Page 1

een uitgave van de bbtv

118

Vervalt mijn ‘spaarpotje’ in Fase 3?

Paresto kan veel beter

‘Eervol ontslag op eigen verzoek’niet tekenen!

DJ Maria Baley

E e n ta ndj e ha rd e r !


CO LO FON & BRI EFIN G XRcise is een uitgave van de BBTV, vakbond voor jonge beroepsmilitairen nummer 118, mei/juni 2018

P4 UNIEKE VERZEKERING VOOR BBTV-LEDEN P5 SHORT MESSAGE P12 SITREP ARBEIDSVOORWAARDEN P13 VRRROEMMM!!! P14 VERVALT MIJN SPAARPOTJE? P16 FIT FOR ACTION P20 SILLY SITE P24 MATERIEEL P25 GO P28 MOVIES P29 WORD LID P30 SERVICE: OVERSTAP NAAR NAASTHOGERE RANG P31 ZANDHAZEN P32 DE BBTV. DAAROM. P10 CHROOM-6 ELLENDE

Bij Defensie wordt nog altijd gewerkt met chroomhoudende verf. In het verleden gebeurde dat lang niet altijd veilig. Het RIVM deed onderzoek en presenteerde op 4 juni zijn rapport.

P18 PARESTO 2.0

De uitslag van een poll over het Paresto-eten zie je op pagina 14-15. En die is niet best. Maar het kan ook anders, zo merken we in het Militair Revalidatiecentrum Aardenburg ! Diëtiste Nikkie van der Lee geeft uitleg.

P22 VRAAG ‘T NATALIE

Het kan gebeuren dat Defensie een eerdere betaling gaat terugvorderen. Maar dat is wel aan bepaalde regels gebonden. Jurist Natalie van Os geeft uitleg.

P26 EERVOL ONTSLAG OP EIGEN VERZOEK

Helaas horen wij vaker dat jonge militairen onder druk worden gezet om een formulier voor ‘eervol ontslag op eigen verzoek’ te tekenen. Het tekenen van deze verklaring heeft grote gevolgen.

COVER + P6 EEN TANDJE HARDER!

ZE STO ND ALS DJ O P SENSATI O N, OP ELECTRO BEACH I N F RANK RI JK EN ZE REI ST VO O R HAAR WERK DE HELE WE RE LD O VER. DAARNAAST I S ZE O O K NOG E E NS F O TO MO DEL VO O R O NDER ANDERE RE E BOK EN MARLI ES DEK K ERS. X RCI SE GI N G OP BEZO EK BI J MARI A HELENA BALY, OFTE WE L DJ MARI A BALEY.

FOTO (COVER): BLACK BEACH STU DIOS/ LARYSA DO DZ / NERA STRAND

Download de VBM-app. Verkrijgbaar in de App Store, Google Play, bbtv.nl en vbm.info BBTVnPOSTBUS 93037n2509 AA DEN HAAGnTELEFOON: 070 3155111nMILITAIRE NUMMER (GÉÉN 06-NUMMER!): *06 546 66156 nFAX: 070 3839840nE-MAIL: BBTV MIJNVBM.NLn INTERNET: WWW.BBTV.NL

LIDMAATSCHAP

LEDEN VAN DE BBTV KUNNEN OP ELK GEWENST MOMENT HUN LIDMAATSCHAP OPZEGGEN. BIJ EEN OPZEGGING VOOR 1 DECEMBER VAN EEN JAAR EINDIGT HET LIDMAATSCHAP OP 31 DECEMBER VAN DAT JAAR. OPZEGGINGEN DIE IN DE MAAND DECEMBER WORDEN ONTVANGEN WORDEN PAS OP 31 DECEMBER VAN HET DAAROPVOLGEND JAAR GEËFFECTUEERD. NIETS UIT DEZE UITGAVE MAG WORDEN VERVEEL­VOUDIGD EN/OF OPEN­BAAR WORDEN GEMAAKT OP WELKE WIJZE DAN OOK ZONDER VOORAF SCHRIFTE­LIJKE TOESTEM­MING VAN DE UITGEVER.

VERHUIZEN? UITZENDING? GEEF DIT DOOR VIA LEDENADMINISTRATIE@MIJNVBM.NL VERSPREIDING GRATIS OP HUISADRES VOOR LEDEN ISSN: 1389-210X | OPLAGE 10.000

Redactie Henri LansinknPeter Visser Vormgeving Studio VBM Redactiemedewerkers Geza (strip)nHenri Lansinkn Natalie van OsnSuzanne StamnPeter Visser Fotografie Henri LansinknPeter VissernMedia Centrum Defensie Drukkerij Senefelder Misset BV


CO LUMN

Er was eens … P10

P18

P22

P26

Er was eens een erg dom Tweede Kamerlid. Niet gewoon dom, nee, echt heel, héél erg dom. Zo’n kamerlid dat denkt overal iets van te moeten vinden. Niet omdat ze ergens verstand van heeft, maar omdat ze nou eenmaal Kamerlid is. Een Kamerlid dat niets heeft met Defensie, maar wèl dolgraag in het nieuws wil komen op de dag van een Defensiedebat. Defensie kampt met een fors aantal grote uitdagingen. Er moeten ongeveer 8.000 vacatures gevuld worden. Veel materieel is verouderd, niet inzetbaar of überhaupt niet aanwezig. Het vullen van die vacatures lukt nauwelijks, want in de burgermaatschappij kun je vaak meer verdienen met gemakkelijker werk, met minder risico en minder druk op het thuisfront. Van álle onderwerpen bij Defensie die je zou kunnen oppakken, uit alle grote uitdagingen die er liggen, en waar een politicus zich nuttig had kunnen maken als volksvertegenwoordiger, kiest zij: "een vrouwenquotum". Ze wil een vrouwenquotum. Alsof dat ook maar íets van de vele problemen oplost. Een mening hebben is prima, maar bij een Kamerlidmaatschap hoort ook een verantwoordelijkheid. Een verantwoordelijkheid ten opzichte van de bevolking en zeker ook ten opzichte van de militairen, die bereid zijn zich in te zetten voor vrede en veiligheid. Die verdienen respect, die verdienen doordachte oplossingen. Die verdienen een strategisch plan van aanpak. En géén loze plannetjes, geen domme ideeën en zeker geen politieke ijdeltuiterij.


uurs

ongevallenverzekering voor leden van de VBM en BBTV

www.bbtv.nl

Unieke 24

Zo besc hik j e dus altijd over ee uitze n certi ndficaa t

070 3155111

Collectieve ongevallenverzekering Je moet er niet aan denken maar een ongeluk zit in een klein hoekje. De VBM|BBTV heeft voor al haar actief dienende militaire en burgerleden een unieke collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Met deze verzekering heb je dekking voor een ongeval tijdens woon-werkverkeer, maar ook voor ongevallen in de hele wereld. Het actief dienende militaire lid is ook tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden als militair verzekerd. Dus ook tijdens missies gedurende 24 uren per dag, 7 dagen per week en 365 dagen per jaar. De collectieve ongevallenverzekering van de VBM|BBTV biedt een dekking van: • € 2.500 bij overlijden als gevolg van een ongeval; • € 6.000 in geval van algehele blijvende invaliditeit door een ongeval. Bij gedeeltelijke blijvende invaliditeit door een ongeval een evenredig percentage van € 6.000. Je hoeft voor de verzekering zelf niets te doen. Echter, indien een ongeval is gebeurd, moet je dit zo spoedig mogelijk melden.

