar 27% heeft vertrouwen in de toekomst en 1 op de

ISSN: 1389-210X

7 heeft al gesolliciteerd bij een andere werkgever.

Verspreiding

Natuurlijk heeft dat te maken met de ingewikkelde reorganisaties bij

Gratis op huisadres voor leden

Defensie. Natuurlijk is dit een rot-periode. Een periode die hopelijk

Oplage 13.500

snel weer ten einde komt. En natuurlijk is het niet allemaal kut.

Redactie

Henri Lansink Peter Visser

Militair is nog steeds een prachtig beroep, ondanks alle ellende. Belangrijk en uitdagend werk dat nog altijd goed en professioneel wordt uitgevoerd. Maar er is wel iets veranderd. Jarenlang heeft de overheid, misbruik kunnen maken van de militair. De militair die vond dat hij het mooiste beroep van de wereld had. Die best zelf extra tijd, geld en moeite ervoor over had om dat werk te mógen doen. Die het niet zo nauw nam met de regels, als dat de baas goed uitkwam. Die bereid was het allergrootste risico te nemen, als Nederland daarom vroeg. Die drie, vier of zes maanden op de tenen wilde lopen, of zelfs op het puntje van de tenen, om met te weinig mensen toch maar de klus in een ver land te klaren. Die trots was op zijn ‘can do’-mentaliteit.

Vormgeving Studio José Jansen

Drukkerij

Senefelder Misset BV

Redactiemedewerkers Geza (strip) Henri Lansink Natalie van Os Suzanne Stam Peter Visser

Fotografie

Henri Lansink Peter Visser

Eén ding is duidelijk. Die tijd is nu echt voorbij.


12

16

XRcise Briefing

Short message 5

Intranet slecht bereikbaar

Warriors Cup

Elke militair moet gebruik kunnen maken van Peoplesoft, DIDO, de Vacaturebank en Intranet. Helaas blijkt dit in de praktijk vaak een probleem.

Het team van de KMA veroverde vorig jaar de ‘Warriors Cup’ tijdens het OMK Rugby. Gaat dat de cadetten opnieuw lukken, of gaat de winst dit jaar naar de ‘buitenstaanders’ van de politie?

Neergeschut functioneren 8 Uitzendcertificaat 9 Naar een ‘burger’ huisarts 10

22

26

Natalie weet raad

Samenlevingscontract, iets voor jou?

Kan je eerder afzwaaien als je nog een Fase 1-aanstelling hebt? En wanneer heb je recht op een loonaanvulling? Jurist Natalie van Os geeft antwoord op veelgestelde vragen.

Woon je samen, maar moet je nog even niet denken aan trouwen? Misschien is een beperkt samenlevingscontract dan een oplossing voor jou.

14 Silly site 18

Testteam

Nieuw materieel EOD 20 Vrrroemmm!! 24 Go 24

Cover Volop strijd om Warriors Cup Maar liefst elf teams deden dit jaar mee tijdens het Open Militair Kampioenschap rugby. Vorig jaar was het het team van de KMA dat de ‘Warriors Cup’ veroverde. Zou het de cadetten opnieuw lukken met de hoofdprijs aan de haal te gaan? Of zouden de ‘buitenstaanders’ van de politie aan het langste eind trekken? Zie pagina 16 e.v.

Vul de bon in op pag. 30 en word lid!

Movies 28 Word lid 29 Service 30 Zandhazen 31 Waarom? Daarom! 32


Een goede vakbond voor jonge militairen?

XR cise

De BBTV natuurlijk 4

!

De BBTV is de vakbond voor jonge beroepsmilitairen.

niet om jouw vraag te stellen. Daar staan ze voor! Alle

Al meer dan 11.000 jonge militairen zijn lid. Maar wat is

medewerkers van de Ledenservice zijn oud-militairen met

eigenlijk de reden om lid te worden van de BBTV?

jarenlange ervaring.

Om te beginnen omdat je dan gebruik kunt maken van de

Om de contributie hoef je het niet te laten. Die

Heb je een probleem, dan kun je ze bellen (070 31 55 111).

contributie (t/m 22 jaar € 8,57 daarna € 9,18) gaat

De BBTV voert samen met de VBM|NOV (de grootste

in de loop der jaren steeds meer betalen. Bovendien

vakbond voor defensiepersoneel) overleg met

kan je verschillende kortingen krijgen, waardoor je je

Defensie over allerlei zaken die ook jou aangaan.

lidmaatschap er al snel uit hebt.

Denk bijvoorbeeld aan je salaris! Hoe meer leden zich

Nog een paar voordelen van het BBTV-lidmaatschap

gratis Helpdesk.

niet omhoog als jij bevorderd wordt! Je gaat dus niet

aansluiten, hoe sterker we staan. -

GrATis nAzorG voor nabestaanden bij overlijden

Kom je in de problemen en heb je een jurist nodig?

Als lid van de BBTV krijg je juridische bijstand van

-

AAnsprAAk op financiële hulpverlening bij acute

onze eigen juristen. Omdat de BBTV een echte militaire

-

GrATis invullen van je belastingformulier op de

financiële nood

vakbond is, zijn dit allemaal specialisten in militaire zaken! Ook als jij nog in de initiële opleiding zit, sturen wij een jurist naar je toe als jij een juridisch probleem

kazerne -

GrATis

tankpas voor alle merken met 6 cent korting

per liter op adviesprijs

hebt. Mocht je letselschade hebben, dan krijg je een gratis letselschadeadvocaat voor werk en privé.

Ook kan je het unieke Defensie AanvullingsPlan afsluiten. Dit is een WA-, Ongevallen-, Doorlopende reis-

Heb je een vraag, dan kan je natuurlijk ook terecht bij onze – flink uitgebreide – Ledenservice. Dat zijn de mannen die je op vrijwel

en Inboedelverzekering. Dit pakket dekt als enige alle (beroeps)risico’s die je als militair loopt!

alle defensielocaties in Nederland bij de ingang van de

één keer afsluiten en gedurende je diensttijd nooit meer

eetzaal ziet staan. Heb jij een probleem of een vraag

naar verzekeringen omkijken!

waar de BBTV misschien bij kan helpen, aarzel dan

Ook tijdens alle werkzaamheden van je uitzending. Dus

Ben jij nog geen lid? Vul dan snel de bon in!


XR cise

Short message

Mrnnkr

!

Je mag tegenwoordig in Nederland ambtenaren in functie uitschelden voor m r n n k r. Maar waag het niet om die vreselijke admeur vakantiegeld te vragen terwijl je de vakantietoeslag bedoelt.

Huh? Ja, dat zit zo: je hebt recht op vakantiegeld. Dat betekent dat je baas je loon doorbetaalt op een verlofdag en tijdens jouw vakantie. En je hebt je vakantietoeslag (of vakantiebijslag). Dat heb je net diep in je zakken gestoken (of niet), want het zat in mei bij je salarisuitbetaling. Maar goed: voor de m r n n k rs onder ons: de vakantietoeslag is 8% per jaar, te berekenen over je salaris inclusief je toelagen. Kijk maar eens of het klopt wat op je loonstrook staat.

Wanneer krijg ik mijn

XR cise

salaris?

5

Defensie maakt het salaris over de maand juni over op

vrijdag 22 juni. Het geld staat dan uiterlijk maandag de 25e op jouw rekening. Het salaris over de maand juli wordt overgemaakt op dinsdag

24 juli.

Dit geld staat uiterlijk woensdag 25 juli op je rekening bijgeschreven.

Luitenant-generaal Bestkazerne (locatie De Peel)

slecht bereikbaar

Op de Luitenant-generaal Bestkazerne

voor een goede oplossing. Bijvoorbeeld

maar eens met Defensie besproken

(Venray, locatie De Peel) werken zo’n 800

een busdienst tussen het treinstation in

moet worden. We hebben de slechte

mensen. Het is dus jammer dat er nauwelijks

Venray en de kazerne. In overleg met de

bereikbaarheid van deze kazerne daarom

fatsoenlijk openbaar vervoer bij de kazerne

medezeggenschap zou een vervoerplan

in het overleg aangekaart. We vinden dat

komt.

opgesteld worden.

Vorig jaar is hier ook al eens over gesproken.

Eind april 2012 was er nog altijd

Toen werd in de reorganisatieplannen

geen vervoerplan. De BBTV

Defensie met een oplossing moet komen of een verhoogde reiskostenvergoeding moet

afgesproken dat de commandant zou zorgen

vindt daarom dat het onderwerp nu

verstrekken.


