Page 1

RE^ NARODA, УТОРАК 6. НОВЕМБАР 2012. ГОДИНЕ

1

l ГОДИНА LXVII БРОЈ 3238 l УТОРАК 6. НОВЕМБАР 2012. l ПОЖАРЕВАЦ l ЦЕНА 30 ДИНАРА l

На седници Скупштине града Пожаревца

УСВОЈЕН РЕБАЛАНС БУЏЕТА У ОШ «Доситеј Обрадовић»

Рођендан «Невена»

Странa 7.

ВЕЧЕ ПОСВЕЋЕНО ЈАПАНУ У посети “Винарији Живковић”

Странa 3.

Од 2. до 5. новембра у Пожаревцу

ИЗ КЛИЧЕВЦА У ДВЕ МЕЂУНАРОДНЕ ЕНГЛЕСКУ Стр. 4. ЛИКОВНЕ КОЛОНИЈЕ Стр. 10.

Странa 9.

ПРОЂЕ ЛЕТО ТРИДЕСЕТО Пољопривредна школа одскора

ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ

Стр.8.

У Болници у Пожаревцу

ОТВОРЕН КАБИНЕТ ЗА БОЛЕСТИ ДОЈКЕ

Стр. 11.

Новембарска “ЂАЧКА РЕЧ” Стр. 15, 16, 17. и 18. Обавештавамо читаоце да наредни број листа излази у среду, 14. новембра.


2

RE^ NARODA, УТОРАК 6. НОВЕМБАР 2012. ГОДИНЕ

ПД „ТЕ-КО КОСТОЛАЦ“ НА МЕЂУНАРОДНОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ „ЕЛЕКТРАНЕ 2012“

За већу техничку ефикасност

Међународна конференција „Ел­ е­ ктране 2012” одржана је ове недеље на Златибору, у орга­ низацији Друштва термичара Србије. Четвородневна предавања овог скупа били су добра прилика за резимирање оствареног у термоенергетском сектору и упознавање са стратегијама развоја у годинама које долазе. Конфернцији су присуствовали и истраживачи, као и представници надлежних институција и земаља потписница и посматрача Уговора о Енергетској заједници Југоисточне Европе (ECSEE Treaty). Поздравне речи на отварању конференције упутили су председник Управног одбора ЕПС-а, др Аца Марковић и државни секретар Министарства образовања, науке и технолошког развоја, проф. др Радивојe Митровић. Директор Привредног друштва „Термоелектране и копови Костолац” Драган Јовановић

Драган Јовановић

кова у Термоелектрани ”Костолац Б”, одсумпоравање као и инфрасруктурне радове на изградњни луке, путева и железнице. Друга фаза из кредитног аранжамана доноси костолачкој компанији нови блок снаге 350 мегавата, као и

Велико интересовање домаћих и страних стручњака и истраживача

представио је окупљенима, у оквиру уводних предавања, значај подизања техничке ефикасности у блоковима костолачких електрана што је предуслов за реализацију стратешких програма развоја експлоатације угља и производње електричне енергије у овој компанији. -Први део ревитализације Бло­ ка Б2 у Термоелектрани ”Костолац Б” завршен је у фебруару прошле године и омогућио је да овај блок ради са додатном снагом од 66 мегавата. Након првог дела ревитализације, дотадашња снага блока повећана је са 245 на 311 мегавата, а на годишјем нивоу 7.000 сати рада, што у финансијском аспекту значи око 13.000.000 евра за костолачку компанију, истакао је директор Јовановић и подсетио на неке од најзначајнијих текућих послова у Костолцу: -У току је реализација прве фазе пакета пројеката из кредитног аранжмана са кинеском државном „Ексим банком”, који је омогућио рехабилитацију блоИЗДАЈЕ:

НИПД “Реч народа” А.Д. Пожаревац, Таковска 5 Извршни директор:

Драган Миленковић ВД главног и одговорног уредника:

Светлана Евковски

проширење копа у Дрмну. Заштита животне средине биће на нивоу који задовољава важеће стандарде у Европској унији. А. М.

Гасификација Браничевског округа

Прикључак до 700 евра

У Петровцу је одржан састанак председника општина Браничевског округа са представницима „Гасинвеста“ из Београда и Југотрејд-а. Састанком је председавао председник општине Пе­тро­вац Радиша Драгојевић. Чл­ ан Управног одбора „Гасинвеста“ и генерални директор „Југотрејда“ Рајко Убипарип рекао је овом приликом да се предвиђа гасификација целог Брничевског округа као и да у „Гасинвесту“ планирају да пројекат заврше у наредне три године. Председник општине Петровац Радиша Драгојевић је нагласио да се ради о значајном инвестиционом пројекту, а Брничевски округ ће имати дистрибутивну мрежу од око 1.300 км која ће бити доступна свим заинтересованим насељима и домаћинствима. Цена прикључка неће прећи 700 евра.

На седници Општинског већа у Петровцу

Одлука о расписивању конкурса за доделу стипендија

У Петровцу је прошле недеље одржана седница Општинског већа којом је председавао председник општине Радиша Драгојевић. Размотрено је 15-так тачака дневног, од којих и расписивање конкурса за доделу стипендија редовним студентима високих школа за школску 2012/13. годину. Општина ће и овог пута обезбедити стипендије за два посебно надарена студента са просечном оценом преко 9, као и за десет студената друге и виших година студија са просечном оценом 8 и оних чије су породице слабијег материјалног стања. Конкурс ће ових дана бити објављен на огласној табли у Скупштини општине и преко средстава информисања. Заменик председника општине Драгољуб Милосављевић позвао је студенте

Петровац на Млави

који су претходне школске године користили стипендије да дођу у ресорну општинску службу и

Између општина Велико Градиште и Нова Молдава у Румунији

НОВИ ПРОТОКОЛ О САРАДЊИ

Општине Велико Градиште и Нова Молдава из Румуније настављају сарадњу дугу четири деценије. Две суседне државе које Дунав, уместо да раздваја, годинама већ спаја, одвија се на више нивоа: привредном, културном, спопртском, образовном, здравственом, социјалном... Сарадња постоји и када су у питању друштвена брига о деци и односи између верских заједница. Вишегодишње пријатељство крунисано је братимљењем, а сарадња у 2013. Коректура:

Лела Ликар Редакција: Андријана Максимовић,

Лела Ликар, Татјана РоквићСтојковић, Дарко Динић, Милена Перишић, Драган Наумовић, Љубиша Настасијевић, Ивана Вукановић

Велико Градиште Припрема за штампу и графички дизајн:

Златан Младеновић - Shaggy Фоторепортер:

Дејан Марјановић e-mail:

recnaroda@yahoo.com

и 2014. биће продубљена и интензивирана Протоколом који ће у четвртак, 8. новембра у свечаној сали Скупштине општине Велико Градиште потписати представници Великог Градишта и Нове Молдаве. Поред руководства зб­р­а­ тим­љених општина, све­ча­­ ности су позвани да прису­ ствују и сви бивши председници општина који су протеклих деценија неговали и развијали ову сарадњу. Р.Н.

website:

http//:www.recnaroda.co.rs

Текући рачун:

105-52460-80 АИК БАНКА Штампа:

Штампарија “Борба” Београд, Косовска 26

обнове угоре уз приложену потврду о положеним испитима и редовном упису у наредну годину студија. Општинско веће одредило је локације за такси станице у Петровцу. У те сврхе обезбеђено је шест паркинг места у ул. Српских владара у центру града, као и три паркинг места у ул. Слободана Брауновића код Здравственог центра. Даљи законски оквири регулисаће се уговором између таксиста и ЈКП „Паркинг сервис“, истакао је заменик председника општине Драгољуб Милосављевић. Он је такође нагласио да ће ускоро бити расписан и конкурс за место начелника Општинске управе, а основни услов који кандидати треба да испуњавају је да су дипломирани правници са најмање пет година радног искуства у струци. Телефони

Гл. и одг. уредник: 012/222-086 Редакција: 012/226-165 Директор: 012/532-309 Маркетинг - огласи: 012/221-580 Факс: 012/225-295 ISSN 00-34-1142


RE^ NARODA, УТОРАК 6. НОВЕМБАР 2012. ГОДИНЕ

3

НА СКУПШТИНИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

УСВОЈЕН РЕБАЛАНС БУЏЕТА

Одборници Скупштине града Пожаревца у петак су, на 4.редовној седници усвојили други овогодишњи ребаланс буџета. За ребаланс je гласала већина од 66 присутних одборника. За другу овогодишњу измену главног финансијског документа није гласала одборничка група „Покренимо Пожаревац“. У односу на претходни ребаланс приходи буџета су повећани за око 55 милиона динара. Око 17 милиона чине наменска средства министарства, а остатак је увећање настало на основу измена законске регулативе. Из наменских средстава министарства око 13 милиона динара намењено је за унапређење мреже сеоских путева.Од нових издатака, 12 милиона је намењено за покривање плата запослених након октобарског повећања од два процента, 6,9 милиона за комисију за спорт, увећана је и маса средстава за спортске клубове, 4,3 милиона

Миомир Илић

промене законске регулативе, која предвиђа да сопствени приходи, директних и индиректних корисника буџета, постају буџетски приходи. Укупни приходи и примања за 2012. годину у овом ребалансу износе око 2,6 милијарди динара од чега је око 1,9 милијарди пореских прихода то јест око 74%. Непоре-

Део одборника опозиције

издвојено је додатно за превоз ученика основних школа, а 3,8 милиона за организацију Љубичевских коњичких игара. Због промене девизног курса издвајају се додатна 3 милиона динара за отплату кредита Града, 2,5 милиона динара биће утрошено на покривање дугова за енергетске и комуналне услуге Спортског центра Пожаревац, из претходне и ове године.

Високи захтеви буџетских корисника

Како је објаснио начелник Одељења за привреду и финансије Града, Милан Дабић, до ребаланса буџета је морало да дође из неколико разлога пре свега због измена у законској регулативи која се односи на промену прописа који су од значаја за јавни сектор. Реч је о изменама у законима о буџетском систему, буџету, финансирању локалних самоуправа, утврђивању максималне зараде у јавном сектору и порезу на додату вредност. Дошло је и до промене пројекције укупно планираних прихода и примања буџета сачињених на бази повећања прихода од стране надлежних министарстава, остварених прихода у буџету од јануара до септембра ове године, као и

ски приходи чине око 25%, а 24,6 милиона су донације, које процентуално чине 0,93 посто прихода буџета. Када је о расходној страни ребаланса реч, укупни расходи износе око 3,2 милијарде динара. Буџетски дефицит је око 506 милиона динара, а биће финансиран од неутрошених средстава из претходних година. Да подсетимо, дефицит који је утврђен првим ребалансом износио је око 477 милиона динара. У односу на први ребаланс дошло је до повећања прихода за 55 милиона и расхода за око 84 милиона динара. Дошло је и до повећања буџетског дефицита у износу од око 29 милиона динара. Због малопре поменутих законских оквира морало је доћи до усаглашавања финансијских планова корисника буџетских средстава. Сви корисници буџетских средстава су, како је рекао Дабић, доставили захтеве за додатним средствима и они су износили преко 137 милиона динара, а закључцима Градског већа утврђени су приоритети и расподељена средства од око 50 милиона динара. Код појединих директних буџетских

корисника, Скупштине и градоначелника, остварене су уштеде које су искоришћене као приход који је расподељен на раздео Градске управе. У оквиру додатних средстава налазе се и она за набавку лиценцираног софтвера за Градску управу, који ће допринети потпуној контроли трошења јавних средстава и обављања финансијских послова у складу са најављеним изменама и допунама Закона о буџетском систему. Променама Закона о финан­ сирању локалних самоуправа одређене категорије предузетника ослобођене су плаћања појединих такси, или су исте смањене. У изменама Закона о порезу на додату вредност од 1. октобра, уместо 18 процената, примењује се се општа стопа ПДВ-а од 20 процената, која обухвата и опорезивање услуга одржавања улица, путева и других јавних површина и јавне расвете, што је такође један од разлога ребаланса локалног буџета. Начелних одељења за финансије Града подсетио је да се у поступку израде буџета за наредну годину морају ускладити све таксе на бази којих ће се планирати средства за 2013. годину. Он је додао да ће у буџету за наредну годину бити новина и у смислу да ће се тражити правни основ за трошење јавних средстава, за већину финансирања биће предвиђен и конкурс, те да ће се, тек када се буде закључио уговор, ићи у процедуру добијања средстава. У ребалансу буџета су извршене и измене у нормативном делу.

О дуговањима и раду јавних предузећа

На дневном реду седнице Скупштине нашли су се и предлози о пословању јавних предузећа за првих шест месеци ове године као и измене и допуне програма њиховог пословања, а на питања одборника одговарали су директори ових предузећа. О дуговима предузећа која су са три милиона смањена на један, говорио је директор ЈП „Љубичево“, Владан Јанковић, а о финансијској ситуацији, која је била негативна за прву половину ове године, говорио је и директор ЈКП „Паркинг сервис“, Иван Ракић. Реализацију конкретних активности у граду и селима појаснио је директор ЈП „Дирекција за изградњу“, Миодраг Стојковић. Одборници градског парламента разматарли су и измене и допуне програма пословања јавних предузећа за 2012. годину. Опозициони одборници критиковали су слабу реализацију локалних акционих планова и неиздвајање средства за њих . Градоначелник Пожаревца Миомир Илић поднео је извештај о извршењу одлуке о буџету града до јуна и септембра ове године. Он је као позитиван пример навео порез на имовину, који је планиран са око 153 милиона динара, а чија

М. Унгурјановић, Ж. Пивац и М. Јовановић

је рализација до септембра износила око 93%. Град је и у 2012. наставио са отплатом главнице и камате кредита, који је 2010.узет у банци „Интеза“ за финансирање улагања у инфраструктуру. Обавезе Града по основу овог кредита трају до краја 2015. године. Једна од тачки дневног реда била је и информација о припремљености школа на територији Града за почетак школске 2012/2013. године. Одборници су се сложили у мишљењу да се плански мора решавати проблем наталитета, а затим и праћење новина када је реч о увођењу нових занимања у средње школе. Постављено је и питање о изградњи фискултурне сале у Брадарцу као и организовању редовног припремног предшколског програма у селима на чијој се реализацији ради у договору с Министарством просвете.

је то задатак у наредном периоду. Све школе су 3. септембра примиле прваке, упркос најављиваном штрајку. Стални задатак је повећање броја деце јер наша села „умиру“, све је мањи број ученика у основним школима у селима, а такав тренд видљив је и у граду. Централна школа у Брадарцу, која обухвата 12 насеља уписала је 63 ученика. Следећи корак, ако се овај тренд настави, јесте затварање неких сеоских школа, рекао је Михајловић и додао да на територији Града у овој школској години није било технолошких вишкова. Предшколска установа „Љуби­ ца Вреблов“ упутила је захтев оснивачу за доношење одлуке којом се утвђује већи број деце од броја прописаног Законом, који се уписује у васпитну групу, с обзиром на то да је ова установа, због великог броја захтева за упис, до

Већином гласова усвојен ребаланс

Радомир Михајловић, члан Градског већа задужен за област просвете рекао је да је у последњих осам година много уложено у школске објекте, првенствено у централне школе. - Ове године од стране Града у школе смо уложили око 5, 5 милиона динара. Замењена је кровна конструкција у ОШ „Десанка Максимовић“, у неколико школа обновљена електрична мрежа, у многим школама промењена је дотрајала столарија, санитарни чворови… Ипак, до сада је веома мало улагано у учила тако да нам

сада уписивала много већи број деце у васпитне групе, чак и до 30% више од важећих норматива. Због тога је донета одлука да се у групе може уписати највише 20 одсто већи број деце од броја који је прописан Законом о предшколском васпитању и образовању. На седници градског парламента усвојена су и именовања директора, досадашњих вршилаца дужности, јавних предузећа „Љубичево“, „Дирекција за изградњу“ и установе „Центар за културу“ . Т.Р.С.


4

RE^ NARODA, УТОРАК 6. НОВЕМБАР 2012. ГОДИНЕ

У ПОСЕТИ “ВИНАРИЈИ ЖИВКОВИЋ”

ИЗ КЛИЧЕВЦА НА ЕНГЛЕСКО ТРЖИШТЕ

Представници Града Пожаревца у обиласку Винарије

У рамском Подунављу, на оба­ли Дунавца, постојбини вој­ во­де Првог српског устанка Миленка Стојковића, налази се село Кличевац, познато археолошко налазиште из свих историјских епоха. На овој златокосној стишкој равници, међу чокотима и воћњацима, живи и ради породица Живковић, надалеко позната по производњи квалитетних вина. “Винарија Живковић” потиче још из 19. века. Њени виногради

за извоз на енглеско тржиште. Поводом изградње погона за прераду грожђа и сале за дегустацију производа, градоначелник Пожаревца Миомир Илић, његова заменица Вукица Васић, председник Скупштине Жарко Пивац са својим замеником Милићем Јовановићем, протекле среде, обишли су “Винарију Живковић” и упознали се са капацитетима ових производних погона. С обзиром на то да је Србија,

Погон за прераду грожђа

налазе се на брду изнад Дунава, са готово иделаним географским положајем. У овом медоносном крају, Живковићи се годинама посве­ ћују производњи белих сорти вина “Рајнском ризлингу” и “Chardonnay”, затим, произ­ водњи црних сорти вина “Ca­ bernet Sauvignon” и “Merlo”, као и комбинованих “Cabernet Merlo” и “Cabernet Barik” и десертних вина “Wermuth wein”, односно, “Карловачки бермет”. Колики је успех бизниса породице Живковића, говори и чињеница да Винарија ових дана води интензивне преговоре

земља богата виноградским реонима, породични бизнис каквим се бави “Винарија Живковић”, по речима градоначелника Миомира Илића, један је од многих примера успешног пословања, којима се може похвалити Браничевски округ. -Пожаревачка локална самоуправа наставиће да финансиј­ ски и логистички подржава предузетништо, а надам се да ће се примером породице Живковић руководити и остали произвођачи.У развој производње домаћих вина, ова породица уложила је пуно труда, одрицала се многих ствари, и на

крају постигла велики успех у свом пословању. Овом приликом позивам грађане да се храбрије окрећу сопственом бизнису, јер развој нашег града не лежи само у енергетици, већ и у предузетништву и пољопривреди. Напоменућу да је локални парламент усвојио просторни план Града Пожаревца до 2022. године. Сматрамо да је поред улагања у развој костолачког енергетског комбината, неопходно улагати и у проширење пољопривредних површина, којима је овај крај богат. Бављење воћарством, повртарством и виноградарством, били су уносни послови у прошлости, а надам се да ће тако бити и у будућности, рекао је Илић. Кличевачка “Винарија Жив­ ко­ вић”, у чијим се подрумима производи и до 20.000 литара квалитетног домаћег вина, надалеко проноси, не само име Пожаревца, већ и свог села. По речима председника Скупштине града Пожаревца Жарка Пивца, расте интересовање за породични бизнис у пожаревачком крају чему у знатној мери доприносе и подстицајне мере локалне самоуправе: -И ове године, Градска управа Пожаревца је са лицима која се налазе на евиденцији Завода за запошљавање-Филијале у Пожаревцу, потписала уговоре о самозапошљавању. За покретање сопственог бизниса, обезбедила је новчана средства у висини од преко 200.000 динара по једном кориснику. Надам се да ће ова средства, наредне године бити и већа... Кличевац је нарочито интересантан међу путницима намерницима, који овде радо свраћају. Недавно смо у овом крају срели Французе који су након дегустације производа породице Живковић и

упознавања са историјом овог краја, обећали да ће се поново вратити, рекао је Пивац. О квалитету, раскошним мирисима вина, њиховој свежини, боји и укусима, брину сви чланови породице Живковић. Поред њиховог заједничког труда ту је и подршка средине у којој живе и раде. Локална самоуправа увек је имала разумевања за самоиницијативе произвиђача и подстицај предузетништва како у финансијском тако и у стручном смислу. Захваљујући

ла за дегустацију, повећати производњу и квалитет услуга подићи на виши ниво. -Захвалио бих се надлежним министарствима која су нам без поговора одобрила субвенције за подизање винограда и куповину опреме неопходне за подрумарство, односно, винарство... Држава се побринула за производњу грожђа и вина створивши путеве вина који воде и до “Винарије Живковић”. Наша породица, осим виноградарства, окреће се и воћарству. Уз

Туристичкој организацији, “Винарија Живко­ вић” учествовала је на многим сајмовима широм Србије и тако постала позната и ван подручја Браничевског округа. Власник “Винарије Жив­ ко­ вић”, Мирослав Живковић, сма­ тра да ће новоизграђени погон за прераду грожђа и са-

постојећих пет и по хектара винограда који се налазе у нашем поседу, у плану нам је да посадимо још око два хектара воћа. Морам да напоменем да је главни проблем произвођача вина - извоз. Мислим да он ипак, полако почиње да јењава, каже власник Винарије, Мирослав Живковић. М. П.


RE^ NARODA, УТОРАК 6. НОВЕМБАР 2012. ГОДИНЕ

5

ПРЕДСТАВЉЕН ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПРИСТАНИШТЕ „КОСТОЛАЦ“

Градња планирана идуће године

Изградња Пристаништа „Костолац“ све је ближе реа­ лизацији. Овај инфраструктурни објекат, планиран кре­ дитним аранжманом костолачких термоелектрана и копова, и кинеске компаније „CMEK“, у оквиру уговорених послова на ревитализацији и модернизацији производних капацитета, сада је у фази израде идејног пројекта, који је представљен 30. октобра, у Привредном друштву „ТЕ-КО Костолац“. Према потребама Костолца Идејно решење за израду Пројекта за изградњу Пристаништа „Костолац“ урађено

Драгомир Јефтић

неколико година, по идеји из Електропривреде Србије, вођеној потребама Привредног друштва „ТЕ-КО Костолац“

чин смо дошли до фазе идејног пројекта, која је сада на дневном реду, с тим да Електропривреда Србије има уговорену и фазу главног пројекта за Пристаниште за сопствене потребе. Обавили смо све потребне истражне радове. Геотехнички истражни радови су при крају. Терен је топографски детаљно снимљен. У питању је простор од неких петнаестак хектара. На њему је предвиђен ситуациони план Пристаништа, дакле, какав ће он бити у коначној фази. Сада се ради на анализи разних претоварних уређаја и опреме која би се користила. Ту се предвиђа претовар су-

се из наше електране, негде око 400.000 тона процењене годишње продукције гипса, транспортује речним путем ка удаљенијим подручјима, до фабрика у окружењу и Европи.

Зоран Вуковић

вог пепела, највероватније из Термоелектране „Костолац А“, у којој се сада гради нови систем за отпепељивање, чиме би то онда био ближи извор сувог пепела, неких 70 до 100 метара од самог пристаништа. Из Термоелектране „Костолац Б“ довозио би се гипс, који се, иначе, врло интензивно користи као сировина. Рецимо, фирма „Knauf “, у једној од својих фабрика у Аустрији, користи гипс добијен из процеса одсумпоравања, у количини од 100.000 тона годишње, са планом да прошири пласман на 300.000 тона, објаснио је Јефтић и додао: -У вези са поменутим количинама које би се речним путем могле транспортовати, значајно је рећи да се не би исплатило те количине превозити железницом или друмски. Намера је да

Део локације будућег Пристаништа

је у складу са захтевима и потребама Привредног друштва „ТЕ-КО Костолац“ и условима дефинисаним Просторним ге-

да речним путем транспортује камен из каменолома „Јеленска стена“, а са намером да се потом започне и транспорт гип-

Вредност од 13 до 15 милиона евра

На презентацији идејног пројекта Пристаништа „Костолац“ речено је да би требало да се са изградњом почне најкасније крајем следеће године и да би већ 2014. године бар један од два кеја за потребе ЕПС-а, односно, ПД ТЕ-КО Костолац, био спреман за коришћење и претовар. Процењена вредност износи 13 до 15 милиона евра планираних у оквиру кредитног аранжмана Костолца са кинеском компанијом „CMEK“. Иначе, локација на костолачком Каналу показала се најбољом међу неколико испитиваних на Дунаву и Млави. Утврђено је да задовољава потребне услове, с обзиром на њену диспозицију унутар градског ткива, унутар индустријске зоне и приступ саобраћајницама. Испитује се могућност да ово Пристаниште једног дана прерасте у луку.

нералним планом Града Пожаревца и Планом посебне намене Привредног друштва „ТЕ-КО Костолац“. Руководилац техничке документације за Пристаниште „Костолац“, грађевински инжењер испред фирме „Ehting“, Драгомир Јефтић, указао је на то да су припреме овог пројекта започете пре

са, који се добија као нус производ одсумпоравања, као и за увоз робе, опреме и слично. -Тај пројекат је кренуо од генералног пројекта, којим су врло озбиљно простудирани сви природни и остали услови, као што су транспортне способности, могућност транспорта, потреба за транспортом разних роба. На тај на-

На презентацији Идејног пројекта за Пристаниште у Костолцу

Добра идејна решења На презентацији се осим о идејном решењу за локацију костолачког Пристаништа, говорило и о могућим техничким решењима утовара и истовара материјала, о даљој динамици израде пројектне документације и њеној имплементацији у склопу реализације кредитног аранжмана између Костолца и кинеске компаније „CMEK“. Испред Привредног друштва „ТЕ-КО Костолац“ разговарали смо са помоћником директора Дирекције за унапређење производње, Зораном Вуковићем, који је, иначе, један од подруководилаца тимова задужених за кредитни аранжман са Кином, конкретно, за пројекат Пристаништа, и члан је Координационог тима Електропривреде Србије за координацију и усаглашавање при изради идејног, а касније и главног пројекта Пристаништа у Костолцу. -Ово је трећи месец како тече израда пројекта. Дошли смо у фазу када неке одлуке и дилеме морамо заједнички да сагледамо, проанализирамо и дефинишемо на нивоу Привредног друштва, у сарадњи пројектаната и локала. Ова презентација је понудила решења претовара терета, диспозиције објеката с обзиром на то да ће корисник бити и речна полиција, а своје је потребе исказао и Пловпут-Дирекција за водне путеве. Овим пројектом се стварају услови да се крене у имплементацију, реализацију кредита у делу који се односи на Пристаниште. Подсећамо и на то да је кинески кредит, у делу који се тиче Пристаништа, сто посто у реализацији Привредног друштва „ТЕ-КО Костолац“, тако да ћемо ми бити ти који ћемо расписивати тендере и целу причу водити до краја. Такође, израда идејног пројекта ствара услове да се добију све неопходне дозволе које су дефинисане кредитним аранжманом са Кином, како би он могао по том основу да се активира, истакао је Зоран Вуковић. А. М.


