Page 1

1


Colofon:

Het Pastoresteam E-mail: pastoresteam@deverrijzenisparochie.nl Vicaris Drs. J.G.M. (Hans) Pauw Waarnemend pastoor, tel.: 06-30162927 E-mail: pauw@aartsbisdom.nl C.G.J. (Cor) Peters, diaken Opbouwwerk, tel.: 06-51036579 E-mail: c.peters@deverrijzenisparochie.nl A.E. (Guus) van der Ploeg, pastoraal werker Catechese, tel: 06-13697367 E-mail: g.vanderploeg@deverrijzenisparochie.nl W.G.G.M. (Mia) Tankink, pastoraal werker Diakonie, tel.: 06-40791648 E-mail: m.tankink@deverrijzenisparochie.nl M.A. (Marcel) Smits, priester pastor Liturgie, tel.: 0315-346020 E-mail: m.smits@deverrijzenisparochie.nl Centraal secretariaat De Verrijzenis Parochie Tel.: 0315-342044; Postadres : Postbus 37, 7070 AA Ulft Bezoekadres : Pastoor Vernooijstraat 7, 7071 BR Ulft Openingstijden: maandag, woensdag, donderdag en Vrijdagochtend van 9.00 tot 11.30 uur. E-mail: secretariaat@deverrijzenisparochie.nl Website: www.deverrijzenisparochie.nl De Pastoraatsgroepen Voor het cluster Silvolde-Varsseveld-DinxperloBreedenbroek: Miep Brus 0315-651459 Gerard Hollander 0315-651288 Jozef Oostveen 0315-329339 Annie Pastoors 0315-328600 E-mail: pg.clustersilvolde@deverrijzenisparochie.nl Voor het cluster Gendringen-Megchelen-Netterden: Ans Erinkveld 0315-681851 Gilbert Esser 06-51606075 Toos Lohschelder 0315-377321 Leo Mecking 0315-377658 E-mail: pg.clustergendringen@deverrijzenisparochie.nl Voor het cluster Ulft, Varsselder-Veldhunten-Azewijn: Vacant Het Bestuur van De Verrijzenis Parochie Vicaris drs. J.G.M. (Hans) Pauw, voorzitter Antoon Koster vice-voorzitter Vacature secretaris Jan Koenders penningmeester Jan Boland werkveld kerkbalans en begraafplaatsen Willy Aalders werkveld gebouwen Ton Lankveld werkveld gebouwen Vacature werkveld personeel en vrijwilligersorganisatie Secretariaat: Postbus 37, 7070 AA Ulft Tel.: 0315-342044 E-mail: secretaris@deverrijzenisparochie.nl 2

Inhoudsopgave 2 Colofon, inhoudsopgave 3 Pastoraal schrijven, nieuws van het bestuur 4 Wisseling van de wacht 5 De Verbinding, maandelijkse uitgave, Logo van De Verrijzenis Parochie 6 Anders Vieren 7 Adventsdienst, voorbereiding Vormsel 8 Bus, fiets bedevaart naar Kevelaer 9 Dienares Gods Dorothea Visser 10 Verslag avond van de dialoog 11 Dopen in De Verrijzenis Parochie 12 Liturgisch rooster doordeweekse vieringen 13 Liturgisch rooster juli 14 Liturgisch rooster augustus 15 Liturgisch rooster september, Eucharistie, hoogtepunt en bron? 16 Kidspagina 17 Geloofsgemeenschap H.H. Petrus en Paulus Ulft 18 Geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua 20 Geloofsgemeenschap H.H. Martelaren van Gorkum 21 Geloofsgemeenschap H. Mattheus 22 Geloofsgemeenschap H. Mauritius 23 Geloofsgemeenschap H. Laurentius 25 Geloofsgemeenschap H.H. Petrus en Paulus Breedenbroek 27 Geloofsgemeenschap De Goede Herder 29 Geloofsgemeenschap H. Martinus Gendringen 30 Geloofsgemeenschap H. Martinus Megchelen 31 Geloofsgemeenschap H. Walburgis 32 Adressen geloofsgemeenschappen De redactie bestaat uit vertegenwoordigers van de drie clusters, te weten: Frans van Vliet: Cluster Ulft, Varsselder Veldhunten en Azewijn E-mail: redactie.clusterulft@deverrijzenisparochie.nl Frank Vinkenvleugel:

Cluster Silvolde, Varsseveld, Dinxperlo en Breedenbroek E-mail: redactie.clustersilvolde@deverrijzenisparochie.nl Theo Wissing:

Cluster Gendringen, Megchelen en Netterden E-mail: redactie.clustergendringen@deverrijzenisparochie.nl Cor Peters: Vacature:

Pastoresteam Parochiebestuur

E-mail: redactie.parochieblad@deverrijzenisparochie.nl

Heeft u ook kopij van uw geloofsgemeenschap voor de Verbinding? Stuur dat dan aub tijdig naar de plaatselijke vertegenwoordigers van de redactie. De mailadressen staan hierboven. De kopij dient binnen te zijn v贸贸r 10 augustus 2012.


PASTORAAL SCHRIJVEN Vakantie…! Langzaam maar zeker - en soms niet zo langzaam, het jaar is al half om! - gaan dingen de zomervakantie tegemoet. Verschillende werkzaamheden bereiken een afronding, of ze gaan op een laag pitje door de zomer maanden, voor een nieuw begin in september. Dat betekent ook hier en daar wat spanning als examens en toetsen en werkstukken ook klaar moeten zijn. En al heb je geen vakantie in het vooruitzicht, dan is er toch iets van die sfeer die je dan toch mee krijgt. Net zoals de zondag een andere dag is en een ander gevoel heeft dan de overige dagen, zo is dat een beetje met juli en augustus. Zelf werk ik altijd door in de zomer (iemand moet de deur open houden!), maar dat doe ik graag want het is toch een andere tijd. Wat informeler, minder gestructureerd en meer ontspannen, er is gelegenheid om wat achterstallig werk in te halen, bezoekjes af te leggen, enz. Of het nu is - zomervakantie! - , of op een ander moment in het jaar, het is goed om een rustperiode te hebben. Er is een diepe wijsheid in het derde gebod over de sabbat. De boog kan niet altijd gespannen blijven. Wij hebben rustperiodes nodig op verschillende niveaus: dagelijks (‘nachtrust’), wekelijks (‘weekend’) en daarbij hoort dus ook de vakantieperiode. Sommige beroepen kennen ook een “Sabbatical” of “sabbatverlof”: een tijd weg van de normale werkzaamheden om verder te studeren of te bezinnen, of op een andere manier te vernieuwen en verfrissen. Een akker wordt niet steeds met hetzelfde gewas gezaaid, en melkkoeien kennen ook een paar droge maanden. Dat is niet een nieuw idee. In het Oude Testament lezen wij over een sabbatsjaar, één jaar in de zeven waarin de akkers moesten rusten; de wijngaarden worden dan niet bijgehouden. Mensen moesten leven van wat het land vanzelf opbracht. En elke vijftig jaar (dus na zeven sabbatsjaren) was er een jubeljaar. Dan moesten alle schulden en leningen teruggezet worden een nieuw begin, een frisse start. Land dat in bruikleen was gegeven ging terug naar de eigenaar. Of het jubeljaar ooit werkelijk in de praktijk gebracht werd, is onder de historici een punt van discussie. Maar het idee heeft wat. Zo kunnen de verschillen nooit zo groot worden: heel belangrijk voor een volk waar het bijelkaar-blijven van levensbelang was. De sabbatsgedachte heeft ook met loslaten te maken en met prioriteiten geven. Wat is zo belangrijk dat ik het niet even kan laten liggen? Voor een uur, voor een dag, voor iets langer? Natuurlijk zijn alle individuele omstandigheden verschillend. Iedereen moet voor zichzelf vorm geven aan hoe hij of zij goed voor zichzelf kan zorgen op het gebied van rust. Maar rust heeft ook iets sociaals. Dat merken wij doordat er, ondanks dat veel werk gewoon door gaat over in zomer maanden, toch een andere, wat meer ontspannen sfeer is – we krijgen er allemaal iets van mee. Hopelijk draagt dit eraan bij dat wij allen met frisse en nieuwe moed ‘in september’ weer kunnen

beginnen. Ook namens mijn collega’s, hele fijne weken toegewenst! Pastor Marcel Smits

NIEUWS VAN HET BESTUUR Benoeming: Per 1 juni 2012 is benoemd tot secretarieel medewerker van De Verrijzenis Parochie. Mevrouw Joyce Lukassen. Zij zal haar werkzaamheden verrichten op het secretariaat in de Petrus en Pauluskerk in Ulft. Het secretariaat aan de Pastoor Vernooijstraat 7 is telefonisch bereikbaar op maandag-, woensdag-, donderdag- en vrijdag morgen van 9.00 uur tot 11.30 uur, 0315-342044. Wilt u haar persoonlijk spreken dan is dat altijd mogelijk. U bent van harte welkom. Het bestuur is blij dat mevrouw Lukassen deze taak op zich heeft willen nemen en heeft er alle vertrouwen in dat zij met dit werk zal bijdragen aan de uitbouw van De Verrijzenis Parochie. Wij wensen haar veel arbeidsvreugde en heel veel succes bij haar werk. Afscheid: Per 1 juli 2012 nemen we afscheid van onze secretarieel medewerker. Mevrouw Anneke Koenders. Zij heeft zelf te kennen gegeven te willen stoppen met haar werkzaamheden. Anneke heeft zich vanaf het begin van de fusieplannen ingezet voor De Verrijzenis Parochie. op een manier die veel respect verdient. Vrijwilligers konden met allerlei vragen bij haar terecht, maar ook pastores en emeriti. Heel veel zaken zijn door haar op een bevredigende manier opgelost en geregeld. En er moest tijdens het fusieproces en ook daarna ontzettend veel geregeld worden. Vooral veel bewondering en waardering heeft het bestuur voor de betrokkenheid waarmee zij dit werk gedaan heeft. Betrokken bij de vrijwilligers, bij de locaties van De Verrijzenis Parochie, bij de pastores en de emeriti. Altijd aanwezig bij vieringen en bijeenkomsten, als het maar even mogelijk was. Die betrokkenheid zal blijven, want zoals ze zelf zei: “Ook in de toekomst zal ik mijn bijdrage blijven geven aan de Geloofsgemeenschap in Silvolde.” Anneke heel veel dank en waardering voor je werk, voor je betrokkenheid bij De Verrijzenis Parochie. We wensen je alle goeds voor de toekomst. Namens het bestuur van De Verrijzenis Parochie A. Koster, vicevoorzitter

WISSELING VAN DE WACHT…. 3


Een hartelijk dank u wel. Zoals u wellicht al weet, stop ik per 1 juli a.s. met mijn werkzaamheden bij het secretariaat van De Verrijzenis Parochie. Ik kan en wil niet stoppen zonder iedereen echt hartelijk te bedanken. Ik heb de contacten met de pastores en met zowel de vrijwilligers als de parochianen van De Verrijzenis Parochie niet alleen als noodzakelijk beschouwd maar juist, door de wijze van benadering, als uiterst prettig ervaren. Daarbij heb ik gemerkt dat ook u deze contacten heeft gekoesterd. Daardoor heb ik het idee gekregen dat wij echt en prettig samenwerkten. Dat gaf mij een gevoel van vertrouwen. Stoppen met de werkzaamheden voor het secretariaat van De Verrijzenis Parochie betekent niet dat u mij nooit meer ziet of hoort. Dat zeker niet. Ik blijf in de toekomst nog bij een aantal zaken voor de geloofsgemeenschappen/parochie betrokken. Zo hoop ik met velen van u, zoals in het verleden, te mogen samenwerken, maar vooral u te ontmoeten.

Mijn naam is Joyce Lukassen-Overbeek. Ik ben 44 jaar, getrouwd en heb 2 zonen (11 en 13 jaar). Ik woon in Ulft (eigenlijk in Oer). Op 1 juni jl. ben ik begonnen als secretarieel medewerkster voor het centraal secretariaat van de Verrijzenis Parochie. Dit is gehuisvest in de H.H. Petrus en Paulus kerk in Ulft. Ik mag het werk van mijn voorgangster - Anneke Koenders - voortzetten. Daarbij zal ‘het secretariaat’ ook op een nieuwe manier ingevuld worden, mede door de vestiging aan het Kennedyplein. Op het moment dat ik dit stuk schrijf, ben ik net begonnen. Ik kan over de werkzaamheden dus nog niet veel vertellen. Het is in ieder geval de bedoeling dat ik het pastoresteam en het parochiebestuur ondersteun. Tevens zal ik het aanspreekpunt worden voor de 11 locatieraden. Uiteraard zal één en ander gaandeweg vorm moeten krijgen. Ik zal jullie regelmatig op de hoogte houden van de voortgang van de ontwikkelingen.

Anneke Koenders

Ik zal vier ochtenden aanwezig zijn op kantoor te weten maandag, woensdag, donderdag en vrijdag. U bent dan van harte welkom . Het telefoonnummer waar u mij bereiken kunt is 0315- 342044. Het e-mail adres is secretariaat@deverrijzenisparochie.nl Heeft u vragen of tips, bel of mail mij. U mag gerust langs komen.

Even voorstellen…

Joyce Lukassen-Overbeek

Rest mij mijn opvolgster, die inmiddels met haar werkzaamheden is begonnen, het allerbeste toe te wensen. Een hartelijke groet en een hartelijk dank u wel.

4


DE VERBINDING, MAANDELIJKSE UITGAVE VAN DE VERRIJZENIS PAROCHIE Dit vierde nummer van ons nieuwe parochieblad ziet er anders uit. Een nieuwe voor- en achterkant ĂŠn nu met de naam van ons communicatieblad: DE VERBINDING. Deze naam is gekozen uit de vele tientallen inzendingen die we mochten ontvangen. De inzendster, Willa Holterman uit Dinxperlo, maakte ook een voorzet voor de opmaak van de voorpagina. Verbinden: elf geloofsgemeenschappen die met elkaar binnen De Verrijzenis Parochie met elkaar verbonden zijn. Dit wordt gesymboliseerd door de elf kerken die samen een kruis vormen, hĂŠt teken van ons geloven. De groene cirkel houdt alles bij elkaar, dat is het grote geheel. En, zo zegt Willa, "we doen al veel samen, we staan niet los van elkaar. Het blad moet alle geloofsgemeenschappen verbinden". Tijdens een bijeenkomst op 5 juni j.l. vond de presentatie plaats van deze nieuwe opmaak. De locale redacties, parochiebestuur en pastoresteam waren vertegenwoordigd. Er waren woorden van dank en een cadeaubon met bloemen voor Willa voor haar inbreng.

