Page 1

MENTRANFORMASI SISTEM PENDIDIKAN MALAYSIA PROGRAM TRANSFORMASI KERAJAAN 2.0 (GTP2.0) 2013 - 2015

CONFIDENTIAL CONFIDENTIAL

0


Dua tahun lepas, sistem pendidikan Malaysia mengalami desakan supaya penambahbaikan dilaksanakan segera

Kejayaan sejak 50 tahun lepas‌ Kadar enrolmen: Menghampiri enrolmen peringkat universal bagi sekolah rendah (92%) dan kadar yang tinggi bagi sekolah menengah ( 85% bagi menengah rendah dan 78% bagi menengah atas) Pencapaian : 92% kadar literasi dalam kalangan warga dewasa dan memenangi Anugerah Commonwealth Amalan Terbaik Pendidikan

‌namun

jurang masih wujud

~20% pelajar gagal mencapai penanda aras minima TIMSS bagi Sain dan Matematik bagi tahun 2007, berbanding hanya antara 5 dan 7% pada 2003 Menduduki tangga ke 52, 57 and 44 untuk Sains, Matematik dan Bacaan masing-masing dalam PISA pada 2010 daripada 74 negara. 1 CONFIDENTIAL SULIT


Di bawah GTP1.0, NKRA Pendidikan memberi fokus kepada 5 sub NKRA

Prasekolah Meningkatkan kadar enrolmen kanak-kanak berumur (4+ dan 5+) kepada 87% menjelang 2012; serta meningkatkan kualiti pendidikan prasekolah dengan menjadikan prasekolah swasta dan agensi-agensi lain

Literasi & Numerasi (LINUS) Setiap kanak-kanak menguasai kemahiran asas literasi dan numerasi selepas mengikuti 3 tahun pendidikan rendah pada akhir tahun 2012

Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT) 100 buah Sekolah Berprestasi Tinggi diwujudkan menjelang 2012 yang mempunyai etos, karakter dan identiti tersendiri. Sekolah–sekolah ini akan melonjakkan kecemerlangan pelajar ke peringkat paling tinggi

Tawaran Baharu untuk Pengetua/Guru Besar Memperkenalkan penilaian berasaskan pencapaian untuk menilai Pengetua dan Guru Besar (PGB) dengan menawarkan ganjaran yang menarik kepada PGB yang melepasi sasaran serta membantu PGB yang lemah

Program Pembangunan Prestasi Sekolah(SIP) Mengurangkan bilangan sekolah dalam Band 6 dan 7 melalui program – program khusus yang dirancang untuk sekolah-sekolah berprestasi rendah CONFIDENTIAL

2


Kita mencapai HASIL UTAMA DAN PANTAS di bawah GTP 1.0 77% enrolmen 1 Prasekolah

4,589 prasekolah baharu beroperasi pada 2010 dan 2011 38,301 murid dari keluarga berpendapatan rendah menerima bantuan yuran pada tahun n 2010 dan 2011

2

LINUS

Dianggarkan 1.35 juta murid Tahun 1 – 3 sekolah rendah menduduki saringan LINUS Murid Tahun 2 pada tahun 2011 mencapai kadar 97.5% literasi & 98.6% numerasi

CONFIDENTIAL

3


Kita mencapai HASIL UTAMA DAN PANTAS di bawah GTP 1.0 66 sekolah mendapat pengiktirafan sebagai Sekolah Berprestasi Tinggi

3

Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT)

4

Tawaran kepada Pengetua/Guru Besar

1,203 Guru Besar dan Pengetua telah menerima Bayaran Insentif Tawaran Baharu (BITB) pada 2010 dan 2011

5

Program pembangun an sekolah

Semua sekolah kerajaan telah dirank dan dibandkan kepada 7 band mulai 2010

Memberi lebih autonomi dan akauntabiliti kepada SBT bagi meningkatkan kecemerlangan

40% penurunan bilangan sekolah dalam Band 6 and 7 Membangunkan sistem data yang bersepadu peringkat kebangsaan Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah (SAPS)

CONFIDENTIAL

4


GTP2.0 (2013-2015) adalah sebahagian daripada Pelan Tranformasi Pendidikan 2013-2025

Pelan Tranformasi Pendidikan 2013-2025

Contoh bidang lain yang terdapat dalam Pelan Tranformasi Pendidikan 1.

