Page 1

ETUKANSI

12

/20 ed 2

end

ly high

Recommended valittiin vuoden E3-toimistoksi s. 2

Kansainvälinen markkinointiviestintä on leipälajimme s. 4

UPM arvostaa yhteistyön mutkattomuutta s. 8

m com

re

Yhteisöviestintää viestintästrategioista mediaekskursioihin s. 12–13


2

highly recommended

18

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille uusi ilme

12

Tässä lehdessä:

4 17

8

Markkinointiviestintää yli rajojen

Helsingin Satama uskoo asiakaslähtöisyyteen

16

Kansainvälisen yrityksen tehokas markkinointiviestintä syntyy printin ja sähköisen median liitosta

19

Ilmailumuseon kanssa tehdään kaikkea brändäyksestä jakelulistoihin

Drupa-messuilla uskottiin painettuun sanaan ja kuvaan

14

Nuoret hyvissä hommissa – metsäalalla

Meidät valittiin vuoden E3-toimistoksi! Salla Halme vastaanotti Recommended Finlandin saaman vuoden 2012 E3-toimistopalkinnon toukokuussa verkoston kokouksessa Prahassa. Palkinnon tavoitteena on osaltaan syventää toimistojen tekemää keskinäistä yhteistyötä ja ajatusten vaihtoa. E3 on globaali, itsenäisten markkinointiviestintätoimistojen muodostama yhteistyöverkosto. Verkostossa on kolmekymmentä markkinointiviestinnän toimistoa Euroopassa, Aasiassa, Australiassa, Intiassa ja Pohjois-Amerikassa. Vuoden E3-toimisto -palkinto jaettiin vuonna 1978 perustetussa ketjussa nyt ensimmäistä kertaa. – Jatkuvalla vuorovaikutuksella ja osaamisemme kehittämisellä verkostossa kukin toimisto voi palvella parhaiten asiakkaitaan kansainvälisillä markkinoilla. Kiitos aktiivisuudesta kansainvälisessä yhteistyössä kuuluu tällä kertaa erityisesti lukuisia verkkopalveluja huolellisesti suunnitelleille ja toteuttaneille asiantuntijoillemme niin Rovaniemellä kuin Helsingissä, Halme iloitsee. www.e3network.com

PUBit.fi – Erweko verkkokauppa

10

Paroc: Hyvin suunniteltu on puoliksi onnistuttu

Aura on uusi viestintäkonsulttimme Recommended sai viime vuoden lopulla joukkoihinsa todellisen energiapakkauksen, kun VM Aura Salla hyppäsi viestinnän tiimin liikkuvaan junaan. Aura on perehtynyt erityisesti EU:n hallintoon, organisaatioihin sekä poliittiseen päätöksentekoon. Aura on aiemmin toiminut muun muassa eduskunnassa, Euroopan parlamentin tiedotustoimistossa sekä Elinkeinoelämän valtuuskunnassa, joista hän on saanut erinomaista osaamista sekä yksityisen että julkisen puolen viestintään. Vapaa-ajalla reservin kersanttimme on aktiivinen liikkuja, ja lukeminen ja matkustaminen ovat hänelle erityisen mieluisia.


T

ässä lehdessä esittelemme markkinointi- ja yhteisöviestinnän osaamistamme, kokemuksiamme ja kumppaneitamme erityisesti kansainvälisessä toimintaympäristössä. Lehteä varten teimme kyselyn markkinointiviestinnän kumppanitoimistollemme kansainvälisessä BtoB-markkinointiin painottuvassa E3-verkostossa. Kyselyn tuloksista voit lukea sivulta 7. Kyselyn ja lehteä varten tehtyjen haastattelujen myötä toiseksi tärkeäksi teemaksi nousi markkinointiviestinnän lisääntyminen sähköisissä kanavissa. Painettu sana ja kuva eivät silti ole missään tapauksessa siirtyneet historiaan, päinvastoin: kohderyhmiä puhutteleva markkinointiviestintä syntyy printin ja sähköisen median liitosta. Tämä käy hyvin ilmi UPM:n paperiliiketoiminnan viestintäjohtaja Ulla-Riitta Unkurin haastattelusta (s. 8–9). Esimerkki sähköisen ja painetun kulkemisesta käsi kädessä on myös painotalo Erwekolle toteuttamamme, verkossa toimiva sähköinen tilausjärjestelmä (s. 16). Lähtökohtamme markkinointiviestinnän ja yhteisöviestinnän strategisessa suunnittelussa on seurata laajemmin yhteiskunnassa ja eri markkinoissa vallitsevia virtauksia. Kyse ei ole siitä, että seuraillaan ainoastaan erilaisia trendejä, vaan että seurataan ja ennakoidaan, mihin yhteiskunta on menossa. Välineet ja kanavat muuttuvat, mutta tämä periaate pysyy. Aiheesta lisää pohdiskelua sivuilla 4–7. Hyvää alkavaa syyskautta – ollaan yhteydessä!

Salla Halme Toimitusjohtaja salla.halme@recommended.fi

Recommended voitti valtionhallinnon markkinointiviestinnän kilpailutuksen Recommended Finland valittiin huhtikuussa yhdeksi neljästä sopimustoimittajasta, jotka voivat tarjota puitejärjestelyn kautta markkinointiviestinnän palveluja valtionhallinnon käyttöön. Valtion yhteishankintayksikkö Hansel Oy kilpailutti ensimmäistä kertaa valtionhallinnon markkinointiviestinnän palvelut. Hanselin arvion mukaan huhtikuun alusta voimaan astuneen väliaikaisen puitejärjestelyn arvo on vuositasolla noin 1−1,5 miljoonaa euroa. – Yrityksessämme on käynnissä useamman henkilön rekrytoinnit var-

mistaaksemme sen, että pystymme tarjoamaan täydellä teholla palveluja asiakkaillemme sekä uudelle, kasvavalle asiakaspohjalle, toimitusjohtaja Salla Halme sanoo.

Hankintalaki ohjaa puitejärjestelyjä Puitejärjestely on sopimuskokonaisuus, joka määritellään hankintalaissa ja tehdään yhden tai useamman toimittajan sekä hankintayksikön välille. Hankintasopimukset on tehtävä puitejärjestelyn osapuolten kesken. Järjestelyyn ei ole mahdollista ottaa uusia

osapuolia sen jälkeen, kun hankintamenettely on aloitettu. Valtionhallinnon hankintayksiköt voivat käyttää Hanselin puitejärjestelyjä. Puitejärjestely vähentää hallinnollista työtä, sillä hankinnat voidaan sen jälkeen tehdä kevyillä menettelyillä. – Tarjoamme valtionhallinnon käyttöön koko markkinointiviestinnän osaamisemme laajan kirjon graafisesta ja visuaalisesta suunnittelusta digitaaliseen markkinointiviestintään ja viestinnän strategisiin palveluihin saakka, Halme kertoo.

highly recommended

a

3


4

highly recommended

Markkinointiviestintää

n e j o j a r i l y

Istutimme Recommended Finlandin toimitusjohtaja Salla Halmeen ja digitaalisen median asiantuntijan, tiiminvetäjä Tero Heittolan saman pöydän ääreen pohtimaan talon osaamista kansainvälisen markkinointiviestinnän näkökulmasta. − Arvomme asiakkaille ja osaamisemme kansainvälisessä BtoB-markkinointiviestinnässä tulee ennen kaikkea kokemuksen kautta, Salla Halme aloittaa. Halme kertoo, että Recommended pyrkii ottamaan huolellisesti opiksi eri alojen asiakkaille tehdyistä konsepteista, lanseerausratkaisuista ja markkinoille menemisen strategioista. Näin voimme hyödyntää eri sektoreiden osaamista myös toisilla aloilla toimivien asiakkaiden kanssa. – Meillä on mahdollisuus katsoa teollisuussiilojen yli, oli kyse sitten metsäklusterista, ICT-puolesta tai vaikkapa terveys- ja hyvinvointitoimialasta. Eri sektoreilla kohdehenkilöt ja -yritykset ovat hyvinkin erilaisia. Myynnin logiikka toimii silti kansainvälisille markkinoille mentäessä useimmiten samalla tavalla.