XR cise

XR cise

Service

Afzwaaien en toch lid blijven van de BBTV? Dat kan! Ook als jij binnenkort afzwaait, kan je toch lid blijven van de BBTV. En dat is helemaal niet zo’n gek idee. Daar zitten namelijk best veel voordelen aan …

6

Wacht eens even, lid blijven van de BBTV? Wat is dat voor onzin? Jullie zijn toch een vakbond voor militairen?Ja, dat klopt. Dus als jij straks een prachtige carrière maakt als filmacteur, strandwacht of minister kunnen wij niet onderhandelen over jouw loon, jouw arbeidsvoorwaarden en we kunnen ook niet zo veel doen aan conflicten met jouw (nieuwe) werkgever. Maar we kunnen wel een heleboel andere dingen voor jou betekenen … Nou, wat hebben jullie dan wel te bieden? In de eerste plaats blijf je gewoon dit blad ontvangen, evenals de Trivizier. Maar, veel belangrijker: je kunt ook je belastingpapieren laten invullen door de Belastingservice van de BBTV, je blijft recht houden op kortingen bij onder andere je autoverzekering en bij Budget autohuur. Kortom: je hebt de kosten voor het lidmaatschap er al snel uit. Kosten zeg je? Blijf ik gewoon de volle

hap betalen?Nee, dat niet. Een postactief lidmaatschap kost maar € 6,23 p.m. in 2012. Maar het lidmaatschap heeft nog meer belangrijke voordelen. Het kan bijvoorbeeld heel goed zijn, dat er na je afzwaaien alsnog een probleem boven water komt, dat te maken heeft met je oude werkgever (Defensie dus). Bijvoorbeeld een gezondheidsprobleem, dat misschien veroorzaakt is door je werk bij Defensie. Dat is helemaal niet zo denkbeeldig, we komen dat meer dan eens tegen. Mocht dat bij jou zo zijn en je bent nog lid, dan kun je rekenen op de hulp van onze juristen. Ook als direct na jouw ontslag je uitkering niet wordt toegekend, kunnen wij daar dan nog iets aan doen. Over juridische dingen die niets met Defensie te maken hebben, krijg je bovendien eenmalig advies.

Mmmm … dat is misschien toch wel handig. Wat bieden jullie nog meer? Nou, er zijn natuurlijk ook nog de postactievendagen en samenlevingscontracten kan je ook tegen een zeer gunstig tarief bij ons afsluiten. En we bieden nazorg aan nabestaanden bij overlijden. Enne … hoe zit dat met de geld­zaken? Nu wordt mijn contributie van mijn salaris ingehouden? Klopt en dat kan straks niet meer, want dan krijg je geen salaris meer van Defensie. Daarom moet je even contact met de BBTV opnemen, dan zorgen we dat het verder in orde komt.

Wil jij na je afzwaaien lid blijven? Neem dan contact op met de BBTV: 070 3155111.


XR cise

Xxxx Service

Weg bij Defensie:

Wat gebeurt er met mijn pensioen? In de XRcise geven we uitleg over verschillende ABP-pensioen krijgt. Daarna beslis je zelf of het financieel dingen die met pensioen te maken hebben. gunstig is om het opgebouwde pensioen mee te nemen. Als akkoord gaat én de financiële positie van zowel ABP als Dat doen we samen met ABP. ABP is je de andere pensioenverzekeraar is voldoende, dan wordt de het pensioenfonds voor (onder andere) waardeoverdracht definitief afgerond. Is dat niet het geval, defensiepersoneel. Deze keer: wat gebeurt er dan wordt de waardeoverdracht uitgesteld. als je weggaat bij Defensie. Ik wil mijn pensioen niet meenemen. Wat nu? Je blijft hoe dan ook recht houden op je pensioen. Je pensioen is alleen niet meer onder één dak geregeld. Je krijgt dus later van meerdere pensioenverzekeraars pensioen uitgekeerd.

Ik kan geen nieuwe baan vinden en ben dus werkloos. Wat betekent dat voor mijn pensioen? Als je een WW-uitkering krijgt, blijf je pensioen opbouwen. Dat is wel veel minder dan toen je nog werkte. Daardoor is je pensioen straks lager dan waarmee je tot nu toe rekening hield. Omdat je tijdens je werkloosheid minder pensioen opbouwt, valt het nabestaandenpensioen voor je partner en kinderen ook lager uit.

Verandert mijn pensioenopbouw als ik ouderschapsverlof opneem tijdens mijn diensttijd? Als fase 1-militair of BBT’er heb je een aanstelling bij Defensie, die op een bepaald moment afloopt. De kans bestaat, dat je dan weggaat bij Defensie. Je moet dan op zoek naar een andere baan. Maar, als militair heb je pensioen opgebouwd. Wat gebeurt er met dat pensioen? En wat gebeurt er met je pensioen als je geen nieuwe baan vindt?

Ik vertrek bij Defensie en ik vind een nieuwe baan. Hoe zit het met mijn pensioen?

Nee, het opnemen van ouderschapsverlof heeft geen invloed op de opbouw van je pensioen.

Kan ik ergens zien hoeveel pensioen ik straks krijg? Ja, in ‘MijnABP’, je persoonlijke digitale pensioendossier, kun je in één oogopslag zien hoeveel pensioen je straks krijgt en welke keuzes je hebt rondom je pensioen.

Als je binnen de sector overheid en onderwijs aan de slag gaat, blijf je pensioen opbouwen bij ABP. Er verandert dus niets. Ga je buiten deze sector aan de slag? Dan kun je het pensioen meenemen naar je nieuwe pensioenverzekeraar.

Pensioen meenemen, hoe werkt dat? Als je buiten de sector overheid en onderwijs gaat werken, bouw je geen pensioen meer op bij ABP. Je pensioen meenemen naar je nieuwe pensioenverzekeraar heet ‘waardeoverdracht’. Dit moet je aanvragen binnen zes maanden nadat je met je nieuwe baan bent gestart. Je vraagt dan aan je nieuwe pensioenverzekeraar wat je voor je ‘oude’

Kijk voor meer informatie op www.abp.nl Volgende keer in XRcise: Wat gebeurt er met mijn pensioen als mijn privé-situatie verandert?


XR cise

Sitrep

‘Neergeschut’ functioneren De bonden en Defensie hebben vaak en lang met elkaar gesproken

Gelukkig is dat goed gekomen. Tenminste … op papier.

over de bezuinigingen bij Defensie. En over de gevolgen daarvan voor

Er komt een nieuwe commandantenbrief. Daarin staat, dat het PLC

jou als militair.

(Personeel Logistiek Commando) beslist over een aanvraag om neergeschut te worden geplaatst voor manschappen.

XR cise

Hoe kunnen we die gevolgen zo goed mogelijk opvangen? Er is

8

sinds vorig jaar een Sociaal Beleidskader (SBK). Dat SBK regelt welke

Dus een voorstel kan door een lokale commandant worden

uitkering je krijgt als je ontslagen wordt of vrijwillig wilt vertrekken.

ingediend, maar het PLC beslist. Niks mis mee, zou je zo denken.

Ook is in dat SBK vastgelegd op welke hulp je kunt rekenen bij het

Duidelijk maken wie de baas is, wie het voor het zeggen heeft,

vinden van nieuw werk.

voorkomt ellende.

In het SBK zijn ook afspraken gemaakt

Je kunt ook wat argwanender

over het zogenaamde ‘neergeschut’

zijn. Want waarom wordt dit

functioneren.

alleen voor manschappen

Wat is ‘neergeschut functioneren’? Dat is

duidelijk gemaakt? Wil de

wanneer je op een functie geplaatst wordt

landmacht soms met personeel

waaraan een lagere rang is verbonden.

schuiven en als het de

Bijvoorbeeld wanneer je als korporaal op

landmacht uitkomt neergeschut

een soldaten-functie wordt neergezet.

laten werken? Met de minister hebben we daarover goede

De bonden hebben met Defensie

afspraken gemaakt, maar wat

afgesproken, dat dit alleen gebeurt bij

doet de landmacht? Blijft het

hoge uitzondering. Dus alleen als er echt

bij uitzonderingen of wordt de

niemand gevonden kan worden om op die

uitzondering regel?

soldaten-functie te plaatsen. Daarom vragen wij aan Met de landmacht had de BBTV kort

jullie: laat ons jullie

geleden een duidelijk verschil van mening.

ervaring weten. Zodat wij

De landmacht had namelijk een brief aan

een goed beeld krijgen, of

alle commandanten gestuurd, waarin ze

de landmacht zich houdt

afspraken hadden staan over neergeschut

aan de afspraken.

functioneren, die niet klopten. Die brief was niet in overeenstemming met de afspraken, die we eerder met Defensie gemaakt hebben.

