Page 1

Hoogte op de

25 e jaargang • nummer 1 • februari 2014

25 JAAR


GOLF EN KUNST SCOREN Een hole-in-one slaan en het creëren van beeldende kunst liggen in het Lage Bergse Bos dichterbij dan men veronderstelt. Het is in beide gevallen een kunst op zich. Met de beeldende kunst voor ogen zorgt een bezoek aan Artihove voor beleving. Op een oppervlakte van ruim 30.000 m² wordt vakmanschap zichtbaar gemaakt door kunstenaars, die creativiteit, kunst en ambacht samenvoegen. Artihove heeft naam gemaakt met het vervaardigen van creatieve en kunstzinnige objecten. Van bronzen (tuin)sculpturen en porseleinen kunstvoorwerpen tot keramiek, litho’s en zilveren sierraden. Geschenken die zonder uitzondering ontworpen zijn vanuit een gedachte of gevoel. Dit maakt deze geschenken extra persoonlijk en verrassend! Artihove vervaardigt tevens sculpturen in opdracht. Zo heeft topkunstenaar Corry Ammerlaan al vele bijzondere kunstwerken en awards ontworpen voor internationale bedrijven, maatschappelijke organisaties

Studentchauffeur – Directiechauffeur – Auto + chauffeur Zakelijk – Woon-werk – Blessure – GOLF – Restaurant

www.pantarij.nl

010 - 413 72 30

Postbus 4353 3006 AJ Rotterdam Straatweg 124, 3051 BM Rotterdam t 010 4522767 / f 010 4524531 www.vsadvocaten.nl

Uw slagvaardige advocaten.

en bij sportevenementen zoals Golftoernooien. Met een uitbreiding in wording biedt Artihove binnenkort gastvrijheid in een fraai gelegen restaurant waar kunst en culinaire genoegens de boventoon voeren. Met smaakvolle accommodaties waar meetings, workshops en kunstdemonstraties kunnen worden gehouden. Dit in een ambiance waarbij een eiland op het landgoed met een diversiteit aan tuinen een centrale rol vervult in bezinning, natuur en ontspanning in het drukke bestaan. Het gaat bij Artihove onverminderd om creëren, geven en beleven..!

Inlichtingen en reserveringen: Artihove Art Centre - Hoeksekade 162, 2661 JL Bergschenhoek - Tel. 010 - 529 60 60

WWW.ARTIHOVE.NL


ZILVER

club. ikkelingen binnen de geldt ook voor de ontw t Da . ke ra sp jks bh eli nieuwd clu uis n winter is nauw en binnenkort een ver sen en m Het is eind februari, va e uw nie o, log jaar stopt e naam met een nieuw bij het oude. Na drie es all t nie jft bli te We kregen een nieuw og van Op De Ho ‘gewoon’ naast ie. Zelfs bij de redactie deed het redactiewerk Ze er. ov met een heuse brasser ak ta ar ha ik de ingeslaeindredactrice en neem ben zeker van plan op ik et, inz je or vo Marieke Vollebregt als nk e, heel veel da tikelen en mooie een hele klus. Mariek met lezenswaardige ar en rd wo haar baan en dat is ge ’ sy los g ‘ te ech rzijds ont. Ons clubblad is een tikelen insturen. Ande ar n hu die ies iss gen weg verder te gaan m tie en de com ring in binnen- of het werk van de redac goed verhaal, golferva een u eft foto’s. Enerzijds is dat he s, Du . ers lez dragen van individuele r al te graag. vangen we graag bij . We plaatsen ze maa ten we s on t aan. In elk numhe t laa , o’s fot daar veel aandacht we n de ste buitenland of mooie be rd aa ter en ui op de achons zilveren lustrum l) wordt teruggeblikt we oe (h sch lgi sta 2014 is het jaar van no n waarin ie heeft bedacht dels een lustrumkater e de Lustrumcommiss di en rev mer doen we dat mid sch be en rd wo r ook de activiteiten terliggende jaren maa en. ak m te gelopen 25 jaar heeft r leuk jaar van die onze club in de af s ter zit om er vooral een supe or vo de et m n en door een lang inter view aa dat er achter de scherm en is re ecu sin In deze editie treft u en ge zitter zijn eens te meer dat voor blijven golfen. gehad. Hieruit blijkt onze rondjes konden we t da en geschiedenis, rg zo te r om ervoo mooie golfbanen, de de er ov we en hen hard gewerkt is lez d, ar Thailan ies gaan we dit keer na In de rubriek Golfstor verbouwing van Er is een verslag over de lo! po en nt fa oli … en wordt als ons de gewoonten hopelijk even gezellig en n zie at ga uit ic het clubhuis dat er ch t hoe de pinposities commissaris beschrijf an ba ze On . en m rko er de tweede tijdelijke onde issie ons informeert ov m m Co R H& de jl wi bepaald worden , ter nis weer op de proef ngen en onze regelken igi ijz elw reg e tst laa inmiddels clubreferee, de ‘hangen’ met Joost, die te lijn de n aa om stelt. Ikzelf had de eer erse commissies zich en is. Verder laten div rd wo ge r pe op dt rel een echte we iteiten. ormatie over hun activ niet onbetuigd met inf ling bekend van de blad werd de aanstel t he n va n ke uk dr t w. Ook dat Net voor he voor een kort inter vie eg no ge n de Re er. nieuwe clubmanag keer per jaar or een blad dat drie Vo te. og Ho De Op ze is het toch leest u in de tueel te zijn. Hiermee ac jk eli og m on t as verschijnt is het ha aardig gelukt!

Colofon Fotografie: Rob van Nuijsenburg, Marga Noorman, Frits Louw, e.a. Druk: MediaCenter Rotterdam, Rotterdam

Receptie: 010 522 00 52 Baaninfo: 010 522 19 62, vanaf 08.30 uur Website: www.rottebergen.nl E-mail: info@rottebergen.nl

Redactie Golfclub De Hooge Rotterdamsche: Thijs Beetstra • Benedicte Hermans Evert Hummelen • Marga Noorman Rob van Nuijsenburg

Ingezonden artikelen, brieven en mededelingen zijn van harte welkom. Anonieme bijdragen worden niet geplaatst. De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden artikelen te weigeren, dan wel aan te passen.

Redactie-adres: Lamsrustlaan 157, 3054 VG Rotterdam Tel.010 5248152 0681088338 e-mail: thijsbeetstra@hotmail.com

Golfclub De Hooge Rotterdamsche Rottebandreef 40 2661 JK Bergschenhoek Website: www.hoogebergsche.nl

Advertenties: RD@hoogebergsche.nl Telefoon 010 522 07 03

Secretariaat: Marlene Vreeke Telefoon 010 522 07 03, ma, di, do, vr 08.30-13.00 uur E-mail: secretariaat@hoogebergsche.nl

Bestuur van De Hooge Rotterdamsche: Voorzitter: Ajo Duymaer van Twist 06-22281264 Vice voorzitter: Frans van der Meché 06-54260624 Secretaris: Tineke Hummelen-Wassenaar 06-51255075 Penningmeester: Joost Koedoot 06-53174007 Bestuurslid: Edwin Groeneveld 06-54982350 Bestuurslid: Robert Meijn 06-33315022 Bestuurslid: Henk Uilenreef 06-49690208

Op De Hoogte is een periodieke uitgave van Golfclub De Hooge Rotterdamsche 25e jaargang, nummer 1, februari 2014. Op de Hoogte verschijnt 3x per jaar.

Vormgeving en lay-out: MediaCenter Rotterdam, Rotterdam

DEADLINE VOOR HET VOLGENDE NUMMER: VRIJDAG 9 MEI 2014

FEBRUARI 2014 • OP DE HOOGTE • PAGINA 3

Thijs Beetstra


Verbouwingshandicap?? Ben van der Sluis adviseert u graag.

Grindweg 90-96 Prins Willemstraat 29 3055 VD ROTTERDAM 2584 HT DEN HAAG T (010) 278 11 00 T (070) 351 42 21 E-mail: rotterdam@hlb-denhartog.nl E-mail: denhaag@hlb-denhartog.nl www.hlb-denhartog.nl

In 2012 kost een driedaags Golfarrangement € 275.00 p.p. 2 overnachtingen in luxe kamer met terras/balkon met Panorama-uitzicht 2x uitgebreid ontbijtbuffet 2x 4-gangen diner ‘Table d'hote’ 2x greenfee bij een van de golfbanen in de omgeving 2x ‘fairway’ lunchpakket Logobal en Bio Tees

De Zevende Heerlijkheid: hét golfhotel voor de fijnproever! Hotel De Zevende Heerlijkheid is het golfhotel in de regio voor de genietende golfer! Het hotel is rustig gelegen en biedt zomede ook een goede nachtrust. Onze gasten worden verwend met een vers ontbijt en een heerlijke keuken. In de Euregio liggen maar liefst acht golfbanen waarmee wij voordelige greenfeeprijzen afgesproken hebben. Ons team heeft ruime ervaring met het golfspel en kan zodoende de golfende gast optimaal informeren en adviseren over de golfbanen. Wij zorgen bovendien voor al uw golfreserveringen.

Hotel De Zevende Heerlijkheid

Grensweg 9 6277 NA Slenaken 043-4573259 info@zevendeheerlijkheid.nl www.zevendeheerlijkheid.nl

Ook op de volgende baan krijgen onze gasten Greenfee-korting: Golf & Country Club De Zuid Limburgse


VAN DE VOORZITTER De Hooge Rotterdamsche Een markant moment want met deze Het nieuwe, tijdelijke onderkomen in het drinaam gaan we vanaf dit jaar de toekomst vingrange gebouw wende heel snel. Gezellig in. We sluiten een lange periode af, waaren knus hoorde je al snel en het is er goed toeven. in we ons hebben ingezet om een andere structuur en een betere zeggenschap te Niet alleen hebben we een nieuwe naam, ook realiseren. Dat ging niet vanzelf, maar hebben we een nieuw logo en op het moment Ajo Duymaer van Twist dankzij de inzet van velen, is dat gelukt. Voorzitter dat u deze column leest zult u ook gemerkt Je zou kunnen zeggen dat we er 25 jaar hebben dat we nieuwe websites hebben die u over gedaan hebben om op eigen benen en greenfeespelers beter informeren over de actualiteit en over arrangementen. te staan. Een beetje lang misschien, maar nu is het zover. En beter laat dan nooit.

We hebben als nieuw bestuur een tienpuntenplan opgesteld en vervolgens een beleidsplan, een jaarplan en de begroting voor 2014. In een levendige algemene vergadering heeft het bestuur de plannen voor de toekomst uiteengezet. Die zijn met brede steun aanvaard. Dat is goed om te constateren want het bestuur is er voor de leden en natuurlijk is het belangrijk dat de koers door de leden wordt gedeeld, ook al realiseer ik mij dat er leden zijn die op onderdelen andere keuzes gemaakt zouden hebben. Langzamerhand wordt zichtbaar waar we in investeren. De restyling van het clubhuis vordert en zal begin maart klaar zijn. Voor het nieuwe seizoen hebben we dan een schitterend onderkomen. Nieuwe kantoorruimte voor de medewerk(st) ers, nieuwe kleedkamers met meer lockerruimte, een nieuwe, open keuken waardoor we veel meer mogelijkheden krijgen om met de horeca alle activiteiten op onze baan goed te kunnen ondersteunen met een natje en een droogje. Een nieuw restaurant en brasseriegedeelte en een nieuwe inrichting van de bar. Voorwaar een resultaat om trots op te zijn. En met de nieuwe horecabezetting zullen de leden en gasten op onze baan ervaren dat wij een gezellige, gastvrije baan zijn waar je graag terugkomt, maar beter nog waar je lid van wilt zijn (en worden). Het was wel even wennen toen we de nieuwjaarsreceptie niet in ons letterlijk(!) oude vertrouwde clubhuis hielden.

2014 is een heel bijzonder jaar. Niet alleen door de nieuwe structuur en de nieuwe naam maar ook omdat 2014 het jaar is van het:

Lustrum Wij vieren het vijfde lustrum. ‘ Al 25 jaar op Hoog Niveau’ luidt het motto van de lustrumcommissie. Onze golfvereniging bestaat 25 jaar, want voor het lustrum tellen we de jaren vanaf het ontstaan en dat blijven we doen. Het goede doel waar we in dit lustrumjaar aandacht aan zullen besteden is De Nederlandse Vereniging voor Gehandicapten Golf. De NGG zet zich in om het golfen voor gehandicapten te propageren en op een hoger plan te krijgen door de beginnende golfer te begeleiden en zo de mogelijkheid te bieden om kennis te maken met de golfsport, en door te ondersteunen en begeleiden bij topgolf. Hiervoor is natuurlijk geld nodig en daar zullen wij tijdens ons lustrumjaar op verschillende manieren aan bijdragen. Het lustrumprogramma ziet u op de website. Noteer alvast de activiteiten in uw agenda. De openingslustrumwedstrijd is op 30 maart. Daar hoop ik heel veel leden te treffen, ook al omdat we op die datum het vernieuwde clubhuis officieel in gebruik nemen. Laten we er met elkaar een mooi jaar van maken.

FEBRUARI 2014 • OP DE HOOGTE • PAGINA 5

De nieuwe naam zal nog even wennen zijn. Toch is het een belangrijke verandering en een belangrijke keuze. Het markeert het nieuwe begin, de nieuwe start, waarbij we het roerige verleden achter ons laten en ons richten op de toekomst. Het markeert het moment dat wij als eigenaren van de baan zelf onze toekomst kunnen bepalen. Met nieuw elan en met steun en inzet van heel veel leden. Van U.

In maart start de nieuwe clubmanager, Hans Wognum. Ik wens hem veel succes. In maart eindigt ook de periode waarin minder kan worden gegolfd. Tijd om meer aandacht te besteden aan het oefenen van de techniek. Voor de betere golfers start de competitie. Onze teams wens ik ook veel succes en ik hoop dat we veel kampioenschappen kunnen vieren.


VERBOUWING CLUBHUIS Zoals u waarschijnlijk heeft gezien of gehoord is de verbouwing van ons clubhuis in volle gang. Er zijn maanden aan voorafgegaan om alles in kaart te brengen, te ontwerpen en te begroten. Na toestemming van de leden op de ALV, hebben we nog enkele verzoeken tot aanpassingen kunnen inwilligen en zijn we begonnen met het offertetraject en de onderhandelingen met de leveranciers. Zoals aangegeven in de presentatie tijdens de ALV, zijn alle leveranciers nauw betrokken bij het project en werken ze allemaal vanuit een sponsorgedachte. Dit was nodig om alles te kunnen uitvoeren. Het benodigde bedrag is aanzienlijk, maar we moeten er ook heel veel voor doen. Ieder dubbeltje wordt 3 x omgedraaid en dan pas uitgegeven. Er zijn altijd tegenvallers, die je ook moet kunnen opvangen. Ik heb ooit eens van een ‘marketing directeur’ gehoord, dat je met andermans geld net zo moet omgaan als met je eigen geld. Dit heb ik altijd goed onthouden. Er zijn al leveranciers en andere betrokkenen, die nerveus worden als ik over het budget begin. Dat is goed en dat moeten we zo houden.