Blijvende Invaliditeit Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk drie maanden na het ongeval Aon in kennis stellen. Bel 010 44 888 75. Aon helpt je dan verder.

Overlijden Bij overlijden moet zo spoedig mogelijk doch binnen 48 uur en voor de begrafenis of crematie Aon in kennis worden gesteld. Bel 010 44 888 75. Aon helpt je dan verder.

ire en burgerleden’ ta ili m de en en di ef ‘voor alle acti ‘dekking voor een ongeval tijdens woon-werkverkeer’ de ir lid is ook tijdens ta ili m d en en di f ie ‘act d’ aamheden verzeker kz er w jn zi n va g uitoefenin ´dus ook tijdens m issies´ ‘waar ook ter wereld’

Zit in je lidmaatschap

!!!


SHO RT M ESSAGE

Agenda BBTV De BBTV is de komende weken onder andere aanwezig bij: 20-21-22 juni: Schietserie SOB-SOMS 29 juni: Thuisfrontinformatiedag Minusma NSE-3, Garderen 30 juni:  Nationale Veteranendag, Malieveld Den Haag 4-5-6 juli:  Schietserie SOB-SOMS 5 juli  Thuisfrontinformatiedag kleine missies, Echos Harskamp 12 juli:  Saamhorigheidsdag KM, Nieuwe Haven Den Helder 24 juli:  Thuisfrontinformatiedag IDR 06, Apeldoorn 23 augustus: Thuisfrontinformatiedag kleine missies, Echos Harskamp

BBTV zoekt bestuurlijk talent! Wij zijn op zoek naar collega’s die zich verkiesbaar willen stellen voor het algemeen bestuur van de vakbond. Voel jij je betrokken bij het personeelsbeleid binnen Defensie, heb je een actieve opstelling en heb je genoeg tijd om aan de bestuursfunctie inhoud te geven? Neem dan contact op met Jacqueline de Werker-Bekx; j.dewerker@mijnvbm.nl / tel 0703155123. Je moet je als generalist kunnen opstellen. Met andere woorden: in het Algemeen Bestuur zit je niet voor je eigen belang of voor je eigen eenheid, maar voor al het Defensiepersoneel. Kandidaten voor de bestuursfuncties kunnen zich vóór 17 september schriftelijk melden bij de secretaris/penningmeester. Dit kan per mail of per post: VBM, t.a.v. J. de Werker, Postbus 93037, 2509 AA Den Haag.

Wanneer krijg ik mijn salaris?

23%

Defensie maakt de salarissen over op de volgende data:

77%

Uitslag Poll

vrijdag 22 juni dinsdag 24 juli vrijdag 24 augustus Uiterlijk de eerstvolgende werkdag staat het geld op jouw rekening bijgeschreven.

Marinierskazerne: Vlissingen of Doorn? Doorn 77% Vlissingen 23% 118

5


SPOTLI GHT

DJ Maria Baley

Graag een tandje harder! Ze stond als DJ op Sensation, op Electrobeach in Frankrijk en ze reist voor haar werk de hele wereld over. Daarnaast produceert ze haar eigen muziek en is ze ook nog eens fotomodel voor onder andere Reebok en Marlies Dekkers. XRcise ging op bezoek bij Maria Helena Baly, oftewel DJ Maria Baley. Hoe ben je in de muziekwereld terechtgekomen? Ken je die Duitse technoband Scooter? Je weet wel: van ‘How much is the fish’ en al die idioterie? Samen met een blonde vriendin was ik daar achtergronddanseres. We vlogen de hele wereld over. Dat ging van Top of the pops IJsland, MTV Roemenië, Dubai, Kiev, Rusland, echt overal naartoe. Dat deed ik terwijl ik nog aan het studeren was. Ik studeerde commucatiemanagement en pr. In mijn laatste studiejaar ben ik gestopt met Scooter, omdat ik alle tijd nodig had voor mijn afstudeerproject. Later, tijdens een modeshow in Bulgarije, had de opdrachtgever een probleem met de muziek. Toen heb ik hem geholpen en geadviseerd. Toen bedacht ik dat ik zelf

6

118

eigenlijk wel de muziek in wilde. Ik maakte een mix, gooide die op Soundcloud en twee weken later had ik ineens mijn eerste booking op het Amsterdam Dance Event! Ik werd dus meteen in het diepe gegooid, kon 3 dagen niet eten, ik dacht dat ik dood ging van de spanning. Maar het was superleuk.

Wat is jouw muziekstijl? Het is een mix van Dance, Pop, RnB en Trap influences. Voor radio en de Spotify playlist maak ik muziek die wat makkelijker wegluistert. Dat is meer het commerciële genre. Maar als ik als headliner geboekt word, vind ik het leuker om wat harder te draaien. Als het publiek het wil, gaat het


een tandje harder. High energy en gáán met zijn allen!

Heb je na het Amsterdam Dance Event op meer grote feesten gedraaid? Ik vind het een eer dat ik op Sensation gestaan heb, in de Arena. Dat was heel tof. In Nederland is Sensation gestopt. Ik heb daarnaast een aantal keren op het grootste festival van Frankrijk gestaan, het Electrobeach festival. Daar komen echt de grootste namen. En meer dan 100.000 bezoekers! Soms ben ik 2 weken in Nederland, dan weer een week in Spanje, het gaat eigenlijk alle kanten op. Afgelopen oud en nieuw stond ik in Dubai te draaien, in de buitenlucht met de Burj Khalifa op de achtergrond. Superleuk. Was er een Amerikaanse pornoster voor mijn ‘DJ booth’ helemaal uit haar dak aan het gaan. Toen kwam ze naar me toe van: mag ik iets vragen? Ik dacht al: dit kan nooit iets goeds zijn. En toen vroeg ze dus Celine Dion met “My hart will go on” aan. Ik wist niet of ik moest lachen of huilen! Moet ik het feestje nu stoppen? Het is misschien haar guilty pleasure maar … niet nu.

Zing je ook zelf? Soms wel, een plaat die ik zelf heb ingezongen is Louder. Gelukkig heeft die het best goed gedaan ;-).

Waar ben je het meest trots op? Weet ik eigenlijk niet. Ik ben wel trots op het feit dat de dingen die ik meemaak, kan verwerken in mijn muziek. Ik weet niet of dat iets is om trots op te zijn, maar ik ben blij dat ik dat mag en kan doen.

118

7


SPOTLI GHT

Naast het werk als dj/artiest ben je ook fotomodel. Hoe ben je daar ingerold?

Vijf feiten over Maria * Maria Helena Baly werd geboren aan de

Ik heb in het verleden tienermode gedaan, in tienerbladen. Daarna ben ik gaan dansen, en tijdens die optredens werden we natuurlijk ook vaak gefotografeerd. Zo werden eigenlijk steeds vaker foto’s gemaakt, totdat ik professionele shoots ging doen.

voet van de Kilimanjaro, de hoogste berg van Afrika. Maar ze woont sinds ze 3 maanden oud is in Nederland.

Vind je dat leuk om te doen?

