Page 1


Produse creative realizate de minĹŁi inspirate


WUNDERKRAFT Să explorăm / Let’s explore Multe mâini și minți inspirate s-au unit, au croșetat, au pictat, au cusut, au sculptat pentru a vă prezenta o altă perspectivă asupra deșeurilor: perspectiva revalorificării creative. Vă invităm să descoperiți tehnici și meșteșuguri, produse, dar și oamenii care le dau viață. Sperăm să vă placă și să vă inspire! Echipa Wunderkraft Many hands and inspired minds came together, braided, painted, sewed and carved, so we could show you another perspective on waste: that of upcycling. Let’s discover techniques and crafts, products, but also the people and their stories. We hope you will enjoy it and be inspired by our catalogue! Wunderkraft Team


CUPRINS / CONTENT

I. II. III. IV. V. VI. VII.

POVESTEA CREATIVĂ / OUR STORY

06

PENTRU CASĂ / FOR HOME

16

PENTRU TINE / FOR YOU

26

PENTRU BIROU / AT THE OFFICE

39

EVENIMENTE SPECIALE / SPECIAL EVENTS

50

AMENAJĂRI / UPGRADING SPACES

60

ATELIERE ECO-EDUCATIVE / ECO-CREATIVE WORKSHOPS

66


I. POVESTEA CREATIVĂ / OUR CREATIVE STORY 1. RECICLAREA ESTE CA MERSUL PE BICICLETĂ Recycling is like riding a bike

6

25


Wunderkraft este mai mult decât un magazin online, mai mult decât un nume sau un brand. Wunderkraft este în primul rând o comunitate care aduce împreună artizani și întreprinderi sociale active în realizarea de produse din materiale revalorificate, cu scopul de a promova consumul responsabil. Născută sub umbrela mișcării ReciclareCreativa.ro, întreprinderea beneficiază de experiența unei echipe care realizează produse, amenajări și organizează ateliere în domeniul reciclării creative încă din 2011. Credem că treptat putem schimba mentalităţi și comportamente. Dacă într-un an am reușit să revalorificăm circa 500 kg de deșeuri în produse și servicii și să oferim venituri pentru 30 de artizani și întreprinderi sociale, atunci putem duce reciclarea la un alt nivel care contează și face o diferență. Wunderkraft is more than just an online store, more than a name or a brand. Wunderkraft is, above all, a community which brings together artisans and social enterprises working side by side to make products from recycled materials in order to promote responsible consumption. Started under the ReciclareCreativa.ro fosterage, the enterprise benefits from an experienced team which produces upcycled goods, organizes creative workshops and offers interior design services since 2011. We believe that, in time, mentalities and behaviors can change. In about one year of activity we managed to reuse and transform about 500 kg of recycled materials into products and services and to provide revenue for 30 artisans and social enterprises. This showed that we can propel recycling to new levels, that can make a difference.

7


I. Povestea Creativă / Our creative story

2. PRINCIPII Guiding lines

1. 2. 3.

Încurajăm și susţinem revalorificarea deșeurilor în produse noi, utile și estetice. Recomandăm fiecărui meșter să folosească minim 70% material reciclat în realizarea produselor. Acordăm mare atenţie calităţii și siguranţei. Artizanii din comunitate primesc tot sprijinul pentru a realiza produse durabile, finisate cu minuţiozitate.

4. 5.

Dezvoltăm parteneriate pe termen lung alături de companii, organizaţii, instituţii implicate în proiecte verzi. Educăm, informăm, conștientizăm! Prin ateliere pentru adulţi, educaţie non-formală pentru copii, prezentări, expoziţii și acţiuni în spaţii publice.

Susținem consumul responsabil prin promovarea produselor ecologice și a producătorilor locali.

1. Encouraging and supporting the transformation of waste into new products, useful and aesthetic. We encourage artisans to use at least 70% recycled material in their manufacturing process. 2. Attention for details, quality and safety! We support our community to achieve sustainable and carefully made products. 3. Support for responsible consumption by promoting green products and local producers.

8

4. Developing long-term partnerships with companies, organizations and institutions involved in green projects. 5. Education, information and acknowledgement! Through workshops for adults, non-formal education for children, exhibitions and interactions in public spaces.


I. Povestea Creativă / Our creative story

3. CE OFERIM Our offer Produse create după fiecare nevoie în parte. Meșterii din comunitate aduc viziuni variate, astfel încât fiecare client își găsește produsul de care are nevoie, cu posibilităţi de personalizare. Ateliere pentru adulţi și copii, pentru evenimente publice sau private. Participanţii învaţă metode speciale de revalorificare a materialelor și folosesc diverse unelte speciale de lucru, iar fiecare pleacă acasă cu cel puțin un produs făcut cu propriile mâini și o tehnică învăţată. Amenajări practice sau artistice, de interior sau exterior. Amenajările sunt gândite să aducă oamenii împreună, în spaţii de relaxare sau socializare, cu mobilier și decoraţiuni din materiale revalorificate. Schimbă starea și oferă acel “je ne sais quoi” locului tău!

