Page 1

Recreas vzw

Hippotherapie en aangepast paardrijden Voor personen met een beperking

Seizoen 2013 - 2014


Waar vind je Recreas? Recreas Nationaal

Sint-Jansstraat 32-38, 1000 Brussel  02/515 02 54  02/515 02 37  info@recreas.be  www.recreas.be - www.g-voetbal.be

Recreas Antwerpen Sint-Bernardsesteenweg 200, 2020 Antwerpen  03/285 43 12  antwerpen@recreas.be Désiré Boucherystraat 17, 2800 Mechelen  015/28 03 50  antwerpen@recreas.be Recreas Limburg Guffenslaan 108, 3500 Hasselt  011/30 10 91  recreaslimburg@devoorzorg.be

Recreas Oost-Vlaanderen Tramstraat 69, 9052 Zwijnaarde  09/333 57 56  o-vl@recreas.be Recreas Vlaams-Brabant & Brussel Sint-Jansstraat 32-38, 1000 Brussel  02/515 04 15  info@recreas.be Recreas West-Vlaanderen President Kennedypark 2, 8500 Kortrijk  056/23 03 85  recreas.kortrijk@socmut.be Zilverstraat 43, 8000 Brugge  050/44 79 95  recreas.brugge@socmut.be

Uitgave: RECREAS vzw, September 2013 V.U.: Leen Pollentier, Sint-Jansstraat 32-38, 1000 Brussel

2


Inhoudstabel Contactgegevens Recreas ................... 2 Inleiding .............................................. 4 RECREAS vzw ...................................... 5 Voorwaarden en info .......................... 6 VFG vzw .............................................. 8 Arteveldehogeschool ......................... 9 Overzichtsrooster ............................... 10 De erkende maneges Provincie Antwerpen ......................... Provincie Limburg .............................. Provincie Oost-Vlaanderen ................ Provincie Vlaams-Brabant .................. Provincie West-Vlaanderen ................ Nederland .......................................... WalloniĂŤ .............................................

12 20 25 35 37 45 46

3


Inleiding Hippotherapie en aangepast paardrijden zijn begeleide activiteiten met en op het paard voor personen met een handicap of psychische ­beperking. Het contact met het paard kan bijdragen tot een verbetering van de levenskwaliteit op fysiek, mentaal, psychisch en sociaal vlak. Het paard helpt om de ‘cocon’ waarin sommigen zich bevinden open te trekken. Er is meer en meer vraag naar deze therapievorm, maar door de extra omkadering kan hippotherapie of aangepast paardrijden voor de deelnemer een vrij dure zaak worden. Daarom geeft Recreas vzw (Recreatief Aangepast Sporten vzw) i.s.m. VFG vzw (Vereniging personen met een handicap vzw) een tegemoetkoming aan haar leden die rijden in een manege erkend door Recreas vzw en VFG vzw.

4


RECREAS vzw Recreatief Aangepast Sporten vzw of kortweg Recreas vzw, partner van de Socialistische Mutualiteiten, is dé grootste door BLOSO erkende en gesubsidieerde recreatieve sportfederatie voor personen met een beperking. Recreas vzw overkoepelt en ondersteunt exclusieve G-sportclubs en geïntegreerde G-sportwerkingen. Zij biedt een waaier van laagdrempelige G-sportactiviteiten aan op lokaal, regionaal, provinciaal en Vlaams niveau (sportdagen, -tornooien, -kampen, bijscholingen en infosessies) om elke persoon met een beperking te laten genieten van sport, waarbij gezondheid en vriendschap centraal staan. Via promotie, infocampagnes en vernieuwende projecten tracht Recreas vzw de persoon met een beperking en zijn omgeving te sensibiliseren.

Een gevarieerd aanbod voor alle leeftijden: In clubverband, initiatie- en sportdagen, sporttornooien, sportkampen en meerdaagse activiteiten, bijscholingen en infosessies, jeugdsport, G-voetbal, hippotherapie & aangepast paardrijden.

 Contact: RECREAS vzw Sint-Jansstraat 32-38 1000 Brussel  02/515 02 54  02/515 02 37  info@recreas.be  www.recreas.be  www.g-voetbal.be

5


VOORWAARDEN EN INFO Per sessie kan de deelnemer 3 euro terugbetaald krijgen met een maximum van 40 beurten of 120 euro per jaar. Om 3 euro terugbetaald te krijgen, dient de deelnemer aan volgende voorwaarden te voldoen: • Lid zijn van RECREAS (12 euro per jaar). Het lidmaatschap omvat: • Recreatief en regelmatig sporten in clubverband onder deskundige leiding • Tornooien, sportdagen en meerdaagse activiteiten op maat van kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking • Gratis sportverzekering geldig tijdens alles sportactiviteiten van je lokale sportclub en van het provinciaal en nationaal Recreas secretariaat • Je ontvangt vijf maal per jaar ons ledenblad Dialoog • Informatie over al onze lokale, provinciale en nationale sportinitiatieven • Op aanvraag gratis digitale Recreas-nieuwsbrief • Gratis lid van VFG (Vereniging personen met een handicap vzw) • Of lid zijn van VFG (12 euro per jaar). Het lidmaatschap omvat: • Je ontvangt vijf maal per jaar ons ledenblad Dialoog • Je kan gratis intekenen voor de nieuwsbrief VFG Info en de Nieuwsbrief Invaliden • Je krijgt VFG-publicaties aan verminderde prijs of gratis • Je kan bij VFG terecht voor gratis advies en informatie • Je krijgt tot €15 korting op je aansluitingspremie bij VTB-VAB • Je kan gratis gebruik maken van de VFG-strandrolstoelen aan de kust • Lid zijn van de Socialistische Mutualiteiten (www.socmut.be) • Rijden in één van de maneges vermeld op de Recreas-website • In het bezit zijn van een attest van handicap: • Attest waaruit de inschrijving in het VAPH (Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) blijkt • Attest afgeleverd door de FOD van Sociale Zaken (dienst tegemoetkomingen) • Attest waaruit toestemming blijkt om gebruik te maken van het buitengewoon onderwijs • Invaliden, erkend door de mutualiteit • Attest van Fonds voor Beroepsziekten (F.B.Z.) • Attest van het Fonds voor Arbeidsongevallen (F.A.O.) • Attest waaruit blijkt dat men recht heeft op verhoogde kinderbijslag (afgeleverd door het kinderbijslagfonds)

