Page 1

1

RE^ NARODA, УТОРАК 18. ДЕЦЕМБАР 2012. ГОДИНЕ

l ГОДИНА LXVII БРОЈ 3244 l УТОРАК 18. ДЕЦЕМБАР 2012. l ПОЖАРЕВАЦ l ЦЕНА 30 ДИНАРА l

У Термоелектрани «Костолац Б»

Стране 2. и 3.

ЗАВРШЕНА РЕВИТАЛИЗАЦИЈА БЛОКА «Б2» Град Пожаревац

Од прошле недеље

Нова власт у Малом Црнићу Стр. 7. Завршница пројекта “Партнерством кроз децентрализацију”

Да ли је обезвређено право на избор? Стр. 11. У Браничевском округу

Још нема грипа

Странa 5.

ПО ТРЕЋИ ПУТ ЛИДЕР ХУМАНОСТИ

Стр. 9.

Из Завода за јавно здравље Пожаревац

Вода микробиолошки исправна Стр. 9.

У новогодишњем двоброју «Реч народа» који излази 27. децембра два поклона читаоцима Специјални додатак и календар


2

RE^ NARODA, УТОРАК 18. ДЕЦЕМБАР 2012. ГОДИНЕ

У ТЕРМОЕЛЕКТРАНИ „КОСТОЛАЦ Б“ ЗАВРШЕНА РЕВИТАЛИЗАЦИЈА БЛОКА „Б2“

Јачи за 7,4 милиона

zzПремијер Ивица Дачић: „Костолац оправдао поверење“ У Привредном друштву „Термоелектране и копови Костолац“ финализована је инвестиција од 90 милиона евра, којом је ревитализован блок „Б2” термоелектране у Дрмну и створени услови за, између осталог, експлоатацију до максималних капацитета и дужи радни век. Финансирање пројекта је делом извршено из кредитног аранжмана са кинеском „Ексим банком“, у износу од 64 милиона долара. Тим поводом је на овом костолачком блоку, 11. децембра, директор ПД „ТЕ-КО Костолац“ Драган Јовановић, дочекао председника Владе РС, Ивицу Дачића, специјалног саветника премијера за енергети-

„Задовољан сам резултатима постигнутим у Привредном друштву „ТЕ-КО Костолац“ и мислим да можемо да урадимо нову фазу пројекта и да изградимо блок „Б3“. Подсећам да је наш први заједнички пројекат из области енергетике са НР Кином покренут у Костолцу, и реализују га заједно кинеска компанија „ЦМЕК“ и наша Електропривреда Србије. Задовољан сам што је све завршено у овој години, имајући у виду потребе електроенергетског система. На обавезу поштовања рокова за реализацију друге фазе ревитализације упозорио сам још на почетку радова, али су они из оправданих разлога по-

„Костолац има све“ „У Костолцу имамо свеугаљ који може да се открије и експлоатише, преносну мрежу са ХЕ „Ђердап“, расхладну воду, средства на која можемо да рачунамо, и, као кључни ресурс, људе који ће знати то да изведу“, рекао је др Марковић. Реализација овог пројекта, како је рекао председник Управног одбора ЕПС-а, др Аца Марковић, значајна је за електроенергетски систем Србије, јер је додатно повећан

ПРЕДСЕДНИК ВЛАДЕ РС, ИВИЦА ДАЧИЋ

„Држава је уз Костолац“

Председник Владе Републике Србије, Ивица Дачић најавио је да ће држава пружити подршку да се у наредном периоду у Костолцу изгради нова електрана, први нови објекат у електропривреди Србије после више од две деценије. Истакао је значај привредне сарадње са НР Кином, јер је део овог значајног пројекта ревитализације блока „Б2“ финансиран средствима из кинеског кредитног аранжмана. Он је навео да ће се сарадња два пријатељска народа даље унапређивати, а посебно у области енергетике, која постаје велика шанса за интензивирање привредних односа ових држава. „Морам да истакнем да је Термоелектрана „Костолац“ после прве фазе ревитализације оборила све рекорде у производњи електричне енергије. Систему ЕПС-а испоручено је прошле године 6,2 милијарде киловат-часова електричне енергије, што је најбољи доказ квалитета изведених радова и важности једног оваквог система као што је ТЕ „Костолац““, истакао је премијер Србије.

ку, проф. др Петра Шкундрића и председника Управног одбора Електропривреде Ср­ бије, др Ацу Марковића, са бројним сарадницима из самог врха надлежних министарстава, ЕПС-а, костолачке компаније, представникe Браничевског управног округа, на челу са начелником Гораном Петровићем, као и представнике локалне самоуправе, предвођене градоначелником Пожа­ ревца, Миомиром Или­ ћем. Још извеснији нови блок Председник Владе РС, Ивица Дачић позвао је Електропривреду Србије и Министарство енергетике РС, да се што пре створе сви потребни услови за почетак градње новог термоенергетског блока, и додао: ИЗДАЈЕ:

НИПД “Реч народа” А.Д. Пожаревац, Таковска 5 Извршни директор:

Драган Миленковић ВД главног и одговорног уредника:

Светлана Евковски

мерени. Желимо да наставимо сарадњу са кинеским партнерима и да наставимо преговоре за реализацију друге фазе. Она ће омогућити реализацију пакет пројеката који чине проширење капацитета Површинског копа „Дрмно“ и изградња новог блока „Б3“ од 350 мегавата. „Подсећам и на то да Република Србија са Народном Републиком Кином има споразум о стратешком партнерству, као и на то да је Србија једна од земаља која има спремне пројекте којима се може доћи до средстава, која је Кина кандидовала за земље Централне и Источне Европе. Тако да очекујемо да поводом тога, под преференцијалним условима, што пре дође до потписивања уговора и реализације истих, поручио је Дачић. Коректура:

Лела Ликар Редакција: Андријана Максимовић,

Лела Ликар, Татјана РоквићСтојковић, Дарко Динић, Милена Перишић, Драган Наумовић, Љубиша Настасијевић, Ивана Вукановић

Драган Јовановић

капацитет на почетку зимске сезоне, када због ниских температура потрошња струје расте: „Одајем признање конзор­ цијуму који је изводио радове, запосленима у Електропривреди Србије и другим стручњацима што је тај рок испоштован, а било је много напора да се сва неопходна опрема угради. Сада имамо један стабилан блок, који ће наредних година успешно производити и преко 2,5 милијарде киловат-часова. Одлука пословодства ЕПС-а из новембра, да се помери рок завршетка радова за 9. децембар, због квалитетнијег завршетка ремонта и стварања услова да блок у дужем периоду ради стабилно са снагом од близу 360 мегавата, била је исправна“, истакао је др Марковић и додао: „Сада, завршетком блока „Б2“ у „ТЕНТ Б“, пре месец дана, добили смо нових стабилних преко 20 милиона киловатчасова, а од данас ћемо имати и нових 7,4 милиона килоПрипрема за штампу и графички дизајн:

Златан Младеновић - Shaggy Фоторепортер:

Дејан Марјановић e-mail:

recnaroda@yahoo.com

Ивица Дачић

ват-сати електричне енергије у Костолцу. То ће омогућити додатну сигурност снабдевања потрошача, а битно је истаћи да су и депоније угља снабдевене довољно за потребе термоелектрана. Осим развоја дистрибутивне мреже, квалитета снабдевања потрошача, преносне мреже, коју држи Електромрежа Србије, производње угља на нашим коповима, која мора да буде сваке године на нивоу од 36 милиона тона, на овој локацији можемо најбрже да направимо нови блок и да повећамо производњу угља са девет на 12 милиона тона годишње“. Директор ПД „ТЕ-КО Костолац“, Драган Јовановић је том приликом детаљније говорио о значају овог пројекта за костолачку компанију: „Вишегодишња експлоа­та­ ција блока „Б2“ карактерисана је великим бројем непланских застоја, релативно ниским степеном техничке ефикасности и ниским коефицијентом искоришћења снаге. Због свега тога, од 2007. године смо

ушли у пројекте са пољском фирмом „Алстом“ са намером да дефинишемо које су то тачке недостатака на које треба реаговати и иза тога смо израдили Студију оправданости са Идејним пројектом. После студије оправданости Машински факултет из Београда је израдио и конкурсну документацију за посао који је предвиђен Идејним пројектом. Након тога је „Електропривреда Србије“ својим плановима и одлукама Управног одбора дефинисала изворе

Др Аца Марковић

финансирања и начин и динамику извођења ових радова. Идејни пројекат се састојао из више делова и он је дефинисао радове на котловском постројењу, радове на пароводима и цевоводима, на турбогенераторском постројењу, на мерењу и регулацији, на електроенергетском делу и на електрофилтерском постројењу. Остварени су и циљеви пројекта, који су омогућили

ДИРЕКТОР КОСТОЛАЧКЕ КОМПАНИЈЕ, ДРАГАН ЈОВАНОВИЋ

„До вишемилионског раста прихода“

„Почетни ефекат ревитализације блока „Б2“ јесте нових 66 мегавата електричне снаге. На годишњем нивоу планирамо да то буде ангажовање од седам хиљада сати годишње, са продужењем на 150.000 сати радног века. Очекујемо да годишњи бенефит само од пораста годишње снаге, по садашњим трансферним економским односима у ЕПС-у, за Костолац буде пораст прихода од 13 милиона евра, а за ЕПС ће то бити на нивоу цене која се обезбеђује на прагу дистрибуција“, истакао је Драган Јовановић, наводећи да су у току интензивне припреме за реализацију друге фазе кредитног аранжмана са НР Кином, из које се планира изградња новог енергертског блока, снаге 350 мегавата, а неопходна је, као што је то било и до сада, подршка државе.

website:

http//:www.recnaroda.co.rs

Текући рачун:

105-52460-80 АИК БАНКА Штампа:

Штампарија “Борба” Београд, Косовска 26

Телефони

Гл. и одг. уредник: 012/222-086 Редакција: 012/226-165 Директор: 012/532-309 Маркетинг - огласи: 012/221-580 Факс: 012/225-295 ISSN 00-34-1142


RE^ NARODA, УТОРАК 18. ДЕЦЕМБАР 2012. ГОДИНЕ

киловат-сати

и страних предузећа. На радилишту су 1. априла 2012. године започети послови на демонтажи старог електрофилтерског постројења. Монтажа скела и скидање оплате, изолације, а касније и уклањање постројења оставило је највећи утисак. Радилиште је припремљено од складишта опреме, која је уграђивана до складишта де-

3

и паровода замењене. Ове године по први пут се радило на модернизацији сепаратора. У питању је значајан пројекат за ту активност, где ће се добити повећање капацитета млинова и боље сагоревање у ложишту. Поред сепаратора, радило се и на модернизацији млинова за повећање капацитета. Пројекат је радио немачки „Хитачи“, из-

Добар старт ревитализованог блока Јовановић, Дачић, др Марковић, проф. др Шкундрић и Живић

стварање продукције котла од 1.040 тона на сат и рад блока на максималној снази од близу 360 мегавата, затим обезбеђење рада блока у наредних 150.000 сати, довођење распложивости на ниво савремених блокова у свету, скраћење трајања планских застоја, повећање

2010. године и завршена 26. фебруара 2011. Најважнији послови који су урађени у првом делу су капитални ремонт турбоагрегата, у извођењу пољске компаније „Алстом“, у укупној вредности, са свим испорукама опреме и радовима, око 23

Представници округа и локалне самоуправе

енергетске ефикасности и усаглашавање са савременим стандардима заштите животне средине.“ Успех у две фазе Због обимности радова и времена потребног за припрему, послови на ремонту блока „Б2“ у Термоелектрани „Костолац Б“ подељени су у два дела. Прва фаза почела је 1. јуна

милиона евра, затим радови на котловском и електроенергетском делу постројења које је изводио конзорцијум домаћих фирми на челу са „Енергопројект Ентел“-ом. Остале чланице конзорцијума су „Гоша Монтажа“, „Темоелектро Ентел“, Институт „Михајло Пупин“, Институт „Никола Тесла“ „Изопрогрес“ и „Феромонт“. Вредност из-

“Смене због немара према грађанима“

„Сви који не обављају своје задатке биће смењени“, рекао је премијер Ивица Дачић у Костолцу, приликом обиласка ревитализованог блока „Б2“ у Термоелектрани „Костолац Б“. Указујући на проблеме због неочишћених путева од снега, због чега је и закаснио на догађај у Костолцу, премијер је истакао да нема места толеранцији за грешке које су последица немара и запитао: „Докле ће нас изненађивати снег у децембру“. На питање да ли се најављене смене односе и на министра саобраћаја, Дачић је одговорио да је то упућено свим министрима који не раде свој посао, јер нема оправдања уколико грађани испаштају због нечијег немара.

ведених радова од стране конзорцијума је 20 милиона евра, као и реконструкција система управљања блоком у извођењу Института „Михајло Пупин“, у вредности од 6 милиона евра. Укупно је у први део капиталног ремонта до сада уложено око 50 милиона евра. Због уградње модернизованог система управљања треба очекивати стабилнији рад блока уз бољу могућност регулисања технолошког процеса. У пробном раду блока, који је почео 26. фебруара 2011. године, термогенератор је показао веома добре резултате и максималну производњу од скоро 355 мегавата. Ипак, због стања у коме се налазило котловско постројење и цевни систем, снага блока је те године била 350 мегавата, што је допринело обарању свих рекорда у производњи електричне енергије у Костолцу. Систему ЕПС-а испоручене су чак

Блок „Б2“ у Термоелектрани „Костолац Б“, 10. децембра, у 11 сати и 42 минута, синхронизован је на мрежу „Електропривреде Србије“, чиме је после 17 месеци завршена друга фаза ревитализације. На њој је радило близу 3.500 радника, а уграђено је више од 2.280 тона опреме и материјала. У ревитализацију блока „Б2“, којом је урађен значајан део посла на термоенергетици, електрофилтерском постројењу и самом котлу, укупно је уложено више од 90 милиона евра. Исти послови биће урађени и на блоку „Б1“, 2014. године.

монтиране опреме, транспортних путева, манипулативног обезбеђења градилишта. На делу турбогенераторског постројења, генерални ремонт је изведен 2010-11. године, тако

ПРЕДСЕДНИК УО ЕПС-А, ДР АЦА МАРКОВИЋ

„Није поднет захтев за повећање цене“

Председник УО ЕПС-а, др Аца Марковић, приликом посете Костолцу, на питање новинара о евентуалном поскупљењу струје, рекао је да ће то зависити од економског стања у земљи, али да ЕПС није поднео предлог Агенцији за енергeтику за повећање цене. Нагласио је да ЕПС није саопштио да ће почетком године доћи до поскупљења, и додао: „Уколико буде било потребно, Агенцији за енергетику ћемо се обратити за поскупљење, мада такав предлог није поднет, иако би била потребна нова цена електричне енергије. Свакако, пратимо економску ситуацију у земљи. Иначе, ниске температуре су ових дана довеле до повећања потрошње струје за чак педесет посто, односно, са 80 на око 120 гигавата. И, како ствари стоје, за сада нема потребе за увозом.“

На термокоманди тек синхронизованог ревитализованог блока „Б 2“

6,2 милијарде киловат- сати струје. У завршници ревитали­ зација блока „Б2“ у Термоелектрани „Костолац Б“ на градилишту се налазило око 700 радника из неколико домаћих

раду делова за млинове и саме сепараторе урадила је фирма „Минел-котлоградња“. Монтирано је укупно осам млинова, чиме су завршени послова на модернизацији млинова и се-

да је сада урађено само текуће одржавање, углавном послови ревизије, прегледи из текућег рада. Највећи део и обим посла односио се на котловско постројење, где су велике количине материјала цевовода

паратора. Значајна операција у овом објекту је замена електрофилтера. Уклањање старе опреме је изискивало изузетно прецизну организацију рада на радилишту, с обзиром на то да су у висинским нивоима радиле различите екипе извођача. Практично је план радова сваке екипе прецизно дневно прављен како се не би угрозили радници на нижим нивоима. Све то је успорило радове на демонтажи опреме и избиљно забринуо руководство ПД „ТЕКО Костолац“, с обзиром на то да су рокови завршетка радова били везани за 1. новембар, када је требало да почне синхронизација блока. Ипак, дошло је до померања рока и коначан датум, који је одобрен и од стране ЕПС-а, остао је 9. децембар. А. М.


4

RE^ NARODA, УТОРАК 18. ДЕЦЕМБАР 2012. ГОДИНЕ

САОПШТЕЊE ОКРУЖНОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

АНГАЖОВАНА СВА МЕХАНИЗАЦИЈА

Снег и лед на путевима, карактерисали су почетак минуле седмице и у Браничевском округу. Саопштењем за јавност и мерама за ефикасније деловање одговорних служби у зимским условима, огласио се Окружни штаб за ванредне ситуације Браничевског управног округа у коме се, поред осталог наводи: - ПЗП „Пожаревац“ се налази у IV степену приправности, што значи да је ангажована сва расположива механизација: 13 камиона са зимском опремом, 5 утоварних средстава и два грејдера и иста се налази на терену 24 часа. Сви магистрални путеви на територији Браничевског управног округа су проходни, као и регионални путеви осим регионалног пута: - Р 108 Берање- Средњево, - Р 108а Чешљева БараМакце, - Р 108 Тополовник – Рам. Због проблема на путном правцу Чешљева Бара-Макце додатно је ангажована и механизација ЈКП из Великог Градишта. На овом правцу ветер ствара велике снежне наносе и у таквим условима веома је тешко овај правац одржавати проходним. Снабдевање електричном енергијом је уредно, у овом периоду дешавали су се испади само на нисконапонској мрежи са прекидима у снабдевању крајњих потрошача струјом од 50-80 минута. Све екипе су у

стању приправности и на терену. За предстојећи период Електроморава Пожаревац је формирала додатне мобилне екипе које ће бити ангажоване по потреби. Снабдевање животним намирницама на територији округа је уредно. Врши се редовна контрола квалитета воде за пиће, као и намирница животињског порекла. У Великом Градишту био је присутан проблем у снабдевању млеком из разлога што су добављачи из других општина. Црвени крст Пожаревац на седам пунктова у Пожаревцу и Костолцу врши дистрибуцију хране за социјално угрожена лица. Није примећена појава леда на водотоковима и ниво воде је у границама нормале. У граду Пожаревцу и Градској општини Костолац превасходно је вршено редовно одржавање улица првог и другог приоритета, а касније ја започето чишћење улица трећег приоритета, као и изношење снега из центра града у складу са Одлуком градског штаба за ванредне ситуације Пожаревац. Јавно комунално предузеће „Пожаревац“ ангажовало је сву расположиву механизацију и људство и организовало рад у три смене. Радило се на рашчишћавању прилаза и пешачких прелаза, као и чишћењу градских пијаца, гробља и јавних површина ис-

пред школа, вртића и здравствених установа. Присутан је проблем у изношењу смећа у вишим деловима града. ПУ Пожаревац саопштава да се саобраћај одвија отежано на свим путним правцима, нема већих саобраћајних несрећа нити несрећа са тежим последицама и упућује се апел грађанима да прилагоде брзину кретања возила условима на путевима. Штаб је донео следеће закључке и препоруке: 1. Да локалне самоуправе подигну степен приправности на највиши ниво у отклањању последица снежних падавина, 2. Да грађани, предузећа и установе ангажују сопствене капацитете на рашчишћавању површина испред својих објеката, као и скидање леденица са кровова где за то постоје могућности. 3. Донет је закључак о прихватању захтева Градског штаба за ванредне ситуације Пожаревца за додатним ангажовањем припадника Војске Србије ради чишћења површине испред градске болнице и као испомоћ хитним службама за превоз болесних суграђана (10 војника и два пицгауера). Штаб је у сталном заседању, редовно прати ситуацију на територији округа, наводи се у саопштењу команданта Окружног штаба за ванредне ситуације Горана С. Петровића.