Nogmaals veel dank aan allen die hebben meegedacht en hun voorstel hebben ingestuurd. De redactie van De Verbinding Frank Vinkenvleugel, Frans van Vliet, Theo Wissing en Cor Peters

HET LOGO VAN DE PAROCHIE

Verrijzen betekent: opstaan en opnieuw gaan leven. De Verrezen Heer geeft ons de inspiratie. De Verrijzenis, zowel in de Kerk als in de wereld, handen en voeten te geven. Wij mogen opstaan en in beweging komen. Die Verrijzenis is niet alleen iets van toen en lang geleden. Verrijzenis mag ook nu en straks zichtbaar worden in ons leven. We vertrouwen op de verrijzenisweg , die niet dood loopt, maar nieuw leven schenkt. In het logo van De Verrijzenis Parochie is de opstanding van de Heer beeldend tot uitdrukking gebracht in de kleuren die nieuw leven, vertrouwen en hoop op een goede toekomst symboliseren. Groen de kleur van het voorjaar, de kleur van nieuw leven. De aanwezigheid van de verrezen Heer geeft ons hoop en vertrouwen voor de toekomst van onze parochie.

5


Omdat het anders kan!

Vooraf Voordat we kunnen schrijven over “Anders Vieren” verwijzen we naar liturgie, de eredienst, waar andersoortige vieringen deel van uitmaken. Liturgie Als gelovige mensen zoeken we in gemeenschap telkens weer - hoe we beeld van God kunnen zijn. Die God die zich bij name noemt “Ik-Zal-Er-Zijn-Voor-Jou” ontmoeten we in de Schrift en de Traditie van de kerk met al haar gelovige mensen. In de liturgie komen wij samen rond de Heer om het leven te vieren in woord en gebaar en zo op mysterievolle wijze God en elkaar te ontmoeten. Binnen de mogelijkheden van de liturgie is de Eucharistie hoogtepunt en bron van ons geloven waaruit we blijven putten. De viering van de Eucharistie staat in het hart van ons geloofsleven in De Verrijzenis Parochie. We komen samen in Gods huis rond het sacrament van breken en delen. Daarnaast zijn we al langer vertrouwd met woord- en communievieringen wanneer we geen Eucharistie kunnen vieren. Maar…in onze dagen raakt de kerk bij steeds meer mensen uit beeld. Sommigen laten de kerk helemaal los, anderen zoeken en willen God op eigen wijze ontmoeten, - ook - omdat ze geen aansluiting vinden bij de traditionele liturgie. Anders Vieren In “Samen nieuwe wegen gaan”, het pastorale beleidsplan op weg naar 2015 schrijft het pastoresteam dat we in de toekomst een liturgisch aanbod doen dat recht doet aan de kernleden. Dat is vooral gericht op de Eucharistie en woord- en communievieringen. Daarnaast ontwikkelen we een pastoraal en liturgisch programma dat meer aansluit bij de mensen die zich ‘zoekers binnen geloven en kerk’ noemen. Als werkgroep “Anders Vieren” zetten we ons, met steun van het pastoresteam, in voor andere vormen van liturgie. Hiermee hopen we naast de kernleden ook “zoekers” te ontmoeten in onze eredienst aan de God die ons leven draagt. Anders Vieren: Omdat het anders moet? 6

Anders Vieren “moet”: onze missionaire kerk richt zich naar buiten en wil in toenemende mate iets gaan betekenen voor mensen in situaties waar de kerk in onze dagen niet (meer) in beeld is. We willen komen tot een breder aanbod van vieringen binnen De Verrijzenis Parochie. Anders Vieren kan: naast de Eucharistie kent onze kerk vanuit de traditie veel liturgische vieringen zoals het (Maria-) lof, rozenkransgebed, avondwake, getijdengebed, meditatievieringen en Taizévieringen. Vanzelfsprekend staat in de huidige vormen van “Anders Vieren” Gods woord centraal. We luisteren naar woorden uit de H. Schrift. Er is muziek en zang, ruimte voor stilte en gebed. Soms wordt er gebruik gemaakt van multimedia en moderne muziek. Altijd spelen rituelen en symbolen een belangrijke rol. De werkgroep “Anders Vieren” Omdat we weten dat er mensen zijn die God niet de rug hebben toegekeerd, maar zich minder thuis voelen bij de traditionele manier waarop de kerk het geloof in God viert, zijn we als werkgroep begonnen te zoeken naar andere vormen van vieren, naar andere vormen van contact met God. Ingesteld en gedragen door pastoresteam en parochiebestuur heeft de werkgroep van zeven personen vooral een coördinerende rol. Wij nemen initiatieven, organiseren “andere vieringen”, zijn waar nodig beschikbaar als voorgangers in de liturgie maar willen ook graag contact leggen met groepen die al voor de oprichting van onze werkgroep actief waren op het gebied van avondwake, rozenkransgebed, vesperdiensten e.d. De huidige praktijk van “Anders Vieren”: we zoeken de verbinding van ons (persoonlijk) geloof met het leven van alledag en bezinnen we ons op Jezus van Nazareth en de Bijbel, ons “bronnenboek”, in deze vieringen van gebed, schriftlezingen, verhalen en zang delen we geen H. Brood (communie) wel nemen we verhalen mee uit ons leven, blijven we heel dicht bij wat ons inspireert en beweegt, in deze zin is in alle geloofsgemeenschappen ruimte voor “Anders Vieren”. Werkwijze van de werkgroep Sinds najaar 2010 werken we met vrijwilligers uit verschillende geloofsgemeenschappen aan de voorbereiding van vieringen in een viertal geloofsgemeenschappen. Elke eerste woensdag van de maand ontmoeten we deze vrijwilligers om terug te kijken naar vieringen die geweest zijn en samen te zoeken naar de invulling van vieringen die komen. Tijdens deze werkavonden wisselen we ideeën uit, wijzen we elkaar de weg in schrift en muziek en vragen we ons bij alles af hoe we met onze vieringen dicht bij mensen kunnen komen. En echt, de geest maakt tongen los en inspireert.


We proberen te begrijpen wat mensen zoeken, richten ons op hun vragen en proberen antwoorden te vinden. Daarbij laten we traditionele vormen los en betrekken mensen in de kerk nadrukkelijker bij de eredienst en luisteren na de viering graag naar hun reacties. Deze interactie maakt deze vieringen wezenlijk anders. En echt…de vieringen inspireren, nodigen uit en maken tongen los. Houdt u het vieringenrooster van onze website in de gaten, want daar vindt u de data waarop we in één van onze kerken “Anders Vieren”. Contactpersoon: Joop Kraan, j.kraan1@chello.nl

ADVENTSDIENST (A FESTIVAL OF LESSONS AND CAROLS) Kun je nog zingen, zing dan mee! Gedurende de Adventsperiode van vorig jaar is in een viertal kerken in onze parochie (Varsseveld, Gendringen, Varsselder Veldhunten en Ulft Petrus & Paulus) een bijzondere adventsviering gehouden. De vieringen, die over het algemeen druk bezocht werden, waren in de geest van het Engelse Festival of Lessons and Carols. Een dienst, die bestaat uit een processielied, opening met gebed, negen lezingen met bijpassende liederen – afwisselend door koor en gemeenschap gezongen - , slotgebed en zegen. Velen hebben deze vieringen als een zinvolle bijdrage aan de voorbereiding op Kerstmis ervaren. En dat geldt niet alleen voor de kerkgangers, maar zeer zeker voor de zangers en zangeressen die

daaraan actief hebben meegewerkt, door deel te nemen aan een projectkoor dat gevormd was uit koren uit de hele parochie. De komende Advent willen we op de zaterdagavonden weer vier van deze adventsdiensten houden, maar dan in vier andere kerken in onze parochie (Megchelen, Azewijn, Silvolde en Dinxperlo). Ook deze keer zal er weer een gelegenheidskoor gevormd worden van zangers en zangeressen uit de parochie. En dat hoeven niet alleen leden te zijn van de bestaande kerkkoren. In tegendeel, iedereen die kan zingen (dat is natuurlijk wel een vereiste) is van harte uitgenodigd om mee te doen. Er zijn zeker mensen die graag zingen maar, om reden van tijd of anderszins, geen lid kunnen, dan wel willen worden van een koor. Onder hen bevinden zich absoluut ook mensen die dat voor een betrekkelijk korte periode wel zouden willen. Welnu, dan is hier een kans. Het gelegenheidskoor zal slechts zo’n vier maanden bestaan, te weten vanaf begin september, als de repetities beginnen, tot en met de laatste zaterdag van de Advent. De repetities zullen worden gehouden op de vrijdagavond in de kerken waar we ook de diensten vieren. Als u denkt dat dit iets is voor u, schroom dan niet en meldt u aan bij de leider van het projectkoor Wim Evers, via e-mail: w.evers12@chello.nl of stuur een berichtje naar Zuiderkruis 1, 7071 TB Ulft. Wilt u naast uw naam en (mail)adresgegevens ook aangeven uit welke geloofsgemeenschap u komt en of u sopraan, alt, tenor dan wel bas bent. Het pastoresteam.

VOORBEREIDING VORMSEL: SPEURTOCHT NAAR DE GEEST Al staat de vakantie voor de deur, de Vormselwerkgroepen zijn al druk met wat daarna op het programma staat: de toediening van het Sacrament van het Heilig Vormsel. Daaraan vooraf gaat een voorbereidingstraject. In onze Verrijzenisparochie gebruiken we daarbij het project Speurtocht naar de Geest. De Speurtocht vindt gezamenlijk plaats in Gendringen-Megchelen-Netterden, in Silvolde-Varsseveld en in Breedenbroek-Dinxperlo en ook in Ulft. De kinderen die voor het Vormsel in aanmerking komen (en hun ouders en verzorgers natuurlijk!) krijgen van de geloofsgemeenschap via de scholen een uitnodiging. ‘bijzondere aanmelding’ Mocht uw kind buiten onze dorpen op school gaan en het Vormsel willen ontvangen, neem dan contact op met de werkgroep. Dit zijn de contactpersonen: *Gendringen-Megchelen-Netterden: Karin Delleman 0315-656645 kartoon@hetnet.nl ; *Silvolde-Varsseveld: Ryan Pelgrim 0315-329040 pelgrim_ryan@hotmail.com ; *Breedenbroek-Dinxperlo Astrid Lubbers 0315-651691 t.lubbers3@kpnplanet.nl ; *Ulft: Harold Blaauwgeers 0315-326037 harold1975@apennootje.nl. In Gendringen-Megchelen-Netterden en in Ulft begint de Speurtocht snel na de zomervakantie. In Silvolde-Varsseveld en in Breedenbroek-Dinxperlo begin 2013. De Vormselvieringen zijn op de volgende data: *Gendringen-Megchelen-Netterden: zat. 17-11-2012 om 17.30 u. in Gendringen. Bisschop Willem Eijk is de vormheer. *Ulft: vrijdag 16 november om 19.00 uur in de Petrus en Pauluskerk in Ulft. De vormheer is Vicaris Hans Pauw. * Silvolde-Varsseveld en in Breedenbroek- Dinxperlo: vrijdag 17 mei 2013, om 19.00 uur. De locatie is nog niet bekend. De vormheer is Vicaris Ronald Cornelissen.

7


BUS- EN FIETSBEDEVAART NAAR KEVELAER Het Broederschap van Kevelaer Oude IJsselstreek gaat zondag 2 september a.s. per bus en per fiets op bedevaart naar Kevelaer. Het is voor de 126e keer dat deze bedetocht wordt gemaakt. Buspelgrims die de laatste vijf kilometer te voet willen afleggen, kunnen uitstappen bij Weeze. Ze zijn dan op tijd in Kevelaer voor de eucharistieviering. Na aankomst in Kevelaer trekken de overige pelgrims in processie naar de Genadekapel. Daar wordt de broederschapskaars gezegend en aangeboden. In de Biechtkapel wordt om 12.00 uur de eucharistie gevierd. De zang tijdens deze viering wordt verzorgd door het koor van de geloofsgemeenschap H. Martinus Megchelen. Om 15.00 uur wordt gemediteerd bij de kruiswegstaties in het park en in Forum Pax Christi. Tijdens het sluitingslof om 17.30 uur in Forum Pax Christi, worden de devotionalia gezegend. De kosten voor de busbedevaart zijn € 17,50 voor volwassenen en € 8,75 voor kinderen van de basisschool. Gebruikers van inklapbare rolstoelen kunnen ook mee. Volledig rolstoelgebonden pelgrims kunnen mee op basis van beschikbaarheid van een aangepaste bus. Indien nodig dient zelf voor begeleiding van rolstoelpelgrims te worden gezorgd. De opstaptijden voor buspelgrims zijn: 8.30 uur Dinxperlo, RK kerk; 8.40 uur Breedenbroek, kerk; 8.50 uur Silvolde, RK kerk; 8.55 uur Ulft, Antoniuskerk; 9.05 uur Ulft, zwembad Debbeshoek; 9.15 uur Gendringen, parkeerplaats t.o. café Te Pas; 8.45 uur Netterden, kerk; 9.00 uur Megchelen, café Ter Voert; 9.10 uur Varsselder, kerk. Pelgrims uit Azewijn gaan op eigen gelegenheid naar de opstapplaats in Varsselder en uit Varsseveld op eigen gelegenheid naar de opstapplaats in Silvolde. Opgave pelgrims Bij opgave voor deelname kunnen ook intenties worden afgegeven in een gesloten envelop. Daarin kan tevens een vrijwillige bijdrage worden gedaan. Bij de voorbede in de eucharistieviering worden de overledenen genoemd. De overige intenties worden genoemd in het sluitingslof.

