Page 1

DE VERBINDING

MAANDELIJKSE UITGAVE VAN

DE VERRIJZENIS PAROCHIE

JAARGANG 2 - NUMMER 2 - FEBRUARI 2013


Colofon: Het Pastoresteam E-mail: pastoresteam@deverrijzenisparochie.nl

Inhoudsopgave 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 25 27 30

Drs. J.G.M. (Hans) Pauw, Vicaris Waarnemend pastoor, tel.: 06-30162927 E-mail: pauw@aartsbisdom.nl C.G.J. (Cor) Peters, diaken Opbouwwerk, tel.: 06-51036579 E-mail: c.peters@deverrijzenisparochie.nl Diaken J. (Jan) M. van Heugten Telefoon: 06-45155929 Email: j.vanheugten@deverrijzenisparochie.nl A.E. (Guus) van der Ploeg, pastoraal werker Catechese, tel: 06-13697367 E-mail: g.vanderploeg@deverrijzenisparochie.nl M.A. (Marcel) Smits, priester pastor Liturgie, tel.: 0315-346020 E-mail: m.smits@deverrijzenisparochie.nl Centraal secretariaat De Verrijzenis Parochie Bezoekadres : Pastoor Vernooijstraat 7, 7071 BR Ulft Tel.: 0315-342044 Openingstijden: maandag, woensdag, donderdag en vrijdagochtend van 9.00 tot 11.30 uur. E-mail: secretariaat@deverrijzenisparochie.nl Website: www.deverrijzenisparochie.nl De Pastoraatsgroepen Voor het cluster Silvolde-Varsseveld-DinxperloBreedenbroek: Miep Brus 0315-651459 Gerard Hollander 0315-651288 Jozef Oostveen 0315-329339 Annie Pastoors 0315-328600 E-mail: pg.clustersilvolde@deverrijzenisparochie.nl Voor het cluster Gendringen-Megchelen-Netterden: Ans Erinkveld 0315-681851 Gilbert Esser 06-51606075 Toos Lohschelder 0315-377321 Leo Mecking 0315-377658 E-mail: pg.clustergendringen@deverrijzenisparochie.nl

Colofon, inhoudsopgave Nieuws van het bestuur Overlijden Dominique Benders-Bloemkolk Diaken Jan van Heugten Stille Omgang Gevraagde bijdrage voor kerkelijke diensten Drie jaar Raad van kerken Oude IJsselstreek Raad van Kerken organiseert 2 avonden Met Impulz naar dee Carnaval? 5 daagse bedevaart naar Banneux VNB 6-daagse bliegreis naar Lourdes Samen lezen, wat zegt de geloofsbelijdenis Veertig of veertig dagen vasten of ... Vorming & Toerusting 2013 Anders Vieren op 4 locaties met jaarthema’s Zingen en vieren in de geest van Taizé Dorothea Visser Radio Maria Samen rozenkrans bidden Liturgisch rooster februari 2013 Dopen en Liturgisch rooster doordeweekse vieringen Geloofsgemeenschap H.H. Petrus en Paulus Ulft Geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua Geloofsgemeenschap H.H. Martelaren van Gorkum Geloofsgemeenschap H. Mattheus Reisinfo Stille omgang Amsterdam Geloofsgemeenschap H. Mauritius Geloofsgemeenschap H. Laurentius Geloofsgemeenschap H.H. Petrus en Paulus Breedenbroek Geloofsgemeenschap De Goede Herder Geloofsgemeenschap H. Martinus Gendringen Geloofsgemeenschap H. Martinus Megchelen Geloofsgemeenschap H. Walburgis

De redactie bestaat uit vertegenwoordigers van de drie clusters, te weten: Frans van Vliet Cluster Ulft, Varsselder-Veldhunten en Azewijn Frank Vinkenvleugel: Cluster Silvolde, Varsseveld, Dinxperlo en Breedenbroek Theo Wissing Cluster Gendringen, Megchelen en Netterden Cor Peters: Pastoresteam Joyce Lukassen-Overbeek Secretariaat E-mail: redactie.parochieblad@deverrijzenisparochie.nl o.v.v. naam geloofsgemeenschap.

Voor het cluster Ulft, Varsselder-Veldhunten-Azewijn: Vacant Het Bestuur van De Verrijzenis Parochie drs. J.G.M. (Hans) Pauw voorzitter Antoon Koster vice-voorzitter Vacature secretaris Vacature penningmeester Jan Boland werkveld kerkbalans en begraafplaatsen Willy Aalders werkveld gebouwen Ton Lankveld werkveld gebouwen Vacature werkveld personeel en vrijwilligersorganisatie E-mail: secretaris@deverrijzenisparochie.nl

Heeft u ook kopij van uw geloofsgemeenschap voor de Verbinding? Stuur dat dan a.u.b. tijdig naar de redactie. Het mailadres staat hierboven. De kopij dient binnen te zijn vóór 10 februari 2013. 2


NIEUWS VAN HET BESTUUR

Op maandag 17 december 2012 bereikte ons het verdrietige bericht van het overlijden van

Nieuwe pastor Het bestuur is blij dat het pastoresteam versterkt wordt door de komst van pastor diaken Jan van Heugten. Elders in dit blad stelt hij zich aan u voor. De presentatie van pastor Jan van Heugten namens onze aartsbisschop door Vicaris Pauw is op 17 februari a.s. om 10.00 uur in de Petrus en Pauluskerk te Ulft. Wij wensen Jan veel arbeidsvreugde en veel succes met zijn werk in De Verrijzenis Parochie.

Dominique Benders-Bloemkolk. Dominique was pastoraal werkster in de parochies van voormalig parochieverband Gendringen (Breedenbroek, Dinxperlo, Gendringen, Megchelen en Netterden) van 2000 tot eind 2005. Bij vele parochianen heeft zij een onuitwisbare indruk achtergelaten, als een betrokken, meelevende en diep gelovige vrouw. Een vrouw van het Woord, die ook met woorden en nabijheid mensen wist bij te staan, bijzonder op de momenten van het leven die de meeste vragen oproepen. Een vrouw die ondanks de vele tegenslagen op het gebied van haar eigen gezondheid, enorm sterk van geest was. Door juist deze combinatie kon ze heel veel betekenen op pastorale wijze voor mensen. Zo was ze ook een doorzetter, en ging met volle inzet achter een visie aan, zonder oog te verliezen voor de pijn van het moment. Haar letterlijk zingende en positieve houding in het leven gaf vorm aan haar innerlijke houding van hoop en vertrouwen. Dat ondanks tegenslagen, ze toch iedere keer weer er boven op kwam en weer verder ging. Diep geschokt zijn wij dat deze laatste slag te groot is gebleken. Ondanks de pijn van het verlies, zijn wij zeer dankbaar dat Dominique deel is geweest van ons leven en voor alles wat zij heeft betekend, zodat ze op haar eigen manier ons leven heeft verrijkt. Wij wensen haar “dierbare”, echtgenoot Nol, en haar familie en vele vrienden veel sterkte toe, als wel ook allen bij wie zij een bijzondere plek in hun hart heeft.

Bestuursbezetting: Omdat de bestuursbezetting nog steeds aan de krappe kant is en er nog geen opvolger gevonden is heeft de vice-voorzitter bij de bisschop verzocht om verlenging van zijn termijn. Voor het taakveld personeelsbeleid en vrijwilligerswerk gaat toetreden tot het bestuur de heer Reinier Helmreich. Pastorie Megchelen Omdat de pastorie in Megchelen al een aantal jaar geen vaste bewoner meer heeft en zich een gegadigde gemeld heeft, heeft het bestuur besloten deze pastorie in de verkoop te plaatsen. Restauratie kerk Netterden. Met subsidiegeld en fondsen uit de Netterdense gemeenschap is begonnen met de restauratie van het schilderwerk in de kerk. Daartoe is 23 december in de kerk van Netterden het startschot gegeven. Kontakt voorzitters locatieraden en budgethouders Op 10 december zijn locatievoorzitters en de budgethouders van de locaties met het bestuur bijeen geweest om een aantal zaken te bespreken betreffende de financiële administratie. Afgesproken is te komen tot een betere afstemming van de financiële administraties.

Marcel Smits, ook namens het Pastorale Team VERDIEPINGSAVOND LITURGIE OP 6 FEBRUARI Op woensdag 6 februari a.s. is er een speciale ontmoetings- en verdiepingsbijeenkomst voor alle vrijwilligers uit De Verrijzenis Parochie in het werkveld liturgie. De avond begint om 19.30 uur, (een inloop vanaf 19.00 uur). Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door het pastoresteam en de stuurgroep Anders Vieren. In ons allen leeft een verlangen samen op een mooie manier te vieren en mensen in de vieringen te raken. Om te zoeken naar wegen om de kwaliteit van onze vieringen waar mogelijk te vergroten. We hopen van harte dat je dit verlangen met ons voelt en met ons mee wilt gaan als we werken aan verdieping van beleving en kennis. Mevrouw Afke Kuiper zal als coach en trainer deze avond begeleiden. Welkom dus als je deel uitmaakt van liturgische werkgroepen zoals: Lectoren, lekenvoorgangers in uitvaarten, voorgangers in avondwakes, voorgangers in woord- en communievieringen, kosters, leden van de werkgroepen ‘Anders Vieren’, leden van de stuurgroep ‘Anders Vieren’, leden van de pastoraatsgroepen. Meld je komst even aan op het centrale Secretariaat: secretariaat@deverrijzenisparochie.nl Weet je welkom op 6-2-2012 vanaf 19.00 uur in De Goede Herderkerk te Dinxperlo.

Koffie na de viering Het bestuur is blij dat er vanaf 1 januari in de Petrus en Pauluskerk in Ulft na de viering gelegenheid is elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie. Bespreking draagkrachtonderzoek Op 28 januari zullen de gesprekspartners van het “draagkracht onderzoek” het rapport bespreken dat opgemaakt is naar aanleiding van eerder gevoerde gesprekken. In de volgende uitgave van De Verbinding kunt u daar meer over lezen. A. Koster, vice-voorzitter

3

Namens het pastoresteam, Diaken Cor Peters


DIAKEN JAN VAN HEUGTEN STELT ZICH VOOR Beste parochianen, Tot mijn grote vreugde heeft de aartsbisschop van Utrecht, Zijne Eminentie Willem Jacobus Kardinaal Eijk mij per 1 januari 2013 benoemd tot lid van het pastorale team van uw parochie. Ik ben geboren in het Noord-Brabantse Gemert en getogen in Helmond. Ik kom uit een groot en degelijk katholiek gezin. Na de middelbare school en mijn dienstplicht bij de Koninklijke Marechaussee ben ik naar de Rijkspolitie gegaan. Ik heb bijna 40 jaar bij de politie gewerkt in allerlei functies. Deze waren nagenoeg allen gerelateerd aan het recherchevak. Begin 2011 ben ik daar met functioneel leeftijdsontslag gegaan. Ik ben gehuwd met Hermien, senior wijkverpleegkundige bij Sensire. Wij wonen in Vorden. Onze dochter Eefje woont met haar man in Utrecht en zij zijn in blijde verwachting van hun eerste kind. Onze zoon woont in België en is singel. Het van huis uit meegekregen geloof heb ik nooit losgelaten. Wel waren er periodes dat ik dreigde mijn geloof te verliezen. Ik ben nagenoeg mijn hele leven actief geweest in de kerk als misdienaar, acoliet, koorlid of lid van liturgiegroepen. Toen de parochie in Vorden mij vroeg om ook voor te gaan in liturgievieringen besloot ik 9 jaar geleden de Pastorale School te gaan volgen om mij wat meer te bekwamen. Mijn belangstelling was gewekt en ik besloot na twee jaar Pastorale School theologie te gaan studeren. Afgelopen zomer sloot ik deze studie af. Tijdens mijn studie sprak mijn geestelijke leidsman over het diaconaat. De roeping werd steeds sterker en daarom besloot ik naast mijn studie theologie ook nog twee jaar de diakenopleiding te volgen van het aartsbisdom. Dat leidde tot mijn wijding op 16 oktober 2010 tot diaken. Daarop volgde een benoeming als (deeltijd) diaken in de parochie van de HH Twaalf Apostelen. Misschien een bijzondere combinatie: Politieman en Pastor. Beide beginnen met een P en ik heb beide als een roeping gevoeld. Beide dienende bezigheden. Het mooiste woord voor politieman vond ik dan ook “Diender”. Diaken, in het Grieks diaconos betekent dienaar. Toch een mooie relatie! Het afsluiten van mijn studie theologie wekte de aandacht van het bisdom en zij vroegen mij of ik in was voor een nieuwe benoeming. Mijn antwoord zal duidelijk zijn. Mijn intentie is om mij, weliswaar in deeltijd, in te zetten in uw parochie om de boodschap van Christus gestalte te geven. Samen met u op zoek te gaan naar God, zijn bedoelingen proberen te doorgronden en daar in deze wereld gestalte aan te geven. Ik heb al ontdekt dat een belangrijk kenmerk daarvan is dienstbaar te zijn aan mensen die op wat voor manier dan ook in nood verkeren. Ik wil graag met U “Samen nieuwe wegen gaan” in een veranderende situatie waarin onze prachtige katholieke kerk zich bevindt. Samen met u nieuwe manieren zoeken om onze parochie als een levende gemeenschap gestalte te blijven geven. Mijn leidmotief is daarbij steeds: “Dienen in liefde”. Ik hoop u spoedig te ontmoeten en kennis met u te mogen maken. Jan van Heugten, Diaken

Op zondag 17 februari om 10.00 uur vindt in de H.H. Petrus en Pauluskerk te Ulft de presentatie plaats van Diaken Jan van Heugten. Vicaris Pauw en het pastoresteam gaan voor. Muzikale ondersteuning door de kerkkoren van Ulft, Etten en N.Joy. STILLE OMGANG AMSTERDAM IN TEKEN JAAR VAN HET GELOOF De Stille Omgang in Amsterdam wordt dit jaar gelopen in de nacht van zaterdag 16 op zondag 17 maart. Als thema voor de bedevaart is gekozen het levensmotto van Herman Schaepman (1844-1903): Ik geloof in Gods liefde, daar ga ik voor (Credo, pugno). Schaepman was priester, dichter, theoloog en vooral vooruitstrevend politicus. Hij was vooraanstaand lid van de Tweede Kamer en speelde een beslissende rol in de katholieke emancipatie. In 1895 – 550 jaar na het Mirakel van Amsterdam – heeft Schaepman de lof van de Heilige Stede bezongen en Amsterdam opgeroepen het Mirakel te vereren. Het thema sluit tevens aan bij de boodschap van paus Benedictus XVI in het kader van het Jaar van het Geloof. Daarin maakt de paus duidelijk dat het christelijk geloof een openlijk getuigenis inhoudt. ,,De heilige Geest die ons als een rijke gave bij doopsel en vormsel is gegeven, zendt ons uit en versterkt ons getuigenis door het moedig én vrijmoedig te maken’’, aldus de paus. Tijdens onze tocht door Amsterdam, een stil maar openlijk teken van ons geloof, kunnen wij in gebed de heilige Geest aanroepen die ons zal helpen om moedig en strijdbaar te getuigen van ons geloof in de Drie-ene God. We kunnen ons biddend afvragen hoe wij zelf in geloof kunnen bijdragen aan de heilsboodschap van onze Kerk: de boodschap van Gods liefde die ons laat delen in zijn goddelijk leven, tot in zijn eeuwigheid. 4

Reisinformatie en opgave, zie pagina 21


GEVRAAGDE BIJDRAGEN VOOR KERKELIJKE DIENSTEN VANAF 1 JANUARI

Hoewel alle kerkelijke diensten waarop parochianen een beroep kunnen doen in principe kosteloos zijn, moet de parochie toch, zoals u al gewend bent, een bijdrage in de kosten vragen. Het bestuur heeft besloten de noodzakelijk te vragen bijdragen, die voor alle geloofsgemeenschappen van De Verrijzenis Parochie gelden, per 1 januari 2013 enigszins aan te passen en wel als volgt: Bijdragen verbandhoudend met overlijden vanaf 01-01-2013 Plechtigheid Tarief 2013 a Avondwake /Uitvaartplechtigheid/ Begrafenis 310 b Uitvaartplechtigheid/Begrafenis 310 c Avondwake/Begrafenis 210 d Begrafenis (alleen) 210 e Avondwake/Uitvaartplechtigheid/Crematie 400 f Uitvaartplechtigheid/Crematie 400 g Avondwake/Crematie 300 h Crematie (alleen) 300 Tarieven voor het begraven van overledenen en het plaatsen van urnen op de kerkhoven van De Verrijzenis Parochie (vanaf 01-01-2013). Grafrecht Algemeen onderhoud Grafkosten Verwijderen grafsteen Urn in urnengroeve of columbarium 500 140 125 150 (*3) Bijzetting urn in urnengroeve of graf

500(*1)

140

125

0

Begrafenis in enkel of dubbel(diep) graf 500 140 125 + nota 150 (*3) grafdelver (*2) Bijzetting in dubbel(diep) graf 500 (*1) 140 125 +nota 0 grafdelver (*2) Verlenging van grafrechten voor tien jaar voor een graf, een urnengraf of een nis in het columbarium kost (10 x â‚Ź 25) = â‚Ź 250,(*1) (*2) (*3)

Het betaalde grafrechtenbedrag voor de nog niet verstreken jaren wordt hierop in mindering gebracht. Nota/kosten van de grafdelver voor het delven/sluiten van het graf. Bijdrage in kosten voor het verwijderen/afvoeren en vergruizen van de grafsteen aan het einde van de grafrechtentermijn.