Products - tailor made for individual needs.. The makers in our community bring various approaches, so that every customer finds a suitable product, with almost endless possibilities for customization. Workshops for adults and children, for public or private events. Participants learn special upcycling techniques, in order to create a unique product while gaining know-how on how to use various tools and how to work with different materials. Upgrading spaces, indoor or outdoor. The design is made to bring people together, in lounges or social spaces, made with upcycled furniture and decorations. Change the vibe and give that “je ne sais quoi” to your home!

10


I. Povestea Creativă / Our creative story

4. CLIENŢI Clients

Corporate Ne adresăm companiilor interesate de susţinerea consumului responsabil, protecţia mediului și încurajarea artizanilor locali. Oferim produse personalizate, ateliere și amenajări din materiale revalorificate, inclusiv din deșeurile generate de client. Facilităm comunicarea artizani - companie și oferim o infrastructură eficientă de livrare a comenzii. Școli/Grădiniţe Sprijinim educaţia de mediu și susţinem manifestarea creativă a celor mici prin ateliere de reciclare creativă menite să încurajeze familiarizarea cu materialele din jurul lor, reciclarea prin joc, lucrul în echipă și dezvoltarea de abilităţi și expresivitate. Organizaţii/instituții publice Susţinem cauze și evenimente promovate de organizaţii/instituții publice pentru a oferi comunităţilor un model de bune practici pentru mediu. Astfel, realizăm produse personalizate sau organizăm ateliere ce ajută la transmiterea mesajului, la educare și conștientizare. Oameni mereu în căutare de produse altfel Wunderkraft oferă o alternativă viabilă la achiziţionarea produselor de masă prin promovarea produselor prietenoase cu mediul atât pentru femei, bărbaţi cât și prichindei. Produsele sunt realizate în serii mici, de multe ori unice și cu posibilitate de personalizare. Corporate We focus on companies interested in supporting responsible consumption, environmental protection and encouraging the local artisans. We offer tailor-made products, workshops and upgrading services of public and private spaces, on request using their own waste. Wunderkraft plays a match-making role between artisans and companies, providing an efficient infrastructure for placing and delivering the orders. Schools / Kindergartens We support eco-education and creative expression of the children through creative recycling workshops, by encouraging them to be familiar with the materials nearby, to recycle through play, to work in teams and to develop expressiveness. Organizations/public institutions We support causes and events promoted by organizations/public institutions in order to offer a sample of good practices, in favour of the environment. Thus, we manufacture customized products or we organize workshops that help to convey the message on education and awareness. Exquisite customers Wunderkraft offers alternatives to mass-produced products through the purchase of environmentally friendly products for women, 13 men and cuddlekins.The products we deliver are limited edition, often unique and with the option to customize them.

13


I. Povestea Creativă / Our creative story

5. MEȘTERI The makers

Comunitatea Wunderkraft a început cu circa 30 de meșteri creativi, specializaţi în revalorificarea anumitor tipuri de materiale. Comunitatea este în continuă creștere, iar planurile de viitor merg de la local la naţional. Pe termen lung platforma va oferi acces artizanilor români la piaţa internaţională. Acest lucru înseamnă că ne propunem să atragem alături de noi meșteri din toată ţara, cu o ofertă de produse și servicii care fac o diferenţă și susţin o societate ce consumă responsabil. Meșterii noștri lucrează cu o varietate mare de materiale revalorificate precum hârtie, plastic, mesh-uri publicitare, stică, lemn, plexiglas,

Wunderkraft Community began its work with about 30 creative makers specialized in the recapitalization of various materials. The community is constantly growing, with future plans ranging from local to national level. In the long run, our platform aims to enable the artisans to gain access on the international market. Therefore we intend to involve artisans from all over the country who offer an array of products and services able to make a difference, to promote responsible consumption within society. Our craftsmen are working with a variety of recycled materials such as paper, plastic, mesh, glass, wood,

14 14

elemente organice, textile, sfoară, vinil, diverse tipuri de metal, componente de calculatoare, coji de ouă, iar lista poate continua la nesfârșit. Pentru meșteri, Wunderkraft este mai mult decât un magazin online. Wunderkraft oferă artizanilor un program suport complex ce constă în susţinere cu materiale de lucru și unelte profesionale, spaţiu de lucru, consiliere, precum și o reţea de colaborare și dezvoltare. Astfel, vă invităm în lumea Wunderkraft unde puteţi cunoaște o parte din produsele și serviciile propuse de meșterii noștri, alături de povestea acestora și a tehnicilor de lucru pe care ei le folosesc. plexiglass, organic elements, textiles, rope, vinyl, various types of metal, computer components, eggshells. The list is endless. For our creative makers, Wunderkraft is much more than an online store. Wunderkraft offers a broad support program consisting of working materials and professional tools, workspace, counseling and a network of cooperation and development. We invite you to meet the Wunderkraft community where you will be introduced to some of the goods and services offered by our makers, along with their story and work techniques that they use.