Edwin Groeneveld

FEBRUARI 2014 • OP DE HOOGTE • PAGINA 6

Gelukkig hebben we een geweldig bouwteam en is er een goede chemie. Mensen zijn complementair aan elkaar, er wordt hard gewerkt en de sfeer is goed. Omdat het een enorme klus is, hebben we Harry Bergwerff aangetrokken, die het werk voor ons begeleidt. Harry weet waar Abraham de mosterd haalt, heeft alles onder controle en zorgt bovendien voor slimme oplossingen en aardige besparingen. Daarnaast is Paul Bergers een enorme steun. Ik kan gerust stellen, dat ik het zonder hem niet had kunnen uitvoeren. Erik Diekmeier van Breijer heeft zich vanaf het begin betrokken getoond. Hij heeft er voor gezorgd, dat we een mooie deal met Heineken hebben kunnen

sluiten. Zwanenburg heeft als businessclublid zijn beste beentje voor gezet, zij leveren voor een zeer gunstige prijs een schitterende keuken. Last but not least heeft Stephen Versteegh voor een zeer scherp tarief een schitterend ontwerp gemaakt. Allen verdienen onze bijzondere dank. De belangrijkste leveranciers komen uit de businessclub en leveranciers die nog geen lid waren zijn uitgenodigd om dit alsnog te worden en niet zonder resultaat. Niet alleen de leveranciers met betrekking tot de verbouwing zijn zo benaderd, maar ook leveranciers uit de horeca, zoals Smit, Dorlas en Heineken. Dit soort projecten kun je niet uitvoeren met leveranciers, maar je hebt partners nodig, die willen meedenken en

het extra stapje kunnen zetten, als het nodig is. Die partners hebben we gelukkig bij elkaar weten te krijgen. In de loop van het proces zijn Eric (onze nieuwe chef) en Dennis (onze nieuwe horecamanager) aangesteld. Zij hebben er direct hun schouders onder gezet, vooral waar het de keuken en de bar betreft. In de week van 6 januari is Breijer begonnen met slopen en aan het einde van die week was er weinig meer van het oude clubhuis te herkennen. Op dit moment is de opbouw in volle gang en hopen we begin/half maart klaar te zijn. Toen ik dit stuk in januari in moest leveren was er nog geen zicht op de exacte oplevering. Ik hoop alleen maar, dat u (en ik ook) tijdens het lezen van dit stuk de eindstreep al in zicht heeft zodat we binnenkort kunnen genieten


van een volledig vernieuwd clubhuis met alle faciliteiten. Op dit moment zijn we nog druk bezig met de planning, de laatste leveranciers en het uitwerken van de plannen voor de nieuwe bar. Maar ook daar heb ik alle vertrouwen in. Hoewel ik al aardig wat ervaring heb opgedaan met verbouwingen, blijft het een spannend proces. Gaan we het

halen binnen de gestelde tijd en het budget en hoe zal het er straks in het echt uitzien? Tijdens het proces worden de contouren van het eindresultaat zichtbaar en komen de materialen en de kleuren bij elkaar. Tijdens de opbouw is het voortdurend focussen, inleven en op details letten. Hoewel er goede mensen aan werken, die er over nagedacht hebben, blijft het spannend, want hoe is het na de oplevering? Daarna wordt het wennen aan de

nieuwe omgeving, de routing, de sfeer en hebben we tijd nodig om het ons weer eigen te maken. Een heleboel zaken zullen mooi zijn en een verbetering, maar ook zullen er zaken zijn, die anders opgelost hadden kunnen worden. Maar dat heb je met ieder project. De kunst is om te focussen op en te genieten van hetgeen goed en mooi is. Wij zijn er van overtuigd, dat we een clubhuis neerzetten dat aansluit bij de huidige en toekomstige tijd en dat we veel leden en gasten goede faciliteiten kunnen bieden. We hebben er veel tijd, energie en passie in gestoken en we hopen, dat u dat straks zult terugzien.

LADIES NIGHT IN HET LUSTRUMJAAR 2014 Deze avond is voor alle ladies, die één keer in de veertien dagen een gezellige avond met elkaar willen doorbrengen. ‘De Hooge Rotterdamsche’ bestaat dit jaar 25 jaar en het wordt een geweldig jaar met nieuwe verrassingen en wedstrijden, georganiseerd door de diverse commissies.

ker is ben je weer binnen. Na afloop van het spelen gaan we met elkaar borrelen en sommige ladies blijven ook eten. En natuurlijk hopen we dan, dat iedereen met een tevreden gevoel naar huis gaat.

Onze Ladies Night gaat er tegenaan in dit lustrumjaar!

Dus het gaat om: een keer in de veertien dagen een rondje spelen, borrelen en lekker eten. Kortom een ontspannen avond met ladies, die even géén zin hebben om 18 holes te spelen.

We spelen ’s avonds negen holes (misschien na je werk) en voordat het don-

We starten op woensdag 9 april tussen 17:00 u. en 18:00 u.

Vanaf woensdag 7 mei tussen 17:30 u. en 18:30 u. Iedere keer hebben we een winnares en om het lustrumjaar een feestelijk tintje te geven, hebben we een speciale extra prijs. Alle dames zijn van harte welkom! Aanmelden kan via de website. Voor overige vragen en afmelden: evelineluger@gmail.com of 06-13247317

FEBRUARI 2014 • OP DE HOOGTE • PAGINA 7

Ik wens u een fijn golfseizoen.


EVEN VOORSTELLEN: Hans Wognum, onze nieuwe Clubmanager Golfsite.nl, dat samen met WegenerGolf werd gemaakt. Na twee jaar ben ik terecht gekomen bij de familie Van Eerd, die behalve de Jumbo supermarkten ook enkele golfwinkels, toen nog London Golf Centre, bezat. Ik ben gestart met een project om alle golfartikelen, die werden verkocht, in te voeren in een nieuw computersysteem. Tegelijkertijd nam ik zitting in een denktank, waaruit uiteindelijk de winkelformule van Jumbo Golf is voortgekomen. Daarna mocht ik de implementatie ervan voor mijn rekening nemen. Zo werden de winkels in Bunnik en Rotterdam omgebouwd naar Jumbo Golfwereld. Daarna volgde een vestiging in Heerlen en een baanshop in Nistelrode.

FEBRUARI 2014 • OP DE HOOGTE • PAGINA 8

Thijs Beetstra Vlak voordat de kopij voor deze editie van Op De Hoogte naar de drukker gaat krijgen we het bericht dat er een nieuwe Clubmanager is aangenomen en omwille van de actualiteit willen we graag nader met hem kennis maken en het interview ‘meenemen’ voor publicatie in ons blad.

en ik proberen ons leven weer op de rails te zetten en dat lukt goed. Hij slaat zich goed door zijn HAVO examenjaar heen, gemotiveerd door zijn moeder. Voor mij is het hetzelfde. Ik ben ook zo snel mogelijk weer aan de slag gegaan. Het is de spirit van de familie, met een positieve blik naar de toekomst, schouders eronder en gáán.

Ben je Noord-Hollander, gezien je achternaam? Nee ik heb geen Noord-Hollandse roots, ik ben 47 jaar geleden geboren in het Noord-Brabantse Rucphen maar woon nu in Krimpen aan den IJssel.

Wanneer ben je gaan golfen? Ik ben in 1996 gestart met golf, geprikkeld geraakt door het spelletje en kon in 2000 lid worden van, toen nog Golfclub Van Rijckevorsel, nu Hitland, op het moment dat de baan van negen naar achttien holes ging.

Ben je getrouwd en heb je kinderen? Ik woon samen met mijn bijna 17-jarige zoon Mick. Hij is geadopteerd en is van Chinese afkomst. Hij is in Nederland geboren, direct na zijn geboorte lag hij in onze armen. In oktober vorig jaar is mijn vrouw plotseling overleden. Mick

Wanneer ben je professioneel betrokken geraakt bij golf? In 2002 ben ik gaan werken bij Equipe Golf, uitgever van golfboeken en golfuitgaven, bekend van o.a. het N.G.F. boekje ‘Golf In Nederland’, waar alle golfclubs van Nederland in te vinden zijn en

En na Jumbo overgestapt naar Sanoma? Na Jumbo Golf heb ik korte tijd als gedetacheerd verkoper gewerkt, verhuurd aan bedrijven om hun sales teams slagvaardiger en succesvoller te maken. Maar door WegenerGolf werd ik gevraagd om terug te keren naar de golfmedia. Zij zouden worden overgenomen door Sanoma. Dat was een uitdaging, die ik niet kon weerstaan. Als Accountmanager bij de tijdschriften Golfjournaal, Golfers Magazine, de site Golf.nl (en ook het K.N.H.B.-platform Hockey.nl) heb ik een groot netwerk in en om golf kunnen opbouwen. Nu, na bijna acht jaar, stop ik daar en begin ik op 1 maart bij De Hooge Rotterdamsche als Clubmanager. Het is een functie die ik al langer op mijn verlanglijstje had staan. Bij Hitland ben je zeer actief geweest in commissies en het bestuur, is het niet? Klopt, ik heb 13 jaar in diverse commissies gezeten, zoals de wedstrijdcommissie en de redactiecommissie en was regelcommissaris en examinator. Ik ben zeven jaar voorzitter geweest en was destijds de op een na jongste voorzitter van een golfvereniging van Nederland. Overigens hebben Hitland en De Hooge Rotterdamsche een speciale band. De


allereerste wedstrijd in verenigingsverband, toen nog als Golfclub van Rijckevorsel, is hier in 1994 gespeeld. Wat heb je geleerd tijdens je werkzaamheden als vrijwilliger bij Hitland? Belangrijk is dat de leden en gasten centraal staan en dat alle afdelingen, zoals horeca, golfschool en vereniging hetzelfde doel nastreven: iedereen een hele fijne tijd bezorgen! Voorkomen moet worden, dat ieder vanaf zijn eigen eilandje opereert. Eén aanspreekpunt voor alles. Door klanttevredenheidsonderzoek ontdekken we wat we kunnen verbeteren, maar ook om bepaalde tendensen te kunnen waarnemen, waarop ingespeeld kan worden. Deze informatie helpt het bestuur om de juiste richting te kiezen. Ik heb in die periode veel contact gehad met andere clubmanagers en voorzitters uit de regio. De A.L.V.’s van de Nederlandse Golffederatie zijn ook uitstekende gelegenheden om elkaar te leren kennen en veel van elkaar te leren.

Heb je ook nog kunnen golfen? Gelukkig wel. Ik heb ooit nog eens in Heren 1 gespeeld. Tegen alle verwachtingen in nog aardig ook. Ik heb momenteel een handicap van 14,1 maar heb door alle clubverplichtingen te weinig tijd gehad om les te nemen. Dat is en blijft absoluut iets om aan te pakken. Het is ook hard nodig! Waar, denk je, moet aan gewerkt worden bij De Hooge Rotterdamsche? Het imago is een punt van aandacht. Zaken die heel goed zijn, worden vaak te weinig gewaardeerd of gedeeld met anderen. Zowel naar binnen als naar buiten toe. The Old Course op St. Andrews is een golfbaan, waar sommige holes langs de drukke wegen en oude gebouwen van het dorp liggen. De afslag bij hole 17 wordt door een immens reclamebord op de zijkant van het hotel ontsierd. De Hooge Rotterdamsche is gelegen in een prachtig en rustig natuurgebied. Het is er bosrijk en kent zuid Nederlandse hoogteverschillen. Als een golfer gevraagd wordt mee te gaan

naar the Old Course in St.Andrews of naar De Hooge Rotterdamsche, kiezen meer mensen voor een ronde op St. Andrews. Dat is wat imago doet. In ons geval is Rotterdam het merk, waar we op kunnen aanhaken. Net zoals bijvoorbeeld de Erasmusbrug, de Euromast en De Kuip dat doen. De Hooge Rotterdamsche hoort ook thuis in dat rijtje. Om dat te bereiken zullen we de clubleden en gasten moeten wapenen met de tools die nodig zijn om uit te dragen wat we te bieden hebben. Wat onze rol in het Rotterdamse is. Het clubblad en de website spelen daar een belangrijke rol in. Na elk bezoek hoort er immers een gevoel te zijn van plezier, gezelligheid en gastvrijheid. De herinnering van drie golfmoppen bij de bar. Een plek waar je graag blijft hangen om met leuke, enthousiaste mensen te eten. En een verlangen om weer snel terug te keren naar onze Hooge Rotterdamsche. Wij wensen Hans veel succes in zijn nieuwe functie.

George Smittenaar De stichting ‘Old Grand-Dad Club’ Nederland (kortweg OGD) is opgericht in 1974 met het doel sport-, spel- en bewegingsactiviteiten voor gehandicapte kinderen te steunen. Deze steun wordt mogelijk gemaakt door de jaarlijkse donaties van meer dan 6000 golfende grootvaders, verdeeld over de ruim 100 bij de NGF aangesloten golfverenigingen. Bij onze vereniging zijn inmiddels bijna 50 grootvaders al jarenlang enthousiast begunstigde van de OGD Club. Zij doneren daarvoor jaarlijks minimaal € 20,-, maar in verband met ons bijzon-

dere lustrumjaar zal € 25,- zeker op prijs worden gesteld. De OGD Club ontvangt niet alleen donaties, maar houdt ieder jaar voor de participerende leden van de golfverenigingen, speciale OGD wedstrijden. De winnaars van de clubwedstrijden gaan naar de regiowedstrijden, waar uitgemaakt wordt wie aan de landelijke finale mag deelnemen, om uiteindelijk gekroond te kunnen worden als winnaar van de OGD-wisselbeker! De clubwedstrijd van ‘De Hooge Rotterdamsche’ wordt op maandag 2 juni 2014 gespeeld tijdens de gebruikelijke Herendag. De regiowedstrijd wordt gespeeld op maandag 21 juli

2014 op de ‘Noordwijkse’ (!) en de landelijke finale op maandag 4 augustus 2014 bij Cromstrijen! Beste Hooge Rotterdamsche GrandDads, noteer alvast 2 juni 2014 in jullie agenda’s of smartphones! En zijn er Grand-Dads, die zich nog niet voor dit goede doel hebben opgegeven, meldt u zich dan snel aan bij de OGD clubconsul George Smittenaar (george.sans.s@planet.nl). Ook kan bij hem nadere informatie worden verkregen, zeker als deze verband houdt met ideeën die in de lijn van het doel van de stichting OGD liggen: Het steunen van sport,spel- en bewegingsactiviteiten voor gehandicapte kinderen!

FEBRUARI 2014 • OP DE HOOGTE • PAGINA 9

GROOTVADERS, WAAROM ZOU U GEEN LID WORDEN?


GOLFSTORIES

GOLFEN IN HUA HIN - THAILAND........HET SMAAKT NAAR MEER!