Reageer op bbtv@vbmnov.nl


XR cise

Service

Geldt ook voor uitzendingen naar de West

Vraag een uitzend-certificaat aan Ben jij lid van de BBTV en ga je op een uitzending, dan heb je recht op een uitzend­ certificaat. Dat is een GRATIS ongevallendekking

Dit certificaat biedt een dekking van:

voor de duur van jouw uitzending.

door een ongeval. In geval van gedeeltelijke blijvende

Het certificaat biedt een dekking bij overlijden en

invaliditeit door een ongeval een evenredig percentage

invaliditeit.

van € 10.000,­. Geldt ook voor uitzendingen naar de West.

€ 2.500,­ bij overlijden als gevolg van een ongeval € 10.000,­ in geval van algehele blijvende invaliditeit

XR cise

Vul onderstaande bon in of ga naar www.bbtv.nl 9

(klik op ‘service’).

Aanvraagformulier

Naam

Voorletters

m/v

Geboortedatum

Werknemersnummer en registratienummer:

man vrouw

Adres, postcode + woonplaats:

Telefoonnummer

Naam uitzending:

Telefoonnummer (mobiel)

Periode uitzending:

Emailadres

Onderdeel:

Krijgsmachtdeel: KL

KLu KM KMar

CDC DMO BS Alleen jouw NAW-gegevens worden opgenomen in de persoonsregistratie van de verzekeraar. Deze registratie is op grond van de Wet bescherming persooonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) te Den Haag.

Stuur de bon naar: BBTV o.v.v. ‘Uitzendcertificaat‘ Postbus 93037 2509 AA Den Haag

Dienstverband: FPS 1 FPS 2 FPS 3


XR cise

Sitrep

XR cise

n ? e s t e r r a Na a n e h ui s gewo

10

is) r-(hu urge b j i e b on ter gew dich n t e n a e e d zij at tall tien omd s, of n s d l o j m i e so be iren ts b voor et je ilita isar . Bij nm ’ hu r mo n e e a e g n a k a o vr .D ew zoe arts ie ‘g Vaak nnen be huis ijl d e u r w i k r a e s t ,t ne art it. mili izen ewo ek z n de or re en g e ho o e d v an is da r v s a er en n om r na met mak litai reke i k p i kilo n s m u n br als eige e va je ge ij je , om wijz oet us b m ndig d a r i t h e t ta mili e mo t nie rg. J . Als is he o n h z a c s a o d T ei te g ndh arts . gezo huis e ’ zijn r en i a m ilit tea g ar e m r a e o z d n e t h ie isc ‘med ik n . g a teem m rts? gsys m r o o z a r Waa er-huisn een eigen, nog g r bu iren hebbe ok voor. En voor de o et ta Mili lt ni al je ch etaa beta b r ar to e a j a : d r Da e e ng j k j keni . Ga ngri e re arts d bela s n, i e u j l t ta e er-h moe lf be n e burg z a e l d r i a ma toe, ilita hele je m naar e r p o i vo dit rinc k al alt ( in p je oo beta l j uden g i r geho terw dszo i n i e h h je nd isc taal mat gezo n be auto a t D d . r ) wo laris el! je sa ubb d van s u d e it in fe jn

fi dan want s i Dat geld, g e r e op d e hier erne is kaz maal helen gee ische med orverz aanwe ? ging Wat nu t je eerst er zig! geval moe ij een and er een

e at je b in d t. Is In d n of ging kun e r t k o n om h z n ver rage erec v bede e t . an h l s t t c e r dis ech ur (v re a erde ts. t me r ter dsdu ond litai e a i i a is)ar e m m d u h e h g e e ( i j n d d r e l n je u iel ge kaze kun an k ere n civ e lang r ee rt? D , dan a t n isch a e e een i d n buu e me et er n s, of ken n m t e a e r z f g a m e e i e oor uis Is d sbri ) te ne h jouw tra v jaar rwij o x e n e n w v a e t e v f nie eg een eld e brie ar d hier orbe wijs f je el na e w o bijvo zo’n ver h e j en jij kan ener Heb , dan verl m g a r e o n a ar t t of z r zorg s a t r ka re a ande len. wijs r naar e a v t aat e r g b ? e e e a j zes t zondisarts g rt hebt, en af (binnen k i r a al s -hu chte jska Wat burger geen verwi oet je dit a zorgteam. een helemaal rts, dan m n medische a je eige huis Als iele an je v i a c n een elde en) m wek


S ol l i c

iteren

bi j e e

Mag je al s lan mar dma ine, chte luch r so tma llicit cht of m eren Als arec op e mili haus en f tair unct see? heb Je b ie bi j ent e ee j de feite n aa van nste lijk in d de la l l i n g bi iens ndm j de t va mar acht De b n De krijg echa , de ond fens sma usse en z l u c j c i e h e. D e. ht. ijn h tma min us n cht, der et d i e mog aar d v t e a Dat c m n a elijk t a ures rine bete hede iet mee of d w kent s t a eens rijdi n a e func r hebb d j e be gm at je . Wa ties en o et w lang nt z Bov ook bij a m te a s o zo e t t n m e we h lle k dien l a l u reag i g n g solli rijgs F e i s v P b eren o b S h o c e e m ( i r n t F t a eren hebt lexib strij op Defe afge chtd dig . Oo el P op spro nsie elen met k is erso ken . vond Defe de u dit neel in h Kort nsie dat land i s et S t g S a o a v y m l m n o l s BK. e een gspu nd d t acht : m e v e a a m voor al m catu func er a at ji nten ). ond aar lleen res m j als tie b iede van erde lasti re m ij de bijvo zou oete het van el di g hetz i . m o K l n op besc itair e als rbee L, of ogen elfd . e h l D n l i d e a k k g e s e en f ndm baar rijgs ollic este als j keuz wer unct acht heid mac ld w itere e bij kt. P e mo ie bi -fun htde orde n op en g luch as a e t va j gevu c e n e e t l tma l je n i s zo e s e l c n len o h ‘ ld k g ‘ cht, i p ’ k e u n a l t a a h o w v p ba beld rs’ eid. n wo acat mar e krijg r k sis t, m ’ is. ine o Bij w ure rden sma ag n En niet f ma elk , mo chtd iet v doo rech gen elen a r n be auss een mili reag taire lang land ee eren n va mac zijn. , zo hter n an vond d ere Defe nsie .

n and

er k r i

j gs m a

c h td e

el

XR cise

Burghthuys stopt als assurantiekantoor

11

Noventas B.V. heeft alle schadeverzekeringen van Burghthuys overgenomen. Burghthuys stopt met haar activiteiten als assurantiekantoor. Dit betekent dat Burghthuys Adviesgroep B.V. niet langer de verzekeringsadviseur voor onze leden zal zijn, die een polis bij Burghthuys hebben lopen.

Heb je een levensverzekering, dan wel een uitvaartverzekering bij Burghthuys afgesloten? Ook dan verandert er niet zoveel. Jouw verzekering loopt

Wat betekent dit voor jou?

gewoon door. De verzekeringsmaatschappij waar jouw polis loopt, heeft of zal je binnenkort informeren over jouw nieuwe aanspreekpunt. Je kunt op dat moment altijd

Had jij een polis bij Burghthuys lopen? Dan ben je

contact opnemen met de verzekeraar van jouw polis.

als het goed is door Noventas (www.noventas.nl) per mail geïnformeerd over de overname van jouw schadeverzekeringen. Jouw verzekeringen blijven gewoon doorlopen. Alleen het aanspreekpunt wijzigt.

Heb je verder vragen, dan kun je uiteraard altijd met ons contact opnemen.