II. PENTRU CASĂ For home

16

Produsele pentru casă s-au născut din nevoia de a fi înconjurat de lucruri care transmit armonia și căldura, obiecte realizate din materiale naturale, familiare. Produsele de casă sunt adaptate spaţiului tău. De pildă, pufurile realizate din bannere publicitare pot avea mărimi diferite și capătă forme de fotoliu de relaxare pentru musafiri, băncuţă de joacă pentru copii.


Din lemn, hârtie, bannere publicitare, textile sau alte materiale revalorificate, meșterii creativi pot realiza o multitudine de obiecte practice (mobilier, ceasuri, coșuri și coșuleţe, feţe de pernă, pături, ș.a.m.d.), obiecte decorative (rame foto, sticle și borcane pictate, obiecte de artă pură și nebună). Household products were born from our need to be surrounded by things that convey harmony and warmth, objects made of natural, familiar materials.

They are tailored for your space. For example, bean bags made from advertising banners can have different sizes and forms, from relaxing armchair for guests to benches for kids. From wood, paper, banners, fabrics or other upcycled materials, the craftsmen can create a variety of useful objects (furniture, clocks, baskets of various sizes, pillowcases, blankets, and the list goes on), decorative objects (photo frames, painted bottles and jars, pure and crazy art objects).

17


II. Pentru casă / For home - Produse / Products

PERNĂ CU INSERŢII TRADIŢIONALE Pillow with traditional motifs Lukico Workshops

PERNUŢĂ PUMPKIN Pumpkin Pillow Idei Cusute 18


Comunitatea Wunderkraft este locul despre care vorbesc întotdeauna cu mândrie, oriunde m-aș afla. Echipa Wunderkraft este un exemplu din sfera "da, se poate!". Într-un fel este un hub de valorizare. Wundekraft oferă modelul de antreprenoriat pe nișa creativităţii de care mulţi am auzit, dar ne e greu să credem că se întâmplă cu adevărat :) Mie mi-a oferit deja sprijin pentru a-mi stabiliza hobby-ul. Ba mai mult, mi-a creat oportunități de transformare, m-a ghidat să-mi duc ideile cât mai sus; prin resurse, cunoștinţe, sfaturi și prin experienţe. Pentru că asta face o comunitate creatoare de frumos! Raluca Lukico Workshops, artizan în comunitatea Wunderkraft Wherever I go I will always speak with pride about the Wunderkraft Community. Wunderkraft team is a good practice example of "yes, we can!". In a way, it is a hub of valorization. Wundekraft offers the entrepreneurial model on the creativity niche which many have heard about but few have seen it really happening. The platform has already offered me support to nurture my hobby. Moreover, it created opportunities for transformation, guiding me to implement my ideas, providing me resources, knowledge, advice and experiences. Because that is what a creative community does!

Raluca Lukico Workshops, maker in Wunderkraft community

19


II. Pentru casă / For home - Produse / Products

SET STICLĂ ȘI PAHARE DECORATE CU HÂRTIE Set of bottle and cups decorated with paper Viorica Ciobanu

LAMPĂ FIER DE LUMINAT Iron lightning lamp Wood Be Nice 20


SUPORT Eネ連RFE Scarves support Milika

CEAS LET THE MUSIC PLAY Let the music play clock Genナ」iana Velica


COȘ DIN REVISTE Paper basket Laura Mihăeș


II. Pentru casă / For home - Tehnică / Technique

1. ÎMPLETIREA HÂRTIEI Weaving paper

Folosind vechea tehnică de împletire a nuielelor, paginile revistelor se rulează pentru a crea coșuleţe, cutii, sau suporturi de pahar. Fiecare pagină este rulată cu atenţie și apoi atașată la următorul beţișor din hârtie. Using old cane weaving techniques, magazine pages are rolled to create baskets, boxes, or cup holders. Each page is carefully rolled and then attached to the next paper rod.

23


II. Pentru casă / For home - Tehnică / Technique

2. TEHNICA DECOUPAGE Decoupage technique

Tehnica decoupage se poate aplica pe o serie de materiale precum lemn, sticlă și metal. Având la origine cuvântul francez découpe, această tehnică presupune îmbinarea hârtiei sau materialelor textile pe diverse suporturi cu ajutorul unui lac special. Rezultatul conferă un aspect aparte obiectului, ca și cum acesta ar fi fost pictat cu modelul hărtiei sau bucăţii de textil aplicate. Meșterii Wunderkraft folosesc această tehnică pentru revalorificarea mobilierului vechi, a cutiuţelor de amintiri sau pentru transformarea sticlelor și borcanelor în obiecte decorative.

This technique can be applied to a range of materials such as wood, glass and metal. Originating from the French word découpe, this technique involves combining paper or textiles on different surfaces with a special varnish. The final result offers an exquisite aspect to the object, as if it had been painted with the piece of paper or fabric pattern applied. Wunderkraft craftsmen use this technique to upgrade old furniture, boxes with memories or decorative bottles and jars.

