Page 1

RE^ NARODA, УТОРАК 21. АВГУСТ 2012. ГОДИНЕ

l ГОДИНА LXVII БРОЈ 3227 l УТОРАК 21. АВГУСТ 2012. l ПОЖАРЕВАЦ l ЦЕНА 30 ДИНАРА l

«Сестрољински дани преображења»

11. ЗБОР НА СВЕТОМ МЕСТУ Страна 15.

За попис пољопривреде

ПРИЈАВЉЕНA 384, ПОТРЕБНО 48 ПОПИСИВАЧА

За комуналне полицајце и инспекторе

Организациони одбор 49. ЉКИ

Стр. 2.

Реституција у Пожаревцу

ПОДНЕТО 200 ЗАХТЕВА

Стр. 4.

Анкета

ГДЕ СТАНУЈУ ИЗБЕГЛИЦЕ?

Стр. 11.

«БУЛЕВАР» УСЕЉИВ

СВЕ СПРЕМНО ЗА «ИГРЕ» Страна 3.

«Ђачки динар»

САМО ДОБРОВОЉНО

Стр. 6.

Страна 3.

1


2

RE^ NARODA, УТОРАК 21. АВГУСТ 2012. ГОДИНЕ

ГРАДСКА УПРАВА ПОЖАРЕВЦА И СКУПШТИНЕ СТАНАРА

У АКЦИЈИ “УРЕДИМО ЗАЈЕДНО”

У оквиру акције Градске управе Пожаревца под називом “Уредимо заједно” санираће се оштећења на четири објекта у Табачкој чаршији 1, 3 и 5, на Пионирском тргу 17, углу Доситејеве 2 и Моше Пијаде 14, и у Вардарској 19. Од укупне уговорене вредности са извођачима радова, локална самоуправа ће издвојити 70 одсто средстава, односно 5 милиона динара, док је обавеза скупштина станара да сакупе 30 одсто средстава или 1,5 милиона динара. - Припреме око спровођења Акције “Уредимо заједно” која је настала оног тренутка када је усвојена Одлука о поступку и начину одржавања спољних и унутрашњих делова зграда на територији града Пожаревца, у завршној су фази. Процедура је трајала дуго због обимности читавог поступка, тако да су се на задњој седници Градског већа стекли услови за наставак припрема и избор најповољнијег извођача, како би се радови извели на свим предвиђеним објектима. Према првобитној скупштинској одлуци дата је

посебним програмом и то не само на објектима који су од значаја или који се налазе под заштитом државе, већ и на другим зградама у смислу обнављања њихових фа-

Војислав Пајић

сада и кровова, поправке на зградама које се налазе у приватном власништву. На тај начин Град учествује у суфинансирању одржавања тих зграда и помаже грађанима

Табачка чаршија

могућност да град Пожаревац може својим средствима да учествује у обнављању фасада у складу са

у решавању горућих проблема. Овакве акције организоване су и у другим градовима, Београду,

Новом Саду, Крагујевцу... тако да по угледу на њих и на основу захтева наших грађана, то радимо и код нас. У овој години у градском буџету обезбеђена су одређена средства за те намене и објављен је јавни позив у којем је дефинисано све оно што је неопоходно од документације да прибаве кућни савети. На конкурсу је учествовало 15 кућних савета, од чега је 4 објекта стекло услов да буде у даљој процедури и то на локацијама: Пионирски трг 17, Табачка чаршија улаз 1,3 и 5, угао улице Доситејеве 2 и Моше Пијаде 14, и улица Вардарска 19. Након спроведене процедуре и обезбеђених 30 одсто средстава од стране скупштина станара, Градско веће је даљу процедуру поверило Дирекцији за изградњу, сачињени су предуговори са кућним саветима и дошло се до фазе спровођења јавне набавка и избора најповољнијег извођача радова. У наредних месец дана завршићемо и тај посао и највероватније до краја године пројекат ће бити реализован, истиче помоћник градоначелника за област урбанизма, Војислав Пајић. Иначе, у претходном периоду доста средстава уложено је на одржавање стамбених и пословних зграда у центру града које се налазе под заштитом државе. На појединим објектима извршена је поправка кровова и обновљена фасада, док је објекат бивше кафане на Булевару у потпуности реконструисан и прошле недеље и званично предат на употребу.У наредној буџетској години вероватно ће се предвидети додатна средства за обнављање и других фасада под третманом посебне заштите, као и за наставак акције “Уредимо заједно”, јер је тако очигледно да су стамбене зграда у Пожаревцу, бар што се тиче њиховог спољашњег изгледа, веома оронуле и сиве, тако да би са уређењем њихових фасада град заблисатао и постао лепши. Д. Динић

Из Пописне комисије петровачке општине

У ИНТЕРЕСУ ПОЉОПРИВРЕДНИКА

Пријављивање кандидата за пописиваче у предстојећем попису пољопривреде, завршено је и у петровачкој општини. Пописом ће бити обухваћена сва пољопривредна газдинства на територији петровачке општине, а добијене информације биће искоришћене за доношење одлука битних за развој пољопривреде. Са спровођењем пописа произво­ ђачи ће бити у прилици да боље планирају своју производњу, да се пријављују за подршку код националних и европских фондова, имају увида у то која је привредна грана најисплативија... Од укупног броја кандидата за ИЗДАЈЕ:

инструкторе, пописна комисија изабрала је једанаесторо. Обуку кандидата за пописиваче на територији петровачке општине спровешће шест инструктора. Заменик пописне комисије, Драгољуб Милосављевић, похвалио је сарадњу са Републичким заводом за статистику и Заводом за статистику у Смедереву, и истакао да је пописна комисија, на чијем се челу налази председник петровачке општине, Радиша Драгојевић, у сталном заседању: -Од око сто пријављених, у попису пољопривреде, на територији Општине Петровац на Млави, учествоваће 56 пописивача... НаКоректура:

НИПД “Реч народа” А.Д. Пожаревац, Таковска 5

Лела Ликар

Извршни директор:

Лела Ликар, Татјана РоквићСтојковић, Дарко Динић, Милена Перишић, Драган Наумовић, Љубиша Настасијевић, Сима Јевтић, Драгана Николић, Ивана Вукановић

Драган Миленковић ВД главног и одговорног уредника:

Светлана Евковски

Редакција: Андријана Максимовић,

кон овог пописа, биће створена јасна слика, у којим условима наши пољопривредни произвођачи раде, али и каквом механизацијом располажу. Самим тим, створиће се основа за дугорочно стратешко планирање развоја пољопривреде, како на територији наше општине, тако и осталим местима широм Србије. Из разлога што се попис, у првом реду, спроводи у интересу пољопривреде и пољопривредних произвођача, позивам све наше суграђане да се одазову попису и пописивачима дају тачне податке, напоменуо је Милосављевић.

Припрема за штампу и графички дизајн:

Златан Младеновић - Shaggy Фоторепортер:

Дејан Марјановић e-mail:

recnaroda@yahoo.com

ЗА ПОПИС ПОЉОПРИВРЕДЕ У ПОЖАРЕВЦУ И КОСТОЛЦУ

ПРИЈАВЉЕНО 90 ПОСТО ВИШЕ КАНДИДАТА

zz За попис пољопривреде при­ја­вила се 384 лица што је десет пута више од броја по­пи­си­вача који ће бити ангажовани zz Коначна листа биће објав­ љена 27. августа zz За обуку пописивача анга­ жоваће се шест сталних инструктора и три у резерви

Лела Милачић

У Пожаревцу и Костолцу протекле седмице, завршено је пријављивање за пописиваче који ће бити ангажовани у акцији пописа пољопривреде у овој години. Пријављивање је вршено на пунктовима у Пожаревцу, у месним заједницама “Горња мала”, “Парк” и “Бурјан”, месним канцеларијама Лучица, Братинац и Бубушинац, као и у Костолцу, у седишту Градске општине. Пријавило се 384 лица, од чега у Костолцу 30. Попис становништва обавиће 37 пописивача, док ће њих 11 бити у резерви. Предност ће имати незапослени, грађани пољоприредне струке, асистенти који су били запослени у Пољопривредној саветодавној стручној служби, као и пописивачи прошлогодишњег пописа становништва. Заменица председника пописне комисије, Лела Милачић, напомиње да следи унос података и рангирање кандидата, посебно за свако насеље. -Коначна листа биће објављена 27. августа. Изабрани кандидати ће по објављивању листе, пописној комисији морати да доставе потребну документацију. Уколико неко лице не донесе документа, сматраће се да је одустало… Обука кандидата спровешће се од 17. до 22. септембра. Попис website:

http//:www.recnaroda.co.rs

Текући рачун:

105-52460-80 АИК БАНКА Штампа:

Штампарија “Борба” Београд, Косовска 26

пољопривреде трајаће од 1. октобра до 15. децембра. Сваки пописивач имаће легитимацију и поседоваће неопходна документа за терен. Онима који у сеоска насеља буду путовали аутобусом биће плаћена путна карта, док ће пописивачима који се определе за сопствени превоз, бити надокнађени трошкови горива, 14 динара по пређеном километру, истакла је Милачић. Сваки кандидат ће током пописа морати да обиђе од сто до две стотине домаћинстава. По једном домаћинству, односно, једном упитнику, пописивачу ће бити исплаћена новчана накнада од 600 динара, што значи да је на овом послу могућа зарада и до 100.000 динара. Обуку пописивача, на тери­ торији Града Пожаревца и Градске општине Костолац, вршиће шест сталних инструктора и три у резерви. Сви кандидати за инструкторе мораће да прођу обуку, од 4. до 8. септембра. Сваки инструктор има обавезу да брине о 5-8 пописивача, прати њихов рад и упозна их са тереном. Уколико не буде задовољан радом пописивача, инструктор може да га замени или да те послове уступи другом пописивачу. М. П.

Телефони

Гл. и одг. уредник: 012/222-086 Редакција: 012/226-165 Директор: 012/532-309 Маркетинг - огласи: 012/221-580 Факс: 012/225-295 ISSN 00-34-1142


RE^ NARODA, УТОРАК 21. АВГУСТ 2012. ГОДИНЕ

3

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР 49. “ЉУБИЧЕВСКИХ КОЊИЧКИХ ИГАРА” САОПШТИО

СВЕ СПРЕМНО ЗА “ИГРЕ”

zz Осим програма на Хиподрому, припремљене и разноврсне пратеће приредбе са културним и привредним садржајима zz Овогодишње ЉКИ генерална проба за јубиларне, 50. “Игре” које се одржавају наредне године Програм 49. “Љубичевских коњичких игара” почиње 24. августа концертом Биљане Крстић и групе Бистрик, док ће 31. августа,

и то ће бити обезбеђено на тај начин што ће ребалансом буџета бити преусмерена средства са других позиција. Коначан финансијски извештај биће донет средином октобра, а у организацији јубиларних 50. ЉКИ укључиће се и републичке институције, рекао је градоначелник Пожаревца на прошлонедељној конференцији за медије.

Наградни фонд као прошле године

Миомир Илић

после свечаног дефилeа, по први пут на централном градском тргу наступити Драгана Мирковић са бендом Неше Бековића, и према речима градоначелника Пожаревца и председника Организационог одбора, Миомира Илића, певачица ће концерт поклонити Граду и биће плаћен само наступ пратећег оркестра. Ових дана упућено је писмо премијеру Ивици Дачићу, који би требало да одреди особу која ће у име Владе Србије свечано отворити “Љубичевске коњичке игре”. Према Илићевим речима, Игре коштају 24,2 милиона динара, све манифестације су планиране рационално и трошкови су углавом покривени средствима из буџета, спонзорством и приходима буџетских корисника. Недостаје око 1,7 милиона динара

-Ове године у спортском делу очекује се учешће око 150 такмичара из Србије и земаља у региону, а наградни фонд остаје исти као и прошле године и износиће око 5,3 милиона динара. На главном градском тргу наступиће Легенде, Неверне бебе, Tribute to Queen, Чеда Марковић и Народни оркестар, Балетски студио Амадеус, фолклорни ансамбли из пожаревачког краја и трубачки оркестар Екрема Мамутовића. У градској галерији од 25. августа до 1. септембра биће отворена изложба слика Миомира Мише Вемића, а 29. августа биће промовисана књига професора Владимира Шукљевића под називом „Витези и витешке игре кроз историју“. На дечијој ликовној колонији од 30. августа до 1. септембра учествоваће чланови УЛИС –а „Милена Павловић Барили“ и талентовани ученици основних и средњих школа. Такође, биће одржано књижевно вече, регионална изложба коња, изложба меда и пчелињих производа, Међународна изложба ситних животиња и акција добровољног давања крви. У оквиру спортског дела, у

суботу одржаће се такмичење издржљивости у даљинском јахању „Генерал Илија Гојковић“, квалификациона утакмица у прескакању препона, волтижовање деце, касачке трке „Млава“, „Дунав“, „Морава“ и „Ресава“, галопске трке „Меминац“ и „Војвода Миливоје Живановић“ и полуфинале Љубичевског коњичког вишебоја. У недељу на програму су утакмица у дресурном јахању, финална утакмица

република, Бугарске, Турске и Румуније, а такође присуствоваће и представници Федерације карневалских градова Европе. Директор Туристичке организације града Пожаревца, Дејан Савић истиче да је прошлогодишњи Пожаревачки карневал оцењен као најбоље организовани карневал на простору југоисточне Европе. По броју учесника овогодишњи Карневал ће бити на нивоу претходних, учествоваће близу 40 група, гостију са стране биће преко хиљаду, од тога из иностранства 600 – 700. Другог карневалског дана биће организована дечија карневалска поворка и концерт Балетског студија Амадеус, а трошкови ове манифестације су остали на нивоу претходних година.

Концерт Драгане Мирковић-поклон Пожаревцу

Дејан Савић

у прескакању препона „Пожаревац“, волтижовање деце, галопске трке “Меморијал Благоја Урошевића“, „Костолац“, „Браничево“ и „Куп Љубичева“, касачке трке „Стиг“ и „Кнез Михаило“ и финале Вишебоја, истакао је Миомир Илић. Четврти међународни пожаревачки карневал биће одржан 25. августа на централном градском тргу, на којем ће се појавити групе из Србије, бивших југословенских

-Карневал има за циљ мотивацију и анимацију оних који долазе, да на што бољи начин перципирају централни догађај, а то су “Љубичевске коњичке игре”. Добра илустрација тога је, да неки гости који долазе на Карневал остају целу недељу и прате целокупну манифестацију. Одржаће се концерти познатих састава са српске музичке сцене, задржали смо концепт више музичких стилова, од изворне народне музике, преко рок бендова, тако да очекујем да ће сваки наш гост и суграђанин пронаћи део програма који му одговара. Такође, установе културе организоваће тематске вечери везане за књижевност и сликарство, тако да ће у току неколико дана град Пожаревац би-

ти домаћин бројних културних дешавања. Очекујем да свечани дефиле буде богат и у смислу броја учесника и у погледу онога што има да се покаже, са традиционалним освртом на историјски контекст одржавања саме манифестације, али и културно – историјско наслеђе које наш град има. Након тога биће одржан концерт Драгане Мирковић, једне од највећих звезди наше фолк музике и то је згодна прилика да сви поштоваоци овог звука буду тога дана наши гости. Очекујем наравно, да она буде додатни мотив и једном броју посетилаца из других крајева наше земље и иностранства, јер знамо колико је њена музика популарна у земљи и окружењу. На Хиподрому нас 1. и 2. септембра очекују веома квалитетне трке и унапред бих пожелео свим такмичарима да их послужи спортска срећа и да дођу до признања и награда. Ове 49. ЉКИ треба да буду генерална проба пред велики јубилеј. Нажалост, сви добро знамо са каквим се финансијским потешкоћама суочавамо, тако да један од основних задатака Организационог одбора јесте да буде рационалан у расходној страни, да покуша да што више уради на страни прихода, али тако да се не оштети квалитет саме манифестације и да се што боље припремимо за јубиларне 50. ЉКИ. Мислим да ћемо у потпуности успети у томе и да ће манифестација оправдати очекивања, тако да ћемо јубиларне Игре дочекати на прави начин и у правом светлу, казао је Савић. Д. Динић

ЗАВРШЕНО РЕНОВИРАЊЕ ОБЈЕКТА „БУЛЕВАР“

Усељавају се комунална полиција и инспекција

Службе комуналне инспекције и пожаревачка комунална полиција требало би ове недеље да се преселе у нове просторије које се налазе у реновираној згради некадашње кафане „Булевар“. Ову, иначе најстарију пожаревачку зграду, која се први пут помиње 1863. године, протекле недеље обишли су градоначелник Пожаревца Миомир Илић и председник Скупштине града Жарко Пивац. До сада је из буџета града уложено око 18,7 милиона динара за реконструкцију зграде која је годинама била препуштена пропадању. -Реновирањем и стављањем овог објекта у функцију, побољшавамо услове рада Градске управе, а самим тим и квалитет услуга које пружамо грађанима, рекао је градоначелник Миомир Илић. У новом објекту „Булевар“ уређено је 50 метара квадратних, што је око 350 евра по квадрату, што је нижа цена него када би се из основа радио нов објекат, напоменуо је Саша Исаковић, надзорни орган из ЈП „Дирекција за изградњу“ и додао да је проблем са прокишњавањем дела кровне конструкције, који се накнадно појавио, решен. Објекат „Булевар“ требало је да буде завршен прошле године,

али се у међувремену дошло на идеју да се адаптира спратни простор, те су средства за ове намене издвајана у 2011. и 2012. години. Исаковић каже да ће комплетно уређење објекта и простора бити завршено наредне године. - Преостало је да се уреди подрумски простор са настрешницом, што се планира у наредној години, затим ограда и улазна капија, а потребно је и пре зиме увести грејање, што је додатних 3,3 милиона динара.

За овај објекат Град је добио 2 милиона динара од Министарства за локалну самоуправу из средстава од приређивања игара на срећу, а поменути новац је утрошен на набавку канцеларијског намештаја и рачунарске опреме. Градоначелник Илић најавио је могућност усељавања још једне службе градске управе, могуће грађевинске инспекције, у овај објекат, након набавке неопходне опреме. Т.Р.С.

Реновирана најстарија зграда у Пожаревцу

Градски челници најавили нову функцију „Булевара“

Део градске управе у новим просторијама


4

RE^ NARODA, УТОРАК 21. АВГУСТ 2012. ГОДИНЕ

Драган Илић, председник пожаревачког Одбора за заштиту приватне својине и људска права о враћању одузете имовине

Нови уговори у Дирекцији за изградњу Града Пожаревца

ПРАВДА СПОРА, АЛИ ДОСТИЖНА АСФАЛТ ЗА ДЕВЕТ

zz Процес враћања имовине у Србији је започет и нико га не може довести у питање, али ће успоравња свакако бити, каже Илић После скоро 70 година од завршетка Другог светског рата, српске власти отпочеле су процес реституције односно враћања имовине онима којима је одузета због сарадње са окупатором, идеолошких разлика или државне потребе. Агенција за реституцију очекује око 150.000 захтева за повраћај одузете имовине, а Влада је за трошкове враћања само у овој години наменила 500 милиона динара односно око 5 милиона евра. Директор Агенције Страхиња Секулић изјавио је ових дана да је у процесу реституције у Србији, донето више од 300 одлука о враћању имовине као и да је враћено више од 10.000 квадрата пословног простора, стотине квадрата грађевинског земљишта, око 4.000 пословно стамбених објекта и 1.000 хектара пољопривредног земљишта. О досадашњим резултатим примене Закона о реституцији разговарали смо са Драганом Илићем, председником Одбора за заштиту приватне својине и људских права у Пожаревцу. - Лига за заштиту приватне својине и људска права је званично регистрована 1995. године и пожаревачки одбор је формиран као један од првих. Одувек смо били једноставно удружење грађана без икакве помоћи држа-

По старом Закону око 200 захтева

Према старом Закону, из Пожаревца је за поврађај имовине држави поднето око двестотине захтева. Они се углавном односе на повраћај објеката и грађевинског земљишта. Захтеви се сада упућују преко филијала пошта Србије зашта су отворени посебни шалтери. ве или њених органа. Нисмо је ни тражили. Све наше активности су биле у складу са међународним правом и обавезама наше државе да се донесе праведан закон којим би држава вратила оно што је њеним грађанима неправедно и неправно одузето. Немамо своје просторије, љубазношћу људи из МЗ „Браћа Вујовић“ одржавамо скупове у њиховим просторијама. Све своје трошкове сами плаћамо,

каже на почетку разговора Илић који није задовољан резултатима у досадашњем процесу реституције:

Драган Илић

-Нисмо далеко одмакли, а време нас гази. Последња смо земља у транзицији која је донела закон, тек прошле 2011. па још са одложеном применом на две године. Да ствар буде гора, то није највећи недостатак закона. Закон је дискриминаторан, јер не дозвољава супституцију непокретности при враћању, што је дозвољено претходним законима о враћању пољопривредног земљишта из 1993. и враћању имовине верским заједницама из 2006.године. Лига је затражила оцену уставности чланова Закона који су дискриминаторни. На састанку Главног одбора Лиге је чак било предлога да се не шаљу захтеви док се Уставни суд о томе не изјасни. Превладао је, ипак став да сви који имају могућност да им се имовина врати у натури, поднесу захтев, а остали учине по својој савести и савету адвоката. Забрињава чињеница да започети процеси изузетно дуго трају. Тако, има још процеса који се спроводе по закону из 1993. године и нису окончани, а ради се о неупоредиво једноставнијим процесима, који се тичу пољопривредног земљишта. То говори колико ће реституција трајати дуго, а тек је започета. Иначе, Лига за заштиту приватне својине и људска права сачинила је још 1997. године предлог Закона о враћању имовине. -Одржани су бројни скупови

и јавне расправе са конкретним предлозима. Укључили смо се и у међународне организације које се баве овим проблемом. Тражили смо да се сет реституционих закона донесе одједном и што пре како не би долазило до колизије. Процес рехабилитације је неодвојив од реституције, као и лустрација за оне који су кршили људска права. Сви наши предлози су били у складу са Међународном декларацијом о људским правима и Резолуцијом парламентарне Скупштине Савета Европе о мерама санирања последица владавине комунизма. Предлагано је и да држава оснује посебан фонд земљишта из којег би се намиривала потраживања по основу реституције уз обавезу да поверилац пронађе инвеститора и покрене инвестицију од које би се део опет враћао у фонд, што би био значајан подстицај за инвестиције пре свега наше емиграције, али и страних инвеститора који би сигурно подржали тако нешто, наводи Илић и додаје да је више разлога овако скромних резултата реституције. У првом реду то је, по њему, веома широк и дубок процес спроведене национализације, затим незаинтересованост дела државних органа за овај процес и најзад појава група које у приватизацији одузете имовине виде свој интерес. -Читав процес повратка на тржишну привреду чија је основа-приватна иницијатива и приватна својина, кренуо је, уместо у правцу реприватизације, у процес распродаје нечега што мора бити враћено, каже Илић који верује да се процес реституције мора довести до краја јер ни Европска унија нити било која друга уније неће у своје чланство државу са нерешеним питањем повраћаја имовине. Устав Србије је по том питању врло јасан, очекивања су да ће Уставни суд имати доста лак задатак када су у питању поједине одредбе рестриктивно постављене. -Ако његов одговор буде позитиван, верујем да ће ствари кренути у добром правцу. Процес је покренут и нико га неће зауставити. Биће успоравања у то сам сигуран, али и ми ћемо чинити све да правда, иако спора, постане достижна, каже наш саговорник. Ђино Јосић

СЕОСКИХ УЛИЦА

Пожаревачка Дирекција за изградњу града потписала је ових дана седам уговора о инвестиционом одржавњу асфалтом десетак улица у сеоским месним заједницама. Реч је о путевима у селима Ћириковац, Брежане, Касидол, Пољана, Баре, Бубушинац и Трњане. У Ћириковцу асфалт добија Омладинска улица, у Брежану део попречне улице између локалног пута Пожаревац-Бре-

жане и Пожаревац-Батовац. У Касидолу ће се асфалтирати Стишка и Карађорђева улица, а у Пољани Гаврила Принципа. Баре добија нову асфалтирану улицу Едварда Кардеља, а Бубушинац Драгино сокаче и Стишку улицу. Ново „рухо“ у Трњану „припрема“ се за део бившег регионалног пута Салаковац-Братинац који води према месној заједници. Р.Н.

Модернизација путне инфраструктУре у Петровцу

УДРУЖЕНИМ СРЕДСТВИМА ДО ДОБРИХ ПУТЕВА

ДО КРАЈА ЈУЛА ОВЕ ГОДИНЕ

ОСНОВАНО 5.058 НОВИХ ПРЕДУЗЕЋА

До краја јула ове године у Србији је основано 5.058 привредних друштава, свега 30 предузећа мање у односу на исти период прошле године, када је основано укупно 5.088 предузећа, објавила је Агенција за привредне регистре (АПР). Новооснована привредна друштва најчешће су регистровала делатност неспецијализоване трговине на велико (574), консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем (226), делатности ресторана (163), изградњу стамбених и нестамбених зграда (161), као и друмски превоз терета (112). Код „нових” предузетника, највише је оних код којих је регистрована претежна делатност ресторана у покретним угоститељским објектима (1217), услуга припремања и послуживања хране (1198), трговине на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном (754), такси превоз (751),

фризерских и козметичких салона (667). Из Регистра привредних субјеката је од почетка године избрисано 4.816 привредних друштава, док је за седам месеци 2011. године обрисано готово двоструко више, односно 8.421 друштво.