XR cise

Sitrep

XR cise

en aturebank c a V e d , O uilen plesoft, DID jaar geleden intranetz o e P p o n e r re Omdat iede t kunnen, zijn een paa en wij, of er genoeg e g o e m ro r voldoende ise v ie c n R a Intranet X m e g re ri e o d de v en an geplaatst. In n zijn, en of jullie op e e intranetzuil tranet hebben. in t to g toegan e heeft. Uit d en rd e e g a re e problem ken die g reen bedan antal locaties er grote ig e d ie n le il wein We w een a apot Omdat er te jkt, dat op reacties bli t systeem te komen. omdat deze traag of k he n. n, of zijn om op etzuilen zij egankelijke plek staa n a tr in n e computers t ze op een slecht to da zijn. Of om

12

de eeld in Bijvoorb te azerne Oranjek . Een bergen ij Schaars zegt: “W al (KL) ra o n rp o k n peloto nen mij in b n ij z n twee elijk va rs afhank ompute trage c te l e e v rklap de have ag die om . Overd n hebbe storing uters e comp c. zijn dez c en op p oor de vier g bezet d er no ens zijn die n Vervolg dante omman die n a groepsc v ken ruik ma ook geb rs. compute vaak an ook d t e n Ik mo ijn eige ds in m ‘s avon n e -zak plesoft f tijd Peo n verlo a V elen. ken. a afhand -z tot KPU n e g ra aanv ns Cieben in o Wij heb die het één zuil n gebouw e weke eld twe eten o gemidd m r oet. Hie d r . a ja per ee doen n het m ’e ie C e twe een tijd hier al Wij zijn mee!” al klaar helema

Pro

o f n I

heeft fbat LMB ) van 11in ie s is aarvan d m m ie o conclus e schaps-c n D e . g n e g e d ze ede gehou akt van d De MC (m meer ma n enquête e ik e ru n b at e ljo d g et bata welijks bleem is binnen h iet of nau otste pro n l ro e g e t n ft e o o h s t pers maar People is, dat he ze kapot, rden via rom moet wo . Vaak zijn n ld e ile g u re tz uil. “Daa e e intran intranetz eel zelf g e v d p zo o te ig is n woord steme f werken er tegen Mulan sy e e effectie e lv a tw één h t e ie g b lles bij elke C aken” ze dat het a ik kan m ezig om b ru b jd e ti g e n l enig hierva zijn wij a ersoneel dat het p zo n re lle insta niet C-leden. en vaker van de M die werk n e , puter. rs m te compu op de co te weinig et kader h n a ij b ta loton, s g e ti n p sse et hele regelma Ook in A rs voor h tten dus zi te u n p ken te a m a o m ld So ar drie c gebruik dan wel. r zijn ma ogen nu E “ m t: e p g o W ze r. is aat en achte oké, dat Een sold kaderled uw. Nou e o d b r ie e a d g a f d is n ters en taljonssta vaak zitte ijf compu in het ba v r dus te a a is im t m ru e ex ers. H aar ook van de fl en zijn d /flexwerk rs lle n e a , rk te e u ig d in w n e ha urt tien m rgermed zich wel g het du or de bu a o v ra rt ld e e p o ed anet su ruimte b ien is intr l. Bovend a a e bent.” id t d nie ingelog een keer je t a rd o vo


t e n a r t n i t o t g n a g e o t Slechte

? n e m e l ob caties dere lo nuit an a v k o O hten. we klac krijgen de it eeld u Bijvoorb azerne rk al Spoo ra e n e G militair lo. Een e rm E in hier ij lopen zegt: “W aan, n e roblem n tegen p Cie gee or onze r. a a er is vo schikb tzuil be 2 intrane 1 dat bleem is én Het pro anten é d n a omm ze e d , groepsc n dele moeten rs e ik laptop gebru de vele el n s n is door e us ev traag d ij. b t enorm ie r ook n e is n e of inlogg n vaak n vrage en v Soldate e r ute ie comp eren, o ze op d v in ogen m f o rl e hun v s enorm it is du maar d lastig.”

XR cise

e j r e e orm

13

r het ald, onde weggeha n ile u ch zijn tz zi intrane en. Op verdwijn caties zijn n lo a a e g ig t doen, k ie m lij n lande Op som et vaak n ile h u tz ze e t n a at a d t de intr handig d lleen om mom da al. Niet a niet altijd a is e t id e t H ie uilen n privacy. intranetz ook aan oet, zen. oorbeeld ijv b k n unnen le efensie m e k maar d an ook, D der mee d u o e o l, ch H a s ? ra over je t gene plossing mensen soldaat to ck een o ti n s a v le net , a te n tr e e n is d ank en In at iedere Misschie acatureb zorgen d V , e m d o , f ts O o of rech oft, DID etzuilen linksom et intran t Peoples sie op egang to het via m f to O e . d jk e bij Defen ri o een g belang ngen er d ri n d e ij tt e W tz . is on iet uit heeft. Dit akt ons n en is, ma m te s opgelost. y t s rd andere snel wo m e le b ro is het p aan, dat ne / bas

azer op de k toegang tot u o j j i e b Zijn er blemen met d ook bij de n o r a e). ook p ? Meld dit d mmissi o c s p t a e h an intran ggensc n ben je lid v e z e d e MC (m lf in de MC e Dan kun je e BTV? Zit je z OV of B jgen van het |N M B kri de V teuning teuning s r e d n 111. o Onders ap, 070 3155 u a e r u h B ggensc Medeze


XR cise

XR cise

Testteam

hoge prijzen, Te te weinig groente

14

Bas

Pascal

Dennis

Lars

Jeroen

Testteam eet mee in Van Hornekazerne


De KMS is de bakermat van de onderofficier. Sergeants Bas, Pascal en Dennis volgen er de cursus PV (Primaire Vorming). Het eten vinden ze best redelijk. Sgt Bas: “In de Marnewaard is het beter. Maar daar heb je ook altijd honger.” Pascal: “De groente kan beter. Die is altijd doorgekookt. En de prijzen zijn te hoog, best wel schandalig soms.” Over de kip en patat van vandaag zijn ze tevreden. De karbonade is wel vet, zegt Pascal. Als cijfer komen ze uit op een 6.

Kiki

Als cijfer geven ze gemiddeld een 4,5. En ze raden ons aan om de garnalen te nemen. “Dat zijn misschien 2 lepels garnalen voor 2,38 euro. Volgens mij zijn ze nog bedorven ook.” Hebben jullie al eens geklaagd? “Ja, maar dat heeft niet geholpen. De klachtenformulieren zijn nu op. Misschien zegt dat ook wel iets. En je kunt ze ook niet kopiëren want het printpapier is ook op.” Kpl. Lars: “Waarschijnlijk zijn de aanvraagformulieren voor nieuw papier ook op.”

“Kpl Kiki kan nog lachen,

Wat eten we zelf? Wij scheppen op: de garnalencocktail, bonne femme (een aardappelgerecht met groente, champignons en zilveruitjes), karbonade, kip, rijst, goulash en kronkelfrites. Na een korte maar hevige ruzie over wie de garnalencocktail moet eten, komen we erachter dat het eigenlijk wel mee valt. Afgezien van de prijs (€ 2,38) is er weinig mis mee. De bonne femme is een beetje aan de droge kant, maar dat kan komen doordat we laat eten. De frites zijn oké. De goulash is veel te zout. Natuurlijk, smaken verschillen, maar dit kan niet de bedoeling zijn. De rijst is prima. De karbonade is wat vettig, maar niet verkeerd. De kip is inderdaad erg vet. We hebben het vermoeden dat dit niet komt door een slechte bereiding, maar door een slechte kwaliteit van de kippen.

Het eindcijfer wordt bepaald op een 5,8.

XR cise

Korporaals Kiki, René, Lars en sld Jeroen hebben een verplaatsing van 10 kilometer plus 6 kilometer hardlopen achter de rug. Het eten op de KMS vinden ze niet passen bij een gezonde militair. Kiki: “Ik vind het niet goed dat gefrituurde, ongezonde dingen goedkoper zijn dan gezonde dingen. De sla is erg duur en vaak is het op.” Jeroen: “Moet je zien hoe vet deze kip is.” Hun collega René vindt de porties te klein. “Als je erom vraagt krijg je er niets bij, en later gooien ze een hele bak weg.” Ze hebben ook gemerkt dat je moet opletten wat er wordt aangeslagen op de kassa. Kiki: “Voor hetzelfde ontbijt had ik steeds een andere

prijs.” Jeroen vult aan: “Bij mij hadden ze zelfs een Apfelkorn aangeslagen! Denken ze dat ik alcoholist ben ofzo?”