6


Hoe gaat alles in zijn werk? • • • • •

Wanneer de deelnemer aan de nodige voorwaarden voldoet, dient een kopie van attest van handicap opgestuurd te worden naar het Nationaal Recreas secretariaat. De 40-beurtenkaart wordt dan per post naar deze persoon toegestuurd. Na elke sessie laat de deelnemer de beurtenkaart afstempelen (datum + handtekening) door de lesgever of manegehouder. Van zodra de kaart vol is of de persoon besluit de sessie niet langer te volgen, kan de kaart terug gestuurd worden naar: Recreas vzw, St.-Jansstraat 32-38, 1000 Brussel. De kaart dient jaarlijks (ook al is deze niet vol) terug gestuurd te worden. De datum van indienen staat vermeld op de achterzijde van de 40-beurtenkaart. Een periode loopt telkens van 1 september tot 1 september. Eens wij de kaart hebben ontvangen, wordt de terugbetaling in orde gebracht.

7


Onze partners VFG vzw Vereniging personen met een handicap vzw of kortweg VFG vzw is een erkende socioculturele vereniging van personen met een handicap, langdurig zieken, invaliden, familie en vrienden.

Ontmoetingsplaats:

In 150 plaatselijke VFG-werkingen kan je terecht om ervaringen uit te wisselen, voor infosessies, daguitstappen of gewoon gezellig samenzijn.

Activiteiten organiseren:

Het gaat zowel om activiteiten voor volwassenen en jongeren als om toegankelijke binnenen buitenlandse reizen en kampen.

Informeren:

Het ledentijdschrift DIALOOG, de website, allerlei brochures en nieuwsbrieven over gemeentelijk beleid en handicap, houden je op de hoogte over wat reilt en zeilt rond handicap.

Opkomen voor jouw rechten:

Vind je dat er iets niet klopt in jouw dossier of dat van iemand anders? Laat het ons weten!

PAB (Persoonlijk Assistentie Budget):

Met jouw PAB kan je een beroep doen op vrijwilligers. VFG helpt je hiermee verder en maakt je dossier in orde.  Contact: VFG vzw Sint-Jansstraat 32-38 1000 Brussel  02/515 02 61  02/515 02 37  info@vfg.be  www.vfg.be

8


ARTEVELDEHOGESCHOOL Zowel in de gezondheidssector als in de welzijnssector is er een toenemende interesse voor non-verbale behandelings- en begeleidingsvormen waarbij de mens in zijn totale persoonlijkheid wordt aangesproken. Dit is het geval in de hippotherapie, waarbij het paard als medium wordt ingeschakeld in de hulpverlening aan personen met beperkingen of met problemen. Dit wordt ook “Therapie met Assistentie van Paarden” (TAP) of “Equine Assisted Therapy” (EAT) genoemd. De postgraduaat opleiding Hippotherapie van de Arteveldehogeschool richt zich tot professionele werkers in de gezondheidszorg en welzijnszorg die het paard complementair willen inschakelen in hun therapeutisch, orthopedagogisch, psychologisch en/of psychosociaal werk. De opleiding is bedoeld als verbreding en verdieping van specifieke competenties na voltooiing van een opleiding hoger onderwijs in de gezondheidszorg en welzijnszorg.

 Contact: Fabienne Verhaeghe, Projectleider Postgraduaat Hippotherapie Arteveldehogeschool Gezondheidszorg (Campus Kantienberg) Voetweg 66 9000 Gent  fabienne.verhaeghe@arteveldehs.be  www.arteveldehs.be/gezondheidszorg

9


OverzichtsroosteR


DE ERKENDE MANEGES PROVINCIE ANTWERPEN

12


Manege Paatent Plus – Aartselaar Wat:

Net achter de Heimolen, een maalvaardige windkorenmolen in Aartselaar, vinden we de gezellige manege “Paatent Plus”. Zowel kinderen, jongeren als volwassenen met een handicap zijn hier meer dan welkom. Frank Broos begeleidt er met zijn jarenlange ervaring de sessies aangepast paardrijden en hippotherapie. Ook worden doorheen de natuurrijke omgeving geregeld huifkartochten georganiseerd.

Doelgroep:

• Personen met een licht tot matig motorische handicap • Personen met een licht tot matig verstandelijke handicap • Personen met psychische problemen

Prijs:

€12/sessie  Contact: Reetsesteenweg 41 bus 1 2630 Aartselaar  0475/42 46 68 (Frank Broos)  paatent@hotmail.com

13


Zorgboerderij Meander (Rotonde vzw) – Kapellen Wat:

Het paardrijproject van zorgboerderij Meander biedt kinderen, jongeren en volwassenen de kans om op een ontspannen en aangepaste manier in contact te komen met paarden en andere boerderijdieren. In dit rustgevend stukje natuur kan je terecht voor zowel aangepast paardrijden als equine assisted therapy. Ieder kan naar gelang zijn eigen mogelijkheden een activiteit met paarden doen: paardrijden, paarden verzorgen, een paard aan de hand leiden, snoezelen, … Tine Smets, psychologe en equitherapeute, begeleidt de sessies. Het project is zowel voor zorgvoorzieningen, scholen als voor individuele personen. De piste is uitgerust met een lift om personen met een fysieke beperking op en af het paard te helpen.