8

Opgave is mogelijk tot en met zondag 26 augustus bij: Azewijn: kerksecretariaat, Mattheusplein 2, tel. 0314651256. Breedenbroek: mevr. M. Koenders, Het Rabelink 51, tel. 0315-654138. Dinxperlo: J. Wienholts, De Stulendreier 1, tel. 0315-651653. Gendringen: M. Hoksbergen, Ds. Van Dorpstraat 43, tel. 0315-685653, of B. Oude Elberink, Vondelstraat 3, tel. 0315-683387. Megchelen: W. Bergevoet, Hollandseweg 30, tel. 0315377240. Netterden: kerksecretariaat, Netterdensestraat 8, tel. 0315-386163. Silvolde: J. van Hal, Kloosterhof 6, tel. 0315-327334. Ulft-Ant.: H. Erinkveld, Dr. Ariënsstraat 6, tel. 0315-681877. Ulft-PP: G. Overbeek, Kerkstraat 64, tel. 0315-640905. Varsselder-V.: mevr. G. Wienholts, Vicarisweg 12, tel. 0315-642255. Varsseveld: kerksecretariaat, Oranjestraat 40, tel. 0315243820. Op genoemde adressen kunnen zich ook pelgrims melden die op eigen gelegenheid gaan en in Kevelaer bij de bedevaart willen aansluiten. Van hen wordt een bijdrage verwacht van € 3,00 vanwege de organisatiekosten. Hiervoor ontvangen zij tevens een boekje met het dagprogramma en de teksten van de vieringen. Fietsbedevaart Diezelfde dag wordt ook een fietsbedevaart gemaakt. Deze start om 6.45 uur op het Kerkplein in Gendringen. In Kevelaer wordt samen met de buspelgrims de eucharistie gevierd en de kruisweg gelopen. Het vertrek uit Kevelaer is rond 16.00 uur. De bedevaart wordt onderweg afgesloten bij een Mariakapel. De kosten zijn € 5,00, te voldoen bij vertrek. Zowel op de heen- als terugreis is er een koffiepauze, waarbij een versnapering wordt aangeboden. De bedevaart wordt begeleid door een volgauto met EHBO-materiaal en reservefietsen. Opgave en meer informatie tot en met zondag 26 augustus bij Maurice Hoksbergen, tel. 0315-685653, of Esther Oude Elberink, tel. 0315-377387. Zij nemen ook intenties in ontvangst. Diaken Johan Visser


DIENARES GODS DOROTHEA VISSER (4) De vorige keer hebben wij geschreven hoezeer Dora verlangde naar haar eerste H. Communie en daarop aansluitend nu het verhaal van een gebeurtenis tengevolge van het feit dat zij wegens haar gezondheid onmogelijk in de kerk kon komen. Bij ondervinding wist de priester hoezeer de H. Communie voor haar de eerste levensbehoefte was en bracht hij haar zo vaak als mogelijk de H. Communie. Doch deze werkwijze door de kapelaan van de parochie werd door meerdere Geestelijken afgekeurd hetgeen leidde tot het overwegen van overplaatsing door de bisschop zodat de zorg over Dora aan anderen kon worden toevertrouwd. In de veronderstelling dat hij (de kapelaan) zou worden overgeplaatst, bracht hij haar nog vaker de H. Communie. Doch de overplaatsing kwam er voorlopig nog niet. Om welke reden is mij niet bekend, wel weet ik dat onze Dora voortdurend in een novene bad om mij te behouden, doch ik vreesde dat hoe vaker ik de H. Communie bracht, mijn vertrek en overplaatsing zou versnellen. Om die reden heb ik tegen Dora gezegd dat ik de volgende dag niet kwam en zij dus dit een enkele keer moest overslaan, met als voorwendsel om zo het gemis van de H. Communie meer te voelen en daardoor zouden wij de H. Communie meer gaan waarderen als liefdeblijk en geluk. Haar antwoord was; als mijn Biechtvader dat r goed vindt, ofschoon ik morgen ook gaarne zou Communiceren. Doch zie, na een kort stilzwijgen raakt zij in een extatische toestand, waarover later meer geschreven zal worden, hoorde ik haar duidelijk spreken over de H. Stanislaus en ook zeer duidelijk dat ze zei; Och! Neen Moeder! Ik verdien zulk een liefdeblijk, zulk een buitengewone genade, niet�. Na een ogenblik van stilte kwam zij weer tot zichzelf. Toen ik de volgende dag tegen de avond bij haar kwam, zei ze; wat is mij deze dag toch lang gevallen; ja, antwoordde haar zus, Dora is vandaag de gehele dag nog niet opgeruimd geweest. O hemel! ging Dora verder, toen haar zuster de kamer uitgelopen was, als men toch eens nooit communiceren kon, wat zou dan het leven hier op aarde toch lang vallen; ik vond het vanmorgen al zo moeilijk. Ik heb wel de communiegebeden afgemaakt, maar dan niet de H. Communie ontvangen, is toch heel vreemd. Nauwelijks hield zij op met spreken of zij was eensklaps in een totaal andere toestand. Zij zat op haar stoel, keerde haar gezicht naar mij toe; een glimlach speelde om haar lippen en een grote vreugde lag op haar aangezicht, haar handen sloeg zij kruislings over haar borst, zij keek met vreugde en met van liefde fonkelende ogen omhoog, alsof zij iemand tegemoet zag die zich uit de hoogte tot haar afdaalde en het scheen alsof iets haar naderde, haar lippen gingen iets van elkaar en haar mond ging iets open en daarna weer dicht, haar handen drukte zij sterk tegen haar borst en keek met dezelfde vreugde op het gelaat omhoog, als naar iets wat langzaam uit haar oog verdween en wat zij met belangstelling nastaarde, sloeg 9

toen haar ogen vol eerbied neer en zei op zachte toon in stille vreugde; Vader (kapelaan) ik heb mijn Jezus ontvangen uit de handen van de H. Stanislaus, zie maar; meteen opende zij haar mond en ik zag op haar tong liggen een gedaante van een hostie. Meer kan ik er niet over zeggen, zij sloot haar mond weer en glimlachend nuttigde zij deze en zei: Onze Moeder en de H. Alphonsus vergezelden de H. Stanislaus. Na enige ogenblikken vervulde een heilige vreugde haar ziel, terwijl zij mij met verwondering,doch zwijgend aan keek, de slechte dag was voorbij en in plaats daarvan een zoete inwendige vreugde. Het is niet met zekerheid te zeggen of dit werkelijk een H. Hostie is geweest, doch ik ben geneigd aan te nemen, dat hier geen fictie of bedrog was, maar waarheid heeft bestaan en dat in de waarheid door de handen van de H. Stanislaus in gezelschap van de H. Maagd Maria en de H. Alphonsus de Logurori haar de H. Communie kan gebracht zijn, dit is moeilijk tegen te spreken omdat hiervan meerdere voorbeelden zijn. Zo ook de H. Stanislaus zelf, hij mocht uit handen van een Engel de H. Communie ontvangen, nadat men geweigerd had een priester te roepen om hem de H. Communie toe te dienen. Vele andere Heiligen hebben ditzelfde geluk mogen ervaren. De volgende keer gaan wij terug naar haar jeugd en beschrijven wij haar vernederingen en het lijden wat zij te verduren had.

Stichting Vrienden van Dora Visser


VERSLAG ‘AVOND VAN DE DIALOOG’ (4) Het thema voor de vierde ‘Avond van de dialoog’ in de gemeente Oude IJsselstreek was ‘ruimte voor religie’ en we waren deze keer te gast bij de Raad van Kerken, locatie Petrus- en Pauluskerk in Ulft. De gespreksleider, Ragaiy Sinout, stelde voor stellingen rondom het thema in debatvorm te bespreken om zo naar elkaar te luisteren en een afweging te maken met betrekking tot de eigen mening over het thema. Het is van belang het debat te blijven aangaan om als kleiner wordende geloofsgemeenschap toch te blijven bestaan. Na het bespreken van gedrags- en spelregels voor het houden van een waardevol debat werden de 12 deelnemers uit diverse geloofsgemeenschappen in twee groepen verdeeld. De ene groep verdedigde de stelling ‘Ritueel slachten moet!’ en de andere groep juist de tegenovergestelde stelling ‘Ritueel slachten moet verboden worden!’. Extra moeilijk was het om juist niet je eigen mening naar voren te brengen tijdens het debat. Het bleek lastig om volgens de regels van het debat met elkaar van gedachten te wisselen en dit leidde meerdere keren tot grote hilariteit onder de deelnemers. Als afsluiting van deze waardevolle avond spraken de deelnemers over de wensen voor vervolgactiviteiten en kwamen tot de volgende voorstellen: - Een debat met als thema ‘Ben ik mijn broeders hoeder?’ Waarom zou ik mij inzetten voor een ander? - Het uitzetten van een kerk/moskee/synagoge route in de gemeente Oude IJsselstreek. - Diaconie in de div. geloofsgemeenschappen. - Ontmoetingen voor de achterban van de diverse geloofsgemeenschappen. Fidessa Welzijn is gevraagd om de diverse voorstellen verder uit te werken en eventuele activiteiten te initiëren. Nurhayat Ozturk van de Suleymanye Moskee in Ulft gaf aan samen met de Protestante Kerk Gendringen een aantal ontmoetingsactiviteiten te realiseren, zoals samen wandelen en koken. Deze inspirerende avond werd afgesloten met een rondleiding door de prachtig verbouwde Petrus- en Pauluskerk. Ans Maalderink

Van links naar rechts: R. Sinout , bestuurslid moskee Terborg, pastor M. Tankink, B. Klaassen (PKN Gendringen/ Bontebrug), G. Mientjes (PCI, Interkerkelijk solidariteitsfonds)

10


DOPEN IN DE VERRIJZENIS PAROCHIE Iets vaker dan voorheen maken ouders gebruik van de mogelijkheid om hun kind te laten dopen in een andere dan de eigen kerk. Dat is één van de voordelen van één Parochie, die bestaat uit meerdere geloofsgemeenschappen. Daarom geven we hieronder het overzicht van de doopvieringen van geloofsgemeenschappen in De Verrijzenis Parochie voor de komende periode. Hoe gaat het aanmelden voor het Sacrament van het Doopsel in zijn werk? Voor de verschillende clusters geldt het volgende: Doopouders uit de beide geloofsgemeenschappen van Ulft, Varsselder Veldhunten en Azewijn kunnen zich aanmelden bij het secretariaat van de H.H. Petrus en Pauluskerk te Ulft; tel.: 0315-681275; openingstijden secretariaat: maandag- en donderdagmorgen van 09.00 uur tot 12.00 uur. Doopouders uit de geloofsgemeenschappen van Silvolde en Varsseveld kunnen zich aanmelden bij Wilma Rademaker: tel.: 0315-328263 Doopouders uit de geloofsgemeenschap van Breedenbroek kunnen zich aanmelden bij het secretariaat van de H.H. Petrus en Pauluskerk te Breedenbroek; tel.: 0315-651284; openingstijd secretariaat: woensdagmorgen van 10.00 uur tot 12.00 uur. Doopouders uit de geloofsgemeenschappen van Dinxperlo kunnen zich aanmelden bij het secretariaat van De Goede Herderkerk te Dinxperlo; tel. 0315-651496; openingstijd secretariaat i.v.m. vakantie in de maanden juli en augustus alleen woensdagmorgen van 10.00 uur tot 12.00 uur. Doopouders uit de geloofsgemeenschappen van Gendringen, Megchelen en Netterden kunnen zich aanmelden bij Reny Snelting: tel. 0315-377363 en Ellen Meijer: tel. 0315-86845.

Doopvieringen in de maand juli 2012 Datum

Tijd

Plaats/geloofsgemeenschap

Doopheer

Zondag 01-07 Zondag 01-07 Zondag 01-07

13.00 uur 11.30 uur 11.30 uur

Dinxperlo Ulft H.H. Petrus en Paulus Varsselder-Veldhunten

Diaken Peters Pastor Smits Diaken Peters

Gendringen

Diaken Peters

Zaterdag 07-07 16.00 uur

11


LITURGISCH ROOSTER VAN DE DOORDEWEEKSE VIERINGEN IN DE MAANDEN JULI EN AUGUSTUS 2012 Dag/datum

Tijd

Voorganger

Viering

Bijzonderheden

Zorg- en verpleegcentrum Debbeshoek te Ulft Woensdag 11-07 Woensdag 25-07 Woensdag 08-08 Woensdag 22-08

17.30 uur 17.30 uur 17.30 uur 17.30 uur

Pastor Smits Pastor Smits Pastor Smits Pastor Smits

Eucharistie Eucharistie Eucharistie Eucharistie

Zorgcentrum Maria Magdalena Postel te Gendringen Woensdag 04-07 Dinsdag 17-07 Woensdag 01-08 Woensdag 15-08

10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur

Pastor Smits Pastor Smits Pastor Smits Diaken Peters

Eucharistie Eucharistie Eucharistie Woord en communie

Stichteresfeest

H.H. Petrus en Pauluskerk te Breedenbroek Op donderdagavond geen vieringen i.v.m. vakantie

H.H. Petrus en Pauluskerk te Ulft Vrijdag 06-07 Vrijdag 06-07 Vrijdag 13-07 Vrijdag 20-07 Vrijdag 27-07

08.30 uur 09.30 uur 09.30 uur 09.30 uur 09.30 uur

Pastor Smits Pastor Smits Pastor Smits Pastor Smits Pastor Smits

Eucharistie Eucharistie Eucharistie Eucharistie

Gelegenheid tot biechtgesprek

Vrijdag 03-08 Vrijdag 10-08 Vrijdag 17-08 Vrijdag 24-08 Vrijdag 31-08

08.30 uur 09.30 uur 09.30 uur 09.30 uur 09.30 uur

Pastor Smits Pastor Smits Pastor Smits Pastor Smits Pastor Smits

Eucharistie Eucharistie Eucharistie Eucharistie

Gelegenheid tot biechtgesprek

Woonzorgcentrum Dr. Jenny te Dinxperlo Vrijdag 27-07 Vrijdag 31-08

11.00 uur 11.00 uur

Pastor Smits Pastor Smits

Eucharistie Eucharistie

H. Mauritiuskerk te Silvolde Donderdag 05-07 Donderdag 12-07 Donderdag 19-07 Donderdag 26-07 Donderdag 02-08 Donderdag 09-08 Donderdag 16-08 Donderdag 24-08 Donderdag 30-08