Док је од почетка примене Закона о стечају, средином 2010. године, закључно са јулом ове године, АПР по службеној дужности обрисала укупно 16.602 привредна друштва, у току ове године је из судова пристигао знатно мањи број правоснажних судских решења о извршеном аутоматском стечају. Тако је АПР од почетка године, закључно са 31. јулом, по том основу обрисала 600 привредних друштава. Од почетка године до краја јула, у АПР је регистровано оснивање 17.442 предузетника, за шест одсто мање у поређењу са истим периодом прошле године када је регистровано 18.590 предузетника. За седам месеци, из Регистра привредних субјеката избрисано је 16.557, док је у истом периоду прошле године “нестало” 20.106 предузетничких радњи, саопштио је АПР. Извор: Танјуг

На подручју петровачке општине последњих година веома су обимни радови у путној инфраструктури. Ово захваљујући финансијској подршци локалне самоуправе, средствима мештана удружених преко месних заједница и републичким изворним приходима. Тренутно се одвијају радови на регионалном путном правцу Петровац-Жабари кроз насеље Бошњак у дужини

од 3,2 километра, а квалитетно преасфалтирање и модернизација ове деонице се финансира из републичких фондова. -Истовремено, ради се и на асфалтирању једног броја сеоских путева, а ових дана наставиће се и извођење радова на асфалтирању пута према Кладурову, изјавио је за Радио Петровац директор општинске Дирекције за изградњу и развој, Мирко Станковић.


RE^ NARODA, УТОРАК 21. АВГУСТ 2012. ГОДИНЕ

5

На Површинском копу „Дрмно“

Производња и ремонти по плану

Производња угља и јаловине на Површинском копу „Дрмно“ у току јула била је изнад плана. Поред тога завршен је и ремонт на трећем јаловинском систему. О активностима на копу, плановима и проблемима са којима се на терену сусрећу, разговарали смо са Зораном Милошевићем, управником производње на ПК „Дрмно“: - За 24 дана јула план је био да се произведе 513.290, а произвели смо 558.480 тона угља, што је око 10 одсто изнад плана. На годишњем нивоу, од јануара до 24. јула, од планираних 4.430.000 тона произведено је 4.500.000 тона, што је за 1 проценат изнад плана. Успели смо да остваримо планирани биланс, мада је производња угља потиснута у зависности од потреба термоелектрана. Ми имамо могућност да дамо и више, за сада имамо 2,9 милиона тона откривеног угља, рекао нам је Милошевић. Што се тиче јаловине за 24 дана јула, од планираних 2.415.000, ископано је 2.700.000 кубних метара, односно 112 одсто. -Од почетка године план је био да обезбедимо 21.800.000, а ми смо произвели 23.970.000 кубика чврсте масе, што је за 10 одсто више од плана. Подаци показују да смо у производњи јаловине веома успешни, међутим ово што смо постигли до сада је недовољно. Морамо

Зоран Милошевић

да наставимо са тим трендом, односно да посветимо још већу пажњу откопавању јаловине, имајући у виду да нам два велика система, други и пети, од септембра иду у ремонт, а њихов план откопавања је око милион кубних метара годишње, истиче Милошевић. Тренутно на ПК „Дрмно“ постоје два мало већа проблема. Први је напредовање вршне етаже, односно петог БТО система због активности Археолошког парка „Виминацијум“ на откопавању мамута. Руководство “Дрмна” у контакту је са Виминацијумом свакодневно, помажу им у смислу да се успело у скидању надвишења од неких

“ТЕ-КО Костолац”: ПроИзводња у августу

ДОБАР РАД СВИХ КАПАЦИТЕТА

У првој половини августа производња струје и угља у Привредном друштву „Термоелектране и копови Костолац“ је на нивоу планираних количина. Према дневним извештајима Службе за праћење и анализу производње, током тринаест дана рада т е р мо е н е рг е т с к и х капацитета у августу, произведено је укупно 153.768 мегават часова што је на нивоу од 92 процената у односу на план за овај временски период. Од укупне производње електричне енергије за поменути временски период, у костолачким термоелектранама произведено је 82.499, а у термоелектрани „Дрмно“ 71.269 МWх. Иначе, од почетка године, па до 13. августа електроенергеском систему Србије испоручено је укупно 3.336.546 МWх, што је на нивоу билансираних количина за овај временски период. Током прве половине августа на Површинском копу „Дрмно“ ископано је 357.128 тона угља, што је за 40 процената више

од билансираних количина за овај период. У истом периоду издвојено је 16.790 тона комадног угља за индустријску и широку

потрошњу. Укупно, од почетка година закључно са 13. августом, на Површинском копу „Дрмно“ ископано је 5.007.308 тона угља, што је за три процента изнад плана. У августу се бележи и добар рад јаловинских система. Откопано је за 13 дана 1.353.717 кубика чврсте масе, што је за 15 процената изнад плана за овај временски период. Иначе, од почетка године до средине августа откопано је укупно 25.786.554 кубика јаловине, што је за девет процената изнад билансираних количина. С.Ср.

15 метара које се налази изнад локације где људи копају да би били безбедни. -Затим, уступили смо део помоћне механизације да се тај тампон до костију смањи, а самим тим и физичке активности копања. Учествовали смо у изради елабората о безбедности људи. Када је то било готово дали смо дозволу да се активности наставе и помажемо им на тај начин што им позајмљујемо средства личне заштите, појасеве, шлемове и осталу опрему док они то не обезбеде. Ми смо технолошким активностима успели да обезбедимо да пети систем може да копа још месец дана. Након тога улази у ремонтне активности још додатних месец дана, што су укупно два месеца и, ако „Виминацијум“ не убрза своје активности, односно не оконча откопавање, систем ће да стане. Други проблем је линија одводњавања. Да бисмо оцедили материјал, повећали капацитете и производњу, неопходно је да имамо две линије одводњавања, најмање две године у функцији испред фронта откопавања. У овом тренутку имамо само ЛЦ 12, што је једина одбрамбена линија која се налази у зони копања и њу не бисмо смели да дирамо и подижемо. Нова линија ЛЦ 13, по мојим информацијама, требало би да се у некој првој фази пусти између

6. и 8. августа. Тек тада смемо да уђемо у скидање ЛЦ 12, а до сада смо се сналазили, јер како дижемо бунаре, активирамо их на нижим котама. Постављамо и додатни цевовод што доноси додатне трошкове, а затим активирамо линију на нижим котама, наводи Милошевић.

је до померања јер су радни услови били јако тешки са температурама од 36 до 40 степени. -Имали смо упутство како да се понашамо, штитили смо људе, јер су нам они најважнији. Зато смо посао завршили 30. јула. Пошто је окаснио завршетак ремонта трећег, померен је ре-

Производња угља изнад плана

Ремонт трећег БТО система је ове сезоне био веома захтеван и сложен. Најважнији задатак је била целокупна реконструкција управљања одлагача 2, где су електричари поднели највећи део терета. План је био да се ремонт заврши са 25. јулом. Међутим, дошло

монт четвртог система. Било је планирано да крене 30. јула, али је извођач радова, „ПРИМ“, одлучио да одмори раднике, па је ремонт почео 1. августа и трајаће месец дана, каже Зоран Милошевић. П. Животић

До краја ове године

ЕПС мора да увози струју

zzЗбог вишемесечне суше производња у хидроелектранама од почетка године мања за 10 посто Електропривреда Србије ће ове године морати да увози стру­ ју да би обезбедила редовно снаб­ девање, рекли су Бети у државној електроенергетској компанији. У ЕПС-у кажу да производња струје опада због вишемесечне суше, али не могу да кажу колико ће електричне енергије морати да се увезе. Од почетка године производња проточних хидроелекрана је мања за око 10 одсто, а ниво воде у акумулацијама је испод очекиваног. Потребна је велика количина кише да би се побољшало стање, али и уколико се хидрологија нормализује ЕПС неће моћи да до краја године произведе довољно струје за домаће тржиште, те ће морати да је увезе, кажу у ЕПС. Хидроелекране чине 34 одсто укупног електроенергетског потенцијала ЕПС. Укупна снага 50 агрегата 16 хидроелектрана је 2.835 мегавата. У 2011. години у хидроелектранама ЕПС произведено је 9.180 гигават сати струје што је 22 одсто од укупне производње ЕПС (41.284 гигават сати). Снага осам термоелектрана

ЕПС на лигнит са 25 блокова је 5.171 мегават (МW). Пошто се на Балкану 25 одсто енергије производи у хидроелектранама, енергетски портал Платс каже да Југоисточној Европи прети криза у снабдевању струјом због готово двогодишњег сушног периода. Енергетска компанија ЕФТ навела је да је производња хидроелектрана у региону од октобра 2011. до марта 2012. била најмања за 15 година - 11 милиона магават-

сати струје што је 56 одсто испод просека. Аналитичари су сложни у процени да ће се земље Балкана суочити са потенцијално озбиљним проблемом у обезбеђивању дово­ љно енергије за зимску сезону грејања уколико не буде веће кише у последњем кварталу. Снабдевање ће у том случају готово искључиво зависити од поузданости рада великих термоелектрана. Извор: Бета


6

RE^ NARODA, УТОРАК 21. АВГУСТ 2012. ГОДИНЕ

На почетку нове школске године

„ЂАЧКИ ДИНАР“ САМО ДОБРОВОЉНО

Основне и средње школе не смеју узимати новац приликом уписа, нити могу условљавати издавање сведочанстава или других докумената уплатом ‘’ђачког динара“, упозорили су из ресорног министарства. Трагом тог упозорења истраживали смо каква је ситуација у школама у Пожаревцу. По речима председника Актива основних школа Горана Сегера, Уредба Министарства просвете и препорука о „ђачком динару“ се поштују: - Не верујејем да ћемо у овој години имати потребу за сакупљањем било каквих средстава од родитеља. Ранијих година било је примера да су савети родитеља самоиницијативно доносили одлуке о прикупљању одређених средстава намењених конкретним потребама и активностима школа. Наравно, прикупљеним средствима „газдовао“ је Савет родитеља преко својих представника који су строго контролисали потрошњу тих пара, каже Сегер који, као директор ОШ „Краљ Александар Први“ напомиње да у његовој школи, школски динар није обавезан. Закон о основном образовању и васпитању, не спречава да родитељи ученика донирају школи одређена средства ради обезбеђења вишег стандарда образовања и васпитања у области рада школе, али те донације не смеју да буду изнуђене. Савет родитеља сваке школе може да донесе одлуку о уплати одређених средстава на рачун школе, али ова одлука не може бити обавезујућа за родитеље, већ се мора јасно истаћи да је на добровољној основи, став је Министарства просвете и образовања. -Ђачки фонд су средства без којих музичке школе, па самим тим и Музичка школа у Пожаревцу, не би могле да функционишу. Овај наменски фонд настао је из потребе да се унапреди рад школе, нарочито оних сегмената делатности које Министарство просвете или град Пожаревац не финансирају или финансирају минимално, далеко испод потреба.. За разлику од других школа. Музичка школа преко 100 пута годишње наступа изван школске зграде (Пожаревац, околне општине, Бања Лука, Птуј...) и све то треба организовати, обезбедити превоз иструменената, пла-

тити гориво...Овакав ђачки фонд је добровољан, а одлуку о ђачком динару доноси Наставничко веће, Савет родитеља и на крају Школски одбор. Наставници, нарочито разредне старешине, упознате су са социјалном ситуацијом својих ученика и на Наставничком већу и стручним активима они могу да предложе који су то ученици које треба ослободити уплате. Постоји одлука да се то односи на ученике чији родитељи не раде, који живе са самохраним родитељима, који су без родитеља... Они који имају једно дете у школи, плаћају

уџбеника и осталог, доноси Савет родитеља на почетку школске године када се конституише. Он одређује висину средстава, намену...То су пре свега средства за осигурање ученика, чланарина за Црвени крст, за акцију „Трка за срећније детињство“, и део материјалних трошкова које школа не може да покрије из редовних финансијских средстава као што су трошкови за ђачке књижице, сведочанства и разне образце и пријаве, за награђивање одличних ученика, такмичења, рад секција. По ученику износ ових

ДРУГИ ИСПИТНИ РОК 27. И 28. АВГУСТА

Око хиљаду и по осмака који у јуну нису полагали завршни испит имаће прилику да то уради у августу. Они ће 27. августа полагати тест из српског, а наредног дана, 28. августа тест из математике. У Министарству просвете кажу да сви ученици који нису изашли на завршни испит у јуну Др Дејан Савић

Зоран Марић

пуну цену, за друго је упола цене а за треће ништа. Постоје и друге повластице у зависности од социјалне ситуације наших ученика, понашамо се тако да не угрозимо социјални статус њихових породица, каже директор Музичке школе Зоран Марић . Иначе, Школски одбор и друга надлежна тела у овој школи, прецизирали су да се средства ђачког фонда могу користити за: куповину и набавку иструмената, за њихову поправку, за делимично штимовање клавира, набавку нотног материјала и уџбеника, за финансирање рада музичког забавишта. Др Дејан Савић је директор Политехничке школе у Пожаревцу и истовремено председник Актива директора средњих школа на територији града Пожаревца. Истиче да у Политехничкој школи, приликом уписа у први разред, а у и остале разреде, нема условљавања ученика у смислу да морају да уплате одређена средства. -Све одлуке које су везане за било каква плаћања ученика, почев од екскурзија, па преко

средстава прошле године био је 600 динара. Напомињем, ради се о добровољности, свако од ученика односно родитеља одлучује да ли ће или неће у овоме да учествује. Из школе нико никада због овога није условљавао ученике, каже Савић и додаје: -Немам праву информацију, али добро познајем колеге, директоре осталих средњих школа у граду и верујем да сви раде по истом принципу. Одлуке доносе савети родитеља на предлог школе или одељењског старешине, а понекад и на предлог самих родитеља. Поводом „ђачког динара“ ових дана огласио се и начелник Републичке просветне инспекције Велимир Тмушић који је рекао да школе не смеју уцењивати родитеље било каквом материјалном накнадом и додао да до сада није било никаквих притужби. Родитељи ученика који имају проблема са школама приликом уписа или приликом издавања јавних исправа, могу да се обрате надлежном просветном инспектору у својој општини или граду. Ђино Јосић

Истраживања на Беловодама

ПОТРАГА ЗА НОВИМ УЗОРЦИМА

Овогодишња археолошка ис­ тра­живања на Беловодама, реч је о 19. кампањи по реду, започела су 26. јула и трајаће до 25. августа. Од ове године Беловоде се истражују у оквиру Међународног пројекта Народног музеја из Београда који је са својим партнерима, Завичајним музејом из Петровца на Млави и Народним музејом из Пожаревца, потписао уговор са Археолошким институтом Универзитетског колеџа из Лондона. Наши и страни партнери за сараднике су ангажовали разне специјалистичке лабораторије

За осмаке који у јуну нису положили малу матуру

из Енглеске и Немачке, изјавио је Радио Петровцу руководилац радова на Беловодама, мр Душко Шљивар из београдског Народног музеја. На овај начин ће сви металуршки садржаји бити свестрано и детаљно анализирани како би се још једном научно верификовала најстарија металургија бакра на свету. Иначе, реч је о специјали­сти­ чким истраживањима у оквиру којих се трага за новим узорцима, рекао је Шљивар. Отворена је нова сонда бр.18 чија је локација

одређена на основу геомагнетског снимка који указује на могуће постојање неких објеката у којима је могло да се врши топљење оксидних руда бакра. Поменутим уговором о сарадњи, како је наглашено, теренска истраживања на Беловодама трајаће две године иза чега треба да се ураде све физикохемијске и маталографске анализе, затим обради сав археолошки материјал, као и да се ове интердисциплинарне анализе, кроз обимну монографију, презентују стручној и широј јавности, истакао је мр Душко Шљивар.

треба да се пријаве матичним школама од 20. до 22. августа. Августовски завршни испит биће организован у школама које одреди окружна уписна комисија због малог броја кандидата. Иначе, у средњим школама остало је 10 хиљада слободних места, па ће сви бити уписани.

Лето уз књигу

“СИМЕОНОВ ПЕЧАТ” НАЈЧИТАНИЈИ

У Народној библиотеци „Или­ ја М. Петровић“ у Пожаревцу овог лета читаоци могу наћи занимљиве наслове из белетристике и других области, преко дечје књиге, научне фантастике, популарне психологије до науке уопште. Из Библиотеке у првом реду препоручују Симеонов печат, аутора Вање Булића у издању Лагуне. У потрази за одговором на питање, ко је и зашто запалио манастир Хиландар, Новак и Вељко долазе на Свету Гору. Али када у маслињаку изнад манастира нађу обешеног лажног монаха, догађаји почињу да се нижу невероватном брзином. На месту сваког наредног злочина, проналазе отисак печата Светог Симеона који је монашко братство Хиландара поклонило краљу Александру Обреновићу, а потом му се изгубио траг у бурним догађајима током Првог светског рата... У стварању светске цркве и борби за превласт постојећих религија у њој, стварни владари света кују планове који ће изненадити човечанство. Новак и Вељко ће се уплести у обрачун светских тајних служби, и у амбијенту смиреног и Богу посвећеног живота светогорских монаха постаће таоци једне велике афере... И “Острво” Викторије Хислоп у издању “Евро Гиунти” књига је коју треба прочитати, ако не до краја овог лета, а оно свакако што пре. Минуциозно истраживачко дело о критској култури прожето породичним епосом, неоства-

реним љубавима, тајнама које обесхрабрују. На прагу одлуке која ће јој променити живот, Алексис Филдинг жуди да сазна нешто о прошлости своје мајке Софије. Али, она никада није причала о прошлости. Једино што је икада рекла јесте да је одрасла у малом селу на Криту, а онда се преселила у Лондон. Међутим, када Алексис одлучи да оде на Крит, Софија даје својој кћерки писмо да га однесе једној њеној старој пријатељици, и обећава да ће од ње сазнати више. Дошавши у Пла­ ку, Алексис открива нешто запањујуће – да се надомак ње налази мајушно напуштено острво Спиналонга, некадашња Грчка колонија лепрозних. Потом проналази Фотини, и напокон чује причу коју је Софија читавог живота тајила: приповест о њеној прабаби Елени и њеним кћеркама, о породици раздвојеној трагедијом, ратом и страшћу. Уколико још нисте прочитали, а жељни сте добре књиге, из Библиотеке још препоручују: “Вагу за тачно мерење” Миљене Миње Дрндар, “Гордијев чвор” Бернхарда Шлинка, “Сарин Кључ”, аутора Татјане де Розне и “Рекла је да у мојој глави чује гитаре и бубњеве” Роберта Такарича. У Библиотеци су веома тражене и књиге Мирјане Ђурђевић, Владимира Пиштала, Јелене Ленголд, Слободана Тишме, Миљенка Јерговића... Татјана Живковић


RE^ NARODA, УТОРАК 21. АВГУСТ 2012. ГОДИНЕ

7

КОСТОЛАЧКИ ПЕНЗИОНЕРИ

Највећи проблем изградња анекса

Удружење пензионера Градске општине Костолац током лета има пуне руке посла. Ближе се хладнији дани, па је неопходно на време обезбедити огрев и зимни-

Рајко Нонковић

цу. У овом Удружењу истичу да су задовољни динамиком испоруке угља. -Када анализирамо период иза нас, протеклих нешто мање од осам месеци, не можемо бити незадовољни оним што смо учинили за наше чланове. Имали смо богате активности. Оно што је сада најбитније јесте да испорука угља иде по планираној

стране задовољни. Надамо се да неће бити већих застоја и да ће угаљ стићи на време свима који су га уплатили до сада, каже Рајко Нонковић, председник костолачког Удружења пензионера. -Комисија за набавку зимнице почиње активности на уговарању набавке кромпира, лука, брашна, пасуља, уља и осталих намирница које ће бити много јефтиније него на пијацама, а наши чланови ће као и до сада моћи да их купе на кредит. Надам се да ћемо, без обзира на сушу поменуте производе набавити по најповољнијим ценама. Циљ нам је да, осим повољне цене, зимница буде и квалитетна, а произвођачи нам обећавају да се неће поновити пропуст из прошле године, додаје Нонковић и напомиње да ће упис зимнице почети крајем августа. Сви чланови Удружења заинтересовани за куповину зимнице на кредит могу доћи у просторије Дома пензионера сваког радног дана од 8:30 до 12 сати да би уписали зимницу. Са собом треба да понесу чланску карту и чек или пензиони извод.

Одмор у бањама на рате

Крај лета идеално је време и за дружења са пензионерима из других српских градова. Костолчани се редовно друже са пензионери-

Помоћ најугроженијима

Током јуна седамдесет тешко болесних и пензионера са најнижим примањима примило је помоћ у намирницама и средствима за хигијену које Удружење редовно обезбеђује, а око 150 преосталих корисника ове помоћи исту ће добити у октобру. динамици и поред неких проблема са сепаратором, те смо са те

ма из Ресавице које су посетили у мају. Пријатељи су им протекле недеље узвратили посету када су

Са дружења у Ресавици

обишли коп Дрмно и археолошко налазиште Виминацијум. Пензионери су ове године посетили Бању Ковиљачу, Тршић и манастире Троноша и Тумане, а одморили су се и на Сребрном језеру и Голупцу. -У плану је, до 15. септембра, десетодневни одмор за наше чланове на Власини по веома повољним условима. Почетком септембра осамдесет наших чланова одлази на одмор у Врњачку, Соко и Пролом бању, напомиње Нонковић. Посао на коме се већ дуго ради, али који због преноса земљишта

Други пишу: Пензије до краја ове године

са ПД „ТЕ-КО Костолац“ на Градску општину Костолац још увек није започео је доградња анекса са магацином за зимницу и пратећим објектима. - Сигуран сам да ће то стартовати у овој години и поред потешкоћа око преноса земљишта, јер верујемо генералном директору Привредног друштва који чини изузетне напоре да нам помогне. Захваљујући изванредној сарадњи са Привредним друштвом „ТЕ-КО Костолац“, „Аутотранспортом“, Градском општином Костолац и синдикатима копова и термоелектрана успешно остварујемо све

планиране активности, истиче Нонковић и додаје да је за најстарије суграђане веома битна сарадња са Домом здравља која се огледа у редовним проверама здравља. - Због одмора, током јула и августа, није било контрола шећера у крви и мерења крвног притиска, али од последњег уторка у септембру наставићемо са овим активностима, најављује председник Удружења пензионера Костолац. Т.Р.С.

У септембру

Прва рата 13. пензије РЕДОВНЕ И УСКЛАЂЕНЕ СА ЗАРАДАМА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

Пензије ће до краја ове године бити редовне, а прву рату социјалне помоћи од 4.000 динара добиће у септембру 508.765 пензионера у Србији и за то ће бити издвојено 2,035 милијарди динара, изјавио је потпредседник Владе Србије и министар за рад и социјалну политику Јован Кркобабић. “Информације о томе да пензије неће бити ни у августу, или да ће у августу некако бити, али вероватно од септембра већ тешко, изазивају стрепњу и незадовољство огромног броја нашег становништва без икакве потребе”, указао је министар и потврдио да ће пензије, без обзира шта ко овог тренутка буде изјављивао, до краја године бити исплаћиване редовно. “Ту никаквих дилема нема, нити може бити око тога било каквог погађања”, казао је наглашавајући да ће “релевантну информацију о овоме као министар за рад и социјалну политику и потпредседник владе увек дати.” Он је рекао да ће поткрај децембра ове године уследити исплата још једне рате у износу од 4.000 динара, а у наредној години исплата друге две рате. Право на добијање ове помоћи имаће сви пензионери чија су примања до 15.000 динара и до краја године ће, како је прецизирао Кркобабић, за обе рате бити исплаћено око 4,07 милијарди динара. Уз напомену да је овде реч о

примени такозваног београдског социјалног модела исплате помоћи најсиромашнијим пензинерима на целој територији Србије, Кркобабић је указао да ће 307.624 пензионера

из категорије запослених добити укупно 1,23 милијарди динара, 94 професионална војна лица добиће 376.000 динара, 12.603 пензионера из категорије самосталне делатности добиће укупно 40,41 милион динара, док ће за 188.444 пољопривредних пензионера бити исплаћено 753,77 милиона динара. “Новац је обезбеђен из буџета Републике Србије и кроз буџет ће тај новац проћи и доћи до пензионера. Реч је о изворима из којих се буџет пуни, од доприноса, преко пореза до других извора прихода”, објаснио је он уз напомену да је “све легално, легитимно и регуларно”. На питање, да ли ће се чекати ребаланс буџета, Кркобабић је од-

говорио да ће “вероватно ребаланс буџета бити извршен пре исплате”. Потпредседник владе је подвукао и да ће се пензије усклађивати са кретањем зарада у јавном сектору, односно онако како је то предвиђено фискалним правилима у Закону о буџетском систему. Већ у октобру биће примењено усклађивање са стопом раста потрошачких цена (инфлације) у претходних шест месеци, уз напомену да се према фискалним правилима у октобру не примењује одредба о усклађивању са растом брутодомаћег производа. На питање да ли ће се мењати обрачун пензија у наредном периоду, односно да ли ће се пензије усклађивати са кретањем зарада у привреди, Кркобабић је рекао да сматра да је досадашњи модел усклађивања пензија са кретањем зарада у јавном сектору, инфлације и БДП-а најбоље решење. “Сматрам да је то најбољи могући модел у овом тренутку који се потврдио и када је било изузетно тешко и када је била мало лакша ситуација. Он је показао свој квалитет, а прошла и ова година су биле индикативне за то. Дакле, инфлација је опадала а пензије и плате су успорено расле. Ако инфлација, односно цене на мало расту онда у том проценту морају да расту плате и пензије”, нагласио је Кркобабић. Извор: Танјуг

Најугроженији пензионери, ко­ ји примају до 15.000 динара месечно, прву рату додатне, 13. пензије, у износу од 4.000 динара, добиће између 17. и 19. септембра. Право на ову социјалну подршку у укупном износу од 15.000 динара имају и пољопривредни пензионери чија примања не премашују овај оквир. За ове намене у 2012. години у републичком буџету су обезбеђена средства у износу од 3,8 милијарди динара, а додатне принадлежности добиће око 505.000 пензионера, укључујући и пољопривредне. Ова 13. пензија исплаћиваће се у четири једнаке рате. Друга рата ће бити исплаћена у другој половини децембра, а исплата пре остале две рате планира се у марту и јуну наредне године. Материјална подршка нај­ угроженијим пензионерима, како је наведено, биће обезбеђена укидањем нерационалних трошкова у државној администрацији.