Bijdragen voor de overige kerkelijke diensten Tarief 2013 Huwelijksmis 350 Jubileumviering 250 Jubileumviering tijdens de weekendviering 75 Doopselviering (inclusief doopkaars) 50 Stipendia voor gebedsintenties voor overledenen tijdens de weekendviering 8

5


DRIE JAAR RAAD VAN KERKEN OUDE IJSSELSTREEK Een terugblik In het voorjaar van 2008 vond een inventarisatie plaats van ideeën en wensen t.a.v. oecumenische samenwerking van kerken en geloofsgemeenschappen in de gemeente Oude IJsselstreek. Deze inventarisatie had tot gevolg dat op 22 oktober 2008 in een eerste vergadering oprichting plaatsvond van de Raad van Kerken Oude IJsselstreek. Op die bijeenkomst werd een intentieverklaring vastgesteld en vervolgens naar alle kerkgenootschappen toegestuurd. De bedoeling daarvan was om zo veel mogelijk geloofsgemeenschappen binnen onze gemeente bij de Raad van Kerken (RvK) te betrekken. Op 20 januari 2009 kreeg de samenwerking definitief vorm door ondertekening van de daartoe opgestelde overeenkomst. Deze overeenkomst werd getekend namens de volgende geloofsgemeenschappen: • Prot.Gemeente Gendringen-Bontebrug i.w. • Parochieverband IJsselgrens/ Mauritiusparochie, nu de Verrijzenisparochie • Prot. Gemeente Varsseveld • Vrijz. Geloofsgemeenschap NPB, afd. Varsseveld e.o. • Herv. Gemeente Etten/ Terborg/ Ulft • Herv. Gemeente Silvolde In vervolg hierop vond het opstellen van statuten plaats en werd een huishoudelijk reglement ingericht. In de vergadering van de RvK op 26 mei 2009 werden Statuten en het Reglement vastgesteld: hiermee had de oecumenische samenwerking een concrete vorm gekregen. 1. Doelstelling en taken In de statuten worden de taken van de RvK op hoofdlijnen als volgt aangeduid: • De Raad biedt een platform voor bestaande oecu menische samenwerking en bevordert indien wen selijk, nieuwe vormen van samenwerking, • De Raad respecteert de verschillen in geloofsbe leving en zoekt naar verbindingen die kerken, ge loofsgemeenschappen en gelovigen dichter bijeen brengen, • De Raad wil vorm geven aan de gezamenlijke presentie van de kerken en geloofsgemeenschappen in de samenleving. Hierbij zoekt ze het gesprek met andere religieuze en levensbeschouwelijke instellingen. Ook zoekt ze indien nodig samenwerking met maatschappelijke organisaties. Daarbij ligt de nadruk op de zorg voor mensen in knelsituaties en de zorg voor onze leefomgeving. Punten van aandacht zijn hierbij: armoede, vluchtelingen, jeugd, ouderen, leefbaarheid in dorp en op het platteland, milieu en calamiteiten. • De Raad voert namens de aangesloten kerken gesprekken met de gemeentelijke overheid. 2. Activiteiten Een van de eerste activiteiten bestond uit het leggen van contact met de gemeentelijke overheid. In de gesprekken met de burgemeester en later met een vertegenwoordiging van het College van B&W werd de Raad van Kerken verwelkomd als een zinvolle nieuwe gesprekspartner. 6

Gespreksonderwerpen waren: de betrokkenheid van de kerken bij de effecten van de economische crisis en burgerparticipatie bij de opstelling van een gemeentelijk rampenplan. Ten einde meer zicht te krijgen op de mogelijkheden van een Raad van Kerken werd in oktober 2009 in de DRU een symposium georganiseerd rond de vraag: “Wat kunnen wij als kerken betekenen in de omgang met de huidige economische crisis?” Dit symposium bracht ons bij drie taakvelden. 1. effecten van de economische crisis op arbeid 2. effecten op de financiële positie van gezinnen/ individuele burgers 3. heroriëntatie op de structuur van de huidige economie en de wenselijkheid van een ombuiging van meer productie en winst naar duurzaamheid. Kleurrijk Een laatste activiteit betreft het project Kleurrijk. In overleg met de gemeente Oude IJsselstreek en Fidessa Welzijn wordt vanaf 2009 jaarlijks een bijeenkomst georganiseerd met nieuwe Nederlanders binnen de gemeente. Doel van deze bijeenkomsten is om de dialoog tussen de verschillende religies binnen de gemeente te versterken en kennis over de culturele achtergrond te vergroten. De avonden worden door de verschillende betrokken groeperingen bij toerbeurt georganiseerd. De contactavonden worden door gemiddeld 20/30 mensen bezocht. De beoordeling van deze avonden mag als zeer leerzaam en informatief worden beschouwd. Op dit moment zijn de volgende avonden in voorbereiding: 6 maart en 7 maart a.s.

De Raad van Kerken organiseert twee interessante avonden: Woensdag 6 maart, 20.00 uur: Avond van de dialoog Met elkaar in gesprek gaan over het thema “Diaconie” Bedoeld voor iedereen, die beroepshalve of als vrijwilliger te maken heeft met de zwakkeren in de samenleving o.a. Caritas, Ziekenbezoek, schuldhulp, missie- en zending. Plaats: Wijkcentrum “De Lichtenberg”, Reeënstraat, Silvolde. De organisatie van deze avond berust bij Fidessa en staat in het kader van het gemeentelijk project “Kleurrijk”. Donderdag 7 maart, 20.00 uur: “Ontslag, wat nu?” Avond bedoeld voor iedereen, die op zoek is naar werk. In gesprek gaan met lotgenoten, informatie van deskundigen. Plaats: Kulturhus ”De Rietborgh”, Borgsche Rieten 15, Terborg


MET IMPULZ NAAR DE CARNAVAL?

VIJFDAAGSE BEDEVAART NAAR BANNEUX Ook in het jaar 2013 worden er weer vanuit het Bisdom in de diverse regio’s, zo ook in onze regio, Regio-Oost, vijfdaagse bedevaarten naar de ‘Maagd der armen’ in Banneux N.D. georganiseerd. De eerste gelegenheid is: Zaterdag 25 mei tot en met woensdag 29 mei 2013 Voor wie is deze reis bestemd? Deze vijfdaagse bedevaart is speciaal voor zieken en ouderen. De organisatie, door inzet van vele vrijwilligers, is zodanig dat de bedevaartganger optimaal aan alle activiteiten mee kan doen. Hoe gaan we er heen en wat kost het? De reis wordt gemaakt per bus en de deelnamekosten bedragen rond de 300,--. Euro. In dit bedrag zijn de kosten van heen- en terugreis en ook de kosten van verblijf en begeleiding begrepen. Aanmelden of informatie; u kunt zich voor deze vijfdaagse bedevaart aanmelden of informatie verkrijgen bij: Annie Wolters, tel.: 0316-226925 Maria van Gessel, tel.: 0314-345456 Maria Ebbers tel.: 0315-327586

Onderstaand bericht kregen we van de jongerenwerker van het Bisdom, Hao Tran. Jongerengroep Impulz (Maria-Laurentius Partochie Doetinchem en Verrijzenisparochie) zal er in elk geval naar toe gaan. Al wordt er her en der in onze dorpen flink gecarnavald, misschien is het toch (ook) wel iets voor jou! Geef je dan maar snel op bij Marcel Jansen! Carnavalsbijeenkomst voor jongeren Zondag 10 februari wordt er in Didam een carnavalsbijeenkomst voor jongeren georganiseerd. Deze bijeenkomst is bestemd voor jongeren (15-30 jr.) uit het Aartsbisdom Utrecht en begint om 11.00 uur met een Eucharistieviering in de kerk aan de Raadhuisstraat 1A in Didam. Je bent al vanaf 10.30 uur welkom. Op deze dag denken we na over de betekenis van carnaval, kijken we naar de sfeervolle carnavalsoptocht van Didam en bereiden we ons voor op de vastentijd.

Mariabedevaartsoord Banneux België Banneux (ook wel Banneux Notre-Dame) is een dorp bij Louveigné in de Belgische provincie Luik. Banneux is een bekend Mariabedevaartsoord. Het bedevaartsoord ontstond nadat de twaalfjarige Mariette Beco (25 maart 1921 - 2 december 2011) verklaarde dat Maria haar tussen 15 januari en 2 maart 1933 acht keer was verschenen en dat Maria zich toen de Vierge des Pauvres ("Maagd van de Armen") had genoemd. Ook zou zij om de bouw van een kapel gevraagd hebben; deze werd nog in hetzelfde jaar op de plaats van de Mariaverschijningen, de voortuin van het huis van de familie Beco, gebouwd en ingezegend. Haar verklaringen werden tussen 1935 en 1937 door een bisschoppelijke commissie onderzocht.Vanaf 1948 bouwde men aan een basiliek.Op 19 maart 1942 gaf bisschop Mgr. Kerkhofs van Luik toestemming tot de verering van Onze-Lieve-Vrouw van Banneux en op 22 augustus 1949 bevestigde hij het bovennatuurlijk karakter van de verschijningen, waarna in 1952 de erkenning door het Vaticaan volgde. Beco trad later in het huwelijk en leidde een eenvoudig familiaal leven.Banneux groeide uit tot een drukbezocht bedevaartsoord. Het wordt jaarlijks door zo'n 700.000 pelgrims bezocht. Er bevindt zich een bron, die door Maria aan Mariette getoond is, waaraan een geneeskrachtige werking wordt toegeschreven. In 1985 werd Banneux bezocht door Paus Johannes Paulus II.

Verder staat er een heerlijk diner klaar en wordt er karaoke gezongen. De dresscode is vrij: je hoeft niet verkleed, maar het mag wel. De kosten voor deze dag bedragen € 5,- p.p. Het programma is als volgt: 10.30 Ontvangst 11.00 Eucharistieviering 12.15 Lunch; je dient zelf je eigen lunchpakket mee te nemen. 13.00 Inleiding over carnaval en vasten 13.45 Kijken naar carnavalsoptocht 15.15 In kleine groepjes met elkaar in gesprek 16.15 Aanbidding 17.00 Diner 18.00 Karaoke met o.a. carnavalsliederen 19.30 Einde Het wordt een hele gezellige dag. Dus geef je snel op! Aanmelden kan tot 5 februari bij Marcel Jansen van Impulz: marceljansen@outlook.com. Vervoer wordt dan onderling geregeld!

7


Samen nieuwe wegen gaan... Met De Verrijzenis Parochie op bedevaart naar Lourdes. In 2012 zijn we met een groep parochianen samen met zo’n 1500 pelgrims uit het aartsbisdom Utrecht, naar Lour-

6-daagse vliegreis naar Lourdes

des afgereisd. Ook in 2013 gaan we deze bijzondere tocht vanuit onze geloofsgemeenschappen weer maken.

Betekenisvol ontmoeten. Ontmoeting staat in 2013 centraal in Lourdes: de ontmoeting met Maria, via haar de ontmoeting met de Levende

23 mei t/m 28 mei 2013

Heer, maar ook de onderlinge ontmoeting. Door samen op pad te gaan ontstaan niet alleen vriendschappen, maar ook dwarsverbanden tussen kerklocaties binnen onze Verrijzenis Parochie. We doen dat in samenwerking met VNB-Reizen uit Den Bosch. Zij hebben een prachtige slogan: Betekenisvol ontmoeten. Dat willen wij graag met anderen delen. Zoals we ook de boodschap van Lourdes die ons door de H. Bernadette wordt aangereikt, willen uitdragen. Trek met ons mee naar die bijzondere plek, waar wonderlijke dingen zijn gebeurd door ‘de dame in het wit, Maria, aan een klein en arm meisje, Bernadette. Samen bidden, zingen en genieten van de prachtige natuur rond Lourdes in het zuiden van Frankrijk.

Het verhaal van Lourdes. Lourdes is een plek waar wonderlijke dingen zijn gebeurd aan Bernadette, een arm meisje. Geraakt door ‘de dame in het wit’, die zich later bekend zal maken als ‘de onbevlekte maagd’. De Moeder Gods heeft zich laten kennen als moeder van alle gelovigen. Maria is voor velen van ons

Programma

een bron van kracht, troost, dankbaarheid of een voor-

Voor elke bedevaart heeft VNB een evenwichtig pro-

spreekster bij God. In Lourdes komen mensen van alle vol-

gramma met veel variatie samengesteld, waarbij kwaliteit

ken samen. Voor ontmoeting, gebed, stilte bij de grot, om

en deskundige begeleiding voorop staan. Tijdens uw reis

te drinken uit de bron. Ieder komt er met zijn en haar

bezoekt u dagelijks het Heiligdom en kunt u deelnemen

eigen intenties en verlangens. Op die plek lijkt het als of

aan diverse plechtigheden, zoals de sacramentsprocessie

de hemel en de aarde elkaar raken. Je kunt het leven weer

en de lichtprocessie. Naast een welkomst- en zendingsvie-

(beter) aan. En dat voel je!

ring is er tijdens de bedevaarten een boeteviering en een speciale viering met handoplegging. Uiteraard biedt VNB ook een Nederlandstalige viering bij de Grot aan. Ook het bidden van de rozenkrans speelt een belangrijk rol binnen het programma. Tijdens de bedevaart wordt u de mogelijkheid geboden verschillende bezienswaardigheden in het stadje Lourdes en in de mooie omgeving van de Pyreneeën te bekijken. Op de website van VNB: www.vnbreizen.nl kunt u meer informatie over deze en andere reizen lezen. Ook alle voorwaarden en praktische informatie, bijvoorbeeld over verzekeringen, is daar te vinden.

8


Voorbereidingsbijeenkomsten 25 februari 2013 is er een bijeenkomst van de pelgrims als voorbereiding op deze bedevaart. Aanvang: 19.30 uur in de ontmoetingsruimte van

Sam en de w e g Mar van ia en Bern adet te gaan met bete keni svol ontm le oetin gen

de Petrus en Paulus kerk te Ulft.