− Pystymme hyödyntämään ajankohtaista tietoa hyvin laajasti; usein laajemmin kuin monet asiakkaat itse, jotka seuraavat tietysti pääasiassa omaa segmenttiään, Halme sanoo.

Kotikutoinen ilme ei kanna Recommendedilla on paljon asiakkaita, joiden toimintaympäristö on kansainvälinen, mutta hieman eri lähtökohdista. – Toisaalta asiakkainamme on isoja kansainvälisillä markkinoilla toimivia pörssiyrityksiä. Sitten on yrityksiä, joiden päämarkkina on Suomen nurkalla, ja jotka kokeilevat kasvua kansainvälisesti. Lisäksi on pienemmän kategorian yrityksiä, jotka hakevat kasvua nimenomaan kansainvälisesti, eivätkä keskity Suomen markkinoihin, Tero Heittola toteaa. − Toimimme esimerkiksi Finpron asiakkaiden markkinointiviestinnän kumppanina. Siellä olemme päässeet auttamaan muun muassa Intian markkinoille menoa, Halme täydentää. Halme huomauttaa, että esimerkiksi Pohjois-Amerikan tai KeskiEuroopan markkinoilla suomalaisia yrityksiä ei ennestään tunneta. Silloin on entistäkin tärkeämpää, että perusasiat ovat kunnossa. − Suomen markkinoilla puhetapa tai visuaalinen ilme voi olla vielä hieman kotikutoinen, sillä tunnemme täällä yritysten taustat. Mutta sama luottamus ja logiikka eivät toimi, kun lähdetään pois kotimarkkinoilta.


”Pyrimme kaatamaan liian kapean seurannan raja-aitoja.”

E3 vastaa Mitkä ovat keskeiset haasteet suunniteltaessa markkinointiviestintää kansainvälisillä markkinoilla? Michael Meier E3 Network, Meersburg Schindler&Parent, Saksa ”Suurin haaste erilaisessa kulttuurissa on iskeä juuri oikeaan kohtaan. Viestin on oltava merkityksellinen juuri kyseisessä yhteiskunnassa. Saksalaiset pitävät faktoista ja luvuista, muilla markkinoilla emotionaalisempi lähestymistapa – vitsi, upea kuva tai perhe kontekstina – voi olla tehokkaampi.”

Matt Bowden E3 Network, Newburyport Aloft Group, USA

Halme muistuttaa, että visuaalisuudella ja selkeällä rakenteella sekä laadukkaalla sisällöllä on iso merkitys, kun uusia kumppaneita valitaan. – Jos pyritään vaikkapa USA:n markkinoille, pitää esimerkiksi olla myös englanninkieliset verkkosivut, jotka puhuttelevat valittua kohderyhmää. Yrityksen pitää antaa itsestään laadukas ja mielellään vähän itseään isomman näköinen kuva. Eri kokoluokan ja profiilin yrityksissä lähtökohdat markkinointiviestinnän ja viestinnän suunnittelulle poikkeavat toki toisistaan, Halme pohtii.

Markkinointi ei ole vain myynnin tukifunktio Heittola peräänkuuluttaa riittävän laajaa visiota siitä, mitä yritys voisi olla. Sitä varten pitää katsoa suuria kokonaisuuksia. Haasteita voi syntyä, jos markkinointi alistetaan puhtaasti myynnin tukifunktioksi, jolloin sen tavoite on ”vain” tuottaa myynnin tukimateriaalia. – Silloin käy helposti niin, että kukaan ei mieti sitä, miten myyntiprosessi tai asiakkuudenhallintaprosessi hallitaan, ja miten markkinointi voisi tukea siinä. Tähän ei ole yksioikoista ratkaisua, vaan se voidaan hoitaa monella tapaa. Ensiksi pitää kuitenkin nähdä yrityksen potentiaali. Kunnianhimon tason pitää olla huomattavan korkea.

”Suurin haaste on ymmärtää, onko tietty brändin asemointi tai strategia, joka on luotu yhdelle maantieteelliselle markkinaalueelle, sopiva toiselle, ja jos ei ole, niin miten sitä pitää viilata ilman, että brändin perusolemus menetetään. Toiseksi on haasteellista hahmottaa kohderyhmän tavoittamisen kannalta parhaat viestintäkanavat kullakin markkinalla, ja etenkin eri sävyerot sosiaalisessa ja digitaalisessa mediassa.”

Mike Golden E3 Network, Shanghai AdsmithChina, Kiina ”Katsoisin asiaa kahden tärkeimmän viestintästrategisen pilarin kautta: sisältö ja jakelu. Sisältö – onko viestisi kulttuurisesti relevantti? Onko se hyvin kirjoitettu? Kiinassa ja Japanissa meidän on tehtävä varsin huomattavia muutoksia länsimaisten asiakkaidemme tuottamaan sisältöön. Jakelu – tunnetko toimittajat? Tiedätkö, mikä on asian kannalta keskeisin media, jolla on paras tavoitettavuus? Tiedotusvälineiden kanssa koordinointiin todella tarvitaan joku, jolla on tietämys ja asiantuntemus kohdemaasta.”

highly recommended

5


6

highly recommended

”Kansainvälisille markkinoille ei kannata mennä pelkästään teknisesti ylivertaisella ratkaisulla. Niille pitää mennä ylivertaisella asiakashyödyllä.”

− Kansainvälisille markkinoille ei kannata mennä pelkästään teknisesti ylivertaisella ratkaisulla. Niille pitää mennä jollakin ylivertaisella asiakashyödyllä, Heittola kiteyttää. − Yrityksissä oleva kiinnostus ja ymmärrys kansainvälisestä yhteiskunnan muuttumisesta on hyvin vaihtelevaa horisontaalisesti ja vertikalisesti. Jotkut seuraavat omaa bisnestään, mutta laveus puuttuu. Sitten on niitä, jotka katsovat hyvin laveasti, mutta eivät välttämättä tiedä omaan bisnekseensä liittyviä yhteiskunnallisia muuttujia riittävästi, Halme miettii. Recommended auttaa asiakkaitaan konsultoiden keskustelujen kautta palavereissa ja workshopeissa asiakkaiden kulloisenkin toiveen mukaisesti. – Pyrimme kaatamaan liian kapean seurannan raja-aitoja, jotta kaikki näkökulmat otettaisiin huomioon, Halme sanoo.

Maailmanlaajuinen BtoB-verkosto auttaa kansainvälisille markkinoille pääsyä Recommended Finland kuuluu itsenäisten markkinointiviestintätoimistojen E3-verkostoon. Verkostossa on kolmekymmentä pitkälti BtoB-kohderyhmään keskittynyttä markkinointiviestinnän toimistoa ympäri maailman. Verkostorakenne mahdollistaa ketterän tietojen saannin ja yhteyksien luomisen eri maiden markkinoille sekä toimimisen joustavasti omilla ja asiakkaan ehdoilla. − Teemme viikkotason yhteistyötä esimerkiksi Britanniaan sekä Aasian markkinoille, E3:lla on toimistot muun muassa Shanghaissa ja Singaporessa. Myös Saksaan meillä on tiiviit kontaktit. Yhteistyö lähtee kuitenkin aina asiakkaan tarpeista, Halme kertoo. Recommended hyödyntää kansainvälisen ketjun toimistojen ammattitaitoa joko kevyemmin tai laajemmin. Yksinkertaisimmillaan yhteistyö lähtee jonkin markkinan vapaamuotoisesta taustoituksesta. – Tällaista on helppo tehdä nopeasti silloin, kun tunnemme verkoston osaajat. Toisaalta meillä on valmius hyödyntää paikallisten toimistojen ammattitaitoa täydellä teholla, jos esimerkiksi lähdetään järjestämään workshopia Aasiaan tai ostetun tehtaan uudelleenbrändäystä Saksaan. Silloin tietysti puhutaan myös toisesta kustannustasosta, Halme huomauttaa. □