FEBRUARI 2014 • OP DE HOOGTE • PAGINA 10

Marga Noorman

Niet alleen de golfbanen zijn aantrekkelijk in Thailand, maar alles er om heen smaakt naar meer! Het land, het klimaat, de gastvrijheid van de mensen, Thaise kunst, cultuur en literatuur....... and last but not least de heerlijke keuken. Er is geen enkel land, waar zoveel zorg en aandacht wordt besteed aan de gerechten, die met verfijnde kruiden worden klaargemaakt. Beroemd is de Thaise keuken en in sommige steden worden kookcursussen aangeboden, waar toeristen zich op

kunnen uitleven. Het is een avontuur om zelf een markt te bezoeken, alles in te kopen voor de lunch of het diner en een maaltijd in elkaar te ‘draaien’, onder toeziend oog van een topkok. Zelfs voor mensen die niet van koken houden …..zoals ondergetekende, was het een ‘eyeopener’ om dit eens mee te maken. Er gaat een (vr)eet-wereld voor je open! Geschiedenis is mijn lievelingsvak, dus hierbij een korte inleiding: Hua Hin is de eerste en dus oudste bad-

plaats van Thailand. De stad ligt in het noordelijke deel van het Maleise schiereiland aan de Golf van Thailand, ongeveer 200 km. ten zuiden van Bangkok. De naam Hua Hin betekent in het Thais: ‘Stenen hoofd’. Het is afgeleid van het feit, dat er vele fraaie grote stenen en kleine rotspartijen over het strand verspreid liggen. Hua Hin lijkt totaal niet op de andere, bekende lawaaiige badplaatsen in Thailand, want hier heerst rust, er is ruimte, goed publiek, een heerlijk subtropisch klimaat en natuurlijk niet te vergeten zijn er prachtige golfbanen! Op dit moment zijn er in de omgeving van Hua Hin circa 12 topgolfbanen! Hua Hin werd ontdekt als resort in 1920 door de toenmalige koning, Rama de Zesde en werd meteen een koninklijke badplaats. In de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw waren kuuroorden overal ter wereld zeer in de mode. Zo werd Hua Hin populair bij de Thaise adel, de ‘high society’ van Bangkok en de buitenlanders. De koning bouwde er in 1923 zijn zomerpaleis, beter bekend als: ‘Het Paleis van Liefde en Hoop’.


‘Royal Waiting Room’ wordt nog steeds gebruikt als ontvangstruimte voor de koninklijke familie, als deze met de trein naar Hua Hin komt. De eerste spoorwegverbinding van Hua Hin met Bangkok werd aangelegd in 1922.

Hua Hin beschikt over een levendige vissershaven, waar dagelijks verse vis wordt aangevoerd. En als u geen visliefhebber bent, dan zijn er genoeg andere gerechten. Op de nachtmarkt is van alles te bestellen, er is een overvloed aan eetstalletjes. Verder is er van alles te koop, van goedkope kleding tot CD’s. In de stad rijden niet alleen auto’s en stadsbussen, maar ook tuk-tuk’s en scooters met soms hilarische bijrijders. Honden en dan vooral poedels worden vervoerd op de benzinetank van de motoren, keurig geknipt, geverfd en gewatergolfd!

Nagenoeg in het centrum van Hua Hin, achter het treinstation, ligt ook de eerste openbare golfbaan van Thailand: The Royal Hua Hin Golf Course. Aangelegd in dezelfde periode als het zomerpaleis van de koning en het treinstation.

Als u de sfeer wilt proeven van Hua Hin uit de jaren twintig, ga dan naar het mooiste en oudste treinstation van Thailand, gebouwd in 1924 door een Schotse spoorwegingenieur. De

Thailand is bijzonder populair als golfbestemming Iedere golfbaan heeft zijn vrouwelijke caddies, die gekleed gaan in de kleuren van die baan. De dames zijn allemaal op het ergste voorbereid, n.l. de zon! Van top tot teen zijn ze bedekt, ze hebben zelfs handschoenen aan. Hun gezichten zijn geplaveid met ‘blanketsel’ (een wit poeder), om maar niet bruin te worden en geen rimpels te krijgen. Blank zijn en blijven is de grootste wens.

FEBRUARI 2014 • OP DE HOOGTE • PAGINA 11

Als bewaking liggen, een kilometer uit de kust, talrijke schepen van de Thaise marine. De groene lichten ‘s avonds op de schepen bieden een prachtige achtergrond voor mensen, die aan het strand ergens dineren in de vele visrestaurants.


Voor de tweede keer (de eerste keer in 2010) zijn we in oktober 2013 naar Hua Hin afgereisd om te golfen. Nu hadden we besloten om twee weken te gaan, i.p.v. een week. Vanwege het tijdsverschil en de lange vlucht is één week wel erg kort. Ook deze keer kozen we voor het geheel in Thaise stijl gebouwde ‘Anantara Hua Hin Resort’, aan het strand. We voelden ons meteen weer thuis. De eerste dagen kregen we het wel een beetje benauwd, want de weersvoorspelling was bijzonder slecht. Een tyfoon uit China heeft twee dagen tegen de kust gebeukt met storm en veel regen; het strand voor ons appartement was niet meer te zien, vanwege de hoge vloed. Maar aan alles komt een einde en na twee dagen kwam de zon gelukkig weer tevoorschijn.

FEBRUARI 2014 • OP DE HOOGTE • PAGINA 12

Elephant polo tournament in Hua Hin ‘Anantara Resort’ organiseert sinds 2001 ieder jaar de ‘Kings Cup’, een olifantenpolo-wedstrijd. Het toernooi wordt ieder jaar bijgewoond door de Koninklijke Familie en andere hoogwaardigheidsbekleders. Teams van over de hele wereld nemen er aan deel. Het is één van de grootste charitatieve evenementen geworden, met als doel het verbeteren van de Thaise olifantenpopulatie. Het leven van een Thaise olifant kan soms heel hard zijn. Ze moeten door het drukke verkeer van b.v. Bangkok en toeristische gebieden wandelen, vaak zonder schaduw, voldoende voedsel of water. In 2013 namen circa 50 straatolifanten deel aan de ‘Kings Cup’ in Hua Hin.

Ze worden tijdens het toernooi goed gevoed en krijgen medische verzorging. De ‘mahout’ is de begeleider, hij traint de olifanten. Een groot gedeelte van het ingezamelde geld wordt nu besteed aan de bouw van het eerste olifantenziekenhuis in Krabi (Z-Thailand).

EEN KORTE BESCHRIJVING VAN DE DIVERSE GOLFBANEN The Royal Hua Hin Golf Course Met antiek treinstation, reeds hierboven beschreven. Het is een typische ouderwetse golfbaan uit begin jaren twintig van de vorige eeuw. Er was een aantal goede caddies, maar het merendeel was niet bijster kundig. Ze werkten natuurlijk allemaal voor ‘de tip’, maar op deze baan lag het er wel dik bovenop. Zwerfhonden lagen in de bunkers te slapen en de apen slingerden zich door de bomen, wat natuurlijk erg leuk was. De apen mochten niet gevoerd worden, omdat ze nogal agressief waren. Dit in tegenstelling tot ‘onze’ vossen, die blijven bedelen en zelfs het brood uit je golftas stelen.

Palm Hills Golf Course Geopend in 1991. De baan doet denken aan een Schotse linksbaan. Met op sommige holes uitzicht op de Golf van Thailand. Prachtige baan met ruime fairways, hoge bergen, meren en waterpartijen. Honderden palmbomen (vandaar de

naam) en de bloeiende bougainville zijn een lust voor het oog. Ook hier veel honden, als je wilde putten, moest de hond eerst van de green gejaagd worden.

Majestic Creek Golf Course Een 27 holes baan op 25 minuten afstand van Hua Hin.

Royal Springfield Golf Course Een 27 holes baan, ontworpen door niemand minder dan Jack Nicklaus in 1991. Deze baan is uitgeroepen als één van de 10 beste golfbanen van Thailand.

Banyan Golf Course Deze baan is aangelegd in een grote ananasplantage en werd geopend in 2008. Het clubhuis is geheel in Thaise stijl opgetrokken en vanuit het restaurant is er een prachtig uitzicht. Zoals altijd wilde ik niet in een buggy, maar lopen. Maar dat viel even behoorlijk tegen, ook al vanwege het klamme subtropische klimaat, en dan berg op en af! Toen we om ons heen keken, bleken wij dan ook de enige ‘domme’ Hollanders te zijn, die het vertikten om een buggy te huren. Tot op de dag van vandaag moet ik horen, hoe eigenwijs sommige mensen kunnen zijn!

Black Mountain Golf Course Een nieuwe topgolfbaan. In december 2010 was deze baan het decor voor de


Black Mountain, zo genoemd vanwege de hoge zwarte rotsen. Waar zie je een golfbaan met een ondergrondse parkeergarage; dus hier! Waar zie je een golfbaan, die is aangelegd als een Japanse tuin; dus hier! Waar zie je een golfbaan, die geen afvalbakken heeft en je dus nergens afval kunt dumpen; dus hier! Waar zie je een golfbaan, die fonteinen in de waterhindernissen laat spuiten; dus hier! Waar zie je een golfbaan, die een sauna en een whirlpool heeft in de kleedkamers; dus hier! Waar zie je vrouwelijke caddies, die zóóó mooi zijn...... en ook terzake kundig; dus hier!

‘Golf Digest Magazine’ geselecteerd als één van de 100 beste golfbanen buiten de VS. De baan ligt in een vallei naast

FEBRUARI 2014 • OP DE HOOGTE • PAGINA 13

‘Aziatische PGA Tour’ en in januari 2011 voor de ‘Royal Trophy’ (Europa tegen Azie). In 2012 werd Black Mountain door

Misschien staat een golfreis naar Thailand nog op uw verlanglijstje. Maak dan van 2014 een onvergetelijk golfreisjaar en boek een vakantie naar Thailand. Ik kan het u van harte aanbevelen.


DAMESDAG IN DE WINTER Het winterprogramma is al een eind op streek, alhoewel we nog geen last van echte winterse perikelen hebben gehad, op het moment dat dit stukje geschreven wordt. Wel viel er veel regen, waardoor de baan drijfnat en modderig was. De baan was zelfs een aantal dagen gesloten. Al die regen weerhield de trouwe bezoeksters van de damesdag er niet van, om op dinsdag hun wekelijkse rondje te spelen. We moeten tenslotte in conditie blijven en aan onze sociale contacten werken! Mieke Becker Hoff Op 1 oktober hebben we ons zomerprogramma afgesloten met een ‘Tricolore Wedstrijd’, met een parelend slot. De 39 deelneemsters konden na afloop van de wedstrijd hun sieradenarsenaal uitbreiden met een schitterende parelketting, armband of oorbellen. Diverse dames konden de verleiding niet weerstaan en kochten een mooi sieraad. Bij de prijsuitreiking werd de birdieprijs uitgereikt aan Laura Davidson. Zij had gedurende het zomerseizoen de meeste birdies geslagen. De overall winnares van de Q wedstrijden was Marianne Janssen. Zij ontving haar prijs tijdens de gezellige en sfeervolle kerstviering.

FEBRUARI 2014 • OP DE HOOGTE • PAGINA 14

Toen Sinterklaas het land weer verlaten had en de damesdag de Zwarte

Pietenwedstrijd gespeeld had, maakten we ons op voor de kerstlunch. Nadat 36 dames met ‘de kerstbal’ negen holes gespeeld hadden, verschenen uiteindelijk 49 dames feestelijk gekleed aan de prachtige door Marjan van Bennekum versierde tafels. Het gehele clubhuis was overigens door haar mooi in kerstsfeer gebracht. Waarvoor onze complimenten. Tijdens een heerlijke lunch, voor de laatste keer prima door ‘BonBon’ verzorgd, bracht het kerstkoor, op de piano begeleid door Yin Biemond, ons in kerststemming. Onze voorzitster Henny Uilenreef nam in een persoonlijk woordje afscheid van twee vertrekkende leden, Therese Adriaanse en Tineke Leenders. Ook was er aandacht voor een aantal dames dat wegens omstandigheden langdurig niet heb-

Zilver-Uitje. Verslag in de volgende Op De Hoogte.

ben kunnen spelen. Hun werd een hart onder de riem gestoken. Naast afscheid van het jaar 2013, moesten we ook tijdelijk afscheid nemen van ons clubhuis. Onze gezellige Nieuwjaarsdronk werd in het drivingrangegebouw gehouden. Daar werd alvast vooruit gekeken op het nieuwe jaar: het zilveren jubileumjaar. De damesdagcommissie heeft in dit kader haar jaarlijks culturele uitje op 4 februari gepland naar Zilverstad Schoonhoven. Tijdens dit Zilver-Uitje zullen we een bezoek brengen aan het Zilvermuseum en een stadswandeling maken. We verheugen ons op alle zilveren activiteiten die dit jaar zal brengen.


AAN DE LIJN MET LUITEN Het seizoen is nog maar net begonnen of Joost heeft al twee top-tien plaatsen te pakken, bij toernooien in Durban (3de) en Abu Dhabi (6de). Ik spreek hem een week voordat hij afreist naar Dubai voor de Desert Classic.

En dan ook nog een albatross slaan, zoals in Durban (op een par vijf van meer dan 500 meter slaat Joost de tweede slag, 227 meter, met een ijzer vier in de hole)! Dat was natuurlijk een beetje geluk maar wel een leuke herinnering en een leuke bonus. Het kan in elk toernooi gebeuren. Maar dat je derde wordt in een sterk bezet toernooi is belangrijker.