У СОСИЈЕТЕ ЖЕНЕРАЛ БАНЦИ

КРЕДИТИ И КАРТИЦЕ БЕЗ КАМАТЕ

Током новогодишњих празника грађани купују више него уобичајено, а често и више него што би, у складу са кућним буџетом, требало. Како решити проблем несклада између празничних расхода и прихода у домаћинству, питање је за Александру Вукосављевић, менаџерку пожаревачке експозитуре Сосијете женерал банке. -У ово доба године заиста примећујемо да наши клијенти више троше, највише на основу коришћења дозвољене позајмице и кредитних картица, које им омогућавају да трошак отплаћују у више рата. Ове године, наша препорука клијентима за новогодишње празнике је Мастерата картица, која им омогућава да купују на рате без камате. Захваљујући овој функцији, Мастерата у великој мери замењује попу-

ларне чекове, али она је и много више од тога, јер за разлику од чекова, омогућава плаћање на рате не само у земљи, већ и у иностранству. Прва рата доспева на наплату тек након месец дана, а уколико клијент на рачуну, на дан доспећа рате нема потребан износ, та рата му се пребацује на револвинг отплату. Иако у тој опцији плаћа камату, неће ући у недозвољени минус, што је за клијента изузетно важно. Важно је напоменути и да клијент приликом куповине плаћа једнократну накнаду од 5 одсто потрошеног износа, која се такође отплаћује на рате, а да код партнера банке, на неколико стотина продајних места у Србији, не плаћа чак ни тај једнократни трошак, каже Александра Вукосављевић уз подсећање да ова банка нуди својим клијентима и друге

повољне производе. -Сосијете женерал банка је већ 35 година у Србији, а у Пожаревцу више од 20 година. Као банка са традицијом, познајемо грађане и њихове проблеме и спремни смо да им изађемо у сусрет. Један од примера је и тај што већ другу годину заредом одобравамо пензионерима кредит без камате у периоду године када су њихови трошкови повећани због набавке зимнице и енергената. Сваки пензионер који своја примања пребаци у нашу банку, до средине јануара, може да добије кредит од 30 хиљада динара на рок до 6 месеци, без камате и трошкова обраде, при чему ће кредит свакако отплатити до следеће сезоне, што је још једна од предности, каже наша саговорница. Р.Н.

И под снегом и ледом

ДА ЖИВОТ НОРМАЛНО ФУНКЦИОНИШЕ

Календарски зима нам стиже 21. децембра, а колико још прошле седмице она је показала своје право лице. Пао је први снег, дувала је кошава, сметови су поново запретили путевима ка Великом Градишту, понегде се догодила и ледена киша, гледали смо у врхове зграда да нам се не сруче леденице на главу, а било је и падања због несавесних суграђана који нису очистили снег испред својих кућа... Једини који су се искрено обрадовали снежној зими били су школарци. Основци због Снешка Белића и санкања, средњошколци због могућности увођења ванредне ситуације и обуставе наставе као прошле године. У последњем саопштењу Градског штаба за ванредне ситуације које смо добили до закључења овог издања листа наведено је да је путни правац према Великом Градишту поново проходан за саобраћај пошто су дежурне екипе успеле да уклоне две цистерне препречене између бензинске пумпе „Атлантик“ и скретања за Берање. Штаб и надаље упозорава да се на пут не креће без преке потребе, да се испред кућа, дворишта и објеката редовно чисте снежни наноси који се поново очекују наредних дана. Због леденица са кровова комуналној полицији дат је налог да обележи критична места и заштити пролазника. Предузеће за путеве „Пожаревац“

које је надлежно за одржавање републичких и магистралних путева, као и локалних путева и улица у Пожаревцу, Костолцу и околним селима, ангажовало је сву расположиву механизацију: девет утоварних средстава, 30 камиона, три грејдера и у четвртом је степену приправности. Ако затреба обезбедиће додатне машине од својих коопераната, поручује Жељко Луковић из ПЗП-а. У помоћ на рашчишћавању снага, као и прошле, и ове године укључили су се припадници Војске. Протеклих дана чистили су испред болнице, Дома здравља... -Проблем Пожаревца је у томе што има много уских улица па када се са стране паркирају возила, тешко је функционисање грејдера и машина за чишћење и одношење снега, каже градоначелник Пожаревца Миомир Илић и позива грађане, посебно оне у центру да возила користе само ако баш морају и тако допринесу растерећењу улица. У недељи за нама бележимо и реаговање Републичког штаба за ванредне ситуације које је упутио наредбу свим општинским, градским, окружним и покрајинском штабу да предузму све неопходне мере како не би дошло до застоја у саобраћају и како би живот у градовима и општинама нормално функционисао и у снежним и леденим условима. С.Е.

У ХОТЕЛУ „СТАНДАРД“ У КОСТОЛЦУ

“ЗЛАТНИЦИ” У НОВОГОДИШЊОЈ НОЋИ

Новогодишњи дочек и његова реприза прве вечери у Новој 2013. години, биће организовани у Хотелу „Стандард“ Костолац. Ново руководство, предвођено директором Војиславом Пеји­ћем, у освеженом амбијенту, позива Пожаревљане и Костолчане да 31. децембар, најлуђу, последњу ноћ у Старој години, проведу у незаборавној атмосфери, уз не-

ограничене количине пића, богат мени и разноврстан музички репертоар бенда „Златници“. Уз све то, цена је врло повољна, са могућношћу плаћања на три полумесечне рате, преко платног списка. Исто то, по двоструко нижој цени, уследиће и следеће вечери, 1. јануара 2013. године. А. М.


RE^ NARODA, УТОРАК 18. ДЕЦЕМБАР 2012. ГОДИНЕ

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ

5

На највећем годишњем окупљању градоначелника и председника општина Србије

ПО ТРЕЋИ ПУТ ЛИДЕР КОЈИМ ПУТЕМ ДО ХУМАНОСТИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ?

У 87 градова и општина у Србији, републички Институт за трансфузију крви, заједно са организацијама Црвеног крста, локалним самоуправама и меди­ јима, успешно реализује и промовише активности на пољу добровољног давалаштва крви.

добровољни даваоци крви. С тога је овогодишњи Дан добровољних давалаца, обележен под слоганом „Сваки добровољни давалац крви је херој“. Свако од вас је много пута до сада спасао некоме живот, помогао му у опоравку или да преброди тешку операцију. Ва-

Признање је у име Града Пожаревца примио градоначелник

На традиционалном нового­ дишњем скупу који је у част најхуманијих појединаца, компа­ нија, установа, градова и општина, организован протеклог петка у Скупштини града Београда, уручене су златне, сребрне и бронзане плакете. У име градоначелника Београда Драгана Ђиласа, госте је поздравио заменик секретара за здравство Александар Стефоски, истакавши да је за успешно функционисање трансфузиолошког система, првенствено неопходна људска солидарност, а затим и појединачна одговорност. -У средишту трансфузиолошког система налазе се искључиво

Вишеструки даваоци

Свечаној додели плакета присуствовао је и један број добровољних давалаца из Пожаревца међу којима и Миле Благојевић и Миле Стошић. Благојевић је до сада драгоцену течност дао више од 50 пута, и како каже, у акцијама ће учествовати и убудуће. Миле Стошић, чијом заслугом бар пет беба има своје мајке, учествовао је у више од 100 акција.

ша хуманост не значи пуно само појединцу, већ и целој заједници, нагласио је Стефоски. Заједно са својим партнерима, Институт за трансфузију крви

ректорка Института др Снежана Јовановић-Срзентић. Континуираним радом, број­ ним организованим акцијама и великим одзивом грађана, трећу годину за редом, титулу најхуманије средине у Србији, понео је Град Пожаревац. Зачетник пропагирања добро­ во­ љног давалаштва крви на територији Браничевског округа је Зоран Машковић. Иначе, данас Град Пожаревац има око 4.500 добровољних давалаца крви. Признање за најхуманију средину у 2012. години, примио је градоначелник Пожаревца Миомир Илић: -Ова награда се нашем граду додељује већ трећи. Овакав успех не би био могућ без армије добровољних давалаца крви и подршке Института за трансфузију крви Србије, Црвеног крста, пожаревачке Опште болнице... Такође, и представници пожаревачке локалне самоуправе, јавних предузећа и културних установа, редовно су, како промотери и учесници акција добровољног давања крви, тако и потписници донорских картица у Кампањи „Продужи живот“. Вероватно је и то разлог због чега је у Пожаревцу све већи број добровољних давалаца и донора органа, нагласио је Илић.

Летња и зимска кампања

Поред плакете за најхуманију средину која је, осим Граду Пожаревцу, уручена и Општини Нови Београд, на свечаности су додељена и признања за зимску и летњу кампању прикупљања крви. За резултате остварене у зимској кампањи, бронзана плакета уручена је Општини Кучево, сребрна Општини Голубац, а златна Општини Бољевац. За успешно организовану летњу кампању, бронзана плакета припала је Ивањици, сребрна Великом Градишту, а златна Великој Плани. Овом приликом уручена су и признања у категоријама: државних структура, приватних компанија, сеоских средина, факултета и високих школа струковних студија, гимназија и средњих стручних школа. Србије је и ове године остварио одличне резултате на пољу добровољног давалаштва крви. -Подсетићу да смо 14. новембра, на дан Светих врача, прикупили 513 јединица драгоцене течности. У последњих месец дана, пријављен је 161 добровољни давалац тромбоцита, неопходних пацијентима прикљученим на апарате, односно, свима онима код којих је обављена трансплантација или који су оболели од малигних болести крви... Пре две недеље је у сарадњи са Ургентним центром, у оквиру ове здравствене установе, обезбеђен још један пункт за давање крви, нагласила је ди-

Секретар пожаревачког Црвеног крста Бранислав Живуловић није крио задовољство додељеним признањем. -У свакој нашој акцији обезбеђене су довољне количине драгоцене течности, тако да у пожаревачкој Општој болници и београдским здравственим установама није долазило до отказивања операција. Црвени крст ће и даље уско сарађивати са републичким Институтом на плану добровољног давалаштва крви, јер су потребе за овом драгоценом течношћу, с обзиром на патологију болести савременог друштва, све веће, рекао је Живуловић. М. П.

ИЗ ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ У ПОЖАРЕВЦУ

ОБАВЕШТЕЊЕ

Поштовани грађани, молимо вас да за време новогодишњих и божићних празника не користите оружје, пиротехничка и друга средства којима можете угрозити вашу безбедност и безбедност других људи. Поводом наступајућих новогодишњих и божићних празника очекује се стављање у промет пиротехничких средстава (петарди, ракета, бакљи и др.) ван продавница оружја и муниције, као и специјализованих продавница пиротехнике тј. местима на којима продаја истих није дозвољена, па се грађани упозоравају да се употребом ових средстава може угрозити њихова безбедност, а посебно безбедност деце. У 2011.години поднете су две прекршајне пријаве због нелегалне продаје пиротехничких производа против продаваца, којом приликом је одузето 713 комада разних пиротехничких средстава (ракета, петарди...). Како бисмо безбедно, уз вашу помоћ, избегли нежељене последице и безбедно дочекали новогодишње и божићне празнике, уз најлепше жеље, честитамо вам предстојеће празнике.

У Београду је 12. децембра одржана 40. редовна Скупштина Сталне конференције градова и општина. Највеће годишње окупљање представника локалних самоуправа овога пута организовано је уз помоћ програма “Подршка локалним самоуправама у Србији у процесу ЕУ интеграција” који финансира Краљевина Шведска посредством Шведске агенције за међународни развој, а спроводи СКГО. Основна тема скупштине била је „Локална самоуправа у процесу приступања Србије Европској унији”. Осим представника градова и општина, у раду Скупштине учествовали су највиши представници државних органа, владиних и невладиних организација и институција, међународних организација, дипломатског кора, донаторских институција и других партнерских организација и програма. На отварању Скупштине присутнима се обратио Драган Ђилас, градоначелник Београда, а потом и Верица Калановић, министарка за регионални развој и локалну самоуправу. Она се у свом обраћању осврнула на неопходност сарадње градова и општина у Србији са њима сличним у Европској унији. У том процесу неопходно је првенствено спровести целовити процес децентрализације на свим нивоима.

Поред децентрализације, не­оп­­ход­на је и суштинска демократизација која измедју осталог подрзумева непосредан избор председника општина и градоначелника на локалним изборима, као и модернизацију Србије, која подразумева храбрије потезе у променама јавних политика које се рефлектују на живот обичног човека, рекла је Калановићева. Скупштини су, испред Града Пожаревца присуствовали градоначелник Миомир Илић и заменица градоначелника Вукица Васић. На отварању заседања, присутнима су се обратили и Венсан Дежер, амбасадор, шеф Делегације Европске уније у Републици Србији, Жан Данијел Рух, амбасадор Швајцарске Конфедерације у Републици Србији, Ерл Линцергер , заменик амбасадора САД у Републици Србији, Торгни Свенунгсон, саветник, представник Амбасаде Краљевине Шведске у Србији и Саша Пауновић, председник Сталне конференције градова и општина – Савеза градова и општина Србије. Истога дана у Центру “Сава”, у наставку Скупштине СКГО, одржана је Завршна коференција Програма МСП ИПА 2007. који финансира ЕУ. Реч је о партнерском програму Сталне конференције градова и општина и Програма Exchange 3.

НОВ ВИД КРЕДИТИРАЊА ГРАДСКИХ ИНВЕСТИЦИЈА

Обвезнице повољније од кредита

Обвезнице - један од начина инвестирања

Руководство Града Пожаревца на челу са градоначелником Миомиром Илићем протекле недеље је присуствовало презентацији Информационог меморандума Града за издавање дугорочних дужничких хартија од вредности, обвезница. Пожаревац је конкурисао и одобрен му је пакет техничке подршке у оквиру компоненте општинских финансија муниципалних обвезница кроз програм подршке општинама МСП ИПА 2007. Резултат је Информациони меморандум Града који може да послужи не само за прикупљање понуда већ и као документ који ће свим потенцијалним инвеститорима пружити информације о Граду. Муниципалне обвезнице су нов вид прикупљања средстава, према каматним стопама и роковима отплате, могу бити повољнији вид кредитирања од класичних кредита који се нуде у банкама. У овакав вид финансирања могу бити укључени и грађани који желе да учествују у финансирању капиталних инвестиција. Кроз муниципалне обвезнице већ су се финансирали

Нови Сад и Панчево. Нови Сад се задужио путем обвезница, а не кредита, и на тај начин уштедео више од три милиона евра. Обвезнице нуде могућност постављања услова од стране Града, а не прихватања већ готових услова тржишта. Град може понудити пројекат за финансирање, рокове и одређену каматну стопу, а затим се тражи одговарајући инвеститор. Једноставније, кроз издавање муниципалних обвезница Град је активни учесник на тржишту. -Такође, Град на овај начин може улазити и у партнерства као и у сарадњу са међународним финансијским институцијама као што су Светска банка и Амерички трезор. Обвезнице могу бити понуђене и грађанима који ће на тај начин финансирати развој локалне инфраструктуре, а уједно и штедети, сигурније и исплативије, рекао је између осталог Владимир Павловић, финансијски саветник МСП ИПА 2007. Т.Р.С.


6

RE^ NARODA, УТОРАК 18. ДЕЦЕМБАР 2012. ГОДИНЕ

ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ

Грејање добро, наплата отежана

Снег и ниске температуре већини су идиличне само уколико се посматрају из топлих домова. Од почетка грејне сезоне ЈП „Топлификација“ није имало већих проблема са испоруком топлотне енергије. Једнако битно је и то да се грејање у Пожаревцу не прекида ни током ноћи. И цене грејања исте су као протекле сезоне, а Пожаревац и даље спада у ред градова који имају најнижу цену грејања. И поред квалитетног грејања константан проблем је његова наплата. „Топлификацији“ се дугује од седамдесет до сто милиона динара, а ово је свакодневна тема на седницама Управног одбора предузећа. Седамдесет процената дужника су правна лица која су и највећи потрошачи. У просеку правна лица дугују од педесет до седамдесет милиона динара. Зоран Дубајић, помоћник директора за финансијска питања у ЈП „Топлификација“ каже да, ипак постоји релативно редовно измиривање обавеза од стране буџетских корисника као што су судови, тужилаштво, Полиција, Војска, Казнено-поправни завод за жене... -Тренутно је највећи проблем наплата из „Житостига“, предузећа које дугује 7,5 милиона динара. Шест милиона динара дугује и предузеће „Стиг“, а „Хидроградња и ерозија “ 3,3 милиона динара, каже Дубајић и додаје да ће код поменутих предузећа вероватно морати да се изврши принудна наплата судским путем, али да „Топлификација“ најпре шаље опомене. Ово јавно предузеће нуди и измиривање дуговања путем репрограма, које

На име судског предујма ово јавно предузеће је до сада платило око три милионa. И физичка лица могу репрограмирати своја дуговања уз обезбеђивање менице као инструмента плаћања. Пракса је показала да се дуговања подељена на шест до осам месеци најчешће измирују.

Прикључак на рате

Зоран Дубајић

се често примењује у ситуацијама код дуговања правних лица. Репрограмирање дуговања се врши путем уговора на шест до девет месеци, а „Топлификација“ је спремна да отпише део камате уколико се обавезе редовно измирују.

Тужба и искључење последње опције

„Топлификација“ је тужила око осам милиона правних лица, а ако је наплата редовним судским путем немогућа, или је предузеће у стечају, наплата се врши из стечајне масе. Ретка су, али постоје правна лица која су спремна да, када прође грејна сезона, плате део за грејање унапред. Дуг физичких лица износи око 35 милиона динара, а уз претходну опомену туже се они који три месеца не измирују рачуне. Просек неплаћених рачуна је између два и по и три месеца. ЈП „Топлификација“ је тужила око две и по хиљаде физичких лица.

Када се говори о ширењу мреже и новим прикључцима такође постоје погодности за плаћање. Грађани који прикључак за грејање уплате у целости добијају попуст од десет процената, а при плаћању на тромесечне рате, цена је фиксна. Уколико корисници прикључак желе да плате на више од три рате, цена се увећава за десет процената и дели бројем фиксиних рата. Дубајић каже да су у „Топли­ фикацији“ свесни тешке економске ситуације те се труде да нађу најбоље модусе за измиривање обавеза јер „Топлификација“ мора да измирује енергенте који стижу из Костолца. „Топлификација“ још увек није примењивала меру искључивања са система, што је могућност уколико се обавезе по репрограму не измирују редовно. До сада је таква наплата углавном извршавана активирањем менице. -Тужба и искључење са система су последње мере. Зато се трудимо да у сваком случају пронађемо решење, јер знамо да је веома тешко платити дуг када се обрачунају камате. Спремни смо да онима који на бази репрограма редовно плаћају дугове, отпишемо камату, објашњава Дубајић. Т.Р.С.

ЈЕДИНИЦА МЕРЕ

НАЧИН ПЛАЋАЊА

ЦЕНА

Стамбени простор - по мерењу

kWh

12 месеци

2.19 дин.

