JIJ&IK Magazine december 2018 Ons Tweede Thuis

Page 24

& kort nieuws & column

Wetenschappelijk

Hoe kan techn

Sociale Relaties & ICT Vrienden en familie zijn belangrijk voor een goed leven. Technologie kan helpen bij deze sociale relaties.

ANNEMARIE ZUIDWEG, REGIOMANAGER Maatwerk: niet even appeltje-eitje. Of wel? Wij willen graag goed in maatwerk worden. Het is speerpunt voor de komende jaren. Want we zijn ambitieus en onze cliënten hebben behoefte aan zorg en begeleiding die echt past bij wat zij nodig hebben. Dat kan anders zijn dan hoe het nu georganiseerd is. In elk team is maatwerk onderwerp van gesprek en het staat in ons kwaliteitsmagazine. Mooi toch?

Serious game JIJ&IK Een game voor mensen met een lichte verstandelijke beperking of mensen die moeilijk leren. De game leert je om na te denken over je eigen gevoelens en gedachten of over die van een ander. De game bouwen vroeg heel wat creativiteit van de bouwers maar hij is af. Nu gaan we kijken of hij werkt.

Aansluiten & stimuleren

loopt uit de hand! En dan?

Mensen met een ernstige meervoudige beperking kunnen het zelf niet aangeven als de spanning oploopt. Dat maakt het lastig om aan te sluiten bij hun behoeftes. Moderne technieken kunnen daarbij helpen. Er is een vragenlijst gemaakt: Aansluiten & Stimuleren. Deze lijst helpt om goed naar iemands gedrag te kijken en daarop aan te sluiten. De lijst is af en we kunnen hem gaan testen.

Laten we de rust bewaren

Hi Sense app

Voor begeleiders en familie van mensen met een matige tot lichte verstandelijke beperking. De app helpt hen om zich beter in de ander in te kunnen leven. Meer dan honderd medewerkers en een aantal ouders hebben de app getest. De uitkomsten worden nu geanalyseerd.

Maar eh…. dat alles maakt maatwerk nog geen eenvoudige opdracht. Wat de een prettig vindt, kan de ander flink in de weg zitten. En wat als de oplossing buiten de kaders van huisregels of wetten valt? Risico’s oplevert? Wie is verantwoordelijk? Straks wil iedereen dit-of-dat en dan past het allemaal niet meer in het huis of de planning of het budget… Dat

Begin bij de cliënt zelf en zijn familie: hun creativiteit is samen met die van professionals steeds verrassend groot!

Praat niet eindeloos, maar ga aan de slag met een paar concrete afspraken. Probeer uit. Neem de ruimte voor maatwerk en geef diezelfde ruimte aan anderen. Soms zitten we wel heel erg op elkaar te letten hè, dat is voor niemand echt fijn.

Kijk verder dan je eigen locatie. Er zijn op elke locatie wel leuke voorbeelden.

Tenslotte: vier de successen! Doe dat trots in je team, maar ook op

EMB & ICT

onstweedethuis.nl/goed-leven. Daar gebeurt van alles.

De wereld veilig, begrijpelijk en toegankelijk maken met hulp van ICT.

Ik wens jullie veel (maat)werk-plezier!

Thuis Thuis Tweede Tweede OnsOns 24| 24| 20182018 december september