Inclusief vliegreizen

16 mei 2013 is er om 19.30 uur een gebedsdienst ter ere

• Retourvlucht inclusief luchthavenbelasting en veilig-

van Maria in de Petrus en Paulus kerk te Ulft. Aansluitend is er voor de pelgrims, in de ontmoetingsruimte, een

heidstoeslagen. • Een versnapering en een drankje op de heenvlucht en een

tweede voorbereidingsbijeenkomst.

broodje en een drankje tijdens de terugvlucht. • Transfer per bus van het vliegveld Tarbes-Lourdes-Pyré-

Contactpersonen

nées naar het hotel in Lourdes v.v.

In de parochie zijn er contactpersonen die u kunnen in-

• Verblijf op basis van volpension.

formeren en adviseren over deze bijzondere bedevaart

• Pastorale, medische en reisbegeleiding gedurende de

naar Lourdes, uw vragen kunnen beantwoorden en in-

reis en het gehele verblijf in Lourdes.

dien gewenst u helpen met de aanmelding.

• Nederlandstalig programma.

Diaken Cor Peters zal de bedevaart mede begeleiden.

• Reisverzekering.

T. 06-51036579

• Fooien, belastingen, boekings- en administratiekosten,

E. c.peters@deverijzenisparochie.nl

bijdrage aan het Heiligdom.

Annie Messing, Azewijn, tel. 0314-652670

Exclusief vliegreizen

E horo60mg@kpnmail.nl

• Annuleringsverzekering

Mia Otten, Gendringen,

• Reis van uw woonplaats naar Eindhoven Airport v.v.

tel. 0315-386209

• Indien wijzigingen in de vervoerskosten of verschuldigde

E. paul-mia@hotmail.com

(nieuwe) heffingen – zoals bijvoorbeeld brandstoftoesla-

Corry Berendsen, Dinxperlo,

gen – daartoe aanleiding geven, behoudt VNB zich het

tel. 0315-651926

recht voor deze door te berekenen aan de pelgrims.

E. jj.berendsen@hotmail.com Ben Donderwinkel, Silvolde,

Tarief 6-daagse reis

tel. 0315-327402

3-sterren-hotel

€ 869,00

E. bendonderwinkel@gmail.com

Toeslag eenpersoonskamer

€ 150,00

Meer informatie: www.deverrijzenisparochie.nl

Bezoekadres Pater van den Elsenstraat 10, 5213 CD ’s-Hertogenbosch Postadres Postbus 273, 5201 AG ’s-Hertogenbosch Telefoon (073) 681 81 11 • Fax (073) 681 81 10 E-mail info@vnbreizen.nl • Website www.vnbreizen.nl

9


SAMEN LEZEN, WAT ZEGT DE GELOOFSBELIJDENIS?

VEERTIG OF VEERTIG DAGEN VASTEN OF VASTEN Veertig of veertig dagen vasten of Vasten… Wanneer deze Verbinding door de brievenbus glijdt, zullen sommige parochianen nog (of ál…) met hun hele hebben en houwen bij het carnaval zijn… Alaaf!

Een christen gelooft met zijn hart en belijdt met zijn mond en handen. Hart, mond en handen zijn in een gelovig leven onlosmakelijk met elkaar verbonden: de één kan niet zonder de ander.

Toch kan het niet anders, dan dat ze weten (of zich al dan niet weemoedig realiseren), dat na die drie dolle dagen de Aswoensdag volgt, het begin van de Veertigdagentijd, het begin van wat ‘vroeger’ de Vastentijd heette… Vastentijd…, we kennen de verhalen van die ene volle maaltijd en het Vastentrommeltje… Veertig dagen, want de zondagen tellen niet mee….

Deze woorden komen uit het Voorwoord in het boekje Gids bij de GELOOFSBELIJDENIS. Dat Voorwoord zegt verder: Dit boekje richt zich op de belijdenis met de mond. Het gaat over het Credo of de geloofsbelijdenis. Trouwe kerkgangers spreken deze samengebalde formulering met routine uit. Anderen hebben bij het uitspreken van de geloofsbelijdenis de ervaring dat zij op een muur van oude en taaie woorden stuiten. De vraag die deze gids op bescheiden wijze wil beantwoorden is: Wat wordt er eigenlijk beleden in die eeuwenoude geloofsbelijdenis? Deze gids verschaft toegang tot de inhoud van het geloof van de Kerk, waarin het onze is geworteld. Puntsgewijs wordt getracht om de inhoud van de geloofsbelijdenis op een begrijpelijke wijze te ontsluiten.

Anno 2013 vasten we op een andere manier: geen alcohol, een week retraite, bewuster omgaan met elkaar, sparen voor een goed doel…, meer aandacht voor je gezondheid… Hoe we de Veertigdagentijd ook invullen, als het ‘goed ’is heeft het altijd iets te maken met dat prachtige Lied van oprecht Vasten. Zoek de tekst ervan maar eens op, via Google of in de Gezangenbundel voor Liturgie. De woorden brengen je – voorbij allerlei andere drijfveren tot vasten – bij de wortels van christelijk vasten. Oprecht gezongen maakt het lied vasten tot Vasten, niet zo maar veertig dagen lang, maar Veertig.

Graag nodig ik u én jullie uit om samen dit boekje te lezen. Gewoon, open en onbevangen…. Zo kunnen we jong en oud - werk maken van het Jaar van het Geloof. Ik heb 4 avonden in m’n agenda ‘vastgezet’….. Je kunt natuurlijk niet weten wat het samen lezen allemaal los kan maken… Daarom dus: 4 – 9- 11 – 15 april, om 19.30 uur in de Petrus en Pauluskerk in Ulft. De koffie staat klaar!

Het lied zingt je naar de kern van ‘in God geloven’: En Jezus zegt: mensen, verdraagt elkaar, en Jezus' woord zal ons bevrijden. Vergeet u zelf en dient elkander maar - en Jezus' woord zal ons bevrijden. Aan elkander prijsgegeven vindt gij honderdvoudig leven. Jezus zegt: mensen, bemint elkaar. En Jezus' woord zal ons bevrijden. Wij wensen u en jullie allemaal, na een eventueel fantastische carnaval, een oprechte Veertigdagentijd toe!

Wie wil meedoen, kan dat even laten weten: g.vanderploeg@deverrijzenisparochie.nl. Even bellen kan ook: 0613697367. Guus van der Ploeg, past. werker

Namens het pastoresteam, Guus van der Ploeg

10


NR. 10 God en het Groene Hart Vorming&Toerusting: Recent heb ik met eigen ogen ook in 2013 voor elk gezien hoe snel de Groenlandse wat wils! ijskap smelt. Als direct gevolg van Het nieuwe jaar is de voortschrijdende opwarming fris van start gegaan. van de aarde. Het levert schitte Als werkgroep V&T rende beelden op, maar ook pran doen we daar dap gende vragen. Wordt de klimaatver per aan mee. andering inderdaad eenduidig ver 2013, door paus oorzaakt door de uitstoot van broei Benedictus uitge kasgassen? Zo ja, is het tij nog te roepen tot Jaar van keren? Wat kan het individu, de ondernemer en de over het Geloof… heid hierin betekenen? En wat is de rol van de kerk? Ik denk dat iedere christen, Dat lijkt erg katholiek, maar voor ons is het dat niet! iedere gelovige tot het inzicht zou moeten komen dat we Geloven houdt immers niet op bij de kerkdeur. God eren door niet alleen van Zijn schepping te genieten, Volgens ons begint het daar juist. Daarom deze uitnodimaar er ook als goede rentmeesters voor te zorgen. ging tot goede voornemens: kijk eens of het programma Ik ben ervan overtuigd dat de klimaatcrisis vraagt om niet iets bevat, dat u zou kunnen aanzetten tot meedoen, snelle en breed gedragen oplossingen, die ook enorme samen met iedereen die V&T de afgelopen tijd al heeft kansen en uitdagingen met zich mee brengen. Daarom is ontdekt! Zoals ons lichaam voedsel nodig heeft, zo heeft mijn motto: de ander te groen af zijn! Of anders gezegd: ons geloof dat ook! Je geloof voeden door denken, praLeven naar het groene hart van God. ten, doen. U en jullie zijn van harte welkom! Hieronder het program voor de komende tijd. Alles is de moeite waard, In deze avond neem ik u met schitterende beelden graag maar let vooral op de nrs. 8, 10 en 11. Prachtige avonden mee naar Groenland, en met mooie vooruitzichten gaan die volle zalen verdienen! we ook gezamenlijk naar Groenland. Natuurlijk is er ook tijd om met elkaar hierover door te praten. NR. 8 Mandala tekenen Datum : donderdag 31 januari 2013 Vorig jaar werd het Mandalateke Tijd : 19.30 uur nen voor het eerst aangeboden. Plaats : Petrus en Pauluskerk, Kennedyplein, Ulft Het was een succes en op verzoek Eigen bijdrage : € 5,00 is pastor Antoinette Menting op Begeleiding : Reinier van den Berg en Lies Visscher nieuw gevraagd een aantal avon Opgave : Lies Visscher, 0315-341052 of den te verzorgen voor ‘beginners’ liesvisscher@live.nl en gevorderden. NR. 11 Dichter bij muziek, een avond met Hans Bouma, poëzie - Stefan Bos, piano Het kind dat een steen in de vijver gooit, de aarde die om Stelt u zich voor: Een pianist zorgt improviserenderwijs de zon heen draait… voor een muzikale stroom waarop een dichter als papieHet zijn voorbeelden van cirkels en cirkelvormige figuren bootjes zijn verzen neerlegt. Bootjes op weg naar de ren… diepzee van een mensenziel. Mandala's zijn daar een afbeelding van; zij vertonen een Samen met zijn muzikale partner deze avond, de pianist wetmatigheid, ze zijn gericht op het midden. Stefan Bos, presenteert de dichter Hans Bouma een vijftal In het maken van een mandala kun je een evenwicht collages: - Om mens te zijn; -Zo royaal God, (7 Psalmen vinden tussen je eigen psychische wereld en de vaak opnieuw uitgesproken); - Vriendschap is geluk hebben; woelige wereld daarbuiten; -Leven als de bomen; -Zoon der schepping (Jezus bij het het is een puur persoonlijke uitdrukking. Meer van Galilea). Poëtisch-muzikale verhalen waarbij tekst en muziek elkaar versterken en samen in dienst staan van wat onDe wereld in een zandkorrel zien, uitsprekelijk is. Na de laatste collage gaat Hans Bouma de hemel in een wilde bloem graag in gesprek met u over de betekenis van poëzie en de oneindigheid in je hand houden, muziek in het algemeen en voor de liturgie in het bijzonde eeuwigheid in een uur. der. (William Blake) -

Datum: Donderdag 7+21 februari en 7+21 maart. Tijd: 20.00 uur. Plaats: Consistoriekamer ‘Witte Kerk’ in Gendringen. Eigen bijdrage: € 35,00 (max. 10 deelnemers. Vooraf opgeven a.u.b.!) Coördinatie: Ali Aalbers 0315-681226 of aliaalbers@kpnmail.nl

Er is een boekentafel met uitgaven van Hans Bouma. De auteur is bereid boeken en bundels te signeren.

Datum : dinsdag 5 februari 2013 Plaats : Witte Kerk, Gendringen Tijd : 20.00 uur- 21.30 uur Kosten : € 5,Begeleiding : Pastor Guus van der Ploeg Opgave :Pastor Guus van der Ploeg 0613697367 of g.vanderploeg@deverrijzenisparochie.nl Yvonne Geerdink: 0315- 844265 of 11 y.geerdink@upcmail.nl


NR. 12 Hongerdoek schilderen….

ANDERS VIEREN OP 4 LOCATIES MET JAARTHEMA’S! Hieronder kunt u lezen over de jaarthema’s van de 4 locaties: Silvolde, Dinxperlo, Ulft A en Gendringen. Hoe zien de vieringen van “Anders Vieren” er dit jaar in Silvolde uit.

In veel kerken worden in de Veertigdagentijd hongerdoeken gebruikt…. Wat is dat precies…, zo’n hongerdoek? Waar komt het vandaan… Hoe worden ze gemaakt? Kunnen we dat zelf ook….?

In “de Verbinding” van januari heeft u op bladzijde 4 kunnen lezen over het jaarthema van Silvolde; Geloof ik dat nu echt.

Een hongerdoek gaat meestal uit van een Bijbelverhaal….In taferelen verdeeld verbindt het hongerdoek dat verhaal met de eigen tijd en de eigen situatie…. In deze avond verdiepen we ons in het ‘fenomeen’ hongerdoek. Onder leiding van Willa Holterman proberen we samen zo’n honger’doek’ te maken… We beluisteren een verhaal en brengen het in beeld… We gebruiken daarbij pastelkrijt…. en mogelijk ook andere materialen… We geven ons Achterhoekse hongerdoek een plek in de Petrus en Pauluskerk in Ulft. Daar kan iedereen ervan genieten….

Zondag 27 januari om 10.00 uur is de eerste viering in Silvolde, Thema: In de boot.

Hoe zien de vieringen van “Anders Vieren” er dit jaar in Dinxperlo uit. Het jaarthema is: I have a dream.

Datum : dinsdag 19 februari 2013 Plaats : Petrus en Pauluskerk, Kennedyplein, Ulft Tijd : 19.30 uur- 21.30 uur Kosten : € 5,Begeleiding : Willa Holterman en pastor Guus van der Ploeg Opgave : pastor Guus van der Ploeg 0613697367 of g.vanderploeg@deverrijzenisparochie.nl

Hierbij denken we aan de rede van M.L. King in de jaren ‘60. Een nieuwe wereld waar iedereen zichzelf mag zijn. Kansen krijgt om te groeien in zijn ontwikkeling en de ander respecteert hoe en wie hij ook is. De eerste viering valt in de vastentijd (17 februari) en staat in het teken van de verdeling van het voedsel en de producten die de aarde ons schenkt. Opkomen voor de mensen die we “niet zien staan”. Diegenen die niet meetellen in onze huidige wereld, omdat ze onvoldoende bijdragen aan de welvaart, de welvaart die wij juist bevechten en zij misschien wel onbewust en ongewild tegenhouden. Die soms als lastig overkomen, omdat ze op alle fronten geholpen moeten worden. Moeten we wel steeds aan hen denken? Voor hen zorgen? Iets van onze goedheid en overvloed schenken? Hoe gaan we daar mee om, er aan denkend hoe Jezus ons dat heeft voorgehouden: breken en delen. Bijvoorbeeld het samenstellen van een voedselpakket. Thema : overvloed ….. vast(en) zeker Ook in de andere vieringen van het jaar komen we terug op de rede van M.L. King Noteert u vast de data van de andere vieringen: 9 juni, 1 september en 4 november.

!!!Verhuisbericht!!!

Met ingang van 31 januari wonen Tonny en ik niet meer aan de Prins Bernhardstraat 46a, 7054 GH Silvolde maar aan de Boterweg 67, 7064 EP Silvolde Telefoon en email blijven gelijk. Pastor Guus van der Ploeg 12


Hoe zien de vieringen van “Anders Vieren” er dit jaar in Ulft, H. Antonius, uit. Het jaarthema is: De 4 elementen.

ZINGEN EN VIEREN IN DE GEEST VAN TAIZÉ

IK ZAL ZINGEN DE HEER, ZO LANG IK BESTA..” (Psalm 104, 33-34) In Taizé luiden de klokken. Ze roepen iedereen op voor gebed. Ik zit op de grond, rug tegen de muur en in mijn hand het tekstblad met de lezing en het gebed van de dag. Naast mij zit Suzanne, ze is al voor de tiende keer een week in Taizé. Ik ken haar uit onze gespreksgroep. Aan de andere kant een jonge knul uit een van de Oosteuropese landen. We knikken elkaar toe, hebben geen woorden om elkaar te verstaan tot we zien dat we de viering beginnen met het Taizélied bij uitstek: “Laudate omnes gentes…verblijdt u alle volken, verblijdt u in de Heer…”. We zingen samen, herhalen het lied en komen bij het gevoel om even alles los te laten en onze gedachten te richten op wat ons met God verbindt.