09.30 uur 09.30 uur 09.30 uur 09.30 uur 09.30 uur 09.30 uur 09.30 uur 09.30 uur 09.30 uur

Rozenkransgebed Rozenkransgebed Rozenkransgebed Rozenkransgebed Rozenkransgebed Rozenkransgebed Rozenkransgebed Rozenkransgebed Rozenkransgebed

De Goede Herderkerk te Dinxperlo Woensdag 04-07 Woensdag 01-08 12

18.30 uur 18.30 uur

Pastor Smits Pastor Smits

Eucharistie Eucharistie

Aansluitend rozenkransgebed Aansluitend rozenkransgebed


LITURGISCH ROOSTER VOOR DE MAAND JULI 2012 Dag/ datum

Tijd

Plaats

Voorganger(s)

Viering

Bijzonderheden

Eucharistie Eucharistie Woord en communie Eucharistie Woord en communie Woord en communie Eucharistie

Kerkkoor Herenkoor

13e Zondag door het jaar Za. 30-06 17.30 19.00 19.00 Zo. 01-07 10.00 10.00 10.00 10.00

Silvolde Em. Past. Zemann Breedenbroek Past. Smits Megchelen Past. v.d. Ploeg Ulft Petrus en Paulus Past. Smits Varsselder Veldhunten Diaken Peters Dinxperlo Past. v.d. Ploeg Gendringen Em. Past. Morsink

Dakova Dameskoor Kerkkoor

14e Zondag door het jaar Za. 07-07 17.30 19.00 19.00 19.00 Zo. 08-07 09.30 10.00 10.00 10.00

Gendringen Netterden

Past. v.d. Ploeg Em. Past. Morsink/ Past. v.d. Ploeg Varsseveld Em. Deken van Merm Dinxperlo Em. Past. Zemann Ulft Antonius v. Padua Pastores Smits/Peters Ulft Petrus en Paulus Em. Deken van Merm Azewijn Past. v.d. Ploeg Silvolde Past. Tankink

Woord en communie Eucharistie Eucharistie Eucharistie Eucharistie Eucharistie Woord en communie Woord en communie

15e Zondag door het jaar Za.14-07 17.30 Silvolde Past. Smits 19.00 Breedenbroek Past. Tankink 19.00 Megchelen Em. Past. Zemann 19.00 Varsselder-Veldhunten Past. Smits Zo. 15-07 10.00 Ulft Petrus en Paulus Past. Smits 10.00 Dinxperlo Leken 10.00 Gendringen Diaken Peters

Eucharistie Woord en communie Eucharistie Eucharistie Eucharistie Anders Vieren Woord en communie

16e Zondag door het jaar Za. 21-07 17.30 Gendringen 17.30 Ulft Antonius v. Padua 19.00 Varsseveld 19.00 Dinxperlo 19.30 Azewijn Zo. 22-07 10.00 Ulft Petrus en Paulus 10.00 Netterden 10.00 Silvolde

Eucharistie Woord en communie Woord en communie Eucharistie Eucharistie Eucharistie Woord en communie Woord en communie

Past. Smits Past. Tankink Leken Em. Deken van Merm Past. Smits Past. Smits Diaken Peters Leken

17e Zondag door het jaar Za. 28-07 17.30 Silvolde Em. Past. Zemann 17.30 Gendringen Past. Smits 19.00 Breedenbroek Em. Past. Zemann 19.00 Megchelen Diaken Peters Zo. 29-07 10.00 Ulft Petrus en Paulus Past. Smits 10.00 Dinxperlo Diaken Peters 10.00 Varsselder-Veldhunten Leken

13

Eucharistie Eucharistie Eucharistie Woord en communie Eucharistie Woord en communie Woord en communie

Afscheid groep 8 basisschool Herenkoor Kermisviering/Kerkkoor Samenzang

Samenzang Dameskoor Herenkoor Muzikale begeleiding

Samenzang Herenkoor

Samenzang

Samenzang Dameskoor Herenkoor CD-muziek


LITURGISCH ROOSTER VOOR DE MAAND AUGUSTUS 2012 Dag/datum

Tijd Plaats

Voorganger(s)

Viering

Past. Tankink Em. Deken van Merm Em. Deken van Merm Past. Smits Past. Smits Diaken Peters Em. Deken van Merm Past. v.d. Ploeg

Woord en communie Eucharistie Eucharistie Eucharistie Eucharistie Woord en communie Eucharistie Woord en communie

Bijzonderheden

18e Zondag door het jaar Za. 04-08 17.30 17.30 19.00 19.00 Zo. 05-08 10.00 10.00 10.00 10.00

Gendringen Ulft Antonius v. Padua Varsseveld Dinxperlo Ulft Petrus en Paulus Azewijn Netterden Silvolde

Samenzang Dameskoor

Samenzang

19e Zondag door het jaar Za. 11-08 17.30 19.00 19.00 19.00 Zo. 12-08 10.00 10.00 10.00

Silvolde Em. Past. Morsink Breedenbroek Past. v.d. Ploeg Megchelen Past. Tankink Varsselder Veldhunten Em. Past. Morsink Ulft Petrus en Paulus Past. Smits Dinxperlo Past. Tankink Gendringen Leken

Maria Tenhemelopneming Wo. 15-08 19.00 Mariakapel Vethuizen Past. Smits

Eucharistie Woord en communie Woord en communie Eucharistie Eucharistie Woord en communie Anders Vieren

Samenzang Herenkoor

Eucharistie

Mariaviering

Kerkkoor Samenzang

CD-muziek Muzikale begeleiding Kerkkoor

20e Zondag door het jaar Za.18-08

17.30 17.30 19.00 19.00 19.30 Zo. 19-08 10.00 10.00 10.00

Gendringen Ulft Antonius v. Padua Varsseveld Dinxperlo Azewijn Ulft Petrus en Paulus Netterden

Em. Deken van Merm Past. v.d. Ploeg Past. Tankink Past. Smits Vicaris Pauw Vicaris Pauw Past. v.d. Ploeg

Eucharistie Woord en communie Woord en communie Eucharistie Eucharistie Eucharistie Woord en communie

Silvolde

Diaken Peters

Woord en communie

Dameskoor Themaviering start voetbalseizoen Samenzang

21e Zondag door het jaar Za. 25-08 17.30 19.00 19.00 Zo. 26-08 10.00 10.00 10.00 10.00

14

Silvolde Em. Deken van Merm Breedenbroek Past. Smits Megchelen Em. Deken van Merm Ulft Petrus en Paulus Em. Deken van Merm Varsselder Veldhunten Past. Tankink Dinxperlo Past. v.d. Ploeg Gendringen Past. Smits

Eucharistie Eucharistie Eucharistie Eucharistie Woord en communie Woord en communie Eucharistie

Kerkkoor Herenkoor Herenkoor Dameskoor Kerkkoor


LITURGISCH ROOSTER VOOR DE MAAND SEPTEMBER 2012 Dag/datum

Tijd Plaats

22e Zondag door het jaar Za. 01-09 17.30 Gendringen 17.30 Ulft Antonius v. Padua 19.00 Varsseveld 19.00 Dinxperlo 02-09

10.00 10.00 10.00 10.00

Ulft Petrus en Paulus Azewijn Netterden Silvolde

Voorganger(s)

Viering

Past Smits Leken Em. Deken van Merm Em. Past. Morsink

Eucharistie Anders Vieren Eucharistie Eucharistie

Em. Deken van Merm Past. v.d. Ploeg Past. Tankink Leken

Eucharistie Woord en communie Woord en communie Woord en communie

Bijzonderheden

Kerkkoor

EUCHARISTIE… HOOGTEPUNT EN BRON? Op 22 mei was een flinke groep parochianen bijeen om met elkaar na te denken over de pastorale brief van de bisschop over de Eucharistie. Aanleiding tot deze bijeenkomst waren de vragen die dit schrijven had opgeroepen. Het bleek, dat deze vragen voor een groot deel voortkwamen het - voor ‘gewone gelovigen’- wel erg theologisch getinte taalgebruik: waarom zegt hij het niet in gewoon Nederlands? Een van de deelnemers heeft hiertoe op zijn manier een poging gedaan. Elders in dit blad leest u het resultaat! Helder werd, dat de brief niet gaat over het afschaffen van vieringen van Woord en Communie of Anders vieren. De bisschop schrijft over alleen maar over de Eucharistie. Hij wil eigenlijk niet meer zeggen dan: als we Eucharistie vieren, laten we dat dan doen zoals het hoort. Daarmee wil hij -oprecht, vanuit zijn eigen spiritualiteit en geloven- een poging doen om de Eucharistieviering de plek te geven die haar vanuit de traditie toekomt: hoogtepunt en bron van ons liturgisch leven! Hij schetst - inderdaad in soms lastige theologische taal - de achtergronden van het wat en hoe en waarom zó in de Eucharistie. Dat doet hij ongetwijfeld in de hoop, dat dit herkenning vindt…. En wellicht zit hem daar nu juist de kneep…. Kunnen we de taal van de bisschop - nog? - verstaan als taal die ons geloof verwoordt? En tegelijk zeg ik ook: willen we dat? De bisschop stelt aan het begin van zijn brief 3 vragen. In onze bijeenkomst hebben we die vertaald naar onszelf toe; de Eucharistie beleven begint immers bij jezelf: Wat betekent het voor jou om Eucharistie te vieren? Kan de Eucharistie je leven beïnvloeden; hoe dan? Hoe denk jij op een vruchtbare manier deel te nemen aan de Eucharistie?

15

Hierover hebben we eerst individueel en vervolgens gezamenlijk nagedacht. Het was een prachtig gesprek, dat heel persoonlijk antwoord gaf op de vragen. En eigenlijk ook op wat de bisschop wil: een eerlijk, persoonlijk beleven van de viering van de Eucharistie. Graag geef ik hieronder de ‘antwoorden’ weer. -Verbinding maken… God-mens… Heroriëntatie -Veel, mijn leven, mooi… -Jezus komt tot mij, alles delen… feest -Deelhebben, gemeenschap met God/elkaar… kan een feest zijn… -Bekroning van mijn dankbaarheid voor mijn leven/zijn dood -Gemeenschap met Christus... -Moment van rust en bezinning… -Gezamenlijke ervaring beïnvloedt mij…, neem ik mee… -Ik kan het niet alleen… heb God nodig…. -Ik word gesterkt… -Woord, preek, gezonden…. -Stille mis…., steun…. Zó komt de bedoeling van die moeilijke brief in gewone woorden aan het licht: hij blijkt te maken te hebben met ons eigen leven en ons eigen geloven! Zó blijkt de Eucharistie op verschillende manieren hoogtepunt en bron. We hebben afgesproken, dat we nog eens bij elkaar gaan komen. Ook dan zullen er vast moeilijke woorden zijn….Maar waar we elkaar willen verstaan, vinden we vast ook de juiste toon van Eucharistie vieren! Pastor Guus van der Ploeg


KIDSPAGINA…..VAKANTIE!

Verhaal van de maand

Ga je mee ‘op pelgrimstocht’?

Waar woont God? "Mam, waar woont God", vraagt Steef opeens aan zijn moeder? Ze is verrast door de vraag, en vraagt: "Hoezo, wat bedoel je"? "Nou gewoon, weet jij waar God woont"? Moeder ziet een ondeugende schittering in Steef z’n ogen. Ze zegt: "Nou misschien zit hij wel naast me". Nu kijkt Steef haar vragend aan. Via internet heeft hij gelezen dat er een man was die God voor de rechter wilde dagen vanwege alle verschrikkelijke dingen die er in de wereld gebeuren. De oorlog, de honger en het geweld, waren de schuld van God en daarom klaagde deze man God aan. Nu had de rechter besloten dat God niet iemand was met een vaste woon- en verblijfplaats en dus niet voor de rechter kon verschijnen. Kortom: God had geen brievenbus. Moeder vindt het een bijzonder verhaal. Maar Steef is niet snel met een antwoord tevreden. Dus herhaalt hij zijn vraag opnieuw: "Waar woont God"? "Ik weet niet waar God woont", antwoordt moeder, "maar ik geloof wel dat wij mensen zijn geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Dus dat ieder mens wel iets van God met zich meedraagt". "O", reageert Steef, "maar dan heeft die man eigenlijk zichzelf voor de rechter gedaagd. Want hij zegt, dat God de schuld is, maar mensen hebben dan net zo goed de schuld, toch?”. Moeder glimlacht. Wat als een grapje begon eindigde met een mooie ontdekking. Steef zal er nog wel verder over na denken, bedenkt ze.

Ga je mee? Wil je dat? Mee naar onbekende plekken? Ik heb een goed land bedacht Kom het samen maar ontdekken Gaandeweg zul je wel merken Wat je kunt, wie je wilt zijn En dan zul je ook ervaren Wie ik ben: Ik-zal-er-zijn (uit het Geloventhuiskoffertje Ga je mee?). Vakantie is vrij zijn…, langer dan een dag of een weekend…. Vakantie is voor ons heel gewoon… Maar vroeger was dat anders…Het leven bestond uit werken….En de meeste mensen waren ook te arm Toch werkten sommige mensen niet altijd… Ze gingen dan bijvoorbeeld op Pelgrimstocht. Dan maakten ze een reis naar een heilige plaats, meestal lopend door weer en wind: naar Santiago, Lourdes of, dichterbij, naar Kevelaer. Ze hoopten onderweg iets meer van God te gaan begrijpen. Zo waren ze met hun geloof bezig. Ze ontdekten, dat de weg erheen minstens zo belangrijk is als de aankomst. Onze vakantietijd is heel geschikt om ‘op perlgrimstocht’ te gaan…, met je geloof bezig te zijn… Waar zou je dan heen gaan? Allereerst moet je jezelf de vraag stellen: wat is voor mij een heilige plaats, waar vind ik iets van God? Daar kun je samen over praten. Misschien in de natuur, in de kerk, tijdens het zingen, in het lezen van Bijbelverhalen, als mensen samen iets goeds doen voor een ander, bij het opsteken van een kaarsje bij Maria. Zo ontdek je al snel, waarheen je kunt gaan… Je kunt bijvoorbeeld een wandeling maken naar een kapelletje ergens langs de weg. Je zou ook onderweg gewoon stil kunnen houden en samen eens rond kijken naar de grote bomen in het bos of die hoge bergen met sneeuw erop…. Maar ook kun je naar een kerk waar een kinderkoor zingt of een openluchtviering op de camping. Of je gaat naar een kerk waar je Bijbelverhalen kunt ontdekken in de glasin-loodramen. Je kunt een kaarsje aansteken in een Mariakapel, zo maar ergens langs de weg of midden in de stad. Bedenk steeds dat het er naar toe gaan, bij voorkeur lopend of per fiets, minstens zo belangrijk als het doel zelf. Want het meeste van God kwamen mensen al pratend onderweg op het spoor ...