Kurikulum dan Pentaksiran

• Menanda aras dengan kurikulum peringkat antarbangsa

Subset 2.

3.

4.

• Mengkaji semula kerangka pentaksiran Ibubapa, Komuniti dan Sektor Swasta • Kempen peringkat Kebangsaan untuk menggalakkan penglibatan ibu bapa dan sarana keibubapaan • Meningkatkan kerjasama awam-swasta Pendidikan Vokasional • Peningkatan kolaborasi dengan sektor swasta • Merangka laluan kerjaya pendidikan Tranformasi Kementerian • Penjimatan dengan melaksana program mengikut keutamaan & rasionalisasi • Bina upaya dan kompetensi JPN/PPD

Semua inisiatif GTP2 dan Pelan Tranformasi Pendidikan akan dilaksanakan serentak mulai 2012 CONFIDENTIAL

5


GTP2.0 ADALAH SUBSET KEPADA PELAN TRANFORMASI PENDIDIKAN (Education Blueprint ) (MOE)

2020 - 2025 (MOE)

2015 – 2020 (MOE and PEMANDU)

• Initiative d • Initiative e • Initiative f

2013 – 2015 GTP 2.0 • 5 NKRA Pend sedia ada + 2 sub NKRA baharu • Inisiatif lain • 3ft pelan pelaksanaan • Bajet • Laporan Makmal (World-class Lab Report) • GTPv2 - Bab Pendidikan

GTP2.0 FOCUS AREA

CONFIDENTIAL

• Initiative x • Initiative y • Initiative z


Program GTP2 berteraskan tiga aspirasi yang telah dikenal pasti dalam sistem pendidikan Malaysia

Sasaran GTP2.0 2015

Pelan Transfomasi Pendidikan

1

Akses

100% enrolmen universal dari peringkat prasekolah hingga menengah atas dalam tempoh 10 tahun Peningkatan enrolmen semasa sehingga mencapai tahap

negara maju

92% 98% 90% 85%

Prasekolah Sekolah Rendah Menengah Rendah

2

Kualiti

Kedudukan ketiga teratas antara negara yang mengambil pentaksiran antarabangsa seperti PISA dan TIMSS dalam tempoh 15 tahun (daripada ketiga terbawah sekarang) Malaysia menjadi negara terpantas dalam melonjakkan sistem pendidikan daripada ‘lemah’ kepada ‘cemerlang dalam tempoh 15 tahun

Pencapaian purata antarabangsa dalam pentaksiran seperti PISA, TIMSS

3

Ekuiti

50%pengurangan jurang prestasi (cth. antara bandar dan luar bandar, antara negeri) dalam tempoh 10 tahun Malaysia antara negara di dunia yang mempunyai ekuiti tinggi dalam pendidikan

25% pengurangan jurang pencapaian antara bandar dan luar bandar di seluruh Malaysia

Menengah Atas CONFIDENTIAL SULIT

7


Inisiatif GTP 2.0 kesinambungan inisiatif NKRA Pendidikan GTP1.0 Fokus GTP1

1

Prasekolah

2

LINUS

Fokus GTP2

• Mengharmonikan sokongan kepada prasekolah kerajaan • Penambahbaikan kualiti guru dan pembantu guru di prasekolah kerajaan • Memperluas bilangan prasekolah khususnya di kawasan miskin bandar, luar bandar dan pedalaman melalui perkongsian awam - swasta

Pemantapan:

• LINUS Bahasa Malaysia • Saringan LINUS (9 saringan dijalankan daripada Tahun 1 – 3 dengan 3 kali saringan setahun) • Pemantapan latihan untuk guru pemulihan • Pentaksiran – Melepasi Konstruk 8 (Literasi) dan Konstruk 10 (Numerasi)