Стамбени простор - паушално

m3

12 месеци

12.69 дин.

Индивидуалне стамбене јединице паушално

kW

12 месеци

231.78 дин.

Пословни простор - по мерењу

kWh

6 месеци

4.39 дин.

Пословни простор - паушално

m3

6 месеци

58.57 дин.

КАТЕГОРИЈА

Индивидуалне стамбене јединице kW 6 месеци 927.08 дин. пословни простор - паушално   Цене су изражене без урачунатог ПДВ  и важе од 01.04.2012. године. У складу са Законом

цена се коригује сваке године преме пројектованом расту цена на мало производа и услуга за наступајућу годину по добијеној сагласности Оснивача - Скупштине града Пожаревца.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Попис пољопривреде на територији града Пожаревца продужен је до 31. децембра 2012. године. Позивају се домаћинства која се баве пољопривредном производњом, а која није обишао пописивач, да се пријаве Пописној комисији ради пописа. Грађани су дужни да се пријаве у радно време Градске управе Пожаревца на телефон 012/539–723, а после радног времена и у нерадним данима на број 012/539–664. Појединачни подаци прикупљени Пописом користе се искључиво у статистичке сврхе, а објављују се у збирном облику. Свако одбијање давања података или давање нетачних података повлачи прекршајну одговорност и новчану казну.

СТАЊЕ УСЕВА У БРАНИЧЕВСКОМ ОКРУГУ

Снег добар термо изолатор

Обимније снежне падавине које су протекле недеље захватиле Браничевски округ итекако ће погодовати озимим стрним усевима, који су ове јесени засејани на рекордних 40.000 хектара. У сетвеној структури, пшеница заузима најзначајније место, јер је засејана на око 31.500 хектара, што је за 5 одсто више од плана. - Пре ових снежних падавина, велики проценат површина под пшеницом био је у фази три стална листа, а само они усеви који су засејани у првом року сетве, односно првој декади октобра, налазили су се у припремној фази за период мировања. Ниске температуре као негативан фактор, посматрано са агрометеоролошког аспекта, нису од значаја у смислу оштећења озимих стрних жита, јер да би дошло

до оштећења пшенице потребно је да више од две недеље температуре буду ниже од минус 15 степени, што се у овом случају није десило. - Са друге стране, снежни покривач који је ових дана пао у висини од преко 15 центиметара је добар термо изолатор и штити пшеницу од негативног утицаја ниских температура. После отапања снега доћи ће до акумулирања влаге у земљишту, што је веома значајно за даљи развој озимих стрнина, јер je у јесењем периоду на подручју Браничевског округа пало свега 150 литара кише по метру квадратном, истиче самостални сручни сарадник за ратарство у Пољопривредној саветодавној и стручној служби “Пожаревац”, Јоргованка Влајковац. Д. Динић

АГРАРНИ ФОНД ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

СУБВЕНЦИЈАМА ПОДСТИЧЕ ГОВЕДАРСТВО

Аграрни фонд објавио је недавно јавни позив о додели средстава путем субвенција за унапређење говедарске про­ изводње на територији града за 2012. Протекле године у исто време објављени су конкурси за субвенцију јунади. -То се показало као пун погодак, каже Слађан Стевић, члан Градског већа и председник УО Аграрног фонда града. Прошле године када је Аграрни фонд расписао конкурс за доделу субвенција за товну јунад, Република још увек није субвенционисала тај део сточарске производње што је изазвало недоумице како код произвођача тако и код дела стручне јавности. -Ми смо се водили идејом да ћемо унапређењем сточарства унапредити комплетну пољопривредну производњу. Показало се да је потез Аграрног фонда био исправан јер је ове године Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Србије расписало конкурс и донело одлуку о субвенционисању товних јунади. Аграрни фонд је и ове године наставио са давањем субвенција како за товну јунад тако и за јунице. Многи пољопривредни произвођачи одустају од гајења јунади јер су цене кукуруза високе.Зато је сточарима потребна већа ратарска производња али и подстицај, каже Стевић. Један од разлога за распи­ сивање конкурса за доделу суб­

венција за товну јунад, јесте и покушај решавања проблема одласка младих људи са села. Уколико добију могућност да покрену сопствену производњу можда ће млади остати на својим огњиштима, каже Стевић и додаје да је планирано да се исплати десет хиљада динара по грлу. Конкурс траје још недељу да­на а од потребне документације не-

Трећи Сабор пољопривредника

Трећи Сабор пољоприв­ редника у Пожаревцу ове године одржава се 25. децембра у великој сали пожаревачког Центра за културу. - На Сабору ће бити додеље­ на признања за три најбоља по­љопривредна произвођача у овој години. Представници гене­ралног покровитеља «Пи­ онир» одржаће стручно преда­ вање а пољопривредници ће у пријатној атмосфери разме­ њивати искуства, завршава Стевић.

опходно је приложити потврду о регистрацији пољопривредног газдинства и фотокопију пасоша јунади које се налазе у тову. План Аграрног фонда за наредну годину биће презентован након усвајања буџета а Стевић очекује се да се са субвенцијама за јунице, овце и свиње као и за системе за наводњавање настави и у 2013. години. Ђино Јосић


RE^ NARODA, УТОРАК 18. ДЕЦЕМБАР 2012. ГОДИНЕ

7

У ОПШТИНИ МАЛО ЦРНИЋЕ

Формирана нова владајућа коалиција

На седници локалног парламента у Малом Црнићу одржаној 10. децембра дошло је до промене скуштинске већине, тако да сада владајућу коалицију чине 6 одборника Социјалистичке партије Србије, 5 одборника Српске напредне странке и по 3 одборника Нове Србије, Уједињених региона Србије и Уније за пољопривреду и предузетништво. За председника општине изабран је Драган Митић из Социјалистичке партије Србије, а за његовог заменика Горан Дачић, шеф одборничке групе Нове Србије. Такође, тајним гласањем је одлучено да председник Скупштине општине у наредном периоду буде Горанка Стевић из Српске напредне странке, а њена заменица Сашица Антонијевић – Вујић из Уједињених региона Србије. Смењени су досадашњи председник општине др Есидол Перић из Демократске странке, председник Скупштине општине Бојан Урошевић и заменик председника СО Томислав Стојићевић из Социјалистичке партије Србије. На седници је изабрано и ново Општинско веће у чијем саставу су: Момир Јанковић из Кобиља, Драган Ранковић из Куле, Радомир Станојевић из Смољинца, Драшко Ђорђевић из Малог Црнића, Велибор Митровић из Шапина, Радованче Станковић из Малог

Након избора на фунцију председника општине, Драган Митић се захвалио одборницима на указаном поверењу и нагласио да ће

Драган Митић

у будућем периоду бити потребно доста напора, слоге и јединства како би се постигли резултати које од власти очекују грађани општине Мало Црниће. – На изборима су нам дали поверење, пред нама су задаци и њихова очекивања и ми то морамо испунити, казао је Митић.

лим да сви заједно одлучујемо и да се договарамо о будућим одлукама и о развоју наше општине, рекла је Стевићева. На заседању које је трајало више од седам сати одборници су са 19 гласова за, усвојили буџет за наредну годину. Планирани текући приходи износе 304.153.064 динара, а када је расходни део у питању, највише пара издвојиће се за капиталне објекте, па ће тако у наредне три године значајна средства бити утрошена за наставак водоснабдевања насеља, изградњу савремених путева и улица. Такође, приступиће се припремној фази изградње система фекалне канализације, изради пројектне документације, а већ за две године почеће се и са реализацијом овог пројекта, који ће зависити не само од буџетских средстава, већ и од обезбеђивања пара од виших нивоа власти. У сваком случају,

ра више у односу на 2012. годину. Предлогом Закона о буџету Републике, општини Мало Црниће је припало 20.930.000 динара на-

Горанка Стевић

менских трансфера за редовно и повремено одржавање путева првог и другог реда, који су изузети из мреже државних путева.

Усвојен буџет за 2013. годину

Председник Скупштине општине Мало Црниће, Горанка Стевић је нагласила да ће се у свом раду искључиво водити интереси-

Председништво Скупштине општине Мало Црниће

Нова скупштинска већина

Градишта, Валентино Ољача из Божевца, Иван Ивић из Малог Црнића, Борислав Филиповић из Топонице, Зоран Обрадовић из Великог Села и Љубиша Јовић из Куле.

ма грађана, а не личним и интересима појединаца. – Права и дужности председника Скупштине извршаваћу у складу са Уставом Републике Србије, Законом и Статутом општине Мало Црниће. Же-

за све ове инвестиције неопходно је прикупити значајно више средстава од оних са којима располаже сам буџет општине, па ће њихова реализација зависити од помоћи Републике. Када је реч о приходима буџета, може се рећи да су за 18 милиона динара мањи од очекиваних текућих прихода буџета у текућој 2012. години. То је последица измена Закона о финансирању локалних самоуправа, којима су укинуте одређене таксе и накнаде, а и реалнијег планирања прихода по основу пореза на имовину. Ненаменски трансфери из буџета Републике износе 199.635.064 динара, што је за 11,8 милиона дина-

Тајним гласањем изабрано је ново општинско руководство

Остале приходе у укупном износу од 10.858.000 динара чине приходи месних заједница, учешће Министарства просвете у финансирању Предшколске установе и донације за одређене манифестације у организацији буџетских корисника.

Капиталне буџетске инвестиције

Усвојени су капитални буџетски издаци у наредне три фискалне године, а то су пројекат водоснабдевања грађана формирањем нових изворишта, изградњом примарне дистрибутивне мреже у насељима у износу

од 12,7 милиона динара у 2013. годину, а за 2014. и 2015. годину биће издвојено по 15 милиона динара. За изградњу путева и улица у наредној години планирана су издвајања од 8,5 милиона динара, у 2014. години 15 милиона и у 2015. години 20 милиона динара. За припремне фазе изградње канализације у 2014. и 2015. години планирано је да се укупно издвоји 25 милиона динара, док ће за социјалну заштиту у наредној години бити издвојено 6.293.000 динара. Трансфери виших нивоа власти по плану износе 33.191.000 динара, што је за близу 2 милиона динара више него што је то било у 2012. годину. Посебан акценат стављен је на капиталне трансфере

Разрешења и именовања

У наставку четврте седнице Скупштине општине Мало Црниће 12. децембра, након доношења Одлуке о измени и допуни Статута општине Мало Црниће, на дневном реду нашла су се кадровска решења. За директора Центра за социјални рад именована је Дијана Мирковић, фунцкију директора Библиотеке „Србољуб Митић“ обављаће Зорка Стојановић, док ће вршилац дужности директора Центра за културу бити Миодраг Драганче Марковић. Разрешени су директори Туристичке организације и Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“, као и управни и надзорни одбори поменутих установа. На овој седници одборник Демократске странке, Христивоје Јовановић се одрекао мандата у корист донедавног председника општине, др Есидола Перића. који износе 5.905.000 динара, што представља раст од 2,24 пута. Ова средства углавном су намењена расходима основних школа, за текуће расходе 18.034.000 динара и 3.995.000 динара за санацију објеката или набавку опреме, а за потребе Дома здравља за текуће расходе 6.934.000 динара и 1.950.000 динара за набавку медицинске опреме. Поред средстава издвојених за капиталне пројекте од 21,2 милиона динара у 2013. години, обезбеђена су средства и за израду потребних пројеката и пројектне документације у износу од 3 милиона динара, санацију домова културе 7 милиона динара, поправку локалних путева и улица 12 милиона динара, изградњу атарских путева 5 милиона динара, прибављање земљишта за проширење депоније, али и извесна средства за набавку неопходне опреме за потребе буџетских корисника. Одборници из редова Демократске странке и Демократске странке Србије нису присуствовали седници, а потврђени су мандати Слађани Никодијевић из Салаковца и Верољубу Арсићу из Шапина. Д. Динић


8

RE^ NARODA, УТОРАК 18. ДЕЦЕМБАР 2012. ГОДИНЕ

Основна школа „Краљ Александар Први“ – Краљевски дани

МЕСТО ЗНАЊА И РАЗУМЕВАЊА

Школа која носи име краља Александра током децембра обележила је јубилеј – Дан школе и 73 године постојања традиционалном манифестацијом „Краљевски дани“. У оквиру ових дана одржаване су разне приредбе, попут оне на страним језицима, духовно вече, интерактивни мултимедијални

Гости на свечаности

Химна школе

Најмлађи рецитатори

Млади музичари

Горан Сегер

програми, књижевно вече са Добрицом Ерићем и Недељком Попадићем, представљен је часопис „Ђачко срце“, као и етно певачко вече. Круна прославе свакако је била свечана академија у великој сали Центра за културу, одржана протеклог петка. Школа добар организатор и учесник такмичења Академија је отпочела химном школе коју су отпевали ученици, а присутнима, међу којима је била заменица градоначелника Вукица Васић, са сарадницима, потпредседник градске Скупштине Милић Јовановић, начелница Школске управе Весна Здравковић, директори пожаревачких основних и средњих школа, као и школа из Врања и Великог Градишта, представници јавних предузећа, полиције, цркве, родитељи и ученици, обратио се директор Горан Сегер. Сегер је искористио ову прилику да колегама и ученицима честита Дан школе и подсети на остварене резултате. - Годину која је за нама обележили су многобројни успеси наших ученика и наставника у савладавању васпитно-образовног процеса. Томе сведоче бројна признања ученика и наставника школе, од општинских до републичких такмичења. Ученици наше школе освојили су 129 првих, других и трећих места. Такве резултате остварила су 72 ученика и 34 наставника. Само на државним такмичењима школу је представљало 39 ученика. Осим на школским такмичењима, ученици школе и њихови наставници учествовали су и на разним другим такмичењима, књижевним и ликовним конкурсима, као и

Добитници признања

ваннаставним активностима, где су постигли запажене резултате. Као најзначајнија, навешћу само нека учешћа на републичким такмичењима, из осам наставних предмета, где је освојено треће место из физике, треће место из техничког образовања и два трећа места из биологије. Такође, треба подсетити на остварене резултате на завршном испиту, где су 133 ученика имали највиши број поена, рекао је, између осталог, Сегер. Он је подсетио да је у школи организовано Републичко такмичење из географије, те да га је школа врло успешно организовала. У друштву десет најбољих Министарство просвете и науке уврстило је школу „Краљ

Александар Први“ у педесет најбољих основних школа у Републици Србији, тачније школа је на деветом месту од укупно 1200 основних школа. Министар просвете др Жарко Обрадовић и заменик министра др Зоран Костић су првог дана нове школске године посетили школу, додао је директор школе у свом говору. Он је такође истакао да је урађено доста по питању безбедности ученика, а најновија је реализација пројекта „Зона 30“ око школе. - Доста се радило и на уређењу простора унутар школе, а сами наставници и техничко особље оплеменили су простор у коме раде. И простор око школе је уређиван, каже Сегер наглашавајући добру

сарадњу са локалном самоуправом и школским органима. – Посебно је значајно улагање у побољшање васпитно-образовног процеса, где су ових дана набављена савремена наставна учила и програми, како би се ученицима помогло да буду још бољи. Трудили смо се да својим радом ученицима понудимо нове садржаје и активности, како би подигли културни ниво живота деце. У том правцу смо имали манифестацију „Краљевски дани“, потом „Дан отворених врата“ за све будуће прваке, штампали свој часопис „Ђачко срце“, а посебно смо поносни на учешће у асоцијацији школа „Краљ Александар Први“, која јако добро функционише и остварује своје циљеве, каже

Сегер, истичући да школа има хомоген колектив који тимски ради на заједничком циљу – васпитању и образовању деце. Школа је, по Сегеровим речима, место знања, вештине, али и топлине и разумевања. Као и увек, ученици школе су богатим културно-уметничким програмом орасположили публику, а тачке су садржале рецитације најмлађих ученика, првака, музику, плес, глуму… све оно што ученици ове школе поседују као таленат и посебне вештине. Младост школе је украсила велику сцену, на задовољство свих присутних, а наставницима и сарадницима школе уручена су признања у знак захвалности за стални напредак образовног процеса. Л. Ликар


RE^ NARODA, УТОРАК 18. ДЕЦЕМБАР 2012. ГОДИНЕ

У ПОЖАРЕВЦУ

ЈОШ НЕМА ГРИПА

zzУ Браничевском и Подунавском округу није регистрован ни један случај грипа, али се 454 особа јавило лекарима са симптомима сличним грипу На територији Браничевског и Подунавског округа, до сада, није регистрован ни један случај сезонског грипа. Узорковањем четири бриса из грла и носа, након детаљног испитивања, у Институту “Торлак” је оцењено да су исти негативни на вирусе грипа. У Подунавском округу је из узетих брисева, изолован “рино” вирус, који указује на постојање вирусне инфекције, односно, кијавице, а не грипа. Протекле седмице, у Браничевском округу, од обољења сличних грипу оболела су 454 лица. Најбројнији су грађани од 30 до 64 године, којих има 130, док их следи узрасна група од 5 до 14 година, чак 117. У Подунавском округу, ситуација је мало другачија. На евиденцији оболелих код којих су се појавили симптоми слични грипу је 358, а најбројнија су деца узраста до 4 године. По речима начелнице Епидемиолошке службе у Заводу за јавно здравље, др Вере Јоковић-Костић, за сада, број регистрованих случајева није драстично повећан, тако да је епидемилошка ситуација стабилна. -Нема говора о неком већем броју оболелих, односно, епидемији. Повећан број грађана са симптомима сличним грипу, очекује се крајем фебруара, почетком марта. Грип може бити обољење са благом клиничком сликом, међутим, обзиром да постоји и облик

болести са тежим компликацијама и смртним исходом, грађани га морају схватити озбиљном заразном болешћу респираторног система. Најчешћа компликација коју може изазвати је запаљење плућа, напомиње др Јоковић-Костић. Као најефикаснију заштиту од сезонског грипа, лекари у Србији препоручују вакцинацију. У домове здравља у Браничевском и Подунавском округу, недавно је допремљено 13.110 вакцина. Од овог броја, 8.510 истих допремљено је домовима здравља у Браничевском округу, док је 4.600 вакцина транспортовано здравственим установама у Подунавском округу. Овогодишња вакцина је тровалентна, односно, садржи три типа вируса: А Х1 Н1, А Х3 Н2 и вирус Б. Она неће спречити да се особа разболи, али ће зато, уколико дође до појаве сезонског грипа, ублажити клиничку слику и смањити ризик од појаве компликација и фаталног исхода. Из ЗЗЈЗ напомињу да вакцину могу примити сви грађани, а најпре здравствени радници, новинари, дијабетичари, оболели од кардиоваскуларних болести, гојазне особе... -Домовима здравља у Пожаревцу и Костолцу допремљено је 2.955 вакцина против сезонског грипа. До сада је утрошена половина истих. Разлог због ког не влада неко претерано интересовање за вакцину, вероватно лежи у томе, што су до појаве првих снежних падавина, грађани често боравили на отвореном простору, у парку или У петровачкој општини на Чачалици. Надам се да ће се број заинтересованих за вакцинацију ускоро повећати. Вакцина тренутно има, међутим, уколико у појединим Имунизација против сезонског грипа спроводи се, како у петро- домовима здравља Браничевског и вачком Дому здравља, тако и у сеоским амбулантама на подручју ове Подунавског округа дође до нестаопштине. Уз сагласност изабраног лекара, грађани се могу вакцини- шице истих, одређене количине им сати свуда тамо где имају отворен картон. Вакцина је бесплатна, а се могу додатно допремити. Вакципрепоручује се хроничним болесницима, старијим особама, труд- не се могу набавити и у слободној продаји, истиче др Јоковић-Костић. ницама и деци са ослабљеним имунитетом, лицима запосленим у М. П. јавним службама...

