Page 1

DE VERBINDING

MAANDELIJKSE UITGAVE VAN

DE VERRIJZENIS PAROCHIE

JAARGANG 1 - NUMMER 7 - NOVEMBER 2012


Inhoudsopgave

Colofon: Het Pastoresteam E-mail: pastoresteam@deverrijzenisparochie.nl

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 19 20 21 23 25 26 27 28

Drs. J.G.M. (Hans) Pauw, Vicaris Waarnemend pastoor, tel.: 06-30162927 E-mail: pauw@aartsbisdom.nl C.G.J. (Cor) Peters, diaken Opbouwwerk, tel.: 06-51036579 E-mail: c.peters@deverrijzenisparochie.nl A.E. (Guus) van der Ploeg, pastoraal werker Catechese, tel: 06-13697367 E-mail: g.vanderploeg@deverrijzenisparochie.nl W.G.G.M. (Mia) Tankink, pastoraal werker Diakonie, tel.: 06-40791648 E-mail: m.tankink@deverrijzenisparochie.nl M.A. (Marcel) Smits, priester pastor Liturgie, tel.: 0315-346020 E-mail: m.smits@deverrijzenisparochie.nl Centraal secretariaat De Verrijzenis Parochie Tel.: 0315-342044; Postadres : Postbus 37, 7070 AA Ulft Bezoekadres : Pastoor Vernooijstraat 7, 7071 BR Ulft Openingstijden: maandag, woensdag, donderdag en Vrijdagochtend van 9.00 tot 11.30 uur. E-mail: secretariaat@deverrijzenisparochie.nl Website: www.deverrijzenisparochie.nl De Pastoraatsgroepen Voor het cluster Silvolde-Varsseveld-DinxperloBreedenbroek: Miep Brus 0315-651459 Gerard Hollander 0315-651288 Jozef Oostveen 0315-329339 Annie Pastoors 0315-328600 E-mail: pg.clustersilvolde@deverrijzenisparochie.nl

Colofon, inhoudsopgave Afscheid van pastor Mia, Het ga jullie goed... Allerheiligen, Allerzielen Even terugkijken op Anders Vieren De mensen achter Anders Vieren Eucharistie als sacrament Vrede-express & Nacht van de Vreede: Boeiend Vrede-express balonnen De Verrijzenis Parochie ontdekt V& T Pastorale school Aartsbisdom Utrecht Rozenkrans bidden met kinderen Radio Maria Voor de ‘Verbinding’ Dorothea Visser Dopen in de Verrijzenisparochie Liturgisch rooster doordeweekse vieringen november Liturgisch rooster november Geloofsgemeenschap H.H. Petrus en Paulus Ulft Geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua Geloofsgemeenschap H.H. Martelaren van Gorkum Geloofsgemeenschap H. Mattheus Geloofsgemeenschap H. Mauritius Geloofsgemeenschap H. Laurentius Geloofsgemeenschap H.H. Petrus en Paulus Breedenbroek Geloofsgemeenschap De Goede Herder Geloofsgemeenschap H. Martinus Gendringen Geloofsgemeenschap H. Martinus Megchelen Geloofsgemeenschap H. Walburgis Adressen geloofsgemeenschappen Adres en openingstijden secretariaat

De redactie bestaat uit vertegenwoordigers van de drie clusters, te weten: Frans van Vliet Cluster Ulft, Varsselder-Veldhunten en Azewijn Frank Vinkenvleugel: Cluster Silvolde, Varsseveld, Dinxperlo en Breedenbroek Theo Wissing Cluster Gendringen, Megchelen en Netterden Cor Peters: Pastoresteam Joyce Lukassen-Overbeek Secretariaat

Voor het cluster Gendringen-Megchelen-Netterden: Ans Erinkveld 0315-681851 Gilbert Esser 06-51606075 Toos Lohschelder 0315-377321 Leo Mecking 0315-377658 E-mail: pg.clustergendringen@deverrijzenisparochie.nl

E-mail: redactie.parochieblad@deverrijzenisparochie.nl o.v.v. naam geloofsgemeenschap.

Voor het cluster Ulft, Varsselder-Veldhunten-Azewijn: Vacant Het Bestuur van De Verrijzenis Parochie drs. J.G.M. (Hans) Pauw voorzitter Antoon Koster vice-voorzitter Vacature secretaris Vacature penningmeester Jan Boland werkveld kerkbalans en begraafplaatsen Willy Aalders werkveld gebouwen Ton Lankveld werkveld gebouwen Vacature werkveld personeel en vrijwilligersorganisatie E-mail: secretaris@deverrijzenisparochie.nl

Heeft u ook kopij van uw geloofsgemeenschap voor de Verbinding? Stuur dat dan a.u.b. tijdig naar de redactie. Het mailadres staat hierboven. De kopij dient binnen te zijn vóór 10 november 2012.

2


3 AFSCHEID VAN PASTOR MIA.

HET GA JULLIE GOED... Het uur dat ik afscheid moet nemen van De Verrijzenis Parochie en dus van jullie nadert met rasse schreden. De eerste kennismaking met mijn nieuwe team is achter de rug. Over blijven nog krap 2 weken om afscheid te nemen. Toen ik mijn adressenbestand van de e-mail bekeek, dacht ik: ‘zoveel mensen’. Mensen met hun eigen verhalen, speciale contacten, veelvuldig, of maar een paar keer. Zoveel gezichten, ogen en monden. Zoveel verhalen. En dat mocht ik allemaal meemaken. Heel vaak stapte ik na een gesprek of vergadering in de auto, in stille verbazing. Wat mag je als pastor dicht bij mensen komen. Zoveel vertrouwen krijgen en zoveel mogen horen van mensen. Ook na de vieringen op de diverse plekken in onze Verrijzenis Parochie. Een blik in de kerk, vertrouwde gezichten, soms mensen die je altijd ziet, dan weer mensen die je minder ziet. Een knikje, soms een glimlach en ook een traan. Samen vieren, geweldig. En als ik dan op pad ging in de parochie dan waren er altijd van de prachtige rustplekken bij mensen. ‘Pastor, wil je een kopje koffie, heb je al wel brood gehad?’ Of… “Mia ik heb nog wel wat soep, lust je ook wat?’’ Naarmate het afscheid dichterbij komt merk ik hoezeer ik in de afgelopen jaren verweven ben geraakt met heel veel mensen. Maar ik merk bij het opmaken van de balans ook, dat ik mensen uit het oog ben verloren, die ik eigenlijk had willen blijven zien. Dat doet pijn, bij mij, maar zeker ook bij de mensen die misschien meer van mij verwacht hadden. Zo mijmer ik wat als ik dit berichtje voor De Verbinding wil maken. Over blijft een groot gevoel van warmte en dankbaarheid. Ik voelde mij als een vis in het water in De Verrijzenis Parochie. Ik ben er altijd thuis gekomen in de afgelopen jaren. We hebben wel en wee gedeeld. Bedankt daarvoor. Maar ik ben op 1 april jarig en dus een echte ram. En een ram wil een keer wat anders. Nog een keer een nieuwe uitdaging met alles wat ik bij jullie en van jullie mocht leren. Daarom dit afscheid, maar ik ga niet echt ver weg. Er zijn veel verbindingen met mijn nieuwe parochie, dus voor heel veel mensen is het een ander tot ziens. Aan mijn collega’s wil ik hier in De Verbinding zeggen: ‘Wat een geweldig team hebben wij’. Wij hebben elkaar echt gedragen, wij konden open en goed met elkaar van mening verschillen, maar vonden elkaar telkens weer. Aan het bestuur wil ik dankzeggen voor alle inzet, want het is een grote klus om een parochie te besturen. Er is altijd wel iets groots en moeilijks dat de aandacht vraagt. Geweldig dat hier toch nog mensen deze verantwoordelijkheid op zich nemen. Aan de vrijwilligers van alle werkgroepen wil ik zeggen: “Mensen jullie zijn onontbeerlijk” en ik hoop dat jullie dat ook steeds voelen. Als wij geen locatiebestuurders, vrijwilligers in werkgroepen en vrijwilligers in en rond de kerk zouden hebben, dan hebben wij geen toekomst. Als ik zo terugkijk op De Verrijzenis Parochie, dan heb ik alle hoop en vertrouwen dat de Blijde Boodschap in onze parochie blijft klinken. Het feest van de Verrijzenis van onze Heer, geeft ons toekomst en perspectief als gelovige mensen. De Verrijzenis Parochie heeft dat perspectief in zich, en met Gods zegen zal er een goede toekomst zijn. Geloof in de Geest die waait waar wij met zijn allen niet kunnen komen, zal ons tot hulp zijn en Jezus zal door Zijn voorbeeld de motor zijn.

Inmiddels zal het wel alom bekend zijn: pastor Mia ( voor wie het niet zou weten: Mia Tankink) gaat de Verrijzenisparochie verlaten. Voor ons en voor heel veel mensen bijna ondenkbaar: Mia heeft immers ‘sinds mensenheugenis’ op haar zo eigen manier in onze gemeenschappen haar sporen verdiend en achtergelaten, dat het moeilijk is om de toekomst zonder haar voor te stellen. Toch gaat het gebeuren: Mia heeft aan de Bisschop laten weten om met haar schat aan ervaring nog één keer opnieuw te willen beginnen. We gunnen het haar van harte. En we wensen de Parochie van de H.H. Maria en Laurentius in Doetinchem geluk. Met Mia komt er iemand binnen! Vanuit haar werk als dekenaal werker was Mia al goed op de hoogte van de geloofsgemeenschappen, toen ze deel werd van ons pastoraal team van - toen nog - parochieverband IJsselstreek. Die ervaring kwam goed van pas. Als opbouwwerkster deed ze veel baanbrekend en asfalterend werk op de weg naar de uiteindelijke Verrijzenisparochie. Dankbaar maakte ze daarbij gebruik van haar charme en Achterhoekse tongval. Toen de Verrijzenisparochie eenmaal in de kinderschoenen stond, maakte ze de overstap naar de Diaconie. Dat was nieuw voor haar, maar geheel in haar eigen stijl stortte ze zich er vol overgave in. Het resulteerde in een groeiende samenwerking tussen de verschillende diaconale werkgroepen, een goed perspectief naar de toekomst. De basis van Mia’s werken wareng natuurlijk haar talenten die ze koppelde aan haar werklust en enthousiasme. Maar het was vooral geïnspireerd door haar geloof dat het kan: samen bouwen aan een stukje hemel op aarde. Juist in de laatste diaconale jaren kwam dat stukje Mia extra uit de verf…. De PCI en de MOV ’s varen er wel bij…. de Kerstactie en (mede) de Schuldhulpmaatjes zijn er concrete vruchten van. Mia gaat opnieuw beginnen, daar in Doetinchem, maar het zal toch ook de oude Mia zijn die er van start gaat…. Wij wensen haar - van harte - veel geluk en veel Inspiratie in haar nieuwe Parochie! Mia, bedankt! Uitnodiging Bij het vertrek van Mia hoort natuurlijk een daverend afscheid. Daarom nodigen wij u en jullie van harte uit voor de feestelijke Eucharistieviering op zondag 28 oktober om 10.00 uur in ons Eucharistisch centrum de Petrus en Pauluskerk in Ulft. Het is vast overbodig om te melden, dat alle andere vieringen op deze zondag dan niet doorgaan. Na afloop is er gelegenheid om Mia ‘dag te zeggen’. En natuurlijk doen we dat in goede en gezellige Verrijzenissfeer met koffie, thee en….. Moge de kerk te klein zijn! Namens het Parochiebestuur en Pastoraal Team, Antoon Koster, vice-voorzitter Guus van der Ploeg, pastoraal werker

3

Het ga jullie goed!