Hierbij denken we aan Vuur, Water, Lucht en Aarde. De vier elementen zijn de vier oerprincipes waaruit alles is opgebouwd. Het zijn de bestanddelen van de werkelijkheid van de natuur, waar wij ook deel van uitmaken. Vier krachten die samen de basis vormen van al wat is. De elementen uiten zich op alle bestaansniveaus. Ze zijn nodig om te kunnen overleven. Het vuur houdt ons warm, het water stilt onze dorst, we kunnen slechts enkele minuten zonder lucht, en de aarde brengt ons voedsel voort. In de eerste viering, op 23 februari, is het thema “VUUR”. Vuur kennen we het beste in de vorm van de zon. De zon geeft ons licht en leven. En de zon geeft ons kracht, warmte en gezelligheid. Vuur is de kracht die door elk levend wezen stroomt. Vuur staat ook voor passie, levenskracht en liefde. De liefde is een vlammend vuur. In de andere vieringen van het jaar gaan we met de andere elementen aan de slag. Noteert u vast de data van de andere vieringen: 1 juni, 24 augustus en 19 oktober. Hoe zien de vieringen van “Anders Vieren” er dit jaar in Gendringen uit. Het jaarthema van Gendringen is: Johanna Dorothea Visser Regelmatig heeft u al kunnen lezen in dit parochieblad over Dora Visser. De werkgroep Gendringen wil op een andere manier deze vrouw aandacht geven in de vieringen binnen onze Verrijzenis Parochie. Zondag 3 maart om 10.00 uur is de eerste “Anders Vieren” viering. Dat het weer een mooi jaar mag worden! In gezamenlijkheid geschreven: de 4 werkgroepen en stuurgroep Anders Vieren. Info: andersvieren@deverrijzenisparochie.nl

De liederen van Taizé Op de website www.taizé.fr lezen we: “De liederen zijn gezongen gebeden. Het gezongen gebed is een van de belangrijkste uitdrukkingen van het zoeken naar God. Korte liederen, lange tijd herhaald, geven uitdrukking aan het meditatieve karakter. In slechts enkele woorden wordt een fundamentele werkelijkheid uitgedrukt, die men gemakkelijk met het verstand kan begrijpen. Als deze woorden, deze realiteit, bijna tot in het oneindige worden herhaald, dringen zij langzaamaan door tot de hele persoon. Meditatieve liederen stellen ons open om naar God te luisteren. In een gemeenschappelijk gebed scheppen deze liederen de mogelijkheid dat allen deelnemen en samen zijn in het wachten op God, zonder dat de tijd al te afgemeten is. Niets opent de deuren van het vertrouwen in God beter dan de schoonheid van menselijke stemmen die samenzingen. Deze schoonheid laat ‘de vreugde van de hemel op aarde’ doorschemeren, zoals de christenen uit het Oosten dat noemen. Dan begint zich een innerlijk leven te ontwikkelen. “Taizézingen” Om te ervaren hoe mooi en krachtig de liederen zijn, nemen we er in de Taizéviering van 17 februari meer tijd voor. We beginnen de viering om 16.30 uur en en vinden in de liederen de stilte van ons hart, ruimte voor God. Een gelegenheidskoor neemt ons deze keer mee in de muziek en nodigt ons uit zingend aan te sluiten. Na verloop van tijd openen we bijbel en is er ruimte voor gebed. Onder het teken van de icoon van de vriendschap en in het vertrouwen dat God ons altijd de hand in de rug houdt vervolgt ieder - zoals de breoders van Taizé dat zeggen - zijn pelgrimage van vertrouwen. Weet u welkom op zondag 17 februari 2013 om 16.30 uur in de Protestante Kerk te Silvolde. Voor informatie over Taizé: www.taize.fr/nl De oecumenische werkgroep ‘Taizé’ Corrie Papenborg, Cor Peters en 13 Joop Kraan (schrijver dezes)


hij een brochure, een in het Nederlands en een in het Duits. Dora staat door dit alles steeds meer en vaker in de schijnwerpers.

DIENARES GODS DOROTHEA VISSER (9) Huisarts dr. Te Welscher uit Gendringen had de taak op zich genomen om de anonieme schrijver dr. B. uit Anholt van katoen te geven over zijn negatieve uitlatingen over Dora. Hij doet dit via een eerlijk en uitvoerig verslag van zijn proefneming in diezelfde Duitse krant, waarin dr. B. zijn aanval deed. Te Welscher schrijft echter de naam Gendringen voluit en niet een letter G met negen puntjes. Uitvoerig vertelt de huisarts, dat hij zich in zijn eer en goede naam aangetast voelt door dr. B. die hem verwijt een ledig toeschouwer te zijn gebleven bij een ellendig goochelspel en zelfs grof bedrog. Dokter Te Welscher memoreert dan de verwondingen van Dora aan haar been; de verlamming van haar urinewegen en de medische hulp, die zij bij deze kwalen kreeg o.a. het uitbranden en de wateraftappingen. ”Het was”, aldus Te Welscher, om welke redenen weet men niet, de innigste wens van Dora om van die wateraftappingen bevrijd te zijn. Dikwijls hoorde men haar zeggen, dat zij bereid was een groter lijden op zich te nemen als zij slechts van haar bittere onaangename ziekte genezen mocht worden. De huisarts zegt dan hoe Dora in extase steeds weer opnieuw beweerde, dat de volgens Te Welscher en chirurg Duitshof ongeneselijke verlamming van de urinewegen zou genezen en hoe zij een ander lijden te dragen zou krijgen. Op Te Welscher’s vraag hoe zij dit wist, antwoordde Dora hem: ”Dat in haar droom wakende toestand driemaal een kind was verschenen, dat haar die mededeling had gedaan. Zo vertelde dit kind in haar droom wakende toestand twee dagen voor Kerstmis; als Dora ijverig tot Jezus zou bidden, dan zou Dora in negen dagen van de wateraftapping bevrijd worden…!”

Artsen en wetenschappers komen naar haar kijken, uit Nederland en Duitsland, en die bezoeken verafschuwt zij uit de grond van haar hart. Ze heeft daarentegen geen bezwaar als mensen haar vragen of zij wil helpen bidden voor het een of ander. Dat gebeurt dan ook vaak door godsvruchtige en diepgelovige mensen. Dat bidden en lijden van Dora; die opofferingen en verstervingen en dat vasten van haar wordt regelmatig zichtbaar beloond. Neem het geval van dokter Eschweiler, een andere huisarts in Gendringen.

De huisarts trekt na een breedvoerig resumé vijf conclusies op grond van zijn waarnemingen bij Dora: 1. Hij bevestigt het bloedzweten bij Dora aan hoofd, borst, handen en voeten en stelt vast, dat dit zweet inderdaad de naam bloed verdient. 2. Hij constateert, dat dit bloedzweten tot bladerachtige kruisen leidt aan handen en voeten en op de borst, en ook een kransvormige kring rond het hoofd. 3. De urineverlamming, waaraan Dora zes jaar heeft geleden, is opgeheven. 4. Deze genezing en het bloedzweten zijn door Dora meermalen, met een juiste bepaling van dag en uur, voorspeld. 5. Bovenstaande verschijningen hebben plaatsgehad zonder enige aanwijsbare kunstbewerking, het zij door Dora zelf of door haar ouders, zodat Dora van leugen en bedrog volledig en onomwonden vrij gesproken moet worden…..! aldus Te Welscher.

In het dagboek schrijft kapelaan Kerkhof dat doctor A. Eschweiler, die ook enkele jaren de huisarts van Dora was geweest en grote bewondering voor haar had en veel vertrouwen in haar gebeden had, kreeg op zekere dag een zware bloedspuwing en ten gevolge daarvan teering, die zeer snel toenam en hem op de rand van het graf bracht. De dood scheen zeer nabij. Verschilleden andere artsen, die werden geraadpleegd, verklaarden allen éénparig dat er geen hoop op herstel meer was, maar dat de dood zeer spoedig zou volgen, hoogstens nog een paar dagen. In deze uiterste omstandigheid nam hij de toevlucht tot Dora. Hij verzocht of zij eens bij hem mocht komen, want dacht hij, de goede Dora kan misschien nog helpen. Dit gebeurde. Hij besloot met Dora een noveen (dit is een 9-daagse gebedsoefening) te houden. Dora had nog een beetje olie van de H. Walburgis en samen besloten zij bij de noveen deze olie te gebruiken. Ook werd kapelaan Kerkhof gevraagd om eens te komen kijken. Hij kwam direct en ging eerst naar onze Dora en ziet, terwijl de

De huisarts uit Gendringen laat het niet bij zijn verweer in de krant alleen. Bepaald niet! Van het artikel maakt

14


kapelaan bij haar was, vond hij haar in extase en vurig biddend tot Maria. Hij hoorde haar zeggen: Niet, lieve Moeder? Sterft hij niet? en vreugde straalde op haar gelaat en zich tot de kapelaan keerde zei zij; Vader, onze Moeder zegt dat de zieke nog niet zal sterven. Zeg hem dit maar…. De kapelaan ging daarop de bijna stervende huisarts bezoeken. Hij was blij de kapelaan te zien, doch kon bijna niet meer praten. Met een zekere opgeruimdheid vertelde de kapelaan hem; O! Dokter! Wees maar gerust. Gij sterft nu nog niet. Hij kon het nauwelijks geloven, maar begreep dat de kapelaan dat uit naam van Dora moest vertellen. En kijk, wat gebeurde? De laatste dag van de noveen was er en de huisarts Eschweiler was van zijn ziekte genezen. Nog diezelfde dag ging hij per rijtuig zijn patiënten bezoeken, en bleef genezen en voerde nog vier jaar een drukke praktijk uit….Tot zover hetgeen wat kapelaan Kerkhof heeft opgeschreven. Beter gezegd; tot zover dit verslag van een genezing, waarvan de kapelaan ooggetuige was geweest.

RADIO MARIA, MIDDENGOLF AM 675 Radio Maria zendt 24 uur per dag katholieke programma’s uit. De best beluisterde onderdelen zijn die met gebed. Er is veel afwisseling met christelijke en klassieke muziek. Dagelijks is de H. Mis om 9.00 uur. U kunt het rozenkransgebed beluisteren, maar ook zelf live meebidden of een eigen intentie opgeven via tel. 073-6872001. De zender is een steun voor diegenen die het moeilijk hebben. Folders liggen achter in de kerken. Adres: Radio Maria, Postbus 5054, 5201 GA ’s Hertogenbosch www.radiomaria.nl

Een andere door Dora voorspelde genezing betreft zuster Francisca. Zij kennen elkaar goed en bezoeken elkaar regelmatig. Op een gegeven moment wordt zuster Francisca heel ernstig ziek. Doodziek! Vanuit Aken waar zuster Francisca woont komt een koerierster naar Gendringen om dit Dora te vertellen en om haar gebed te vragen. In extase verteldt zij kapelaan Kerkhof kort daarop het volgende; de medezusters moeten witte boommos zoeken, dit in een zakje naaien en op de borst van de zieke leggen. Maakt dit haar bekend. En het zal goed zijn dat kapelaan Kerkhof naar Aken gaat om met de overste te spreken…… In Aken vindt men het echter een ”vreemde” raad en durft men de zieke niets van de witte boommos te vertellen. Bij zijn bezoek aan Aken krijgt kapelaan Kerkhof te horen, dat de zusters het een nogal zonderlinge tip vonden, maar dat zij die ochtend het witte boommos toch waren gaan zoeken. De kapelaan vertelt de doodzieke zr. Francisca dat Moeder Maria aan Dora tijdens een extase heeft medegedeeld dat zij weer zal herstellen …….

SAMEN ROZENKRANS BIDDEN Elke 2de en 4de vrijdag van de maand wordt er in de Mariakapel van de Petrus & Pauluskerk in Ulft de Rozenkrans gebeden. Bij deze nodig ik u uit mee te bidden, om dit waardevolle gebed te versterken. We beginnen om 18.30 uur. Daarna staat er een kopje koffie voor u klaar. Ik hoop op uw komst!!

In het dagboek van kapelaan Kerkhof staat verder dat hij diezelfde avond langdurig met de zieke sprak zonder dat dit haar vermoeide of hinderde en nog diezelfde avond stond zij op en was de ziekte geweken, tot grote verwondering van de zusters maar nog meer verwonderden zich de geneesheren. En zie; zr. Francisca was spoedig geheel hersteld en kon haar vele en moeilijke werkzaamheden weer doen en heeft nog langer geleefd dan Dora zelf. Verder schrijft de kapelaan in zijn dagboek: het zijn merkwaardige verhalen die ik te vertellen heb, maar ik geeft uitsluitend weer: WAT IK ZELF HEB MEEGEMAAKT EN PERSOONLIJK ONDERVONDEN. Stichting Vrienden van Dora Visser. 15

Jessica Sessink.


Liturgisch rooster H.H. Petrus en H. Antonius

H.H. Martelaren H. Mattheus van Gorcum Varsselder/Veldhunten Azewijn

Silvolde

4e zo. door het jaar zo. 10.00 uur

zo. 10.00 uur

za. 17.30 uur

Opdracht v.d. Heer Eucharistie

Woord- en Com.

Eucharistie

(Maria Lichtmis)

Past. v.d. Ploeg

Em. past. Morsink

Kerkkoor

Paulus FEBRUARI 2013 Ulft

Ulft

Em. past. Morsink

2 en 3 februari Kerkkoor

H. Mauritius

5e zo. door het jaar zo. 10.00 uur zo. 10.49 uur

zo. 10.00 uur za. 17.11 uur

9 en 10 februari

Eucharistie Anders vieren

Anders vieren Anders vieren

Vicaris Pauw Past. v.d. Ploeg

Leken/Diaken Peters Past. v.d. Ploeg

Kerkkoor

Carnavalsviering

Carnavalsviering Carnavalsviering

Dames- en herenkoor

Unique Azewijn

Aswoensdag wo. 19.00 uur

wo. 19.30 uur wo. 19.00 uur

(begin van de Eucharistie

Woord- en Com. Woord- en Com.

40 dagen tijd) Em. past. van Merm

Diaken Peters Past. v.d. Ploeg

13 februari Kerkkoor

Kerkkoor

1e zondag van de zo. 10.00 uur

za. 19.00 uur

za. 17.30 uur

veertigdagentijd

Eucharistie

Eucharistie

Eucharistie

16 en 17 februari

Vicaris Pauw en

Em. past. Zemann

Vicaris Pauw

Pastoresteam

Mixed Emotions

Presentatie Diaken

Jan van Heugten

Kerkkoor Ulft

Kerkkoor Etten

N.Joy

2e zondag van de

zo. 10.00 uur za. 17.30 uur

veertigdagentijd Eucharistie

Anders vieren

za. 19.30 uur zo. 10.00 uur Eucharistie Woord- en Com.

23 en 24 februari

Kardinaal Dr. W.J.Eijk Leken

Em. past. Zemann Diaken Peters

Kerkkoor

Kerkkoor

Dames- en herenkoor Kerkkoor

Netterden

3e zondag van de zo. 10.00 uur

zo. 10.00 uur

za. 17.30 uur

veertigdagentijd Eucharistie

Woord- en Com.

Eucharistie

2 en 3 maart Em. past. Morsink

Diaken Peters

Em. past. Zemann

Kerkkoor

16


H. Laurentius Varsseveld

H.H. Petrus en De Goede Herder Paulus Breedenbroek Dinxperlo

H. Martinus

H. Martinus

Gendringen

Megchelen

za. 19.00 uur zo. 10.00 uur zo. 10.00 uur za. 19.00 uur

Eucharistie Woord- en Com. Woord- en Com. Woord- en Com.