Вакцинација у сеоским амбулантама

AПЕЛ ИЗ СЛУЖБЕ ХИТНЕ ПОМОЋИ У ПОЖАРЕВЦУ

Без преке потребе не излазити из кућа!

Ниске температуре, снег и ледeна киша ових дана угрожавају безбедност и здравље грађана, па из Службе хитне помоћи апелују

на повећану опрезност. По оваквом времену најбоље је да се не излази из топлих станова и кућа, сем ако на то не тера прека потреба. Докторка Гордана Мијаиловић из Службе хитне помоћи, подсећа: -Старијим особама, астматичарима, реуматичарима, хроничним болесницима, у првом реду срчаним, саветујем да остану код куће

током ледених дана, а ако им треба нека помоћ да позову телефоном број 194 и добиће савет. Не треба да излазе да не би дошло до падо-

ва, прелома бутне кости, руке, ноге... По лекове и намирнице могу да пошаљу и своје рођаке, комшије који су покретљивији. Такође морају уредно да узимају прописану терапију, да је не “прескачу” и тек када се време пролепша, да се упуте изабраном лекару. С обзиром на то да има доста људи који припадају радној популацији до

65 година, а међу њима има и хроничних болесника, препоручујем да раније устану, попију топао напитак и крену раније на посао. Нека обрате пажњу на леденице које висе и на лед на тротоарима, да гледају испред себе како не би пали. На питање да ли је због снега и леда већ било падова, др Мијаиловић каже да их има али да су на сву срећу са безначајним последицама. -Број позива није повећан, исти је као и у летњем периоду када су високе температуре. Оно што морам да напоменем је да ми, када је овакво време, излазимо на терен успорено и наше путовање санитетом је продужено у односу на дане који нису оковани снегом и ледом. Где смо стизали за 5 минута сада стижемо за 10-15. Јако споро стижемо и до удаљених села као што су Батовац, Берање, Баре.... Уколико треба да одемо до неког места где је немогуће кретање санитетским возилом, идемо војним, војска нам је увек на располагању да помогне. Апелујем на грађане да буду стрпљиви, зимски услови рада носе са собом бројне проблеме, не можемо истовремено бити на више места, поручује др Мијаиловић. И.В.

9

О КВАЛИТЕТУ ВОДЕ У ГРАДСКОМ ВОДОВОДУ ПОЖАРЕВАЦ

Не постоји епидемиолошки ризик од заразних болести

zz Анализом воде крајем новембра добијене су повремено повишене вредности нитрата у односу на дозвољене zz Ове концентрације нитрата, међутим, акутно не угрожавају здравље корисника Да ли је вода у градском водоводу Пожаревца исправна за пиће и исхрану, питање је које смо ових дана упутили надлежним службама Завода за јавно здравље Пожаревац одакле нам је стигло саопштење следеће садржине: “Квалитет воде за пиће се контролише у циљу заштите здравља становништва. Својим квалитетом вода мора да задовољи и наше законске норме и норме прописане од Светске здравствене организације које су засноване на научно-медицинским сазнањима. Наше законске норме, што се тиче квалитета воде за пиће су знатно строжије од захтева Светске здравствене организације. Заводи за јавно здравље су здравствене установе које су овлашћене да контролишу воду за пиће. У случају када се утврди неисправност воде, заводи су дужни да упозоре кориснике, а водоводи и локална самоуправа да предузму мере за побољшање квалитета воде. Вода из водовода Пожаревац

је под сталном контролом. Завод је контролише 6 пута месечно на 11 различитих места. Крајем новембра ове године анализом воде добијaне су повремено повишене вредности нитрата у односу на дозвољене вредности по Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће–Сл.лист СРЈ бр.42/98. Дозвољена горња граница за нитрате у води за пиће по Правилнику је 50,0 мг/л. Добијене вредности се крећу између 47,0 и 55,0 мг/л, сви остали испитивани параметри су у дозвољеним концентрацијама и сви узорци су микробиолошки исправни тако да не постоји епидемиолошки ризик од заразних болести по здравље становништва. Ове концентрације нитрата акутно не угрожавају здравље корисника, а ЈП Водовод и локална самоуправа предузимају мере да се концентрације нитрата снизе и врате на дозвољене вредности у најкраћем року, максимално за две недеље, наводи се у саопштењу др Зорице Рогожарски, из Завода за јавно здравље.

У наредној години

Више новца за народне кухињe

Секретар Црвеног крста Србије, Весна Миленовић, изјавила је да ће у 2013. бити обезбеђени оброци за 34.600 корисника народих кухиња, што је за 4.000 више него у овој години. Средства је обезбедило Министарство рада, запошљавања и социјалне политике. Весна Миленовић је истакла да међу корисницима народне кухиње има и око 10.000 деце, односно млађих од 18 го дина, којима је то једини оброк у току дана. Сиромаштво је присутно и у селу и у

градови ма, али је најизраженије на југу и југоистоку земље, а по њеним речима, само у Београду има око 1.000 бескућника и толико деце без старања. Међу бескућницима је 20 одсто ви сокообразованих, а 30 одсто са средњом школом, и то су углавном људи који су завршили на улици због распада породице. Држава је за следећу годину издвојила и око 600 милина динара за пакете са намирницама и средствима за хигијену за најсиромашније у 105 средина.

Покрет потрошача Пожаревац у ОШ “Вук Караџић”

ДЕЦА СУ ПОСЕБНИ ПОТРОШАЧИ Покрет потрошача Пожаревца је прошлог уторка у сарадњи са директором, учитељима и ученицима четвртог разреда Основне школе ,,Вук Караџић” у Пожаревцу, реализовао део активности из пројекта ,,Потрошачи, здрав Пожаревац много значи!”, подржане средствима Града Пожаревца. Пројекат у целини промовише право потрошача на здраву и одрживу животну средину, а део који је добио подршку локалне самоуправе, афирмише ово право код деце узраста од 10 година. -Предвиђеним програмом обављено је писмено анкетирање ученика, које треба да нам помогне у приступу овој посебној групи потрошача, која је у европ-

ском законодавству дефинисана као рањиви потрошач. Такође, резултати анкете треба да покажу колико, како и да ли уопште наша деца разумеју и успостављају везу између активности потрошача и очувања животне средине, каже Драгана Стојковић, председница Покрета потрошача Пожаревца. Након обављеног анкетирања, ученицима су подељени флајери у облику заставица (прилагођено узрасту) са текстом о њиховим правима. Овим је Покрет потрошача Пожаревца покренуо програм активног учешћа и доприноса школске деце у заштити права и интереса потрошача. Р.Н.


10

RE^ NARODA, УТОРАК 18. ДЕЦЕМБАР 2012. ГОДИНЕ

ХУМОРЕСКА

ЛАЗАРИЗМИ

ИСПОМОЋ

Ћалко и ја, и уопште узевши цела голгота наше породичне основне организације удруженог радалепо се испомажемо. Разумевање и солидарност постоји на свим нивоима, једино што баба Стевана претерује много са тренинзима карате захвата, које учи у лекцијама од славног Брус Лија. Ономад баш ћалац свира у кујни на клавиру неку сонату док ја мељем јарму за нашу Шаруљу кад комшија Живадин затражи миксер на послугу: -Кој ће ти андрак миксер сабајле?-питам ја. -Да размућкам сириште овим мојим неваљалцима, и показа руком на близнаке Валентина и Џералда. Дам му ту справу, па одем да излепим кокошарник са најновијим постерима са певачким звездама у

колору. То сам прочитао у стручним часописима да повољно утиче на принос јаја и уопште. Ћалко ми кроз прозор затражи један „кент“, али ја сам синоћ крај бунара попушио последњу паклицу. Седнем на фергусонца и скочим до вароши за цигаре. Када се вратим по кући лелек и кукњава. Из авлије у међувремену изашао вепар „ Цига“ на друм и на њега налетео неки „стојадин“, па преко сред среде. Месо колико оћеш. Онај човек изашао из аута, дрхти и куми нас да га не пријављујемо саобраћајној милицији, вели да плати пуну цену по килу и за тежину коју ми речемо. Плус претрпљени страх. Намигнем на ћалка, а тек он: -Пошто видимо да си фин шофер, нећемо те пријављујемо. Уђи - Па потврда!

ПОНУДА

Дошла жена код доктора и пи-

Пита Мујо Хасу што је тужан. - Добио сам отказ у ресторану. - Како, болан? - Дошла једна Американка на ручак и кад је дошло време за дезерт ја је лепо на енглеском питам: Вуд ју лајк туфакју?

- Треба ми потврда да не могу да радим. - Па шта вам фали?

Причају двојица о својим свадбама, па се један присећа:

ВИЦЕВИ

ПОТВРДА ОД ЛЕКАРА

та:

НАЈДРАЖЕ

у кућу да испржимо џигерицу од покојног „Циге“ и направимо ћевап, а за паре је лако... Тако је и било. Кад се испо­ наједосмо, Живка донесе из фрижидера банатски ризлинг, ћалету у последње време сметају домаће сорте, па удри... Онај човек на крају даде нам 190.000 старих динара тек колико деци да купимо „скирол“ и „скајборд“. Али мени синула идеја. Обор пун са товљеницима, а већ шест месеци неће да откупљују. И кад откупе, после их јуриш за паре. Овако сваки дан јурнемо по једног крмца на друм, а шофери имају паре, плус су велики гурмани. И тако се испомажемо и на те начине.... Из књиге „Скрозерије“ аутора Миливоја Илића

- Мени је најдраже кад пустим касету с мог венчања, али тако да све гледам унатрашке! - Што тако?, пита га овај други. - Па лепо, музика враћа паре, јагње опет цело, жена се враћа својој матери...

РЕКЛА ПТИЧИЦА

-Сине, дрогираш ли се? -Не! Откуд ти то? -Рекла ми птичица. -Ма немој! Ти причаш са птицама и онда се као ја дрогирам !

ПРЕПОРУЧУЈЕ СЕ

ЈЕДИТЕ СЛАДОЛЕД И ЗИМИ!

У јавности је мало познато да је сладолед, као један од најпримамљивијих комерци­јал­ них производа, изузетно важно јести зими. Сам сладолед, који је међу намирницама прави деликатес, има својствену нутритивну вредност у исхрани. Један од бенефита конзумације сладоледа јесте и то што људски

организам троши калорије када се једе сладолед, јер му треба времена да угреје желудац до температуре на којој наш организам врши варење хранe. Важно је знати да се пре­ поручује да се сладолед једе и зими, јер на ниској температури тело не доживљава стање шока услед температурне разлике између средине и хране коју уно-

симо. Код упала грла, које су честе у зимским периодима, такође је добро конзумирати сладолед, јер веома брзо својом хладноћом елиминише бактерије из грла и не дозвољава њихово даље ширење. Добар пример су становници нордијских земаља који далеко више конзумирају сладолед зими, и зато знатно мање оболевају од упалних процеса дисајних путева.

ИЗМЕЂУ ЧОВЕКА И СВИЊЕ

ОТКРИВЕНЕ ГЕНЕТСКЕ СЛИЧНОСТИ

Научници који се баве истраживањем гена животиња открили су нове сличности између човека и свиње, а посебно кад су у питању наследне болести као што су дијабетес, гојазност, Алцхјамерова или Паркинсонова болест Директор америчког Одељења за анималну генетику при Институту за пољопривредна истра­ живања (ИНРА), Дејвид Милан, изјавио је да је направљена до сада најопширнија генетска карта свиње, тако да су након 10 година међународне сарадње утврђене нове сличности ове животиње с људима.

S U D O K U

Научници су генетску карту домаће свиње упоредили са генетским картама 10 различитих врста дивље свиње, човека, миша, коња и краве. Овим истраживањем утврђено је да домаће и дивље свиње поседују неке особине сличне људ­ ском бићу, те да су анатомски и физиолошки сличне људима. Такође је утврђено да су код свиња присутне поједине генетске мутације, које су повезане са болестима попут гојазности, дијабетеса, Паркинсонове болести

- Под старе дане нашао се на Заводу за тржиште рада. Па, после приправнички... - И ја купујем фирмиране ствари: кинески лук, пасуљ тетовац... - Рано је напустио овај свет. Живео је од данас до сутра. - Кад лекари штрајкују и пацијенти саосећају! - Српски троугао: кућа- фабрика- кафана! Миодраг Лазаревић

РЕЦЕПТ

ДОМАЋА ЛЕШНИК ШТРУДЛА

Састојци за тесто: 4 жуманца, 1 коцка квасаца, ½ литра млека, 100 г растопљеног маргарина, 100 г шећера, 4 ванилин шећера, сок од једног лимуна, брашно по потреби (око 800 г). Фил: 200 г млевених лешника, 100 г шећера, 100 г чоколаде за кување/рендане. Поступак припреме: У мало млека потопити квасац и оставити да надође. Брашно са мало соли просејати у другу посуду, направити уду­ бљење и у њега ставити 4 жуманца, остатак млека, растопљен маргарин, сок, корицу лимуна, шећер. Сјединити са надошлим квасцем и оставити на топлом да надође.Надошло тесто размесити и направити 4 лопте. Сваку лопту развити оклагијом. Развијено тесто поси-

ШТА СВЕ ЛЕЧИ ЛИМУНАДА?

ПЕТ ЗДРАВСТВЕНИХ ПРОБЛЕМА

Пита од лимуна, пилетина у сосу од лимуна или лимунада? Ово последње вероватно ће вам најбоље помоћи у јачању имунитета, ефикаснијој борби против прехлада, али и борби с неким хроничним болестима. Многи га називају и једном од најздравијих намирница на свету, понајпре због велике количине витамина Ц, али и осталих нутријената. Ако нисте склони конзумирању лимунаде, јер сматрате да омекшава и оштећује глеђ, покушајте с овим триком. Када попијете лимунаду, уста исперите обичном водом, па сачекајте 30 минута, а затим оперите зубе пастом и четкицом. Ово је пет проблема које можете решити лимуном у «домаћој радиности».

БУБРЕЖНИ КАМЕНАЦ

и Алцхајмера, што ће истраживачима умногоме олакшати посао у налажењу лекова за ова обољења.

пати шећером, па млевеним лешницима, а затим преко нарендати чоколаду. Направити ролат и ставити у подмазан плех за печење. Поступак поновити и са осталим лоптама од теста.

Како лимунов сок садржи лимунску киселину (око осам посто) најбоље је за бољу филтрацију бубрега, дневно попити пола шољлице цеђеног сока лимуна разређеног у седам шољица воде. Можете га засладити вештачким заслађивачима и пити сваки дан. Осим тога, требало би да смањите унос соли и једете мање порције меса и рибе, и пијете довољно течности.

АРТРИТИС

Мокраћна киселина се у већини ткива, па тако и у зглобовима, кристалише у више од 95 посто случајева као натријумов урат што узрокује артритис. Да би се олакшала бол, укоченост и сталне упале, сок од лимуна може бити врло користан. Исцедите сок од пола лимуна у чашу воде те попијте пре доручка. Пијте још једну чашу разређеног лимуновог сока пре ручка, вечере и пре одласка на спавање.

ЗАТВОР

Може бити проузрокован бројним чиниоцима, укључујући неузимање довољно течности, влакана или узимање превише млечних производа. За лечење затвора лимуновим соком измешајте кашичицу сока с чашом топле воде. Умешајте кашичицу меда и пијте сваки дан.

ОСЕТЉИВ ЖЕЛУДАЦ

Појели сте обилан оброк, али вашем желуцу то баш није по вољи. Мучи ли вас горушица, подригивање и надутост, требало бисте да узмете нешто што ће помоћи пробави, а то су киселине у лимуновом соку. Помешајте сок од пола лимуна и пола чајне кашике соде бикарбоне у чаши воде, пише Вечерњи лист.

ГРЛОБОЉА

Лимунска киселина и витамин Ц из сока даје лимуну антибактеријска својства што помаже ублажавању упале. Лимунов сок такође јача имуни систем. Следећи пут кад осетите надражено грло, покушајте себи да олакшате муке и протерате вирусе – лимунадом. Исцедите сок од лимуна у шољицу. Напуните је топлом водом и добро промешајте. Испирајте грло разређеним соком од лимуна неколико пута током дана.


RE^ NARODA, УТОРАК 18. ДЕЦЕМБАР 2012. ГОДИНЕ

11

НА КРАЈУ ПРОЈЕКТА „ПАРТНЕРСТВОМ КРОЗ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈУ“ ПИТАЛИ СМО ГРАЂАНЕ КО БИ ТРЕБАЛО ДА БИРА ПРВЕ ЉУДЕ У ЛОКАЛУ

Обезвређено право на избор?

Редакција листа „Реч народа“ своје ангажовање у реализацији Пројекта „Партнерством кроз децентрализацију“, Асоцијације независних локалних медија „Локал прес“, након серијала од шеснаест истраживачких текстова на тему фискалне децентрализације, упитала је суграђане да процене степен остварене децентрализације у нашој средини. Поставили смо им питање: ко би требало да бира градоначелнике и/или председнике општина - грађани

или партије на власти? Иначе, текстови из овог пројекта објављени су, осим у нашем листу, у још петнаест писаних локалних медија: Књажевца, Лознице, Ужица, Шапца, Пријепоља, Врања, Велике Плане, Крушевца, Сремске Митровице, Ваљева, Новог Кнежевца, Оџака, Чачка и Сомбора. Намера је да се грађанима приближе конкретни процеси и ефекти децентрализације, пре свега, у домену финансирања, са посебним освртом на

резултате и ефекте остварене примењеним изменама и допунама Закона о финансирању локалних управа, како би допринели транспарентности трошење средстава и ојачавању партнерства између медија, грађана и невладиних организација. У поменутој анкети о начину избора првих људи у локалу учествовало је деветоро суграђана, и једногласно поручили државном врху да не „дира“ у грађанске слободе и не обезвређује гласачко право:

Снежана Сарић, слу­ ж­бе­ница: „Сматрам да би градоначелника требало да бирају грађани. И у пракси се показало да политичке партије, због својих калкулација нису увек способне да тако нешто реше што потом отежава функционисање у свим сегментима живота локалне самоуправе. Избор градоначелника или председника општина непосредно, од стране грађана, најмеродавнији је одраз воље бирача“.

Јелена Винкић, организатор програма: „Подсетићу да пожаревачка локална самоуправа има искуства у организовању непосредних избора за председника, пре неколико година грађани су за председника општине, између више кандидата изабрали господина Душана Вуји­ чића. И тај модел се показао као добар. Грађани најбоље знају ко колико вреди у њиховој средини“.

Др Дејан Савић, директор Политехничке школе у Пожаревцу: „Увек сам за непос­ редно бирање гра­ до­ на­ челника. У локал­ ним срединама људи би требало да ди­ ректно одлучују о томе ко ће водити „до­ маћинство“. Сви се познају, што доприноси бољем утемељењу критеријума који потом воде рационалнијем избору првог човека“.