Mia Tankink, pastoraal werker


ALLERHEILIGEN-ALLERZIELEN Geloven in de weg naar eeuwig leven. De novembermaand begint met bijzondere dagen van herinneren en gedenken. Op 1 november staan we stil bij al die grote en kleine mensen die op een bijzondere manier Gods Licht hebben laten schijnen in hun leven. Heiligen, mensen die een voorbeeld zijn in leven, geloven, dienstbaarheid, liefhebben tot het uiterste toe, in het licht van Gods Koninkrijk. Paulus, Augustinus, Franciscus, mgr. Romero, pater Damiaan,… ‘Klinkende namen’, in ons geloof noemen we hen van oudsher ‘heiligen’. Hun ideeën en hun levenswerk hoor je vaak nog nazinderen in kloosterorden of organisaties die zich bekommeren om het lot van de zwaksten in onze wereld. Van hen weten we dat Jezus' Woord hen geraakt heeft. De trillingen van zijn Boodschap hebben op een bepaald moment hun leven veranderd. Sommigen vielen van hun paard, zoals Paulus, anderen zijn in zijn geest opgegroeid en raakten er langzaam maar zeker helemaal van doordrongen. Maar er zijn ook mensen om ons heen, in onze familie of onze vriendenkring, op wie dit van toepassing is. Mensen in wie we God mogen ontmoeten, omdat zijn Blijde Boodschap doorklinkt in hun manier van leven. Met de herinnering aan al deze 'heiligen' komen we om 19.00 uur samen rond Gods altaar, in de Petrus en Paulus kerk te Ulft. In de stille hoop dat hun voorbeeld ons leven klank kan geven, ons oproept om niet op te geven, zodat ook wij op onze beurt het leven mogen 'heiligen' en mensen worden zoals God ons gedroomd heeft.

NIEUWS VAN HET BESTUUR Aftreden penningmeester Op 8 oktober 2012 is de penningmeester en secretaris ad-interim de heer Koenders genoodzaakt beide functies van De Verrijzenis Parochie neer te leggen. Wij zijn hem zeer erkentelijk voor het vele werk dat hij voor De Verrijzenis Parochie heeft gedaan en wij danken hem daarvoor zeer. Nieuwe penningmeester Het aftreden van de heer Koenders noodzaakt het bestuur te voorzien in een opvolger. Wij hebben dankbaar gebruik gemaakt van het aanbod van de heer Jan Boland om als penningmeester a.i. de lopende zaken over te nemen. Wij wensen Jan Boland daarbij veel succes. Bezetting bestuur Met het vertrek van de heer Koenders is de bezetting van het bestuur weer verder verkleind. Al geruime tijd zijn wij op zoek naar mensen die het bestuur van De Verrijzenis Parochie willen versterken. Wij hebben op dit moment al vacatures voor een drietal functies, te weten: een secretaris, een penningmeester en een personeelsfunctionaris. Per 1 januari 2013 treedt daarnaast ook de vice-voorzitter af en ontstaat ook daarvoor een vacature. Als u zich wilt inzetten voor De Verrijzenis Parochie of als u mensen kent waarvan u weet of denkt dat zij geschikt zijn en een bestuursfunctie binnen de parochie ambiëren, neemt u dan gerust contact op met één van de huidige bestuursleden.

Allerzielen, de dag erna, gedenkt de overledenen. In het bijzonder staan we die dag stil bij de mensen die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn. Hun naasten worden door de geloofsgemeenschappen uitgenodigd die avond mee te vieren. Zij zijn nog niet voorbij. Zij leven nog bij ons. In onze herinnering, in onze verhalen. We gaan steeds meer beseffen dat ze niet meer zij ons zijn. Ze zijn in een ander weten. Ze zijn waar wij nog niet kunnen zijn. Allerzielen is een belangrijke dag voor ons. We hoeven niet de overledene niet te vergeven. We mogen gedenken. We ontsteken een kaars bij hun naam en gedenken hoe zij een licht waren in dit leven, voor ons en anderen. Wij spreken onze verwachting uit dat zij zijn in het andere Licht waar geen dood meer is, geen rouw. Pastor Marinus van den Berg schrijft ergens: "Het gedenken mag ons inspireren om niet bij de dood te blijven, maar verder op weg te gaan. Verder te leven niet zonder het verlies, maar mét het verlies. Wie verdriet doorleeft tot op de bodem kan tot een nieuwe kracht komen. Wie door het graf van de dood heengaat, soms een lange tunnel, een donkere put, die zal de ochtend van de verrijzenis, van de opstanding, de ochtend van het nieuwe perspectief zien".

Het bestuur van De Verrijzenis Parochie, Namens deze, A. Koster, vice-voorzitter VAN DE REDACTIE Plaatsing mis- en gebedsintenties in De Verbinding Bij de start van het nieuwe parochieblad hebben we er samen voor gekozen om de mis- en gebedsintenties niet op te nemen. Elke locatie zorgt er voor dat op een los inlegveld daarvan melding wordt gemaakt. Vanuit een aantal locaties is het verzoek gekomen om de intenties wel standaard op te gaan nemen in De Verbinding. Dit om kosten en extra werk te voorkomen. In overleg met de redactie heeft het parochiebestuur besloten dat per 1-1-2013, voor die locaties die dat wensen, de mis- en gebedsintenties in het parochieblad worden opgenomen. De redactie bespreekt dit verder met de locaties. Voor u al parochiaan veranderd er niets. Wel wijzen wij erop dat alleen de opgaven vóór de 10e van elke maand in het parochieblad opgenomen kunnen worden. Wij vragen u daarmee rekening te willen houden.

Ik wens allen die verdriet hebben om de dood van een geliefde, troost toe. Dat deze dagen van herinneren en gedenken hen en ons allen mag raken en de Geestkracht geven om verder te leven, met al het goede van de mensen van voorbij in onze harten. Cor Peters, diaken

4


EVEN TERUGKIJKEN OP ANDERS VIEREN

Nu zijn er jaarthema’s met mooie boekjes en uitgewerkte vieringen per keer. Maar de opzet van het begin is gebleven. Het zijn steeds kleine en grote lichtjes naast de Eucharistie. Ze brengen mensen op hun gelovig verhaal. En dat zijn dan niet alleen de mensen die de vieringen bezoeken. Ook de leden van de stuurgroep en werkgroepen groeien. Inspiratie is een woord dat voor in de mond ligt, verdieping en geloofservaring. Ruimte om binnen het vieren eigen mogelijkheden te scheppen, geloof op een andere wijze te beleven. Groei en stilte in je eigen geloofsleven, de levensadem van God anders voelen. Je gelovige creativiteit in de vieringen ten volle uitleven, genieten met volle teugen en meedoen met het creëren van een heilige plek, heel even uit de hectiek van het gewone. Maar ook eigentijds en met eigen woorden zoeken naar het Onzegbare. Kinderen op de trap van het priesterkoor die schilderen en zo hun geloof tekening geven.

De werkgroep ‘Anders Vieren’ werd een vijftal jaren geleden heel voorzichtig opgestart. Alles begon op die vrijdagavond in de Veertigdagentijd: een ‘Soberheidsmaaltijd’. Rond de tafel zat een dertigtal mensen. We hebben samen gegeten en gedronken, maar vooral gebeden en nagedacht over al het goede dat wij steeds weer mogen ontvangen. Het werd een echte viering, daar in Breedenbroek rond de tafel, en wij vonden het allemaal heel bijzonder en speciaal. ‘Dit moet vaker’. Die ene zin bleef hangen! Vanuit het pastoresteam besloten wij mensen te zoeken voor een groep die samen na wilde denken over andere manieren om samen te komen in gebed, zang en overweging. De mensen moesten heel diverse belangstellingen hebben en vooral zin om na te denken over andere wijzen van vieren. Zo kwamen ze: de pioniers van het eerste uur. Gilbert uit Gendringen, Joop uit Silvolde, Harry uit Silvolde, Willa uit Dinxperlo, Kitty uit Varsselder-Veldhunten en een beetje later schoof ook Roy uit Dinxperlo aan. Samen op weg.

Anders vieren, met liederen uit Taizé, gebaren, voorwerpen, gebeden, schilderingen, stilte, gebed en Bijbel. Niet meer weg te denken uit de Verrijzenisparochie, kostbaar voor iedereen die meedenkt en meeviert. Met dank aan alle lieve reacties op mijn vragen aan de leden van de stuurgroep, Pastor Mia Tankink.

De eucharistie zou de ‘zon’ blijven van ons samen vieren en samenkomen als gelovige mensen. Maar zonder de lichten van maan en sterren kan de zon het alleen ook niet af. Dat was een simpele maar mooie uitgangsgedachte toen. En sindsdien is er veel gebeurd.

HUBERTUSVIERING IN MEGCHELEN Het bestuur en de Jachthoornblaasgroep van de Wildbeheereenheid Gendringen - Bergh organiseren - binnen de Verrijzenisparochie - op zondag 4 november wederom een St. Hubertusviering. Deze viering, het eerste lustrum, zal plaatsvinden in de R.K. Kerk St. Martinus te Megchelen. Aanvang 10.00 uur. Ook het kerkkoor zal hieraan medewerking verlenen. Gekleurde beuken, dennen en opgezette dieren zullen de kerk weer een prachtige uitstraling geven. Pastor Mia Tankink zal voorgaan in deze viering. Na afloop zullen jagers en de (jacht)honden, ook deze zijn weer van harte welkom tijdens de viering de Hubertus zegen ontvangen. Bij goed weer zal dit plaatsvinden in het Martinuspark. Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een kop koffie en een stevige maaltijdsoep, nog even na te praten bij zalencentrum Jan ter Voert. Hiervoor wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 6,00 per persoon. Het wordt erg op prijs gesteld dat de jagers en drijvers in het “groen” komen. U en ook de kinderen worden van harte uitgenodigd om deze speciale viering mee te vieren.

Eerst kwamen wij samen om na te denken en te praten. Wat is dat eigenlijk samen vieren? Wat vieren wij? Hoe kunnen wij daarbij zoveel mogelijk mensen betrekken, hoe kunnen wij de mensen meer actief maken in de vieringen? Langzaam maar zeker gingen de gesprekken ook de diepte in. Wat raakt jou en mij? Waarom is vieren voor ons belangrijk? Wie is God voor ons? De eerste vieringen werden door de groep ontwikkeld. De reacties waren heel divers. Het voelde vreemd, de vormen waren onbekend. Voorzichtig, maar doelgericht ging de groep verder. Eerst werden de zelfontwikkelde vieringen ook zelf uitgevoerd. Maar al gauw vond de groep aansluiting bij mensen ter plekke. Zo kwam het ervan: vanuit een thema - meestal nog bedacht door de stuurgroep - met mensen in een locatie een viering verder uitdenken en opzetten. Groeiend vanuit een kleine intieme groep die bijv. samenkwam in de dagkapel in Dinxperlo naar vieringen in de kerken van onze geloofsgemeenschappen. Ontroerende momenten, het meebrengen van een kruisje van huis. Een verhaal van een kerkganger erbij. Het werd muisstil, de mensen voelden achter de woorden het leven van die mens. Vaderdag vieren, maar ook aandacht voor alle mannen die geen vader zijn. Mensen die in vieringen spontaan het woord voeren en vertellen over hun gevoel. ‘Anders Vieren’ groeide.