Em. past. Morsink Diaken Peters Leken

Past. v.d. Ploeg

Gemengd koor

Kerkkoor

H. Walburgis Netterden Vieringen in Azewijn

za. 19.00 uur

za. 19.00 uur za. 17.30 uur zo. 11.11 uur zo. 10.00 uur

Eucharistie

Eucharistie Eucharistie Anders vieren Anders vieren

Em. past. van Merm

Vicaris Pauw Vicaris Pauw en Leken

Harmonie

Diaken Peters

Carnavalsviering Carnavalsviering

Kerkkoor

Dames- en heren-

koor/Unique Azewijn

wo. 19.00 uur

Diaken Peters/Leken

Eucharistie

Em. past. Morsink

Kerkkoor

za. 19.00 uur zo. 10.00 uur za. 17.30 uur za. 19.00 uur

Woord- en Com. Anders vieren Woord- en Com. Eucharistie

Past. v.d. Ploeg Leken

Past. v.d. Ploeg Vicaris Pauw

Dameskoor

Kerkkoor

Kerkkoor

zo. 10.00 uur

za. 19.30 uur

za. 19.00 uur

za. 19.00 uur

Woord- en Com.

Woord- en Com. Gezinsviering

Eucharistie

Diaken Peters

Leken

Werkgroep

Em. past. Zemann

Herenkoor

Kinderkoor

Dames- en herenkoor

Netterden

za. 19.00 uur

zo. 10.00 uur

zo. 10.00 uur

za. 19.00 uur

Eucharistie

Woord- en Com. Anders vieren Woord- en Com.

Em. past. Zemann Past. v.d. Ploeg Werkgroep

Diaken Peters

Herenkoor

Kerkkoor

Dameskoor

17


DOPEN IN DE VERRIJZENIS PAROCHIE Veel mensen die een kind gekregen hebben, ervaren op dat moment bijzondere gevoelens van verwondering en dankbaarheid. Dit kan het besef wakker maken van Gods bestaan. Dat kan ĂŠĂŠn van de redenen zijn om te besluiten je kind op te laten nemen in de geloofsgemeenschap door middel van het Sacrament van de Doop. De Doop is een moment waarop je die dankbaarheid en die verwondering samen met andere ouders deelt en uitspreekt in het bijzijn van degene die je lief zijn en mensen van de geloofsgemeenschap. Je zet als ouders hiermee dan de eerste stap op het begeleiden van je kind op de weg van geloven en belooft dat je je kind opvoedt met het verhaal van God en de mensen. Hoe dopen? Door de doop wordt het kind opgenomen in de geloofsgemeenschap. Daarom worden er gewoonlijk een aantal kinderen tegelijk gedoopt. Er worden doopvieringen aanboden welke in onderstaand overzicht vermeld staan. Aan de viering gaat een voorbereidingsavond vooraf. Aanmelden voor het Sacrament van het Doopsel: procedure aangepast! Als je de wens hebt je kind te laten dopen, dan kun je hiervoor contact opnemen met het centrale secretariaat van De Verrijzenis Parochie en daar hoor je wat de gang van zaken is in de lokale geloofsgemeenschap waarin je je kind wilt laten dopen. Je kunt bellen met 0315-342044 en een doopformulier opvragen en invullen. Dit kan per post verzonden naar De Verrijzenis Parochie, Pastoor Vernooijstraat 7, 7081 BR Ulft. Of per e-mail: secretariaat@deverrijzenisparochie.nl

DOOPVIERINGEN PERIODE JANUARI 2013 Datum

Tijd

Zondag 3 februari 11.30 uur Zondag 3 februari 13.00 uur

Plaats/geloofsgemeenschap

Voorganger

Voorbereiding

Dinxperlo Ulft P.&P.

Diaken Peters Heeft op 17 jan. plaatsgehad. Diaken Peters Heeft op 15 jan. plaatsgehad.

LITURGISCH ROOSTER VAN DE DOORDEWEEKSE VIERINGEN IN DE MAAND FEBRUARI 2013 Zorg- en verpleegcentrum Debbeshoek Ulft

Zorgcentrum Maria Magdalena Postel Gendringen

H.H. Petrus en Pauluskerk Ulft

Woonzorgcentrum Dr. Jenny Dinxperlo

H. Mauritiuskerk Silvolde

De Goede Herderkerk Dinxperlo

H. Martinuskerk Gendringen

wo. 13 februari wo. 6 februari vr. 1 februari vr. 22 februari do. 7 februari wo. 6 februari vr. 1 februari 17.30 uur 10.00 uur 08.30 uur 11.00 uur 09.30 uur 18.30 uur 14.45 - 15.50 uur Eucharistie Eucharistie Gelegenheid tot Woord- en Com. Rozenkransgebed Woord- en Com. Rozenkransgebed Past.v.d.Munckhof Em. past. Zemann biechtgesprek Past. v.d. Ploeg aansl. open kerk Aswoensdag met uitstelling van wo. 27 februari wo. 20 februari vr. 1 februari do. 14 februari het Allerheiligste 17.30 uur 10.00 uur 09.30 uur 09.30 uur Eucharistie Woord- en Com. Eucharistie Rozenkransgebed vr. 8 februari Em. past. Morsink Diaken Peters Em. past. Morsink 15.00 - 15.50 uur Open kerk met vr. 8 februari do. 21 februari uitstelling van het 09.30 uur 09.30 uur Allerheiligste Eucharistie Rozenkransgebed Em. past. Morsink vr. 15 februari 15.00 - 15.50 uur vr. 15 februari do. 28 februari Open kerk met 09.30 uur 09.30 uur uitstelling van het Eucharistie Rozenkransgebed Allerheiligste Em. past. Morsink vr. 22 februari vr. 22 februari 15.00 - 15.50 uur 09.30 uur Open kerk met Eucharistie uitstelling van het Em. past. Morsink Allerheiligste

2de en 4de vrijdag v.d. mnd.18.30 uur Rozenkransgebed in de Mariakapel 18


CLUSTER ULFT, VARSSELDER-VELDHUNTEN, AZEWIJN.

Wilt u uw intenties in “De Verbinding” van maart geplaatst hebben dan dient u deze vóór 10 februari in te leveren. • •

Communie thuis aan zieken en/of bejaarden op donderdag 14 februari. Vergadering locatieraad: donderdag . . februari 2013, 9.30 uur.

. AKTIE KERKBALANS 2013 Beste mensen, Wanneer u dit leest, is de aktie Kerkbalans in volle gang. Alle enveloppen zijn bezorgd en weer opgehaald. Maar u moest eens weten wat er allemaal aan vooraf is gegaan! Velen zijn op het secretariaat dagen bezig geweest. Kleine opsomming? Drukwerk maken, lijsten samenstellen, ruim 4000 etiketten printen (soms zelfs nog handmatig snijden), enveloppen vullen, alles op volgorde leggen en 4 kratten vullen. Merci mensen! 4 Personen zijn rondgegaan om alle pakketjes bij de lopers te bezorgen. Merci mensen! Ruim 80 mensen gingen op pad om alles op de juiste adressen af te geven en weer op te halen. Soms 2 of 3 keer. Het is vermeldenswaardig dat een oproep voor nieuwe lopers een grote respons heeft gekregen. 11 Mensen hebben zich opgegeven. Onze lijst is weer compleet en we hopen dat dat voorlopig zo blijft. Merci mensen! Op maandagavond 28 januari hebben we dit gedeelte met een gezellig samenzijn afgesloten. Merci mensen! De volgende stap is inmiddels ook gezet. Alle gegevens worden verwerkt in een nieuw computersysteem. Over een maand kunnen we inschatten hoe groot uw bijdragen totaal worden. Dan kunnen we u mededelen “Wat de kerk Petrus en Paulus U waard” is geweest! Alle mensen van onze geloofsgemeenschap en zelfs velen er buiten heel hartelijk dank voor al Uw bijdragen. Uw kerk is het waard. Merci mensen! Zijn we klaar? Neen,! • Er staan vast nog wat enveloppen bij U klaar, die om een of andere reden niet zijn opgehaald. • Misschien heeft U zelfs geen enveloppe ont vangen. Ook geen probleem! Want u kunt altijd via het secretariaat een antwoordformulier (incl. machtiging) vragen. • Overigens elke enveloppe of sok of klomp met (zwart) geld is welkom! • Is het allemaal teveel werk? Nog gemakkelijker is het om direct uw bijdrage, hoe groot of klein ook, over te maken op het banknummer 3638.09.872 t.n.v. kerkfonds. • Nog onduidelijk, bel mij gewoon. Misschien kan ik U direct helpen.

H.H. Petrus en Paulus Ulft, Eucharistisch centrum voor alle geloofsgemeenschappen van De Verrijzenis Parochie Locatieraad: Voorzitter: Willem Wanders 0315-683009. Secretariaat: Vacature Budgethouder: Theo Heebing 0315-683442. Lid: Riet v.d. Pavert-Kraan 0315-685480. Koster: Rien Meesters 0315-632697. Koren: Kerkkoor: dirigent: F. Cornelissen, 0315-842353 Repetitie: dinsdag 19.30 uur, ontmoetingsruimte P&P kerk. Inspiration: dirigent: Sander Spaan, 06-24436048 Repetitie: maandag 20.15-22.00 uur, Antoniuskerk Begraafplaats: J.B. van Balkum, begraafplaatsbeheerder tel.: 683359. Familieberichten: Overleden: 20-12-2012 Suze Vinkenvleugel-van Wijngaarden, Lindenstraat 14, 72 jaar. Haar uitvaartdienst en crematieplechtigheid hebben plaats gehad op 27 december. 04-01-2013 Riet Helmink, Zorgcentrum “Debbeshoek” 95 jaar. Haar uitvaartdienst en begrafenisplechtigheid hebben plaats gehad op 10 januari. Bidden wij om troost voor hun familie, vrienden en bekenden. MEDEDELINGEN • Openingstijd Mariakapel: iedere dag van 9.00 tot 17.00 uur. • U kunt contact opnemen met het secretariaat: tel 681275. Op ma. en do. van 9.00 u.-11.30 u.: voor dopen en huwelijksjubilea, sacrament van de zieken, uitvaarten en misintenties!. Ook kunt u intenties (à € 7,50) per enveloppe schriftelijk opgeven (graag in de linkerbovenhoek vermelden: Intenties) en bij het secretariaat in de brievenbus doen.

Frans van Vliet, coördinator Kerkbalans, tel. 0315-685472

19


INTENTIES FEBRUARI 2013: Zondag 3 februari: Jaargedachtenis voor: Bernardus Lambertus Overbeek, Henk Splithof. Verder voor: Annie Kaaijk en ov. fam., Gerda Migchelbrink-Jansen, Mevr. Leijenaar-Roeliah, Harry Lukassen, Ben Belterman, Antoon Tijdink en Maria Tijdink-Vos, Mimi de Witte, ov. fam. Overbeek-Scholten, ov. fam. Bouwman-Ketelaar, Suze Vinkenvleugel-van Wijngaarden, Riet Helmink, voor Priesterroepingen, voor vrede in gezinnen en wereld. Zondag 10 februari: Jaargedachtenis voor: Hein Peters, Herman Overbeek. Verder voor: Johan en Annie Meijer-Kok, Rudolf Sessink, Mevr. Leijenaar-Roeliah, Harry Lukassen, Mimi de Witte, Vincent Peters en ov. fam., Gerard Overbeek, Benny Tempels, Suze Vinkenvleugel-van Wijngaarden, Gerda Knaven-Pastors, Riet Helmink. Zondag 17 februari: Jaargedachtenis voor: Marie van Huet-Overbeek, Gerda Knaven-Pastors. Verder voor: Pastoor Wim van Essen, Mevr. Leijenaar-Roeliah, Antoon Tijdink en Maria TijdinkVos, Mimi de Witte, Dora Kok, Nico Kaaijk en ov. fam. Kaaijk-te Boekhorst, Suze Vinkenvleugel-van Wijngaarden, Riet Helmink, Harry Lukassen, Wim en Paula van Aalst-Bömer, uit dankbaarheid bij gelegenheid van een 40 jarig huwelijksjubileum van Ferdi en Jeannette Cornelissen. Zondag 24 februari: Jaargedachtenis voor: Henrica Groot Bruinderink-Smits. Verder voor: Johan en Annie Meijer-Kok, Mies JanssenSteentjes, Mevr. Leijenaar-Roeliah, Dora Wijkamp-Klerk (nms. kerkkoor), Antoon Tijdink en Maria Tijdink-Vos, Mimi de Witte, Ben Mulder, Gerard Overbeek, Riet Visser-Heister, Suze Vinkenvleugel-van Wijngaarden, Riet Helmink, ov.o. Willy Nijenhuis en Liesbeth NijenhuisGeurtsen, Harry Lukassen, voor alle overledenen van onze geloofsgemeenschap.

Secretariaat Antoniuspastorieantonius.ulft@deverrijzenisparochie.nl. Kopij en berichten voor het parochieblad voor de Antonius geloofsgemeenschap vóór de 10e van de maand insturen naar even.bijpraten@upcmail.nl of Jeroen Bluemink 0315-244258 Voor het dopen van uw kind(eren) kunt u zich melden op het secretariaat van de Petrus en Paulus kerk. Kosters: Willy Krosse 0315-683692 Jan Hofstra 0315-685081 Kerkhofbeheer: Fred Marneth 0315-683729 Jan Boland 0315-683919 Openingstijden en tel.nr. zie laatste pagina. Vieringen in de Antoniuskerk in februari: Zondag 10 februari 10.49 uur Anders Vieren (Carnaval), Pastor Guus van der Ploeg Zaterdag 23 februari 17:30 uur Anders Vieren met Inspiration. Het thema is één van de vier elementen (Vuur, water, lucht, aarde) en wel "VUUR": een veelvoudig teken van oorsprong en einde. Agenda Presentatieviering diaken Jan van Heugten op zondag 17 feb. om 10 uur in de Petrus en Pauluskerk. Gebedsintenties voor de maand februari 2013 Zondag 10 februari: Carnavalsviering: Toos Versleijen-Sauer, Wilma Kraan-Geerts, Jaargedachtenis Marie Albers-Huls,Herman Teitink, Theo van Aalst, Willem Visser, Mientje van Engelen-Vieberink, Peter Jordens, Thea Robben- Aalders, Thilda Jolij-Schröer, Jaargedachtenis Gert en Anneke Geerts-Raben, overl. ouders Robben-Kroezen, Theo Hansen, Bertus en Dinie GeurtsWellink, Henk en Annie Sprenkeler-Peters, Marieke Bruens, Theo Bouwmeister en overl. kinderen, overl. fam. Koops. Zaterdag 23 februari: Anders Vieren: Toos Versleijen-Sauer, Wilma Kraan-Geerts, Jaargedachtenis Hanneke Nieuwenhuis-Roelofs, Marie Albers-Huls, Herman Teitink, Theo Hartering, Willy Kraan, Anneke Huls-Bruins, Thilda Jolij-Schröer, overl. ouders RobbenKroezen, Theo Hansen, Bertus en Dinie Geurts-Wellink, Henk en Annie Sprenkeler-Peters, Hendrik en Lucia Geerts-Monasso (verjaardag) Overleden: Johanna, Wilhelmina Sprenkeler-Peters, roepnaam Annie (Zorgcentrum Debbeshoek). Zij overleed op 14 december 2012 op 80 jarige leeftijd. De uitvaartdienst in de St. Antoniuskerk en begrafenis vonden plaats op 20 december. Bernardina, Aleida, Maria Geurts-Wellink, roepnaam Dienie (Ettenseweg 75). Zij overleed op 16 december 2012 op 73 jarige leeftijd. De uitvaartdienst in de St. Antoniuskerk en begrafenis vonden plaats op 22 december.