Tekninen vuoropuhelu muuttaa markkinointiv Myös kansainvälisessä markkinointiviestinnässä panostukset sähköisiin kanaviin lisääntyvät. Se vaatii sekä asiakkaalta että markkinointiviestinnän toimistolta parempaa ja yhä laajempaa teknisen toimivuuden hahmotusta. Asiakkaalta vaaditaan enenevästi ymmärrystä kysyä ja määritellä. Samalla markkinointiviestintätoimistolta edellytetään halua ja kykyä löytää parhaat ratkaisut asiakkaalle. − Kun asiakas esittää toiveensa, meiltä tulee usein parikymmentä täydentävää kysymystä. On alkanut tekninen vuoropuhelu, joka ei ole perinteisesti ollut osa markkinointiviestintää, toimitusjohtaja Salla Halme toteaa. − Yhtä tärkeää kuin määritellä missä ympäristössä jonkin teknisen sovelluksen pitää toimia, on tänä päivänä se, että määritellään, missä sen ei tarvitse toimia, Tero Heittola huomauttaa.

Päätelaiteriippumattomuus on nyt in Tällä hetkellä pyritään tekemään päätelaiteriippumattomia sovelluksia. Se ei tarkoita, että sovellukset toimisivat läheskään kai-


• • • • • •

Sosiaalinen media Kohderyhmien yhä yksityiskohtaisempi erottelu Viestien räätälöinti kohderyhmäkohtaisesti Sisällön korostuminen Digitaalisen puolen lisääntyminen suhteessa painettuun materiaaliin Videot ja niiden leviäminen internetissä ennennäkemättömällä tavalla (esim. ”videotunnustukset”, video testimonials)

7

Vastauksissa huomautettiin, että vaikka sosiaalisessa mediassa läsnäolon tarve tunnustetaan, monesti siihen liittyy haluttomuus ohjata riittäviä resursseja kyseisen median aktiiviseen käyttöön. Kohderyhmien ja näiden käyttäytymisen erittelyyn liittyy myös vastaajien havainto asiakkaidensa kasvaneesta kiinnostuksesta mm. Google Analytics -palveluun.

Kohderyhmät eriytyvät – tunne asiakkaasi Recommeded kysyi markkinointiviestinnän kansainvälisiltä ketjukumppaneiltaan, mitä on ilmassa BtoB-markkinoinnissa juuri nyt. Salla Halme ja Tero Heittola kommentoivat tuloksia. Kysely lähetettiin E3-verkostossa oleville markkinointiviestintätoimistoille ympäri maailman. Vastaajilta tiedusteltiin, mitkä ovat tärkeimpiä havaittavia trendejä BtoB-markkinoinnissa tällä hetkellä. Kyselystä kävi ilmi muun muassa se, että kuluttajien käyttäytymiseen halutaan perehtyä entistä syvällisemmin. Se on edellytys kohderyhmien jaottelulle ja viestien yhä tarkemmalle kohdentamiselle. – Käyttäytymisen tutkimusta on aikaisemmin tehty erityisesti kuluttajapuolella, mutta tehdään nyt yhä enemmän BtoB:ssä. Kuunnellaan, otetaan vastaan palautetta ja ollaan herkkänä sille, mitä se tarkoittaa toiminnoille, Salla Halme kommentoi kyselyn tulosta.

helu ointiviestintää killa päätelaitteilla, vaan on määriteltävä tarkkaan, millaisissa ympäristöissä – esimerkiksi missä selaimissa – niiden halutaan toimivan. – Jos esimerkiksi halutaan tietynlainen flash-animaatio verkkosivulle, ja samaan aikaan halutaan, että se on mahdollisimman laajasti katsottavissa, niin nämä kaksi toivetta toimivat toisiaan vastaan, Heittola sanoo. Vähitellen yleistyvä html5-kuvauskieli mahdollistaa päätelaiteriippumattomuuden ns. responsiivisen designin avulla. Sama verkkosivusto näkyy niin kännyköille, tableteille kuin pöytäkoneille – jokaiselle ei välttämättä enää rakenneta omia sivustojaan. Esimerkiksi flash-lisäosia ei tarvita entiseen tapaan, ja ohjelmat toimivat selaimessa koneen oman kovalevyn asemesta. − Tämän päivän tuloksekas markkinointiviestintä missä tahansa maassa vaatii lisääntynyttä teknistä osaamista sekä asiakasrajapinnasta että toimistolta. Joko siinä mittakaavassa, että tekninen osaaminen haetaan markkinointiviestintätoimistolta, tai sitten tekninen osaaminen tulee joltain toiselta kumppanilta, Halme sanoo. □

Palautekanavan pitää olla kunnossa Sähköiset kanavat vahvistavat asemiaan. Recommendedin kyselyn mukaan sosiaalinen media on edelleen merkittävä kanava BtoB-markkinointiviestinnässä, ja myös videot nostettiin vastauksissa tärkeäksi markkinointiviestinnän välineeksi. − Melkein kaikkeen markkinointiviestintään on tullut tekninen elementti mukaan jollain tavalla, varsinkin sähköiseen puoleen. Teknologia on läsnä ihan kaikessa mitä tehdään, Heittola vahvistaa. − Sähköisessä kanavassa oleminen tarkoittaa, että entistä tarkemman profiloinnin miettiminen ja harkitseminen on olennaista. Se mahdollistuu vain sitä kautta, että paluukanava on varmistettu, Halme sanoo. Heittola muistuttaa henkilökohtaisen palautekanavan tärkeydestä. − Esimerkiksi ihmisten käyminen henkilökohtaisesti läpi on monissa tapauksissa tehokkaampaa kuin ainoastaan yleisellä tasolla tapahtuva palautteen pyytäminen. Sekä Halme että Heittola kehottavat olemaan tarkkana sen suhteen, mitä ympärillä tapahtuu. Trendien perässä ei kuitenkaan kannata ryntäillä. – Sen lisäksi, että yritykset seuraavat trendejä, pitäisi miettiä sitä, mihin yhteiskunta on kehittymässä, ja mitä se mahdollisesti heille merkitsee, Heittola korostaa. − Kanavia tulee ja menee: tänään se on Facebook, huomenna se on jotain muuta. Kyse ei ole niinkään siitä, mitkä ovat markkinointiviestinnän trendejä. Joka vuosi tulee jotain uutta. Yhteiskunta sirpaloituu entistä enemmän. Ihmisille tulee vahvemmin omia halujaan. Viestinnänkin pitää muuttua, Halme vahvistaa.

highly recommended

Kansainvälisessä BtoB-markkinoinnissa juuri nyt:


8

highly recommended

Ulla-Riitta Unkuri, UPM:

Kansainvälisen yrityksen tehokas markkinointiviestintä syntyy

printin ja sähköisen median liitosta

Viestintäjohtaja arvostaa UPM:n ja Recommendedin yhteistyön mutkattomuutta Recommended Finlandista tuli UPM:n markkinointiviestinnän kumppani vuonna 2010. – Olemme arvostaneet erityisesti yhteistyön mutkattomuutta ja sitä, että asioita ajatellaan asiakkaan näkökulmasta, UPM:n paperiliiketoiminnan viestintäjohtaja Ulla-Riitta Unkuri kiittää. – Erityisen tyytyväisiä olemme asiakasuutis-kirjekonseptiimme. Griffinspire-uutiskirjeestä tehdään 25 erilaista versiota (5 kieltä, 5 segmenttiä) 2−3 kertaa vuodessa ja lisäksi erikoisnumeroita messuille. Viimeisin esimerkki on Drupa 2012 -erikoisnumero, jossa hyödynnetään QR-koodia ja augmented reality -elementtejä, eli niin sanottua lisättyä todellisuutta. – Joustava konsepti tuottaa kohdennettua sisältöä eri kohderyhmille ja eri tilanteisiin, Unkuri iloitsee. – Myös Recommendedin toteuttama ColorCTRL -palvelun lanseerausaineiston tuottaminen teki vaikutuksen. Reco teki hienosti monimutkaisesta ja vaikeatajuisesta teknisestä aineistosta loogiset ja ymmärrettävät tukimateriaalit, Unkuri kertoo.