6

RE^ NARODA, УТОРАК 6. НОВЕМБАР 2012. ГОДИНЕ

ПРОТЕСТ АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ПОЖАРЕВАЦ

Разговор са Александром Вукосављевић, менаџерком експозитуре СОСИЈЕТЕ ЖЕНЕРАЛ банке у Пожаревцу

Држава адвокатима дугује по двеста хиљада динара ИСТОВРЕМЕНО ШТЕДЕТИ

Адвокатска комора Пожаревац “пoкрива” територију Браничевског и Подунавског округа, окупља 270 адвоката и тридесетак адвокатских приправника и једна је од осам адвокатских комора које, независне у свом раду, функционишу под окриљем Адвокатске коморе Србије. Чланови пожаревачке Адвокатске коморе недавно су покренули протест јер им држава дугује просечно по двеста хиљада динара за заступање у предметима по службеној дужности, а противе се и неравномерном увећању пореза и доприноса. Председник Адвокатске коморе Пожаревац Драган Живковић каже да последње три године држава касни са исплатама за заступања по службеној дужности, те да су дугови према адвокатима у Србији између 5 и 8 милијарди динара. - Повод за делимичну обуставу рада, која подразумева само непоступање у предметима по службеној дужности, јесте и решење које је донето крајем септембра о увећању пореза и доприноса који су у Пожаревцу увећани за 100%, а у Петровцу на Млави за чак 200%. Сматрамо да су та решења донета на незаконитим основама. Због свега поменутог смо на ванредној Скупштини Адвокатске коморе донели одлуку да се при-

ступи обустави одбрана по службеној дужности адвоката у кривичним и предкривичним поступцима, пред

Драган Живковић полицијским управама, станицама и судовима, те да ће та обустава трајати док се не исправе незаконита пореска решења код пореских управа у Пожаревцу и Петровцу на Млави. Тражили смо и исплату свих дуговања адвокатима у одбранама по службеној дужности и примену одлуке Уставног суда

Србије о неуставности обрачунавања камата. Са једне стране нам се дугује, са друге стране нам се повећавају обавезе, а на то нам се наплаћује и камата, објашњава Живковић и додаје да је државним органима остављен рок за реаговање по адвокатским захтевима до 10. октобра. Одлука је достављена министарствима правде и финансија, Републичкој управи прихода, свим судовима и полицијским управама. Иако се до датог рока ништа није променило, Управни одбор Адвокатске коморе стао је на становиште да би одлуку требало ублажити у циљу спречавања угрожавања људских права те је 25. октобра суспендован део одлуке о непоступању по службеној дужности у притворским предметима. Представници Адвокатске коморе Србије са Министарством правде разматрају предлог да се потраживања које адвокати дугују за порез компензују са потраживањима које адвокати имају по основама заступања по службеној дужности. -Уколико до решења не дође вероватно ће се једна по једна комора придруживати нашем протесту, каже председник пожаревачке Адвокатске коморе Драган Живковић. Т.Р.С.

У Великом Градишту обележен завршетак Пројектa „МЛАДИ СУ ЗАКОН-Браничевски округ“

Идеја групе “Мотокултиватор” најбоља

На Дунавском кеју у Великом Градишту 23. октобра Удружење грађана „Шанса“ из Пожаревца је, као Ресурс центар за Браничевски округ, уз подршку младих волонтера, организовало завршну активност Пројекта “МЛАДИ СУ ЗАКОН - Браничевски округ 2012.“. Овим догађајем обележен је завршетак успешно реализованог пројекта, који је резултат укључености великог броја младих људи на територији Браничевског округа, заинтересованих да својим идејама допринесу бољем животу у месту у коме живе. Пројекат се реализује од априла 2012. године и у том периоду велики број младих (старости од 15-30 година) са територије Браничевског округа, оспособљен је да своје идеје преточи у пројекте, конкурише за средства и спроведе жељене акције. Ове године, на конкурс се пријавило 25 група младих из округа, од којих је 21 група позвана на обуку за писање пројеката, а у оквиру које је 34 младих обучено да самостално напише пројекат и спроведе пројектни циклус у потпуности. Након врло оштре селекције финансирано је 10 омладинских волонтерских пројеката са укупном подршком од 650.000,00 динара. Финансиране акције су спроведене у свакој од општина Браничевског округа. На завршном догађају представљене су активности реализоване у оквиру омладинских пројеката, а лидери и чланови омладинских волонтерских група изнели су своја искуства у реализацији. Представљен је и најбољи волонтерски омладински пројекат изабран од стране комисије коју су чинили представници канцеларија за младе, удружења грађана и медија. Идеја омладинске неформалне групе „Мотивкултиватор“ оличена у различитим видовима

уметности, кроз тродневни фестивал „Мотив култиватор“ намењен младима, проглашена је за најбољу. Посебну вредност овом омладинском пројекту даје и могућност континуиране организације фестивалских активности у Пожаревцу, које ће и у наредном периоду утицати на мотивисање младих и стварање услова за активно и креативно провођење слободног времена. Јавном догађају присуствали су представници локалне самоуправе, образовних установа, волонтери и чланови неформалних омладинских група које су са својим пројектима учествовале у овогодишњем програму “МЛАДИ СУ ЗАКОН - Браничевски округ”, омладинске организације које су као партнери подржале овогодишње акције, представници Канцеларија за младе из свих општина нашег округа и сви млади људи који су подржали реализацију овог пројекта. Да би се створили услови да се под-

рже активни млади људи који желе да допринесу бољем животу у месту у коме живе, Министарство омладине и спорта је 2010. године покренуло програм „МЛАДИ СУ ЗАКОН“ и у сарадњи са Ресурс центрима у 25 округа Србије до сада финансирало 178 омладинских волонтерских акција реализованих у 91 општини и граду у Србији. Током овог програма, млади су активно били укључени у процес израде и промоције Закона о младима, а програм је омогућио и да око 270 различитих удружења младих и неформалних удружења младих, прође обуку за писање пројеката. Из Удружења грађана „Шанса“ поручују да су захвални на подршци свим организацијама младих и за младе, установама и институцијама које се баве младима, свим Канцеларијама за младе, медијима, локалној власти и свим младим људима који су од самог почетка учествовали у реализацији пројекта и тиме дали свој допринос.

И ТРОШИТИ НОВАЦ

У овом периоду године, поводом Светског дана штедње, банке се утркују у понудама за штедише, а штедише, опет, покушавају да се определе за што стабилнију банку са што бољим условима за штедњу. О предностима Sosijete ženeral банке, разговарали смо са Александром Вукосављевић, менаџерком експозитуре у Пожаревцу. Александра Вукосављевић: Со­ си­јете женерал Србија је део бан­ кар­ске групације која у 77 земаља има преко 30 милиона клијената. У Србији, најстарија је банка са већинским страним капиталом и ове године обележава 35 година присуства на овом тржишту, а у Пожаревцу смо присутни већ пуних девет година. Наша политика каматних стопа је умерена, штедише награђујемо стимулативним каматним стопама, истовремено водећи рачуна о томе да те камате не утичу на конкурентност финалних цена кредита у нашој понуди. Важно је подсетити да банке, пре свега, омогућавају чување новца уз максималну сигурност за депоненте, а тек као додатну стимулацију им нуде различите производе и каматну стопу која доноси принос на депозите.

Када говоримо о разноликости производа, какве могућности Ваша банка нуди штедишама? Александра Вукосављевић: Као и до сада, у Sosijete ženeral банци могуће је штедети већ постојећа средства, са каматом која се приписује одједном за целу годину, сваког месеца у виду сталног месечног прихода или периодично, сваког квартала, а уз то камата може да буде једнака током целог периода орочења или да периодично прогресивно расте. Велики број грађана нема неки већ припремљен износ новца који би могли да положе у банку и сматрају да немају могућност да штеде. Sosijete ženeral банка је и за њих креирала производ, дајући им могућност да сакупе новац издвајањем одређене суме од својих месечних прихода, а минимални износ од 20 евра или 2 хиљаде динара овај тип штедње чини доступним свима. Ове године, Sosijete ženeral банка је увела још једну могућност за штедише, да штеде и троше новац истовремено. Уколико свој

Александра Вукосављевић

новац искористе као депозит за картицу, добијају камату као на орочену штедњу, али и лимит на картици, у зависности од висине улога. Уз депозит, могу да користе Виса Голд кредитну картицу са укљученим путним осигурањем, уз револвинг опцију или без камате, уплатом целог износа потрошеног претходног месеца. Уз депозит је могуће добити и МАСТЕРАТУ, нову картицу Sosijete ženeral банке, која им омогућава плаћање на рате без камате и без надокнаде код партнера банке, односно уз једнократну провизију од свега 5 одсто на свим осталим продајним местим у земљи и иностранству. Дакле, на овај начин клијенти и троше и штеде уз стимулативну каматну стопу. Ако у неком тренутку депонент ипак има потребу да прекине орочење, камату не губи, већ је добија у износу који би добио и да је орочио средства на краћи рок, у зависности од момента прекида депозита. Имате ли неки савет за штедише? Александра Вукосављевић: Кли­јент није у обавези да сва своја сред­ства орочи на исти начин. У зависности од потреба, планова због којих штеди, може да истовремено користи два, три или више штедних производа. Лични банкари сваком клијенту који има дилему могу да помогну да креира сопствени, персонализовани план штедње, прилагођен његовим потребама и могућностима. Приликом избора рочности, валуте и типа штедње, основна смерница је сврха за коју се штеди.

Ученици ОШ “Свети Сава” Пожаревац

У ПОСЕТИ ВРШЊАЦИМА У ШВАЈЦАРСКОЈ

У оквиру пројекта међународне сарадње и размене, у организацији Клуба за младе и Српског културног

центра из Алтштетена ( Швајцарска), а под покровитељством ЕУ, ученици ОШ „Свети Сава“ из Пожаревца током октобра били су гости својих вршњака. Провели су седам дана за памћење у средишту Европе. Сарадња је почела током пролећног распуста кад су Швајцарци били гости Пожаревљана. Родила су се нова пријатељства, размењена су искуства, запажене су различите навике, научило се и видело много. Остала су лепа сећања и жеља да се оваква дружења негују и да се чешће дешавају.


RE^ NARODA, УТОРАК 6. НОВЕМБАР 2012. ГОДИНЕ

У ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ ОДРЖАНО ВЕЧЕ ПОСВЕЋЕНО ЈАПАНУ

Нераскидиво пријатељство

У Основној школи „Доситеј Обрадовић“ у Пожаревцу протекле недеље ученици и наставници ове школе организовали су

циљ да ученике и наставнике пожаревачких школа упозна са јапанском културом и традицијом кроз изложбу и краћи програм и

Ученици презентовали јапанску културу

“Вече Јапана” у знак пријатељства и сарадње са Амбасадом Јапана у Београду. Скупу је присуствовао и јапански амбасадор Тошио Цунозаки, који је радо виђен гост у Браничевском округу, а Основна школа “Доситеј Обрадовић” је прва школска установа коју је посетио. Манифестација је имала за

да на тај начин приближи „Земљу излазећег сунца“. Бранислав Стојановић, директор школе посебно се захвалио амбасадору Јапана, Тошиу Цунозакију на подршци коју пружа Пожаревцу и школи. - Налазите се у школи чија је традиција веома дуга, 279 го-

дина. По овако дугом периоду постојања, друга смо школа у Србији. Током своје историје, школа је била носилац образовања и културе у читавом овом крају. Увек је доносила нешто ново, па смо тако били прва школа у граду која је имала два страна језика, која је увела продужени боравак за запослене родитеље, која је кренула у популаризацију науке организовањем фестивала науке... Планом школе предвидели смо организацију једне сасвим нове манифестације, да у сваком полугодишту имамо једно вече посвећено некој држави, са тим почињемо вечерас организацијом вечери у част Јапана. Наша школа је пре годину и по дана остварила блиски контакт са Амбасадом Јапана чија је Влада нашој земљи у последњих тринаест година донирала 460 милиона евра. Од тога је само у оквиру пројекта помоћи становништву, школама, болницама и другим установама намењеним социјално-угроженим и маргинализованим особама, поклонила преко осам милиона евра бесповратне помоћи. Манифестацију је отворио Тошио Цунозаки захваливши се школи на лепој иницијативи чији је циљ-неговање и промовисање јапанске културе. И.В.

ПрекомпоНОвање власти у Голупцу

Социјалисти преломили

Како незванично сазнајемо, СПС у Голупцу на састанку Општинског одбора донео је једногласну одлуку о почетку преговора са СНС-ом ради стварања заједничке коалиције и прекомповања власти у овој

подунавској општини. Социјалисти су до сада већинску коалицију у Скупштини чинили са ДСС и ДС. Локални парламент у Голупцу има 31одборника, а нова одборничка већина, коју ће чинити коалиција

СНС, УБО, ЛДП И СПС имаће 16 одборника. Смена садашње власти у општини Голубац очекује се током овог месеца. Љ.Н.

Полицијска управа у Пожаревцу у борби против трговине људима

ПРВИ КОРАК-ЕДУКАЦИЈА МЛАДИХ

У Музичкој школи „Стеван Мо­ крањац“ у Пожаревцу прошле среде, организована је трибина са темом „Зауставити трговину људима и децом“. Ученицима и професорима школе предавање су одржали шеф Одсека граничне полиције Полицијске управе у Пожаревцу, Петар Недељковић и Санела Стевановић-Јовановић. Поводом 18.октобра, Европског дана борбе против трговине људима, ПУ у Пожаревцу спроводи креативну кампању „Октобар месец – борба против трговине људима“ на територији Браничевског округа у свим средњошколским и основним установама, са циљем едуковања младих о ризицима, последицама и опасностима које их могу учинити потенцијалним жртвама трговине људима. - Са поносом могу рећи да смо цео месец октобар посветили борби против трговине људима, схватајући колико је важна и озбиљна ова тема. Прошле године смо имали 29 посећених школа и 2 интерната, док се сада трудимо да укључимо и школе из сеоских средина, рекао је Недељковић. У оквиру трибине приказан је део филма „Трафикинг“, а током презентацији су објашњене фазе кроз

7

На седници ГО ДС

Тадић одустао од кандидатуре за председника

Председник Демократске странке Борис Тадић саопштио је, након седнице Главног одбора, да се неће поново кандидовати за ту функцију и да ће убудуће највероватније бити почасни председник странке. ГО странке прихватио је статутарне промене, рекао је Тадић новинарима и додао да је после тога обавестио ГО да у новим околностима неће бити кандидат за будућег председника ДС. Он је објаснио да су прихваћени сви његови предлози за промену Статута ДС, да су поред осталог повећане надлежности Председништва, да ће изборна скупштина бити на сваке две

године, а те промене се односе и на надлежности председника и едукацију чланова како би били способни да поново обављају власт. Уз напомену да ће бити уведен систем унутрашње контроле како не би било злоупотреба, Тадић је казао да су све промене Статута усредсређене на промене друштва. „Хоћемо да се мењамо да би мењали друштво”, рекао је Тадић и додао да ће демократе већ 25. новембра имати ново руководство и органе

и да ће после тога бити јача и на располагану грађанима.

УРС о кандидовању на места руководилаца јавних предузећа

САМО ПРОФЕСИОНАЛЦИ ЗА ДИРЕКТОРЕ

-Ми смо забранили нашим функционерима чак и да конкуришу за места директора у јавним предузећима, изјавио је Млађан Динкић најављујући Закон о јавним предузећима којим се уводи обавеза јавних конкурса за избор директора у свим јавним предузећима у Републици, Покрајини и локалу. Тај Закон ће почети да се примењује чим га Скупштина Србије усвоји. -Што се тиче наше странке, ниједан партијски функ-

ционер неће моћи да конкурише за та места, већ ће то искључиво бити професионалци, рекао је Динкић додајући да ће се ова странка и надаље држати принципа департизације, а ако им грађани на следећим изборима буду дали милион гласова, преузеће већу одговорност, па ће у више предузећа тај принцип да се поштује. –Ја не могу да одговарам за друге странке које тај принцип не желе да поштују јер није у њиховом програму, рекао је Динкић.

Модернизација путне мреже у Петровцу

АСФАЛТИРАНО БЛИЗУ 150 КИЛОМЕТАРА

У Рановцу, селу петровачке општине, прошле недеље приређена је пригодна свечаност поводом завршетка асфалтирања око 2,5 км пута од центра села до такозваног Лазаревог потока где се налази и новоизграђени хотел. У име општинског руководства присутним мештанима обратио се председник општине Радиша Драгојевић. Он је поред осталог рекао да је општина последњих година асфалтирала близу 150 км путева разних категорија, нагласивши да

се и ових дана ради у Везичеву, а у плану је и наставак радова у Кладурову. Такође је похвалио мештане Рановца који су се максимално ангажовали око ових радова. Свечано пресецање врпце обавили су заменик председника општине Драгољуб Милосављевић и председник СО Душко Нединић. Ову инвестицију вредну око 100 хиљада евра, финансирали су мештани Рановца и локална самоуправа, а извођач радова било је предузеће „Срмекс“ из Петровца.

Просечна зарада у септембру у Браничевском округу

У СВИМ ОПШТИНАМА ИСПОД РЕПУБЛИЧКОГ НИВОА

Посетиоци трибине које се спроводи, како је доказано, најисплативији бизнис у криминалу. - Статистике показују да у свету на годишњем нивоу нестане од 500.000 до 2.000.000 људи, старосне доби од 18 до 25 година, а само свака трећа жртва је

идентификована. Наша порука је да треба бити опрезан и довољно упућен у овај проблем како би се избегле све могуће опасности које данас вребају, нагласио је Недељковић. Г.Ж.

За плаћање пензијског доприноса

Мања основица

Основица за плаћање пензијског доприноса, који грађани сами себи уплаћују, ниже су од новембра у просеку за око један одсто у односу на претходно тромесечје због усклађивања с кретањима зарада у претходном кварталу. Тако је сада износ доприноса на најнижу основицу 4.404,84 динара, а на највишу 62.927,70 динара, саопштавају из Фонда пензијског и инвалидског осигурања. Овакве основице за плаћање доприноса примењиваће се у наредна три месеца, а грађани се могу определити за једну од 13 основица осигурања, независно од стручне спреме. Према Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање, најнижа основица износи 35 одсто просечне републичке зараде из претходног тромесечја, што је 20.122 динара, а највиша пет просечних плата, односно 286.035 динара. Допринос за пeнзијско-инвалидско осигурање је 22 одсто.

Просечна зарада без пореза и доприноса испла­ ћена у септембру у Пожаревцу износи 34.169 динара, саопштио је Републички завод за статистику. У односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у августу, номинално је мања за 8,3 одсто, а реално за 6,5 процената. Просечна бруто зарада испла­ћена у Пожаревцу у септембру је 47.447 динара, док је просечна нето зарада исплаћена у периоду јануар - септембар 2012. године износила 36.272 динара. У Костолцу просечна плата у септембру је за око 19.000 динара мања у односу на претходни месец и износи 37.953 динара без пореза и доприноса. Најмањи просек плате у Браничевском округу у септембру и уједно највећи пад за више од 20.000 динара имали су запослени

у Жагубици са нето просеком од 24.929 динара. За разлику од Петровца на Млави где је плата била у благом порасту, у осталим општинама Браничевског округа забележен је драстичан пад у односу на августовску зараду. По први пут, овог месеца, све општине у округу имале су плату испод републичког нивоа. Просечна нето плата у Србији, исплаћена у септембру, износила је 40.258 динара.


8

RE^ NARODA, УТОРАК 6. НОВЕМБАР 2012. ГОДИНЕ

НА КОНФЕРЕНЦИЈИ ЗА НОВИНАРЕ У ЈП ‘’ЉУБИЧЕВО’’

ВРАЋЕНE ДВЕ ТРЕЋИНЕ НАСЛЕЂЕНИХ ДУГОВА

zzОд око 3 милиона евра колико су износили дугови из ранијих година, актуелно руководство “Љубичева” за четири године вратило 2 милиона zzНаредне године намириће се сва дуговања Када је пре четири године преузимао ЈП “Љубичево” садашњи директор, др вет. мед. спец. Владан Јанковић сусрео се са великом проблемима изазавним огромним дуговањима предузећа. Ситуација данас је посве другачија, знатан део дуга који је износио око 3 милиона евра, је враћен. -С поносом могу да кажем да смо за ове четири године, колико сам ја на функцији директора, смањили поменути наслеђени дуг, да смо учинили све да “Љубичево” крене добрим путем и лично сматрам да оно сада спада у боља по-

жаревачка јавна предузећа. На данашњи дан дуг ЈП ‘’Љубичево износи милион евра, а пре четири године био је три милиона, вратили смо дакле 2 милиона. Рачун нам је и даље блокиран, али за много мању цифру. Важно је и то да немамо ни један нови дуг. Очекујем да се следеће године рачун ЈП ‘’Љубичево’’ у потпуности одблокира, рекао је на прошлонедељној конференцији за новинаре орга­ низованој у “Љубичеву”, директор Јанковић. Од укупно наслеђених 13 предмета, која су својим дуговањима

Владан Јанковић

Дуг радницима

Парк у ЈП «Љубичево»

Дуговало се и садашњим и бившим радницима предузећа, око 9 милиона динара. Са радницима је склопљено поравнање о исплати основног дуга, 1.861.739,21 динар, плус 10.000 динара на име судских трошкова за сваког радника, дакле укупно 2.665.035,00 динара. Реч је о 46 радника који су се одрекли камате, јер је у питању предузеће у коме су провели радни век, каже Јанковић. Компанији ‘’Дунав осигурање’’ се дуговало 63 милона динара. У преговорима које је водио тадашњи градоначелник Миодраг Милосављевић уз присуство ондашњег народног посланика Жарка Пивца, постигнуто је да се дуг преполови. Компанији је исплаћено 31.548.260,00 динара у две рате. -Од великих судских спорова поменућу судски спор са ‘’Унион МЗ’’. Ту су била два предмета од којих је у једном потраживано 9 милиона и 200 хиљада динара, а у другом око 120 милиона динара. Константно су вођени разговори са власником ‘’Унион МЗ’’, али до договора није дошло. Када сам постављен за директора ја сам други предмет проследио тадашњем правном заступнику и он је пронашао процедуралну грешку у тужби. Консултовао сам правобраниоца и још неке правнике и они су се са тим сложили Зато је покренут захтев за поништење тог извршног решења и после две годиине, Апелациони суд у Панчеву доноси пресуду којом се одбија предлог извршног повериоца доо ‘’Унион МЗ’’ и пресуђује у корист ЈП ‘’Љубичево’’. Ова пресуда је коначна, њоме је Љубичеву” и оснивачу овог јавног предузећа скинут терет “тежак” 120 милиона динара. Дуг од 9 милиона биће исплаћен у јануару следеће године, каже Јанковић. Остало је још нерешено дуговање према робним резервама у износу од око 130 милиона динара, започети су разговори око тога и они ће бити настављени. Има индиција да ће се позитивно решити и овај спор. Све у свему, отписујући један по један дуг, “Љубичево” би наредне године требало да се ослободи свих својих дуговања. Део конференције директор Јанковић посветио је активностима које је колектив предузимао током минуле четири године у правцу уређења “Љубичева” и привлачењу ове туриста у ову туристичку оазу.

успоравала рад овог предузећа, до сада је решено 10. - Међу онима којима је “Љуби­ чево” дуговало била је и Пореска управа са око 15 милиона динара потраживања. Након детаљног истраживања и увида у документацију као и одличном сарадњом са директором Пореске управе, установило се да је новац завршавао на погрешним рачунима. Великим напором и залагањем директора Пореске управе, новац је враћен и усмерен у праве токове, објаснио је Јанковић. Дугови су настали највећим делом у периоду од 1995. до 1997. године. Фирма “Књаз Милош” је дужила за око 300 милиона (170 ми-

лиона основни дуг и 130 милиона камата), али је постигнут договор да се отпише и основни дуг и камата. Јавном комуналном предузећу “Водовод и канализација” Пожаревац дуговало се око 4 милиона и 800 хиљада динара (3.570.000 динара основног дуга и 1.300.000 динара на основу камата). Потписано је поравнање и донета одлука на Градском већу да основни дуг преузме Град Пожаревац и да га исплати за три године почев од 2011. И овде је договорено да се камата отпише. Споразум је постигнут и са београдским ЈКП “Водовод и канализација” који је отписао основни дуг и камату. Ђино Јосић

Верификација проширене делатности у Пољопривредној школи у Пожаревцу

ЦЕНТАР ЗА КОНТИНУИРАНО ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ

У Пољопривредну школу са домом ученика “Соња Маринковић” крајем октобра месеца текуће године, стигло је очекивано решење Министарства просвете Републике Србије о верификацији проширене делатности, тако да је школа, овим решењем добила статус Регионалног центра за континуирано образовање одраслих. Статистички подаци о запослености и сиромаштву показују да је један од основних детерминанти сиромаштва и социјалне искључености у Србији незапосленост, чији се корени могу наћи у слабом образовању и неусклађености вештина са тржиштем рада. Стога, изградња система образовања и обуке одраслих заснованих на компететенцијама, чврста повезаност са потребама послодаваца, који би усмеравали процес развоја услуга и обуке које НСЗ пружа незапосленима, треба да допринесе повећању њихове запошљивости и степена стручности. Директор школе Видоје Вукашиновић, и формирани тим за оснивање и даљи рад Центра, у коме су ангажована пет наставника Љубомир Миленковић, Драган Ристић, Слађанка Перић, Нада Јелић и Милена Јовановић, су у томе видела шансу, која би, не само значила даљем развоју саме школе, већ и корист која би била вишеструка и за локалну заједницу, појединце-будуће полазнике и послодавце.