24


OBIECTE REALIZATE PRIN TEHNICA DECOUPAGE Objects made with decoupage technique Diana Mihトナlescu

25


III. PENTRU TINE For you

26


Fiecare produs spune o poveste. Fiecare obiect personalizat vorbește despre pasiunea meșterului care l-a realizat. Bijuterii, accesorii, haine. Pentru ea, pentru el, pentru cei mici. Portmonee din cheiţe de aluminiu, papioane din lemn, brăţări din hârtie împletită, rochii accesorizate cu textile revalorificate, cercei din componente de calculator. Lista continuă la nesfărșit deoarece imaginaţia este nelimitată, resursele sunt reutilizabile, iar entuziasmul meșterilor crește cu fiecare provocare. Materialele sunt întotdeauna diferite, imperfecte, iar lucrul cu ele necesită o adaptare continuă. Rezultatul este pe măsură: unic și spectaculos. În aceeași măsură, cu respectul pentru mediul înconjurător care determină meșterii să aleagă revalorificarea materialelor, apare și respectul pentru estetică și calitate.

Produsele sunt gândite să atragă, să completeze ţinute vestimentare și momente prin transmiterea unui mesaj puternic de respect pentru mediu.

Each product tells a story. Each hand made object speaks to the craftsman’s passion. Jewelry, accessories, clothes. For her, for him, for children. Aluminum pull tab purses, wood bows, paper bracelets, dresses accessorized with recycled textile, earrings from computer components. The list is endless as the imagination is unlimited, resources are reusable and craftsmen enthusiasm grows with every challenge. Materials are always different, imperfect, and working with them requires continuous adjustment. The result is unique and spectacular. Similarly, with the love for the environment that determines craftsmen to choose to upcycle materials, also comes the respect for aesthetics and quality. Products are designed to attract, to complete the attire and special moments through a strong message of respect for the environment.


III. Pentru tine / For you

GEANTĂ MOZAIC Mosaic bag Alina Blaga

CUTII DE BIJUTERII Jewellery boxes Karusello

TOC DE OCHELARI DIN CARTE VECHE Spectacle case from old paper Patricia Drăgan 28

MINI-PORTFARD DIN MESH PUBLICITAR Mini beauty bag from banner Remesh

COLIER DIN CHEIŢE DE ALUMINIU Necklace from aluminium pull tabs Georgiana Cremene


PANDANTIV STEAMPUNK OWL Steampunk owl pendant By Emily Ray


III. Pentru tine / For you

BORSETĂ DE BICICLETĂ Bicycle fanny pack Turific! handmade

PORTOFEL LIGHTNING

CERCEI DIN NUCĂ DE COCOS

Lightning wallet

Coconut earrings

Upside Down

Rotiţă

30


PAPION STEAMPUNK WOOD Steampunk wood bow Emily Ray

PAPION MR. CUT LINES Mr. Cut Lines bow Mr. & Mrs. Papion


III. Pentru tine / For you

PISICUȚA CHRISTMAS CAT

PĂSĂRI DECORATIVE DIN TEXTIL

Christmas cat toy

Decorative birds from fabric

Karusello

Recycle Pin

BOTOȘEI BLISS

SEMNE DE CARTE

Bliss Bootees

Bookmarks

Lukico Workshops

Idei Cusute

32


COPERŢI ȘI AGENDE DIN BANNERE ȘI HÂRTIE RECICLATĂ Covers and notebooks from banners and recycled paper Upside Down


III. Pentru tine / For you - Tehnică / Technique

1. REVALORIFICAREA ALUMINIULUI Re-using aluminium Fiecare doză de aluminiu contează și ar trebui reciclată. Aluminiul este 100% reciclabil, iar prin reciclare este economisită 95% din energia folosită în producerea sa din materie brută. În plus, fiind un material ușor și rezistent, poate fi revalorificat cu succes și în accesorii chic. De exemplu, din cheiţele de doze meșterii Wunderkraft realizează portmonee și genţi, iar din doze realizează bomboniere sau suporturi de creioane.

Every can counts and should be recycled. Aluminium is 100% recyclable and recycling saves 95% of the energy used producing aluminium from raw materials. Moreover, being a light and resistant material, it can be transformed successfully in chic accessories. For example, from soda can tabs, the artisans make wallets and bags, while from cans they make candy holders or pen stands.