Joost na de albatross En wereldtoppers als Garcia, Stenson en Kaymer achter je laat, zoals in Abu Dhabi. Ja, alle toernooien die ik dit jaar speel zijn eigenlijk grote toernooien en elke keer zijn er wereldtoppers. Ik ben daar niet zo mee bezig, ik weet dat als ik in vorm ben, ik ook van die jongens kan winnen. Maar dat moet ook wel als tot de wereldtop wil behoren. Ben je nog niet op de top dan? Nou voor mijn gevoel nog niet. Ik maak goede stappen maar dit is voor mij nog niet het eindstation. Straks naar de Dubai Desert Classic en daarna enkele toernooien in de Verenigde Staten, waar je eind april in Augusta meedoet aan de Masters. Klopt, eerst Dubai en dan nog de World

Matchplay, al die toernooien die je nu speelt zijn eigenlijk voorbereidingstornooien op de Masters, de eerste Major van het jaar. Maar het zijn ook allemaal grote toernooien, waar je veel punten kunt verdienen, dus het is ook belangrijk om zo hoog mogelijk te eindigen om punten binnen te halen voor de Ryder Cup. Want meedoen aan de Ryder Cup is je hoofddoel dit jaar? Waarom? Ja, dat staat dit seizoen absoluut bovenaan het lijstje. Het is de eer, het is prestige. Als je de andere spelers hoort is het het meest bijzondere en leuke toernooi dat er is. Het heeft niks met prijzengeld te maken maar meer met de uitstraling en de sfeer met de mensen in de baan. Ook dat je in een team speelt en niet individueel. Dat zijn dingen die maken wij als golfers maar weinig mee. Kan teamcaptain McGinley nog wel om je heen? De Ryder Cup is pas aan het einde van het jaar en er zijn nog zoveel toernooien. Ik moet er gewoon voor zorgen dát hij niet om me heen kan. Ik moet blijven spelen zoals ik nu doe en proberen om hier of daar nog een toernooi te winnen, dan kwalificeer je je rechtstreeks en ben je niet meer afhankelijk van zijn keuze. Dat probeer ik te vermijden doordat ik me op eigen kracht in het team speel. Blijf je tussen de toernooien door in de Verenigde Staten of vlieg je af en toe terug? Voor de Masters speel ik daar drie toernooien maar ik zal tussendoor nog wel een week terugvliegen want hier zitten mijn coaches en mensen met wie ik werk en af en toe je rust nemen is ook belangrijk. Wat vind je van Robert Jan Derksen’s besluit om na dit jaar te stoppen met spelen op de Europese Tour? Voor jou is het vele reizen geen probleem? Nee, ik ben pas zeven jaar bezig. Maar van hem kan ik het wel begrijpen na vijftien jaar op de Tour gespeeld te hebben. Steeds

dezelfde toernooien met dezelfde mensen en als je er dan elk jaar eentje zou winnen dan motiveert dat om door te gaan. Zou je er uiteindelijk voor kiezen om in de USA te spelen in plaats van de Europese Tour? Dat is wel iets voor de toekomst, om te proberen daar toch het hele jaar te gaan spelen. Dat zou op z’n vroegst iets voor volgend jaar zijn. Ik wil me nu toch focussen op de Europese Tour omdat dat is wat ik ken en wat ik kan en dat is belangrijk voor de Ryder Cup. Ik wil voorkomen dat ik door het spelen op onbekend terrein belangrijke punten verlies en de Ryder Cup misloop. Bereid je je verder nog speciaal voor op ‘Augusta’ ? Nou ik ga er wel een week of drie voor de Masters naar toe om de baan al een keer te verkennen. Dat is het enige dat ik doe in vergelijking met andere toernooien. Voor de rest blijft het gewoon een golftoernooi natuurlijk. Je bent nu in Nederland aan het trainen? Ja, bij GCR (waar Joost een trainingscentrum heeft ,TB) of The Dutch maar ook in de sportschool. Op dit moment ligt de focus voornamelijk op het fysieke omdat ik net uit een (schouder-) blessure kom. We wensen Joost veel succes bij al die toernooien waaraan hij deel gaat nemen. Zeker tijdens de Masters in Augusta zitten we aan de buis gekluisterd.

FEBRUARI 2014 • OP DE HOOGTE • PAGINA 15

Had je verwacht om zo goed te spelen zo vroeg in het seizoen? Normaal heb ik zes weken tussen het vorige en het nieuwe seizoen. Nu maar drie. Ik heb in die tijd geen bal geraakt en dan is het afwachten hoe je terugkomt. Als je veel getraind hebt dan weet je hoe je de ballen staat te slaan maar nu niet. Nu had ik alleen aan het fysieke gedeelte gewerkt en dan is het lekker om te zien dat je in vorm terugkomt.


GOLFDRIEDAAGSE 2014 KLEURT ZILVER VAN 15 T/M 17 AUGUSTUS! Noteer dit evenement alvast in de agenda. Een van de hoogtepunten van het golfjaar is ook dit jaar weer het golfevenement waar iedereen naar uit kijkt: de GolfDriedaagse! De commissie is in december al met de voorbereidingen begonnen en verheugt zich op gezellige golfdagen in augustus. Passend bij het 5e lustrum van onze golfclub ‘De Hooge Rotterdamsche’ is het thema voor 2014: Zilver! Er komt een programma voor drie dagen met ‘voor elck wat wils’. U bepaalt of u één, twee of drie dagen meedoet. Teamspirit is noodzakelijk, want op alle drie de dagen wordt er in teams gespeeld, waarbij de gezelligheid voorop staat! Zaterdagavond staat weer in het teken van entertainment. Eerst een borrel en aansluitend een maaltijd, onder het genot van de muzikale omlijsting van onze inmiddels G3D huisband ‘De Partners’.

Het programma:

FEBRUARI 2014 • OP DE HOOGTE • PAGINA 16

Voor alle dagen geldt, dat de wedstrijden (shotgun) om 11.00 uur starten. Ontvangst is vanaf 10.00 uur. De eerste dag, vrijdag 15 augustus, blijft traditiegetrouw de ‘Members Guestday’. Tijdens ‘Kwartslag’ spelen de Member & Guest als duo een Texas Scramble met volledige handicap-verrekening (maximaal 36). De handicapverrekening wordt toegepast om de teams wat met elkaar in evenwicht te brengen. De dag wordt afgesloten met een diner buffet. Inschrijfgeld per koppel van member en guest bedraagt € 70 (inclusief greenfee voor gast, lunchpakket, borrelhap en diner). Op de tweede dag, zaterdag 16 augustus, handhaven we een teamwedstrijd met zes personen, tijdens de ‘Zilvervloot’. U kunt zich inschrijven als team van zes spelers. Dus vrienden, vriendinnen, wedstrijdteam, familie, commissies, aan u de keus om het team samen te stellen. U kunt zich ook indi-

vidueel inschrijven. De commissie zorgt dan voor een leuk team. Inschrijfgeld bedraagt € 22,50 per persoon. (Voor degenen die niet spelen, maar wel komen eten: € 18,50) Dit is inclusief maaltijd en muzikale omlijsting. De derde dag, zondag 17 augustus, tijdens ‘Feestbubbels’, wordt een vierbalwedstrijd Texas Scramble gespeeld. Ook voor deze dag is een inschrijving als team mogelijk. Individuele inschrijvers worden door de commissie in een team ingedeeld. Inschrijfgeld bedraagt € 12,50 per persoon. Dit is inclusief Hollandse patat met saté! Voor alle dagen geldt: Drankjes zijn voor eigen rekening!

Inschrijving en betaling Vanaf 1 juni zal inschrijving mogelijk zijn via de wedstrijdkalender. In de volgende editie van ‘Op de Hoogte’ informeren wij u over de verdere details van deze drie zilveren dagen van de GolfDriedaagse 2014. De GolfDrieDaagse commissie 2014 bestaat uit: Anne-Mieke van ’t Klooster, Ineke van der Knaap Paula Tonissen, Nicolette Zwijnenburg en Bas Zwijnenburg. PS: Wordt u een nieuwe sponsor van de GolfDriedaagse? Neem dan contact op met Anne-Mieke van ’t Klooster Tel. 06-16040822.


AL 25 JAAR OP HOOG NIVEAU

2014 is een bijzonder jaar: Het eerste jaar van vereniging en baan als één organisatie Het jaar van het vijfde lustrum van de golfclub en de baan Het jaar van het eerste lustrum van het Rijnmond Open Golftoernooi In dit speciale katern houden wij u op de hoogte van het lustrumjaar en kijken wij terug op 25 jaar clubleven! Het lustrum gaat gevierd worden! De lustrumcommissie heeft al vele plannen ontwikkeld om van het lustrumjaar een bijzonder jaar te maken. In samenwerking met een groot aantal commissies is een programma voor heel 2014 gemaakt. Wij hopen dat alle leden aan het lustrumfeest zullen meedoen. Het hele jaar wedstrijden, ‘voor elck wat wils’!

1 maart

Koffieochtend (commissie werving & binding)

30 maart

Seizoensopening & kennismakingswedstrijd: ‘Tee-Off’

17 mei

Wedstrijd voor competitie deelnemers (competitie commissie)

18 mei

Lustrumviering met wedstrijd en receptie

21 juni

Avondwedstrijd (wedstrijd commissie)

9 augustus

Lustrumwedstrijd R&R commissie

15-16-17 augustus

Golf Drie Daagse

16 september

Dames-, Heren- en Seniorenwedstrijd

18 oktober

Koffieochtend (commissie werving & binding)

9 november

Afsluitingswedstrijd: ‘Vin Nouveau’

FEBRUARI 2014 • OP DE HOOGTE • PAGINA 17

PROGRAMMA


INTERVIEW MET VIJF VOORZITTERS Marieke Vollebregt Thijs Beetstra

FEBRUARI 2014 • OP DE HOOGTE • PAGINA 18

Als men zich afvraagt wie de mensen zijn die in dit lustrumjaar het best kunnen vertellen hoe het de vereniging in de voorbije kwart eeuw is vergaan, dan is het antwoord eenvoudig: dat zijn de toenmalige voorzitters. Zij zijn het die vaak achter de schermen zeer veel werk hebben verzet om de belangen van de club zo goed mogelijk te verdedigen. Dat was nodig ook want we hebben turbulente tijden meegemaakt, waarin menig robbertje gevochten is, zonder dat dit overigens van invloed is geweest op het clubgebeuren. Integendeel. Voor ons was dit reden genoeg om alle vroegere voorzitters en de huidige voorzitter uit te nodigen voor een interview. De enigen die ontbraken waren Hans van der Wijk, voorzitter van november 1994 tot juli 1995, die helaas in 2004 overleden is en Birgit Gijsbers, zijn tijdelijke opvolgster.

De eerste voorzitter was Hans Kruis, 73 jaar, voorzitter van mei 1989 tot november 1994, nu woonachtig in Frankrijk, bij Angoulême, waar hij lid is van Golf de la Prèze. Zijn naam is verbonden aan de bokaal die jaarlijks wordt uitgereikt aan het lid dat in het afgelopen jaar de grootste handicapverlaging gehaald heeft. In 2000 (en 2001) werd de bokaal gewonnen door ene Joost Luiten die van GVB naar 11,4 gegaan was. Helaas sukkelt Hans met zijn gezondheid en daarom stelden wij het des te meer op prijs dat hij bij het gesprek aanwezig kon zijn. Huub Sprangers (64, hcp.18) was voorzitter van november 1995 tot mei 2001. Hij golft nu bij Duinzicht, waar hij af en toe nog oude bekenden van onze club tegenkomt. Huub werd opgevolgd door respectievelijk Willem Verhoeff (74, hcp.23,3) tot april 2006, Joop van den Berg (66, hcp.15,1), tot mei 2009 en onze huidige voorzitter Ajo Duymaer van Twist (72, hcp.25,5). De laatste drie lopen nog zeer regelmatig een rondje op onze baan. Voor het interview was er natuurlijk eerst een ‘fotomoment’, buiten in de decemberzon op de putting green met het gezicht naar de skyline van Rotterdam. Willem: ik ben hier met Amerikanen geweest die met verbazing rondkeken. Zo’n baan met dat uitzicht en zo dicht bij de stad. Stunning! Huub vraagt bij het naar binnen lopen naar ‘dat machtige mens’ Lola (een markante dame van 90+). Zij maakt het

goed al blijkt ze sinds kort geen lid meer te zijn. Willem: Lola vroeg mij eens ‘Willem, ik heb net een driver gekocht maar wat móet ik ermee? Hoe is het indertijd allemaal begonnen met de baan en de vereniging?

Hans: Ik werd benaderd door Piet van Hoeckel en Rinus Stark die mij in 1988 op de hoogte brachten van de plannen om in Bergschenhoek een golfbaan aan te leggen. Zij hadden het idee opgevat om dan ook een golfclub op te richten maar dan moest ik voorzitter worden. Simon Slooten was op zijn beurt al in gesprek met het Recreatieschap over de aanleg van de baan; er was zelfs al sprake van een pachtovereenkomst. We hebben toen nog ‘allergenoeglijkst’ met Simon

gesproken over wat ons te doen stond. We hebben twee bijeenkomsten voor aspirant-leden belegd in Lommerrijk. Uiteindelijk hebben zo’n 340 mensen zich aangemeld voor een certificaat en lidmaatschap van de vereniging tegen een prijs van Hfl.3.000,- per certificaat. De datum van oprichting van de club was 2 mei 1989. Omdat er nauwelijks enige golfervaring binnen de club bestond en vrijwel niemand nog GVB had, is contact opgenomen met de NGF. Golfclub Oude Maas is daarna als mentorclub opgetreden om de leden te helpen hun GVBexamen te halen. Dat gebeurde bij GCR en GC Kralingen. 400 leden hebben op deze wijze hun GVB gehaald. Hans: In 1990 werden de eerste negen holes in gebruik genomen. De baan (ontworpen door Gerard Jol) was nog een kale boel; met strikjes van rood-wit plastic om de takken van de populieren wisten we welke kant we op moesten, waar de fairways en de greens waren. In 1991 kwamen de tweede negen holes erbij. We kregen er toen 420 nieuwe leden bij die Hfl.4.500 per certificaat betaalden. Toen was het geen enkel probleem om de certificaten te slijten. Het clubhuis was het oude, Turkse koffiehuis van het Afrikanerplein dat hier neergezet was op de plek waar nu het parkeerterrein is. We maakten zelf erwtensoep of iemand nam taart mee voor na de wedstrijden. Het was er altijd erg gezellig.’ Maar op bestuurlijk niveau openbaarde zich al snel de zeer moeizame verstandhouding van de vereniging met de directie van de


Was de opzet indertijd verkeerd of juist noodzakelijk om zaken van de grond te krijgen? Hans: We wisten niets van zaken als certificaten van aandelen en prioriteitsaandelen. Achteraf bezien hadden we goed juridisch advies moeten inwinnen. Joop: In die tijd werden veel banen op gelijke wijze opgericht maar als de directeur een ondernemer was geweest met een ander belang bij het complex, zoals bij Delfland het geval is, zou het hier heel anders gegaan zijn.