Doelgroep: • • • • • •

Personen met een mentale beperking Personen met een fysieke beperking Personen met gedrags-, leer- en ontwikkelingsstoornissen NAH problematiek Psychische problemen Sociaal-emotionele problemen

Prijs:

• Individuele sessie: €30/uur • Groepssessie (max 4 personen per uur): €40/uur  Contact: Holleweg 43 2950 Kapellen  03/650 26 90 (Göran Van Dyck)  0474/95 76 76 (Tine Smets)  goran.vandyck@rotonde.eu  tine.smets@rotonde.eu  www.rotonde.eu

14


’t Snoezelhof – Zoersel Wat:

Wim en Marianne, beiden hulpverleners van opleiding, startten op 14 oktober 2009 met ’t Snoezelhof. Beiden hebben jarenlang ervaring in heel wat materies. Autisme, ADHD, angststoornissen en andere stoornissen zijn hen zeer bekend. Zij hebben ervaring met de problematiek van kindermishandeling, crisissituaties, pleegzorg, depressies, handicaps, communicatieproblemen, enz.

Doelgroep: • • • •

Personen met een licht tot matig motorische handicap Personen met een licht tot matig verstandelijke handicap Autisme, ADHD, angst- en ontwikkelingsstoornissen Problematiek van kindermishandeling, crisissituaties, pleegzorg, depressies, communicatieproblemen, verslaving, burnout

Prijs:

• Individuele sessie, vnl. gericht naar persoonlijke ontwikkeling, gedragsverandering en psychotherapie (€40/uur) • Coaching gesprekken: auticoach, ADHD (€40) • Lessen in omgaan met paarden volgens de principes van het natural horsemanship (€30 individuele sessie, €25 groepssessie). • Op verplaatsing met eigen paard: verzekering vervalt en + €0,60/km vervoersonkosten • Lessen grondwerk voor kinderen, max. 4 personen (€ 15) • Snoezelnamiddagen en ponydagen (prijzen: zie website)

 Contact: Meidoornlaan 18 2980 Zoersel (manege aan de Meerheide)  0486/21 30 28 (Marianne Goossens)  info@snoezelhof.be  www.snoezelhof.be

15


Manege The New Casteleyn – Turnhout Wat:

De rustig gelegen Manege-Fokkerij The New Casteleyn biedt naast paardrijlessen voor valide ruiters ook aangepaste sessies aan voor personen met een handicap. Zowel jong als oud kan hier terecht. Aan de manège is ook een gezellige cafetaria met groot terras verbonden, met zowel zicht op binnen- als buitenpiste.

Doelgroep:

• Personen met een licht tot matig motorische handicap • Personen met een licht tot matig verstandelijke handicap • Personen met een psychische handicap

Prijs:

• €12,5/sessie (individuele sessie) • € 10/sessie (groepssessie)

 Contact: Laguitstraat 30 2300 Turnhout  014/41 42 41  0473/56 78 05 (Mieke Claessen)  mieke.claessen@pandora.be  www.thenewcasteleyn.be

16


Hippisch Zorgcentrum Heikenhof vzw – Meerhout Wat:

Kinderen en volwassenen met een beperking kunnen in de rustige en beschermde omgeving van het Hippisch Zorgcentrum Heikenhof vzw terecht om plezier te beleven, therapeutisch te werken met de paarden, en dit aan de hand van verschillende omgangsvormen: van snoezelen en grondwerk, huifkartochten, huifbedrijden, ponybedrijden tot aangepast paardrijden en buitenritten.

Doelgroep:

• Kinderen en volwassenen met een verstandelijke en/of motorische handicap of meervoudige handicap • Personen met gedragsstoornissen, al dan niet met normale begaafdheid (ADHD, autisme, leerstoornissen, ...) • Personen met psychische stoornissen • Personen met levensbedreigende ziekte • Zowel instellingen, gezinnen als individuele ruiters kunnen bij ons terecht

Prijs: • • • •

€15/half uur: grondwerk of aangepast paardrijden (individuele sessie) €15/uur: grondwerk of aangepast paardrijden (groepssessie) €7,5/half uur: snoezelen (zonder begeleiding) €15/half uur: ponybed of hemelbed-te-paard

 Contact: Genelaar 51 2450 Meerhout  0475/50 23 22 (Nele Raets)  heikenhof@telenet.be  www.heikenhof.be

17


Rijhal Dierckx – Zammel-Geel Wat:

Deze rijhal is gelegen in een rustige omgeving in het Antwerpse Zammel. De beginnende ruiters trainen op dinsdag (16u15-18u30), de gevorderde ruiters op zaterdag (14u0016u00). Jaarlijks staat ook telkens een paardenkamp op het programma. Inschrijven kan rechtstreeks bij de verantwoordelijke van Recreasclub ’t Perdje.

Doelgroep: • • • • •

Personen met een licht tot matig verstandelijke en motorische handicap Personen met gedrags-, leer- en ontwikkelingsstoornissen Personen met psychische problemen Personen met een NAH problematiek Personen met visuele handicap

Prijs:

€175/jaar + €12 verzekering: ± 16 recreatieve wedstrijden (dressuur + gymkana of behendigheidsproef), wekelijkse paardrijlessen

 Contact: Paddenhoek 5c 2440 Zammel-Geel  0477/28 20 91 (Trainer, Jan Verbiest)  Stefan.Vaes001@pandora.be  www.tperdje-uniek.be

18


Stal Torenhof – Tongerlo-Westerlo Wat:

De manege is gelegen tegenover de abdij van Tongerlo. Deze gekende Norbertijnenabdij werd in 1130 gesticht en heeft tal van bezienswaardigheden. Ook de schitterende ligging aan de rand van het natuurgebied De Beeltjens (deel van de Merodebossen) maakt de manege geschikt als uitgangspunt om te voet, met de fiets of te paard hier te genieten van alle rust en stilte.