Верификоване обуке школа може да изводи самостално и у сарадњи са социјалним партнерима (другим средњим стручним школама и послодавцима). Обуке се организују по модуларном систему образовања, тако да полазници стичу теоријска и практична знања у периоду од неколико месеци (у зависности од врсте обуке). По завршетку обучавања, организује се завршни испит и добија сертификат, који је доказ усвојених знања, вештина и ставова за одређене компетнције у оквику завршене обуке. Поштујући одлуке појединца - корисника, пружиће се ниво квалификације, односно стручних знања, вештина и компетенција које ће задовољити иновације у технолошким поступцима и процесима. Настава ће се изводити према усвојеним наставним плановима и програмима, које је прописало надлежно Министарство. Особе старије од 18 година биће у могућности да унапређују своја знања, на тај начин долази до: • јачања и раста услужног сектора у укупној привредној структури; • динамичног развоја предузетништва и раста малих и средњих предузећа; • све веће професионалне мобилности и вероватноћа промене занимања и посла током живота;

• повећања значаја генеративних способности и кључних вештина у раду, запошљавању и даљем образовању и учењу; • промене у концепту запошљавања - од сталне запослености ка запошљивости и флексибилним облицима запошљавања (повремена запосленост, делимично запошљавање, хонорарни рад, пројектно запошља­вање и сл). Школа је у овом тренутку верификована за следеће обуке: 1. Стручне обуке за одрасле из верификованог подручја рада пољоприв­ реда, производња и прерада хране: производња белог сира у погону мини-млекаре; производња јогурта у погону мини-млекаре; производња сира типа качкаваља у погонима мини-млекаре; аранжирање биљног материјала; хигијенски безбедна производња крављег и козијег млека; производња, нега и чување вина; производња украсног шибља и цвећа; израда бурека; израда лиснатог теста и кора; органска производња, сушење и складиштење лековитог биља; припрема и продаја меса и месних прерађевина; производња раног поврћа у заштићеном простору; производња разних врста хлеба; 2. Обуке из страних језика (енглески, немачки, француски италијански, руски) 3. Обуке из области информационих

технологија поред MS Office, обука за рад у програмским пакетима за верификована подручја рада: Internet Explorer, AutoCard, ARHICAD, NORMAG, Solid Works; Pro engineer; Pro Deskop; Digital profilab; PIC Pro, PIC Basic, Turbo C) 4. Обуке за потребе тржишта рада по модуларном систему и то: арагонско заваривање; CO2 заваривање; уградња и одржавање аутогасних инсталација на природни гас (CNG); уградња и одржавање инсталација водовода, грејања и одвода употребљених вода савременим цевним системима; монтажа клима уређаја; одржавање расхладних уређаја; уградња соларног грејања; помоћ старим особама у кућним пословима (геронтодомаћица); нега старих особа у кућним условима; нега лица и тела; обликовање и нега косе; производња био-гаса и био-ђубрива; израда алуминијумске столарије;одржавање ауто-клима уређаја; -Надамо се да ће будући полазници, послодавци и НСЗ, са којом школа има успешну сарадњу, у нама видети одговорног, поузданог и стручног партнера. Све информације везане за рад Центра за континуирано образовање одраслих могу се сазнати на сајту школе, телефоном или доласком у школу, истиче директор Видоје Вукашиновић.


RE^ NARODA, УТОРАК 6. НОВЕМБАР 2012. ГОДИНЕ

9

У ПОЖАРЕВАЧКОМ ВРТИЋУ „НЕВЕН“

ПРОЂЕ ЛЕТО ТРИДЕСЕТО

Вртић „Невен“, један од објеката Предшколске установе „Љубица Вребалов“ у Пожаревцу, обележио је минуле недеље 30 година постојања. Круна свечаности организованих тим поводом била је свечана академија одржана прошлог четвртка у великој сали Центра за културу. У оквиру прославе триде­ сетогодишњице успешног рада организована је донаторска акција, у коју се укључио велики број јавних предузећа, установа, банака, приватних фирми… Прикупљеним новчаним и другим средствима, значајно ће се побољшати боравак најмлађих у вртићу и услови рада свих запослених. Припреме за изградњу вр­ тића „Невен“, започете су током 1979. године. Тада­ шња Југословенска радна организација за фундирање „Југофунд“ из Београда , доставила је елаборат геотехничког истраживања на локацији за изградњу комбиноване дечје установе у Скопљанској улици у Пожаревцу. Истраживање се

приземљем и једним спратом, укупне површине од 2.000 метара квадратних. Београдски Завод за унапређење домаћинства израдио је пројекат уређења спољних површина и доставио га октобра 1979. године, а затим и пројекат за изградњу објекта који је достављен у децембру исте године. Уговор о изградњи склопљен је 15. априла 1980, док је изградња вртића званично започета 18. јула те године. После нешто више од две године, тачније 15. октобра 1982, свечано је отворен Дечји вртић „25. мај“. Малишане је у новоизграђеној згради дочекала тадашња директорка Предшколске установе Јелка Милановић, док је главна васпитачица била Милена Пацић. Од 1991. године, вртић мења назив и постаје „Невен“, по имену часописа дечјег писца Јована Јовановића Змаја. Данас „Невен“, на целодневном боравку има 13 васпитних група малишана: пет јаслених које похађају најмлађи, од једне до три године старости, и

Драган Николић, Славица Животић и Радомир Михајловић

обављало између Скопљанске и Сопотске улице где се нала-

осам вртићких група, у којима су деца узраста од три до седам

зила ливада са неколико старих стабала ораха. Терен се сматрао погодним за изградњу објекта за децу. Касније је донета одлука да се на истраженом простору изгради дечја установа са

година. У вртићу, у поподневним сатима, у трајању од четири сата, бораве и две васпитне групе деце, која похађају припремни предшколски програм. Из године у годину, запослени у „Невену“ труде се да бора-

вак малишана у овој установи учине што пријатнијим, занимљивијим, а пре свега сврсисходнијим у свим аспектима развоја личности. На прослави рођендана, велика сала Центра за културу, била је испуњена до последњег места. Поред оних којима је „Невен“ други дом, на приредбу су дошли и њихови родитељи, бивши и садашњи васпитачи, пријатељи и сарадници установе, представници Градске управе... У име локалне самоуправе слављенике је поздравио члан Градског већа задужен за образовање Радомир Михајловић, који је поред осталог обећао да ће градска власт наставити да брине о најмлађима и да, у складу са својим могућностима и расположивим средствима у буџету, помаже Прешколску установу, а у оквиру ње и вртић „Невен“. Резултати које је током тридесетогодишњег рада остварио колектив „Невена“ заслуга су њиховог заједничког рада, али и помоћи и подршке коју имају од стране руководства установе на чијем је челу већ неколико година Драган Николић. Обраћајући се гостима и учесницима академије директор се захвалио свима који доприносе подизању квалитета рада у објектима Предшколске установе и ширењу капацитета за збрињавање најмлађих суграђана. Током тридесет година постојања, у вртићу „Невен“ своје прве кораке начиниле су стотине малишана. Главна васпитачица Славица Животић, напоменула је овом приликом да се без правих темеља, не би могла надограђивати боља будућност, а за те праве и јаке темеље заслужни су они који су свој радни век провели у ра-

ду са децом. Она се такође осврнула и на допринос бројних донатора унапређењу квалитета рада у вртићу. -У развој нашег вртића уло-

У наставку академије уследио је програм који су полазници вртића припремили за своје госте. Рођендан су испред Музичке школе „Сте-

жили смо своју снагу, љубав и енергију. Захваљујем се свим донаторима који су разумели наше потребе, тежње и жеље

ван Мокрањац“ честитали Игор Обретковић и Бобан Живковић учествујући у делу програма. Свим сарадници-

Део награђених

и помогли нам да побољшамо услове рада. Надам се да донаторска акција неће трајати само до краја овог месеца, већ да ће се наставити, напоменула је Животићева.

ма и донаторима, за сарадњу, помоћ и допринос развоју током минулих година, колектив „Невена“ доделио је захвалнице. М. П.


10

RE^ NARODA, УТОРАК 6. НОВЕМБАР 2012. ГОДИНЕ

У ПОЖАРЕВЦУ

Две међународне ликовне колоније

Две међународне ликовне ко­ ло­ није, 6. „Балкане мој“ и 1. „Пожаревац у очима младих“, довеле су шездесет сликара из Македоније, Хрватске, Црне Горе, Русије и Србије у Пожаревац, од 2. до 5. новембра. Уз речи подршке и захвалности уметницима, који својим стваралаштвом и пријатељством оплемењују живот у нашем граду, градоначелник Пожаревца, Миомир Илић, отворио је обе колоније прошлог петка, на пријему у свечаним салонима. Испред организатора, пожаревачког Удружења ликовних стваралаца „Ђура Јакшић“, Удружења српскогрчког пријатељства „Мост“ и Агенције за образовно-педагошке услуге „Кодекс“, и Града као покровитеља, домаћин сликарима је свих пет дана била директорка Агенције „Кодекс“, Снежана Милошевић.

Колонија као институција

Градоначелник Пожаревца, Миомир Илић је на свечаном пријему уметника најавио даљу подршку локалне самоуправе ликовном стваралаштву, али и уметницима уопште, јер то завређује град у којем су поникли и стварали Милена Павловић - Барили и Ђура Јакшић. -Учесницима ових двеју међу­ народних ликовних колонија желим да остваре најбоља ликовна и

успону. Желим да колоније протекну у знаку интелектуалне и естетске супериорности сликара, посебно младих, да ликовни радови учине колоније атрактивним и разноврсним, и да сликари наставе да дају свој допринос развоју културе и савремене уметности у Пожаревцу, Србији, на Балкану, па и шире, поручио је градоначелник Илић. Добродошлицу је испред локалне самоуправе пожелео и саветник градоначелника, мр Тихомир Јовановић. Бројни учесници Шесте међу­ народне ликовне колоније „Балкане мој“ и Прве међународне ликовне колоније „Пожаревац у очима младих“, исказали су велико задовољство да стварају у граду са славном сликарском традицијом, захваливши се градоначелнику и организаторима на увек топлом и великодушном дочеку у граду под Чачалицом. Испред њих обратили су се млада студенткиња Академије, Милена Радић и сликар Мишо Вемић, који је познат нашој јавности као лауреат са последње колоније у организацији Агенције „Кодекс“ и сарадник на оплемењивању културног миљеа нашег града. -Захвалан сам Граду Пожаревцу на дочеку приликом моје последње изложбе поводом ЉКИ. Овде сам данас попут домаћина. Тако се и осећам, и захвалан сам на томе Снежани Милошевић, а на-

Снежана Милошевић

уметничка остварења, незаборавно дружење, размену искустава. Наш ће град увек бити и остати отворен за све људе који у срцу носе љубав и разумевање према човеку, раду и животу. Искрено се надамо да ће наше пријатељство и дружење трајати дуго и, тиме, учврстити и ојачати нашу сарадњу за добробит шире заједнице. С правом можемо рећи да су наши пријатељски односи, захваљујући Агенцији „Кодекс“, у сталном

рочиту градоначелнику Миомиру Илићу, мом имењаку, који нас сваки пут овако дочекује и надамо се да ће Бог дати да тако буде још дуго. Рекао бих да ова колонија прераста у културну институцију Града Пожаревца и Србије, али и региона, истакао је сликар Мишо Вемић. На свечаном пријему, културно-уметнички програм оплеменили су фрулаш Бато Ђокић и КУД „Божидар Димитријевић Козица“ из Дрмна.

ДИРЕКТОРКА АГЕНЦИЈЕ „КОДЕКС“, СНЕЖАНА МИЛОШЕВИЋ

Оствариве жеље срца

„Ово је прилика да се окренемо себи, свом граду, да удружимо све умне снаге, све њене праве синове, да га вратимо на оне старе, незаборавне стазе славе и непролазности, познатости и просперитета. Прилика је да свој град учинимо пријатнијим и лепшим, срећнијим и милијим за живљење садашњих и будућих генерација, али и атрактивнијим и интересантнијим за путнике намернике, да сврате у њега, упознају његове вредне и поштене грађене и да њих и себе оплемењују тим вредностима. У остварењу тих жеља и надања не тражимо од наших суграђана да дају више него што могу, али захтевамо од њих, свуда и на сваком месту, да ангажују све своје радне, интелектуалне способности и моралне вредности, како би наш град био већи и лепши, и милији и дражи сваком нашем суграђанину, јер истина је да много руку може оно што срце жели.“, истиче директор Агенције „Кодеx“, Снежана Милошевић.

Шездесет сликара у Пожаревцу

Шести “Балкане мој”

Поруком мира и толеранције, и на сопственом примеру показаног непостојања баријера између народа, водили су се сликари стварајући на Шестој међународној колонија „Балкане мој 2012.“, још једном успешном уметничком подвигу. У раду овог Међународног фестивала-ликовне колоније „Балкане мој 2012.“, у оквиру Новембарских дана у Пожаревцу, пет дана је стварало 30 академских сликара. Учествовали су сликари из Македоније, Хрватске, Црне Горе, Русије. Са њима и уметници из Србије, као и чланови Удружења српско-грчког пријатељства “МОСТ” и Друштва грчко-српско пријатељство из Јањине. Колонија је одржана у просторијама Агенције за образовно-педагошке услуге “Кодекс”, у атељеу специјално припремљеном за ову манифестацију. -Стиже ново време када рад и одговорност, честитост и спо­ собност постају једини препознатљиви квалитети. Стижу неки нови људи, изнедрени и одгајани у Пожаревцу са првим носталгичним сећањима на незаборавну Табачку чаршију, и на давно уснуле трубе старих пожаревачких фијакериста... Ми се окрећемо будућности, јер се од прошлости не живи, али увек имајући на уму да ко нема прошлост, и будућност му је неизвесна, поручила је директорка Агенције „Кодекс“, Снежана Милошевић, иначе, и сама уметница, сликарка и поета. Снежана указује и на чињеницу да је културна баштина свуда у свету угрожена, па, стога, заузима посебно место у дефинисању културне политике у сваком друштву, нарочито оном које је у фази коренитих промена. А, локална самоуправа, са новом свешћу о њеном значају, преузима бригу о стању културне баштине у властитом региону.

Пожаревац у очима младих

Ликовни програм Удружења ликовних стваралаца „Ђура Јак­ шић“ из Пожаревца чини стал-

но кретање између класичних форми ликовних уметности, које представља савремено стваралаштво домаћих и иностраних уметника различитих генерација у истраживању појава модерне и савремене уметности. Отуда идеја

блага Пожаревца. Организатори Колоније указују на то да је овај пројекат допринос социјалној кохезији и општем благостању кроз борбу против предрасуда и стереотипа, подстицај мултикултуралности,

ГРАДОНАЧЕЛНИК ПОЖАРЕВЦА МИОМИР ИЛИЋ

Наставак подршке сликарима

„Велико је задовољство угостити оволики број уметника. Топла срца вас примамо да из овог града младости, културе, историје и традиције понесете са собом прегршт гостољубља и успомена за све будуће сусрете, са великим убеђењем да сте у нама стекли искрене пријатеље. Локална самоуправа има пуно разумевања за рад ликовних стваралаца и даје подршку напорима ликовног рада и стваралаштва. Због тога се захваљујемо организаторима колонија и одајемо им дужно поштовање“, поручио је градоначелник Пожаревца, Миомир Илић.

о приређивању Прве међународне ликовне колиније „Пожаревац у очима младих“. Млади су добили прилику да се афирмишу и излажу своје радове, а Град је на тај начин показао да негује културу града, а у исто време подржава и помаже младе уметнике. По завршетку, може се констатовати да је остварен циљ овог пројекта да се унапреди ниво културно-уметничког стваралаштва и презентовања културног

Захвалност

Организатори колонија захва­ љују се медијима браничевског округа, као и КУД-у “Божидар Димитријевић Ко­зи­ца” из Дрмна, на челу са председником Далибором Стојадиновићем, потом, предузећима: ПД „РИО“ Костолац, ЈКП „Комуналне службе“ Пожаревац, ЈП „Топлификација“ Пожаревац и „Дунав Осигурању“ на пруженој подршци.

статуса појединца у друштву, људских права, еколошких питања и слично. -Ликовна колонија „Пожаревац у очима младих” омогућава комплетно упознавање са свим видовима ликовног изражавања, при чему млади учесници стичу искуство у раду које је све богатије, резултати евидентнији, а квалитет изложбе све бољи. Из ове Ликовне колоније отиснула се група младих стваралаца, будућих уметника, који спојем свог талента и рада чине овај свет лепшим местом за живот. Њихова дела откривају тајну да је свет виђен очима детета леп, јер је гледан из душе. Зато свако треба да негује дете у себи, и откриће лепоту живљења. Креативност, љубав, марљивост, упорност, таленат, рад, снага, полет, украсиће град Пожаревац, поручује испред организатора, директорка Агенције „Кодекс“, Снежана Милошевић. А. М.


RE^ NARODA, УТОРАК 6. НОВЕМБАР 2012. ГОДИНЕ

11

КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА У ПОСЕТИ ПОЖАРЕВАЧКОМ ПОРОДИЛИШТУ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ

ШТЕДНЕ КЊИЖИЦЕ НА ПОКЛОН

zzУ оквиру традиционалне акције “Цврчак штедња” уручене штедне књижице мајкама за новорођене бебе са депозитом од по 50 евра Поводом 31. октобра, Светског дана штедње, протеклог четвртка, широм Србије, представници Комерцијалне банке, посетили су породилишта и том приликом, мајкама новорођених беба уручили штедне књижице “Цврчак штедње”, са депозитом од по 50 евра у динарској противвредности. Представници Комерцијал­ не банке и реализатори акције “Цврчак штедња”, прошлог четвртка, посетили су породилиште Опште болнице у Пожаревцу.

Штедним књижицама обрадовали су четири мајке које су на Светски дан штедње, на свет донеле здраве бебе. Депозит у динарској противвредности од по 50 евра, орочен је по стимулативним условима на три месеца. Обзиром на то да је вредност штедње грађана до сада достигла 1.220.000.000 евра, Комерцијална банка се у овој области сматра апсолутним лидером у Србији. Циљ “Цврчак штедње” наме­ њене најмлађим корисницима услу­га Комерцијалне банке, по

Штедне књижице је уручила директорка Филијале у Пожаревцу Данијела Костић Тодић

речима директорке Филијале у Пожаревцу, Данијеле Костић Тодић, је да се малишани од најранијег узраста упознају са предностима које доноси одговоран однос према новцу и штедњи: -Овом акцијом која је у скла­ ду са кампањом “Улажемо у будућност”, желимо да помогнемо заједницама у ко­ јима послујемо и чије нас је поверење довело до лидерске

позиције у банкарству. Такође, поред тога што желимо да истакнемо значај штедње за целу заједницу, желимо да помогнемо родитељима и додатно улепшамо тренутак рођење њиховог детета, најсрећнијег догађаја у животу, истакла је директорка Данијела Костић Тодић, која је овом приликом уручила поклон честитке. Директор пожаревачке Опште болнице, др Срећко Босић

захвалио се на поклонима, урученим младим мајкама, изразивши наду да ће се ова сарадња наставити. Из Комерцијалне банке пору­ чују да се родитељи беба рођених на Светски дан штедње, јаве у најближу експозитуру до 31. децембра и уз приложени извод из матичне књиге рођених, подигну штедне књижице. М. П.

У ПОЖАРЕВАЧКОЈ БОЛНИЦИ ОТВОРЕН КАБИНЕТ ЗА БОЛЕСТИ ДОЈКЕ

БРЖЕ ДО ДИЈАГНОЗЕ И ЛЕЧЕЊА

У пожаревачкој Општој болници прошлог понедељка отворен је кабинет за болести дојке. Директор Болнице др Срећко Босић истакао је да је дојка орган који захтева мултидисциплинарни приступ, те да је неопходно оформити тим лекара који ће се бавити овом проблематиком, а самим тим неопходан је и простор за ту намену. Доласком у пожаревачку болницу, пацијенткиње ће бити прегледане од стране хирурга, по потреби имаће урађен ултразвучни преглед и мамографију, са циљем да се у што краћем року дијагностикују проблеми на овом органу. -Најпре ће се утврдити стање паци­ јенткиње која ће добити препоруку за даље лечење. Намера нам је да изађемо у сусрет

изазовима које доноси савремено доба, а самим тим и да лечење у болници буде организованије. Ово није једина ствар коју пожаревачка болница до краја године има намеру да уради.У току је процедура за набавку два нова ултразвучна апарата за дечије, одељење гинекологије и рентген службу а намеравамо да до краја године пустимо рад саветовалиште и амбуланту за хипертензију. Пројекат отварања кабинета за дојку подржан је од стране Републичког фонда за здравствено осигурање. Директор овог Фонда Зоран Стојановић истакао је да ће Фонд подржавати сваки наредни корак који ће болница предузимати у правцу побољшања квалитета здравствених услуга. Статистика је показала да је све већи број жена оболелих од рака дојке, тако да је благовремено откривање проблема и адекватно лечење најбитније за пози-

тивне резултате. -До сада су све пацијенткиње улазиле у исти режим заказивања прегледа а потом су по налазу хирурга заказиване мамографије или ултразвук. У новом кабинету вр­ шиће се селекција, како би жене са озбиљним клиничким налазима по приоритету ушле у дијагностику, иста­ као је шеф кабинета др Александар Кабинет је отворила др Мирјана Пленић Марковић. Почетак рада новог кабинета озваничила је докторка сати. Преглед се може заказати на телефон Мирјана Племић. Радно време кабинета је 066/869-3833. Г.Ж. понедељком од 11 до 13 а петком од 9 до 13

Новембар, месец борбе против рака плућа

ОСНОВНА ПРЕВЕНЦИЈА - БОРБА ПРОТИВ ПУШЕЊА

Мамограф

Од рака плућа у Србији сваке године оболи 6.400 особа, а у 74 одсто случајева болест се открива у одмаклом стадијуму што отежава лечење, саопштено је поводом обележавања новембра Међународног месеца борбе против рака плућа. Новоболелих мушкараца је око 4.900, а жена 1.500 и њихов број се сваке године увећава. У склопу кампање ширења свести и борбе против рака плућа светски месец борбе против ове малигне болести низом активности биће обележен и у Србији. Циљ је да се подигне свест о карциному плућа, најважнијим факторима ризика и укаже грађанима на потребу редовне контроле здравља као најважније мере превенције.

Од 1999. до 2008. године, у Србији је забележен пораст у оболевању од рака плућа за 27,4 одсто, међу женама чак за 49,1 одсто, а код мушкараца за 21,5 одсто.И стопе морталитета од рака плућа бележе раст од 27,6 одсто и то дупло више код жена (50,7 одсто), него код мушкараца (22,2 одсто). Насупрот томе, у многим земљама Европе, оболевање и умирање од рака плућа је опало за осам одсто у истом периоду. Рана дијагностика рака плућа је велики проблем јер су респираторне тегобе недовољно специфичне и нема упозоравајућих симптома, тако да се већина оболелих јави лекару у проширеној фази болести. То је агресиван тумор који захтева комбиноване методе лечења, али за било који терапијски при-

ступ битно је да болесник буде у добром општем стању. За разлику од рака дојке, грлића материце и дебелог црева где се активним откривањем ране фазе болести значајно побољшавају резултати лечења, код рака плућа су могућности скрининга раног карцинома много мање. Значајна превенција обољевања је борбе против употребе дувана. Новембар, као месец борбе против рака плућа, у свету се обележава од 1995. године. Широм планете од ове болести сваког минута живот изгубе две особе, 3.000 дневно, односно више од милион годишње.


12

RE^ NARODA, УТОРАК 6. НОВЕМБАР 2012. ГОДИНЕ

„ПАРТНЕРСТВОМ КРОЗ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈУ“ – СРЕМСКА МИТРОВИЦА

РЕАЛНИ ПЛАНОВИ И ДОМАЋИНСКО ТРОШЕЊЕ

zzНИП и Фонд за капитална улагања Војводине помогли локалним самоуправама у учењу начина пројектног финансирања што ће им олакшати приступ фондовима Европске уније – каже градоначелник Сремске Митровице Бранислав Недимовић За разлику од многих других самоуправа, у Сремској Митровици је градски буџет реално планиран и ребалансима се буџетски оквири не смањују, већ повећавају! По речима првог човека града Бранислава Недимовића, домаћинским планирањем и трошењем градски буџет је реалан и остварив, а највећа предност код примене прописа о финансирању локалних самоуправа је то што доноси предвидивост средстава на које градови и општине могу рачунати. С друге стране, није добро што се на локалну

самоуправу преваљују нове надлежности које захтевају и значајна издвајања, попут одржавања путева који су до сада били у надлежности државе. Истовремено, у Сремској Митровици истичу да ће искуства са пројектима финансираним средствима НИП-а и Фонда за капитална улагања Војводине сада користити код припреме пројеката за претприступне фондове ЕУ. - Сремскомитровачки буџет је ликвидан, нема чекања на исплате осим оних које чекају стварање формално-прав-

Митровица ноћу

Парк у центру града

них услова. У овом моменту стварају се услови за повећање оквира буџета, што Сремској Митровици доноси другачију ситуацију у односу на многе друге средине које смањују своје буџете. То је последица реално планираног оквира и домаћинског понашања, Град је реално ушао у планирање буџета. Трудили смо се да реално испланирамо приходе, а исто тако смо водили рачуна и о расходима. Управо зато је буџет потпуно реалан и остварив и мислим да је то највећа предност коју смо добили током претходне године, откако је измењен Закон о финансирању локалне самоуправе. Тим законом је, иначе, предвиђена и расподела средстава за локалне самоуправе, само што се то није примењивало последње три године. Међутим, према подацима којима располажем, наредне године би свим локалним самоуправама требало да буду дељена финансијска средства по закону. То је веома важно, пре свега због предвидивости, како бисмо сви могли тачно да знамо шта ћемо имати следећих година – каже градоначелник Сремске Митровице Бранислав Недимовић.

Градоначелник Сремске Митровице Бранислав Недимовић

Нове надлежности и нови трошкови

Током прошле године дошло је до промене у порезу на зараде који се исплаћује локалним самоуправама. То значи да је учешће средстава која иду градовима у трошковима које послодавац има по основу пореза на зараде повећано са 40 на 80 одсто. Та промена утицала је и на раст буџета Града Сремска Митровица јер је по том основу стигло око 240 милиона динара, што је знатно више од оног што је било планирано. Оно што Граду није ишло у прилог јесте укидање

Панорама Сремске Митровице

локалних комуналних такса. - У овом тренутку проблем је недефинисан однос између локалних самоуправа и државе у погледу одржавања путева. Из дана у дан повећава се број саобраћајница чије одржавање држава пребацује на Град, што повећава трошкове не само одржавања, него и функционисања зимске службе. У наредном периоду је неопходна и децентрализација система образовања и здравства, јер су то две највеће „рупе“ у државном буџету, пре свега због удаљености онога ко издваја средства и онога ко та средства користи.