Huub: We waren geen golfclub met een eigen baan en ook geen huurder van een baan. Het was een vreemd soort tussenvorm. Willem (zelf geen lid toen): Je hebt in het begin een dominant figuur nodig. Het merendeel had geen enkel verstand van zaken, terwijl Simon haarfijn wist hoe de zaak in elkaar zat, dat heb ik in de latere procedures wel gemerkt. Waarom ben je indertijd voorzitter geworden? Het blijkt dat niemand stond te trappelen. Hans: Ik had ervaring als voorzitter van

de tennisvereniging en nog wat andere voorzitterschappen. Blijkbaar vonden de andere twee bestuursleden dat reden genoeg om mij aan te wijzen als voorzitter. Van golfen wist ik toen alleen dat het me een mooie sport leek. Huub: We hadden een tumultueus jaar achter de rug. Het idee van Hans (Kruis) was om, gezien de problematiek, iemand van buiten als voorzitter te benoemen die met een frisse kijk naar de zaken kon kijken. Dat bleek helaas niet te werken en hij is na ruim een half jaar dan ook weggegaan. Ik was zo iemand die tijdens vergaderingen altijd iets riep dus was het niet zo vreemd dat ik op een gegeven moment gevraagd werd om voorzitter te worden. Ik was 46 en had een baan. Het was een hele volle werkweek in die tijd. Wim: Bij mij is het ‘huwelijksaanzoek’ gedaan door Henk Altink in de kleedkamer van Rozenstein. Ik was al vicevoorzitter. Joop: Ik was met pre-pensioen, kwam eerst in het bestuur en werd later door Willem gevraagd hem op te volgen. Ajo: Ik ben door twee bestuursleden gevraagd omdat er sprake was van een bestuurlijke crisis. Ik dacht: Ziet er mooi uit en de problemen met de directie oplossen, dat lukt me wel. Maar als ik het allemaal van tevoren geweten had, weet ik niet of ik het gedaan had. Wat is het profiel van een goede voorzitter? Hans: Je moet over bestuurlijke kwaliteiten beschikken, ervaring hebben, niet zozeer golfervaring maar wel in het leiden van vergaderingen en ook het leiden van je medebestuursleden in een bepaalde richting om tot een besluit te komen. Verder moet je als bestuur achter je besluiten staan en de verantwoordelijkheid nemen. Willem: Precies, je moet als bestuur naar buiten één stem hebben, anders gaat het mis. Je wordt soms horendol van alle ideeën die je van mensen krijgt en tijdens ledenvergaderingen zul je sommigen voor het hoofd stoten maar dat is dan maar zo. Verder moet je als bestuur niet te zien zijn, behalve bij officiële gelegenheden. Als bestuur moet je keuzes maken. Tijdens de laatste ledenvergadering is besloten een fors bedrag te inves-

teren in het opknappen van clubgebouw en niet in de baan. Hoe is die afweging gemaakt? Ajo: Je moet inderdaad een keuze maken en wij vonden dat we nu een aantal zaken in het clubgebouw moesten aanpakken. We zijn niet over één nacht ijs gegaan. Wij hebben met een aantal leden en commissievoorzitters gesprekken gevoerd. De staat van de baan is prima, dat werd door bijna iedereen onderschreven. De oefenfaciliteiten zouden beter kunnen, vooral om meer jeugd aan te trekken. Door velen wordt dit gebouw toch als een soort kantine gezien en daar gaan we nu iets aan doen. Dat is goed voor alle partijen; de leden, de greenfeespelers en de zakelijke klanten. Wat is er bereikt in de tijd dat je voorzitter was? Hans: In mijn tijd is de club opgericht, de certificaten werden grif verkocht. Op den duur waren de leden uitgekeken op het spelen van negen holes en gingen we naar achttien. Ook toen was het geen probleem de certificaten te verkopen, ook al was de prijs gestegen. Golf was een populaire sport geworden. Huub: Mijn jaren als voorzitter stonden in het teken van de groeiende spanning tussen de directie en het bestuur. Je wilde niet tijdens ledenvergaderingen te bot optreden want het was belangrijk om de leden bij je te houden. We hebben toen besloten om de uiterst ingewikkelde materie over de zeggenschap goed en eerlijk in een brief aan de leden uit te leggen. Dat hebben we gedaan via een commissie met Willem Verhoeff en Cees de Monchy. We hebben toen tevens een volmacht gevraagd om onze positie ten opzichte van de directie te versterken. De score was veel positiever dan we gedacht hadden, het geduld van de leden was op. Anderzijds liep het clubleven hartstikke goed, we hadden uitstekende commissies en activiteiten als de golf-5-daagse fungeerden als bindmiddel voor de leden. Willem: Ik trof een vereniging aan met de merkwaardige situatie van de constructie zoals die op dat moment was. Er was een scheefgroei tussen relatie en zeggenschap. Je moest als het ware aan de chauffeur vragen of je in je eigen auto mee mocht rijden. En als hij ‘nee’

FEBRUARI 2014 • OP DE HOOGTE • PAGINA 19

baan, in de persoon van Simon Slooten. Deze had weliswaar een grote betrokkenheid bij de baan maar totaal niet bij de vereniging, terwijl de bijdragen van de leden wel verreweg de grootste bron van inkomsten was. Voor alle voorzitters blijkt dit een continu probleem te zijn geweest.


FEBRUARI 2014 • OP DE HOOGTE • PAGINA 20

zei kon je lopen! We hebben die constructie teruggedraaid, allereerst door die preferente aandelen (van S.Slooten) van de baan te zwiepen en de nadruk te leggen op de positie van de certificaathouders. Daarna zijn we (Tineke Hummelen en ik) gaan onderhandelen en vervolgens, toen dat niet lukte, na een jaar gaan procederen. Dat heeft meer dan twee jaar geduurd en we zijn in het gelijk gesteld, wat resulteerde in een grotere zeggenschap van de leden. Tenminste dat dachten wij. Als we toen door waren gegaan (met procederen) waren we geëindigd waar we nu zijn. Ik heb spijt dat we dat niet gedaan hebben, alhoewel we wel ‘carte blanche’ hadden. Maar de leden waren het procederen beu. Wat het clubgebeuren betreft heb ik wel geprobeerd frequent aanwezig te zijn bij prijsuitreikingen. Dat werd ook wel gewaardeerd, je moet niet in een ivoren toren blijven zitten. In mijn tijd is ook het beregeningssysteem aangelegd en de verlichting op het parkeerterrein. Joop: Een van onze eerste acties was om Willem tot erevoorzitter van onze vereniging te benoemen. Dat was zeer verdiend. Verder werd mijn tijd ook gekenmerkt door een sluimerend gevoel van onvrede, vooral bij bepaalde groepen, over het feit dat de leden de baas niet waren. Dat maakte ook mijn functioneren lastig. Gelukkig had ook ik te maken met een goed georganiseerd verenigingsleven met vele enthousiaste vrijwilligers. In mijn tijd hebben we het Committed to Green certificaat verkregen en is ook het certificaat Committed to Jeugd toegekend. Ook zijn de paden op de eerste negen holes aangebracht. Voor de tweede negen is dat helaas, vanwege onenigheid met het Recreatieschap over de kostenverdeling (nog) niet gelukt. Verder hebben we geprobeerd wat zakelijker naar de uitgaven te kijken door bijvoorbeeld de bijdragen aan de competitieteams te maximaliseren. Wat helaas ook is gestrand is de Guppenclub. Het was een groep mensen van tussen de 25 en 40 jaar die samen speelde en wedstrijdjes en andere activiteiten organiseerde. Ze hadden ook eigen bloktijden en daar is toen veel kritiek op gekomen. Men vond het een club in de club.

Willem: Dat heb ik altijd bijzonder spijtig gevonden. Die groep is verloren, die mensen spelen nu ergens anders. Mijn zoon heeft nu het plan opgevat om toch weer een Guppenclub op te richten. Hij is net zo’n ‘die hard’ als z’n vader dus misschien gaat het lukken. Huub: Ik heb in mijn tijd gekeken naar de leeftijdsopbouw van onze vereniging. Er is jeugd en daarna is er bijna niets tot z’n 35 jaar, dan druppelt het wat en vanaf 45-50 jaar tot 65 plus is er een enorm blok waarin het gros van de leden zich bevindt. Ik heb geprobeerd studenten te interesseren in een lidmaatschap, want dat zijn de mensen die de jeugd als voorbeeld heeft. Het is me helaas niet gelukt. Ajo: In mijn voorzittersjaren is de structuurwijziging gerealiseerd, waarmee we dus eindelijk als leden de volledige zeggenschap over de baan hebben verkregen. Daar was grote steun voor. 620 certificaathouders hebben het bestuur een volmacht gegeven om de wijzigingen door te voeren. We zijn ook het Rijnmond Open Golftoernooi gestart. Een prachtig toernooi dat hoog gewaardeerd wordt. In 2014 vieren we daarvan het eerste lustrum. Om de waarde van het clubcertificaat te verhogen hebben we als club mede het initiatief genomen tot de totstandkoming van de Hospitality Chain, een samenwerkingsverband met andere clubs in Zuid-Holland, zodat onze leden tegen een gereduceerd tarief op andere banen kunnen spelen. Verder hebben we het er bij de NGF door gekregen dat de slope rating van de baan aangepast wordt, waardoor de spelers er een tot vier slagen bijkrijgen.

Iedere speler zal daarvan vanaf 2014 profiteren. Voorzitter zijn van deze club, ik had het niet willen missen, want……? Hans: Het was een enorme levenservaring, mee te maken hoe alles werkt, de hele ambiance. Enerzijds lastige zaken die aangepakt moesten worden, anderzijds de teams die het goed deden en commissies die goed draaiden. Ik kijk er over het algemeen met veel genoegen op terug. Huub: Ik vond het onverwacht leerzaam. Ik heb er niet bij stilgestaan welke zaken je allemaal op je bordje kreeg. De grote troost was het clubleven met z’n activiteiten en echte clubmensen als Barend van den Bor, die wat mij betreft een standbeeld verdienen. Hierdoor kreeg je echt dat verenigingsgevoel en dat gaf je een kick. Dat moet ook want de sport is al individualistisch genoeg. Willem: Het was interessant maar als ik dit niet had gedaan, was er wel iets anders geweest. Ja, en leerzaam? Besturen is toevallig mijn vak dus dat viel wel mee. Het nadeel is wel dat je er nog altijd betrokken bij voelt. Ik kan het niet loslaten. Dan zie of hoor ik iets en dan denk ik; verdorie waarom doen ze dat nu weer! Dat ik het niet had willen missen gaat me dan ook wat te ver. Joop: Ik vond het een eervolle en interessante ervaring en heb er veel tijd in gestopt. Het doet je goed als je ziet dat het verenigingsleven dankzij al die enthousiaste vrijwilligers bloeit. Ik vond het fijn dat dit op mijn pad kwam en heb het met veel plezier gedaan.


Waren het tropenjaren? Hoeveel tijd vergde het voorzitterschap? Willem: Het waren inderdaad tropenjaren, ja. Het kostte zo’n dertig uur per week. Ik heb er best wel eens wakker van gelegen. Als je een vergadering had en je opponenten zaten op de eerste rij voor je snufferd, dan kostte het best wel inspanning om ze glashard te vertellen wat je opvattingen waren. Vroeger was golf elitair, nu bijna een volkssport; wat betekent dat voor de vereniging? Is het er leuker op geworden? Hans: Het is een internationaal verschijnsel. Ook in Frankrijk is er nauwelijks nog sprake van een behoorlijke dresscode. Als je ziet hoe ze daar soms in de baan lopen… Het cachet van vroeger is verdwenen. Joop: Ik liep eens in een wedstrijd om de Heer van Stand bokaal met iemand die geweldig liep te spelen. Tegen het einde van de ronde vroeg ik hem of hij de kleding bij zich had om zich als

winnaar te presenteren. Dat bleek niet het geval te zijn. Hij was op de fiets gekomen, had een zwart shirtje aan en had geen andere spullen bij zich. Hij heeft zich na afloop in de kleedruimte een beetje schoongemaakt, ik heb hem een rode stropdas geleend en van Evert Hummelen kreeg hij een blazer omgehangen. Zo heeft hij zich toen laten huldigen. Willem: Ik heb ooit iemand naar huis gestuurd om zich te verkleden. Mind you, dat was zelfs een bestuurslid. Hans: Het probleem is dat jonge mensen geen behoefte meer hebben aan het verenigingsleven. Ze spelen dan eens hier, dan weer daar. Huub: Ik ben in dit opzicht een onverwoestbare optimist. Ik ben van mening dat die slinger een keer terugkomt en dat er op den duur toch weer behoefte zal ontstaan om bij een vereniging te horen. Je kunt niet doorgaan met steeds maar individualistischer te worden. Willem: Daar ben ik het volstrekt mee oneens. Wat je nu wel ziet is dat er kleine groepjes ontstaan die de gezelligheid in kleinere kring zoeken. Ik vind dat je dat juist moet koesteren en moet faciliteren. Dat geldt ook voor buitenstaanders. Ik was een keer in Oostenrijk en kon daar gewoon meedoen aan een clubwedstrijd. Je zou ook hier aan greenfeespelers de mogelijkheid moeten bieden om aan onze wedstrijden mee te doen. Hans: In Frankrijk is het gebruikelijk dat je je als buitenstaander inschrijft voor een wedstrijd die door de baan of de club wordt georganiseerd. Joop: Het wordt steeds moeilijker om vrijwilligers te vinden die bereid zijn dingen te organiseren. Je bent continu op zoek naar mensen die hun tentakels binnen de vereniging hebben. Als 10-20% van de leden zich voor de vereniging wil inzetten ben je spekkoper. Maar die vind je niet in de groep van 25 tot 40 jaar. Jongeren zijn niet opgegroeid met het verenigingsleven met als gevolg dat clubactiviteiten jarenlang door dezelfde mensen worden georganiseerd. Willem: Maar de groepen waar ik het over heb zoals de Guppenclub organiseren zelf hun activiteiten en wijzen mensen aan die aan de beurt zijn om iets te organiseren. Joop: Dat zijn de groepen als de

Bitterballenclub en de Guppenclub maar voor de wedstrijden die van de club uitgaan moet je toch weer terugvallen op mensen die dit voor alle leden willen doen. Ajo: We hebben nu zo’n 250 actieve leden. Vroeger zaten de wedstrijden die de club organiseerde vrijwel altijd vol. Nu niet meer. Als je naar de statistieken van de NGF kijkt dan zie je dat 65% van de leden ouder dan 50 is. Ik heb twee zoons die werken, evenals hun partners. Ze doen zoveel andere dingen, dat van regelmatig spelen weinig terecht komt. Ze worden dan ook op dit moment geen lid van een vereniging, ze hebben er gewoon geen tijd meer voor. Later waarschijnlijk wel. Ik denk dat je dat tegenwoordig veel meer ziet. Joost-anekdotes Willem: Ik zag op de website de bekroning van Joost Luiten tot Golfer van het Jaar 2013 met de foto van hem met Ajo. Je ziet dan hoe de wereld kan veranderen. Toen ik voorzitter was ben ik diverse keren voor een wedstrijd benaderd door mensen die mij vroegen of ik niet kon verhinderen dat dat jeugdlid Joost Luiten meedeed aan de wedstrijd. Toen dacht ik: het is niet voor niets dat ze dat vragen! Ajo: Tijdens diezelfde avond werd Phil Allen, de swingcoach van onder anderen Joost Luiten, uitgeroepen tot Coach van het Jaar. Joost vertelde toen hij de trofee aan Phil overhandigde dat toen hij jaren geleden bij hem kwam lessen, Phil vroeg wat zijn handicap was. Die

FEBRUARI 2014 • OP DE HOOGTE • PAGINA 21

Ajo: Ik vond het toch wel een hele klus. Het kost veel energie maar helaas gaat het nogal eens om negatieve energie. Er worden vaak positief bedoelde suggesties gedaan die nu een keer niet allemaal haalbaar zijn. Ik heb een leuke tijd gehad maar in de loop van het jaar geef ik het stokje over. Het nieuwe bestuur kent andere speerpunten, omdat de golfmarkt verandert, wordt daarop ingespeeld. We blijven een clubbaan met een bloeiende vereniging. Het verenigingsgevoel is veranderd, ook daar spelen we op in. Alles zal erop gericht zijn het de ‘klant’ naar de zin te maken. Te beginnen bij de receptioniste zal de hele organisatie zich moeten richten op de klant, zowel leden als greenfeespelers, om ervoor te zorgen dat hij/zij happy is en lid blijft of terugkomt. Dat dit niet een geheel nieuwe gedachte is mag blijken uit het volgende, poëtische citaat uit het voorwoord dat we lazen van Willem Verhoeff in het clubblad van maart 2005 waarin hij het samenspel tussen vereniging, exploitatiemaatschappij, golfschool en horeca vergelijkt met een klavertje vier: ‘Een klavertje vier is in plaats van een verzameling losse blaadjes pas een klavertje vier als ze verbonden worden door een steeltje.’


