Page 1

Een uitgave van de BBTV

XR cise

UITLEG

OVER JE LOONSTROOK

MEEPRATEN? KOM IN HET

AFDELINGSBESTUUR HOE

KOM IK AAN EEN TANKPAS?

Dj Dailucia

‘VROUWEN

HOUDEN OOK VAN RAUW EN STEVIG’

OP

ZOEK NAAR EEN SPORTIEVE UITDAGING?

GRATIS BIER!

86


Colofon

XRcise is een uitgave van de BBTV, vakbond voor jonge beroepsmilitairen nummer 86, januari/februari 2013

BBTV | Postbus 93037 | 2509 AA Den Haag Telefoon: 070 3155111 | Militaire nummer (géén 06-nummer!): * 06 546 66156 | Fax: 070 3839840 | E-mail: bbtv@mijnvbm.nl Verhuizen? Uitzending? Geef dit door via ledenadministratie@mijnvbm.nl LIDMAATSCHAP Leden van de BBTV kunnen op elk gewenst moment hun lidmaatschap opzeggen. Bij een opzegging voor 1 december van een jaar eindigt het lidmaatschap op 31 december van dat jaar. Opzeggingen die in de maand december worden ontvangen worden pas op 31 december van het daaropvolgend jaar geëffectueerd. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt op welke wijze dan ook zonder vooraf schriftelijke toestemming van de uitgever. ISSN: 1389-210X

Verspreiding Gratis op huisadres voor leden Oplage 11.500

Redactie

Henri Lansink Peter Visser

Vormgeving Studio VBM

Drukkerij

Senefelder Misset BV

Redactiemedewerkers Geza (strip) Mathijs van Eeten Henri Lansink Natalie van Os Suzanne Stam Peter Visser

Fotografie

Henri Lansink Peter Visser

Enorme FAIL Belachelijk. Schandalig. Idioot. Onnodig. Wat een enorme FAIL van Defensie! Je hebt het kunnen zien op je loonstrook: je krijgt minder salaris. Sommigen zijn een paar euro’s, anderen meer dan 100 euro per maand kwijt. Dit komt door de Wet Uniformering Loonbegrip, oftewel de WUL. Laat je niets wijsmaken: de WUL heeft niets te maken met bezuinigingen of met de economische crisis. De WUL is een wet die het loonstrookje eenvoudiger moet maken. Voor burgers gebeurt dit door aan de ene kant de IAB (Inkomensafhankelijke Bijdrage voor de zorgverzekering) te schrappen. Daartegenover staat een aanpassing van de inkomstenbelasting. Daardoor komen de meeste burgers min of meer gelijk uit. Ze krijgen er iets bij en leveren iets in. Maar militairen hebben een ander ziektekostenstelsel en dus geen IAB op hun loonstrookje staan. Resultaat: militairen leveren iets in, maar krijgen er NIETS bij. De bonden hebben hierover al maanden geleden aan de bel getrokken. Maar de ministeries van Defensie én Financiën hebben of zitten slapen, of weigeren domweg deze fout te repareren. Onvoorstelbaar! Defensie is alleen bereid in 2013 een kleine compensatie te bieden. Daardoor zal de inkomensachteruitgang volgens Defensie beperkt blijven tot bijna 1,5 %. In 2014 loopt de inkomensachteruitgang verder op, tot wel 5 %.

Wat nu? De bonden leggen zich hier niet bij neer. Ten eerste hebben de bonden het overleg (ook over de reorganisaties) stilgelegd. De bonden gaan gezamenlijk actie ondernemen om dit onrecht ongedaan te maken. Wij hopen bij deze acties op jouw steun te kunnen rekenen!

Wat kan jij doen? Je kunt een officiële klacht indienen, of (binnen zes weken!) bezwaar maken tegen je eerste loonstrook van 2013. Hoe je dat moet doen, lees je op www.bbtv.nl


10

16

Gratis bier!

Uitleg salaris

Word lid van onze vakbond en ontvang elke maand een gratis krat bier! Als iets te mooi lijkt om waar te zijn, is het dat meestal ook ...

Wat betekenen al die afkortingen op jouw salarisstrook? En wat wordt er allemaal ingehouden van jouw loon? De XRcise zet het voor je op een rij.

XRcise Briefing Collectieve ongevallenverzekering 4 Blut door reiskosten 5 Foute transitiecode? 9

18

22

Fit for action

Vraag ’t Natalie

De Red Bull Storm Chase is gekkenwerk: windsurfen bij orkaankracht. Ben jij zelf op zoek naar een (wel veilige) sportieve uitdaging? Schrijf je dan in voor de Mud Masters Obstacle Run.

BBTV-jurist Natalie geeft antwoord op al jouw juridische vragen. Deze keer gaat het over premies. Waar heb je recht op als je eerder de dienst verlaat?

Silly site 12 Kom in het Afdelingsbestuur 14 Let op bij strafbeschikking! 15 Testteam in Woensdrecht 20 Virtual Infantry Trainer 24

Dj Dailucia

Ze werd zevende bij Holland’s Next Top Model, maar haar echte passie is muziek. Inmiddels heeft dj Dailucia op grote feesten gestaan zoals Defqon, Q-base en Qountdown. XRcise sprak met haar over muziek, over veel geld verdienen en over vooroordelen waar een vrouwelijke dj mee te maken krijgt. Zie pagina 6 e.v. (Foto’s: Hans Petersen / www.hanspetersen.info)

Go 24 Vrrroemmm!!! 25 Belastingservice 27 Movies 28 Word lid 29

Cover

Tankpas 30 Zandhazen 31 Waarom lid worden? 32

Vul de bon in op pag. 29 en word lid!


4

XR cise

Service

Unieke 24 uurs

ongevallenverzekering voor leden van de VBM en BBTV

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel (VBM) heeft met ingang van 1 februari 2013 voor alle actief dienende leden (militairen en burgers) een unieke ongevallenverzekering afgesloten.

Collectieve ongevallenverzekering vervangt uitzendcertificaat Deze ongevallenverzekering geeft dekking in de hele wereld en ook tijdens missies gedurende 24 uren per dag, 7 dagen per week en gedurende het hele jaar. Deze verzekering is voor leden van de VBM en BBTV gratis. Je hoeft hiervoor zelf géén actie te ondernemen. Deze verzekering biedt een dekking van: € 2.500,- bij overlijden als gevolg van een ongeval; € 10.000,- in geval van algehele blijvende invaliditeit door een ongeval. Bij gedeeltelijke blijvende invaliditeit door een ongeval een evenredig percentage van € 10.000,-. Het bijzondere van deze verzekering is dat niet alleen ongevallen tijdens missies zijn verzekerd maar ook alle andere ongevallen die plaatsvinden tijdens de uitoefening van je werkzaamheden als militair in en buiten Nederland, waaronder oefeningen en grensverleggende activiteiten, maar ook ongevallen die tijdens je woon-werkverkeer plaatsvinden. De verzekering kent ook uitsluitingen, gebeurtenissen die niet onder de dekking vallen. Zo zijn berg-, onderwater- en wintersportactiviteiten als zij niet als onderdeel van je werkzaamheden als militair worden uitgevoerd, niet verzekerd.

Let op: Gebeurtenissen die schade aan lijf of leden hebben veroorzaakt of als gevolg waarvan iemand overleden is, moeten binnen 30 dagen bij ons (070-3155111) worden gemeld!!!!

Dekking in de hele wereld tijdens de uitoefening van je werkzaamheden als militair dus ook tijdens missies gedurende 24 uren per dag, 7 dagen per week en gedurende het hele jaar.

Deze

verzekering is voor leden van de VBM en BBTV gratis.

Deze verzekering biedt een dekking van: € 2.500,- bij overlijden als gevolg van een ongeval; € 10.000,- in geval van algehele blijvende invaliditeit door een ongeval. Bij gedeeltelijke blijvende invaliditeit door een ongeval een evenredig percentage van € 10.000,-.


