Vreugdebode 2017-05

Page 1

Parochie Maria Laetitia

REUGDEBODE REUGDE UITGAVE VAN PAROCHIE MARIA LAETITIA

JAARGANG 1, NUMMER 5

Hans Pauw stelt zich aan u voor (pag. 4) Foto: Ton Harbers

SEPTEMBER-OKTOBER 2017 VREUGDEBODE FEBRUARI-MAART 2017

5


Adressen en bankgegevens van de geloofsgemeenschappen Azewijn - H. Mattheus Mattheusplein 2, 7045 AC Azewijn E-mail: rkazewijn@mlparochie.nl NL89RABO03746.06.439 Rabobank Secretariaat: laatste maandag van de maand van 19.00 - 20.00 uur in de sacristie. Breedenbroek - HH. Petrus en Paulus Terborgseweg 34, 7084 AJ Breedenbroek Postadres: Postbus 21, 7090 AA Dinxperlo E-mail: rkbreedenbroek@mlparochie.nl NL88RABO03104.00.023 Rabobank Secretariaat: eerste woensdag van de maand van 10.00 - 12.00 uur. Dinxperlo - De Goede Herder Allee 58/A, 7091 AM Dinxperlo E-mail: rkdinxperlo@mlparochie.nl NL17RABO03139.04.456 Rabobank Secretariaat: woensdag van 10.00 - 12.00 uur. en vrijdag van 10.00 - 11.00 uur.

tel. 0314 - 65 12 56

tel. 0315 - 65 12 84

tel. 0315 - 65 14 96

Doetinchem - OLV. Tenhemelopneming/H. Geest Pr. Hendrikstraat 36, 7001 GL Doetinchem tel. 0314 - 39 10 91 E-mail: rkdoetinchem@mlparochie.nl Rekeningnummer OLV. Tenhemelopneming: NL 95 ABNA 0533 0352 87 - kerkbalans NL81 ABNA 0447 5381 87 - betalingen, vieringen en intenties NL88 INGB 0001 0210 10 NL37 ABNA 0533 0377 86 NL82 RABO 0384 3514 76 NL68 RABO 0384 3994 52 - onderhoud begraafplaats Secretariaat: maandag, woensdag en vrijdag van 09.30 - 12.00 uur. Doetinchem - H. Martinus Wijnbergen/De Huet Doetinchemseweg 11, 7007 CA Doetinchem tel. 0314 - 32 37 37 E-mail: rkwijnbergen@mlparochie.nl ING NL45 INGB 0000 8332 16 - rekening courant NL16 ABNA 0231 9526 86 NL20 RABO 0384 3480 33 - rekening courant Wijnbergen NL36 RABO 0314 3167 52 - rekening courant/kerkbalans De Huet Secretariaat: woensdag en vrijdag van 09.30 - 11.30 uur. Etten - H. Martinus Dorpsstraat 19, 7075 AC Etten tel. 0315 - 34 24 98 E-mail: rketten@mlparochie.nl NL23 RABO 0317 8004 50 - rekening courant NL82 RABO 0317 8018 13 - kerkbalans Secretariaat: woensdag 10.00 - 11.00 uur en na vieringen. Gaanderen - H. Augustinus/H. Martinus Kerkstraat 72, 7011 CP Gaanderen. tel. 0315 - 32 32 23 E-mail: rkgaanderen@mlparochie.nl NL76 RABO 0115 3918 27 - rekening courant NL17 RABO 0115 3013 21 - kerkbalans Rekeningnummer H. Augustinus: NL67 RABO 0115 3105 09 - rekening courant Secretariaat: dinsdag 09.30 - 10.30 uur, donderdag 14.00 - 15.00 uur.

2

Gendringen - H. Martinus Past. Wijfkerstraat 1, 7081 BT Gendringen tel. 0315 - 68 13 64 Contactpersoon Kerkbalans, Ronald Giesen, tel. 0315 - 63 24 12 E-mail: rkgendringen@mlparochie.nl NL24RABO0116302429 Rabobank - betalingen, vieringen en intenties NL94RABO0116393610 Rabobank - kerkbalans Secretariaat: maandag van 14.00 - 16.00 uur (ingang aan de Staringstraat). Megchelen - H. Martinus Past. Mรถlderstraat 2, 7078 BB Megchelen E-mail: rkmegchelen@mlparochie.nl NL62RABO01327.00.662 Rabobank Secretariaat: dinsdag van 10.00 - 12.00 uur. Netterden - H. Walburgis Netterdensestraat 8, 7077 AB Netterden Contactadres: Frank Simmes E-mail: rknetterden@mlparochie.nl NL67RABO03266.13.854 Rabobank.

tel. 0315 - 37 72 12

tel. 0315 - 38 61 09

Silvolde - H. Mauritius Pr. Bernhardstraat 4, 7064 GG Silvolde tel. 0315 - 32 30 10 E-mail: rksilvolde@mlparochie.nl Secretariaat Het Anker: dinsdag 19.00 - 20.00 uur donderdag 09.00 - 10.00 uur NL50RABO0359100333 - kerkbijdrage NL21RABO0359170404 - kerkhof NL62RABO0359147550 - overige zaken. Terborg - H. Georgius Hoofdstraat 75, 7061 CH Terborg tel. 0315 - 32 30 60 E-mail: rkterborg@mlparochie.nl NL40 ABNA 0936 2497 57 - kerkbalans NL97 RABO 0359 1232 52 - rekening courant Secretariaat: woensdag 09.00 - 11.00 uur en volgens afspraak. Ulft - HH. Antonius-Petrus & Paulus J.F. Kennedyplein 9, 7071 BT Ulft tel. 0315 - 68 12 75 E-mail: rkulft@mlparochie.nl NL88RABO03638.09.872 - kerkbalans Petrus en Paulus NL68INGB00056.00.643 ING bank - Petrus en Paulus NL72RABO03638 00 557 Rabobank Antonius NL41RABO03638 75 999 Rabobank Antonius - kerkbalans Secretariaat: maandag en donderdag van 9.00 - 12.00 uur. Varsselder-Veldhunten - HH. Martelaren van Gorkum Hoofdstraat 31, 7076 AG Varsselder tel. 0315 - 68 10 13 E-mail: rkvarsselder@mlparochie.nl NL57RABO01531.01.210 Rabobank Secretariaat: laatste woensdag van de maand van 10.00 - 11.00 uur. Varsseveld - H. Laurentius L. Veldkamp, Doetinchemseweg 21, 7051 AB Varsseveld E-mail: rkvarsseveld@mlparochie.nl Secretariaat: H. Damen, Graaf van Lohnstraat 35, 7051 CB Varsseveld. NL68INGB0000290863 - kerkbijdrage.

tel. 0315 - 24 21 25

tel. 0315 - 24 12 40


Inhoud

Locatiecorrespondenten

Parochie Maria Laetitia: Kerk in de samenleving: interview met Hans Pauw Dankbaarheid na een hartverwarmend afscheid ‘Torentje, torentje bussekruit’ door Steven van Woerkom ‘Van de bestuurstafel’ door Anja Dijcker Afscheid van Peter Ambting; een foto impressie Programma Geloofsverdieping september en oktober ‘Pastorale column’ door Jan van Heugten Vooraankondiging werkdag liturgie waarin parochianen voorgaan Maria Tenhemelopneming bij de Mariakapel in Vethuizen Jongerenreis Israël: een reis vol hoogtepunten Parochiële Caritas Instelling: Eenzaamheid is dichterbij dan je denkt Parochie Maria Laetitia: Weekendvieringen Doopschema Doordeweekse vieringen Azewijn - Ulft - Varsselder: Mededelingen Azewijn en Ulft Overdracht van de kerk HH. Martelaren van Gorcum Breedenbroek - Dinxperlo: Mededelingen Breedenbroek ‘JA zeggen en NEE doen’ Doetinchem: Gesprek met Thea Pelgrom Open Monumentendag in Doetinchem De Huet - Wijnbergen: “Hebben wij wel een klokkentoren nodig?” Etten: Afscheidsviering pastoor Ambting in Etten Gaanderen: Geslaagde vrijwilligersmiddag Gendringen - Megchelen - Netterden: Afscheid van Irene en Henk Terborg: Herhaalde oproep: de liefde tot God en de liefde tot de naaste Silvolde-Varsseveld: Eerste Heilige Communie 2018 met antwoordstrook Als de herst in aantocht is, door Anny Raben

4 6 7 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27

Azewijn/Ulft/Varsselder Vacature : redactie.parochieblad@mlparochie.nl Breedenbroek/Dinxperlo P. Tadema : p.tadema6@kpnplanet.nl Doetinchem G. Bomers : g.bomers@planet.nl Doetinchem (Wijnbergen De Huet) J. Caerteling : joopcae@gmail.com Etten S. Jansen : sjoerdjansen90@hotmail.com Gaanderen G. Vollenberg : g.vollenberg@gmail.com Gendringen/Megchelen/Netterden H. Roes : hannyenaloysroes@hotmail.nl Silvolde/Varsseveld G. van Aken : mauritiuskerk@gmail.com Terborg E. Bakker : info@bakkereventsupport.nl

28 29 30

Colofon

31

Hoofdredacteur : vacant Redacteur : diaken C. Peters Eindredactie : J. Hillebrand en Fr. van Vliet Eindcontrole : B. Kothuis Advertenties : G. Bomers Vormgeving : John Spekschoor, Creatief in Vormgeving - Terborg Druk : Senefelder/Misset - Doetinchem Oplage : 14800 exemplaren Verspreiding : 7 x per jaar. Eén exemplaar per ingeschreven adres in parochie-administratie, lokale gemeenschappelijke en openbare plaatsen (bibliotheek, Trefkuul, etc.).

32 33 34

Belangrijk om te weten Weekwachtnummer: tel. 0315 - 82 03 99 Uitsluitend voor aanvragen ziekenzalving, ziekenzegen en melding van overlijden. Zie ook pagina 34 voor alle gegevens van het pastoraal team, onbezoldigde diaken, internet en het centraal secretariaat van Parochie Maria Laetitia. VREUGDEBODE 05 SEPTEMBER - OKTOBER 2017

Diaconie C. Peters : c.peters@mlparochie.nl

Kopij voor het eerstvolgende nummer van de Vreugdebode kunt u vóór 1 OKTOBER a.s. per mail sturen naar een van de locatiecorrespondenten (zie hierboven). Het eerstvolgende nummer is voor de periode van 27 OKTOBER t.e.m. 7 DECEMBER 2017. Foto’s moeten minimaal 1 MB zijn en als aparte bijlage (JPEG) bij uw tekst worden meegestuurd.

3


Parochie Maria Laetitia

Kerk in de samenleving In deze eerste jaargang van de Vreugdebode is het thema van het hoofdartikel Kerk in de samenleving. In elk van de zeven edities die in 2017 verschijnen, wordt in dit kader een persoon, instelling, groep, actie of initiatief onder de aandacht gebracht. Waar wordt kerk-zijn zichtbaar in de samenleving, waar zien en ervaren we gelovige, kerkelijke inzet en betrokkenheid? Op de eerste plaats zoeken we de onderwerpen in het grote gebied van onze Parochie Maria Laetitia, maar misschien zal blijken dat ook een onderwerp van buiten de parochiegrens interessant genoeg is voor een artikel.

Op dinsdag 1 augustus ga ik op weg naar onze nieuwe pastoor. Hans Pauw woont in Doetinchem in een rijtjeswoning. In een gezellige huiskamer besluiten wij om het interview te houden aan tafel. Dan kan ik wat gemakkelijker schrijven. Daar spreken wij ook af om het interview in de ‘jij’-vorm te houden, want, zo zegt onze nieuwe pastoor: „Dat past het best bij mij.” Van tevoren was er op internet al wel het een en ander te vinden van Hans Pauw, en ik heb wat vragen opgesteld. Een beetje inkijk in het leven van onze nieuwe pastoor, zijn beweegredenen en visie. Hans Pauw werd geboren op 2 januari 1969 in Vinkeveen en is daar ook opgegroeid. 4

Hoe zou je jouw jeugd willen omschrijven? „Ik ben geboren als jongste in een gezin van vijf kinderen, drie broers en een zus. Wij woonden bijna direct aan het water. Ik leerde al heel jong zwemmen en bracht vele uren door op de Vinkeveense Plassen. Ik heb veel gevaren in een kano, maar naarmate de jaren vorderden, werd de opening in de kano wat te klein voor me. Overal op het water zag je het silhouet van de kerk van Vinkeveen. Dat beeld nam ik mijn leven lang mee. Mijn ouders waren gelovige, nuchtere mensen. Mijn moeder had vier broers bij de Broeders van Maastricht en aan hen zag ik wel hoe gelukkig een leven in dienst van God en mensen je kan maken.” In een uitgave van 2013 waarin priesters hun leven en gedachten over het priesterschap beschrijven, komt vaak het woord roeping, geroepen zijn of God heeft een stem naar voren. Hoe is dat bij jou gegaan? „Mijn oma heeft het waarschijnlijk het eerst gezien. Later werd mij verteld dat ze altijd zei: ‘Hans wordt clown of priester’.” (Met een glimlach die vaak die middag op zijn gezicht komt, zegt Hans: „Misschien moet je ook iets van de tragiek en de lichte zelfspot van een clown bezitten als pastoor.”). „Zelf wist ik al met mijn Eerste Communie dat ik priester wilde worden, maar mijn ouders namen dat niet erg serieus – en terecht! Ook omdat ze wisten dat de studie en het ambt als priester zwaar is. Zij vonden dat ik eerst een vak moest leren zoals de rest. Ik heb gewerkt in de groente en fruit, ik ben in militaire dienst geweest en werkte als vertegenwoordiger bij een houtimportbedrijf. Maar in dat werk kon ik niet echt mijn geluk vinden. Heel speciale momenten brachten mij dichter bij een antwoord op mijn roeping, maar dat ging heel geleidelijk. Een pastoor uit mijn jeugd maakte eens een ‘lied van de priester’ voor een jubileum. De eerste zin zal ik nooit vergeten: ‘Hij riep niet luid, maar ik moest gaan.’ Zo heb ik dat ook ervaren. Om er nog eens goed over na te denken besloot ik om alleen naar Malawi te gaan naar mijn oom die daar als missionaris werkte. Die zeven weken heb ik als een soort ‘rite de passage’ ervaren. Stil staan, overdenken, zien, proeven en voelen wat een keuze voor het priesterschap voor mij zou betekenen. Ik voelde me ook bijzonder aangesproken door het verhaal van Jona, die een opdracht van God niet wil horen, hij slaat op de vlucht. Als de walvis hem opslokt en hem later

uitspuugt op het strand, is er die tweede kans. God verwijt hem niets, maar geeft hem opnieuw de opdracht om te gaan. Dit keer gaat Jona wel. Een dierbaar verhaal, want ik lijk wel een beetje op Jona met die nieuwe kans. Ik kan nu zeggen dat ik als priester een gelukkig mens ben.” Op 1 juni 2002 werd je tot priester gewijd. Wat was voor jou een heel speciaal moment in deze dagen? „Eigenlijk zijn er twee hele mooie momenten. In de middag voor mijn wijdingsdag kreeg ik thuis van mijn ouders mijn kelk, van mijn broers en zussen de pateen en van mijn neven en nichten de ampullen. In deze kring van mijn familie heb ik deze liturgische attributen gezegend en daarna mijn ouders de neomistenzegen geven. Dat was een heel bijzonder en intiem moment. De tweede kostbare herinnering is mijn eerste mis in Vinkeveen op de dag daarna. Opgegroeid in deze kerk – ik heb er ook veel vrijwilligerswerk gedaan – mocht ik nu ineens op de plek staan van mijn oude pastoor om de eucharistie te celebreren. Het jongerenkoor waar ik lid van was, zong, de mensen tussen wie ik opgroeide, namen mij aan in de gemeenschap als priester, een geweldig gevoel. Nog steeds hoor ik erbij, en als het even kan, ga ik graag een keer voor in de viering als ik weer terug ben in Vinkeveen.” Je eerste benoeming als pastoor was in het parochieverband Tubbergen. Bij jouw afscheid werd je als volgt omschreven door de vicevoorzitter: „We hebben Hans Pauw leren kennen als een bezielend priester, enthousiast, sociaalvaardig en communicatief.” Wil je eens stil staan bij deze omschrijving en er nu zoveel jaren later weer invulling aan geven? „Mooie complimenten waar ik nog een beetje verlegen van word. Het was een mooie eerste benoeming. Ik was jong en heel enthousiast, maar ook onzeker of ik deze grote taak wel zou aankunnen als westerling op Twentse grond. Ik ben er met hart en ziel aan het werk gegaan en heb er een prachtige tijd gehad. En die bezieling komt natuurlijk allereerst van de Heilige Geest, de helper. Het pastoraat is mij dierbaar. Ik ga graag met mensen om en luister naar hun verhalen en het raakt mij nog steeds dat ik zo dicht bij mensen mag komen en zoveel vertrouwen krijg als ambtsdrager.”