FEBRUARI 2014 • OP DE HOOGTE • PAGINA 22

was meen ik -2. Phil Allen was hoogst verbaasd en zei: ‘Hoe kun je met zo’n swing -2 hebben? Er deugt helemaal niets van!’ Joop: Ik hoorde Rolf Muntz op de televisie zeggen dat Joost pas dit jaar begrepen had dat de sandwedge ook een bolle kant had. Thijs: In het clubblad van juni 2004 las ik een interview van Roel Harkema met Joost Luiten. Hij vroeg Joost: Wat wil je nooit meer meemaken? Hij antwoordde: Tijdens het clubkampioenschap matchplay verliezen van Ger Reckweg. Als je vijf jaar verder kijkt; wat hoop je dan aan te treffen bij De Hooge Rotterdamsche? Hans: Een verbouwd clubhuis en een bloeiend verenigingsleven. Huub: Ik begrijp dat de club de commerciële kant op wil. Trek dan de mensen aan met een goed commercieel talent en gevoel voor wat er speelt. Het is niet meer een vereniging oude stijl. Willem: Exact. We zijn nu een vereniging van eigenaren geworden. Dan moet de zaak ook gerund worden als een onderneming met een ondernemer als manager die als zodanig wordt aangestuurd, die de markt kent en het veld in gaat. En verder; maak een onderscheid tussen de golfer en de certificaathouder, ontkoppel dat. Nu verkoopt een aantal leden hun certificaat omdat ze te weinig golfen. Die ben je kwijt. Geef die mensen voor mijn part een vijftien-rittenkaart, zonder certificaathouder te zijn. Dan blijven ze in ieder geval aan de club verbonden. Ik was het dan ook zeer oneens met de € 1,- move waartoe men besloten heeft. Huub : Daar ben ik het mee eens. Clubs

zoeken zich te pletter naar manieren om leegloop tegen te gaan en mensen te binden. Wij doen het tegenovergestelde omdat je mensen tegen de club keert. Ik beschouw het ook als een gemiste kans. Geef mensen die van hun certificaat af willen een vijftien-rittenkaart, die ze zelf kunnen gebruiken of aan anderen kunnen geven. Op die manier kun je andere mensen interesseren in je baan. Je kunt je hier perfect voorbereiden op de glooiende hellingen van buitenlandse banen. Ajo: We zijn nu een vereniging van eigenaren geworden, de baan is ons eigendom. Winst die gemaakt wordt, wordt niet uitgekeerd. We hoeven er niets aan te verdienen zolang iedereen die van de baan gebruik maakt het maar naar zijn zin heeft. Dat er in de toekomst iets met het systeem van certificaten zal gebeuren is wel duidelijk maar dat moet via een statutenwijziging, waarbij 75% van

de certificaathouders voor moet zijn. Dat zal ooit wel gebeuren maar zo snel na de wijzigingen die we net achter de rug hebben kan dat niet. Hiermee kwam een eind aan ons marathon interview. ‘Als eerste voorzitter’ wilde Hans tot slot nog iets kwijt: Ik denk dat ik ook namens de anderen spreek als ik zeg dat we het bijzonder op prijs hebben gesteld dat we dit interview gehad hebben. Ondanks dat we geen voorzitter of zelfs geen lid meer zijn blijven we toch altijd geïnteresseerd in het wel en wee van deze club en ligt ons hart nog altijd bij De Hooge Bergsche. Voor de toekomst kan ik jullie alleen maar alle wijsheid en goeds toewensen. Rest ons, van onze kant, alle ex-voorzitters en onze huidige voorzitter te bedanken voor dit openhartige gesprek.


HOE IS HET NU MET? Birgit Gijsbers (lid geweest van 1991-1999) Voorzitter zijn van de Hooge Bergsche, ik had het niet willen missen, want……. Het was best een hectische tijd, maar zeer leerzaam. Naast dat ik zelf net in mijn eerste managementfunctie zat, mocht ik een vereniging managen. Ik heb veel geleerd van het werken met de vele vrijwilligers die op de Hooge Bergsche actief waren. Dat is toch echt een andere aansturingsrelatie dan in een werkrelatie. De grootste uitdaging die ook toen speelde was toch wel de relatie met de exploitant van de baan. De ene week hadden we een goed overleg, om dan de volgende week weer geconfronteerd te worden met een (nieuw) conflict. Heb je nog een leuke anekdote uit die tijd? Bijvoorbeeld een opvallend clublid, een mooi toernooi of clubhappening? Ik kwam in die tijd veel op de club en speelde ieder weekend zowel op zaterdag als op zondag en natuurlijk in de

zomer nog de woensdagavondcompetitie. Ik herinner me nog wel wat mensen en voorvallen. Een kar en tas die op hole 9 in het water belandde, één van de dames, die tijdens een wedstrijd zeer nodig naar het toilet moest, maar dat was niet in de buurt. Ze loste dit probleem op door op een prullenbak te gaan zitten. En wie herinnert zich niet één van de heren, die werkelijk overal zijn bal terugvond…. Welke hole op de Hooge Bergsche staat nog het verst in je geheugen? En waarom? Ik herinner me nog goed mijn allereerste rondje op de Hooge Bergsche. Ik dacht, toen de flight voor ons op de green van hole 3 was, dat ik wel kon afslaan. Nou, dat ging super goed. In een keer sloeg ik de bal op de green. Foutje, maar toch wel een heel leuk foutje. Daarnaast herinner ik me ook nog goed mijn 13 op hole 13 tijdens een strokeplaykampioenschap. Wat een ellende. Golf je nog regelmatig en op welke baan? Sinds we kinderen hebben, ben ik nergens lid meer. Ik speel nog maar zelden. Een of twee keer per jaar. Afgelopen zomer heb ik weer wat lessen genomen en geoefend. Ik heb de afgelopen jaren nog een aantal keren op de Hooge Bergsche gespeeld. Ik blijf het een mooie baan vinden.

FEBRUARI 2014 • OP DE HOOGTE • PAGINA 23

Je was tijdelijk voorzitter van juli tot november 1995. Kan je je een besluit herinneren dat o.l.v. jouw voorzittershamer genomen is? In 1995 zat ik net een half jaar in het bestuur. Ik had daar de functie van vice-voorzitter. Toen de voorzitter onverwacht stopte met zijn functie, heb ik het voorzitterschap tot de volgende algemene ledenvergadering op me genomen. In totaal heb ik zes jaar in het bestuur gezeten. Ik kan me niet meer precies herinneren welke beslissingen we in welke periode hebben genomen. Wat ik nog wel weet was dat toen een conflict tussen de exploitatiemaatschappij en een van de golfpro’s speelde. Dat waren iedere avond vele telefoontjes en gesprekken om partijen op ‘speaking terms’ te krijgen. Verder zijn we in mijn zes jaar bestuur bezig geweest met een lustrum, de structurering van de vereniging, de verbouwing van het clubhuis, etc. Toen zijn de gaten in de muur gekomen!


THOSE WERE THE DAYS..

FEBRUARI 2014 • OP DE HOOGTE • PAGINA 24

Een vaste rubriek in dit jubileumjaar waarin we terugblikken op ‘vervlogen tijden’. Heeft u zelf een leuk verslag, anekdote, overpeinzing in het kader van het 5e lustrum, mail het naar: 25jaar@hoogerotterdamsche.nl


FEBRUARI 2014 • OP DE HOOGTE • PAGINA 25

Verslag jeugdcommissie in 2000


MAJORS VAN 1989 Drie van de vier toernooien worden in the U.S.A. gespeeld Marga Noorman

THE MASTERS Van 6-9 april 1989 werd de 53e MASTERS gespeeld op ‘The Augusta National Golf Club’in Augusta - Georgia. Het toernooi werd gewonnen door NICK FALDO in een play-off. Score 283 - 5.

THE US OPEN Van 15-18 juni 1989 werd de US OPEN gespeeld op de ‘Oak Hill Country Club’in Rochester -New York. Het toernooi werd gewonnen door CURTIS STRANGE. Het was zijn 2e opeenvolgende US OPEN, want hij won dit toernooi ook in 1988. Score 278 - 2.

THE OPEN

FEBRUARI 2014 • OP DE HOOGTE • PAGINA 26

Van 20-23 juli 1989 werd het 118e BRITISH OPEN gespeeld op ‘The Royal Troon Golfclub’, South Ayrshire Schotland. Het toernooi werd gewonnen door MARK CALCAVECCHIA na een playoff met Greg Norman en Wayne Grady. Het was de eerste play-off van THE OPEN in veertien jaar. Score 275 - 13

PGA CHAMPIONSHIP Het PGA CHAMPIONSHIP is een Amerikaans golftoernooi, georganiseerd door de PGA (Professional Golfers Association of America). Het is de laatste van vier MAJORS na respectievelijk: The Masters, The US Open en The British Open. Het vindt elk jaar plaats op een wisselende locatie. De prijs is de ‘Wanamaker Trofee’. In 1989 won PAYNE STEWART met een score van 276 - 12. In 1991 won Payne Stewart ‘The Dutch Open’ op de Noordwijkse. Hij verscheen meestal in een knickerbocker op de golfbaan in verschillende kleurstellingen van de American Football Teams, uitkomend in de National Football League. Dit was zijn voornaamste kledingsponsor.

Vliegtuigongeluk: Payne Stewart kwam om het leven bij een bizar vliegtuigongeluk, tijdens een vlucht van Orlando naar Dallas op 25 oktober 1999. Tijdens de vlucht week het vliegtuig van zijn koers af en antwoordde niet meer op de oproepen van de verkeersleiders. Jets van de Amerikaanse

luchtmacht, die naar het toestel waren gestuurd, zagen dat de ramen van het vliegtuig bevroren waren. Men vermoedde, dat de inzittenden bewusteloos waren geworden door gebrek aan zuurstof. De luchtmacht-jets begeleiddden het vliegtuig tot alle brandstof verbruikt was en het neerstortte in de buurt van ‘Mina’- South Dakota. Aan boord bevonden zich naast Payne Stewart nog vijf personen, waaronder de twee piloten.


KENT U HEM NOG? Voor degenen die al enkele jaren lid zijn van onze vereniging is die bruinverbrande man daar in het midden op de foto zeker geen onbekende; Gary Nairn, onze Australische, vroegere, headpro, die zo’n vier jaar geleden weg is gegaan. We troffen hem op de schitterende golfbaan Quinta do Marinha bij Cascais in Portugal, waar hij nu headpro is en het naar eigen zeggen uitstekend naar zijn zin heeft. Hij geeft les en clinics aan de leden van de club en de toeristen die hier spelen en ondergebracht zijn in het luxueuze hotel en dito bungalows die

bij de baan gelegen zijn. Zelf woont Gary met zijn gezin in Lissabon, op zo’n 30 km. afstand. Hij is De Hooge Bergsche/Rotterdamsche en ons zeker niet vergeten, wist zelfs onze namen nog en vond het leuk oude bekenden te zien(‘how are you, mate?’). Tijdens de laatste KLM Open trad hij nog op als caddie van zijn vroegere leerling Floris de Haas. Als u in de buurt bent, zoek hem op en vergeet ook niet een keer op die baan te spelen. Het is beslist de moeite waard. Gary’s gegevens zijn gnairn@gnga-quinta.com en www.gnga-quinta.com.

Op 23 en 24 augustus a.s. vindt op Golfbaan De Hooge Rotterdamsche weer het uitdagende strokeplay toernooi plaats dat open staat voor alle amateurs van Nederland. Iedereen die de uitdaging wil aangaan met topgolfers in de regio Rijnmond is uitgenodigd zich in te schrijven voor de vijfde editie van dit toernooi. De beste handicappers worden direct geplaatst voor het finale weekend op 23 en 24 augustus, de overige spelers dienen zich te kwalificeren door middel van voorrondes, die plaats vinden van 18 t/m 21 augustus. Naast het bruto strokeplay toernooi wordt er ook weer een netto strokeplay toernooi gehouden voor de golfers die de (bruto) cut niet gehaald hebben, maar tijdens de voorrondes wel de beste netto scores hebben neergezet. Het Rijnmond Open Golf toernooi wordt gesponsord met fraaie prijzen. Er is plaats voor 200 deelnemers. Het inschrijfgeld bedraagt € 49,50 per

persoon. Leden van G.C. de Hooge Rotterdamsche betalen € 25,- . Voorafgaand aan het finaleweekend zal op vrijdag 22 augustus worden gestreden om de Rijnmond Business Trophy, een toernooi voor alle sponsoren van het Rijnmond Open Golf. Voor nadere informatie en inschrijving

kunt u kijken op www.rijnmondopengolf.nl of uw vraag stellen via info@ rijnmondopengolf.nl Evenals vorig jaar zal de organisatie ook dit keer een beroep doen op een groot aantal vrijwilligers want zonder hen zou het toernooi nooit zo’n succes zijn geworden.

FEBRUARI 2014 • OP DE HOOGTE • PAGINA 27

HET RIJNMOND OPEN, STROKEPLAY KAMPIOENSCHAP VOOR (TOP)AMATEURS


2013, EEN VEEL BEWOGEN JAAR Handicap -en Regelcommissie

Wat de golfregels betreft veranderde er in 2013 niet veel. Toch was het voor de handicap- en regelcommissie een bewogen jaar. De regelexamens zijn door de NGF hervormd en de organisatie is zoekende geweest naar aansluiting bij het negenstappenplan. Het is eindelijk gelukt om er op onze baan voor iedereen slagen bij te krijgen en men is er zo langzamerhand aan gewend, dat er geen dames- en herentees meer zijn. Ook het al dan niet toestaan van afstandmeters heeft tot nogal wat discussie geleid.

Wat brengt ons 2014?

FEBRUARI 2014 • OP DE HOOGTE • PAGINA 28

In 2014 veranderen er geen regels, maar zijn er wel 87 wijzigingen in de decisions. De belangrijkste wijzigingen zijn: • Het is vanaf nu niet meer mogelijk een speler te straffen op basis van sterk vergrote (HD) tv-beelden. Er wordt nog wel gebruik gemaakt van meldingen die door kijkers worden gedaan. • Het is toegestaan om gebruik te maken van smartphones om temperatuur en andere weersomstandigheden op te vragen. In de praktijk blijkt het verbod hierop niet te handhaven. • De vraag of een bal ‘embedded’ is, kan beter worden beantwoord aan de hand van nieuwe (officiële) illustraties.

deze editie al doorgevoerd. Dit geeft een extra dimensie aan de mogelijkheid, dat iedereen van elke kleur teebox mag afslaan. De nieuwe baanrating is inmiddels al vastgesteld. Het aantal slagen voor blauw is verminderd. De actuele handicaptabellen vindt u in het clubhuis of bij het mededelingenbord.