Pemantapan:

• Penambahan bilangan prasekolah secara •

berterusan Mengkaji dan menyemak semula pemberian bantuan yuran dan geran permulaan

Baharu:

• Penekanan kepada Kualiti – membangunkan piawai kebangsaan prasekolah dan taska, serta menigkatkan kemahiran guru prasekolah

• Saringan: 6 saringan dijalankan daripada • •

Tahun 1 - 3 dengan 2 kali saringan setahun. Latihan: Menyelaras modul LINUS dengan KSSR serta meningkatkan kemahiran guru pemulihan Pentaksiran: Melepasi konstruk 12 untuk literasi dan numerasi

Baharu:

• LINUS+: Saringan untuk Literasi Bahasa CONFIDENTIAL

Inggeris bagi murid Tahun 1 – 3 (selaras dengan KSSR), serta latihan guru pemulihan Bahasa Ingggeris


Inisiatif GTP 2.0 kesinambungan inisiatif NKRA Pendidikan GTP1.0 Fokus GTP2

Fokus GTP1 3 Tawaran Baharu kepada Pengetua/ Guru Besar

• Bayaran Insentif Tawaran Baharu (BITB) Pemantapan / Baharu: untuk pengetua yang melonjakkan • Meneruskan pemberian BITB kepada kecemerlangan sekolah Pengetua dan Guru Besar yang • Pengetua menerima RM7,500 manakala melonjakkan kecemerlangan sekolah 5% pencapaian tertinggi menerima • Pemberian BITB akan dikaitkan dengan RM1800 dan selebihnya menerima prestasi Pengetua di bawah Piagam RM900 Pengetua yang akan diperkenalkan

Pemantapan/ Baharu: 4

• Ranking dan banding sekolah • Jurulatih Pakar Pembangunan Program Pembangun an Prestasi Sekolah (SIP)

Sekolah (SISC) dan Rakan Pembimbing Pembangunan Sekolah (SIPartner) Pelan tindakan program pembangunan sekolah

• Penempatan SISC dan SIPartners sepenuh masa di JPN dan PPD menerusi Program Pembangunan Negeri dan Daerah : • Mengukuhkan PPD bagi membimbing sekolah (lebih sumber dan hak membuat keputusan)

• Mewujudkan dashboard dan KPI standard bagi semua negeri, daerah dan sekolah (integrasi dengan data SAPS)

• Intervensi khusus mengikut keperluan sekolah (fokus kepada akses, kualiti dan ekuiti)

5

Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT)

• Menambah bilangan sekolah berprestasi tinggi (66 buah sedia ada)

Pemantapan:

• Mengekalkan kualiti di SBT (tiada penurunan ke Band 2) dan memastikan pemberian autonomi

CONFIDENTIAL SULIT


2 program baharu akan diwujudkan dalam GTP2 selain pemantapan program sedia ada GTP2 –NKRA: PENDIDIKAN

Prasekolah

Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT)

LINUS

Tawaran Baharu untuk Pengetua/ Guru Besar

Piagam Guru

Program Pembangunan Prestasi Sekolah (SIP)

Pemantapan Bahasa Inggeris

CONFIDENTIAL SULIT

1. Prasekolah • Perluasan (kesinambungan GTP1) • Kualiti dan piawaian (baharu) 2. LINUS • Bahasa Malaysia dan Matematik (kesinambungan GTP1) • Bahasa Inggeris (baharu) 3. Piagam Pengetua dan pelan pelapis yang berkaitan dengan Bai’ah dan Tawaran Baharu untuk Pengetua dan Guru Besar dalam GTP1 4. Program Transformasi Daerah dan Negeri (kesinambungan daripada SIP dalam GTP1) 5. Piagam Guru • Laluan kerjaya • Instrumen pengurusan prestasi • Pembangunan Profesional Berterusan • Portal eGuru – untuk meningkatkan kemahiran guru 6. Bahasa Inggeris - Meningkatkan kemahiran dan penempatan semula