5


DE MENSEN ACHTER ‘ANDERS VIEREN”

VERTROUWEN IS DICHTBIJ

“Anders Vieren” in De Verrijzenis Parochie omdat het anders mag. De parochiële werkgroep “Anders Vieren” wordt versterkt door een groep locale vrijwilligers die allen even enthousiast, ieder op eigen manier, zich inzetten voor “Anders Vieren”. Alles gebeurt binnen het beleidsplan 2012-2015. Een aantal vrijwilligers leggen hieronder uit wat ”Anders Vieren” voor hen betekent.

Vieringen in de geest van Taizé "Christus Jezus, innerlijk licht, laat mij uw aanwezigheid ontvangen; dat ik vreugde moge kennen. Ik heb U lief, misschien niet zoals ik zou willen, maar ik heb U lief.... Liefde aller liefde, weet het: zelfs mijn leven zal ik voor U en uw evangelie geven". Een intens gebed van Frère Roger, de stichter van de oecumenische communiteit van Taizé. Wie de roepstem van het geloof heeft gehoord, kent ook de ontmoediging en de twijfels. Hij schrijft verder ergens, dat het altijd mogelijk is om terug te keren naar de bronnen van geloof. Hij is een groot voorbeeld geweest en gebleven voor vele zoekers van dat geloof. Binnen en buiten de abdij van Taizé tref je mensen aan die willen leven in en vanuit het vertrouwen dat God liefde is en dat Jezus het Licht van de wereld is. Een verlangen dat in veel mensen en ook in mij leeft.

“Anders Vieren” omdat ik geloof! Omdat ik het idee heb dat er minder interesse is voor geloof wil ik er juist nu wel wat voor doen. Het is fijn om iets met het geloof te doen voor de mensen, omdat wij mensen er dus niet zomaar zijn. Er een manier is om daar even bij stil te staan. Op een eenvoudige wijze uitdragen van mijn/ons geloof en ver-trouwen. “Anders Vieren” betekent voor mij een stukje verdieping voor mijzelf. Samen met anderen iets tot stand brengen. Anders Vieren betekent nieu-we/andere mensen ontmoeten. Verder probeer je de “schwung” erin te houden, iets wat je zelf raakt te delen met anderen.

Een van de prachtige liederen uit Taizé gaat daar over: Bóg jest miloscia: "God is vol liefde. Durf voor die liefde alles te geven. Durf het te wagen: geef je zonder angst!".

Als eerste wil ik aangeven, dat wij een leuke en gezellige werkgroep hebben; we inspireren elkaar. Soms vliegen de ideeën over tafel. Het geeft me energie en motiveert mij om mij verder in te zetten voor de kerk. Er gebeurt eens wat anders in de kerk, iets verrassends. Dat wil trouwens niet zeggen dat het oude vertrouwde niet goed is.

Je leven vol vertrouwen, zonder angst richten op God. Dat in mij het vuur mag gaan branden dat nodig is om staande te blijven in het leven van alle dag. Het vuur van de barmhartige liefde, waardoor mijn hart openstaat voor de vele dagelijkse ontmoetingen die ik heb. Wees niet bang, vertrouwen is dichtbij, en daarmee een geluk.

“Anders Vieren” en de hiermee gepaard gaande voorbereidingen vormen voor mij een waardevolle invulling van mijn vrije tijd. Je zoekt lezingen en teksten, je gaat je hier steeds meer in verdiepen, niet alleen in wat je zegt, leest of zingt. Tevens kom je tot de ontdekking dat niet alles voor iedereen dezelfde betekenis heeft. Dit merk je zeker in de ontmoeting achter in de kerk. De beleving van anders vieren wordt positief ervaren en anders ervaren als een “normale dienst”.

In die geest komen we samen rond Woord, Kruis én het Licht van de Verrezen Heer. Een moment van ver-stilling en aandacht op God en jezelf. En wie weet kom je (weer) wat dichter bij de bronnen van jezelf en je geloofsbronnen. Weet u welkom op zondag 11 november 2012 om 17.00 uur in de Protestantse Kerk te Silvolde.

Als lector ben ik bij “Anders Vieren” betrokken geraken. ’t Sprak mij aan en dus ben ik nog actief. Het stimuleert mijn eigen geloofsbeleving. Inzetten voor “Anders Vieren” gaat gepaard met het ontvangen van “kleine cadeautjes”. Zonder al te veel moeite kom ik in aanraking met mooie bruikbare teksten die ik mag gebruiken voor de vieringen.

Voor informatie over Taizé: www.taize.fr/nl De oecumenische werkgroep ‘Taizé’ Corrie Papenborg, Joop Kraan en Cor Peters (schrijver dezes)

Door de interactieve deelname aan de vieringen “Anders vieren” is er een losse sfeer. Er zijn geen vaste rituelen en er zijn brede mogelijkheden om samen te vieren. Dit alles is voor mij een geschikte vorm van vieren die goed bij mijn geloven past. Vol enthousiasme ben ik gevraagd om voor mij iets “nieuws” uit te gaan voeren. Eenmaal daarmee bezig, samen met de mensen er omheen, geeft het mij een goed gevoel. Zoals u hierboven kunt lezen, heeft iedereen zijn eigen invalshoek, zienswijze ten aanzien van geloof en ”Anders Vieren”. Alles ten dienste van onze kerk, die ene God. Parochiële werkgroep Anders Vieren. andersvieren@deverrijzenisparochie.nl 6


EUCHARISTIE ALS SACRAMENT Hieronder volgt het tweede deel van de brief van Bisschop Willem Eijk over het vieren van de Eucharistie. Harrie Jorna heeft het lange schrijven( ‘Leven met Christus’) teruggebracht tot een wat makkelijker te behappen artikel. ‘Alleen maar door weg te laten.’, zo liet hij nog even weten, ’Ik heb de woorden van de bisschop zelf gebruikt. Dat is immers de kunst van het samenvatten! Zo is het nog steeds zijn verhaal’.

Hulp aan medegelovigen waar ook ter wereld, hoort bij het Kerk-zijn. Het huwelijk is een sacrament dat op een bijzondere wijze met de Eucharistie verbonden is: De huwelijksband is een sacramentele afspiegeling van de eenheid van Christus met zijn Kerk. In onze tijd waarin velen het zwaar valt de huwelijksband te bewaren, ligt hier een taak, gehuwden, waar nodig, bij te staan.

Wij hebben het artikel van Harrie nog eens in drie stukken verdeeld. De vorige keer ging het over de Eucharistie als maaltijd. In het verlengde daarvan kijken we deze keer naar de Eucharistie als Sacrament. Een lastig begrip, maar misschien toch niet zo ingewikkeld. Een maaltijd wordt een Sacrament en dus ook de Eucharistie een ‘teken van geloof’. Het drukt uit (‘vertelt van’) wat we in geloof van en over God weten te zeggen. Precies zoals in mensen liefde en vriendschap concreet en tastbaar worden, precies zo wordt God zichtbaar in wat we in de Eucharistie doen en zeggen: ubi caritas en amor, Deus ibi est… Waar liefde heerst en vriendschap, daar is God.

De Eucharistie is een “sacrament van vrede.” Daarom wensen wij elkaar de vrede van Christus. Wij kunnen ons inzetten voor de vrede door te bidden om die vrede, vredestichters te zijn en ons in te zetten voor de wereldvrede. “Zie, dit is het Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt.” In Jezus’ gehoorzaamheid tot de dood is de zonde van de mens voor altijd uitgeboet. Omdat Christus alles over had voor deze radicale liefde, lijkt Hij op een offerlam.

Namens het pastoresteam, Guus van der Ploeg, pastoraal medewerker

Door aan zijn apostelen de Eucharistie toe te vertrouwen maakte Jezus hen tot priesters. Zij kregen niet alleen de opdracht om de Heer te gedenken, maar ook de mogelijkheid Christus en zijn offer present te stellen (“Doet dit tot mijn gedachtenis”). Hierin is Christus de handelende persoon. Niemand anders kan immers zeggen: “Dit is mijn Lichaam”.

EUCHARISTIE IS OOK EEN OFFER, NAUW VERBONDEN MET JEZUS’ LIJDEN EN STERVEN. Voor velen heeft het woord ‘offer’ een negatieve klank. Het is echter een geschenk dat uit liefde gegeven wordt. Liefde vraagt om offerbereidheid. De Eucharistie moet ons tot offerbereide mensen maken. Bijvoorbeeld door de Vastenactie en door collectes voor diaconale doelen, kunnen gelovigen metterdaad omzien naar hun naasten. “ … van het Nieuwe, Altijddurende Verbond …” Bij de instelling van de Eucharistie door Jezus werd de Kerk geboren. De gemeenschap van Jezus’ leerlingen vormde Hij toen om tot een sacramentele gemeenschap. Samen vormen wij met Christus één lichaam. Zowel de Kerk als het Brood worden dus het “lichaam van Christus” genoemd. Dat duidt op een wezenlijke eenheid van beide: door beide gestalten is Christus in onze wereld aanwezig. Door de Eucharistie zijn wij geen individuen, maar leden van de gemeenschap van de Kerk: In de schuldbelijdenis erkennen wij tegenover elkaar, dat wij gezondigd hebben; zo ook in het Onze Vader. In de voorbede bidden we voor alle gelovigen. In het eucharistisch gebed bidden wij: samen met de heiligen, voor onze medegelovigen aan gene zijde, en: “Houd ons allen bijeen in één gemeenschap van geest en hart, samen met onze paus Benedictus en onze bisschop Willem en Theodorus en Hermanus, onze hulpbisschoppen.” 7


VREDE-EXPRESS & NACHT van de VREDE: BOEIEND

Nacht van de Vrede We hebben de Vredesweek afgesloten met de Nacht van de Vrede, in de Goede Herderkerk van Dinxperlo en de Petrus en Pauluskerk van Breedenbroek. Het programma was heel gevarieerd, zodat er voor ieder wel iets te beleven viel. Het doel was natuurlijk ‘een nacht waken voor vrede’, maar dat bleek voor velen net een stap te ver…. Na de film Wit Licht en het gesprek erover gingen ze lekker slapen. Een kleine groep trok vanuit Dinxperlo naar Breedenbroek. Daar werd het toch een echte Nacht van de Vrede: naar aanleiding van 5 gevangenen werden er brieven geschreven, men kon dansen, er werden prachtige mandala’s gemaakt, deelnemers lieten zich inspireren door muziek, de rozenkrans werd gebeden, mensen kwamen bij elkaar op verhaal, er werd gemediteerd rond Maria, de Koningin van de Vrede. Tussen de onderdelen door waren er natuurlijk volop gesprekken of zocht men even de stilte op. Telkens was er een scharniermoment door een korte viering rond het licht van de Zevenarmige Kandelaar.