R.K. Geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua Ulft Locatieraad: Voorzitter Jeroen Bluemink 0315-244258 Budgethouder Theo Geerts 0315-683390 Secretaris vacature Lid Frans van Hal 0315-684959 Lid Marijke Schreur 0315-631569

Wilhelmina, Johanna Kraan-Geerts, roepnaam Wilma (Buizerdweg 13). Zij overleed op 2 januari op 58 jarige leeftijd. De avondwake vond plaats op 7 januari in onze St. Antoniuskerk. De crematie heeft plaatsgevonden op 8 januari. Catharina Alida Versleijen-Sauer, roepnaam Toos (Allee 28). Zij overleed op 5 januari op 87 jarige leeftijd. De uitvaartdienst in de St. Antoniuskerk en aansluitend de begrafenis hebben plaatsgevonden op 11 januari. 20

Informatie over tarieven/bijdragen, zie artikel pagina 5.


R.K. Geloofsgemeenschap H.H. Martelaren van Gorcum Varsselder-Veldhunten

R.K. Geloofsgemeenschap H. Mattheus Azewijn

Locatieraad: Secretariaat: Hoofdstraat 31, 7076 AG Varsselder 0315-681013. Email varsselder@deverrijzenisparochie.nl U kunt het beste bellen of binnenlopen om een afspraak te maken. Iedere woensdag is ’t Trefpunt aan de Hoofdstraat 31 geopend van 10:00 uur tot 11:00 uur. Opgeven misintenties/gebedsintentie of jaargetijde: Woensdag van 10:00 uur tot 11:00 uur in ’t Trefpunt aan de Hoofdstraat 31 te Varsselder. Koster H.H. Martelaren van Gorcum: De heer G. te Wiel is bereikbaar onder 0315-68 36 45. Administratie Kerkbalans: Hans Bruins Bankrekeningnummer 1531.01.210; t.n.v. De Verrijzenis Parochie locatie H.H. Martelaren van Gorcum Postadres: zie locatieraad Ledenadministratie: zie locatieraad Redactie-adres: zie locatieraad, o.v.v. de Verbinding

Locatieraad: Voorzitter/catechese Marie-José de Dreu 06-53291704 mjdedreu@gmail.com Liturgie Anny Hermsen 0314-651922 familiehermsen@gmail.com Budgethouder/Diaconie Paulien Roelofzen 0314-651833 paulienroelofzen@live.nl Opbouwwerk Anny Venes 0315-377243 g.hettelaar@hetnet.nl Bereikbaarheid en informatie: Dopen en huwelijk Marie-José de Dreu Communie thuis Elke eerste vrijdag van de maand. Voor meer info: Annie Westerveld Overlijden De uitvaartonderneming regelt het met de contactpersoon uit Azewijn. Kerkberichten: Redactie Locatieraad H. Mattheus Azewijn Kopij Voor de vijfde van de maand. E-mail redactie@kerkazewijn.nl Post Enveloppe in de brievenbus van de pastorie onder vermelding van kerkberichten. Gebedsintenties: Gebedsintenties aanvragen elke maandagavond tussen zeven en acht uur bij het secretariaat (pastorie).

Reisinformatie en opgave Stille Omgang Amsterdam, vervolg van artikel op pagina 5. De pelgrims worden zaterdag 16 maart per bus naar Amsterdam vervoerd. Vooraf is er om 20.30 uur een korte meditatieviering in de kapel bij de Antoniuskerk in Ulft. In Amsterdam wordt om 23.00 uur de eucharistie gevierd in de kerk van OLV van de Allerheiligste Rozenkrans (Obrechtkerk). Na de viering wordt de stille tocht gelopen, die ongeveer een uur duurt. De deelnamekosten zijn € 27,50 per persoon. Opgave en meer informatie tot maandag 11 maart bij: Gendringen: B. Oude Elberink, Vondelstraat 3, tel. 683387, of B. Visser, Kalmoes 4, tel. 640922. Megchelen: A. Migchelbrink, Nieuweweg 6, tel. 377378. Varsselder-Veldhunten: G. Wienholts, Vicarisweg 12, tel. 683510. Ulft Antonius: H. Erinkveld, tel. 681877. Ulft Petrus en Paulus: secretariaat, tel. 681275. Silvolde: F. Eijkelkamp, Bongerd 86, Ulft, tel. 325423. Pelgrims uit de geloofsgemeenschappen waar geen contactpersoon is, kunnen contact opnemen met één van de vermelde personen of met de bestuursleden diaken J. Visser, tel. 0315-329813 of M. de Leeuw, tel. 0315-785060 of 0623600665. Foto’s zijn te vinden onder fotoboek op www.stille-omgang.nl Johan Visser, diaken 21


CLUSTER SILVOLDE, VARSSEVELD, DINXPERLO EN BREEDENBROEK

R.K. Geloofsgemeenschap H. Laurentius Varsseveld Locatieraad: Harry Damen 0315-241240 Gr. Van Lohnstraat 35, 7051 CB Varsseveld Henk Bulsink 0315-298115 West. Noorderbroekweg 1, 7054 CE Westendorp Mies Jansen 0315- 617383 Sinderenseweg 101, 7065 BH Sinderen Liesbeth Veldkamp 0315-242125 Doetinchemseweg 21, 7051 AB Varsseveld

R.K. Geloofsgemeenschap H. Mauritius Silvolde Locatieraad: Voorzitter Gerhard Mientjes Terborgseveld 8 0315-323477 Secretaris Ans Peelen Bosstraat 3 0315-323809 Budgethouder Elly van Lent Bievinkstraat 7 06 20074081 Henri. Geerts Ulftseweg 65 0315-685056 Beheer Leni Geerts Zuivelweg 1 0315-325606 Rel. beh. Vormsel voorjaar 2013 geloofsgemeenschappen Silvolde/Varsseveld

Beheerder : Liesbeth Veldkamp 0315-242125 Doetinchemseweg 21, 7051 AB Varsseveld Diensten in het Laurentiushuis: Zaterdag 2 februari: geen viering. Zaterdag 9 februari 19.00 uur: Eucharistieviering met voorganger Em. Deken van Merm De lectrice is Mevr. W. Besseling. De organist is Dhr. G. Branderhorst. Zaterdag 16 februari: geen viering. Zaterdag 23 februari 19.00 uur: Woord en Comm.Viering met Diaken C. Peters. De lectrice is Mevr. T. Geers. De organist is Dhr. G. Branderhorst.

Beste Vormelingen (meisjes en jongens) en Beste Ouders/Verzorgers, even een berichtje van ons, de vormselwerkgroep van de geloofsgemeenschappen in Silvolde en Varsseveld. Na de opname van de video-clip ‘Heal the World, gaan we verder op speurtocht naar de Geest om zo op vrijdag 17 mei het Vormsel te ontvangen. De voorbereidingen voor de lessen en het kamp weekend in maart zijn al in volle gang. De eerste les zal zijn op zondag 17 februari 2013. We hopen, dat het allemaal net zo fijn en gezellig gaat, als de avonden van de clip in oktober! De leden van de Vormselwerkgroep van de geloofsgemeenschappen Silvolde/Varsseveld, Ryan, Angela, Tonny, Jan en Anneke.

Zaterdag 2 maart: geen viering.

22


Gebedjes van kinderen uit Trefwoord (catechesemethode basisschool)

Goede God, Van u hoeven we niet op te vallen door hard te schreeuwen. Van u hoeven we niet op te vallen door mooie woorden te gebruiken. Van u hoeven we niet op te vallen door te zeggen hoe goed we zijn. U hoort en ziet ons toch wel.

R.K. Geloofsgemeenschap H.H. Petrus en Paulus Breedenbroek Locatieraad: Voorzitter Leo Roeterink 0315-653575 leoroeterink@cs.com Secretaris Hennie Sins 0315-654243 hsins@planet.nl Penningmeester Peter Vinkenvleugel 0315-653591 pvinkenv@xs4all.nl Onderhoud Leo Roes 0315-617484 l.roes@kpnplanet.nl Secretariaat: woensdagmorgen 10.00 - 12.00 uur tel. 651284; mail. breedenbroek@deverrijzenisparochie.nl Kerkhofadministratie Gerard Hollander 0315-651288 Weekendvieringen te beluisteren op internet. www.audioserver.nl

Dank u wel, God, dat we bij u onszelf kunnen zijn. Help ons ontdekken dat juist gewone, aardige mensen heel bijzonder kunnen zijn.

Goede God, U bent een God die met ons meegaat. Waar we ook zijn: u luistert als we wat willen vragen, u troost als we verdrietig zijn, u lacht als we blij zijn. U bent bij ons als we op weg gaan. Laten ook wij proberen dat voor elkaar te zijn.

Vieringen in de maand Februari zat. 2 febr. 19.00 uur Eucharistieviering Pastoor Morsink, Dameskoor zat. 16 febr. 19.00 uur Woord en Communie Pastor G. van der Ploeg, Dameskoor Afscheid Op zaterdag 12 januari hebben wij in onze geloofsgemeenschap, in een gezongen uitvaartviering, afscheid moeten nemen van Mietse ( M.J.B. ) Bolwerk 79 jaar oud. Levenspartner van Bernard Dekkers Weduwe van Paul Essing (1989) Mis en Gebedsintentie: Zie weekkrant De Band Kindje wiegen, Kerstfeest voor de allerkleinsten Op Eerste Kerstdag, ’s middags rond de klok van drie, is het gezellig druk in de kerk in Breedenbroek. De muziek speelt kerstliedjes en de vele kinderen zoeken een plaatsje rond de kerststal. Opa’s en oma’s, vaders en moeders, allemaal luisteren ze naar het kerstverhaal dat we samen met de kinderen lezen en vertellen.

Wilt u kopij voor het volgende blad inleveren voor 5 februari bij: Henk Bulsink Westelijke Noorderbroekweg 1 7054 CE Westendorp 0315-298115 henkengerard@hetnet.nl 23

We lezen over de engelen die een lied zingen en de muziek speelt: “Ere zij God.” En over de herders die op zoek gaan naar het kindje Jezus dat geboren is in een stal en de koningen die het kindje cadeaus komen brengen.


De kinderen vertellen dat de koningen op een kameel reden en dat Jezus geboren is in een voederbak voor de dieren.

Heb je er eigenlijk ooit bij stilgestaan wat een vreemd gezicht het geweest moet zijn: drie schatrijke wetenschappers die een pasgeboren armeluisbaby in een stal Koninklijke hulde brengen? Ik moet eerlijk bekennen: ik had er eerst ook veel moeite mee. Had zelfs het gevoel bedot te zijn. Misleid door het prachtige schijnsel van een bijzondere ster in de nacht.

Als het kerstverhaal uit is spelen we samen nog een aantal kerstliedjes. Alle kinderen krijgen een instrumentje en naar hartenlust spelen ze mee op de trommels, de tamboerijn of rammelen ze mee met de belletjes. Het is een gezellige, muzikale boel!

Daarover wilde ik het hebben. Over onze oudste collega, Balthasar. Je moet nog eens kijken naar een afbeelding van ons bezoek aan het Kind. Zo’n tafereel heet: ‘Aanbidding der Wijzen’. Let maar op: je ziet altijd dat de oudste van ons drieën geknield voor het Kind ligt, en zijn kroon heeft afgezet. Kijk maar niet teveel naar mij. Ik ben de jongste: ik sta nog recht op, helemaal achteraan. Door de knieën gaan? En nog wel voor zo’n klein kind? Ik had er zo’n moeite mee. Ik was er te trots voor. Maar de oude, grijze Balthasar niet. Die heeft gewoon zijn kroon afgezet, op de grond gelegd, of hem het Kind in handen gegeven om ermee te spelen. Hij keek door de buitenkant heen; besefte dat het grote mysterie zich hult in eenvoud en bescheidenheid. Hij ging er voor door de knieën. Maakte daaraan zichzelf, zijn leven, en zijn kennis ondergeschikt. Wat moet je wijs zijn om dàt te kunnen.

Na afloop krijgen de kinderen allemaal nog iets lekkers en een leuk kerstengeltje voor in de kerstboom. 6 januari: feest van de drie Koningen: Balthasar, Melchior en Caspar. Een brief van koning Caspar, die te laat aan kwam om in het januarinummer te plaatsen, maar we zijn nog tot Maria Lichtmis in Kerstsfeer,dus….. Koning Caspar schrijft: Het zal je niet verbazen dat vandaag op ons feest, één van ons drieën het woord neemt. Ik ben Caspar, de jongste. De zwarte. Ik wilde dolgraag iets tegen je zeggen. Misschien vermoed je al wat ik je wil zeggen. Je denkt misschien: “ Natuurlijk, die zwarte koning wil ons laten zien dat hij een kleurling - welkom was bij Jezus... Daar kunnen wij, blanke westerlingen, met ons vreemdelingenbeleid een voorbeeld aan nemen.” Beste luisteraar, ik zou blij zijn, als je zo dacht. En je moet zeker deze gedachte omzetten in daden. Maar ik wil je er ook op wijzen, dat ik destijds in de stal géén asielzoeker was. Ik kwam niets hálen. Ik kwam geschenken bréngen.

Maria Lichtmis Wat betekent de naam Maria Lichtmis en wat houdt dit feest in ? Op 2 februari, veertig dagen na Kerstmis, wordt gevierd dat Jozef en Maria het Kind Jezus naar Jeruzalem brachten om het toe te wijden aan God. Al direct bij aankomst in de tempel, kwam er een oude man, Simeon geheten, op hen af, nam het Kind in zijn armen en dankte God, want nu was in vervulling gegaan,wat hem eerder door de heilige Geest te weten was gedaan, namelijk dat hij niet zou sterven, voordat hij de Messias had aanschouwd.

Misschien zeg je nu: “O, nu weet ik het, waarom u, Caspar, graag iets tegen ons wilt zeggen. U wilt ons laten zien dat jullie drieën destijds je rijkdommen hebt besteed om ze aan de voeten van arme mensen neer te leggen. Dat moeten wij, rijke westerlingen, natuurlijk ook doen. Wij moeten een voorbeeld aan jullie nemen en meer oog en zorg hebben voor de armen, dichtbij en verweg. Bijdragen aan voedselbanken en organisaties voor thuis- en daklozen. Meer aan ontwikkelingswerk doen; kleine initiatieven in derde- wereldlanden steunen….” “Rustig, rustig, lieve lezer. Weer zou ik blij zijn, als je zo dacht. Weer zeg ik tegen je: “Laat het niet bij gedachten alleen. Zet ze om in concrete daden!”

Hij noemde het Kind: een Licht dat voor de volkeren straalt, maar voorspelde tevens dat het leed als een scherp zwaard door Maria heen zou gaan. (Lucas 2)

En toch was ook dat niet hetgeen ik zo graag aan jullie had willen zeggen. Op de eerste plaats wilde ik je erop wijzen dat in het bijbelverhaal geen sprake is van koningen, maar van wijzen. Wij waren wetenschappers. Weer zul je mij misschien in de rede vallen en zeggen: “Aha, nu weet ik wat u, Caspar , doctor in de wetenschappen ons wilt zeggen. U wilt ons er natuurlijk op wijzen dat jullie, de knapste koppen van de toenmalige wereld, zijn neergeknield voor een klein kind. De wetenschap ondergeschikt hebt gemaakt aan je geloof…. Daar hebt u gelijk in, Caspar, Dat is in onze technische wereld, die maar raak doet en nauwelijks zorg lijkt te hebben om de ethische kant van ons wetenschappelijk bedrijf……” Weer ga ik je onderbreken, lezer. Weer ga ik je complimenteren met je inzicht. En ik druk je op het hart: laat niet de wetenschap het laatste woord hebben in je leven, maar je hart, je verlangen ,je hoop. Die heeft ons drieën uiteindelijk ook naar de echte Waarheid gebracht. Ik bedoel natuurlijk dat Kind daar in die stal.