Per 1 november 2007 werd hij pastoor van de samenwerkende parochies in Amersfoort, Hoogland en Hooglanderveen. Bij wijze van afscheid kreeg ik een schoffel, klompen, tuinkasje, tent, stoeltje en een eik mee om het ‘tuinonderhoud’ in de regio Arnhem voort te zetten. De scheidend pastoor verliet onder grote hilariteit zittend in een kruiwagen - een Pauwmobiel - de kerk. „De schoffel, dat is een mooi verhaal, ik kreeg die bij mijn installatie in de hand gedrukt als een soort staf, terwijl ik tussen mijn collega’s stond. Automatisch draaide ik de schoffel horizontaal en zei: ’Pak allemaal die steel maar vast, samen de hand aan de ploeg.’ Zo stonden wij op rij, achter de lange steel van de schoffel. Klompen kreeg ik om stevig te staan en me niet te snel op mijn tenen te laten trappen, in ons kerklandschap zeker niet overbodig, en een tent omdat ik zoveel verhuisde. De eik als verwijzing naar onze bisschop en ook als uitnodiging om stevige wortels te ontwikkelen en te blijven groeien. De stoel om rustig bij de mensen te zitten én te rusten, want dat heb ik als pastoor en vicaris ook zeker nodig.” Met ingang van 2 februari 2009 werd je benoemd tot bisschoppelijk vicaris van het Vicariaat Arnhem en voor het taakveld jeugd, jongeren en catechese. Aarzelend was je bij de vraag van de bisschop om vicaris te worden. Je vond jezelf niet de meest geschikte of aangewezen persoon en je wilde de parochie niet in de steek laten. Wat maakte tenslotte dat je toch ‘ja’ zei? „Ik zei ‘ja’ omdat mijn collega-vicarissen het met mij wel zagen zitten. Ik kreeg van hen te horen: ’We hopen dat je het doet.’ Bovendien was de bisschop vasthoudend en mijn moeder zei tegen mij: ‘Ja jongen, je hebt wel wat beloofd’ – doelend op de gelofte van gehoorzaamheid. Daarnaast was ik blij met het takenpakket Jeugd/ jongeren en Catechese. Daar zag ik wel een mooie uitdaging in. Daarom heb ik tenslotte ‘ja’ gezegd.” En na vele vervangende plekken als pastoor in diverse parochieverbanden dan nu een 50

procent aanstelling als pastoor van Parochie Maria Laetitia. Je bent geen onbekende in onze parochie. In de voormalige Verrijzenis Parochie ben je waarnemend pastoor geweest na het overlijden van pastoor Wim van Essen. Je bent als Vormheer ook diverse keren actief geweest in onze regio. Maar nu stap je in de grote Parochie Maria Laetitia. „Het was mijn eigen wens om voor 50 procent als pastoor te worden aangesteld en niet als waarnemend pastoor. Ik heb dit om twee redenen gevraagd: - wij weten niet of en op welke termijn er een andere pastoor beschikbaar zal zijn. We kampen met schaarste. - belangrijker vind ik dat wij samen aan de toekomst kunnen blijven werken van de nieuwe parochie en dat kan ik beter en krachtiger doen als jullie pastoor.” Wat zie je als sterkte punten van de Parochie Maria-Laetitia? „Natuurlijk moet ik de parochie nog beter leren kennen, maar zoals ik er nu tegen aan kijk, is een sterk punt het besef dat wij niet bang moeten zijn voor de toekomst. En in de meeste locaties leeft sterk dat samenwerking belangrijk is en steeds belangrijker wordt. De jongerengroep Impulz is daar een mooi teken van, de diaconie staat stevig op de kaart, en het liturgisch aanbod is goed aangepast aan de vraag. Verder wil ik graag eerst alles goed verkennen en veel mensen ontmoeten.” Waar zullen vooral je werkzaamheden komen te liggen? „Als priester ligt mijn eerste verantwoordelijkheid bij de viering van de sacramenten en het pastoraat dat daarbij hoort. Als pastoor draag ik verantwoordelijkheid voor het bestuur. Op beide terreinen wil ik graag in gedeelde verantwoordelijkheid werken. Natuurlijk ben ik eindverantwoordelijk, maar ik kan het niet alleen.” Waar liggen je zorgen voor de komende tijd als onze pastoor? „Mijn zorg ligt vooral bij de vraag naar vitaliteit. Hoe gaan wij om met de

“Het pastoraat is mij dierbaar. Ik ga graag met mensen om en luister naar hun verhalen en het raakt mij nog steeds dat ik zo dicht bij mensen mag komen en zoveel vertrouwen krijg als ambtsdrager” vergrijzing en de krimp? Lukt het ons om mensen betrokken te houden bij onze geloofsgemeenschap, zodat wij door kunnen gaan? Hoe sterk zijn wij als gelovige gemeenschap, ook naar de toekomst?” Wat vind je vooral belangrijk in de omgang met de mensen met wie je te maken krijgt? „Ik vind respect en vertrouwen belangrijk en dat natuurlijk wederzijds. Ik werd door een oudere parochiaan in Amersfoort altijd aangesproken met ‘eerwaarde’ en vond dat wat erg verheven voor mij als jonge priester, maar hij stond erop. Ik zei hem: ‘Als u maar weet dat u in mijn ogen evenveel waard bent en in Gods ogen misschien wel méér, dan vind ik het goed.’ In het woord vertrouwen zit voor mij ook vertrouwelijkheid, het durven delen met elkaar van wat ons beweegt en bezighoudt. Wij moeten samen goed omgaan met deze kostbare begrippen.” Welke woorden zou je ten slotte mee willen geven als basiswoorden voor de komende tijd waarin wij samen als parochie onderweg gaan? „Bij mijn wijding koos ik een motto: ‘Dient elkaar!’ (Naar 1Petrus 4,10). Laat ieder met zijn gaven en talenten bijdragen aan de opbouw van kerk en wereld en dienstbaar zijn aan elkaars geluk.” Tenslotte wil ik graag eindigen met het vragen van Gods zegen over jouw werk. Moge wijsheid en kracht jou vergezellen in jouw werk als pastoor, voor en binnen ons bestuur, ons team, onze collega’s, voor alle vrijwilligers en alle parochianen. Wees welkom en voel je welkom, en moge wij vol kracht en geloof samen op weg gaan naar de toekomst. Pastoraal werker Mia Tankink Foto: Ton Harbers

VREUGDEBODE FEBRUARI-MAART 05 SEPTEMBER - OKTOBER 2017 2017

5


Parochie Maria Laetitia

Inloopcentrum ’t Kruispunt Deze deur staat voor u open!

Dankbaarheid na een hartverwarmend afscheid Met een gevoel van dankbaarheid vertrek ik uit Parochie Maria Laetitia, waar ik ruim zeven jaar, doorgaans met veel plezier, mocht werken. Dankbaar ben ik voor die jaren dat ik met u het leven en het geloof mocht delen. Dankbaar ben ik ook voor het afscheid waaruit de waardering van zoveel mensen voor mijn werk in deze parochie sprak. Het was een mooie afronding! Toen ik op de ochtend van 2 juli thuis aan het ontbijt zat, vroeg ik me af hoe het afscheid eruit zou gaan zien. Op dat moment kon ik me dat niet indenken. Vervolgens kwam de ene verrassing na de andere. Bij aankomst was er al dat mooie bloemstuk met de woorden ‘bedankt’, daarna de mooie eucharistieviering die vol verrassingen zat. Zoveel inzet van mensen! Het organiserende team, het geweldige koor, de prachtige versiering in de kerk, het mooie boekje, de schutterijen die een vendelhulde brachten, de begeleiding van het muziekkorps en de goed verzorgde receptie met die enorme toeloop. Ik zie terug op een hele mooie dag, het was echt geweldig. Bedankt daarvoor! Op donderdag 20 juli mocht ik in Bethlehem een cheque overhandigen aan dr. Hiyam Marzouqa, medisch directeur van het Caritas Baby Hospital. Op de cheque prijkte het geweldige bedrag van € 8.000, de opbrengst voor het cadeau bij gelegenheid van mijn afscheid. Genoeg geld voor bijna vier infuuspompen en bijna het dubbele van het streefbedrag. Samen met dertig jongeren uit Nederland werden we tijdens de reis naar het H. Land rondgeleid door het babyziekenhuis en hebben we gezien hoe het geld op een goede manier wordt ingezet om het leven van kinderen te redden of te verbeteren. Uw bijdrage redt levens. Samen met de staf van het ziekenhuis wil ik u bedanken voor uw royale gaven. Eventueel kunt u meer informatie vinden over het ziekenhuis door op YouTube te zoeken op Kinderhilfe Bethlehem. Mij rest om u alle goeds te wensen. Als Norbertijn zal ik de parochie blijven begeleiden met mijn gebed en ik hoop dat u ook voor mij blijft bidden. Fr. Peter Ambting OPraem

Mantelzorgviering 1 oktober 2017 Op zondag 1 oktober organiseert de Raad van Kerken Oude IJsselstreek voor de vierde keer een mantelzorgviering voor allen die betrokken zijn bij mantelzorg. Er klinken verhalen van mantelzorgers en passende Bijbelverhalen. Het thema is: Veranderende Relaties bij Mantelzorg. De aanvang van de viering is 15.00 uur. Aansluitend is er gelegenheid tot ontmoeten en gesprek onder genot van koffie/thee. Wanneer? Zondag 1 oktober 2017 Waar? Petrus & Pauluskerk, Kennedyplein 9, Ulft. Aanvang: 15.00 uur. Meer informatie: www.rvk-oudeijsselstreek.nl 6

Parochie Maria Laetitia ziet zichzelf als een plek waar mensen elkaar, op kruispunten van het leven, als tochtgenoten ontmoeten. Inloopcentrum ‘t Kruispunt is zo’n plaats. Een plek waar je zomaar even binnen kunt lopen voor een gesprekje, voor een kopje koffie of om gewoon even tot jezelf te komen, waar je een luisterend oor vindt om te praten over dingen die je belangrijk vindt, waar je ook mensen uit je omgeving kunt treffen voor een gezellig samenzijn. Wanneer? Op donderdagmorgen tussen 09.30 en 12.00 uur. Waar? De ontmoetingsruimte van de Petrus en Pauluskerk, Kennedyplein 9 in Ulft (ingang via de witte deur).

Dank, dank! Resultaten Vastenactie 2017

Dit jaar richtte de Vastenactie van de Parochie Maria Laetitia zich op het project Lumen Valley in het West-Afrikaanse land Togo, waar de broeders van Sint Jan actief zijn om werkloze jongeren te scholen en aan duurzaam werk te helpen. Het project werd mede opgezet door mijn collega diaken Jouke Schat en zijn vrouw Cécile. In de vieringen van 12 maart hebben Jouke in de Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming in Doetinchem en Cécile in de HH. Antonius – Petrus & Paulus in Ulft het project nader toegelicht. Daarnaast zijn zij op 10 maart aanwezig geweest bij een actie op de school De Plakkenberg in Silvolde. De inzet van velen voor deze actie is groot geweest. Hulde aan alle mensen die hebben meegeholpen om dit tot een succes te maken. Maar ook dank aan alle gulle gevers. Het is mooi om te zien waarin we als Parochie Maria Laetitia elkaar kunnen vinden en groot zijn. Hierbij de resultaten van de ophaalacties, collectes, afgegeven machtigingen en persoonlijk afgegeven giften per locatie: H. Mattheus Azewijn HH. Petrus en Paulus Breedenbroek De Goede Herder Dinxperlo OLV Tenhemelopneming / H. Geest Doetinchem H. Martinus Wijnbergen / De Huet H. Martinus Etten H. Augustinus / H. Martinus Gaanderen H. Martinus Gendringen H. Martinus Megchelen H. Walburgis Netterden H. Mauritius Silvolde H. Gregorius Terborg HH. Antonius - Petrus & Paulus Ulft WZC Het Weerdje Doetinchem WZC Pelgrim Gaanderen Particulieren

€ 788,43 € 1.289,97 € 1.814,76 € 2.219,25 € 369,18 € 1.617,85 € 439,44 € 1.599,01 € 1 .053,83 € 6 5,00 € 3 .546,50 € 213,86 € 1.247,39 € 45,05 € 23,00 € 200,00

De totale opbrengst is daarmee gekomen op € 16.532,52. Een fantastisch bedrag! Namens de Jongeren in Togo die aan een toekomst mogen werken, de Broeders van St. Jan, Jouke en Cécile Schat hartelijke dank voor dit mooie resultaat. Namens de gezamenlijke MOV groepen van de Parochie Maria Laetitia, Diaken Jan van Heugten


Torentje, torentje bussekruit ‘Zo maar een dak’

Agenda Vorming & Toerusting - Lezing door dr. Peter Nissen: Vijf eeuwen reformatie, en hoe nu verder? Donderdag 21 september, 20.00 uur, Kerkelijk Centrum De Wingerd. - Lezing door drs. Huub Schumacher: God, wat ben je veranderd…! Over veranderend geloven en veranderende godsbeelden. Donderdag 26 oktober, 20.00 uur, Kerkelijk Centrum De Wingerd. Agenda Ontmoeting & Inspiratie - De ongrijpbare mens Start: maandag 11 september - Kijk op Geloof Start: dinsdag 12 september - Lastige bijbelverhalen Start: woensdag 13 september - Christelijke meditatie Ochtendgroep, start: dinsdag 19 september Avondgroep, start: dinsdag 26 september - Vrouwen 50+ groep Start: donderdag 21 september - Maar eerst koffie… Start: donderdag 21 september - Wat geloven vluchtelingen Start: dinsdag 26 september - Leerhuis Kerk & Israël Start: 11 oktober - Verlaat Verdriet Zondag 1 oktober - Lenny Kuhr Zondag 15 oktober - Mediteren op thema Start: vrijdag 20 oktober - Kom naar voren! Dinsdag 24 oktober - Gelijkenissen psychologisch gezien Start: maandag 30 oktober Voor nadere informatie en opgave voor bovenstaande activiteiten: zie de flyer van Ontmoeting & Inspiratie en het programmaboekje van Vorming & Toerusting op de website: www.maria-laetitia/activiteiten.

Ierseke Ierseke was in de maand juli even in het nieuws vanwege de plannen van het kerkbestuur voor de bouw van een nieuwe megakerk die plaats moet bieden aan meer dan 2.000 gelovigen. Omwonenden vreesden overlast van de grote toeloop van gelovigen. Voor de aardigheid ben ik eens gaan googlen naar de top-100 van grootste kerken in Nederland. Aan kop gaan de kerken van de Gereformeerde Gemeenten met acht vertegenwoordigingen bij de eerste tien; allemaal ruimte gevend aan meer dan 2.000 gemeenteleden. In dit bijkans brute geweld van megalomaniteit valt onze katholieke kerkprovincie bijna helemaal in het niet. Oké, we hebben onze goeie ouwe St. Jan (1.220 plaatsen, 24-ste). Daar ben je dan wel voor 50 procent van de plaatsen veroordeeld tot het volgen van de eredienst via de monitor. Eerlijk gezegd ben ik er niet zo heel erg rouwig om dat aan mammoetgebouwen als hierboven beschreven, bij ‘ons’ niet (meer) gedacht hoeft te worden. In Terborg passen we bijvoorbeeld met gemak op en om het priesterkoor. In tegenstelling tot Ierseke, Opheusden, Rijssen of Barneveld en nog meer van dat soort plaatsen, hoeven wij dus niet te vrezen voor de overlast van een te grote toeloop van gelovigen. Voor de buitenwereld hebben we al genoeg te stellen met kritische vragen van ver boven de Balkenende-norm verdienende presentatoren van praat- en nieuwsprogramma’s. Vragen die onder andere gaan over de ‘rijkdom in stenen’ (de Sint Pieter, etc.) van de Katholieke kerk. Onze man van de Moderne Devotie, Geert Grote, fulmineerde, ruim 670 jaar geleden al, in zijn traktaat Contra turrim Traiectensem tegen de bouw van de zo nodig hoogste toren en andere prestigeprojecten in de Lage Landen. Maar ook en vooral tegen de manier waarop bijvoorbeeld de Domtoren destijds bekostigd werd. Ik bevind me dus in goed gezelschap en mocht het u ontgaan zijn: de dominantie van onze moederkerk is, in ieder geval in Nederland, verleden tijd. Geen plaats meer dus voor hoogmoed of pronkzucht. Coeliakie Ik reken paus Franciscus tot een van mijn grote inspiratoren. Dat is nog steeds zo, maar iets van mijn krediet is hij nu toch wel kwijtgeraakt. Namelijk door zijn stem niet te verheffen tegen de onzalige gedachte vanuit zijn omgeving om glutenvrije hosties te verbieden. Zou coeliakie ooit een beletsel tot het priesterschap zijn geweest? Waarom mensen op die gronden uitsluiten ter communie te gaan? Daar moest je vroeger wel een behoorlijk scheve schaats voor gereden hebben. Toch? Deze foute beslissing, vanuit welk dogmatisch gedachtenspinsel dan ook, zal hopelijk herroepen worden. En als Franciscus het niet doet, dan doe ik het wel. Volle Paskerk Ja, beste lezers, en dan hebben we, nog niet zo lang geleden, getuige mogen zijn van een afgeladen volle Paskerk, inclusief megakoor en father Jim uit Amerika. Zo’n volle kerk, principeloos wezen dat ik ben, had toch wel wat. De reden tot die grote belangstelling was gelegen in het feit dat pastoor Peter Ambting ons ging verlaten. Wij konden pastoor Peter de laatste tijd tot onze stadsgenoot rekenen. Wij mochten hem helaas niet begroeten bij een van onze 37 Ontmoetings- en Oecumenische vieringen die we tijdens zijn pastoorschap hebben gehouden in Terborg. Zo dichtbij en toch zo ver weg. Daar zijn voldoende verklaringen voor aan te dragen. Onder meer een overvolle agenda met andere, wellicht nóg belangrijker verplichtingen. Wie zal het zeggen? Onze pastoor Peter heeft het zeker niet makkelijk gehad, die zeven jaar dat hij onze pastoor mocht zijn. Wie weet, zal hij in Amerika wél geconfronteerd worden met overlast zoals in Ierseke, vanwege een uit de hand gelopen toeloop van gelovigen… Dat het hem in alle opzichten goed moge gaan. Steven van Woerkom

VREUGDEBODE 05 SEPTEMBER - OKTOBER 2017

7


Wij zijn er voor u. Voor, tijdens en na de uitvaart. Ilse Huls en Ellen Wezendonk Bel ons gerust voor een afspraak als u uw uitvaartwensen met ons wilt bespreken. Monuta Achterhoek 0315 - 630 405, dag en nacht bereikbaar www.monuta.nl/ulft

Gezellig even bijkletsen in onze brasserie? St. Jorisplein 14 7061 CN TERBORG T +31(0)315 39 71 39 www.deroodeleeuw.com

De Roode Leeuw. Het moment is daar.


Parochie Maria Laetitia

Islam, bedreiging of uitdaging? Lezing door Kerk in Nood ‘Islam’, het is een woord dat heden ten dage telkens terugkomt: op het journaal, in de politiek en misschien ook wel bij u aan tafel. We hebben er waarschijnlijk beelden bij. En als die beelden door het nieuws gevormd worden, zijn dat geen vrolijke. Kloppen die beelden? Als iets duidelijk werd tijdens de lezing van Joris van Voorst tot Voorst, directeur van Kerk in Nood, op 20 juni is dat ‘de islam’ een zeer complex en veelkleurig fenomeen is. Wie bij ‘islam’ alleen aan ISIS denkt, ziet veel over het hoofd, veel islam, en vooral ook heel veel - gematigde - moslims. Blijft de vraag of deze complexe islam een bedreiging of een uitdaging is. Daarover sprak Van Voorst tot Voorst in de Paskerk. Hij komt al jaren in landen waar de kerk het moeilijk heeft, waar christenen vervolgd worden. Meestal is dat in landen waar de islam de boventoon voert. Overigens liggen de kaarten soms ook anders. In India bijvoorbeeld worden moslims door hindoes onderdrukt, en wie herinnert zich niet Noord-Ierland: katholiek tegenover protestant, enzovoort. Dat gebeurt overigens ook onder moslims: soennieten onderdrukken sjiieten en vice versa. Terreur zoals die van ISIS of Al Qaeda is overigens niet specifiek op christenen gericht, maar tegen allen die in hun ogen afvallig zijn. Er lijden heel veel meer moslims onder islamitische terreur dan christenen. Christenen worden, als ‘mensen van het boek’ (bijbel), vaak minder hard getroffen dan anders- of ongelovigen. Hoe verhouden onze zusterkerken in die landen zich met moslims? Er zijn plaatsen waar en tijden waarin dat heel goed gaat, waar een gezonde samenleving bestaat, waar het overgrote deel van de moslims - de gematigden - in respect samenleeft met christenen en vice versa. Maar dat is niet altijd zo; er is sprake van een opkomst van islamgeoriënteerde terreur. En hoewel het daarbij slechts om een minuscule fractie van het totale aantal moslims gaat, zijn die terreurgroepen wel heel (beeld)bepalend, en zijn hun terreurdaden onmiskenbaar verwerpelijk. Overigens is dergelijk religieus fanatisme (helaas) niets nieuws; het is van alle tijden en alle religies. In de geschiedenis steekt het telkens weer de kop op, zoals nu vanuit de islam. Discussie of dialoog? Terug naar de vraag: hoe leven christenen en moslims op een gezonde wijze samen? Niet door in discussie te gaan, zegt Van Voorst vanuit zijn jarenlange ervaring met die vraag. Door wezenlijke verschillen tussen het christendom en de islam, bijvoorbeeld in het godsbeeld, heeft discussie geen zin. Vooral niet omdat de islamitische theologie, anders dan de onze, onbediscussieerbaar is. Het is veel zinvoller de dialoog aan te gaan dan de discussie. Mensen (ongeacht hun religie) die in dialoog zijn, leren elkaar kennen zoals ze werkelijk zijn. Mensen zoals ze/we werkelijk zijn, heel gewone kwetsbare, kleine mensen. Los van beelden die media, politici of terroristen over ‘de ander’ oproepen. Vanuit die kleine contacten ontstaat veel meer goeds dan vanuit het roepen van grote woorden. Het antwoord op islamgeoriënteerde agressie ligt, volgens Van Voorst, dan ook niet in wapens of in wetten, maar in christenen die daadwerkelijk christen zijn, in gebed, in daden én dialoog. Een uitdaging dus! Martin Tuk