34


Ne-am întâlnit din întâmplare și am devenit prieteni imediat. Oamenii de la Wunderkraft au realizat obiecte originale din doze din aluminiu pe care noi le-am utilizat în proiectele noastre. O parte dintre ele chiar au ajuns pe alte meleaguri fiind oferite ca suvenir colegilor din alte ţări care ne-au vizitat și care au fost uimiţi de calitatea lor. Sunt o mână de oameni minunaţi, deschiși, inventivi pe care contăm 100% când suntem în pană de idei. Pe drept cuvânt se numesc Wunderkraft. Adina Magsi Director General Asociaţia Non Profit Alucro

We met by accident and we got along immediately. The Wunderkraft team made original products from aluminium cans which we used in our projects. Some of the products reached other countries, being offered as souvenirs to our foreign colleagues who visited us and were amazed by their quality. They are a bunch of wonderful people, open minded, ingenious, reliable 100% when we seek ideas. No wonder why they call themselves Wunderkraft. Adina Magsi General Manager Asociatia Non Profit Alucro


III. Pentru tine / For you - Tehnică / Technique

2. PATCHWORK

Patchwork technique

Materialele textile sunt realizate atât din fibre naturale cât și sintetice, ceea ce le poate face greu degradabile. Wunderkraft încurajează meșterii să revalorifice aceste materiale prin tehnici precum patchwork - asamblarea resturilor de textil în elemente vestimentare sau decorative. Astfel, hăinuţele personalizate ies din mâna iscusită a echipei Karusello sau Recycle Pin merge până la a crea decoruri pentru piese de teatru. Idei Cusute îmbină armonios textilele și brodează resturile de materiale. Tehnicile sunt împărtășite de către artizani și în cadrul atelierelor promovate de Wunderkraft. Companiile pot contribui nu doar prin cumpărarea acestor produse, ci și prin donaţii de materiale. De exemplu un producător de canapele din București a ales să ne pună la dispoziţie vechile mostrare de stofe din colecţiile vechi. Fabrics are made both from natural fibres and synthetics, which makes them hard to decompose. Wunderkraft encourages artisans to re-use these fabrics throughout patchwork technique - the assembly of the fabric waste into fashionable garment. Thereby, Karusello designs customized clothes and bags, while Recycle Pin uses this tehnique even for manufacturing theatre props. Idei Cusute harmoniously combines waste patches while embroiding them. The technique is often shared by the artisans through the workshops promoted by Wunderkraft team. The companies can contribute not only by purchasing these products, but also by donating fabrics. For example, a couch producer from Bucharest chose to offer us the old catalog of fabric samples he no longer used.


ATELIERUL TURIFIC! TuriямБc! workshop


IV. PENTRU BIROU At the office

Produsele creative sunt pansament împotriva rutinei unui spaţiu de lucru convenţional. Fie că sunt realizate din materiale / ambajaje rezultate în urma activităţii companiei, fie din alte materiale revalorificate, produsele reprezintă o afirmaţie: pofta de viaţă prin grija pentru mediu. Te invităm să alegi un ceas din componente de calculator, un suport de pixuri din lemn sau o mapă din bannere publicitare pe care o poţi oferi invitaţilor la un eveniment business. Sau poţi solicita produse personalizate în funcţie de tematică, material, profilul persoanelor care se vor bucura de ele, dimensiuni, culori sau alte criterii specifice. Meșterii se bucură întotdeauna de o nouă provocare.

Creative products are a band aid for a conventional working space routine. No matter if they are they made out of the materials/packages the company produces or materials coming from other sources, the products represent a statement: enjoying life through environmental care. We invite you to choose a clock made of computer parts, a pen holder made of wood or a mesh folder which you can use at a business event. You can also request custom made products, depending on the theme, the material, the profile of the client; send us the size, the color or other criteria you want to take into account when making your products. Our artisans will be always happy to take on a new challenge.

39


IV. Pentru birou / At the office - Produse / Products

CEAS IT GREEN It Green clock Georgiana Cremene

OU DE STRUȚ SCULPTAT: 360 LIGHT Carved ostrich egg: 360 Light Arh. Daniel Brătescu 40


SUPORT DE BIROU: DECO HORSE Deco Horse desk stand Deco - Box


IV. Pentru birou / At the office - Produse / Products

CEAS DE BIROU DIN COMPONENTE DE CALCULATOR Desk clock from computer components

COPERTĂ DE CARTE: BLUE STREET Book cover: Blue street Upside Down

Genţiana Velica

AGENDĂ CU HÂRTIE RECICLATĂ: GREEN IS GOOD Agenda with recycled paper: Green is good Upside Down

COȘULEŢE DIN CIORNE DE BIROU Baskets from used office paper Crina


PORTOFELE SLIM BOY Slim boy wallets Turific! handmade

43


44


IV. Pentru birou / At the office - Testimonial

Atelierul de Reciclare Creativă este o activitate foarte îndragită de către colegii noștri. Am organizat primul atelier anul trecut și a fost primit atât de bine încât, anul acesta, oamenii chiar îl așteptau cu nerăbdare. Ceea ce ne place foarte mult este faptul că fiecare a putut să-și exprime viziunea artistică, combinată cu răspunderea ecologică. Au fost încântați de această idee pentru că este exact genul de activitate care se îmbină perfect cu angajamentul nostru și cu responsabilitatea corporativă. Ne dorim să lăsăm o amprentă pozitivă asupra mediului și a comunităţilor în care activăm, iar Wunderkraft ne-a ajutat să facem acest lucru într-un mod inovativ. Roxana Cernăuţeanu Office and People Communication Coordinator Bergenbier