15

maar René begrijpt er helemaal niets meer van. “De klachtenformulieren zijn ook al op.”

René


XR cise

Fit for Action

Maar liefst elf teams deden dit jaar mee tijdens het Open Militair Kampioenschap rugby. Vorig jaar was het het team van de KMA dat de ‘Warriors Cup’ veroverde. Zou het de cadetten opnieuw lukken met de hoofdprijs aan de haal te gaan? Of zouden de ‘buitenstaanders’ van de politie aan het langste eind trekken?

XR cise

In zijn eerste wedstrijd heeft het team van de KMA opvallend veel moeite met 42 BLJ, dat met een gelegenheidsteam naar Amsterdam is gekomen, maar niet van plan is zich zomaar gewonnen te geven. De KMA behaalt uiteindelijk een kleine overwinning (10-5). In de volgende wedstrijd maakt de marine gehakt van de Johannes Post kazerne. Na deze 36-5 overwinning moet de marine aantreden tegen de KMA. Hoewel de grotere spelers van de marine in de scrum heer en meester zijn, weet de KMA door goed veldspel toch een 16 try te scoren. Wanneer de KMA vlak voor en vlak na de rust opnieuw scoren, is het verzet van de marine gebroken. De KMA wint uiteindelijk met 39-7. De Marine kan het toernooi niet meer winnen, maar kan nog wel een beslissende rol spelen in wie het toernooi wint. Ze moeten namelijk nog tegen de politie, dat alle wedstrijden tot dan toe met ruime cijfers gewonnen heeft. De marine gaat sterk van start en komt gevaarlijk dicht bij de try-lijn. Maar het is niet voldoende. De politie blijkt veel te sterk. Dan komt alles aan op de beslissende wedstrijd tussen de KMA en de politie. In alle voorgaande wedstrijden hebben

Politie/Johannes Post Kazerne. KMA/marine.

Politie/KMA. KMA/42 BLJ.


XR cise

Volop strijd om Warriors Cup

17

Politie

Sgt Marijn

KMA

de cadetten hun gebrek aan kracht en massa kunnen goedmaken met hun snelheid, uithoudingsvermogen en goede veldspel. Maar tegen de politie blijkt dat niet voldoende. Het team van de KMA komt geen moment in zijn spel en moet een 17-0 nederlaag incasseren. Het is dus het team van de politie dat met de Warriors Cup aan de haal gaat. Toch is sergeant Marijn (KLu), aanvoerder van het KMA-team, niet ontevreden. “We zijn hier met een nieuw team; een stuk of vier nieuwe jongens van wie er twee zelfs nog nooit gespeeld hebben. We missen een paar grote jongens. In de scrum werden we daardoor steeds weggedrukt.” De KMA moest het hebben van hun snelheid en conditie. Marijn: “Maar tegen de politie was dat duidelijk niet voldoende.” En volgend jaar? Marijn: “Volgend jaar gaan we zeker weer voor de beker!” 42 BLJ eiste de derde plek voor zich op dankzij een 40-0 overwinning op de marine, dat vierde werd.


XR cise

Silly Site

XRcise verzamelt de nieuwste gadgets, leukste internetsites en andere onzin.

Camera lens

Tablets, telefoons en MP3-spelers zijn diefstalgevoelig. Met deze tassen camoufleer je ze als enveloppen. De tablet-tas is geschikt voor tablets van 8 tot 17 inch. Water- en scheurbestendig en je kunt erop schrijven. Telefoon of mp3 speler kun je in het mini-tasje vastzetten met klittenband. Vanaf € 14,95 bij gadgethouse.nl

Verbaasde blikken als jij een slok koffie neemt uit deze Camera Lens Mug. Met lenskap om je koffie goed warm te houden (kan niet vastgedraaid worden). € 19,95 bij Megagadgets

XR cise

Undercover laptoptassen

18

Surfin’ Apps Met de Veronica Magazine app heb je niet alleen een tv-gids, maar ook tips en filmrecensies bij de hand. Bovendien kun je makkelijk je mening delen via Facebook of Twitter. Heb je een iPad? Dan kan de app die in de toekomst laten functioneren als afstandbediening.

Layar is een augmented reality app waarmee je informatie kunt opvragen over je omgeving. Bijvoorbeeld waar de dichtstbijzijnde geldautomaat is. Nieuw is Layar vision, waarbij de camera een afbeelding herkent (vergelijkbaar met QR code).


Oranje morphsuit

Messen

Hot booster

Loop jij er tijdens het EK graag bij als een complete koekwous? Dan is deze morphsuit misschien iets voor jou. Geen zorgen: je kunt er doorheen kijken. En, belangrijker nog: drinken. Te koop bij Megagadgets voor €27,50. Ook in rood-wit-blauw, maar dan kost hij € 44,95.

De nieuwe serie messen van het Zwitserse Wenger zijn helemaal zwart, van het lemmet tot aan de tandenstoker. Dit vanwege de harde PVD-coating, die beschermt tegen krassen en roest. Te koop in de betere buitensportzaak. Prijzen vanaf circa € 40.

Dit kan handig zijn: blikken met tomatensoep, kippensoep of chocolademelk die zichzelf in 3 minuten kunnen opwarmen, zonder warmtebron van buitenaf. Aan de onderkant van het blik zit een capsule en als je deze indrukt, ontstaat er warmte. Kijk voor prijzen op www.hotbooster.com

XR cise 19

’ Voor de treinreizigers: Reisplanner Xtra. Eenvoudig je reis plannen en vertrektijden opzoeken. Sneller met storingen en vertragingen dan de borden op het station. Beschikbaar voor iPhone, iPad en Android.

Speciaal voor wie naar het EK voetbal gaat is er de Remia ‘EK vertaler’ voor Android en iPhone. Vertaalt niet alleen, maar leest zinnen als ‘.“waar vind ik hier een kroeg?” en “mag ik een biertje alstublieft?” ook hardop voor.


XR cise

Equipment

XR cise

Sergeant-majoor Marco

20

Zo’n 2.000 keer per jaar moeten ze op pad, de medewerkers van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie. Meestal is dat (nog altijd) voor explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. In totaal werken bij de EOD zo’n 220 collega’s, afkomstig uit alle krijgsmachtdelen. Om hun risicovolle, maar belangrijke werk te kunnen blijven doen, kreeg de EOD vorige maand nieuwe robots, nieuwe bompakken en nieuwe voertuigen. De medewerkers geven hier een demonstratie van het nieuwe materiaal.

Nie

mater voor E


Sergeant-majoor Marco: ”Dit nieuwe bompak voelt lekker solide, comfortabeler, je beweegt er makkelijker in dan in het vorige pak. En het biedt meer bescherming” Van dat comfortabeler moet je je natuurlijk niet te veel voorstellen. Het pak weegt veertig kilo, je kunt er niet in rennen, je hebt hulp van een collega nodig om het aan te trekken en het is bovendien snikheet, zo vertelt de sergeant-majoor. Hoelang kun je er eigenlijk in werken? Marco: “We zitten soms 2 tot 3 uur het in pak. Daadwerkelijk aan het werk ben je dan misschien een uur. Maar de helm kan wel af en je kunt de jas ook uitdoen. En dan even goed drinken, goed het drinkprotocol handhaven.”

Kapitein Christian: “Deze robots zijn betrouwbaarder, sneller inzetbaar en makkelijker te laden met waterschoten dan de oude.” De EOD heeft een zware robot voor operaties binnen het koninkrijk en een middelzware die tijdens missies ingezet zou kunnen worden. Een lichte verkenningsrobot wordt misschien later nog aangekocht. Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen de grote en de middelzware robot? Christian: “De grote is een stuk sterker. Zeker als je praat over voertuigen en grote stellages,

daar kan hij iets beter mee handballen, hij kan een auto verplaatsen, zoveel kracht zit erin.” Naar verluidt kan de robot, bij voldoende grip, een auto door zijn versnelling wegtrekken. Christian: “Maar daardoor is hij ook een stuk lomper. De kleinere is voor een uitzending veel handzamer, die kan door twee man opgepakt worden.”

Is dat ook in Nederland belangrijk of alleen in warme gebieden? “Zeker ook in Nederland! Ik zit er nu nog geen half uur in en het zweet staat al op mijn voorhoofd en mijn T-shirt is al nat.”