Biofore on UPM:n luoma käsite, joka kertoo yhtiön uudesta asemoitumisesta ja sitoumuksesta olla metsäteollisuuden edelläkävijä. Bio viestittää suuntautumisesta tulevaisuuteen ja ympäristön kannalta kestävistä ratkaisuista. Fore viittaa metsään (forest) ja yhtiön asemaan kehityksen edelläkävijänä (in the forefront). www.upm.com

Kun henkilöstö ja asiakkaat ovat ympäri maailmaa, heitä ei voi käsitellä yhtenä massana: viestit, kieli ja visuaalinen ilme tulee miettiä kunkin markkinan ja kulttuurin mukaiseksi. Aidosti kansainvälisen metsäjätti UPM:n paperiliiketoiminnan viestintäjohtaja Ulla-Riitta Unkuri on oppinut tämän käytännön työssään. – Olemme haasteista huolimatta onnistuneet viemään hyvin läpi UPM:n brändiviestit sekä visuaalisen ilmeen kaikille markkinoillemme. Kieliversioiden hallinta hidastaa jonkun verran tuotantoprosessia, viestintäjohtaja Ulla-Riitta Unkuri sanoo. UPM:n Euroopan ja Pohjois-Amerikan markkinointiviestintä on keskitetty Suomeen. Joskus hyviksi havaitut konseptit eivät toimikaan kaikkialla. – Konseptien testaaminen esimerkiksi paikallisten myyjien kanssa on hyvä keino välttää pahimmat mokat. Aasiassa meillä on oma viestintätiimi. Myös he noudattavat yhteisiä linjauksia ja viestejä, mutta huomioivat paikalliset erot ja vaatimukset. Koska kohderyhmä on laaja ja ympäri maailmaa, on kohderyhmän tuntemisessa ja viestinnän kohdentamisessa oma työnsä. – Ennen etäisyyskin koettiin ongelmaksi, mutta nykyteknologia onneksi mahdollistaa monimuotoisen yhteydenpidon eri lokaatioiden välillä, Unkuri kertoo.

Sähköinen viestintä laajentaa mahdollisuuksia Unkuri katsoo tietotekniikan jatkuvan kehityksen ja sen tarjoavien mahdollisuuksien olevan viestintäalan yksi suurimmista muutostekijöistä viime vuosina. – Tämä tarkoittaa sitä, että viestintäihmisten kompetenssivaatimukset ovat lisääntyneet. Perinteisten kanavien lisäksi pitääkin hallita sähköistä viestintää, sosiaalista mediaa ja niin edelleen.

Unkuri uskoo, että sosiaalisen median merkitys perinteisissä liiketoiminnoissa tulee kasvamaan, samoin kuin vaatimukset viestinnän vuorovaikutteisuudelle, johon uudet kanavat tarjoavat mahdollisuuksia. – Sähköiset yhteisöt, keskustelupalstat, blogit ja muut uudet kanavat tuovat uusia, upeita ulottuvuuksia markkinointiviestintään, Unkuri sanoo. Unkuri kokee resurssien kannalta haastavana sen, että sosiaalisessa mediassa pitää olla jatkuvasti läsnä. – Mutta sosiaalinen media tarjoaa myös paljon tietoa, jonka pohjalta omaa markkinointiviestintää voi kehittää palvelemaan paremmin asiakkaan tarpeita. – Me uskomme edelleen paperiin ja näemme uusia mahdollisuuksia tehdä tehokasta markkinointiviestintää yhdistämällä printtiä ja sähköistä mediaa, Unkuri toteaa. Kilpailu kohderyhmän ajasta on tiukkaa: miten tuottaa markkinointiviestintää, joka koskettaa ja pysäyttää? Ja miten omien resurssien aika riittää, kun vanhojen kanavien rinnalla tehdään sisältöä uusiin kanaviin? – Tähän vastaamiseksi on tärkeää, että viestinnän ja markkinoinnin mittaamista ei laiminlyödä. Näin varmistetaan, että tehdään oikeita asioita, Unkuri muistuttaa.

Paperi tavoittaa aistit Unkuri ei ole huolissaan paperin tulevaisuudesta, vaikka sähköinen media tekeekin yhä uusia alue-

valtauksia. Perinteisillä markkinoilla paperin kysyntä on vähentynyt, mutta uusilla markkinoilla, kuten Aasiassa, kasvua on nähtävillä. – Yhtenä hyvänä esimerkkinä tästä on Kiinassa julkaistava Elle-lehti. Mainossivujen määrä kasvoi numero numerolta ja lehdestä tuli niin painava, että ostajalle annettiin kassi, jolla kantaa lehden kotiin. Nyt lehteä julkaistaan kaksi kertaa kuukaudessa, jotta sivumäärät pysyisivät kohtuullisina. Meillä markkinan merkityksen korostuminen näkyy siinä, että esimerkiksi Kiinan viestintätiimimme on kasvanut vuosien varrella ja on tällä hetkellä jo kahdeksanhenkinen. Sähköinen media muuttaa lukutottumuksia: joku lukee kirjaa kotona paperiversiona ja matkoilla iPadin kautta. Joidenkin mielestä iPad on vähentänyt tietokoneen käyttöä, mutta ei välttämättä lukemista. – Mainonnan osalta on tehty tutkimuksia, joiden mukaan eri medioiden yhdistäminen tekee mainonnasta tehokkaampaa. Me uskomme rinnakkaiseloon ja käytämme sitä itse hyväksemme markkinointiviestinnässä. Itse pidän paperia edelleen ainutlaatuisena – sitä voi koskettaa, haistaa ja ehkä maistaakin. Eri paperilajit, värit, pintakäsittelyt ja muodot luovat rajattoman mahdollisuuden tuottaa mieleenpainuvaa, koskettavaa ja brändiä tukevaa markkinointiviestintää, Unkuri maalailee. Keskustelu eettisyydestä ja ympäristöasioista näkyy viestinnässä. Unkuri korostaa ympäristöviestinnän merkitystä sekä yleisviestinnässä että markkinointiviestinnässä. – Kuluttajat ovat entistä tietoisempia valintojensa merkityksestä ja vaikutuksesta ympäristöön ja kestävään kehitykseen. Paperi on tässä suhteessa edelleen hyvä valinta – se on Biofore-tuote aidoimmillaan – uusiutuvasta raaka-aineesta valmistettu ja täysin kierrätettävä. □

highly recommended

9


10

highly recommended

Parocin viestintäjo

htaja Eerik Lundm

ark

Hyvin suu

on puoliksi o

Kansainvälisillä markkinoilla hyvin suunniteltu kokonaisuus takaa parhaan mahdollisen lopputuloksen. Sen tietää myös viestintäjohtaja Eerik Lundmark, joka vie kivivillasta eristeratkaisuja valmistavan Paroc Group Oy:n markkinointiviestintää eteenpäin niin kotimaassa kuin kansainvälisilläkin kentillä. Hyvä lämmöneristys tuo paitsi mukavuutta asumiseen myös mahdollisuuden hillitä ilmastonmuutosta. Sanoma on ajankohtainen kaikkialla.