Op kamp met het Bisdom… Als er kinderen zijn die komende zomervakantie graag een week op kamp gaan…. lees dan vooral het volgende! En vertel het maar aan je ouders! 1) Kinderkamp Van 5 t/m 10 augustus vindt er in Ermelo een kinderkamp plaats voor kinderen uit het aartsbisdom. Het is een super leuk kamp. 2) Tienerkamp Voor tieners worden er twee kampen georganiseerd: van 5 t/m 11 augustus en van 12 t/m 18 augustus 3) Jongerentrektocht naar Vezelay, Fr. De jongerentrektocht is bestemd voor jongeren van 16 tot 30 jaar en vindt plaats van 14-21 juli.. Meer informatie: www.yougle.nl De verhalen van vorige jaren vertellen, dat het altijd super is! Dus… wie wil…. Geef je op! En laat je dat dan ook even aan ons weten? Stuur maar een mailtje: g.vanderploeg@deverrijzenisparochie.nl. Pastor Guus van der Ploeg

16


22 juni Johan Engel en Kitty Abbing. Opbrengst collecte Week Nederlandse Missionaris: € 89,30 MEDEDELINGEN Openingstijd Mariakapel: dagelijks van 9.00 -18.00 uur. U kunt contact opnemen met het secretariaat: tel 681275. Op ma. en do. van 9.00 u.-11.30 u.: voor dopen en huwelijksjubilea, sacrament van de zieken, uitvaarten en misintenties!. Ook kunt u intenties (à € 7,00) per enveloppe schriftelijk opgeven (graag in de linkerbovenhoek vermelden: Intenties) en bij het secretariaat in de brievenbus doen. Communie thuis: Frieda Peters (tel.: 683993) zal de communie thuis brengen aan zieken en/of bejaarden op donderdag 5 juli en donderdag 9 augustus. Vergadering locatieraad: donderdag 12 juli. Bingo par.caritas: géén i.v.m. de vakantiemaanden.

H.H. Petrus en Paulus Ulft , Eucharistisch centrum voor alle geloofsgemeenschappen van De Verrijzenis Parochie Locatieraad: Voorzitter W. Wanders, Geulstraat 24 tel.: 683009. secretaris Vacature Budgethouder Th. Heebing, Geulstraat 20 tel.: 683442. M. v.d. Pavert-Kraan, P. Hafkenscheidstraat 6 tel.: 685480. Begraafplaats: J.B. van Balkum, begraafplaatsbeheerder, tel.: 683359. Koster: M.A.C.Meesters, tel.: 632697. Koren: Kerkkoor: dirigent: F. Cornelissen tel.: 842353 Repetitie: dinsdag 19.30 uur ontmoetingsruimte P&P Inspiration: dirigent: Sander Spaan, tel.: 06-24436048 Repetitie: maandag 20.15-22.00 uur, Antoniuskerk. Familieberichten: Gedoopt: 20 mei Tim Wynia, Eksterstraat 25 Lynn Loschelder, Beukenstraat 4, Gendringen Overleden: 11 mei Marjo Helmes-Geurts, Allee 2, 70 jaar. Haar crematieplechtigheid heeft plaats gehad op 18 mei te Doetinchem. 22 mei Willy Splithof, Voorstsestraat 18, 76 jaar. Zijn crematieplechtigheid heeft plaats gehad op 26 mei te Aalten. 10 juni Doortje Kok-Janssen, zorgcentrum Debbeshoek, 83 jaar. Haar crematieplechtigheid heeft plaats gehad op 15 juni te Doetinchem. Bidden wij om troost voor hun familie, vrienden en bekenden. Getrouwd: 15 juni Niek Horstik en Wendy Miltenburg 17

Notulen vergadering: 31.05.2012 (samenvatting) 1. Opening voorzitter: Voorzitter heet allen welkom 2. Notulen vergadering 03-05 worden goedgekeurd 3. Stand van zaken verbouw kerk: korte vastlegging: kleur afscheiding: wachten totdat de deur geplaatst is en dan bekijken plek Maria Altijddurende Bijstand: eerst bekijken of oude bak te gebruiken is lezenaar beneden is te laag. Dit bespreken met F. van Elk. extra lezenaar: bij andere kerken kijken banken doopgedeelte vervangen door stoelen. Dit is om financiële redenen niet gedaan. ontmoetingsruimte is niet gezellig, koffie schenken is geen probleem, maar moet wel duidelijk geregeld worden. 4. Behandeling offerte geluid- en lichtsystemen: Offerte DCTNet wordt ter vergadering door voorzitter uitgereikt en in principe akkoord. Vervolg ligt bij het parochiebestuur, daarna vorming van een werkgroep. 5. Koren wel/niet op priesterkoor: In onze kerk is het niet toegestaan; elders binnen onze parochie wel. Dit heeft P&P al enige H.H. Missen “gekost” en is onverteerbaar. Volgens richtlijnen is dat reeds vanaf 2006 verboden, maar binnen onze parochie niet opgevolgd. Cor zegt toe dat er een beleid komt van het pastoresteam en het uiterlijk voor eind dit jaar geregeld is. 6. Herdenkingsdienst dhr. Aalders: Cor is in overleg met de familie. Zondagmiddag a.s. vindt de viering plaats. 7. Rondvraag: Actie op brief Solidariteitsfonds; besluit: zelfde bijdrage als 2011. Per 1 juni a.s. begint een nieuwe secretaresse PB: Joyce Lucassen) De voorzitter heeft een uitnodiging ontvangen van het PBbestuur voor een bijeenkomst op 14 juni. nieuwe vergaderdata: 12.7 - 20.9.. aanvang: 9.30 u. 8. Sluiting.


Woord en gebedsdienst voorganger Pastor G. van der Ploeg Locatieagenda Woensdag 11 juli

20.30 uur Locatieraad (Pastorie)

Overleden Hermanus, Gerhardus Kock, roepnaam Herman. Hij overleed op 21 mei op 84-jarige leeftijd. De crematie heeft plaatsgehad op 25 mei. Theodorus, Antonius, Maria Holtslag, roepnaam Theo (Bloemersweide 87, Gendringen). Hij overleed op 3 juni op 78-jarige leeftijd. De uitvaart en begrafenis in de H. Antoniuskerk hebben plaatsgehad op 8 juni. Gerardus, Johannes, Albertus Liebrand, roepnaam Gert (Schoolstraat 17). Hij overleed op 7 juni op 81jarige leeftijd. De uitvaart in de H. Antoniuskerk en de crematie hebben plaatsgehad op 12 juni. RK Geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua Ulft Locatieraad: Voorzitter Jeroen Bluemink 0315-244258 Budgethouder Theo Geerts 0315-683390 Secretaris vacature Lid Frans van Hal 0315-684959 Lid Marijke Schreur 0315-631569 Secretariaat Antoniuspastorie antonius.ulft@deverrijzenisparochie.nl Kopij en berichten voor het parochieblad voor de Antonius geloofsgemeenschap vóór de 10e van de maand insturen naar even.bijpraten@upcmail.nl of Jeroen Bluemink 0315-244258

Huwelijk Op 6 juli a.s. is om 13.30 uur in de Antoniuskerk de huwelijksviering van Harm Harmsen en Leonie Keuben. De voorganger in de viering is pastor Smits. Vrijwilligers gezocht voor kinderkerstviering Ieder jaar is er met Kerstmis in onze kerk een

Voor het dopen van uw kind(eren) kunt u zich melden op het secretariaat van de Petrus en Paulus kerk. Kosters: Willy Krosse 0315-683692 Jan Hofstra 0315-685081 Kerkhofbeheer: Fred Marneth 0315-683729 Jan Boland 0315-683919 Openingstijden en tel.nr. zie laatste pagina. Vieringen in de Antoniuskerk in de maanden juli en augustus Zondag 8 juli, 9:30 uur Kermisviering Schutterij De Eendracht voorgangers Pastor M. Smits, diaken C. Peters Zaterdag 21 juli, 17:00 uur Voorganger Pastor Mia Tankink Zaterdag 4 augustus 17:30 uur Eucharistieviering, voorganger em. deken van Merm Zaterdag 18 augustus, 17:30 uur

18

kinderkerstviering. De voorbereiding hiervan is jarenlang gedaan door een aantal enthousiaste vrijwilligers, die zelf nog schoolgaande kinderen hadden. Nu ze zelf ‘uit de schoolgaande kinderen’ zijn, wil deze groep graag het ‘stokje’ doorgeven aan een nieuwe groep enthousiaste vaders en moeders. Dus vaders en moeders: een kans om uw en andere kinderen het kerstverhaal te laten beleven tijdens een inspirerende kinderviering.! U kunt zich aanmelden bij pastor Guus van der Ploeg.


Vakantie, even rust! Als dit parochieblad u bereikt, bent u wellicht bezig met het plannen van een vakantie, de koffers al aan het pakken, de reisroute aan het uitstippelen, de Oerse kermis aan het vieren of lekker even niets doen en een goed boek lezen. Tijd hebben of tenminste bewust de tijd maken voor andere dingen dan de normale dingen van alledag: werk, school, stage, …. Je hoofd leegmaken en ruimte scheppen door letterlijk of figuurlijk even op reis te gaan naar een andere wereld. Dat hoeft niet lang of ver weg te zijn. Ik ken mensen die ’op reis gaan’ door gewoon een (ont)spannend boek te lezen of op de fiets stappen en de omgeving gaan verkennen of zomaar door eens bij te kletsen met de buren van de overkant. Anderen gaan wat verder weg. Zij volgen de wegwijzers van de vakantiebrochures en trekken de wijde wereld in naar warmere oorden om daar rust of vertier te zoeken. Ontspannen en uitrusten is ook je geest verruimen: ruimte en tijd maken voor nieuwe gedachten of nieuwe ideeën en inspiratie opdoen en voor een goed gesprek met mensen in je eigen omgeving. De accu moet weer opgeladen worden om er weer een jaar tegen aan te kunnen gaan. Iedereen een goede, inspirerende, ontspannende en veilige ‘reis’ gewenst. Leve de vakantie!! Jeroen Bluemink, Vz Locatieraad Antonius geloofsgemeenschap

KUN JE SCHRIJVEN…, SCHRIJF DAN MEE! 'Alles heeft een verhaal' De schelp op het strand, de kiezel uit het beekje, de ruïne op de heuvel, het kerkje in het dorp: alles draagt een verhaal in zich. Ook je ouders en jijzelf maken deel uit van een verhaal: het verhaal van God en de mensen! In de zomer is er tijd en volop gelegenheid om stukjes van deze verhalen aan elkaar te vertellen..... Idee! Misschien heb jij straks wel een mooi verhaal, dat past in het verhaal van God en mensen! Of een mooie foto! Stuur ze dan maar op naar g.vanderploeg@deverrijzenisparochie.nl . Dan krijgt het een plekje in de volgende Verbinding.

19


Petra Bruins; Leemlandseweg; tel. 632247 Theo Delsing; Berghseweg; tel. 685534 Marietje Kemperman; Dijkweg en Weteringweg; tel. 630573 Corrie te Kaat; Hoofdstraat 47 t/m 76/Brinkweg en Varsselderseweg; tel. 681884 Maria Delleman; Gendringen; tel. 631743 Jos Weustink; Achter de Molen en gedeelte Hesterweg; tel. 686000 Diane Kock; Vicarisweg en Weverstraat; tel. 686873 Hans Bruins; Hoofdstraat 18 t/m 50; tel. 632247 Diane Kock; Ulft; tel. 686873

RK Geloofsgemeenschap H.H. Martelaren van Gorcum Varsselder-Veldhunten Locatieraad: Secretariaat: Hoofdstraat 31, 7076 AG Varsselder Tel. (0315) 68 10 13 E-mail varsselder@deverrijzenisparochie.nl U kunt het beste bellen of binnenlopen om een afspraak te maken. Iedere woensdag is ’t Trefpunt aan de Hoofdstraat 31 geopend van 10:00 uur tot 11:00 uur. Opgeven misintenties/gebedsintentie of jaargetijde: Woensdag van 10.00 uur tot 11.00 uur Schriftelijk via de postbus aan de Hoofdstraat 31 7076 AG te Varsselder Administratie Kerkbalans: Hans Bruins Bankrekeningnummer 1531.01.210 T.n.v. De Verrijzenis Parochie gg. H.H. Martelaren van Gorcum Postadres: Hoofdstraat 31, 7076 AG Varsselder E-mail: varsselder@deverrijzenisparochie.nl Ledenadministratie / Redactieadres : Postadres: Hoofdstraat 31, 7076 AG Varsselder E-mail: varsselder@deverrijzenisparochie.nl Onder vermelding van informatie voor Parochieblad. Wijkverdeling Kontaktpersonen VarsselderVeldhunten (Adreswijzigingen en vragen/bezorging zo spoedig mogelijk doorgeven aan de bezorger van dit blad. In de laatste uitgave van het Kontakt was onderstaande informatie ook reeds opgenomen. Er stonden echter een paar foutieve telefoonnummers achter de wijkcontactpersonen en de wijken waren bij sommigen niet compleet. Daarom nog een keer het overzicht. Anton Jansen ; Elsterweg/gedeelte Berghseweg en Hoofdstraat (Veldhunten); tel. 68 14 45 Lisa Razing; Past. Balkstraat en de Pavert; tel. 631843 Els Versleyen; Past. Reulingstraat en Eusterke; tel. 685859 Ans Schut; Hesterweg/Holserweg en Driekoningenweg; tel. 686150 20