De Vredesweek is weer voorbij. We hebben er op onze eigen manier inhoud aangegeven: oecumenische vredesvieringen en gesprekken en - vast niet onopgemerkt gebleven - het bezoek van de Vrede Express aan onze regio, in samenwerking tussen De Verrijzenis Parochie en 4 Protestantse Gemeentes en door de Nacht van de Vrede. Opening Eerst was er de feestelijke opening op vrijdagavond 14 september in Gendringen. Het was een drukte van belang op het kerkplein. Maar liefst 180 kinderen waren er om een ballon op te laten… En dat natuurlijk in de hoop, dat het kaartje van heel ver weg weer terug komt! De Pastoraatsgroep ‘GMN’ verzorgde voor koffie voor alle grote mensen; voor de kinderen was er een pakje drinken. En natuurlijk werd de Vrede Express van binnen en van buiten bekeken. Trektocht Op maandag begon de trektocht door de Verrijzenis. Na een dag ‘op locatie’ werd de Express ’s avonds door een vrijwillige chauffeur - Ronny Hoefman uit Varsseveld - naar de volgende plaats gereden. Na Gendringen op maandag waren de volgende dagen Ulft, Silvolde, Varsseveld en Dinxperlo aan de beurt. In totaal zijn er 22 groepen geweest, samen ruim 500 kinderen! Die 22 groepen betekenden ook meer dan 22 leerkrachten of begeleiders…. Telkens werden ze ontvangen door in totaal 12 vrijwilligers. Na een welkom gingen de kinderen in tweetallen door de Express. Ze gingen met een routeboekje langs 42 spelletjes en puzzels… Dat leverde soms heel serieus ‘vredesoverleg’ op: ‘Wat vind jij? …Nou, ik niet hoor… Hoezo dan?’

Boeiend Het bezoek van de Vrede Express en de Nacht van de Vrede waren boeiend, omdat er op zoveel niveaus door zoveel mensen aan werd meegewerkt. Boeiend was het om te zien hoe intensief de kinderen in de Express met vrede bezig waren. Boeiend was het om te merken, dat gemeenschappen in beweging komen, over grenzen heen…Ligt daar niet het begin van Vrede? Even jezelf - als een ballon! - loslaten in de hoop op contact met de ander, hoe onbekend en ver weg soms ook…. Volgende keer Enthousiast werd er al gesproken over ‘de volgende keer’! Die zal er vast komen. En nu we weten wat er allemaal nodig is om de Vrede Express goed te kunnen ontvangen en door een Nacht van de Vrede te organiseren kunnen we er nog meer een gemeenschapsgebeuren van maken, over grenzen heen… Zo zal vrede verrijzen…zo zal Gods Rijk meer zichtbaar worden.

Enthousiast De groepen waren van Basisscholen en van het Voortgezet Onderwijs. Verschillende leerkrachten lieten weten hoe enthousiast ze waren. Vele scholen hadden het bezoek voorbereid met het lespakket, dat ze hadden ontvangen… En ook, dat ze de kinderen nog aan de computer zouden zetten om hun ‘vredescertificaat’ uit te draaien…

Namens het pastoresteam, Pastor Guus van der Ploeg

Volwassenen Jammer was, dat voorbijlopende en -rijdende volwassenen wel opkeken maar niet echt naar binnen durfden te gaan… Op een enkeling na natuurlijk… Wel waren er ‘grote mensen’ vanuit de Nacht van de Vrede…. En toen bleek het Evangeliewoord weer eens al te waar: ‘Als je niet wordt als kinderen….’

8


DE VERRIJZENISPAROCHIE ONTDEKT V & T

VREDE-EXPRESS BALONNEN: 433 KM

In het vorige blad riep ik op tot meer katholieke deelname aan de activiteiten van V&T. Of het daaraan heeft gelegen is omgekeerd koffiedik kijken. Feit is wel, dat er meerdere Verrijzenisparochianen meededen aan de wandeltocht ‘van kerk naar moskee’.

Op vrijdag 14 september gingen er bij de opening van de Vrede Express 180 ballonnen de lucht in. Net zo veel kinderen ( en hun ouders) zwaaiden ze na. Van 12 kwam het afzenderkaartje terug… De verste 4 hadden 433 kilometer gevlogen tot in Weissenstadt, in Duitsland tegen de Tjechische grens aan. En heel toevallig waren ze gevonden door dezelfde ‘persoon’: de hond Kaja, van de familie Prabst!

En bij het vilten in Azewijn, was het merendeel van de 15 deelnemers zelfs katholiek. Beide activiteiten waren weer goede ontmoetingen tussen ‘hoe-dan-ook-gelovigen’. Dat laatste geldt ook voor ‘Sacred Dance’. Heel anders dan gewoon, maar net zo waardevol….

Matthijs Meeusen, Jorben Kraan, Timo Ratering en Rosella Rijnvos waren de gelukkigen. Op vrijdagavond 12 oktober mocht ik ze hun prijs overhandigen. De vier winnaars kregen een mooie VVV-bon en een zak lekkers!

Let wel: het gaat me bij mijn aanmoediging aan katholieken niet om een soort van wedstrijd. We hoeven niet ‘de beste’ te zijn. Wel is het goed, wanneer we ontdekken, hoe fijn het is om met andere gelovigen bezig te zijn rond de dingen die ons bezighouden.

Met deze prijsuitreiking is het project rond de Vrede Express 2012 afgesloten. We kijken terug op een geslaagd evenement. We bedanken iedereen die heeft meegewerkt!

Voor de komende tijd is het even rustig. De film over Hildegard von Bingen staat op het programma. Een mooie kans om aan te sluiten bij het groepje ‘waardeerders’ van deze vorm van geloofscommunicatie. Met de avonden rond het Hooglied en Sacred Dance gaan we dan op weg naar het nieuwe jaar.

Namens het pastoresteam, Pastor Guus van der Ploeg

Nr. 7 Film: Vision

Biografie over Hildegard von Bingen, die geldt als één van de belangrijkste en invloedrijkste vrouwen van de Middeleeuwen. Ze hield zich bezig met mystiek en wetenschap... Wie was deze vrouw? Wat bezielde haar? Waardoor werd ze tot ver over de landsgrenzen bekend? Datum : woensdag 31 oktober 2012 Plaats : Petrus en Pauluskerk, Kennedyplein, Ulft Tijd : 19.30 uur Kosten : eigen bijdrage Begeleiding : Lies Visscher Opgave :graag vooraf; Lies Visscher:0315-341052 of liesvisscher@live.nl

9


PASTORALE SCHOOL AARTSBISDOM UTRECHT

HET VERWERKEN VAN VERLIEZEN

De Zeven Sacramenten van de Kerk

Weinig gebeurtenissen hebben zo veel invloed op ons leven als het verlies van een dierbare. Velen vinden het moeilijk om over de dood te praten en hun emoties te laten zien. Vaak wordt gezegd dat ze bezig moeten blijven en zich over hun verdriet heen moeten zetten. Zo eenvoudig is dat niet altijd. De gevoelens die je overspoelen als je een dierbare hebt verloren verdienen aandacht. De relatie die je had met je dierbare leeft verder in je hart, maar er is pijn en verdriet. Het toelaten en bespreekbaar maken van je gevoelens kan erg heilzaam werken.

De Pastorale School van het Aartsbisdom Utrecht staat gedurende het jaar 2013 (van februari t/m december) in het teken van het ‘Jaar van het Geloof ’. Parochianen die hun geloof willen verdiepen, kunnen (een aantal van) de zeven avonden over de sacramenten bijwonen. Deze avonden zijn ook zeer geschikt voor jongeren die meer willen weten over het R.-K. geloof. Voor degenen die zich bezig (willen gaan) houden met de voorbereiding van de viering van de sacramenten in hun parochie (en daarmee helpen het geloof ‘door te geven’), worden er bovendien vijf toerustingsavonden georganiseerd.

Daarom houden de geloofsgemeenschappen van De Verrijzenis Parochie samen met die van Gaanderen, Etten en Terborg ook dit najaar een dag rond het omgaan met het verlies van een dierbare. Ieder jaar wordt het als zinvol ervaren om zo bij elkaar te komen.

De bijeenkomsten worden in het Vicariaat Arnhem gehouden op de volgende locatie: Martinus-atrium, Juliana van Stolberglaan 3 te Doesburg; Aanvang 19.30 uur, sluiting: 22.00 uur. Theorie én praktijk De avonden bieden naast enige theorie, zeker ook ruimte voor praktische werkvormen. Ze geven handvatten voor de dagelijkse praktijk. Je hébt er iets aan!

De bijeenkomst is op woensdag 14 november van 10.00 tot 16.00 uur in kerkcentrum Het Anker in de H. Mauritiuskerk te Silvolde. Voor koffie en thee, alsmede een warme lunch, wordt gezorgd. Aan de deelname zijn geen kosten verbonden. Wel is er na afloop gelegenheid voor een vrijwillige bijdrage. Opgave is mogelijk tot en met zondag 11 november. Mocht u reeds eerder hebben deelgenomen en behoefte hebben aan een vervolg: ook u bent welkom.

Werkgroepen We bevelen deze avonden van harte aan, voor alle parochianen, maar zeker voor de leden van de werkgroepen rond Dopen, Communie en Vormsel, Vieren, Ziekenbezoek. Wie meer wil weten, kan bij ons terecht (de uitgebreide folder staat op de website!) of rechtstreeks bij het bisdom (M. de Vries via vries@aartsbisdom.nl of tel.: 030 2361570). Ook in het laatste geval horen wij graag even iets van je!

Meer informatie en opgave bij de contactpersonen: Breedenbroek: Miep Brus, Plantenweg 4, Voorst, tel. 651459.

Opgeven Wie zich vanuit onze Verrijzenis Parochie wil opgeven, kan contact opnemen met het centraal Secretariaat van De Verrijzenis Parochie. Mailadres: secretariaat@deverrijzenisparochie.nl. Wij verzorgen dan de opgave bij het Bisdom.

Dinxperlo: Roelie Barkhof, Ds. Van Dijkstraat 2, tel. 651621. Silvolde: Thea Rijkse, Lichtenbergseweg 24, tel. 325837; Annie Raben, Berkenlaan 53, tel. 324493; Annie Pastoors, Laan van Schuylenburch 7, tel. 328600.

Namens het pastoresteam, Guus van der Ploeg, pastoraal medewerker, 0613697367 of g.vanderploeg@deverrijzenisparochie.nl.

Ulft Petrus en Paulus: Annemie Migchelbrink, Bongersstraat 1, tel. 685352. Ulft Antonius: Mariet Bruins, Merellaan 74, tel. 685178; Ceciel Peeze Binkhorst, Vendeliers 80, tel. 686144. Gendringen, Megchelen, Netterden, Varsseveld, Varsselder-Veldhunten en Azewijn: diaken Johan Visser, tel. 329813.

10


RADIO MARIA, MIDDENGOLF AM 675

ROZENKRANS BIDDEN MET KINDEREN

Radio Maria zendt 24 uur per dag katholieke programma’s uit. De best beluisterde onderdelen zijn die met gebed.