Предраг Животић, новинар: „Прве људе у локалу сматрам да би требало бирати непосредним гласањем, а што надаље значи и јаснију повратну спрегу у случају незадовољства. Претпоставља и већи степен одговорности и доследности. Нарочито је неприхватљиво кројење власти у локалу по републичком моделу. Тиме се обезвређује право гласа, као и страначки одбори у локалним срединама. Не желимо и нема разлога да прихватимо да будемо реплика калкулација из Републике“.

Миљан Стојановић, инжењер пољоприв­ реде: „Сматрам да је потребно променити изборни систем на локалном нивоу и непосредно бирати градоначелника. Грађани су незадовoљни, јер на изборима нису бирали оне који продају своје мандате, већ политичке партије, њихове програме и идеје“.

Милица Младеновић, службеница: „Пр­ве љу­ де у локалу тре­ба­ло би да бирају грађа­ни. Најефектније и најко­ректније би било да то буде лице које није везано ни за једну партију. Морао би се бирати према способностима, а не по партијској припадности“.

Душка Ракић-Анђе­ лић, новинарка: „Док још увек важи овакав Закон о изборима, морамо га поштовати. Можда би градоначелник успешније функционисао када би био изабран вољом народа, јер би тада и могао да ослушкује глас народа. Овако, политичке партије делују на поједине одлуке које градоначелник доноси“.

Слађан Стевић, чл­ ан Градског већа гра­ да Пожаревца: „Генерално мислим да би грађани требало да бирају одборнике и градоначелника, а не политичке партије. Ја сам увек за непосредан избор, поготову на локалном нивоу, јер је то мања средина и тешњи међуљудски односи. Нико вас не познаје боље од комшија и у том случају одборник може и да располаже својим мандатом. Тако бисмо имали бољи и ефикаснији састав скупштине и градоначелника грађана, а не политичких странака“.

Бојан Ђорђевић, вла­­с­ ник електротрго­винске радње: „Сматрам да би сви представници власти мо­­ра­ли ди­рек­ тно да се би­ рају. Као такви су најприснији гра­ђа­ни­ма, који их посматрају кроз квалитете, способности, јер сви се ми мање-више познајемо. Директним гласањем верујем да би и та изабрана лица била одго­вор­нија према грађа­нима“.


12

RE^ NARODA, УТОРАК 18. ДЕЦЕМБАР 2012. ГОДИНЕ

Премијера у част 170 година позоришта у Пожаревцу

ПОЖАРЕВАЦ ДОЧЕКАО ГОДОА

Успешним извођењем преми­ јере комада „Чекајући Годоа“ Семјуела Бекета, протеклог четвртка је заокружено обележавање 40 година градског аматерског

ли­ воје Живановић“ и овај пут приказало је да аматерско позориште готово на професионалном нивоу може демонстрирати глумачки ентузијазам и сценски

позоришта у Пожаревцу. Овај комад режирао је Јовица Тошковић, а пред препуном великом салом публици су се у глумачким ролама представили, поред редитеља, који је и глумац у овој представи, Радиша Гвоздић, Радомир Мирчић, Бојан Николић и Милан Илић. Пожаревачко позориште „Ми­

говор, хватајући се у коштац са тешким Бекетовим делом. Но, публика је умела да препозна њихов труд и аплаузима награђивала уметничке напоре, док су глумци, по завршетку представе, три пута излазили на бис да се поклоне. Директор Центра за културу Пожаревац, Александар

Лукић сматра да је у последњих тридесетак година ово једна од најуспешнијих премијера. – Ова представа испунила је своју мисију и очекивања и можда је ово знак да град већ озбиљно треба да размишља о професионалном позоришту, јер не заостајемо за неким другим срединама, чак бих рекао да ова представа може да стане раме уз раме са неким великим професионалним позориштима. Пожаревац има позоришну традицију дугу 170 година, а на то долази и 40 година модерног позоришта. Ми имамо три фестивала и овде су „продефиловале“ велике представе, али мислим да је дошло време да се посвети више пажње нашем позоришту, каже Лукић. Премијера „Годоа“ својеврсна је круна серијала представа, које су се од 10. децембра играле из вечери у вече, а то су: „Ћелава певачица“ Ежена Јонеска, у режији Владислава Велковског, „Позив на погубљење“ Александра Червинског, по мотивима романа Владимира Набокова, у режији Јовице Тошковића, и „Птиц и птица“ Слободана Стојановића, у режији Синише Станковића. Л. Ликар

У ПРОШЛОНЕДЕЉНИМ АКЦИЈАМА ДОБРОВОЉНОГ ДАВАЊА КРВИ У ПОЖАРЕВЦУ И КОСТОЛЦУ

ОБЕЗБЕЂЕНО 155 ЈЕДИНИЦА КРВИ

У организацији Црвеног крста Пожаревца и Института за трансфузију крви Србије, прошлог петка организована је акција добровољног давања крви. Прикупљено је 90 јединица ове драгоцене течности намењене лечењу пацијената са подручја Браничевског округа у клиникама

Упис у библиотеку почео 1.децембра

БОГАТ КЊИШКИ ФОНД ЗА СИМБОЛИЧНУ ЦЕНУ

Народна библиотека „Илија М. Петровић“, као и увек пред крај године, отпочиње са уписом нових чланова, односно обновом претходног чланства. Руководилац Завичајној одељења и одељења старе и ретке књиге, Татјана Мрђа Живковић каже да је упис почео 1.децембра. Појединачна цена за одрасле, од првог разреда средње школе је 800 динара, деца од другог до осмог разреда и пензионери до 65 година уписаће се по цени од 600 динара, колико износи и колективни упис. Ту је и погодност породичне чланске карте за двоје из исте куће, а њена цена је 1 000 динара. Бесплатно се у пожаревачку Библиотеку уписују деца до 8

На Дан књиге у априлу, чланове уписују познате личности

година старости, редовни студенти, добровољни даваоци крви и грађани старији од 65 година. Пожаревачка библиотека спада у ред оних „чувара књига“ који су одлично снабдевени, те свако овде може за себе пронаћи штиво. Ту је и могућност коришћења дневне штампе и периодике у удобним и топлим читаоницима. На Дечјем одељењу, поред књига за најмлађе, често се организују и уметничке радионице, игрице, забава и рад, док на Одељењу старе и ретке књиге заинтересовани могу пронаћи праве бисере српске и стране књижевности. Л. Л.

и здравственим установама у Београду. - Све акције добровољног давања крви које је у овој години организовао Црвени крст имале су јако добар одзив грађана, што је Пожаревцу, трећу годину заредом донело признање најхуманије средине у Србији. Према броју добровољних давалаца крви, наиме први смо у Србији, далеко изнад просека, јер да би здравствене установе у некој општини или граду несметано функционисале и да се операције не би одлагале, потребно је имати 4 одсто добровољних давалаца у односу на укупан броја становника. Наш град се са 7 одсто налази у рангу великих европских градова. Уочи новогодишњих празника очекује нас још једна акција, како би резерве крви одржали на оптималном нивоу, истиче заменик секретара Црвеног крста Пожаревца, Саша Обрадовић Акција добровољног давања крви, протекле седмице, организована је и у Привредном друштву “Производња, ремонт и монтажа” у Костолцу. Запослени у овом предузећу прикупили су 65 јединица драгоцене течности, намењене пацијентима који се лече у пожаревачкој Општој болници. Д. Динић

ГОСТОВАЊЕ ДРАМСКЕ ДРУЖИНЕ ДОМА У СТАМНИЦИ

“ПЕПЕЉУГА ЦИЦА” ОДУШЕВИЛА ПУБЛИКУ

У Народној библиотеци «Илија М.Петровић» у Пожаревцу прошлог петка одиграна је позоришна представа «Пепељуга Цица» у извођењу штићеника Дома за децу и лица ометена у развоју “Др Никола Шуменковић” из Стамнице. Ово је у овој години треће извођење представе “Пепељуга Цица”, која је комбинација певања, говора и играња, а намењена је искључиво деци основних школа и лицима ометеним у развоју. Дом “Др Никола Шуменковић” је, иначе, трећу годину заредом организатор драмског фестивала «Цвет на длану» који се одржава у Петровцу на Млави. -Ове године смо имали 13 учесника на фестивалу. Представа са тог фестивала аутоматски се кандидује за ФЕСТКО који се

Глумци позоришне дружине из Стамнице

одржава у Сопоту. Ове године је наша представа на Фестивалу у Сопоту успела да освоји прво место. Извели смо нешто слично мјузиклу, деца су певала, плесала и глумила и то је тако добро изведено да смо заслужили прву награду, каже Даница Добросављевић, радни терапеут у Дому. Наступ штићеника у Пожаревцу прошлог петка друго је гостовање глумачке групе из Стамнице. Ако је судити по аплаузима, одушевили су све присутне. -Мало је рећи да је ово једно од најлепших дешавања у децембру месецу у нашој библиотеци. Представа проткана хумором, са музиком и певањем «Пепељуге Цице» и пажа, није скидала осмехе са наших лица. Разменили смо поклоне, слаткише и играчке, које су

припремила деца Дечијег одељења наше библиотеке, док су деца ликовне радионице израдила украсе за јелку. Растали смо се са пуно обостраних емоција и жељом за поновним дружењем. Позитивна енергија којом одишу радници Стамнице, прелила се и на нас. Хвала свима за овакав доживљај, рекла је пуна позитивних утисака Славица Вучинић, библиотекар Дечијег одељења пожаревачке Библиотеке. Публику су у великом броју чинила деца из Основне школе «Доситеј Обрадовић», са својим другарима. Њихове учитељице изразиле су жељу да се представа одигра за све ученике ове школе. Ђино Јосић


RE^ NARODA, УТОРАК 18. ДЕЦЕМБАР 2012. ГОДИНЕ

13

РЕЧ НАРОДА» ИСТРАЖУЈЕ: АРХЕОЛОШКО НАСЛЕЂЕ БРАНИЧЕВСКОГ ОКРУГА

Калиште - римска тврђава у Стигу

zzАрхеолошки локалитет Калиште, oпштина Мало Црниће Археолошки комплекс у Калишту и његовој непосредној околини представља једно од најзначајнијих налазишта у нашем крају, са континуитетом живота од далеке праисторије до модерног доба. Својим значајем, врло рано улази у сферу научних интересовања. Но, овај локалитет још увек чека на истраживаче, који ће из дубине векова извући ове драгуље прошлости.

Добро скривене тајне

Код данашњег села Калишта, на десној обали реке Витовнице, недалеко од њеног ушћа у Млаву, на-

шом (античким Наисом), родним градом цара Константина Великог. Трагови тог римског пута и данас се преко Стига могу пратити од Старог Костолца, преко Дрмна, Брадарца, Братинца, Салаковца, Црнића и Батуше до Калишта, испричао нам је Јацановић, указујући на то да је овај локалитет 1955. године претрпео тешка разарања приликом изградње савременог пута Пожаревац- Петровац на Млави. Том приликом уништени су значајни археолошки објекти међу којима зграда са каменим стубовима, дуга око 22 метра. -У периоду од 1982. до 1987. го-

истраживања на топонимима Старо Гробље, Задружни блок, Градац, Стари Виногради и Селиште, са циљем сагледавања културне стратиграфије и граница простирања овог налазишта. Током тих радова откривен је значајан грађевински објекат саздан од римске опеке и камена. Висина очуваних зидова прелазила је 2,5 метара, док је њихова дебљина око 1 метар. Реч је о великим градским термама-јавном купатилу, чије постојање сведочи да је реч о великом римском граду. Терме су имале више просторија, са подовима са парним грејањем, каде, ложишта и доводне и одводне канале, а објекат је димензија око 25 пута 10 метара.

Виминацијум је имао статус града, а Муниципијум у Калишту статус станице за одмор и замену коња на римском путу. Драгослав Пилетић је први школовани археолог који врши архео-

Истраживачки изазов

Надгробни споменик

лазе се остаци великог римског града, који је данас прекривен моћним слојевима плодне стишке оранице. Мештани села овај део атара и данас зову Град, док пространо стишко поље уз десну обалу Витовнице називају Градац. У ова два топонима сачувано је сећање на постојање античког града, који је на старим римским картама забележен као Муниципијум. -Разумевајући прошлост можемо схватити садашњост и предвидети будућност. Градац у Калишту крије ту тајну, истиче археолог Народног музеја у Пожаревцу, Драган Јацановић, који нам је помогао у настојању да скренемо пажњу на овај значајан локалитет, смештен у нашем Браничеву, у плодном Стигу. -Град је био удаљен осамнаест римских миља од античке метрополе Виминацијума, смештеног на ушћу реке Млаве у Дунав. Налазио се на траси главног римског пута који је спајао Виминацијум са Ни-

дине, Регионални завод за заштиту споменика културе у Смедереву,

Сребрни римски денар

под руководством Млађана Цуњака, врши сондажна археолошка

Порекло имена села Калиште

Име данашњег села Калишта чува у себи традицију о постојању Града, јер реч „кале“ управо значи „град“. У народу живи веровање да је Градац зидао цар Константин, а разорио га цар Лазар, да би казнио неверног вазала који је ту столовао. Антички назив овог града-Муниципијум, још увек изазива бројне научне недоумице. Латинска реч «Муниципијум» означавала је значајан римски град са великим степеном локалне самоуправе. Тај статус је град Виминацијум добио још за време цара Хадријана, почетком другог века наше ере. Мишљење је познавалаца да није логично да је на широј територији Виминацијума још једно насеље имало такав статус.

Овај археолошки локалитет је врло рано постао предмет великог интересовања научника. Тако га је 1870. године обишао Феликс Каниц, велики европски археолог 19. века. Забележио је све податке које је на терну видео и запазио квадратно утврђење димензија 230 пута 135 метара, са бројним налазима опеке, камена, кречног малтера и другог археолошког материјала. Посебно истиче опеке са печатима Седме Клаудијеве легије- LEG VII CL, као и фрагменте камених споменика са натписима. Феликс Каниц веома добро запажа да се простирање Муниципијума не ограничава само на кастел код Калишта. Временом су његови бедеми постали тесни за веће насеље и град се шири ка истоку. На простору између Обршког и Врбичког потока, Каниц открива цивилно насељецивитас Муниципијума. Мањи кастели регистровани су у Церовом Гају и Саставцима код Божевца, у Кули, која по томе и носи име, као и у Главици код Црљенца, на месту садашњег сеоског гробља. Сва ова утврђења служила су за заштиту самог града Муниципијума. Током двадесетог века о римском граду у Калишту пишу многи аутори. Никола Вулић се бави епиграфским споменицима са овог локалитета и историјским изворима. Он претпоставља да је град обухватао простор 250 пута 250 метара, да је имао назив Муниципиум Аелиум и да га је подигао Хадријан. Мирослава Мирковић у својој студији о римским градовима на Дунаву, у Горњој Мезији, истиче да је муниципијум у Калишту постојао истовремено са Виминацијумом, указујући на њихову статусну разлику.

Икона подунавских коњаника

лошка ископавања овог локалитета после Другог светског рата. Он дефинише део војног утврђења димензија

Култни налази

На широј зони локалитета, ван утврђења и насеља, откривена су римска гробља. У њима је нађен разнолик арехеолошки материјал, који сведочи о сложеним погребним ритуалима и о живим трговачким везама овог дела Империје са осталим деловима царства. -О богатом и разноликом духовном животу на овом простору током антике, сведочи велики број археолошких налаза. На самомом Граду нађене су бројне култне иконе од камена и метрала, које сведоче о високоразвијеном духовном животу. Посебно се издвајају налази оловних култних икона „подунавских коњаника“, који сведоче о постојању високоразвијеног култа везаног за Сунце, коња и живот уопште, истиче археолог Јацановић, указујући потом на откривени култни извор: -У непосредној близини Муниципијума у Калишту, на локалитету Бегановац, код села Црљенца, налази се култни извор са каменим квадерима озиданом чесмом. Реч је о једном предхришћанском светилишту веза-

Трагови писмености пре два миленијума

Археолошки локалитет Градац у Калишту дао је до сада читав низ вредних археолошких налаза. Посебно се издваја налаз римске опеке са прстом уписним првим словима абецеде: A B C D E F, која сведоче да је на овим просторима пре скоро два миленијума неко некога учио писмености. Други вредан Римска опека са абецедом налаз представља део надгробног споменика рађеног од локалног кречњака. На њему је на предњој страни приказана једна римска породица коју чине муж, супруга и троје деце, док су на бочним странама представљене по једна мушка фигура у народној ношњи тога доба. 154 пута 56,5 метара, и без икаквих аргумената одбацује идеју да се овде налазио Муниципијум Аелиум.

Римска копча

ном за воду и живот. Претпоставља се да се ради о светилишту бога Митере. За Бегановац је везана легенда да је туда бежала аждаја када ју је јурио свети Георгије, који ју је стигао у Стигу. Иначе, у Стигу и околини регистровани су на читавом низу места остаци водовода. Римљани су веома водили бригу о снабдевању градова здравом пијаћом водом. Из тих разлога они су у непосредној околини Муниципијума, у атарима Црљенца, Куле и Божевца каптирали читав низ извора и доводним каналима, град снабдевали чистом изворском водом. А. М.


14

RE^ NARODA, УТОРАК 18. ДЕЦЕМБАР 2012. ГОДИНЕ

Из Полицијске управе у Пожаревцу

УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Осуђеници крали у затвору

РАСПИСУЈЕ

ОГЛАС

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ПРЕВОЗ КОМАДНОГ ЛИГНИТ УГЉА ЗА 2013. ГОДИНУ Да испоручи и изврши превоз око 18.000 тона комадног угља са депоније Дрмно ( дробилане). Право учешћа имају сва правна и физичка лица регистрована за обављање ове делатности и располажу са возним парком најмање 8 возила-камиона уколико се уговара цела количина. Превоз угља се обавља за подручје града Пожаревца. Цена треба да буде исказана у просечној вредности за подручје града Пожаревца по тони са ПДВ-ом. Превозник је дужан да обезбеди сталну контролу уласка возила на утовар, да контролише редослед испоруке по налогу Удружења пензионера , да обезбеди дневну испоруку од 80-100 тона, да кредитира превоз од 600.000,00 динара на 90 дана и извештава Удружење пензионера о извезеним количинама. Посебно треба дати цену за подручје Месне заједнице Бубушинац,Брадарац и Петка. Затворене понуде треба доставити у року од 15 дана објављивања ОГЛАСА на адресу :Удружење пензионера града Пожаревца-Пожаревац –Шумадијска 21-23. Неблаговремене понуде се неће узимати у обзир –разматрање.Понуде ће разматрати Комисија за економско – финансијска питања, а одлуку доноси Извршни одбор удружења, о чему ћемо писмено известити учеснике огласа.Удружење пензионера задржава право да не изабере понуђаче из себи оправданих разлога. УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА ГРАДА ПОЖАРЕВАЦ ПРЕДСЕДНИК Милорад Јовановић УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА РАСПИСУЈЕ

ОГЛАС

За прикупљање писмених понуда за набавку и превоз огревног дрвета (буковине) за 2013. годину Набавка, превоз и истовар око 40,00 метара кубних огревног дрвета – букових цепаница прве класе. Испорука се обавља за подручја града Пожаревца, по просечној цени по 1,00 метру кубном, заједно са ПДВ-ом. Обавеза испоручиоца је кредитирање у висини од 300.000, 00динара на 90 dana. Право учешћа на огласу, имају сва правна и физичка лица регистрована за обављање ове делатности. Обавеза испоручиоца је да огревно дрво испоручи по трговачкој мери 1,00 x 1,00 x 1,00 кубни метар уз потпис примаоца. Редослед испоруке је по налогу и динамици Удружења пензионера. Затворене понуде доставити у року од 15 дана од дана објављивања огласа на адресу:Удружење пензионера града Пожаревца –Шумадијска 21-23. Неблаговремене понуде неће се узимати у обзир –разматрање.Понуде ће разматрати комисија за економско-финансијска питања, а одлуку доноси Извршни одбор Удружења, о чему ћемо писмено известити учеснике огласа. Удружење пензионера задржава право да не изабере понуђача, из себи оправданих разлога. Контакт телефон: 012/222-228 Удружење пензионера Града Пожаревца Председник Милорад Јовановић

Пожаревачка полиција поднела је кривичне пријаве против осуђеника Казнено-поправног завода Пожаревац-Забела, Срђана Л.(1979) из Зубин Потока, Александра А.(1987) из Београда, Ненада Г.(1979) из Смедеревске Паланке и Игора Б.( 1980) из Земуна, због постојања основа сумње да су извршили кривичнa делa крађe. Осуђеници Срђан Л, Александар А. и Ненад Г. су осумњичени да су искористили погодности радног ангажовања на економији “Звезда”, која се налази у саставу Казнено-поправног завода ПожаревацЗабела и украли казан за млеко, који су по претходном договору, превезли до жичане ограде у намери да га продају. Осумњичени Александар А. и Ненад Г. су у томе спречени од стране радника службе обезбеђења КП Забела док је трећи осуђеник Срђан Л. побегао и за њим полиција трага. Срђан Л. је осумњичен и да је као одговорно лице у магацину сточне хране, заједно са Игором Б, током радног ангажовања на економији, дуже време крао и продавао џакове са сточном храном мештанима оближњих кућа. Полиција је против осумњичених осуђеника поднела кривичне пријаве надлежном тужилаштву.