Kopij voor het blad van De Verrijzenis Parochie. Indien alles volgens plan verloopt, zal in deze uitgave de naam voor het blad van De Verrijzenis Parochie bekendgemaakt worden. De meeste locaties hebben aangegeven dat ze gebruik zullen maken van dit blad om hun informatie te verspreiden. Er zijn een paar locaties die op korte termijn nog niet dit blad als hun medium zullen gebruiken, maar in de nabije toekomst zal dit wel gaan gebeuren. Omdat het blad van De Verrijzenis Parochie inhoudelijk gemaakt wordt door vrijwilligers is het noodzakelijk dat de kopij op tijd aangeleverd wordt. Er is afgesproken dat de 10de van iedere maand de kopij ingeleverd moet zijn bij de zogenaamde clusterredacties. Dit houdt voor de locatie VarsselderVeldhunten in, dat de kopij vóór deze datum bij de redactie van onze locatie moet zijn. Omdat er is afgesproken dat misintenties, gebedsintenties of jaargetijden niet in het blad zelf worden opgenomen en er daarom een los blaadje wordt toegevoegd, kunnen de misintenties, gebedsintenties en jaargetijden later ingeleverd worden. Deze gegevens moeten uiterlijk in de derde week van iedere maand doorgegeven zijn. Niet op tijd inleveren, houdt in dat deze informatie niet wordt meegenomen in de volgende uitgave van het blad van De Verrijzenis Parochie. Het blad komt meestal in de laatste week van de maand uit. In verband met de vakantieperiode zullen de maanden juli en augustus in één uitgave zitten. Mocht u kopij hebben voor de locatie VarsselderVeldhunten dan kunt u deze sturen naar varsselder@deverrijzenisparochie.nl of naar Diane Kock, kockdiane@hotmail.com. Voor de 10de versturen, houdt dus in dat die maand de informatie nog rondkomt in Varsselder-Veldhunten. Huwelijk Donderdag 31 mei 2012 zijn in het Dorpshuus te Varsselder Bart Vinkenvleugel en Anne Immink getrouwd. Op zaterdag 16 juni 2012 zijn in de H.H. Martelaren van Gorcumkerk te Varsselder Barry ten Brink en Fabiénne Vermeulen getrouwd .


Graag aan buitenzijde enveloppe gebedsintentie vermelden. Enveloppen in brievenbus pastorie. Alle intenties ontvangen voor de derde dinsdag van de maand worden opgenomen in de bijlage (inlegvel) Hemelvaartsmis: De voorgangers Cor Peters en Marcel Smits kwamen dauwtrappend in Azewijn. De catering had vóór 8 uur de broodjes gesmeerd en de koffie stond te pruttelen tijdens de mis, zodat na afloop met z'n allen gezellig werd nagepraat onder het genot van koffie en een broodje. Een gebeurtenis om te onthouden en volgend jaar tijdens het dauwtrappen een time out te nemen in Azewijn. Wij heten u van harte welkom. RK Geloofsgemeenschap H. Mattheus Azewijn Locatieraad Azewijn Voorzitter/catechese Marie-José de Dreu Tel. 0653291704 mjdedreu@gmail.com Budgethouder/Liturgie Anny Hermsen Tel. 0314-651922 Diaconie Paulien Roelofzen Tel. 0314-651833 paulienroelofzen@live.nl Opbouwwerk Anny Venes Tel. 0315-377243 g.hettelaar@hetnet.nl Bereikbaarheid en informatie: Dopen en huwelijk Marie-José de Dreu Communie thuis Elke eerste vrijdag van de maand. Voor meer info: Annie Westerveld Overlijden De uitvaartonderneming regelt het met de contactpersoon uit Azewijn. Kerkberichten: Redactie Locatieraad H. Mattheus Azewijn Kopij Voor de vijfde van de maand. E-mail redactie@kerkazewijn.nl Post Enveloppe in de brievenbus van de pastorie onder vermelding van kerkberichten. Gebedsintenties: Gebedsintenties aanvragen elke maandagavond tussen zeven en acht uur bij het secretariaat (pastorie). Of intentie (á € 8,00) per enveloppe schriftelijk opgeven.

21

Misdienaars: Onze groep is uitgebreid met zeven nieuwe misdienaars: Lara Smits, Julia Berntsen, Rik Giesen, Eva Berntsen, Bion Venhoeven, Jet Berntsen, Anne Berntsen. Wij wensen jullie veel succes en een prettige samenwerking met de andere misdienaars. Uitstapje senioren: Het jaarlijkse uitstapje van de senioren ging dit jaar naar de Floriade. We stapten in een splinternieuwe bus en genoten van een zonnige dag na een lange regenperiode. We hadden een chauffeur die perfect reed en ons in de buurt van de Floriade naar een hotel bracht voor een heerlijke kop koffie met Limburgse vlaai. Gewapend met wandelstokken, loopstokken en rollator liepen we naar de 66 hectare grote Floriade. Meteen maar de kabelbaan in, zodat we het hele terrein al van bovenaf konden bekijken. Met afwisselend gezellig op een terras zitten, dan weer bloemen, tuinen, kunst e.d. bekijken, gingen we om half 5 weer graag terug naar de bus. Om 18.00 u. kwamen we aan bij Linda in het Aschwinhuus, waar we hebben genoten van lekkere warme soep en een warm en koud buffet, als nagerecht ijs met warme kersen. Al met al was het een heel gezellige dag; we waren wel moe, maar heel erg tevreden…. Met vriendelijke groeten, Ans Heister


op met: Ryan Pelgrim, telefoon 0315-329040; zij is één van de werkgroepleden. Namens de geloofsgemeenschappen en de leden van de werkgroep Vormsel, Angela Thijssen, Heini Peters, Anneke Koenders, Jan Koenders, Ryan Pelgrim en Tonny van der Ploeg. Namens het pastoresteam van De Verrijzenis Parochie, Pastor Guus van der Ploeg. De stichting Interkerkelijke Solidariteit OudeIJsselstreek verleent jaarlijks aan vele gezinnen die in acute nood verkeren financiële ondersteuning

RK Geloofsgemeenschap H. Mauritius Silvolde Voorzitter G. Mientjes Terborgseveld 8 tel. 323477 Secretaris A. Peelen Bosstraat 3 tel. 323809 Budgethouder E. van Lent Bievinkstraat 7 tel. 06 20074081 H. Geerts Ulftseweg 65 tel. 685056 Beheer L Geerts Zuivelweg 1 tel. 325606 Rel. beh. Ter voorbereiding op het Vormsel hebben wij de ouder(s)/verzorger(s) van de kinderen, die geboren zijn na 1 oktober 2000 en voor 1 oktober 2001 en staan ingeschreven in de administratie van de H. Mauritius geloofsgemeenschap in Silvolde en de H. Laurentius geloofsgemeenschap in Varsseveld een persoonlijke uitnodiging gestuurd om mee te doen aan de eerste vormselbijeenkomst. Deze informatieavond - voor kinderen en hun ouder(s)/verzorger(s) - was op maandag 25 juni jl. in het Laurentiushuis te Varsseveld. De toediening van het sacrament van het Heilig Vormsel is in een plechtige viering op vrijdag 17 mei 2013 om 19.00 uur. Als geloofsgemeenschap en pastoresteam willen wij u en uw kind helpen bij de voorbereiding. Er zal een aantal werkochtenden zijn. Aan de hand van het project Speurtocht naar de Geest zal de voorbereiding vorm krijgen. Mocht u voor uw zoon of dochter onverhoopt geen persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen en wil hij/zij toch meedoen, neem dan zo spoedig mogelijk contact 22

Op 9 mei jl. werd door de Stichting Interkerkelijke Solidariteit de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden. Tijdens deze vergadering werd een presentatie gehouden door de indicatiecommissie over het verslagjaar 2011. Deze commissie beoordeelt de aanvragen om financiële ondersteuning en geeft hierop het groene licht. Het jaarverslag liet zien dat ook in 2011 de Stichting Interkerkelijke Solidariteit financiële steun heeft verleend aan vele gezinnen die in acute nood verkeren. Het verzoek om financiële steun, dat door de intermediairs wordt ingediend, kent een zeer breed spectrum. Voorbeelden hiervan zijn: winterkleding kinderen, studiekosten, wasmachine, schoolbenodigdheden, leefgeld, inrichting woning, een fiets enz. De intermediairs die deze verzoeken indienen zijn medewerkers(sters) van professionele organisaties zoals Sensire, Zorgloket Iriszorg, Fidessa. Dit houdt in dat deze hulp nodig was omdat gezinnen in een acute nood verkeerden en de gemeentelijke of rijksoverheid hiervoor geen hulp konden bieden. In de afgelopen jaren zijn op deze manier meer dan honderd gezinnen geholpen. In de aanloop van dit jaar zien we dat het aantal aanvragen weer stijgend is. Deze toename weerspiegelt de steeds slechter wordende financiële positie van veel gezinnen. Vooral gezinnen met kinderen worden hard getroffen. We zien dat als maar meer mensen met lage inkomens worden getroffen door werkeloosheid, echtscheidingen en de daarbij gedwongen verkoop van hun huis, stijging van de kosten van levensonderhoud enz. Velen van hen raken daardoor in de schulden en kan er een acuut probleem kan ontstaan. Voor deze gezinnen is de hulp het laatste redmiddel om acute nood te lenigen. Dit wordt mogelijk gemaakt door de jaarlijkse bijdrage van de leden van de bij de Stichtingen Solidariteit aangesloten geloofsgemeenschappen. Tijdens de jaarvergadering is dan ook besloten om de bijdrage van 20 eurocent per lid van de geloofsgemeenschap voor 2012 te continueren.


In memoriam Sjoerd de Jong (1923-2012) Op maandag 4 juni overleed Sjoerd de Jong in de gezegende leeftijd van 89 jaar. Velen van ons kennen hem als directeur van de Bluemers Mavo. Naast zijn onderwijstaak zette hij zich met hart en ziel in voor kerk en samenleving. De Mauritiusparochie maakte dankbaar gebruik van zijn muzikale talenten. Jarenlang was hij dirigent van het kerkkoor en kinderkoor alsmede vervangend organist bij allerlei liturgische vieringen. Nooit deed ook maar iemand tevergeefs een beroep op hem. Hij was gedurende vele jaren een actief en inspirerend lid van het liturgieberaad en in voor vernieuwingen. Eerlijk en betrouwbaar als hij was en vol waardering voor ieders inbreng, was het een voorrecht om met hem samen te werken. Zonder op de voorgrond te willen treden heeft hij belangeloos zijn volle medewerking verleend aan vele parochiële activiteiten. De Mauritiusgeloofsgemeenschap zal hem in dankbaarheid gedenken. Moge Sjoerd rusten in vrede.

RK Geloofsgemeenschap H. Laurentius Varsseveld Locatieraad: Harry Damen 0315-241240 Gr. Van Lohnstraat 35, 7051 CB Varsseveld Henk Bulsink 0315-298115 West. Noorderbroekweg 1, 7054 CE Westendorp Mies Jansen 0315- 617383 Sinderenseweg 101, 7065 BH Sinderen Liesbeth Veldkamp 0315-242125 Doetinchemseweg 21, 7051 AB Varsseveld Beheerder : Liesbeth Veldkamp 0315-242125 Doetinchemseweg 21, 7051 AB Varsseveld Diensten in het Laurentiushuis: Zaterdag 7 juli 19.00 uur: Eucharistieviering. Voorganger: Em. Deken van Merm. Lectrice: T.Geers. Organist: G. Branderhorst. Zaterdag 14 juli : geen viering. Zaterdag 21 juli 19.00 uur: Woord en Comm.Dienst. Voorgangers: J.Kraan en H.Bulsink. Organist: G.Branderhorst. Zaterdag 28 juli: geen viering. Zaterdag 4 augustus 19.00 uur: Eucharistieviering. Voorganger: Em. Deken van Merm. Lector: T.Lamers. Organist: A.Spijkers. Zaterdag 11 augustus: geen viering. Zaterdag 18 augustus “Kermiszaterdag” 19.00 uur: Woord en Comm.Dienst. Voorganger: Pastor M.Tankink. Lectrice: Mevr.T.Geers. Organist: Dhr.G.Branderhorst. Zaterdag 25 augustus: geen viering.

23


“Een hoera voor onze nieuwe vrijwilligers!” De bezorging van ons parochieblad in het buitengebied door de postbode is voor onze gemeenschap te duur geworden. Wat nu ? Geen krant voor deze parochianen was geen optie. De oplossing is gevonden in het benaderen van mensen in dat buitengebied om ieder een aantal kranten te bezorgen. En dat is gelukt. De lijst van parochiebladbezorgers is met vier adressen uitgebreid: Mevr.M.Jansen Sinderenseweg 101 Sinderen Mevr.T.Geers-Verdegaal Vossenbult 7A Heelweg De Heer en Mevrouw Colenbrander Toldijk 5 Sinderen De Heer en Mevrouw Nobel Rademakersbroek 9 Sinderen. Onze dank aan deze vrijwilligers zich in te zetten voor onze gemeenschap. En we wensen jullie plezier en ook zonnig weer toe bij het bezorgen van de krant.

“WIJ DEDEN DE EERSTE COMMUNIE!” Zondag, 3 juni, was behalve een zeer natte zondag ook een feestelijke zondag. Zes kinderen deden hun Eerste Communie in een vol Laurentiushuis. Na bijna drie maanden van praten, luisteren, knutselen, kleuren, oefenen….was de grote dag daar. Feestelijk uitgedost kwamen de jongens en meiden de versierde kerk binnen. Het kinderkoor uit Gendringen zong hen warm welkom toe. Pastor M. Smits en pastor G. van der Ploeg gingen voor in de eucharistieviering. Alle zes hadden hun aandeel in de viering; iets voorlezen of iets doen; ze deden het prima. (Toekomstige misdienaars misschien). Samen met hun ouders ontvingen zij voor het eerst het Heilig Brood. Tijdens het zingen van het Marialied “Immaculata” brachten de kinderen een kaarsje naar het Maria-altaar. Ook hadden de kinderen een cadeautje voor de ouders gemaakt getiteld: “ik ben ondersteboven van jullie”.