VREUGDEBODE 05 SEPTEMBER - OKTOBER 2017

Van de bestuurstafel Als u deze column leest, is het al bijna twee maanden geleden dat de Parochie Maria Laetitia op indrukwekkende wijze afscheid heeft genomen van toen nog pastoor Peter Ambting. Inmiddels heeft hij zijn intrek genomen in de St. Norbert Abbey in Wisconsin , is hij ingekleed en begonnen aan zijn novice-tijd. Goede wensen , veel innerlijke rust en inspiratie, vergezeld van Gods Zegen moge hem een goede tijd en toekomst bieden. In het ‘Algemeen Reglement voor bestuur van een parochie van de Rooms Katholieke Kerk in Nederland’ is vastgelegd dat een pastoor de voorzitter van het parochiebestuur is. Daarom verwelkomt het parochiebestuur pastoor Hans Pauw als zijn nieuwe bestuursvoorzitter. Tevens bekleedt hij het voorzitterschap van het pastorale team. Mede namens de overige bestuursleden een hartelijk woord van welkom en wij wensen hem daarbij veel kracht en sterkte en spreken de wens en het vertrouwen uit dat in goede harmonie met elkaar op een open, constructieve wijze de bestuurstaken worden uitgevoerd. De afgelopen jaren is door velen met grote, niet aflatende inzet en inspanningen heel veel werk verricht om uiteindelijk te komen tot waar we nu staan: de Parochie Maria Laetitia. Veel beleidsnota’s uit de fusie-overeenkomst zijn inmiddels herschreven en aan de locaties aangeboden, maar er ligt nog een scala aan taken die nog aangepast en uitgevoerd moeten worden. Speerpunten voor de komende periode zijn: - Actualiseren van de ledenadministratie - Gestalte geven aan de commissie permanente geldwerving - Actualiseren van de richtlijnen voor personeel/vrijwilligers - Actualiseren van het beleid voor afdrachten geldstromen. Dit zijn slechts enkele onderwerpen die door het bestuur opgepakt en met de locaties gecommuniceerd en tot beleid verheven moeten worden. Daarnaast zal er continu aandacht moeten blijven worden besteed aan samenwerking met het pastorale team en de lokale geloofsgemeenschappen. Dat daarbij nauwlettend in de gaten gehouden zal worden hoe de toekomstige ontwikkelingen zijn wat betreft kerkbezoek , financiële posities enz., enz. behoeft volgens mij geen nadere uitleg. Hoewel het huidige parochiebestuur qua samenstelling redelijk ‘jong en nieuw’ is (het betreft hier zeker niet de leeftijd van de meeste leden) mag ik wel benadrukken dat allen zeer begaan zijn met de toekomstige ontwikkelingen binnen onze grote parochie met het doel de parochie een goede plaats in de Achterhoek te geven en die te behouden. Anja Dijcker, secretaris

9


Afscheid Peter Ambting als pastoor van Parochie Maria Laetitia Zondag 2 juli nam Peter Ambting in een plechtige eucharistieviering in de kerk van OLV-Tenhemelopneming in Doetinchem afscheid als pastoor van de grote regioparochie Maria Laetitia. Na de mis stroomden parochianen en gasten massaal naar de aula van het Ludgercollege om persoonlijk afscheid van hem te nemen. Peter zet zijn priesterlijk leven voort in de abdij van de Norbertijnen in De Pere, Wisconsin, USA. In de overvolle Paskerk ging pastoor Peter voor, met hem op het priesterkoor waren behalve de vele acolieten en misdienaars het voltallige pastorale team en father Jim als representant van Saint Norbert Abbey. Een koor van 200 personen uit de hele parochie zong, deels vanuit de zijbanken, o.l.v. Ben Simmes. De plechtige viering, de koorzang, de gelovigen tot in alle hoeken, alles samen

droeg bij aan een sfeervolle, devote en gevoelvolle plechtigheid, die tot het eind - na zeven kwartier - ieders aandacht vasthield. Aan het eind sprak Berry Daalhuizen Peter namens het pastorale team hartelijk toe en overhandigde hem een stola met het embleem van de Maria Laetitia Parochie. Van achter de kerk trokken de muzikanten van Schuttersgilde St. Hubertus, Ulft, en vendeliers uit omliggende plaatsen voor pastoor Peter met zijn familie en 500 parochianen uit naar het Ludgercollege, waar een zee van vendels hem hulde bracht, wat hem zichtbaar ontroerde. Daarna stroomde de aula vol, waar koffie, thee, een broodje, drankjes en hapjes wachtten. Thijs Kemperman, penningmeester, sprak Peter toe, overhandigde hem een door meer dan vijftig mensen ingesproken naar Amerika mee te nemen digitale groet, en maakte bekend dat al ongeveer ₏ 7.500,- gestort was voor Peters afscheidscadeau, de aanschaf van infuuspompen voor het kinderziekenhuis in Bethlehem. Peter sprak een uitgebreid dankwoord. Daarna was er alle tijd voor de zeer velen voor een persoonlijk afscheid van hun pastoor Peter. Afscheid van Peter Ambting, uit alles blijkt deze morgen dat de parochianen pastoor Peter in hun harten hebben gesloten. Gerard Bomers Foto’s: Ton Harbers

10

Father Jim, Saint Norbert Abbey


Medical Equipment Needed For Caritas Baby Hospital – Bethlehem

VREUGDEBODE 05 SEPTEMBER - OKTOBER 2017

11


Parochie Maria Laetitia

Programma Geloofsverdieping september en oktober Meditatief bijbellezen Meditatief bijbellezen of lectio divina is een eeuwenoude manier van het lezen van de Schrift en kent vier stappen: 1. Het aandachtig lezen van de tekst (lectio), 2. Het overwegen van het schriftgedeelte (meditatio), 3. Het bidden; het zich toewenden tot God vanuit het geraakt-zijn door de tekst (oratio) en 4. Het rusten in Gods aanwezigheid om te horen wat Hij vraagt van ons (contemplatio). De lectio divina gebeurt in een sfeer van stilte en aandacht. Deze manier van bijbellezen voedt ons geloofsleven, zodat we worden ’als boom geplant aan levend water’ (Psalm 1,3). Naast een korte uitleg van deze leeswijze gaan we samen aan de slag om deze manier van schriftlezen in te oefenen, zodat we ook thuis op deze wijze in de bijbel verder kunnen lezen om ons geloof te voeden. Dinsdag: Tijd: Plaats: Woensdag: Tijd: Plaats:

3 en 10 oktober 19.30 - 21.00 uur OLVrouw Tenhemelopneming, Doetinchem 4 en 11 oktober 19.30 - 21.00 uur Petrus en Pauluskerk, Ulft.

Geloven Nu-groepen Wat is een Geloven Nu-groep? In een kleine groep spreken we aan de hand van een bijbelverhaal met elkaar over geloof en leven. De vragen bij de bijbeltekst nodigen uit tot inspirerende gesprekken over de actualiteit van kerk en geloof. Er is alle ruimte voor persoonlijke vragen en ook het bijbelverhaal wordt nader toegelicht.

Liberate, een koor dat zingt en swingt Het is een goede gewoonte van Koor Liberate uit Gaanderen dat zij eens in de twee jaar een popconcert organiseren. Naast het instuderen van moderne gospels houdt het koor zich ook bezig met het oefenen van popmuziek van toen en nu. Deze popmuziek wordt dan gepresenteerd tijdens een popconcert. Ook dit jaar is het weer zover. Op zondag 29 oktober a.s. presenteert Liberate het koffie-, popconcert Sing along in café- restaurant Het Onland. Het geheel in herfstsfeer aangeklede concert belooft een toppertje te worden. Oud materiaal, maar ook veel nieuw materiaal zal de revue passeren. Liberate staat onder leiding van Marjo Harmsen. Licht en geluid zullen verzorgd gaan worden door Walter Bouwman, bekend van onder andere Warboel, KatzMaV en Koor Janboel. De aankleding van de zaal zal worden verzorgd door derdejaarsleerlingen van de groenafdeling van AOC Doetinchem. Zij gaan zorgen voor een prachtige en smaakvolle herfstsfeer. Muzikale verrassing Ook is het een goede gewoonte dat tijdens de concerten van Liberate ruimte gemaakt wordt voor een gastoptreden. Deze keer is te gast Mannenkoor Shansons uit Doetinchem e. o. Zij gaan het publiek verrassen met aanstekelijke en herkenbare (pop)songs, overgoten met een spontaan en oprecht sausje. Hun dirigent is geen onbekende in de Gaanderense gemeenschap, dat is namelijk Harry Thissen. Hij was ooit dirigent van Koor Liberate. 12

De groep is open voor iedereen: katholiek, protestant, gelovig of niet gelovig. Er zijn twee groepen: één in Doetinchem en één in Terborg. De groep in Doetinchem komt samen op: Woensdag: 20 september, 25 oktober en 29 november Tijd: 14.30 - 16.00 uur Plaats: Parochiecentrum OLVrouw Tenhemelopneming. De groep in Terborg komt ongeveer om de drie weken samen en wel in het Jorishuis, locatie H. Georgius. De ene keer wordt de bijeenkomst geleid door de dominee, de andere keer door de pastor. De data worden vastgesteld in onderling overleg. Dinsdag: 12 september Plaats: Jorishuis, locatie H. Georgius, Terborg Tijd: 19.30 - 21.00 uur. Informatie In de folder ‘Geloofsverdieping najaar 2017’ vindt u verdere informatie over het programma. De folder staat ook op de website van de parochie: www.maria-laetitia.nl. Aanmelding U kunt zich telefonisch of per e-mail opgeven voor de activiteiten op het volgende adres: Secretariaat locatie OLVrouw Tenhemelopneming Tel. 0314 - 39 10 91 (maandag, woensdag en vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur). E-mail: rkdoetinchem@mlparochie.nl of Pastor Berrie Daalhuizen. E-mail: b.daalhuizen@mlparochie.nl Ruim voor dit concert een plaatsje in in uw agenda. Aanvang 11.00 uur. Entree €7,50. Kinderen tot en met 12 jaar gratis. Dit geldt ook voor Tientjesleden en leden van de Honderdclub van Liberate. Kindercrèche is aanwezig. Bezoek ook onze website: koorliberate.wordpress.com en/of onze Facebook-pagina: Koor Liberate. Daarop zal veel over bovengenoemd concert te vinden zijn. Tot 29 oktober, Liberate en Shansons staan uitgeslapen voor u klaar. Ook samen zullen zij hun vrouwtje c.q. mannetje staan tijdens dit concert. Niet komen is veel missen. Mannenkoor Shansons


Oude IJsselstreek op bedevaart naar Kevelaer Het Broederschap van Kevelaer Oude IJsselstreek maakt zondag 3 september 2017 een busbedevaart naar dit Duitse Maria-bedevaartoord. De pelgrims komen uit de Parochie Maria Laetitia (Doetinchem-Ulft e.o.) Het is voor de 131e keer dat deze reis wordt gemaakt. Het thema voor deze pelgrimsreis is: “Leven naar Gods Woord”. Eucharistieviering De dag in Kevelaer begint om 12.00 uur met een eucharistieviering. Verder is er ‘s middags de kruisweg en de bedevaart wordt afgesloten om 17.30 uur met het lof en zegening van devotionalia. De gezangen tijdens de eucharistieviering worden verzorgd door het kerkkoor uit Netterden. De voorgangers in de vieringen zijn de pastores Morsink, Smits en diaken Peters. Aanmelden en meer informatie tot en met woensdag 30 augustus a.s. bij de plaatselijke broedermeester of bij: M. Hoksbergen (tel. 0315 - 68 56 53). Fietsbedevaart Op dezelfde dag wordt ook een fietsbedevaart gemaakt. Deze tocht start om 6.45 uur op het Kerkplein in Gendringen. In Kevelaer wordt tot en met de kruisweg aangesloten bij de buspelgrims. De fietspelgrims vertrekken rond 16.00 uur uit Kevelaer. De afsluiting is onderweg bij een Mariakapel. Aanmelden en meer informatie bij: M. Hoksbergen (tel. 0315 - 68 56 53) of E. Oude Elberink (tel. 0315 - 37 73 87). Foto: Archief Broederschap Kevelaer Oude IJsselstreek

Impulz KIEK-INFO

Locatie OLV/H. Geest: - zondag 27 augustus , - zondag 10 september, - zondag 8 oktober, - zondag 22 oktober, - zondag 12 november, - zondag 3 december, - zondag 10 december,

10.30 uur, familieviering 10.30 uur, kindernevendienst 10.30 uur, kindernevendienst 10.30 uur, familieviering 10.30 uur, kindernevendienst 10.30 uur, familieviering 1e Advent 10.30 uur, kindernevendienst 2e Advent - zondag 17 december, 10.30 uur, kindernevendienst 3e Advent - zondag 24 december, 17.00 uur, familiekerstavond met pastor De Haan Locatie Wijnbergen: - zaterdag 7 oktober, 19.00 uur, presentatieviering vormelingen m.m.v. koor Monte Vino

Pastorale column door Jan van Heugten

Afscheid en een nieuw begin Na de vakantieperiode gaan we weer een nieuw pastoraal jaar in. Meestal merkt u daar niet zoveel van. Ik dacht eens na over wat het afgelopen jaar mij zo is bijgebleven. Het eerste wat bij mij naar boven komt, is het afscheid dat we op 2 juli op grootse wijze genomen hebben van onze geliefde pastoor Peter Ambting. Zondag 27 augustus doet hij zijn intrede in de Saint Norbert Abbey in De Pere in de staat Wisconsin in de Verenigde Staten. Afscheid nemen van een bruisende, drukke en intensieve periode en een nieuw begin als monnik in een vreemd land. Al het vertrouwde verlaten ver van familie, vrienden, collega’s en parochianen. Het begin van een totaal nieuw leven. Voor de parochie breekt ook een nieuw begin aan met een nieuwe pastoor. Onverwacht snel is Hans Pauw benoemd. Nu niet als waarnemend pastoor, maar met een vaste aanstelling voor onze parochie. Hij is van harte welkom. Maar er is meer afscheid genomen. Veel van onze parochianen hebben in het afgelopen jaar afscheid moeten nemen van een geliefde overledene. De nabestaanden staan veelal voor een onzekere toekomst en zullen het leven opnieuw moeten hernemen. Het is goed om afscheid nemen te markeren, of men nu vrijwillig een andere stap neemt of wanneer het een onvermijdelijke en niet geplande stap is. Indrukwekkend vond ik de herdenking van de vliegramp van de MH17 op 17 juli bij het prachtig opgerichte monument in Vijfhuizen. Verdriet om het verlies van zoveel, vaak nog jonge mensen. Het verdriet ruimte geven in een mooie herdenkingsof afscheidsdienst. En daarin ook het geluid laten horen dat het leven doorgaat. Je geliefden (blijven) herinneren, het verdriet uiten om waar mogelijk geluk een nieuwe kans te geven. En bij al dat verdriet en die onzekerheid over de toekomst komt vaak de vraag naar boven: God, waarom? Waarom zet ik deze stap, waarom ga ik weg? Hoe moet ik verder zonder mijn partner, ouder of kind? Waarom hebt U mij verlaten? Ieder mens heeft in zijn leven te maken met afscheid nemen, verdriet en onzekerheid over een nieuwe toekomst. Het hoort bij het leven en het wordt pas veel later begrepen, maar soms ook niet. Toch mogen we geloven dat God ons niet verlaat. Hij laat ons nooit in de steek. We mogen geloven dat hij onze onzekerheid en verdriet ziet en met ons begaan is, zelfs als wij Hem afwijzen. Zijn liefde voor de mens is groter dan wij kunnen bevatten. Afscheid nemen van wat ons dierbaar is, betekent tevens dat we opnieuw moeten beginnen. Bij de pakken neer gaan zitten kan ook een keuze zijn, maar leidt tot een ongelukkig leven. Laten we hopen en vertrouwen dat God ons dat nieuwe geluk van harte gunt. Diaken Jan van Heugten

VREUGDEBODE 05 SEPTEMBER - OKTOBER 2017

13


Parochie Maria Laetitia

Vooraankondiging werkdag liturgie waarin parochianen voorgaan De situatie In de loop van 2011 werd duidelijk dat er in de Terborgse Georgiuskerk geen wekelijkse vieringen meer gehouden zouden worden waarin pastores, diakens of pastoraal werkers voorgingen. Teruggeworpen op onszelf werd toen de werkgroep Nieuw Begin opgericht. Daarin gingen de overgebleven leden van Locatieraad en Pastoraatsgroep samen met een aantal betrokken leden van de Terborgse geloofsgemeenschap. Doel van dit samengaan was ons in te spannen om de oorspronkelijke Georgiusparochie in de nieuwe constellatie van plaatselijke geloofsgemeenschap zo vitaal mogelijk te houden. Een van de speerpunten van deze inspanningen werden al snel de Ontmoetingsbijeenkomsten. Wij zijn nu inmiddels zo’n vijf jaar verder en we kunnen stellen dat deze bijeenkomsten een niet weg te denken onderdeel van ons plaatselijk geloofsgemeenschappelijk bestaan vormen. Wij zien deze manier van bijeenkomen als een inspirerende mogelijkheid om het vuur van het geloof in elkaar en in de Eeuwige brandend te houden en, waar mogelijk, aan te wakkeren. Dit alles natuurlijk naast de vieringen waarin pastores, pastoraal werkers en diakens voorgaan. Kunnen we van elkaar leren? Alle plaatselijke geloofsgemeenschappen verkeren in een min of meer vergelijkbare positie of zullen dat in de nabije toekomst gaan doen. Ook andere geloofsgemeenschappen binnen onze parochie hebben al initiatieven genomen tot ‘Anders Vieren’. Wij zijn ons bewust dat we veel van elkaar kunnen leren en dat we elkaar van dienst kunnen zijn, vanuit de ervaringen die we tot nu toe hebben opgedaan in bijeenkomsten en vieringen. Daarom wil de Terborgse werkgroep Nieuw Begin in het najaar voor alle geloofsgemeenschappen van de Parochie Maria Laetitia een ‘Werkdag liturgie waarin parochianen voorgaan’ houden. De werkgroep Nieuw Begin wordt bij dit project, vanuit het pastorale team, ondersteund en begeleid door diaken Cor Peters.

14

Het doel is deze manier van vieren en bijeenkomen uitnodigend te maken, nabij, met ruimte voor ontmoeting, inhoudsvol en geworteld in onze plaatselijke gemeenschap. Daarbij stellen we vragen als: • Hoe wordt onze geloofsgemeenschap versterkt in haar opdracht: leren, vieren en dienen? • Hoe bereiden voorgangers zich voor? • Hoe en met wie wordt gezocht naar persoonlijke verdieping en invulling? • Hoe leren we (met) elkaar de teksten uit de rijke geloofstraditie verstaan? • Hoe creëren we aandacht voor liederen, riten en momenten van stilte en bezinning? In algemene zin is het de bedoeling elkaar te informeren, ervaringen uit te wisselen; elkaar ‘wijzer’ te maken. Wij nodigen je uit We nodigen je uit voor een eerste werkdag op een zaterdag in oktober/november (de datum wordt nog vastgesteld), waarop al die bovenstaande aspecten aan de orde kunnen komen. Ruim voor die dag ontvangen alle locatieraden/pastoraatsgroepen van onze parochie schriftelijk een uitgewerkt programma, met datum, plaats en vermelding van de diverse inleiders. Wij verzoeken hen dit programma dan p.o. door te geven aan die leden van de plaatselijke geloofsgemeenschap die al enige ervaring hebben met het voorgaan bij, of het maken van vieringen, gebeds-, ontmoetings- of bezinningsbijeenkomsten. Of door te spelen aan hen die in de nabije toekomst bezig willen gaan met deze belangrijke geloofsgemeenschapsactiviteit. Wij hopen van harte dat op deze eerste ‘werkdag liturgie waarin parochianen voorgaan’ alle geloofsgemeenschappen van onze Parochie Maria Laetitia vertegenwoordigd zullen zijn. U bent meer dan welkom! Antoon Morsink, Steven van Woerkom, diaken Cor Peters


Bedevaart Lou

Maria Tenhemelopneming

Bedevaart Lourdes 2018 Aartsbisdom Utrecht

Het hoogfeest van Maria-Hemelvaart wordt al jaren op 15 augustus gevierd bij de Mariakapel van Vethuizen. De geloofsgemeenschappen van Zeddam (Gabriël Parochie) en Azewijn (Parochie Maria Laetitia) zorgen jaarlijks dat dit mogelijk is. Pastoor Jurgen Jansen ging voor in de viering van de eucharistie. Pastor Peter Ambting was concelebrant op de vooravond van zijn vertrek naar Wisconsin. Diaken Cor Peters verzorgde de preek. Hij stond stil bij het gelovige vertrouwen van Maria, hoe ze trouw bleef aan haar Zoon en steeds naar Hem verwees. Jezus is de Weg die leidt naar de Vader. Een weg van vrede, gerechtigheid en liefde. Maria verdient het om een plaats te hebben dicht bij haar Zoon en God. Daar is zij ons tot voorspraak en mogen wij al onze gebeden, noden en verlangens bij haar neerleggen. De hemel ging open om Maria op te nemen. Gelukkig bleef de ‘hemel’ dicht die avond want de dreigende regen bleef uit.