Short message

Van de kazerne geschopt?

s h o r t

XR cise

me s s a g e

Contributie 2013 De contributie voor het jaar 2013 is: € 8,74 (jonger dan 23 jaar) € 9,36 (23 jaar of ouder) In de praktijk is het minder, omdat je de contributie mag betalen van je bruto salaris.

De laatste tijd krijgen wij vragen van militairen, die volgens Defensie niet langer binnen mogen slapen. Defensie vindt dat deze militairen maar thuis moeten overnachten. Ook al hebben deze militairen daardoor meer reistijd en betalen ze zich blauw aan reiskosten.

Hoe zit het? Als militair kan je legeringsfaciliteiten krijgen als jij a. - Op meer dan 70 kilometer en b. - Op meer dan een uur reizen van je werk woont. Gelden deze twee voorwaarden voor jou, dan kan jij in principe huisvesting van Rijkswege krijgen. Maar dit is geen 100% recht.

Hoe zit het met militairen die nog bij hun ouders wonen? Voor militairen die geen eigen huishouding voeren (dus meestal nog bij hun ouders wonen) geldt dit niet. Zij hoeven niet aan de norm (70 kilometer en 1 uur reistijd) te voldoen. Dus als jij bij je ouders woont, op een afstand van bijvoorbeeld 30 kilometer van de kazerne / basis, dan krijg je toch legeringsfaciliteiten. Het kan zijn (bijvoorbeeld omdat er niet genoeg accommodatie is in jouw kazerne) dat de commandant vindt dat jij tóch maar thuis moet overnachten.

Wat moet je dan doen? Dan heb jij recht op vergoeding van je reiskosten. Wij raden je aan om een rekest in te dienen voor vergoeding van jouw woon-werkverkeer. Vragen? Neem dan contact op met de Helpdesk van de BBTV. Telefoon 070 31 55 111

Wanneer krijg ik mijn salaris? Defensie maakt jouw salaris voor de maand februari over op vrijdag 22 februari. Dit geld staat uiterlijk maandag de 25e op je rekening. Het salaris voor de maand maart wordt betaald op 22 maart. Dit staat maandag 25 maart op jouw rekening bijgeschreven.

5


6

XR cise

Spotlight

Dj Dailucia Ze kon vertrekken bij Holland’s Next Top Model (RTL) omdat ze eigenlijk liever dj wilde zijn. Dat bleek een goede keuze. Inmiddels heeft dj Dailucia op grote feesten als Defqon, Q-base en Qountdown gestaan, maar ook in het buitenland: Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland. Ook is ze aan het produceren geslagen: naar verwachting komen voor deze zomer haar eerste releases uit. XRcise zocht haar op en vroeg haar:

Wat doet iemand die dj wil worden bij Holland’s Next Top Model?

cd’s van mijn broertje mee om nummers te

Mijn moeder zeurde vanaf mijn twaalfde al dat ik

gaan organiseren. Het kreeg een sneeuwbal-effect

modellenwerk moest gaan doen. Zelf zag ik dat

en voor ik het wist stond ik door het hele land op

niet zo zitten. Toen ze dat programma Holland’s

de kleinere feesten. Twee jaar later begon het voor

Next Top Model zag, zei ze: ‘als jij je nu niet

het echt grote publiek.

draaien. Later, rond mijn 20e ben ik zelf feesten

opgeeft, dan doe ik het voor je! Anders ben je zo meteen te oud en krijg je spijt.’

Wat was voor jou het hoogtepunt?

Toen heb ik auditie gedaan: de Noordzee in duiken

Dat was ongetwijfeld Q-base, op vliegveld Weeze.

met 16 graden en windkracht 8. Dat hoefde voor

Dat was het allervetste feest met een tjokvolle

mij niet zo. Maar een jaar later belden ze zelf weer

zaal die compleet uit zijn dak ging. Veel bekenden,

op, of ik opnieuw auditie wilde doen. Toen dacht

zelfs mijn ouders waren binnen gesneaked als

ik: als ze me speciaal ervoor opbellen, doe ik nog

verrassing. Ik kon precies doen wat ik geweldig

een keer mee. Dat heb ik gedaan en ik ben toch

vond, en dat is het draaien van de hardere,

nog als zevende geëindigd. Niet slecht, toch?

rauwere hardstyle. Dat is ontzettend genieten als dj.

Omdat ik op tv had genoemd dat ik ook dj ben en dat dat eigenlijk meer mijn droom is, kreeg ik

Draai je alleen hardstyle?

aanvragen van platenmaatschappijen. Die vroegen

Behalve hardstyle ook hardcore. Het verschil?

mij om auditie te komen doen. Uiteindelijk kon ik

Hardcore is nog iets harder en sneller dan

zelfs kiezen. En toen begon het allemaal echt.

hardstyle. Hardstyle is op dit moment heel erg aan het

Was je al lang bezig als dj?

doorbreken. Het begint ook wat commerciëler

Ik ben opgegroeid in Vaassen en mijn nicht had

te worden en je hoort het wat vaker op de radio.

daar een jongerencentrum. Daar ben ik eigenlijk

Aan de andere kant blijft hardcore wat meer in

op mijn tiende begonnen met ‘draaien’. Dat wil

de underground en dat vind ik ook altijd nog een

zeggen: ik nam toen graag de (happy-hardcore)

genot om te draaien!


XR cise

‘Vrouwen houden ook van rauw en stevig’

7


8

XR cise

Is de dj-wereld niet vooral een mannenwereld?

toe bij armen en vlaggen en het bovenlichaam. De rest zou gewoon en beetje een lullig gezicht zijn.

Jawel, aan de ene kant heb je daar profijt van,

draaitafels. Aan de andere kant moet jij je extra

Behalve in de XRcise sta je ook (weer) in de FHM. Doe je nog veel modellenwerk?

bewijzen dat je niet alleen voor je uiterlijk wordt

Eigenlijk doe ik gewoon altijd alles wat ik leuk

geboekt. Die kritiek, daar moet je overheen kunnen

vind: in het weekend de muziek, de feesten, twee

stappen. Het misverstand dat vrouwen softer of

dagen in de studio en als ik hier en daar een leuk

melodieuzer draaien is ook zoiets. Wij vrouwen

modellenklusje heb, neem ik het met alle plezier

houden ook van rauw en stevig. We doen wat dat

aan. Ik vind het leuk om te doen, maar als dagelijks

betreft echt niet onder voor de mannen.

werk maak je me er niet blij mee.

Maak je veel gekke dingen mee?

Waarom niet?

Het valt in Nederland eigenlijk wel mee. Tuurlijk,

Ik vind sporten leuk, maar houd nog meer van eten.

omdat mensen het zien als een unicum en wel eens wat anders willen dan een vent achter de

mensen willen met je op de foto of geven je te leggen of proberen je te versieren. Vooral in

Is er met modellenwerk niet veel meer geld te verdienen?

Frankrijk is het een gekkenhuis. Ben je echt een uur

Dat ligt er een beetje aan. Als je ziet wat de top dj’s

bezig met handtekeningen geven en foto’s maken,

in de house verdienen, komt het aardig overeen met

daar geven ze je echt een celebrity gevoel. En ik

wat een topmodel verdient. Hardstyle is dan (nog)

krijg regelmatig huwelijksaanzoeken!

wel een ondergeschoven broertje, dus dat verdient

stiekem een kus, proberen hun hand op je kont

echt wel iets minder. Ik heb sowieso niet de ambitie

Showtek vertelde ons dat ze soms handtekeningen op heel rare plekken moeten zetten …

om miljonair te worden. Maar eerlijk is eerlijk, als je

Haha, nee, dat heb ik nog niet meegemaakt. Ik denk

Kijk voor meer info op www.facebook.com/dailucia

dat ik dat ook maar niet ga doen … het blijft tot nu

Foto’s: Hans Petersen (www.hanspetersen.info)

goed op weg bent, kan je er goed mee verdienen.”


