Page 1

ELECCIONS JUNTA DE FACULTAT 2010

RESULTATS PROVISIONALS PROFESSORAT- SECTOR B

CAP I

Vots totals

Belén Monclús Vicenç Tamborero

12 8 Suplents

Manel Mateu David Fernández CAP II

7 5 Titular

Anna Lage

Periodisme i Ciències de la Comunicació

Vots totals 4

Titular

Santiago Tejedor

Vots totals 12

Suplents Fernando Sabés Núria Simelio Carmina Crusafont Mitjans, Comunicació i Cultura

4 4 0 Titular

José Vicente Rabadán

Vots totals 7

Suplent Antoni Castell Departaments amb docències minoritària

0 Titular

Marc Ribera

Vots totals 6

Suplents Cristina Aguiriano Amelia del Caño

3 1

Resultats provisionals sector B professorat  
Resultats provisionals sector B professorat  

Resultats provisionals sector B professorat. Facultat de Comuncació UAB