* Drie jaar geleden beklom ze de Kilimanjaro. * Maria Helena sport elke dag, van fitness tot high intensity bootcamp, hardlopen, paardrijden, kickboksen en zwemmen. Daarnaast beklimt ze 1x per jaar een berg. * De laatste plaat van Maria Baley heet ‘Tell it all’ en is te beluisteren op Spotify en iTunes. Er zit binnenkort nog meer muziek aan te komen. * Een aantal videoclips van Maria is gemaakt door Elisabetta Agyeiwaa. Niet

Ja. Maar muziek geeft mij meer voldoening. Met modellenwerk is er altijd wel iets niet goed, je bent niet dun genoeg of niet dik genoeg, niet wit genoeg of niet zwart genoeg. Er is altijd wel iets dat niet goed is en dat is best drukkend. Aan de andere kant, als je met een team werkt en paar heel mooie beelden maakt, geeft dat ook wel voldoening. Maar het is niet meer zo dat ik alle opdrachten aanneem, het moet bij mij passen. Ik doe vooral modellenwerk voor lingerie en sportmerken, zoals Reebok, Sapph, Marlies Dekkers.

alleen omdat zij heel goed is, maar ook omdat Maria het belangrijk vindt om vrouwen een platform te geven. Het werk achter de camera en het editen is volgens

Wie is de beste dj op dit moment?

haar vooral een mannenwereld. * Maria Baley gaat samen met Nadia Palesa Poeschmann (actrice en presentatrice van Powned) elke laatste zondag van de maand een nieuw clubfeest geven in de

Dj Snake, Diplo, Calvin Harris, ZHU en skill wise vind ik Laidback Luke echt fantastisch.

Heb je nog een boodschap voor onze lezers?

nieuwste club van Amsterdam: La Favela. De zaak moet nog officieel geopend worden, houd daarom beide social media profielen van de dames in de gaten.

Instagram Maria Baley @mariahelenabaly / Nadia Palesa Poeschmann @nadiapalesaa

8

118

Dat ik het heel moedig vind dat zij bereid zijn te strijden en hun leven te wagen. Dat vind ik heel nobel en heel mooi.

Fotografie Black Beach Studios/Larysa Dodz/ Nera Strand


Op locatie, internet en facebook. Download de VBM-app. Verkrijgbaar in de App Store en Google Play.

Collectieve ongevallenverzekering wereldwijd! Maar ook in de kazerne. --------Als lid van de BBTV krijg je juridische bijstand van onze eigen juristen.

Een goede vakbond voor jonge militairen KORTINGEN:

Just Brands Factory outlet 50% KIBER 15% LOI ESSO

De BBTV voert samen met de VBM (de grootste Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel) overleg met Defensie over allerlei zaken die ook jou aangaan. Denk bijvoorbeeld aan je salaris! Hoe meer leden zich aansluiten, hoe sterker we staan. Om de contributie hoef je het niet te laten. Die contributie per maand (t/m 22 jaar € 9,23 daarna € 9,89) gaat niet omhoog als jij bevorderd wordt! Bovendien kan je verschillende kortingen krijgen, waardoor je je lidmaatschap er al snel uit hebt.

www.vbm.info

www.bbtv.nl

n Collectieve ongevallenverzekering n Helpdesk 070 3155111 n Nazorg n Ledenservice n Juridische bijstand n Financiële hulpverlening n Invullen belastingformulier n Letselschade advocaat

Op locatie, twitter en facebook 118 9


CHROOM - 6

Ziek door chroom-6 Regeling geldt voorlópig alleen voor personeel POMS-locaties

Bij Defensie wordt veel gewerkt met chroomhoudende verf. In het verleden gebeurde dat lang niet altijd veilig. Blootstelling aan chroom-6 kan leiden tot verschillende ernstige aandoeningen. Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) doet hier onderzoek naar. Op 4 juni maakte het RIVM de resultaten bekend van het eerste onderzoek. Voor dit onderzoek keek het RIVM alleen naar POMS-locaties. Defensie en de bonden presenteerden op 4 juni ook een uitkerings-regeling voor collega’s die ziek zijn geworden. Die regeling geldt nu alleen nog voor POMS-medewerkers. Wat zijn POMS−locaties? POMS locaties waren NAVO-depots in Coevorden, Vriezenveen, Brunssum, Eygelshoven en Ter Apel. Wat kwam er uit het onderzoek? De conclusies uit het onderzoek zijn hard: Defensie heeft haar zorgplicht naar het personeel geschonden. Defensie deed, zeker in de eerste jaren, te weinig om het personeel te beschermen en ziekten te voorkomen. Uit

10

118

het onderzoek blijkt, dat (oud)medewerkers in bepaalde functies een ernstige ziekte kunnen hebben gekregen door het werken met chroom-6 bij Defensie. Wat doet Defensie voor de slachtoffers? Voor de slachtoffers hebben Defensie en de bonden een collectieve uitkerings-regeling afgesproken. Dit om te voorkomen dat slachtoffers, naast hun ziekte, hun leed en verdriet ook nog eens een ingewikkeld aansprakelijkheidstraject moeten starten om een schadevergoeding te krijgen. Hoe hoog is de uitkering? Afhankelijk van de aard van je werkzaamheden, de duur van de blootstelling en de aandoening krijg je een immateriële uitkering tussen de 5.000 en 40.000 euro. Bij meerdere ziektes wordt dat bedrag hoger. Daarnaast krijg je een vaste materiële uitkering van 3.850 euro voor kosten zoals ziektekosten.


Wanneer komt dat vervolg−onder−zoek? Het RIVM onderzoekt op dit moment andere locaties en functies bij Defensie waarbij is gewerkt met chroom-6. Ook doet het RIVM nog onderzoek naar CARC op de POMSlocaties. Volgens het RIVM zal dit onderzoek niet zoveel tijd in beslag nemen als het onderzoek naar de blootstelling aan chroom-6 op POMS-locaties (dat duurde namelijk 4 jaar). Afhankelijk van de uitkomsten van dit onderzoek, zal de regeling mogelijk worden uitgebreid. Wie komt voor deze regeling in aan−merking? De regeling staat momenteel alleen open voor (oud) medewerkers van de POMS-sites. Zij moeten een aandoening hebben, die genoemd is in het RIVM-rapport. In dit rapport staat een opsomming van de aandoeningen die gerelateerd kunnen zijn aan blootstelling aan chroom-6. Welke dit zijn, lees je in de bijlagen van de regeling. Zie www.informatiepuntchroom6.nl Wat als mijn schade hoger ligt dan de regeling? Heb je meer aantoonbare schade dan de hoogte van de uitkering uit de regeling, dan kun je alsnog een schadeclaim indienen bij Defensie. Als vakbonden kunnen wij je helpen bij het indienen van een claim. Een claimprocedure kan erg ingewikkeld zijn.

Wat als je voor die tijd ziek wordt/ geworden bent? Dan kan je een aanvraag indienen voor de Coulanceregeling. Nog meer vragen? Als je lid bent van de BBTV, kan de helpdesk assisteren: telefoon 070 3155111 @: bbtv@mijnvbm.nl Meer informatie, zoals veelgestelde vragen over de regeling, het onderzoeksrapport van het RIVM vind je op www.informatiepuntchroom6.nl

Waarom geldt dit alleen voor POMS−personeel? Dit komt omdat de regeling is gebaseerd op het (ook op 4 juni gepresenteerde) onderzoeksrapport van het RIVM. Dat onderzoek gaat alleen over het gebruik van chroom-6 op de POMS-locaties. Maar: de regeling zal mogelijk ook gaan gelden voor werknemers op andere defensielocaties. Het RIVM doet daar nog onderzoek naar.