1 2 34 Sitrep

XR cise

Brief met transitiecode gekregen? De kans is groot dat je een brief hebt ontvangen met daarin de transitiecode die bij jouw functie hoort.

Waarom krijg je zo’n brief? De politiek heeft in 2011 bepaald dat Defensie ongeveer een miljard euro moet bezuinigen.

Daarom moeten eind 2014 in totaal 12.000 arbeidsplaatsen zijn wegbezuinigd. Om dat voor elkaar te krijgen, zijn voor

alle defensie-onderdelen reorganisatieplannen gemaakt. In

2012 zijn veel van deze reorganisatieplannen goedgekeurd. Vervolgens is er voor elk onderdeel een Personeels

Vullingsplan (PVP) gemaakt. Daarin staat hoe de organisatie er qua personeel uit gaat zien. Voor de personele vulling van de organisatie geeft Defensie

transitiecodes aan alle functies. Dat gebeurt in overleg met de

Klopt die code volgens jou niet?

medezeggenschap.

Het kan zijn dat jij denkt dat je ten onrechte een code 4 of 2-min krijgt. Dat een functie op basis van de verkeerde

Er zijn 4 transitiecodes:

Code 1

uitgangspunten NIET aan jou is toegekend. In dat geval kun je verzoeken om een heroverweging. Dit moet je doen binnen 14 dagen na ontvangst van de brief! Dit moet je onderbouwen

Functie die één op één terugkeren in de nieuwe organisatie,

met argumenten. In het verzoek geef je duidelijk aan waarom

krijgen transitiecode 1.

je het niet eens bent met de code 2-min of 4.

Code 2

Het Personeels VullingsPlan is nog niet definitief. Het wordt

Het kan ook zijn dat bestaande functies in meer of mindere

pas definitief nadat alle heroverwegingen zijn afgehandeld.

aantallen terugkomen in de nieuwe organisatie. Deze functies krijgen transitiecode 2-plus of 2-min.

Code 3 Code 3 zijn nieuwe functies.

Code 4

Daarna krijg je een nieuwe brief met daarin het formele besluit, of een functie wel of niet aan jou wordt toegewezen. Tegen dit formele besluit kun je uiteindelijk binnen zes weken bezwaar aantekenen. Meld je hiervoor bij de Helpdesk van de BBTV.

Code 4 krijgen functies die niet meer terugkomen in de

Krijg je geen nieuwe plaatsing? Dan kan je belangstelling

nieuwe organisatie. Deze functies komen te vervallen.

tonen voor vacante functies in de Defensie-vacaturebank.

9


10

XR cise

Service

Word lid van on en ontvang elk gratis krat bier Echt waar? Nee natuurlijk niet. Als iets te mooi lijkt om waar te zijn, is het dat waarschijnlijk ook. Dat geldt ook voor een rekest, waarmee jij zomaar even 150 euro zou kunnen verdienen.

Hoe zit dat? Let even op. Het College voor de Rechten van de Mens (voorheen de Commissie Gelijke Behandeling) heeft een uitspraak gedaan over een regeling bij Defensie. Het gaat om het onderscheid dat Defensie maakt tussen militairen mét een eigen huishouding en militairen zónder een eigen huishouding. Militairen zonder een eigen huishouding zijn vaak jonge militairen die nog bij hun ouders wonen. Deze militairen betalen een eigen bijdrage in de kosten die Defensie maakt voor huishouding en voeding. Ook krijgen militairen die géén eigen huishouding voeren, een lagere tegemoetkoming voor de reizen naar huis in het weekend. Het College voor de rechten van de mens vindt dat onderscheid niet terecht. Uiteraard vindt de BBTV dat ook. Maar … daarmee is er nog niets veranderd aan de regels. De uitspraak van het College is juridisch gezien helemaal niet bindend. Wel wil Defensie, naar aanleiding van deze uitspraak, het onderwerp – opnieuw – met de bonden bespreken. De kans is best groot, dat het ouderwetse onderscheid in het ‘voeren van een eigen huishouding’ eindelijk komt te vervallen. De BBTV, en waarschijnlijk ook de andere bonden, zullen zich hier sterk voor maken. Maar totdat die bespreking heeft plaatsgevonden, en totdat Defensie en de bonden het eens zijn over een nieuwe regeling, blijven de regels zoals ze zijn. Rekesten die jij nu indient, worden dus simpelweg afgewezen. Daar kan je op rekenen. (Als je zo’n afwijzing krijgt kan je natuurlijk contact opnemen met de juridische afdeling van de BBTV. We gaan dan kijken of in jouw situatie bezwaar kan worden gemaakt en daarna – bij een afwijzing - eventueel een oordeel van de rechter gevraagd kan worden. Het kan zomaar dat de rechter het met de mening van het College eens is - ten slotte is het een gezaghebbend instituut waar zeer deskundige mensen inzitten - en tot een uitspraak komt waarin Defensie wordt “veroordeeld” om voortaan zo te handelen.) Toch zijn er mensen, die beweren dat jij nu al een rekest moet indienen. Sterker nog: er wordt zelfs verteld, dat wanneer jij thuis


XR cise

nze vakbond ke maand een r!

woont, je 150

Bespottelijk

euro over moet

Soldaat Suikerberg ziet op

gaan maken

Facebook via een bevriende

naar je ouders,

collega een foto van

omdat je dat

generaal Hogekuif. Hogekuif

geld dan terug

heeft grappige schoenen

zult krijgen van

aan en de collega heeft bij

Defensie.

de foto gezet dat Hogekuif

Werkt dit trucje echt?

zo wel heel makkelijk naast zijn schoenen gaat lopen. Suikerberg geeft het commentaar een ‘like’.

Nee, natuurlijk

De meerdere van Suikerberg

niet. Er is

komt daar achter en

nog helemaal

via de commandant

geen nieuwe

krijgt Suikerberg een

regeling. Het

tuchtrechtelijke boete van –

is hooguit

hou je vast – 350 euri!

een eerste

Gelukkig kan Suikerberg

stap naar een

meteen na ontvangst van de

andere regeling.

uitspraak advies inwinnen

Maar als je wil

bij de juristen van de BBTV.

oefenen in het

Je moet binnen 5 dagen

schrijven van

na ontvangst daarvan in

rekesten: ga je

beklag gaan. Suikerberg

gang.

doet dat en vlak voor de

En die beloofde 150 euro dan?

zitting waarin hij zijn klacht zou toelichten, krijgt hij te horen dat de boete is teruggebracht tot 25 euri.

Die moet je

Suikerberg laat het er dan

maar gaan

verder maar bij zitten.

claimen bij de

Maar die meerdere van

mensen die jou

Suikerberg en ook zijn

dat geld beloofd

commandant krijgen van de

hebben. Beloofd

BBTV dus zeker geen ‘like’.

is immers

Stelletje zei…..

beloofd.

11


12

XR cise

Silly Site

XRcise verzamelt de nieuwste gadgets, leukste internetsites en andere onzin.

Koelkast kluis Stelen jouw huisgenoten of collega’s je duurbetaalde eten? Dan is de koelkast-kluis de oplossing. Stel een code in op het combinatieslot en jouw etenswaren zijn voortaan ‘safe’. € 24,95 bij Gadgethouse (www.gadgethouse.nl).

Smart tv Verander je tv in een smart-tv met de Joy-it mini pc-stick. Deze mini-computer (android) maakt van elk weergaveapparaat met HDMI-ingang (tv, monitor of beamer) een multimediacentrale. € 79,99 bij Conrad

4) Handschoen Oké, ze zijn te lelijk om op te schíeten. Maar de nieuwe Rig Lizard Arctic handschoen van HexArmor is wel warm, waterafstotend, snijbestendig, zonder al te veel af te doen aan de vingergevoeligheid. Flexibele smash guards op de handrug zorgen voor impactbescherming. Biedt ook grip wanneer je met olie werkt. € 66 per paar bij Wiltec.