De Mariakapel aan de Holthuizerstraat in Vethuizen is een gemeentelijk monument. Het kapelletje werd opgericht door de Jonge Boeren en Boerinnen van de kring De Oude IJssel. Op 15 augustus 1939 (Maria Tenhemelopneming) werd het ingewijd. Oorspronkelijk stond het op grond van J.F. Sloot tegenover de boerderij van Sleedoorn. In verband met de ruilverkaveling is het in 1967 verplaatst naar de Holthuizerstraat. De architect is Alphons Vermeulen. Het Mariabeeld is ontworpen door de Nijmegenaar Albert Meertens. Bron: www.berghapedia.nl

VREUGDEBODE 05 SEPTEMBER - OKTOBER 2017

Aartsbisdom - per TGV, vlieg

rdes 2018 Utrecht

tuig of bus -

Van 28 april t/m 5 mei 2018 organ Aartsbisdom iseert het Utrecht opnie bedevaart naar uw een dioce sane Lourdes. Dit is alwee Bij de vorige bedevaarten gaven r de vierde keer. 1.000 en 1.500 steeds tussen deelnemers geho de aartsbisschop Eijk om met hem or aan de oproep van naar Lourdes te reizen. Foto: Photo Durand

Lourdes

In 2018 sluiten we als Parochie Maria Laetitia aan bij de Lourdesbedevaart van het Aartsbisdom Utrecht. Met velen, jongeren en ouderen, uit onze regio samen op weg naar die bijzondere plek in Lourdes. Waar Maria grote dingen aan Bernadette heeft laten gebeuren. “Dat pelgrims hier komen”, zo zingen we in het Lourdeslied. Wij mogen er komen om ons leven op voorspraak van Maria en de H. Bernadette bij God te brengen. In 2015 zijn we met ruim 65 pelgrims, waaronder 25 jongeren, op bedevaart naar Maria in Lourdes geweest. Hopelijk kunnen we in 2018 ook weer met jong en ouder op pelgrimstocht gaan. Een mooie gelegenheid om met mensen uit eigen omgeving beter kennis te maken. Ook na de reis verliezen de pelgrims elkaar niet uit het oog. Bedevaarten hebben in zich: vieren en verdiepen van geloof, ontspanning en dragen bij aan gemeenschapsvorming. Iets voor u/jou? Informatie: parochiereizen@mlparochie.nl of diaken Cor Peters

Toediening van het H. Vormsel Dit jaar zullen er in het najaar twee vieringen zijn in onze parochie, waarin het Heilig Vormsel zal worden toegediend. De Vormselvieringen zullen in november plaatsvinden. De exacte data zijn op dit moment nog niet bekend. De kinderen die geboren zijn tussen 1 januari 2006 en 31 december 2006 komen in principe in aanmerking voor het H. Vormsel. Het gaat dus om de kinderen die in november 2017 in groep 8 zitten. Over de voorbereiding van de kinderen op het vormsel hebt u in de Vreugdebode nr. 4 al kunnen lezen. Op de website vindt u het aanmeldingsformulier om in te vullen, mocht dan nog niet zijn gebeurd (www.maria-laetitia.nl/vormsel). Ouder/informatieavonden: - Donderdag 7 september, 20.00 - 21.30 uur, locatie HH. Petrus en Paulus, Ulft: voor de geloofsgemeenschappen Ulft, Varsselder-Veldhunten en Azewijn. - Donderdag 7 september, 20.00 - 21.30 uur, locatie H. Mauritius, Silvolde: voor de geloofsgemeenschappen, Silvolde, Varsseveld, Breedenbroek, Dinxperlo, Gendringen, Netterden en Megchelen. Informatieavond ouder/kind: - Woensdag 30 augustus, 19.30-21.00 uur, locatie H. Martinus, Wijnbergen: voor de geloofsgemeenschappen van Doetinchem, Wijnbergen en De Huet. - Maandag 18 september, 19.30-21.00 uur, Mariakapel, locatie H. Martinus, Etten: voor de geloofsgemeenschappen van Gaanderen, Etten en Terborg. Vormselwerkgroepen van de Parochie Maria Laetitia Pastoraal werkers Berrie Daalhuizen en Mia Tankink

15


Parochie Maria Laetitia

Jongerenreis Israël: een reis vol hoogtepunten Met als titel ‘The voice of Israel’ organiseerde het Aartsbisdom Utrecht deze zomer een jongerenreis naar het Heilig Land. De begeleiding was in handen van pastoor Ambting, pastoor Daggenvoorde en pastoor Zweers. Eind juli kwam de groep weer terug in Nederland. Eén van de deelnemers, Colinda van Lith, schreef een verslag over deze reis.

“Maanden-, weken-, dagenlang heb ik gewacht. En dan is het ineens zover: 17 juli 2017! Ik ga op bedevaart naar het heilige land Israël. Samen met 27 jongeren en 3 pastoors. Op reis gaan met jongeren is iets wat ik graag doe. De Bijbel is een mooi maar wel moeilijk boek en ik vind het altijd super inspirerend om samen met andere jongeren antwoorden te vinden. Vooral in een land als Israël, waar de Bijbel zich afspeelt. De plek waar Jezus is geboren. De plekken waar Jezus wonderen heeft verricht. De plekken waar Jezus heeft gelopen. Maar ook de plek waar Jezus is gekruisigd. Allemaal plaatsen in Israël waar ik als jongere zoveel vragen over had. Nu ik terug ben uit Israël en alles een beetje heb kunnen laten bezinken, heb ik wel een duidelijker beeld gekregen van de Bijbel. Als ik nu het Evangelie hoor dan denk ik: hee, dat speelt zich daar af. Dan sluit ik mijn ogen en zie ik het voor me”. Een reisverslag met foto/video van elke dag is terug te lezen op: http://www.vnb.nl/pelgrimsreizen/ reisverslag (Jongerenreis Israël)

Foto: 1. Jordaan 2. Onze Vader 3. Op en rond de olijfberg ( foto’s archief Cor Peters)

16

1

2

3


Parochiële Caritas Instelling

Week van de eenzaamheid In de vorige Vreugdebode (nr. 4) is op pagina 11 ingegaan op ‘eenzaamheid’: eenzaamheid, een taboe dat doorbroken moet worden. Van 21 september tot 1 oktober is er weer de Week tegen Eenzaamheid. In Doetinchem is de werkgroep Coalitie Erbij Doetinchem gevormd die het probleem ’eenzaamheid’ duidelijk onder de aandacht van heel veel mensen gaat brengen. Met de website www.komerbijindoetinchem.nl, een Facebook­ pagina, een twitter­account en een aansprekend logo wordt veel op de kaart gezet. Alle organisaties in Doetinchem, dus ook de kerken, die met ‘eenzaamheid’ te maken hebben, zijn benaderd om ieders georganiseerde activiteiten, die passen in dit thema, aan te leveren. Zo kan goed in beeld worden gebracht waar mensen, die eenzaam zijn, terecht kunnen. Hoewel het initiatief van de Coalitie Erbij Doetinchem een Doetinchems initiatief is, is de problematiek natuurlijk veel breder. De Parochie Maria Laetitia wil graag alle parochianen bij dit project betrekken, want oog hebben voor ‘eenzaamheid’ valt ook onder de diaconie van iedere locatie. Enige tijd geleden is er bijvoorbeeld in de Vreugdebode een tweeledige oproep gedaan: a. om mensen thuis op te halen voor een eucharistieviering en b. mensen die graag opgehaald willen worden. Mensen kunnen zich melden bij het secretariaat van hun eigen locatie. Er zijn natuurlijk al activiteiten waar mensen die eenzaam zijn, bij betrokken kunnen worden, maar er moet meer gebeuren. Daarom bevelen wij het programma ‘Kom erbij’ (zie logo) ook van harte aan. In de Week tegen Eenzaamheid wordt aan iedere locatie van onze parochie gevraagd hier aandacht aan te besteden. Het plan is om in het Martinusweekend (11 en 12 november) eenzaamheid opnieuw centraal te stellen. In de volgende Vreugdebode wordt hierop teruggekomen. Namens het Diaconaal Beraad en Diaconaal Platform Doetinchem Martin Liefrink

Hebt u hulp nodig of kent u iemand die hulp nodig heeft? Misschien kan de PCI u helpen. U kunt contact opnemen met de plaatselijke werkgroep. - Azewijn: Riet Koster 0314 - 65 22 03 - Dinxperlo: Frans Vreemann 0315 - 65 12 13 - Doetinchem: Martin Liefrink 0314 - 32 36 29 - Etten: Ben Preijer 0315 - 32 78 86 - Gaanderen: Ria Aarntzen 0315 - 33 02 39 - Gendringen: Ans Robben 0315 - 23 62 36 - Megchelen: Joke Wilting 0315 - 37 74 25 - Netterden: Elly Geurtsen 0315 - 38 63 62 - Silvolde/Varsseveld: Frans Ros 0315 - 32 93 70 - Terborg: Wilma Elfrink 0315 - 32 98 04 - Ulft: Maria Steentjes 0315 - 84 21 23 - Wijnbergen Wim Loeven 0314 - 34 13 82 U kunt ook een e-mail sturen naar: pci@mlparochie.nl.

VREUGDEBODE 05 SEPTEMBER - OKTOBER 2017

Eenzaamheid is dichterbij dan je denkt ‘Eenzaamheid is dichterbij dan je denkt’, stond in een bijdrage

over eenzaamheid in de vorige Vreugdebode. Er worden allerlei initiatieven genomen in Doetinchem, vooral met het oog op de Week van de Eenzaamheid, eind september. Het startschot was een workshop over eenzaamheid begin dit jaar in het kerkgebouw van de Volle Evangelische Gemeente. Hierbij nog enkele gedachten van die avond. De avond begon met de opmerking: „Ieder is wel eens eenzaam.” Alleen zijn is niet uitsluitend slecht. Het is soms nodig af en toe zonder anderen te zijn. Er is een groot verschil tussen eenzaamheid en alleen-zijn. En als we kunnen accepteren dat eenzaamheid nu eenmaal bij het leven hoort, is het lijden waarschijnlijk minder groot. Het is moeilijk goed om te gaan met eenzame mensen. Een bijeenkomst voor eenzame mensen kan snel stigmatiserend werken en het grote risico is dat die mensen zich extra eenzaam voelen als ze weer thuis zijn. Structurele aandacht is beter en denk daarbij aan deelnemen aan verenigingen, het gaan naar plaatsen waar men structureel samen kan komen. Mensen kunnen ook in hun eigen omgeving naar elkaar omzien. Eenzaam ben je niet alleen. Men onderscheidt drie soorten van eenzaamheid: sociale, emotionele en existentiële eenzaamheid. Gaat het bij sociale om betekenisvolle contacten en bij emotionele om kwaliteit van leven, bij existentiële eenzaamheid gaat het om geen antwoord vinden op zinvragen. Mensen die geen zinvolle invulling meer kunnen vinden in hun leven, mensen die geen doel meer hebben of het zo ervaren. Er is dus niet één type van eenzaamheid en zo ook niet één type van een oplossing. Vaak is de oorzaak moeilijk te achterhalen, zijn er meerdere problemen en ook vaak heeft men de moed opgegeven. We kunnen heel veel proberen, adviezen geven enz. Het belangrijkste is dat mensen zelf stappen zetten, zelf iets willen. Wij kunnen het wel signaleren, bespreekbaar maken en vooral kunnen we de eenzame mensen attenderen op mogelijkheden. En daarbij kunnen we mensen misschien ‘een handje helpen’! Uitgaan van wat die ander kan en wil. Tot slot gaf de inleider, Eli Pellemans van de Stichting Erbij (www.eenzaam.nl/over-coalitie-erbij) nog enkele uitdagende afkortingen: zoals ‘laat OMA thuis’ en OMA staat dan voor Oplossingen, Meningen of Adviezen geven, geef die dus niet! En LSD: Luisteren, Samenvatten en Doorvragen. En wees OEN: Open, Eerlijk en Nieuwsgierig en ook NIVEA: Niet Invullen Voor Een Ander. Er staat een heleboel te gebeuren in Doetinchem, verschillende organisaties hebben elkaar gevonden. In andere bijdragen in deze Vreugdebode ziet u adressen om meer te weten te komen. Walter Rovers

17


Parochie Maria Laetitia

Weekendvieringen van 1 september tot en met 29 oktober 2017 Weekeinde

OLV. Tenh.opn./ H. Geest Doetinchem

H. Martinus /De Huet Wijnbergen/Doetinchem

H. Augustinus / H. Martinus Gaanderen

H. Martinus Etten

HH. Petrus en Paulus Ulft

H. Mauritius Silvolde

Zaterdag 2 sept. Zondag 3 sept. 22e zondag door het jaar ( A )

Zo. 3 sept. 10.30 uur Eucharistieviering H. Pauw In Laudem Dei

Za. 2 sept. 19.00 uur Communieviering M. Tankink Monte Vino

Zo. 3 sept. 9.00 uur Eucharistieviering H. Pauw Liberate

Za. 2 sept. 19.00 uur Eucharistieviering M. Smits Kerkkoor

Zo. 3 sept. 10.00 uur Eucharistieviering B. Driever kerkkoor

Za. 2 sept. 17.30 uur Eucharistieviering H. Pauw Kerkkoor

Zaterdag 9 sept. Zondag 10 sept. 23e zondag door het jaar ( A )

Zo. 10 sept. 10.30 uur Eucharistieviering/KND M. Smits Volare

Za. 9 sept. 19.00 uur Eucharistieviering M. Smits Dameskoor

Za. 9 sept. 19.00 uur Communieviering C. Peters Kerkkoor

Zo. 17 sept. 10.30 uur Eucharistieviering B. Driever Monte Vino

Za. 16 sept. 19.00 uur Eucharistieviering H. Hendriksen Herenkoor

Zo. 10 sept. 10.00 uur Eucharistieviering B. Driever/ M. Tankink Ziekenzondag/kerkkoor Z o. 17 sept. 10.00 uur Eucharistieviering M. Smits Gaudeamus

Za. 9 sept. 17.30 uur Communieviering Parochianen Kerkkoor

Zaterdag 16 sept. Zondag 17 sept. 24e zondag door het jaar ( A )

Zo. 10 sept. 10.00 uur EV/Schuttersviering Vicaris R. Cornelissen A. Morsink/J.Brugman Gemengd koor/gilde Za. 16 sept. 19.00 uur Communieviering M. Tankink Cantor

Zaterdag 23 sept.

Za. 23 sept. 19.00 uur Communieviering J. van Heugten Dameskoor

Zo. 17 sept. 10.30 uur Communieviering J. Brugman/Kerkkoor Ziekenzondag Za. 23 sept. 18.00 uur EV/kermisviering H. Pauw gezamenlijke koren

Zo. 17 sept. 10.00 uur Communieviering J. v. Heugten Kerkkoor

Za. 23 sept. 18.00 uur WCV/schuttersviering C. Peters

Zondag 24 sept. 25e zondag door het jaar (A)

Zo. 24 sept. 10.30 uur Eucharistieviering H. Pauw In Laudem Dei

Zaterdag 30 sept. Zondag 1 okt. 26e zondag door het jaar (A)

Zo. 1 okt. 10.30 uur Eucharistieviering H. Hendriksen Volare

Za. 30 sept. 19.00 uur Communieviering M. Tankink Herenkoor

Zo. 1 okt. 9.00 uur Eucharistieviering H. Pauw Keitof

Za. 30 sept. 19.00 uur Eucharistieviering M. Smits Kerkkoor

Zo. 1 okt. 10.00 uur Eucharistieviering M. Smits kerkkoor

Za. 30 sept. 17.30 uur Eucharistieviering M. Smits Kerkkoor

Zaterdag 7 okt. Zondag 8 okt. 27e zondag door het jaar (A)

Zo. 8 okt. 10.30 uur EV/KND M. Smits In Laudem Dei

Za. 7 okt. 19.00 uur Eucharistieviering M. Smits Monte Vino

Zo. 8 okt. 10.30 uur Communieviering Parochianen Liberate

Za. 7 okt. 19.00 uur Communieviering C. Peters Kerkkoor

Zo. 1 okt. 16.00 uur viering mantelzorgers Raad van Kerken kerkkoor

Za. 7 okt. 17.30 uur Communieviering Parochianen Mixed emotions

Zaterdag 14 okt. Zondag 15 okt. 28e zondag door het jaar (A) Marialof

Zo. 15 okt. 10.30 uur Eucharistieviering A. Morsink Volare

Za. 14 okt. 19.00 uur Eucharistieviering H. van Merm Dameskoor

Za. 14 okt. 19.00 uur Communieviering M. Tankink Gemengd koor

Zo. 15 okt. 10.30 uur Communieviering M. Tankink Kerkkoor

Zo. 8 okt. 10.00 uur Eucharistieviering Mgr. Woorts kerkkoor

Zo. 24 sept. 10.30 uur Communieviering J. van Heugten Gemengd koor

Zo. 24 sept. 10.00 uur Eucharistieviering B. Driever kerkkoor

geen viering

Zo. 15 okt. 10.00 uur Eucharistievier./M. Smits Gem. Dinxp-Breedenbr. Eng. mis 14.30 u./M. Smits

Zo. 15 okt. 10.00 uur Eucharistieviering H. van Merm Kerkkoor

Zaterdag 21 okt. Zondag 22 okt. 29e zondag door het jaar (A)

Zo. 22 okt. 10.30 uur Eucharistie/familieviering H. Pauw/Singing Kids

Za. 21 okt. 19.00 uur Communieviering J. van Heugten Monte Vino

Zo. 22 okt. 10.30 uur Communieviering C. Peters Cantor

Za. 21 okt. 19.00 uur Eucharistieviering H. Pauw Kerkkoor

Zo. 22 okt. 10.00 uur Eucharistieviering M. Smits kerkkoor

Za. 21 okt. 17.30 uur Communieviering J. van Heugten Kerkkoor

Zaterdag 28 okt. Zondag 29 okt. 30e zondag door het jaar (A)

Zo. 29 okt. 10.30 uur Eucharistieviering kardinaal Eijk/Diak. Peters GK Breedenbr./Dinxperlo

Za. 28 okt. 19.00 uur Communieviering J. van Heugten Herenkoor

Zo. 29 okt. 10.30 uur Eucharistieviering A. Morsink

Zo. 29 okt. 10.30 uur Allerzielenviering M. Tankink Kerkkoor

Zo. 29 okt. 10.00 uur Eucharistieviering M. Smits kerkkoor

Zo. 29 okt. 10.00 uur Anders vieren Parochianen Mixed emotions

Silvolde Silvolde Za. 16 sept. 15.00 uur Gebedsviering/Kermistent Past. Vd Munckhof

Azewijn Azewijn Za. 23 sept. 19.00 uur Schuttersviering M. Tankink Unique

Azewijn Azewijn Zo. 24 sept. 10.00 uur Processie M. Smits/ dames-en herenkoor

Bontebrug kerk Bontebrug kerk Zo. 24 sept. 10.00 uur Oecumenische viering C. Peters/Ds. H. vd Zwaag

Megchelen Megchelen 1 okt. 10.00 uur Knollenkermis C. Peters kerkkoor

18


Dopen najaar 2017 Parochie Maria Laetitia De Goede Herder Dinxperlo

H. Martinus Gendringen

Zo. 3 sept. 10.00 uur Communieviering M. Tankink Gemengd koor

Za. 2 sept. 17.30 uur Eucharistieviering M. Smits Kerkkoor

Zo. 10 sept. 10.00 uur Oecumenische viering Werkgroep/Ziekenzondag Koor uit IJzerlo

Zo. 10 sept. 10.00 uur Communieviering C. Peters Kerkkoor

Za. 16 sept. 19.00 uur Communieviering Parochianen Harmonie

Za. 16 sept. 17.30 uur Eucharistieviering M. Smits Kerkkoor

Za. 23 sept. 19.00 uur Eucharistieviering M. Smits Dameskoor

Za. 23 sept.17.30 uur Communieviering J. van Heugten

Zo. 1okt. 10.00 uur Communieviering M. Tankink Herenkoor

Za. 30 sept. 17.30 uur Eucharistieviering H. Pauw kerkkoor

Za. 7 okt. 19.00 uur Eucharistieviering Mgr. Woorts Herenkoor

Zo. 8 okt. 10.00 uur Communieviering C. Peters kerkkoor

Za. 14 okt. 19.00 uur Communieviering Parochianen Dameskoor

Za. 14 okt. 17.30 uur Eucharistieviering M. Smits Kerkkoor

Za. 21 okt. 19.00 uur Eucharistieviering M. Smits Gemengd

Za. 21 okt. 17.30 uur Communieviering C. Peters Kerkkoor

H. Walburgis Netterden

Gebedsviering Joop Kraan opening Voetbalseizoen

Dopen Locatie

Doopvoorbereiding Datum

Tijd

Ulft Ulft

Zo. 22 okt Zo. 19 nov

Gendringen

Doopheer

Datum

Tijd

12.30 uur M.S. 12.30 uur M.S.