Три пута проваљивао у цркву

Пожаревачка полиција одредила је задржавање и поднела кривичну пријаву против Бојана С.(1968) из Пожаревца, због основа сумње да је на територији Пожаревца и околних села извршио 15 кри-

вичних дела тешких крађа. Он је осумњичен да је током октобра и новембра ове године, три пута проваљивао у цркву Светог Захарија и Јелисавете у Лучици и крао новац са олтара. Осумњичен је за провале кућа, гаража, месаре “Дракче” и кафане “Чаршија” у Пожаревцу као и за провале у продавнице и гараже, такође у Лучици.

Тешке крађе

Против Предрага М.(1994) и Мирјане М.(1971), обоје из Ореовице и Саше И.(1969) из Александровца, због основа сумње да су извршили више кривичних дела тешких крађа на територији општине Жабари полиција је поднела кривичну пријаву и одредила задржавање. Они су осумњичени за провале у куће, продавнице и помоћне објекте у Сибиници, Точки и Четережу. Одузимали су златни накит, новац, техничке уређаје и алате. Новац су међу собом делили, а остале покрадене предмете продавали.

Изгорео „гранд чироки“

У гаражи Драгише Т. из Пожаревца у којој је избио пожар, потпуно је изгорело возило марке „гранд чироки“ док је друго путничко возило “голф 5” делимично оштећено. У пожару је оштећен и део гараже као и електрична инсталација у овом објекту. Полиција сумња да је пожар подметнут. Материјална штета процењује се на око 1.700.000 динара. Полиција ради на расветљавању овог догађаја.


RE^ NARODA, УТОРАК 18. ДЕЦЕМБАР 2012. ГОДИНЕ

Najveće prodavnice igračaka, garderobe i bebi opreme Posebni uslovi za novogodišnje paketiće za firme, sindikalnu prodaju, kao i za fizička lica. Poklon čestitka vaučer.

15

Direkcija 012/224-212; 212-692; 214-247 Faks 012/214-257 Prodavnica „LOVAC” Po`arevac 012/521-134 Prodavnica „MICA” Kostolac 012/241-379 Prodavnica „DUNAV” Golubac 012/78-137 Prodavnica „MZ” Ku~evo 012/850-610 Farma-mešaona Petrovac 012/333-466 www.unionmz.com

Sindikalna prodaja guma, ulja, akumulatora i servisiranje vozila na četiri mesečne rate sa plaćanjem preko platnog spiska

Sve informacije na tel. Tabačka čaršija 5 012/532-325 Čede Vasovića 012/53-15-15 e-mail: albertinos@sbb.rs На основу Одлуке Савета месне заједнице Жабари, која је донета 10.12.2012. године, председник Савета меснезаједнице Жабари, објављује

ОГЛАС

ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНИК ПРОСТОРИЈА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА КОЈИМА ПРАВО КОРИШЋЕЊА ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА ИМА МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЖАБАРИ

Предмет јавног надметања је давање у закуп пословних просторија у државној својини на којима право коришћења има Месна заједница Жабари и то: 1. Пословна просторија у улици Кнеза Милоша бб (адаптирани улаз старог Дома културе), почетна цена 120 ЕУРА месечно (динарска противвредност на дан уплате по средњем курсу Народне банке Србије). 2. Пословна просторија у улици Кнеза Милоша бб (Стара месна заједница), пословни простор, почетна цена 100 ЕУРА месечно (динарска противвредност на дан уплате по средњем курсу Народне банке Србије). Пословне просторије се издају у закуп у стању у којем се налазе у време објављивања огласа, а евентуалне трошкове адаптације и реконструкције падају на терет закупца. Прво надметање ће се одржати дана 27.12.2012. године у 12,00 сати у просторијама Месне заједнице Жабари. Ако прво надметање не успе друго ће се одржати 24.01.2013. године у исто време на истом месту. Ако ни после другог надметања пословне просторије се не дају у закуп, исте ће се дати у закуп путем погодбе. Право учешћа имају сва правна и физичка лица, која изврше уплату гарантног износа (кауције) у висини од 10% од почетне цене пословног простора за који се врши надметање. Кауција у готовини уплаћиваће се на благајни у просторијама Месне заједнице Жабари у времену од 10 до 11 сати на дан одржавања јавног надметања, а безготовинске уплате на рачун Месне заједнице Жабари број 840-1413645-33. Разгледање пословног простора могуће је сваког радног дана од 07 до 15 сати. Поступак јавног надметања одржаће се у заказано време уз обавезно учешће најмање три уредно пријавњена учесника за једну пословну просторију. Пословне просторије дају се у закуп учеснику који у поступку јавног

надметања понуди највећи износ закупа. Учесник који је понудио највећи износ закупа, на запи9сник даје и постипасу изјаву да је понудио највећи износ са назнаком висине износа који је обавезан да уплати у року од 3 дана. Ако не уплати износ из изјаве у предвиђеном року, губи право стицања статуса закупца, као и уплаћеног депозита. Износ депозита од 100% урачунаће се у излицитирану цену, а неуспелим лицитантима биће враћен одмах по завршетку јавног надметања за готовинске уплате, а за безготовинске уплате наредног дана. Најуспешнији лицитант је дужан да у року од 8 дана од пријема писменог опоравка коначне одлуке са закуподавцем Месном заједницом Жабари, коју заступа председник Савета закључи уговор о закупу пословних просторија. Уколико најуспешнији лицитант не закључи уговор о закупу у предвиђеном роке губи право на заснивање закуподавног односа и право на повраћај средстава уплаћених на име кауције, у којем случају ће Савет месне заједнице Жабари посебним актом ставити ван снаге одлуку одавању у закуп пословне просторије. Уговор о закупу закључује се на одређено време и то на временски период од годину дана. У циљу обезбеђења благовременог измирења закупнине, закупа се обавезује да закуподавац на име гаранције, у моменту закључења уговора, преда сопствену блако меницу, без назначеног датума доспећа и износа, коју закуподавац може поднети на наплату у случају да закупац и после писмене опомене не изимири доспеле обавезе према закуподавцу. Све информације о јавном надметању могу се добити у Месној заједници Жабари или путем телефона 012/250-103 САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЖАБАРИ Председник Стевановић Саша


16

RE^ NARODA, УТОРАК 18. ДЕЦЕМБАР 2012. ГОДИНЕ

012/243-271

удружење пензионера општине мало црниће расписује

ОГЛАС

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ПРЕВОЗ КОМАДНОГ ЛИГНИТА УГЉА ЗА 2013. ГОД.

да испоручи и изрши превоз ц.ц. 3000т. комадног угља са депоније Дрмно (дробилана). Право учешћа имају сва правна и физичка лица регистрована за обављање ове делатности и располажу возним парком од најмаље 10 возила - камиона са могућношћу превоза 4-8 и 12 тона, уколико се уговара цела количина. Превоз угља се обавља за сва насеља подручја општине мало Црниће. цена треба да буде исказана у просечној вредности за цело подручје општине по тони са Пдв. Превозник је дужан да обезбеди сталну контролу уласка возила на утовар, да контролише редослед испоруке по налогу удружења пензионера, да обезбеди дневну испоруку од 80 до 100 тона, да кредитира превоз до 500.000,00 динара на 90 дана и извештава удружење пензионера о извезеним количинама. затворене понуде треба доставити у року од 15 дана од дана објављивања огласа у листу „Реч народа“ на адресу удружење пензионера општине Мало Црниће ул. М. Тита бб 12311 Мало Црниће. неблаговремене понуде неће се узимати у обзир - разматрање! оглас спроводи комисија за набавку и реализацију угља, а одлуку доноси одбор удружења, о чему ћемо писмено известити учеснике огласа. Удружење пензионера задржава право да не изабере понуђаче из себи оправданих разлога.


RE^ NARODA, УТОРАК 18. ДЕЦЕМБАР 2012. ГОДИНЕ

ДЕЦА СУ УКРАС СВЕТА

НАШИ НОВИ СУГРАЂАНИ

У породилишту Опште болнице у Пожаревцу, у периоду од 7. до 14. децембра рођено је 16 беба, 5 дечака и 11 девојчица. Кћерке су добили: Милица и Драган Ћирић из Костолца, Тања и Милош Јовановић из Курјача, Тања и Слободан Стојковић из Шапина, Душица и Никола Стојаковић из Пожаревца, Наташа Теодоровић из Пожаревца, Слађана и Небојша Мијуцић из Нереснице, Далиборка Петровић и Небојша Балабановић из Криваче, Хаснија и Мурат Бакић из Пожаревца, Тања и Зоран Цветковић из Пожаревца. Синове су добили: Катарина Плеше и Далибор Докић из Осанице, Весна и Драгослав Радојевић из Пожаревца, Слађана и Горан Бјелајац из Црљенца, Марија Цокић и Мирко Павловић из Драговца, Радица Глишић и Милош Митровић из Трњана. Близанце, две девојчице добили су Тамара Тепшић и Дејан Марјановић из Пожаревца. ЧЕСТИТАМО! ГРАД ПОЖАРЕВАЦ

17

СВЕТИ НИКОЛА

СВЕТИТЕЉ И ЧУДОТВОРАЦ

Свети Николај, Никола Мирликијски, познат и као Свети Никола Чудотворац, био је епископ Мире Ликијске у Малој Азији. Живео је у 4. веку у граду Мира. Био је познат по томе што је тајно давао људима новац. У читавом хришћанству се поштује као светитељ и чудотворац. Свети Никола је заштитник морепловаца, путника, трговаца, деце и студената по целом хришћанском свету. Изузетно је поштован у Грчкој, где је заштитник бројних лука, у Србији, Македонији и Русији. Свети Никола, односно Никољдан је код Срба уз Аранђеловдан, Ђурђевдан и Јовањдан, најчешћа слава. Родио се у малоазијској области Ликији у граду Патари око 270. године. Његови родитељи, отац Теофан и мајка Нона имали су само њега. При крштењу је добио име Николај, што у преводу значи победитељ народа. Духовном животу поучавао га је стриц Николај, епископ патарски. Они су се заједно замонашили у манастиру Нови Сион. Након смрти својих родитеља, продао је цело имање и новац је разделио сиротињи. Неко време је био свештеник у свом родном граду. Одликовао се милосрђем и многи су сматрали, да ће наследити свог стрица као епископ. Пошто је био скроман, повукао се у самоћу и безмолвије да тако сачека смрт. Хришћани верују да му се потом јавио глас Господњи и рекао му: „Николаје, пођи у на-

род на подвиг ако желиш бити од мене увенчан“. Тада је напустио пустињачки живот и отишао у народ. Изабран је за архиепископа града Мира у Ликији (тада Римско царство, данас област Турске). Током владавине царева Диоклецијана и Максимијана у време гоњења и мучења хришћана био је затворен у тамницу, али ни ту није престајао да проповеда и шири хришћанство. Присуствовао је Првом васељенском сабору у Никеји, али због тога што је ударио александријског свештеника Арија, оптуженог за јерес, удаљен је са сабора и забрањено му је даље присуство. У хришћанској традицији се спомиње да су му одобрили поновно присуство на сабору тек када им се у сну преко изабраних архијереја јавио глас Исуса Христа и Пресвете Богородице, да је учињена велика неправда према Светом Николају, који је бранио праву веру. Људи су га још за време његовог живота сматрали за светитеља. Призивали су га у помоћ при болестима, некој несрећи или немоћи. Хришћани верују да се он свима одазивао и да је свима помагао, а да је из његовог лица сијала светлост. У старости се разболео и преминуо 6. децембра 343. године. По старом календару, Свети Никола се слави тога дана, а по новом 19. децембра.

Комуналци у борби против снега и леда

ЧИСТЕ ТРОТОАРЕ, ПЕШАЧКЕ ПРЕЛАЗЕ, ПИЈАЦЕ...

Са снежним наносима и ледом протеклих дана интензивирани су послови пожаревачких комуналаца који у зимским условима, поред одношења смећа, раде и на чишћењу тротоара у центру

јавне површионе којим нико не газдује. Чистимо по потреби и испред установа од посебног значаја као што су дом здравља, болница...Механизација која нам је на располагању сасвим је довољна

соли за деловање против ледене кише. Пратимо упутства из Градског штаба за деловање у ванредним ситуацијама. У складу са најавом да ће и над нашим градом падати ледена киша, две ноћи

па је посао одложен за други дан. -Чим прође чистач, пролазимо и ми.Трудићемо се да достигнемо ранију редовност. Постоје и други проблеми. Остављају се возила испред кућа,

града, пешачких прелаза и стаза у градском парку. У ЈКП „Комуналне службе“ кажу да су недавне снежне падавине пореметиле распоред екипа на одношењу смећа. У појединим деловима града, наиме, због нерашчишћених прилаза, није се улазило у попречене улице, па је долазило до застоја у одношењу смећа. -Наша је обавеза да чистимо тротоаре, пешачке прелазе, парковске и све

за те потребе. Настојимо да што боље обавимо поверене послове, наши радници су даноноћно на терену, на улицама, поново радимо у три смене...Поред чишћења тротоара и прелаза, редовно одржавамо пијаце и гробља. Тек смо на почетку зиме, зимски услови рада нам тек предстоје, али могу рећи да смо се припремили, мобилни смо у сваком тренутку, имамо довољне количине

протекле седмице посипали смо снег на местима на којима је наша надлежност, каже директор предузећа Слободан Јовић. У улицама које се налазе у такозваним вишим деловима града и у једном броју улица на Лучичком путу, било је проблема у одношењу смећа. Камионисмећари нису могли да уђу у те улице због нерашчишћеног снега и клизања,

а улице су уске и немогуће је интервенисати. Има и примера да се возила паркирају поред контејнера, па нисмо у могућности да му приђемо и испразнимо га. Мораћемо нешто да учинимо на успостављању већег степена синхронизације између наших служби, служби Паркинг сервиса и самих грађана, каже Јовић. Р.Н.


18

RE^ NARODA, УТОРАК 18. ДЕЦЕМБАР 2012. ГОДИНЕ

STANOVI 36 m2, Dunavska,CG 22.000 42 m2, Taba~nica, CG 32.000 52 m2, Zabela 18.000 53+6m2, T.~ar{ija, renoviran 47.700 62 m2, Kostolac, CG 30.000 62 m2, T.~ar{ija, CG dogovor 64,70 m2, Takovska, CG dogovor 65,25 m2, Brani~evska, CG 40.000 69 m2, [umadijska, CG,3-soban 47.000 70 m2, Busije 32.000 70 m2,^. Vasovi}a, centar, CG dogovor 73,30 m2, strogi centar, CG dogovor 74 m2, M. Pijade,centar,novo 44.000 75 m2, centar, 1.sprat, CG, novo 800/m2 81 m2, Sti{ka 57.000 100 m2, centar, CG, novo 70.000 103 m2, M.Pijade, novo,sa kuhiwom 60.000 NOVOgradwa: -18,90 m2, centar, CG, nadgradwa - 42 m2, ukwi`en - 53,40 m2, ukwi`en - 62 m2, useqiv, CG POSLOVNI PROSTOR 430 m2, 6 ari, restoran 1600 m2, 7 ha, fazanerija sa inkubatorima, IZDAVAWE lokal 80 m2, Bulevar

16.000 450 / m2 500 /m2 41.000

100.000 dogovor 500 mese~no

stan 36 m2, Dunavska

100 mese~no

BEOGRAD: stan 59 m2, kod Cvetka, novo CRNA GORA ku}a 120 m2, plac 1 ar, Sutomore

1.400/m2

70.000

KU]E: 50 m2, 2,10 a, centar 30.000 60+60 m2, 3,60 a, Busije 37.000 60 m2, 4 a, R.Dragovi}a 28.000 60 m2, 4,6 a, R.Domanovi}a 12.000 70 m2, 6,6 a, Industrijska 32.000 80 m2, 4,65 a, kod Poq. {kole 18.000 100 m2, 1,7 a, Jugovi}eva 23.000 100 m2 (2 stamb.jedinice), 4,8 a, kod Gem-a dogovor 100 m2, 4 a, kostola~ki put, odli~na lokacija dogovor 116 m2, 6 a, gradi{tanski put 47.000 120 m2 + 50 m2+50 m2 gara`a, 6,20 a Moravska 65.000 120 + 100 m2, 3,12 a, kod bolnice 25.000 140 m2, 4 a, Kosan~i}eva, CG-gradsko 80.000 140 m2, 11,60 a, Majakovska, CG 45.000 150 m2, 5 a, Busije 40.000 180 m2, 3,70 a, centar, CG-gradsko 105.000 200 m2, 5,13 a, Vinogradska 65.000 220 m2,4,70 ari,Slobodarska 49.000 220 m2, 3 a, centar 50.000

220 m2,1,30 ari,str.centar (3 stana) CG dogovor 220+36 m2,4a,B.Dimitrijevi}a, vi{e stanova dogovor 224 m2, 4,70 a, ^a~alica 49.000 225+350 m2,4,70 a,gara`a, Busije, dogovor 240 + 60 m2 lokal, 5,95a, B.Dimitrijevi}a 150.000 300 m2, 3,67 a, Bratstva jedinstva dogovor 320 m2, 4,6 a, centar 150.000 vikendica 300 m2, 5,8 a, Srebrno jezero 65.000 vikendica 60 m2, 20 a, put za Kravqi Do 10.000 lokali 17, 28, 36, 60,80 m2, centar dogovor lokal 38,70 m2, ^ede Vasovi}a, prizemqe 1000/m2 lokal 68,60 m2, centar, CG 450/m2 plac 3 ara, kod bolnice 12.000 plac 4 ara, stara ku}a, Kninska 35.000 plac 5,00 ari, stara ku}a,centar dogovor plac 5,5 ari,kod Med.rada 35.000 plac 6,17 ari, centar, stara ku}a dogovor plac 6,75 ara, ku}a i gara`a, Bosanska 120.000 plac 8,28 ara, H.Veqkova - 1.deo 5.000/ar plac 10 ari, beogradski put 10.000 plac 15 ari, zabelski put 10.000 plac 80 ari, beogradski put, do puta 800/ar wiva 1 ha, do puta 5.000

Ovla{}eni sudski ve{tak, za oblast: Tr`i{ne procene nepokretnosti


RE^ NARODA, УТОРАК 18. ДЕЦЕМБАР 2012. ГОДИНЕ

Наш драги супруг, отац, брат и деда

19

Наша вољена мајка, свекрва и бака

ЉИЉАНА ЛАЗИЋ

МИОДРАГ БОШКОВИЋ МИЋА 1948-2012.