Министарство подсећа да се нова Влада обавезала да свим најугроженијим пензионерима, са месечним примањима испод 15.000 динара, обезбеди 13. пензију у износу од 15.000 динара годишње, која ће се исплаћивати у четири једнаке рате. Средства за ове намене планирана су програмом фискалне консолидације и биће обезбеђена на основу уштеда које ће се остварити укидањем непотребних државних агенција, фондова и других бирократских институција, као и значајним смањивањем високих плата директора, запослених у менаџменту и других чиновника у државним агенијама које остају да раде. Део новца који се уштеди по основу смањивања бирократије и укидањем непотребних трошкова државне администрације, биће преусмерен за помоћ најугроженијим пензионерима, кажу у Министарству финансија и привреде.


8

RE^ NARODA, УТОРАК 21. АВГУСТ 2012. ГОДИНЕ

У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ ‘’КРАЉ АЛЕКСАНДАР ПРВИ’’ У ПОЖАРЕВЦУ У НОВОЈ ШКОЛСКОЈ ГОДИНИ

ОДЕЉЕЊЕ ПРВАКА МАЊЕ

У Основној школи „Краљ Александар недостаје, наша су настојања да савремеПрви“ у Пожаревцу ове школске године у на учила постану доступна и нашој деци. први разред кренуће око Потрудићемо се да обезбе110 ученика што је за скодимо финансијска средро једно одељење првака става за те намене, наравмање него претходних гоно очекујемо да нам у томе дина. Ово из разлога што помогне и локална самоје број ученика на нивоу управа која је свих ових града па и Србије, из годигодина имала разумевања не у годину све мањи. за наше потребе. -Нашу школу је проУ циљу побољшања шле године завршило1.040 услова наставе, окречеученика, а ове школске не су учионице старијих године очекујемо да их на разреда, сређен је и део почетку буде 1.030. Све оштећене фасаде.. што је изнад 1.000 је добро -Заједно са радницима и трудућемно се да такав фирме ‘’Филип Морис’’, тренд одржимо. Учениорганизовали смо акцију ке ћемо распоредити у 35 улепшавања школе и теГоран Сегер одељења, каже директор рена око ње, купили смо школе Горан Сегер. нове апарате за кухињу како Што се наставе тиче, обзиром на то да је бисмо побољшали квалитет ужине учениу школи ангажован стручан кадар, и наста- цима...Предстоји нам сређивања дворишта ва је крајње стручна. У школи раде настав- и фасаде, тотална замена столарије, како ници који знају како да пренесу знање на унутрашње тако и спољашње, сређивање

У ОШ „ЈОВАН ЦВИЈИЋ“ КОСТОЛАЦ

Летња пауза максимално искоришћена

Иако се током лета наставни кадар тоалети у овом делу школе. Како би рад са углавном одмара, радови у школама су та- децом у боравку био квалитетнији и лакши, да најинтензивнији. Тако је овог лета би- поставили смо две беле табле. ло и у костолачкој Основној школи „Јован Неколико учионица добило је нове клуЦвијић“. Радови на уређењу школе приво- пе и столице, а план је да до краја године сви де се крају, завршено је 80 основци, чије се учионице процената од планираног, налазе на спрату, седе у ноте ће основце 1. септембра вим клупама. Захваљујући дочекати лепши амбијент. донацији „ЕКО бокса“ из Директор школе Серџо Обреновца, рад у школКрстаноски каже да је у ским учионицама је москладу са финансијским дернизован набавком могућностима, задовољан дванаест великих и малих урађеним. магнетних табли. Још једна - Асфалтирали смо део донација стигла је из Светод споредног улаза до теске инвестиционе банке. рена за кошарку, што је Добром вољом суграђанке око 330 квадратних метара и бивше ученице ове шкоасфалта. Веома је значајна ле, која је запослена у Банзамена врата на учионицаци, добијено је тринаест ма која су била стара више половних рачунара којима од четрдесет година, уграсу опремљене учионице, а дили смо једанаест нових очекује се и увођење инСерџо Крстаноски ПВЦ врата и тиме комплетернета. тирали доњи спрат, са још пет нових решили бисмо овај проблем за Лакше уз донације све учионице, чиме бисмо значано уштедеДвориште Основне школе „Јован ли на топлотној енергији. Цвијић“ требало би да наредне године најзад добије и травњак. Квалитетнија исхрана -Захваљујући „Геораду“ школа је добиКостолачка основна школа специфична ла бунар, а приватни предузетник Зоран је и по томе што свакодИлић из Кленовника проневно за своје ученике копао је канале, школа је обезбеђује преко хиљаду купила прскалице те ће ужина. Од нове школске почетком септембра сигодине исхрана ученика стем за заливање бити Костолачка основна шко- пуштен у рад. За годину биће квалитетнија, јер је школски боравак ушао у ла ове године ће уписати 210 дана очекујемо лепу травсертифицирање по ХА- првака, рачунајући подручна нату површину на којој ће САП систему. одељења у Петки, Острову, се делом наћи два травна-Обновљена је кухиња, Старом Костолцу и Кленовни- та терена, за мали фудбал купљени фрижидер и ку. По први пут у централној и бадмингтон. У плану је замрзивач, у плану је на- школи биће отворено шест да се за најмлађе основце бавка термоакумулационе одељења првог разреда. Свеча- постави игралиште „попећи, уређено је и купа- ни пријем првака ове године за- плочано“ рециклираном тило. Циљ нам је био да казан је за 31. август, а садашњи гумом, најављује директор можемо сами да бринемо прваци су 65. генерација која школе. о исхрани и снабдевамо Ђачком парламенће кренути у први разред. децу ужином, у чему смо и ту ће од ове године на Основна школа „Јован располагању бити и разуспели. У школи је у току сређивање кафе кухиње, Цвијић“ тренутно има 1416 глас коме је примарна што је такође обавеза ученика распоређених у 56 сврха обавештавање, али по сертификату, додаје одељења док 110 запослених и опуштање уз музику тоучествује у организацији рада ком одмора. Идеје и плаКрстаноски. школе. Након четрдесет гонови не недостају, уколико дина, овог лета урађена буде новца. Није завршено је дератизација целе школе: учионица, осветљавање дела између Музичке школе, кухиње, тоалета и продуженог боравка, а од фискултурне сале и пруге за шта су неопсада ће се потреба за дератизацијом контро- ходна два рефлектора.

Рекордан број првака

ОШ «Краљ Александар Први»

ђаке и који су, захваљујући томе, остварили тоалета и мокрих чворова...Иначе, сарадња запажене резултате заједно са ученицима. школе са локалном самоуправом је на заУспеси су евидентни како у наставним тако видном нивоу, Градска управа настоји да и ваннаставним активностима. Велики број побољша услове рада ученика и наставниученика, сходно својим интересовањима, ка, а један од најсвежијих примера свакако организован је и активан по секцијама. Раз- је допринос побољшању наставе физичне су секције, јер је и знатижеља ученика ког васпитања односно бављења ученика разноврсна. Увек има нових идеја и сходно спортским активностима. Изградили смо томе и захтева за оснивањем нових секција. спортски терен, захваљујући пре свега средШкола настоји да удовољи ствима Градске упрашто већем броју ученика ве Пожаревца, реч је о у њиховим жељама да се терену за одбојку, тако доказују и у ваннаставним да ће настава физичког активностима захваљујући васпитања у многоме бикојима се и овде поносе Основна школа „Краљ ти побољшана у наредној освојеним признањима, ди- Александар Први“ у прошлој години, каже Сегер. пломама, медаљама и пеха- школској години заузела је веоОдлуком Министаррима. ства просвете, ученицима високо место на збирној ли-Такав рад очекујемо и сти основних школа у Србији ма од првог до четвртог ове школске године. Сами којих је укупно 1.200. Нашла се разреда обезбеђено је себи постављамо високе коришћење бесплатна изванредном деветом месту циљеве, напомиње Сегер них уџбеника тако да и додаје да је ОШ ‘’Краљ што је веома висок пласман и ће то значајно помоћи Александар Први’’ солидно за сваку похвалу. Приликом родитељима. Уџбеници опремљена. Многа савреме- рангирања у обзир су узети који су оштећени на учила су набављена, па резултати на завршним испи- биће замењени новим. тима, успех ученика, сарадња Представници Савета ипак... -Технолошка револуција са Саветом родитеља и пред- родитеља и наставниима за последицу бројне ставницима локалне самоупра- ци, проконтролисали су промене у свим сферама жи- ве, бројне активности којима стање уџбеника из претвота и рада, па и у просвети. се школа, поред образовања и ходне школске године и Измишљена су нова учила замена ће бити обављена васпитања, бави. и наставна средства далеко до 1. септембра. модернија и прилагођенија Ђино Јосић деци од ових које ми имамо. Доста тога нам

ОД 1.200 ШКОЛА „КРАЉ“ ДЕВЕТИ

Од септембра у лепшем амбијенту

лисати на сваких шест месеци, најављују у школи. -У продуженом боравку потпуно су уређене две учионице, једна је радна док друга служи за одмор. Недавно су постављени нови подови, а у току зимске паузе замењени су прозори. Уређени су и

- Највећи проблем је недостатак средстава за замену 118 прозора и кречење осам учионица, јер док то не урадимо не можемо сређивати фасаду која је у веома лошем стању. Школа то не може сама да финасира, додаје Крстаноски. Т.Р.С


RE^ NARODA, УТОРАК 21. АВГУСТ 2012. ГОДИНЕ

49. Љубичевске коњичке игре 2012. -Програм манифестације-

Датум

Време

Место

програм

24.август 2012. године петак

20,00

Пожаревачки мир

Концерт Биљане Крстић и групе Бистрик

25.август 2012. године субота

19,00

Централни трг Пожаревац

4.међународни пожаревачки карневал - ватромет

25.август 2012. године субота

21,00

Централни трг Пожаревац

Концерт групе Tribute to QUEEN

25.08.-1.09.2012.године субота-субота

10,00

Градска галерија

Изложба слика Миомира Мише Вемића

26.август 2012. године недеља

18,00

Централни трг Пожаревац

3.пожаревачки дечији карневал

26.август 2012. године недеља

19,00

Централни трг Пожаревац

Концерт балетског студија „Амадеус“

27.август 2012. године понедељак

21,00

Централни трг Пожаревац

Вече традиционалне изворне народне музике - Концерт Чеде Марковића са народним оркестром

28.август 2012. године уторак

18,00

Централни трг Пожаревац

Дефиле фолклорних ансамбала пожаревачког краја

28.август 2012. године уторак

21,00

Централни трг Пожаревац

Концерт трубачког оркестра Екрема Мамутовић

29.август 2012. године среда

11,00

Љубичево Трофејна сала

29.август 2012. године среда

20.00

Ентеријер и екстеријер Галерије „Милене Павловић Барили“

Промоција књиге Владимира С.Шукљевића „Витези и витешке игре кроз историју“ учествују:мр Мирољуб Манојловић, Виолета Томић и Владимир С.Шукљевић Музичко поетско вече „Таленти своме граду“ -учествује Музичка школа „Стеван Мокрањац“

29.август 2012. године среда

21,00

Централни трг Пожаревац

Концерт групе Легенде

30.август 2012. године четвртак

21,00

Централни трг Пожаревац

Концерт групе Неверне бебе

10,00-12,00

Ентеријер и екстеријер Галерије „Милене Павловић Барили“

Дечија ликовна колонија -учествују: Чланови УЛИС-а М.П.Барили,талентовани ученици основних и средњих школа

30.август 2012. године четвртак

20,00

Ентеријер и екстеријер Галерије „Милене Павловић Барили“

Књижевни вече: Уметнички портрет Милисава Миленковића -учествују Љубивоје Ршумовић, Радомир Андрић, Јован Јаљић и М. Миленковић

31.август 2012. године петак

10,00

Градски хиподром

Изложба коња

31.08-2.09.2012 петак-недеља

11,00

Хангар код пијаце-Драговачки пут

Свечано отварање 32. међуградске и 27. међународне изложбе ситних животиња

Централни трг Пожаревац

- Свечани дефиле и отварање 49. Љубичевских коњичких игара - Наступ Плесног Клуба Болеро - ватромет - Концерт Драгане Мирковић са ансамблом Неше Бековића

Црвени крст Пожаревац

Акција добровољног давања крви

Љубичево

Ликовна колонија УЛИС-а М.П.Барили,

Градски хиподром

- спортска такмичења - полуфинале Љубичевског вишебоја

30,31.август и 1.септембар 2012.год четвртак-субота

31.август 2012. године петак

18,30

1.септембар 2012.године субота

9,00-17,00

1.септембар 2012.године субота

10,00

1.септембар 2012.године субота

14,00-19,00

1.септембар 2012.године субота

19,00

Централни трг Пожаревац

Дефиле Мото клуба „Ватрени“ Пожаревац

1.септембар 2012.године субота

21.00

Моравска лагуна у Љубичеву

Концерт ЈУ групе

2.септембар 2012.године недеља

12,00-19,00

Градски хиподром

- спортска такмичења - финале Љубичевског вишебоја - проглашење победника и затварање 49. Љубичевских коњичких игара

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР 49. ЉУБИЧЕВСКИХ КОЊИЧКИХ ИГАРА

9


10

RE^ NARODA, УТОРАК 21. АВГУСТ 2012. ГОДИНЕ

САВЕТОВАЊЕ И ТЕСТИРАЊЕ НА ХИВ И ПОЛНЕ БОЛЕСТИ У ЗЗЈЗ ПОЖАРЕВАЦ

Поверљиво и бесплатно

У оквиру Центра за контролу и превенцију болести у пожаревачком Заводу за јавно здравље постоји Саветовалиште за добровољно поверљиво саветовање и тестирање на ХИВ/ АИДС и полно преносиве болести. Основни циљ рада је сузбијање и превенција ХИВ инфекције и смањење броја обелелих. У Саветовалишту раде стручњаци који су посебно едуковани како би саветовали клијента да промени своје ризично или задржи квалитетно понашање како би очувао здравље. За долазак у Саветовалиште није потребан упут, а термини се прилагођавају потребама клијената. -У разговору који претходи тестирању, клијент добија информације везане за ХИВ инфекцију, о каквом се вирусу ради, на које начине се преноси, шта

су ризична понашања и који су начини превенције, објашњава др Вера Јоковић Костић, начелница Епидемиолошке службе ЗЗЈЗ Пожаревац.

Резултати теста - сигурни

Након разговора следи тестирање, које је такође добровољно и бесплатно. Многи клијенти након разговора одустану од тестирања, јер установе да за тим немају потребу обзиром на то да се нису налазили у ризичним „ ситуацијама“. Постоји могућност да није право време за тестирање због такозваног „периода прозора“ у коме постоји инфекција али и због тога што антитела још нису формирана и не могу бити детектована ни једним тестом. -Тестирање је веома једноставно, реч је о брзим и ху-

Помози себи-заштити друге

Министарство здравља Републике Србије са Институтом за јавно здравље „Милан Јовановић Батут“ спроводи кампању под називом „Не можеш да знаш док се не тестираш“. Пројекат финансира Глобални фонд са циљем тестирања што већег броја особа. Свака друга ХИВ позитивна особа у Србији то не зна, јер се није тестирала, па може пренети ХИВ, а да тога није ни свесна. ХИВ се преноси на три начина: секс без заштите, са инфициране мајке на дете, у току трудноће, порођаја или дојењем и преко заражене крви.Тестирање би требало обавити након истека „Периода прозора“ односно два месеца након ризичног контакта, колико је потребно да протекне како би се ХИВ тестом могло открити да ли је особа инфицирана. Веома је битно да се тестирају и труднице, јер благовремено откривање, адекватна терапија и планирани порођај ХИВ позитивне труднице, смањују ризик преноса ХИВ-а на бебу на мање од 2 процента.

маним тестовима крви. Резултати тестирања се увек саопштавају лично. Тестови могу бити и лажно позитивни и негативни те се, уколико су позитивни, раде поново у другој лабораторији. Уколико се потврде следи трећи тест који се ради у инфективним клиникама у Београду, Новом Саду Нишу или Крагујевцу. Наш рад се ту не завршава већ остајемо у контакту са клијентом и настављамо са разговорима и пружањем подршке, додаје јоковић Костић. Саветовање се прилагођава потребама клијената те може бити индивидуално, саветовање парова или групно, као и уз присуство чланова породице или пријатеља. -Ми клијентима гарантујемо поверљивост, уколико желе и анонимност. Могу оставити пуне податке или само иницијале, па чак и надимак, било какав податак на основу чега би смо обележили његов тестирани узорак крви. Иако је тестирање и саветовање бесплатно и анонимно, начелница Епидемиолошке службе каже да није задовољна бројем заинтересованих за овај вид, пре свега, превенције. -Долазе углавном када су већ оболели, када не можемо да говоримо о превенцији већ добијамо дијагностикованог и пацијента под терапијом. Циљ саветовалишта је пре свега превенција, па чак и уколико се тестом покаже да је особа ХИВ позитивна веома је битно да на време знамо његов ХИВ статус и сагледавамо евентуални развој болести. На тај начин

До 9. октобра

БРЖЕ И ЈЕФТИНИЈЕ ДО ДРЖАВЉАНСТВА

Из Министарства унутрашњих послова Србије подсећају грађане да 9. октобра истиче рок за подношење захтева за стицање држављанства Републике Србије под повољним условима. Грађани који су на дан 27. фебруара 2005. године имали држављанство неке од бивших република СФРЈ, а пријављено пребивалиште на територији Србије најмање девет година пре тог датума, могу под лакшим условима стећи држављанство Републике Србије. Потребно је да грађанин поднесе захтев органу унутрашњих послова у месту пребивалишта и писмену изјаву да се сматра држављанином Републике Србије. За овај поступак прописана је такса од 1.910 динара.

Исти услови важе и за црногорске држављане који су на дан 3. јуна 2006. године имали пријављено пребивалиште на територији Србије. После 9. октобра, грађани који не буду поднели захтев третираће се као страни држављани. Такође, после овог датума, поступак ће бити знатно сложенији, са строжијим захтевима и дужом процедуром, док ће такса износити 15.280 динара, наводи се у саопштењу Полицијске управе у Пожаревцу.

Разбојништво у близини пожаревачке болнице

ПОВРЕДИО И ПОКРАО МЕДИЦИНСКУ СЕСТРУ

Против Горана М.(1985) из Пожаревца, поднета је кривична пријава и одређено задржавање због основане сумње да је извршио кривично дело-разбојништво. Он је осумњичен да је 4. августа у раним јутарњим часовима у бли-

зини пожаревачке болнице напао медицинску сестру која је кренула на посао, ударио је каменом у главу и од ње одузео ташну са новцем и мобилним телефоном. Полиција је приликом хапшења, код осумњиченог про-

нашла мобилни телефон, али не и одузети новац који је у међувремену потрошио. Уз кривичну пријаву Горан М. је предат истражном судији Основног суда у Пожаревцу.

На путу Пожаревац – Салаковац

УСМРТИО ДВОЈИЦУ ПЕШАКА

На путу Пожаревац-Салаковац, испред ноћног клуба “Gipsy Night” догодила се саобраћајна незгода у којој су два пешака погинула, док је један тешко повређен. Милош С. (1991) из Смољинца, управљајући путничким возилом марке “ауди А6” аустријских регистарских таблица, услед неприлагођене брзине, ударио

је пешаке, који су се налазили на десној страни коловоза, Петра Цвејића (1992), Ненада Обрадовића (1964) и Владана Ј.(1991), сви из Пожаревца. Петар Цвејић и Ненад Обрадовић су услед задобијених повреда преминули на лицу места, док је Владан Ј. пребачен у београдски Ургентни центар.

Пожаревачка полиција одредила је задржавање возачу “аудија А6” Милошу С, због основане сумње да је извршио кривично дело-тешко дело против безбедности јавног саобраћаја. Извршеним алкотестирањем утврђено је да је осумњичени имао 0,82 % акохола у организму.

За долазак у Саветовалиште није потребан упут

можемо да пратимо имуни систем клијента и да „ухватимо“ моменат када је потребно лечење. Не треба чекати да имунолошки систем пропадне. Данас је антиретровирусна терапија веома добра и продужава квалитетан живот што показује и много мањи број особа умрлих од АИДС-а. Рад на превенцији, ипак се не може свести само на активности Саветовалишта. Потребно

Реалност „тежа“ од статистике

Од 1987. године када је регистрован први случај инфекције ХИВ-а, у Браничевском округу регистроване су 34 оболеле особе док је у Подунавском евидентирано 27 оболелих. Ово није реална слика, јер је број тестирања у целој Србији веома мали. У току ове године у саветовалишту ЗЗЈЗ Пожаревац тестирале су се 84 особе.

је у процес едукације укључити све образовне установе, јер је најбитнији рад са младима који су сексуално активни и подложнији другим облицима ризичног понашања. Екипа ЗЗЈЗ Пожаревац труди се да их обиђе „на њиховом терену“, у школама и местима где се окупљају у слободно време, а у току протекле године у Смедереву је урађено „караван тестирање“, где су се у возилу, које је било постављено на градском тргу, грађани могли бесплатно тестирати и добити савете везане за ХИВ и друге полне инфекције. Уколико буде могућности, то ће се поновити и у току ове године. Сви заинтересовани за саветовање могу доћи у просторије Завода за јавно здравље у Пожаревцу, а у контакт са саветником могу ступити и путем телефона 012 531-628 и e-mail адресе savetоvaliste-dpst@zzjzpo.rs Т.Р.С.

У циљу боље снабдевености тржишта медикаментима

Нове цене лекова

Влада Србије утврдила је највише цене за 531 лек који се издају на рецепт, чиме би требало да буде спречена несташица лекова. Како је саопштено, требало би да буде нормализовано тржиште лековима и обезбеђена квалитетнија и сигурнија здравствена заштита грађана. У саопштењу након седнице Владе Србије наводи се да се том одлуком омогућава доступност нових иновативних лекова пацијентима, повећава укупна понуда и обезбеђује већа конкурентност на тржишту и боља снабдевеност. Истиче се да је први пут утврђена цена за 531 лек, од којих је трећина оригиналних лекова. Влада је оценила да је то прва у низу мера које треба да обезбеде појефтињење медикамената у Србији. Међу 531 леком за које су одобрене максималне цене, што значи да произвођач, ако има интереса може да их продаје и јефтиније, налази се и 100 иновативних лекова који се први пут појављују у Србији. За њих тек сада, по одобрењу цене, може да се поднесе захтев за стављање на тзв. позитивну листу лекова који се издају о трошку осигурања. Бруфен сирупу за децу сада је одређена максимална цена зато што је промењен носилац дозволе, па се третира као нови лек на тржишту. По речима Јасмине Милова­

новић, начелнице Апотеке “Васа Пелагић” при Здравственој установи Апотека Пожаревац, тренут-

на снабдевеност је добра. -Недавно су се појавили лекови којих није било током лета као што су антиепилептик Ривотрин и Мадопар. Аминопирин ретард се повремено појављује…Лоразопами су напокон ту, антуибиотске масти које производи Галеника као што су Гентамицин и Синодерм, а које нисмо имали, сада се могу наћи у нашим апотекама. Бруфен сируп је дефицитаран, чека се на његову пререгистрацију код Агенције за лекове. Реч је о веома добром препарату који се користи код снижавања телесне температуре код млађе популације. Имамо и антибиотике и лекове за хроничне болеснике као и Инсулин, истиче начелница Миловановић. Р.Н.


RE^ NARODA, УТОРАК 21. АВГУСТ 2012. ГОДИНЕ

11

У КАНЦЕЛАРИЈИ ЗА МИГРАНТЕ У ПОЖАРЕВЦУ

О СТАМБЕНИМ ПОТРЕБАМА ИЗБЕГЛИХ И РАСЕЉЕНИХ

zzУ току је анкетирање избеглих и расељених лица која живе на подручју града Пожаревца како би се сагледали стамбени проблеми са којима су суочени и могућности њиховог решавања У Сарајеву је ове године одржана донаторска конференција на којој су прикупљана средстава за спровођење Регионалног програма за решавање стамбених питања најугроженијих избеглица у региону. На конференцији је обезбеђено око 300 милиона евра која ће бити употребљена за превазилажење стамбених проблема 27.000 избеглих породица у Србији, Босни и Херцеговини, Хрватској и Црној Гори. У периоду пред нама очекује се да се прикупи

-На територији града Пожаревца од 1. јула почео је попис за избегла, а од 15.августа за интерно расељена лица, како бисмо добили наједакватније податке о статусу ових породица и њиховим стамбеним потребама, а све у циљу коришћења донаторских средстава. Рок за овај посао је 30. септембар. До тада све локалне јединице на подручју Србије, треба да доставе податке Комесаријату за избеглице, на основу чега ће се потом прецизно одредити колика средстава су потребна, о којој

Конкурс за четири стана

Из Канцеларије за мигранте обавештавају да је до 27. августа отворен јавни позив за доделу 4 стамбене јединице избеглим лицима. На огласној табли се налази обавештење о комплетној процедури односно о свему што је потребно прибавити и доставити да би се конкурисало за ове станове. Станови су изграђени, у власништву су Комесаријата за избеглице и лоцирани на подручју града Пожаревца. Сва заинтересована лица која су била у избегличком статусу или су то још увек, могу да дођу и информишу се о овом позиву. -Документација не иде преко нас, иде директно Комесаријату, ми поседујемо потребне обрасце неопходне за подношење захтева, истиче Љиљана Драјић.