Kapitein Christian

Wat kan je ermee doen? “Je kunt met de robot handelingen uitvoeren die je normaal met de hand zou moeten doen. En hij kan wapens, de zogenaamde waterschoten meevoeren, met beugels aan de zijkant. Daarmee kan hij een verdacht pakketje aanpakken. De robots hebben meerdere camera’s, zodat de bestuurder goed weet waar de robot zich bevindt ten opzichte van het pakketje. Want wat je natuurlijk niet wilt, is dat je onbedoeld ertegenaan rijdt.”

uw

riaal EOD

Korporaals Rik (KL) en Jasper (KLu): “We zijn heel blij met dit nieuwe voertuig, de Mercedes Sprinter. De oude voertuigen brokkelden redelijk af. We hebben nu deze spiksplinternieuw. De grootste verandering is de compleet andere indeling. We kunnen sowieso meer meenemen. Het enige nadeel ten opzichte van de oude, is dat dit voertuig trager is. Hij is namelijk begrensd.”

XR cise

Het pak biedt geen CBRN bescherming, maar de lucht die de man in het pak inademt is aangezogen buitenlucht, die wordt gezuiverd door een filter.

Korporaals Rik en Jasper

21


XR cise

Vraag+Antwoord

Vraag Hallo Natalie, ik ben soldaat Prik en ik heb een fase 1-aanstelling. Ik worstel de laatste tijd met het idee om Defensie te verlaten en ergens anders te gaan werken. Kan ik zomaar de dienst verlaten en hoe moet ik dat doen?

Antwoord Om de dienst te verlaten moet je een verzoek tot ontslag indienen. Maar je moet wel met een paar dingen rekening houden. Ten eerste: als je zelf verzoekt om ontslag, heb je daarna gĂŠĂŠn recht op een werkloosheidsuitkering. Verder moet je er rekening mee houden dat jouw verzoek om ontslag ook afgewezen kan worden. Jij hebt een fase 1-aanstelling. Aan een fase 1-aanstelling zit een dienverplichting vast. Dit betekent dat jij in principe verplicht bent, een aantal jaren in dienst te blijven. Zijn er tekorten in jouw dienstvak? Dan is de kans groot Defensie jou aan je dienverplichting houdt. Dan moet je dus blijven. Het dienstbelang van Defensie gaat dan voor jouw persoonlijke belang. Zijn er genoeg mensen binnen jouw eenheid, dan is er een kans dat jouw ontslagverzoek wordt toegestaan. Maar dan zit er nog een addertje onder het gras. Defensie kan dan namelijk eisen dat jij (een deel van) de opleidingen die je gehad hebt, terug betaalt.

XR cise

Wordt jouw verzoek tot ontslag afgewezen, dan krijg je een beslissing die voor bezwaar vatbaar is. Je kunt er dus bezwaar tegen aantekenen. Je moet ons dan tijdig informeren, zodat wij je kunnen helpen bij het opstellen van een bezwaarschrift.

22

Natalie van Os is jurist van de BBTV. Zij krijgt dagelijks allerlei vragen van jonge beroepsmilitairen. In deze rubriek geeft ze antwoord op veel gestelde vragen. Deze keer gaat het over loonaanvulling.

Heb jij ook een vraag voor Natalie? Stel je vraag via telefoon 070 3155111 of e-mail: bbtv@vbmnov.nl

Vr he N


Vraag Nou is een maat van mij ook op eigen verzoek de dienst uit gegaan. Hij had een fase 2-aanstelling. Hij heeft na zijn ontslag een loonaanvulling gekregen. Daar zou ik ook wel blij mee zijn, want ik weet niet of ik straks hetzelfde salaris krijg als bij Defensie. Mijn vraag is dus: heb ik ook recht op zo’n loonaanvulling?

Helaas niet! De reden waarom jouw maat die aanvulling heeft gekregen, is omdat hij een fase 2-aanstelling had. Jij hebt een fase 1-aanstelling, dus jij komt niet voor zo’n loonaanvulling in aanmerking. Wanneer kan je in aanmerking komen voor een loonaanvulling?

• Allereerst moet je een fase 2 of fase 3 aanstelling hebben; • Verder moet het gaan om een ontslag op aanvraag; • Je nieuwe (bruto) salaris moet minimaal 80% zijn van je oude salaris;

• Je nieuwe baan moet direct aansluitend aan het ontslag beginnen (je mag dus niet eerst een tijdje zonder werk zitten). Bij jouw brutosalaris worden behalve loon onder andere ook meegerekend je vakantie-uitkering, eindejaarsuitkering, vliegtoelage, garantievliegtoelage en de vaste vergoeding voor extra beslaglegging (VEB). Dit totaalbedrag is de ‘berekeningsgrondslag voor pensioenen’. Hou er rekening mee, dat de loonaanvulling niet volledig is! Je krijgt 50% van het verschil tussen het loon uit jouw nieuwe baan en het loon dat je bij Defensie had (de berekeningsgrondslag voor de pensioenen, zie hiervoor). De loonaanvulling krijg je maximaal drie jaar.

XR cise

raag et atalie

Antwoord

23

Rekenvoorbeeld: Stel je bent korporaal1 en je zit op het maximumsalaris. Om voor een loonaanvulling van 50% in aanmerking te komen, moet je minimaal 80% van het militair brutosalaris (inclusief vakantie-uitkering plus eindejaarsuitkering plus VEB) gaan verdienen. In dit voorbeeld komt dit dan neer op het volgende:

+ + + =

€ 2283,- (loon) 183,- (vakantie-uitkering) 114,- (eindejaarsuitkering) 212,- (VEB) € 2792,- x 80% = € 2233, 60 per maand

Je moet dus minimaal € 2233,- per maand gaan verdienen om voor een loonaanvulling in aanmerking te komen. Uiteraard moet je ook voldoen aan de hiervoor genoemde voorwaarden. Stel dat je bij je nieuwe werk € 2500 bruto gaat verdienen (berekeningsgrondslag voor pensioenen). Dat is dan € 2792 – 2500 = € 292 minder dan bij Defensie. Jouw loonaanvulling wordt dan 50 % van € 292 = € 146 per maand.

Mocht je vragen hierover hebben, neem dan contact op met onze Helpdesk (070 3155111).


XR cise

Vrrroemmm

Renault Cannes XR cise

Renault heeft het alleenvertoningsrecht tijdens het filmfestival in Cannes. Boeiuhhh … Levert wel een mooi plaatje op en die delen we natuurlijk met onze lezerts, nou ja, kijkerts.

24

Death metal-band Cannibal Corpse is aan het touren. Zullen ze ook in Nederland subtiele juweeltjes als ‘Hammer smashed face’ of ‘Frantic disembowelment’ spelen?

12 juni in Hedon, Zwolle en 13 juni in LVC, Leiden

24 juni is het (gratis) festival Parkpop in Den Haag. Met onder ander Amy Macdonald. Meer info op

www. parkpop.nl

Levende kickbokslegende Peter Aerts vecht op 30 juni zijn laatste wedstrijd tijdens een vechtsportgala in Vorst, België. Tegenstander is Tyrone Spong. Meer info op

www. itsshowtime.nl


Automakers zijn gek op techniek. Opel is geen uitzondering. Eind vorig jaar kwamen de sleutelaars uit Rüsselsheim met een nieuwe Astra GTC. Die had al een HiPerStrut voorwielophanging, in die versie in combinatie met een Watt Link achterwielophanging. Sinds eind mei is de Opel Astra OPC verkrijgbaar. De Astra OPC (OPC is de sportwagenafdeling van Opel) heeft een highperformance chassis. Dat moet er voor zorgen dat de 2.0-liter turbomotor (met 280 pk en een koppel van 400 Nm) zijn power optimaal kan laten benutten door de berijder. In de Astra OPC vinden we net als in de GTC voorwielophanging met high-performance veerpoten (HiPerStruts). Om de Astra OPC onder alle omstandigheden efficiënt te laten accelereren, is de versie daarnaast uitgerust met een mechanisch sperdifferentieel met lamellenkoppelingen (meervoudige plaatkoppelingen) op de vooras. Het FlexRide-chassis stelt de bestuurder in staat om de eigenschappen van de schokdempers en de mate van respons van het stuur en het gaspedaal aan te scherpen. Dat kan hij doen met behulp van de ‘Sport’en ‘OPC’-toets. Met standaard 19-inch lichtmetalen wielen en “245/40 ZR”-banden komen, volgens Opel, de kwaliteiten van het OPC-onderstel optimaal tot hun recht.