10


Bagaimana memastikan semua kanak-kanak memperoleh

Pendidikan Prasekolah yang berkualiti? CONFIDENTIAL

11


Pendidikan prasekolah yang universal

92%

Enrolmen prasekolah

Menambah bilangan kelas Mengkaji semula dan memperluas bantuan yuran dan geran Penambahan prasekolah swasta

CONFIDENTIAL SULIT

Prasekolah berkualiti tinggi

Mengharmonikan kelayakan guru & pembantu guru Meningkatkan pemantauan prasekolah awam dan swasta Menyediakan bantuan kepada guru yang mengikuti kursus Diploma dalam perkhidmatan 12


KANDUNGAN

Makmal GTP 1.0 menggunakan pendekatan holistik dan telah mengenal pasti 7 teras untuk meluaskan akses kepada pendidikan prasekolah berkualiti dan saksama Pendorong utama

Pencapaian

1

Menubuhkan jawatankuasa kebangsaan untuk pendidikan prasekolah dan satu bahagian prasekolah di KPM

2

Pelaksanaan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK)

Sasaran (2013 - 2015)

Jawatankuasa Prasekolah Kebangsaan telah ditubuhkan pada ahun 2010 Telah bermula pada tahun 2010

Mengharmonikan bantuan pelajar prasekolah kerajaan (KPM, KEMAS dan JPNIN)

Dilaksanakan

4

Meningkatkan dan mengharmonikan kualiti guru dan pembantu guru

–KEMAS & JPNIN Diploma –Prasekolah Swasta – latihan selama 3 minggu

30% guru prasekolah swasta dalam perkhidmatan akan dinaikkan ke tahap diploma

5

Menambah bilangan kelas prasekolah di miskin bandar,luar bandar dan kawasan pedalaman

–2010 – 72.4% –2011 – 77.2%

–92% enrolmen prasekolah pada tahun 2015 –- 10% enrolmen di TASKA pada tahun 2015

6

Meningkatkan Perkongsian Pintar Awam-Swasta (PPP) dalam pendidikan prasekolah

–Bantuan yuran –Geran permulaan –Latihan 3 minggu

– 70% prasekolah dijalankan oleh prasekolah swasta

Pelancaran Sistem Maklumat Prasekolah Kebangsaan

SMPK dalam talian pada tahun 2011

3

7

CONFIDENTIAL SULIT

13


Bagaimana memastikan setiap kanak-kanak menguasai literasi dan numerasi pada Tahun 3 ? CONFIDENTIAL

14


LINUS 2.0

LINUS 2.0 akan mengukuhkan literasi Bahasa Malaysia dan numerasi, serta menangani isu literasi Bahasa Inggeris

Year11 Tahun

LINUS 1.0

Year 22 Tahun

Year 3 3 Tahun

Literasi Numerasi BM, Tahun Year 1-3 1-3 BM & Literacy & Numeracy, st

1 Saringan Screening Pertama

Bahasa Literasi Melayu Bahasa Malaysia Literacy

+

Numeracy Numerasi 90%

95%

100%

2nd Saringan Screening Kedua rd

3 Saringan Screening Ketiga Year 11 Tahun

LINUS 2.0

Bahasa Literasi Melayu Bahasa Malaysia Literacy

+

Numerasi Numeracy

Year 22 Tahun

Year 33 Tahun

Semua muridTahun 1 disaring Hanya muridprogram LINUS disaring

Sasaran Literasi BI, Tahun 1-3 Year 1-3 English Literacy Targets,

+

Literasi English Bahasa Literacy Inggeris

Year 11 Tahun

Year 2 2 Tahun

Year 3 3 Tahun

1st Saringan Screening Pertama

83.1%

Year 1 Tahun 1

91.4%

100% 2nd Saringan Screening Kedua

Year 2 Tahun 2

Year 33 Tahun

<Sasaran akan ditetapkan selepas garis asas diketahui> CONFIDENTIAL SULIT

All studentsmuridTahun screened Semua

1 disaring

15


Bagaimana melonjakkan pencapaian

sekolah di seluruh negeri dan daerah? CONFIDENTIAL

16


Program Tranformasi Negeri dan Daerah “Setiap daerah maju ke hadapan” Sokongan

1 Perubahan peranan JPN dan PPD fokus kepada daerah untuk meningkat pencapaian sekolah

0% sekolah dalam Band 6, 7 25% pengurangan jurang bandar Luar Bandar

Akauntibiliti

2

3

Sokongan dan intervensi khusus untuk sekolah dipacu oleh daerah, dan disokong oleh negeri