преостали износ потребних средстава за спровођење Регионалног програма чија се укупна вредност процењује на око 583 милиона евра. Само у Србији овај пројекат „тежак“ је 335 милиона евра. Са тим средствима, наиме, требало би стамбено обезбедити 16.780 најугроженијих избегличких породица.

врсти стамбеног збрињавања се ради, и адекватно томе извршити распоред донаторских средстава. Ради се анкетни упитник о испитивању стамбених потреба социјално најугроженијих избегличких породица. Од 15. августа кренуло се и са анкетирањем интерно расељених лица с тим што су ова донаторска сред-

Љиљана Драјић

ства предвиђена искључиво за избегличке породице, истакла је за наш лист Љиљана Драјић, повереник за избеглице у Градској управи Пожаревац. Из упитника се може видети да се нуде разни видови стамбеног збрињавања. Оно што је најбитније је да лица којима треба помоћи не поседују никакву врсту имовине у власништву, и да исту нису отуђила у земљи порекла, односно у месту претходног пребивалиштва. Путем упитника анкетирана лица моћи ће да се определе за онај облик стамбеног збрињавања који је њиховој породици најповољнији од­но­ сно најадекватнији за нор­мал­ но функционисање. Могућно­ сти су: стан у стамбеној згради, социјално становање у заштићеним условима, монта­ жна кућа, добијање грађе­ винског материјала, становање у сеоском домаћинству. -У оквиру ових категорија, као понуде постоје подкате­ горије. На пример, ако се неко

определи за стан могуће је да то буде стан са плаћањем закупа до 5.000 динара, затим преко те цифре или је у питању стан за откуп. Онај ко је за монтажну кућу могуће је да поседује плац, све потребне дозволе и адекватну инфраструктуру на том плацу, а уколико у овом тренутку све то не поседује, треба да наведе да ли постоји спремност да се то обезбеди као услов за постављање монтажног објекта. За оне који су започели, а нису завршили стамбени објекат, постоји опција добијања грађевинског материјала да то приведу крају. Желим да нагласим да је попуњавање упитника у функцији испитивања потреба, упитник се, наиме попуњавања пре свега да се дође до података о којим стамбеним решењима је реч и колико би оквирно она коштала. Постоји у упитнику део питања који се односи на степен угрожености породица: да ли се ради о једночланој породици, да ли је у питању породица у којој је неко од чланова

злостављан, нестао или погинуо у претходним ратовима, да ли у породици има оболелих лица или деце са хендикепом... Наглашавам да попуњавање упитника не значи добијање стамбене јединице за које се лице определило. Ово је само исказивање потреба, а све што се на ту тему у будућности буде радило чиниће се путем јавних позива и конкурса, рекла је Љиљана Драјић. Анкетирање се спроводи у Канцеларији за мигранте у Пожаревцу која се налази у Синђелићевој улици број 7. Лица, односно носиоци домаћинстава приликом доласка, са собом треба да понесу лична документа. Избеглице стављају на увид личне карте или избегличке легитимације. Позив се односи и на лица која су била избеглице и на оне који су то још увек. Интерно расељена лица са собом треба да понесу личну карту и расељеничку легитимацију за све чланове своје породице. Ђино Јосић

РАЗГОВОР СА ВИШЕСТРУКИМ ДОБРОВОЉНИМ ДАВАОЦЕМ КРВИ, ДРАГАНОМ СТАНОЈЕВИЋЕМ

ВЕЛИКО ПРОФЕСОРСКО СРЦЕ

На jугу Србије, пре 62 године, рођен је Драган Станојевић, данас професор француског језика у Медицинској школи у Пожаревцу и вишеструки добровољни давалац крви на евиденцији пожаревачког Црвеног крста. Један је од оних који је својом хуманошћу допринео да Пожаревац понесе звање најхуманије средине у Србији. Према некој својој евиденцији, професор Станојевић дао је крв више од сто пута, а даваће је и убудуће, све док му године и здравље то буду дозвољавали. Иако је од првог до сто и неког давања крви прошло много година, професор се и данас веома добро сећа 1972. када је као студент приступио армији добровољних давалаца крви. Те године, харала је епидемија вариола-вере, па се тадашњи Транфузиолошки завод, обратио студентима за помоћ. У организованој акцији добровољног давања крви, учествовао је велики број студената, прикупљена је огромна количина драгоцене течности, а Драган Станојевић је тада крв дао први пут. Понесен емоцијама да је овим хуманим гестом спа-

сио нечији живот, учествовао је касније у сличним акцијама и тако наставио да помаже унесрећенима. На то да постане вишеструки давалац крви, доста су утицала његова браћа који су такође били вишетсруки даваоци крви, а и рад у организацији Црвеног крста имао је великог удела у томе. Када се са југа Србије преселио у Кладово, Станојевић се због свог запаженог хуманитарног рада нашао на челу Општинске организације Црвеног крста. -Као истакнути добровољни давалац крви и председник тамошњег Црвеног крста, редовно сам организовао акције добровољног давања крви, али и учествовао у њима. Због пропагирања добровољног давалаштва, залагања на овом пољу и постигнутих резултата у просвети, добитник сам награде за хуманитарни рад. Такође, имам и признање Републичког завода за трансфузију крви. Од 1997. године, живим у Пожаревцу, „инфициран“ сам хуманитарним радом и редовно учествујем у акцијама које организује пожаревачки Црвени крст, каже професор

Драган Станојевић, добитник златног знака ЦК са градоначелником Пожаревца, Миомиром Илићем

Станојевић који је поводом овогодишњег Дана добровољних давалаца крви награђен Златним знаком Црвеног крста Србије. Дарујући крв унесрећенима овај просветни радник помогао је многима да преброде болест, залече ране. Коме је све био спасилац, никада неће сазнати, то није ни важно, најбитније је да је помогао. Ипак, у његовој

вишегодишњој хуманој мисији има примера када је спасавао позната лица, његове ученике, и сазнање да је у тим спасилачким мисијама успевао, највећа му је награда. -Предавао сам ученику, који је имао исту крвну групу као и ја, био је бубрежни болесник и редовно је ишао на дијализе. С обзиром на то да му је једном

годишње била неопходна замена крви, донирао сам своју крв и у ове сврхе. Помогао сам и једној својој ученици, која је била анемична, а пред порођајем. Када је сазнала ко је био донатор крви, у знак захвалности, позвала ме је да присуствујем крштењу детета, сећа се Станојевић. Осим у акцијама добровољног давања крви у Пожаревцу, учествује и у акцијама које се органузују у осталим општинама Браничевског округа, па чак и у Гучи. Кад год се у школи у којој предаје организује акција да­ вања крви, ту је заједно са ученицима. С обзиром на то да међу својим ђацима има много наследника-добровољних давалаца , овај скромни професор каже да је као хуманитарац међу просветним радницима, у потпуности успео. На питање, колико је литара крви до сада дао, скромно одговара: „Зар је то битно? Важно је да сам сваки пут успео да спасем нечији живот“. М. П.


12

RE^ NARODA, УТОРАК 21. АВГУСТ 2012. ГОДИНЕ

Програм Игара

ПЕТАК – 31. август 2012. 10.00 – Регионална изложба коња - КД “Кнез Михаило” 18:30 –  Свечани дефиле поводом отварања ЉКИ - Пожаревац, Градски трг

– Касачка трка “Ресава” – Полуфинале Љубичевског вишебоја • Гађање копљем • Сеча сабљом

СУБОТА – 01. септембар 2012. 08:00 –  Такмичење издржљивости у да­ љин­ ском јахању (Ендуранце) 14:00– Квалификациона утакмица у прескакању препона “Пожаревац” - I коло – Волтижовање деце – Касачка трка “Млава” – Галопска трка “Хандицап” (1300м) – Касачка трка “Дунав” – Полуфинале Љубичевског коњичког више­ боја • Гађање топузом • Гађање стрелом • Курирско јахање – Галопска трка “Миливоје Живановић” (1100м) – Касачка трка “Морава” - Галопска трка “Меморијал Благоја Урошевића (1600м)

НЕДЕЉА – 02. септембар 2012. 14:30 – Утакмица у прескакању препона “Пожаревац” - II коло – Волтижовање деце – Галопска трка “Костолац” (1300м) – Касачка трка “Стиг” – Финале Љубичевског коњичког вишебоја • Гађање топузом • Гађање стрелом • Курирско јахање – Галопска трка “Браничево” (1800м) – Касачка трка “Кнез Михаило” – Галопска трка “Љубичево” (2400м) – Финале Љубичевског коњичког вишебоја • Гађање копљем • Сеча сабљом – Проглашење победника и затварање 49. Љубичевских коњичких игара

коњичког


RE^ NARODA, УТОРАК 21. АВГУСТ 2012. ГОДИНЕ

13

У СУСРЕТ 49. ЉУБИЧЕВСКИМ КОЊИЧКИМ ИГРАМА

Фонд награда преко пет милиона

zzОве године уведена нова такмичарска дисциплина – дресурно јахање До почетка овогодишњих 49. Љубичевских коњичких игара остало је још десетак дана, током којих ће све припреме бити приведене крају с обзиром на то да су отпочеле на време. На самом Хиподрому галопска и касачка стаза се налазе у топ стању, свакодневно се обавља њихово заливање и кошење, како би оправдале епитет најквалитетнијих стаза у Србији. Иначе, средствима градског буџета пре три године у потпуности је реновирана галопска стаза и заштићена од рекреативаца, док је касачка стаза обновљена пре шест година и пружа изванредне услове за наступе, с тим што ће пред следеће ЉКИ морати да претрпи

извесне промене. Директор Коњичког друштва “Кнез Михаило” и председник Комисије за спорт, Радиша Јотић напомиње да је једина мана код обе стазе та, што су мало уже и у наредном периоду потребно је урадити њихово проширење што изискује већа финансијска средства. – Та идеја постоји у дугорочном плану и ми смо пре четири године покушали преко европских фондова да то реализујемо, међутим због недостатка одређене документације нисмо успели да добијемо потребна средства. Без обзира на то, галопска стаза је изузетно квалитетна и минималне су шансе да дође до повређивања

тркачких грла. Урађена је и пешчарена тренинг стаза за вишебојце и остаје нам да наредне године на паркурној стази поставимо пешчани тампон, а сада ћемо тај мали недостатак надокнадити сталним заливањем и кошењем траве. Остала инфраструктура на Хиподрому је у добром стању, завршавамо 11 нових пријемних боксова

Херцеговине и Мађарске. Укупан фонд награда износи 5.340.000 динара и у односу на прошлу годину увећан је за 60.000 динара, колико ће бити издвојено за нову такмичарску дисциплину – дресурно јахање, а од следеће године очекује нас и такмичење у запрегама, наглашава Јотић. За први такмичарски дан, у су-

Радиша Јотић

Сређивање заштитне ограде на стази

за такмичарска грла и у том погледу смо далеко најквалитетнији у земљи. И овогодишње Игре имаће међународни карактер, свој долазак најавили су галопери и касачи из Бугарске, очекујемо такмичаре из Хрватске, Словеније, Босне и

Нови боксови за пријем тркачких грла

боту планиране су четири касачке и две галопске трке, квалификациона утакмица у прескакању препона, такмичење у даљинском јањању, волтижовање деце и полуфинале вишебоја. У недељу су на програму две касачке и

четири галопске трке, финална утакмица у прескакању препона, дресурно јахање и завршница вишебоја. Љубичевски вишебој, најатрактивнија такмичарска дисциплина на Играма, ове године имаће 19 такмичара који свакодневно тренирају и припремају се за окршај у пет дисциплина: курирском јањању, гађању буздованом, копљем, стрелом и сечи сабљом. Овогодишње вишебојце карактеришу велике амбиције, ту су прошлогодишњи победник Иван Станковић, млади Марко Миленковић, петоструки витез Синиша Стокић, а могућа су и изненађења. Све у свему очекује их богат фонд награда, који за вишебој и главну галопску трку “Куп Љубичева” у бруто износу достиже 1,6 милиона динара. Д. Динић

Пратеће манифестације ЉКИ

ИГРЕ ПОЧИЊУ ЕТНО КОНЦЕРТОМ

Љубичевске коњичке игре, ове године, 49. пут, доводе у Пожаревац љубитеље коња, такмичаре, заљубљенике, уметнике, знатижељнике, али и све оне који учествују у пратећим манифестацијама, које обухватају бројне активности, од културе до спорта. Званично, обележавање почетка Игара почиње 24.августа, када ће концерт одржати етно група „Бистрик“ са Биљаном Крстић на челу. Пожаревачки међународни карневал, четврти по реду одржава се 25. августа (субота), а како каже директор Туристичке организације Пожаревца, Дејан Савић, очекује се да укупан број учесника премаши бројку од 1 000. Долазе гости из свих земаља у окружењу, као и карневалска група из Измира у Турској. Већ наредног дана, 26.августа, у недељу је Дечији карневал, а исте вечери у 19 сати је концерт Балетског студија „Амадеус“. У понедељак је вече изворне народне музике, на коме ће се представити Чеда Марковић са великим оркестром. Уторак је резервисан за дефиле фолклора Браничевског округа, а среда ће посебно обра-

довати поклонике групе „Легенде“, која ће такође одржати концерт. У четвртак је на градском тргу нешто другачија музика, концерт групе „Неверне бебе“. Званично отварање Љубичев­ ских коњичких игара у18,30ч је у петак, када ће централном градском улицом проћи свечани дефиле који је свих ових година уназад изазивао велику пажњу публике, јер, поред расних коња и искусних јахача ту се могу видети и костимирани ликови који представљају великане српске историје, украшене кочије, најмлађи и најстарији коњаници, витезови Љубичева, а све скупа праћено је забавним програмом, те представља истински спектал који опстаје пола деценије. Плесни студио „Болеро“ потом ће одржати концерт, а следи концерт Драгане Мирковић. Ко ће отворити ЉКИ још увек се не зна, али су позвани сви државни званичници, како је то чињено и до сада. На хиподрому ће у петак, 31.августа, са почетком у 10 сати бити одржана Регионална изложба коња „Кнез Михаило“. У суботу и недељу су спортска

такмичења, са проглашењем победника односно витеза Љубичевских коњичких игара за 2012.годину. Коментари директора Туристичке организацације Пожаревца, Савића на припреме овогодишљих ЉКИ су позитивни, те он сматра да су све припреме добро обављене, да су јавна предузећа подржале замисао о изгледу и потребама града, а о смештајним капацитетима каже: - То је, туристички посматрано, једна од прилика да се у Пожаревац током неколико дана слије већи број гостију, када се могу афирмисати и друге туристичке вредности, попут историјских знаменитости, археолошких локалитета и других. Како Пожаревац није у основи туристички град, долази до проблема када су у питању смештајни капацитети, а то превазилажење потреба за смештајем посетилаца над могућностима које град пружа, можда је највидљивије управо у време ЉКИ и карневала. Директор Туристичке организације, у овом смислу, издваја одличну сарадњу са Домом ученика Пољопривредне

Биљана Крстић

школе и наглашава „да није тог објекта, „ми бисмо генерално имали великих проблема да сместимо све учеснике карневала“. – Наши смештајни капацитети су сада на нивоу од око 400 смештајних јединица и нису довољни за масовне догађаје, као што је Пожаревачки карневал, али и Љубичевске коњичке игре. Тешко је ускладити и потребе угоститеља да током године имају потпуну испуњеност капацитета, али сматрам да је излаз у

мањим објектима за смештај гостију, у смештају у домаћој радиности, дакле, у смештају у сеоским домаћинствима, можда отварању неких хостела. Све у свему, Игре почињу, а Пожаревац током трајања ове манифестације која привлачи широку пажњу, постаје град гостољубивих и забавних људи, а централно место, ипак, припада племенитој животињи у чију част се све и дешава. Л. Ликар


14

RE^ NARODA, УТОРАК 21. АВГУСТ 2012. ГОДИНЕ

Пожаревачка гимназија током лета

У Пожаревачкој гимназији је овог лета било врло живо, радило се на уређењу школе, реконструкцијама, кречењу, чишћењу… Директорка Дани­ јела Жуковски истиче да је школа добила средства Министарства просвете и науке Републике Србије за санацију електромреже у школи од милион и 400 хиљада динара. – Ова средства су искоришћена да се замене сви каблови, сада имамо негориве каблове свуда у школи и једно ново пријатно и модерно осветљење које ће омогућити нашим ђацима удобнији рад. Такође смо од локалне самоуправе добили средства за санацију штете коју је направио

ВЕЛИКА РАДНА АКЦИЈА

Данијела Жуковски

снег зимус; саниран је лимени кров, олуци и уређена је збор-

У акцији сређивања учествују и професори

Пред почетак нове школске године

Уџбеници од 550 до 600 динара

Уџбеници за основне и средње школе Завода за уџбе­ ни­ ке одштампани су и већ се налазе у продаји, а цене су између 550 и 600 динара, односно до 13.000 динара по комплету. Помоћница директора Завода за уџбенике Јелена Ивановић у изјави Танјугу истакла је да су цене комплета, од петог до осмог разреда основне школе, од 10.500 до 13.000 динара. Цене комплета за средњу школу су сличне, износе од 8.000 до 11.000 динара. Ученици нижих разреда књиге добијају бесплатно, што

ће бити велико растерећење за родитеље. Комплети књига већ за пети разред достижу цене просечне плате. Последњих година највише књига користи се за српски језик где је обавезна читанка, граматика, радна свеска, лектира.У математици је остало најмање промена, односно потребни су само уџбеник и збирка задатака. Неопходан прибор, односно свеске коштају од 80 до 150 динара, а да би се све спаковало у ранац треба додати још неколико хиљада динара.

ница, која је окречена и где су отклоњени сви проблеми који су настали услед прокишњавања, тако да сада и професори имају удобан простор за даљи рад и надамо се да те проблеме више нећемо имати. Оно што је за нас можда најбитније су средства која су уједињеним снагама дали Министарство просвете и науке и Град Пожаревац, то су средства за опремање кабинета биологије који ће од ове школске године бити један од модернијих кабинета, добићемо електронски микроскоп, нове табле, нова учила, рачунар. На светларнику, који краси централни хол Гимназије, замењена су кровна стакла лексаном, истиче директорка. Куриозитет је да је готово целу школу окречио, укључујући и свечану салу, волонтерски, без новчане накнаде Мирослав Тасић, некадашњи ученик школе, уз свесрдну подршку помоћног особља школе, које је такође фарбало гелендере, радијаторе, чистило… Домар школе, Властимир Петровић је хобловао и лакирао паркете, а такође изводио радове на крову. - Помоћно особље је током читавог распуста долазило свакодневно, како би сви послови били завршени, а завршен је заиста велики посао, похваљује запослене директорка. У акцију сређивања укључили су се и професори који су помогли у премештању и изношењу

намештаја, као и фарбању намештаја у зборници. Оно што би следеће требало решити у овој школи је питање водовода и канализације, где су проблеми готово свакод-

Школа ће «умивена» дочекати ђаке

невни, јер су инсталације старе, датирају још из времена изградње школе, те су честа запушења мокрих чворова. Такође, важно је санирати и остатак крова који прокишњава, а за ове две инвестиције у припреми су пројекти, који ће, надају се у Пожаревачкој гимназији, бити реализовани током следеће године. Пројекат замене столарије на већем делу школе је већ урађен, а неопход-

но је заменити прозоре и врата, који на појединим местима прете да испадну из штокова. Школа која се простире на 3,5 хиљаде квадратних метара, са 720 ученика и 70 запослених, свакако је озбиљна образовна установа, и као таква заслужује и озбиљне услове за рад и наставни процес. У години јубилеја, када прославља 150-ту годишњицу, школа добија ново унутрашње лице, али и бележи потребу да се уложи и у оно што се још мора урадити. Активности на обележавању јубилеја трају читаве године, а Жуковски најављује да је за почетак септембра планиран куп Гимназије, односно такмичење у пливању, као и промоција школског часописа „Развитак“ који је већ изашао из штампе. Монографија поводом сто­ педе­ сетогодишњице још увек је у припреми, те постоји нада да ће и она бити готова до централне прославе, која је заказана за 24.септембар у великој сали Центра за културу. У оквиру централне прославе биће организован сусрет генерација ученика школе из читавог света, уз одговарајући програм, потом ће бити отворен кабинет биологије, уз још увек незваничну најаву да ће то учинити министар просвете, а потом следи приредба у Центру за културу. Л. Ликар

Нова збирка италијанско-српске поезије

Речи на путу

Поезија постаје све више оружје којим данашњи песници комуницирају са светом, покушај да се победи индиферентност према туђем болу, патњи и да се бришу социјалне разлике у свету у коме све више преовладава егоизам и егоцентричност у савременом друштву у коме се међуљудски односи хладе и солидарност постаје нижа вредност, да не кажемо црта подсмеха. Управо о овим вредностима које су понижене и обесправљене певају две песникиње које су пошле на пут заједно оденувши се свим тим људским патњама да шире свој глас против неправде, против заборава, да ставе своја осећања у службу осуде свега онога што доводи у искушење савременог човека. Ове две емоцијама охрабрене песникиње, Рада Рајић Ристић и Роберта Ђунки, потичу из двеју различитих средина, али су се нашле на путу којим су кренуле за својим осећањима, спојене истим императивом “стихом против индиферентности савременог човека”, постале су савезнице у изградњи савремених мостова, а то су мостови пријатељства међу народима, у нашем случају између српског и италијанског, мостови културе и поштовања. - Мостове увек треба градити, ма каква река била, ниједна није непремостива... Ово је мој шести мост по реду, јер је шеста збирка песама од дванаест објављених

и ја сам поносна на те мостове пријатељства између наших двају народа - каже Рада, неимарски инспирисана и поносна на свој народ и свој језик, иако је пре двадесеттри године оставила свој завичај носећи товар печалбарства уздигнуте главе, без посустајања у том тешком послу величања својих корена, и кренула у потрагу за неким другим местом које ће је прихватити и препознати у њој грађанина планете. На ову црту се надовезују рецензенти Доната Спилларе и Антонио Зулато: “Потрага за једним стабилним местом-местом које препознајемо и које ће нас препознати, које је пуно љубави и

прихватања - не завршава се никада! Више је разлога код оних који су принуђени да напусте своју земљу и све оно што она представља. Где се налази место твог склоништа, твог одмора, твојих љубави, ако твоја земља није више она која те је видела кад си се родио, нити ће икада бити она која ти даје гостопримство?! Онда треба тражити негде другде знаке њеног присуства унутар нас самих...” Друга рецензенткиња, Тодора Скоро, у својој рецензији, говори о разумевању срца двеју песникиња: “... које изаткавши једну збирку којом заједно, као и њихове тихе речи, песмама путују несметано до читаочевог срца, ма којим језиком он говорио. Једина разлика између поезије Раде Рајић Ристић и Роберте Ђунки јесте у томе што ова друга није “расељена”, али је то не спречава да чезне за неким далеким морима, за неким давним данима и пределима који су јој се урезали у сећање па их сада песнички “ретушира”. Ова збирка песама биће промовисана у Италији, у Падови где живи Роберта и у Вићенци где зиви Рада, а наредне године спремају промоцију и у Србији, у Београду, у кући Ђуре Јакшића, још једног песника који је стиховима снажно обележио своје време, баш као и њих две које су, путујући истом стазом, праћене метафорама и снажним емоцијама из којих избија реалност овога света.


RE^ NARODA, УТОРАК 21. АВГУСТ 2012. ГОДИНЕ

15

ПОЉАНА: „СЕСТРОЉИНСКИ ДАНИ ПРЕОБРАЖЕЊА“

ЈЕДАНАЕСТИ ЗБОР НА СВЕТОМ МЕСТУ

У априлу 2002. године епископ браничевски др Игнатије Мидић благословио је иницијативу Милије Радивојевића – Баје, Богољуба Јовића – Пушкара и свештеника Радослава Вукосављевића – Радета, да се покрене манифестација под називом „Сестрољински дани преображења“. Протекле суботе и недеље по једанаести пут ову културно – духовну светковину, по традицији организовали су Црквена општина Пољана, град Пожаревац, Месна заједница Пољана, Центар за културу Пожаревац, Туристичка организација града Пожаревца, КУД „Младост“ и Етно секција Пољана. „Сестрољински дани преображења“, осмишљени и организовани са циљем да се сачува изворно народно стваралаштво, бројним духовним садржајима на светом месту, православље уздигне на још виши ниво и сачува српска традиција саборовања, и ове године су окупили на стотине учеснике програма. Веома садржајан сценски програм пратило је и бурним аплаузима подржавало више стотина посетилаца, што мештана Пољане и околних насеља, што гостију из разних крајева Србије. Црква Светог Вазнесења Господњег била је претесна за изузетно велики број верника придошлих да присуствују празничном бденију 18. августа и Преображенској литургији и освећењу новог грожђа 19. августа, након које је у порти приређена српска шетња и коло. На једанaестој ликовној колонији стварало је осам пожаревачких сликара: Добривоје Ђурић, Горан Богдановић, Виолета Глишић, Ружица Стојадиновић, Сања Милић, Мирко Марјановић и Александар Чобић. Они су насликали 16 уметничких дела која су даривана људима и спонзорима заслужним за одржавање ове манифестације. Церемонијал свечаног отва­ рања „Сестрољинских дана преображења“ започет је државном химном, Сестрољинском

овакве манифестације служе да се истинске традиционалне вредности отргну од заборава и предају на чување младим нараштајима.