The Upcycling Workshop is a highly cherished activity by our colleagues. Last year we’ve organized the first workshop that was so highly appreciated by the employees that this year people were really looking forward to participate again. What we really like is that each participant could express their artistic vision combined with environmental responsibility. They were excited about this idea because it is exactly the kind of activity that blends perfectly with our commitment and corporate responsibility. We want to leave a positive footprint on the environment and communities in which we operate, and Wunderkraft helped us to do this in an innovative way. Roxana Cernăuțeanu Office and People Communication Coordinator Bergenbier

45


IV. Pentru birou / At the office - Tehnică / Technique

1. REVALORIFICAREA LEMNULUI Re-using wood Lemnul poate căpăta un nou sens prin sculptură, gravare, desen și pictură. De exemplu, bucăţi de lemn cioplit și colorat sunt transformate în atelierul Deco Box în obiecte de autor, prietenoase cu mediul, precum: tablouri, ceasuri, suporturi pentru birou.

Wood can gain a new purpose through sculpturing, engraving, painting and drawing. For example, Deco Box transforms pieces of carved and colored wood into eco-friendly objects: clocks, pen holders, decorative accessories.

46


CĂSUȚE DECORATIVE Decorative houses Deco Box


Colaborarea noastră cu Wunderkraft a venit ca o urmare firească a relaţiei pe care o avem cu iniţiatorii proiectului ReciclareCreativă.RO. Acești oameni talentaţi ne ajută mereu cu zâmbetul pe buze, fie că este vorba de implicare în workshop-uri sau training-uri de folosit pistolul de lipit. Mai mult decât atât, platforma Wunderkraft ne-a dat șansa de a aduce mai aproape de publicul larg produsele noastre unice, etice și utile, confecţionate într-un atelier social, din materiale publicitare recuperate. Remulţumiri!

Marta Tănase Coordonator dezvoltare atelier Remesh | Asociaţia Ateliere Fără Frontiere Our collaboration with Wunderkraft came as a natural result of the relationship that we have with the ReciclareCreativa.ro project initiators. These talented people are always happy to help us, either with workshops or how to use a glue gun. Moreover, the Wunderkraft platform gave us the chance to bring the general public closer to our unique ethical and useful products, made in a social workshop from recovered mesh and banners. Rethanks! Marta Tănase Development coordinator Remesh workshop | Association Ateliers sans Frontières


IV. Pentru birou / At the office Tehnică / Techique

2. REVALORIFICAREA BANNERELOR PUBLICITARE Re-using commercial banners Bannerele publicitare sunt realizate din materiale greu degradabile, cu o rezistenţă mare în timp. Cei de la Remesh le-au transformat în materie primă pentru întreprinderea socială ce oferă oportunităţi de muncă persoanelor din grupuri vulnerabile. Acum, dacă alegi să porţi o geantă, un portofel sau alt accesoriu din mesh, alegi în același timp să contribui la un restart în viaţă al celor care le realizează. Commercial banners are made of non-biodegradable materials with a high resistance in time. The Remesh team transformed them into raw materials for their social enterprise which offers employment opportunities for disadvantaged persons. Now, if you choose to wear a purse, a wallet or any other mesh accessory, you choose by default to positively contribute to the experience of those who made them.

49


V. EVENIMENTE SPECIALE Special events

Fiecare creativ așteaptă cu nerăbdare un eveniment special pentru a da curs imaginaţiei, a lăsa culorile să își facă de cap și materialele să se îmbine într-o armonie totală. Un botez, o nuntă, Crăciunul sau o petrecere specială, toate reprezintă motive de a căuta produse altfel, ieșite din tipar și din anonimat. Exemplele sunt nenumărate și capătă diverse forme: o mărturie sub forma unor cărlige de lemn, boluri din vinil, decoraţiuni de brad din textile revalorificate, cocori origami prinși în piept, cadouri gravate cu numele sărbătoritului.

Every creative craftsman is looking forward for an opportunity to put his ideas into practice, to let the colors have fun along with the materials, to blend into a total harmony. A baptism, a wedding, Christmas or a special private party - all represent occasions for seeking out of the box products, gifts. The examples are many and they have different shapes: a wedding souvenir made of cloth pin or vinyl discs made as candy holders, tree decorations made of upcycled fabrics, origami cranes as brooches or graven gifts for the celebrated ones.