Dashboard dan ranking fokus kepada usaha (dari KPM ke sekolah) terhadap pencapaian KPI utama

4 Dialog prestasi setiap peringkat untuk memastikan sekolah, daerah dan negeri mencapai sasaran

JPN Dashboard State and District Improvement Programme: Implementation process

PPD Dashboard Determine baseline

School Dashboard

Repeated annually

CONFIDENTIAL SULIT SULIT

Repeated every 2 months

Jan/Feb

Jan/Feb

Feb/March

Objective

Motivate JPN and PPD improvement Pinpoint area(s) of focus ie. Access, quality, equity

▪ ▪

Prioritise issues Understand root causes of issues in district

Determine action plan to address root causes identified

Track progress and adjust plan where necessary

JPN and PPD rankings School rankings (by band)

JPN, PPD, school dashboards Identified priority issues, with map of root causes

School Improvement Plans District Improvement Plans JPN support action plans

Updated JPN/ PPD dashboard to track progress Revised implementation plans

▪ ▪

Berteraskan Akses, Kualiti, dan Ekuiti

Implement and problem-solve

Dec/Jan (after exam results)

Deliverabl e

Kepelbagaian usaha

Complete action plan

Timing

Mengupayakan kepimpinan setempat

Understand challenges in schools and root causes

▪ ▪

Disiplin dalam Tindakan 17


Fokus kepada PPD sebagai pemacu utama dalam mendokong tranformasi sistem pendidikan di Malaysia

Pengukuhan keupayaan, sumber terbaik dan pegawai cemerlang di PPD

412,000 Guru

5,000,000

10,000

138 1 Kementerian

16

Pelajar

Sekolah

PPD

JPN

Memastikan Impak Tinggi dan Berkesan CONFIDENTIAL SULIT SULIT

18


Sokongan dan intervensi khusus mengikut keperluan sekolah

Tindakan PPD

Tindakan KPM

GURU

Mementingkan masa pembelajaran dengan menguatkuasakan garis panduan waktu maksimum di luar sekolah

Meluaskan peranan Jurulatih Pakar Pembangunan Sekolah (SISC) secara sepenuh masa. Tumpuan kepada i) meningkatkan pelaksanaan KSSR, SBA (termasuk buku panduan berserta perancangan mengajar) dan LINUS2.0; serta ii) meningkatkan amalan pembelajaran asas

PENGETUA

Komuniti pembelajaran, diterajui Pengetua Cemerlang yang dilantik, atau dimudahcara oleh pegawai PPD

Meluaskan peranan Rakan Pembimbing Pembangunan Sekolah (SIPartners) secara sepenuh masa dengan mengadakan bimbingan secara 1 â&#x20AC;&#x201C; 1 dalam bidang kepimpinan instruksional

MURID

Intervensi ke atas kehadiran ke sekolah dan masalah disiplin (cth., Penyediaan pengangkutan, penglibatan ibu bapa dan komuniti)

LINUS2.0 : Pelaksanaan literasi Bahasa Inggeris, serta mengkaji semula proses dan kandungan LINUS

CONFIDENTIAL SULIT

19


Bagaimana meningkatkan tahap kecemerlangan

Kepimpinan Sekolah? CONFIDENTIAL

20


Pelan pelapis dan laluan pantas bagi Pengetua

4,000 Perlis Kedah

Pengetua baharu yang berprestasi tinggi akan dilantik dalam tempoh 5 tahun 40% â&#x20AC;˘ Kriteria pemilihan baharu

Penang Perak

Pengetua akan bersara dalam tempoh 5 Kelantantahun

Pelantikan dan laluan pantas berdasarkan prestasi, BUKAN tempoh perkhidmatan

â&#x20AC;˘

Proses piawai dalam penempatan Pengetua/Guru Besar termasuk insentif untuk pengetua/guru besar cemerlang yang ditempatkan di sekolah berprestasi rendah

Terengganu

Pahang Selangor Kuala Lumpur

Pengetua Cemerlang di setiap sekolah!