У

Добра искуства

претходним годинама Сремска Митровица је значајна средства добила из Фонда за капитална улагања Војводине и Националног инвестиционог плана. - Мислим да су НИП и Фонд за капитална улагања Војводине помогли локалним самоуправама у учењу начина пројектног финансирања. Кроз ове пројекте ми смо научили како да тражимо и како да правдамо средства, али се сада морамо преоријентисати на неке друге изворе финансирања, уколико нам они буду доступни. Ту, пре свега, мислим на фондове Европске уније. Сматрам да Фонд за капитална улагања више неће толико финансирати локалне пројекте као што је то радио у претходним годинама – истиче Недимовић, додајући да локални фонд треба да се финансира из локалног буџета, као и из претприступних фондова ЕУ, јер је управо то права политика финансирања локалних заједница. Сања Михајловић „Сремске новине“


RE^ NARODA, УТОРАК 6. НОВЕМБАР 2012. ГОДИНЕ

НА ФЕСТИВАЛУ ДЕЧЈИХ И ОМЛАДИНСКИХ ПРЕДСТАВА СРБИЈЕ У ЈАГОДИНИ

ДВЕ НАГРАДЕ ДЕЧЈЕМ ПОЗОРИШТУ ИЗ ПОЖАРЕВЦА

Дечије позориште пожаревачког Центра за културу наставља да ниже успехе. На недавно одржаном фестивалу Дечјих и ом-

них уметнике. Фестивал је почео 22, а завршен 27. октобра. Одвијао се под слоганом: „Од позоришних снова до животне

Добитници награда

ладинских представа (ДОПС) у Јагодини, пожаревачки мали глумци са представом „Јежева кућица“ освојили су две награ-

стварности“. На основу увида у пријављене представе, селектор фестивала Дејан Цицмиловић, драмски уметник из Београ-

Чланови Дечијег позоришта

де: за најбољу сценографију и за најбољи костим. У разговору са уредником програма Иваном Гавран, сазнајемо: -Реч је о трећој по реду регионалној позоришној ма­ ни­ фестацији која се одржава у Јагодини, а чији је циљафирмација младих позориш-

да, одлучио је да се представа „Јежева кућица“ Дечјег позоришта из Пожаревца нађе у такмичарском делу фестивала. Награде су додељене како у категорији дечијих тако и омладинских представа. У категорији дечјих представа установљене су награде за: најбољу предста-

ву, набољу режију, најуспешнију мушку и женску улогу, најбољу епизодну улогу, најбољи костим и најбољу сценографију. Наступ свих позоришних група на фестивалу оцењивао је трочлани жири у саставу: Лидија Вукићевић, драмска уметница из Београда, председник жирија, Миленко Павлов, драмски уметник из Београда, члан жирија и Мирослав Вељковић, директор јагодинске Гимназије, члан жирија испред града домаћина. Одлуком стручног жирија у категорији дечијих позоришних представа, „Јежева кућица“ у режији и драматизацији Живославке Дамњановић, понела је две награде. за најбољу сценографију-Мирко Маринковић и за најбољи костим-Тина Лепосавић и Живославка Дамњановић, каже Гавран. Стручни жири је посебно похвалио масовност дечје позоришне групе из Пожаревца која је задивила, затим енергичност и жељу малих глумаца за сценским изразом. „Они својом енергијом носе представу и не дају публици да дође до даха. Тек након представе, када смо разговарали у фоајеу позоришта, видела сам да су у питању мала деца која играју као већ формирани глумци“, рекла je Лидија Вукићевић. Освојене награде потврдиле су оправданост постојања Дечјег позоришта и њихов вишегодишњи рад. -Дечји драмски студио еволуирао је у Дечије позориште Центра за културу Пожаревац које је у овогодишњој сезони остварило три премијере (на дечијој и луткарској сцени) и успешну карневалску активност. Све ово смо постигли, пре свега захваљујући нашим младим глумцима и Живославки Дамњановић, која режира и драматизује представе за децу. Веома смо срећни и задовољни пласманом на фестивалу, јер је ово наш заједнички успех. Свакако да ће нам ове награде представљати подстрек у даљем позоришном стварању, обећава Ивана Гавран. Ђино Јосић

13

На 21. ФЕСТЕФ-у у Кучеву

“ЗЛАТНИ ПАСТИР” БРАНКУ СТАНКОВИЋУ

Новица Савић и Бранко Станковић

На 21. Фестивалу телевизијског етнолошког филма у Кучеву, новинар РТС-а Бранко Станковић, освојио је Гран при “Златни пастир” за филм “Катун на камену”. “Сребрни пастир” припао је Новици Савићу, новинару дописничке редакције РТС-а, за режију филма “Слике са Понте Роса”. Најбољи етнолошки запис је филм Живомира Михајловића, “Само музика Србина спашава”. “Сребрни пастир” за најбољи сценарио припао је Александру Спирићу за филм “У Скадар по младу”. Најбоља камера је у филму “Ми­ле са Аде” Виктора Фигуров­

ског и Владимира Рашића, а најбољи аматерски филм “Међа” Добривоја и Добриле Пантелић. Награду за најбољи страни филм равноправно деле црногорски “Живот је” и “Косовски божур” из Републике Српске. Жири фестивала радио је у саставу: Радослав Зеленовић, директор Југословенске кинотеке и председник жирија, Ђорђе Кадијевић, редитељ и Слободан Наумовић, етнолог. На овогодишњем ФЕСТЕФ-у у званичној конкурунцији приказано је више од 30 етнолошких филмова из Србије и земаља у окружењу.

Из Републичког хидрометеоролошког завода Србије

Зима блажа и са просечним падавинама

Поводом 125. година ОШ „Вук Караџић“ у Пожаревцу

ДАНАС СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА

Основна школа „Вук Караџић“, која по броју ученика представља највећу школу у Пожаревцу ( похађа је 1008 ђака у „централи“ и шест истурених одељења), обележава ових дана 125. година постојања. Свечана академија биће одржана данас у 12 сати у великој сали Центра за културу. Пре тога организован је низ приредби, сусрета и песничких вечери. -Користим прилику да на данашњу свечану академију позовем све наше садашње и бивше ученике, родитеље, сараднике и пријатеље. Такође, у оквиру обележавања годишњице школе, у холу Центра за културу са почетком у 11 сати, данас ћемо отворити и пригодну изложбу радова наших ђака. На самој свечаној академији уручићемо плакете, повеље и захвалнице појединцима и организацијама за допринос

развоју установе. Прошлог петка, 2. новембра, приредили смо књижевно вече у школи на коме смо наградили најуспешније учеснике на ликовном и литерарном конкурсу. Награде су уручене и најуспешнијим ученицима нижих разреда који су постигли запажене успехе на републичким и окружним такмичењима. У суботу, 3. новембра, на предлог ђачког парламента, за ученике седмог и осмог разреда организован је маскембал, а у понедељак, 5. новембра у свечаној сали Градског здања у Пожаревцу, представили смо монографију поводом 125. годишњице. Аутор је др Мирољуб Манојловић, каже о програму обележавања 125. рођендана школе, директор Радивоје Јаковљевић. Р.Н.

Зима 2011 - не поновила се

Просечна зимска температура у Србији кретаће се од једног до шест степени Целзијусових, а у брдовито-планинским пределима од минс три до минус један, саопштио је Републички хидрометеоролошки завод Србије. У Београду би просечна зимска јутарња температура ваздуха требало да буде око минус два, а просечна највиша дневна око пет степени, наводи се на сајту

РХМЗ, који је овим демантовао информације објављене средином октобра у неким медијима да нам предстоји екстремно хладна зима. -Наступајућа зима ће бити нешто блажа са просечном количином падавина, наводи се на сајту РХМЗ и додаје да би, као што је уобичајено, најхладнији део зиме требало да буде у другој полoвини јануара уз појаву јутарњих мразева.


14

RE^ NARODA, УТОРАК 6. НОВЕМБАР 2012. ГОДИНЕ

У КУЋИ ДОБРЊЧЕВИХ, ИЗЛОЖБЕНОМ ПРОСТОРУ НАРОДНОГ МУЗЕЈА У ПОЖАРЕВЦУ

ДОКАЗИ БУЂЕЊА НАЦИОНАЛНОГ ДУХА

Део изложбеног простора Народног музеја са предметима из историјске и збирке примењене уметности смештен је у Немањиној улици бр. 33. у кући која оживљава балкански тип градске куће, засноване на оријенталним узорима – она је приземна, белих зидова и невеликих димензија. -Некада Фонд Петра Добрњца данас Кућа Добрњчевих припала је музеју 2002. године, а од 2007. отворена је стална поставка за посетиоце. Кућа је реплика некадашње куће Арсенија Добрњца са двориштем од 22 ара. Саграђена је 1995. године уз финансијску помоћ Министарства културе Владе Србије и Скупштине општине Пожаревац, рекла нам је Марина Радосављевић, кустос историје уметности из Народног музеја Пожаревац. У Кући Добрњчевих се налази поставка „Пожаревачки мир“ са предметима који илуструју овај велики догађај, (медаље које су исковане поводом мира и гравире из 1720. године), изложба “Ентеријер српске куће с почетка 19. века”, и „Оружје устаника из Првог и Другог српског устанка“. -Пожаревачки мир проистекао је из рата које су водиле Турска, Аустрија и Млетачка република углавном у областима где живи српски народ. Овом миру претходио је аустро-турски рат 17161718. године у коме је Турска била поражена. Мировни конгрес започео је 5. јуна, а завршио се 21. јула 1718. године под шаторима на брду Сопот. Било је 9 седница, а посредници су били Енглеска

и Холандија. По одредбама пожаревачког мира, читава северна Србија до Западне Мораве припала је Аустрији. Пожаревац је тиме све, до 1739. године био под аустријском окупацијом. После рата Аустрија је добила Банат, узан појас Босне поред Саве, северну Србију и Малу Влашку, истиче Марина Радосављевић. Аустрија је поводом закључења Пожаревачког мира 1718. године исковала 21 медаљу, које су својим рељефним приказом уметничко сведочанство тога времена. -На медаљама су представљене рељефне представе које говоре о победи и надмоћи над Турском, па су тако турски војници представљени како клече пред аустријским царем Карлом VI молећи за мир, антички и библијски симболи - Јупитер са муњом и орлом, Меркур као мировни гласник, персонификације античке победе, религије, правде, мира. Медаље су ковали домаћи и страни мајстори, који су радили у Бечкој ковници. Један од њих био је Бенга Рихтер чије се име налази на медаљи. Поред медаља на сталној музејској поставци изложене су и три златника Карла VI као и фотокопије гравира из Албума Ј. К. Вајса из 1720. године. Албум је посвећен грофу Одвајру, команданту Београда и гравире приказују његове посете турским опуномоћеницима и обрнуто. На фотографијама које се налазе у историјској збирци представљене су оружана турска и аустријска војска, фотографија шатора на којој је приказана посета грофу

Одвајру, сцена битке за Београд коју називају најкрвавијом битком осамнаестог века, кола са царским поклонима, луксузна кочија за високе личности. На сталној поставци још се налази и фотокопија Плана размештаја шатора учесника Мировног конгреса 5. јуна 1718. године и фотографија бакрописа исте садржине, рад Гашпара Родеркуда, наводи Марина Радосављевић уз напомену да се бакропис чува у Народној библиотеци Србије у Београду. Други одељак историјске збирке у Кући Добрњчевих представља изложба „Пожаревац у првој половини 19. века“ где је приказан ентеријер српске куће крајем 18. и почетком 19. века. Пожаревац почиње да се помиње као важније насеље тек после Пожаревачког мира 1718. године. Значајно место и важну улогу почиње да игра у ослобођеној Србији. -Значајна је улога Милоша Обреновића који је Пожаревац начинио градом, преображавајући га од некадашње турске касабе у лепу варош током прве половине 19. века. У овом периоду српска политичка елита опонашала је Турке у многим областима, па и у начину приватног живота, становању и свакодневној комуникацији. Архитектура, намештај, друштвена окупљања, дуго ће задржати елементе турског манира. У првим деценијама 19. века задржавају се оријенталне навике у опремању простора – соба је опремљена миндерлуцима, омањим асталчићима и столицама, сталажама за шољице, тац-

Преко ISAC фонда и Чешке амбасаде

ФИЛИПОВ ПОХОД У СВЕТ

Филип Ивановић, ученик четвртог разреда Средње школе у Великом Градишту, имао је несвакидашњу прилику да, крајем октобра, заједно са још девет изузетних средњошколаца из Србије, а посредством ISAC фонда, учествује у престижном програму „Сазнајте шта је НАТО у Прагу и Бриселу“. Прелиминарно тести­ рање у виду интер­вјуа одр­ жала је трочлана комисија сачињена од представника Амбасаде Републике Чешке и ISAC фонда. „Био сам пресрећан када сам сазнао да путујем у Брисел и Праг и да сам у 10 од 14 интервјуисаних кандидата, те да ћу моћи да упознам рад тако важне међународне институције, истиче Филип. Као и велики број грађана Србије ни он није, пре путовања, имао јасну слику о НАТО савезу. “На срећу, након онога што смо видели и чули, то се променило…Прво смо пoсетили SHAPE, централну команду свих НАТО војних операција и једну од две највеће војне базе савеза, која, по својим карактеристикама, подсећа на велико

насеље. Tу смо разговарали са војним лицима високих чинова који су пореклом из Пољске и Финске. Постављали смо им

Испред српске амбасаде у Прагу

питања на која су нам, поред званичних одговора, давали и своје личне ставове и мишљења. Био сам пријатно изненађен “,

каже млади Ивановић. Одлазак у главни штаб НАТО – а омогућио му је да отворено разговара са стручним људима. “Дискутовали јесмо, али чини ми се да су неке ствари за нас и даље остале непознате и удаљене“, закључује Филип. Током посете Министарству спољних послова Републике Чешке група се састала са замеником директора за одбрамбену политику Чешке Републике. Последњег дана полазници су посетили Информациони центар НАТО – а. „Посета Бриселу и Прагу била је незаборавна и веома конструктивна. Сматрам да само на овакав начин, кроз директан контакт, може да се добије велики број валидних информација које су и те како битне не само за мене, већ и за сваког младог човека у Србији. Пројекти овог типа нам помажу да упознамо свет и на време схватимо и увидимо ствари које су за нас значајне, рекао нам је на крају разговора Филип Ивановић. Љ.Н.

Ентеријер музеја

не, чаше, ћилимима на патосу што је и оживљено предметима старих Пожаревљана на поставци. По доласку Турака на српску територију почињу да се негују разни занати, посебно обрада дрвета и метала (бакар, сребро). Кујунџије израђују посуђе од метала за свакодневну употребу (сахани, тепсије, ибрици...) који носе оријенталне утицаје у обради. Они раде у техници гравирања, цизелирања, инкрустрације и тауширања, са арабеском као главним мотивом. Понекад се у традиционалном простору појављује европски намештај измешан са оним старим, оријенталним, па тако није реткост да влада опште шаренило у опремању породичног дома. Од средине 19. века при-

сутно је све веће потискивање оријенталног начина живота, који на крају века добија коначан европски дух, каже наш саговорник. У трећем одељку „Оружје устаника из Првог и Другог српског устанка“ представљено је оружје које је у то време било коришћено. Оружје је најчешће заденуто за појасом војника и углавном је турског порекла. Посетиоци могу да виде примере хладног оружја – ножеве, јатагане, сабље, топуз као и ватрено оружје заједно са опремом за његово пуњење и одржавање – кубуре, арбије, фишеке, рог за барут. У овој просторији је изложен горњи део старе српске униформе, као и неки лични предмети виђенијих Пожаревљана овог времена. Издвајамо буклију и канију Милутина ПетровићаЕре, који је био најпре кнез хомољски у пожаревачкој нахији, касније државни саветник, иначе рођени брат хајдук Вељка, који је и сахрањен у Пожаревцу у порти Саборне цркве. Ту је и џепни сат Живка Шљивића, који се прославио у борбама у Првом српском устанку и постао војвода у Кнежевини рамској пожаревачке нахије, рекла нам је Марина Радосављевић. Позивамо Пожаревљане да дођу у Немањину бр. 33 да виде доказе буђење националног духа и постепену трансформацију српског друштва од оријенталног ка европском. Ђино Јосић

За љубитеље позоришне уметности у Пожаревцу

Гостовао “Посетилац’’

Детаљ из представе

Љубитељи позоришта у Пожаревцу имали су прилику да у петак, 2.новембра погледају представу “Посетилац” београдског позоришта Атеље 212, која је одиграна у Центру за културу. Публика је уживала у делу Ерика Емануела Шмита и глуми Драгана Николића, Воје Брајовића, Анђелике Симић и Бранислава Трифуновића. “Посетилац” који је премијерно изведен 1993. године у Паризу, добио је три Молијерове награде – за текст, позоришно откриће и представу. У “Посетиоцу”, који је са вели-

ким успехом гостовао у Љубљани, Будви, Братислави, Бечу, Мостару и другим градовима, Војислав Брајовић тумачи лик Фројда у старијим данима, док Драган Николић игра тајанственог посетиоца, можда Бога, који са њим једне ноћи 1938. године, у доба нацизма, ступа у дијалог о питањима човекове личности и судбине, али и о дилемама које могу да муче човечјег творца. Овај комад се већ 5 година игра у Атељеу 212 на “карту више”, изведена је преко 100 пута. Редитељ представе је Љиљана Тодоровић.


\A^KA RE^

RE^ NARODA, УТОРАК 6. НОВЕМБАР 2012. ГОДИНЕ

Суфинансијер пројекта «Ђачка реч» је Град Пожаревац

ГОДИНА III l БРОЈ 40 l УТОРАК 6. НОВЕМБАР 2012. l ПОЖАРЕВАЦ

У ОШ „Десанка Максимовић“

УЧИОНИЦА ЗДРАВЕ ХРАНЕ

У нашој школи се сваке године на различите начине промовише здрава храна. Осим изложбе и пригодних радова у вези здравих начина исхране, ученици

четвртог разреда су организовали „учионицу здраве хране“. Осим корисних савета и разговора нашли су се у овој учионици и практични задаци. Ученици су најпре осмислили, затим донели узор­ ке здравих плодова и хране, па заједнички припремили финалне произ­воде-здраве са­ ла­те, природне слаткише, соко­ ве и друге занимљиве ђаконије, баш као прави кувари. Онда су сви заједно пробали своје кулинарске производе. Дивно су се дружили, научили много тога кориснога за очување здравља путем правилне исхране. Било је радно и весело, као што се може видети на фотографијама које је припремила наша новинарска секција. У ЗДРАВЉЕ ИМ БИЛО! Новинарска секција ОШ „Десанка Максимовић“

МОЈА ШКОЛА

НА КОНКУРСУ ЗА НАЈБОЉИ ЛИТЕРАРНИ И ЛИКОВНИ РАД НА ТЕМУ ПРАВИЛНЕ ИСХРАНЕ

НАГРАЂЕНИ АУТОРИ

Као и сваке и ове го­дине, Завод за јавно здравље По­жа­ревац, у оквиру обеле­жава­ња „Окто­бра-ме­се­ца пра­­вил­не исхране“ и Светског дана хране, органи­зовао је наградни конкурс за најбољи литерарни и ликовни рад на тему правилне исхране. И овога пута, малишани предшколских установа, као и ученици основних и сред­њих школа из Брани­чевског и Подунавског окру­га, показали су велику кре­ативност. На завршној манифеста­цији одржаној у ОШ „Вук Караџић“ најуспешнијима је директорка пожаревачког ЗЗЈЗ прим. др Зорица Митић, уручила пригодне награде. Жири у саставу: Агнеш Гроздановић, Драгана Микшић, Тамара Ђурић, Новица Живковић, Горан Стевић и Данијела Дракулић, одлучио је: У категорији ликовних радова за предшколски уз­ раст награђени су: 1. Предшколска установа „Галеб“, Петровац на Млави, група „Цветићи“ из Орешковице, 2. ПУ „Полетарац“ из Жагубице, 3. ОШ „Угрин Бранковић“ Кучево, Предшколска група у Нересници.

Моја школа мала покрај пута стоји, са радошћу у њу идем и вршњаци моји.

Награђени учесници у категорији ликовних радова за узраст од I до IV разреда основне школе: 1. Марија Животић IV2 ОШ „Десанка Максимовић“ Пожаревац, 2. Милош Мајсторовић IV2 ОШ „Десанка Максимовић“ Пожаревац, 3. Јована Павловић III3 ОШ „Десанка Максимовић“ Пожаревац.

Читам, пишем, цртам... све са вољом радим, петицама бројним ја се стално сладим.

Најуспешнији у катего­рији ликовних радова за узраст од V до VIII разреда основне школе: 1. Александра Стевић VIII1 ОШ „Дража Марковић Рођа“ Смољинац, 2. Анастасија Милоше­вић VI2 ОШ „Вук Караџић“ Пожаревац, 3. Марија Петковић VIII5 ОШ „Вук Караџић“ Пожаревац.

Моју школу малу ја у срцу носим, мојом школом лепом свуда се поносим. Кристина З.Јовановић III разред ОШ „Жарко Зрењанин“, Велико Лаоле

15

Најбољи литерарни рад за узраст од I до IV разреда основне школе: 1. Кристина Јовановић IV1 ОШ „Десанка Максимовић“ Пожаревац Јана Стојковић I6 ОШ «Јован Цвијић» Костолац

У категорији литерарних радова за узраст од V до VIII разреда основне школе: 1. Леа Матијевић V3 ОШ „Доситеј Обрадовић“ Пожаревац, 2. Никола Киселовски VII5 ОШ „Вук Караџић“ Пожаревац, 3. Јана Ђорђевић VII3 ОШ „Вук Караџић“ Пожаревац. М. П.

Јесен је, јесен рана

Александра Томић VI4 ОШ «Божидар Димитријевић Козица» Кличевац

Стигла је јесен у моје село. Обукла је жуту хаљину, обула жуте ципеле, ставила златне наруквице и ланчиће. Прошла је кроз воћњак и даривала нас прелепим воћем: крушкама, јабукама, грожђем, смоквама...Дани су сунчани, али су ноћи хладне. Облачимо топлију одећу. Маме спремају зимницу, праве турши­ ју од шаргарепе, паприке, краставчића... Берба кукуруза почиње, многи тра­ ктори су на њиви, враћају се са пуним

приколицама, сви су у некој журби и сви нешто раде. Спемају се дрва и угаљ за хладне дане. Опада лишће, а ми га сакупљамо као и орахе који падају на земљу, а од којих ћемо током зиме правити колаче. Матеја Ристић, II раз. ОШ „Божидар Димитријевић Козица“ Брадарац


16

RE^ NARODA, УТОРАК 6. НОВЕМБАР 2012. ГОДИНЕ

КРОЗ МАШТУ САМ ПРОПУТОВАО...

Сваког дана у својој машти обилазим свет. До сада сам обишао све континенте. Пловио сам разним морима и океанима. Обишао сам Америку. Тамо сам се дружио са каубојима и индијанцима. Стајао сам на кипу Слободе и гледао Њујорк. Био сам прави Американац. У Аустралији сам се дружио са кенгурима и коалама и ишао сам у лов на крокодиле. Тако сам стигао и до Африке где сам ишао на сафари и гледао лавове, тигрове и леопарде. Била је то незаборвна авантура... Јахао сам камиле са турбаном на глави и правио сам друштво једном слону кога сам хранио кикирикијем. Наспрам њега био сам као мали мрав. У Јапану сам био окружен ниским људима са чудним косим очима који су уживали у најновијим открићима технике. Чак сам једног робота донео кући. На Тајланду сам се купао на најлепшим плажама света уживајући испод прелепих палми кокоса и урми, а хладовина коју су правила стабла банана, причињавала ми је посебно задовољство. Путовао сам и у Бразил. Имао сам најлепшу маску на карневалу. Окружен хиљадама учесника у перјаним костимима, ђускао сам раздрагано у ритму самбе.У Паризу сам стајао на врху Ајфелове куле, док сам се у Лондону сликао

поред Биг Бена. У Москви сам шетао Црвеним тргом на минус четрдесет и цвокотао од зиме, док сам у Индији пловио реком Инд и дивио се Таџ Махалу. Пловио сам Тихим океаном на броду са седам спратова. На том броду био сам капетан и имао сам прелепу плаву морнарску униформу. Чак сам једног дана и планинарио и освојио сам врх Монт Еверест. Не могу тачно да се сетим где сам све путовао авионом, возом, бродом или колима, само знам да сам се дружио са разним чудним људима и њиховим чудним културама. Говорили су другачијим језиком од мог, али сам увек успевао да се споразимем помоћу руку и мало енглеског језика. Нисам све обишао. Има још доста места где нисам путовао. Још увек ме је страх да одем у џунглу крај реке Амазон или да пешачим пустињом Сахаром. Тако, уз помоћ телевизије, уз бесплатну карту, ја путујем и дивим се разним људима, научницима, на великој храбрости. О доживљајима бих могао писати и причати данима, али сада за то немам времена јер морам да путујем на Кинески зид и да обиђем Тибет! СТЕФАН МИЛИВОЈЕВИЋ, 5/3 ОШ „Свети Сава“

У ОШ „Свети Сава“

Школа народне уметности Представнице али­зовале

су

Школу

на­род­не уметности по про­јек­ту „Плава птица“ у ОШ „Свети Сава“ са ученицима

четвртог

раз­ре­да. Циљ овог рада био је неговање народне радиности и традиције. Изведен

је

пригодан

програм и постављена изложба ученичких радова у холу школе.

Сви

СЈАЈАН НАСТУП ПОВОДОМ ДАНА ОСЛОБОЂЕЊА

ученици

који

су

учествовали у реализацији овог пројекта, добили су дипломе.

Јована Миловановић ОШ «Вук Караџић» Пожаревац

Музичка школа „Стеван Мокрањац“ у Пожаревцу

Постала је пракса да бројне мани­фес­ тације у част значајних датума и годишњица, својим наступом обогате ученици Му­ зич­ке школе у Пожаревцу. Тако је и овогодишњу свечану академија посвећену

Ко­

ла српских сестара ре­

Дану ослобођења Пожаревца, 15. октобру, увеличао Велики ансамбл Музичке школе, са диригентом Снежаном Миловановић који је извео химну и музички програм, са солистима проф. Мартом Благојевић и Галином Перић и сјајном ученицом Невеном Јосић. Програм је веома топло прихваћен од публике. Исто се може рећи и за оркестар хармоника са диригентом Весном Богдановић, као и за наступ балетског студија „Амадеус“, са руко­ водиоцем Мајом Скен­­де­ ровић. На сцени је у јед­ ном тренутку било пре­ ко 250 деце-извођача и професора, који су уложили огроман труд и ентузијазам да би се показали у најлепшем светлу.