50


V. Evenimente speciale / Special Events - Produse / Products

52

ARANJAMENT FLORAL: GHEMUL

SET HAPPY BIRTHDAY PIN-UP

Flower arrangement: the ball thread

Happy Birthday pin-up set

Flowersophy

Diana Mihトナlescu


MĂRTURII DE NUNTĂ Wedding gifts Alina Blaga

MĂRTURII DE BOTEZ Baptism gifts Idei Cusute


CONUL ȘI COANA The Cone family

BRĂDUȚ DE CRĂCIUN VESTITORUL

DAR

Christmas tree - the Herald Flori de Gabroveni


BRĂDUȚ DIN TAPET Christmas tree from wallpaper Georgiana Cremene

55


V. Evenimente speciale / Special Events - Produse / Products

MĂRȚIȘOR BUBURUZA VESELĂ Merry ladybird spring symbol Doar un Hobby

DECORAȚIUNI DE CRĂCIUN DIN ELEMENTE ORGANICE Christmas decorations from organic elements DAR 56


DECORAȚIUNI DE CRĂCIUN. COLECȚIA CASA BUNICII Christmas decorations. Granny’s House collection Karusello


V. Evenimente speciale / Special Events - Produse / Products

1. ORIGAMI

Origami technique

Origami este arta de a îndoi hârtia. Pornind de la un pătrat de hârtie, prin îndoiri succesive și fără a folosi foarfeca sau lipiciul, se poate crea aproape orice, de la un obiect decorativ până la păsări, animale și fiinţe fantastice. Origami înseamnă matematică, dar și creativitate și este folosit în diverse domenii, de la arhitectură până la astronomie.

Origami is the art of folding paper. Starting from a square paper, through repeated folding and without using scissors or glue, almost anything can be created: from a decoration to birds, animals or fantasy characters. Origami means both mathematics and creativity and it is used in various disciplines, from architecture to astronomy.

58


VIOLONISTUL The violinist Mr. Origami


VI. AMENAJĂRI Upgrading spaces

Prima amenajare a avut loc în 2012, când comunitatea ReciclareCreativă.RO a fost provocată la înfrumuseţarea foayer-ului pentru festivalul de teatru Ideo Ideis. Cu o mână de paleţi, mulţi voluntari și diverse materiale reciclate, un spaţiu neprimitor s-a transformat într-un loc cald, ce stimula interacţiunea și socializarea între vizitatori. Amenajările de spaţii temporare sau permanente au continuat prin regândirea camerei de socializare a unui hostel, sediilor de firmă cu ocazia zilei mediului, sălilor de nuntă sau spaţiilor dedicate evenimentelor ecologice. Niciun loc nu arată la fel, dar fiecare răspunde unei nevoie specifice prin mobilier, decoraţiuni, mesaje scrise și obiecte de artă.

The first re-design happened in 2012 when ReciclareCreativa.Ro Community had been challanged to embellish the foayer of the Ideo Ideis theathre festival. With a few pallets, lots of volunteers and different recycled materials, an unwelcoming space has been transformed into a warm lounge, encouraging people to socialise and to interact. Afterwards, we continued with temporarily or permanently upgrade of various spaces such as: the socializing room of an hostel, the headquarters of the companies on Environmental Day, the wedding salons, and other spaces dedicated to green events. Every place is unique and every place answers a different need through specific furniture, decorations, written messages and art objects.

60


AMENAJARE GRĂDINĂ INTRAREA VIOLONCELULUI Intrarea Violoncelului space upgrade


1. TRANSFORMAREA TUBURILOR DE PLOT Transforming plot tubes

62


VI. Amenajări / Upgrading spaces Tehnică / Technique

Ce poţi face cu tuburile ce rămân nefolosite într-un studio de plotare? Un răspuns posibil este: piese de mobilier neconvenţional. Tubatect a dezvoltat conceptul, iar tehnica se bazează pe îmbinare fără lipitură și pe un sistem tubular modular. Conceptul are o super flexibilitate, obiectele fiind demontabile și ușoare. Inclusiv standul Wunderkraft este meșterit prin această tehnică. Mai mult, se pot realiza și rafturi, etajere, tabureţi, măsuţe și alte obiecte personalizate.

What can you do with the tubes a plotting studio is generating? A possible answer is: unconventional furniture articles. Tubatect designed the concept and the technique is based on dovetail without glueing and on a modular - tubular system. Thus, ultra flexible, the products are less heavier and sectional. Even the Wunderkraft stand is built using this technique. We can also make shelves, racks, stools, coffee tables; all by demand.

63


Prima reacţia a invitaţilor la nunta noastră a fost “Wow!”. Priveau uimiţi și încântaţi cortul amenajat în acea dimineaţă de echipa Wunderkraft. Echipa a investit multă energie, creativitate, un bun gust deosebit și eficienţă maximă. Conceptul decoraţiunilor, elementele compoziţionale și realizarea lor dovedesc dibăcia și inventivitatea acestor oameni talentaţi. De la lucrurile menite să reziste doar în noaptea evenimentului și până la inovatoarele mărturii de nuntă, echipa a reușit să exceleze și să impresioneze invitații. Cu o imaginaţie debordantă și un spirit original, ei au dat culoare evenimentului cu brio. Cristiana și Andrei Miri și fondatori Creionetica Our wedding guests’ first reaction was ‘wow!’ The Wunderkraft team decorated the tent with a lot of energy, creativity, aesthetic taste and maximum efficiency. The guests were amazed. The decorations, the elements in their composition and the creative process itself showed the handiness and the inventivity of these talented people. Both the one time festive usage products, and the wedding souvenirs impressed everybody. Wunderkraft successfully managed to bring colour to our event, with lots of creativity. Cristiana and Andrei Groom and bride, founders at Creionetica