Surfin’ & Apps  Met Snapchat kan je foto’s en video’s versturen die één keer door de ontvanger bekeken kunnen worden en daarna vernietigd worden. Tenzij de ontvanger snel een screenshot of een foto maakt natuurlijk. www.snapchat.com

XR cise

13

 Bestaat zoiets al in Nederland? Op www. welcomehome.blog zie je reacties van familie of huisdieren in de VS die verrast worden door de thuiskomst van ‘hun’ militair.

Rev Watch Het horloge voor autoliefhebbers. De tijd lees je af via de toerenteller, kilometerteller, versnellingen en oliemeter. Leuk bedacht, maar is het ook handig? Wij denken van niet. Gezien voor € 29,95 bij Megagadgets (www.megagadgets.nl).

 Wil je zelf ook wel eens een blad zoals XRcise maken? Dat kan. Met Jilster draai je met enkele muisklikken je eigen tijdschrift in elkaar. Je kunt anderen uitnodigen om mee te werken. Echt goedkoop wordt je blad helaas niet: bij een oplage van één, kost het bijna 20 euro. Laat je er meer drukken, dan wordt het (per stuk) goedkoper. www.jilster.nl

Koffers Het bedrijf Suitsuit maakt opvallende koffers. Handig als je staat te wachten bij de bagageband. Formaat 40 liter (€89,95) of 112 liter (€139,95). Er zijn tot nu toe drie verschillende covers: wasmachine, boombox en This is my suitcase. Te koop via Megagadgets.

& ’ n i f Sur Apps

Oplader en usb-stick De A-solar Xtorm Memory Power Plug is een usb-stick en oplader in één. Zo kan je al je mobiele apparaten altijd opladen. 8GB intern geheugen. USB en micro USB. Gezien voor € 29 bij Gadgethouse.

Kl#te voetbal! Word je vaak kwaad als jouw favoriete voetbalclub verliest? Deze gooibare voetbal-afstandbediening kun je rustig tegen de muur smijten. Te koop voor € 19,95 bij Gadgethouse.


14

XR cise

Oproep

Wie

wil er in het afdelingsbestuur?

Wil jij iets betekenen voor je collega’s en tegelijkertijd een nieuwe ervaring opdoen? De ‘moederbond’ van de BBTV, de VBM zoekt kandidaten voor verschillende afdelingsbesturen. Ben je lid van de BBTV, of rechtstreeks van de VBM, en wil jij je inzetten voor het defensiepersoneel, dan kun je je aanmelden.

Waar moet je aan voldoen? Je moet vooral grote betrokkenheid hebben met het belang van het defensiepersoneel en een actieve opstelling. Het hebben van veel ervaring, of lidmaatschap van een MC is mooi, maar is zeker niet vereist. Wil jij je opgeven voor een plek in het afdelingsbestuur? Of wil je eerst meer weten? In beide gevallen kun je contact opnemen met de secretaris-penningmeester van de VBM, Jacqueline de Werker-Bekx: @: j.dewerker@mijnvbm.nl of tel. 070 31 55 123 (of per post: VBM, t.a.v. J. de Werker, Postbus 93037, 2509 AA Den Haag). Wil je je direct opgeven voor een afdelingsbestuur, voeg dan een korte beschrijving en motivatie toe.

Om welke afdelingen gaat het? De VBM kan versterking gebruiken in de afdelingen:

Amersfoort

Apeldoorn

Havelte / Steenwijk

Friesland

Assen

België Utrecht

Den Helder* Zeeland

Zwolle

De afdeling Doorn heeft genoeg mensen in het afdelingsbestuur, maar zoekt nog wel contactpersonen voor de BBTV en VBM.

Bij welke afdeling hoor ik? Het gaat om de plaats of regio waarin je woont. Stel, je woont in Amsterdam maar werkt in Den Helder. Dan val jij onder de afdeling Amsterdam. Maar als jou dat beter uitkomt, kan je altijd vragen om in een andere afdeling te worden ingedeeld. * Belangstelling voor de afdeling Den Helder? Dan kan je tijdens het spreekuur meer info krijgen over wat het bestuur zoal doet. Dit is elke woensdag van 15.00 tot 17.00 uur op het kantoor te Den Helder, Prins Hendriklaan 53A.


XR cise

Sitrep

15

Strafbeschikking aangeboden?

Pas op!

Wanneer jij werd vervolgd voor een (klein) strafbaar feit, kon het Openbaar Ministerie (OM)

Minder netto loon

jou altijd een transactievoorstel doen. Je moest

Op de eerste salarisstrook van dit jaar kun je zien hoe ernstig

kan de Officier van Justitie in ‘lichtere zaken’, in

de effecten zijn van verschillende door de overheid genomen

plaats van een transactie, een strafbeschikking

maatregelen voor jouw inkomen. Voor sommige collega’s valt

aanbieden.

het mee, voor anderen is het resultaat dramatisch.

Is dat hetzelfde als een transactievoorstel?

Per 1 januari heb je te maken met een hogere

Nee. Net als bij een transactievoorstel, moet

pensioenpremie en SZVK-premie. Daardoor hou je netto

je bijvoorbeeld een bepaald bedrag betalen of

minder over van hetzelfde bruto salaris. Daarnaast hebben

een taakstraf doen. Voor justitie is daarmee de

militairen, door een blunder op de ministeries van Defensie

kous af. Maar er is ook een belangrijk verschil.

en Financiën, minder inkomen door de Wet Uniformering

Ga je in op een strafbeschikking, dan geldt dat

Loonbegrip (WUL).

namelijk meteen als schuldbekentenis. Bij een

Door de WUL ga je er dit jaar tot maximaal 1,5 % op

transactievoorstel was dat niet zo.

achteruit en volgend jaar tot 4,8 %. Dit wordt enkel en alleen

Dat kan gevolgen hebben voor jou. Het zou

veroorzaakt door een foute inschatting op het ministerie

bijvoorbeeld kunnen, dat jij daardoor je Verklaring

van Defensie en de weigering om dit te repareren op

van Geen Bezwaar (verklaring van goed gedrag)

het ministerie van Financiën. Hoewel sommigen anders

kwijt raakt. En dat

willen doen geloven, heeft de WUL niets te maken met

betekent weer dat jij je

bezuinigingen of de economische crisis.

aanstelling bij Defensie

dan bijvoorbeeld een bepaald bedrag betalen of een taakstraf doen en verder was je van het gezeik af. Sinds vorig jaar werkt dat vaak anders. Want nu

kwijt raakt.

“Het zou bijvoorbeeld kunnen, dat jij daardoor je Verklaring van Geen Bezwaar (verklaring van goed gedrag) kwijt raakt”

De BBTV en VBM willen graag weten welke groepen er

Wat moet je doen als

veel of weinig op achteruit gaan. Daarom stellen wij het

de officier van justitie

op prijs, wanneer je een paar gegevens per mail aan ons

jou een strafbeschikking

doorgeeft.

aanbiedt? Sowieso

• Jouw situatie (actief/postactief, rang, krijgsmachtdeel).

goed nadenken voordat

• Het bedrag in euro’s dat jij netto achteruit bent gegaan.

je de strafbeschikking

Mail deze gegevens naar: redactie@mijnvbm.nl

accepteert. Voor advies

(Je loonstrook, en die van vorige maanden, vind je ook

kan je contact opnemen

op Startpagina Selfservice (BOP) onder 'Salaris, toelagen

met de BBTV. Of met een officier raadsman

en vergoedingen'. Ook de jaaropgave van 2012 is daar te

of een in (militair-)strafrecht gespecialiseerde

raadplegen.)

advocaat.