преминуо је 14. децембра 2012. године. Сахрана је обављена у понедељак 17. децембра 2012. на Новом гробљу у Пожаревцу. Заувек ће остати у нашим мислима и сећањима.

наставница 1941-2012.

преминула је 5.12.2012. г. Сахрана је обављена 6.12.2012. г. на Новом гробљу у Пожаревцу. Растанак је почетак рађања успомена.

Ожалошћени: Супруга Владица, син Предраг, брат Младен, снаје Емилија и Верица, унуке Кристина и Катарина, братанац Војкан, породице Бошковић, Перишић и Вукомановић

Ожалошћени, њени најмилији: син Радивоје, снаха Марија, унучад Катарина и Лазар (430) Дана 9.12.2012. г. преминуо је наш вољени супруг и отац

ПАВЛЕ АНЂЕЛКОВИЋ 27.12.1970-2012.

МИЛОЈКА АНЂЕЛКОВИЋ 17.12.2006-2012.

Срећна што сам ваша кћи а бескрајно тужна без ваше родитељске љубави. Ваша кћер Добрила Крстев (441) 23.12.1998-23.12.2012.

др БОРИС ЈАНКОВИЋ Сахрана је обављена у уторак 11.12.2012. г. на Новом

ЂОКИЋ ЉУБОМИР

пожаревачком гробљу.

трговац

Ожалошћени: супруга Радица и син Никола Прошло је 14 тужних година које су нас увериле да вољени никада не умиру. Твоји: Сашка, Милица, Бојана, Биља и Аца

(450)


20

RE^ NARODA, УТОРАК 18. ДЕЦЕМБАР 2012. ГОДИНЕ

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо 22.12.2012. г. у 12 часова на Новом пожаревачком гробљу, парцела бр. 9, давати шестомесечни помен нашем

Дана 18.12.2012. г. у 12 сати на Старом пожаревачком гробљу, парцела бр. 6, обележићемо двогодишњи помен нашем вољеном

РАНЂЕЛОВИЋ РАТКО 17.9.1943-12.12.2012.

После дуге и тешке болести у својој седамдесетој години преминуо је наш вољени супруг, отац, деда и прадеда. Испраћај драгог нам покојника обављен је 14.12.2012. г. на Старом пожаревачком гробљу, парцела 11. Ожалошћени: супруга Драгица, ћерке Јасмина и Весна са породицама и многобројна фамилија (461)

ЈОВИЦИ МИТРОВИЋУ

СРЕЋКУ НЕСТОРОВИЋУ

Навршава се 6 година од када те нема међу нама али бол и туга остају у нама

судији Вишег суда

Мили наш, оставио си трагове који се не бришу, сећања која не бледе, доброту и љубав које се памте. Зато, нека те наше мисли загрле, сузе пољубе а туга буде мир твојој души.

Његова породица

Воле те твоја супруга Данијела и син Томислав (455)

(440)

СЕЋАЊЕ 26.1.1947-21.12.1996.

ЈОВАН БЕРГЕР 13.12.2011-13.12.2012.

ЗЛАТИЦА БУКАРИЦА из Костолца

Навршила се тужна година од када није са нама наш драги и непрежаљени супруг, отац, деда и прадеда. У срцу и мислима заувек супруге Загорке и деце (462)

С поштовањем, љу­ бав­ љу и тугом сећамо се и чувамо успомену на њу. Породице Букарица и Жагер (452)

МИЛОРАДОВИЋ СЛАВИЦА 1950-2003. из Пожаревца

Навршило се 9 година од када си се од нас изненада одвојила али тај дан ми не заборављамо. Твоја сестра Евица из Пожаревца и брат Новица из Великог Црнића са породицама (80)

АЛЕКСИЋ ТОМИСЛАВ 1933-2006. Ожалошћени: супруга Дикица са децом (375)

СЕЋАЊЕ

Навршава се шест тужних месеци од када није са нама наш вољени супруг, отац и деда

КОСТИЋ ТИХОМИР ТИХА ЗВОНИМИР ЛИСАЦ

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо се тим поводом дана 21.12.2012. г. у 11 сати окупити на Старом пожаревачком гробљу, парцела 9. Породица Лисац (485)

Остаће у сећању као активиста, добар човек и комшија. Месна организација пензионера МЗ ,,Парк” Пожаревац (160)

Наша драга

ЈАНКОВИЋ Ж. БОРИВОЈЕ ЏАН 19.12.2005-19.12.2012.

Дана 19.12.2012. г. навршава се 12 година од смрти нашег вољеног супруга и оца

Прође још једна година без тебе. А кажу: ,,Време лечи све”.

ПАВЛОВИЋА

Заувек твоји: супруга Злата, ћерке Сузана и Драгана, зетови Саша и Бобан, унучад Данило, Михајло, Тамара и Борис (447)

ДРАГОСЛАВА

Супруга Љиљана и ћерке Ирена и Ирма (451)

МИЛОСАВЉЕВИЋ Т. НАДЕЖДА

ВИДОСАВА НЕДЕЉКОВИЋ рођена Добрешковић 1932-2012.

преминула је после краће болести 13.12.2012. године. Сахрана је обављена 15.12.2012. године на Старом пожаревачком гробљу. Ожалошћени: ћерке Мирјана и Гордана са породицама (478)

пензионерка Електромораве Пожаревац

1931-2012.

Изненада се упокојила 11.12.2012. у 82-ој години живота. Тугују за њом: синови Драган и Владан, снаха Слађана, унука Споменка са породицом, унук Владимир са породицом, унук Јован и остала родбина и пријатељи (473)


RE^ NARODA, УТОРАК 18. ДЕЦЕМБАР 2012. ГОДИНЕ

Građevinski materijal - Sve na jednom mestu - Najniže cene

HIDROIZOLACIJA

• TER PAPIR • BITUMEN • BITULIT • POLIAZBITOL • KONDORIN

www.termodom.rs GIPS PLOČE sa pratećim materijalom

office@termodom.rs

BRIKETI

super cena i kvalitet

• 9,5mm • 12,5mm • LAMINATI • MINERALNI PLAFONI

• ALAT ZA MAJSTORE • KROVNI PROZORI • ČAMOVA GRAĐA • STAKLENE PRIZME • OGREV: BRIKETI I DRVO • I JOŠ MNOGO TOGA...

Дана 21.12.2012. год. у 11.30 часова дајемо 40-дневни помен нашем вољеном супругу, оцу и деди

AKRILNE FASADE Uštedite novac, uštedite vreme PITAJTE NAS ZA SAVET...

Издајем у центру једнособан, намештен стан искључиво самцу-ци, звати лично! Тел. 063/12-988-72 и 012/226-478 (478) Издајем намештену гарсоњеру у центру, само за два ђака. Тел. 066/20-21-27 (480)

БОЈОВИЋ др МЛАДЕНУ 1937-2012. генерални директор Здравственог центра Пожаревац у пензији

Његова несебична брига и љубав за породицу остаће заувек у нашим сећањима. Ожалошћени: супруга Верица, синови Велибор и Душан, унуци Сања, Јелена, Младен и Загорка, снахе Маја и Наташа, ташта Видосава и остала родбина (495)

МАЛИ ОГЛАСИ

Издајем двособан, празан стан у центру, цг. Тел. 063/818-0378 (427) Издаје се једноипособан стан, Југовићева 24. Тел. 063/769-5692 (429)

СТАНОВИ-ПРОДАЈА

Издајем стан, 80 кв. Тел. 060/763-5555

Продајем стан у Петровцу у центру, други спрат, цг. Тел. 063/287-880

АГЕНЦИЈА ЗА ПРОМЕТ НЕКРЕТНИНА

На продају стан у новоградњи, 43 кв, 1. спрат, центар (Идеа), усељив одмах, 32.000 Е. Тел. 063/776-20-10 (160) Власник продаје трособан стан у центру Београда, 68 кв, Ресавска ул, цена 2000 Е/кв, могућ договор. Тел. 012/532-096 (363) Продајем стан, 56 кв, у Табачкој чаршији, цг, ктв, клима, подрум. Тел. 064/592-4741 (377) Стан, изузетан, стара градња, 53 кв, цг, високо приземље, центар. Тел. 060/578-0002 и 061/17-202-38 (424) Продајем нов стан, 40 кв, 3. спрат, лифт и стан од 40 кв, поткровље, лифт. Тел. 062/1637-238 (438) Продајем стан у Забели, 53 кв, са гаражом, укњижен, усељив. Тел. 063/370-292 (483) СТАНОВИ-ИЗДАВАЊЕ Издајем једнособан, намештен стан, ктв, цг, Ужичка 22/1, 140 Е, у цену су урачунате све обавезе. Тел. 012/512-504 и 062/223-204 (397)

ТАКОВО

Светосавска 26 Пожаревац На продају кућа, 70 кв, на 2,3 ара плаца, прикључена на градску топлификацију, близу центра, цена 28.000 Е

Издајем 3-собан, намештен стан, 82 кв, строги центар града, новоградња, 3. спрат, цг, паркинг, интерфон, 200 Е месечно + трошкови. Тел. 063/222-335 (481) ЛОКАЛИ-ПРОДАЈА Ауто-сервис (вишенаменски) и пословно-стамбени простор, продаја, повољно!!! Тел. 061/6011-627 (478) ЛОКАЛИ-ИЗДАВАЊЕ Издајем – продајем локал 20 кв – 100 Е, 60 кв – 200 Е, код секси шопа. Тел. 065/5556054 (413)

НОВИ БРЕНД ИЗ ПОЖАРЕВЦА!!!

СЛАТКО ЗАДОВОЉСТВО

Пралина ситни колачи за славе, рођендане, свадбе, дочек Нове године... Пралина посни и мрсни колачи са вишњом, јагодом, малином, наранџом... Слатко задовољство и за оне који уживају у лешнику, мирису кафе, бадему и орасима. Тел. 065/536-91-95 КУЋЕ-ПРОДАЈА

тел. 012/510-515

Продајем кућу на београдском путу, 500 м пре моравског моста, 120 кв, гаража, парно грејање комбиновано, новоизграђена, са плацем од 12 ари, могућа замена за стан у Пожаревцу. Тел. 064/227-6044

Издајем гарсоњеру у Београду, цг. Тел. 063/865-4367 и 063/8126-156 (433)

Продајем кућу у Забели преко пута „Глас сервис“-а, стару 10 година, монтажно зидани објекат са 6 ари плаца, цг, сређена комплет и одмах усељива. ЦЕНА око 25.000 Е. Тел. 064/957- 9157 или 064/102-6796 Саша

Издајем једнособну, сређену кућу код Пољопривредне школе, цена 130 Е, са трошковима. Тел. 065/478-1956 (434)

Кућа на продају, 80 кв, плац 4,86 ари, градско цг, Дунавска 61, цена по договору. Тел. 069/560-9547 (467)

Издајем стан, 33 кв, цг, ктв, 2. спрат, телефон, намештен. Тел. 063/2611-39 (444)

ОДГУШЕЊЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

website www.takovonekretnine.co.rs

Издајем стан, 120 кв, цг, намештен, центар, ктв, интернет, Пожаревац. Тел. 012/541330; 061/1666-487 и 061/1666-486 (463)

-о  дгушење канализације НА ПРОДАЈУ КУЋА, укњижена, 110 кв, 4 ара плаца, ЈНА 15, Костолачки пут, 500 м од хотела, трофазна струја, телефон, вода, канализација, усељиво одмах. Тел. 064/2676312 (160) Издајем двособан, намештен стан у центру града, цг, ктв, клима, телефон. Тел.065/66-88-243 (466) Издајем стан од 30 кв, Топличина ул, комплетно намештен, у згради, новоградња. Тел. 063/227-508 и 065/2227-508 (469)

машинским путем -и  спирање цеви високим притиском - с нимање и инспекција цеви специјалним камерама Тел. 063/323-070 и 064/323-5099 www.vodovodikanalizacija.com (20859)

21

TERMOIZOLACIJA

MINERALNA VUNA 5cm VUNIZOL 5cm STIROPOR AF 5cm STAKLENA MREŽICA XPS STIRODUR TAROLIT PLOČE ALU FOLIJE

Tel: 012/531 824 Petrovački put bb, POŽAREVAC

Обавештавамо читаоце да ће последњи број у овој години због наступајућих празника изаћи 27. децембра, а први у наредној години 15. јануара Продајем кућу, ул. Личка 16, 80 кв + помоћна просторија, 50 кв, на 5 ари, укњижена, топлификација, 40.000 Е. Тел. 064/136-7666 (471) Продајем кућу од 120 кв на 4,2 ара + подрум и гаража, цг, може део куће од 74 кв или део од 46 кв. Тел. 064/50-28-634 и 066/41-9726 (484) Продајем стару кућу у Пожаревцу, ул. Сењанин Иве 11, цена по договору. Тел. 012/223-218 и 060/0223-218 (487) ХАЦЦП (Хасап) имплементација – увођење европских стандарда у производњи и дистрибуцији хране и пића, брзо, јефтино! Тел. 064/42-25-140 Миодраг (488) Продајем кућу у Омладинској 20 или мењам за станове, искључиво новоградња и продајем ситан алат - разни. Тел. 012/225799 (489) КУЋЕ-ИЗДАВАЊЕ Издајем–продајем кућу, 100 кв, са плацем од 16 ари и сопственим парним грејањем. Тел. 064/821-2972 (431) ЛОКАЛ ПРОДАЈА ПЕТРОВАЦ, Српских владара 135, строги центар, 124 кв. Тел. 064/2676312 (160) ПЛАЦЕВИ Купујем плац у ужем центру града за изградњу куће. Тел. 061/317-4907 Продајем плац, 4 ара, Петровачки пут (ул. Марка Миљанова), вода, струја. Тел. 065/330-7373 Плац код ,,Мадоне” продајем, 5 ари, под воћем. Тел. 069/2105-469 (359) Продајем хитно плац од 6 ари са зиданом гаражом, 5,5 х 3,5 м, са уведеном трофазном струјом, градском водом и телефоном, лична својина, цена повољна, ул. Раваничка бр. 11, Пожаревац. Тел. 012/212-784 и 554-587 (448) Продајем 8 ари плаца у близини центра града. Тел. 060/6312-768 (472) Продајем плац, 2 ара, са старом кућом, кожну, угаону гарнитуру са фотељом и сто од мермера. Тел. 063/269-501 (475)


22

RE^ NARODA, УТОРАК 18. ДЕЦЕМБАР 2012. ГОДИНЕ РАЗНО

Продајем некоришћен котао на чврсто гориво (трајно жарећи), 42 клв, ручне израде, са 2 коморе позади, цена 900 Е. Тел. 063/81-01-621 и 012/554-297 звати после 15 х Продајем киоск у ,,Ђури”. Тел. 061/2220730 Продајем нов котао на нафту са 4 ребра. Тел. 064/88-46-585 Приватни часови енглеског језика Тел. 060/012-06-85 (421)

Продаја грађевинског земљишта, 4 ара или више, Пожаревац, улаз из ул. Пећке (наставак ул. Б. Јединства). Тел. 069/2255102 (453) Продајем њиву, блок 250 ари, потез доње ливаде, КО Салаковац, поред Млаве. Тел. 060/0530-647 (459) Пензионер тражи жену од 55 до 70 година ради помоћи у кући, хитно, ул. 27. априла 79. Тел. 012/7213-462 Владимир (460)

НА МЕЂУНАРОДНОМ ТАКМИЧЕЊУ МЕМОРИЈАЛ „ЛАЗА КРСТИЋ И МАРИЦА ЏЕЛАТОВИЋ“ У НОВОМ САДУ

Потпуна доминација Вефића

На Међународном такмичењу у спортској гимнастици Меморијал „Лаза Крстић и Марица Џелатовић“, који је одржан у Новом Саду, Спортску организацију „Партизан“ представљали су Срећко Стојадиновић и Ненад Ђокић у другој категорији, док је у трећој (јуниорској) категорији био Петар Вефић. У другој категорији у вишебоју, у конкуренцији 24 такмичара из тринаест земаља Европе, Срећко Стојадиновић је заузео 7. место, док је Ненад Ђокић био 13. Стојадиновић је изборио два финала на прескоку и вратилу где је освојио 4. место. У трећој категорији доминирао је Петар Вефић, који је сигурним и атрактивним изведбама својих сло-

жених састава освојио у вишебоју 1. место. Иако су такмичари из других земаља настојали да покажу свој квалитет, Вефић је надмашио све. Такмичење се наставило сутрадан финалним борбама за сваку справу. Такође је Вефић непогрешиво изводио своје ставове и на четири справе освојио четири златне медаље и то на коњу са хватаљкама, круговима, прескоку и разбоју, док је на вратилу освојио сребрну медаљу и 4. место на партеру где је направио велику грешку због које је остао без још једне, засигурно златне медаље. Са пет освојених златних медаља и једном сребрном, проглашен је за најуспешнијег такмичара Меморијала. И.В.

За клуглаше “Полета”

ШАМПИОНСКА СЕЗОНА

Завршена је још једна сезона куглашке Лиге слепих и слабовидих Србије. У 6, последњем колу насту-

шеструког репрезентативца у атлетици и куглању Спасоја Јоковића, није наступала у задња два кола.

«Полет» Пожаревац пило је 5 екипа, од укупно 6 учесника Прве лиге слепих и слабовидих куглаша Србије. Екипа ‘’АС’’ Бор, због смрти члана екипе, великог спортисте и ви-

ЈОШ ЈЕДНА МЕДАЉА

Поводом Међународног дана инвалида у Новом Саду је одржан Међународни турнир у куглању за слепе и слабовиде. Организатор је био Спортски клуб слепих и слабовидих «Луј Брај» Нови Сад, а наступили су куглаши из Сарајева, Осијека, Суботице, Врбаса, Руме, Шапца, Кикинде, Пожаревца и домаћина Новог Сада. Куглаши пожаревачког «Полета» нису били у могућности да наступе са комплетном екипом, па су Живослав Ивановић, категорија Б2 и Дамир Петрошанец, категорија Б3 наступили само у појединачној конкуренцији. Дамир Петрошанец је у својој категорији освојијо друго место и сребрану медаљу, а Живослав Ивановић у Б2 категорији пласирао се на четврто место и за корак изгубио медаљу.