Doelgroep: • • • • •

Personen met een licht verstandelijke en licht motorische handicap Personen met gedrags-, leer- en ontwikkelingsstoornissen Personen met psychische problemen Personen met visuele handicap Personen met auditieve handicap

Prijs:

• €15/half uur (individuele sessie) • € 12/uur (groepssessie)

 Contact: Geneinde 3 2260 Tongerlo-Westerlo  0485/41 26 42 (Geert Van Aelst)  staltorenhof@skynet.be  www.staltorenhof.com

19


DE ERKENDE MANEGES PROVINCIE LIMBURG

20


Den Dries – Ham Wie:

Manegehoudster Hilde Lievens, al jaren actief bezig in de G-Paardensportsector, begeleidt hier de sessies hippotherapie. Momenteel komen in de Hamse manege iedere zaterdag zo’n 20 jongeren met een handicap paardrijden. U kan bij Den Dries altijd terecht voor bijkomende vragen en info rond hippotherapie en therapeutisch paardrijden.

Doelgroep: • • • • • • •

Personen met een licht tot zwaar motorische handicap Personen met een licht tot zwaar verstandelijke handicap Personen met gedrags-, leer- en ontwikkelingsstoornissen Personen met psychische problemen Personen met een verslavingsproblematiek Personen met een NAH problematiek Personen met visuele handicap

Prijs:

• €12/uur (lid), €14/uur (niet-lid) (groepslessen) • €15/half uur (individuele sessie)

 Contact: Broekstraat 3 3945 Ham  013/66 88 61 (Hilde Lievens)  dendries@skynet.be

21


Breugelhoeve – Peer Wat:

De Breugelhoeve heeft als doel mens, platteland natuur en dier samen te brengen op één locatie. Drie hoofdthema’s staan hier centraal: hippische werking, toerisme/recreatie en plattelandsontwikkeling en -educatie. Aangrenzend bevindt zich de moderne verblijfsaccommodatie ‘Het Breugelhof’, met kamers voor 4 tot 6 personen met een totale capaciteit van 61 bedden.

Doelgroep:

• Kinderen met een licht tot matig verstandelijke handicap • Kinderen met een licht tot matig motorische handicap • Kinderen en jongeren met gedrags-, leer- en ontwikkelingsstoornissen

Prijs:

• € 10/half uur (individuele sessie), 10-beurtenkaart: €90 • Initiatieles (groep school): €25/uur

 Contact: Weyerstraat 1 3990 Peer  011/63 13 31 (Karin Vanbaelen)  info@breugelhoeve.be  www.breugelhoeve.be

22


De Meander Rijhal – Dilsen-Stokkem Wat:

Aan De Meander, een voorziening voor personen met een matig tot ernstig verstandelijke of verstandelijk motorische handicap is een manege, nl. ‘De Meander Rijhal’ verbonden. Personen met een handicap kunnen hier terecht voor individuele of groepssessies. De doelstelling van de therapie is de communicatie van en met de deelnemers te bevorderen. Hierbij wordt samengewerkt met een vrijwilliger die het paard mee begeleidt tijdens de sessies.

Doelgroep: • • • •

Personen met een matig motorische handicap Personen met een matig verstandelijke handicap Personen met gedrags-, leer- en ontwikkelingsstoornissen Personen met psychische problemen

Prijs:

Onderling af te spreken

 Contact: Stokkemerbaan 147 3650 Dilsen-Stokkem  089/75 61 54 (Bert Roosen)  rijhal@demeander.be  www.demeander.be

23


Trail Horses Best Belgium EBVBA – Hoepertingen Wat:

Trail Horses Best Belgium is sinds 2007 succesvol gestart met Hippotherapie. Als kinesitherapeute probeert Heidi Vermeylen samen met haar man Bertho Janssen het paard als partner te gebruiken in de therapie. Heidi combineert de hippotherapie samen met haar kinépraktijk. De sessie is voornamelijk individueel om zo binnen de mogelijkheden een geslaagde therapie te geven! 

Doelgroep: • • • •

Personen met een licht tot zwaar motorische handicap Personen met een licht tot zwaar verstandelijke handicap Personen met gedrags-, leer- en ontwikkelingsstoornissen Personen met psychische problemen

Prijs:

Bespreekbaar (afhankelijk van de soort therapie)

 Contact: Sint-Truidersteenweg 314 3840 Hoepertingen  012/67 11 64  0477/37 61 24 (Heidi Vermeylen)  heidi.vermeylen@telenet.be  www.thbb.be

24


DE ERKENDE MANEGES PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

25


Manege Dennenhof – Landegem Wat:

Manege vzw Dennenhof, te vinden naast de instelling Ten Dries in Landegem, helpt via hippotherapie personen met een handicap bij hun revalidatie. Er staan 10 paarden ter beschikking van de patiënten. De manege telt momenteel 200 andersvaliden die er wekelijks komen paardrijden, maar vaak ook meehelpen in de stallen en met de verzorging van de dieren.