које чине да се њихови радови запазе и упамте. Културно – уметничка друштва из Пољане, Костолца, Вићенце и Рибарске

живети у складу са природом и слободним верским опредељењем. Градитељи Цркве, као ентузијасти, окренули су нову страницу у

Миомир Илић

Радослав Вукосављевић

Томислав Пауновић

Једанаесте „Сестрољинске дане преображења“ отворио је градоначелник Пожаревца, Миомир Илић истакавши да велики празник Преображење Господње значењем

Бање приређују нам задовољство и уживање у различитим формама народних песама и игара. Све то чини ову манифестацију атрактивном и разноврсном, али

историји Пољане и околине, остали су и данас забележени светлим записом, а нас обавезали на велику захвалност и вечно сећање, рекао је Илић и потом уручио при-

Гости на свечаности

и поруком обавезује све да православну веру, културу, традицију и обичаје поштују и негују и да се на сваком месту понашају свесно и одговорно. - Сведоци смо великог културног наслеђа, поштовања српске традиције и обичаја који су

Игре из Београда у извођењу КУД-а „Младост“ Пољана

здравицом коју је казивао народни појац Милија Радивојевић – Баја, а заставу манифестације на јарбол су подигли најмлађи чланови КУД- а „Младост“, Анђелија Јовић и Јован Срејић. Испред Организационог одбора присутнима се потом обратио протојереј Радослав Вукосављевић нагласивши да

исказали излагачи народне уметности, народне ношње, одеће и обуће. На ликовној колонији радови сликара су препуни сликарског уметничког казивања, који сједињују природу, сензибилитет, слободу, знање и надахнуће. У сликама има топлине и осећања, има убедљивости и особености,

стос оставио да се сабирамо сваке недеље на једном месту, и обећао да ће и он бити тамо са нама. Зато је сабрање лице цркве, а ови наши зборови слика цркве. О томе где се ми то и када сабирамо, говори нам и сутрашње Преображење. Најпре, сабирамо се у оном месту које још није дошло, а које тек долази. Име Божје у коме се треба сабрати је у оном будућем, које само што се није догодило. Долази час и већ је настао у коме ће ова наша земља постати то тајанствено место. Исто нам је и Христос показао оног дана када се преобразио, јер је открио тај тренутак у коме ће ова наша земља постати име Божје у коме се сабирамо. Овај празник нас најпре подсећа на оно време када је Господ кретао у Јерусалим да пострада и умре, како би сатро смрт, нашег последњег непријатеља, али упућује и на скорашњи празник Крстовдан, на дан у коме смрт Господњу објављујемо докле не дође. Оног дана када се преобра-

Са ликовне колоније

и говори о богатству, умећу и даровитости и дају велики допринос обележавању „Сестрољинских дана преображења“. Но, и поред културних и стваралачких дешавања у црквеној порти, пажњу нам привлачи

годан поклон председнику КУД-а „Младост“, Горану Радовановићу за велики допринос овог фолклорног ансамбла у јачању угледа града Пожаревца. У име владике браничевског др Игнатија, присутнима се обратио

Наступ Снежане Спасић и групе „Наиса“

Црква, као главни извор српске духовности, просвете, културе и обичаја. Објекат је значајан сегмент архитектуре и народног градитељства, који задовољава верске и естетске потребе народа овог краја. О томе сведочи његова лепота и функционалност, као најбољи показатељи како треба

ђакон Томислав Пауновић: „Сабори, зборови, скупштине и сабрања, попут овог нашег вечерашњег збора, одувек су најчистије указивали на оно што је лице цркве – оно што је лице човеку, то је сабрање цркви. Онај који не види Бога у сабрањима, тај га нигде и никада неће ни видети. Зато нам је Хри-

зио, Господ је показивао својим ученицима да ће победити смрт, а нас сутрашњи празник подсећа на Пасху коју ишчекујемо сваке године, верујући да је смрт побеђена, јер је Христос васкрсао и започео васкрс свих људи који помреше од када је света и века. Коначно, тога дана на Тавору, Христос је показивао својим ученицима последњи дан историје у коме ће он доћи, показивао је оно тајанствено будуће место нашег сабрања у Царству бесмртности, на шта нас и до данас подсећа овај празник, јер ћемо у последњи дан видети Христа како долази, исто онако како се показао Петру, Јакову и Јовану, пре две хиљаде година на Тавору“. Прве вечери посетиоци су уживали у играчком умећу малог ансамбла КУД-а „Младост“, који се представио играма из Београда, и свирању талентованог једанестогодишњег хармоникаша, прве хармонике Србије, Бобана Живковића. Традицијом и изворношћу одисала је позорница у црквеној порти, на којој је затим наступила Снежана Спасић уз пратњу групе „Наиса“. Другог дана у вечерњим сатима у културно – уметничком програму наступили су: КУД „Слога“ из Вићенце, КУД „Рибарска Бања“, КУД „Костолац“ и КУД „Младост“ из Пољане. Д. Динић


16

RE^ NARODA, УТОРАК 21. АВГУСТ 2012. ГОДИНЕ

ЈКП „КОМУНАЛНЕ СЛУЖБЕ“ ПОЖАРЕВАЦ У СУСРЕТ ЉУБИЧЕВСКИМ КОЊИЧКИМ ИГРАМА

ЗА ЛЕПШИ ГРАД

Како би посетиоци овогодишњих, 49. Љубичевских коњичких игара, уживали у лепом и чистом граду, богатом зеленим и цветним површинама, пожаревачко Јавно комунално предузеће „Комуналне службе“, ужурбано ради на његовом уређењу. Као и претходних, и ове године, акција сређивања започета је у центру града фарбањем клупа, кречењем бетона око „цветног острва“, уређењем парка... Припремајући се за предстојећу манифестацију, која ће отпочети етно концертом 24. и Карневалом, 25. августа, пожаревачки комуналци вредно раде и на уређењу међублоковских површина, као и на механичком сређивању свих прилаза Пожаревцу. Трудећи се да инова­ цијама које уводе у свој посао, побољшају квалитет услуга које пружају, радници ЈКП „Комуналне службе“ ће уз помоћ машине чистилице, ку­ пљене прошле године, умногоме помоћи да град током Љубичевских коњичких игара буде што чистији. На овај начин, још једном се доказује да су вишемилионска улагања у опремање и модернизацију овог пожаревачког јавног комуналног предузећа, исплатива. М. П.

У Косанчићевој улици у Пожаревцу

ЗАВРШЕНИ РАДОВИ НА КИШНОЈ КАНАЛИЗАЦИЈИ

Колико је важно да је што већи део града покривен мрежом кишне канализације, најбоље смо се уверили приликом недавних падавина у јулу, додуше веома ретких, али изразито обилних. Због загушења постојеће канализације, бројне улице и насеља пливали су у води. Зато је свака инвестиција на проширењу мреже кишне каналиације у Пожаревцу, добродошла. Таква једна завршена је ових дана у Косанчићевој улици, у строгом центру Пожаревца. Током њене изградње била је затворена за саобраћај поменута улица од Сиђелићеве до Југ Богданове због чега је било проблема око паркирања, али се стрпљење возача и становника овог дела Пожаревца, исплатило.

Изградња је отпочела средином јула и требало је да буде завршена до краја истог месеца. Рок је мало пролонгиран због непланираних застоја насталих оштећењем постојеће инфрструктурне мреже као и тропских врућина због којих се радило са прекидима. Сада, када су радови окончани остаје да се асфалтирају оштећени делови коловоза. Инвестиција коју је реализовало Јавно комунално предузеће “Водовод и канализација” вредна је 1,7 милиона динара. Рецимо и то да је Генерални план изградње кишне канализације у Пожаревцу завршен ове године и да ће се мрежа убудуће ширити онако како је то овим овим планом предвиђено.

Из Саобраћајне полиције Полицијске управе у Пожаревцу

НОВЧАНО КАЖЊЕНО 185 ВОЗАЧА

На подручју Полицијске управе у Пожаревцу, током претходне недеље, догодило се 8 саобраћајних незгода у којима су две особе задобиле тешке телесне повреде док је осам лица лакше повређено. Незгоде су се догодиле углавном због неприлагођене брзине стању пута и условима саобраћаја, управљања возилом под дејством алкохола и неуступања првенства пролаза. У истом периоду из саобраћаја је искључено 6 возача због управљања под дејством алкохола. Највише промила алкохола у крви имао је Саша М. из Великог Лаола ( 2,20 мг/мол). Пожаревачка полиција је овим возачима путничких моторних возила одредила задржавање због тешке алкохолисаности. Новчано је кажњено 185 возача, углавном због прекорачења брзине. Поднете су 163 прекршајне пријаве углавном због неприлагођене брзине, 38 аутомобила је однео “Паук”, а донето је и 69 решења о уклањању возила.

U petak 24. avgusta u Sportskoj hali Požarevca

LEPOTICE I “ELITNI ODREDI”

su, zahvaljujući svojoj lepoti i zdravom izgledu, izborile učešće u četvrtfinalu. Na­ kon njihove promocije, sviraće grupa “Elitni odre­di”. Osnovani su 2005. godine, a prvi album “Oko sveta” izdali su pet godina kasnije. Sa Cvijom i VIP-om nastupali su kao predgrupa na koncertu 50Cent u Beogradu 2010.godine. Pesme za koje su snimili spotove su: “Samo da si sa mnom”, “Kao kokain”, “Beograd” sa DJ Shonetom i Anabelom i “Nisi s njom” sa Miom, DJ Silverom & DJ Marconijem. “Elitne odrede” čine: Vladimir Matović (Wonta) i Relja Popović (Drima).

U Hali sportova u Poža­ revcu, u petak 24. avgusta održaće se četvtfinale izbo­ ra za Mis Braničeva 2012, priredbe koju zajednički organizuju Restoran “RU­ BICO”, Ca­ fe “BOOM” i Agencija “MEDIA IMPU­ LS”. Izbor će pratiti nastup rap-house-RnB grupe “Eli­ tni odredi” iz Beograda. Polufinale manifestacije je u subotu 1.septembra, finale u petak 7.septembra, a superfinale u subotu, 8.septembra u restoranu “Rubico” kada će se u muzičkom delu programa predstaviti Zorana Pavić i Renato Henc. Program u petak 24. avgusta sa početkom od 21h otvaraju devojke koje

S. B. Novaković

ОБАВЕШТЕЊЕ

ЗАПРАШИВАЊЕ ПРОТИВ КОМАРАЦА

Комисија за контролу спровођења пролећног и јесењег третмана систематске дезинсекције на подручју Града Пожаревца обавештава грађане, удружења пчелара, МУП-Полицијску управу Пожаревца и Завод за јавно здравље Пожаревац да је планирани период за систематску дезинсекцију за Град Пожаревац и Градску општину Костолац, насеља Забела и Љубичево, приобална насеља у појасу корита река Дунав, Велика Морава и Млава 20.08.2012-09.09.2012.године. Тачан датум дезинсекције утврдиће се када се створе услови у погледу температуре, јачине ветра и влажноси ваздуха у једном дану, о чему ће бити издато накнадно обавештење. Упозоравају се пчелари да у наведеном периоду предузму потребне мере на заштити пчела.


RE^ NARODA, УТОРАК 21. АВГУСТ 2012. ГОДИНЕ

17

«РЕЧ НАРОДА» ИСТРАЖУЈЕ: АРХЕОЛОШКО НАСЛЕЂЕ БРАНИЧЕВСКОГ ОКРУГА

Вишевековни центар економских збивања

zzАрхеолошки локалитет „Виминацијум“ код Костолца (III) Виминацијум је био центар економских збивања током неколико векова Римског царства, као посредник између развијених земаља Југа и рано романизованих провинција Запада. Веома динамична економска комуникација, уз максималну експлоатацију природних богатстава, створила је услове за активно укључивање ове области у све токове античке цивилизације.

Пољопривреда и сточарство

Паралелено са консолида­ цијом римске војне и политичке власти крајем 1. века, и интензивним насељавањем трговаца, занатлија и других колониста, тече процес успостављања робовласничког система и нових производних односа. Пољопривреда, занатство и рударство, као основне привредне делатности домородачког становништва, доживљавају суштинске структуралне промене у начину експлоатације и

земљиште. Највећи део државног земљишта су добијали Италици, било представници аристократског земљопоседничког слоја, било колони приликом оснивања колонија или ветерани. Земљиште које је додељивано ветеранима је припадало територији логора, тј. било је војничко власништво. Многобројни археолошки остаци широм Стига указују на постојање имања ситнијих сељака. Царска имања се могу претпоставити на основу натписа царског прокуратора и царских диспензатора из Виминацијума и Рациарије. Стабилна војно-политичка ситуација у овом делу Подунавља у периоду од 2. до 4. века, погодовала је развоју свих пољопривредних грана, што потврђују налази пољопривредног алата: раоника, мотике, ашова, косе, жрвњева, као и посвете аграрним божанствима Церери, Мајци Земљи, Персефони, Либеру и Либери. На постојање јавне житнице, половином 3. века, указује натпис

тадашњу технологију (туткало, лепкови и сл). Пољопривреда и транспорт су директно зависили од сточарства. Током археолошких истраживања површина јужних некропола, регистроване су велике количине животињског остеолошког материјала које указују да су највише гајени говече, коњ, свиња, овца и коза, а ловљени, дивља свиња и јелен.

Развијена рударска делатност

Оно што је Африка значила за жито, то је Мезија била за рударство. Традиционално развијена металургија у долинама Млаве и Пека, са доласком Римљана добија нови замах. С обзиром на то да је читава економска субструктура моћног Царства почивала на експлоатацији руда, рудници у долинама ових река били су од стратешког значаја за државну благајну. Од пресудног значаја је била близина ридањско-крепољинске и нересничко-бељаничке метало-

СЛИКЕ ИЗ ГРОБНИЦА

Одевање имућних становника

Значајне податке о одећи имућнијих становника Виминацијума пружа сликарство гробница, где се издвајају портрет покојнице и слуга-приносилац у паганској гробници. Покојница је млада жена обучена у скупоцену, брокатну, дугу хаљину, проткану златним нитима и украшену клавусима. Хаљина је у раменом делу украшена елипсоидним и квадратним драгим камењем. Слуга приносилац је обучен у белу тунику

Накит из Виминацијума

ка концентрација искусних занатлија, ливаца, ковача и кујунџија, допринела је ширењу мреже мањих ливничких и ковачких „официна“, од којих је свака била уско специјализована за израду одређене врсте предмета: оружја и војне опреме, декоративних и уметничких предмета, оруђа, накита, утилитарија и др. У драматичним и несигурним временима 3. века, када овај део лимеса организационо и економски јача ради очувања „Pax Romana“, отварање ковнице новца у Виминацијуму, представља примарни државни интерес. Примат ће задржати и током касне антике. Истражени металуршки комплекс из 4. века, на ушћу Бродице у Пек, „Краку лу Јордан“, указује на дугу експлоатацију злата, сребра и других метала.

Занати у Виминацијуму

опшивену порубом, која има облик кошуље без рукава, а око тела је припасана каишем. Преко рамена је пребачен палијум-нека врста кабанице. Обично је израђиван од вуне. На ногама има кожну обућу, налик полузатвореним ципелама које се везују једним каишем.

организације. Привредна моћ града се ослањала на пољопривреду, сточарство, занатство, трговину и саобраћај. Изузетан положај Виминацијума на раскршћу Царства и путева, огроман промет путника, државних службеника, трговаца, занатлија и војске, више него повољно се одражавао на финансијске токове града и привредна кретања. Осим транзита, локална производња и стално присуство финансијског капитала у виду редовних војничких прихода, представљали су покретачку базу економског развоја. Територија је била подељена на државно, приватно и царско

на почасном стубу подигнутом од стране управника житнице, а у част проласка императора Гала и Волузијана, 251. године. Бројни налази косира потврђују да су благе падине «Сопотске греде» представљале погодно тле за гајење винове лозе. Сточарство је такође, представљало традиционалну привредну грану, а лов и риболов, допунску делатност. Потребе за сточарским производима су биле велике, како за исхрану војске и цивилног становништва, тако и као сировинска база за одређене занате (кожарски, ткачки и текстилни). Од кости се израђивао низ производа за свакодневну употребу, али и за

генетске зоне са богатим лежиштима злата, сребра, бакра, олова и гвожђа. Током прве половине 2. века ови рудници су ангажовали велики број радника и службеника за које је, за време Хадријана, кована посебна монета са натписом „AELIANA PINCENSIA“. Стални извор прерађене руде чинио је окосницу крупне и монетарне привреде, што је директно утицало на отварање локалне ковнице новца, 239. године. Оснивање посебног рудничког дистрикта и ковање посебног рудничког новца индиректно је утицало на металопрерађивачке и металуршке радионице Виминацијума. Вели-

Развој архитектуре, монументалне пластике и декоративне уметности, привући ће у Виминацијум искусне занатлије и уметнике из великих радионичких центара Царства, пре свега са Истока, и у великој мери утицати на формирање и рад локалних каменорезачкоскулпторских радионица. Индиректне податке о радовима у каменоломима и о појединим грађевинским делатностима пружају различите врсте гвоздених алатки: крампови, пијуци, чекићи, кесери, длета, секире, мистрије итд. Специјални инструменти као што су шестари, размерници, бронзани и оловни висци, представљају неопходне реквизите школованих геометара, архитеката и скулптора. Веома рано, најкасније у другој половини 1. века, долази до оснивања војних цигларских радионица легије 7. Клаудиа. Опеке са жигом ове легије налажене су на територији читаве Мезије и шире, што сведочи

о изузетно богатој продукцији њених радионица. Због својих технолошких квалитета и постојаности ове опеке су коришћене у грађевинарству све до 20. века. Саставни или пратећи вид грађевинске делатности представљају занати на обради дрвета. О делатности столара, тесара и уско специјализованих занатлија и уметника, сведоче налази секира, крампова, ножева, длета, сврдла, стругача, кесера и ренди. Дрво је имало широку примену, а најбољи доказ за то су остаци дрвених ковчега у гробовима, оплата у гробним бунарима и дрвених ковчежића, који су служили за смештај тоалетног прибора. Археолошке доказе о ливачким и ковачким занатима у Виминацијуму представљају бројне алатке као што су ковачки чекићи и клешта, длета и ливачке кашике, које су служиле за уливање течног метала у одговарајући калуп. Нарочито значајан податак у том смислу представља златарски наковањ, случајно нађен на простору цивилног насеља на «Великом Чаиру». На присуство занатлије, мајстора за израду предмета од сребра, указује натпис на једном споменику из Смедерева на коме се помиње Рефидије Еутих из Виминацијума. О употреби олова за израду предмета утилитарне, култне и фунерарне сврхе и на присуство мајстора, плумбариус-а, сведоче бројни налази оловних огледала, икона, калупа за израду оловних икона, саркофага, као и аморфни комади олова на терену. Обрада кости, текстила и коже директна су последица развијеног сточарства. Технолошки поступци приликом обраде текстила и коже као и изглед одевних предмета и обуће, делимично се могу реконструисати на основу археолошких остатака. У оловном саркофагу, у коме је била сахрањена одрасла женска особа, пронађени су остаци хаљине од љубичастог броката протканог златним нитима, ланене кошуље, чарапа плетених од белог памучног конца и обуће од мрке коже са ђоновима од слагане плуте, од којих су неки били украшени танким златним листовима. Изванредан и врло редак примерак златом извезене тканине са представом Викторије, из доба Септимија Севера, нађен је крајем прошлог века у једном саркофагу у Виминацијуму, а сада се чува у мађарском Народном музеју. А. М.


18

RE^ NARODA, УТОРАК 21. АВГУСТ 2012. ГОДИНЕ

У АКЦИЈИ СУЗБИЈАЊА И СИСТЕМАТСКОГ УНИШТАВАЊА АМБРОЗИЈЕ У ПОЖАРЕВЦУ И КОСТОЛЦУ

СПРЕЧЕНО ЦВЕТАЊЕ

Акција сузбијања и систематског уништавања амброзије на територији Града Пожаревца започета 7. августа, протекле седмице, настављена је на ободу града, у Слободарској улици, затим

на простору месних заједница „Булевар“ и Кленовник, насељу Расадник на Лучичком путу и локацијама надомак Брадарца, Кличевца и Дрмна. Извођач радова, Привредно друштво “Рекултивација и

Амброзија «прогутала» сунцокрет

озелењавање” из Костолца, амброзију је механичким путем уклонило са 24 хектара јавне површине. Председник Штаба за сузбијање и систематско уништавање амброзије, инж. Дејан Ракић, истакао је да ове коровске биљке тренутно има свуда у граду, и уколико се не буде уништавала, умногоме ће угрозити здравље грађана. -Полен амброзије изазива алергијску кијавицу и астму. Зато ову коровску биљку уништавамо пре емитовања полена у атмосферу. Овом приликом похвалио бих све савесне грађане који редовним кошењем, уклањају амброзију, и на тај начин брину о својим поседима. То значи да су едукације и апели, које нашим суграђанима, већ трећу годину за редом упућујемо, делотворни. Међутим, свакодневно се срећемо и са несавесним

ДЕЦА СУ УКРАС СВЕТА

НАШИ НОВИ СУГРАЂАНИ

У породилишту Опште болнице у Пожаревцу, у периоду од 10.8. до 17. 8. 2012. године, рођенo је 17 беба, 8 дечака и 9 девојчица. Синове су добили: Маја и Драган Савић из Пожаревца, Петра и Јовица Томић из Топонице, Суада Насуфи и Сенад Касуми из Костолца, Марица и Драган Огњановић из Пожаревца, Мирослава Жегарац Одаџић и Драган Одаџић из Пожаревца, Далиборка и Ненад Јанковић из Ћириковца, Снежана Најдановић и Радивоје Новаковић из Симићева, Слађана и Срђан Станковић из Петровца. Кћерке су добили: Јелена Маринковић и Мирко Радојевић из Шетоња, Младенка и Иван Милосављевић из Великог Градишта, Ивана и Иван Илић из Берања, Милена и Марко Марјановић из Кучева, Алиса и Дејан Радић из Пожаревца, Невена Савовић и Ненад Илић из Пожаревца, Марија и Денис Стојадиновић из Пожаревца, Јасмина Рајић и Златибор Јанковић из Каоне, Тијана Варга и Ауделе Франклин из Пожаревца. ЧЕСТИТАМО! ГРАД ПОЖАРЕВАЦ

Уредно покошен прилаз кукурузу

грађанима, чије су парцеле потпуно обрасле амброзијом, онемогућавајући на тај начин приступ биљној култури коју узгајају. Због оваквог немара, доводе се у опасност парцеле уредно покошене. Околина Чачалице је такође обрасла амброзијом. Уколико се не буде приступило њеном уништавању, потпомогнут ветром, полен ове коровске биљке доспеће до наших дворишта, нагласио је Ракић. Према закону, на удаље­ ности до 50 метара од насељеног места, земљиште обрасло амброзијом не сме се третирати хемијским путем. По речима стручног сарадника Аграрног фонда Града Пожаревца, дипл. инж.

пољопривреде Леле Милачић, све локације у Пожаревцу и Костолцу, третиране су механичким путем, из разлога што би се коришћењем хемијских средстава, угрозило здравље људи и животиња. Осим на локацијама у Пожаревцу, акција сузбијања и систематског уништавања амброзије, спроведена је и на територији Градске општине Костолац. Директорка ПД „РИО“, Наташа Савић, задовољна је квалитетом одрађеног посла, истакавши да је благовремено деловање утицало на то да се амброзија уништи пре њеног цветања. М. П.


RE^ NARODA, УТОРАК 21. АВГУСТ 2012. ГОДИНЕ

19

ОСМИ ПРЕОБРАЖЕЊСКИ СУСРЕТИ ПЕСНИКА У МАЛОМ ЦРНИЋУ

СТОПАМА СТЕФАНА НЕМАЊЕ ...који је у својим завештањима беседио: Србија се познаје по песми, свирци, писму, вери и цркви

Зорка Стојановић

Слободан Станић

У порти цркве Светог Игнатија Богоносца у Малом Црнићу, на дан великог хришћанског празника Преображења Господњег, после Свете литургије, у организацији Библиотеке „Србољуб Митић“ и Центра за културу, а под покровитељством општине Мало Црниће, одржани су осми по реду, Преображењски сусрети песника. Бројну публику, песнике и извођаче програма поздравила је директорка Библиотеке „Србољуб Митић“, Зорка Стојановић нагласивши да према веровању на дан Преображења, преображава се и вода и гора. – Моја жеља је да се сви преобразимо у позитивном

смеру, да сви будемо добри и поштени људи, да поштујемо Божје заповести, јер једино тако можемо наћи мир и имати срећан живот. Надам се да ћемо и у наредном периоду организовати овакве манифестације, а у циљу да очувамо нашу културну баштину, нашу духовност и српску традицију. Следимо стопе Стефана Немање који је у својим завештањима рекао, да се Србија и српски народ познају по песми, свирци, писму, вери, цркви. Ми имамо овде и песму и свирку, своје писмо и књигу. Имамо и песнике, који ће се данас представити својим стиховима. Имамо и девојке и младиће, који

ће нам показати своје вештине у певању, свирању и игрању. У том циљу и организујемо бројне манифестације попут ове, јер ко ће боље чувати нашу богату историјску, културну, духовну традицију и баштину, него ми сами. Време ће показати, колико је ова манифестација значајна за неговање писане речи и културе уопште на нашем подручју, али и шире, истакла је Зорка Стојановић. Присутнима се потом обратио свештеник Слободан Станић, старешина цркве Свети Игнатије Богоносац: „Човек када нешто хоће да каже тешко у том моменту може да све изрекне што је мислио. Али, када је човек осамљен и када се нађе са папиром и оловком, све своје мисли усресреди на то и напише текст који описује оно што осећа дубоко у души. Читајући књиге наших песника често можемо наћи нешто што је изашло из сржи душе и што је непоновљиво. Овакви песнички скупови и сличне манифестације, показују да ми заиста имамо хришћанску душу. Нека нас прати благослов данашњег преображењског мира“. У оквиру манифестације организована је изложба књига из Eдиције „Стишки књижевни круг“ чији је издавач Браничевско – стишка књижевна заједница и Библитека „Србољуб Митић“,

представљен је часопис „Стиг“ у издању Центра за културу, као и изложба фотографија са претходних „Преображењских сусрета песника“. Програм је здравицом започео народни појац Милија Радивојевић–Баја, показавши своју вештину у говорењу стихова и свирању на фрули и гајдама. Духовном поезијом представили су се песници из Браничевског округа: Ана Дудаш, Зорка Стојановић, Живојка Милић, Златија Радовановић, Горан Стевић, Војкан Ивковић, Зоран Стојићевић–Рикардо, Дра­ ган Журжевић, Драгиша Жива­ диновић, Драган Т. Јовић, Раде Обрадовић, Бобан Пауновић, Миша Милић, Братислав Бата Голић, Анђела Стокић и Драган Фелдић.