Wilt u kopij voor het volgende blad inleveren voor 5 augustus bij:Henk Bulsink Westelijke Noorderbroekweg 1 7054 CE Westendorp 0315-298115 henkengerard@hetnet.n

Foto:Heini Peters Rij achtervan links naar rechts: Henk Bulsink, Pastor M.Smits, Jolanda Wonnink, José Vriezen, Pastor G.v.d.Ploeg. Rij voor van links naar rechts: Sanne van Wingaarden, Nicole Eikema, Iris ten Have, Sten Fraikin, Bo Aalders, Vera Heijstek. Na het slotlied: “Hiep, hiep, hoera voor God de Heer” kregen de kinderen een herinnering van de Laurentiusgemeenschap: het boekje “Mijn Eerste Gebeden”. De pastores en de leden van de werkgroep “Eerste Communie” werden ook door de ouders in het zonnetje gezet. We wensen de communicanten veel succes en veel plezier toe in hun verdere leven.

EEN ZONNIGE VAKANTIE !

24


Ik mag alles wat mij op het hart ligt voor God brengen. Ik mag dankbaar zijn ,vragen stellen, maar ook klagen. Ik kan mijn batterijen weer even opladen Misschien ontdek ik kleine en grote verbanden tussen dingen waar ik normaal alleen de brokstukken van zie. Ik krijg vergeving en kan weer opnieuw beginnen. ( wordt vervolgd ) AFSCHEID Op zaterdag 26 mei hebben wij in onze geloofsgemeenschap in een plechtige uitvaartviering afscheid moeten nemen van Bernardus Wilhelmus Antonius te Brake. Bennie was jarenlang collectant in deze geloofsgemeenschap. Altijd stond hij klaar om mee te helpen bij het onderhoud van de pastorietuin en de gebouwen.

R.K. Geloofsgemeenschap H.H. Petrus en Paulus Breedenbroek Lokatieraad Voorzitter Leo Roeterink leoroeterink@cs.com Secretaris Hennie Sins hsins@planet.nl Penningmeester Peter Vinkenvleugel pvinkenv@xs4all.nl Onderhoud Leo Roes l.roes@kpnplanet.nl

tel. 653575

Moge hij nu bij God in zijn hemelse tuinen verblijven.

tel. 654243

MARIA GEBEDSDIENST Op woensdag 30 mei werd in de dagkapel van onze pastorie voor de Vrouwenvereniging in Breedenbroek een gebedsdienst gehouden. Hierin werd voor gegaan door Diaken Cor Peters. In gebed, in stilte, in het bidden van een tientje van de rozenkrans, in het overdenken van de rozenkransgeheimen en het zingen van die oude ,vertrouwde Marialiederen zal dit voor eenieder een waardevolle bijeenkomst zijn geweest.

tel. 653591 tel. 617484

Secretariaat: woensdagmorgen 10.00 - 12.00 uur tel. 651284 mail. breedenbroek@deverrijzenisparochie.nl Kerkhofadministratie

Gerard Hollander

tel. 651288

Weekendvieringen te beluisteren op internet. www.audioserver.nl Vieringen in de maanden juli en augustus Zat 14 juli 19.00 uur pastor Mia Tankink;

Woord en com.viering dameskoor M. Bolwerk

zat. 28 juli 19.00 uur Eucharistie viering past. Zemann: dameskoor M. Bolwerk zat. 11 aug. 19.00 uur Woord en com.viering past. Guus v.d. Ploeg; herenkoor A. Mecking zat. 25 aug. 19.00 uur Eucharistie viering pas. Marcel Smits; herenkoor F. Knikkink Spreuk van de maand: Echte liefde is aandacht - echte aandacht is liefde. Een uur dat mij goed kan doen. ( zie vorige parochieblad) Dat ene uurtje op zondag (zaterdag) – het bijwonen van de eucharistie, of een andere viering - kan ons ook goed doen,want: 25

KERMISZONDAG De jaarlijkse kermis in Breedenbroek viel dit jaar op zondag 3 juni. Om half elf was er in onze kerk een woord en communie-viering, waarin Pastor Mia Tankink ons voorging. Het gilde Sint Paulus met de gilde commandant, de vendeliers en hun vaandels, de koning en de koningin en de leden waren hierbij aanwezig. Het gemengde koor Breedenbroek-Dinxperlo verzorgde het muzikale gedeelte. Pastor Mia gaf enige uitleg over de betekenis en de taak van een vendelier. Jammer dat door het slechte weer het vaandel zwaaien voor de pastorie niet kon doorgaan. Hier de foto van de kerk, gestuurd door Aloys Geven


Notulen v.d. avond voor de geloofsgemeenschap d.d. 14 mei 2012 Opening door voorzitter Gerard Hollander . De voorzitter vraagt Past. Mia Tankink om samen te bidden. Theo Veendrick steekt de kaars aan voor een fijne en vruchtbare vergadering. Mededelingen Locatiebestuur: De Stichting Essentius (school Borckeshof) heeft per 1 dec. 2011 de huur opgezegd. De koren van Breedenbroek en Dinxperlo hebben een gesprek gehad over samenwerking. Het bestuur geeft zijn toestemming hiervoor. Het inspectierapport van Monumentenzorg, omtrent kerk en pastorie, wordt besproken. Het verrichten van de aanbevelingen zijn financieel niet haalbaar. Het noodzakelijke onderhoud zal worden uitgevoerd. Het financiële gedeelte van het jaar 2010 is afgerond. Voor 2011 ziet het er slecht uit en heeft alle aandacht van penningmeester Peter Vinkenvleugel. Het bestuur probeert om de plaatselijke geloofsgemeenschap zo lang mogelijk in stand te houden. De gemeenschap is bereid om voor de eigen kerk te betalen. De grote Verrijzenisparochie leeft nog niet.

pastorie en evt. ook het Rustaltaar opgeknapt kunnen worden. De Belangenvereniging Breedenbroek Voorst heeft dit voorgesteld Past. Mia Tankink oppert het idee om jongelui van AOC Doetinchem hierbij te laten helpen. Dit is een maatschappelijke stage van 9 tot 12 uur. Dit 1x per week of 1x per 14 dagen op woensdagmorgen. Mededelingen adviesorgaan: 22 mei Gespreksavond over Leven met Christus in P.en P.kerk te Ulft 28 mei Taizeviering in Hervormde Kerk Silvolde. Theo Deckers heeft aangegeven om te stoppen als koster. Hij was deze avond verhinderd, zodat er geen afscheid genomen kon worden. Maria Bolwerk is gestopt als redactielid van de kerkwijzer. Leo heeft een bos bloemen voor haar ontvangen. De verloting van de paaskaars heeft € 145,opgebracht. De gelukkige winnaar was Peter Tadema. Voorzitter Gerard Hollander bedankt iedereen voor de komst en wenst hen wel thuis. Secretaris Henny Sins

Hoeveel aandacht schenken wij aan “Kerkbalans”? Het is de bedoeling om diegenen die nog niet betalen aan te schrijven om toch nog een bijdrage te doen

SEPTEMBER UITGAVE VERBINDING

De doopwerkgroep in Breedenbroek is opgehouden te bestaan. Dinxperlo en Breedenbroek zijn nu samengevoegd. Het dopen kost € 50,-.

Wilt u ook kopij voor het volgende parochieblad inleveren of reageren op de vorige uitgave? Dan de bijdrage inleveren of mailen voor 8 aug bij het secretariaat. breedenbroek@deverrijzenisparochie.nl

Op 16 oktober 2011 is er een dankdienst geweest voor past. Kloosterman. De voorzitter bedankte past. Kloosterman voor zijn werkzaamheden. Op de vergadering van 10 januari 2012 werd Henny Sins welkom geheten als nieuw bestuurslid. Hij zal de functie van secretaris op zich nemen. De financiële vergoedingen voor enkele vrijwilligers aan het einde van het jaar zal nader worden bekeken. Hun werk wordt zeer gewaardeerd, maar het geld is er niet. Voor de verwarming van het kerkgebouw is een nieuwe ketel aangeschaft. Gebouwen: Leo Roes vraagt vrijwilligers om graven te ruimen op het kerkhof. De Rabobank wil een bedrag schenken voor de gemeenschap van Breedenbroek in het kader van Rabo coöperatief dividend. Zo zou de tuin van de 26


In dit kader is onze Herderspost al behoorlijk afgeslankt, van 24 pagina’s in maart naar 8 pagina’s in de mei-editie. En in deze laatste kwamen artikelen voor die ook in de Verrijzeniskrant stonden. Dubbel-op dus. Al eerder hebben we bericht over het voornemen om de Herderspost dit jaar te eindigen omreden van kostenbesparing en om eenduidige communicatie middels de Verrijzeniskrant. In de vergadering van 23 mei jl. heeft de Locatieraad besloten te stoppen met de uitgifte van de Herderspost met ingang van 1 sept. 2012. Dit betekent dat deze editie de laatste Herderspost is die bij u in de brievenbus zal vallen. Alle informatie kunt u in het vervolg in het gezamenlijke parochieblad lezen.

RK Geloofsgemeenschap De Goede Herder Dinxperlo Voorzitter Jan Bekker fam.bekker@kpnplanet.nl Secretaris Wilhelmien Steentjes w.steentjes@planet.nl Budgethouder Mia Jansen mia_jansen@hotmail.com Liturgie Willa Holterman jenwholterman@kpnmail.nl Diaconie Corry Berendsen jj.berendsen@hotmail.com Materieelbeheer Harrie Berends har.berends@planet.nl

tel. 231554 tel. 653405 tel. 652076 tel. 652001 tel. 651926 tel. 653511

De “ LAST HERDERS-POST”….. Ruim 8 jaren heeft het redactieteam, Roelie, Monique, Frank en Jan, de inhoud van de Herderspost verzorgd. Deze inhoud werd gedrukt door de drukgroep Paul en Willy. Daarna kwam de niet- en vouwgroep aan bod om de Herderspost in elkaar te zetten en in wijken klaar te leggen voor de groep wijkhoofden, die zorgden dat u de Herderspost in uw brievenbus kreeg. 10 Maanden per jaar bent u op de hoogte gehouden van het wel en wee in onze geloofsgemeenschap en hebt u kennis kunnen nemen van de pastorale ontwikkelingen in onze regio. Dit laatste heeft geleid tot de oprichting van de parochie Verrijzenis, bestaande uit onze 11 geloofsgemeenschappen. Op allerhande gebieden wordt er gewerkt aan de verdere eenwording van de parochie. Eén van die gebieden is de communicatie. Vanaf eind maart hebt u naast de Herderspost ook de nieuw opgerichte Verrijzeniskrant ontvangen, boordevol informatie uit alle 11 geloofsgemeenschappen alsmede de pastorale inbreng van het pastoresteam. Een stapje verder op weg naar de eenwording. 27

De Locatieraad wil hierbij nadrukkelijk de dank uitspreken aan het redactieteam, de drukgroep, de nieten vouwgroep en de wijkhoofden die al die jaren zo voortreffelijk hebben gezorgd dat u de Herderspost elke maand in uw brievenbus kreeg. Tevens zijn we dankbaar dat deze werkgroepen in actie blijven om ook de Verrijzeniskrant met zo nodig een inlegvel bij u te bezorgen. Eenwording gaat niet vanzelfsprekend. We zullen daar met z’n allen aan moeten werken. Dit is weer een stap in de goede richting. 11 Gemeenschappen en samen vormen we één geheel: parochie De Verrijzenis met één uniform informatiebulletin onder de naam: De Verbinding! Namens de Locatieraad, Jan Bekker, Voorzitter MEMORIES AAN BIJNA 25 JAAR PAROCHIEBLAD Hoe het allemaal begon weet ik nog. Bijna 25 jaar geleden werd ik de buurvrouw van meneer pastoor Kloosterman. Op een avond stond George Klaassen aan de bel, toen nog voorzitter van het parochiebestuur, hij vroeg me of ik zin had om het parochieblad te typen. Hij had van de toenmalige kerkuil schijnbaar gehoord dat ik drie typediploma’s in mijn bezit had.. Al snel maakte ik kennis met de toenmalige groep, Frank Vinkenvleugel, Marietje Rouwenhorst, Ria Nederveld (later aangevuld met Bas Huls). Kopie werd nog aangeleverd op papier, geschreven of netjes getypt. Van email was nog geen sprake. De taken waren strak verdeeld, Marietje verzorgde het kinderhoekje met een leuke puzzel of een kleurplaat, Ria was de aanvoerster van het geheel en verzamelde de kopie. Ik mocht alles overtypen en leverde het aan bij Frank die met schaar en plaksel aan de slag ging om er een mooi geheel van te maken. Ome Paul, Willy en René zorgden toen ook al voor het drukwerk, toen nog met een stencilmachine en ook de vouw- en nietploeg was volgens mij nog in dezelfde samenstelling als nu. Het was elke keer best een grote klus om kopie bij elkaar te sprokkelen en er een boekje van te maken. Gemiddeld zat ik toch wel zo’n uurtje of vier achter de typemachine. Ik weet nog dat we in de winter een keer zaten te vergaderen in de parochiezaal, de stroom viel uit en daar zaten we in het donker! Gelukkig was Maria dicht in de buurt en hebben we bij haar een paar kaarsjes geleend. Vervolgens besloten we maar om bij één van ons thuis te vergaderen, met een lekker kopje koffie en een koekje erbij. Ongeveer acht jaar geleden volgde de nieuwe opzet met Jan en Roelie en werd het allemaal wat


gestructureerder. Vergaderen deden we zo’n half uur, maar nog wel met een lekker kopje koffie. We hebben heel wat afgelachen. En nu is het dan zomaar klaar. Beetje vreemd, maar zo gaat dat met fusies. Jan, Roelie en Frank, ik zal jullie toch stiekem een beetje missen, in deze samenstelling… Groetjes Monique Prinsen