â&#x20AC;˘

Negeri Sembilan Malacca Johor

CONFIDENTIAL SULIT

21


Pelantikan dan laluan pantas berasaskan prestasi

Menetapkan kriteria minimum untuk menjamin kualiti pengetua

Mewujudkan Skim Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (Pengetua & Guru Besar) yang bersepadu

Mendefinisi laluan kerjaya untuk pengetua & mewujudkan penilaian prestasi baharu selari dengan Laluan Kerjaya Baharu untuk Guru

Membangunkan Pelan Pembangunan Profesional Berterusan selaras dengan prestasi pengetua

Tanpa Ijazah (Skim PPLD)

Skim Pegawai Perkhidmatan Pendidikan

Dengan ijazah (Skim PPPS)

Pakar Cemerlang Pengetua

Kompeten

Kursus Lanjutan

Kursus Peringatan²

Sandaran Industri

Bimbingan & Penandaarasan ²

Kursus Pengukuhan

Kursus Motivasi

Penandaarasan HPS

CONFIDENTIAL SULIT

22


Proses piawai untuk penempatan berasaskan negeri â&#x2013;Ş Mengoptimumkan serta memendekkan 11 bulan

proses pemilihan calon pengganti Pengetua/Guru Besar yang akan bersara (>6 bulan sebelum persaraan) Mengenal pasti sekolah yang mana pengetua telah bersara dan tiada pengganti

6 bulan

2012

2013

2014

2015

615 sekolah

736 sekolah

1194 sekolah

1099 sekolah

eOperasi (BPM)

Mewujudkan satu sistem berpusat dan bersepadu bagi pemilihan dan pelantikan calon yang berkelayakan sebagai Pengetua/Guru Besar

Sistem Maklumat Guru (BPM)

Emis (EPRD)

e-Pangkat

Pangkalan data NPQEL (IAB)

EKMLTK khas untuk pengetua (cth. Penempatan di luar bandar)

Mengkaji semula pemberian insentif

Keistimewaan â&#x20AC;&#x201C;keistemewaan lain (kepelbagaian opsyen pilihan)

> 6 bulan sebelum persaraan

Menyediakan program transisi khas antara pengetua yang akan bersara dan bakal pengetua

Mengenal pasti bakal pengetua untuk menggantikan pengetua yang akan bersara

1 bulan sebelum persaraan Bakal pengetua mula berkhidmat di sekolah yang ditugaskan Program Residen

CONFIDENTIAL SULIT

Pengetua lama bersara, pengetua baharu mengambil alih Program Penerapan 23


Bagaimana mentranformasi profesion

Keguruan? CONFIDENTIAL

24


Pakej Kerjaya Guru Baharu bagi mentranformasi profesion Meningkatkan peluang kerjaya guru bagi

412k

Peluang yang lebih baik meningkat

pembangunan profesional sepanjang kerjaya

Peluang

kecemerlangan Pengurusan prestasi yang cekap

Penilaian dan ganjaran yang adil

Satu instrumen untuk penilaian yang berteraskan kompetensi yang jelas Kenaikan pangkat lebih cepat untuk golongan berprestasi tinggi

Penempatan semula ke tugasan lain bagi yang berprestasi rendah CONFIDENTIAL


ILUSTRASI

Laluan kenaikan lebih cepat untuk guru berprestasi tinggi SISTEM YANG DICADANGKAN Pentingkah prestasi saya? Guru Memasuki Guru Guru Guru pakar Cemerlang tahun profesion beraspir Kompeten perguruan – asi Guru permulaan