У програму су наступили вокални солисти: Слободанка Милић и Наташа Павловски, као и инструменталисти Елвир Спасић, Немања Миљковић (хармоника) и Александар Спасић (виолина). Лепоту народних игара показали су чланови фолклорног ансамбла „Живојин Стојићевић – Црни“ из Малог Црнића. Скупу су присуствовали председник Скупштине општине Мало Црниће, Бојан Урошевић, заменик председника општине, Драган Митић, помоћник председника општине, Топлица Ђорђевић, директор Туристичке организације, Горан Стокић и представник Библиотеке „Илија М. Петровић“ Пожаревац, Татјана Живковић. Д. Динић

Учесници Смотре


20

RE^ NARODA, УТОРАК 21. АВГУСТ 2012. ГОДИНЕ

Савет Републичке радиодифузне агенције на основу члана 49 и 50 Закона о радиодифузији („Сл.гласник РС“ број 42/02, 97/04, 76/05, 79/05-др.закон, 62/06, 85/06 и 41/09), члана 8 и 100 Закона о електронским комуникацијама( „Сл.гласник РС“ број 44/2010), Правилника о утврђивању Плана расподеле фреквенција/локација за терестричке аналогне ФМ и ТВ радиодифузне станице за територију Републике Србије („Сл.гласник РС“ број 9/12 и 30/12) и члана 5 Статута Републичке радиодифузне агенције („Сл.гласник РС“број 102/05) расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ЕМИТОВАЊЕ ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ И РАДИО ПРОГРАМА 1. ПОДРУЧЈА ЖЕЉЕНЕ ЗОНЕ СЕРВИСА За издавање дозвола за емитовање телевизијског програма на подручју региона РАДИОДИФУЗНА ОБЛАСТ 3 КОЛОНА 1 Оквирна жељена зона покривања подручје општина

Р10

Зајечар Неготин Жагубица

РАДИОДИФУЗНА ОБЛАСТ 7 Шабац Р21 Богатић Сремска Митровица

КОЛОНА 2

КОЛОНА 3

КОЛОНА 4

КОЛОНА 5

КОЛОНА 6 годишња накнада за коришћење радио фреквенције (дин)

КОЛОНА 7

Базичне локације/ фреквенције

канал

опсег употрбљивог поља Eu dB(μV/m)

појединачна висина годишње накнаде за емитовање програма (дин.)

Зајечар-Тилва Неготин-Буково Зајечар Жагубица

45 53 58 32

70 70 70 65

893.174,00

129.492,00

223.293,50

Цер

65

84-90

268.799,00

1.791.588,00

447.897,00

депозит за пријаву на јавни конкурс

1.2 За издавање дозвола за емитовање радио програма на подручју региона РАДИОДИФУЗНА ОБЛАСТ 3 КОЛОНА 1

КОЛОНА 3

КОЛОНА 4

КОЛОНА 5

КОЛОНА 6

КОЛОНА 7

Базичне локације/ фреквенције

фреквенција MHz

опсег употрбљивог поља Eu dB(μV/m)

појединачна висина годишње накнаде за емитовање програма (дин.)

годишња накнада за коришћење радио фреквенције (дин)

депозит за пријаву на јавни конкурс

Бор Кривељ

91,7

56-68

64.488,00

43.340,00

16.122,00

Бгр14

Београд (делови подручја општина) Стари град Звездара Савски Венац Чукарица Раковица Палилула Врачар

Звездара

106,3

83,5

244.125,00

59.858,80

61.031,00

Бгр2

Београд

Славија

93,7

78-98

489.375,00

196.694,52

122.343,00

КОЛОНА 3

КОЛОНА 4

КОЛОНА 5

КОЛОНА 6

КОЛОНА 7

Базичне локације/ фреквенције

канал

опсег употрбљивог поља Eu dB(μV/m)

годишња накнада за коришћење радио фреквенције (дин)

депозит за пријаву на јавни конкурс

Куршумлија,Самоково Ниш Хисар

25 50 50

74-89 80-99 71-88

1.964.495,00 355.517,00

15.208,00 206.293,60 34.904,80

37.420,00 491.123,00 88.879,00

Буково Велико Градиште

55 24

82-91 69-80

308.885,00 151.507,00

29.503,20 14.047,20

77.221,00 37.876,00

Жежељ Басара

24 50

79-84 83-99

1.341.900,00 986.468,00

141.974,40 101.943,20

335.475,00 246.617,00

Партизанске воде

25

85-92

20.576,00

2.336,80

5.144,00

Гучево Боричевац

67 37

85-88 75-87

641.563,00 720.567,00

63.030,40 72.210,80

160.390,00 205.141,00

Мишелук

56

85-96

2.490.933,00

268.560,80

622.733,00

Оквирна жељена зона покривања подручје општина Бор Зајечар Рр6 Неготин Бољевац РАДИОДИФУЗНА ОБЛАСТ 4

КОЛОНА 2

1.3 За издавање дозвола за емитовање телевизијског програма на локалном подручју РАДИОДИФУЗНА ОБЛАСТ 1 КОЛОНА 1 Оквирна жељена зона покривања подручје општина Л11 Л22 Л30

Куршумлија Ниш Прокупље РАДИОДИФУЗНА ОБЛАСТ 4 Неготин Л50 Л53 Велико Градиште РАДИОДИФУЗНА ОБЛАСТ 5 Л78 Крагујевац Л84 Крушевац РАДИОДИФУЗНА ОБЛАСТ 6 Л104 Партизанске воде РАДИОДИФУЗНА ОБЛАСТ 7 Л114 Лозница Л124 Ваљево РАДИОДИФУЗНА ОБЛАСТ 9 Л140 Нови Сад

КОЛОНА 2

појединачна висина годишње накнаде за емитовање програма (дин.) 149.683,00


RE^ NARODA, УТОРАК 21. АВГУСТ 2012. ГОДИНЕ

21

1.4 За издавање дозвола за емитовање радио програма на локалном подручју РАДИОДИФУЗНА ОБЛАСТ 1 КОЛОНА 1

Оквирна жељена зона покривања подручје општина

Базичне локације/ фреквенције

фреквенција MHz

опсег употрбљивог поља Eu dB(μV/m)

Лр7 Бојник Лр9 Босилеград Лр13 Димитровград Лр19 Лебане РАДИОДИФУЗНА ОБЛАСТ 2 Лр63 Сјеница РАДИОДИФУЗНА ОБЛАСТ 3 Лр67 Бољевац Лр82 Неготин РАДИОДИФУЗНА ОБЛАСТ 4 Лр305 Лазаревац РАДИОДИФУЗНА ОБЛАСТ 5 Лр118 Јагодина Лр144 Ражањ Лр147 Смедеревска Паланка Лр306 Костолац РАДИОДИФУЗНА ОБЛАСТ 6 Лр291 Пријепоље Лр307 Пријепоље РАДИОДИФУЗНА ОБЛАСТ 7 Лр188 Крупањ Лр292 Бања Ковиљача РАДИОДИФУЗНА ОБЛАСТ 8 КОЛОНА 1

Стрељаник Крстато дрво Димитровград Лебане

102,4 97,7 88,7 90,5

65-85 93,1 80,2 92,8

КОЛОНА 5 појединачна висина годишње накнаде за емитовање програма (дин.) 4.595,00 3.292,00 4.065,00 8.982,00

Сјеница

93

88,1

10.722,00

1.974,40

2.680,00

Бољевац Неготин

88,8 106,1

72,9 85-92

5.395,00 15.444,00

1.029,20 2.950,32

1.348,00 3.861,00

Лазаревац,Шопић

92

59-63

22.824,00

2.150,08

5.706,00

Јагодина Ражањ Смедеревска Паланка Костолац

107,4 93,0 88,3 90,7

65-78 61-86 59-67 62-71

26.926,00 3.719,00 20.478,00 5.638,00

5.695,60 660,32 4.006,24 1.233,60

7.481,00 929,00 5.119,00 1.409,50

Пријепоље Пријепоље,Кошевине

87,9 89,5

69-83 63-83

15.213,00 15.213,00

2.937,04 2.937,04

3.803,00 3.803,00

Крупањ Бања Ковиљача

90,6 88,5

69-83 82,5

15.213,00 2.284,00

2.937,04 474,80

3.803,00 571,00

КОЛОНА 2

КОЛОНА 3

КОЛОНА 4

КОЛОНА 6

КОЛОНА 7

Базичне локације/ фреквенције

фреквенција MHz

опсег употрбљивог поља Eu dB(μV/m)

годишња накнада за коришћење радио фреквенције (дин)

депозит за пријаву на јавни конкурс

Долово

102,7

83

КОЛОНА 5 појединачна висина годишње накнаде за емитовање програма (дин.) 2.523,00

546,80

630,00

Сремски Карловци Кула Силос

89,0 91,7

69 70

3.399,00 17.449,00

707,12 1.882,40

849,00 4.362,00

Оквирна жељена зона покривања подручје општина

Лр218 Долово РАДИОДИФУЗНА ОБЛАСТ 9 Лр266 Сремски Карловци Лр308 Кула

КОЛОНА 2

КОЛОНА 3

КОЛОНА 4

КОЛОНА 6

КОЛОНА 7

годишња накнада за коришћење радио фреквенције (дин)

депозит за пријаву на јавни конкурс

885,84 638,32 804,48 1.744,16

1.148,00 823,00 1.106,00 2.245,00

2. УСЛОВИ КОНКУРСА Подносилац пријаве за издавање дозволе за емитовање програма мора уз пријаву, да достави следећу документацију: 2.1. као доказ о испуњености техничких услова: - попис студијских уређаја, техничке параметре тих уређаја који гарантују квалитет произведеног сигнала, као и рачуне, царинске декларације, уговоре о стицању и сл. којима се доказује набавка студијских уређаја - важи за подносиоце пријаве који у тренутку расписивања конкурса емитују програм - попис студијских уређаја који ће гарантовати квалитет сигнала, као и предуговоре и/или предрачуне за набавку студијских уређаја - за подносиоце пријава који у тренутку расписивања конкурса не емитују програм - доказ о власништву или уговор/предуговор о закупу непокретности, односно пословног простора адекватног за производњу и емитовање радио или ТВ програма. - Грађевински елаборат, или извод из овереног грађевинског пројекта са одговарајућим плановима/скицама и подацима, оверен од стране овлашћеног пројектаната (пројектанта са лиценцом) о коришћеном простору или пројекат изведеног стања, оверен од стране овлашћеног пројектанта (пројектанта са лиценцом) - Раније добијене дозволе, уговоре који омогућавају емитовање програма (уколико постоје) или другу одговарајућу документацију којом се доказује раније стечено право на емитовање програма – важи за подносиоце пријаве који у тренутку расписивања конкурса емутују програм. 2.2. Као доказе о испуњености организационих услова: 2.2.1. Општих организациони услова - Акт о оснивању правног лица које се јавља на конкурс; - Статут(важи за станице цивилног сектора); - Одлуку о разврставању правног лица подносиоца пријаве; - Потврду пореске управе о извршеној регистрацији (ПИБ); - Потврду пореске управе о извршеном евидентирању за ПДВ; - Колективни уговор или Правилник о раду; - Акт о систематизацији послова којим се регулише број запослених и врста послова, услови за обављање поједних послова и потребан број извршилаца и ангажовање лица ван радног односа (по уговору); - Подаци о персоналној структури запослених и ангажованих лица ван радног односа на дан пријаве на јавни конкурс, важи за подносиоце пријаве који у тренутку расписивања конкурса емитују програм; - Доказ о пријави запослених надлежним службама и доказе о уплати законом утврђених пореза и доприноса (ППП образац) – важи за подносиоце пријаве који у тренутку расписивања конкурса емитују програм. 2.2.2. Организационо-правних услова - извод из Регистра Агенције за привредне субјекте о регистрацији привредног субјекта; - извод из Регистра Агеницје за привредне регистре о упису удружења грађана– за станице цивилног сектора; - извод из регистра министарства надлежног за послове вера – за станице цркава и верских заједница; - Када су оснивачи или суоснивачи подносиоца пријаве други привредни субјекти, изводе из регистра Агенције за привредне субјекте за осниваче или суосниваче подносиоца пријаве; - Када су оснивачи или суоснивачи подносиоца пријаве физичка лица,оверену од стране суда или органа управе изјаву да немају учешћа у капиталу других правних


22

RE^ NARODA, УТОРАК 21. АВГУСТ 2012. ГОДИНЕ

субјеката, а уколико имају потребно је доставити изводе из Агенције за привредне субјекте о регистрацији тих привредних субјеката; - Оверена од стране суда или органа управе изјава да се евентуалним издавањем дозволе за емитовање програма неће остварити недозвољена медијска концентрација, сходно члану 97, 98, 99, 100, 101, 102 и 129 Закона о радиодифузији. 2.2.3. Организационо-финансијских услова Подносилац пријаве који у време подношења пријаве емитује радио и/или телевизијски програм, треба да достави: - Финансијски извештај са билансом стања и билансом успеха за последњу пословну годину пре године у којој се подноси пријава на јавни конкурс; - Уколико је подносилац пријаве разврстан као велико правно лице извештај о ревизији финансијских извештаја коју је оверио независни ревизор; - Потврду Министарства финансија-пореске управе о измирењу пореских обавеза; - Уговоре са носиоцима ауторских и сродних права и оверене изводе из банке о измирењу свих обавеза проистеклих из уговора; - Важеће комерцијалне уговоре о купопродаји пропагандног времена, спонзорству програма и друге комерцијалне уговоре; - Оверен налог са износом уплаћеног депозита или извод банке којим се потврђује уплата депозита . Подносилац пријаве који у време подношења пријаве не емитује радио и/или телевизијски програм, треба да достави: - Пројекцију планираних годишњих прихода и расхода са њиховом спецификацијом, за период од пет година; - Банкарску гаранцију у минималној висини годишње накнаде за добијено право на емитовање програма - за телевизију, односно банкарску гаранцију у минималној висини шестомесечне накнаде за добијено право на емитовање програма- за радио или оверен налог са уплаћеним годишњим износом накнаде - за телевизију, односно оверен налог са уплаћеним шестомесечним износом накнаде - за радио: УПЛАТА ГОДИШЊЕГ/ШЕСТОМЕСЕЧНОГ ИЗНОСА НАКНАДЕ ЗА ПРИЈАВУ НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ЕМИТОВАЊЕ ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ/РАДИО ПРОГРАМА; - Оверен налог са износом уплаћеног депозита или извод из банке којим се потврђује уплата депозита. 2.3. Као доказ о испуњности програмских услова: - Програмски елаборат који обухвата разрађени програмски концепт са оквирном програмском шемом, поштујући минималне програмске стандарде прописане чланом 68 Закона о радиодифузији и Стратегијом развоја радиодифузије у Србији до 2013. године. Програмски елаборат и програмска шема (сваки лист), морају бити оверени печатом подносиоца пријаве и потписани од стране одговорног лица; - Важеће уговоре о заштити ауторских и сродних права закључене између организација за колективно остваривање ауторског и сродних права (регистрована у Заводу за интелектуалну својину) и подносиоца пријаве - важи за подносиоце пријаве који у тренутку расписивања конкурса емитују програм; - Потврде организација за колективно остваривање ауторских и сродних права о измирењу обавеза насталих на основу уговора – важи за подносиоце пријаве који у тренутку расписивања конкурса емитују програм; - Актуелне уговоре о емитовању играног и сличног програма (нпр. серије, филмови и др.) – важи за подносиоце пријаве који у тренутку расписивања конкурса емитују телевизијски програм, - Одлуку о именовању главног и одговорног уредника програма. 3. УСЛОВИ ЗА ДОБИЈАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА РАДИОДИФУЗНУ СТАНИЦУ Подносилац пријаве за издавање дозволе за емитовање програма мора да испуни и услове утврђене Законом о електронским комуникацијама и прописима донетим на основу њега које подносилац пријаве треба да испуњава за добијање дозволе за радиодифузну станицу: - Уговор са пројектантском организацијом или пројектантом овлашћеним у складу са важећим републичким прописима за израду техничке документације, а према Правилнику о поступку издавања дозволе за радио-станицу и подацима и документацији који се подносе уз захтев за прибављање дозволе за радио-станицу. 4. ВИСИНА ПОЈЕДИНАЧНЕ ГОДИШЊЕ НАКНАДЕ а) висина појединачне годишње накнаде, која се сходно члану 66 Закона о радиодифузији плаћа Републичкој радиодифузној агенцији 4.1. Висина појединачне годишње накнаде за добијено право на емитовање програма: 4.1.1 Висина појединачне годишње накнаде за добијено право на емитовање радио и/или телевизијског програма, за свако подручје, налази се у табелама у колони 5. 4.1.2. Радио и телевизијске станице локалних заједница које су у целини у државној својини плаћају само накнаду за дозволу за радиодифузну станицу (накнаду за коришћење радио фреквенције), а ослобођене су плаћања накнаде за емитовање програма. Радио и телевизијске станице локалних заједница са учешћем приватног капитала, плаћају накнаду за емитовање програма сразмерно проценту тог учешћа (члан 67 Закона). 4.1.3 Радио и телевизијске станице цивилног сектора (чији су оснивачи непрофитне организације цивилног друштва: невладине организације или удружења грађана) плаћају само накнаду за дозволу за радиодифузну станицу (накнаду за коришћење радио фреквенције), а ослобођене су плаћања накнаде за емитовање програма (члан 95 Закона) 4.1.4 Радио и телевизијске станице цркава и верских заједница не плаћају накнаду за емитовање програма до окончања поступка повраћаја имовине тим црквама и верским заједницама ( члан 67 став3 Закона) б) висина појединачне годишње накнаде која се сходно члану 26 Закона о електронским комуникацијама плаћа Републичкој агенцији за електронске комуникације 4.2. Висина појединачне годишње накнаде која се плаћа за коришћење радио фреквенција на основу издате дозволе за радиодифузну станицу, налази се у колони 6. 5. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ 5.1. Рок за подношење пријаве на јавни конкурс заједно са прописаном документацијом је 60 дана од дана објављивања огласа. 6. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 6.1. Рок за доношење одлуке о целовитој дозволи за емитовање програма је 90 дана од дана објављивања листе пријављених на јавни конкурс. 7. ДЕПОЗИТ 7.1. Депозит за пријаву на јавни конкурс, чији износ се налази табелама у колони 7, обавезни су да уплате подносиоци пријава, који плаћају накнаду за емитовање програма. 7.2. Депозит се уплаћује на рачун Републичке радиодифузне агенције 840-714804-95 са назнаком: уплата депозита за пријаву на јавни конкурс за издавање дозвола за емитовање програма. НАПОМЕНА: Подносилац пријаве на јавни конкурс подноси пријаву за одређену жељену зону сервиса-подручје региона или локално подручје. Подносилац пријаве може конкурисати за више различитих жељених зона сервиса, али за сваку жељену зону сервиса мора попунити посебну пријаву и навести за коју зону сервиса конкурише као примарну, а за коју као евентуалну. Подносилац пријаве који подноси пријаве за више различитих жељених зона сервиса, обавезан је да уплати депозит за сваку зону сервиса, за коју подноси пријаву. Сходно члану 48 Закона, може се одобрити да највише до три емитера заједнички емитују програм на истој радио фреквенцији и у истој жељеној зони сервиса.


RE^ NARODA, УТОРАК 21. АВГУСТ 2012. ГОДИНЕ

23

Подносиоци пријава који желе заједнички да користе исту радио фреквенцију подносе и уговор којим се регулише време емитовања програма сваког од емитера који намерава заједнички да користи радио фреквенцију. Под одређеним условима (међународна координација радиофреквенција, координација радиофреквенција са Војском Србије и Минстарством унутрашњих послова и сл.) може доћи до измена појединачних фреквенција/локација. Трошкове ових измена, сходно Закону о електронским комуникацијама, сноси емитер. Агенција и Савет Републичке радиодифузне агенције обезбеђује јавност сопственог рада јавним разговорима са кандидатима пре одлучивања о дозволама за телевизијске или радио мреже за регионално покривање, сходно члану 32 Статута Републичке радиодифузне агенције. Кандидати су дужни да се одазову позиву на разговор. Агенција задржава право да од подносилаца пријава затражи и додатну документацију и образложење, уколико процени да је то неопходно. Подносиоци пријава су дужни да се одазову позиву Агенције и доставе затражену документацију и образложење. Подносилац пријаве може да достави и другу документацију за коју сматра да је од значаја за добијање дозволе за емитовање програма. Подносилац пријаве тражену документацију мора доставити у оригиналу или оверене фотокопије. Сваки лист приложеног доказа о испуњености техничких услова мора бити оверени печатом подносиоца пријаве и потписан од стране овлашћеног лица. То се односи на следећу документацију : попис студијских уређаја и техничке параметре тих уређаја који гарантују квалитет произведеног сигнала, доказ о власништву или уговор о закупу непокретности, односно пословног простора адекватног за производњу и емитовање ТВ програма, грађевински елаборат, или извод из овереног грађевинског пројекта са одговарајућим плановима/скицама и подацима о коришћеном простору или пројекат изведеног стања, оверен од стране овлашћеног пројектанта (пројектанта са лиценцом) Сваки лист доказа о испуњености програмских услова мора бити оверен печатом подносиоца пријаве и потписани од стране овлашћеног лица. То се односи на следећу документацију: програмски елаборат који обухвата разрађени програмски концепт са оквирном програмском шемом, поштујући минималне програмске стандарде прописане чланом 68 Закона о радиодифузији и Стратегијом развоја радиодифузије у Србији до 2013. године. Подносилац пријаве је дужан да документацију, достави Агенцији у два примерка, сложену у регистраторе, као и да уз сваки примерак документације (регистратор) приложи списак документације коју подноси , оверен од стране овлашћеног лица. Образац пријаве на јавни конкурс може се преузети лично у Републичкој радиодифузној агенцији или са Интернет сајта www.rra.org.rs Конкурс се сматра отвореним даном објављивања огласа у средствима јавног информисања. Републичка радиодифузна агенција председник Савета Епископ јегарски др Порфирије (Перић)


24

RE^ NARODA, УТОРАК 21. АВГУСТ 2012. ГОДИНЕ

STANOVI 42 m2, Taba~nica, CG 44 m2, Zabela 52 m2, Zabela 58+6m2, T.~ar{ija, renoviran, 3-soban 62 m2, Kostolac, CG 62 m2, T.~ar{ija, CG 64,70 m2, Takovska, CG 65,25 m2, Brani~evska, CG 69 m2, Dositejeva 70 m2, Busije 70 m2,^. Vasovi}a, centar, CG 73,30 m2, strogi centar, CG 74 m2, M. Pijade,centar,novo 75 m2, centar, 1.sprat, CG, novo 98,50m2, Taba~nica, CG 103 m2, M.Pijade, novo,sa kuhiwom NOVOgradwa: -18,90 m2, centar, CG, nadgradwa - 65,3 m2, 1.spr., centar - 62 m2, useqiv, CG - 72 m2, ukwi`en IZDAVAWE - gara`a, Svetosavska - lokal 80 m2, Bulevar BEOGRAD: - stan 59 m2, kod Cvetka, novo CRNA GORA - ku}a 120 m2, plac 1 ar, Sutomore KU]E: 50 m2, 2,10 a, centar 60+60 m2, 3,60 a, Busije 60 m2, 4 a, R.Dragovi}a 60 m2, 4,6 a, R.Domanovi}a 70 m2, 6,6 a, Industrijska 80 m2, 4,65 a, kod Poq. {kole 90 m2, 2 ara, \ur|a Brankovi}a, CG-gradsko

32.000 10.500 18.000 50.000 31.000 dogovor dogovor 40.000 650/m2 32.000 dogovor dogovor 44.000 800/m2 58.000 60.000 16.000 750/m2+PDV 41.000 500/m2 30 mese~no 500 mese~no 1.400/m2 70.000

30.000 37.000 28.000 12.000 32.000 18.000 40.000

100 m2, 1,7 a, Jugovi}eva 100 m2 (2 stamb.jedinice), 4,8 a, kod Gem-a 100 m2, 4 a, kostola~ki put, odli~na lokacija 100+150 m2, 10,50 a, Bratstva-jedinstva 116 m2, 6 a, gradi{tanski put 120+60+30 m2, 5,30 a, Hajduk Veqkova 120 m2 + 50 m2+50 m2 gara`a, 6,20 a Moravska 120 + 100 m2, 3,12 a, kod bolnice 140 m2, 4 a, Kosan~i}eva, CG-gradsko 140 m2, 11,60 a, Majakovska, CG 150 m2, 5 a, Busije 180 m2, 3,70 a, centar, CG-gradsko 200 m2, 5,13 a, Vinogradska 220 m2,4,70 ari,Slobodarska 220 m2,1,30 ari,str.centar (3 stana) CG 220+36 m2,4a,B.Dimitrijevi}a,vi{e stanova 225+350 m2,4,70 a,gara`a, Busije, 240 + 60 m2 lokal, 5,95a, B.Dimitrijevi}a 300 m2, 3,67 a, Bratstva jedinstva 320 m2, 4,6 a, centar vikendica 300 m2, 5,8 a, Srebrno jezero vikendica 60 m2, 20 a, put za Kravqi Do lokali 17, 28, 36, 60,80 m2, centar lokal 18 m2, Barili, 1.sprat, ekstra povoqno lokal 38,70 m2, ^ede Vasovi}a, prizemqe lokal 55 m2, Deligradska lokal 68,60 m2, centar, CG plac 3 ara, kod bolnice plac 4 ara, stara ku}a, Kninska plac 5,00 ari, stara ku}a,centar plac 5,5 ari,kod Med.rada plac 6,17 ari, centar, stara ku}a plac 6,75 ara, ku}a i gara`a, Bosanska plac 10 ari, beogradski put plac 80 ari, beogradski put, do puta wiva 1 ha, do puta

23.000 dogovor dogovor 100.000 47.000 60.000 65.000 25.000 80.000 45.000 40.000 105.000 65.000 49.000 95.000 dogovor dogovor 150.000 dogovor 150.000 65.000 10.000 dogovor 13.000 1000/m2 dogovor 35.000 12.000 35.000 dogovor 35.000 dogovor 120.000 10.000 800/ar 5.000

Ovla{}eni sudski ve{tak, za oblast: Tr`i{ne procene nepokretnosti


RE^ NARODA, УТОРАК 21. АВГУСТ 2012. ГОДИНЕ

Servis računara – eXpert

eXpert d.o.o. vam nudi uslugu

Održavanje računara i raču­ održavanja računara i računarskih narske opreme. Instalacija pro­ grama i operativnih sistema. Dijagnostika i otklanjanje kvara. Backup

podataka.