LIEVE KINDEREN……. Misschien kennen jullie het wel : de ROZENKRANS De Rozenkrans is een gebedssnoer, waarbij je nadenkt over de belangrijkste gebeurtenissen uit het leven van Jezus en Maria. Ook kun je bij de Rozenkrans bidden voor jouw eigen intenties. De Rozenkrans is een mooi, waardevol gebed. Maria vraagt dan ook vaak, bij haar verschijningen, om de Rozenkrans te bidden. Vooral oudere mensen kennen dit gebed, maar jammer genoeg verdwijnt het steeds meer bij kinderen. Veel ouders weten vaak niet hoe belangrijk het is om dit mooie gebed aan hun kinderen door te geven. Daarom wil ik jullie oproepen , om samen met je vader, moeder, opa en/of oma, enz. bij mij de Rozenkrans te (leren) bidden. Je zou er Maria en ook jezelf een groot plezier mee doen. Elke 2de en 4de vrijdag van de maand is er de mogelijkheid om de Rozenkrans te komen bidden. (Ook volwassenen, met of zonder kinderen, zijn dus van harte welkom). Het vindt plaats in het Maria-kapelletje in de Petrus en Pauluskerk te Ulft. We beginnen om 18.30 uur. Je kunt je aanmelden via mijn email: demienkay@hotmail.com of telefonisch 0315-640670

Er is veel afwisseling met christelijke en klassieke muziek. Dagelijks is de H. Mis om 9.00 uur. U kunt het rozenkransgebed beluisteren, maar ook zelf live meebidden of een eigen intentie opgeven via tel. 0736872001. De zender is een steun voor diegenen die het moeilijk hebben. Folders liggen achter in de kerken. Adres: Radio Maria, Postbus 5054, 5201 GA ’s Hertogenbosch www.radiomaria.nl

Maar je mag natuurlijk ook zo binnenlopen. Ik hoop op jullie komst !!

11


12


DOPEN IN DE VERRIJZENISPAROCHIE Iets vaker dan voorheen maken ouders gebruik van de mogelijkheid om hun kind te laten dopen in een andere dan de eigen kerk. Dat is één van de voordelen van één Parochie, die bestaat uit meerdere geloofsgemeenschappen. Daarom geven we hieronder het overzicht van de doopvieringen van geloofsgemeenschappen in De Verrijzenis Parochie voor de komende periode. Hoe gaat het aanmelden voor het Sacrament van het Doopsel in zijn werk. Voor de verschillende clusters geldt het volgende: Doopouders uit de beide geloofsgemeenschappen van Ulft, Varsselder Veldhunten en Azewijn kunnen zich aanmelden bij het secretariaat van de H.H. Petrus en Pauluskerk te Ulft; tel.: 0315-681275; openingstijden secretariaat: maandag- en donderdagmorgen van 09.00 uur tot 12.00 uur. Doopouders uit de geloofsgemeenschappen van Silvolde en Varsseveld kunnen zich aanmelden bij Wilma Rademaker: tel.: 0315-328263 Doopouders uit de geloofsgemeenschap van Breedenbroek kunnen zich aanmelden bij het secretariaat van de H.H. Petrus en Pauluskerk te Breedenbroek; tel.: 0315-651284; openingstijden secretariaat: woensdagmorgen van 10.00 uur tot 12.00 uur. Doopouders uit de geloofsgemeenschap van Dinxperlo kunnen zich aanmelden bij het secretariaat van De Goede Herderkerk te Dinxperlo; tel. 0315-651496; openingstijden secretariaat: woensdag-, en vrijdagmorgen van 10.00 uur tot 12.00 uur en donderdagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur Doopouders uit de geloofsgemeenschappen van Gendringen, Megchelen en Netterden kunnen zich aanmelden bij Reny Snelting: tel. 0315-377363 en Ellen Meijer: tel. 0315-686845 ( E-mail : r.meyer20@chello.nl)

Doopvieringen periode november en december 2012 Datum Tijd Plaats-geloofsgemeenschap Voorganger Voorbereidingsdatum Zat. 10 nov. 16.00 uur Ulft, Antonius van Padua Diaken Peters 25-09-2012 Zat. 10 nov. 16.30 uur Azewijn Past. Smits 25-09-2012 Zat. 17 nov. 17.30 uur Megchelen Diaken Peters 08-11-2012 Zon. 18 nov.

11.30 uur

Silvolde Diaken Peters 23-10-2012

Zon. 2 dec.

11.30 uur

Ulft, Petrus en Paulus Past. Smits 06-11-2012

Zat. 22 dec.

16.00 uur

Gendringen Diaken Peters 12-12-2012

13


LITURGISCH ROOSTER VAN DE DOORDEWEEKSE VIERINGEN IN DE MAAND NOVEMBER Datum

Tijd

Voorganger(s)

Viering

Woe. 14 nov. Woe. 28 nov.

17.30 uur 17.30 uur

Past. Smits Past. Smits

Eucharistie Eucharistie

Zorg- en verpleegcentrum Debbeshoek te Ulft

Bijzonderheden

Zorgcentrum Maria Magdalena Postel te Gendringen Woe. 7 nov. Woe. 21 nov.

10.00 uur 10.00 uur

Past. Smits Past. Smits

Eucharistie Eucharistie

H.H. Petrus en Pauluskerk te Ulft Vrij. Vrij. Vrij. Vrij. Vrij.

2 nov. 08.30 uur 09.30 uur 9 nov. 09.30 uur 16 nov. 09.30 uur 23 nov. 09.30 uur 30 nov. 09.30 uur

Past. Smits Past. Smits Past. Smits Past. Smits Past. Smits Past. Smits

Eucharistie Eucharistie Eucharistie Eucharistie Eucharistie

Gelegenheid tot biechtgesprek

Woonzorgcentrum Dr. Jenny te Dinxperlo Vrij. 30 nov. 11.00 uur

Past. Smits

Eucharistie

H. Mauritiuskerk te Silvolde Don. 1 nov. 09.30 uur Don. 8 nov. 09.30 uur Don. 15 nov. 09.30 uur Don. 22 nov. 09.30 uur Don. 29 nov. 09.30 uur

Rozenkransgebed Rozenkransgebed Rozenkransgebed Rozenkransgebed Rozenkransgebed

De Goede Herderkerk te Dinxperlo Woe. 7 nov.

18.30 uur

Past. Smits

Eucharistie

Aansluitend Rozenkransgebed

H. Martinus Gendringen Vrij. 2 nov.

14.45 uur - 15.50 uur

Vrij. 9 nov.

15.00 uur - 15.50 uur

Vrij. 16 nov.

15.00 uur - 15.50 uur

Vrij. 23 nov.

15.00 uur - 15.50 uur

Vrij. 30 nov.

15.00 uur - 15.50 uur

Het duurt nog even, maar toch vragen we vast even aandacht voor al weer de vijfde Kerstherberg in Ulft-Oer. Op Tweede Kerstdag vieren we dus het lustrum. De Werkgroep Kerstherberg is - vanuit de geloofsgemeenschap

Rozenkransgebed, aansluitend open kerk met uitstelling van het allerheiligste Open kerk met uitstelling van het Allerheiligste Open kerk met uitstelling van het Allerheiligste Open kerk met uitstelling van het Allerheiligste Open kerk met uitstelling van het Allerheiligste H. Antonius van Padua - druk in de weer om er iets moois van te maken. Ook dit jaar is er de hulp van Schutterij de Eendracht. Samen toveren ze het Clubgebouw op het Zwarte Plein om tot een gezellige kerstruimte. De Herberg is voor iedereen open van 14.00 uur tot 17.00 uur. Je kunt er binnenlopen om wat te drinken (een kop koffie is gratis‌), te praten, een spelletje te doen, de krant te lezen of om gewoon er even uit te zijn en andere mensen 14 te ontmoeten. Hoort zegt het voort!


LITURGISCH WEEKEND ROOSTER VOOR DE MAAND NOVEMBER Dag/datum

Tijd

Plaats

Voorganger(s)

Viering

Bijzonderheden

Eucharistie

Kerkkoor

1 november Allerheiligen en 2 november Allerzielen 4 november 31e zondag door het jaar 3 en 4 november Willibrordzondag Don. 1 nov.

19.00

Ulft P&P

Past.team

Vrij. Vrij. Vrij. Vrij.

2 nov. 2 nov. 2 nov. 2 nov.

19.00 19.00 19.00 19.00

Silvolde Breedenbroek Dinxperlo Gendringen

Leken Leken Leken Leken/Smits

Vrij. 2 nov. Vrij. 2 nov.

19.00 19.00

Megchelen Leken V’der-VeldhuntenLeken/ Past. v.d. Ploeg

Vrij. 2 nov.

19.00

Ulft P&P

Zat. 3 nov. Zat. 3 nov. Zat. 3 nov.

17.30 19.00 19.00

Silvolde Em. past. Zemann Breedenbroek Diaken Peters V’der -Veldhunten Em. past. Zemann

Eucharistie Mixed Emotions Woord- en communie Dameskoor Eucharistie Dakova

Zon. Zon. Zon. Zon.

10.00 10.00 10.00 10.00

Dinxperlo Gendringen Megchelen Ulft P&P

Woord- en communie Woord- en communie Woord- en communie Eucharistie

4 nov. 4 nov. 4 nov. 4 nov.

Kerkkoor Herenkoor Dameskoor Kerkkoor Kerkkoor Allerzielenviering met grafzegening Kerkkoor

Leken/Diaken Peters

Past. van der Ploeg Diaken Peters Past. Tankink Past. Smits

Herenkoor Kerkkoor Hubertusviering Kerkkoor

11 november 32e zondag door het jaar 10 en 11 november Radboudzondag Zat. 10 nov. 17.30 Zat. 10 nov. 17.30 Zat. 10 nov. 18.00

Gendringen Ulft. Antonius Azewijn

Em. past. Van Merm Diaken Peters Past. Smits

Zat. 10 nov. 19.00 Zat. 10 nov. 19.00

Varsseveld Dinxperlo

Past. van der Ploeg Em. past. Van Merm

Eucharistie Kerkkoor Woord- en communie Kerkkoor Eucharistie St. Maartenviering, kinderkoor Woord- en communie Eucharistie Gemengd koor

Zon. 11 nov. 10.00 Zon. 11 nov. 10.00 Zon. 11 nov. 10.00

Silvolde Netterden Ulft P&P

Past. van der Ploeg Diaken Peters Vicaris Pauw

Woord- en communie Kerkkoor Woord- en communie Walnootjes Eucharistie Kerkkoor

18 november 33e zondag door het jaar St. Caecillia 17 en 18 november Nationale jongerencollecte Vrij. 16 nov. 19.00

Ulft P&P

Vormheer Vicaris Pauw

Zat. 17 nov. 17.30 Zat. 17 nov. 19.00 Zat. 17 nov. 19.00

Gendringen Megchelen Breedenbroek

Vormheer Mgr. Hoogenboom Diaken Peters Em. past. Morsink

Vormsel Woord- en communie St. Caecilliaviering Eucharistie Harmonie

Zon. 18 nov. 10.00

Silvolde

Em. past. Morsink

Eucharistie

Zon. 18 nov. 10.00

Dinxperlo

Leken

Zon. 18 nov. 10.00 Zon. 18 nov. 10.00

V’der -VeldhuntenPast. van der Ploeg Ulft P&P Past. Smits

15

Vormsel

St. Caecilliaviering, Kerkkoor Anders Vieren Begeleiding José Vinkenvleugel Woord- en communie Herenkoor Eucharistie St. Caecilliaviering


25 november Christus Koning van het heelal dag datum/tijd plaats voorganger viering bijzonderheden Zat. 24 nov. 17.30 Gendringen Diaken Peters Woord- en communie St. Caecilliaviering Zat. 24 nov. 17.30 Ulft Antonius Em. past. Van Merm Eucharistie St. Caecilliaviering kerkkoor Zat. 24 nov. 19.00 Varsseveld Past. Smits Eucharistie Zat. 24 nov.19.00 Dinxperlo Em. past. Zemann Eucharistie St. Caecilliaviering Gemengd koor Zon. 25 nov. 10.00 Silvolde Leken Anders vieren Mixed Emotions Zon. 25 nov. 10.00 Azewijn Past. Smits Eucharistie Dames en herenkoor Zon. 25 nov. 10.00 Ulft P&P Em. past.Morsink/Diaken Peters Eucharistie gemengd koor Netterden Zat. 1 dec.. 17.30 Silvolde Vicaris Pauw Eucharistie Kerkkoor Zat. 1 dec.. 19.00 Breedenbroek Pastor Smits Eucharistie Herenkoor Zat. 1 dec. 19.00 Megchelen Past. van der Ploeg Adventsviering Gebedsviering, festival of Lessons en Carols Zat. 1 dec. 19.00 V’der-Veldhunten Vicaris Pauw Eucharistie Herenkoor Zon. 2 dec. 10.00 Dinxperlo Past. van der Ploeg Woord- en communie Dameskoor Zon. 2 dec. 10.00 Gendringen Em. past. Morsink Eucharistie Kerkkoor Zon. 2 dec.. 10.00 Ulft P&P Past. Smits Eucharistie Kerkkoor CLUSTER ULFT, VARSSELDER-VELDHUNTEN, AZEWIJN.