P

aroc on kehittänyt 1950-luvulta asti kestäviä ja laadukkaita eristeratkaisuita, jotka mahdollistavat turvallisen ja mukavan elinympäristön. On ymmärrettävää, miksi eristeratkaisujen kehittämiseen panostettiin juuri pohjoisessa Suomessa: lämpimässä kodissa kovakaan talvi ei pääse kirpaisemaan. Viestintäjohtaja Eerik Lundmark on pitkän linjan paroclainen ja toiminut yrityksessä useissa tehtävissä. Hänen sanomansa on selkeä: – Eristämisellä on avainrooli ilmaston lämpenemisen vastaisessa työssä. Kuuluisa Kioto-pyramidi listaa energiatehokkaassa rakentamisessa nimenomaan hyvän eristämisen keskei-

seksi seikaksi. Se on lisäksi pitkällä tähtäimellä tehokkain – sekä myös kustannustehokkain – ratkaisu.

Globaali viestinviejä Viestiä ilmastonmuutosta hillitsevistä, tehokkaista eristeratkaisuista viedään eteenpäin kaikissa maissa, joissa Paroc toimii. Lundmarkin mukaan kulttuurierot BtoB-markkinoinnissa ovat pienemmässä merkityksessä, kuin mitä saattaisi luulla. – Viestintä on kaikkialla vuorovaikuttamista. Konseptimielessä on löydettävä linja, joka toimii mahdollisimman muuttumattomana ja muokkaamattomana eri kulttuureissa ja markkina-alueilla. Paikallistasolla globaalista lähestymistavasta tehdään toki pienimuotoisia laajennuksia tai supistuksia tarpeen mukaan. Paroc on rakentanut ydinviestinsä mission, arvojen sekä strategisten tavoitteiden pohjalta. Siinä korostuvat ensisijaisesti asiakashyödyt, jotka ovat samat markkina-alueesta riippumatta. Parocin nimeen liitetään luotettavuus ja hyvä asiakaspalvelu ympäri maailmaa. Mielikuva ei ole sattumaa, vaan pitkäaikaisen työn tulos. – Markkinointiviestinnässä kunnon iskuvoima saavutetaan päämäärätietoisella ja jatkuvalla kommunikoinnilla, jossa perusviestit pysyvät samoina kaikkialla. Muutoin brändi hajoaa paikallisiksi rippeiksi. Samat periaatteet koskevat niin sanallista kuin


uunniteltu

si onnistuttu

www.paroc.fi

visuaalistakin viestintää. Hyvin suunniteltu ja ohjattu kokonaisuus tuo parhaan mahdollisen lopputuloksen.

Kurkistus kristallipalloon Maailma muuttuu ja markkinointiviestintä siinä sivussa. Ennen keskiössä olivat tuotteet ja ratkaisut, nyt isommat kuviot. – Yksittäisten tuotteiden sijaan kaikki kansainväliset yritykset markkinoivat laajempaa näkökulmaa sekä hyötyä maailmanlaajuisessa mittakaavassa. Vielä 10 vuotta sitten myös Parocin ydinviesti oli eristämisessä, tänä päivänä ilmastonmuutoksessa ja energiatehokkuudessa, Lundmark kertoo. Viime vuosina vihreät arvot ja kestävä kehitys ovat myllänneet yritysten arvoja, tavoitteita ja tarjoamaa uusiksi. Kun kaikki ovat ympäristötietoisia, tulee erottautumiskeinoksi keksiä jotakin uutta. Lundmarkin mukaan seuraava iso asia on sosiaalinen vastuu. – Sosiaalinen, taloudellinen ja ympäristövastuu kulkevat käsi kädessä. Ilmastonmuutoksen vastaisella toiminnalla yritykset ovat saaneet isot pyörät pyörimään ja muutosta aikaan. Seuraavaksi on sosiaalisen vastuun aika. Lundmark jatkaa ajatusta huomioimalla, että Pohjoismaissa sosiaalisen vastuun tiellä ollaan jo kuljettu hyvän matkaa. – Pohjoismaisella arvopohjalla sosiaaliseen vastuuseen ei tarvitse tietoisesti siirtyä – siellä ollaan jo!

Highly Recommended Paroc tekee yhteistyötä markkinointiviestintätoimisto Recommendedin kanssa. – Yhteystyöhön päädyttiin toimiston vahvan BtoB-osaamisen myötä. Kaltaisellemme kansainväliselle toimijalle yhteistyökumppanin ammattitaito on ensiluokkaisen tärkeää, Lundmark kertoo. Ensimmäiseksi onnistumiseksi hän nostaa saman aaltopituuden löytymisen suhteellisen nopeasti. Recommended kartoitti rakennusmateriaalibisneksen markkinoinnillista aspektia yhteistyössä Parocin kanssa. Läpi käytiin kilpailijat vahvuuksineen, ilmeineen ja eroavaisuuksineen – sekä toki myös Parocin tuotteet, historia ja filosofia ylipäätään. Kartoituksen pohjalta koostettiin selkeä strateginen lähtökohta, jonka pohjalta ensimmäinen projekti, verkkosivujen uudistus, pääsi käyntiin. – Lopputulos on hyvä. Recommended ymmärsi missiomme ja roolimme markkinoilla. Lisäksi identiteettimme ja hahmottamamme yrityskuva näkyvät selkeästi uudella sivustolla, Lundmark summaa. Kiitosta on tullut myös kaikkein kriittisimmältä yleisöltä, omalta henkilökunnalta. Kun positiivista palautetta antavat ihmiset, jotka tuntevat yrityksen läpikotaisin, ei sivusto voi olla muuta kuin onnistunut. □

highly recommended

11


12

highly recommended

a s s n a k n o e s u m Ilmailu ä ä t in t s ie v n ä ä d teh Marja-Vantaa sai viestintästrategian Vantaalle rakentuu parhaillaan pääkaupunkiseudun merkittävin uusi asuin- ja työpaikka-alue, Marja-Vantaa. MarjaVantaasta tulee kotipaikka noin 30 000 asukkaalle, ja alueelle luodaan edellytykset lähes yhtä suurelle määrälle työpaikkoja. Recommended laati megahankkeen viestinnän tueksi viestintästrategian. Rakenteilla oleva Kehärata liittää parin vuoden kuluttua MarjaVantaan tiiviisti pääkaupunkiseutuun ja valtakunnalliseen liikenneverkkoon. Helsinki-Vantaan lentoasemallekin on vain kaksi asemanväliä. Marja-Vantaa rakentuu kaupunkimaiseksi yhteisöksi, jossa on jo suunnitteluvaiheessa otettu huomioon niin kestävä kehitys kuin eri ikäisten kaupunkilaisten tarpeet. Hankkeen viestintästrategian tekijäksi valikoitui kilpailutuksen kautta Recommended Finland. – Marja-Vantaa-projekti on hankkeena poikkeuksellinen kokonsa sekä sidos- ja kohderyhmiensä laajuuden vuoksi. Näimme välttämättömänä, että hankkeelle luodaan rakentamisen alkuvaiheessa kattava viestintästrategia, Marja-Vantaa-projektin viestintäpäällikkö Birgitta Kervinen kertoo. Viestinnän suunnittelun tueksi Recommended järjesti yhdessä Marja-Vantaan projektiorganisaation ja lähimpien sidosryhmien kanssa kaksi työpajaa, joissa keskusteltiin laajasti muun muassa hankkeeseen liittyvistä odotuksista, mielikuvista, eri toimijoista ja potentiaalisista kohderyhmistä. Työpajojen perusteella hankkeelle luotiin brändipersoonat, joiden tyypityksiä on mahdollista hyödyntää esimerkiksi visuaalisen ilmeen luomisessa. Myös ydinviesti kirkastui työpajojen keskustelujen kautta, jotka toimivat Marja-Vantaa tärkeänä tukena viestintästrategian Viestintästrategia laatimiselle. – Yhteistyö Recommendedin kanssa on ollut keskustelevaa ja joustavaa. Viestintästrategiassa ei arkailtu puuttua arempiinkaan aiheisiin, vaan hankkeen onnistuneen viestinnän edellytyksiä ja riskitekijöitä käsiteltiin monipuolisesti. Mielestäni kokonaisuudesta tuli tasapainoinen ja kattava, Kervinen sanoo. □ miljöö. ”Marja-Vantaa on uniikki yhteisö ja sujuvien ja Se on kestävästi toteutettu kotikaupunki yksien äärellä.” monipuolisten liikenne- ja informaatioyhte

