Page 1

Digitalización de recortes de diarios RECORTES DEL MARTES 22 DE ENERO DE 2019. RECORTES TAPAS DEL MIÉRCOLES 4 DE DICIEMBRE DE 2019.

MIÉRCOLES 21 DE ENERO DE 2015

Varela Municipi o

@P rensaV arela

(011) 4255 8635 Radio: 234*310

prensa@varela.gob.ar

@PrensaVarela

Youtube /P rensa Varela

www.varela.gob.ar/prensa

Prensa Varela

/Prensa Varela

Tel: (011) 4255.8635 - Radio: 234*310 - ww w.varela.gov.ar/prensa - prensa@varela.gov.ar


CLARIN


CLARIN


VARELA AL DIA


VARELA AL DIA


VARELA AL DIA


VARELA AL DIA


VARELA AL DIA


VARELA AL DIA

VARELA AL DIA


VARELA AL DIA

VARELA AL DIA


EL QUILMEÑO


EL QUILMEÑO

EL QUILMEÑO


EL SOL


Tapas del dĂ­a


Profile for Recortes - Prensa  Varela

04_12_19  

04_12_19  

Advertisement