Di. 3 okt Di. 31 okt

20.00 uur 20.00 uur

Za. 14 okt

16.00 uur M.S.

Di. 26 sept

20.00 uur

Silvolde

Za. 21 okt

16.00 uur J.v.H.

Di. 26 sept

20.00 uur

Dinxperlo

Zo. 3 dec

11.30 uur J.v.H.

Do. 16 nov

20.00 uur

Doetinchem Zo. 17 sept 13.00 uur J.v.H Doetinchem Zo. 8 okt 13.00 uur C.P. Doetinchem Zo. 12 nov 13.00 uur C.P.

Di. 29 aug Ma. 18 sept Ma. 30 okt

20.00 uur 20.00 uur 20.00 uur

Wijnbergen

Zo. 26 nov

12.30 uur C.P.

Ma . 6 nov

20.00 uur

Etten

Zo. 8 okt

13.00 uur M.S.

Di. 19 sept

20.00 uur

Gaanderen

Zo. 22 okt

12.00 uur C.P.

Ma. 2 okt

20.00 uur

Dopen in de Parochie Maria Laetitia

Zo. 8 okt. 10.00 uur Knollenkermis M. Tankink Fanfare

Wilt u uw zoon of dochter laten opnemen in onze geloofsgemeenschap, dan bent u van harte welkom! U kunt uw zoon of dochter telefonisch opgeven via het Centraal Aanmeldpunt Dopen, bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdag van 09.30 tot 12.00 uur (secretariaat OLV Tenhemelopneming/H. Geest, Doetinchem), telefoon 0314 - 39 10 91. Ook kunt u een doop per e-mail opgeven. E-mail: dopen@mlparochie.nl. Verdere informatie over het dopen vindt u op de website van de parochie: www.maria-laetitia.nl/sacramenten. Op de website vindt u ook het doopformulier om een doop aan te melden.

Oecumenis che TaizĂŠ v iering Thema:

Hoop is als ee n en betrouwba zeker ar anker voor onze ziel .

T

(Hebr. 6,19)

A Zo. 29 okt. 10.00 uur Anders vieren Parochianen Harmonie

Za. 28 okt. 10.30 uur Knollenkermisviering C. Peters kerkkoor

Antonius Antonius(o.v.) (o.v)

Azewijn Azewijn Zo. 29 okt. 15.00 uur Allerzielenviering grafzegening/M. Smits dames-en herenkoor

29 okt. 15.00 uur Gebedsviering/grafzeg.

VREUGDEBODE 05 SEPTEMBER - OKTOBER 2017

I Megchelen Megchelen 5 nov. 10.00 uur Hubertusviering M. Tankink kerkkoor

Z

É

Zondag 8 ok tober 2017 Protestantse kerk Silvolde Aanvang 17.0 0 uur M.m.v. een pr ojectkoor o.l.v. Frank Kn ikkink Aansluitend ontmoeting met koffie/th ee

19


Tomesen Humanitair begeleidster

Onze uitvaartverzorgers

Ans Masselink

Ton de Jong

Ank Horstink

Dela of Monuta verzekerd? GUV Tomesen kan ALTIJD de uitvaart verzorgen ZONDER MEERKOSTEN!

Carla Lammers

Fiscaal voordelig uw uitvaartverzekering sluiten, rechtstreeks en zonder kosten? Ook dat kan via GUV Tomesen!

Uitvaartverzekering Uitvaartverzorging Crematorium

Aannemingsbedrijf

uwen o r t r e v is n e w u o B

Zeddamseweg 24 • 7075 EE Etten • Tel : 0315 323 680

www.janvandulmen.nl

BEL 0315 - 33 05 96 www.guv.nl/tomesen


Parochie Maria Laetitia

Doordeweekse vieringen september tot en met oktober

Zorgcentra Croonemate Doetinchem 3e vrijdag van de maand

vrijdag 15 september vrijdag 20 oktober

19.00 uur 19.00 uur

woord- en communieviering woord- en communieviering

J. Brugman J. Brugman

Het Weerdje Doetinchem 1e woensdag van de maand

woensdag 6 september woensdag 4 oktober

15.00 uur 15.00 uur

eucharistieviering protestantse kerkdienst

M. Smits/aansluitend ziekenzalving A. van der Heiden S+T

Schavenweide Doetinchem 2e donderdag van de maand

donderdag 14 september donderdag 28 september donderdag 12 oktober donderdag 26 oktober

15.00 uur 15.00 uur 15.00 uur 15.00 uur

eucharistieviering protestantse kerkdienst woord- en communieviering protestantse kerkdienst

M. Smits/aansluitend ziekenzalving A. van der Heiden S+T J. Brugman A. van der Heiden

Den Ooiman (verpleeghuis) Doetinchem

zondag 17 september zondag 15 oktober

10.00 uur 10.00 uur

communieviering communieviering

V. Schrover V. Schrover

Verzorgingshuis ‘Pelgrim’ Gaanderen

zaterdag 2 september zaterdag 23 september zaterdag 14 oktober zaterdag 28 oktober

15.00 uur 15.00 uur 15.00 uur 15.00 uur

woord- en communieviering woord- en gebedsviering woord- en communieviering woord- en gebedsviering

J. Brugman (9 sept. Kermis) M. Storteler J. Brugman M. Storteler

Antonia Terborg

zaterdag 2 september zaterdag 9 september zaterdag 16 september zaterdag 23 september zaterdag 30 september zaterdag 7 oktober zaterdag 14 oktober zaterdag 21 oktober zaterdag 28 oktober

15.00 uur 15.00 uur 15.00 uur 15.00 uur 15.00 uur 15.00 uur 15.00 uur 15.00 uur 15.00 uur

woord-en communieviering woord-en communieviering woord-en communieviering woord-en communieviering woord-en communieviering woord-en communieviering woord-en communieviering woord-en communieviering woord-en communieviering

A. Morsink G. v.d. Munckhof A. Pelgrim M. Jansen G. v.d. Munckhof M. Jansen G. v.d. Munckhof G. v.d. Munckhof A. Pelgrim

Debbeshoek Ulft

zaterdag 2 september zaterdag 9 september zaterdag 16 september zaterdag 23 september zaterdag 30 september zaterdag 7 oktober zaterdag 14 oktober zaterdag 21 oktober zaterdag 28 oktober

18.30 uur 18.30 uur 18.30 uur 18.30 uur 18.30 uur 18.30 uur 18.30 uur 18.30 uur 18.30 uur

woord- en communieviering woord- en communieviering woord- en communieviering woord- en communieviering woord- en communieviering woord- en communieviering woord- en communieviering gedachtenisviering woord- en communieviering

A. Morsink G. v.d Munckhof A. Pelgrim M. Jansen G. v.d Munckhof M. Jansen G. v.d Munckhof G. v.d Munckhof kl. Gebbink

Schuylenburgh Silvolde

woensdag 6 september woensdag 13 september woensdag 20 september woensdag 27 september woensdag 4 oktober woensdag 11 oktober woensdag 18 oktober woensdag 25 oktober

19.00 uur 16.30 uur 16.30 uur 16.30 uur 19.00 uur 16.30 uur 19.00 uur 16.30 uur

oecumenisch eucharistieviering woord- en communieviering eucharistieviering gedachtenis woord- en communieviering oecumenisch eucharistieviering

G. v.d. Munckhof A. Morsink G. v.d. Munckhof A. Morsink G. v.d. Munckhof G. v.d. Munckhof v.d. Velde-Meijer A. Morsink

Zorgcentrum Maria Magdalena Postel Gendringen

woensdag 6 september woensdag 13 september woensdag 20 september woensdag 27 september woensdag 4 oktober woensdag 11 oktober woensdag 18 oktober woensdag 25 oktober

10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur

woord- en communieviering eucharistieviering woord- en communieviering eucharistieviering eucharistieviering eucharistieviering eucharistieviering eucharistieviering

A. Koenders M. Smits A. Koenders M. Smits M. Smits M. Smits M. Smits M. Smits

Zorgcentrum Dr. Jenny

elke laatste vrijdag

11.00 uur

eucharistieviering

M. Smits

elke dinsdag dinsdag 26 september

19.00 uur

eucharistieviering geen viering

M. Smits

OLV. Tenh/ H. Geest

elke woensdag elke vrijdag

19.00 uur 10.00 uur

eucharistieviering eucharistieviering

H. Pauw H. Pauw

H. Martinus Gendringen

woensdag 20 september woensdag 18 oktober

19.00 uur 19.00 uur

eucharistieviering voor Dora Visser eucharistieviering voor Dora Visser

M. Smits M. Smits

H. Antonius en P & P Ulft

elke vrijdag elke 1ste vrijdag v.d. maand

09.30 uur 08.30 - 09.50

eucharistieviering biechtgelegenheid

M. Smits M. Smits

H. Mauritiuskerk Silvolde

elke donderdag

09.30 uur

rozenkransgebed

De Goede Herder

elke 1ste woensdag

18.30 uur

eucharistieviering/Rozenkransgebed

H. Martinuskerk Gendringen

elke vrijdag

15.00 uur

openkerk met uitstelling van het Allerheiligste

Kerklocaties H. Martinus Etten

VREUGDEBODE 05 SEPTEMBER - OKTOBER 2017

M. Smits

21


Azewijn - Petrus en Paulus Ulft - Varsselder Azewijn

Mededelingen

Mededelingen Communie thuis: Elke eerste vrijdag van de maandag, info Annie Westerveld Overlijden: De uitvaartondernemer neemt contact op met de weekwacht, die op zijn/haar beurt contact opneemt met de betreffende geloofsgemeenschap. Kerkberichten: E-mail: redactie@kerkazewijn.nl Post: Enveloppe in de brievenbus Mattheusplein 1 (aan de buitenmuur van de Mariakapel) onder vermelding van kerkberichten. Vieringen: 23 september - 19:00 uur. Gebedsviering aansluitend Taptoe Collectanten: Wim Kempers en Frans Giesen 24 september - 10:00 uur. H. Mis aansluitend Processie Collectanten: Eef Giesen en Herman Heister

Openingstijd Mariakapel: iedere dag van 9.00 tot 18.00 uur. Gebedsintenties: De gebedsintenties voor de vieringen kunt u wekelijks vinden in de Gelderse Post. Opgave dient u minimaal 2 weken voor de betreffende viering in te leveren. Communie aan huis: Eens per maand wordt er door enkele mensen binnen onze parochiegemeenschap communie aan huis gebracht. Ouderen, zieken of mensen slecht ter been die graag de H. Communie ontvangen, kunnen voor informatie of aanmelding contact opnemen met het secretariaat tel. 0315 - 68 12 75 op maandag- en donderdagmorgen tussen 9.00 en 12.00 uur of met Ton Lamers tel. 0315 - 63 19 63 of Henk Erinkveld tel. 0315 - 68 18 77. U kunt contact opnemen met het secretariaat: tel. 0315 – 68 12 75. Op maandag en donderdag van 9.00 uur - 11.30 uur: voor misintenties. Ook kunt u intenties (á € 9,00) per enveloppe schriftelijk opgeven (graag in de linkerbovenhoek vermelden: Intenties) en bij het secretariaat in de brievenbus doen.

10 September Viering Ziekendag

Ulft

Oktobermaand - Mariamaand

Pater Driever zal voorgaan in de viering van de eucharistie. De werkgroep Pastoraal ziekenbezoek nodigt u van harte uit voor deze bijzondere viering. Samen vieren rond de oproep van Jezus zelf om naar elkaar om te zien. Vol liefde, aandacht zorg en respect voor elkaar. Op weg gaan met mensen, op verhaal komen, de tijd nemen voor elkaar. Gelovige mensen die mensen bezoeken, zomaar omzien naar iemand die eerst onbekend was. Daar waar mensen naar elkaar omzien, en kijken met hun hart, daar ontstaat echte zorg. Als wij samenkomen met onze werkgroep Pastoraal ziekenbezoek, dan merken wij bij elkaar hoe rijk wij elkaar maken. Niet alleen de mens die wij bezoeken, maar ook de bezoeker ervaart die rijkdom. Een stille verbondenheid tussen mensen, in een woord, een gebaar en gebed. In onze maatschappij wordt zo vaak gesproken over eenzaamheid, mensen die het gevoel hebben dat ze er niet of minder bij horen. In de viering van vandaag willen wij ons samen sterken aan het woord van Jezus zelf. Zodat wij blijven gaan naar elkaar, elkaar blijven opzoeken, trouw zijn aan elkaar. Want... Broos kan een mens worden Broos is een mens zonder het steeds te weten Sterk wil een mens zijn autonoom onafhankelijk van anderen

Voor veel mensen is de verering van Maria belangrijk in het leven. Maria is voor ons een lichtend voorbeeld, een toevlucht, een moeder. Evenals vorige jaren zal er ook in deze oktobermaand een Mariaviering plaatsvinden. Tijdens deze viering zal er gebeden worden en zullen er Marialiederen worden gezongen. Uw eventuele gebedsintenties kunt u opgeven via ons secretariaat. U kunt ook een bloem (of bloemen) meebrengen. Iedereen die deze viering wil meemaken is van harte welkom op zaterdag 14 oktober om 17.30 uur in de Petrus & Pauluskerk. Werkgroep Liturgie Foto Maria Kapel Ulft: Frans van Vliet

22

Zorgbehoevend kan een mens worden Zorgbehoevend is een mens zonder het steeds te willen Rechtop wil een mens gaan zijn hoofd omhoog, zelfbewust zijn doelen duidelijk Naar een ander toegebogen wordt een mens, meer mens zonder het steeds te weten Er is een buigen naar de ander die de ander zichzelf laat worden Er is een ontvangen van liefde die een mens groot maakt. Welkom op 10 september Namens de werkgroep pastoraal ziekenbezoek. Pastoraal werker Mia Tankink


Varsselder-Veldhunten

Overdracht van de kerk van HH. Martelaren van Gorcum in Varsselder-Veldhunten Nadat de laatste weekendviering op zondag 23 november 2014 in de kerk van de HH. Martelaren van Gorcum is geweest, is het proces tot onttrekken aan de eredienst voortgezet. Zoals de afspraken nu gemaakt zijn zal op 3 oktober 2017 het kerkgebouw bij de notaris worden overgedragen aan de ‘Vereniging Kerkgebouw VarsselderVeldhunten’. De Parochie Maria Laetitia is dan geen eigenaar meer van het gebouw en de Aartsbisschop van Utrecht zal toestemming geven d.m.v. een decreet tot onttrekking aan de goddelijke eredienst. Het bestuur van Parochie Maria Laetitia zal per 3-10-2017, of zo spoedig mogelijk daarna, ook het beheer en onderhoud van de begraafplaats overdragen aan ‘Vereniging Kerkgebouw VarsselderVeldhunten’. Begraven aldaar blijft dus mogelijk. De geloofsgemeenschap van Varsselder-Veldhunten blijft bestaan en gaat verder als ‘Geloofsgemeenschap HH. Martelaren van Gorcum’. Deze geloofsgemeenschap kan gebruik maken van een van de andere kerken van de Parochie Maria Laetitia. Het pastorale aanbod blijft voor Varsselder-Veldhunten beschikbaar. Daarnaast heeft de geloofsgemeenschap plannen inzake de pastorale nabijheid besproken met pastorale team en parochiebestuur, daarvoor kan ook gebruik gemaakt worden van de kerk in Varsselder-Veldhunten. Bij deze Vreugdebode zal voor de parochianen in VarsselderVeldhunten een inlegvel worden bijgevoegd, waarin toelichting wordt gegeven bij een aantal vragen nu het kerkgebouw wordt overgedragen. Parochiebestuur en Pastorale team Locatieraad en pastoraatsgroep Varsselder-Veldhunten, juli 2017 Foto: Ton Harbers

Bent u ziek of kent u iemand in uw omgeving die ziek is en graag bezoek vanuit de kerk wenst, of wilt u graag communie thuis ontvangen neem dan gerust contact met ons op, wij kunnen u verder helpen. - Nelleke Wissing: 06 -10 73 09 19 - Maria Dellemann: 0315 – 63 17 43

Over de vieringen

Een terugblik op de afgelopen woord en communie- en gebedsvieringen Zaterdag 27 mei: Voorgangers: uit de vrijwilligersgroep. Het thema van deze viering was Meimaand Mariamaand. Er werden weer mooie dankbare teksten aan Moeder Maria voorgedragen. En toen alle aanwezigen met een lichtje hun groet aan haar brachten, stond het Mariabeeld in het verdiende licht. Van CD klonken de bekende Marialiedjes. Dit alles maakte deze Mariaverering tot een heel mooie viering. Het aantal bezoekers van de viering en het aantal koffiedrinkers stemden de vrijwilligers tevreden. Dank hiervoor. VREUGDEBODE 05 SEPTEMBER - OKTOBER 2017

Zaterdag 24 juni: Gilde-viering Voorganger: Pastor Mia Tankink m.m.v. de vrijwilligersgroep Met slaande trom en wapperend vaandel kwamen de fanfare en het O.L.V.-gilde richting de kerk. Indrukwekkend toen de hele stoet de kerk binnenging. Elk jaar weer mooi. Binnen werd het muzikale gedeelte keurig uitgevoerd door het

gastkerkkoor uit Megchelen. En na alle mooi gekozen woorden van pastor Mia, de schutterskoning en de keizer, waarin de nadruk lag op vriendschap en samen vieren, kon voor iedereen de kermis 2017 goed beginnen. De eerstvolgende geplande viering is: Zaterdag 7 oktober: Maria-viering. Aanvang 19.00 uur Voorgangers: uit de vrijwilligersgroep.