Eric van Mieghem geslaagd voor Regelcommissaris 2 Afgelopen december is Eric geslaagd voor de cursus Regelcommissaris 2 en heeft daarmee de weg die hij twee jaar geleden is ingeslagen, afgerond. Ook hij mag zich clubreferee noemen. Het examen is door hem zo succesvol afgelegd, dat het wellicht voor de NGF reden is om hem uit te nodigen om zijn regelkennis op een nog hoger niveau te brengen. Op eigen gelegenheid is ook Dylan Weggeman, tegelijk met Eric, voor dezelfde cursus geslaagd. Langs deze weg feliciteren we beide heren met het behaalde resultaat. Eric van Mieghem en Erik van der Does vervullen vanaf nu samen voor ‘De Hooge Rotterdamsche’ de rol van clubreferee. Bij geschillen rond de golfregels zijn zij het aanspreekpunt. Aanvullend functioneren Annemiek de Langen en Mil van Leeuwen als Regelcommissaris.

De regel uit de praktijk: de bal helpt of hindert het spel • Een speler mag ongeveer 50 yards (45 meter) naar voren lopen om te bepalen of het juist is dat er een provisionele bal wordt gespeeld. Deze situatie zal zich meestal voordoen wanneer een speler op een voor hem of haar onbekende baan speelt. Een opmerkelijke verandering in 2014 betreft de beleidsbeslissing van de NGF om tijdens haar wedstrijden en dus ook tijdens de competitie afstandsmeters toe te staan. Ook wanneer er op een betreffende baan geen ‘local rule’ van kracht is die ze toestaat. Tijdens NGF-wedstrijden mag het dus altijd. Op enkele holes zullen de blauwe tees naar voren worden geplaatst. Naar verwachting is dit bij het verschijnen van

In deze rubriek wordt als het even kan een regelkwestie behandeld die zich in de afgelopen periode heeft voorgedaan. Uw clubreferee had het gelukkig vrij rustig en dit geeft mij de gelegenheid om een situatie te behandelen die nog weleens tot vraagtekens leidt. Het is heel gebruikelijk om op de green de bal te markeren en op te nemen. Maar wist u dat dit ook buiten de green is toegestaan, wanneer daar aanleiding toe is?


De betreffende regel bestaat uit twee onderdelen: 22-1 De bal helpt het spel en 22-2 De bal hindert het spel. Gelukkig zijn er veel overeenkomsten tussen beide regels:

De specifieke toepassing van regel 22-1 (de bal helpt) betreft het volgende: • De speler mag zelf zijn/haar bal opnemen of een andere bal laten opnemen wanneer deze helpt. U mag zelf voorstellen om uw bal op te nemen. Communiceert u dit wel eerst en ga niet zomaar uw bal opnemen. • Spelers die bewust afspreken om een bal te laten liggen die het spel kan helpen worden gediskwalificeerd. Zwijgen over een dergelijke situatie werkt niet. Mocht een referee een vermoeden hebben dat er een afspraak is om een bal die helpt bewust te laten liggen, dan kan dit al tot diskwalificatie leiden. Neem daarom op de green in de buurt van de hole uw bal altijd op; • Een bal mag niet worden opgenomen als een andere bal in beweging is en het opnemen mogelijk de beweging van die bal beïnvloedt. Komt een bal in beweging bij uw bal, laat hem dan liggen. De specifieke toepassing van regel 22-2 (de bal hindert) betreft het volgende: • De speler mag buiten de green de bal uitsluitend op verzoek opnemen. Doet hij/zij dit ongevraagd, dan volgt er een strafslag, volgens regel 18-2a; • De bal mag niet worden opgenomen wanneer een andere bal in beweging is. Heeft u zelf last van een andere bal, dan moet u voordat u speelt verzoeken om die bal op te laten nemen. Mochten er voortaan buiten de green twee ballen dicht bij elkaar liggen, dan biedt deze regel uitkomst.

Handicap en handicap Een van de grote voordelen van de golfsport is dat spelers van verschillend spelniveau de strijd met elkaar kunnen

aangaan, door gebruik te maken van het handicapsysteem. Ondergetekende geniet al jaren van de beelden die afkomstig zijn van ‘Gleneagles’, tijdens het ‘Johnnie Walker Championship’, welke voor drie dagen in Pro-Am formaat wordt gespeeld. Het is mooi om te zien, hoe de professionals ontspannen met de amateurs door de baan gaan. Nog mooier is het om te zien dat al enkele jaren een amateur deelneemt, die tijdens zijn spel niet meer volledig van beide benen gebruik kan maken. Hij heeft een hoog spelniveau en kan zich prima volgens het reguliere handicapsysteem met anderen meten. De golfwereld heeft inmiddels een stap vooruit gezet om ook de minder valide spelers met valide spelers of met minder validen uit een andere minder validen groep te kunnen laten spelen. Je kunt dit vergelijken met de indeling bij de Paralympics. Daarvoor is “A Modification of the Rules of Golf for Golfers with Disabilities” opgesteld. Dit is een stap in de verdere integratie van iedereen die graag onze sport bedrijft. FEBRUARI 2014 • OP DE HOOGTE • PAGINA 29

• Zowel op als buiten de green moet de op te nemen bal eerst worden gemarkeerd. • Het gaat niet alleen om een technisch, maar ook om een psychisch voor- of nadeel. • De regel mag toegepast worden, wanneer het redelijk aannemelijk is, dat een bal helpt of hindert. Bijvoorbeeld: wanneer een bal op of in de buurt van een speel- of puttinglijn ligt. Ook kan het zijn dat een andere bal in de buurt van de speler ligt, waardoor de stand wordt gehinderd. Het is niet aannemelijk dat een bal, die 100 meter verder op de speellijn ligt, zal hinderen of helpen. • De bal moet na de handeling op dezelfde plaats worden teruggeplaatst. Wanneer intussen die plek is beschadigd, dan moet u hem op een dichtbij zijnde vergelijkbare plek, binnen een clublengte, plaatsen. • Ligt de bal buiten de green, dan mag deze niet worden schoongemaakt. • Bij strokeplay heeft de speler van de op te nemen bal de mogelijkheid om hem op te nemen of eerst te spelen.


Breinbreker Breinbreker januari 2014: dubbele ballen! Een nieuw jaar een nieuw begin. De H&R-commissie stelt in 2014 niet 1 maar 2 doosjes ballen ter beschikking voor het juiste antwoord op de ‘breinbrekers’. Het oplossen van de breinbrekers blijkt namelijk dermate moeilijk dat de beloning aanpassing verdient. Daar komt ie dan:

FEBRUARI 2014 • OP DE HOOGTE • PAGINA 30

De bal van een speler ligt vermoedelijk onder bladeren in een bunker. De speler prikt met een club naar de ligging van de bal. Daarbij raakt hij de grond van de bunker en beweegt hij de bal. Hoeveel strafslagen krijgt hij? A. 0 B. 1 C. 2 D. 3 Stuur uw beredeneerde oplossing voor 1 mei 2014 naar de HR-commissie. Het actuele email-adres vind u op de website onder organisatie → commissie → Handicap- en Regelcommissie. Klik daarna op ‘Stuur ons een e-mail’. Bij meer goede inzendingen beslist het lot.

Goede oplossingen van de vorige breinbreker Op hole 1 heeft een speler een slecht teeshot, zijn bal rolt in het hoge gras tussen de bomen. Hij gaat samen met z’n marker zoeken en na enige tijd zegt de speler: ‘Ik ga terug en sla alsnog een provisionele bal, zoek jij maar door.’ Zo gezegd, zo gedaan en na een mooi shot vanaf de tee loopt hij naar de marker, ziet zijn oorspronkelijke bal in het hoge gras en speelt deze bal. Dit alles binnen 5 minuten na aanvang van het zoeken. Daarna speelt hij de hole uit met die bal.

De mogelijke antwoorden waren: A. de speler heeft correct gehandeld; B. de speler heeft een verkeerde bal gespeeld dus twee strafslagen, maar kan gewoon doorspelen;

C. de speler heeft een verkeerde bal gespeeld en krijgt twee strafslagen en hij moet zijn fout herstellen voordat hij afslaat op de volgende hole; D. de speler is gediskwalificeerd. De juiste oplossing is antwoord C. Helaas kunnen we door het ontbreken van correcte antwoorden dit maal geen winnaar toewijzen.

Waarom is C het juiste antwoord?: De speler heeft afgeslagen en is vooruit gelopen. Hierbij is de mogelijkheid van een provisionele bal komen te vervallen (elders in dit blad kun je lezen dat je sinds 2014 wel degelijk 45 meter naar voren mag lopen en dan alsnog een provisionele bal mag slaan). Slaat hij zoals beschreven een nieuwe bal van de tee, dan is dat altijd de nieuwe bal in het spel en is daarmee de oorspronkelijke bal verloren verklaard. Speel je nu toch weer met de oorspronkelijke bal verder, dan speel je met de verkeerde bal en loop je daarmee 2 extra strafslagen op. Antwoord A. is niet juist. De speler heeft 2 strafslagen voor het slaan van de verkeerde bal. Antwoord B. is niet juist omdat het slaan van de verkeerde bal altijd hersteld moet worden. Antwoord D. is niet juist omdat de speler pas is gediskwalificeerd wanneer hij op hole 2 zonder herstel van de fout had afgeslagen. Er is niet beschreven dat de speler op hole 2 had afgeslagen. Dit een voorbeeld waarom kennis van de golfregels belangrijk is. De speler had 3 extra slagen (1 voor het opnieuw slaan en 2 strafslagen voor de verkeerde bal). Correcte toepassing van de regels kan in het ergste geval zelfs diskwalificatie voorkomen.


Staat uw tweet de volgende keer in deze rubriek? Tweet naar @golfgekwetter Hooge Rotterdamsche

Danny Fiere @DannyFiere

Joost Luiten @joostluiten

@HoogeRdamsche

Het lijkt er nu toch eindelijk op dat de @NGF_ inziet dat @Rottebergengolf écht een moeilijke baan is. #rating

Here is the official invitation for the Masters, pretty cool!!!

25 november

14 januari

De baan is weer open en de lucht is blauw. Maar toch nog even dit schilderachtige uitzicht van gisteravond.

30 oktober GolfwankersNL @golfwankersNL Wanker tegen andere wanker: “je keek te vroeg op”... #jahoor #neemles #repairyourdivot

Alfred Dunhill Champ @DunhillChamps @PGA_JohnDaly and his colourful pants on debut in the @DunhillChamps at #LeopardCreek.

Golf Digest @GolfDigestMag Rory assessed a two-stroke penalty after taking a drop incorrectly RT @McIlroyRory: Foot fault.... 18 januari Lotte @Lotte_1D_

8 november Leonard Smit @18greensgolf Bijzondere lucht op de drivingrange woensdag tijdens de Jeugdles! Weet iemand hoe dit komt?

28 november

11:25 PM - 22 Nov 2013 · Details

GolfwankersNL @golfwankersNL In je afritsbroek met zakken aan de zijkant, sjaal om je nek en je KLM open vrijwilligers regenjack trots de TEE op komen lopen #wankerstyle 5 januari

22 november

19 januari gerard louter @loutergolf Luiten over stijgen op wereldrangllijst 43- 41 zonder spelen Abu Dhabi::’Kan geloof ik beter paar maanden thuis blijven, sta ik zo top-10!’ 28 januari

FEBRUARI 2014 • OP DE HOOGTE • PAGINA 31

OMG VANDAAG MIJN ALLEREERSTE HOLE IN ONE GESLAGEN!!!!!!!! #ZoBlij #Hole11


ZES PINPOSITIES Zoals u de afgelopen tijd wellicht al gemerkt zult hebben, wordt er voortaan gewerkt met 6 mogelijke pinposities. Zoals aangegeven op de bijgevoegde schematische weergave van onze greens, is elke green daartoe opgedeeld in zes secties die genummerd zijn van 1 tot en met 6.

Ger Reckweg, baancommissaris De greenkeepingstaf zorgt er voor, dat de holes op alle greens steeds zo gestoken worden, dat voor alle greens geldt, dat de vlag staat in een sectie met hetzelfde nummer. Bij de receptie kunt u vinden wat de actuele pinpositie is, d.w.z. welke pinpositie geldt voor de desbetreffende dag. U kunt daar een kopie krijgen waarop voor elke green de zes secties worden weergegeven. In het nieuwe baanboekje dat in de loop van dit jaar beschikbaar komt, zal deze informatie ook staan. Verder zal de actuele pinpositie in de nabije toekomst naar verwachting ook te vinden zijn op het informatiebord bij hole 1.

Systeem

FEBRUARI 2014 • OP DE HOOGTE • PAGINA 32

De secties zijn genummerd volgens een vast systeem. Als u op de bijgevoegde schematische weergave bijvoorbeeld nagaat waar pinpositie 1 zich bevindt op alle achtereenvolgende holes, dan zult u het volgende zien: Hole nr. 1 2 3 4 5 6 7 8

Pinpositie 1 links voor links midden links achter rechts voor rechts midden rechts achter links voor links midden enz.

Dankzij dit systeem, waarbij een pinpositie zich op de achtereenvolgende holes steeds verplaatst volgens de hoofdletter N, is duidelijk waar een bepaalde pinpositie zich op een willekeurige hole zal bevinden. Makkelijker is om te onthouden waar de vlag stond op de vorige hole. Het is dan eenvoudig te beredeneren waar de vlag zal staan op de volgende hole.

Bijzondere gevallen Bij het nummeren van de secties volgens het beschreven systeem moet een aantal bijzondere gevallen worden onderscheiden. Het systeem is er namelijk op gebaseerd dat voor

de meeste van onze greens geldt, dat deze, in de speelrichting gezien, normaliter langer zijn, dan dat ze breed zijn. Bij een aantal greens is dat echter niet het geval, te weten holes 6, 9, 13 en 18. Voor hole 9 is er voor een speciale oplossing gekozen (zie afbeelding) Voor holes 6, 13 en 18 is het systeem wel gehandhaafd, maar moet de green als het ware een kwartslag gedraaid worden bezien (zie afbeelding).


Nu begrijpen we Barend beter.

GOLFER CAN’T SEE, ..... NEEDS HELP! Arthur is 90 years old. He has played golf every day since his retirement 25 years ago.

“He may be a hundred and three”, says his wife, “but his eyesight is perfect”.

One day he arrives home looking downcast. “That’s it”, he tells his wife. “I’m giving up golf. My eyes has gotten so bad……….. since I’ve hit the ball, I can’t see where it went”. His wife sympathizes.

So the next day, Arthur heads off to the golfcourse with his brother-in-law. He tees up, takes an almighty swing……..and squints down the fairway.

As they sit down, she has a suggestion. “Why don’t you take my brother with you and give it one more try”. ‘That’s no good”, says Arthur. “Your brother is a hundred and three. He can’t help……….!”

He turns to the brother-in-law. “Did you see the ball?”. “Of course I did”, said the brother-in-law. “I have perfectly eyesight”. ‘Where did it go?”, asks Arthur. “CAN’T REMEMBER”.