Repetitie: dinsdag 19.30 uur ontmoetingsruimte P&P Inspiration: dirigent: Sander Spaan, 06-24436048 Repetitie: maandag 20.15-22.00 uur, Antoniuskerk. Begraafplaats: J.B. van Balkum, beheerder, 0315-683359. Familieberichten: Overleden: 15-09-2012 Annet Stokman-Robben, Hutteweg 1, 90 jaar. Haar crematieplechtigheid heeft plaats gehad op 20 september. 27-09-2012 Peter Jordens, Dierenriem 13, 60 jaar. Zijn uitvaartdienst en crematieplechtigheid hebben plaats gehad op 4 oktober. 05-10-2012 Annemieke Bosman-Massop, Kan. Terwindtstraat 17, 58 jaar. Haar uitvaartdienst en begrafenisplechtigheid hebben plaats gehad op 10 oktober. 09-10-2012 Diny Wissing-Jansen, Zorgcentrum Debbeshoek, 85 jaar. Haar uitvaartdienst en begrafenisplechtigheid hebben plaats gehad op 15 oktober. Bidden wij om troost voor hun familie, vrienden en bekenden.

H.H. Petrus en Paulus Ulft, Eucharistisch centrum voor alle geloofsgemeenschappen van De Verrijzenis Parochie Locatieraad: Vz. Willem Wanders, Geulstraat 24 0315-683009. secretaris Vacature Budgethouder Theo Heebing, Geulstraat 20 0315-683442. Riet v.d. Pavert-Kraan, P. Hafkenscheidstraat 6 0315-685480. Koster: M.A.C.Meesters, 0315-632697. Koren: Kerkkoor: dirigent: F. Cornelissen 0315-842353 16

MEDEDELINGEN - Openingstijd Mariakapel: iedere dag van 9.00-17.00 uur. - U kunt contact opnemen met het secretariaat: tel 681275. Op ma. en do. van 9.00 u.-11.30 u.: voor dopen en huwelijksjubilea, sacrament van de zieken, uitvaarten en misintenties!. Ook kunt u intenties (à € 7,00) per enveloppe schriftelijk opgeven (graag in de linkerbovenhoek vermelden: Intenties) en bij het secretariaat in de brievenbus doen. - Communie thuis: Frieda Peters (tel.83993) zal de communie thuis brengen aan zieken en/of bejaarden op donderdag 8 november. Vergadering locatieraad: donderdag 15-11-2012, 9.30 uur. Bingo par. caritas: do. 8 nov. 20.00u. in ’t Hemeltje.


CLUSTER ULFT, VARSSELDER-VELDHUNTEN, AZEWIJN. van vrijwilligers. Een bijkomende waarde van vrijwilligerswerk is de gezelligheid en dat we elkaar beter leren kennen en vertrouwen. Deze avond heeft Egbert Koops een lezing gegeven over de vogels die in het landschap rondom Oer rondvliegen en nestelen. De meeste mensen waren toch wel verbaasd om te zien dat er zoveel prachtige en zeldzame vogelsoorten rondom Oer aanwezig zijn. De vogels alleen al was stof genoeg voor Egbert om ruim een uur ‘infotainment’ te verzorgen, waarbij hij niet te verlegen was om enkele vogelgeluiden te laten horen!. Voor de landschappen en de zoogdieren rondom Oer was gewoonweg te weinig tijd. Hiervoor zullen we een volgende keer nog eens tijd reserveren! Diaken Cor Peters heeft een korte introductie verzorgd over “Bouwen aan de toekomst” en “Samen nieuwe wegen gaan”. De vraag was hoe de ideale geloofsgemeenschap er voor iedereen uit zou moeten zien. Wat gebeurt daar? Wat is van waarde? En verder vroeg Cor Peters om in enkele steekwoorden de ideale geloofsgemeenschap te karakteriseren. Alle aanwezigen pakten deze vraagstellingen serieus op en er werd onderling gediscussieerd en overlegd. Heel veel vrijwilligers hebben niet alleen op papier toevertrouwd wat zij als antwoord op de vragenstellingen hadden, maar waren ook zo vrij om dit mondeling toe te lichten. De kernwoorden waar het deze avond allemaal op terug te voeren was, waren “SAMEN” en “COMMUNICATIE” en “VERTROUWEN”. De algemene conclusie was dat iedereen de Antonius geloofsgemeenschap LEVEND wil houden en daarvoor haar/zijn bijdrage wil leveren! Er was deze avond ook tijd en aandacht voor vragen en opmerkingen t.a.v. het reilen en zeilen in onze gemeenschap. Het was goed om te horen dat veel vrijwilligers goede suggesties hadden en dat de Antonius geloofsgemeenschap hen na aan het hart ligt! Jeroen Bluemink, Voorzitter Antonius Locatieraad

R.K. Geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua Ulft Locatieraad: Voorzitter Jeroen Bluemink 0315-244258 Budgethouder Theo Geerts 0315-683390 Secretaris vacature Lid Frans van Hal 0315-684959 Lid Marijke Schreur 0315-631569 Secretariaat Antoniuspastorieantonius.ulft@deverrijzenisparochie.nl Kopij en berichten voor het parochieblad voor de Antonius geloofsgemeenschap vóór de 10e van de maand insturen naar even.bijpraten@upcmail.nl of Jeroen Bluemink 0315-244258 Voor het dopen van uw kind(eren) kunt u zich melden op het secretariaat van de Petrus en Paulus kerk. Kosters: Willy Krosse 0315-683692 Jan Hofstra 0315-685081 Kerkhofbeheer: Fred Marneth 0315-683729 Jan Boland 0315-683919 Openingstijden en tel.nr. zie laatste pagina.

Vieringen in de Antoniuskerk in de maand november Zat. 10 nov. 17:30 uur Woord- en communiedienst, Deze dienst wordt mede verzorgd door INSPIRATION Zat. 24 nov. 17:30 uur Eucharistieviering, voorganger em. deken van Merm, St. Cecilia feest Het Kerkkoor viert het Cecilia feest.

Vrijwilligersavond Op woensdagavond 3 oktober hebben we een avond georganiseerd voor alle vrijwilligers en koren van de Antonius geloofsgemeenschap, als dank voor de inzet en bijdrage gedurende het afgelopen jaar. Vrijwilligerswerk is in Nederland heel erg belangrijk. Er zijn gewoon heel veel mensen die belangeloos vrijwilligerswerk doen. Zonder de inzet van al die vrijwilligers gebeurt er veel minder. Scouting en sport gaat zonder vrijwilligers gaat niet door. En mensen krijgen minder koffie in het verzorgingstehuis, minder gezelligheid. Vrijwilligerswerk is van grote waarde. Ook in de kerk spelen we niets klaar zonder de grote inzet

Overleden Wilhelmus Hendrikus, Johannes Kraan, roepnaam Willy Hij overleed op 9 september op 60 jarige leeftijd. De uitvaartdienst in onze St Antoniuskerk en crematie hebben plaatsgevonden op 14 september 2012. Petrus, Johannes, Maria Jordens, roepnaam Peter. Hij overleed op 27 september op 60 jarige leeftijd. De uitvaartdienst in onze St. Antoniuskerk en de crematie hebben plaatsgevonden op 4 oktober. 17


CLUSTER ULFT, VARSSELDER-VELDHUNTEN, AZEWIJN.

R.K. Geloofsgemeenschap H.H. Martelaren van Gorcum Varsselder-Veldhunten Locatieraad: Secretariaat: Hoofdstraat 31, 7076 AG Varsselder 0315-681013. Email varsselder@deverrijzenisparochie.nl U kunt het beste bellen of binnenlopen om een afspraak te maken. Iedere woensdag is ’t Trefpunt aan de Hoofdstraat 31 geopend van 10:00 uur tot 11:00 uur. Opgeven misintenties/gebedsintentie of jaargetijde: Woensdag van 10:00 uur tot 11:00 uur in ’t Trefpunt aan de Hoofdstraat 31 te Varsselder. Koster H.H. Martelaren van Gorcum: De heer G. te Wiel is bereikbaar onder 0315-68 36 45. Administratie Kerkbalans: Hans Bruins Bankrekeningnummer 1531.01.210; t.n.v. De Verrijzenis Parochie locatie H.H. Martelaren van Gorcum Postadres: zie locatieraad Ledenadministratie: zie locatieraad Redactie-adres: zie locatieraad, o.v.v. de Verbinding Allerzielen 2012 Binnenkort is het weer Allerzielen. Het is een dag waarop de dood “ zo lijkt het”, ons heel nabij is. Een dag, die in onze kerk onlosmakelijk verbonden is met onze dierbare overledenen. De speciale aandacht doet ons het gemis misschien extra voelen, aan de andere kant is er de steun van het gezamenlijk herdenken. In deze dagen zien we velen hun graf, de urn of gedenkteken met bloemen versieren. Het lijkt een proces tegen de dood maar tegelijkertijd ook een teken van dankbaarheid om wie zij voor ons zijn geweest. We geven ermee aan, dat wij hun naam willen blijven gedenken. Door hun manier van leven zijn zij een stuk van ons leven geworden. In de Allerzielenviering gedenken wij hen die het afgelopen jaar zijn overleden en met name noemen wij: Jan Holtus, Truus te Pas-Menting, Dinie Kroezen-Geurtsen, Bennie Martens, Elly Immink-Brouwer, Marietje Hoogma-van Loon, Mevr. Borgers-ten Have En allen, die op ons kerkhof begraven liggen of elders gecremeerd zijn. De viering is op vrijdag 2 november om 19.00 uur in onze kerk. De voorganger is past. van der Ploeg m.m.v. de werkgroep Avondwake. Aansluitend volgt de grafzegening op ons kerkhof. Werkgroep Avondwake

R.K. Geloofsgemeenschap H. Mattheus Azewijn Locatieraad: Voorzitter/catechese Marie-José de Dreu 06-53291704 mjdedreu@gmail.com Budgethouder/Liturgie Anny Hermsen 0314-651922 familiehermsen@gmail.com Diaconie Paulien Roelofzen 0314-651833 paulienroelofzen@live.nl Opbouwwerk Anny Venes 0315-377243 g.hettelaar@hetnet.nl Bereikbaarheid en informatie: Dopen en huwelijk Marie-José de Dreu Communie thuis Elke eerste vrijdag van de maand. Voor meer info: Annie Westerveld Overlijden De uitvaartonderneming regelt het met de contactpersoon uit Azewijn. Kerkberichten: Redactie Locatieraad H. Mattheus Azewijn Kopij Voor de vijfde van de maand. E-mail redactie@kerkazewijn.nl Post Enveloppe in de brievenbus van de pastorie onder vermelding van kerkberichten. Gebedsintenties: Gebedsintenties aanvragen elke maandagavond tussen zeven en acht uur bij het secretariaat (pastorie). Of intentie (á € 8,00) per enveloppe schriftelijk opgeven. Op pagina 27 staat een artikel over de vieringen tijdens de restauratie van de H. Walburgiskerk te Netterden.