INTERNATIONAAL… Zondag 10 juni 2012. Een gedenkwaardige zondag en misschien wel de geboorte van een nieuwe traditie. De kerk in Suderwick(Duitsland) is momenteel gesloten wegens ingrijpende renovatiewerkzaamheden. Traditioneel wordt door onze buurparochie op Sacramentszondag de Sacramentsprocessie gehouden. Gelet echter op de renovatie was dit in de St Michaelskirche niet mogelijk en werd de hulp van De Goede Herder gevraagd. En natuurlijk stelde de Locatieraad, zoals het een goede “naober” betaamt, de kerk ter beschikking voor deze prachtige traditie. En zo trok voor het eerst in de geschiedenis van onze geloofsgemeenschap de Sacramentsprocessie door onze Dinxperlose Allee richting de Heelweg naar het eerste rustaltaar van de vier door de betreffende buurt versierde altaren in Suderwick. De processie werd om 09.00 uur voorafgegaan door een Eucharistieviering waarin werd voorgegaan door pastor Drees uit Bocholt en later geassisteerd door pastor Morsink uit Gaanderen. De viering en ook de processie werd opgeluisterd door een 70 koppig koor bestaande uit koorleden van Suderwick, Breedenbroek en Dinxperlo. Een magistrale ondersteuning! Om goed 10.00 uur werd de stoet geformeerd en vertrok men richting de Heelweg. Voorop het processiekruis, misdienaars, bruidsmeisjes, vaandels, een ensemble van harmonie St. Antonius uit Breedenbroek, het koor, gevolgd door een goudkleurig baldakijn waaronder de monstrans met het Allerheiligste werd gedragen. Daarna volgden de belangstellende deelnemers aan de processie. Het was alsof God welwillend neerkeek op deze processie ter Zijner eer want het was een stralende dag, wat een extra glans gaf aan dit gelovige gebeuren. Na het vierde rustaltaar, bij elk altaar werd gebeden, gezongen en met het Allerheiligste de zegen gegeven, keerde de stoet terug naar de Goede Herderkerk waar de afsluiting plaats vond. Na een magistraal gezongen en door de harmonie ondersteund “Grosser Gott, wir loben Dich” werd deze Sacramentsdag afgesloten. Een unieke internationale kerkelijke gebeurtenis waarin aangetoond dat geloof geen grenzen kent en samenwerking iets moois tot stand kan brengen. Na afloop tijdens het gezellige samenzijn in het gemeenschapshuis van Suderwick gingen er dan ook spontaan stemmen op om dit volgend jaar te herhalen. Het bestuur van zowel de geloofsgemeenschap van Suderwick als de Locatieraad van Dinxperlo zullen hierover samen nader overleg gaan plegen. En wie weet wordt dit een nieuw geboren traditie! Jan Bekker 28

VANAF DE TOREN GEZIEN… Het is crisis in Europa. Nou, niet alleen in Europa, maar ik zit ook in de nesten! Mijn dagelijks brood is me uit de bek gestolen! Ik kan mijn ei en uilenbal niet meer kwijt in de Herderspost. Want na deze komt er geen Herderspost meer. En nu denken ze natuurlijk dat ik mijn snavel dicht houd. Ammenooitniet! In de Verrijzeniskrant is nog plaats zat. Het zal wel een beetje meer heen en weer vliegen worden tussen Dinxperlo en Ulft, maar ja, vliegkostenvergoeding had ik zowiezo al niet. Dus, beste Locatieraad en Verrijzenisparochie, u bent nog niet van me af! Vloog ik een dezer dagen het secretariaat binnen en wat zag ik? Onze medewerkster, u weet wel Roelie, lag languit overdwars op het bureau te typen. Ik dacht meteen: die heeft een rolberoerte gehad. Maar wat bleek: het beeld op het computerscherm stond ook overdwars dus was dit de enige manier voor haar om het werk te kunnen doen. Maar een goede geest tikte op een bepaalde toets van het toetsenbord en het scherm werd weer normaal en Roelie kon ook weer normaal ACHTER haar bureau plaats nemen in plaats van overdwars er boven op. Een computercursusje…?? Hebt u het ook wel eens gemerkt dat er verschil is in de manier van voorgaan door de voorgangers? De een knielt waar de ander buigt. De een buigt zo vaak dat ik wel eens denk: die krijgt last van de rug. De een zingt heel timide het Alleluja als inleiding op het Evangelie, de ander zingt helemaal niet. De een wacht totdat het “volk” het Heilig, heilig begint te bidden, de ander neemt zelf het voortouw. De een houdt veel en lange stiltes, de ander nauwelijks. De een heeft genoeg aan een preek van ruim 5 minuten, de ander doet er nog een schep bovenop. De een bidt veelal alleen, de ander laat de kerkgangers meebidden. Voorgaan behoeft geen eenheidsworst te zijn, maar enige harmonisatie en duidelijkheid is niet verkeerd… Zorgelijke ontwikkelingen in kerkland. Links en rechts hoor je dat er kerken worden gesloten omdat men het hoofd niet meer boven water kan houden. Ook in onze Verrijzenisparochie wordt door het bestuur hier over nagedacht. Ook gaan er speculaties rond over vermeende sluitingen in onze parochie, vooruitlopend op de najaarsnota van het parochiebestuur in deze. Laten we ons de kop niet gek maken door dit soort speculaties. Beter is het te zorgen dat er geen reden tot sluiting is door de financiële huishouding op orde te hebben en een keertje vaker naar de kerk te gaan. Want het is onze eigen verantwoordelijkheid of een kerk gesloten moet worden en de gemeenschap opgeheven wordt. Kunnen en willen we het niet meer opbrengen dan is het ons eigen “pakkie an”! Kerkuiltje (naam bij de redactie bekend.)


RK Geloofsgemeenschap H. Martinus Gendringen Locatieraad: Voorzitter:

Ben Oude Elberink, tel.683387 ben.oude.elberink@kpnplanet.nl Budgethouder: Theo Kroesen, tel.685273 t.kroesen@chello.nl Secretariaat: Wim Schepers, tel. 345362 info@tbws.nl Coörd. Vrijwilligers: Hanny Roes-Beumer, tel.630110 hannyroes@hotmail.com Beh. gebouwen: Harry ter Voert, tel.681317 h.voert4@upcmail.nl Beh. begraafpl.: Ben Schreven, tel.630427 Erin400@kpnplanet.nl Weekend-vieringen: Zaterdag 17.00 uur of zondag 10.00 uur. Opgeven misintenties: Woensdag van 10.00-12.00 uur en van 13.30 - 15.00 uur aan de pastorie, Pastoor Wijfkerstraat 1. Open kerk en uitstelling van het Allerheiligste: Iedere vrijdag om 15.00 uur. Vieringen in de kapel van Zorgcentrum MMP: 1e en 3e woensdag van de maand om 10.00 uur. Dauwtrappen met Hemelvaart. Het is inmiddels een traditie dat een werkgroep uit de Geloofsgemeenschap Gendringen van de Verrijzenisparochie en de Protestantse Gemeente Gendringen-Bontebrug met Hemelvaart een gezamenlijk dauwtrappen organiseert. De activiteit mag zich gelukkig in een stijgende belangstelling verheugen. Vele prachtige plekjes uit onze mooie Parochie en Gemeente waren in de fietstocht opgenomen. Via Anholt en Voorst was in Ulft een rustpunt gepland. 29

De koffie stond er klaar en via een vragenlijst werd onze kennis getest en werd op een vogel geschoten. Verder ging de tocht via Gendringen-NetterdenAzewijn-Rafelder naar Varsselder. Wat was het weer en de natuur toch mooi, het groen van de bossen van de Hardenberg, Engbergen en de nieuwe natuur rond de zandafgravingen. Maar ook de opkomende mais, bieten en aardappelen, de drukte van de vogels, de koeien in de wei. Het was genieten. Helaas moesten vele rundveehouders in het gras aan het werk. Hen was geen rustdag gegund. De weersomstandigheden waren dit voorjaar zodanig wisselvallig dat zelfs op Hemelvaart gras gemaaid en geschud moest worden. Maar het droeg wel bij aan de aantrekkelijkheid en de veelzijdigheid van het landschap. Zelfs ruiters kwamen we tegemoet. Zij gaven hun eigen invulling aan het dauwtrappen. De parochiekerk van Varsselder was het einddoel. Daar stonden koffie en broodjes klaar en de afsluiting volgde met een Oecumenische kerkdienst o.l.v. Pastor van der Ploeg en Mevr. Ds. van der Zwaag-Visscher. De deelname was geheel gratis, zelfs de collecte was voor een goed doel. Join 4 Energy, die zich sterk maakt voor onderzoek naar een zeer zeldzame stofwisselingsziekte, mocht voor dit onderzoek € 248,05 ophalen. Helaas had de werkgroep nog wel een teleurstelling. Toos Lohschelder, lid van de werkgroep vanaf het eerste uur, heeft laten weten haar taak voor deze werkgroep te willen beëindigen. De Verrijzenis Parochie zal moeten zoeken naar een opvolger(ster). Wie is bereid? Met het bekend maken van de uitslag van de “quiz” en het vogelschieten werd deze gezamenlijke activiteit afgesloten. Een tevreden deelnemer. Vakantie. Het secretariaat is vanaf 6 augustus tot 3 september op maandagmiddagen gesloten. Ik wens u allen voor nu en de komende vakantieperiode een goede en fijne tijd toe en ik hoop iedereen uitgerust en gezond weer terug te zien bij aanvang van het nieuwe seizoen. Met vriendelijke groet, Hanny Roes-Beumer. Viering bij het Landkruis, zie info onder geloofsgemeenschap H. Martinus Megchelen Werkgroep oecumene


Wijzigingen in de werkgroepen Na jaren van trouwe dienst heeft Riet Geerdink, Kromme Elleboog 2, als wijkcontactpersoon het stokje overgedragen aan Gerda Wissing, Veldweg 25. Gerda zorgt ervoor dat de “krantjes” weer op tijd in de Veldweg in de bus vallen. Bij deze willen wij Riet hartelijk danken voor haar betrokkenheid en inzet in de afgelopen jaren. Wij wensen Gerda veel succes als wijkcontactpersoon van de Veldweg. Het heeft een poosje geduurd om een opvolger te vinden voor André Knaven die wijkhoofd was voor Gendringen-Zuid. Met vreugde geven wij te kennen dat Annelies Krauts, Rozenstraat 21, bereid is gevonden om deze taak op haar te nemen. Zelfs haar man heeft aangegeven bij te springen daar waar nodig is. Namens de Geloofsgemeenschap H. Martinus Gendringen wensen wij Annelies veel succes. Ton Steentjes, wijkcoördinator Gedreven Waar komt de wind vandaan? Waar gaat de wind naar toe? Luister naar de bomen, kijk naar de wolken. Wie verandert zijn richting, wie legt hem het zwijgen op, wie wakkert hem aan? De wind zucht, suist, loeit, schudt en rukt. Vogels laten zich opstuwen. De wind verfrist, duwt, verzet zich. De wind brengt adem van mens naar mens. Mensen die leven als de wind, laten zich drijven, zetten anderen in beweging, zuchten, bidden, protesteren, schreeuwen, worden stil. En mensen, veranderen, worden sterk, dragen anderen, zeggen het voort, brengen verfrissing, geven warmte, komen, gaan, en komen opnieuw, onverwacht, steeds weer anders. Zo zijn mensen die leven als de wind. Bus- en fietsbedevaart naar Kevelaer Iin deze uitgave staat op pagina 8 een artikel over de bus- en fietsbedevaart naar Kevelaer. Opgave voor Gendringen: M. Hoksbergen, Ds. Van Dorpstraat 43, tel. 685653 of B. Oude Elberink, Vondelstraat 3, tel. 683387. 30

RK Geloofsgemeenschap H. Martinus Megchelen Locatieraad Voorziter

Leo Mecking

0315-377658

RK Geloofsgemeenschap H. Martinus Megchelen Pastoor Mölderstraat 4, 7078 BB Megchelen, tel. 0315-377212 Op de tweede zondag van september (9e.) is er weer een Oecumenische viering gepland bij het Landkruis aan de Nieuweweg in Megchelen. Het kerkkoor van Megchelen verleent medewerking. Voorgangers zijn pastor Marcel Smits en dominee H.E. van.der ZwaagVisscher. Nadere bijzonderheden volgen in de uitgave van augustus.


de sacramentsprocessie weer te kunnen houden. Met de Gaven van de Eucharistie, het Lichaam van Christus, trekken we door de versierde straten van ons dorp. Een uitdrukking van het verbond van God met de mensen, dat in Jezus is vernieuwd. Zo dicht komt God bij ons als Brood, voedsel voor ons leven van alle dag. Alle reden tot dankbaarheid om het leven ons gegeven. Op zondag 3 juni waren we er klaar voor. Een inspirerende eucharistieviering met mooie zang van het gemengde koor. De hevige regen zorgde ervoor dat we de processie niet buiten de kerkmuren konden houden. Het werd een rondgang door kerk. Zo konden de bruidsmeisjes toch hun opwachting maken. Het feest was er niet minder om, maar we hopen dat we volgend jaar de processie toch weer buiten kunnen houden. Diaken Cor Peters RK Geloofsgemeenschap H. Walburgis Netterden Locatieraad: Voorzitter Budgethouder

Frank Simmes Carel Kruese

tel 0315-386109

Opgave van gebedsintenties en thuisbezorgen van de H. Communie bij Frans Postma 0315-386254 Zaterdag 7 juli: Afscheidsviering groep 8 basisschool i.p.v. zondag. Em. Deken van Merm. Zondag 19 augustus: Themaviering i.v.m. start voetbalseizoen.

Heilige Drie-eenheid: kermis en processie in Netterden Traditioneel viert Netterden de zondag na Pinksteren kermis. Het Walburgisgilde is al weken van te voren bezig met de organisatie van dit feestelijke gebeuren. In de geloofsgemeenschap rond Walburgis wordt alles uit de kast gehaald om

31

em pastor Morsink draagt het Allerheiligste.


32

parochieblad nr. juli-augustus 2012  

De Verrijzenis Paorchie, parochieblad

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you