118

11


SITREP

Overleg arbeidsvoorwaarden

De onderhandelingen voor nieuwe arbeidsvoorwaarden zijn gaande. Het huidige arbeidsvoorwaardenakkoord loopt 1 oktober 2018 af. De bedoeling is, om het huidige akkoord tijdig op te laten volgen door een nieuw akkoord. De bonden willen graag afspraken maken over een breed pakket aan arbeidsvoorwaarden. Daarbij horen in ieder geval een fatsoenlijke loonontwikkeling en maatregelen om personeel te werven en te behouden. Maar er moet ook gesproken worden over een nieuw pensioenstelsel voor militairen. En over een nieuw loongebouw. Kijk voor de laatste stand van zaken op www.bbtv.nl

Dringend meer munitietechnici nodig

De VBM en BBTV hebben er bij de DMO (Defensie Materieel Organisatie) op aangedrongen, om snel te zorgen voor meer munitietechnici. Deze moeten versneld worden opgeleid zodat de groep munitietechnici snel kan worden uitgebreid. Er is heel veel werk aan de winkel bij het munitiebedrijf. De tekorten zijn groot en Defensie kan geen veiligheidsrisico’s nemen op dit gebied. Er is te fors bezuinigd en te veel gesneden in kennis en kwaliteit. Bovendien is de uitstroom fors. Als we niet snel personeel gaan werven en opleiden is het te laat. Daarnaast hebben de VBM en BBTV we aangedrongen op het beter conditioneren van munitie in uitzend/operatie gebieden.

Privacy wetgeving Waarschijnlijk ben jij de laatste tijd bestookt met informatie van allerlei bedrijven, instanties, websites en nieuwsbrieven, over hun privacyreglement. Dat heeft te maken met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die per 25 mei 2018 in werking is getreden. Net als alle andere organisaties moet ook de BBTV voldoen aan de AVG. De BBTV en VBM hechten veel waarde aan privacy en behandelen persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorg. Op www.bbtv.nl vind je de privacyverklaring. Daarin kun je onder andere lezen hoe de vakbond omgaat met jouw persoonsgegevens die worden verwerkt door het gebruik van de digitale middelen, zoals de ledenadministratie, de website en het e-mailverkeer.

12

118


VRRRO EM M M

De BMW X5 wordt op dit moment uitgebreid getest.

C5 Aircross.

Dikke bakken … Je ziet steeds meer dikke bakken op de weg. Het is een soort obesitas. In vergelijking met 30 jaar geleden zijn auto’s tegenwoordig breder, langer en hoger. En veel zwaarder. De nieuwe vierwiel aangedreven BMW X5 wordt op dit moment uitgebreid getest. BMW belooft een opwindende rij-ervaring, op de snelweg en op kronkelende landweggetjes. Dat allemaal voor de groep luie oude mannen met onbedwingbare behoefte aan een ‘hoge zit’ die op dit moment zorgt voor een kwart van de aankopen op de wereldwijde automarkt. Met de X5 rijden ze, aldus BMW, in een Sports Activity Vehicle (ja, ja) die ‘voldoet aan de allerhoogste eisen op het gebied van wendbaarheid, precisie, controle en comfort, vooral dankzij de Adaptive M Suspension Professional en de Integrale Active Steering’. Kortom: je krijgt een vet geval die bijna alles al voor je doet. Dat het nog erger kan bewijst Citroën die met een nog zwaardere hap komt, de C5 Aircross. Wat dacht je hiervan: “Citroën's ophanging met Progressive Hydraulic Cushions® en Advanced Comfort stoelen met hun ongeëvenaarde vermogen om wegverstoringen weg te filteren en een ongeëvenaard rijcomfort te bieden, met als resultaat een uitstekende reiservaring voor alle passagiers.” Me reet, ik ben nog niet oud en versleten. Ook niet eind dit jaar als die C5 gebouwd gaat worden.

... ophanging met Progressive Hydraulic Cushions® en Advanced Comfort stoelen ...

HeLa

118

13


SITREP

Let op! Wanneer Defensie het loon met terugwerkende kracht uitbetaalt (een ‘nabetaling’) wordt dit volgens het ‘bijzondere tarief loonheffing’ belast. Dit betekent dat er meer loonheffing wordt ingehouden, waardoor het netto bedrag lager wordt. Dit soort gevallen doen zich bijvoorbeeld voor bij overwerk, loonvormende arbeid bij ziekte en loonsverhogingen met terugwerkende kracht. De teveel betaalde loonheffing wordt achteraf verrekend, middels de belastingaangifte. Maar daarvoor is het dus wel nodig dat je over dat jaar daadwerkelijk belastingaangifte dóet! Alleen op die manier kun je de teveel betaalde loonheffing van de Belastingdienst terugkrijgen.

Daarvoor is het wel nodig dat je over dat jaar daadwerkelijk belastingaangifte dóet!

Uitslag Poll: Na het eten bij Paresto …. Heb ik geen klachten 20% Krijg ik last van winderigheid 44% Moet ik rennen naar de wc 36% Het kan ook anders! Zie pagina 18 Voor een nieuwe poll, zie www.bbtv.nl

Vervalt mijn ‘spaarpotje’ in Fase 3? Een militair heeft gehoord dat, als hij een Fase 3 aanstelling krijgt, zijn opgebouwde “studie-spaarpotje” komt te vervallen. Klopt dat? Antwoord: Nee, dat klopt niet. Het recht op het scholingsbudget blijft ook in fase 3 bestaan. Het vervalt pas 5 jaar voor de ontslagleeftijd van de militair (= LOM-leeftijd en die is AOWleeftijd min 5 jaar voor militairen). Daarnaast: de vraag in hoeverre je in fase 3 vrije tijd krijgt voor het volgen van een opleiding (ten behoeve van uitstroom) is ook afhankelijk van de vraag of de baas er belang bij heeft. Als de werknemer (de militair) daar anders over denkt dan de werkgever, dan kun je altijd de hulp inroepen van de BBTV.

14

118


SITREP

Recht op een dwangsom? Onlangs stonden onze juristen weer iemand bij die te lang moest wachten op een beslissing van Defensie. Zo lang, dat Defensie een dwangsom moest betalen. Hoe zit dat?

Als je bij Defensie een rekest indient, of een bezwaar, mag je erop rekenen dat Defensie binnen redelijke termijn een besluit hierover neemt. Defensie moet in ieder geval binnen acht weken een besluit nemen op jouw rekest. Voor een bezwaar geldt zes weken, maar dat kan verlengd worden met nog eens zes weken. Als je na die termijn nog geen besluit hebt ontvangen, en een gesprek of telefoontje (niet verplicht) werkt ook niet, dan kun je een ‘ingebrekestelling’ indienen. Een ingebrekestelling is niet aan een bepaalde tekst gebonden, maar het moet voor Defensie wel duidelijk zijn dat jij Defensie in gebreke stelt omdat je nog steeds geen beslissing op jouw rekest hebt ontvangen. Let op: de ingebrekestelling moet je pas indienen nadat de

beslistermijn is verstreken. We adviseren om bovenaan met grote letters ‘ingebrekestelling’ te schrijven. Je schrijft verder dat de beslis­ termijn met betrekking tot jouw verzoek/ bezwaar is verstreken, je zet erbij welk verzoek/bezwaar het betreft (noem bv. een dossiernummer), je zet de datum erbij (de datum waarop je de ingebrekestelling indient), zet je handtekening en dient de ingebrekestelling in bij diegene die jouw verzoek/bezwaar behandelt. Wettelijk is bepaald dat Defensie dan nog twee weken de tijd heeft om te beslissen. Heeft Defensie nog steeds niet beslist binnen deze twee weken, dan gaat de dwangsom automatisch lopen. Dat betekent dat je geld krijgt. In de eerste twee weken dat de dwangsom loopt, kost dat Defensie € 20 per dag, de twee weken daarop € 30 per dag en de twee weken daarna € 40 per dag. Na zes weken is het maximum van € 1260 bereikt. Dus, hoe langer Defensie wacht, hoe hoger de dwangsom wordt (tot het maximum van € 1260). Maar tot welke datum loopt de dwangsom: is dat tot de datum waarop (uiteindelijk) de beslissing wordt genomen, of tot dag waarop het besluit wordt verzonden, of tot de dag waarop je het besluit ontvangt? Op grond van de wetsgeschiedenis is niet de datum die op het besluit staat bepalend, maar de dag waarop het besluit aan betrokkene is verzonden. Vaak komt de datum die op het besluit staat overeen met de dag waarop het besluit is verzonden. Maar soms gaat dat fout… Is dit nou geen mierenneuken van de BBTV? Dat kun je misschien denken, maar in dit geval hebben we de beslissing op bezwaar pas een paar weken later ontvangen. Daardoor scheelde het in dit geval 760 euro! Wel de moeite waard dus.