8.3.2012

8.3.2012 16.01

MaVa_Viestintastrategia_080312.indd

1

Viestintä ajan hermolla Kesäkuussa pidetyssä ProCom-päivässä juhlistettiin 65 vuotta täyttävää viestinnän ammattilaisten järjestöä teemalla Perspektiiviä PR:ään. Päivässä luodattiin muutosten maailmaa muun muassa palkitun kanadalaisen viestintätoimiston Argyle Communicationsin toimitusjohtaja Daniel Tischin sekä New Yorkissa toimistoaan Zemiä luotsaavan Alan Stogan alustusten kautta. Olemme myös perehtyneet mediastrategi Lilly Korpiolan syväluotaaviin pohdintoihin ja opetuksiin kriisiviestinnästä ja viestinnällisen kriisin dynamiikasta. □

brändäyks

jakelu


ä

ksestä

elulistoihin Markkinointiviestintää ja yhteisöviestintää kysytään yhä enemmän samassa paketissa. Useissa yrityksissä markkinoinnin ja viestinnän toimintoja on pyritty yhdenmukaistamaan ja niistä vastaa tänä päivänä yksi ja sama henkilö. Recommended on vastannut tähän asiakkailta tulleeseen tarpeeseen. Olemme vahvistaneet viestinnän osaamistamme viimeisten vuosien aikana ja tarjoamme kumppaneillemme perinteisen vahvuusalamme markkinointiviestinnän rinnalla myös yhteisöviestinnän palveluita.

Y

ksi laajakatseinen Recommended Finlandin asiakas on Vantaalla toimiva Suomen Ilmailumuseo, jolle olemme saaneet tarjota viestinnän palveluitamme laidasta laitaan. Yhteistyö alkoi museon ilmeen faceliftistä ja huipentui elämyksellisen tiedotustilaisuuden yhteiseen ideointiin. Pakettiin kuului muun muassa Recommendedin tiimin vetämät brändityöpajat ja museon toimintaa esittelevän road shown materiaalit. Ilmailumuseon säätiön hallituksen puheenjohtaja Raimo Makkosen mukaan kaikki voittivat uudenlaisesta yhteistyöstä. – Välillä on hyvä katsoa asioita niin sanotusti ”out of the box”. Meidän oma väkemme toi pöytään ilmailualan asiantuntemuksen ja kentän kontaktit, Recommendedin porukka veti brändipajat, muutti viestimme markkinoinnin kielelle ja antoi arvokkaita vinkkejä median kanssa toimimiseen. Pisteenä iin päällä on tietysti uudistettu, sanoisinko lennokas ilmeemme, joka toistuu nyt kaikissa materiaaleissamme, Makkonen kertoo. Ilmailumuseon toiminta perustuu pitkälti vapaaehtoisuuteen ja ilmailun ystävien lahjoituksiin. Tämän kaltaisen toimijan ei ole mahdollista ostaa erikseen visuaalista suunnittelua ja viestinnän konsultointia. Olemassa olevalta yhteistyökumppanilta kannattaakin kysyä palveluita yli ja ohi totutun. – Usein erillisiksi mielletyt markkinointiviestinnän ja yhteisöviestinnän työt tukevat toinen toisiaan – esimerkiksi tiedoteteksti saa vauhtia visuaalisesta ilmeestä ja erilaiset ekskursiot antavat eväitä sloganiin. Näin kävi Ilmailumuseon tapauksessa, copywriter Niko Kilkki Recommendedilta sanoo. □ www.ilmailumuseo.fi

highly recommended

13


14

highly recommended

t e r ä o s s i v u y h N hommissa

– metsäalalla Viime vuodesta lähtien Recommended on ollut mukana mielenkiintoisessa ja haastavassa projektissa: metsäalan yhteisen Metsä puhuu -tulevaisuushankkeen Hyvissä hommissa -kampanjassa. Suomen Metsäyhdistyksen koordinoiman kampanjan tarkoituksena on kannustaa metsäalan työnantajia tarjoamaan yläkouluikäisille nuorille työelämään tutustumis- eli TET-paikkoja.

M

etsäalan yritykset ja organisaatiot ovat kantaneet esimerkillisellä tavalla yritys- ja yhteiskuntavastuutaan osallistumalla kampanjaan ja tukemalla suomalaisia nuoria – tulevaisuutemme tekijöitä. Näin kampanja on saanut myös laajemman yhteiskunnallisen merkityksen.

Yhteistyöllä tavoitteisiin Recommended ja Suomen Metsäyhdistys ovat suunnitelleet ja toteuttaneet Hyvissä hommissa -kampanjakonseptia sujuvassa yhteisymmärryksessä. Kampanjalla on korostettu nuorten merkitystä metsäalalle, ja työnantajien osallistuminen kampanjaan on haluttu tehdä mahdollisimman helpoksi. Haasteena kampanjan toteuttajat ovat nähneet hyvin erityyppisten ja -kokoisten työnantajatahojen tavoittamisen. Tehokkaan markkinointiviestinnän avulla haasteessa on onnistuttu: alle vuodessa nuorille on tarjottu kampanjasivun kautta 220 metsäalan TET-paikkaa ja metsäalan imago ja tunnettuus ovat parantuneet. Recommendedin puolelta projektin naruja on pitänyt hyppysissään projektipäällikkö Tarja Väyrynen, joka työskentelee Recommendedin pohjoisessa tiimissä. Väyrynen kiittelee Suomen Metsäyhdistystä hyvästä yhteistyöstä ja sitoutumisesta kampanjan läpivientiin.

– Hyvissä hommissa -kampanjan suunnittelu käynnistettiin toukokuussa 2011. Suunnittelun kulmakiveksi otimme heti alusta lähtien metsäalan organisaatioiden tavoittamisen laajalla rintamalla – niin suora- kuin viraalimarkkinnoin keinoin. Suomen Metsäyhdistys on ollut projektissa koko ajan erittäin aktiivisesti mukana, mikä on edesauttanut yhteistyötämme. – Iloksemme olemme saaneet huomata, että projektiin ovat lähteneet mukaan sekä pienet että suuret yritykset ja organisaatiot. Tähän mennessä nuorille on tarjottu yli 200 TET-paikkaa. Tämä on hyvä tulos, kun lanseerataan näinkin heterogeeniselle toimialalle uudentyyppinen, työnantajia aktivoiva kampanja, tyytyväinen projektipäällikkö kertoo.

Metsäyhdistys toivoo jatkoa kampanjalle Suomen Metsäyhdistyksen viestinnän suunnittelija Hannes Mäntyranta näkee kampanjan osana suurempaa kokonaisuutta. – Hyvissä hommissa -kampanja kuuluu meidän Metsä puhuu -tulevaisuushankkeeseemme. Olemme onnistuneet tukemaan nuoria tarjoamalla heille useita TET-paikkoja kanavamme kautta. Samalla olemme pystyneet informoimaan helposti kampanjan sidosryhmiä verkkosivuillamme. – Käyttäjät ovat kehuneet kampanjaamme. He ovat huomanneet, että järjestelmällä on merkitystä ja sille on käyttöä, Mäntyranta kertoo.


Yhteistyö Suomen Metsäyhdistyksen kanssa • Suomen Metsäyhdistys ry on metsäalan – ja metsäalasta kiinnostuneiden – tahojen yhteistyöjärjestö. Se tuo esiin metsien mahdollisuuksia yhteiskunnan ongelmien ratkaisuissa kestävän kehityksen mukaisesti. • Metsäalan työnantajille suunnattu Hyvissä hommissa -kampanja on osa laajempaa Metsä puhuu -tulevaisuushanketta, joka levittää sanomaa metsäalan hyvästä tulevaisuudesta erityisesti nuorten keskuuteen. • Hyvissä hommissa -kampanjan tavoitteiden lisäksi Recommendedilla ja Suomen Metsäyhdistyksellä on tarkoituksena panostaa metsäalalla nuorten kesätyöpaikkamahdollisuuksiin sekä kohentaa metsäalan tunnettuutta ja imagoa nuorten keskuudessa.