16

XR cise

Service

1

Dit zijn je persoonsgegevens. ‘BSN’ staat voor Burgerservicenummer. ‘Klikmaand’ betekent dat deze kpl1 (zolang hij goed functioneert), in maart zijn (jaarlijkse) periodieke loonsverhoging krijgt.

2

Dit zijn persoonsgegevens voor de Belastingdienst, plus het uurloon en minimumloon.

3

Hier staat een aantal totaalbedragen op jaarbasis. ‘Res’ staat voor reservering.

4

Wat

staat er o salarisafr

Begrijp jij wat er allemaa staat? En wat er allemaa van jouw loon? De BBTV

Hier staan afwijkende bezoldiging of toelages.

1

Een overzicht van de bruto-nettoberekening:

5

a

b

c

a: de periode waarover de berekening van een looncomponent (=deel van het salaris) heeft plaatsgevonden b: beschrijving van de looncomponent (zie hiernaast voor uitleg) c: de normale tarieven die horen bij de looncomponenten d: de bedragen die horen bij jouw looncomponenten.

6

Looncomponenten die met het tarief ‘bijzondere beloningen’ belast zijn, zoals vakantiegeld, oefentoelage, eindejaarsuitkering, enzovoort.

7

Hier staat een aantal totaalbedragen op jaarbasis. ‘Res’ staat voor reservering.

8

3

d

Hier staan de bedragen die op jouw rekening worden gestort, of de rekening van jouw vakbond, het KPU-bedrijf (kleding), etc. Voortaan staat hier het (langere) Europese IBAN-rekeningnummer.

4

5 a

b

7

6

8


XR cise Looncomponenten Bezoldiging Bezoldiging is het bedrag uit de salarisschaal, dat wordt bepaald door je rang en salarisnummer. VEB-in PG Alle militairen hebben recht op een Vergoeding voor Extra Beslaglegging, de VEB. (PG slaat op Pensioen Grondslag). Voor veel militairen is dat 9,3%. Militairen met een hoger salaris krijgen een lager percentage.

op je rekening?

Contributie VBM Dit is de contributie voor je vakbondslidmaatschap.

al op je salarisafrekening al wordt ingehouden V geeft uitleg.

Premie OP/NP en premie OP/NP verhoogd Dit is de premie voor je ouderdomspensioen (OP) en nabestaandenpensioen (NP). Als je de dienst uit gaat, kun je bij het pensioenfonds van je nieuwe werkgever vragen, of het voordelig is, om het pensioen over te zetten naar dat pensioenfonds van je nieuwe werkgever.

2

Premie AOP-BW Dat staat voor Arbeidsongeschiktheids-pensioen bovenwettelijk. Dit is een verplichte verzekering die zorgt voor een aanvulling op een eventuele WIA-uitkering (bij arbeidsongeschiktheid). Je kunt je trouwens ook nog extra bijverzekeren.

4

Grondslag Uniform Loonbegrip Dit is de grondslag waarover de loonheffing wordt geheven. Het bepaalt ook de hoogte van je eventuele WW of WIA-uitkering. Loonheffing De loonheffing is een gecombineerde heffing van loonbelasting en premies volksverzekeringen AOW (Algemene ouderdomswet), ANW (algemeen nabestaandenpensioen) en AWBZ (Algemene wet bijzondere ziektekosten).

5

6

8

Premie VUT equivalent Geen recht op VUT en er toch voor betalen …. tja, dat heb je als militair. Dat komt doordat burgers het ook betalen, en Defensie wil liever geen rechtsongelijkheid.

c

d

Werknemerspremie SZVK De premie voor de Stichting Ziektekosten Verzekering Krijgsmacht. Werknemerspremie WGA WGA is de regeling ‘Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten’. Hiermee wordt een uitkering aan werknemers betaald die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn geraakt. Oefentoelage VROB Dit is een toelage volgens de regeling ‘Vergoeding voor overwerk, onregelmatigheid, beschikbaarheid en bereikbaarheid’. Belon., belast, te betalen Een incidentele (belaste) beloning. Bijvoorbeeld een premie. Vragen over je loonstrook? Bel dan met het DC HR, tel. 0800 2255733 optie 3 of *06-733 Vanuit buitenland: 0031 70 414 33 00.

17


18

XR cise

Fit for Action

Eat this, Dorian van Rijsselberghe Natuurlijk zijn we hartstikke trots op onze Olympische kampioen. Maar wat deze tien windsurfers (uit acht landen) hebben laten zien, daarvoor gaan we op het puntje van onze stoel zitten. In het Ierse Kerry trotseerden zij een storm met windsnelheden van 137 km/u. Ondanks 6 meter hoge golven, ijskoude regen en hagel gingen ze het water op voor het meest uitdagende windsurf-event aller tijden: de ‘Red Bull Storm Chase’ De surfers droegen speciale wetsuits, ontworpen om de impact van de storm te kunnen weerstaan.

!

Ook was iedereen voorzien van GPS, zodat in geval van nood iedereen gelokaliseerd kon worden. De Red Bull Storm Chase is niet alleen een strijd tegen de elementen, het gaat er natuurlijk er ook om wie de mooiste ‘aerials’ laat zien. De zes die het hoogst scoorden (geen Nederlanders) gaan eind maart op zoek naar een volgende storm om uit te vechten welke vier van hen naar de finale mogen. Die finale gaat in juli plaatsvinden. Waar? Ergens op de wereld waar het hard genoeg waait!


XR cise Foto’s: John Carter / Red Bull Content Pool

Mud Masters Obstacle Run Wat wordt jouw sportieve uitdaging van 2013? Zaterdag 16 en zondag 17 maart is het Mud Masters-tijd in de Haarlemmermeer. Een hardloopwedstrijd / stormbaan ontworpen door mariniers. Het parcours is nog uitdagender dan vorig jaar. Zorg dat je er snel bij bent, het aantal deelnemers is beperkt. Meer info vind je op www.mudmasters.nl

19


XR cise

Testteam

om

‘S

Testteam eet mee op vliegbasis Woensdrecht

Kpl Duane en sld Marco: ‘Soms goed, soms bar slecht.’

s

Zijn de groenten tot snot gekookt, is de Edammer meer een soort schimmelkaas of kan je met de aardappelen de ruiten ingooien? Schakel dan het Testteam in. Wij van het testteam reizen van hot naar her en leggen jouw dagelijkse defensiehap onder een culinair vergrootglas. Deze keer zijn we op vliegbasis Woensdrecht.

De vliegbasis heeft twee locaties waar gegeten kan worden. Wij kiezen de Dining Hall, dicht bij de uitgang. Soldaten Quint en Martijn zijn bezig met de AMO. Over het eten in Woensdrecht hebben ze geen klagen. “Je kunt je goed vol eten ’s avonds. Er zijn twee hoofdmenu’s en er is altijd genoeg keuze. Het ontbijt is ook vrij uitgebreid.” Over de lunch zijn ze eveneens te spreken: er zijn altijd warme snacks, al moet je daarmee wel op de kosten letten. “Maar als je een beetje oplet, is het wel betaalbaar.” Een nadeel is, dat wanneer de Veva er is, er lange rijen staan, vinden de soldaten. “Dan sta je soms 10 minuten te wachten en in de AMO hebben wij weinig tijd.” Quint en Martijn vinden het eten een 8 waard. Korporaal Duane, soldaat Marco en marinekorporaal Jurgen (voor een opleiding op vlb. Woensdrecht) zijn iets minder enthousiast. De broodmaaltijd vinden ze wel goed, de avondhap iets minder: “Ze gebruiken te veel olie. Zowel bij vis, pasta en groente.” De hutspot van vandaag vinden ze prima. En de wachtrijen? “Het valt meestal wel mee, afhankelijk of de Veva er is. Maar de wachtrijen zijn minder lang dan op Gilze-Rijen.” Als gemiddeld cijfer geven ze een 6,5.

a n’

p

Kpl Jurgen: broodmaaltijd in orde.

uu r

20

Sld2 Robin en Ronald zijn bezig aan hun brandweeropleiding. De kwaliteit van het eten is volgens hen van dag tot dag verschillend. Soms goed, soms bar slecht. “Het scheelt wat voor kok je in de keuken hebt.” Opvallend vinden ze, dat het eten op vliegbasis Eindhoven zo veel beter is. Belangrijkste verbeterpunt is volgens de soldaten de wisselvalligheid “Soms komt alles uit de frituurpan. Dat heeft misschien met budget te maken, maar lekker is anders.” Maar ook de combinaties zijn niet altijd logisch, vinden ze. Als cijfer vinden ze een 6 op zijn plaats.