118

15


FIT FO R ACTION

Zo werd de 200 meter sprint bij de heren gewonnen door marinier-derde-klas Tobias Briels.

Vaandrig Jurriaan Wesselink.

Zo werd de 200 meter sprint bij de heren gewonnen door marinier-derde-klas Tobias Briels. Diezelfde dag had hij voor het eerst in zijn leven spikes aangetrokken (het soort schoenen waar sprinters op lopen). Een collega moest nog even uitleggen hoe het startblok precies werkt, en daarna sprintte Briels naar 24,59 op de 200 meter (eerste plaats) en 11.88 en 11.97 op de 100 meter (tweede plaats). Moet hij zich niet gaan toeleggen op atletiek? Marinier Briels: “Dit is een mooi kampioenschap, maar ik denk niet dat ik daar tijd voor heb. Ik doe al aan voetbal en fitness.” Je bent marinier maar komt uit voor Vliegbasis Volkel, hoe zit dat? “Ik ben hier tijdelijk tewerkgesteld na een blessure.” Op de 100 moet Briels alleen buigen voor vaandrig Jurriaan Wesselink. Wesselink (KMA), die de opleiding volgt tot luchtverkeersleider, wint daarna ook het speerwerpen. Bij het verspringen behaalt hij een bronzen plak. Doet hij in het dagelijks leven aan atletiek? Wesselink: “Nee, ik was bobsleeër. Dat is ook een explosieve sport.” De titel bij het verspringen gaat overigens naar adelborst (KM) Hugo Vader. Toch is hij niet tevreden. “Mijn persoonlijk record is 6 meter 33. Ik spring hier 5 meter 99, ik had liever ten minste 6 meter gesprongen.” Bij het hoogspringen eindigt Vader als tweede.

16

113

Adelborst (KM) Hugo Vader.

Luitena

Snel Hog Ster

Eerlijk is eerlijk: de baa

Chambers (10.22 op d

Ann Fraser (11.51) ble

ook niemand anders ve

er enkele opvallende pr

Open Militair Kampioen mei in Uden.


ant Westerhof en luitenant Hartogs.

ller, ger, rker

anrecords van Dwain

de 100m) en Shelly-

even staan. Dat had

erwacht. Toch waren

restaties tijdens het

nschap Atletiek op 16

Nikita van Lierop.

Kapitein E. Runge.

Op de middellange loopnummers maakt luitenant Hartogs de dienst uit. De 1500 meter wint hij na een razend spannende strijd tegen luitenant Westerhof (Vliegbasis Woensdrecht). Even later wint hij de 5000 meter met overmacht. Luitenant Hartogs, sinds kort werkzaam als instructeur vaktechnische opleiding officieren geneeskundige dienst in Hilversum, hoopt in november met de militaire ploeg het internationaal kampioenschap cross country te lopen. Die wedstrijd vindt plaats in Angola. Luitenant Westerhof revancheert zich even later op de 400 meter, die hij wint. Bij de 3000 meter dames is Nikita van Lierop veel te goed voor de rest van het veld. “Daar hield ik al wel rekening mee� zegt ze. Van Lierop maakt deel uit van de Atletiek Equipe van Defensie en is goed in vorm. Ze komt net terug van een hoogtestage. Nog meer kampioenen: Kapitein E. Brandt 100 meter sprint en verspringen dames Kapitein E. Runge kogelstoten en speerwerpen dames Kapitein R. Strooper kogelstoten heren A. Mak hoogspringen heren

115

17


PARESTO

Nieuw voedingsconcept Paresto

‘Geeft Kracht’ Enthousiaste militairen die foto’s van hun Parestomaaltijd appen naar collega’s. Klinkt ongeloofwaardig? Toch gebeurt het. In het Militair Revalidatiecentrum Aardenburg te Doorn. Daar is, tegelijk met de verbouwing van het restaurant en de keuken, het hele voedingsconcept omgegooid. Wij spraken met Nikkie van der Lee, de diëtist die samen met de koks (en nog een aantal anderen) het nieuwe voedingsconcept ‘Geeft Kracht’ heeft bedacht.

18

Wat is er veranderd? Nikkie: Een belangrijk verschil: de gezonde keuze moet de makkelijkste keuze zijn. Vaak is gefrituurd eten het eerste waar je mee in aanraking komt. Mensen werden verleid tot het maken van minder gezonde keuzes. We willen dat revalidanten eerst de gezonde voeding zien. Dat betekent een aantal veranderingen in het assortiment, maar er is ook nagedacht over de indeling.

4 keuzes: 2x vlees, 1x vis en 1x vegetarisch, 4 soorten groenten, en 3 soorten zetmeel (bijvoorbeeld aardappelen, rijst, pasta). Dat is dan van maandag t/m donderdag. Je wordt dus gestimuleerd om ook eens vis of vegetarisch te eten, zodat je niet elke dag hetzelfde eet. Die vegetarische optie moet dan ook echt een smaakvol gerecht zijn. Dus niet even een vegetarisch burgertje opwarmen. De koks van Paresto hebben de menucyclus ontwikkeld. Het loopt tot nu toe goed.

Wat is er veranderd in het assortiment? De koks gebruiken meer verse (seizoensgebonden) producten, minder zakjes en poeders. Er is meer variatie, in de warme maaltijd zijn er

Dus geen warmhoudbakken met door− gegaarde groente meer. Maar kan je nog wel een cola of een frikadel krijgen? Je kunt nog steeds cola krijgen. Of witbrood.