Recommendedin Tarja Väyrynen toivoisi jatkoa antoisalle projektille. – Kun kampanjasuunnittelun lähtökohtia määriteltiin, tavoitteena oli luoda konsepti, joka mahdollistaa kampanjan jatkuvuuden ja toistettavuuden. Tavoitteena on, että TET-kampanja on pysyvä osa metsäalan markkinointiviestinnän kenttää. Olemme saaneet monia metsäalan toimijoita jo mukaan, ja suunta on ylöspäin. Kokemusten pohjalta kokonaisuutta voidaan kehittää entisestään. Näen kampanjamallissa paljon mahdollisuuksia myös tulevaisuudessa. – Isona haasteena on metsäalan työnantajakuvan kirkastaminen: kuinka metsäalasta tehdään vetovoimaisempi nuorten silmissä ja kuinka saadaan jo olemassa olevat, aidot vetovoimatekijät nuorten tietoisuuteen, Väyrynen summaa. Mäntyranta on Väyrysen kanssa samaa mieltä jatkuvuuden tärkeydestä. – Yleisesti ottaen suurissa projekteissa vuosi on lyhyt aika; pysyvyys olisi tärkeää. Luonnollisesti jatkuvuus on pitkälti kiinni myös siitä, saadaanko kampanjalle rahoittajia. Tähän asti Metsä puhuu -hankkeen päärahoittajia ovat olleet Metsämiesten Säätiö ja Suomen Metsäsäätiö, ja pienempiä rahoittajia on ollut metsäalalla todella paljon, Mäntyranta linjaa ja kiittelee samalla kampanjan tukijoita. Hyvissä hommissa -kampanjan ensimmäinen vuosi on ollut lupaava. Recommended ja Suomen Metsäyhdistys ovat yhteistyöllään parantaneet mielikuvia metsäalasta ja saaneet suomalaisia 15–16-vuotiaita nuoria metsäalan TET-paikkoihin. Toivottavasti näistä nuorista kasvaa myös tulevaisuuden tekijöitä metsäalalle. □

www.metsäpuhuu.fi

highly recommended

15


16

highly recommended

– Erweko verkkokauppa Haluaisitko tilata painotyösi missä ja milloin vain haluat, saada hinnan ja tuotantoaikataulun välittömästi ja sitä paitsi säästää kustannuksissa? Tämä kaikki on nyt mahdollista Erweko Oy:n uudella verkossa toimivalla painotöiden hallinta- ja tilausjärjestelmällä.

E

rweko Publicom Oy on Erwekon digitaalisiin painotöihin keskittynyt tytäryhtiö. Erwekolla onkin ollut jo jonkin aikaa käytössään edistyksellinen painotöiden hallinta- ja tilausjärjestelmä, PUBit.fi. Recommended konseptoi ja teki järjestelmän teknisen toteutuksen. Verkkosovelluksen avulla asiakas voi tilata painotöitä missä ja milloin tahansa – kunhan käytössä on nettiyhteys. Hinnan ja toimitusaikataulun näkee välittömästi, ja hinta on myös edullisempi, kun työ tilataan verkkosovelluksen kautta. Helppokäyttöinen, edullinen ja luotettava tilausjärjestelmä on herättänyt kiinnostusta painoalalla laajemminkin. – Print on demand ja web to print -tyyppiset palvelut tulevat lisääntymään huomattavasti tulevaisuudessa. Erweko haluaa olla näissä asioissa selkeästi edelläkävijä Suomessa ottaessaan ensimmäisten joukossa tällaisia palveluja käyttöön, Recommendedin Tero Heittola sanoo. Mikä tärkeintä, myös asiakas on tyytyväinen. – Tilauksia tippuu tasaisesti myös virka-ajan ulkopuolella, liikevaihto on kasvussa ja henkilöresurssien käyttö tehostunut, Kimmo Wirén kiittää. – On selvää, että emme olisi päässeet palvelun kehittämisessä näin pitkälle näin nopeasti, jos meillä ei olisi ollut kumppania, joka ymmärtää niin painotalon asiakkaan tarpeet kuin painotalon toiminnan ja osaa vielä teknisesti ratkaista asiat, Erweko Publicomin toimitusjohtaja Markku Aaltonen kertoo. – Recommended on tehnyt erittäin hyvää työtä palvelun tuottamisessa. Palvelu on saanut paljon positiivista palautetta asiakkailtamme erityisesti helppokäyttöisyyden ja nopeuden osalta, emo-Erwekon toimitusjohtaja Mikko Ilomäki vahvistaa. Sekä Recommended että Erweko ovat sitoutuneita Pubit.fi -palvelun aktiiviseen kehittämiseen. Seuraava kehitysversio palvelusta onkin jo työn alla ja julkaistaan vielä syksyllä 2012. Palvelua kannattaa siis kokeilla ja palautettakin antaa – se otetaan taatusti huomioon. □ www.pubit.fi

Erweko Publicomin hall

ituksen puheenjohtaja

Erweko Publicomin toimitusjohtaja

Kimmo Wirén

Markku Aaltonen


17

Helsingin Satama uskoo asiakaslähtöisyyteen

Helsingin Satama on Suomen pääsatama, joka tarjoaa suuryksikköliikenteen palveluja Suomen ulkomaankaupan yrityksille. Sen vahvuuksia ovat tuonnin ja viennin tasapaino sekä säännöllinen ja tiheä linjaliikenne. Helsingin Satama on Suomen vilkkaimmin liikennöity matkustajasatama, josta on monipuoliset yhteydet muualle Eurooppaan. Liiketoimintaympäristön aktiivisena kehittäjänä Helsingin Satama luo erinomaiset puitteet liikennepalveluiden tarjoajien toiminnalle. Asiakaslähtöisyys, luotettavuus, tuloksellisuus ja ympäristövastuullisuus ovatkin Helsingin Sataman keskeisiä arvoja. – Yhteistyö Helsingin Sataman kanssa on tarjonnut haasteita visuaaliseen suunnitteluun ja ollut monipuolista sekä mielenkiintoista, sanoo uusimman vuosikertomuksen visualisoinnin suunnitellut Designer Niina Kummu Recommended Finlandista. □ www.helsinginsatama.fi

highly recommended

Helsingin Sataman ja Recommendedin yhteistyössä käynnistyi kolmas sopimusvuosi. Recommended on tuottanut vuodesta 2010 lähtien muun muassa Helsingin Sataman vuosikertomukset ja palvelukäsikirjat sekä materiaalia erilaisiin asiakastapahtumiin.


18

highly recommended

Suomen Yhteiskunta-alan Ylioppilaat SYY (ennen Suomen Valtiotieteitä Opiskelevien Liitto SVOL) on vuonna 1998 perustettu valtio-, yhteiskunta- tai hallintotieteitä opiskelevien valtakunnallinen etujärjestö. Uusi ilme tarvittiin nimenmuutoksen takia. Järjestö halusi tunnuksen, joka olisi tunnustettavissa Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen perheenjäseneksi, mutta luonne saisi olla opiskelijaelämään sopivasti räväkämpi ja vapaampi. “SYY toimii aktiivisesti ja järjestää paljon tapahtumia, seminaareja, ekskursioita, saunailtoja ja koulutuksia. Tunnus saattaa esiintyä mitä yllättävimmissä sovelluksissa – ilmapalloista hihamerkkeihin ja rintamerkeistä lentolehtisiin. Niinpä järjestön käytännön toivomus olikin, että tunnus olisi helppo ja nopea soveltaa, olipa kyseessä sitten kirjapaino, silkkipaino, brodeeraaja tai koodaaja”, kertoo tunnuksen suunnittelija Arja Rintamäki.