Gedoopt

18 juni 2017: Immanuel Harmsen, Hoofdstraat 48c, Varsselder/Veldhunten. Renzo Alvarez Soto, Delweg 3, Zeddam.

Overleden

06-06-2017, Theo Overbeek, Deken Nijkampstraat 12, 61 jaar. Zijn uitvaartdienst en begrafenisplechtigheid hebben plaatsgehad op 13 juni. 25-06-2017, Rikie Hofmeijer-Legeland, Ir.Sassenstraat 18b, 83 jaar. Haar crematieplechtigheid heeft plaatsgehad op 29 juni. 27-06-2017, Wim Terhorst, Dr. Ariënsstraat 32, 71 jaar. Zijn uitvaartdienst en begrafenisplechtigheid hebben plaatsgehad op 1 juli. 19-07-2017, Elly van Aken, v/h Middelgraaf 17A, 91 jaar. Haar uitvaartdienst en begrafenisplechtigheid hebben plaatsgehad op 24 juli. 22-07-2017, Theo Bruins, Iepenstraat 6, 82 jaar. Zijn uitvaartdienst en begrafenisplechtigheid hebben plaatsgehad op 29 juli. 22-07-2017, Herman Janssen, Kloosterstraat 11, 80 jaar. Zijn uitvaartdienst en begrafenisplechtigheid hebben plaatsgehad op 27 juli. 25-07-2017, Riek Mulder-Immink, Piet Molpad 2, 87 jaar. Haar avondwake en crematieplechtigheid hebben plaatsgehad op 30/31 juli. 04-08-2017, Theo Ebbers, Hofstraat 11a, 86 jaar. Zijn crematieplechtigheid heeft plaatsgehad op 10 augustus. Wij bidden voor hun eeuwige rust en wensen hun familie veel sterkte en kracht voor de komende tijd. 23


Breedenbroek - Dinxperlo Breedenbroek

Ziek?

Mededelingen Mis- en gebedsintenties worden gelezen in de weekendvieringen in Dinxperlo en de gebedsvieringen in de dagkapel. Gebedsviering: zaterdag 2 sept. en 7 oktober 19.00 uur dagkapel. Intenties en laatste nieuws; zie los bijgevoegd vel! Secretariaat & Inloopmorgen:

Naarmate wij ouder worden krijgen wij meer te maken met ziektes. Helaas hebben ook jonge mensen met indringende of chronische ziektes te maken, die hun leven ingrijpend kunnen veranderen. Het is heel moeilijk, zowel voor jong als oud, om met ziekte om te gaan en deze een plaats te geven in je leven. Er mee om te kunnen gaan en toch een zekere levensvreugde te behouden. De Stichting Zonnebloem doet al het mogelijke om zieke mensen een stukje levensvreugde mee te geven. Christenen willen deze gedachte van de Zonnebloem uitdragen naar de wereld om ons heen. Om deze houding te benadrukken is er een gezamenlijke viering georganiseerd voor al die mensen die – geestelijk of lichamelijk lijden onder hun ziekzijn of zich betrokken voelen bij de zieke medemens.

Elke 1ste woensdag van de maand met live muziek van de Anjagers.

Op zondag 10 september 2017 is er om 10.00 uur in de RK Goede Herderkerk te Dinxperlo een oecumenische viering om al die mensen die ziek zijn een hart onder de riem te steken. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze viering.

Foto: Leo Roeterink

Strooiveld: Vanaf 1 september wordt het uitstrooiveld in gebruik genomen. In de volgende Vreugdebode een uitgebreid reglement.

In memoriam Op vrijdag 28 juli hebben wij in een uitvaartviering afscheid genomen van THEO GEVEN (architect) en hem te ruste gelegd op ons kerkhof. Hij mocht 88 jaar in ons midden zijn.

Dinxperlo

Agenda - Zondag 10 september: Om 10.00 uur oecumenische Ziekenzondagviering m.m.v. het Christelijk koor uit IJzerlo. - Woensdag 13 september: Om 14.30 uur gezellige seniorenmiddag met hapje en drankje. - Zondag 01 oktober: Om 10.30 uur Woord- en Communieviering m.m.v. het gospelkoor Chanoeka uit Hengelo Overijssel. Voorganger is pastor Mia Tankink.

Seniorendagen Ook in 2017 staan er nog twee seniorenmiddagen gepland voor 70-plussers. Noteert u de data vast: - Woensdag 13 september, herfstmiddag - Woensdag 13 december, kerstmiddag De middagen worden steeds geopend om 14.30 uur met een gezamenlijke viering in de dagkerk. De verdere invulling van deze middagen blijft telkens een verrassing. Wel zeker is dat deze bijeenkomsten zijn voorzien van koffie/thee met-wat-erbij en een hapje en drankje. De werkgroep

24

Voor vervoer naar de kerk kunt u contact opnemen met Henk Wisman, tel. 0315 - 653458. Foto: Stichting Zonnebloem


’JA zeggen en NEE doen’

Eerste Heilige Communie 2018

Dat is het thema van de Woord- en Communieviering op zondag 1 oktober om 10.30 uur in De Goede Herderkerk te Dinxperlo. Pastor Mia Tankink zal voorgaan in deze viering.

Ook dit jaar bereiden de kinderen uit Dinxperlo en Breedenbroek samen met de kinderen uit Silvolde en Varsseveld zich voor op de Eerste H. Communie. In april (de datum moet nog bepaald worden) verzorgen wij van de werkgroep de Eerste Heilige Communieviering. We volgen een speciaal project voor de communicantjes genaamd ‘Blijf dit doen’. Dit project wil een stapje zijn in het zoeken naar een verbintenis tussen het dagelijks leven en de wereld van geloven, godsdienst, traditie en de kerk. Het nodigt kinderen en ouders uit, thuis en in de parochie, met elkaar die wereld nader te verkennen. Wij nemen daar de tijd voor in zeven lessen, die op verschillende woensdagmiddagen/zondagochtenden vanaf januari 2018 (onder voorbehoud) gehouden worden in De Goede Herderkerk. Daarnaast zijn er twee tijden voor ‘knutselen’ en een tijd voor oefenen voor de viering. Ook is er een gezamenlijke broodmaaltijd voor ouders en communicanten met een speurtocht in de kerk. Daarnaast verzorgen wij twee ouderavonden, waarin wij praktische informatie verstrekken en waar verder zal worden ingegaan op de Eerste Heilige Communie. Kinderen uit groep 4 en ook uit de groepen daarboven zijn Van Harte Welkom!

De muzikale ondersteuning wordt verzorgd door het bekende gospelkoor Chanoeka uit Hengelo (Ov).

Chanoeka is het feest van het licht met de negenarmige kandelaar als symbool. Het middelste kaarsje van deze kandelaar brandt altijd om de overige kaarsjes aan te steken en het licht door te geven. Dit beeld hebben we voor ogen, als het koor met ruim 30 zangers en zangeressen onder leiding van dirigent Bertus van ’t Foort en de 3-koppige begeleidingsband de viering muzikaal zal omlijsten. Het is hun verlangen om met hun muziek een stukje licht van God uit te stralen! Gedreven vanuit deze passie weet het koor met een flinke dosis energie en enthousiasme, kenmerkend voor Chanoeka, met opwekkende liederen de Blijde Boodschap te versterken.

Hebt u vragen, dan kunt u contact opnemen met Werkgroep EHC: Petra Berentsen, De Hagen 81, 7091 VJ Dinxperlo, tel.: 0315 - 65 50 66, email: p.berentsen@hotmail.com. Alle informatie wordt via de mail verspreid. Wilt u uw kind opgeven, dan kan dat door onderstaande strook in te vullen. Op de scholen St. Liborius Dinxperlo en de Borckeshof Breedenbroek worden ook opgaveformulieren verstrekt. Wij verzoeken u deze Antwoordstrook vóór 21 oktober a.s. op te sturen of een mail naar Petra Berentsen. “Blijf dit doen” Eerste Heilige Communie

Eenieder, gelovig of niet, is van harte welkom! Foto: Chanoeka

Naam communicant: Geboortedatum:

In memoriam

Is uw kind gedoopt: Ja / nee

De strijd is gestreden, het leed is geleden.

Naam ouders/verzorgers:

Op 3 augustus is op 82-jarige leeftijd overleden WILHELMINA CATHARINA ANTONIA, Minie, MESSINK – JANSEN, De Bettekamp in Varsseveld, sinds 22 februari 2006 weduwe van Joop Messink.

Adres:

De gezongen uitvaart werd gehouden op dinsdag 8 augustus in De Goede Herderkerk in Dinxperlo waarna de begrafenis plaatsvond op de nieuwe begraafplaats alhier.

E-mail:

Telefoon:

Bijzonderheden/allergieën:

Gedenken wij haar in onze gebeden.

VREUGDEBODE 05 SEPTEMBER - OKTOBER 2017

25


Doetinchem

Thea Pelgrom

budgethouder Sinds we een locatie zijn en niet meer een zelfstandige parochie, hebben we geen bestuur meer maar een locatieraad. Daarin is een van de belangrijkste functies die van budgethouder. Bij ons is Thea Pelgrom dat sinds een jaar of vier. Voor een gesprek hierover bezoek ik haar thuis. Ze heeft er dan net sinds een paar dagen haar 25-ste Vierdaagse op zitten, niet de 30 km die ze gezien haar leeftijd zou mogen lopen, maar 40 dagkilometers. „Ik vind dat je er iets voor moet doen”, zegt ze in alle bescheidenheid. Het is niet zijzelf die me het gouden vierdaagsekruis met kroon, voorzien van het cijfer 25, toont, maar Ben, haar man.

Thea blijkt ook in haar leven vertrouwd te zijn met de lange afstand. Ze begon te werken toen ze vijftien was. Eerst enkele jaren met wisselende baantjes, toen tien jaar als salarisadministrateur bij het Wilhelminaziekenhuis, vervolgens in dezelfde functie ongeveer vierendertig jaar bij de Stichting Festog, later Zozijn, de bekende instelling voor begeleiding van mensen met een beperking. Hier deed ze eerst alleen salarisadministratie, later, toen er meer mensen op haar afdeling kwamen, deed zij daar coördinerend werk. Dat bleek een goede basis voor haar taak als budgethouder in de locatieraad van de OLV-/HG-locatie. Na een korte tussenpoos van weinig of niets doen, maakte ze de overstap. Mijn vraag waarom zij vrijwilligerswerk ging doen, krijgt een lang en doordacht antwoord. „Ik heb vijftig jaar voor loon gewerkt, dat door de gemeenschap is opgebracht, ik vind dat ik iets moet teruggeven. Bovendien is het plezierig in je vak te blijven. Het werk dat ik nu doe, is meer boekhoudkundig van aard. In strikte zin had ik geen boekhoudervaring, maar ik heb er destijds wel voor geleerd. Bovendien vroeg het coördinerende werk in de salarisadministratie net als mijn huidige taak als budgethouder om voortdurend rekening te houden met prognoses en het beschikbare budget. Ik kies ook voor het vrijwilligerswerk, omdat het in deze fase van het leven belangrijk en plezierig is om ook in bredere kring contacten te blijven onderhouden.” Thea is dit werk van budgethouder ‘blank in gegaan’, zoals zij het noemt, maar Theo Tomesen, de vorige penningmeester van het bestuur, wekte bij haar de indruk dat het goed ging. „Het nieuwe is lastig, omdat je in het begin niet automatisch aan de juiste zaken denkt, maar Theo gaf positieve signalen af. Als budgethouder ben je met de anderen deel van een groter geheel: de begroting van de penningmeester van het overkoepelende bestuur. Dat vraagt om afspraken en om zich daaraan te houden.” Kun je iets vertellen over je taak van budgethouder? „De kern is dat je de administratie in de loop van het jaar nauwkeurig moet volgen met het oog op het begrote bedrag, het

budget voor dat jaar. De uitgaven moeten daar binnenblijven. Ik moet aan de hand van wat geboekt is, letten op de stand van de uitgaven. Het boeken gebeurt bestuurscentraal volgens een digitaal boekhoudprogramma door Joyce Lukassen. Van de gemaakte boekingen worden overzichten geprint die inzicht geven in de stand van uitgaven en wat er aan betalingen en bijdragen binnenkomt. In de loop van het jaar – omstreeks oktober – kun je enigszins inschatten welke uitgaven en inkomsten er nog volgen en deze gegevens samen met de al geboekte gegevens gebruiken voor de begroting van het komende jaar. Per locatie dien je het resultaat van de begroting in bij de penningmeester van het overkoepelende Parochiebestuur. Het spannende is of je alles in evenwicht kunt houden. Vorig jaar zijn de uitgaven aardig in balans gebleven met het beschikbare budget. Voor dit jaar is het nog afwachten hoe het eindresultaat zal zijn.” Thea begrijpt maar al te goed dat het in een kerkorganisatie waarin het grotendeels draait om vrijwilligers, moeilijker is om harde afspraken gemaakt en nageleefd te krijgen dan in een professionele organisatie, alleen al omdat het bij de kerk om heel veel mensen met vaak een kleine taak gaat. Iedereen moet ervan doordrongen zijn dat vrijwillig niet mag betekenen vrijblijvend. Er zijn voorschriften en afspraken over het aankondigen en doen van uitgaven en wie daarover beslist. En er zijn altijd ook veranderingen, bijvoorbeeld in de voorschriften en verplichtingen vanuit het bisdom. Maar ook de recente grote fusie bracht veranderingen met zich mee, zoals aanpassing van de bankpassen en bankafspraken. Als medelid van de locatieraad weet ik maar al te goed, dat het niet alleen noodzakelijk is dat de budgethouder zijn gegevens regelmatig binnen de vergaderingen van de locatieraad op tafel legt, maar vooral dat de leden zich erin verdiepen en met goede vragen en opmerkingen komen. Ik vraag uiteraard aan Thea of ze in dat opzicht tevreden is over haar medeleden. Ze knikt instemmend, maar ik zie haar er een beetje zuinig bij kijken.

The Singing Kids nemen afscheid van pastoor Ambting Door de familievieringen hebben The Singing Kids een speciale band met pastoor Ambting. Ze hebben op een eigen manier afscheid van hem genomen. Lenie Verbeek had een lopend buffet getoverd. Pastoor Peter kreeg van de kinderen een zelfgemaakt boekje, waarin ieder zijn eigen liedje had geplakt. De pastoor moest die liedjes inzetten en de kids zongen ze uit volle borst mee. Pastoor Peter kreeg een mooi certificaat aangeboden met de tekst In de Negev woestijn wordt een boom geplant voor pastoor Ambting. Bedankt voor al uw inzet. 26

Gerard Bomers Foto: Ton Harbers


Open Monumentendag In september zijn er weer de bekende Open Monumentendagen. In Doetinchem gaat het alleen om zaterdag 9 september van 10.30 tot 16.30 uur, in Wehl ook nog om de zondag. De organisatie heeft de locatieraad gevraagd de Paskerk open te stellen voor geïnteresseerden. Wij zijn daar graag op ingegaan. Veel Doetinchemse mensen hebben onze karakteristieke kerk op hun netvlies, maar dat geldt alleen voor de buitenkant. Nu de kerk is gerestaureerd en een fraaie indirecte verlichting heeft gekregen, hopen we dat velen komen om het mooie interieur te zien en te ondergaan en aandacht te schenken aan de diverse bijzondere details. Op en rond elk heel uur speelt Lau den Boer of Ton Sedee op het orgel. Met een beetje geluk kom je dus op uitnodigende orgelmuziek aan bij de kerk voor een mooi bezoek. Misschien ook iets voor u!

Kom erbij in Doetinchem De Week tegen de Eenzaamheid is dit jaar van 21 september tot 1 oktober. In de vorige Vreugdebode is hier aandacht aan besteed en nu in het algemene deel van deze Vreugdebode. In dit stukje aandacht hiervoor in onze locatie. Eenzaamheid is een groot taboe dat doorbroken moet worden. In onze gemeente zijn ruim 4.500 mensen eenzaam. De werkgroep ‘Coalitie Erbij Doetinchem’ brengt het probleem eenzaamheid onder de aandacht met behulp van de website www.komerbijindoetinchem.nl, een Facebookpagina, een twitteraccount en een aansprekend logo. Alle organisaties in Doetinchem, inclusief de kerken, die met ‘Eenzaamheid’ te maken hebben, zijn gevraagd hun eigen te organiseren activiteiten rond dit thema aan te leveren. Zo wordt in beeld gebracht waar eenzame mensen terecht kunnen en geprobeerd hen hiervoor te interesseren. Enige tijd geleden is er in de Vreugdebode een tweeledige oproep gedaan aan: a. vrijwilligers om mensen thuis op te halen voor een eucharistie viering, b. mensen die opgehaald willen worden, dit te melden. Dat kan bij het secretariaat van de locatie, te weten rkdoetinchem@ mlparochie.nl, rkwijnbergen@mlparochie.nl, rkgaanderen@mlparochie.nl, rketten@mlparochie.nl. Er zijn activiteiten waar eenzame mensen bij betrokken kunnen worden, zoals het koffiedrinken na de eucharistievieringen iedere zondagmorgen, de Kerstherberg, de jaarlijkse Oliebollenactie, allerlei vormen van omgekeerd bezoek of de maaltijdprojecten in Gaanderen. Daarom bevelen wij het programma ‘Kom erbij’ (zie logo) ook van harte aan. Het plan is om in het Martinusweekend, 11 en 12 november, opnieuw aandacht te vragen voor het thema ‘eenzaamheid’. In de volgende Vreugdebode meer hierover. Namens het Diaconaal Beraad en Diaconaal Platform Doetinchem, Martin Liefrink

VREUGDEBODE 05 SEPTEMBER - OKTOBER 2017

Vrijwilligersavond op zaterdag 23 september Het is alweer bijna twee jaar geleden dat we onze laatste vrijwilligersavond hadden. Die was toen in de aula van de locatie Willibrordgebouw van het Ludgercollege, gelegen aan de Kennedylaan, toegang Holterweg 121, in Doetinchem. Er is inclusief het bezorgen van de Vreugdebode in die twee jaar heel wat gedaan door onze vele vrijwilligers. Zonder vergoeding, een gezellige avond is het enige. Het wordt dus tijd dat we die weer gaan houden, voor we helemaal op een droogje staan. Welnu, dat gebeurt op zaterdag 23 september vanaf 19.30 uur, weer in het Willibrordgebouw. Wij hopen dat de avond behalve dat deze gezellig is, ook betekent dat de onderlinge band weer eens wordt aangehaald. Maar we hoeven er niet alleen een onderhoudende avond van te maken. Wij hebben iemand gevonden die ons daarbij op 23 september een handje helpt door in de loop van de avond twee keer met een verrassend optreden te komen. Dat zal bij iedereen in de smaak vallen. Dit bericht in deze Vreugdebode is slechts een vooraankondiging, zodat u weet wanneer de avond is en u deze vrij kunt houden. Alle vrijwilligers, waar ze zich ook bevinden en welk werk ze ook doen, worden aangeschreven met een uitnodiging. Komt u met velen, dan wordt de avond feestelijker. Moge het een mooi vrijwilligersfeest worden, verdiend is het al lang!

Familievieringen De vakantie is voorbij en ondanks het afscheid van pastoor Ambting gaan de familievieringen gewoon door. De eerste viering is al geweest. Waren jullie erbij? Kijk bij KIEK-INFO en zet de datums in je agenda. Dit jaar zijn er weer Kindernevendiensten. Jullie zijn hiervoor van harte uitgenodigd.