118


Het verschil is: je moet er nu om vragen. Een frikadel is er niet meer bij, maar wel andere warme snacks. Bijvoorbeeld een hamburger. Maar die komt dan wel van de grill en niet uit de frituur. Was dit alleen mogelijk met een ver− bouwing van het bedrijfsrestaurant? In dit geval wel. Het is nu minder een kantine en meer een restaurant. Daarnaast is beleving ook heel belangrijk: je moet niet het idee hebben: ik wil zo snel mogelijk weer weg. Bovendien hebben we het ‘front cooking’ geïntroduceerd, zodat je kunt zien wat er bereid wordt. Je ziet hoe je maaltijd op het laatste moment bereid wordt. (Dit ken je ongetwijfeld uit een wokrestaurant, red.) Klinkt allemaal prachtig, maar kost dit niet veel meer geld en personeel? Het is bewerkelijker, maar daarbij ook vooral heel anders. De 4 keuzes bij de warme maaltijd zijn bijvoorbeeld weer een versimpeling. Wat we tot nu toe gemerkt hebben na bijna 2 maanden zo draaien, is dat het niet duurder is geworden. Sterker nog, als koks dingen zelf maken is dat vaak juist goedkoper. Maar is dit ook toepasbaar in een kazerne waar een paar honderd man moeten eten? Nou, ik denk dat het principe van dit voedingsconcept op andere locaties zeker kan, maar het zal wel met andere nuances moeten. Of front cooking mogelijk is voor 200 man die tegelijkertijd komen eten, vraag ik me af. Maar meer verse producten aanbieden kan zeker wel. Deze laatste vraag hebben we ook voorgelegd aan Defensie. Defensie heeft laten weten dat dit voedingsconcept in principe alleen op het MRC Aardenburg gebruikt wordt, maar dat Paresto wel kijkt hoe delen ervan kunnen worden toegepast op andere locaties. Wij hopen dat Paresto hier serieus werk van maakt. Zie ook de poll-uitslag op pagina 14/15.

118

19


si lly si te XRcise verzamelt de nieuwste gadgets, leukste apps en andere onzin.

VOORKOM HITTELETSEL Hitteletsel is een veel voorkomend probleem bij Defensie. HyperKewl is de naam van een lijn verkoelende producten, gemaakt van een absorberend, polymeer weefsel. Dit weefsel

20

neemt water snel op, en laat

MMMMMMM… KIP

het daarna langzaam verdam-

De ‘BBQ kip rooster’ is een han-

MAGIC FLOW RING

pen, wat zorgt voor langdurige

dig hulpmiddel om kip te bereiden

De Magic Flow Ring kon wel

verkoeling. 2 minuten onderdom-

op de barbecue. Lijkt een beetje

eens de nieuwe hype worden.

pelen in water, uitwringen en

op de bekende ‘beer can chic-

Wat kun je ermee? Op het eer-

klaar voor gebruik. Er zijn verkoe-

ken’. Het vet druipt ervan af en de

ste gezicht hetzelfde als met de

lende vesten (€80), bandana’s,

stoom uit de met bier gevulde kom

Fidget Spinner: Helemaal Niks!

polsbanden, caps en accessoires

(of een andere vloeistof) houdt de

Alhoewel … op youtube zien we

voor veiligheidshelmen.

kip vochtig.

wel een paar tricks.

Zie www.wiltec.nl

€ 6,95 bij Megagadgets.nl

€ 4,95 bij Megagadgets.

113 118


Yahoo heeft een nieuwe chat−app

ReadEra is een gratis eBook app.

‘ontvolgen’

terwijl

gelanceerd, genaamd Squirrel.

Ondersteunt de meeste soorten

je toch vr ienden bleef. Op

Squirrel werkt op basis van

files. Het unieke aan deze app is

Instagram kan dat sinds kort

privé−uitnodigingen. Squirrel is

dat het meteen ook een soort

ook. Tik op de drie bolletjes en

dus niet zomaar te downloaden,

van Goodreads is: je kunt je files

kies voor ‘mute’ of ‘dempen’. De

je hebt een uit−nodiging nodig

onderverdelen in gelezen, aan

andere persoon merkt er niks van

van een andere gebruiker.

het lezen en nog moeten lezen.

iemand

surfin’& apps

Op Facebook kon je al lang

dat jij hem niet meer volgt.

TELEFOON PROJECTOR BIJLWERPEN

BAMBOE

Altijd al jouw eigen thuisbioscoop(je) willen hebben? Plaats deze zwarte retro Smartphone

Ben jij dat eeuwige bowlen, kar-

Of je het nou mooi vindt of

Projector in een donkere ruimte

ten, darten en steengrillen ook zo

niet, apart is het zeker. Het

tegenover een scherm of witte

spuug- en spuugzat? In Delft is de

Nederlandse bedrijf Timeboo

muur. De projector vergroot jouw

eerste Urban Axe Throwing-baan

maakt horloges van bamboe.

series, films of filmpjes tot 10

van Nederland geopend.

Te koop vanaf circa 50 euro op

keer.

Gooien met hakbijlen!

www.woodiwatches.com

€ 9.95 (aanbieding) bij

www.urbanaxethrowing.nl

www.gadgethouse.nl

115 118

21


v r a ag & a n t woo r d

V r a ag h e t N ata l i e Natalie van Os is jurist bij de BBTV. In deze rubriek beantwoordt ze veel gestelde vragen. Deze keer: terugvorderingen.

Heb jij ook een vraag voor Natalie? Stel je vraag via telefoon 070 315 51 11 of e−mail: bbtv@ mijnvbm.nl

Q1

Mijn naam is soldaat X. Ik was tussen maart 2013 en maart 2017 in Assen geplaatst. Ik woonde niet dichtbij, maar ik kreeg hiervoor een woon-werkverkeervergoeding. Vanaf april 2017 werd ik ergens anders geplaatst, dichter bij huis. Ik ben ervan uitgegaan dat Defensie mijn woon – werkvergoeding vanzelf zou aanpassen of stopzetten. Nu kreeg ik begin juni (dit jaar) ineens een brief, met daarin een aangekondigde terugvordering. Ik zou onterecht een woon-werkverkeervergoeding hebben ontvangen. Hoe zit dat? Is dit terecht?

Helaas, maar waar. Bij wijziging van jouw plaatsing moet je zélf doorgeven dat de tegemoetkoming woonwerkverkeer stopgezet moet worden. Omdat je dit niet hebt gedaan en je op jouw loonstroken kon zien dat je nog steeds een tegemoetkoming woon- werkverkeer ontving, kunnen ze terecht het aan jou te veel betaalde terugvorderen. Het bedrag dat je ontving is namelijk “onverschuldigd” aan jou betaald. Defensie kan dit tot 2 jaar na de dag van uitbetaling terugvorderen.

22

118

A1


Q 2 Geldt die termijn van 2 jaar altijd?

A2

Bij wijziging van jouw plaatsing moet je zélf doorgeven dat de tegemoetkoming woon- werkverkeer stopgezet moet worden.

Nee, niet altijd. Als de vordering door jouw eigen toedoen is ontstaan, bijvoorbeeld doordat je doelbewust een verkeerd woonadres hebt opgegeven om een hogere vergoeding te krijgen, dan kan Defensie tot 5 jaar na de dag van uitbetaling terugvorderen.

TIP Zie je eerst op jouw loonstrook een terugvordering? Dan kun je tegen deze loonstrook binnen 6 weken in bezwaar. Kom tijdig in de lucht, zodat we je nader kunnen adviseren. Ontvang je een besluit over een terugvordering? Ook dan kun je binnen 6 weken daartegen in bezwaar. Kom ook dan tijdig bij ons in de lucht!

Q3

Het is alleen een aanzienlijk groot bedrag dat ik nu moet terugbetalen. Ik red dat echt niet in één keer. Wat nu?

A3

Ik raad je aan om Defensie dan te vragen of ze met jou een terugbetalingsregeling kunnen treffen, zodat je de vordering in termijnen kunt terugbetalen. Zorg dan wel dat je op tijd reageert op de brief van Defensie, zodat ze niet een incassobureau inschakelen. Die kosten van een incassobureau worden namelijk op jou verhaald.