18


CLUSTER SILVOLDE, VARSSEVELD, DINXPERLO EN BREEDENBROEK Zondagmiddagcomcert door Sonate Op zondagmiddag 4 november geeft het Chr. Gem. Koor SONANTE in de Ned. Herv. Kerk te Silvolde zijn traditionele najaarsconcert. Passend bij de tijd van het jaar hoort u o.a. een uitvoering van het Requiem van Eliza Gilkyson en Hark! Hark! My soul! van Harry Rowe Shelley. Het belooft een afwisselend programma te worden, waaraan ook de bekende harpiste Judith Baakman haar medewerking verleent. De toegang is gratis. Na afloop is er wel een deurcollecte. Het concert, dat om 15.00 uur begint, staat onder de bezielende leiding van Marga Roelofs. BEDANKT !! Het diamanten priesterfeest van pater Harry ten Have is weer achter de rug en hij heeft onze kaartjes en telefoontjes bijzonder gewaardeerd. Hij schrijft: Beste vrienden, Met grote vreugde en dankbaarheid kijk ik, na de feestelijkheden bij gelegenheid van mijn diamanten priesterfeest, terug op de vele hartelijke gelukwensen, gebeden en medeleven. Ik ben blij dat ik mijn hartelijke dank aan de Silvoldse parochianen kan betuigen via uw parochieblad. Ik zal ook deze maand mijn dankbaarheid tonen door in mijn communiteit enkele H. Missen voor uw intentie te celebreren. De feesten met mijn familie en confraters zijn hier uitbundig gevierd met om 10.30 uur een plechtige gezongen H. Mis, waarna de festiviteiten verder werden voortgezet in een grote zaal van de Sint Anna-stichting. Hierbij heb ik vele aardige cadeaus ontvangen. Mijn broer Jan uit Voorhout gaf mij een prachtig boek van 220 pagina’s met talrijke foto’s van mijn jeugd, over de 41 missionarisjaren in Brazilië en de 65 jaren kloosterleven tot nu toe. Mijn confraters waren er zo enthousiast over dat ze het boek na mijn dood in het prov. archief willen bewaren. Gelukkig gaat het met mijn gezondheid wat beter. Lange tijd had ik last van hoge bloeddruk. Nu moet ik het wat kalmer aan doen. Tot slot wens ik u allen vele hartelijke groeten en Gods zegen in Christus en Maria. In het klein seminarie Nebo begon ik op 5 september 1939 mijn priesteropleiding met ± 50 klasgenoten, van wie er 6 met mij tot priester zijn gewijd in Wittem. Eind mei 1995 keerde ik na ruim 41 jaren missie in Brazilië voorgoed terug naar Nederland en nam mijn intrek weer in ons klooster Nebo. Van daar verleende ik 9 jaar assistentie in de weekends in de parochie Breedeweg in Groesbeek en 6 jaar in de Norbertusparochie te Gennep. Sinds 2008 wonen wij in Boxmeer. Pater Harry ten Have. Zondag 25 november

R.K. Geloofsgemeenschap H. Mauritius Silvolde Locatieraad: Voorzitter Gerhard Mientjes Terborgseveld 8 0315-323477 Secretaris Ans Peelen Bosstraat 3 0315-323809 Budgethouder Elly van Lent Bievinkstraat 7 06 20074081 Henri. Geerts Ulftseweg 65 0315-685056 Beheer Leni. Geerts Zuivelweg 1 0315-325606 Rel. beh. St. Maartensfeest met lampionnenoptocht op 10 november as. De werkgroep de Regenboog van de Mauritiusparochie uit Silvolde organiseert op zaterdag 10 november om 17:00 uur in de Mauritiuskerk ter ere van het St. Maartenfeest een workshop “lampionnen maken”. Voor de kinderen is dit een hele leuke activiteit. Daarna is er een lampionnenoptocht. De St. Maartensoptocht die lang geleden ook in Silvolde gehouden werd, trekt altijd veel belangstelling. Sint-Maarten wordt midden in de herfst gevierd als het koud en donker is. Het feest is een echt ‘lichtfeest’ voor kinderen. De optocht is gebaseerd op een legende waarin Sint Maarten zich als een gulle gever liet zien aan de arme mensen.

Aanvang viering “Anders Vieren” 10.00 uur.

A VOICE OF EMOTION…, ‘Samen niet alleen’

Samen niet alleen klinkt als iets dat vanzelf spreekt. Maar in het leven van alledag staan mensen er om wat voor reden nog wel eens alleen voor. In de viering raken pijn, verdriet, alleen-zijn aan vreugde en kracht om wat je samen kunt.

In de kerk krijgen de kinderen na de optocht een kleine traktatie, welke doet denken aan Sint Maarten die de helft van zijn mantel aan de arme man gaf. Aan de workshop en de optocht kunnen alle kinderen meedoen vanaf vier jaar. Natuurlijk zijn de ouders en de grootouders ook welkom. Voor meer informatie: Marga Kroezen tel. 06-30136188

19


CLUSTER SILVOLDE, VARSSEVELD, DINXPERLO EN BREEDENBROEK ****OPROEP*** Zaterdag 22 december 2012 willen de gezamenlijke geloofsgemeenschappen in Varsseveld een kerstwandel-theater (herdertjestocht) organiseren. Omdat we voor deze tocht 400 glazen potten nodig heben willen we de leden van de geloofsgemeenschappen vragen of ze met ons mee willen sparen. We willen graag grote glazen potten (ong. 750 ml inhoud), zonder etiket. Voor de RK-gemeenschap verzamelt Jose Vriezen de potten. Adres: Lichtenvoordseweg 1 in Varsseveld.Tel: 243937. Daarnaast zijn we ook blij met mensen, die op zaterdag 22 december, zouden willen helpen met een aantal werkzaamheden. Het wandeltheater begint om 18.30 uur, we lopen de tocht in groepen, dus weten we niet precies wanneer de avond eindigt. Heb je tijd deze namiddag en avond tussen 17.00 en 21.00 uur (mag ook een uurtje zijn) en zou je willen helpen, meld je dan aan bij Jose Vriezen.

R.K. Geloofsgemeenschap H. Laurentius Varsseveld Locatieraad: Harry Damen 0315-241240 Gr. Van Lohnstraat 35, 7051 CB Varsseveld Henk Bulsink 0315-298115 West. Noorderbroekweg 1, 7054 CE Westendorp Mies Jansen 0315- 617383 Sinderenseweg 101, 7065 BH Sinderen Liesbeth Veldkamp 0315-242125 Doetinchemseweg 21, 7051 AB Varsseveld

In het decembernummer volgt nadere informatie.

Beheerder : Liesbeth Veldkamp 0315-242125 Doetinchemseweg 21, 7051 AB Varsseveld

Missie-Zendingskalender 2013 laat ons kijken met andere ogen.

Diensten in het Laurentiushuis:

De nieuwe Missie-Zendingskalender bevat schilderijen van drie Indonesische kunstenaars van verschillende generaties. Via hun werk laten ze ons kennismaken met hun land. ’s Werelds grootste eilandenrijk telt maar liefst 260 miljoen inwoners. Mensen van verschillende bevolkingsgroepen, culturen en godsdiensten leven er samen. Maar vooral de laatste jaren is er steeds meer onrust en ontstaan regelmatig hevige conflicten tussen de verschillende religieuze groepen. Gelukkig zijn er ook tegengeluiden te horen. Religieuze leiders proberen de harmonie te herstellen, door op te roepen tot dialoog en samenwerking. De drie kunstenaars uit de nieuwe kalender spelen hierbij een belangrijke rol. In hun werk verenigen zij hun christelijk geloof van de 21-ste eeuw met elementen uit de traditionele cultuur. Zij gaan met elkaar de dialoog aan.

Donderdag 1 november 19.00 uur: geen viering. “Allerheiligen” Eucharistieviering voor de hele parochie in de H.H. Petrus en Pauluskerk in Ulft. Het pastoresteam gaat voor. Vrijdag 2 november: geen viering. “Allerzielen” Zie voor de vieringen in onze parochie het liturgisch rooster in dit blad. Zaterdag 3 november: geen viering. Zaterdag 10 november 19.00 uur: Woord en Communieviering met voorganger Pastor G. van der Ploeg. De lectrice is Mevr. W. Besseling en de organist is Dhr. A. Spijkers. Zaterdag 17 november: geen viering.

Wie in dialoog durft te gaan met anderen, wie kijkt met andere ogen, zal een verrassende ervaring opdoen en innerlijk veel rijker door worden. Dat is wat deze nieuwe kalender wil bereiken.

Zaterdag 24 november 19.00 uur: Eucharistieviering met voorganger Pastor M. Smits. De lectrice is Mevr. E. Sesink en de organist is Dhr. G. Branderhorst.

Nieuwsgierig geworden naar de kalender !! In de hal van ons Laurentiushuis ligt-ie ter inzage. Ook ligt er informatie over hoe je de kalender in uw bezit kunt krijgen. 20


CLUSTER SILVOLDE, VARSSEVELD, DINXPERLO EN BREEDENBROEK Spreuk van de maand: Die je liefhebt sterft ……en de wereld is leeg. Aller heiligen, Allerzielen. Vallende bladeren, veelkleurige najaarszon, een late zomervogel. Een lied vol hunker naar wat was. Zo staan mensen bij een graf. Een geliefde mens ging heen. Maar ik geloof: “dit is niet het eind.” In het licht van de Paaskaars -teken van Leven, van verrijzenis-, Noemen wij U, hun namen Heer. “houden van “. Op dagen als deze missen wij des te sterker mensen die ons hebben omringd met veel liefde; aan wie wij genegenheid en vriendschap hebben betoond. Is er nog iets toen we elkaars hand moesten loslaten? Is er een hemel? Een overkant? Zo’n vraag stellen is “houden van…”

R.K. Geloofsgemeenschap H.H. Petrus en Paulus Breedenbroek Locatieraad: Voorzitter Leo Roeterink 0315-653575 leoroeterink@cs.com Secretaris Hennie Sins 0315-654243 hsins@planet.nl Penningmeester Peter Vinkenvleugel 0315-653591 pvinkenv@xs4all.nl Onderhoud Leo Roes 0315-617484 l.roes@kpnplanet.nl Secretariaat: woensdagmorgen 10.00 - 12.00 uur tel. 651284; mail. breedenbroek@deverrijzenisparochie.nl Kerkhofadministratie Gerard Hollander 0315-651288 Weekendvieringen te beluisteren op internet. www.audioserver.nl

“Houden van”…is daarom tegelijkertijd omgaan met de dood. Als je van iemand houdt, wordt die andere jezelf en…. sterft iemand van wie je houdt, sterf jij ook mee. Liefde roept de dood op. Iemand echt liefhebben, dat is zeggen: Jij zult niet sterven, omdat ik van je hou. Zo’n” liefdesverklaring overschrijdt de dood”.” Wanneer ik geloof, dat ik zo bij iemand hoor, loopt dit liefdesverhaal dan uit op de dood? Nee, zegt ons geloof. In de hele Bijbel vind je de mens die worstelt met die vraag: Valt alle liefde stil bij de dood? En beetje bij beetje groeit de overtuiging: sterven is uit de tijd gaan; niet uit het leven.