Екипа пожаревачког “Полета” у свом стандарном саставу: Гордана Милошевић, категорија Б1, Живослав Ивановић, категорија Б2 и Дамир Петрошанец, категорија Б3, освојила је прво место и у овом колу. Освојивши укупно пет првих и једно друго место, доказала је да је екипа број један у Србији у овој години. Учествовали су и на неколико међународних турнира на којима су увек били најбоље пласирана екипа из Србије. Последњим такмичењем обогатили су своје витрине са још два нова пехара, од којих је један-велики прелазни. До сада је Лига слепих и слабовидих куглаша одиграла 11 сезона, куглаши пожаревачког “Полета” су у седам сезона били шампиони. Велику заслугу за овакве резултате има и сарадник и тренер Драган Вучен, куглаш костолачког “Рудара”. У нади да ће и у наредној годи-

ни имати подршку и разумевања друштвене заједнице, “Полет” са оптимизмом дочекују наредну годину. Прву лигу напушта екипа АС “Бор”, а на њихово место долази екипа “Луј-Брај” Нови Сад, првак Друге лиге.

Уступам гробницу, мермер, Старо гробље. Велики избор половних амортизера. Тел. 064/0070-433 (465) Продајем женску бунду (нова), термо пећ и усисивач. Тел. 012/213-820 и 063/7541755 (486) НЕВАЖЕЋА ДОКУМЕНТА Оглашавам неважећом радну књижицу издату у Пожаревцу на име Иван Селенић из Пожаревца (439)

Оглашавам неважећом радну књижицу издату у Пожаревцу на име Јасна Стојковић из Пожаревца (449) Оглашавам неважећим сведочанство ОШ ,,Доситеј Обрадовић” издато у Пожаревцу на име Милош Гајић из Пожаревца (458) Оглашавам неважећом радну књижицу издату у Пожаревцу на име Радиша Радовановић из Пожаревца (468)

“РУДАР” ПЛАНИРА ПОМАК СА 5. МЕСТА

КОСТОЛЧАНИ НА ПРОЛЕЋЕ БОЉИ

Са више спортске среће “Рудар” би имао бар десет бодова више и титулу лидера јесени у Српској лиги „Запад“. Биланс од пет победа и само два пораза уз осам ремија је солидан, али остаје жал за изгубљеним бодовима из пет нерешених утакмица. Млади, школовани и амбициозни тренери Радмило Азањац (шеф струке) и Андреја Ферлеж (први помоћник), који су од ове сезоне преузели бригу о „енергетичарима“, добили су пуно поверење председника Небојше Благојевића и снажним еланом радили уносећи многе новине из савременог тренажног и васпитног процеса. -Урадили смо много у минулих шест месеци. Променили смо начин приступа тренинзима и систему игре. Била је то велика новина за играче, јер су захтеви били сасвим другачији него претходних година. Мало смо летос каснили са почетком припрема, али је све убрзо надокнађено.Тек од трећег кола почињемо да личимо на екипу која

Ферлеж се усавршава

-Волим фудбалске изазове и тренерски позив. Поред шефа Азањца, који ме подстиче у раду и обогаћује новинама из тренерског посла, све више напредујем и настављам да се школујем. Слажемо се изврсно и имамо исту визију напретка “Рудара”, који сада игра више агресивније, има сигурнији пас, а и јак зонски блок са високом одговорношћу сваког играча. Да је било више спортске среће имали би и много више бодова, каже Ферлеж. зна шта хоће. Форма је успешно одржавана и чак током једанаест везаних утакмица нисмо доживели пораз. Освојили смо победнички пехар у куп такмичењу ГФС “Пожаревац”. На жалост осам ремија, од тога пет код куће су нас спутали

Радмило Азањац (лево) и помоћник Андрија Ферлеж (десно)

да будемо далеко боље пласирани на табели. Заузели смо пето место, имамо 23 бода и за првом “Слогом” из Петровца заостајемо седам бодова. Морамо да се престројимо, појачамо и покажемо на пролеће свима колико стварно вредимо, односно да се умешамо у борбу за врх табеле, каже Азањац. Препород “Рудара” се очекује са првим пролећним данима. Новине треба да донесу још конкретније резултате. Председник Небојша Благојевић и руководство клуба и даље дају пуну подршку младим стручњацима који се стално усавршавају и прате савремене трендове у фудбалу. Шеф струке Радмило Азањац је радио у Јавору и водио млађе селекције ФСС, поседује „А“ лиценцу, док је Андреја Ферлеж, по завршетку играчке каријере водио успешно пожаревачки “Железничар” и ускоро треба да добије УЕФА „А“ лиценцу. -Добили смо бројне похвале од многих угледних фудбалских стручњака за унапређење игре на тактичком плану, само треба истрајати на оваквом начину рада и позитивни помаци ће се још више видети. Драго ми је да су и наши навијачи схватили те промене и

увек били уз нас. Стручни тим који предводим је монолитан. Ферлеж је један од најбољих младих тренера у Браничевском округу, а о легендарном тренеру голмана Михајлу Бури не треба трошити речи. По цео дан смо фактички били на стадиону и радили од јутра до мрака. Наравно, председник Благојевић и његови сарадници су изванредни фудбалски људи који знају да је стрпљење мајка успеха. Сада смо на зимском одмору до половине јануара наредне године. Играчи су добили план

Краљ стрелаца

“Рудар” у својим редовима има расног стрелца Марка Стевановића, који је и ове сезоне максимално погађао противничке мреже. Од 19 голова, колико су постигли „енергетичари“ током минуле јесени, Стевановић је сам дао 15. индивидуалног рада да ипак имају одређену предспрему за напоре који их очекују када кренемо са новим припремама, каже Азањац. Р.Сандић

КАРАТЕ КЛУБ “МЛАДИ РАДНИК” ПОЖАРЕВАЦ

ЗЛАТО ЗА МИЛЕНКОВИЋА, БРОНЗА ЗА ЖИВОТИЋА

Такмичари Карате клуба “Млади радник” су протеклог викенда у Јагодини, учествовали на 15. по реду Меморијалном турниру “Драгослав Радовановић-Пјер”. Такмичење је окупило око 370 такмичара из 26 клубова из Србије и Македоније. Карате клуб “Млади радник” на овом турниру представљали су Алек­ сандар Животић, Марко Ми­ ленковић и Стефан Миливојевић. У сениорској конкуренцији, у апсолутној категорији, бронзану медаљу је освојио Александар Животић. У конкуренцији јуниора, у тешкој категорији, прво место припало је Марку Миленковићу, чија је ножна техника била неодбрањива, тако да је све мечеве добио резултатом 8:0. Стефан Миливојевић је на овом турниру остао без медаље.


RE^ NARODA, УТОРАК 18. ДЕЦЕМБАР 2012. ГОДИНЕ

ОРГАНИЗАЦИЈА СУДИЈА ФСБО

Приводи се крају акција избора најспортиста у 2012.

УСПЕШНИ У ИЗБОРНОЈ ГОДИНИ

ПРОГЛАШЕЊЕ НАЈБОЉИХ 28. ДЕЦЕМБРА

Завршено је пријављивање кандидата за најбоље спортисте у акцији коју заједнички организују Спортски савез Града Пожаревца и регионални лист „Реч народа“. Током протеклих месец дана, Градском спортском савезу и спортској редакцији нашег листа пристигли су бројни предлози појединаца, организација и клубова за најбоље спортисте и спортске екипе у 2012. години. Конкуренција је вео-

ма јака обзиром на то да је 2012. једна од берићетних спортских година тако да ће Комисија имати тежак посао да међу успешнима изабере најуспешније. Проглашење најспортиста обавиће се у свечаним салонима Градског здања у Пожаревцу 28. децембра у 12 сати када ће се уручити пехари, дипломе и награде.

ОДБОЈКА – ВИНЕР ШТЕДИШЕ СУПЕР ЛИГА СРБИЈЕ - 10.КОЛО

Суботичани лако до победе

zz “Спартак” (Суботица) – “Млади радник” 3:0 (25:18, 25:22, 25:22) Дворана: „Дудова шума”. Гледалаца: 250. Судије: Предраг Баланџић и Горан Градински (оба из Београда). Трајање меча: 78 минута. “СПАРТАК”: Црњански 11, Јаначков, Видаков (либеро), Јањић 5, Елезовић, Конкољ (либеро), Марковић, Кецман 14, Пуалић, Медић 13, Кубуровић 4, Стојковић 10. Тренер: Горан Илић. “МЛАДИ РАДНИК”: Мунћан 6, Шљиванчанин, Пешут 8, Булић, Брчић 10, Јевтић, Пековић (либеро), Петровић 14, Мицић 9, Н.

Матијашевић 1, М. Матијашевић. Тренер: Драган Бонић. Гледајући пласман на табели пре меча у Суботици, “Млади радник” је био фаворит. Можда не изразити, али на папиру свакако. Ипак, у хали „Дудова шума” доминирао је домаћи тим. Била је ово можда и најбоља партија “Спартака” у сезони. Круна свега је убедљива победа над “Младим радником”, коме су се реванширали за пораз у првом делу сезоне. Од почетка, па све до краја меча, Суботичани су имали предност. До

ње су стизали мукотрпно, сва три пута је на првом обавезном предаху било 8:6. У првом сету домаћи су били убедљивији што је показала разлика од 16:11. Слична слика се могла видети и у наредна два сета. У другом и трећем сету “Спартак” је имао три поена вишка на другом обавезном предаху (16:13), а у завршницу су улазили са по „плус два” (21:19). Оба пута су домаћи били чвршћих нерава, са више расположених играча, што је резултирало максималним тријумфом. Д.Н.

Шампион Филип Филиповић подржао пројекат “Бамби негује будуће шампионе”

ДРУЖЕЊЕ БУДУЋИХ И САДАШЊЕГ ШАМПИОНА

Филип Филиповић, чувени ватерполо репрезентативац Србије и спортиста који је већ два пута проглашаван за најбољег ватерполисту света, посетио је у оквиру пројекта „Бамби негује будуће шампионе“ ученике Основне школе Иван Милутиновић у Вишњици. Том приликом Филип се дружио са млађим основцима и кроз разговор их подсетио на значај спорта и здравог начина живота, а компанија Бамби-Банат је тиме обележила почетак пројекта. Од данас ће ученици од првог до четвртог разреда ове, и свих школа обухваћених пројектом, имати сталну ужину. Компанија Бамби-Банат, уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а у сарадњи са City sport клубом покренула је иницијативу „Бамби негује будуће шампионе“. Пројекат има за циљ да обезбеди редовну ужину деци у најугроженијим школама у Србији, али и да ученицима од првог до четвртог разреда обезбеди враћање часова физичког васпитања у редовну наставу, као и да им обезбеди редовне систематске прегледе. Пројектом су обухваћени ученици млађих разреда шест основних школа у Србији, одабраних на препоруку Министарства, са идејом да се број укључених школа увећава из године у годину. „Бамби-Банат је стратешки заинтересован да допринесе квалитетнијем животу деце свих узраста. Кроз иницијативу „Бамби негује будуће шампионе“ деци основношколског узраста биће обезбеђени бољи услови за школовање и правилан раст и развој. Идеју да започнемо овако велики и одговоран посао добили смо након

Филип Филиповић са будућим шампионима консултација са канцеларијом Уницефа, када нам је саопштено да деца из појединих школа широм Србије немају средстава ни за најосновније животне потребе. Имајући у виду те податке покренули смо пројекат који би малишанима обезбедио квалитетније и безбрижније детињство и додатно их мотивисао да се баве спортом“ изјавила је Светлана Глумац, директорка корпоративних и регулаторних послова Danube Foods групе. „Овим потезом Бамби-Банат је показао да је компанија са високоразвијеном свешћу о стању у домаћем школству, свим потешкоћама и потребама које образовне институције имају. Драго нам је да је управо наша школа укључена у пројекат и истовремено изражавам

задовољство што у нашем друштву, још увек постоје компаније и људи који размишљају о онима којима је помоћ најпотребнија и који образовање виде као развојну шансу друштва, али и све деце“ изјавила је Снежана Будимировић, директорка Основне школе Иван Милутиновић. Основна школа Иван Милутиновић у Вишњици прва је од шест најугроженијих школа у Србији које су укључене у пројекат „Бамби негује будуће шампионе“. Осим ње, у програм су укључене и основне школе „Зага Маливук“ из Крњаче, „8. октобар“ и „Синиша Јањић“ из Властоница, „Светозар Милетић“ из Титела и „Вук Караџић“ из Ниша, наводи се у саопштењу.

Oрганизација фудбалских су­дија ФС Браничевског округа, у години избора у потпуности је остварила План и програм рада. На изборима који су одржани у мају, продужен је мандат на још четири године бившем судији Јелен Супер лиге Србије Горану Милановићу из Петровца на Млави, а од ове такмичарске сезоне посматрачу на Српској лиги група Запад. У нови Извршни одбор, уз председника Горана Милановића изабрани су: Иван Вујчић из Пожаревца (потпреседник Орга­ низације судија), Срђан Грујић (Пожаревац), Стојадин Пауновић (Жагубица), Златко Стокић (Велико Градиште), Драгомир Мисирлић (Кучево), Милан Николић (Жабари), Зоран Перић (Мало Црниће) и Горан Стокић (Голубац). Председник КУС-а Организације је Ненад Илић из Петровца на Млави, а секретар Организације судија Емил Јанковић из Пожаревца. - Подмладили смо листе све три лиге. Сада се на листи Браничевске окружне лиге налазе 33 судије од кoјих је 14 младих и перспективних који могу да полажу за категорију и да напредују ка Зонском степену такмичења. У јесењем делу првенства шесторо судија, који су испуњавали услове, прошли су условне контроле за судије друге категорије и у марту 2013.године имаће прилику да се покажу. То су Никола Ђорђевић (1993) и Јован Јанковић (1993) из Пожаревца, Иван Илић (1993) из Петровца на Млави, Милош Тодоровић (1992) из Смољинца, Дејан Ђорђевић (1991) из Божевца и Бобан Васић (1989) из Сиракова. У Међуопштинским лигама имамо 20 перспективних судија што је још увек недовољно, на листи МФЛ-Млава је 31 судија, док је проблем МФЛ-Дунав која располаже са само 24 судије. Упутили смо захтев свим организацијама судија са ове територије, да доставе предлоге за попуну листе за пролећни део. Највећи терет у организацији носио је КУС који је организовао семинаре за службена лица ФСБО, достављао предлоге за напредовања, предлагао листе за такмичарску 2012/2013.годину, упућивао контролоре перспективним судијама за судије друге категорије, вршио анализе рада делегата у све три лиге и утврђивао ранг листе судија за јесењи део такмичарске 2012/2013. године на основу оцена делегата и посматрача. Радује нас чињеница да су у

самом врху ранг листа, младе и перспективне судије што је један од услова за напредовање у виши ранг. Подбачај је евидентан само у једном сегменту рада, у организацији школа за нове судије, у јесењем делу одржане су само две школе и добијено 18 нових судија за подмлађивање листа. Наложено је свим општинским организацијама судија да до почетка пролећног дела организују школе без обзира на број полазника, а КУС, ССОС и ФСБО биће им на располагању да помогне и обезбеди инструкторе - предаваче. У септембру су четири судије биравиле у кампу перспективних судија ФСРЗС. Реч је о Николи Ћирковићу из Великог Црнића, Милошу Живановићу из Костолца, Јовану Јанковићу из Пожаревца и Александру Пујкиловићу из Осанице, каже Горан Милановић. Додајмо овоме да је протекле године за прву категорију судија положио Марко Рацић из Петровца на Млави, а за другу Владимир Симић из Пожаревца. Организација судија је у овом периоду имала веома добру сарадњу са Организацијом судија ФС региона западне Србије као и са ФС Браничевског округа који предводи Бранко Стојаковић. Пре почетка првенства набављане је нова судијска опрема за судије Окружне лиге иста као и за судије Српске лиге, у чему су помогле општинске Организације судија. Подржана је свака идеја и акција Организације судија, а за учешће на кампу перспективних судија, ФС Браничевског округа је чак сносио део трошкова. Д.Н.

ЛИДЕР СЕ “ОКЛИЗНУО” У ПОЖАРЕВЦУ

zz „ПОЖАРЕВАЦ“ - „ПАРАЋИН“ 81 : 73 (21:15 , 15:24, 21:17 , 24:17) Хала: СЦ “Пожаревац“. Гледалаца: 120. Судије: Ђорђе Милошевић и Илија Рашић из Крагујевца. “ПОЖАРЕВАЦ”: Огњановић 4, Радосављевић, Милојевић, Папић 6 (1), Давидовић 2, Ишљамовић 29 (1), Николајевић 13 (1), Драгић,

ЗАДОВОЉНИ НАВИЈАЧИ ЈУГОВИЋ: Добријевић, Перовић (4 одбране), Васић 6 (1), Белош, Т.Добријевић, Радаковић, Куртеш, Травар 5, Крсманчић 3, Вучићевић, Црноглавац 7, Стејин 1, Илић, Јокић, Вуковић 3. Играч утакмице: Иван Радојичић (Рудар). Рудар је уписао своју шесту победу и први део такмичења завршио у златној средини. Чета тренера Драгана Ајдачића од почетка сусрета са Југовићем из Каћа доминирала је тереном и чврстом игром у одбрани није дозволио гостима

Горан Милановић

КОШАРКА – ДРУГА СРПСКА ЛИГА – „ЗАПАД“

РУКОМЕТ – СУПЕР ЛИГА СРБИЈЕ – МУШКАРЦИ Костолац – Дворана спортова. Гледалаца: 450. Судије: Горан Ковач (Косовска Митровица ) и Срђан Милосављевић (Звечан). Седмерци: Рудар 1(1), Југовић 1(1). Искључења: Рудар 16, Југовић 2 минута. РУДАР: Уранкар, М. Вуковић, Златановић (10 одбрана), Ивошевић, Аврамовић 1, Ристић 3, Мердовић, М.Стојковић 7, А.Вуковић, Ивановић 3, Радисављевић, Н.Стојковић 2, Милошевић 6 (1), Радојичић 7, Димитријевић 3.

23

да дође до прикључка. Са шест голова разлике у корист домаћина, отишло се на одмор. У наставку иста слика. На голу Златановић у свом стилу несавладив, наваљивали су Стојковић, Радојичић и Милошевић и сигурном игром су освојена два планирана бода. Верни и задовољни навијачи нису штедели дланове. Р.Сандић

Биговић, Пејановић 27 (6), С.Милетић, Л.Милетић. Тренер: В.Сандић. “ПАРАЋИН”: Ракић 4, Н.Симић 7, Ранђеловић 18 (2), Радивојевић, Анђелић 3, Радуловић 12 (1), Јовановић 2, Тодоровић, М.Симић 21 (1), Миленковић, Радовановић, Радојковић 6. Тренер: И.Димитријевић. Играч утакмице: Милан Ишљамовић (Пожаревац) Под сводовима хале у Пожаревцу у суботу се водила велика кошаркашка борба између лидера на табели, „Параћина“ и „Пожаревца“. Фаворизовани гости су ипак, поклекли у финишу. Први период припада домаћину, да би у другом гости били бољи тако да се на одмор одлази са (36:39) у корист Параћинаца. Друга два периода су пуна неизвесности и промена резултата. Мајсторски одиграна завршница доноси заслужену победу домаћину, који се са новим бодовима укључио у борбу за прво место. Р.Сандић


24

RE^ NARODA, УТОРАК 18. ДЕЦЕМБАР 2012. ГОДИНЕ

recnaroda18122012  

rec naroda, nedeljnik branicevskog okruga