Gedoopt Aijden Hagenbeek, Tulpenstraat 15 Gioia-Faye Harmsen, Blokhuislaan 189

Overleden Jan Schoot, Wiltingsbrug 19, Trees Giesen-van Gool, Nieuweweg 47, Ans Wortelboer-Schepers, Schavenweide 6-12, Jan Riethorst, Oosseldstraat 5, Henny Slot-Wobben, Monte Cassinostraat 8,

80 jaar 82 jaar 74 jaar 52 jaar 90 jaar 27


De Huet Doetinchem - Wijnbergen

Klokkentoren

Boeren, burgers en buitenlui!

Misschien is het u niet opgevallen, maar de laatste weken wordt u tien minuten voor aanvang van een viering niet meer opgeroepen naar de kerk te komen. Onze luidklok vertoont namelijk kuren. Al enkele keren is de firma Eijsbouts langs gekomen om de storing te verhelpen. Hierna ging het weer een week goed, maar dan verviel de klok weer in een hardnekkig zwijgen. Dit gold niet voor het uurwerk, hier gaf de klok netjes het hele en halve uur aan. Volgens de firma Eijsbouts is de storing waarschijnlijk te wijten aan een verouderd elektrisch kabelnetwerk waarbij de storing de ene keer wel en een andere keer niet optreedt. Hun advies was het hele elektrische kabelgebeuren buiten te laten vervangen. Hoewel het ongetwijfeld kostenverhogend zal werken, komt de storing precies op het goede ogenblik. Wij zijn namelijk ook al enkele maanden bezig met onze klokkentoren. De tand des tijds knaagt namelijk aan de steunbalken van de toren. Jaren geleden zijn enkele hulpsteunbalken geplaatst om verzwakte delen van de toren te verstevigen. Maar dit noodverband is niet meer voldoende. Na een dringend advies van de monumentenwacht omtrent de veiligheid is de ruimte rondom de toren afgezet en besloten de klokkentoren te restaureren. Naar bisschoppelijke richtlijnen werd bij verschillende firma’s offerte gevraagd. Het was even slikken bij het zien van de geoffreerde bedragen. Dan rijst ook de vraag: ‘hebben wij wel een klokkentoren nodig?’ Dan blijkt echter onze klokkentoren uniek te zijn. Het is nog de enige werkende, vrijstaande klokkentoren van dit model bij een katholieke kerk in Nederland. Dit was voor ons en het bestuur van de Parochie Maria Laetitia voldoende aanleiding om tot restauratie over te gaan, mits ook het bisdom hiervoor toestemming gaf. Nu ook deze binnen is, zal in het najaar begonnen worden met de werkzaamheden. Wij houden u op de hoogte.

In het weekend van 9 en 10 september openen in Nederland veel monumenten hun deuren. De St. Martinuskerk in Wijnbergen opent op 9 september in dit kader van 10.00 tot 16.30 uur de deuren. Het thema van de nationale Open Monumentendag is dit jaar ‘Boeren, burgers en buitenlui’. Boeren, burgers en buitenlui: kom binnen, zie, hoor en ervaar de schoonheid van deze kerk. Op zaterdag 9 september wordt er om 11.00 uur en om 15.00 uur een concert gegeven op het pijporgel door Theo Mentink en Theo Wichman. Het orgel is gebouwd in 1872 door Julius Heinrich Derdack. Het wordt nog steeds tijdens de vieringen in de kerk bespeeld. Het is het laatste nog werkende orgel van deze orgelbouwer. Hoor hoe dit orgel na zoveel tijd nog kan klinken. U kunt de kerk op eigen gelegenheid bezichtigen. Daarnaast zijn er gidsen aanwezig om uw vragen te beantwoorden of uitleg te geven over de bijzondere geschiedenis van deze kerk aan de rand van Doetinchem. Zie het bijzondere tongewelf en het fraaie interieur van de kerk. In de kerk is ook een tentoonstelling ingericht over de oude begraafplaatsen van Doetinchem en de geschiedenis van de kerk. De kerk ligt aan verschillende fietsroutes naar Doetinchem. Adres: H. Martinuskerk Wijnbergen, Doetinchemseweg 9, 7007 CA Doetinchem.

De locatieraad

Martinusdag Al in dit nummer van de Vreugdebode willen we u attent maken op ons Martinusfeest. Vorig jaar werd besloten om de viering van het feest van onze patroonheilige en het vrijwilligersfeest te splitsen. Dit jaar keren we op onze schreden terug en vieren beide feesten weer zoals vanouds in één weekend en wel op zaterdag 11 november. Globaal genomen hanteren we dit jaar bijna hetzelfde programma als voorgaande jaren. We beginnen om 19.00 uur met een eucharistieviering waarin wordt voorgegaan door pastor Marcel Smits en waarbij de zang verzorgd wordt door al onze koren. Maar ook zal de diaconale kant van de H. Martinus niet worden vergeten. Daarom zal de collecte in het teken staan van ‘diaconie’. Bijzonder is dat de expositie ‘Boeren, burgers en buitenlui’ - samengesteld voor de Open Monumentendag - te zien zal zijn. Hierna verzamelen we ons in de pastorie voor een kopje koffie/thee met wat erbij. Daarna is er gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje elkaar te ontmoeten en bij te praten. Onze vrijwilligers ontvangen hiervoor een persoonlijke uitnodiging, maar ook alle aanwezigen in de kerk zullen naar goed christelijk gebruik een gastvrij onthaal vinden. Ook de ouderen die gebruik maken van het ouderenvervoer kunnen de viering bijwonen. De chauffeurs hebben aangegeven deze maand een keer extra te willen rijden. Locatieraad en pastoraatsgroep

28

Vormsel 2017 Vanaf september komen 15 jongeren samen om zich voor te bereiden op het Vormsel dat aan het eind van november zal worden ontvangen. De jongeren van Doetinchem komen samen in het Martinuszaaltje of de pastorie van de St. Martinuskerk in Wijnbergen. Op deze bijeenkomsten bespreken we verschillende thema’s uit de methode ‘In vuur en vlam.’ Aan de orde komen de Helper, Contact, Missie, Vuur en Ik geloof. We verwerken de thema’s actief met spel en doe-opdrachten. Op zaterdag 7 oktober 2017 willen de jongeren zich aan de Doetinchemse locaties voorstellen tijdens de viering in de St. Martinuskerk in Wijnbergen. Hoe dit zal gebeuren is nu nog niet bekend. De viering zal muzikaal worden ondersteund door ons koor Monte Vino. Wij wensen alle jongeren een fijne voorbereidingstijd toe. Werkgroep Vormsel Doetinchem

Rozenkrans bidden De maand oktober staat per traditie in het teken van de H. Maagd Maria. Wij willen hier aandacht aan schenken door samen de rozenkrans te bidden. We doen dit iedere woensdag om 19.00 uur in onze kerk. U bent allen van harte uitgenodigd.

Getrouwd

Maikel Walraad en Nancy van Oost

Overleden Ben Hogt; Hennie Ritzer; Frank Heutinck;

81 jaar 94 jaar 60 jaar


Etten

Afscheidsviering pastoor Ambting

Viering Nationale Ziekendag Op zondag 17 september om 10.30 uur is er een Woord- en Communieviering die in het teken staat van Ziekendag. Voorganger is diaken Jos Brugman en ons kerkkoor zorgt voor de muzikale omlijsting. De viering wordt samen met de vrijwilligers van de plaatselijke Zonnebloem voorbereid. Ook in ons dorp zijn er vele vrijwilligers actief om mensen met een lichamelijke beperking een leuke dag te bezorgen. Iedereen is van harte welkom bij deze viering.

Kermisviering Op zaterdag 23 september wordt de Ettense kermis weer traditioneel ingeluid met een muzikale en feestelijke viering in onze kerk die om 18.00 uur begint en wordt voorgegaan door vicaris Pauw. Muzikale medewerking wordt verleend door Schutterij De Eendracht, Harmonie Onderling Genoegen, Vrouwenkoor Con Brio en ons kerkkoor. Iedereen is van harte welkom!

Koffiedrinken na de viering Zoals ongetwijfeld bij u bekend is, is er iedere maand gelegenheid om na de viering een kop koffie of thee te drinken in de Mariakapel. Gezellig en er wordt volop bijgepraat. De eerstvolgende data zijn: Zaterdag 26 augustus, zondag 17 september, zaterdag 21 oktober, zaterdag 11 november en zondag 17 december.

Stille Omgang Het is alweer even geleden, maar op zaterdag 18 maart 2017 vond de jaarlijkse Stille Omgang plaats in Amsterdam (zie foto’s). Ook enkele pelgrims uit Etten zijn mee geweest, onder wie Wim en Betsie Frerix. Daarnaast was dit ook de laatste keer dat wijlen Johan Visser als diaken deel heeft genomen aan de Stille Omgang. De Stille Omgang is een door katholieken uitgevoerde devotionele nabootsing in stilte en zonder uiterlijk vertoon van de middeleeuwse processie ter herdenking van het Amsterdamse hostiewonder uit 1345. Deze stille tocht wordt elk jaar in de nacht van zaterdag op zondag na de 15de maart gelopen in de oude binnenstad van Amsterdam. In 2016 namen zo’n 5.000 mensen deel aan de omgang, die dus nadrukkelijk geen processie is. Wim vertelt dat de bus ’s avonds om 21.00 uur vanuit Etten vertrok richting Amsterdam. „Allereerst werd een mis bijgewoond in de Nicolaaskerk. Daarna werden we weer teruggebracht naar het plein en hebben we deelgenomen aan de omgang. Vervolgens zijn we naar een protestantse kerk geweest. Daar kregen we nog koffie en broodjes waarna we rond 3 uur weer met de bus richting de Achterhoek gingen. Uiteindelijk waren we tegen 6 uur thuis.” Wim vertelt dat hij inmiddels vijf keer mee is geweest met de Stille Omgang. „Dit jaar deden er totaal ook weer ongeveer 5.000 medegelovigen mee van Limburg tot Groningen. Het blijft ieder jaar een mooie ervaring.” Foto’s: Wim Frerix

Op zaterdag 24 juni was pastoor Peter Ambting verrast en geroerd doordat de Ettense geloofsgemeenschap een grootse laatste viering voor hem had georganiseerd. Ruim 7,5 jaar is hij pastoor geweest van onder andere onze H. Martinuskerk. Toen hij het dorp binnen kwam rijden, dacht hij eerst dat er een groot feest bij Köster gaande was. Hoewel daar inderdaad het jaarlijkse veteranenfeest van v.v. Etten werd gehouden, toog veruit het merendeel van de dorpsbewoners naar de kerk voor de afscheidsviering. Heel muzikaal Etten was opgetrommeld, want Harmonie Onderling Genoegen, Schutterij De Eendracht, popkoor the Voices, Vrouwenkoor Con Brio, het Interparochieel Kerkkoor, het Ettens Mannenkoor en het kerkkoor verleenden hun medewerking. Tijdens de viering zei de pastoor dat hij altijd graag naar Etten toekwam, omdat er zoveel mogelijk was en is. Zijn eerste kennismaking met Etten was het openluchtspel ‘Vaticaan op Stelten’. De pastoor vertelde dat hij altijd goede herinneringen aan Etten zal bewaren en bedankte de Ettense gemeenschap voor hun vertrouwen, waarna een luid applaus volgde. Na afloop van de viering werd de afscheidnemende pastoor geëerd met een vendelhulde en werd hij met een ‘Lang zal hij leven’ toegezongen. Peter, de Ettense gemeenschap is jou erg dankbaar voor alles wat je voor onze geloofsgemeenschap hebt betekend en de welgemeende betrokkenheid bij ons dorp. Wij wensen jou alle goeds en veel geluk en gezondheid toe in de Verenigde Staten. En… kom d’r nog eens uut! De deurcollecte tijdens de afscheidsviering in onze kerk heeft € 608,63 opgeleverd. Pastoor Ambting heeft aangegeven dat hij geen afscheidscadeau wil. Het geld zal worden besteed aan de aanschaf van pompen voor een kinderziekenhuis in Bethlehem.

Seniorenmiddag De eerstvolgende seniorenmiddag vindt plaats op vrijdag 27 oktober van 13.30 tot 16.30 uur. U kunt zich vóór 20 oktober opgeven bij: - Marion Leyzer, Mozartlaan 3, 7075 BH Etten, tel. 0315 - 32 93 06 of 06-30 95 39 59; mleyzer@gmail.com. - Marleen Pierik, Strik 27, 7075 AH Etten, tel. 0315 - 32 50 17; marleen.pierik@upcmail.nl. - Of via het secretariaat van de kerk, tel. 0315 - 34 24 98;

Verjaardagskalender Tot en met 13 augustus vierden de volgende 80-plussers van onze gemeenschap hun verjaardag: - De heer G.J.A. Kok: 23 juni, 80 jaar - De heer A.B.H. Derksen: 28 juni, 87 jaar - De heer P.P. Winters: 28 juni, 81 jaar - De heer J.H. Slutter: 30 juni, 83 jaar - Mevrouw G.M.D. Vinkenvleugel-Weijers: 3 juli, 96 jaar - Mevrouw W.J.L. Jansen-Gerritsen: 4 juli, 95 jaar - Mevrouw Th. R. ten Have-Hendriksen: 6 juli, 84 jaar - Mevrouw E.K. van Uem-Rademacher: 10 juli, 81 jaar - De heer H.J.M. Roelofs: 13 juli, 81 jaar - Mevrouw M.J.C. Pruijs-Egberts: 16 juli, 83 jaar - Mevrouw C.H. Timmermans-Kuster: 19 juli, 84 jaar - Mevrouw Th. B. van Doesum-Brons: 4 augustus, 82 jaar - Mevrouw B.G. Verheij-Kok: 7 augustus, 81 jaar - De heer A.L.C. Derksen: 9 augustus, 81 jaar - De heer J.L. Holtus: 10 augustus, 82 jaar Namens de geloofsgemeenschap H. Martinus van harte gefeliciteerd.

VREUGDEBODE 05 SEPTEMBER - OKTOBER 2017

29


Gaanderen

Geslaagde vrijwilligersmiddag Maar liefst 88 vrijwilligers hadden zich aangemeld voor de vrijwilligersmiddag op zaterdag 8 juli 2017 in de tuin achter de pastorie, een stek die zich hiervoor uitstekend leent. Het initiatief hiertoe was uitgegaan van de locatieraad en het waren ook de leden van de locatieraad die de genodigden verwelkomden met een glas echte champagne. Hiermee was meteen de toon voor deze middag gezet en het duurde dan ook niet lang voordat de stemming er goed inzat. Accordeonist Gerard Thuis zorgde voor de vrolijke noot en zijn muzikale klanken dwarrelden als zoete wijn over het feestterrein. In zijn openingswoord benadrukte locatievoorzitter Hans Aarntzen nog eens het grote belang van de inzet van vrijwilligers voor onze geloofsgemeenschap. „U bent de smeerolie die onze geloofsgemeenschap in stand houdt en levendig maakt.” De drankjes waren gratis verkrijgbaar en ook werd met overheerlijke hapjes regelmatig rondgegaan. En alsof dit allemaal nog niet genoeg was, werd aan het eind van de middag broodjes kroket, ham en kaas geserveerd waarbij de koffie niet ontbrak. Na afloop was iedereen het er over eens: het was een mooie middag. Volgend jaar weer? Uiteraard mag een woord van dank aan de leden van de locatieraad die zich hiervoor hebben ingezet, niet ontbreken. Gerard Vollenberg Foto’s: Wim Gerritsen

Beeldverslag Jacobsdag 2017 23 juli in Gaanderen Bron: facebook-pagina broeder Thomas Quartier

Uitnodiging Gildemis Langs deze weg willen wij nog even in herinnering roepen de Gildemis op zondag 10 september 2017. In deze viering gaan voor oud-Gaandernaar vicaris Ronald Cornelissen, emeritus pastor Anton Morsink en diaken Jos Brugman. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door het gemengde koor en de drumfanfare St. Martinus. Wellicht overbodig te vermelden dat deze viering wordt gehouden in de St. Martinuskerk. De Gildemis is niet exclusief voor de parochianen/inwoners uit Gaanderen, maar voor alle parochianen en inwoners van de Parochie Maria Laetitia die zich, op welke manier dan ook, verbonden voelen met ons schuttersgilde, de jaarlijkse kermis en de Gaanderense gemeenschap. Kortom, voel u welkom en vier met ons mee. Tot ziens op de Gildemis. Rectificatie: in Vreugdebode nummer 4 stond bij het artikel over de Gildemis per abuis vermeld dat de foto’s van Albert Gilsing waren. Dat moet echter Jos Heutinck zijn.

Dopen Ouders die hun kind willen laten dopen, kunnen zich aanmelden bij het Centrale Aanmeldpunt Dopen. Nadere gegevens kunt u vinden in het parochieblad onder het kopje dooprooster.

Overleden Dinsdag 27 juni 2017 is overleden Gerharda Maria Kok-Hendricks (Geerharda), weduwe van Jan Kok. Ze werd 95 jaar en woonde laatstelijk aan de Pelgrimhof Blikslagerstraat 6 in Gaanderen. Maandag 3 juli 2017 vond voor haar de uitvaartdienst plaats waarna ze werd begraven op ons kerkhof. Heer, geef haar de eeuwige rust, dat zij moge rusten in vrede. 30


Gendringen - Megchelen - Netterden

Het is weer voorbij die mooie...

Gendringen

Afscheid van: Irene Sohilait Irene heeft door haar steeds drukker wordende werkzaamheden, haar vrijwilligerswerk moeten beëindigen. Zij was sinds het jaar 2000 vrijwilligster van onze geloofsgemeenschap en was hiervan de eerste jaren veel op het secretariaat werkzaam. De laatste jaren heeft Irene de mutaties van de parochianen bijgehouden. Zij heeft met veel liefde, zorg en enthousiasme dit vrijwilligerswerk gedaan. Wij vinden het dan ook jammer dat zij gestopt is met haar werkzaamheden, maar respecteren uiteraard haar besluit. Wij danken Irene voor haar inzet en wensen haar het allerbeste toe! en van Henk Delsing Henk heeft om gezondheidsreden zijn werkzaamheden op het secretariaat moeten beëindigen. Het is nooit fijn om van een collega om deze reden afscheid te moeten nemen. Henk heeft ruim 7 jaren, de misintenties voor onze geloofsgemeenschap opgenomen om deze in het parochieblad te laten plaatsen en heeft daarbij allerlei hand- en spandiensten verricht om de werkzaamheden op het secretariaat, ook na zijn afscheid, in goede banen te leiden. Henk, bedankt voor het vele werk dat je verzet hebt. We zullen je missen!

Beste mensen, er is een spreekwoord dat zegt: ‘Wat goed is, duurt niet lang!’ De meesten onder ons hebben inmiddels hun vakanties weer achter de rug en hebben, “Deo volente”, uit kunnen rusten van de drukke tijd die achter hen lag. De accu is weer opgeladen en daarmee is er energie opgebouwd voor de komende tijd die we nu tegemoet gaan. Wij wensen u allen, zowel jong als oud, een goed en vruchtbaar school- en/of vrijwilligers/werkjaar toe. De locatieraad: Wim, Ronald, Harry, André, Lenie en Hanny

Vesperviering Hoogfeest van Kruisverheffing op donderdag 14 september om 19.00 uur in de H. Martinuskerk in Gendringen m.m.v. het kerkkoor. De Heilige Kruisverheffing is een liturgisch feest en wordt elk jaar op 14 september gevierd. De Algoede God heeft Dora Visser op een bijzondere manier laten delen in het lijden van Jezus Christus. Daarom vieren wij dit feest met hoop en verwachting en bidden wij dat de zaligverklaring van Dorothea Visser spoedig mag zijn. Help de Vrienden van Dora Visser met uw aanwezigheid en gebed dat de Algoede God ons gebed en verzoek verhoort. Na de viering is er een kort samenzijn met koffie en..!