МАЈКА ДОБРОГ СРЦА Свако има мајку али моја мајка је јединствена. Моја мајка има срце велико и добро као море. Има стрпљења и мајчину љубав пружа, јер је њено срце као најленша ружа. Моја мајка за своју децу времена увек има, и ту неизмерну љубав дели са свима. Ивана Пауновић IV2, ОШ „Десанка Максимовић“

ЈЕСЕН

Врело лето као заборав прође, У мој крај јесен дође. Односи јесен сунце врело И доноси грожђе зрело. Ветар мрси дрвећу косу Уз јутарњу росу. Прођоше дани врели, Плодови миришу зрели. Јесен нам се весели! КАТАРИНА МИЈАЈЛОВИЋ 7/2 ОШ „Свети Сава“


17

RE^ NARODA, УТОРАК 6. НОВЕМБАР 2012. ГОДИНЕ

Прво место на литерарном конкурсу о здравој храни

ПРАВИЛНА ИСХРАНА И ЗДРАВЉЕ

Далеко у васиони, измећу астероида, звезда и комета налази се посебна планета. На тој планети живи храна. Постоји царство које се зове Здравље и царство Нездрава храна. У Здрављу је увек све мирно, лепо и тихо. Јабукић, цар Здравља, није подносио нездраву храну, а ни краљ по имену Пица није волео њега. Док је Јабукић био са својом породицом на излету поред језера, Пица је смишљао опаки план. Хтео је да изазове рат између два краљевства. Долазио је и претио Здрављу. Када се краљевска породица вратила са излета, испред дворца су били житељи Здравља и чекали Јабукића да му испричају шта се догодило. Саслушавши их, Јабукић је схватио да ускоро долази рат. Краљ сакупи све своје војнике и рече им: „Војско, наш народ је нападнут. Нездрава храна започиње рат. Зато се морамо спремити да се заштитимо и да победимо. Покажимо им да за зло на овом свету нема места. За наш народ и за нас!“ Од тог трена у оба царства почеле су жестоке вежбе за победу. Појачана је безбедност, а војноци, спрмни за ту велику битку, нестрпљиво су чекали. Једног јутра краљ Јабукић је устао и рекао: „Дошао је тај дан. Добро познајем Пицу. Данас ће нас напасти. Испод кечапа и качкаваља је жилав краљ, али и лукав. Сигурно има неки трик у рукаву. Али ми се њега нећемо плашити. Ипак, то је само Пица. Напашће у подне“. Пица је напао баш у подне, као што ја Јабукић и очекивао. Са собом је повео хиљаду ратника, а толико је и Јабукић скупио војске. На

путу до краља Јабукића, триста ратника царства Нездраве хране се уплашило и нестало. Када је Пица стигао са војском, увидео је да му се војска преполовила. Многи су на путу угинули. Краљ Јабукић рече: „Не желим прљати своје царство вама нездравима, већ хајдемо на сушно поље, оно није ничије“. До сушног поља Пица је остао без још триста ратника. Стигавши на поље, почела је жестока борба за власт. Кечап и саламе су летеле свуда наоколо. Коре од банана, лимуна и наранџи прекриле су сушно поље. Предвече Пица остаде без иједног ратника, па рече: „Јабукићу, покварена јабуко, ти узе мени хиљаду ратника, те ја остах сам. Док је на мени кечапа и качкаваља, ја нећу издати свој народ“. Јабукићу било жао, па му рече: „Видиш, губитниче, пустити те нећу лако. Али, и покварена јабука има срца. Да бих ти дозволио да одеш, мораш да покупиш све што је остало од твојих ратника и да се више никада, никада не вратиш. Да ли си разумео? И немој више бити зао“. Пица спуштене главе покупи остатка својих ратника и оде кући. Јабукић са хиљаду својих ратника врати се кући без иједне огреботине. Када jе стигао са војницима кући, свима је рекао: „Данас се одиграла жестока борба. Ми смо победили и сада смо заштићени. Од данас сви ћемо имати боље снове и бољу будућност“. Леа Матијевић V3 ОШ „Доситеј Обрадовић“ Пожаревац

На Ликовној колонији ученика Асоцијације школа ,,Краљ Александар I’’

Драгоцено сликарско искуство

У периоду од 8. до 14.октобра одржана је “СЕДМА ДЕЧИЈА ЛИКОВНА КОЛОНИЈА” – Чокешина 2012. у близини Мачванског Прњавора, у манастиру рођења Пресвете

Богородице.

Организатор

је

била

ОШ

,,Краљ Александар Први Карађорђевић’’ из Мачванског Прњавора. Учесници колоније су били ђаци Асоцијације основних школа ’’Краљ Александар Први’’ из Новог Београда, Горњег Милановца, Јадранске Лешнице, Пожаревца и домаћина Мачванског Прњавора. Школу из Пожаревца представљале су ученице 8. разреда Милица Петрушић и Тамара Глигоријевић. По њиховим речима на овом ликовном скупу се изучавала калиграфија Мирослављевог Јеванђеља и

МЕСЕЦ ПРАВИЛНЕ ИСХРАНЕ У ОШ «ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ»

О љубави и љубомори

Да ли је љубав умеће? Ако јесте онда она захтева знање и труд. Или је љубав пријатно осећање, које се појави сасвим случајно. Љубав није једно од осећања, она је више од тога. Она је емоција, али и мотив, потреба, тежња... Љубав може да буде различита. Може бити према родитељима, симпатији, може бити братска љубав, према нацији. Најслађа љубав је према симпатији. Љубав је једно лепо осећање које вас може променити. Променити у смислу понашања, начинa облачења, начинa размишљања, свега. Љубомора је врста страха. Она се мора десити. То је нешто сасвим природно. Мoже се десити из страха да не изгубимо вољену особу или из похлепе. Љубомора није израз превелике љубави. Да би били љубоморни потребно је и осећати љубав, а за љубомору је потребно двоје који се воле. Тамо где нема љубави нема ни љубоморе. Она квари срећу онима који се воле. Изазива бол у срцу и немир у души. Када је неко љубоморан, он тиме не показује превелику љубав, већ несигурност у себе, страх да не изгубимо вољену особу. Осећамо се као да живимо у олуји или као да нам се цео свет срушио. Тужни смо, незадовољни и несрећни, јер нас љубомора изједа изнутра и полако заборављамо наша права осећања. Љубав побеђује све, човек када воли и када је вољен, осећа се лепо, срећно и задовољно. Љубомора је друго лице љубави. Љубав је лепа кад нема љубоморе, када је часна и искрена. Марија Мирковић VII ОШ „Милош Савић“ Лучица

Старословенског језика и технике графике на стаклу. Предавачи на овој колонији су били професори и ђаци Средње уметничке школе из Шапца. Признати сликар Милутин Дедић је на овој колонији одржао предавање о техникама калиграфије и графике које он користи. Изузетно искуство за учеснике ове ликовне колоније било је упознавање са животом и активностима у манастиру. Изложба радова учесника колоније из пожаревачке ОШ “Краљ Александар Први” биће приређена за Дан школе. Ученице из Пожаревца истакле су велико задо­ вољство што су биле у прилици да уче специфичне ликовне технике, а такође и остваре нова пријатељства са осталим ученицима из Асоцијације.


18

RE^ NARODA, УТОРАК 6. НОВЕМБАР 2012. ГОДИНЕ

У ОШ „Јован Цвијић“ Костолац

Дунав као инспирација

Поводом почетка снимање емисије о Дунаву под називом „ Прича о Дунаву“ ученици ОШ „Јован Цвијић“ из Костолца организовали су такмичење у писању и сликању, а инспирација им је био Дунав. Најбоље ликовне радове насликале су: Ања Реџовић 3/3, Вукосава Минић 3/3 и Анђела Ивић

Бљесак сећања, тај мирис и шум испуњавају моје биће, мој ум.

3/3, а најбоље песме о Дунаву написали су: Ања Реџовић 3/3, Исидора Јанковић 3/4, Мина Деспотовић 3/2, Борис Величковић 5/5, Кристина Марјановић 6/1, Олга Стојановић 7/5, Милица Илић 8/1 и Матија Радојевић 8/1. Катарина Радисављевић 6/5, ОШ „Јован Цвијић“ Костолац

ДУНАВ

У себи он чува велике тајне које су у нашем животу посебне и сјајне. Одрасли смо заједно, детињасти, босоноги и мали, на обалама његовим дружили се и шапутали под небом звезданим. Мириса детињства и раних младалачких дана на обалама Дунава

сећају се моји тата и мама.

Подаривши радост несебично сваком од нас, Дунав и данас шаље свој моћан глас. Пригрлите га и волите као пријатеља свог, јер он је срце и душа града мог. Дунав нам даје богатство и срећу и заслужује љубав највећу.

Октобарске боје у мом крају

Јесен је краљица под чијим се великим плаштом скривају најлепше боје, мириси и укуси природе. Где год да погледам очи ми се испуне шареним бојама. Јесен је најбоља сликарка. У њеним рукама су четкица и палета препуна боја. Највише има златне, жуте и боје меда. То су боје опалог лишћа. На понеким се још увек види црвена нит. Она као да говори да још има живота у њему и подсећа ме какав је био пролетос. Гледам у тепих под ногама – то је сува трава и увело лишће. Дуж стазе се види ред жутих, црвених и љубичастих јесењих ружа. Оне дају веселост природи која се спрема за сан. Јесен је добра музичарка. Чује се како ветар дува кроз голе гране дрвећа. Понека птица стидљиво запева. Већина птица одлетела је на југ у топлије крајеве да презиме зиму. Деца

радосно галаме, смеју се и уживају у игри. Јесењи плодови су једри и мирисни. Јабука и крушка никада нису биле толико мирисне и укусне него у јесен. Корпе су пуне белог и црног грожђа. На пијацама има пуно поврћа. Свуда се осећа слатки мирис печене паприке. Вредне домаћице остављају зимницу. Деца највише воле пекмез и слатко. Вредне пчеле остављају мед у кoшницама. Њима је јесен време припремања за зимски одмор. На њивама се бере кукуруз и спрема земља за јесењу сетву. Јесење кише напајају жедну земљу. После кише долази магла која изазива сан. Природа је у јесен веома лепа и богата плодовима. Даница Живковић IV1 ОШ „Десанка Максимовић“ Пожаревац

Матија Радојевић 8/1, ОШ „Јован Цвијић“ Костолац

ЈЕСЕН, ЈЕСЕН РАНА

Прошли су нам летњи, топли дани. Јесен нам полако куца на врата. Ситна, хладна киша која већ два дана ромиња најавила је долазак јесени. Сиви и тмурни облаци заузели су своје место на небу и отерали Сунце. Понекад неки сунчев зрак успе да се пробије кроз облак и обасја нас својом топлотом. Лишће почиње да жути и опада, а хладан ветар га разноси свуда. Цвеће почиње да вене. Птице почињу да пакују кофере и припремају се за одлазак у топлије крајеве. Све се мање чује њихова песма. Веверице, пчеле, мрави и друге животиње

почињу да скупљају храну за хладну и дугу јесен и зиму. Неке животиње попут медведа спремају се за хибернацију. Људи беру кукуруз на њивама, а у башти зрелу паприку. Кува се ајвар и спрема се зимница чији се мирис шири кроз мој крај. На плацу смо брали зреле јабуке и грожђе од којих ће мој тата да пече ракију. Деца се све мање играју напољу, јер су дани краћи, а више се друже у школи. Волим јесен јер је природа другачија и пуна шарених боја и укусних плодова. Филип Илић IV3, ОШ „Десанка Максимовић“

Анђела Животић, ОШ «Вук Караџић» Пожаревац

Стазама мога града

Морава је река која протиче кроз мој град. Оног тренутка, када прођете мостом, испод тече река Морава. Тада улазите у мој град Пожаревац, дочекаће вас добродошлица. На самом улазу у град дочекаће вас мирис плазме. То је најбољи кекс на свету, а он се производи баш у мом граду. Стазама мога града осетићете добродошлицу, срести осмехе и упознати нове пријатеље. Окупан сунцем увек ће вас примити

у своје наручје као најбољи домаћин. Радоваће се што шетате његовим улицама, туговаће кад пожелите да га оставите. Стазама мога града пролазим и ја. На њима растем и учим. Једнога дана ћу можда отићи, али ћу се увек радовати и уживати у свему што мој град можe да приушти. Марта Кљаић VII3, ОШ „Вук Караџић“

Андрија Ђорђевић, вртић «Мајски цвет» Костолац


RE^ NARODA, УТОРАК 6. НОВЕМБАР 2012. ГОДИНЕ

У јесењој акцији добровољног давања крви у Кучеву

19

АПЕЛ И УПОЗОРЕЊЕ ВОЗАЧИМА

ТОКОМ ПРАЗНИКА Добар одзив МАКСИМАЛНО ОПРЕЗНО

Црвеног крста који У јесењој акцији су и на овај начин добровољног дава­ имали прилику да се ла­ штва крви коју упознају са хуманим су спровели Црвевредностима које се ни крст Кучева и негују у области даИнститут за транс­ валаштва крви. фузију крви Србије, Наредна акција остварен је добар биће организоваодзив грађана. Пона у оквиру зимске зиву су се одазвакампање. ла 53 лица, а крв је Из Црвеног крс­ дало 39, међу њима та у Кучеву сао­ и ученици Средње пштавају да је ова школе из Кучева. општина почетком Већ традиционално ове године остваринајвише давалаца ла запажене резулкрви је из редова тате у добровољном полиције који су Признања вишеструдавалаштву крви по препознали значај и ким даваоцима којима се сврстала потребу добровољног давања крви. Као и у свакој акцији међу седам најуспешнијих средина до сада, вођењем евиденције у Србији. помоћ су пружили и волонтери

Највећи светски пушачи

СРБИ НА ПРВОМ МЕСТУ

Са чак 2.861 попушеном цигаретом годишње по особи, Срби су заузели место највећих пушача на свету, показује истраживање које је спровео “Вол стрит џорнал”. Одмах иза Србије су Бугари који годишње попуше 2.822 цигарета, а следе Грци са 2.795 цигарета по особи годишње. Руси су на четвртом месту са 2.786 цигарета по особи, док се на средини лествице налази Хрват-

ска у којој један пушач попуши у просеку 1.621 цигарету за годину дана. Од Хрвата су већи пушачи и грађани Босне и Херцеговине, Украјине, Белорусије где једна особа попуши више од 2.000 цигарета годишње. Најмање се цигарета попуши у Етиопији, Чаду, Камеруну и Индији, где је број попушених цигарета мањи од 100 по особи.

Поводом предстојећих верских празника пожаревачка полиција апелује на возаче да на свим путним правцима возе максимално опрезно и да држе одстојање измађу возила. -Такође апелујемо на возаче да не крећу на пут ако су попили алкохол и упозоравамо да ће током предстојећих верских пра­ з­ника, Саобраћајна поли­ ција појачати контролу саобраћаја и утврђивања степена алкохолисаности возача путничких аутомобила. Подсећамо да је вожња под утицајем алкохола вожња ви-

соког ризика и она у већини случајева има за последицу настајање саобраћајних незгода са повређеним и погинулим особама.

Позивамо грађане који учествују у саобраћају као возачи моторних возила да буду одговорни и да не возе уколико су конзумирали алкохол, поручују из полиције. У време верских празника полиција ће такође појачати своје активности у циљу ефикасније заштите личне имовине грађана и њихове сигурности. И сами грађани, међутим треба на адекватан начин да обезбеде пословни простор, породичне куће, имовину, новац и друге драгоцености.

Из Саобраћајне полиције у Пожаревцу

НОВЧАНЕ КАЗНЕ ЗА 150 ВОЗАЧА

На подручју Полицијске управе у Пожаревцу, током претходне недеље, догодиле су се 23 саобраћајне незгоде у којима је једна особа погинула, две су теже, а осам особа лакше повређено. Незгоде су се углавном догодиле због неприлагођене брзине стању пута и условима саобраћаја, недржања потребног одстојања и вожње под дејсвом алкохола. У исто време из саобраћаја је искључено 12 возача због управљања под дејством алко-

хола. Највише промила алкохола у крви имао је Златибор С. из Курјача (2,24 мг/мол). Пожаревачка полиција је овим возачима путничких моторних возила одредила задржавање због тешке алкохолисаности. Новчано је кажњено 150 возача моторних возила углавном због прекорачења брзине. Током претходне недеље Сао­ браћајна полиција поднела је 143 прекршајне пријаве и то углавном због неприлагођене брзине, 34 ау-

томобила однео је “Паук”, а донета су и 62 решења о уклањању возила. Саобраћајна полиција апелује на возаче да возе опрезно и да брзину прилагоде стању пута и условима саобраћаја, да држе одстојање између возила, да возилом не управљају под дејством алкохола и да поштују саобраћајна правила и прописе предвиђене законом.

Злоупотребом закона о јавним набавкама

ОШТЕТИЛА ФИРМУ ЗА ВИШЕ ОДАЛА ИХ ПРОДАЈА ОД 420 МИЛИОНА ДИНАРА Пронађено возило украдено са паркинг простора

ЗЛАТНОГ НАКИТА

Пожаревачка криминалистичка полиција је 30. октобра, у Косовској улици у Пожаревцу, приметила путничко возило “ауди а6” које је пре два дана украдено са паркинг простора у Улици Моше Пијаде у Пожаревцу. Пратећи украдени аутомобил са замењеним регистарским таблицама, полиција је уочила двојицу младића који су два пута у једној од пожаревачких златара продавали већу количину златног накита. Након што су други пут напустили златару, полиција их је у оближњој улици зауставила и ухапсила. Ради се о Стефану С.(1989) и Александру С.(1984), обојица из Пожаревца. Наредног дана ухапшен је и њихов саучесник Горан С.(1984), такође из Пожаревца. Сумње се да су извршили кривично дело-неовлашћено коришћење туђег возила као и де-

сет кривичних дела тешких крађа и крађа извршених у Пожаревцу и у околним селима-Пољани и Лучици. Осумњичени су обијали куће, вршили преметачину и одузимали злато, техничке уређаје... Приликом продаје покраденог златног накита, полиција је ухапсила осумњичене. Извршеним претресом њихо­ вих станова, покрадени предмети су пронађени и враћени власницима. Златни накит, који је продат златари такође је одузет и враћен оштећеним власницима, а то исто учињено је и са покраденим техничким уређајима. Власнику је враћен украдени аутомобил као и сви предмети одузети заједно са аутомобилом. Осумњичене је полиција, уз кривичну пријаву предала надлежном истражном судији.

Несвакидашњи догађај у Петровцу

СЛАГАО ДА ЈЕ УБИО ОЦА

Петровчанин Г.П. телефоном је током ноћи позвао полицију и пријавио да је убио свог оца, пресекао себи вене и да ће активирати бомбу уколико неко уђе у њихову породичну кућу. Полиција је након ове пријаве одмах изашла на лице места и затекла Г.П. на улазу куће. Претио је активирањем бомбе и свећом је запалио завесе. У преговоре са актером

овог догађаја петровачка полиција укључила је преговарача, искористила погодан моменат и развалила улазна врата. Након хапшења, у крви Г.П. утврђено је присуство алкохола (1,43). Такође је констатовано да није убио оца, да не поседује бомбу и да је цео догађај лажно пријавио. Уз кривичну пријаву осумњичени је предат надлежном истражном судији.

Пожаревачка полиција лишила је слободе и поднела кривичну пријаву против Сузане Н.(1970) из Пожаревца, због основа сумње да је заједно са преминулим директором Привредног друштва за геолошка истраживања, водопривредне радове и пројектовање “Георад” из Дрмна, извршила више кривичних дела-злоупотреба службеног положаја. Каo руководилац Службе за економске послове, под чијом ингеренцијом се налази служба за финансијске послове, сумњичи

се да је од 2008. до 2011. године другим правним лицима прибавила имовински корист оштетивши фирму у којој је запослена за 420.103.809. динара. Спровођењем поступка јавних набавки за набавку бунарских конструкција, кварцног гранулата разних димезија, потапајућих пумпи за бунаре, ПВЦ цеви и филтера за бунарске конструкције, ангажовање радних машина, ровокопача и камиона, заједно са бившим директором омогућила је да се истим понуђачима-

добављачима изврши уплата преко уговорних износа прибавивши им корист од 144.099.906. динара. Због сумње да су извршили кривично дело-злоупотреба службеног положаја у саизвршилаштву, полиција је поднела кривичне пријаве против Драгана Л. (1975) из Пожаревца, власника фирме “Транспорт Лазић” из Костолца и Милана С.(1971) из Костолца, власника фирме АТП “Стевановић” из Костолца.

Крађа струје у Старом Костолцу

Оштетио електродистрибуцију

Пожаревачка полиција поднела је кривичну пријаву против Кристијана М.(1975) из села Стари Костолац, због сумње да је извршио кривично дело - крађа. Он је осумњичен да је самовласно прикључио своје домаћинство на главни електрични кабл који напаја зграду у Кобаловој улици у овом месту. Током маја ове године, радници костолачке електро­ дистрибуције, искључили су му струју због неплаћених рачуна. Самоинијативним прикључе­ њем осумњичени је оштетио електродистрибуцију за око 200.000 динара.


20

RE^ NARODA, УТОРАК 6. НОВЕМБАР 2012. ГОДИНЕ

ХУМОРЕСКА

Кажу људи да је бирократија преживела своје. Да се среће само у историјским читанкама. А љуто се варају. Нећу да говорим о разним видовима бирократије, већ о најраспрострањенијој, свако­ днев­ ној бирократији на шалтерима. Много је о томе говорено. Па ништа. Она све жилавија. Љуба Николић уплатио 8000 динара државног зајма. Кад је ових дана отишао на шалтер да узме обвезнице рекли су му да такав у списку не постоји. Љуба каже да боље погледају списак. Најзад га нађоше: -Ево, Љуба је умро још у априлу. -Али, ја сам Љуба. -Верујем на реч, али треба докуменат. -Који, браћо моја?!

ВИЦЕВИ ПОЛУИДИОТ

Један од оних математичких професора што воле да кажу: Само Бог зна за 5, ја знам за 4, а ви, у најбољем случају, можете добити 3, решио да претресе клинце, па им дао необичан задатак: -Замислите да сте, са још 25 путника, у аутобусу, који се креће брзином 60 км/х, ка југзападу, температура је +20 степени, по-

КРУГ

ЛАЗАРИЗМИ

-Извод из књиге рођених или крштеница. -Зар сад у педесет година?! -Такав је пропис. -И још ?! -Још два сведока да потврде да си ти Љуба Николић. Љуба се прекрсти и цео годишњи одмор проведе у доказивању да није умро и да то не намерава док не регулише 8000 динара свога зајма. Други случај догодио се са једним земљорадником. Дошло решење за порез. -Решење гласи на Драгослава Живића, а он умро пре седам година. Ево умрлица. -За нас је жив. Није судски умро. -Коме да се жалим? -У катастар. Сцена у катастру. -Драгослав Живић за нас

није умро. -Коме да се жалим? -Обрачунској служби. У обрачунској служби. -Драгослав Живић за нас није умро. -Коме да се жалим? -Геодетском одељењу. Сцена у геодетском одељењу. -Драгослав Живић за нас није умро. -Коме да се жалим. -Земљокњижном суду. А земљокњижни суд вас поново враћа на прву инстанцу и ви се непрестано вртите у зачараном кругу. Уз редовно плаћање такси и убеђивања да је ваш покојни Драгослав Живић заиста упокојен. Из књиге „Скрозерије“ аутора Миливоја Илића

ред пута тече поток у коме је температура воде +14, шоферу фале 2 предња зуба, и субота је... Колико ја имам година? У разреду, наравно, мук, профа се славодобитно смеје. Мали Перица диже 2 прста, профа цинично: -Ајде. Перица каже: Ви имате 44 године! -Браво! Како си погодио? -Па просто - код нас у комшилуку има један Мика, он има 22... И сви кажу да је полу-идиот.

-Полицајац је код тебе нашао празно буре. Где је ракија ? -Попио! -Па ниси ваљда за 10 дана попио цело буре?! -И нисам, попио сам пола... -А шта је са другом половином?! -Прод’о. -Па где су паре?! -Попиооооо!

БУРЕ РАКИЈЕ

Украо Цига буре ракије, међутим, ухватили га после десет дана и извели на суд. Пита судија: -Јеси ли ти пре десет дана украо буре ракије? -Јесам!

СОБАРИЦА

Син пита оца: -Тата да ли постоје духови?! Тата: -Не! -Али тата, собарица је рекла да постоје... Тата ће на то: -Сине, пакуј ствари и идемо! Ми немамо собарицу.

Прополис

ЛЕЧИ СВЕ

Прополис је природни антибиотик, а добар је и у превенцији сезонских болести. Осим што јача имунитет, прополис помаже и кад се болест већ појави. Олакшава симптоме грипа, а ефикасан је и у лечењу кашља, упале грла, синуса или крајника. Крема од прополиса одлично је средство за лечење гљивичних и бактеријских инфекција коже. Истраживања показују да смањује ризик од оболевања за чак 53 одсто. За разлику од синтетичких антибиотика, прополис не делује само на бактерије него и на вирусе, нема штетних нуспојава, а бактерије не стварају отпорност на њега. Због своје свестраности, прополис се

често назива леком 21. века. Опрез при употреби прополиса препоручује се једино оболелима од астме и поленских алергија, који би пре узимања овог препарата требало да се посаветују с лекаром. Капи прополиса (од 10%) обично се узимају 2 до 3 пута на дан, тако да се око 20 капи накапа у воду, на кашичицу меда или шећера. Веома су корисни и спрејеви за нос и грло с екстрактом прополиса. Прополис може умањити оштећења бубрега и јетре која изазива шећерна болест, а подстиче и

разградњу масних ћелија. Помаже код третмана алергија, артритиса и поремећаја зглобова, екцема и дерматитиса, синдрома хроничног умора и различитих вирусних инфекција, а научници тренутно истражују и његово деловање против тумора.

ДА ЛИ СТЕ ЗНАЛИ ?