FEBRUARI 2014 • OP DE HOOGTE • PAGINA 33

Snoepje van de week.


BEN JIJ DE KONING VAN DE DRIVING RANGE? Sommige golfers kunnen geweldige ballen slaan als zij op de driving range spelen. Komen ze echter op de baan, dan is daar niets meer van te zien. De swing lijkt wel verdwenen tijdens de wandeling tussen de driving range en de tee.

Leonard Smit Deze spelers noemen we ook wel ‘koningen van de driving range’. Daar spelen ze goed, maar op de baan presteren ze altijd onder hun kunnen. Het kan zeer frustrerend zijn voor de speler, om deze titel te moeten dragen. Het grote verschil tussen de driving range en het spelen op de baan is natuurlijk het verschil tussen de consequenties van een foute bal. Sla je een bal op de driving range fout, dan heeft dit geen effect op de score en kun je direct weer een nieuwe bal slaan. De gevolgen van een misser zijn dan voor het gevoel een stuk minder dan op de baan, waardoor er ook veel minder druk op staat. Wil de speler van deze titel af, dan moeten er enkele zaken beter worden.

FEBRUARI 2014 • OP DE HOOGTE • PAGINA 34

Hieronder enkele tips om te voorkomen, dat jij ook deze titel moet (blijven) dragen.

1. Oefen zoals je wilt spelen. Op de driving range oefenen we meestal één techniek en dan mogelijk veel ballen met de zelfde club. We komen daardoor gemakkelijk in een ritme, waarbij we de techniek eenvoudig kunnen herhalen. Spelen we echter op de golfbaan, dan wisselen we meestal na elke slag van club. We wisselen lange slagen af met korte slagen en geen enkele slag is hetzelfde. Willen we dit op de driving range imiteren, dan zullen we ook veel moeten wisselen van clubs. Natuurlijk kunnen we ook aan de techniek werken, maar waarom zouden we dan ook niet na enkele ballen wisselen van club? Dit maakt het oefenen veel interessanter en uitdagender en zo trainen we op

een manier die dichter bij het spelen op de baan ligt.

2. Speel de holes van de baan op de driving range. Als we een baanboekje hebben, dan kunnen we het spelen op de baan ook imiteren op de driving range. Begint de baan bijvoorbeeld met een par 4, dan nemen we de club waarmee we ook zouden afslaan. Mik dan op een denkbeeldige fairway en probeer de bal ook op dit doel te slaan. Nadat de bal is geslagen, proberen we in te schatten hoe ver deze ligt en bepalen we hoeveel meter we nog over hebben. Vanaf daar kiezen we weer de geschikte club en beelden ons in, hoe de bal op de baan zal gaan landen. Missen we de denkbeeldige fairway of green, dan moeten we ook tussendoor een herstelslag spelen. Voor deze vorm van trainen hebben we wel wat fantasie en inbeeldingsvermogen nodig, maar het zal het oefenen in ieder geval zeer aantrekkelijk maken.

3. Verbeter je denkpatronen op de baan. Voor het maximaal presteren hebben we ook een effectieve manier van denken nodig. De beste golfers blijven in het hier en nu en houden zich niet bezig met de gespeelde ballen, of de holes en slagen die nog moeten komen. Ze spelen slag voor slag en kunnen slecht geslagen ballen achter zich laten. Ook is het van belang dat we voor elke slag de aandacht kunnen richten , waarbij we ons niet laten afleiden van de slag, die nu moet worden gedaan. Kunnen we op deze wijze de baan op gaan, dan is het een stuk makkelijker om de slagen die op de driving range goed gaan ook op de baan goed uit te voeren.

Om de denkpatronen te verbeteren, heb ik het ‘Beter Scoren’ programma opgezet. Wil je hier meer over weten stuur dan een e-mail naar: leonard@ gazh.nl Omdat de techniek maar één onderdeel is van de zes elementen van een succesvol golfspel, moeten we ook werken aan de andere onderdelen om te komen tot goede golfscores en rondes, waardoor we met heel veel plezier kunnen spelen. Hopelijk helpen deze tips je om niet de koning van de driving range, maar de koning van de baan te worden en wordt het steeds eenvoudiger, om de slagen van de driving range ook op de baan goed uit te voeren. Veel succes met oefenen..

Dit artikel is ook onderdeel van mijn nieuwe website: www.18greensgolf.nl Hier plaats ik vele instructie-artikelen en leuke video’s van You Tube. Ook kun je daar een GRATIS E-Book: “18 tips voor Beter Golfen” aanvragen. Dus bezoek deze site en haal je gratis E-book op.


WEDSTRIJDKALENDER 2014 Zoals u op de website heeft kunnen lezen, is er een nieuw wedstrijdprogramma tot en met april 2015. Dat is in goed overleg met het bestuur samengesteld, waarbij we ernaar gestreefd hebben, om zo veel mogelijk signalen die we het afgelopen jaar hebben ontvangen er in te verwerken. Het was wederom een uitdaging om aan de ene kant goed te voorzien in de behoefte aan prestatie­ en gezelligheidswedstrijden en aan de andere kant voldoende ruimte in de baan te houden om ‘vrij’ te kunnen spelen.

Qualifying / Niet-Qualifying We hebben geprobeerd een mix van wedstrijden samen te stellen, waarbij we er naar streven dat deze iedere week weer ‘vol’ zijn. Het komende jaar zullen we de bezetting van de wedstrijden meten en aan het eind van het jaar evalueren, of de gekozen mix van qualifying en niet-qualifying wedstrijden de wens van de vereniging weerspiegelt. Hier wordt dan weer met het samenstellen van de wedstrijdkalender voor 2015 rekening gehouden.

Clubkampioenschappen Het Clubkampioenschap tegen Par is terug op de kalender. Het werd door velen van u vorig jaar aangegeven als een gemis op de kalender. Blokkeert u alvast het weekend van 19 en 20 juli, waarbij op zaterdag één ronde wordt gespeeld en op zondag de tweede en de derde ronde. Dit doen we ook voor het Clubkampioen– schap Strokeplay, dat in het weekend van 14 en 15 juni zal worden gespeeld. Het finale weekend van het Clubkampioenschap Matchplay staat gepland voor het weekend van 30 en 31 augustus, één week na de vijfde editie van het Rijnmond Open. Voor het Clubkampioenschap Matchplay kan iedereen met een actieve handicap

zich inschrijven. Doe dat tijdig via de terminal in de hal of via de website.

Monthly Medals Zowel de Monthly Medal A als de Monthly Medals B/C/D zullen in 2014 steeds op één dag worden gespeeld. In de ene maand op zaterdag, in de volgende maand op zondag. Categorie A is voor dit jaar weer t/m hcp 18.

Battle of the Sexes Een nieuw item op de kalender vindt u terug op zondag 10 augustus. Zoals de naam al aangeeft is dit een strijd tussen de heren en de dames. Hoe we deze dag precies gaan invullen is nog niet volledig duidelijk. Het moet in ieder geval een dag worden met meerdere wedstrijden, waarbij we alle leden van de vereniging willen bereiken.

Ryder Cup De ‘Ryder Cup’ vindt u niet terug op de kalender, dat wil niet zeggen dat deze niet meer zal worden gespeeld. Deze jaarlijkse traditie zal in een iets kleinere vorm worden georganiseerd door Barend v/d Bor en Alan Daventry op een nog vast te stellen datum.

Zomer Avond Competitie Uiteraard terug op de kalender, beginnend op woensdag 16 april. Inschrijven voor deze 9 holes wedstrijden op de woensdagavond kan alleen via de lijst op het prikbord in de hal.

Wintercompetitie Op het moment van dit schrijven is de Wintercompetitie 2013-2014 nog in volle gang. Van winterweer is nog geen sprake geweest, wel zijn de condities zwaar in de baan. De spelvorm blijft Eclectic, gezien de bezetting van de wedstrijden, een goede keus.

Nieuwe spelvormen Wij hebben afgelopen maanden een beetje rond geneusd op het ‘WorldWideWeb’ en hebben bij collega wedstrijdcommissies leuke spelvormen gevonden, die we gaan gebruiken bij een aantal nieuwe wedstrijden. Bij de

inschrijving zullen wij u de spelvorm duidelijk uiteenzetten.

Nieuwsbrief Zoals u wellicht gemerkt hebt, zullen wij ook in de reguliere nieuwsbrief van ‘De Hooge Rotterdamsche’ wedstrijden voor de komende periode aankondigen en u attent maken op de mogelijkheid om in te schrijven.

Tot slot Graag horen we als Wedstrijdcommissie van u hoe u e.e.a. heeft beleefd. Suggesties voor een betere kalender blijven welkom en als die al niet tijdens het lopende seizoen worden opgepakt, dan is het toch mogelijk om ze volgend jaar mee te nemen. Wij hopen op een seizoen met mooi golfweer, druk bezette wedstrijden en veel publiek bij de prijsuitreikingen, veel handicapverbeteringen en niet te vergeten: vele sportieve uren in de baan en gezellige uurtjes op het terras en in het clubhuis.

FEBRUARI 2014 • OP DE HOOGTE • PAGINA 35

Gert Dingemanse


WIE WON...

WMM BCD, 6 oktober B: 1. Donna de Boer 2. Theo Spruit 3. Jac Bentvelsen CD: 1. Ed Fok 2. Tjeerd Veenstra

Bestuur en commissiedag, 20 oktober

FEBRUARI 2014 • OP DE HOOGTE • PAGINA 36

Heren: 1. Erik van der Does 2. Eric Rosendaal Dames: 1. Joyce Schut

Jachttrofee, 26 oktober Heren: 1. Bert Riel 2. Leo Vermeer Dames: 1. Ineke Gooskens

Snertcup, 10 november Baan gesloten

Vin Nouveau, 23 november 1. David Young 2. Willem van der Burg 3. Ed Fok


NUMMER 1 2014

Schimmeldrive, 1 december 1. Jan Karel Burggraaff 2. Sjaak van der Linden 3. David Young 4. Ed Fok 5. Martin Stoop

Rudolph Red Nose, 22 december

Dames 1. Donna de Boer 2. Marja Reuver 3. Ineke Jonkman 4. Yin Biemond

Nieuwjaarswedstrijd, 5 januari Heren 1. Ed Fok 2. Ger Reckweg 3. Sjaak van der Linden Dames 1. Marieke Vollebregt 2. Marijke Godwaldt 3. Carlijn Beije

FEBRUARI 2014 • OP DE HOOGTE • PAGINA 37

Heren 1. Paul Mosterd 2. Ed Fok 3. Martin Reuver 4. Harry Docter


PERSONALIA Hole-in-one

Uitgeschreven leden

Lotte Hoekstra , zondag 19 januari 2014 op hole 11 van onze baan, tijdens de trainingsronde van Dames1 competitieteam.

per 1 oktober 2013 H.A.M. Adriaanse Th.H.M. Adriaanse-van Dijkman P.J. Aldewereld H. Altink E.E.G. Bakker J.G. Bevelander W.C.M. v.d. Bosch-Hendriks H.C. Butter L.M. van Dis D. Doesburg W.C.E.A. Dumoulin-Beekmans M.G.L.M. van Emmerik P. Everts-van de Made R. Everts A. Fintelman R. Hakvoort R. Hakvoort R.T.M. van der Heiden W.C.J. van der Helm R. Heuker D.M. Hill B.G. Hill Y.H.A.M. Hoogveld A. van Hoorn J.G.J. Jonkman H.J. Ketelaar C.J.A. van den Kieboom C.L. Koppert B. Koppert-van Spengen E. van Krugten J. van Krugten M.V. Laheij C.C. Leenders-Meijer M.A.D.G. van Leest-van Iperen J. Ligtvoet J.J.M. van der Lubbe M. van Marion-van den Berg E.W.B. van Marion M.M. van der Mijn J.C.O. van Nieuwenhuijze J.W.A. Oosterhoff R.P. van de Peppel H. Pijnacker L.R. Plukker F.R. Potjer A. Propsma-Schuitsma A.A. Propsma A.L. Rasterhoff A.A.M. Robbers-van Heijningen J. Roelen

Nieuwe leden

FEBRUARI 2014 • OP DE HOOGTE • PAGINA 38

vanaf 1 oktober 2013 A.A.M. van der Arend (Aad) C. Blancke (Chef) L.A. Blok (Leo) J. Bonset (Jan) M.S.A. Boonen (Maarten) A.H. Brans (Annelies) T. Coolen (Taco) B.H.F. Dolphijn (Ben) R.J. Dubbeldam (Robert Jan) P.M.B. Eyck (Paul) R. Friederich (Ronald) J.T.A.E. Gooskens Ineke) R.F. van Hamburg (Ruud) A.F.P. Haverkamp (Arthur) K.M. Johnson (Kate) T.W. Kim Y.K. Kim (Yeu Kyung) D.Th. van der Knoop (Dirk) R.J.M. Kwaaitaal (Ralph) J.H. Lee M.F. Luger (Martijn) A.M. Mekelenkamp (Annabel) R. van der Schaft H.J.W. Scholman (Hans) W.G. Scholte (Wim) C. Sung Jack H. Tang Hong G.L.D. Thörig (Daan) M.H. Tsai (Fred) M.C. Tseng (Tim) J.W.A. Vogels (Jan-Willem) A.H. van der Wulp D.W. de Witte (Daniël) R. Wynia (Roy) A.E.W. van der Zalm (Aad) T.F. de Ruiter (Tesse) R.A.C. van der Cammen (Rutger) V. Hoogeterp (Victor)

M.A.W. de Ruiter-Verheijen D.J. de Ruiter-Buitendam E.M. Schut-de Hart A.C. van der Stelt C.C.H. Strack van Schijndel J.M. Suerink J. Valk J. Verbeek M.J.C. Verhoosel J. Westerman M.A. van Wezenberg A.L. van Willigen L. Wunderlich-van der Velden H.G. Wunderlich


MediaCenter Rotterdam. Van huis uit drukker, inmiddels een organisatie die het hele communicatietraject beheerst. Alles onder één dak. Met als filosofie: press print play. Drie woorden die staan voor wat en hoe we het doen. Communicatie is één groot spel dat we samen met u willen spelen. We zetten de lijnen uit, adviseren, organiseren, regisseren. Altijd in nauwe betrokkenheid. En met maar één doel: het realiseren van uw communicatiedoelstellingen. Want alleen dan stappen er aan het eind van het spel twee winnaars van het veld.

www.mediacenterrotterdam.nl


Oude kranten. Hout. Kolen. Daarmee begint het verhaal van de stoker en zijn vuur. Eerst smeert hij de naden van de ketel dicht met graanbeslag. Dan gaat de vlam eronder. Behoedzaam laat hij de kolen gloeien. Op zoek naar de volmaakte temperatuur. Het vuur brandt. Niet alleen onder de ketel, ook in het hart van de stoker. Dat proef je terug in de zachte zuivere graanjenever die zich Ketel 1 mag noemen.

Geniet, maar drink met mate

312223 odh 01 2014 (4)  
312223 odh 01 2014 (4)  
Advertisement