Doelgroep:

• Personen met een licht tot zwaar motorische handicap • Personen met een licht tot zwaar verstandelijke handicap • Personen met psychische problemen

Prijs:

• Volwassenen: €6/half uur, • kinderen: €5/half uur (groepssessie tijdens weekdagen) • €9/half uur (individuele sessie op woensdagnamiddag en zaterdagvoormiddag)

 Contact: Poeldendries 32 9850 Landegem (manege in Dennendreef)  09/371 94 47 (Annelies Van Tomme)  vzwdennenhof@skynet.be  www.manegedennenhof.be

26


Het Hippohof – Daknam (Lokeren) Wat:

Stephanie Van Cauwenberghe werkt als hippotherapeute op het Hippohof en verzorgt de sessies op woensdag, zaterdag en zondag. Ze behaalde haar diploma Equine Assisted Therapy/Hippotherapie aan de Arteveldehogeschool te Gent. Zij is tevens klinisch psychologe en al sinds de kindertijd intensief bezig met paarden. Bij het Hippohof kan je terecht voor zowel therapeutisch paardrijden als aangepast paardrijden. Het therapeutisch paardrijden of hippotherapie is een vorm van therapie waarbij het paard wordt gebruikt als medium binnen de therapie om vooropgestelde doelstellingen te bekomen. Het aangepast paardrijden heeft als doel het leren paardrijden bij personen met een fysieke beperking en/of lichamelijke aandoening. Er wordt aandacht besteed aan het verzorgen en het berijden van de paarden in een natuurlijke omgeving waar rust centraal staat. Het Hippohof biedt zowel individuele sessies aan als sessies in een (beperkt) groepje.

Doelgroep:

Kinderen en jongeren met: • een licht tot matig verstandelijke handicap • een licht tot matig motorische handicap • gedrags-, leer- en ontwikkelingsstoornissen • psychische problemen

Prijs:

• €25/u aangepast paardrijden, €30/u hippotherapie (individuele sessie) • €15/u aangepast paardrijden, €20/u hippotherapie (groepssessie)  Contact: Bevrijdingslaan 54, 9080 Lochristi (manege in Pontweg 62, 9160 Daknam - Lokeren)  09/356 95 66 of 0496/25 90 80 (Stephanie Van Cauwenberghe)  stephanie.van.cauwenberghe@gmail.com  www.aangepastpaardrijden.be

27


Het Koninklijke Bos – Stekene Wat:

Ondanks het feit dat het groepslessen zijn, rijden we individueel, ieder in z’n eigen tempo en stijl. Voor de ene persoon zal dit lekker rondhuppelen zonder zadel zijn, de andere zal beter zitten op een westernzadel. Nog anderen leren ‘gewoon’ paardrijden, maar in een rustiger tempo. Alles is mogelijk. De lessen worden steeds op een speelse manier gegeven met voldoende afwisseling.

Doelgroep: • • • • • • •

Personen met een lichte tot zwaar motorische handicap Personen met een lichte tot zwaar verstandelijke handicap Personen met gedrags-, leer- en ontwikkelingsstoornissen Personen met psychische problemen Personen met een verslavingsproblematiek Personen met een NAH problematiek Personen met een visuele en auditieve handicap

Prijs:

• €10/half uur • €15/uur • De lessen vinden plaats op zaterdag en zondag (12u-14u). Na afspraak evt. andere momenten mogelijk.

 Contact: Vennestraat 8, 9190 Stekene (ingang links van nr. 12)  0485/80 41 65 (Jonas Bauwens)  contact@hetkoninklijkebos.be  www.hetkoninklijkebos.be

28


La Rosteehoeve – Nieuwkerken Waas Wat:

Gezien haar grote liefde voor paarden, begon Jeanette Coolen een pensionstal. Zo werden de zeugenboxen van het toenmalige landbouwbedrijf omgevormd tot paardenstallen. In La Rosteehoeve zit men ondertussen nog volop in de uitbreidingsfase. Een prachtige buitenpiste is reeds aanwezig en de plannen voor een binnenpiste liggen reeds klaar. Sinds kort is La Rosteehoeve gestart met een cursus voor het paardrijden voor mindervalide mensen. Zo worden ook verschillende hulpmiddelen gebruikt, om het paardrijden makkelijker te maken.

Doelgroep: • • • • • •

Personen met een lichte tot zwaar motorische handicap Personen met een lichte tot zwaar verstandelijke handicap Personen met gedrags-, leer- en ontwikkelingsstoornissen Personen met psychische problemen Personen met een verslavingsproblematiek Personen met een NAH problematiek

Prijs:

€15/half uur

 Contact: Kolkstraat 80 9100 Nieuwkerken Waas  0498/70 61 85 (Jeannette Coolen)  Jeannette.coolen@belgacom.net  www.larosteehoeve.be

29


Manege De Galoppade – Sinaai Wat:

Manege De Galoppade biedt voornamelijk aangepast paardrijden aan voor kinderen. Jaarlijks worden ook ponykampen georganiseerd waar kinderen met een licht verstandelijke en/of motorische handicap terecht kunnen. Tevens bezit de manege een verwarmd binnenzwembad (30°C) dat perfect toegankelijk is voor rolstoelgebruikers. Ook bestaat de mogelijkheid te overnachten op de boerderij (capaciteit 30 personen).

Doelgroep:

Kinderen vanaf 6 jaar met: • een licht motorische handicap • een licht verstandelijke handicap • leerstoornissen • ADHD • autisme

Prijs:

€12,5/uur

 Contact: Leestraat 9 9112 Sinaai  0497/81 63 11 (Chris Deryckere & Mieke Bertier)  de_galoppade@hotmail.com  www.degaloppade.be

30


Rijschool Rijbaan Piet – Dendermonde Wat:

Rijbaan Piet bechikt over een aantal paarden van het ras ‘Ierse Tinker’ (rustige, lieve, geduldige paarden, m.a.w. de ideale partners voor deze therapie). In eerste instantie is deze therapie een onderdeel van een kinesitherapeutische behandeling waarbij de andersvalide ruiter zich passief aanpast aan de bewegingen van het paard. Verder kunnen er, indien mogelijk, doelgerichte en gedoseerde oefeningen gegeven worden.