Viering bij het Dankbaarheidkruis

Namens: Hans, Wim, Ronald, Harry, André, Lenie en Hanny

‘Klankbordgroep’ in Gendringen De pastoraatgroep van de St Martinusgeloofsgemeenschap in Gendringen besloot in maart om in gesprek te gaan met haar leden om een beter beeld te krijgen van de wensen en verwachtingen die er leefden omtrent kerk en geloof, ook in de toekomst. Daarom werden uit de vrijwilligerslijst een aantal willekeurig gekozen mensen uitgenodigd voor een gespreksavond. Het werd een heel plezierige ontmoeting, waaruit diverse ideeën naar voren kwamen. De belangrijkste punten waren: - De vieringen kunnen beter aansluiten op de actualiteit - Probeer eens een jongere doelgroep te bereiken - Richt achter in de kerk een koffiehoek zo in, dat de mensen na afloop van de viering blijven napraten. - Zorg voor een betere communicatie met de leden van de gemeenschap. - Organiseer binnen niet al te lange tijd een tweede ontmoeting om de voortgang te bespreken. De pastoraatgroep ging hiermee aan de slag. Er werd een Facebookaccount aangemaakt, zodat iedereen sneller op de hoogte kan zijn van ontwikkelingen en plannen. Inmiddels is er een tweede avond geweest en besloten is om dit vaker te doen en de groep nog wat uit te breiden. Op Facebook staan nu twee accounts, nl: Martinuskerk Gendringen, Dora Visser Gendringen De pastoraatsgroep: - Ans Erinkveld 0315 - 68 18 51 - Gilbert Esser 06 - 51 60 60 75 - Ton Steentjes 0315 - 68 16 02 - Harry Belterman 0315 - 63 28 08 VREUGDEBODE 05 SEPTEMBER - OKTOBER 2017

ans.erinkveld@gmail.com esser261@planet.nl tsteentjes@telfort.nl hjm.belterman@hetnet.nl

Zoals ieder jaar is er ook nu weer op de tweede zondag in september, 10 september, een oecumenische viering bij het Dankbaarheidkruis aan de Nieuweweg in Megchelen. We willen daar onze dankbaarheid jegens God tonen voor al het goede dat de aarde ons schenkt. We verzamelen ons weer rond 13.45 uur bij de boerderij van Tom Keuper, Nieuweweg 14 in Megchelen. Daar is voldoende parkeergelegenheid. Om 13.50 uur vertrekken we dan naar het Dankbaarheidkruis samen met de beide voorgangers namens de beide kerken. Om 14.00 uur begint de viering en na afloop is er voor iedereen gelegenheid voor een gezellig samenzijn onder het genot van een kop koffie.

Broederschap van Kevelaer Oude IJsselstreek op bedevaart! Zie pagina 13. 31


Terborg

Herhaalde oproep: de liefde tot God en de liefde tot de naaste

Uitnodiging

De Parochiële Caritas Instelling (PCI) is mede het diaconale gezicht van onze geloofsgemeenschap door het geven van naastenliefde aan mensen die het (financieel) moeilijk hebben. U hebt het misschien recent gelezen in de krant: het aantal mensen dat bij een kerkelijke instantie aanklopt, is de laatste jaren met 25 procent gestegen. De overheid is te bureaucratisch, er zijn te veel formulieren, men is een nummer. De kerkelijke gemeenschap staat dichterbij en kan sneller hulp bieden. In de praktijk blijkt ook dat bestaande regelgeving vanuit de overheid niet altijd toereikend is. Er zijn heel veel redenen waarom onze medemens in de problemen komt, het kan u ook overkomen. De PCI probeert hiervoor een vangnet te zijn, handelt vanuit de christelijke overtuiging: dienstbaar in het spoor van Jezus, die gekomen was om te dienen en niet zelf gediend te worden.

Al enkele decennia is het een goed gebruik om in het najaar het nieuwe kerkelijk werkjaar te openen. Dit gebeurde altijd samen met al onze vrijwilligers. Sinds drie jaar stellen wij de avond open voor alle belangstellenden. Iedereen die actief betrokken is bij de geloofsgemeenschap Terborg of die zich op welke manier dan ook betrokken voelt bij het wel en wee van onze geloofsgemeenschap.

Zoals in de vorige Vreugdebode al aangegeven: - Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die hun naastenliefde in de praktijk willen brengen. - De daad bij het woord willen voegen. - U bent de oren en de ogen van de PCI. Het ‘caritasgezicht’ van onze plaatselijke geloofsgemeenschap. Valt iemand tussen wal en schip? Is iemand eenzaam? Zoekt iemand hulp? Zit iemand financieel in de knel? Dan neemt u contact op met die persoon. LET OP: u gaat het probleem niet oplossen, maar u bent de verbindende schakel richting een hulpverleningsinstantie. Dat kan de PCI zijn voor eenmalige financiële hulp, maar bijvoorbeeld ook Schuldhulpmaatje of het Interkerkelijk Solidariteitsfonds. Een meer concreet en actueel voorbeeld: binnenkort worden er vluchtelingen in de oude Jorisschool ondergebracht, althans dat is het plan, zo lazen wij in de krant. Als geloofsgemeenschap willen wij deze van huis en haard verdreven medemensen een helpende hand toesteken. Hoe dit vorm gaat krijgen, weten wij niet, maar vanuit naastenliefde willen wij er voor hen zijn. Ook dit kan vanuit de caritas handen en voeten krijgen.

Parochieavond op woensdag 4 oktober Graag nodigen wij alle Terborgse parochianen uit voor de parochieavond: dit jaar op woensdag 4 oktober.

Geloven doe je samen! We starten met een ontmoetingsbijeenkomst om 19.00 uur in onze kerk, waarna we de avond voortzetten in het Jorishuis. We zetten jubilarissen in het zonnetje en zullen u informeren over alle lopende activiteiten. Uiteraard zullen een hapje en een drankje zeker niet ontbreken; we willen er een gezellige avond van maken. U komt toch ook? Ingevouwen in de Vreugdebode treft u een uitnodiging aan. Wilt u de antwoordstrook uiterlijk 26 september retourneren? En zet de datum alvast in uw agenda: 4 oktober aanstaande. Tot dan! De werkgroep Nieuw Begin

Mededeling

Kerkelijke Uitvaart Heilige Georgius Terborg Hoewel er geen eucharistievieringen meer zijn in de Heilige Georgiuskerk, is een uitvaart vanuit onze kerk nog steeds mogelijk. In de praktijk merken wij dat onze parochianen hiervan niet op de hoogte zijn, of niet compleet worden voorgelicht door de uitvaartondernemer of vrijwilligers van omliggende geloofsgemeenschappen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons secretariaat.

Verjaardagen

Hebt u interesse? Bel naar ons secretariaat of mail naar: rkterborg@mlparochie.nl Werkgroep Nieuw Begin, Jos Kunze

32

Mevrouw M. Boerboom-Meulenbeek 85 jaar Mevrouw B. Wijnroks-Ubbink 87 jaar Mevrouw M. Goosens-Pasman 89 jaar Mevrouw G. Kuijer-Lourens 88 jaar Mevrouw M. Urbanes-van Veldhoven 89 jaar De heer W. Tomesen 90 jaar Mevrouw J. Geven-Beijer 88 jaar Namens de geloofsgemeenschap van harte gefeliciteerd.


Silvolde - Varsseveld Silvolde

MIVA-collecte: zaterdag 2 september Ontwikkelingshulporganisatie MIVA vraagt met de kerkcollecte aandacht voor veldwerkers in Burkina Faso. Op 26 en 27 augustus, in onze geloofsgemeenschap is dit in verband met vakantie verschoven naar zaterdag 2 september, vindt de MIVA-collecte in de katholieke kerken plaats. Dit jaar vraagt MIVA aandacht voor het project: ‘Brommers voor Burkina Faso’. Vervoer is van levensbelang. Burkina Faso is een van de armste landen van de wereld. Het land heeft te kampen met droogte, gebrek aan water en slechte voorzieningen op het gebied van gezondheidszorg. Het grootste gedeelte van de wegen is onverhard, stoffig en moeilijk begaanbaar. Veldwerkers gaan de dorpen in om ook de meest kwetsbaren te bereiken en hen te helpen. Voor hen zijn brommers van levensbelang. Veldwerker Bernard rijdt elke dag met zijn motorfiets de dorpen in om voorlichting te geven. Hij spoort kinderen op en zorgt ervoor dat zij naar een dokter kunnen, soms regelt hij een operatie. Om de dorpen te bereiken heeft Bernard een motorfiets. Omdat de wegen slecht, stoffig en hobbelig zijn, is dat ook het beste vervoermiddel voor hem. „De afstanden zijn te groot om te lopen of te fietsen. Zonder mijn motorfiets kan ik mijn werk niet doen”, benadrukt Bernard. De organisatie van de veldwerkers, Ocades Burkina Faso, heeft het komende jaar 24 brommers nodig. Met het project ‘Brommers voor Burkina, op zoek naar de meest kwetsbaren’ helpt MIVA hen om hun bestemming te bereiken. MIVA hoopt met de bijdrage van de collecte meerdere veldwerkers van een brommer te voorzien. En daarmee nog meer mensen in Burkina Faso een nieuwe toekomst. Al meer dan 80 jaar helpt ontwikkelingsorganisatie MIVA mensen in Latijns-Amerika, Afrika en Azië hun bestemming te bereiken door hen te voorzien van vervoermiddelen. Namens de werkgroep MOV van onze Mauritiusgeloofsgemeenschap hartelijk dank voor uw ruimhartige gift.

Silvolde en Varsseveld

Eerste Heilige Communie 2018 Ook dit jaar bereiden de kinderen uit Silvolde en Varsseveld samen met de kinderen uit Dinxperlo en Breedenbroek zich voor op de Eerste Communie. In april (de datum moet nog bepaald worden) verzorgen wij de Eerste H. Communieviering. We volgen een speciaal project voor de communicantjes genaamd ‘Blijf dit doen’. Dit project wil een stapje zijn in het zoeken naar een verbintenis tussen het dagelijkse leven en de wereld van geloven, godsdienst, traditie en de Kerk. Het nodigt kinderen en ouders uit, thuis en in de parochie, met elkaar die wereld nader te verkennen. Wij nemen daar de tijd voor in zeven lessen, die op verschillende woensdagmiddagen/zondagochtenden vanaf januari 2018 (onder voorbehoud) gehouden worden in de Goede Herderkerk. Daarnaast zijn er twee tijden voor ‘knutselen’ en een tijd om te oefenen voor de viering. Ook is er een gezamenlijke broodmaaltijd voor ouders en communicanten met een speurtocht in de kerk. Daarnaast verzorgen we twee ouderavonden, waarin we praktische informatie verstrekken en waar verder zal worden ingegaan op de Eerste H. Communie. Kinderen uit groep 4 en ook uit de groepen daarboven zijn van harte welkom! Hebt u vragen, dan kunt u contact opnemen met: Henk Bulsink, Westelijke Noorderbroekweg 1, 7054 CE Westendorp, tel. 0315 - 29 81 15. E-mail: henkengerard@hetnet.nl. Alle informatie wordt via de mail verspreid. Wilt u uw kind opgeven, dan kan dat door onderstaande strook in te vullen. Wij verzoeken u deze antwoordstrook vóór 21 oktober a.s. te sturen of te mailen naar Henk Bulsink. “Blijf dit doen” Eerste Heilige Communie

In memoriam

Naam communicant:

We hebben afscheid genomen van: Maria Magdalena Wilhelmina, Marietje Beekema. Weduwe van Jan Luit. Zorgcentrum De Schuylenburgh. Overleden 14 juni op de leeftijd van 93 jaar. Martinus Henricus Johannes Maria, Mart Geerling. Echtgenoot van Gonnie ten Have. Terborgseveld 64. Overleden 19 juni op de leeftijd van 61 jaar. Bernardus Johannes Maria, Bertie Bannink. Weduwnaar van Trudie Berentsen. Ulftseweg 77. Overleden 20 juni op de leeftijd van 74 jaar. Theodorus Johannes Wilhelmus, Theo van Keulen. Echtgenoot van Louise van Toor. Terborgseweg 68. Overleden 28 juni op de leeftijd van 79 jaar. Johannes Theodorus, Jan Immink. Heebinkweg 1. Overleden 1 juli op de leeftijd van 89 jaar. Anna Aleida Maria Hummelink. Weduwe van de heer Van Gestel. Jagershof 5. Overleden op 13 juni op de leeftijd van 88 jaar. We bidden voor hun eeuwige rust. We wensen hun familie veel sterkte en kracht voor de komende tijd.

Geboortedatum: Is uw kind gedoopt: Ja / nee Naam ouders/verzorgers: Adres: Telefoon: E-mail: Bijzonderheden/allergieën:

Zie ook volgende pagina VREUGDEBODE 05 SEPTEMBER - OKTOBER 2017

33


Silvolde - Varsseveld

Vervolg van vorige pagina

Silvolde

Varsseveld

Als de herfst in aantocht is…

Woord- en Communieviering in Den Es

Als ik me neerzet om een stukje te schrijven voor de volgende Vreugdebode is het nog volop zomer. De middagzon zindert en blakert. Toch kan een hete dag nog wel eens allerlei belevenissen met zich meebrengen. Maar na elke zomer volgt de herfst. Telkens opnieuw komen en gaan de seizoenen in een monotoon ritme. Elk seizoen heeft zo zijn charmes. De herfst kan soms nog wat ingetogen fonkelen, maar als je goed ruikt, ruikt de lucht naar alles wat voorbij gaat. In de herfst van ons leven worden we vaak eenzamer. Velen onder ons hebben afscheid genomen van dierbaren. Partners voor het leven, familie, vrienden en bekenden. Als je dan naar buiten kijkt, is het vaak grijs en somber. Echt herfst in de natuur, maar ook in je hart.

Zondag 10 september en zondag 8 oktober is er vanaf 10.00 uur een Woord- en Communieviering met pastor G. van den Munckhof, lector H. Bulsink en organiste M. Koster.

Op andere, wat zonniger dagen, zie je de wereld om je heen in duizend kleuren van bruin tot goud. Maar door die kleurenpracht heen is er ook het besef van eindigheid. In een schakering van stervend leven toont God Zijn belofte voor een nieuw leven bij Hem. Soms zijn er in de herfst toch nog onverwachte mooie dagen. De herfstzon doet je goed en maakt je warm van binnen. Als je dan op zulke dagen ook aan Moeder Maria kunt vragen om wat extra hulp en kracht, dan zijn dat geen verloren dagen. Een klein schietgebedje: „Moeder Maria, help me” is vaak voldoende om weer verder te kunnen. De dagen worden korter, maar geniet nog van de honderden herfstkleuren en laat je bemoedigen door God en Moeder Maria.

Vredesweek 2017 Op zondag 17 september is er een oecumenische Vredesdienst in de Grote of Laurentiuskerk aan het Kerkplein in Varsseveld. Het thema van de Vredesdienst is: ‘De kracht van verbeelding’. Aanvang van de dienst: 10.00 uur. De voorgangers in deze dienst zijn ds. Lunshof-Klein en de heer H. Bulsink. Muzikale medewerking wordt verleend door: Chr. Gemengde Zangvereniging Gloria in Excelsis Deo uit Heelweg onder leiding van Gerrit te Lindert. Het orgel zal bespeeld worden door Bert Vinke. De koster is Henk Wink. De collecte voor de Raad van Kerken is bestemd voor ‘Samen op pad’. Na afloop van de dienst is er koffie/thee. Voor de kinderen is er limonade. Iedereen is van harte welkom. Voor de allerkleinsten is er oppas aanwezig. Oecumenische Werkgroep Varsseveld.

In memoriam

Anny Raben

De mis- en gebedsintenties

worden nu wekelijks vermeld in de Gelderse Post. U kunt ze dus niet meer vinden in de Vreugdebode.

Woensdag 19 juli is overleden Dini Weijkamp-Schoemaker, echtgenote van Jan Weijkamp († 2008). Dini mocht 84 jaar worden. Zij woonde in de Neijlandstraat 4 in Westendorp. Haar crematie was in Doetinchem. Bidden wij om troost voor haar familie en dat Dini moge rusten in vrede.

Belangrijk om te weten Pastoraal team H. Pauw, L. Daalhuizen, J. van Heugten, C. Peters, M. Smits, M. Tankink,

pastoor pastoraal werker diaken diaken priester pastoraal werker

telefoon: 06 - 30 16 29 27 telefoon: 024 - 34 30 389 telefoon: 06 - 45 15 59 29 telefoon: 06 - 51 03 65 79 telefoon: 0315 - 34 60 20 telefoon: 06 - 12 38 75 27

e-mail: h.pauw@mlparochie.nl e-mail: b.daalhuizen@mlparochie.nl e-mail: j.vanheugten@mlparochie.nl e-mail: c.peters@mlparochie.nl e-mail: m.smits@mlparochie.nl e-mail: m.tankink@mlparochie.nl

Onbezoldigde diaken J. Brugman,

diaken

telefoon: 0315 - 32 73 81

e-mail: j.brugman48@gmail.com

Voor persoonlijke vragen kunt u terecht bij bovengenoemde pastores. Overige vragen kunt u neerleggen bij het centraal secretariaat van de parochie. Internet U kunt de parochie vinden op internet onder: Like ook onze facebook

www.maria-laetitia.nl facebook.com/parochiemarialaetitia

Parochiebestuur Anja Dijcker,

telefoon: 0314 - 33 55 47

e-mail: bestuur@mlparochie.nl

telefoon: 0315 - 34 20 44

e-mail: secretariaat@mlparochie.nl

secretaris

Centraal secretariaat Parochie Maria Laetitia Postbusnummer 664, 7000 AR Doetinchem Kantoor: Pastoor Vernooijstraat 7, 7071 BR Ulft Openingstijden secretariaat: maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 - 11.30 uur Rekeningnummers parochie: NL40 ABNA 0414 1676 27 NL19 RABO 0156 5694 50.

34


VOOR EEN BLOEIENDE ZOMERTUIN OSCAR’S GROEN IN GAANDEREN

OOk VOOR Uw:

• Tuinontwerp • Beplantingsadvies • Tuinaanleg • Tuinonderhoud

Heidi Gronert, eigenaresse Oscar's Groen

Oscar’s Groen • Slakweg 97 • 7011 EW Gaanderen • Tel. (0315) 330332 • www.oscarsgroen.nl

DE TIJD JUWELIER

TROUWRINGEN SPECIALIST

Uw persoonlijke catering Heeft u iets te vieren of organiseert u een receptie of personeelsfeest? Is het tijd voor een jubileum of stapt u binnenkort het huwelijksbootje in? Catering Terhorst verzorgt zowel uw kleine intieme feest als uw uitgebreide jubileumfeest. Wij maken van uw feestelijke gelegenheid een geslaagde dag zodat u volop kunt genieten. Onze keuken staat bekend om zijn creativiteit, veelzijdigheid en kwaliteit. Partycentrum Terhorst Emmerikseweg 2 7077 AP Netterden Telefoon: 0315-386223 E-mail: info@partycentrumterhorst.nl Website: www.partycentrumterhorst.nl

VREUGDEBODE 05 SEPTEMBER - OKTOBER 2017


Kleine gebaren worden grote gebaren op het moment dat liefhebben oneindig wordt. Juist daarin wil Agelink Uitvaartzorg van grote betekenis zijn. Uit respect voor de overledene en uit compassie naar de nabestaanden. Uitvaartzorg uit liefde.

Doetinchem Uitvaartcentrum Agelink Terborgseweg 126 7005 BD Doetinchem

Ulft Aula Antonius Doctor Ariënsstraat 1 7071 AH Ulft

Dag en nacht bereikbaar, zeven dagen per week, uit liefde. Bel 0314-32 46 67 of kijk op agelinkuitvaart.nl Terborgseweg 126, 7005 BD Doetinchem VREUGDEBODE 2017

‘s-Heerenberg Aula Emmaus De Bongerd 2 7041 GL ‘s-Heerenberg