118

23


M ATERIA AL

Landmacht gaat Fuchs vervangen

Update voor Apache

De landmacht krijgt nieuwe CBRNverkenningsvoertuigen (chemisch, biologisch, radiologisch, nucleair). De (12) Fuchspantserwielvoertuigen bereiken over een paar jaar het einde van hun levensduur. In de huidige voertuigen is de bescherming van de bemanning niet toereikend voor alle

moderne dreigingen. Ook kan de detectieapparatuur niet alle moderne dreigingen opsporen. Defensie wil 12 nieuwe CBRNverkenningssystemen en mogelijk een extra reservesysteem. De nieuwe verkenningscapaciteit moet alle CBRN-relevante stoffen kunnen detecteren en identificeren. Dat geldt ook voor straling. Voor de veiligheid van het personeel moet de detectieapparatuur op afstand te bedienen zijn.

De 28 AH-64D Apache-gevechtshelikopters worden gemoderniseerd. Na zo’n 20 jaar zijn ze technisch en operationeel verouderd. Na de update kunnen ze hopelijk mee tot 2050. De upgrade van AH-64D naar AH-64E is noodzakelijk omdat de Amerikanen stoppen met de ondersteuning van de AH-64D. Door te moderniseren naar het E-model wordt de Nederlandse Apache vrijwel identiek aan die van andere gebruikers. Dat maakt het toestel volledig inter-operabel bij inzet in coalitieverband. De Apaches worden voorzien van nieuwe rompen, transmissies, rotorbladen en het vermogen van de motoren neemt toe. Als alles volgens plan verloopt is de upgrade in 2022 afgerond.

Landmacht koopt ‘Black hornets’ Defensie heeft enkele tientallen Black Hornets gekocht. Dit zijn mini-drones van slechts 18 gram. De drones zijn handig voor verkenningen. Ideaal om een doel te bekijken zonder zelf gezien te worden.

24 24

113


GO

Hoe haal je een zwerm drones uit de lucht?

n Dit gaat weer een mooi feestje worden. Dreamfields, 7 juli in recreatiegebied Rhederlaag bij Lathum. Met onder andere Nicky Romero; Lost Frequencies en Gunz For Hire. www.Dreamfields.nl n Niet te verwarren met Daydream. Dit Belgische festival beleeft op 14 juli zijn eerste Nederlandse editie. Locatie: recreatiepark Aquabest nabij Eindhoven. Met o.a. Showtek en Brennan Heart. www.daydreamfestival.be n Op 4 augustus 2018 is het tijd voor Airforce Festival op de voormalige vliegbasis Twenthe. Hardstyle/hardcore festival, een soort Q Base in het klein. www.airforcefestival.com n 17, 18 en 19 augustus: Decibel outdoor. Meer dan 200 artiesten en 15 stages. The loudest festival on earth. In plaats van 3 dagen, kun je ook alleen de zaterdag komen. Meer info op www.b2s.nl/decibel n Techno en Deephouse fans kunnen 18 augustus naar Den Haag. Daar is dan ‘Den Haag Outdoor’ in het Zuiderpark. Meer info op www.denhaagoutdoor.com n 24-25-26 augustus: Mysteryland. Met o.a. Brennan Heart, Hardwell, en vele anderen.

Dat is een vraag die steeds belangrijker wordt. Drones zijn (relatief) spotgoedkoop en je kunt er allerlei ellende mee uithalen. Drones zijn met een patriot te vernietigen. Maar daar wordt de belastingbetaler niet heel blij van. Laserwapens lijken een snelle en goedkope oplossing. De US Army heeft tijdens een oefening een aantal drones uitgeschakeld met een ‘laser buggy’ (een dune buggy, voorzien van een lasersysteem), gebouwd door wapen­ producent Raytheon.

Zie www.mysteryland.com

Tijdens dezelfde oefening werd een groot aantal drones (33) uitgeschakeld met een microgolf wapensysteem (net als in je magnetron). Nadeel: dit wapen maakt geen onderscheid tussen vriend of vijand. Een andere optie: de ouderwetse Stinger raket voorzien van een proximity fuze.

115

25


ONTSL AG

Verklaring ‘eervol ontslag op eigen verzoek’ NIET TEKENEN! Soldaat Spong komt op bij de landmacht. Hij heeft zijn baan in de burgermaatschappij ervoor opgezegd, want de landmacht is zijn jongensdroom. Het is vooral het avontuur wat Spong trekt. In het begin gaat het goed. Soldaat Spong is gemotiveerd en heeft geen grote moeite met de opleiding. Totdat hij last krijgt van zijn scheenbeen. Spong gaat naar de onderdeelsarts en die stelt vast dat Spong scheenbeenvliesontsteking heeft. Een veel voorkomende blessure. Advies: een paar weken zijn been niet belasten. Na een tijdje moet soldaat Spong bij een leidinggevende komen. Die ziet het blijkbaar niet meer met Spong zitten. Of de soldaat maar

26

118

even een formulier wil tekenen voor ‘eervol ontslag op eigen verzoek’. Spong wordt overgehaald het formulier te tekenen. Want “hij kan altijd weer opnieuw instromen of opnieuw solliciteren, bladieblabla …” MAAR DAT HAD SPONG DUS NIET MOETEN DOEN! Want Spong zit nu: n werkloos thuis. Het is immers lastig om ander werk te vinden als je niet goed kunt lopen door een scheenbeenblessure. n zonder inkomsten. Want hij heeft ontslag genomen ‘op eigen verzoek’. Dat heeft tot gevolg, dat het UWV géén WW uitkeert. Hij is immers, zoals dat heet, ‘verwijtbaar werkloos’.


nm  et (medische) kosten. Hij kan immers niet meer naar de onderdeelsarts van Defensie. Kosten voor een sportarts of medisch specialist gaan van zijn eigen risico. Helaas horen wij vaker dat jonge militairen onder druk worden gezet om zo’n formulier te tekenen. Het tekenen van deze verklaring heeft grote gevolgen. Met het zetten van jouw handtekening: n Verlies je sowieso je baan als militair n Verlies je het recht op een eventuele WW! n Zie je af van doorbetaling van salaris gedurende de opzegtermijn, terwijl je daar wel recht op hebt n Zie je bij ziekte of een blessure af van (het recht op) reïntegratie, te verzorgen door Defensie. n Heb je geen enkele garantie dat je opnieuw in dienst kunt komen

XRcise digitaal ontvangen? Wil jij de XRcise voortaan liever digitaal ontvangen in plaats van op papier? Dat kan. Geef je registratienummer en je mailadres dan door aan bbtv@mijnvbm.nl en schrijf erbij dat je de XRcise alleen nog digitaal wilt ontvangen. Hoe werkt het? Telkens als er een nieuwe XRcise verschijnt, sturen we je een link waar je de XRcise kunt lezen. Let er dan wel op, dat wanneer in de toekomst je mailadres verandert, je die wijziging moet doorgeven aan bbtv@mijnvbm.nl!

Krijg jij, om wat voor reden ook, een formulier voor eervol ontslag op eigen verzoek, teken dit dan NIET. Neem eerst contact op met de BBTV. Heb je zo’n formulier al ondertekend, neem dan zo snel mogelijk contact op met de BBTV. Onze juristen kunnen dan kijken of hier nog iets aan te doen is.

bbtv@mijnvbm.nl 118

27


m ov i e s

by SuSt The Happytime Murders Ejaculerende poppen. Is die term ooit eerder in de rechtbank gehoord? Nu wel, want de makers van Sesamstraat zijn boos op de ordinaire scènes in The Happytime Murders. Tagline op de filmposter luidt ‘No Sesame, all street’. Strippers, hoeren, drugs en blowjobs voor 50 cent in een film waarin poppen tussen de gewone mensen leven. Regisseur Brian Henson (The Muppet Christmas Carol) had blijkbaar zin in een verzetje. En de altijd hilarische Melissa McCarthy (Mike & Molly, Ghostbusters) doet met hem mee als rechercheur Edwards die een moordzaak moet oplossen. Het taalgebruik is hard maar de moorden zijn in dit geval niet bloederig…eerder eh…fluffy en wattig!