XR cise

Wat eten we zelf?

sk om

Sld Quint en Marijn: ‘Als je een beetje oplet, is het wel betaalbaar.’

Het cijfer wordt bepaald op een

7

es

t a ll

Wij scheppen op: gekookte aardappels, rode kool, een sukadelapje, hutspot met worst, salade. Vooraf nemen we een kop kippensoep. De soep is in orde, er zit voldoende kip in. Voor wie meer van ballen houdt dan van kip is er ook tomatensoep met (veel) ballen. De hutspot is perfect. De worst is gelukkig niet te vet. De aardappels zijn helaas lauw, maar nog wel lekker. We zijn van tevoren gewaarschuwd voor de rode kool. Die komt uit een pakje en voor de echte kok is dat natuurlijk een schande. Maar … eerlijk is eerlijk, de rode kool is gewoon hartstikke lekker. Ook al komt hij uit een pakje. De salade is goed. Minder goed is het sukadelapje, dat is aan één kant een beetje aangebrand.

Wifi bij Paresto? Op veel plaatsen al heel gewoon: gratis Wifi. Wat vind jij, moet Paresto die service ook bieden? Reageer op xrcise@mijnvbm.nl

Moet het testteam eens iets anders komen testen? Zoals de voorzieningen voor vrije tijd op de kazerne? Of het legeringsgebouw? Stuur dan een mail naar xrcise@mijnvbm.nl

21

uit de fri


22

XR cise

Vraag + Antwoord

Vraag het Natalie Natalie van Os is jurist van de BBTV. Zij krijgt dagelijks allerlei vragen van jonge beroepsmilitairen. In deze rubriek geeft ze antwoord op veel gestelde vragen. Deze keer gaat het over premies.

Heb jij zelf ook een vraag voor Natalie? Mail naar bbtv@mijnvbm.nl of bel 070 3155111

1 Vraag Hallo Natalie, met Xavier. Ik heb bij het ministerie van Defensie gesolliciteerd voor een functie als automonteur. Ik heb een paar jaar geleden ook al eens bij Defensie gewerkt, alleen toen had ik een BBT-aanstelling. Ik heb inmiddels begrepen dat ik ben aangenomen. Heb ik ook aanspraak op een aanstellingspremie? Antwoord Tegenwoordig krijgt men bij een aanstelling bij Defensie de zogenaamde fase 1-aanstelling. De duur van deze aanstelling is mede afhankelijk van het krijgsmachtdeel waar je ingedeeld wordt. Zo is deze voor soldaten en korporaals bij de Koninklijke Landmacht minimaal tweeëneenhalf jaar (de initiële opleiding inbegrepen). De militair die deze fase 1 aanstelling heeft, kan in aanmerking komen voor een aanstellingspremie. Let wel, de categorieën die hiervoor in aanmerking komen, worden ieder jaar opnieuw bepaald, evenals de hoogte van de aanstellingspremies. Het kan ook zo zijn dat er voor wat betreft jouw categorie van functies geen aanstellingspremie bestaat. Maar ben je aangesteld en kom je hier wel voor in aanmerking, dan geldt deze premie voor de duur van jouw fase 1-aanstelling.

3 Vraag Hoe groot is het voorschot dat je op de aanstellingspremie kan krijgen? Antwoord De aanstellingspremie kan voor de helft als voorschot worden verstrekt (nadat je de initiële opleiding met goed gevolg hebt afgerond). De andere helft van de aanstellingspremie wordt aan het einde van de aanstellingsperiode van de fase 1 aanstelling uitbetaald.


XR cise

2 Vraag Ik wil de premie eigenlijk gelijk uitbetaald krijgen. Ik heb namelijk kort geleden met mijn vriendin een huis gekocht en kan het geld daar goed voor gebruiken. Volgens mij moet dit toch geen probleem zijn? Antwoord Als je net als fase 1-militair bent aangesteld, dan kun je jouw aanstellingspremie nog niet uitbetaald krijgen. Pas als je jouw initiële opleiding met goed gevolg hebt volbracht, kan de aanstellingspremie worden toegekend. In principe wordt deze premie pas uitbetaald na einde fase 1 (na einde initiële aanstelling). Maar je kunt een voorschot op jouw aanstellingspremie uitgekeerd krijgen. Zoals ik al zei, kan dit alleen als je de initiële opleiding met goed gevolg hebt afgerond. Wil je een voorschot op je premie, dan moet je hiervoor een verzoek indienen.

Vraag

4

Ik wil te zijner tijd misschien eerder de dienst uit. Mag ik de aanstellingspremie die ik dan al heb ontvangen, dan gewoon houden? Antwoord Nee, als je tijdens fase 1 ontslag krijgt, op welke manier dan ook, op eigen verzoek of door Defensie, dan moet je de aan jou toegekende premie in principe terug betalen. Heb je dus een voorschot op jouw premie gehad, dan moet je dit voorschot terug betalen. Dit is alleen anders wanneer het ontslag niet of niet geheel aan jou te verwijten valt. Als het ontslag niet geheel aan jou te verwijten valt, kan worden bepaald dat de toegekende premie gedeeltelijk, of helemaal niet hoeft te worden terugbetaald.

5 Vraag Wat gebeurt er met mijn aanstellingspremie als tijdens mijn fase 1-aanstelling mijn bestemming verandert (op eigen verzoek of op verzoek van Defensie)? Ik krijg bij mijn nieuwe bestemming namelijk ook een premie. Antwoord In dat geval wordt het evenredig deel van de aanstellingspremie van vóór de bestemmingswijziging opgeteld bij het evenredig deel van de aanstellingspremie ná de bestemmingswijziging.

23


24

XR cise

Materieel

Virtual Infantry Trainer Het zit er nu echt aan te komen: het virtuele trainingssysteem voor infanteristen. Defensie werkt samen met ontwikkelaar Re-lion Group aan dit systeem (de Small Unit Immersive Trainer, kortweg SUIT). Met dit virtuele trainingssysteem kunnen allerlei situaties nagebootst worden. Een soort game eigenlijk. Denk vooral aan optreden in verstedelijkt gebied. De simulator bestaat onder andere uit een speciaal pak met sensoren. Deze registreren al jouw bewegingen en je lichaamshouding. Die gegevens worden vertaald naar de virtuele omgeving. Door een bril zie je de virtuele omgeving, met computeranimaties van je collega’s of een oefenvijand (maximaal 12 personen). Voordeel van zo’n systeem is dat je oneindig veel trainingsscenario’s kunt oefenen en dat het veilig en goedkoop is. Je kunt alle wapensystemen integreren. De verwachting is, dat al dit jaar de eerste trainingen gegeven gaan worden.

1. Het pak registreert al jouw bewegingen. Door de bril zie je het oefenscenario. 2. Bijna oneindig veel scenario’s zijn mogelijk. 3. Trainen kan gewoon in een gymzaal, met maximaal 12 personen.