A. van den Akker s.j.

De oude benaming voor dit feest Maria Lichtmis, is nog steeds in gebruik, maar is officieel vervangen door: de opdracht van de Heer in de tempel. Het gaat tenslotte om Christus, die aan God wordt opgedragen en zich openbaart aan het volk van God. Toch is ook de naam Maria Lichtmis logisch en begrijpelijk. Allereerst omdat Maria een belangrijke rol speelt in de gebeurtenis en verder omdat Lichtmis verwijst naar de kaarsenprocessie, waarmee - ter ere van het Kind, het Licht van de wereld - de H. Mis op deze dag wordt geopend.

24


Locatieraad van “De Goede Herder” te Dinxperlo Samenvattend verslag van de vergadering van donderdag 20 december 2012. 1. Het onverwachte overlijden van onze vroegere pastor Dominique Benders-Bloemkolk wordt herdacht. 2. Op 21 november j.l. zijn de locatieraden en de pastoraatsgroepen van ons cluster bijeen geweest. Hier zijn veel zinnige zaken besproken en aangedragen voor de beleidsnota van het pastoresteam. 3. Van de 11 geloofsgemeenschappen binnen onze parochie zijn er maar een klein aantal (waaronder Dinxperlo) die hun administratie en financiën op orde hebben. Men wil er alles aandoen om dit recht te trekken. 4. De vacatures voor het parochiebestuur zijn heel moeilijk te vervullen.Verzocht wordt om in de eigen gelederen te kijken naar geschikte kandidaten. 5. De actie Kerkbalans is bij ons goed voorbereid. Vooral jongeren worden benaderd ook hun steentje bij te dragen. 6. Er is in samenwerking met de RABO-bank een nieuw inningssysteem ingevoerd. Dit moet problemen in de toekomst zoveel mogelijk voorkomen. 7. Er is een overzicht van alle activiteiten in 2012 die uitgevoerd zijn op initiatief van de locatieraad opgesteld. Een compilatie zal in de volgende Verbinding verschijnen. 8. De locatieraad heeft besloten om actief deel te gaan nemen aan de website van de Verrijzenisparochie. 9. De actie Heilige Huisjes is weer succesvol verlopen. In 2014 zal de 5e en tevens laatste actie georganiseerd worden. 10. De oude vorm van kerktelefoon hebben wij niet meer in gebruik. In plaats daarvan gaan wij via computer en de Audioserver diensten en vieringen uitzenden. Nadere info volgt. 11. In Suderwick kunnen de gelovigen voorlopig weer even in hun eigen kerk terecht. Het gebruik van onze kerk voor hun vieringen vervalt daarmee. 12. Per 1 januari 2013 wordt diaken Jan van Heugten uit Vorden voor 28 uren per week aan ons pastoresteam toegevoegd. 13. De gegevens over doop etc. in 2012 zullen in de Verbinding worden gepubliceerd. 14. De voedselactie was zeer succesvol: veel mensen konden een kerstpakket krijgen. Ook de Rotary heeft veel grote kerstpakketten ter beschikking gesteld. 15. De bijeenkomst van de gezamenlijke werkgroepen van Breedenbroek en Dinxperlo is gepland in september 2013.

R.K. Geloofsgemeenschap De Goede Herder Dinxperlo Locatieraad: Voorzitter Jan Bekker 0315-231554 fam.bekker@kpnplanet.nl Secretaris Wilhelmien Steentjes 0315-653405 w.steentjes@planet.nl Budgethouder Mia Jansen 0315-652076 mia_jansen@hotmail.com Liturgie Willa Holterman 0315-652001 jenwholterman@kpnmail.nl Diaconie Corry Berendsen 0315-651926 jj.berendsen@hotmail.com Materieelbeheer Harrie Berends 0315-653511 har.berends@planet.nl Intenties voor de maand Februari 2013. Zaterdag 9 februari Familie Jansen-Hoven, Gert en Elly Termaat en overleden familie, Overleden ouders Dekkers-Hoven Zaterdag 23 februari Johan Huls-Siemkes en overleden familie Overleden ouders Seleman en overleden familie Nemen we hen mee in onze gebeden.

Volgende vergadering: donderdag 17 januari 2013 om 19.00 uur.

Namens Wilhelmien Steentjes, secretaris d.d. 30 december 2012, Ed Abbing, notulist

De ware levenskunstenaar hoeft niet van alles het beste te hébben, hij weet van alles het beste te máken. (Wina Born) 25


2012 Anno Domini in vogelvlucht… Een jaar waarin veel is gebeurd en met name door onze vrijwilligers veel is gepresteerd. Zo een paar zaken op een rijtje geplaatst: • Het jaar begon met een gesloten kerk vanwege asbestgevaar. Gelukkig konden we terecht bij onze goede buren te Breedenbroek. • De Aktie Kerkbalans startte met hulp van onze wijkvertegenwoordigers. Het resultaat was bemoedigend, zij het dat de opbrengst € 5.000,= minder bedroeg dan het voorgaande jaar.. • Vodafone plaatste een nieuwe antenne op de toren wat een stukje inkomstenverhoging met zich mee bracht. • Veel en zwaar werk werd door vrijwilligers verricht toen bleek dat het rioleringstelsel vernieuwd moest worden wegens wateroverlast en lekkage. Ook de bestrating rondom de kerk werd hierin meegenomen. • Een nieuwe manier van vieren, Anders Vieren, werd geȉntroduceerd met de Paasmeditatie in Varsseveld en daarna door de werkgroep Anders Vieren ook in onze kerk verder uitgewerkt en uitgevoerd in een 5-tal sfeervolle vieringen. • Het samenvoegen van de kerkkoren van Breedenbroek en Dinxperlo vond plaats. Er ontstond een prachtig groot gemengd koor wat het afgelopen jaar menigmaal de vieringen heeft ondersteund. • De keuken bij de vergaderzaal is ook weer door vrijwilligers uitgebreid en opgeknapt. • Er is deelgenomen aan de gemeentelijke aktie Langs Heilige Huisjes. Veel werk maar relatief te weinig bezoekers. Glas-in-lood was het accent van de expositie in onze kerk. • We mochten twee lezenaars gratis ontvangen welke al meermalen goede dienst hebben gedaan. • Er werden twee nieuwe PC’s en printer aangeschaft t.b.v. de administratie. • De vertrouwde Herderspost maakte plaats voor het nieuwe parochieblad De Verbinding. • Samen met Suderwick werd de traditionele Sacramentsprocessie gehouden vanuit onze kerk en daar ook weer beëindigd. Dat smaakte naar een vervolg in 2013. • De “Vredesexpress” deed ook Dinxperlo aan en werd gestald voor onze kerk. Een nachtwake in onze kerken ook samen in de kerk van Breedenbroek in het kader van de vrede vond plaats. Veel schooljeugd bezocht de vredesbus. • De werkgroep 1e communie heeft 15 communicantjes voorbereid en begeleid. • Per 1 november vertrok pastor Mia Tankink naar de Doetinchemse parochie om daar het pastorale werk te verrichten. Een fikse aderlating voor het pastorale team. • Onze gemeenschap heeft deelgenomen aan het Draagkrachtonderzoek van de Verrijzenisparochie. Een sterkte/zwakte analyse die het parochiebestuur en het pastorale team moet helpen bij het opstellen van de beleidsnotities. • De ledenadministratie is geoptimaliseerd en er is overgegaan op een ander, minder bewerkelijk, incassosysteem voor het innen van de kerkbijdragen. Beste mensen, dit zijn een aantal highlights van het afgelopen jaar. Maar er is nog zoveel meer gebeurd en gedaan. Zovelen van u hebben op alle mogelijke manieren hand- en spandiensten verricht voor onze geloofsgemeenschap! Daar zijn we als Locatieraad bijzonder dankbaar voor en daar zijn we trots op! Die inzet sterkt ons in het vertrouwen dat we de levensvatbaarheid van onze geloofsgemeenschap in stand kunnen houden, samen met alle vrijwilligers, samen met allen die een financiële kerkbijdrage leveren, kortom: samen met ons allemaal!!

Liturgisch overzicht van het jaar 2012 • 5 Dopelingen werden in de kerk opgenomen. • 15 kinderen deden dit jaar hun 1e Heilige Communie. • 1 Kerkelijke huwelijksinzegening vond plaats. • 29 Overleden medegelovigen waren te betreuren. • 25 Eucharistievieringen vonden plaats. • 14 Woord en Communievieringen met pastorale werkers. • 4 Woord en Communievieringen met de lekenwerkgroep. • 5 Anders Vieringen door de werkgroep. • 11 Keer heeft het dameskoor in een viering gezongen. • 13 Keer heeft het herenkoor in een viering gezongen. • 8 Keer heeft het groot gemengd koor in een viering gezongen. • 2 keer heeft het koor Vision in een viering ge zongen. • 4 Keer heeft Harmonie St. Antonius de muzikale ondersteuning verzorgd. • 5 Keer was er sprake van “volkszang”. • 1 Keer heeft mannenkoor Con Spirito een viering ondersteund.

Vanaf de toren gezien… • Het zit de Locatieraad ook niet altijd mee. Zijn ze goed en wel bekomen van de nieuwjaarsborrel en alle goede wensen, dient de eerste tegenvaller zich al weer aan. De verwarmingsketel van het secretariaat en de vergaderkamer heeft het af laten weten. Daar werken en vergaderen ze nu met de handschoenen aan, een dikke winterjas aan en een bontmuts op het hoofd…. Een troost…de nieuwe ketel is in bestelling. • Het was een minder goede belevenis dat De Verbinding niet VOOR maar pas NA de kerst in de brievenbus viel. Beste redactie, volgend jaar anders, hé?! • Ik verheug me nu al op de Anders Viering van 17 februari a.s. in onze kerk aan het begin van de vasten. Naar ik heb gehoord wordt dat weer een verrassende en zinvolle viering, met historisch beeldmateriaal, prachtige muziek en zang, en eigentijdse gebeden. Het thema is: Overvloed….vast(en)zeker! U komt toch ook vast(en) zeker?! • Een spreekwoord zegt: Oude bomen moet je niet verplanten. Dat hadden we eigenlijk ook niet moeten doen met de kerstbeelden in bruikleen van Ben Rouwhorst. De heilige Jozef, inmiddels ook al weer ruim 2013 jaar oud, heeft bij het uitpakken uit de tempexdoos zijn kop verloren. Een van de Driekoningen heeft in de kerststal tijdelijk zijn plaats ingenomen. Jozef heeft inmiddels een plastische operatie ondergaan en is weer redelijk herkenbaar. De Locatieraad zal een dezer dagen te biecht moeten gaan bij Ben Rouwhorst. Het is niet te hopen dat er dan nog meer koppen gaan rollen……..

Namend de Locatieraad, Jan Bekker, voorzitter 26

kerkuiltje


cluster gendringen, megchelen en netterden Zondag 3 februari 10.00 uur Woord- en Communieviering met kerkkoor Voorganger: Gerard m.m.v. Hanny. De collecte is voor het pastoraat van onze Geloofsgemeenschap. intenties: Jaargedachtenis voor: o.o. Eringfeld-Brugman; Hendrik Salemink en Johanna Frericks-Weijkamp. Verder voor: o.o. Scholten-Snelting en Theet; Marietje Blumer-Keurentjes; Theo van Hal; Marietje van Gessel; Harry Weersink en zoon Harrie; Harrie Vriezen; Wilhelmien Meijer-Terhorst; Riet Jansen-van Aalst; Anton Schweckhorst; Gerard ten Have; Bernardina Leijen-Köning; Pater Miedema; Pastoor Wim van Essen; Antoine van den Berg; Guus Kemperman (nms. de fam.); Theo Roelofs; Aly Ebbers-van Raaij; Marietje HoksbergenHoksbergen en Ronny. Woensdag 6 februari 10.00 uur mmP intenties: Pastoor Wim van Essen en Aly Ebbers-van Raaij. rK geloofsgemeenschap h. martinus gendringen

Zaterdag 9 februari 17.30 uur Eucharistieviering met kerkkoor Voorgangers: Vicaris Pauw en diaken Peters m.m.v. Gerard, Maria en Hanny. Misdienaars: Maud en Yentl. De collecte is voor het pastoraat van onze Geloofsgemeenschap.

locatieraad: Voorzitter: Toos Lohschelder, tel. 0315-377321 tooslohschelder@kpnmail.nl Budgethouder: Theo Kroesen, tel. 0315-685273 t.kroesen@chello.nl Secretariaat: Wim Schepers, tel. 0315-345362 info@tbws.nl Coörd.Vrijwilligers: Hanny Roes-Beumer, tel.0315-630110 hannyenaloysroes@hotmail.nl Beh. gebouwen: Harry ter Voert, tel. 0315-681317 h.voert4@upcmail.nl Beh. begraafpl.: Ben Schreven, tel. 0315-630427 Erin400@kpnplanet.nl Administratie: Irene Sohilait-Braam, tel. 0315-630570 gendringen@deverrijzenisparochie.nl

intenties: Jaargedachtenis voor: Diny Bockting-Seesing. Verder voor: o.o. Massop-te Pas, Gert, Wim, Lies,Yuri en Bennie; Marietje Blumer-Keurentjes; Theo van Hal; Harry Weersink en zoon Harrie; Harrie Vriezen; Wilhelmien Meijer-Terhorst; Antoon Tijdink; Theo Hermsen; Riet Jansen-van Aalst; Anton Schweckhorst; Pater Miedema; Pastoor Wim van Essen; Antoine van den Berg; Guus Kemperman (nms de fam.); Aly Ebbers-van Raaij; Marietje Hoksbergen-Hoksbergen en Ronny; Maria Geven-Scholten en Dorien Willemsen-Thijssen.

Weekend-vieringen: Zaterdag 17.30 uur of zondag 10.00 uur. Opgeven misintenties: Woensdag van 10.00 - 12.00 uur van 13.30 - 15.00 uur aan de pastorie, Pastoor Wijfkerstraat 1. Open kerk en uitstelling van het Allerheiligste: Iedere vrijdag om 15.00 uur. Vieringen in de kapel van Zorgcentrum mmP: 1e en 3e woensdag van de maand om 10.00 uur.

Woensdag 13 februari (Aswoensdag) 19.00 uur eucharistieviering in megchelen

misintenties e.d. VOOr FeBruAri 2013

Zaterdag 16 februari 17.30 uur Woord- en Communieviering met kerkkoor Voorganger: Past. v.d. Ploeg m.m.v. Gerard en Hanny. Misdienaars: Sterre en Marit. De collecte is voor het pastoraat van onze Geloofsgemeenschap

Vrijdag 1 februari (Eerste vrijdag van de maand) 14.45 uur Rozenkransgebed (voor de zaligverklaring van Dora Visser) 15.00 uur Open kerk en uitstelling van het Allerheiligste

intenties: Jaargedachtenis voor: Harrie Vriezen Verder voor: o.fam. Bouman-Verbruggelen; o.o. Belterman-Overmars; onze ouders Céra Dickmann en

27


clusTER gENDRINgEN, MEgcHElEN EN NETTERDEN Hermien Dickmann-Scholten; Marietje Blumer-Keurentjes; Theo van Hal; Harry Weersink en zoon Harrie; Wilhelmien Meijer-Terhorst; Riet Jansen-van Aalst; Anton Schweckhorst; Helena Stokman-Reijers; Pater Miedema; Pastoor Wim van Essen; Antoine van den Berg; Guus Kemperman (nms. de fam.); Aly Ebbersvan Raaij; Marietje Hoksbergen-Hoksbergen en Ronny; Joop Freriks; Theo Mekers; Gert Legeland en Jan.

gEZINsVIERINg Op zondag 24 februari is er om 10.00 uur een Gezinsviering in de kerk van de Geloofsgemeenschap H. Martinus te Gendringen. In deze viering staan we stil bij het verhaal dat Jezus mensen altijd een nieuw kans geeft. Wij doen dit niet altijd.