Ugradnja

mreža. Potpuno se možete osloniti na nas i prepustiti nam održavanje vaših računara,

servera,

lokalnih

mreža,

operativnih sistema i raznih aplikacija, obezbedjivanje zaštite mreže putem

kom­po­nenti. Konsultacije. Ra­ firewall-a, organizovanje zaštite od ču­ narske mreže. Antivirusna

virusa, organizovanje deljenja podataka na lokalnoj mreži, backup i zaštita vaših

zaš­ tita. Telefon: 012/22-31-22; podataka i svih ostalih stvari koje su www.expert.rs neophodne za nesmetano funkiconisanje vašeg informacionog sistema.

25


26

RE^ NARODA, УТОРАК 21. АВГУСТ 2012. ГОДИНЕ Дана

26.08.2012.

године

Дана 23.08.2012.године наврша­

навршавају се две године од како ме

вају се две године од смрти нашег драгог и вољеног

је напустио мој драги супруг

НЕМЕШЕВИЋ МИРОСЛАВА 1934-1996.

ВАСИЛИЈЕ 1928-1999.

Навршава се још једна година од смрти наших родитеља. Сећања на њих не бледе у породицама њихове деце: Светлане, Снежане и Војислава (28519) Са тугом смо се опростили од нашег најмилијег

ТИХОМИРА ИВАНОВИЋА -РИБАРА1926-2012. из Старог Костолца

ВЛАДИМИР ЈОВАНОВИЋ Заборав не постоји. Неко као ти воли се и памти целог живота. Остаћеш вечно у нашим срцима. Брат Мирослав са породицом (28581)

Преминуо је 15.08.2012. године, а сахрањен 16.08.2012. године.

ЈОВАНОВИЋ

године на Старом пожаревачком

а бол у души и срцу не престају. Док

гробљу(парцела 10) у 11 часова и 30

сам жива живећеш и ти у мојим

минута.

мислима.

Ожалошћени: супруга Мирослава, син Негован, кћерке Негованка и Јованка, снаха Весна, унуци Влатко и Марко и унуке Милка и Ивана (28588)

Његови најмилији: супруга Олга, кћерка Гордана, зет Сободан,

Твоја Вера

снаха Јелена, унуке Ивана и Весна (28550)

(28528)

IN MEMORIAM

НЕДОВИЋ СОФИЈА 1921-2012.

инг. РИСТИЋ СЛАВОЉУБ 18.8.2004-18.8.2012.

Преминула 15.08.2012, а да је сахрана обављена 17.08.2012. године на Старом пожаревачком гробљу.

Живот је добио боју успомена –успомене снагу живота.

Њене сестричине: Вера и Миља

Са љубављу тугује његова породица (28577)

на од смрти наше драге

Помен ће се одржати 23.08.2012.

Мили мој, две године су прошле

Обавештавамо пријатеље и познанике да је наша драга

Дана 24.08.2012. навршава се 5 годи-

СЛАВКА СТЕФАНОВИЋА

ВЛАДИМИР

Последњи поздрав

ЦВЕЈИЋ ПЕТРУ 1992-2012. ФК” ПАНТЕР” и ФК”СОПОТ”

(28578)

У среду 23.08.2012. године навршавају се 4 године од изненадне смрти Сретена

Последњи тетка Соњи

поздрав

МАЛИ ОГЛАСИ СТАНОВИ ИЗДАВАЊЕ

Издајем једнособан намештен стан Цг, телефон, кабловска, клима Ул. Моше Пијаде. Погодно за ђаке и студенте Тел. 064/332-48-53 (28496)

ЛАЗИЋ СРЕТЕН 1947-2008. Мед.техничар анестезије

МИРОСЛАВЕ ГАРДИНОВИЋ-МИЦЕ Њени најмилији

НЕДОВИЋ СОФИЈА 1921-2012. од Маје, Јелене и Константина

МИРА ЛАЗИЋ (28513)

(28549)

(28577)

Издајем стан од 60 м2 намештен, клима, цг, и локал од 16 м2, Косовска 42. Тел. 012/344-060 и 063/800-66-10(28439) Издајем намештен стан за ученике Вељка Влаховића 43 Тел.012/550-115 (28435) Намештен, двособан стан у центру Пожаревца, цг, ктв, близина Аутобуске ст. и школа. Тел. 012/675-197 и 062/111-4466 (28226)


RE^ NARODA, УТОРАК 21. АВГУСТ 2012. ГОДИНЕ Издајем намештен стан од 35 м2 у Светосавској улици, цг, клима, телефон. Тел:064/65-12-008(28535) Издајем једнособан намештен стан у Светосавској, цг, клима, кабловска. Тел.064/448-51-82 и 012/531-207(28531) Издајем намештен једнособан стан у центру.Тел.063/122-56-76(28536) Издајем намештен стан – пословни простор величине 42 м2 у строгом центру , новоградња, цг.Тел.064/80-76-321 и 065/63410-10(28537) Канцеларија

адвоката

Зорана

Б.

Милошевића из Пожаревца тражи приправника. Тел.012/530-970(28575)

СТОКИЋ ПРЕДРАГ 1942-2009.

Издајем опремљену гарсоњеру у Београду, код Цветкове пијаце. Тел.064/211-9403(28542) Издајем стан у улици Драже Марковића Тел.063/238-698(28545)

27

Београд .Повољно. Тел.063/16-06-107(28591) Издајем намештену гарсоњеру у Пожаревцу и повољно продајем недовршену кућу, звати после 14 часова Тел.064/2892934(28590) Издаје се потпуно намештена гарсоњера ктв, ул.Страх.Бана 29 (Бусије) Тел.012/7516139(28593) Издајем намештену гарсоњеру, цг, ктв, за самце , ученике, повољно. Тел.064/40-45962(28596) Издајем дво и трокреветне гарсоњере, комплет опремљене, Книћанинова 13, Пожаревац, код Медицине рада. Тел.061/1116240 (28598) Соба за ученицу са централним грејањем. Тел.55-52-839(28597) Продајем ограђен плац , вода, струја, телефон, на главном путу у Љубичеву 12 ари преко пута бензинске пумпе. Тел.066/211-733 (28587)

Торте украшене фонданом, шлагом или чоколадом Тел. 063/42-55-32 На продају стан од 38 м2 у центру Пожаревца, Светосавска 4. спрат без лифта. Тел.060/0511729(28351) Продајем стан у центру Пожаревца насеље ”Ђура”, 67 м2, други спрат. Тел.064/8215-108 и 064/8777-160(28485)

Издајем једнокреветну и двокреветну собу за ђаке и студенте, одлични услови. Тел.062/331-647(28548)

Издајем гарсоњеру у Београду , ненамештена, нова, центар. Тел:063/8375424 и 012/221-524 (28599)

Продајем стан у Забели, 53 кв, са гаражом, укњижен, усељив. Тел. 063/370-292 (28518)

туга за тобом заувек остају.

Издајем собу , ученици првог разреда , у центру Табачка чаршија. Тел.064/916-9662(28551)

Издајем гарсоњеру и једнособан стан у Пожаревцу , ненамештено,ново,центар. Тел063/83-75-424,012/221-524(28599)

Продајем стан високо приземље 50м2 укњижен, Светосавска. Тел. 062/14-12-322 (28526)

Много нам недостајеш.

Издајем једнособан намештен стан и собе за ученике, некоришћено.Тел.064/372-6862(28557)

Издајем једнособан намештен стан у згради на Пионирском тргу, цг, ктв, интернет, телефон. Телефон 063/81-45391(28589)

Продајем стан од 56 м2 цг, лифт, други спрат, улица Зеленгорска. Цена по договору. Тел.063/87-47-419(28541)

Дана 22.08.2012. године наврша­ вају се три тужне године од када ниси са нама. Време пролази али бол и

Издајем једнособан намештен стан у центру града .Тел.063/787-2-633(28561)

Твоји најмилији (28572) Соба за ученице, близу Саборне цркве, ул. Хомољска, посебан улаз, цг, ктв. Тел. 065/841-46-82 Издајем стан у Београду, насеље Шумице, ул. Војислава Илића, 2. спрат, 44 кв, намештен, цг, клима, тел. Тел. 063/7752-742 (28147) Издајем намештен стан 45 м2 изнад “Финдоместик банке” , цг, клима. Тел.063/1725-069(28525) Стан за ученице у центру, цг, тел, повољно.Тел.064/42-48-939(28527) Издајем конфоран трособан стан за ученице, са засебним улазом,цг, ктв, Хајдук Вељкова број 58.Телефон: 012/221-550 и 063/70-45-251(28529) Издајем стан у кући, две собе, кухиња и купатило, Карађорђева 6. Тел.012/214041(28530)

НА ПРОДАЈУ

Издајем потпуно намештен стан веома повољна цена и посебно две собе за ученице Тел.063/623-433(28558)

Издајем двособан конфоран, опремљен стан у улици Милоша Обилића 65, код ресторана”Оаза”.Тел : 064/68-313-14(28600)

Издајем гарсоњеру у центру града , комплетно опремљену , Трг Радомира Вујовића. Тел.524-499(28562)

Издајем стан намештен са цг, кабловска 90 м2 у центру града у Пожаревцу. Тел: 012/541-330, 061/1666-486, 061/24-00696(28601)

Стан за издавање – намештен. Информације на тел.066/037-337 и 063/8929-853(28565) Стан за ученице код Високе школе Тел.061/11-63-748(28568) Издајем двособан стан код аутобуске станице Тел.064/1741883(28570) Издајем стан ученицама или самицама у Косовској 4. Тел. 012/543-490 и 069/543-4900 (28574) Издају се намештене гарсоњере у Книћаниновој улици бр. 6 у Пожаревцу за ученике, самце са цг,кабловском телевизијом.Тел.012/226-188,065/3003855 и 065/3003860(28576) Издајем засебно намештену кућу ученицима, Топличина 76, Пожаревац. Тел. 064/873-4008 и 012/555-051

храстова врата лучна 226 х 113cm двокрилна

Издајем намештен стан за ученике-е или брачни пар улицаКосовска 55/15 преко пута Гимназије.Тел.061/21-80-758(28579)

храстов двокрилни прозор са капцима 179 х 143cm

Издајем намештену гарсоњеру за једну ученицу 100евра са трошковима .Тел.060/524-2575(28580)

гвоздена решеткаста двокрилна врата 225 х153cm

Издајем намештену собу са употребом купатила и посебним улазом. Тел.012/211910 и 061/11-54-832(28585)

судопера очувана

Издајем собу за ученике (топлификација) Моб.064/172-40-36(28434)

панел радијатор нов 120cm

У Београду издајем двособан стан у улици Мехмеда Соколовића 22 у близини Вуковог споменика.Тел.063/880-75-20 и 060/3308-056(28592)

Тел.012/541-320 и 063/374-877 (28430)

Издајем нов, намештен стан на Врачару-

Издајем собе за ученике са употребом заједничких просторија Ужичка 22/1 Пожаревац .Тел.012/512-504 и 062/223-204(28603) Издајем намештен стан од 40м2 у улБратства Јединства 41, цг, ктв и вода урачунато у цену од 150евра.,само струја посебно се плаћа Тел.064-19-19-529(28607)

ОДГУШЕЊЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ -о  дгушење канализације

Продајем стан 31 м2 –четврти спрат у строгом центру града код парка., веома повољно.Тел.012/550-027(28569) Продајем једноипособан стан са намештајем , 43 м2, цг, приземље, Книнска улица 33.000 евра.Тел.060/0530563(28586) Продајем двособан стан 67 м2 Ђура , други спрат и стан 40 м2 ново, поткровље у Босанској улици има лифт.Тел.061/1637238(28586) Продајем четворособан стан 100 м2 ул.Топличина иза медицинска школе , полунамештен 4.спрат, лифт нема, 750еура/м2. Тел.064/4899950(28586) Супер стан, 53 кв, стара градња, цг, центар. Тел. 063/88-05-839 (28613) На продају стан 45 м2 у Забели повољно. Тел.061/26-64-139(28612) Издајем намештену собу за ученицу-ка цг, Зеленгорска 76/31.Тел.226-758 и 066/96311-85(28611) Издајем намештен стан код Медицине рада , први спрат.Тел.060/341-50-80(28610)

машинским путем

КУЋЕ ИЗДАВАЊЕ

-и  спирање цеви високим притиском - с нимање и инспекција цеви специјалним камерама Тел. 063/323-070 и 064/323-5099 www.vodovodikanalizacija.com (20859) Потребна ученица, стан строги центар са парним грејањем.Контакт телефон:064/50-49-700(28619) СТАНОВИ ПРОДАЈА Продајем стан у Петровцу у центру, други спрат, цг. Тел. 063/287-880

Издаје се кућа у улици Цане Бабовића 63 I део. Тел.012/221-900и 063/8557-538(28520) Бесплатно издајем кућу за становање искључиво жени самици пензионерки, у Пожаревцу. Тел.063/88-39-399(28538) Издаје се кућа (100м2) у близини Више школе, комплет намештена, градско грејање.Тел.064/4466-588(28566) ПОВОЉНО! Намештена кућа у центру града са цг, ктв, интернетом,телефоном, за ученике, студенте, самце.Тел.012/524-773 и 064/22-45-832(28516) Издајем полунамештену кућу посебан улаз и собу за самце , повољно. Тел.064/2638-019(28605) Издаје се део куће са посебним улазом. Тел.065/643-1322(28615)


28

RE^ NARODA, УТОРАК 21. АВГУСТ 2012. ГОДИНЕ

Građevinski materijal - Sve na jednom mestu - Najniže cene

HIDROIZOLACIJA

• TER PAPIR • BITUMEN • BITULIT • POLIAZBITOL • KONDORIN

www.termodom.rs

office@termodom.rs

GIPS PLOČE sa pratećim materijalom

AKRILNE FASADE • ALAT ZA MAJSTORE • KROVNI PROZORI • ČAMOVA GRAĐA • STAKLENE PRIZME • OGREV: BRIKETI I DRVO • I JOŠ MNOGO TOGA...

• 9,5mm • 12,5mm • LAMINATI • MINERALNI PLAFONI

Продајем кућу, 60 кв, са плацем од 12 ари, одмах усељива, ул. Филипа Вишњића 121. Тел. 064/854-0765 (28197) Кућа на продају, 360 кв, помоћни објекат 70 кв, улица Војске Југославије бр. 54, цена по договору или замена за стан уз доплату. Тел. 062/445-127 и 063/8038-014 (28534) Повољно продајем или мењам за стан кућу са 10 ари плаца улица Цане Бабовићдруги део.Тел.064/3994828 (28543) Продајем кућу стара градња са 4,5 ари плаца цена повољна и по договору ул.М.Обилића бр.18 Пожаревац Тел.012/530-042 (28555) КУЋЕ ПРОДАЈА Продајем кућу 60 кв + 26 кв гаража, стара градња, на плацу од 14 ари, струја, вода, телефон, легализована, Мајаковског 7. Тел. 012/7220-421 (28331)

Продајем повољно кућу 220 м2 са 4 стамбене јединице са посебним улазом, топлификација 2,65 ара центар или мењам уз доплату.Тел.069/50-10-315(28416) Издајем стан двема студенткињама од 01.09.2012.године у центру Београда (угао Крунске –Кумановске) клима, цг, кабловска, телефон.Тел.063/352-840 (28374) Продајем кућу, 108 кв и плац 7 ари, у ул. Моравској бр. 9, Пожаревац (код ОШ ,,В. Караџић”). Тел. 012/556-048 (28332) Хитно и повољно кућа у Пожаревцу на продају, 1 хектар земље и саднице лијандера, ул. Хајдук Вељкова 184/А. Тел. 012/751-0732 и 060/6040-041 (28262)

Продајем кућу 75 м2, стара и нова градња, на 2 ара плаца, центар Пожаревца. Тел.066/27-29-33 и 064/20-69-551(160) и 012/550-804 Продајем кућу 70 м2 са 3 ара плаца, одмах усељива , плац 1/1, улица Љубе Степића 70.Тел.061/1310400(28567) Продајем кућу 80 м/2 до плоче, 21 ар плац на заобилазници Пожаревац Салаковац Крављи До, поред асвалта, хитно.Цена 8.000 евра. Тел. 063/700-90-75 (28584)

Продајем кућу 140 м2 на 5 ари плаца на Костолачком путу близу стоваришта “Енмон” Тел.064/069-69-79(28604) Прoдajeм кућу у Зaбeли, прeкo путa „Glass service“. 80кв, 6 aри плaцa, ЦГ. Ближe инфoрмaциje нa www.takovonekretnine.co.rs. Teл. 064/102-67-96 и 064 957 91 57 Повољно кућа на продају близу болнице. Тел.012/526-343, 063/220-165, 063/7358410(28616)

Uštedite novac, uštedite vreme PITAJTE NAS ZA SAVET...

Купујем повољно неколико ари воћњака на периферији града, као и комбиновани замрзивач-фрижидер (вертикални) Тел. 063/87-16-372 (28573) Уступам гробницу на Старом пожаревачком гробљу парцела 5са 7 места обложена мермером у три нивоа.Тел.064/007-0433(28594) Продајем француски лежај са јоги душецима, ноћним сточићима и комодом,очувано, повољно.Тел.064/2112662 (28602) Продајем: шатор за 2 особе у кутији, корпу за комби разне марке, мотор за отварање гаражних врата ново, 2x ролетне за прозоре нове, 140x 140.Тел:012/552-198 и 062/11-9258(28618) ЛОКАЛИ ПРОДАЈА На продају локал од 27 м2 у улици Симе Симића 3 новоградња, клима, цг, мокри чвор.Моб.066/21-30-26(24667) Продајем прозоре “Словенија лес” димензије 1.40 x1.20 м и храстова врата 1.10 x 2.05 м .Цена по договору. Тел.012/210-402 и 012/532-465 (28523)

Продајем локал у тржном центру “ЕКОН” у Пожаревцу 30 м2, могућа замена за стан или кућу у околини, повољно. Тел.012/241-909 и 061/292-69-20 и 060/0241909(28559) ЛОКАЛИ ИЗДАВАЊЕ Издајем локал 70 м2 улица Лоле Рибара угао Ђурђа Бранковића.Контакт телефон: 012/258-156 и 064/428-0637 (28466)

РАЗНО

Повољно – издаје се магацински и пословни простор у Пожаревцу 200,400и 1000 м2.Тел. 063/32-95-02 и 012/211280(28564)

Потребна кућа или викендица на Дунаву. Тел.064/828-92-56 (28408)

Продајем некоришћен котао на чврсто гориво (трајно жарећи), 42 клв, ручне израде, са 2 коморе позади. Тел. 063/81-01-621 и 012/554-297 звати после 15H

Издајем локал 40 м2 улица Чеде Васовића 38 код школе Краљ Александар у Пожаревцу. Тел.063/247-668 (28540)

Продајем кућу у Тел.036/612-347(28524)

Откуп празних алуминијумских ненагорелих лименки. Тел. 065/448-1915 (28142)

На продају недовршена кућа (П+ Пк) од 150 м2 у улици Змај Јовиној бр.58 у Пожаревцу 7,5 ари Тел.063/875-30-98,012/88-2325 и 063/37-38-60(28414)

Врњачкој

бањи.

TERMOIZOLACIJA

MINERALNA VUNA 5cm VUNIZOL 5cm STIROPOR AF 5cm STAKLENA MREŽICA XPS STIRODUR TAROLIT PLOČE-ALU FOLIJE Tel: 012/531 824 Petrovački put bb, POŽAREVAC

ПЛАЦЕВИ Продајем плац од 10 ари, код ,,Југопетрол”-ове пумпе, београдски пут, Љубичево. Тел. 062/8697-588 (28302) Плац 20 ари погодан за градњу у Хајдук Вељковој улици.Тел. 064/828-92-56 (28408) Плац у центру Пожаревца на ексклузивној локацији Тел. 064/828-92-56 (28408)

АГЕНЦИЈА ЗА ПРОМЕТ НЕКРЕТНИНА

ТАКОВО

Светосавска 26 Пожаревац На продају четворособан стан 100+20 м2 на 4. спрату у центру Пожаревца. Цена 80.000 евра. Слике можете погледати на нашем сајту.

тел. 012/510-515 website www.takovonekretnine.co.rs

Продајем плац 5 ара ул.Вртларска иза семенарског центра. Тел.065/67-555-37(28571) Продајем плац 8 ари близу центра града. Тел.064/1222-883(28571) Пожаревац хитно продајем 5 ари плаца код Мадоне, договор. Тел.069/2105-469 (28614) АУТОМОБИЛИ Продајем ауто ЈУГО СКАЛА 55 производња 2007. регистрован до марта 2013. Тел.064/4863373 (28548) Продајем Југо 45, ‘93. годиште, солидно стање. Тел. 012/221-581. Звати после 15h. НЕВАЖЕЋА ДОКУМЕНТА

Издајем новоопремљени простор погодан за локал или стан за две ученице, две студенткиње или две раднице.Засебан улаз и топлификација.Тел.012/7-226-950(28547)

Оглашавам неважећим сведочанство О.Ш. Дуде Јовић у Жабарима школске 1999/2000. године на име Јевтић Ђорђе из Жабара.

Издајем локале приземље 30м2, 130 евра месечно, сутерен 50м2, 50евра/мес., стан једнособан 30 м2 Лоле Рибара 57.Тел.064/1512-110 и 012/7224-478(28595)

Оглашавам неважећим радну књижицу издату у СО Пожаревац на име Младеновић Милица из Пожаревца.(28556)

Локал у центру издајем близу зелене пијаце цг, излог до улице. Тел.063/8253401 и 062/499191(28606) Издајем локал у улБратства Јединства 41 од 40 м2 цена 150 евра. Тел. 064/19-19-529 (28607)

Оглашавам неважећим радну књижицу издату у СО Пожаревац на име Крајић Дејан из Пожаревца(28560) Оглашавам неважећим сведочанство О. Ш. ”Дуде Јовић“ у Жабарима издато шк. 1991/92. године на име Биљана МијуцићЈефтић из Миријева.


RE^ NARODA, УТОРАК 21. АВГУСТ 2012. ГОДИНЕ

29

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Одељење за урбанизам и грађевинске послове У складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка и 24/11) и члана 60-73 Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената („Службени гласник РС“, бр. 31/10, 69/10 и 16/11) оглашава

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ГЕНЕРАЛНОГ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА ПОЖАРЕВЦА

Нацрт Генералног урбанистичког плана Пожаревца обухватаја територију Пожаревца, површине 5474 ха. Генерални урбанистичког плана се доноси као стратешки развојни план, са општим елементима просторног развоја. Јавни увид одржаће се у трајању од 30 дана, почев од 21.08.2012. године, закључно са 20.09.2012. године. Нацрт Генералног урбанистичког плана Пожаревца биће изложен на јавни увид сваког радног дана од 10 до 14 часова у холу првог спрата зграде Градске управе града Пожаревца, где се налазе просторије Одељења за урбанизам и грађевинске послове. Јавна презентација Нацрта Генералног урбанистичког плана Пожаревца биће одржана дана 05.09.2012. године са почетком у 10 часова у сали број 11 зграде Градске управе града Пожаревца. Сва заинтересована правна и физичка лица могу да поднесу примедбе на изложени Нацрт Генералног урбанистичког плана Пожаревца у току трајања јавног увида, искључиво у писаном облику на писарници Градске управе града Пожаревца. Јавна седница Комисије за планове града Пожаревца, на којој ће бити разматране достављене примедбе током јавног увида, биће одржана, дана 09.10.2012. године, са почетком у 10 сати у сали број 11 Градске управе града Пожаревца. Ближе информације можете добити у канцеларији број 137 Градске управе града Пожаревца, телефон број 539647.

POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA PD AVALA AD iz Požarevca pristupa rekonstrukciji krova na restoranu ,,TULBA“ u Požarevcu, u ul. Koste Stamenkovića bb. POZIVAJU SE zainteresovana lica i preduzeća da dostave ponude u vezi rekonstrukcije na adresu PD AVALA AD POŽAREVAC, ul. Lenjinova broj 3. Razgledanje krova objekta restorana ,,TULBA“ je moguće svakog dana. Rok za dostavljanje ponuda je 10 dana od dana objavljivanja. Kontakt telefon je 060 763 5555 i 012/ 539 330. Generalni direktor Željko Motić

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), као и на основу члана 145. Закона о општем управном поступку («Службени лист СРЈ» број 33/97, 31/01) даје следеће

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештава се заинтересована јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта „СРМЕКС“ д.о.о. из Петровца на Млави, ул. Пауља Матејића бр. 6 поднео Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине, Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја пројекта експлоатације кречњака као техничког грађевинског камена у лежишту “ГЛАВИЦА“, код Крепољина, на делу к.п. бр. 28 К.О. Горњак, на територији општине Жагубица. Координате преломних тачака експлоатационог поља приказане су у табели: Тачка 1 2 3 4

X 4 902 283 4 902 438 4 902 301 4 902 145

Y 7 544 916 7 545 109 7 545 220 7 545 065

У складу са чланом 3. став 1. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 69/2005), увид у садржину предметне Студије се може извршити у просторијама Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине, Омладинских бригада 1, Нови Београд, канцеларија 653, сваког радног дана од 11-14 часова, у року од 20 дана од дана oбјављивања овог обавештења. Заинтересована јавност и заинтересовани органи и организације могу да изврше увид у садржину предметне Студије сваког радног дана и у просторијама општине Жагубица, у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења. У складу са чланом 4. став 2. и са чланом 6. горе поменутог правилника, примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину се подносе у писаном облику и достављају Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине, ул. Омладинских бригада 1, Нови Београд. У складу са чланом 20. став 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09) и са чланом 5. горе поменутог правилника, дана 14.09.2012. године са почетком у 12 часова, биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије у просторијама општине Жагубица.


30

RE^ NARODA, УТОРАК 21. АВГУСТ 2012. ГОДИНЕ

ФУДБАЛ –МЛАДИ РАДНИК ПОДСТИЧЕ МЛАДЕ

ОСАМ НОВИХ СТИПЕНДИСТА

Пожаревљани на Купу Србије у акватлону на Борском језеру

ЗЛАТО МИЛОШУ ИВКОВИЋУ

Десеторо такмичара триатлон клуба “Пожаревац” учествовало је 5. августа на Купу Србије у акватлону одржаном на Борском језеру. У трци на 100 метара пливања и 500 метара трчања, златну медаљу у сениорској конкуренцији освојио је Милош Ивковић. Јуниор, Марко Десимировић награђен је сребром. У трци на дистанци од 1.000 метара пливања и 5 километара трчања, сениорка Ана Стојановић

ФУДБАЛ – КОНФЕРЕНЦИЈА МФЛ „ДУНАВ“

Стипендисти са руководством клуба

Настављајући процес ослањања на сопствени играчки кадар ,у просторијама Младог радника на Вашаришту председник клуба Вељко Албуновић потписао је са осморицом омладинаца уговоре о

стипендирању. Иначе, сви ови омладинци годишта 1992, 93 и 94, су потекли из школе фудбала пожаревачког српсколигаша која је водећа у граду и Браничевском округу.Уговоре су

заузела је друго место, док је Вања Рајчић трећа у категорији јуниорки. Слободан Миладиновић је први у категорији старијих ветерана. Међу такмичарима који су се борили за престижно место у овој дисциплини су и сениори Никола Ненадовић, Немања Кнежевић и Саша Симјановић, као и јуниори Филип Бранковић и Алекса Јанковић. Слободан Бане Миладиновић

потписали:Стефан Ђуричић, Душан Павловић, Никола Ђорђевић, Милан Живадиновић, Милорад Косић, Владан Лилић, Мирољуб Продановић и Милош Спасојевић. Текст и фото:Раде .Сандић

ФУДБАЛ – М Ф Л „МЛАВА“

СУСЕДСКИ ДУЕЛ У КЛЕНОВНИКУ

ДЕРБИ ИМЕЊАКА У СТАМНИЦИ

У Петровцу на Млави одржана је Конференција клубова МФЛ „Млава“ коју води ФС БО. За председника Конференције изабран је Александар Миловановић (Трговачки, Петровац). Комесари су Горан Милановић из Петровца (за суђење) и Титан Пејић из Жабара ( за такмичење). У сезони 2012/13. играће 16 клубова из општина: Петровац, Жагубица,

Жабари и Мало Црниће. Клубови су жребом добили следеће бројеве: 1.Рудар (Стамница), 2. Задругар (Табановац), 3. Будућност (Везичево), 4. Драгош (Орешковица), 5. Омладинац (Бусур), 6.Крилаш (Ћовдин), 7.Младост (Породин), 8.Раднички (Кнежица), 9.Будућност (Аљудово), 10.Хомоље (Осаница), 11.Полет (Александровац), 12.Трговачки (Петровац), 13.Омлади-

нац (Старчево), 14.Рудар (Крепољин). Првенство почиње 25/26. августа када се у првом колу састају- Стамница: Рудар – Рудар (К), Табановац: Задругар – Омладинац (С), Везичево: Будућност – Трговачки, Орешковица: Драгош – Полет, Бусур: Омладинац – Хомоље, Ћовдин: Крилаш – Будућност (А), Породин: Младост – Раднички. Р.Сандић

ФУДБАЛ – СЛОГА И ВГСК ЗАМЕНИЛИ МЕСТА

ВЕЛИКОГРАДИШТАНЦИ У ЗОНИ

Мада су опстали у Зони „Дунав“ фудбалери Слоге из Дрмна су одустали од даљег такмичења у овом рангу из финансијских разлога.Тако је непосредно пред старт првенства ВГСК из Великог Градишта као другопласирани тим из првенства 2011/12 у

Браничевској окружној лиги постао зонаш,док се клуб из Дрмна укључио уместо њих у такмичење које води ФС БО. Иначе, ВГСК је ранијих година био зонаш,па је овај изненадни скок у виши ранг за Великоградиштанце нова

прилика и нови изазов да квалитетним играма са добрим екипама што успешније представљају своју општину и град јер имају добре услове за овај ранг такмичења. Р.Сандић

ФУДБАЛ – ПРВА ЛИГА – ЖЕНЕ

ЛАКА ПОБЕДА ФАВОРИТА

zz МАШИНАЦ – ПОЖАРЕВАЦ 3:0 (2:0) Ниш – Стадион: Делијски вис. Гледалаца: 150. Судија: Тамара Павловић (Чачак) 7. Стрелци: Булатовић у 15, Е.Смиљковић у 40. и Станковић у 80. минуту. МАШИНАЦ: Стојаковић -, Костић 7,5, Ђорђевић 7 (Лазаревић-), Димитријевић 7, М.Смиљковић 7, Ристић 7, Стевановић 7, Е.Смиљковић 7,5 (Васиљевић-), Николић 7, Лилић 7 (Марковић-), Булатовић 7,5 (Станковић-). ПОЖАРЕВАЦ: Мијаиловић 6, Виријевић 6, Митровић 5,5, Радишић

5,5 (Јевремовић 5,5), Стојадиновић 6, Вечерина 5, В.Илић 5 (Т.Илић-), Ђуричић 5, Трајковић 5, Вуковић 6, Ђаловић 6. Играчица утакмице: Слађана Булатовић (Машинац). Машинац је био фаворит и то потврдио сигурном победом на Делијском вису у Нишу. Девојке тренера Стојана Јовановића су се трудиле, али домаће играчице, непрестаном офанзивом опасно су угрожавале гол Мијаиловићеве. Од десет идеалних шанси, три су претворене у голове.

Сусрет је решен још у првом делу, када су Слађана Булатовић и Емилија Крстић дале голове, да би десет минута пре краја и Мима Станковић постигла трећи погодак. Пожаревљанке после ремија са БСК-ом из Борче и овог пораза у Нишу, мораће да се сконцентришу и у недељу у трећем првенственом колу на Вашаришту победе Нивес из Књажевца. Р.Сандић

М.Николајевић, С.Павловић и З. Демић

У Пожаревцу је одржана Конференција клубова МФЛ „Дунав“ коју води ФС Браничевског округа. За председника Конференције једногласно је изабран Мирољуб Николајевић из Кленовника. Комесари су Зоран Демић из Кучева (за суђење) и Слободан Павловић из Великог Градишта (за такмичење). У сезони 2012/13, играће 16 клубова из општина Велико Градиште, Пожаревац, Голубац и Кучево, који су добили, вољом жреба, следеће такмичарске бројеве:1. Житковица, 2.Полет (Волуја),

ФУДБАЛ – БРАНИЧЕВСКА ЛИГА

ДОБАР СТАРТ „ЕКСПРЕСА“

zz ЖЕЛЕЗНИЧАР – ПЕТАР ДОБРЊАЦ 3:0 ( 2:0 ) Стадион иза ложионице. Гледалаца: 100. Судија: Горан Стокић (Бикиње) 7. Стрелци: Ђорђевић у 8. (из једанаестерца) и 66. и Гостојић у 39. минуту за Железничар. Жути картон: Панчић (Железничар).

ФУДБАЛ – СРПСКА ЛИГА „ЗАПАД“

Избегнут тежи пораз Слоге

zz ГФК ЈАСЕНИЦА 1911 – СЛОГА 2:0 ( 2:0) СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА: Градски стадион. Гледалаца: 500. Судија: Марко Срећковић (Крагујевац) 7. Стрелци: Туфегџић у 14. и Вићентијевић у 42. минуту. Жути картони: С.Павловић, Антић, Радуновић и Радовановић (ГФК Јасеница 1911). Стојановић (Слога). ГФК ЈАСЕНИЦА 1911: Тацковић 7, Антић 8, Радуновић 7, Петровић 7 (Радовановић.),

Илић 7,5, Јокић 7, С.Павловић 7,5, Туфегџић 8, Келечевић 8 (Н.Павловић-), Вићентијевић 8, Поповић 7 (Миловановић-). СЛОГА: Вранић 7, Ракић 6,5, Стојаковић 7, Радојковић 7, Стевић 7, Богићевић 6,5, Ивковић 6 (Ђурић 6), Стојановић 6, Ђорђевић 6 (Николов 6,5), Марјановић 6, Ракићевић 6 (Панић-). Играч утакмице: Туфегџић

(ГФК Јасеница 1911). Петровчани нису успели да изненаде Паланчане и евентуално узму бод. Брзо вођство домаћина већ у 14. минуту је био мали шок. Могао је Ракићевић да изједначи у 33.минуту, али лопта је прохујала крај стативе голмана Тацковића. Три минута пре одмора Вићентијевић на пас Келечевића, постиже други гол за Јасеницу и то сигурно вођство од 2:0 очувано

3. Јединство (Љубиње) 4.Басарац (Мишљеновац), 5. Јединство (Дубока), 6. Борац (Кленовник), 7.Слога (Ћириковац), 8. Десине, 9. Напредак (Бубушинац), 10. Дунавац (Петка), 11. Ђердап (Голубац), 12. Винце, 13. РСК (Раброво), 14. Дунавац (Кисиљево). Првенство почиње 25/26. августа, а у првом колу састају се: Житковица – Дунавац (К), Полет – РСК, Јединство (Љ) – Винце, Басарац – Ђердап, Јединство (Д) - Дунавац (П), Борац – Напредак, Слога – Десине. Р.Сандић

је до краја сусрета. Голман Слоге, Вранић се у наставку истакао са пар добрих одбрана, тако да је избегнут тежи пораз. Идуће недеље на стадиону Слоге у Петровцу на Млави гостује Шумадија из Аранђеловца и тај сусрет се игра преподне, почетак је у 11 часова. Р.Сандић

ЖЕЛЕЗНИЧАР: Алексић 7, Спасојевић 7, Ивковић 7 (Рајић 7), Петковић 7, Митровић 7, Панчић 7, Гостојић 7,5, М.Ђорђевић 7,5, Н.Ђорђевић 8 (Нем.Николић-), Богдановић 7, Јовановић 7 (Ник. Николић-). ПЕТАР ДОБРЊАЦ: Љ.Јоксић 6, Радосављевић 6, Г.Петровић 6 (М.Јоксић), Мартиновић 6, (Антић 6), Стојковић 6, Илић 6, Зечевић 6, Ђоровић 6, В.Петровић 6, Томић 6 (Савић-), Н.Петровић 6. Играч утакмице: Ненад Ђорђевић (Железничар). Пре почетка сусрета минутом ћутања одата је пошта трагично погинулом играчу Железничара, Петру Цвејићу (21). Гости из Добрња су се часно борили, али Пожаревљани су били бољи и заслужено победили, најављујући добром игром на старту да ће бити најозбиљнији кандидати за лидерску позицију. Р.Сандић


RE^ NARODA, УТОРАК 21. АВГУСТ 2012. ГОДИНЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ РАДИША ДРАГОЈЕВИЋ О СПОРТУ

СПОРТИСТИ - ПОНОС ГРАДА НА МЛАВИ

У Петровцу на Млави спорт има другу традицију, а у последње време доживљава велики процват захваљујући вредним спортским радницима, као и великој помоћи коју има од стране локалне самоуправе. Први човек општине, Радиша Драгојевић је стари спортски радник, заљубљеник у спорт, који активно прати сва спортска догађања не само у седишту општине већ и у свим сеоским насељима. -Фудбал је у нашем крају водећи спорт. Имамо 37 клубова. Сва села, има их 33, имају своје фудбалске клубове, понегде чак и два. Петровац, поред „Слоге“ има и ФК „Трговачки“. Нормално да се највише средстава из буџета општине издваја за те клубове. Знатна средства усмеравамо и ка другим спортовима и клубовима. Тим новцем углавном се покрива такмичарски део и наравно улаже у објекте, каже Драгојевић. Хала спортова „Драгутин Томашевић“ је увек пуна, а клубови који у њој тренирају, имају запажене резултате. -Мали спортови раде у савременој Спортској хали. Имамо два женска рукометна клуба. Вредни су и рукометаши, затим кошаркашки, одбојкашки и клубови борилачких вештина. Рукометашице су оствариле пласман у Прву лигу група „Исток.“

ставити, јер је то наш спорт број један, обзиром на масовност и квалитет. „Слога“ је фудбалски колек-

Радиша Драгојевић

тив од традиције и увек је у жижи јавности. -„Слога“ већ шесту годину узастопно игра у Српској лиги „Запад“ и време је да кренемо даље. Наредене 2013. године наш клуб слави 80 година постојања и рада. Тај јубилеј нас покреће да размишљамо о вишем рангу. Наравно, није императив да будемо први баш ове сезоне, али у некој ближој перспективи, то је реално очекивати. У том правцу вршимо реконструкцију стадио-

Драгутин Томашевић

Први олимпијци Краљевине Србије на летњим ОИ 1912. године у Стокхолму били су Душан Милошевић, трећи у квалификационој групи на 100 метара и маратонац Драгутин Томашевић, који је заузео 37.место.Томашевић је рођен у Бистирици код Петровца на Млави 20. априла 1890. а умро октобра 1915. од последица рањавања у Првом светском рату. Био је десетоструки победник маратонске трке Обреновац-Београд. У знак сећања на првог учесника Олимпијских игара из Србије у Петровцу на Млави сваке године одржава се „Меморијална трка Драгутин Томашевић“ на деоници (БистрицаПетровац) дужине 10.450 m. под покровитељством СО Петровац на Млави и Олимпијског комитета Србије. Реорганизацијом, и рукометаши су ушли у више такмичење. Полажемо велике спортске наде у оба ова колектива. У обавези смо да и те спортове пропратимо и подржавамо зато што достојно репрезентују наш град и саму општину.Уредили смо 25 терена у општини за мале спортове као и два тениска терена у самом граду. Фудбал, наравно нећемо запо-

на поред Млаве.Терен је реновиран, предстоје радови на трибинама и управној згради и предузимамо све што је неопходно по пропозицијама за такмичење у вишем рангу. На српсколигашком „Западу“ главну реч у предстојећем првенству водиће клубови из Пожаревца, Костолца и Петровца на Млави.

На “Мини макси” купу за жене у Старчеву

Тријумф Београђана

Пети по реду женски „Мини-макси“ куп у малом фудбалу, у организацији локалног ФК „Омладинац“ и МЗ Старчево и под покровитељством општине Петровац на Млави, одигран је на игралишту малих спортова у Старчеву. Учешће је узело 7 женских екипа: „Калемегдан“ из Београда, Пожаревац 1 и 2, Панчево 1 и 2, „Слатке Мале“ из Буровца и домаћи „Омладинац“, са укупно 80 девојака. Прво место освојила је екипа београдског „Калемегдана“

која је у финалу победила другопласирану екипу „Пожаревац 1“ са 2:0 , док је на трећем месту екипа „Панчево 1“. За најбољег голмана проглашена је Наталија Живанов, за најбољег играча Петра Алексић, обе из београдске екипе „Калемегдан“, а титулу најбољег стрелца понела је Марија Вуковић из екипе „Панчево 1“. Првопласираној екипи награду је уручио заменик председника општине Драгољуб Милосављевић.

-„Слога“ је у задње три сезоне била међу водећима.У јесењем делу увек је међу прве четири екипе, што говори о квалитету који поседујемо. Прошле сезоне костолачки „Рудар“ је водио битку за сам врх, па то исто очекујемо и ове. „Млади радник“ је као повратник, после неуспеха у Супер лиги и Првој лиги Србије, фаворит број један и свакако има амбиције да се врати тамо где је и био. Ова три клуба из нашег округа водиће у сваком случају главну реч на „Западу“ и кројити пласман на табели. Ко ће бити првак, то је тешко у овом тренутку рећи Петровац на Млави се поноси Драгутином Томашевићем, нашим првим олимпијцем. -Драгутин Томашевић је пре сто година, носио српску заставу на свечаном отварању Олимпијаде у главном граду Шведске, Стокхолму, као што је то припала част на летњим Олимпијским играма у Лондону Новаку Ђоковићу. Те далеке 1912. године Србија је први пут наступила на Играма. По Томашевићу носи име наша Спортска хала. Установили смо и „Меморијалну атлетску трку Драгутин Томашевић“ која се организује већ осам година, а заједно са Олимпијским комитетом Србије, у оквиру Спортске хале, отворили смо и опремили олимпијску спортску собу. Нашем олимпијцу у част подигли смо и спомен обележје у центру града. Спортисти и клубови у граду поред Млаве се уважавају, уживају широку подршку локалне самоуправе и донатора. -Управо тако, локална самоуправа стоји иза петровачког спорта и пружа максималну подршку, али помажу и појединци и предузетници као спонзори, што је од значаја, мада верујем да могу и више што се очекује у наредном периоду. Чињеница је да су клубови и спортисти Петровца на Млави понос наших грађана и зато ће и убудуће имати нашу пуну подршку, обећава председник Општине Радиша Драгојевић. Раде Сандић

31

У ТК “Пожаревац”

АВГУСТ У ЗНАКУ УСПЕХА

На теренима Тениског клуба ла турнира и освојио 3. место. У “Пожаревац” током августа ни- конкуренцији девојчица најбоља жу се спортски догађаји. Најпре је била Андријана Стоиљковић из је почетком месеца одржано От- ТК ‘’РАДНИЧКИ’’ из Крагујевца. ворено првенство Пожаревца за У финалу је играла са Емилијом дечаке и девојчице до 14 година Јанићијевић, која је освојила друго на коме је најпре, кроз квалификације, а затим и у главном турниру учествовало скоро стотинак најбољих младих тенисера из Србије. Такмичари ТК ‘’Пожаревац’’ постигли су запажене резултате, поготову Александар Јоцић и Богдан Ђорђевић, који су ушли у 8 најбољих, али, нажалост нису успели да се пробију у полуфинале. У самој завршниЛазар Марјановић, тренер Милан ци виђен је изузетно Марковић, Александар Јоцић, Никола Младеновић и Лука Стефановић добар тенис, а главни фаворити потврдили су квалитет тако да је у мушкој место. До четвртфинала су стигле конкуренцији победио Александомаће играчице Тамара Перић и дар Недељковић из ТК ‘’СПЕНС’’ Анђела Стојиљковић. из Новог Сада, први носилац Ипак, највећи успех од на турниру, док је друго место оснивања Клуба постигли су освојио Алекса Петровић из ТК млади тенисери у категорији до ‘’ГАЗЕЛА’’ из Београда, 4. носилац. 16 година који су учествовали на Полуфиналисти су Константин екипном првенству Србије до 16 Кировски и Михајло Недић из Бегодина. Екипа коју је предводио ограда. најуспешнији тенисер из ПожаревКод девојчица победник је Исица, Лазар Марјановић уз Александора Живковић из “Црвене звездра Јоцића, Николу Младеновића де”, која је потврдила улогу 1. нои Луку Стефановића, постигла је сиоца, док је друго место освојила изузетан успех. После победа над Адина Гуцуљ из ТК ‘’ПОЛЕТ’’ из екипом вршњака из Панчева у 1. Вршца, иначе, други носилац на колу (резултат 4:0), они су успештурниру. Најбољи резултат од но наставили и избацили из даљег домаћих такмичарки постигла је такмичења најбоље рангирану Тамара Перић, која је ушла у осмиекипу тениске академије ‘’ЕЛИТ’’ ну финала. из Новог Сада, која је сматраПротеклог викенда настављене на фаворитом и тиме остварили су борбе на теренима ТК на највећи екипни успех у историји којима је одржан турнир треће клуба. категорије, такође за такмичаре и У полуфиналу су играли протакмичарке до 14 година. Најбољи тив тенисера београдског ‘’ПАРу мушкој конкуренцији су СтеТИЗАНА’’, нажалост, у кључним фан Драгељевић из ТК ‘’ВРШАЦ’’, тренуцима, пресудило је далеко освојио 1. место и Илија Травивеће искуство противника тако ца из Београда, који је поражен у да су Пожаревљани, после велике финалу. Такмичар ТК ‘’ПОЖАРЕборбе, заустављени у полуфиналу. ВАЦ’’ Урош Весић имао је одличан П.П. наступ, јер је дошао до полуфина-

ФУДБАЛ – ФС БО ДОБРО ПРОФИТИРАО НА НИВОУ ФС РЗС И ФСС

БРОЈНЕ ФУНКЦИЈЕ БРАНИЧЕВЦИМА

Фудбалска сезона пред нама у знаку је великих фудбалских признања људима из ФС Браничевског округа.То свакако није случајност. -Рад и само рад су допринели да нам као никада до сада ФСС и ФС РЗС укажу поверење на руководећим местима. Имамо довољно квалитетних фудбалских посленика који могу да одговоре свим повереним задацима. Сви ти људи су се годинама доказивали по клубовима и лигама из пожаревачког краја, ФСРЗС и ФСС. Наравно, то је и велика обавеза да се предано ради и даље. Имамо знање, искуство и квалитет, што ће и те како користити у даљем развоју фудбалског спорта у Србији.-каже генерални секретар Драгиша Јовановић. Што се одговорних функција тиче Бранко Стојаковић (Пожаревац) члан је ИО ФСС и потпредседник ФС РЗС, Мирослав

Живадиновић (Петровац) члан је ИО ФС РЗС, Љубиша Станојловић (Дубравица) обавља функцију потпредседника Комисије за женски фудбал при ФСС док је Зоран Демић (Кучево) у Комисији за финансије ФСС. Мирољуб Николајевић (Кленовник) члан је привременог органа тренерске организације ФСС, а Небојши Благојевићу из Костолца поверен је мандат делегата у Супер и Првој лиге. Истовремено Емил Јанковић из Пожаревца делегат је у Првој лиги за жене. Рецимо и то да је Драгиша Јовановић (Пожаревац), комесар за такмичења у оквиру Српске лиге „Запад“, а да су делегати у овој лиги Драган Стојадиновић (Петка), Мирољуб Николајевић (Кленовник), Бранислав Вујичић и Драган Вукановић (Пожаревац). Горан Милановић (Петровац) је посматрач. У зони „Дунав“, Весна

Ђорђевић (Жабари) је председница Конференције клубова, Мирослав Лукић (Велико Градиште) је дисциплински судија, Зоран Јанковић (Жабари), члан другостепене комисије ФС РЗС за правна питања, Миодраг Милетић (Петровац), члан Комисије за правна питања, Зоран Демић (Кучево), председник Комисије за финансијски надзор, а Дејан Тошић (Жагубица), члан Надзорног одбора ФС РЗС. Ако се овом списку додају и имена бројних судија и делегата из Браничевског округа, онда је очигледно да је заступљеност фудбалских људи из ФС БО у ФС РЗС и ФСС као никада до сада, што представља нови подстицај за све њих на даљем унапређењу и афирмацији овог спорта у Браничевском округу и Србији. Р.Сандић


32

RE^ NARODA, УТОРАК 21. АВГУСТ 2012. ГОДИНЕ

recnaroda21082012  

rec naroda, nedeljnik branicevskog okruga

recnaroda21082012  

rec naroda, nedeljnik branicevskog okruga

Advertisement