Op 19 februari geeft het fijnbesnaarde ‘Cannibal Corpse’ weer een optreden in Nederland. Locatie: 013 in Tilburg. Meer info

www.013.nl

Van 29 t/m 31 maart is er weer Paaspop in Schijndel. Met onder andere Skunk Anansie, Peter Pan Speedrock, Mr. Polska, Bløf, en vele anderen. Meer info op

www.paaspop.nl

The best rapper alive – althans dat vindt hij zelf – Lil’ Wayne is 27 maart in het Ziggo Dome. Kaarten bestel je via

ticketmaster.nl

6 april in het Ziggo Dome: Qapital. De opvolger van In Qontrol? Wie weet. De lineup is nog niet bekend. Meer info via

www.q-dance.nl


Vrrroemmm

XR cise

Nieuwe generatie Corvette te gekke bak

Dit is de Chevrolet Corvette C7 Stingray. Komende herfst staat hij in de showroom. Onder de motorkap ligt een 6.2 liter V8 die zo’n 450 paarden voor je laat galopperen en van 0 naar 100 sprint in minder dan vier seconden. En niet onbelangrijk: hij is zuiniger dan de eerdere modellen. General Motors is erg trots op hun nieuwe paradepaardje en heeft hem daarom vernoemd naar de Corvette Stingray uit ’63. Hoewel het lijkt alsof zijn kont niet af is, vinden wij het een te gekke bak. Misschien juist wel daarom. En het blijft natuurlijk een Corvette!

Cambodja goes low-budget elektrisch

Elektrische auto’s komen niet alleen uit ‘de grote landen’. Ook Cambodja brengt dit jaar deze merkwaardige, ‘gevleugeldeurde’ vierwieler op de markt, die ook in Nederland gaat worden verkocht. De makers noemen dit volledig elektrische autootje de Angkor EV 2013 en beloven dat je hem mag meenemen voor minder dan 7,5 duizend euro! Het gerucht gaat zelfs dat hij nog niet de helft hiervan gaat kosten. In ieder geval kom je met een volle batterij maar liefst 300 kilometer ver. Dan moet je geen haast hebben, want zijn topsnelheid is slechts 60 kilometer per uur. (MavE)

25


Een goede vakbond voor jonge militairen?

de

!

natuurlijk

De BBTV is de vakbond voor jonge beroepsmilitairen. Al meer dan 11.000 jonge militairen zijn lid. Maar wat is eigenlijk de reden om lid te worden van de BBTV? Om te beginnen omdat je dan gebruik kunt maken van de unieke Helpdesk. Heb je een probleem, bel dan 070 31 55 111. De BBTV voert samen met de VBM (de grootste vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel) overleg met Defensie over allerlei zaken die ook jou aangaan. Denk bijvoorbeeld aan je salaris! Hoe meer leden zich aansluiten, hoe sterker we staan. Kom je in de problemen en heb je een jurist nodig? Als lid van de BBTV krijg je juridische bijstand van onze eigen juristen. Omdat de BBTV een echte militaire vakbond is, zijn dit allemaal specialisten in militaire zaken! Ook als jij nog in de initiële opleiding zit, sturen wij een jurist naar je toe als jij een juridisch probleem

hebt. Mocht je letselschade hebben, dan krijg je een gratis letselschadeadvocaat voor werk en privé. Heb je een vraag, dan kan je natuurlijk ook terecht bij onze Ledenservice. Dat zijn de mannen die je op vrijwel alle defensielocaties in Nederland bij de ingang van de eetzaal ziet staan. Heb jij een probleem of een vraag waar de BBTV misschien bij kan helpen, aarzel dan niet om jouw vraag te stellen. Daar staan ze voor! Alle medewerkers van de Ledenservice zijn oud-militairen met jarenlange ervaring. Om de contributie hoef je het niet te laten. Die contributie (t/m 22 jaar € 8,74 daarna € 9,36) gaat niet omhoog als jij bevorderd wordt! Je gaat dus niet in de loop der jaren steeds meer betalen. Bovendien kan je verschillende kortingen krijgen, waardoor je je lidmaatschap er al snel uit hebt. Nog een paar voordelen van het BBTV-lidmaatschap:

• Gratis nazorg voor nabestaanden bij overlijden • Aanspraak op financiële hulpverlening bij acute financiële nood • Gratis invullen van je belastingformulier op de kazerne • Gratis tankpas voor alle merken met 6 cent korting per liter op adviesprijs • Gratis collectieve ongevallenverzekering voor alle actief dienende militairen. Wereldwijd! Ook kan je het unieke Defensie AanvullingsPlan afsluiten. Dit is een WA-, Ongevallen-, Doorlopende reis- en Inboedelverzekering. Dit pakket dekt als enige alle (beroeps)risico’s die je als militair loopt! Ook tijdens alle werkzaamheden van je uitzending. Dus één keer afsluiten en gedurende je diensttijd nooit meer naar verzekeringen omkijken! Ben jij nog geen lid? Vul dan snel de bon in!


2013

Bij veel mensen valt in 2013 weer de beruchte blauwe envelop op de deurmat. Dat betekent dat je aangifte moet doen. De BBTV Belastingservice kan dit kosteloos voor jou doen. Wil je gebruik maken van de Belastingservice, meld je dan aan via www.bbtv.nl. Ook voor thuiswonende gezinsleden.

BBTV Belastingservice. Postbus 93037 2509 AA Den Haag Is er niets gewijzigd in jouw persoonlijke situatie en heb je geen blauwe envelop gekregen? Dan hoef je geen aangifte te doen en hoef je je ook niet aan te melden bij de Belastingservice. Wel kan je laten controleren of je niet te veel belasting hebt betaald. Stuur dan een kopie van de jaaropgave naar ons op. Het adres staat onderaan de Belastingbon.

Spelregels • alleen particuliere aangiftes (géén bedrijven) • aanmelden via internet • kun je voor 1 april 2013 geen aangifte doen, dan moet je ZELF op tijd uitstel aanvragen bij de Belastingdienst: 0800-0543

En verder • j e hebt geen DigiD-code nodig, wij versturen alle aangiften met onze eigen DigiD-code • de Belastingservice is altijd overdag. Alleen in Den Helder zijn avondafspraken mogelijk

Deadline

1

2

Je bent gevonden. Klik op het lidmaatschapnummer om door te gaan.

3

Vul de ontbrekende gegevens in. Maak zelf een wachtwoord aan. E-mail, telefoonnummer en/of mobiel zijn ook verplichte velden. Klik dan op aanmelden.

4

Bevestig de ontvangen e-mail door op de activatielink te klikken in dit bericht.

5

Klik in dit scherm op HIER om in te loggen.

Log in met jouw lidmaatschapnummer en wachtwoord.

• tot 30 maart 2013

Ga naar www.bbtv.nl en meld je aan

Klik op lidmaatschapnummer zoeken. Vul je achternaam en geboortedatum in (xx-xx-xxxx = dagmaand-jaar). Klik op zoeken.

Ik heb geen blauwe envelop ontvangen! Dan kan het toch goed zijn om aangifte te doen. Dit is wanneer er in 2012 iets is veranderd in jouw persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld: je bent gaan samenwonen, je hebt een huis gekocht, je hebt een lijfrenteverzekering afgesloten of je hebt de verzorging van een kind gekregen. Wanneer dit zo is, meld je dit aan de:

XR cise

Ga naar www.bbtv.nl en klik op de belastingbutton. Weet je het wachtwoord van vorig jaar nog, dan kun je dat opnieuw gebruiken. Volg anders onderstaande stappen voor het opzoeken en aanmaken van jouw lidmaatschapnummer en wachtwoord. Aanmelden via internet kan tot 30 maart 2013. Zolang er plaats is!

6

Selecteer hier de locatie, datum en tijdstip.