Змијски отров бољи од морфијума

Супстанца која ублажава болове једнако као морфијум, али без већине нежељених ефеката, пронађена је у смртоносном отрову црне мамбе. Француски научници, заслужни за откриће, верују да су на трагу нових лекова против болова. Француски научници су, тестирајући отров црне мамбе на мишевима, установили да он делује ефикасније од морфијума и да би убудуће могао потпуно да га замени. Змија која користи неуротоксине за парализовање и убијање мањих животиња једна је од најбржих и најопаснијих отровница у Африци. Научници признају да не могу ни да претпоставе зашто мамба ствара ову супстанцу. Испитујући отров 50 животињских врста, научницима су посебну

пажњу привукли протеини из мамбиног отрова који ублажавају болове, након чега су им дали име мамбалгини. Доктор Ерик Лингеуља са Института за молекуларну и ћелијску фармакологију у Француској каже да откривени протеин нема споредне ефекте као морфијум, који изазива главобоље, тешкоће у размишљању, повраћање и грчење мишића. Научници истичу да мамбалгини „нападају“ бол на сасвим другачији начин и да организам зато не осећа већину негативних споредних ефеката. Научници објавшњавају да бол функционише на сличан начин код мишева и људи, што буди наду да се могу направити нови лекови.

- Све што је имао да каже, он је рекао. Сад само прича. - Он је мој идол. Да бих успео, радим све супротно од њега! - Европа нам је затворила врата. Не лупајте више! - Кад човек туче мајмуна, да ли је то насиље у породици?! - Гладни се на скупоћи шире! Миодраг Лазаревић

РЕЦЕПТ

КНЕДЛЕ СА ШЉИВАМА

ПОТРЕБНО ЈЕ: 2 шоље воде (шоља за меру је 2,5 дл), 2 шоље меког брашна, кесица прашка за пециво, 0,5 дл уља, јаје, 500 г зрелих шљива, презле, маст, шећер, цимет. ПРИПРЕМА: Убаците со у воду и ставите је да проври, додајте уље и скините с ватре. Умешајте брашно помешано са прашком за пециво и јако мешајте да се не би створиле грудвице. Када се након десетак минута прохлади, умешајте јаје и сједините га с тестом. Кидајте или сеците комадиће теста, па у руци правити мале палачинке, стављајте шљиве без коштица на средину и добро их затварајте да се не

распадну приликом кувања. Кнедле спуштајте у врућу воду у коју сте додали пола кашичице соли, смањите ватру, па када кнедле испливају кувајте још 12–13 минута. Пажљиво их окрећите да се не би рас-

пале. Куване кнедле уваљајте у презле пропржене на масти, а можете им додати шећер или цимет, по укусу.

НАЈВЕЋИ КОФЕИНСКИ ЗАВИСНИЦИ

Медицинске сестре више „кафенишу“ од новинара! Напитак за разбуђивање и уживање највише конзу­ мирају радници у кухињи, научници и продавци. Медицинске сестре су врло високо на листи уживалаца кафе. Ко обожава кафу и пије је у највећим количинама? Особље које ради у кухињи, научници, представници продаје... барем тако показује најновије истраживање једне америчке компаније. „Dunkin Donuts” и “Career Builder“ спровели су истраживање у којем су покушали да открију у којим се занимањима, односно браншама пије највише кафе. У истраживању је учествовало више од четири стотине Американаца, а показало се да највеће количине јутарње кафе попије особље које ради у кухињи на припреми хране. Следе их научници и продајни представници. Како је показало истраживање, 43 одсто оних који пију кафу објашњавају да то чине да би били продуктивнији, а 28 одсто признало је да дневно попије три или

S U D O K U

више шољица кафе дневно. Посебно је занимљива чињеница да медицинске сестре пију више кафе од новинара, иако би сви рекли да је заправо обрнуто. Занимања у којима се кафа највише пије: 1. Особље у кухињи 2. Научници 3. Продавци 4. Маркетинг/Односи с јавношћу 5. Медицинске сестре 6. Новинари/Медијски радници 7. Руководиоци/Менаџери 8. Учитељи/Професори 9. Технички инжењери 10. Информатички стручњаци


RE^ NARODA, УТОРАК 6. НОВЕМБАР 2012. ГОДИНЕ

21

OBAVEŠTENJE Prodaje se CIGLANA U POŽAREVCU, pored asfaltnog puta Požarevac-Veliko Gradište ul. Bože Dimitrijevića 112, kao pravno lice neposrednom pogodbom, dana 15.11.2012. godine u 11,00 časova. Postoji sva potrebna infrastruktura, instalirana linija za proizvodnju giter blokova cigle i crepa, sa ukupnom površinom proizvodnih hala i skladišta preko 8000 m2, na površini od 3 hektara i 35 ari zemljišta. Stečajni upravnik Doo Igm Trgotransport Požarevac u stečaju Zvonimir Jevtić 064/598-6021

Sindikalna prodaja guma, ulja, akumulatora i servisiranje vozila na četiri mesečne rate sa plaćanjem preko platnog spiska

На основу Одлуке о стипендирању ученика, студената и студената постдипломских студија са подручја општине Жагубица број: I-020-789/08-01 („Службени гласник општине Жагубица“, број 7/08), Одлуке Општинског већа о расписивању конкурса за доделу стипендија број: II-67-1199/2012-01 од 25.10.2012. године, Општинско веће општине Жагубица расписује

КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА, СТУДЕНТИМА И СТУДЕНТИМА ПОСТДИПЛОМСКИХ СТУДИЈА ЧИЈЕ ЈЕ ПРЕБИВАЛИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА ЗА ШКОЛСКУ 2012/2013. ГОДИНУ

I НА КОНКУРС СЕ МОГУ ПРИЈАВИТИ 1. Редовни студенти који први пут уписују зимски семестар године коју студирају, а чије је пребавалиште на територији општине Жагубица и који прихватају обавезу да по завршетку студија заснују радни однос на територији општине Жагубица на период за који су примали стипендију. 2. Студенти постдипломских студија са просечном оценом најмање 8,00 на завршним студијама. 3. Студенти прве године факултета (бруцоши) потребно је да имају просек оцена свих разреда средње школе 5,00. 4. Ученици првог разреда средње школе који имају просек оцена из основне школе од V до VIII разреда 5,00. 5. Ученици осталих разреда средњих школа који у претходним годинама школовања имају просек оцена 5,00. 6. Стипендија се додељује и ученицима средњих школа, уколико су освојили једно од три места на републичким такмичењима и то: - за ученике првог разреда средње школе, уколико су освојили једно од прва три места на републичким такмичењима у току основног образовања; - за ученике осталих разреда средње школе, уколико су освојили једно од прва три места на републичким такмичењима у претходним разредима средње школе. II Приликом одлучивања по пријавама за доделу стипендије на основу конкурса, комисија ће учеснику конкурса коме није жив ни један родитељ, а испуњава школски услов, додати још један бод. Уколико учеснику конкурса, који испуњава школски

услов, нису жива оба родитеља, комисија ће приликом одлучивања, додати још два бода. Да би се приликом одлучивања применио наведени критеријум, учесници конкурса достављају Извод из матичне књиге умрлих.

III Студенти приликом пријављивања на расписани конкурс за доделу стипендија подносе следећа документа: 1. Пријава за доделу стипендије; 2. Уверење о уписаној одговарајућој години студија или постдипломских студија; 3. Потврда о просечној оцени из претходне године и 4. Потврда о пребивалишту. IV Студенти прве године-бруцоши приликом пријављивања на конкурс уз пријаву за доделу стипендије подносе следећа документа; 1. Оверене фотокопије сведочанства из свих разреда средње школе и оверену фотокопију дипломе о завршеном средњем образовању; 2. Потврду о уписаној првој години факултета; 3. Потврду о пребивалишту. V Ученици средњих школа, приликом пријављивања на расписани конкурс, поред пријаве за доделу стипендије обавезно достављају: 1. Ученик првог разреда средње школе, доставља оверене фотокопије сведочанства о завршеном основном образовању од петог до осмог разреда;

2. Ученици осталих разреда средње школе оверене фотокопије сведочанства о завршеним претходним школским годинама; 3. Уверење о уписаном одговарајућем разреду средње школе; 4. Потврда о пребивалишту; 5. Потврда о постигнутим резултатима на републичким такмичењима-освојена прва три места. VI Стипендије се додељују по критеријумима утврђеним Одлуком Скупштине општине Жагубица број: I -020-789/08-01 („Службени гласник општине Жагубица“, број 7/08) VII Рок за пријављивање на Конкурс је 15 дана од дана објављивања Конкурса у листу „Реч народа“. Пријаве са документацијом достављају се Комисији за доделу стипендије општине Жагубица лично или поштом на адресу: Трг ослобођења број 1, 12320 Жагубица са назнаком „за конкурс за доделу стипендија“. Резултати конкурса биће објављени у року од 30 дана од дана објављивања Конкурса, на огласној табли општине Жагубица. НАПОМЕНА: 1. Комисија за доделу стипендија општине Жагубица разматраће само пријаве које испуњавају услове предвиђене овим конкурсом. ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА


22

RE^ NARODA, УТОРАК 6. НОВЕМБАР 2012. ГОДИНЕ

STANOVI 36 m2, Dunavska,CG 42 m2, Taba~nica, CG 52 m2, Zabela 53+6m2, T.~ar{ija, renoviran 62 m2, Kostolac, CG 62 m2, T.~ar{ija, CG 64,70 m2, Takovska, CG 65,25 m2, Brani~evska, CG 69 m2, Dositejeva , ekstra povoqno 70 m2, Busije 70 m2,^. Vasovi}a, centar, CG 73,30 m2, strogi centar, CG 74 m2, M. Pijade,centar,novo 75 m2, centar, 1.sprat, CG, novo 81 m2, Sti{ka 98,50m2, Taba~nica, CG 100 m2, centar, CG, novo 103 m2, M.Pijade, novo,sa kuhiwom NOVOgradwa: -18,90 m2, centar, CG, nadgradwa - 42 m2, ukwi`en - 53,40 m2, ukwi`en - 62 m2, useqiv, CG IZDAVAWE - lokal 80 m2, Bulevar - stan 36 m2, Dunavska BEOGRAD: - stan 59 m2, kod Cvetka, novo CRNA GORA - ku}a 120 m2, plac 1 ar, Sutomore KU]E: 50 m2, 2,10 a, centar 60+60 m2, 3,60 a, Busije 60 m2, 4 a, R.Dragovi}a 60 m2, 4,6 a, R.Domanovi}a 70 m2, 6,6 a, Industrijska

22.000 32.000 18.000 47.700 30.000 dogovor dogovor 40.000 38.000 32.000 dogovor dogovor 44.000 800/m2 57.000 58.000 70.000 60.000

16.000 450 / m2 500 /m2 41.000

500 mese~no 100 mese~no

1.400/m2

70.000

30.000 37.000 28.000 12.000 32.000

80 m2, 4,65 a, kod Poq. {kole 100 m2, 1,7 a, Jugovi}eva 100 m2 (2 stamb.jedinice), 4,8 a, kod Gem-a 100 m2, 4 a, kostola~ki put, odli~na lokacija 116 m2, 6 a, gradi{tanski put 120 m2 + 50 m2+50 m2 gara`a, 6,20 a Moravska 120 + 100 m2, 3,12 a, kod bolnice 140 m2, 4 a, Kosan~i}eva, CG-gradsko 140 m2, 11,60 a, Majakovska, CG 150 m2, 5 a, Busije 180 m2, 3,70 a, centar, CG-gradsko 200 m2, 5,13 a, Vinogradska 220 m2,4,70 ari,Slobodarska 220 m2, 3 a, centar 220 m2, lokal 20 m2,pom.zgrade,11 a, lu~i~. put 220 m2,1,30 ari,str.centar (3 stana) CG 220+36 m2,4a,B.Dimitrijevi}a,vi{e stanova 224 m2, 4,70 a, ^a~alica 225+350 m2,4,70 a,gara`a, Busije, 240 + 60 m2 lokal, 5,95a, B.Dimitrijevi}a 300 m2, 3,67 a, Bratstva jedinstva 320 m2, 4,6 a, centar vikendica 300 m2, 5,8 a, Srebrno jezero vikendica 60 m2, 20 a, put za Kravqi Do lokali 17, 28, 36, 60,80 m2, centar lokal 38,70 m2, ^ede Vasovi}a, prizemqe lokal 68,60 m2, centar, CG plac 3 ara, kod bolnice plac 4 ara, stara ku}a, Kninska plac 5,00 ari, stara ku}a,centar plac 5,5 ari,kod Med.rada plac 6,17 ari, centar, stara ku}a plac 6,75 ara, ku}a i gara`a, Bosanska plac 10 ari, beogradski put plac 80 ari, beogradski put, do puta wiva 1 ha, do puta

18.000 23.000 dogovor dogovor 47.000 65.000 25.000 80.000 45.000 40.000 105.000 65.000 49.000 50.000 dogovor 95.000 dogovor 49.000 dogovor 150.000 dogovor 150.000 65.000 10.000 dogovor 1000/m2 450/m2 12.000 35.000 dogovor 35.000 dogovor 120.000 10.000 800/ar 5.000

Ovla{}eni sudski ve{tak, za oblast: Tr`i{ne procene nepokretnosti


RE^ NARODA, УТОРАК 6. НОВЕМБАР 2012. ГОДИНЕ

ДЕЦА СУ УКРАС СВЕТА

НАШИ НОВИ СУГРАЂАНИ

У породилишту Опште болнице у Пожаревцу, у периоду од 26.10. до 2.11.2012. године, рођенe су 24 бебе, 7 дечака и 17 девојчица. Синове су добили: Радмила и Иван Николајевић из Кленовника, Ана Живановић и Милан Пајић из Доње Крушевице, Јасмина и Милош Кршић из Великог Градишта, Гордана и Бојан Милошевић из Речице, Емина Емрулаи и Драган Радовановић из Кумана, Фазиља и Рамадан Мурина из Костолца, Сузана Меметовић и Беким Тахировић из Пожаревца. Кћерке су добили: Биљана и Горан Бранковић из Великог Градишта, Милена и Младен Илић из Костолца, Јована Ивановић и Милош Мотић из Пожаревца, Ивана Борогић и Златко Јанковић из Кучева, Оливера и Слађан Марковић из Дворишта, Ивана и Душан Гавриловић из Кленовника, Јелена и Горан Јанковић из Смољинца, Јелена Радуловић и Саша Јовановић из Пожаревца, Тања Милосављевић и Саша Рашковић из Влашког Дола, Марија Тршић и Андреј Станић из Малог Црнића, Катарина Живановић и Слађан Бубић из Бошњака, Марија и Марио Паклар из Пожаревца, Бојана и Дарко Стојановић из Кленовника, Сара Мурина и Сенад Ибинци из Костолца, Соња и Игор Станојевић из Пожаревца, Јелена Живановић и Мирослав Перић из Ћириковца и Марија и Дејан Мишковић из Петровца. ЧЕСТИТАМО! ГРАД ПОЖАРЕВАЦ

23

Осми новембар-црвено слово

МИТРОВДАН

Митровдан је пра­ во­­славни празник по­ све­ћен Ди­ми­три­ју Со­­ лун­­ском, ан­ти­чком за­ по­вед­ни­ку Солуна, који је страдао због ширења хри­шћан­ства. Слави се 8. новембра. Празник светог великомученика Димитрија, обележен је у црквеном календару црвеним словом. Митровдан је непокретни или стајаћи празник, што значи да је увек истог датума, односно 8. новембра по новом или 26. октобра по старом календару. У српском народу Митровдан је једна од већих слава, крсно име неких еснафа и дан одржавања заветине у многим местима. Уочи Митровдана треба да је свако код своје куће, јер ако није, током целе године ноћиваће по туђим кућама. Овај дан је значајан и по томе што су се хајдуци тада растајали да би негде презимили зиму и поново се састали о Ђурђеву дану следеће године. Ко хоће да му црни лук зими не проклија, нека га уочи Митровдана остави на топло место, па се неће покварити, ма колика топлота била. Купус се сече обично о Митровдану. У Митрову недељу не

треба сејати жито, зато што је то задушна недеља, у којој, по народном веровању, посејано жито рађа празне класове. По овцама се гледа каква ће бити зима: Ако на Митровдан лежу са скупљеним ногама, зима ће бити блага, а са опруженим ногама, биће оштра. Ако на Митровдан буде облачно, биће топла зима; буде ли ведро, биће оштра. Ако пада снег, каже се да је Свети Димитрије дошао на белом коњу. На Митровдан се у сваки угао куће стави по један облутак против мишева. У источној Србији се дан по Митровдану назива Мишји или Мишулов дан, који се празнује да мишеви не би по хамбару и кући наносили штету.

Од 1. новембра до 1. априла

ОБАВЕЗНЕ ЗИМСКЕ ГУМЕ

Сви возачи у Србији од четвртка, 1. новембра морају на својим возилима да имају све четири зимске гуме или “универзалне” гуме чија дубина шара није мања од четири милиметра, у супротном, ризикују високе новчане казне. После две године одлагања најзад је почела примена ове уредбе новог правилника. Сва четири зимска пнеуматика, међутим неће бити потребна уколико на путевима нема снега, леда или поледице. Поред зимских гума неопходни су и ланци за кретање ван насеља.

“Ако неко крене на пут са летњим гумама, а у међувремену падне снег, то значи да тај аутомобил мора сместа да се искључи из саобраћаја. Дакле, осим разлога безбедности, коришћење летњих гума у зимском периоду може да изазове и бројне непријатности”, каже директор Комитета за Безбедност саобраћаја Дамир Окановић. Казне за непоштовање ове одредбе за физичка лица су од 6.000 до 20.000 динара, док је за правна лица тај распон од 100.000 до 800.000 динара.


24

RE^ NARODA, УТОРАК 6. НОВЕМБАР 2012. ГОДИНЕ

„РЕЧ НАРОДА“ ИСТРАЖУЈЕ: АРХЕОЛОШКО НАСЛЕЂЕ БРАНИЧЕВСКОГ ОКРУГА

Вечна раскрсница римских путева

zzАнтички град Ледерата код Рама, у Општини Велико Градиште

Римски кастел Ледерата по- Аполон, ношен на крилима лабу- чувани остаци земљаних бедема дигнут је крајем првог века но- дова. И данас је Дунав око Рама са утврђеном капијом брањеном ве ере на стеновитом платоу на највеће одмориште птица селица, високим земљаним бедемима. У десној обали Дунава, низводно где је посебан драгуљ природни ре- оквиру овог утврђења пронађено од данашњег Рама, на територији зерват Лабудово окно. Трагови тог је до сада више археолошких предОпштине Велико Градиште. У Аполоновог мита документовани мета келтске материјалне културе. прошлости је ова тромеђа између су бројним налазима касног брон-У време римског цара Трајана, Паноније, Балкана и Карпата била заног доба из Кличевца, Костол- крајем првог и почетком другог и најлакша спона за прелаз између ца, Дубовца и нешто удаљеније века наше ере, Римљани у оквипоменутих области, па је отуда Дупљаје. И, управо најзначајнија ру келтског, граде велико војно још значајнија стратешка тачка и најлепша пронађена глинена утврђење Ледерату. Оно ће постати тадашњих освајања. статуета представља Аполона базни логор за Трајанова освајања У време римског цара Трајана, Хиперборејског. Откривена је Дакије, златом богатих области крајем првог и поТрансилваније. За те четком другог века потребе, 7.Клаудијева Ледерата наше ере, Римљани и 4.Флавијева легија у оквиру келтског изградиће преко Дунава на насеља, граде веливелики понтонски мост. Трајановом ко војно утврђење Остаци његових приЛедерату, које је пообалних дрвених стустубу стало базни логор за бова били су видљиви Ледерата је Трајанова освајања један од највећих до изградње Ђердапског Дакије, златом ауксилијарних кајезера при ниском богатих области стела на овом делу водостају реке код ушћа дунавског лимеса. Трансилваније. потока Шајица и код Основна функција Старе Паланке на левој утврђења била обали. Његов изглед приОд келтског је заштита преказан је на самом почетдо римског лаза преко реке. ку илустроване приче о Претпоставља се утврђења Трајановим Дачким ратоСело Рам се на- да је у време Првог вима на Трајановом стубу лази на последњем дачког рата, 101. у Риму. Ледерата је убелеогранку брда Го- године, један део жена и на римским путрице, на месту где Трајанових трупа ним картама као веома оно избија на Ду- овде прешао преважан прелаз преко Дунав. Горица је фор- ко понтонског моста на непријатељску територију. Та су нава и вечна раскрсница збивања овековечена и на славном Трајановом стубу у мирана од кристапутева, са тачно унетим Риму. ластих шкриљаца растојањима од других палеозојске старос­ оближњих римских грати, прочараних златонос­ ним крајем 19. века у селу Кличев- дова, Виминацијума и Пинкума, млечнобелим кварцом. Пред­ цу, и по томе названа Кличевач- наставља Јацановић. ставља најистуренији огранак ки идол. На жалост, уништена је Град Ледерата је био и важно Карпатског планинског масива бомбардовањем Народног музеја пристаниште на Дунаву. На локаса којим чини једну органску це- у Београду у Првом светском рату. литету Накле, непосредно испод лину. На овом месту Дунав изла- Иначе, њен се лик данас налази на града на обали Дунава, пронази из Панонске равнице, улази у грбу Града Пожаревца, прича ар- лажени су при ниском водостају Карпатско-балкански планински хеолог Народног музеја Пожаре- реке, бројни остаци античких аммасив. Ту је он истовремено и вац, Драган Јацановић, и подсећа фора и других археолошких преднајшири и најспорији. Успоравању на то да су туда, Дунавом, про- мета који потичу са потопљених тока реке знатно су допринели лазили и Аргонаути у потрази за римских галија. и речни токови Нере и Караша, златним руном. које долазе са Карпата, и Млаве и Крајем четвртог века пре на- Остаци римског античког Пека, које притичу са Хомољских ше ере, у походу из Галије ка града планина. Због тога ова тачка беше Грчкој, Келти на овом месту преОсамдесетих година прошлог изузетно значајна тромеђа између лазе Дунав. Источно од села, на Паноније, Балкана и Карпата. заравњеном платоу између потока века на Ледерати су вршена систе-У митској прошлости ста- Велике и Мале Шајице, форми- матска археолошка ископавања ре Грчке, у ове области, у земљу рали су велико утврђено насеље под руководством професора Хиперборејаца, сваке године до- Опидум, од кога су до данас са- Александра Јовановића и Млађана Цуњака. Откривени су бедеми лазио је грчки бог сунца из Делфа, града, одбрамбене куле и форумградски трг. У БЛИЗИНИ АНТИЧКОГ ГРАДА -Један од најзначајнијих налаза ЛЕДЕРАТА, У ВРЕМЕ ТУРАКА са форума је мермерна скулптура римске богиње победе Викторије, којом је сасвим извесно обележена Турци су Рам, под првобитним називом Ихрам, подигли ради Трајанова победа над Дачанима. освајања Паноније. У унутрашњости тврђаве откривена је правоЗападно од града, преко потока славна црква, на чијим је темељима касније изграђена џамија. НеВелика Шајица, регистрована је далеко од утврђења, подигнутог у близини античког града Ледерате, и делимично истражена римска налази се и стари караван сарај, настао пре око шест векова, који је некропола. Богати гробни приједини очуван на територији целе Србије. лози у накиту и луксузним посуНајстарији је запис о Раму из 1128. године, када су у његовој блидама, сведоче о економској моћи зини Византинци потукли Мађаре. Након што су Турци овладали његових становника, рекао нам је нашим крајевима, окренули су се краљевини Мађарској и освајању археолог Јацановић и додао: Панонске низије. У циљу заштите десне обале Дунава, турски сулУ оквиру бедема средњовековне тан Бајазит II (1480-1512) је прерадио и ојачао постојећу утврду за и турске тврђаве, која се налази око километар западно од римпотребе борбе ватреним оружјем, тако да Рам представља једну од ског града, на високој и са реке најстаријих артиљеријских утврда у Србији.

Рам - најстарија артиљеријска утврда

Остаци римског храма

Стаклена посуда Кличевачки идол- траг мита о Аполоновом боравку у Ледерати

Накит

неприступачној литици, налазе се остаци великог римског објекта. Њега су забележили и описали бројни путописци од Евлије Челебије, грофа Марсиљија до Феликса Каница. Реч је о остацима риског античког храма дванаестостране основе, подигнутог над монументалним кружним постољем пречника око дванаест метара. Храм је, судећи по броју страна које је имао, био посвећен свим римским боговима којих је било дванаест. Испод остатака овог храма налази се, на тешко приступачној литици, храм усечен у стену са, и данас сачуваним нат-

Богиња Викторија

писом који говори да је Јупитеру, најбољем и највећем од свих богова, завет учинио Гај Лициније Руфин, стегоноша 7. Клаудијеве легије. Ови подаци потврђују и данас живо народно предање да име села Рам потиче од остатака неког од храмова који се у њему налазио. А. М.


RE^ NARODA, УТОРАК 6. НОВЕМБАР 2012. ГОДИНЕ

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ ГРАДСКА УПРАВА Одељење за привреду и финансије ПОЖАРЕВАЦ Дринска 2, 12000 Пожаревац Објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Носилац пројекта, „РАДЊА ЗА РЕЦИКЛАЖУ СЕКУНДАРНИХ СИРОВИНА ОД ПЛАСТИКЕ БАКИ ПЛАСТ ЂЕМАЈЛОВСКИ БАЈРУШ ПР КОСТОЛАЦ» Ђемајловски Бајруш, Карађорђева бр. 3, Костолац, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта СКЛАДИШТЕ НЕОПАСНОГ ОТПАДА У КОСТОЛЦУ, који је реализован у Костолцу, Карађорђева 3, на катастарској парцели бр. 2138, КО Костолац, где се у дворишту и подруму породичног стамбеног објекта, укупне површине 150m2, врши складиштење, пресовање, балирање и сецкање предмета од пластике. У спроведеном поступку донето је решење број 03-501-140/2012, којим је утврђено да за наведени пројекат није потребна процена утицаја на животну средину, будући да се читав процес механичке обраде неопасног отпада, односно пресовање, балирање и сецкање предмета од пластике, обавља у затвореном простору, а окружење предметне локације углавном представља земљиште на коме се гаје пољопривредне културе и где је густина становања око 10 ст/ха. Донетим решењем утврђена је обавеза носиоцу пројекта, да у случају повећања капацитета складиштења и/или увођења нових процеса третмана отпада тј. измене постојећег на предметној локацији, поднесе захтев надлежном органу за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину. Наведено решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о предметној локацији, карактеристикама и могућим утицајима наведеног пројекта на животну средину, узимајући у обзир достављену документацију и критеријуме прописане Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник РС», бр. 114/08). Представници заинтересоване јавности, органи и организације могу извршити увид и изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министарству енергетике, развоја и животне средине, а подноси се преко првостепеног органа. Обавештење се објављује на основу члана 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. Гласник РС» 135/04 И 36/09).