Woensdag 20 februari 10.00 uur MMP Intenties: Pastoor Wim van Essen; Hein en Frans Haverdil en Antonio; Aly Ebbers-van Raaij.

Wij staan meestal snel klaar met ons oordeel over anderen.

Zondag 24 februari 2013 (Gezinsviering) 10.00 uur Gezinsviering met kinderkoor Voorganger: Ans m.m.v. de werkgroep. De collecte is voor het pastoraat van onze Geloofsgemeenschap.

Alvast bedankt, met vriendelijke groet Claudia Erinkveld, werkgroep gezinsviering.

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE

Intenties: Jaargedachtenis voor: Annie Visser. Verder voor: o.o. Blumer-Keurentjes; Theo van Hal; Harry Weersink en zoon Harrie; Harrie Vriezen; Wilhelmien Meijer-Terhorst; Riet Jansen-van Aalst; Anton Schweckhorst; Pater Miedema; Pastoor Wim van Essen; Antoine van den Berg; Guus Kemperman (nms. de fam.); Aly Ebbers-van Raaij; Marietje HoksbergenHoksbergen en Ronny; Dorien Willemsen-Thijssen.

> Kosters binnen onze Geloofsgemeenschap: tel. 06-22915266. > Ziekenbezoek en bezorging H. Communie: tel. 0315-630110. > Bij overlijden eerst uitvaartonderneming bellen. > Aanmelden of vragen kerkradio: tel. 0315-345362.

AFscHEID VAN ANs MARcus

Zondag 3 maart 2013 10.00 uur Anders Vieren Voorganger: werkgroep De collecte is voor het pastoraat van onze Geloofsgemeenschap.

Ans heeft door omstandigheden, haar vrijwilligerswerk in de bezoekersgroep moeten beëindigen. Zij was sinds 2005 vrijwilligster van onze geloofsgemeenschap en heeft jarenlang de zieken, ouderen en eenzame mensen bezocht. Zij heeft met veel liefde, zorg en enthousiasme dit vrijwilligerswerk gedaan. De bezoekersgroep vindt het dan ook heel jammer dat zij gestopt is, maar respecteert uiteraard haar besluit. Wij danken Ans voor haar inzet en wensen haar het allerbeste toe! Namens de bezoekersgroep: Hanny Roes-Beumer.

Intenties: Jaargedachtenis voor: Berrie ter Steeg en Ellen Geurink-Dahlhaus Verder voor: o.o. Blumer-Keurentjes; o.o. ScholtenSnelting en Theet; Theo van Hal; Marietje van Gessel; Harry Weersink en zoon Harrie; Harrie Vriezen; Wilhelmien Meijer-Terhorst; Riet Jansen-van Aalst; Anton Schweckhorst; Pater Miedema; Pastoor Wim van Essen; Antoine van den Berg; Guus Kemperman (nms. de fam.); Theo Roelofs; Aly Ebbers-van Raaij; Marietje Hoksbergen-Hoksbergen en Ronny

AFscHEID VAN ANNIE KOcK Ook Annie heeft haar vrijwilligerswerk in de bezoekersgroep moeten beëindigen. Zij was sinds 2010 vrijwilligster van onze geloofsgemeenschap en heeft de ouderen en zieken in het zorgcentra M.M.P. bezocht. Met veel enthousiasme heeft zij dit altijd gedaan en vindt het dan ook heel erg om dit werk, door omstandigheden, niet meer te kunnen doen. Annie, wij danken je voor je inzet en wensen je heel veel sterkte toe! Namens de bezoekersgroep: Hanny Roes- Beumer.

Deze lijst is opgemaakt 9 januari 2013. De misintenties voor maart worden in het blad ”De Verbinding” zelf afgedrukt en niet meer op een los inlegvel. Daarom moeten de misintenties voor de maand maart 2013 uiterlijk woensdag 6 februari 2013 aangeleverd worden. De tot deze datum opgegeven misintenties worden op de komende lijst ”misintenties” afgedrukt.

28


cluster genDringen, Megchelen en netterDen

vacatures in bezoekersgroep

afscheiD ben ouDe elberink als voorzitter van De locatieraaD,

Waar iemand vertrekt, ontstaat er een lege plaats. Een open vacature. Zo ook in de bezoekersgroep, waar twee vrijwilligsters door omstandigheden moesten stoppen en die het liefst toch nog jarenlang waren doorgegaan. Bij de zorg voor ouderen, zieken en eenzame mensen uit onze geloofsgemeenschap speelt ook het ideaal mee, dat we samen een geheel vormen waarin je met elkaar deelt wat je overkomt en elkaar steun geeft in moeilijke tijden. Het bezoekerswerk is mooi, liefdevol en dankbaar, en oogst veel waardering. Om aan dit werk, ”één van de zeven werken van barmhartigheid” te kunnen blijven voldoen, zou het fijn zijn, wanneer er zich één of twee vrijwillig(st)ers zouden aanmelden. De tijd voor dit bezoekerswerk kunt u zelf indelen. Wilt u zich hiervoor aanmelden?? U kunt zich opgeven bij: Hanny Roes-Beumer, tel. 0315-630110

Na 7 jaar heeft Ben gezegd, ik stop het is mooi geweest. We hebben Ben leren kennen als een gedreven persoon, die voortvarend te werk gaat en zaken tot een goed einde wil brengen. In deze periode is er heel wat gebeurd met de kerk en bijbehorende bestuurlijke functies. De Parochie veranderde in Geloofsgemeenschap en Parochiebestuur werd Locatieraad. Zo ook de taken in onze Geloofsgemeenschap, waarbij deskundigheid en ervaring nodig zijn om de veranderingen zo soepel mogelijk te laten verlopen. Dit is niet hetgeen je verwacht bij het aantreden als voorzitter. Toch is Ben erin geslaagd, om een basis te leggen voor de toekomst waarmeewij als Locatieraad verder kunnen. Ben bedankt voor al deze jaren van toewijding, inzet en zorg, als voorzitter van de Locatieraad. Wij wensen jou en je dierbaren nog vele gelukkige en gezonde jaren toe.

onze MisDienaars Ilse heeft een prachtige tekening gemaakt met daarop de wens: “Een fijn, gelukkig, gezellig en een gezond 2013 namens alle misdienaars gewenst”. Ze bedanken iedereen hartelijk voor de gaven die ze tijdens de kerst- en op oudejaarsavond middels de deurcollecte mochten ontvangen. De kinderen vinden het leuk misdienaar te zijn omdat het heel inspirerend is en omdat ze op deze manier nog dichter bij God kunnen zijn. En dan nu een oproep van Delano. Welke jongen is zo stoer en wil samen met mij misdienaar zijn? Wie durft!? Je kunt je opgeven bij: Gerard Thijssen, tel. 0315-686248 en/of Hanny Roes, tel. 0315-630110.

Namens de RK Geloofsgemeenschap H. Martinus Gendringen: De Locatieraad.

foto’s in De verbinDing De prachtige foto’s van de werkgroepen die maandelijks in ”De Verbinding” worden gepubliceerd worden gemaakt door Ben Schreven. Ben, namens alle werkgroepen die al in ”De Verbinding” hebben gestaan en welke nog komen, heel hartelijke bedankt. Vrijwilliger coördinator: Hanny Roes-Beumer

Knielend van links naar rechts: Lindsey Ausma en Ilse Bergevoet. Zittend van Links naar rechts: Noa Montenegro, Luca Meulenkamp, Delano Heister, Yentl Hoksbergen en Maud Baars. Niet op de foto staan: Sterre Renting en Marit Visser 29


CluSTER gENdRINgEN, mEgCHElEN EN NETTERdEN

NIEuWJAARSRECEPTIE Na de oecumenisch viering van zondag 6 januari 2013, werd er weer de traditionele nieuwjaarsreceptie gegeven in: “De Gent“. Allen werden uitgenodigd om elkaar een Zalig, Gelukkig en Goed Nieuwjaar te wensen. Hier werd goed op gereageerd. De zaal van “de Gent” was goed gevuld met mensen, die bij een kopje koffie, glaasje wijn of fris gezellig met elkaar aan de praat raakten. Fijn om elkaar op die manier weer te ontmoeten. We willen hierbij iedereen hartelijk bedanken die hieraan hebben meegewerkt. Met vriendelijke groet: Diny Oude Elberink- te Haar en Hanny Roes-Beumer.

STIllE OmgANg AmSTERdAm De Stille Omgang in Amsterdam wordt dit jaar gelopen in de nacht van zaterdag 16 op zondag 17 maart. De deelnamekosten zijn € 27,50 per persoon. Opgave en meer informatie tot maandag 11 maart bij: B. Oude Elberink, Vondelstraat 3, tel. 683387 of B. Visser, Kalmoes 4, tel. 640922.

RK geloofsgemeenschap H. Walburgis Netterden locatieraad: Voorzitter Budgethouder

(Zie ook artikel elders in De Verbinding)

Frank Simmes Carel Kruese

0315-386109

Opgave van gebedsintenties en thuisbezorgen van de H. Communie bij Frans Postma, tel. 0315-386254

dIENSTEN TIJdENS dE RESTAuRATIE Tijdens de restuaratie van de kerk zijn de diensten tijdelijk verplaatst naar de kerk van Azewijn.

VROuWENVERENIgINg NETTERdEN Kunstenares Emeke Buitelaar stelt een schilderij ter beschikking voor het kankerfonds, dat men kan bekijken in Partycentrum Terhorst te Netterden. De inschrijving voor dit schilderij sluit op 31 januari en de uitslag is op 14 februari.

KERK EN KERSPEl NETTERdEN In verband met ruimtegebrek komt in deze uitgave het stukje geschiedenis van Kerk en Kerspel Netterden (4) te vervallen en zal in de eerst volgende uitgave worden geplaatst.

RK geloofsgemeenschap H. martinus megchelen locatieraad: Voorzitter

Leo Mecking

De kopij voor De Verbinding voor het maartnummer moet binnen zijn vóór 10 februari a.s. Kopij sturen naar: redactie.parochieblad@deverrijzenisparochie.nl

0315-377658

Woensdag 13 februari (Aswoensdag) 19.00 uur: Eucharistieviering. Voorganger: Em. past. Morsink m.m.v. Kerkkoor. 30


cluster gendringen, megchelen en netterden

Startschot Restauratie Nadat op 24 november als laatste het kruisbeeld uit de kerk werd verwijderd, is op 23 december het start schot gegeven voor de restauratie van het interieur van de St. Walburgiskerk Onder grote belangstelling is het start schot gegeven aan de restauratie van onze kerk. De middag begon met een knal uit een Carbidbus en de klanken van een Midwinterhoorn.

De kerk was omgetoverd in kerstsfeer met daarbij de klanken van het Gemengd Koor, muziekvereniging Concordia, de Walnootjes en het jeugdkoor die zorgden voor een prachtige kerstsfeer.

Zoals inmiddels bekend, hebben alle dorpen € 10.000 mogen ontvangen van het coöperatief Dividend van de Rabobank. De Rabobank heeft in het kader van deze rijksrestauratie nog eens een extra cheque van € 10.000,-geschonken aan de Stichting Kerspelkerk St. Walburgis te Netterden, die overhandigd werd aan Tom Gilsing, secr. van de Stichting. Het Prins Bernhard fonds heeft een donatie van € 26.000,-- toegezegd. Hiermee staat de stand van de barometer op dit moment op een totaal saldo van : € 67.127,--

31


DE VERRIJZENIS PAROCHIE

R.K. Geloofsgemeenschappen cluster Ulft, Varsselder-Veldhunten en Azewijn H. Mattheus Azewijn Mattheusplein 2, 7045 AC Azewijn, tel. 0314-651256 E-mail: azewijn@deverrijzenisparochie.nl Rabo rekeningnr.: 3746.06.439 Openingstijd secretariaat: Maandagavond van 19.00 tot 20.00 uur

H.H. Petrus en Paulus Ulft J.F. Kennedyplein 9, 7071 BT Ulft, tel. 0315-681275 E-mail: pp.ulft@deverrijzenisparochie.nl Kerkbalans Rabobank 3638.09.872 ING bank 56.00.643 Openingstijden secretariaat: Maandag- en donderdagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur

H. Antonius van Padua Ulft Dr. AriĂŤnsstraat 3, 7071 AH Ulft, tel 0315-681219 E-mail: antonius.ulft@deverrijzenisparochie.nl Rabobank 3638 00 557 Kerkbijdrage 3638 75 999 Openingstijd secretariaat: Woensdagmorgen van 9.30 tot 12.00 uur

H. H. Martelaren van Gorkum Varsselder-Veldhunten Hoofdstraat 31, 7076 AG Varsselder, tel.0315-681013 E-mail: varsselder@deverrijzenisparochie.nl Openingstijd secretariaat: Woensdagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur

R.K. Geloofsgemeenschappen cluster Silvolde, Varsseveld, Dinxperlo en Breedenbroek H.H. Petrus en Paulus Breedenbroek Terborgseweg 34, 7084 AJ Breedenbroek, tel. 0315-651284 Postadres: Postbus 21, 7090 AA Dinxperlo E-mail: breedenbroek@deverrijzenisparochie.nl Openingstijd secretariaat: Woensdagmorgen 10.00 tot 12.00 uur

H. Mauritius Silvolde Prins Bernhardstraat 4, 7064 GG Silvolde, tel. 0315-323010 E-mail: silvolde@deverrijzenisparochie.nl Openingstijden secretariaat: Dinsdagavond van 19.00 tot 20.00 uur Donderdagmorgen van 9.00 tot 10.00 uur

De Goede Herder Dinxperlo Allee 58/A, 7091 AM Dinxperlo, tel. 0315-651496 E-mail: dinxperlo@deverrijzenisparochie.nl Rabobank 3139.04.456 Openingstijden secretariaat: Woensdag- en vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur, donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur

H. Laurentius Varsseveld Oranjestraat 40, 7051 AK Varsseveld, tel. 0315-243820 E-mail: varsseveld@deverrijzenisparochie.nl Kerkbijdrage: ING 290863 Rabobank: 3648.88.466

R.K. Geloofsgemeenschappen cluster Gendringen, Megchelen en Netterden H. Martinus Gendringen Past. Wijfkerstraat 1, 7081 BT Gendringen, tel. 0315-681364 E-mail: gendringen@deverrijzenisparochie.nl Bank 116302429 t.n.v. De Verrijzenisparochie Gendringen Adm. Kerkbalans 116393610, F. Ingelaat, tel. 686054 Openingstijd secretariaat: Maandagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur, ing. Staringstraat

H. Walburgis Netterden Netterdensestraat 8, 7077 AB Netterden, tel. 0315-386163 E-mail: netterden@deverrijzenisparochie.nl Secretariaat De Verrijzenis Parochie: Telefoon 0315-342044 E-mail: secretariaat@deverrijzenisparochie.nl Bezoekadres: Pastoor Vernooijstraat 7, 7071 BR Ulft Openingstijden: Maandag-, woensdag-, donderdagen vrijdagochtend van 9.00 tot 11.30 uur. Rabobank 1565.69.450

H. Martinus Megchelen Past. MĂślderstraat 4, 7078 BB Megchelen, tel. 0315-377212 E-mail: megchelen@deverrijzenisparochie.nl Openingstijd secretariaat: Dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur

28

parochieblad februari 2013  
parochieblad februari 2013  

contactblad van en voor De Verrijzenis Parochie te Ulft

Advertisement