Guru Cemerlang Memasuki profesion perguruan Guru beraspirasi – Guru permulaan

Guru Guru berprestasi berprestasi tinggi normal ▪ Menguasai ▪ Kompetensi kompetensi yang dengan sederhana pantas ▪ Peningkatan ▪ Peningkatan sederhana cemerlang dalam prestasi dalam kelas/ sekolah prestasi kelas/ sekolah

Guru kompeten Guru pakar

tahun

Kedua-dua guru akan mencapai tahap cemerlang tetapi seorang mencapainya lebih pantas kerana prestasi yang cemerlang Guru mencapai kecemerlangan mengikut kemampuan sendiri pada setiap peringkat – bergantung kepantasan menguasai kompetensi Pergerakan secara automatik apabila bersedia – tiada proses pemilihan yang rumit dengan kriteria yang berbeza

CONFIDENTIAL SULIT

26


Bantuan transisi bagi guru berprestasi rendah

Apa berlaku kepada guru yang berprestasi rendah?

ILUSTRASI

Peningkatan guru ke prestasi normal

Outcome – Peningkatan prestasi Penilaian 1

Guru berprestasi rendah

Tidak menguasai kompetensi asas

Prestasi murid menunjukkan penurunan/ tiada peningkatan prestasi

Penilaian 2

Penilaian 3

Penilaian: Kompetensi paling rendah – makluman awal Bimbingan dan sokongan secara berterusan (Pengetua/Buru Besar dan jurulatih)

Penilaian 4

Sokongan secara intensif (Peningkatan program coaching dan mentoring

CONFIDENTIAL

Outcome – tiada peningkatan prestasi

Penempatan semula guru ke tugasan lain atau dikeluarkan

27


Bagaimana menghasilkan seorang

Guru Bahasa Inggeris yang profisien di setiap kelas dengan pantas? CONFIDENTIAL

28


1 guru Ujian profisiensi Bahasa guru kepada semua Inggeris 70,000 guru yang profisien di setiap kelas!

7,000 KL

Peningkatan kemahiran secara intensif dan pembelajaran imersif untuk semua guru kurang profisien

Kelantan

5,000 guru

Melaka

Rintis selesai pada Dis 2013

Semua guru Menjelang lain yang tidak 2015 profisien

60,000 guru

CONFIDENTIAL

Kedah

Rintis SELESAI

Menduduki Cambridge Placement Test sehingga Julai 2012 29


Latihan intensif dan pembelajaran imersif

Taksir

PROJEK PERINTIS

Tingkat Imersif

Pembelajaran kendiri

11 bulan selepas waktu persekolahan, separuh masa atau 8 minggu di luar sekolah bagi luar bandar Melatih pembimbing

1:20 nisbah

Tempat semula 1  2 3 4 5

Jurulatih yang direkrut dari luar negara

8 minggu Mendengar Membaca Tatabahasa Penulisan Kuiz Ujian

Pembelajaran mengikut kadar sendiri Kuiz penilaian kendiri Ujian dalam talian

Bengkel latihan Aplikasi komputer Aplikasi tablet

A1

A2

Uji semula/ Tempat semula

Lemah

B1

Uji semula/ Tempat semula

1 set latihan Uji semular

Sederhana CONFIDENTIAL

B2 Memuaskan

Bahan fizikal

1 set latihan Uji semula

C1 Profisien 30


Pelan Tranformasi Pendidikan â&#x20AC;&#x201C; Penanda Utama

Buku GTP 2.0 dilancarkan

GTP 2.0 maklumkan

2012 Jun

2013 Ogos

Dis

Laporan awal Pelan Tranformasi Pendidikan dilancarkan CONFIDENTIAL

Jan

Laporan akhir Pelan Tranformasi Pendidikan dilancarkan FINANCE

| 31

GOVERNMENT TRANSFORMATION PROGRAM 2.0  

Program transformasi kerajaan 2.0

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you