Direkcija 012/224-212; 212-692; 214-247 Faks 012/214-257 Prodavnica „LOVAC” Po`arevac 012/521-134 Prodavnica „MICA” Kostolac 012/241-379 Prodavnica „DUNAV” Golubac 012/78-137 Prodavnica „MZ” Ku~evo 012/850-610 Farma-mešaona Petrovac 012/333-466 www.unionmz.com

25


26

RE^ NARODA, УТОРАК 6. НОВЕМБАР 2012. ГОДИНЕ

Обавештавамо родбину и пријатеље да је дана 27.10.2012. године после кратке и тешке болести преми-

10.11.2012. год. даваћемо годишњи помен нашем драгом

нула наша драга

ЦВЕЈИЋ ЖИВОРАДУ 1944-2011. из Дрмна

Како време пролази све нам је теже без тебе. Твоји најмилији: супруга Бранка, син Драган, ћерка Слађа, снаја Снежа, зет Зоран, унуци Милош, Никола, Младен и Ненад и остала фамилија (5)

IN MEMORIAM

Обавештавам родбину и пријатеље да ћу у суботу 10.11.2012. год. у 12 сати на Старом гробљу у Пожаревцу давати годишњи помен свом драгом и никад прежаљеном супругу

МИЛОСАВЉЕВ СИНИШИ 1963-2011.

Нека те у тишини вечног мира прати моја љубав јача од времена и заборава. Твоја Драгица (13) Дана 13.11.2012. године у 10.30 даћу 40 дана мојој мајци

ДЕСАНКА МИЛИЋ 1941-2012.

Сахрана је обављена 29.10.2012. г. на Старом пожаревачком гробљу. Ожалошћени: син Зоран, снаја Паулина, унука Тијана и унук Драгољуб (30) 1/16 7.11.1997-7.11.2012.

МИЛКА МИЛЕНИЋ „ТАЊА“ 1923 – 1962 СЕСТРА РАДЕ „РУСА“ Учесник НОП-а 1941 – 1944.

Памћење не бледи. Успомене и сећање су непролазни. Ти си наш понос у времену нашег трајања. Твоји потомци:Милка,Виктор и Радомир

СЕЋАЊЕ

Прошле су три тужне године од смрти наше вољене маме и нане

Дана 8.11.2012. године навршава се двадесетдевет година од смрти нашег драгог

САВИЋ ДРАГОСЛАВ

Драги оче, хвала ти што си био наш пратилац на путу наших живота и што си то путовање учинио дивним и безбрижним. Никада те нећемо заборавити и прежалити. Твоје ћерке Светлана и Љиљана са породицама (24)

МИТРОВИЋ СЛОБОДАНКЕ 1924-2009.

ЂОРЂЕВИЋ БОРКИ 1938-2012. Мајко, пролазе дани а бол и туга су све већи. Твоја ћерка Зорица (21)

Обавештавамо родбину и пријатеље да 10.11. у 11 сати на Старом гробљу дајемо годишњи помен нашем вољеном

СЛОБОДАНУ МИЛОШЕВИЋУ 1943-2011.

Много је лепих успомена да те вечно памтимо, да о теби поносно причамо и никад не заборавимо. Твоји најмилији (33)

СЕЋАЊЕ

БОЖИДАРА ТРИФУНОВИЋА ГРКА

Радо га се сећају његови најмилији (35) 9.11.2012. год. навршило се пет тужних година како нас је изненада напу-

Бол и туга што те немамо трајаће вечно, с љубављу те чувамо од заборава. Тешко живимо без тебе. Увек си у нашим мислима и срцима. Твоји најмилији: супруга Душица, ћерке Љиља и Суза и унука Јована (39) Дана 10.11.2012. године године навршавају се 2 тужне године од смрти

стио наш драги син, супруг, отац, свекар и деда

ЛЕКА МИЛОШЕВИЋ 24.7.1945-9.11.2007. Тога дана посетићемо његов гроб на

НИКОЛАУ ОДИСЕЈ

НИКОЛАУ ЈЕЛЕНА

Новом гробљу у Пожаревцу. У сећањима

1919-1990.

1925-2005.

дивне успомене, у мислима твој лик, у

Ваше одсуство оставља празнину, али сећања , слике и ваше поуке је чине незаборавном.

срцима бол и туга вечито се носе. Твоји најмилији

Ваш унук Буле (59)

(43)

НОВИЦА ЈОВАНОВИЋ 1947-2010.

С љубављу и поштовањем чувају успомену на њега: супруга Зорица, ћерке Наташа и Јелена, зет Златко, унуци Никола и Јанко и унука Невена (44)


RE^ NARODA, УТОРАК 6. НОВЕМБАР 2012. ГОДИНЕ

27

КУЋЕ-ПРОДАЈА

Дана 3.11.2012. год. навршиле су се 2 године пуне туге и бола како нас је напустио

Продајем кућу на београдском путу, 500 м пре моравског моста, 120 кв, гаража, парно грејање комбиновано, новоизграђена, са плацем од 12 ари, могућа замена за стан у Пожаревцу. Тел. 064/227-6044 Продајем кућу у Забели преко пута „Глас сервис“-а, стару 10 година, монтажно зидани објекат са 6 ари плаца, цг, сређена комплет и одмах усељива. ЦЕНА око 25.000 Е. Тел. 064/957- 9157 или 064/102-6796 Саша

СЛАВОМИР СТОЈАНОВИЋ-ГАЛИЋ из Старог Костолца

Поносни што смо те имали, носимо те у срцу заувек. Ожалошћени: супруга Драгица, ћерка Мира, син Мићко, снаја Нада и уници Милан и Марко, остала родбина и пријатељи (91284)

ПОПОВИЋ Р. ВЛАДАН из Малог Црнића Владане сине, прошло је 21 тешка година туге и бола. Увек ћу те волети и остаћеш у мом срцу док сам ја жива. Твоја мајка Будимка (14)

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо у суботу 10.11.2012. год. у 12 часова одржати шестомесечни помен на Старом пожаревачком гробљу, парцела 6, нашој вољеној и никада прежаљеној

СНЕЖАНИ МОШИЋ СНЕКИ 1954-2012.

Време пролази али туга и бол за тобом никада. Породица Мошић (63)

МАЛИ ОГЛАСИ СТАНОВИ-ПРОДАЈА

Продајем стан у Петровцу у центру, други спрат, цг. Тел. 063/287-880 Продајем нов стан од 30 кв у Доситејевој бр. 4. Тел. 063/233-549 (29349) Продајем стан, нов, укњижен, 101 кв, центар, 4. спрат, цена 750 Е/кв. Тел. 063/625133 (29414)

Издајем двособан стан, код Аутобуске станице, са гаражом, цг, ктв, телефон. Тел. 064/8846-585 Издајем двособан, ненамештен стан у центру града са цг и телефоном. Тел. 063/7841-970 и 012/7211-284 (16) Издаје се нов, двособан, празан стан, ул. Светосавска, на дужи временски период, 130 Е. Тел. 062/966-4240 (18) Издајем стан, 40 кв, намештен, има све услове, цг, ктв, засебан улаз, за самца, 100 Е. Тел. 064/197-4693 и 012/531-870 (25) Издаје се двособан стан, код Матијевића, ктв, цг, тел. Тел. 064/828-9216 (27)

Продајем стан у Забели, 53 кв, са гаражом, укњижен, усељив. Тел. 063/370-292 (22)

Издаје се намештена гарсоњера, ул. Книћанинова 6, цг, ктв. Тел. 065/300-3856 и 065/300-3860 (31)

Продајем двособан стан, 56 кв, у Светосавској улици, на 3. спрату, стара градња, реновиран. Тел. 061/359-1953 (26)

Издајем празан, двособан стан, у центру града, Пожаревац. Тел. 012/223-893 звати од 15 до 20 х (40)

Продајем двособан стан 53 м2, стара градња, први спрат, цг, без великог улагања, центар.Тел.062/163-72-38 (160) Купујем двособан стан до трећег спрата .Тел.064/4899950(160) СТАНОВИ-ИЗДАВАЊЕ Издајем засебну, намештену кућу ученицама, близу Економске школе, цг, ктв. Тел. 065/841-46-82 Издајем двособан стан, 65 кв, цг, ктв, центар, 200 Е. Тел. 065/200-4000 (6) Издаје се стан, 55 кв, Ускочка 17. Тел. 012/210-015 Ивковић Живорад (8) Издајем двособан стан у центру града, цг, клима, ктв, полунамештен, 50 кв. Тел. 063/807-6534 (10)

Издајем једнособан намештен стан самцу-ци.Центар. Тел.063/12/988-72 и 012/226-478 (45) Издајем намештен или ненамештен једнособан стан код Булевара , цг, ктв, повољно.Тел.064/40-45-962(50) Издајем стан од 50 м2 у Светосавској 26 у Пожаревцу, први спрат,са кухињом, празан, цг, клима.Тел.064/7090077(49) Издајем гарсоњеру у улици Л.Рибара 57, једнособну кућу Л.пут Бусије, део куће једнособан Ц.Бабовић све намештено. Тел.064/15-12-110 и 012/7224-478(51) Издајем нов намештен двособан стан ктв, цг, у стамбеној згради .Цена по договору.Тел.064/1755-835(52) Издајем стан намештен од 45 квадрата, централно грејање Југовићева Тел.064/5371655(54) Издаје се намештен двособан стан, са централним грејањем за студенте или брачни пар без деце ( близу Института за мајку и дете ) Тел.066/313-415 (56) Издајем дво и трокреветне гарсоњере, комплет опремљене, Книћанинова 13, Пожаревац, код Медицине рада. Тел.061/1116240 (57) Издајем намештену гарсоњеру и трафику, центар. Тел.066/20-21-27 (60) Издајем потпуно намештену гарсоњеру са посебним улазом, ктв, зграда у дворишту, ул. Страхињића Бана 29 (Бусије). Тел. 012/7516-139 (64) Издајем двособан стан (кућа), комплетно намештен, нема цг, 80 Е. Тел. 062/8255146 (66) У центру града, поред парка, потребне две ученице или студенткиње. Тел. 062/1864050 (68) ЛОКАЛИ-ПРОДАЈА

АГЕНЦИЈА ЗА ПРОМЕТ НЕКРЕТНИНА

Продајем-издајем локале, 20 и 60 кв, поред секси шопа ,,Амор”, повољно. Тел. 065/5556-054 (32)

ТАКОВО

Продајем локал у ТЦ ,,Екон” у Пожаревцу, 30 кв, хитно и повољно, може замена за кућу-стан, Пожаревац-Костолац. Тел. 012/241-909; 061/292-6920 и 060/0241-909 (36)

Светосавска 26 Пожаревац

ЛОКАЛИ-ИЗДАВАЊЕ

На продају стан, 52 кв, на 3. спрату, ул. Делиградска, цена 32.000 Е

Издаје се локал, 120 кв, у епицентру Пожаревца, Табачка чаршија, може и део 40 кв. Тел. 065/65-666-36 (160)

тел. 012/510-515

Издајем локал код ОШ ,,П.П. Његош”. Тел. 061/2782-688 (34)

website www.takovonekretnine.co.rs

У центру издајем 2 локала од 120 и 40 кв, са цг. Тел. 063/8253-401 и 064/5850-991 (41)

Продајем кућу од 120 кв+подрум и гаража, на 4,2 ара плаца или део куће, 46 кв, на 1,6 ари, приземна, цг. Тел. 064/5028-634 и 066/41-9726 (23) КУЋЕ-ИЗДАВАЊЕ Издајем намештену кућу, 40 кв (соба, кухиња, купатило), центар, повољно. Тел. 064/895-3382 и 012/555-629 (7)

ОДГУШЕЊЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

- одгушење канализације машинским путем

- испирање цеви високим притиском - снимање и инспекција цеви специјалним камерама Тел. 063/323-070 и 064/323-5099 www.vodovodikanalizacija.com (20859) ПЛАЦЕВИ Купујем плац у ужем центру града за изградњу куће. Тел. 061/317-4907 Плац са старом кућом на продају струја, вода укњижен(зелена пијаца) Пионирски трг Пожаревац.Тел.060/3480490(46)

Продајем 2 куће у центру и плац 32 ара. Тел. 064/336-9949 (37) РАЗНО Продајем некоришћен котао на чврсто гориво (трајно жарећи), 42 клв, ручне израде, са 2 коморе позади, цена 900 Е. Тел. 063/81-01-621 и 012/554-297 звати после 15 х На продају метални чамац, 6 м, у дну 120 цм, фабрички, купљен нов, није пуштан у воду. Тел. 060/1717-838 Купујем њиву, искључиво поред Мораве и продајем ТА пећ петицу. Тел. 064/485-1811 (29287)


28

RE^ NARODA, УТОРАК 6. НОВЕМБАР 2012. ГОДИНЕ

Građevinski materijal - Sve na jednom mestu - Najniže cene

HIDROIZOLACIJA

• TER PAPIR • BITUMEN • BITULIT • POLIAZBITOL • KONDORIN

www.termodom.rs GIPS PLOČE sa pratećim materijalom • 9,5mm • 12,5mm • LAMINATI • MINERALNI PLAFONI

Купујем половно злато, сребро и старине. Најповољније, исплата одмах!!! Тел. 063/125-8182 и 069/750-585 (29478) 3 ХА обрадиве земље на продају, потез ,,Могила”. Тел. 066/429-755 (7) Потребна жена са искуством за чување дементне особе. Тел. 064/864-4284 (28)

office@termodom.rs AKRILNE FASADE • ALAT ZA MAJSTORE • KROVNI PROZORI • ČAMOVA GRAĐA • STAKLENE PRIZME • OGREV: BRIKETI I DRVO • I JOŠ MNOGO TOGA...

Uštedite novac, uštedite vreme PITAJTE NAS ZA SAVET...

Tel: 012/531 824 Petrovački put bb, POŽAREVAC

Професор математике даје часове математике и физике за основце, средњошколце и студенте, долази по позиву. Тел. 063/7305213 и 012/7531-418 (29)

Предузећу

Тражим њиву или плац у закуп у Пожаревцу или ближој околини. Тел.069/418-7022(58)

Термодом

ОДРИЧЕМ се свог сина МИЛАНОВИЋ ТОМИСЛАВА из По-

потебан радник-трговац, старости од 30 до 40 година.

жаревца, ул. Сарајевска бр. 23, од оца Живорада и мајке Вере, а

Информације на телефон 012/531-824

све дугове које Томислав учини не признајем за своје. Ово са раз-

у другој кући, а место пребивалишта му је као и моје, Сарајевска бр. 23, Пожаревац, што Томислав може да злоупотреби.

(160) Продајем киоск у Ђури. Тел. 061/222-0730 Инострани пензионер тражи слободну жену од 55 до 60 година, брака ради. Тел. 012/575-684 и 064/278-30-16 (65)

Живорад Милановић, Пожаревац, ЈМБГ 2706937762019 (9)

Потребна млађа жена за спремање куће 2 пута недељно по 4 сата, пре подне. Тел. 012/532-920 од 9 до 15 х (69)

ФУДБАЛ - СРПСКА ЛИГА ЗАПАД Резултати 12.кола:

Бане Слога (ПМ) Крушик Јасеница 1911 Шумадија (А) Вујић Ваљево Полет (Љ) Рудар

0:0 Млади радник 2:1 Партизан (ББ) 0:0 Мачва 0:1 Сељак 2:1 Железничар 0:0 Победа 1:0 Слобода (Ч) 0:0 Раднички Стобекс

ЗОНА “ДУНАВ” Резултати 13.кола:

Анђела Стојиљковић освојила 25. пехар

узраста од 12 до 14 година најбољи је био Михајло Стојановић, друго место освојио је Милан Јенчић, а треће Огњен Павловић. Девојчице од 12 до14 година пласирале су се: Анђела Стојиљковић, на прво место, Теодора Станисављевић, на друго и Невена Васић, на треће место. У категодији такмичарки до 16 година Софија Стојадиновић, била је најбоља, друга је Тамара Животић, а трећа Јованка Селаковић. Пласман дечака од 16 до 18 година је: Александар Јоцић, прво место, Никола Младеновић, друго и Новица Николовски, треће.

Повољно продајем мини ел. шпорет и урамљен Вилеров гоблен. Тел. 064/479-3075 (70) НЕВАЖЕЋА ДОКУМЕНТА Оглашавам неважећом радну књижицу издату у Пожаревцу на име Југославка Вучковић из Пољане (17) Оглашавам неважећом радну књижицу издату у Пожаревцу на име Марина Гроздић из Пожаревца (67)

РЕЗУЛТАТИ ЛИГА

ТЕНИС - ТУРНИР ТК ’’ПОЖАРЕВАЦ’’

УЧЕСТВОВАЛО 70 НАЈБОЉИХ

Торте украшене фонданом, шлагом или чоколадом Тел. 063/42-55-32

(од 8 до 15 часова)

логом јер мој син Томислав живи у истом дворишту са мном, само

На теренима Тениског клуба ’’Пожаревац’’, прошле недеље завршен је турнир који је трајао тридесет дана и на коме је учествовало 70 најбољих тенисера Пожаревца. У категорији најмлађих до 8 година победио је: Матеја Матић, други је Борис Филиповић, а трећа Јована Динић. У категорији дечака до 10 година: Никола Ђорђевић је први, Димитрије Херман, други, Александар Илић и Андреј Благојевић, трећи. Редослед код девојчице до 10 година је: Катарина Златковић, прва, Миња Ракић, друга и Дуња Грујић и Милица Весић, треће. У категорији дечака

TERMOIZOLACIJA

MINERALNA VUNA 5cm VUNIZOL 5cm STIROPOR AF 5cm STAKLENA MREŽICA XPS STIRODUR TAROLIT PLOČE ALU FOLIJE

Ударник 0:2 Морава Борац 1:1 Шумадинац 1913 Селевац 1919 0:1 Хомољац ВГСК 2:2 Обилић Звижд 2:1 Црвена звезда Слога (Б) 4:1 Млади радник Гружа 2:0 Шумадинац (Б) Карађорђе (Т) 2:1 Шапине

БРАНИЧЕВСКА ОКРУЖНА ЛИГА Резултати 12.кола:

Млади Борац Вихор Макце Слога (Б) Борац Омладинац Интеграл Железничар

1:2 Црни Врх 6:1 Слога (Д) 4:1 Млава 2:1 Петар Добрњац 3:1 Младост 1:0 Напредак 4:0 Бели Орао 2:0 Полет

МЕЂУОПШТИНСКА ЛИГА “ДУНАВ” Резултати 11.кола:

Борац Слога Десине Напредак Дунавац (П) Ђердап ОФК Винци

5:0 Дунавац (К) 2:1 Јединство (Д) 2:0 Басарац 5:3 Јединство (Љ) 3:1 Полет 4:0 Житковица 3:2 РСК

МЕЂУОПШТИНСКА ЛИГА “МЛАВА” Резултати 11.кола: Крилаш Младост Раднички Будућност ОФК Хомоље Полет Трговачки

4:0 Рудар (К) 2:0 Омладинац (Б) 2:1 Драгош 2:3 Будућност (В) 1:3 Задругар 1:2 Рудар (С) 3:2 Омладинац (С)

ГФС “ПОЖАРЕВАЦ” Резултати 14.кола: Напредак (Б) 2:2 Металац Напредак (Н) 0:4 Борац Млава 1:3 Слога (Л) Напредак (П) 5:0 Пролетер Дизел 2:1 Мип Мајдан Слога (Д) 1:6 Војвода Миленко Дунав 1:2 Стиг Земљорадник 2:1 Сопот Слободан тим: Победа


RE^ NARODA, УТОРАК 6. НОВЕМБАР 2012. ГОДИНЕ

ФУДБАЛ – ПОЖАРЕВЉАНИ И ПЕТРОВЧАНИ ИГРАЈУ У СУБОТУ ДЕРБИ ЈЕСЕНИ 13. КОЛА

ОДЛУЧУЈУЋИ МЕГДАН

Давно је било, па се и заборавило када су петровачка „Слога“ и пожаревачки „Млади радник“ делили фудбалске мегдане пред пуним трибинама гледалаца. Пожаревљани су догурали далеко, чак до Супер лиге Србије и играли за бодове са „Црвеном зведом“, „Партизаном“, ОФК „Београдом“, „Војводином“ и другим славним клубовима. Играли само једно лето, па се убрзо вратили у Српску лигу „Запад“ у којој успешно игра већ годинама „Слога“, која је после дужег времена, опет клуб од респекта и са високим амбицијама. У овој лиги кандидати за освајање титуле првака су „Мачва“ (Шабац), „Рудар“ (Костолац), „Слога“ (Петровац) и наравно повратник из Прве лиге „Млади радник“ (Пожаревац). Сви ови клубови су до сада исказали одређене осцилације, па ће пролећни део првенства бити још узбудљивији и неизвеснији. „Рудар“ је победио „Младог радника“ на Вашаришту (1:0), а „Слога“ истим резултатом „Рудара“ усред Костолца тако да предстојећи дерби решава, пре свега, престижне амбиције између три клуба из три града Браничевског округа.

Да су се Петровчани добро спремали за гостовање у Пожаревцу потврђује и колективна посета екипе Вашаришту када су „снимали“ будуће ривале у сусрету „Млади радник“ – „Мачва“ завршен са 2:1. Сигур-

представу. За љубитеље фудбала из Браничевског округа битно је да се вратио комшијски, спортски ривалитет. Велики суседски дерби јесени Српске лиге „Запад“, фактички победнику

председник со петровца радиша драгојевић и играчи слоге (снимљено на вашаришту на утакмици млади радник – мачва)

но ће трибине бити испуњене, јер се очекују навијачи из Петровца на Млави, али и из других места, и наравно Пожаревца. Улог је велики и прави је гарант за добру фудбалску

даје највеће шансе да освоји титулу јесењег првака. Иначе, дерби 13. кола игра се у суботу, 10. новембра и почиње у 13 часова. Текст и ф ото:Раде Сандић

ФУДБАЛ – СРПСКА ЛИГА – ЗАПАД

ШЕСТА НЕРЕШЕНА УТАКМИЦА

zz РУДАР – РАДНИЧКИ СТОБЕКС 0:0 Костолац – Стадион: Бора Пејић 6, Ђурић 7. Играч утакмице: Горан Бека. Гледалаца: 250. Судија: Тамара Павловић (Чачак) 7. Дивљаковић (Раднички СтоЖути картони. Н.Станић (Ру- бекс). Рудара је напустила спортдар). Црвени картон: Муљајић ска срећа. Од 12 утакмица за(Рудар) у 89. минуту. РУДАР: Маринковић -, бележене су 4 победе, 2 пораза Милосављевић 6, Карановић и чак 6 ремија. Четврти реми 6,5, Н.Станић 6,5, Настасовић код куће је нови поремећај 7, Стојадиновић 6 (Јеличић ритма „енергетичара“ потреб6), Стојановић 6 (Катић 6), ног за врх табеле. Рудар је и Салиховић 6, Ђуровић 6, против „фењераша“ Радничког Стобекса из Клупаца крај М.Станић 6 (Муљајић 6). РАДНИЧКИ СТОБЕКС: Лознице одиграо нерешено 0:0. Стрелци домаћина су шуДивљаковић 7,5, Тодоровић 6, Н.Матић 6, Лазић 6, Ше- тирали, а одбрана гостију на без 6,5, Андрић 6,5, Дишић челу са одличним голманом 6,5, Ковачевић 7, Ф.Матић 6,5, Дивљаковићем, успела да са-

чува своју мрежу. Несумњиво да је Рудар ушао у резултатску кризу, па полако губи преко потребан ритам да се остане у групи водећих екипа. Реми игре ремете Рударов сигуран ход, тако да ће тренер Радмило Азањац морати да потражи и отклони на време све узроке оваквом стању, како би се у финишу јесењег дела првенства поправила ефикасност игре Костолчана, односно освојило што више бодова. У наредном колу Рудар одлази у Чачак, у госте Слободи. Р.Сандић

КОШАРКА – ДРУГА СРПСКА ЛИГА „ЗАПАД“

ДРАГИЋУ ЗАДРХТАЛА РУКА

zz СЛОГА – ПОЖАРЕВАЦ 84:82 (17:22, 22:17, 22:22, 23:21) Петровац на Млави - Ха- 12, Огњановић 14 (1), Спа­ ла спортова: “Драгутин сојевић, Папић 27 (1), Дави­в­ вић, Л.Милетић 6, Никола­ Томашевић“. Гледалаца: 50. о­ Судије: Петронијевић и Димић јевић 8 (1), Драгић 7 (1), Радосављевић, Милојевић 4, (Крагујевац). СЛОГА: Јовановић, Ми­ С.Милетић 4, Биговић. Играч утакмице: Станисав­ ло­ јевић, Филиповић 3 (1), Михајловић 6 (2), Радо­ сав­ љевић (Слога) Током читавог сусрета-реље­ вић 3, Илић, Гргић 15, Јовановић 16, Ђекић 17 (1), зултатска клацкалица. Час Станисављевић 13, Мусикић су водили домаћи, час гости. Углавном у финишу утакмице 11 (1). ПОЖАРЕВАЦ: Брајковић играчи Слоге су имали више

конценртације и заслужено победили.У задњој секунди, Драгић потпуно неометан, имао је шут за три поена код 84:82, али је био непрецизан и Петровчани су се радовали својој другој победи ове јесени. КК „Пожаревац“ у суботу игра нови дерби са екипом „Старински“ из Смедерева у хали СЦ „Пожаревац“ са почетком од 20 часова. Р.Сандић

29

ФУДБАЛ – СЕЛЕКТОР КУВАЈТА ПОНОВО НА ПОСЛУ

ТУФЕГЏИЋ СЕ ВРАТИО ФУДБАЛУ

После 53 дана од рањавања, Пожаревљанин Горан Туфегџић вратио се 16. октобра као селектор на клупу фудбалске репрезентације Кувајта, која је одмах забележила победу у пријатељској утакмици са Филипинима (2:1). У Туфегџића је летос, из непосредне близине испалио метак његов комшија Стојан П.(86), који је преминуо прошлог месеца. Метак се зарио у плућно крило, Горан се дуго борио за живот и на крају победио захваљујући лекарима из Пожаревца и Београда. -Све се десило без разлога. Страдао сам ни крив ни дужан. Издржао сам три тешке операције и после опоравка стао на ноге. Шеик ми је понудио сву помоћ. Уз мене су били и представници Фудбалске федерације и Амбасаде Кувајта. У Београду су ми подршку давали бројни пријатељи. Сада сам опет у Кувајту са супругом и троје деце и радим свој посао. Ово ми је седма година у овој лепој земљи. Већ 22. новембра идем на припреме са репрезентацијом у Анталију. Кувајт брани трофеј у Западно-азијском шампионату.