Vieringen in de maand November. Vrijdag 2 nov. 19.00 uur Allerzielen. Woord en Com. viering, Lectoren, Herenkoor, A. Mecking Zat. 3 nov. 19.00 uur Woord en Com. viering Diaken Cor Peters, Dameskoor, M. Bolwerk Zat. 17 nov. 19.00 uur Eucharistieviering Pastoor E. Morsink, Harmonie Zat. 1 dec 19.00 uur 1e weekend v.d. Advent Eucharistieviering, Pastor Smits, Herenkoor F. Knikkink

Vroeg of laat krijgt iedereen te maken met het mysterie van de dood. Wanneer iemand doodgaat van wie we houden, is er eerst vooral rouw. Pas later beseffen we dat we getuige waren van een leven dat wij liefhadden. Door dat geleefde leven te vieren, kunnen we de inspiratie, het gedachtegoed en de betekenis van onze overledenen levend houden. De doden niet verzwijgen maar vieren om wie ze waren en wat ze te vertellen hebben.

Mis en gebedsintenties. Zie hiervoor weekkrant De Band Afscheid. Op vrijdag 5 okt. hebben wij in onze geloofsgemeenschap, in een plechtige uitvaartviering, afscheid moeten nemen van Bernardus Gerhardus Vinkenvleugel.

Allerzielen 2011 - 2012 Marie Sesink - Borkes oud 93 jaar Dorien Verwaaijen oud 53 jaar Tini Schouten - van Santen oud 89 jaar Jan Boon oud 65 jaar Lou Sticker oud 62 jaar Bennie te Brake oud 76 jaar Bennie Vinkenvleugel oud 65 jaar Jan Huls oud 78 jaar Thea Miggelbrink-Elburg oud 86 jaar

Op dinsdag 9 okt. hebben wij ook in een Eucharistieviering afscheid genomen van Johannes Wilhelmus Cristianus Huls. Bennie en Jan hadden allebei, op hun eigen wijze, een duidelijke plaats binnen onze Gemeenschap. Mogen zij nu verblijven en rusten in Gods nabijheid. Overleden op 12 oktober, Theodora Cristina MiggelbrinkElburg. We hebben van Thea, in een uitvaartviering op 18 okt., afscheid genomen en haar ten ruste gelegd op ons kerkhof. Thea was 86 jaar oud.

21


CLUSTER SILVOLDE, VARSSEVELD, DINXPERLO EN BREEDENBROEK Vrijwilligers In de eerste week van oktober zijn een dertigtal oude graven geruimd door een groep van 11 vrijwilligers. Betonnen zerken werden in een grote bak afgevoerd en de ontstane gaten werden met zand weer opgevuld. Deze groep onderhoudt ook met een zekere regelmaat de kerk en pastorietuinen. Ons aller dank.

Wereldmissiedag voor Kinderen Op zaterdag 6 oktober jl. hebben de leerlingen van basisschool De Borckeshof in de kerk aandacht besteed aan de Wereldmissiedag voor de Kinderen. In een redelijk gevulde kerk werd er voorgelezen en gezongen door leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 . Samen met Pastor Guus v/d Ploeg werd er gebeden voor de kinderen uit Senegal. Tijdens de viering mochten de leerlingen uit alle groepen hun missiezakje naar voren brengen en in een schaal leggen. Het geld dat we tijdens deze Wereldmissiedag samen brengen zullen we aan Pater Harry Reusen geven. De opbrengst was maar liefst â‚Ź242,13!!! Pater Harry is namelijk in de aanloop naar deze viering op school geweest om over het missiewerk te praten. De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 mochten hem vragen stellen en hij heeft deze vol overgave beantwoord.

Koster Theo Deckers Pasen 2012 is Theo gestopt met zijn activiteiten als koster. De voorzitter van de locatieraad, Leo Roeterink, heeft op gepaste wijze koster Theo Deckers bedankt voor zijn vele werkzaamheden voor de geloofs- gemeenschap en voorheen de Parochie St. Petrus en Paulus. In een vraaggesprekje met hem vertelde hij het volgende: Zijn eerste kennismaking met het kosterwerk was tijdens de Kruiswegviering Pasen 1994. Theo kwam in de plaats van Bert Wartena die toen samen met Piet Treurniet het kosterschap runde. Theo verzorgde de vieringen op de zondagen en de uitvaarten, terwijl Piet de zaterdagen, huwelijken en jubilea voor zijn rekening nam. Na het overlijden van Piet in sept 2003 is Leo Bolwerk deze zaterdagvieringen gaan verzorgen. Al met al heeft Theo zich gedurende 18 jaren wekelijks ingezet voor onze Parochie- gemeenschap. Nogmaals onze dank hiervoor.

Het geld zal via Pater Harry een goede bestemming vinden. We willen iedereen bedanken die aan deze fijne viering heeft meegewerkt !! Ellen Geven Borckeshof

22


CLUSTER SILVOLDE, VARSSEVELD, DINXPERLO EN BREEDENBROEK van Breedenbroek en Dinxperlo is hier een goed voorbeeld van. - In maart 2013 wordt getracht de werkgroepen voor liturgie van Breedenbroek en Dinxperlo samen te brengen in een oriënterende en informatieve bijeenkomst. - Het parochiebestuur wil opnieuw een onderzoek doen naar de leefbaarheid en vitaliteit van de 11 geloofsgemeenschappen. Dit betekent opnieuw uitstel van beslissingen over de sanering van de hele parochie. Onze locatieraad is hier tegen. Iedereen zit op beslissingen te wachten en alle gegevens zijn o.i. genoegzaam bekend. De locatieraad zal hierover een brief aan het parochiebestuur zenden. - Er wordt veel gesproken over het vrijwilligersbeleid. In Gendringen heeft men al de eerste stappen gezet. Het wachten is op een raamwerk voor het vrijwilligersbeleid van het parochiebestuur. Dit kan dan verder lokaal ingevuld worden. R.K. Geloofsgemeenschap De Goede Herder Dinxperlo

- De Vredesweek is goed verlopen. De RK-scholen van Breedenbroek en Dinxperlo hebben helaas verstek laten gaan.

Locatieraad: Voorzitter Jan Bekker 0315-231554 fam.bekker@kpnplanet.nl Secretaris Wilhelmien Steentjes 0315-653405 w.steentjes@planet.nl Budgethouder Mia Jansen 0315-652076 mia_jansen@hotmail.com Liturgie Willa Holterman 0315-652001 jenwholterman@kpnmail.nl Diaconie Corry Berendsen 0315-651926 jj.berendsen@hotmail.com Materieelbeheer Harrie Berends 0315-653511 har.berends@planet.nl

- De uitvaartverzorging van René en Olga Derksen bestaat binnenkort 25 jaar. Er ligt een uitnodiging voor de receptie. - Inmiddels heeft Nico Huntink afscheid van de scholen genomen. - Alle kerkkoren zijn automatisch aangesloten bij de St.Gregoriusvereniging. In Dinxperlo was dit niet bekend.. - Binnenkort zal er een gesprek plaatsvinden van het pastoresteam en de 4 “jongerenkoren” zoals Vision over hun bijdrage aan de erediensten.

Locatieraad van “De Goede Herder” te Dinxperlo Samenvattend verslag van de vergadering van donderdag 20 september 2012.

- Op 11 oktober a.s. begint de actie Langs Heilige Huisjes van de gemeente Aalten weer. Ook onze kerk heeft hieraan meegewerkt, met o.a. een presentatie van glas-inlood ramen.

-Er wordt in de Verrijzenis Parochie gewerkt aan een peuterkerk, maar door diverse omstandigheden loopt dit steeds weer vertraging op.

- De penningmeester van het parochiebestuur is bij onze penningmeester op bezoek geweest. Er heersten nogal wat misverstanden. Alle problemen zijn nu opgelost.

Namens Wilhelmien Steentjes, secretaris d.d. 2 oktober 2012 Ed Abbing, notulist

- De werkgroepen voor liturgie zijn bij elkaar geweest. Er is een enquête gehouden en daaruit blijkt dat bijna iedereen gelukkig is met de gang van zaken en weinig behoefte heeft om te veranderen. - We zullen er rekening mee moeten houden dat er van vrijwilligers van werkgroepen gevraagd zal worden of ze in de nabije toekomst ook in andere geloofsgemeenschappen actief willen zijn. Het samengaan van de koren

Volgende vergadering: donderdag 18 oktober 2012 om 19.00 uur.

Als je wijs bent hoef je niet alles te weten. Gerda Spronck

23


CLUSTER SILVOLDE, VARSSEVELD, DINXPERLO EN BREEDENBROEK “IN MEMORIAM…” Op 13 september jl. is op de hoge leeftijd van 93 jaar overleden onze medegelovige EVERDINA JOHANNA ELISABETH VAN BRAKEL - HAKSTEGE, Diene, weduwe van Lambert van Brakel. Zij was een bijzondere moeder, schoonmoeder, oma en grootoma en zus. Op 18 september jl. heeft de uitvaartplechtigheid plaats gevonden in Uitvaartcentrum Crematorium Berkenhoven te Aalten, waarna haar lichaam is teruggegeven aan haar Schepper. Op 1 oktober 2012, vrij kort na haar overstap naar “het Dr. Jenny”, moest ANNEKE DEKKERS - DEKKERS, weduwe van Bernard Dekkers, toch nog onverwacht afscheid nemen van haar leven. God had haar geroepen. Zij mocht 85 jaar worden en was een lieve moeder, oma en overgrootmoeder. In de Uitvaartviering op 6 oktober hebben we haar leven herdacht, gebeden en gezongen en God gedankt dat zij zo lang bij ons mocht zijn. Hierna hebben we haar uitgeleide gedaan en is zij begraven op het Parochiekerkhof van de H.H. Petrus en Pauluskerk te Breedenbroek. Vergeten we hen niet in onze gebeden. Anders vieren Wat een goedgekozen uitdrukking voor het samen komen in de kerk voor een viering die nu eens niet gemaakt is volgens alle oude riten, gebruiken en voorschriften. Vieren betekent namelijk ook; loslaten, laten schieten, ruimte geven. Dat is nu precies wat er op zondag 23 september jl. in onze kerk gebeurde. Er werd duidelijk gebruik gemaakt van de ruimte die geboden werd; lezingen, prachtige beelden, samenspraken, samen zingen en bidden en een heel fraai boekje. Gezellig en knus in de dagkerk. En dan na afloop met elkaar praten over van alles en nog wat onder het genot van een kopje koffie. Het was geweldig. We waren zeer geboeid en voelden ons met alle andere aanwezigen zeer nauw bij elkaar betrokken. Jammer dat na alle moeite die de werkgroep hierin gestoken had er zo weinig mensen waren. Beste medeparochianen kom ook eens naar zo’n dienst toe. Het is alle moeite waard. Het is net of je een avondje uit geweest bent. Ed Abbing Zondag 18 November 2012 “Anders Vieren” 10.00 uur. Neem de tijd…, Vol verwachting

Verwachten, wensen, afwachten, verlangen. Het ligt in de toekomst verborgen. 24


25


26


27


Parochieblad november 2012  

De Verrijzenis PArochie - Ulft

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you