AMENAJARE COLŢ FOTO NUNTĂ Wedding photo corner design

27


AMENAJARE FESTIVALUL DE TEATRU IDEO IDEIS Ideo Ideis theatre festival: space upgrade

AMENAJARE SALฤ‚ RECEPลขIE HOSTEL Hostel lobby: space upgrade

65


VII. ATELIERE ECO-EDUCATIVE Eco-educational workshops

Hai să meșterim! Reciclarea creativă vine la pachet cu educaţia, informarea și conștientizarea. Dedicate atât copiilor, cât și adulţilor, atelierele de reciclare creativă transformă deșeurile în resursă, vorbesc direct și indirect despre colectare separată și reciclare, atrag atenţia asupra consumului responsabil. Comunitatea Wunderkraft oferă o varietate mare de ateliere, prin intermediul cărora participanții învaţă să revalorifice materiale în produse utile sau artistice, să utilizeze unelte specifice. Fiecare participant pleacă de la atelier cu un produs făcut cu propriile mâini, dar și cu un grad de conștientizare mai ridicat cu privire la aspectele de reciclare.

Let’s get crafty! Creative Recycling comes together with education, acknowledgement and awareness. Specially designed both for children and adults, our workshops teach participants on how to transform waste into resource, cover topics like recycling and upcycling and emphasise responsible consumption. Wunderkraft offers a large variety of workshops where the participants learn how to reuse waste into useful, artistic objects and to work with specific tools. At the end of the workshop, all the participants have a handmade product crafted by themselves and a better understanding regarding recycling.

66


1. GRAVURĂ ȘI PIROGRAVURĂ Engraving and pyro engraving


VII. Ateliere eco-educative / Eco-educational workshops Tehnica / Technique

Cu ajutorul uneltelor profesioniste, materialele pot fi inscripţionate cu mesaje sau imagini diferite. Pentru sticlă și metal se folosește gravura, iar pentru lemn tehnica de pirogravură este perfectă. Meșterii noștri folosesc unelte profesioniste și realizează produse inscripţionate unice. Totodată, pentru adulţi organizăm și ateliere precum gravură pe sticle de vin sau pirogravură cu motive tradiţionale pe linguri de lemn.

Using professional tools, materials can be printed with different messages or images. The glass and metal can be engraved, and the deep pyro engraving technique is perfect for wood. Our craftsmen use professional tools and craft unique engraved products. Also, we organize creative workshops for adults where, for example, the participants engrave glass bottles or wooden spoons with traditional motifs.

69


ATELIER DE RECICLARE CREATIVĂ PENTRU COPII Creative recycling workshop for children

72


ATELIER DE RECICLARE CREATIVĂ PENTRU ADULȚI Creative recycling workshop for adults


MULŢUMIRI

Acknowledgment

Povestea Wunderkraft este povestea unei comunități. Astfel, dorim să le mulțumim artizanilor și întreprinderilor sociale care au ales să promoveze revalorificarea creativă a deșeurilor alături de echipa noastră. Povestea nu ar fi completă fără companiile, organizațiile și persoanele care susțin consumul responsabil și aleg produsele și serviciile Wunderkraft. Mulțumiri speciale echipei Fotosfera care și-a pus amprenta creativă în acest catalog, de la partea foto la cea de design.

Wunderkraft story is the story of a community. Thus, we want to thank artisans and social enterprises that have chosen to promote the creative management of waste together with our team. The story would not be complete without companies, organizations and individuals who support responsible consumption and choose Wunderkraft products and services. Special thanks to the Fotosfera team that has made its creative mark in this catalog, from photo making to design.

Foto/ Photo: Fotosfera Creionetica Madalina Ene Photography By Emily Ray Mihnea Ratte Photography Upside Down Deco Box Remesh Idei Cusute Karusello Eliza Marin Florin Cristache Studioplot Iulian Gherasim Radu Bădoiu Design și grafică / Design and Graphics:


Scanează codul QR pentru o surpriză! Scan the QR code for a surprise!


Wunderkraft este prima platformă națională formată în jurul comunităţii de artizani și întreprinderi sociale active în domeniul reciclării creative, cu misiunea de a promova consumul responsabil. Propunem produse deosebite sau personalizate, create cu pasiune de artizani îndemânatici, realizate din materiale revalorificate. În plus, aducem în faţă ateliere creative care încurajează educaţia ecologică.

Wunderkraft is the first national platform created around a community of artisans and social enterprises active in the upcycling field, aiming at promoting responsible consumption. We propose special or customized products made with passion by skilled artisans, out of recyclable materials. In addition, we bring forward creative workshops that encourage environmental education.

www.wunderkraft.ro contact@wunderkraft.ro

Catalog Wunderkraft.ro  

Upcycled products catalog designed inside the Wundekraft.ro community.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you