Doelgroep: • • • • • •

Personen met een lichte tot zwaar motorische handicap Personen met een lichte tot zwaar verstandelijke handicap Personen met gedrags-, leer- en ontwikkelingsstoornissen Kinderen en jongeren met psychische problemen Personen met een NAH problematiek Chronische zieken

Prijs:

• €22,5/u zonder abonnement (individuele sessie) • €20/u met abonnement (individuele sessie) • €62/u voor 3 paarden (groepssessie)

 Contact: Schoolstraat 4 9200 Dendermonde  0478/57 11 84 (Rebecca Janssens)  info@rijbaanpiet.be  www.rijbaanpiet.be

31


Hipposense – Lebbeke Wat:

Leen Moens volgde de postgraduaatopleiding EAT (Equine Assisted Therapy). Het paard wordt gebruikt als medium om aan vooropgestelde ontwikkelingsdoelstellingen te werken. Ontspanning en plezierbeleving staan centraal. Tijdens de sessies wordt er individueel gewerkt aan de noden van de ruiter en wordt er gewerkt op hun eigen tempo aan activiteiten met, naast en op het paard. Er wordt steeds samengewerkt met een vrijwilliger die het paard mee begeleidt tijdens de sessies.

Doelgroep:

Kinderen en jongeren met: • een licht tot zwaar verstandelijke beperking • een licht tot zwaar motorische beperking • een meervoudige beperking • gedrags-, leer- en ontwikkelingsstoornis • psychische problemen • visuele- en auditieve beperking

Prijs:

• individuele sessies: €25/uur • Bespreekbaar: afhankelijk van de therapie (gezinssessies, groepssessies, ponydagen, kampen)

 Contact: Torrestraat, naast nr. 28 9280 Lebbeke  0498/45 57 91 (Leen Moens)  Moens_leen@hotmail.com  www.aangepastpaardrijden.be

32


EquiVI – Oordegem Wat:

EquiVI biedt aangepast en orthopedagogisch paardrijden aan. Tijdens een intakegesprek worden doelstellingen, individuele behoeften en haalbaarheid nagegaan. De sessies gebeuren individueel volgens een aanpak op maat. De activiteit kan deel uitmaken van een breder revaliderend/therapeutisch behandelplan of kan plaatsvinden als ontspanningsactiviteit. Droomt uw kind ervan om te leren paardrijden, maar heeft het net iets meer begeleiding nodig? Dan kan je hier terecht.

Doelgroep:

• Kinderen en jongeren van 6 tot 16 jaar die te kampen hebben met sociaal-emotionele problemen zoals laag zelfbeeld, faalangst, … • Kinderen en jongeren met ontwikkelingsstoornissen zoals ASS, ADHD, licht motorische en/of licht tot matig verstandelijke beperking kunnen aangepaste begeleiding krijgen

Prijs:

• €18/half uur (individuele sessie) • €25/45min (individuele sessie)

 Contact: Ouden Heirweg 39 9340 Oordegem  0476/97 81 41 (Evi Dehenau)  evi.dehenau@hotmail.com

33


De Kalmoes vzw – Ninove Wat:

De Kalmoes vzw is een vereniging die kinderen, jongeren en volwassenen wil stimuleren om samen over en met het paard te spelen, leren, genieten en beleven. Er wordt gebruik gemaakt van paarden en pony’s, die een specifieke opleiding achter de rug hebben om met mensen om te gaan. Veel aandacht besteden wij aan het veilig en doordacht omgaan met onze paarden en andere dieren op de manege. We beschikken over een heel arsenaal aangepaste zadels en hulpmiddelen om ruiters te ondersteunen. Onze therapeuten werken vanuit verschillende disciplines om u een kwaliteitsvolle begeleiding te kunnen aanbieden. De Sessies zijn steeds op afspraak en volledig op maat van de gebruiker. Voor rolstoelgebruikers kunnen wij een unieke rolstoelkoets aanbieden, waar de rolstoelgebruiker vanuit de veiligheid van zijn eigen stoel kan werken met het paard. Deze koets is tevens geschikt voor elektrische, lig- en aangepaste rolstoelen. Dankzij de uiterst groene ligging van de manege zijn er veel mogelijkheden voor wandelingen en buitenritten. We beschikken over een binnenpiste.

Doelgroep:

• Personen met een NAH problematiek en/of psychiatrische stoornis met assistentie bij burnout, assertiviteitstraining en ondersteuning bij depressie • Personen met een motorische, visuele en/of auditieve handicap • Kinderen, jongeren en volwassenen met ADHD, autisme, ontwikkelings-, sociaal-emotionele, gedrags- en concentratieproblemen • Het creëren van kansen op zelfontplooiing en zelfbewustzijn • Speciale menwagen voor rolstoelgebruikers

Prijs: €23/uur

 Contact: Neep 82 9402 Ninove  054/33 36 65  0477/79 14 04 (Isabelle Meert)  info@dekalmoes.be  www.dekalmoes.be

34


DE ERKENDE MANEGES PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

35


Centrum Therapeutisch Paardrijden - Attenhoven Wat:

Centrum Therapeutisch Paardrijden is in 2007 opgericht te Sint-Truiden door Hilde Dewil en Paul Vlayen. De stage die deze therapeuten liepen in Therapeutische Centra in Duitsland en Israël, leidde tot de idee een gelijkaardig project in België op te richten. Centrum Therapeutisch Paardrijden werkt met professionele therapeuten met kwalificaties op verschillende werkterreinen als kinesitherapie, orthopedagogie en ergotherapie.