Den Haag, 7 juli: Beatstad Festival 2012. O.a. Alain Clark, De Jeugd Van Tegenwoordig, Gers Pardoel, Mr Polska en VanVelzen. En: het laatste optreden van Anouk. Kaartverkoop (€ 30) via

www.beatstad.nl of 0900 300 1250 (45cpm) en de verkoopkanalen van Ticketservice Nederland.

over de weg …

Wat is er nou mooier dan motorcross, bier, live muziek en stunts (o.a. de hoogste bungeejump)? Van 20 t/m 22 juli zijn wij naar de Zwarte Cross in Lichtenvoorde.

www.zwartecross.nl

17 t/m 19 augustus is er weer Lowlands. Artiesten: Skrillex, the Kyteman Orchestra en vele, vele anderen. Koop je kaarten (pas op voor namaak) op

www.lowlands.nl


XR cise

Sitrep

XR cise

Het verhaal van de samenhokkende militair 26

Korporaal Storm wil gaan samenwonen met zijn vriendin. Dat is natuurlijk heel leuk en gezellig, maar korporaal Storm kijkt verder dan zijn neus lang is en ziet een probleempje. Hij is namelijk nog niet getrouwd en moet daar ook nog even niet aan denken. Wat is dan het probleem, zou je zeggen? Nou: voor mensen die getrouwd zijn, heeft de wet een aantal dingen geregeld. Denk bijvoorbeeld aan een partner-pensioen als 1 van beiden overlijdt. Of denk aan de erfenis. Heb je niets geregeld, dan gaat de erfenis van je vriend/vriendin aan jouw neus voorbij.

Geregistreerd partnerschap Nou kan Storm in plaats van trouwen ook een ‘geregistreerd partnerschap’ aangaan op het gemeentehuis. Maar … dat

is nogal een beslissing. Voor de wet is een geregistreerd partnerschap bijna gelijk aan een huwelijk. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat

Storm, nadat hij en zijn vriendin weer uit elkaar gaan, alimentatie moet betalen. En je bent binnen een geregistreerd partnerschap beide verantwoordelijk voor elkaars schulden. Ook heb je een ‘onderhoudsplicht’ ten opzichte van elkaar. Hoewel Storm en zijn vriendin natuurlijk hééél veel van elkaar houden, is hij daar misschien nog niet aan toe.

Samenlevingscontract En dan … is er nog een mogelijkheid: een samenlevingscontract. Zo’n samenlevingscontract sluit je af bij een notaris. Dit contract geeft tot op zekere hoogte dezelfde rechten als een huwelijk/geregistreerd partnerschap. Samen met de notaris kun je bepalen wat er wel en niet

in het contract komt te staan. Bijvoorbeeld hoe de kosten van de gezamenlijke huishouding (en eventueel de inkomsten) verdeeld worden, welke spullen persoonlijk eigendom zijn en welke gezamenlijk. En, heel belangrijk, wat gebeurt er als je weer uit elkaar wilt gaan. Hoe worden de samen gekochte spullen verdeeld, wie mag er in de woning blijven enzovoort. Het afsluiten van een samenlevingsovereenkomst is veel regelwerk en het is duur: reken op zo’n 600 euro. Terwijl een geregistreerd partnerschap je maar een paar tientjes hoeft te kosten. Moeilijk, moeilijk.

Gelukkig is er speciaal voor BBTVleden nog een andere mogelijkheid, namelijk (roffel roffel): het ‘beperkte samenlevingscontract’.

Beperkt samenlevingscontract De BBTV werkt samen met “Bolscher Van der Brug Huzink Notarissen”. Die bieden, als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan, een beperkte samenlevingsovereenkomst aan voor € 135. Deze beperkte samenlevingsovereenkomst is veel minder uitgebreid dan de ‘normale’ samenlevingsovereenkomst. Maar het zorgt er wel voor dat korporaal Storm of zijn vriendin in aanmerking kan komen voor:


De beperkte samenlevingsovereenkomst is veel ‘beperkter’ (ja duh) dan een gewone samenlevingsovereenkomst. Hij is vooral geschikt voor de ongehuwd samenwonende militairen die allebei geen kinderen hebben en geen woning in eigendom hebben. Wat moet korporaal Storm doen? Hij is er nog niet helemaal uit. Hij gaat er nog eens even goed over nadenken. Natuurlijk kan hij bij de gemeente en de notaris op bezoek gaan om te overleggen wat voor hun het beste is.

Stel, ik kies voor zo’n beperkt samenlevingscontract! Hoe pak ik het aan? Eerst moet je een ‘scan’ invullen, om te weten of de beperkte samenlevingsovereenkomst voor jou geschikt is. Dit kan

op www.bbtv.nl bij ‘service’ en dan ‘samenlevingscontract’. Je vindt de scan onderaan de

pagina bij ‘vragenlijst’. Is het beperkt samenlevingscontract geschikt voor jou? Dan

kan je het beste even de BBTV bellen, tel 070 31 55 111.

- een uitkering bij overlijden,

Je krijgt dan het infopakket toegestuurd. Die formulieren vul je in en stuur je op naar het secretariaat van de BBTV. Samen met de formulieren stuur je op: - een kopie van een geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart) van jezelf en je vriend/vriendin - en een uittreksel uit de registers van de burgerlijke stand van jullie allebei (dat haal je bij de gemeente). Dit uittreksel mag niet ouder zijn dan één maand en moet gegevens bevatten van het huidige adres samen met de datum waarop partijen voor het eerst op hetzelfde adres stonden ingeschreven (dat kan dus een ander adres zijn en dus een andere gemeente). Let op: dit uittreksel moet origineel zijn, geen kopie.

- partnerpensioen bij overlijden,

Al deze papieren moet je indienen bij het secretariaat van de BBTV. Die stuurt deze papieren

- een ziektekostenverzekering als ergens anders geen aanspraken bestaan,

vervolgens door naar Bolscher Van der Brug Huzink Notarissen. De notarissen zullen dan per post, in drievoud, een afschrift van het beperkte samenlevingscontract toesturen. Eén afschrift

- een verhuiskostenvergoeding als ze, na overplaatsing, binnen 25 kilometer van het werk gaan wonen en - een tegemoetkoming in de kosten van het woon-werkverkeer. Ook komt hij in aanmerking voor een hogere

buitenlandtoelage als zijn partner meeverhuist naar het buitenland. En als bij tewerkstelling in

het buitenland zijn vriendin in hun huis in Nederland blijft wonen, heeft hij recht op gratis huisvesting en voeding. Bovendien is er geen inhouding op het salaris als hij van huisvesting en voeding van rijkswege gebruik moet maken (bijvoorbeeld tijdens opleidingen). In geval van persoonlijke- of familieomstandigheden kan Storm buitengewoon verlof krijgen.

moet je zo snel mogelijk afgeven aan de personeelsdienst van het onderdeel waartoe je behoort. De personeelsdienst zorgt voor het doorzenden naar het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). Na registratie door het ABP ontvang je een bevestiging van hen. Een afschrift van die brief wordt toegezonden door het ABP aan de personeelsdienst. Daarmee is de aanmeldingsprocedure voltooid. Vragen over het beperkte samenlevingscontract kun je stellen aan Bolscher Van der Brug Huzink notarissen (033 4670700 / office@ bbhnotarissen.nl) of aan de BBTV (070 3155111 / bbtv@vbmnov.nl)

Wil je meer informatie over het geregistreerd partnerschap, neem dan contact op met de gemeente waarin je woont.

XR cise

or BBTVe- id, o v l a ia c e er sp elijkh Gelukkigogiseen andere meot g‘beperkte leden njk (rof fel rof fel): h nameli vingscontract ’. samenle

27


XR cise

Movies P= blaartrekkend PP = bagger PPP = mwoah PPPP = goed, fijn, lekker PPPPP = zo! heftig

The Raven

Rock of Ages

A few best men

Brave 3D

Edgar Allan Poe schrijft in het 19-eeuwse Baltimore gruwelijke maar o zo populaire verzonnen moordverhalen in de krant. Op een dag vindt er een echte moord plaats, precies zoals in een van Poe’s schrijfsels. Als meer van zijn verhalen in real life gekopieerd worden, is hij al snel verdachte nummer 1. Tot er tijdens zijn ondervraging weer een zieke moord wordt gepleegd. Poe pikt het niet dat zijn verhalen worden gejat en samen met de rechercheur probeert Poe de seriemoordenaar te stoppen. Dan is ook nog een van zijn vrienden in gevaar. Lekker duister sfeertje, spannend.