Belastingservice

Belasting

27


28

XR cise

Movies

X = blaartrekkend X X = bagger X X X = mwoah X X X X = goed, fijn, lekker X X X X X = zo! heftig

Hitchcock X X X X Filmliefhebbers opgelet! We trappen af met een biopic (biografische film) over de filmer aller filmers, de meester Alfred Hitchcock. Zijn Psycho inspireert tot op de dag van vandaag hele volksstammen filmmakers en zette toen de wereld volledig op z’n kop. Wat weinig mensen weten, is dat de intense relatie tussen Hitchock en zijn vrouw Alma Reville van grote invloed was op het controversiële Psycho (1960). Een halve eeuw later is Psycho nog steeds van grote betekenis voor spanningsopbouw, scenario en eigenlijk de gehele filmkunst op zich. Kijkon!

Iron Man 3 X X X X Een van de grootste filmische verrassingen in het jaar 2008 was Iron Man, een film met een ronduit toffe Robert Downey Jr. in de hoofdrol die het superheldengenre voorgoed veranderde. Daarna hebben we nog twee keer mogen genieten van de special FX van durfmiljardair Tony Stark: in Iron Man 2 (2010) en het onvolprezen The Avengers (2012). Als je die laatste film nog niet gezien hebt, moet je je diep, heel diep schamen. Goed, wij zijn fan van Downey, en de release van Iron Man 3 is dan ook nu al het beste nieuws van 2013. Verhaal: bijzaak. Effecten: briljant. Tony Stark: held & voorbeeld.

De wederopstanding van een klootzak X X X Eind vorig jaar overleed onverwachts acteur Jeroen Willems. Na zijn dood verschijnen nog enkele producties waarin deze terecht bewierookte acteur te zien is. Zijn rol in ‘De ontmaskering van de vastgoedfraude’ is tot nu toe misschien zijn beste. We kijken dan ook reikhalzend uit naar De wederopstanding van een klootzak. DWVEK is een verfilming van de eerdere graphic novel van regisseur Guido van Driel. Het gaat over een moordaanslag op de Amsterdamse crimineel Ronnie, een jonge Angolese asielzoeker die in alle talen zwijgt over zijn traumatische ervaringen, een lijfwacht met een depressie en een hoteleigenaresse met een zieke kat. De Nederlandse verrassing van 2013!

Oblivion X X Scientologywaanzinnige Tom Cruise hep weer eens een film gemaakt waarvan we niet weten of je hem moet gaan zien. Toegegeven, Valkyrie was een puike oorlogsfilm, maar ja, Tom Cruise hè? Ok ok, Morgan Freeman speelt mee in Oblivion, wat direct een extra ster oplevert, maar ja, Tom Cruise hè? Goed, inderdaad, het is een scifi-film met ruim budget en bijbehorende briljante effecten, maar ja, Tom Cruise hè? Jaja, Olga Kurylenko maakt met haar aanwezigheid en acteerwerk een hoop goed, maar ja, Tom Cruise hè? Wij staan dus niet bepaald op ons bioscoopstoeltje te springen... (SuSt)


Bon

XR cise

29

Wat doet de BBTV voor jou? Scan de code en vul de bon digitaal in of gebruik onderstaande bon.

Extra’s waarmee je je contributie ruim terugverdient

XR cise

De BBTV komt niet op huisbezoek!

Juridische bijstand bij je werkgever Juridisch advies in de burgermaatschappij Gebruik van de Helpdesk Aanspraak op financiële hulpverlening bij acute financiële nood Flinke korting op Budget autoverhuur Hoge korting op je autoverzekering Een goedkoop samenlevingscontract Beroepsrisicoverzekering! Dekt oorlogsgeweld en terrorisme Letselschade advocaat voor werk en privé Collectieve ongevallenverzekering. Wereldwijd! Nazorg voor nabestaande(n) bij overlijden Invullen van je belastingformulier op jouw kazerne Half jaar lang een AVP (WA)-verzekering Tankpas met 6 cent korting per liter Maandelijks het vakbondsblad Trivizier Elke 2 maanden het jongeren-vakbondsblad XRcise

29

Ja, ik word lid van de BBTV. Ik ga ermee akkoord dat mijn contributie , automatisch wordt ingehouden op mijn salaris. Ik weet dat de duur van het lidmaatschap minimaal twaalf maanden is. Het lidmaatschap loopt van januari tot en met december en wordt automatisch en stilzwijgend jaarlijks verlengd tenzij ik een maand voor afloop van de periode mijn lidmaatschap opzeg. Ik geef de BBTV, indien noodzakelijk, toestemming mijn NAWgegevens te verstrekken aan de externe partij die betreffend onderdeel van het servicepakket uitvoert. Stuur dit aanmeldingsformulier zonder postzegel naar:

BBTV Ledenadministratie Antwoordnummer 93233 2509 WB Den Haag

 BBT-ers 22 jaar en jonger:  8,74 p.m.

BBT-ers 23 jaar en ouder:  9,36 p.m.

Naam

:

Voornaam : Voorletters : Man

Vrouw

Telefoonnummer(s)

:

Straat + huisnummer

:

Postcode + woonplaats

:

Werknemers-/registratienummer : Geboortedatum

:

Plaatsing KL KLu KM KMar : Rang

:

Wapen/dienstvak

:

Datum

Handtekening


30

XR cise

Service

Als BBTV-lid kun je een tankpas aanvragen die 6 cent korting geeft per liter getankte brandstof (benzine, diesel, lpg). Die korting krijg je bij 600 bemande tankstations in Nederland*. Als je bijvoorbeeld 20.000 km per jaar rijdt, bespaar je op die manier zo’n 100 euri.

Hoe werkt het? Je vraagt via de BBTV een kaart aan. Elke keer als je tankt bij een bemand tankstation dat aangesloten is bij United Consumers en je laat de tankbeurt via de kaart registreren door de pomphouder, krijg je een korting.

Hoe hoog is die korting? Die is per liter 6 cent op de gemiddelde landelijke adviesprijs (GLA). Soms geven tankstations al meteen bij het tanken een korting op de GLA. Als pomphouders zelf de maximale korting van 6 cent geven, dan krijg je toch nog altijd 1 cent korting.

Ik doe al mee aan een spaarprogramma van een benzinemaatschappij. Krijg ik dan ook die 6 cent korting? Nee. Je moet kiezen: of de directe korting, of sparen via programma’s als freebees en airmiles.

Krijg ik meteen korting bij het betalen? Nee, je spaart het kortingstegoed tot je 25 euro hebt. Dan kun je vragen om het bedrag uit te keren. Of nog even doorsparen.

Krijg ik ook korting in het buitenland? Nee. Je krijgt ook geen korting op de prijs van de benzine bij onbemande tankstations.

Ik kan die kaart ook zelf aanvragen bij United Consumers. Waarom zou ik dat bij jullie doen? De kaart kost normaal 5 euro. Voor jou als BBTV-lid is de kaart gratis. *kijk voor alle voorwaarden en de aangesloten tankstations op www.unitedconsumers.com

Adreswijziging? Natuurlijk stel je ons daarvan op de hoogte. ledenadministratie@mijnvbm.nl of bel 070 3155111


Strip

XR cise

31


Waarom zou ik lid worden van de BBTV? Een BBTV-lid begint als BBT’er met een MBO-opleiding om zich goed voor te bereiden op haar toekomst buiten de krijgsmacht. Defensie betaalt die opleiding. Dat is één van de door de bonden bedongen rechtspositie-afspraken. Terwijl ze al over de helft van haar opleiding is, krijgt ze een FPS-aanstelling. Daardoor kan ze langer bij Defensie blijven. Ze wil haar MBO opleiding graag afmaken. Probleem is wel dat Defensie de rest van de opleiding opeens niet meer wil betalen omdat ze als militair aan die opleiding niets heeft. Daar is ze het niet mee eens. Belofte maakt schuld! De BBTV helpt haar met het bezwaar. Dat wijst Defensie af. Daarom gaat de BBTV voor haar in beroep bij de rechtbank. Als Defensie dat hoort, betalen ze de rest van de opleiding toch maar.

Daarom!

Belofte maakt schuld!

XRcise 86  

Het vakbondsblad van de BBTV