Doelgroep:

• Personen met een licht tot zwaar motorische handicap • Personen met een licht tot zwaar verstandelijke handicap • Personen met gedrags-, leer- en ontwikkelingsstoornissen, verslavings-, en psychische problemen • Personen met NAH of ADHD • Personen met autismespectrumstoornissen

Prijs:

• €22/uur en €15/half uur (individuele sessie) • Afhankelijk van het aantal deelnemers (groepssessie)

 Contact: Dorpsstraat 3404 Attenhoven (voormalige voetbalterreinen)  0472/46 52 43 (Hilde Dewil)  hilde.dewil@centrumtp.be  www.centrumtp.be

36


DE ERKENDE MANEGES PROVINCIE WEST-VLAANDEREN

37


Equu-libre – Westkerke Wat:

Wij geven hippotherapie aan kinderen met lichamelijke en/of mentale beperkingen, maar ook aan kinderen die het thuis of op school – tijdelijk - moeilijk hebben en even een ‘timeout’ kunnen gebruiken. Er wordt doelgericht gewerkt aan problemen van fysieke, psychische, orthopedagogische of sociale aard. De sessies worden begeleid door Ivan Reynaert, leerkracht lichamelijke opvoeding en postgraduaat Equine Assisted Therapy. Hij schreef, met Jill Jacobs, het boek “Oefenboek hippotherapie, Paardrijden voor kinderen met een beperking” dat in 2013 werd uitgegeven.

Doelgroep:

Kinderen met als problematiek: • Ontwikkelingsstoornis, leerstoornis • Mentale en/of licht fysieke handicap • Gedragsproblemen, ADHD/ADD, Autisme • Concentratieproblemen • Sociaal emotionele problemen • Assertiviteitsproblemen • Depressieve klachten • Angst

Prijs:

• €30/uur (individuele sessie)

 Contact: Ossenweg 19 8460 Westkerke  059/43 37 74 (Ivan Reynaert & Ingeborg De Leenheer)  info@equu-libre.be  www.equu-libre.be

38


Therapeutisch Centrum Hippona – Ichtegem Wat:

Binnen het therapeutisch paardrijden wordt gebruik gemaakt van het paard als “partner” om de huidige toestand van mensen zowel op psychisch, fysiek als relationeel vlak te verbeteren. De sessies worden geleid door Julie Pauwelyn, ergotherapeute en hippotherapeute. Alle sessies gebeuren privé zodat een optimale begeleiding kan verzekerd worden.

Doelgroep:

Kinderen en/of jong volwassenen met als problematiek: • Ontwikkelingsstoornis, leerstoornis • Mentale handicap en/of licht fysieke handicap • Gedragsproblemen, ADHD / ADD Autisme • Concentratieproblemen en coördinatieproblemen

Prijs:

• Individuele sessie: €24/uur en €12/half uur • Groepssessie: €15/uur

 Contact: Torhoutbaan 91 8480 Ichtegem  0497/34 35 68 (Julie Pauwelyn)  julie.pauwelyn@gmail.com  http://hippona.myftp.org

39


Vzw Unie-k - Ons Erf – Sint-Michiels Wat:

Centrum Ons Erf, een leefgemeenschap voor personen met een ernstige verstandelijke handicap, werd 20 jaar geleden opgestart. Paarden nemen binnen deze instelling een belangrijke plaats in. Hier is men immers als eerste in België gestart met het huifbedproject, ‘Het Tinkerbed’, een aangepaste huifwagen die het voor iedereen in de instelling mogelijk maakt om het paardrijden te beleven.

Doelgroep: • • • • • • • •

Personen met een licht tot zwaar motorische handicap Personen met een licht tot zwaar verstandelijke handicap Personen met een meervoudige handicap Comapatiënten Personen met gedrags-, leer- en ontwikkelingsstoornissen Personen met psychische problemen Personen met ADHD Personen met autismespectrumstoornissen

Prijs:

€7/sessie

 Contact: Chartreuseweg 53 8200 Sint-Michiels  050/40 69 60 (Evelyn Debaere)  Evelyn.debaere@onserf.be  www.uniek.org

40


Hoeve Ter Kerst – Hooglede-Gits Wat:

Kinderen, jongeren en volwassenen met een fysieke of meervoudige handicap kunnen met hun zorgvraag bij het Dienstencentrum Dominiek Savio aankloppen. Aan de instelling bevindt zich ‘Hoeve Ter Kerst’, een prachtig gerenoveerde boerderij gelegen in een groene omgeving, waar zowel mensen met als zonder handicap samenkomen. Op en rond de hoeve is het heerlijk vertoeven, in een oase van rust, maar waar het bruist van gezelligheid.

Doelgroep:

De manege verstrekt voorlopig enkel hippotherapie aan de kinderen en jongeren van het Dominiek Savio Instituut vzw met: • een licht tot matig motorische handicap • een licht to matig verstandelijke handicap • ontwikkelingsstoornissen • een NAH problematiek

Prijs:

€ 5/half uur

 Contact: Koolskampstraat 24 8830 Hooglede-Gits  051/23 06 11  0473/53 94 58 (Brigitte Buyse)  brigittebuyse@hotmail.com  www.hoeveterkerst.be

41


Manege Gaverranch – Harelbeke Wat:

Manege Gaverranch biedt sportief paardrijden aan voor ruiters met voldoende rompfunctie en evenwicht om zelfstandig te kunnen rijden. Van september tot juni worden wekelijks groepslessen voorzien van 10u tot 10u30. Er worden ook individuele paardrijlessen op maat gegeven door een ergotherapeute.