Rock of Ages is de verfilming van de gelijknamige musical. Midden jaren tachtig van de vorige eeuw: het is de tijd van snoeiende gitaren en mannen met haar tot op hun kont. Serveerster Sherrie en afwashulp Drew werken beide in The Bourbon en worden daar tussen de etensresten stapelverliefd op elkaar. De club wordt met sluiting bedreigd maar de hyperpopulaire rockband Arsenal breekt nog steeds de tent af met hun optredens. Hou je niet van musical? Begrijpelijk, maar Rock of Ages is het kijken waard. Zo hult Tom Cruise zich als Stacee Jaxx, de legendarische zanger van Arsenal, in bontjassen en tattoos. En dat is gewoon lachen. Verder veel tijgervellen, big hair, netpanty’s en lekker mee blèren met rockklassiekers van Bon Jovi, Europe en Guns N’ Roses.

Als afsluiter van zijn backpack avontuur Down Under, vraagt de Britse David zijn Australische reisvriendinnetje zo maar out-of-the-blue ten huwelijk. Davids drie beste vrienden moeten zijn getuigen oftewel ‘best men’ zijn en zij reizen natuurlijk direct af naar het land van de kangoeroes. Voor het ja-woord gegeven wordt, maakt het hele gezelschap eerst kennis met de lunatic schoonfamilie. Cocaïnebolletjes, een prijswinnende ram en een party-hardy schoonma zorgen voor een cultuurclash. Een film die even op gang moet komen. Maar als je het in je broek deed bij The hangover, is het bij A few best men zeker brullen geblazen!

Men neme een wilde prinses met ongetemd rood haar, een koninkrijkje in de mysterieuze Schotse Hooglanden en een emmer vol Pixar humor. Even roeren en klaar: Brave, een lekkere nieuwe animatiefilm. Prinses Merida probeert als moedig meisje met haar pijl en boog het koninkrijk te redden van een duistere magie en een eeuwenoude vloek. Girl kicks ass! Zoals je van Pixar mag verwachten: vlot en vermakelijk. In 3D dus brilletjes weer mee!

PPPP

PP

PPP

PPP


XR cise

Xxxx Bon

Wat doet de BBTV voor jou?

Ju rid isc he bij sta nd bij je Jur we idis rkg ch adv ev ies er in d eb urg erm aat Gebru sch ik van app de He ij lpdes k

Woon/ werkverkeer verzekering

Extra’s waarmee je je contributie ruim terugverdient

Aanspraak o p financiële hulpverlening bij ac ute financië le nood

Nazorg voor nabestaande(n) bij overlijden Half jaar lang een ongevallenverzekering

Flinke korting op Budget autoverhuur

Half jaar lang een AVP (WA)-verzekering

Hoge korting op je autoverzekering

Invullen van je belastingformulier op jouw kazerne Tankpas met 6 cent korting per liter Maandelijks het vakbondsblad Trivizier

De BBTV komt niet op huisbezoek!

Elke 2 maanden het jongeren-vakbondsblad XRcise

Naam Ja, ik word lid van de BBTV. Ik ga ermee akkoord dat mijn contributie , automatisch wordt ingehouden op mijn salaris. Ik weet dat de duur van het lidmaatschap minimaal twaalf maanden is. Het lidmaatschap loopt van januari tot en met december en wordt automatisch en stilzwijgend jaarlijks verlengd tenzij ik een maand voor afloop van de periode mijn lidmaatschap opzeg. Ik geef de BBTV, indien noodzakelijk, toestemming mijn NAWgegevens te verstrekken aan de externe partij die betreffend onderdeel van het servicepakket uitvoert. Stuur dit aanmeldingsformulier zonder postzegel naar:

BBTV Ledenadministratie Antwoordnummer 93233 2509 WB Den Haag

 BBT-ers 22 jaar en jonger:  8,57 p.m.

BBT-ers 23 jaar en ouder:  9,18 p.m.

:

Voornaam : Voorletters : Man

 Vrouw 

Telefoonnummer(s)

:

Straat + huisnummer

:

Postcode + woonplaats

:

Werknemers-/registratienummer : Geboortedatum

:

Plaatsing KL KLu KM KMar : Rang

:

Wapen/dienstvak

:

Datum

Handtekening

XR cise

op edko ntract o g Een vingsco nle ng! same ekeri rorisme z r e v r risico eld en te s p e Bero logsgew oor Dekt

Letselschade advocaat voor werk en privé

29


XR cise

Service

Ontslag

diaardeg guret

Korporaal Manhoef was boos. Waarom was dat? Nou, omdat hij, buiten de dienst, betrokken was geraakt bij een vechtpartij. Hij vond zelf dat hij daar niets aan kon doen, maar de rechter dacht daar kennelijk anders over en veroordeelde Manhoef.

Was dat al vervelend, het wordt nog erger voor onze korporaal. Want Defensie heeft hem namelijk ontslagen

XR cise

vanwege ‘wangedrag buiten de dienst’. Gelukkig is

30

Afkoopregeling Turkse dienstplicht blijft bestaan

Manhoef lid van de BBTV. Heb jij de Turkse nationaliteit, dan moet je in Defensie kan jou inderdaad ontslaan vanwege wangedrag

principe de dienstplicht in Turkije vervullen.

buiten de dienst. Maar dan moet dat wangedrag wel

Dat jij in Nederland beroepsmilitair bent,

vaststaan.

maakt daarvoor niets uit.

En dat is nou net níet het geval bij Manhoef. Want, zoals

De Turkse dienstplicht kun je wel afkopen.

gezegd, Manhoef was het niet eens met de veroordeling

Je moet dan een geldbedrag betalen en een

en is in hoger beroep gegaan. Dat betekent dus ook, dat

verkorte opleiding volgen in Turkije.

Defensie dat hoger beroep moet afwachten (MAW artikel 8). Of zelf een aanvullend onderzoek moeten doen.

Om het afkopen van de Turkse dienstplicht voor militairen makkelijker te maken, heeft

Dat is niet gebeurd. Om een lang verhaal kort te maken:

Defensie een regeling.

de Rechtbank heeft Manhoef uiteindelijk gelijk gegeven. Het ontslag van Manhoef is weer teruggedraaid.

Maak jij ook zoiets mee? Neem dan contact op met de BBTV en vraag of wij je kunnen helpen hierbij. Tel 070 31 55 111 of bbtv@vbmnov.nl

Deze regeling houdt in dat militairen die de Turkse dienstplicht willen afkopen, een renteloze lening kunnen krijgen van ten hoogste € 6000,-. Bovendien kunnen ze 20 werkdagen buitengewoon verlof krijgen, om die verkorte opleiding in Turkije te volgen.

De Tweede Kamer wilde dat deze regeling geschrapt zou worden. Gelukkig gaat de Tweede Kamer hier niet over. De bonden hebben op dinsdag 15 mei hierover gesproken met de minister van Defensie en de conclusie van alle bonden was: de regeling moet gewoon blijven bestaan.


XR cise

Strip

XR cise 31


Waarom zou ik lid worden van de BBTV? Een BBT’er wilde ruim voor afloop van zijn aanstelling een opleiding volgen als voorbereiding op zijn loopbaan in de burgermaatschappij. Hij diende een verzoek in voor een tegemoetkoming in zijn studiekosten. Het verzoek werd één dag na het aflopen van de BBT-aanstelling afgewezen. Reden: de BBT’er zou de cursus niet meer voor de afloop van zijn aanstelling kunnen voltooien. Een bizarre redenatie, aangezien de BBT’er het verzoek drie maanden geleden daarvoor al had ingediend. Als Defensie het verzoek gewoon binnen de geldende termijn had behandeld, was er nog tijd genoeg geweest om de betreffende cursus te volgen! Met behulp van de BBTV maakte de BBT’er bezwaar. Hij kreeg alsnog een tegemoetkoming in de kosten van de opleiding, die hij inmiddels had voltooid. Omdat Defensie niet op tijd was met de beslissing op bezwaar, werd bovendien een dwangsom toegekend.

Daarom!

Kosten opleiding vergoed

XRcise82  

Het vakbondsblad van de BBTV

XRcise82  

Het vakbondsblad van de BBTV

Advertisement