Redbad Goede publiciteit! Youtube was niet gelukkig met de trailer van de Nederlandse film Redbad: ‘Beledigend’. Ook stromen de boze reacties van religieuze mensen binnen. Maar de makers weigeren hun historische heldenepos te wijzigen. Hierin trekt de Friese koningszoon Redbad (Gijs Naber) in de vroege Middeleeuwen ten strijde tegen het christendom. Hij wil zijn zus redden na haar uithuwelijking en brute bekering door een priester. Maar eerst leert hij nog vechten bij de Vikingen. Het resultaat? Adembenemende veldslagen in heel coole decors. De Deense acteur Søren Malling (bekend van Borgen en The Killing) doet mee.

Skyscraper Ooit gebungeejumpt? Loodrecht in de achtbaan naar beneden gedoken? Je adem stokt, je hoofd wordt licht, je maag springt naar je keel. Dát biedt Skyscraper je ook. Dwayne Johnson (ja, ja ‘The Rock’) speelt adviseur Will Ford die rijke aannemers helpt bij de veiligheid van hun wolkenkrabbers. Zijn reputatie én gezin lopen gevaar als criminelen de hoogste flat ter wereld (240 etages!) in de hens zetten. Uit ramen hangen, op duizelingwekkende hoogte balanceren, sprongen vanaf hijskranen: en dat alles in 3D.

Ocean’s 8 Even wat diamanten jatten ter waarde van 150 miljoen? Dan moet je een hecht team vrouwelijke hackers en oplichters samenstellen, zonder onderlinge bitchfights en roddels natuurlijk. Dat lijkt meesterbrein Sandra Bullock te lukken. Ocean’s 8 heeft humor, ingenieuze vondsten en sterren als Rihanna, Cate Blanchett, Anne Hathaway en Kim Kardashian. Ook manvolk zoals Matt Damon en James Corden (Carpool Karaoke) doen mee. We hebben elf jaar gewacht op deze spin-off, na de trilogie van Ocean’s 11 t/m 13 met George Clooney en Brad Pitt. Doen de dames het beter dan de heren? You decide!

28

118


Wat doet de BBTV voor jou?

bon

Ja, ik word lid van de BBTV. Ik ga ermee akkoord dat mijn contributie , automatisch wordt ingehouden op mijn salaris. Ik weet dat de duur van het lidmaatschap minimaal twaalf maanden is. Het lidmaatschap loopt van januari tot en met december en wordt automatisch en stilzwijgend jaarlijks verlengd tenzij ik een maand voor afloop van de periode mijn lidmaatschap opzeg.

naam

Juridisch Juridische bijstand bij je werkgever Juridisch advies in de burgermaatschappij

voorletter(s)

man

Hulpverlening Aanspraak op financiële hulpverlening bij acute financiële nood Nazorg voor nabestaande(n) bij overlijden Invullen van je belastingformulier bij jou in de buurt

Verzekeringen Collectieve ongevallenverzekering. Wereldwijd! Vervangt uitzendcertificaat en woon-werkverzekering Letselschade advocaat voor werk en privé Verzekeringen via BBTV webportaal Een beperkt samenlevingscontract tegen zeer laag tarief

 9,83 p.m.

Gebruik van de Helpdesk Ledenservice. Heb je een probleem of een vraag? Onze ledenwervers zijn op vrijwel alle defensielocaties in Nederland bij de ingang van de eetzaal te vinden.

 Per 1 januari 2017: BBT-ers 22 jaar en jonger:  9,17 p.m. BBT-ers 23 jaar en ouder:

Helpdesk

o

vrouw

o

adres

postcode + woonplaats

telefoonnummer(s)

email

werknemers-/registratienr.

geboortedatum

plaatsing:

KM

KL

KLu KMar

wapen/dienstvak

rang

datum + handtekening

Maandelijks het vakbondsblad Trivizier Elke 2 maanden het jongeren –vakbondsblad XRcise

Scan code en vul de bon digitaal in

Overig

De BBTV komt niet op huisbezoek!

Stuur de bon zonder postzegel op naar:

BBTV Ledenadministratie Antwoordnummer 93233 2509 WB Den Haag


SERVI CE

Overstap naar naasthogere rang altijd mogelijk In het arbeidsvoorwaardenakkoord 2017 hebben de bonden en Defensie afgesproken dat je altijd geplaatst kunt worden op een functie in de ‘naasthogere rang’ (één rang hoger), ook al zit je nog in de eerste twee jaar van je (huidige) functie. Die afspraak is nog niet verwerkt in het Algemeen Militair Ambtenarenreglement (AMAR). Maar de afspraak staat en is per 1 januari 2018 ingegaan. Laat je dus niet afwijzen bij een sollicitatie naar een nieuwe functie in een naasthogere rang met het argument dat je nog niet lang genoeg in je huidige functie werkt. Een lid van de BBTV heeft eind 2017 overplaatsing aangevraagd van marine naar marechaussee. Hij kon bij de marechaussee wachtmeester worden. De marineman had een fase 2-aanstelling. Voor toelating tot het selectie- en sollicitatie­

30

118

proces bij de marechaussee moest hij toestemming hebben. Medio maart kwam de reactie. Die toestemming kreeg hij. Alleen … volgens de marine zou hij moeten wachten tot de zomer van 2019. De marineman was pas een half jaar in zijn huidige functie werkzaam. In feite werd zijn rekest dus afgewezen. Met steun van de BBTV ging de militair in bezwaar. Vervolgens kwam er snel een herziene reactie op zijn rekest. Het BBTVlid mag dus meedoen met de sollicitatie en selectie-procedure. Kortom: ook al is de afspraak nog niet vastgelegd in formele regelgeving (in het AMAR), iedereen mag op elk moment van zijn/haar huidige functie af als je in aanmerking kunt komen voor een naasthogere rang.


str i p


lid worden van de bbtv?

Terugbetalingsverplichting? Laat de BBTV het checken Wie tijdens initiële opleiding zelf om ontslag vraagt, moet er rekening mee houden dat hij de opleiding moet terugbetalen. Soms het gehele bedrag, soms een deel. Een matroos die na zijn proeftijd voor het eerst ging varen, merkte dat hij last bleef houden van heimwee. Hij is toen op eigen verzoek ontslagen. Defensie vond dat hij 75% van de opleidingskosten moest terugbetalen. De BBTV heeft daar bezwaar tegen gemaakt omdat de heimwee de matroos niet is te verwijten. Defensie ging daar deels in mee en heeft de terugbetaling tot 50% verminderd. Als je een terugbetalingsverplichting krijgt opgelegd, is het dus altijd goed om die door de BBTV te laten checken.

“ De BBTV heeft daar bezwaar tegen gemaakt omdat de heimwee de matroos niet is te verwijten ”

115

32

Xrcise118  

Het vakbondsblad van de BBTV Defensie, militair, vakbond, Xrcise, BBTV, VBM

Xrcise118  

Het vakbondsblad van de BBTV Defensie, militair, vakbond, Xrcise, BBTV, VBM

Advertisement