горан туфегџић

У јануару следи Голф куп који се игра у Бахреину. Битно је да сам се вратио животу и фудбалу, каже Туфегџић. Селектор Кувајта је, иначе и полазник школе фудбала ФСС, успео је да одслуша први семестар за ПРО лиценцу. Амбиције су му остале исте-да се усавршава, школује и напредује у фудбалу. Очигледно, са новим животним еланом кренуо је у сусрет новим фудбалским изазовима. Р.Сандић

ФУДБАЛ – БРАНИЧЕВСКА ОКРУЖНА ЛИГА

„ЕКСПРЕС“ ИМА “ТУЦЕ” ПОБЕДА

zz ЖЕЛЕЗНИЧАР – ПОЛЕТ 2:0 ( 1:0) Стадион иза ложионице. Гле­ далаца: 150. Судија: Бојан Дамњановић (Велико Градиште) 8. Стрелци: Милетић у 43. и Н.Ђорђевић у 62. минуту. Жути картон: Миленковић (Железничар). ЖЕЛЕЗНИЧАР: Бркић 7, Спа­ сојевић 7, Богдановић 7, Жива­ диновић 7, Петковић 7, Митровић 7, М.Ђорђевић 7, Панчић 7, Н.Ђорђевић 8, Милетић 8, (Рајић 7), Нешић 7,5 (Миленковић 7). ПОЛЕТ: А.Митровић 6, Здрав­ ковић 6, Живковић 6, Додић 6, Стаменковић 6 (Б.Митровић 6), Босић 6, Штирбановић 6, Стајчић 6, Глигоријевић 6, Арсовић 6

(Перић 6), Симеоновић 6. Играч утакмице: Ненад Ђорђевић (Железничар). Зоран Милетић је приземном лоптом кроз много ногу погодио циљ и “начео” екипу из Сувог Дола. Ненад Нешић је тукао, голман Митровић одбио лопту, коју је прихватио неуморни Ненад Ђорђевић и из прве је сместио у мрежу. Ово је била 12. узастопна победа Железничара у 12. колу и то је већ својеврстан рекорд. Наредну утакмицу непобедиви Пожаревљани играју као гости код Белог орла у Брадарцу. Р.Сандић

СТОНИ ТЕНИС - СУПЕР ЛИГА СРБИЈЕ – МУШКАРЦИ

ДОМАЋИН ПОКЛЕКНУО У ДЕРБИЈУ

zz Пожаревац – Црвена звезда 2:4 (1:0, 1:1, 1:2, 1:3, 2:3, 2:4). Сала: СТК „Пожаревац.“ Гледалаца: 120. Судија: Александар Грујић (Пожаревац). Трајање меча 120 минута Резултати: Клајић – Марковић 3:1 (11:7, 11:4, 9:11, 11:6 ), Фишер – Лупулеску 0:3 (4:11, 6:11, 10:12 ), Ђан - Савић 0:3 (4:11, 5:11, 12:14), Клајић – Лупулеску 0:3 ( 6:11, 8:11, 8:11), Ђан – Павловић 3:0 ( 11:5, 11:4, 12:10 ), Фишер – Савић 2:3 ( 9:11, 11:4, 11:4, 5:11, 3:11). После 4 везане победе дебитант СТК “Пожаревац“ је поклекао пред својим навијачима. Клупска хала је била пуна као кутија шибица. Навијање жестоко, али све то није помогло Пожаревљанима да

изненаде Звезду. Капитен Драган Клајић је довео свој тим у вођство. Потом су Лоренцо Лупулеску и Милош Савић преокренули ток меча. Гости су стекли велику предност и повели 3:1. Бранислав Ђан је савладао Бојана Павловића за прикључак 3:2, да би после жестоких пет сетова Савић добио Роберта Фишера за славље и заслужену победу „црвено-белих“, који су били психички, али и играчки стабилнија екипа. Борбени и победничким еланом мотивисани Пожаревљани нису могли да начине подвиг. Р.Сандић


30

RE^ NARODA, УТОРАК 6. НОВЕМБАР 2012. ГОДИНЕ

КОСТОЛАЦ- КУП СРБИЈЕ И ГИМНАСТИЧКА ЛИГА СРБИЈЕ

На Регионалном првенству Србије у каратеу и борилачким вештинама

Костолчанке доминирале Осамнаест медаља

У другом колу гимнастич- Милица Милосављевић-33, Каке лиге Србије за девојчице, тарина Рајковић-35, Теодора такмичарке костолачког „Пар- Јовић-36, Сандра Грујић-37. метизана“ протеклог викенда у сто. Костолцу поново су доминирале својом спремношћу и савршенством изведбе. Имале су за противнике такмичарке из Ниша, Београда, Новог Сада, Сремске Митровице, Суботице, Крушевца, Пожаревца и Севојна. Такмичарке СО „Партизан“ екипно су у другом колу у категорији предселекције која је била најбројнија, 9 екипа и 48 такмичарки, заузеле треће место са 166,650 бодова. Друго место припало је екипи ГКИ „Београд“ са 167,050 бодова док је прво Успешне такмичарке «Партизана» место освојила екипа СД „Спартак“ из Суботице У појединачном пласману коса 169,950 бодова. Своје друго столачке такмичарке освојиле су учешће потврдиле су и такми- следеће резултате: Ива Крстачарке ГК „Звезда“ из Пожаревца носка-5, Љубица Тодоровић-6, предвођене бившом врхунском Ива Црносељански 10, Јована такмичарком Костолца Мили- Лазаревић 19.место. У другој цом Ивановић, која је сада њихов екипи биле су Јана Стојковићтренер. У екипном такмичењу 24, Сара Миловановић-25, Дамладе Пожаревљанке заузеле ница Радаковић-26 и Исидора су осмо место у другом колу у Хенц-34. место од укупно 45 категорији предселекције док су такмичарки у вишебоју. у свеукупном пласману заузеле У укупном пласману, седмо место. Пожаревљанке су сабирајући резултате из два коу појединачном пласману има- ла, екипа СО „Партизан“ Коле следеће резултате:Анастасија столац је екипни првак Србије, Симоновић -28, Ивона Арсић-32,

гимнастичке лиге Србије са 330,400, иза њих следе “Спартак” Суботица 330,400 и као трећепласирана екипа „Београда“ са 329,400. Друга постава „Партизана“ освојила је шесто место, а екипа ГК „Звезда“ седмо. Као најбоље појединке на победничко постоље попеле су се првопласирана Нађа Симоновић из Београда са 112,550 бодова, на другом месту била је Ива Крстаноска из Костолца са 111,750 бодова, а на трећем месту такође Костолчанка Љубица Тодо­ро­вић са 111,000 бодова. Пласман осталих так­ мичарки „Партизана“ је следећи: Ива Црносељански, пета, Јована Лазаревић, тринаеста, Сара Милова­ новић, осамнаеста, Јана Стојковић, двадесета, Даница Радаковић 25, Исидора Хенц 31. Најбоље пласирана такмичарка Пожаревца је Настасија Симоновић на 22. месту. Једина представница СО “Партизан” у категорији прве селекције била је Итана Крстаноска, која је у другом колу Лиге освојила друго место са 54, 950 бодова. Такође је из два кола у свеукупном пласману освојила друго место са 111, 850 бодова, али је изборила и учешће у финалу на свим справама, које ће се одржати наредног викенда у Новом Саду. Т.Р.С.

ЖЕЛЕЗНИЧАРИ СТП “ПОЖАРЕВАЦ”- ПРВАЦИ СРБИЈЕ НА РСИ

ПРОСЛАВА ТИТУЛЕ ШАМПИОНА

Синдикалана организација АД “Железнице Србије”, Сао­ бра­­ћајно транспортно пре­ дузеће “Пожаревац”, организо-

Лапова, каже председник, возовођа Љубиша Лукић. Свечаном слављу пожаревачких железничара - спорти-

носе, нагласила је бивша рукометашица Гордана Васић. Прослава је одржана у ресторацији на пожаревачкој железничкој станици уз обавезно фотографисање за успомену. Текст и фото:Раде Сандић

за Пожаревљане

Вратили се задовољни из Вршца

Пожаревачки Традиционални Винг Чун кунг фу клуб је после недавно одржаног гостовања на демонстрацијама борилачких вештина у Вршцу где је својим атрактивним наступом одушевио многобројне гледаоце, добио је позив за учешће на 7. Регионалном првенству Србије у каратеу и борилачким вештинама које је одржано у Краљеву. Овај традиционални турнир у организацији мајстора каратеа Зорана Јаковљевића је једно од најреномиранијих и најмасовнијих такмичења ове врсте у Србији. Седмо Регионално првенство Србије у каратеу и борилачким вештинама одржано је у краљевачком Спортском центру 28. октобра. Основна идеја организатора била је, да такмичење буде организовано у више дисциплина како би различите школе борења могле равноправно да се надмећу и прикажу своју вештину и умеће. Циљ је такође био и да се промовише масовно вежбање борилачких вештина. Такмичење је обухватило више дисциплина: самоодбрану, ката наступе, маршал артс деминстрације, кумите спорт борбе, тамешивари (разбијање тврдих предмета рукама и ногама)... Учешће су узели бројни карате клубови из Србије, аикидо, џудо, кудо, теквондо, нинђуцу и џиуџицу клубови, а пожаревачки клуб је био једини представник кинеских борилачких вештина. Пожаревљане је представиљало 13 такмичара, предвођених тренером Дејаном Микићем, од којих су сви освојили више медаља у неколико дисциплина. У дисци-

плини Маршал артс наступио је цео клуб екипно и за свој наступ освојио је прво место, сви ученици појединачно златне медаље и клуб пехар. У дисциплини тамешивари инструктор Марко Мијатовић освојио је златну медаљу, асистенти Вук Миросављевић, сребрну и Бојан Стокић, бронзану. У истој дициплини, али у пионирској конкуренцији, Стефан Тасевски је освојио бронзу, а Илија Ивковић четврто место. У женској конкуренцији мајстор Ирена Вавић освојила је сребрну медаљу. На почетку манифестације тренеру Дејану Микићу додељена је специјалне плакете за допринос развоју и промоцији борилачких вештина у нашој земљи. Треба напоменути да је конку­ ренција била изузетно јака и да је наступило више од 300 такмичара из 30-ак клубова из свих региона Србије. Пожаревачки клуб био је једини представник Браническог округа и својим наступом као и освајањем првог места достојно репрезентовао како Округ тако и сам град Пожаревац. Скор пожаревачког клуба је 18 медаља, 14 златних, 2 сребрне и 2 бронзане. Боје пожаревачког Клуба и града бранили су: Дејан Микић, тренер, Ирена Вавић, мајстор, Марко Мијатовић, инструктор, асистенти: Вук Миросављевић и Бојан Стокић, као и ученици Снежана Мијатовић, Ана Ћирковић Филиповић, Марија Ивковић, Илија Ивковић, Стефан Ташевски, Марко Радосављевић, Предраг Јоцић и Ненад Јанковић. Р.Н.

Куглашима “Полета” Пожаревац

ТИТУЛА ПРЕ КРАЈА

Екипа стп пожаревац, спортски шампион на 26. Рси железничара србије

вала је прославу у част великог спортског успеха који су забележили радници пожаревачке Секције на 26. Републичким спортским играма одржаним у Кладову. -Освојили смо титулу апсолутног првака Србије у конкуренцији највећих железничких центара. Победници смо испред екипа из Београда, Ниша, Новог Сада, Зрењанина, Косово Поља, Краљева, Суботице, Руме, Сомбора, Ваљева, Зајечара, Панчева, Ужица и

ста присуствовали су и директор СТП Пожаревац, Љубиша Вељковић као и члан Градског већа задужен за спорт Александар Ђокић. -Има нас пуно бивших спортиста, спорт је део нашег живота. Такмичењем на РСИ подсећамо се на дане наше спортске младости. Спорт је одувек спајао људе. Једна смо сложна другарска целина која захваљујући и спортским активностима продубљује међуљудске и колегијалне од-

У Врбасу је одржано пето коло Прве куглашке лиге Србије за слепе и слабовиде. Домаћин и организатор била је екипа МОСС Кула. Такмичење је одржано на куглани Спортског центра Врбас у Врбасу где је наступило пет екипа: домаћин “Кула”, “Напредак” Београд, “По­ беда” Београд, “До­дир” Чачак и “Полет” По­жаревац. Због болести играча изостала је екипа “Ас” из Бора. Након исцрпне борбе, куглаши пожаревачког “Полета” су пружили још једну одлучну партију и убедљиво освојили прво место. Гордана Милошевић

са 418 оборених чуњева освојила је прво место у Б1 категорији, Жи-

Екипа «Полета»

вослав Ивановић са 638 оборених чуњева пласирао се на прво место у Б2 категорији, а Дамир Петрошанец са 699 оборених чуњева, први је у Б3 категорији. После добре игре и освајања нових пет бодова, повећали су разлику у укупном пласману испред београдске “Победе” и практично освојили прво место у лиги. У наредном, задњем колу је немогуће да их неко престигне. Домаћин наредног кола биће “Напредак” из Београда, такмичење ће се одржати у Београду на Бањици.


RE^ NARODA, УТОРАК 6. НОВЕМБАР 2012. ГОДИНЕ

ОДБОЈКА – ВИНЕР ШТЕДИШЕ СУПЕР ЛИГА СРБИЈЕ 4.КОЛО

31

ФУДБАЛ – ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ – ЖЕНЕ

ПОБЕДА ПОЖАРЕВЉАНА СЈАЈ ЗВЕЗДЕ НА

zz Млади радник – Војводина НС семе 3:2 (25:19, 23:25, 25:22, 19:25, 15:13) Хала: СЦ „Пожаревац“. Гледалаца: 600. Судије: Ненад Давидовић (Београд) и Мирко Јанковић (Ниш). Трајање меча: 122 минута. МЛАДИ РАДНИК: Стојсављевић

11, Мартиновић 1, Стругар 2, Рољић 13, Веселиновић 14, Врбан 6, Живановић 1, Бошкочевић, Мрдак 9, Лубурић 3, М. Станковић 5, Капур (либеро). Тренер: Никола Салатић.

Тим за победе 5, Мунћан 2, Шљиванчанин, Пешут 9, Булић, Брчић 17, Јевтић 5, Пековић (либеро), Петровић 23, Мицић 4, Н. Матијашевић 4, М. Матијашевић 5. Тренер: Драган Бонић. ВОЈВОДИНА НС СЕМЕ: Чубрило

У последњем мечу четвртог кола Винер штетише Супер лиге, Млади радник је савладао Војводину НС семе после пет сетова и чак 122 минута игре. Био је ово истински дерби, у којем је у пресудним моментима домаћа

екипа имала више концентрације, па су Пожаревљани забележили трећи тријумф ове сезоне. Можда су домаћи могли и више од минималног тријумфа, али су после добијеног првог, шансу пропустили у другом сету. Водио је тада Млади радник са 16:13 на другом техничком тајм-ауту, имао и два поена вишка у завршници (21:19), али су се гости, предвођени Бранком Рољићем извукли и стигли до изједначења – 25:23. Није то поколебало домаће, који су били у готово истој ситуацији у трећем периоду. Сада су водили са 16:14 и 21:20, али нису попустили у завршници – 25:22. Таман кад се чинило да ће екипа Драгана Бонића јурнути ка сва три бода, разиграли су се Новосађани. Војводина је била сјајна у четвртом периоду, па ни измене и улазак у игру Булића, Јевтића, Мицића, Николе Матијашевића, није помогло Младом раднику. Гости су врло лако изборили тај-брек. Гости нису имали снаге да меч приведу крају у своју корист, али је Млади радник био бољи и надиграо Војводину са 3:2. Најбољи поентер меча био је Петар Петровић (23), али, чини се да је јунак тријумфа Давор Брчић (17), који је имао сјајну реализацију напада. Са друге стране уједначенија слика, Веселиновић је био најбољи са 14 поена, а пратили су га Рољић (13), Чубрило (11) и Мрдак (9). Д.Н.

ФУДБАЛ – СРПСКА ЛИГА „ЗАПАД“

ЛИДЕР ОПУШТЕН ПОРЕД МЛАВЕ

zz СЛОГА – ПАРТИЗАН 2:1 ( 0:0)

Петровац на Млави. Стадион: Слоге. Гледалаца: 300. Судија. Биљана Лукић (Дивци) 8. Стрелци: Ивковић у 63, Радојковић у 65. из пенала за Слогу, а Радованчевић у 86. минуту за Партизан. Жути картони: Стојановић (Слога), Микић (Партизан). СЛОГА: Вранић 8, Воргић 7, Панић 7, Радојковић 7,5, Стевић 7, Богићевић 7, (Маргић 7), Ивковић 8, Стојановић 7, Ђорђевић 7 (Марјановић-), Ђурић 7,5, Ракићевић 7 (Николов 7). ПАРТИЗАН: Миловановић 7,5,

Радојковић 6, (Миљојковић 6), Марић 6, Микић 7, Јевтовић 7, Петровић 7, Радованчевић 7, Миленковић 7, Јовановић 6 (Обрадовић 6), Седларевић 7, Вељовић 6 (Караџић 6). Играч утакмице: Ранко Ивковић (Слога). Лидер „Запада“, Слога је у пуном налету и титула јесењег првака се осмехује Петровчанима. За два минута постигнута су два гола и сусрет са Партизаном из Бумбаревог брда је преломљен. После тога су се домаћи

играчи опустили и нису много трошили снагу очигледно чувајући се за предстојећи сусрет у Пожаревцу. У сваком случају, петровачки клуб је у шампионској форми и апсолутно спреман за велики дерби на Вашаришту. Петровчани имају психолошку предност пред дуел са Младим радником, јер им одговара и нерешен резултат да сачувају лидерску позицију. Р.Сандић

НА КРОСУ РТС-а У КЛАДОВУ

ПОЖАРЕВЉАНИМА 11 МЕДАЉА

У Кладову је прошле суботе одржан четврти крос РТС-а. По кишовитом и хладном времену учествовало је око 1800 такмичара из целе Србије. Пожаревљани су се са такмичења вратили 11 освојених медаља. Прва места освојили су: Лазар Стефановић, Марко Миловановић и Марко Ничић, а друга: Никола Живојнов, Јелена Живковић, Миња Живојнов, Доситеја Боздић, Стефан Станковић, Тамара Ђурковић и Ненад Јосић. На трећим позицијама пласирали су се: Јелена Јовановић, а близу победничког постоља били су Наталија Ђорђевић 4. место, Тина Ђурковић и Милена Стевић, 5. место. Када се напорно ради, резултати се нижу, а потврду у томе налазимо међу младим атлетичарима Пожаревца, који вредно тренирају и наравно побеђују.

zz ПОЖАРЕВАЦ – ЛАСК ЦРВЕНА ЗВЕЗДА 0:4 (0:3) Градски стадион. Гледалаца: 50. Судија: Невена Сталеновић (Кнић) 8. Стрелци: Бобић у 25, Попов у 34, Шишковић у 41. и Милинковић у 90. минуту. Жути картони: Вуковић и Ђуричић (Пожаревац). ПОЖАРЕВАЦ: Мијаиловић 7, Виријевић 6,5, Митровић 6, Цвијић 6, Ђуричић 6, Ђаловић 6, Т.Илић 6, Радишић 6, Трајковић 6,5 (Петровић-), Вуковић 6,5 (Јовановић), В.Илић 6 (Јевремо­ вић-). ЛАСК ЦРВЕНА ЗВЕЗДА: Кларк 7, Живановић 7 (Коркоран 7), Крстић 7, (Теодосијевић-), И. Дамњановић 7, Бобић 7,5, По­ пов 7,5 (Ј. Дамњановић-), Ерац 7,5, Матић 7, (Сампанидис-), Благојевић 7, (Пантелић-), Шиш­ ковић 8. Играчица утакмице:Моника Шишковић (Црвена звезда). Црвена звезда је била фаворит и одмах је форсирала брзу игру са јаким офанзивним темпом. Таква тактика дала је видљив резултат. Нада Живановић је извела “слободњак”, Ивана Бобић “подместила” главу и лопту упутила у мрежу. Био је то 25. минут и

1:0 за „црвено-беле“. Два минута касније Тијану Матић непрописно зауставља Милица Ђуричић, са беле тачке тукла је Ана Попов, али је Ивана Мијаиловић “прочитала” и одбранила најстрожу казну. Дина Благојевић је центрирала са бока, неспретно лопту одбила Ђуричићева ка Ани Попов, која постиже други гол за своју екипу. Затим је Моника Шишковић са дистанце упутила прецизан пројектил и мрежа Пожаревљанки се по трећи пут затресла. У наставку две колосалне шансе да смање вођство гошћи, имале су Марија Вуковић и Марија Виријевић када су биле потпуно саме очи у очи са Алисом Кларк, али нису успеле да надмудре искусног голмана. Попов је погодила пречку у 75, а у задњем минуту резервa, Јована Милинковић побегла је одбрани и постигла последњи гол. Идуће недеље ЖФК “Пожаревац” је опет домаћин, лидеру Спартаку. Суботичанке су асполутне фавориткиње, јер су уписале свих 9 победа са импозантном гол разликом 83:1. Р.Сандић

ФУДБАЛ – СРПСКА ЛИГА „ЗАПАД“

РАДУЈЕ И БОД ИЗ РАШКЕ

zz БАНЕ – МЛАДИ РАДНИК 0:0

Рашка – Стадион: Бане. Гледалаца: 600. Судија: Марко Ивковић (Лајковац) 7. Жути картони: Лопатић, Јанковић (Бане), Ранђеловић, Милошевић (Млади радник). БАНЕ: Глукчевић 7, Јанковић 6, Илић 6, Сочанац 6, Бошковић 6,5, Лопатић 6 (Вукадиновић -), Симић 6, Недељковић 6, Ракоњац 6 (Ћурулија-), Ђорђевић 6, Филиповић 6 (Драшковић-). МЛАДИ РАДНИК: Мишић 6,5, Стокић 6, Ђуричић 6, Којић 6,5, З. Матић 6, Ристић 6,5, Ранђеловић 6,5, Г.Матић 6, Бојатовић 6,5 (Алексић-), Опачић 6, Стевановић 6 (Милошевић-, Тривковић-). Играч утакмице: Никола Бошковић (Бане). Тврдо и опрезно су играле обе екипе. Одбране су деловале чврсто и смирено. Није се много рескира-

ло, већ се размишљало како да се сачувају сопствене мреже. Сусрет је завршен без победника и без голова. Наравно, овај бод радује навијаче Младог радника, јер је екипа у успону форме пред дерби јесењег дела првенства, који се игра наредне суботе на Вашаришту. Мишић, Стокић, Којић, Ристић, Бојатовић и другови, живе за ову утакмицу и обећавају да ће сигурно опет обрадовати своје присталице, чија им је помоћ са трибина и те како потребна. Сусрет са лидером, Слогом (24), која има два бода више од Младог радника, биће права провера и прилика да „црвени“ победом претекну Петровчане, ако мисле да освоје титулу јесењег првака. Р.Сандић

СЕЋАЊЕ

Победничка екипа

РУКОМЕТ- ПРВА ЛИГА – „ЦЕНТАР“ – МУШКАРЦИ

УСПЕХУ СЕ “У ЗУБЕ” НЕ ГЛЕДА

zz ПОЖАРЕВАЦ – СЦ ВОЖДОВАЦ 36:27 (18:12) Хала: СЦ “Пожаревац“. Гледалаца: 70. Судије: Бранислав Ненадић (Београд) и Дарко Стефановић (Земун). Седмерци: Пожаревац: 3 (2), Вождовац: 3(2). Искључења: Пожаревац 8, Вождовац 4 минута. ПОЖАРЕВАЦ: Поповић, Димић 1, Ђорђевић 1, Марјановић 4, Вељковић 7 (1), Филиповић, Стојковић 2, Голубовић 3, Бојковић 2, Љубеновић, Џекулић 4, Петровић, Бојановић 9 (1),

ВАШАРИШТУ

Н.Марјановић, Вучковић 3. ВОЖДОВАЦ: Станковић, Гајић 1, Панић, М.Јовановић 3, Лежаја 4, Ј.Јовановић 1, Ковачевић 4, Стојковић 3, Н.Јовановић 2, Матановић, Јевтић 2, Видановић, Драговић, Цупара, Лазић 6 (2), Тешић 1. Играч утакмице: Н.Бојановић (Пожаревац). Победи се у зубе не гледа. Нису много запињали Пожаревљани. У

одбрани доста мекани, јер су се концентрисали на контранапад, којим су разбили сваку концепцију играча Вождовца. На реду је гостовање у Великој Плани где екипу МРК “Пожаревац” очекује ново искушење, јер Морава има исти број бодова као и лидер БАСК (14), и на своме паркету до сада није доживела пораз. Р.Сандић

ДРАГИША ЛАЗИЋ „ТЕЧА“ 1945 – 2012.

Своје спортске другаре ових дана заувек је напустио некадашњи фудбалер и дугогодишњи републички фудбалски судија Драгиша Лазић „Теча“. Тих, повучен али врло активан, одлучан и правичан на фудбалском пољу, годинама је делио фудбалску правду по теренима пожаревачког краја и Србије. Свој радни век окончао је и пензију стекао као радник у Скупштини општине Пожаревац. Био је вредан и пример млађима. Поред фудбала волео је и риболов. Драгиша Лазић „Теча“ сахрањен је на Новом пожаревачком гробљу у уторак, 30. октобра. На вечни починак испратили су га бројни пријатељи, чланови Удружења судија при ГФС „Пожаревац“, испред судијске организације Драган Стојадиновић и ФС Браничевског округа, Драгиша Јовановић. Р.С.


32

RE^ NARODA, УТОРАК 6. НОВЕМБАР 2012. ГОДИНЕ

recnaroda06112012  

rec naroda, nedeljnik branicevskog okruga

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you