Yhteiskunta-alan uusi korkeakoulutetuille Recommended uudisti entisen Suomen valtiotieteilijöiden liiton SVAL:n, nykyisen Yhteiskuntaalan korkeakoulutetut ry:n visuaalisen ilmeen.

ilme

Y

hteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:ksi nimensä maaliskuussa 2012 muuttanut yhteiskunnallisen alan osaajien etu- ja palvelujärjestö halusi nimenmuutoksen yhteydessä uudistaa myös koko graafisen ilmeensä. Yhteiskunta-alojen korkeakoulutetut ry:n viestintäpäällikkö Kati Ahtiaisen mukaan uudistus on ollut onnistunut, ja liiton jäseniltä onkin tullut positiivista palautetta uudesta ilmeestä. Ahtiainen kertoo, että suunnittelu haluttiin aloittaa puhtaalta pöydältä, joten oli luontevaa valita uusi yhteistyökumppani. Recommended valikoitui toimittajaksi suositusten, tarjouksen hintatason ja työn jäljen perusteella. – Lopputulos oli todella onnistunut. Työt sujuivat nopealla aikataululla ja sovitusti. Designer Arja Rintamäki oivalsi hienosti, mitä liiton uusi ilme kaipasi. Liiton aiempi graafinen ilme oli vähän vanhahtava, ja vuosien varrella siihen oli sekoittunut eri tyylejä, jotka eivät olleet ihan linjassa toisiinsa nähden. Uusi graafinen ilme teki koko liiton ilmeestä yhtenäisen, Ahtiainen kiittää. Myös ulkopuolelta tullut palaute on ollut Ahtiaisen mukaan positiivista. – Logoa on pidetty raikkaana, modernina ja erottuvana. Pitkä ja koukeroinen uusi nimi herätti enemmän kielteistä palautetta, mutta uusi graafinen ilme otettiin ilolla vastaan. Graafinen ilme toimii hyvin kaikkialla: kirjepapereissa, nettisivuilla, printti- ja verkkolehdessä sekä pr-tavaroissa, Ahtiainen sanoo. □ www.yhteiskunta-ala.fi


Drupa-messuilla uskottiin painettuun sanaan ja kuvaan

R

ecommendedin iskuryhmä kävi päivittämässä tietouttaan ja haistelemassa uusia tuulia Drupassa, maailman suurimmassa graafisen alan tapahtumassa. Kesäolympialaisvuosina Düsseldorfissa järjestettävät messut tarjosivat taas 360 asteen näkymän painamisen nykypäivään ja tulevaisuuteen, tällä kertaa 314 500 vieraalle 130 maasta. – Drupan kaltaisissa kokoontumisajoissa saa osviittaa siitä, mitä asiakkaan – ja luonnollisesti kilpailijoiden – maailmassa seuraavaksi tapahtuu, sanoo Recommendedin Copywriter Harri Palomäki. Valtavissa halleissa kaikui selvä viesti: printti elää – vieläpä sulassa symbioosissa muiden medioiden kanssa. Messujen kantaviin teemoihin kuuluivat automaatio, pakkaus-painaminen, digipainaminen, hybriditeknologiat ja web2print-sovellukset. – Huomattavan monet näytteilleasettajat korostivat myös ratkaisujensa ympäristö-ystävällisyyttä. Kestävän kehityksen näkökulma näyttää tulleen jäädäkseen painoalallekin, kertoo Account Manager Päivi Rikala. Digipainopioneeri Benny Landan kehittämä nanografia – nanoteknologiaan perustuva digitaalinen painotekniikka – tarjosi esimerkin painamisen jatkuvasta kehityksestä. Landan osastolla kävi Drupan kovin kuhina, kun messuvieraat varasivat paikkoja lanseerausesitykseen. Aikaisintaan ensi vuoden lopussa näemme, vastaako nanotodellisuus nanohehkutusta. – On kiinnostavaa nähdä, pystyykö Landa lunastamaan esityksessä antamansa lupaukset. Jos nanografia todella toimii, se mullistaa painoalan, arvioi Designer Arja Rintamäki. □ Katso messujen kohokohdat: www.drupa.com

highly recommended

19


TAKAKANSI

Kaipaavatko sidosryhmäsuhteesi trimmausta? Tuemme sinua suhteiden luomisessa ja niiden elvyttämisessä. Markkinointiviestinnän vai yhteisöviestinnän strategista suunnittelua? Tarjoamme molempia. Mitä brändillesi kuuluu? Pakissamme on strategiset työkalut joka lähtöön. Mennäänkö printillä vai viedäänkö viestit digitaaliseen ulottuvuuteen? Autamme sinua valitsemaan tehokkaimmat kanavat.

Valitse lehden kiinnostavin juttu ja voita pullo kuplivaa!

Recommended – tuloksellisen viestinnän kumppani Autamme BtoB-yrityksiä ja julkista sektoria saavuttamaan tavoitteensa. On toimintaympäristösi kumpi tahansa, puemme viestisi sanoiksi ja kuviksi. Työvälineemme ovat visuaalinen ja sanallinen viestintä. Autamme mielellämme kun organisaatiosi tarvitsee seuraavia palveluita: • markkinointiviestinnän strategiat • online- ja digitaalisen viestinnän palvelut • design ja visuaalinen ilme • viestintäsuunnitelmat ja toimenpiteet • mediaviestinnän palvelut • työnantajakuvan kehitystyö • kampanjat ja tunnettuuden nosto Suunnittelemme ja toteutamme tänäänkin verkkosivustoja, asiakaslehtiä, yritysilmeitä, brändin määrittelyjä, mainoskampanjoita, roll-upeja, esitteitä, mediaekskursioita ja viestinnän vuosikelloja. Ota yhteyttä, niin suunnitellaan Sinullekin tavoitteeseenne pääsyn varmistavat keinot ja kanavat!

Ota kännykälläsi kuva oheisesta QR-koodista ja vastaa sen takaa avautuvaan kyselyymme viimeistään 1.10.2012. Palkintona arvomme täysiikäisten vastaajien kesken pullon samppanjaa. QR-koodin lukua varten tarvitset sovelluksen, jonka voit hankkia matkapuhelimeesi maksutta joko puhelimen valmistajan, käyttöjärjestelmän tai sovelluksia myyvän verkkokaupan kautta (esim. Nokian Ovi-palvelu tai AppStore).

Lataa ohjelma, lue koodi ja käy kohti kuplia!

Recommended Finland Oy • Töölönkatu 11 A, 00100 Helsinki Tel. +358 9 4154 2211 • www.recommended.fi • info@recommended.fi Olemme pohjoismaisen Recommended Nordic Communications Group -ketjun jäsen ja kuulumme sen kautta Euroopan johtavaan BtoB-verkostoon, E3 Agency Networkiin.

Highly Recommended on markkinointiviestintätoimisto Recommended Finlandin kahdesti vuodessa ilmestyvä sidosryhmälehti. Tekstit: Hanna-Maija Kause Eeva Kekäläinen Jukka Markkanen Harri Palomäki Aura Salla Anna-Mari Vimpari Anna palautetta: info@recommended.fi

Taitto: Niina Kummu

Kuvat: Asiakastyöt: Recommended arkisto Henkilökuvat: Pekka Kiirala, Annika Miettinen

Focus Flow Oy Teknotie 14–16, 96930 Rovaniemi Tel. +358 9 4154 2220 www.focus.fi

The Factori Oy Teknotie 14–16, 96930 Rovaniemi Tel. +358 40 726 1977 www.thefactori.fi

Pohjoisen Suomen tiimimme.

Digitaalisia tuotantopalveluita laadukkaasti ja kivuttomasti.

Osoitelähde: Recommended Finland Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

Highly Recommended kesä 2012  

Recommended Finlandin asiakaslehti Kesä 2012