Doelgroep:

• Personen met een licht motorische handicap • Personen met een licht verstandelijke handicap • Personen met een visuele handicap

Prijs:

• Lidgeld: €45 (verzekering inbegrepen) • Individuele sessie vnl. gericht naar persoonlijke ontwikkeling, gedragsverandering en psychotherapie: €15

 Contact: Iepersestraat 14 8530 Harelbeke  056/21 43 10  0498/66 22 41 (Evi Lavent)  info@gaverranch.com  attilla150@hotmail.com  www.gaverranch.com

42


Ruiterclub Denric – Spiere-Helkijn Wat:

In 2009 heropenden Eric Van Hoof en Dennie Van Damme in Spiere Ruiterclub Denric die aan de brug naar Warcoing ligt. Naast de valide ruitersport bieden zij ook 2 keer per week aangepast paardrijden aan. Personen met een licht verstandelijke beperking kunnen daar terecht in groepjes van maximum 4 personen per sessie. Belangrijk is dat deze mensen zelfstandig een paard kunnen bestijgen. De lessen worden begeleid door een ervaren lesgever met een Trainer A diploma in de ruitersport.

Doelgroep:

Kinderen, jongeren en volwassenen met: • een licht verstandelijke handicap • ADHD • gedragsstoornissen • het syndroom van Down

Prijs: €15/uur

 Contact: Oudenaardseweg 18 8587 Spiere-Helkijn  056/22 15 44 (Eric Van Hoof & Dennie Van Damme)  denric@skynet.be

43


Hippo Leiedal – Bissegem Wat:

Domein Leiedal is gelegen aan de rand van stad Kortrijk op enkele honderden meters van de Leie, de gouden rivier (vlas) van vroeger, in het dal van de deelgemeente Bissegem. Domein Leiedal omvat een ruiterclub, een verblijfshoeve en een derde piste, speciaal aangepast voor andersvaliden. De manege biedt 3 vormen van therapeutisch paardrijden aan: hippotherapie, aangepast paardrijden en paardrijden voor ruiters met een handicap. Ook organiseert Hippo Leiedal koetstochten voor andersvaliden. Voor rolstoelgebruikers of mensen die niet langer op het paard kunnen plaatsnemen, bestaat de mogelijkheid een ritje te maken met de koets. Zij kunnen– indien mogelijk – zelf eens de teugels in handen nemen.

Doelgroep: • • • • • •

Personen met een licht tot zwaar motorische handicap Personen met een licht tot zwaar verstandelijke handicap Personen met gedrags-, leer- en ontwikkelingsstoornissen Personen met psychische problemen Personen met ADHD Personen met autismespectrumstoornissen

Prijs:

• €13,5/half uur (individuele sessie) • €25/uur (individuele sessie)

 Contact: Kruiskouter 50 8501 Bissegem  056/35 36 77 (Johan Deprauw)  info@domeinleiedal.be  www.hippoleiedal.be

44


DE ERKENDE MANEGES NEDERLAND Boerderij De Biezen (Paard en Therapie) – JE Eede, Zeeland Wat:

Paard en therapie staan centraal op ‘Boerderij de Biezen’ in Eede, dicht bij de Belgisch/ Nederlandse grens in Zeeland. Ten eerste is er een praktijk voor therapeutisch paardrijden gevestigd. Het accent ligt op de therapie met kinderen. Ten tweede ligt er de zetel van de ‘Stichting paard en therapie’. Haar doel is het ondersteunen van de werking van de praktijk en het cliënteel maar ook het stimuleren en bevorderen van Equine Assited Therapy (EAT) in het algemeen. Een nieuw initiatief is het geven van kleinschalige praktijkgerichte workshops. De doelgroepen zijn hippotherapeuten, pedagogen en ouders. Het actuele aanbod kan op facebook gevolgd worden.

Doelgroep:

Kinderen met: • een licht tot zwaar motorische handicap • een licht tot zwaar verstandelijke handicap • leer- en/of motivatieproblemen • het Downsyndroom • autisme, AD(H)D en gedragsafwijkingen. • visuele en auditieve stoornissen

Prijs:

€ 18/sessie (30-45 minuten)  Contact: Brieversweg 15, 4529, JE Eede/ZLD  0031/117 35 03 53 (Heike Markmann)  praktijk@paard-en-therapie.nl  www.paard-en-therapie.nl

45


DE ERKENDE MANEGES WALLONIË Fenoda sprl – Seloignes Wat:

De boerderij ‘Ferme Notre Dame’ is gelegen in de rustige en bosrijke omgeving van Seloignes (deelgemeente van Momignies, tussen Chimay en de Franse grens). Tijdens de schoolvakanties richt Fenoda kampen in, waarbij het paardrijden gecombineerd wordt met andere activiteiten, zoals taal, muziek, sport en spel, ... Deze kampen zijn toegankelijk voor mensen met of zonder beperking. Naast het traditionele paardrijden bieden zij ook lessen natuurlijk paardrijden aan, en sessies hippotherapie. Deze worden zowel voor scholen en instellingen als voor individuele geïnteresseerden georganiseerd.

Doelgroep: • • • • •

Personen met een licht tot zwaar motorische handicap Personen met een licht tot zwaar verstandelijke handicap Personen met een ontwikkelings-, leer- of psychische stoornis Personen met NAH Personen met een visuele en/of auditieve handicap

Prijs:

• €30/individuele sessie • €12/groepsessie aangepast paardrijden

 Contact: La Rouillie 6, 6596 Seloignes  0474/99.10.67 (gsm Frank)  0496/62.15.47 (gsm Mirjam)  fenoda@skynet.be  www.fenoda.com

46


47


Boekje Hippotherapie 214  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you