Page 1

Rebild

Efterår 2010

set fraVenstre

Inde i magasinet:

Fremtiden venter ikke - den er begyndt! Den danske drøm! Stor ordre til Hydrema fra USA! Fremtidens folkeskole! Gæt og vind!

Vindmøllepark i Bonderup ved Nørager


REBILD set fra Venstre

www.rebild.venstre.dk

2

REBILD REBILD nr. 2 2010

nr. 2 2010

set fraVenstre set fraVenstre

Inde i magasinet:

Fremtiden venter ikke - den er begyndt! Den danske drøm Stor ordre til Hydrema fra USA! Inde i magasinet: Fremtidens folkeskole Fremtiden venter ikke - den er begyndt! Den danske drøm Stor ordre til Hydrema fra USA! Fremtidens folkeskole

Af Niels Juel Nielsen, formand for Venstre i Rebild.

Venstres byrådsgruppe har sammen med de Konservative leveret et solidt politisk grundlag for at Rebild Kommune har en sikker ansvarlig kurs i denne proces. Der er leveret et budget uden skattestigning på indkomster. (Skattestigninger vil kun forringe produktion og konkurrenceevne). Det glæder mig meget, ikke mindst for alle virksomheder og borgere i kommunen.

Vindmøllepark i Bonderup ved Nørager

Årgang 5 Nr. 2 - nov. 2010 Udgiver: Venstre i Rebild Kommune www.rebild.venstre.dk

Oplag: 13.500 stk. Distribueret af: Nordjyske Distribution Foto: Mindstore Media, Istock, Venstre m.fl. Layout, sats og annoncer: Degn Grafisk . Ravnkilde Tlf. 96 72 70 80 www.degngrafisk.dk

Kalender Den danske drømoredrag) Hotel Hvide Hus, Aalborg Foredrag den 8. november kl. 20.

Nytårstaffel på Rebildhus den 17. januar kl. 18.30.

Flere arrangementer bl.a. under temaet ”Den Danske Drøm” er under forberedelse, se annoncer i lokalaviserne, på lokale opslagstavler, og følg med på hjemmesiden www.rebild.venstre.dk Se også Liberalt Overblik september www.e-pages.dk/venstre/44 Liberalt Overblik juni www.e-pages.dk/venstre/43 Liberalt Overblik april www.e-pages.dk/venstre/42

3

Venstre i Rebild er i arbejdstøjet hver dag

Vindmøllepark i Bonderup ved Nørager

Ansvarshavende redaktør: Klaus Qvist setfravenstre@provita.as Tlf: 98 14 17 00

Efterår 2010

I denne byrådsperiode er udfordringerne større end de har været tidligere. Der er nedgangstider omkring det økonomiske grundlag og forudsætninger, som derfor kræver en anderledes politisk handling, også fra kommunalbestyrelsens medlemmer, såvel som fra det omgivne samfund.

Der er netop behov for en grundlæggende stærk økonomi, som først og fremmest kan give grundlag for forsat vækst i Rebild Kommunes erhvervsliv, et godt velfungerende skolevæsen, samt ældreservice og øvrige tilbud inden for den almene borgerservice.

Borgerne må indstille sig på, at velfærden, der leveres fra det offentlige, har ramt loftet.

Der er i øvrigt meget at glæde sig over, trods de til enhver tid værende trængsler.

Samfundet bevæger sig i en retning, hvor der er lige så mange på overførselsindkomster, som der er til at levere arbejdsindsatsen, der skaffer økonomien bag den offentlige servicering. Hvis man så ser på eksporterhvervene, som er det egentlige grundlag for god velfærd og optimal service for borgerne, - ja så er der en alvorlig slagside, her er der behov for mere handling om bedre rammevilkår. Denne erkendelse skal starte helt ude ved den enkelte. Vi bliver ganske enkelt nødt til at producere noget mere ”værdi” end vi forbruger, ellers er det asiaterne der løber med kagen. Disse udfordringer er vi i Venstre helt bevidste om, og håber på, at flere vil se det som en fælles opgave at udbrede forståelsen for dette samfundssyn.

Hvis vi går tilbage og ser på de gode ting der gives udtryk for, er vi et af verdens rigeste og mest lykkelige folk, vi har en god livskvalitet og en meget høj levestandard. Måske skyldes det, at der er sket nogle strukturændringer, som f.eks. kommunalreformen, der var nødvendig og faktisk er en succes. Måske skyldes det hele sundheds/behandlings-sektorens opdatering, som har givet den enkelte borger paletter af gode muligheder. Vores lokale folketingsmedlem ”Per Bisgaaard” gør en stor indsats, ved at fremføre vore tanker, gode ideer og beslutninger til venstres folketingsgruppe, og dermed gøre vore tanker og ideer til landspolitik. Venstre takker alle, der bidrager konstruktivt med disse grundelementer for et godt samarbejde.

Fremtiden venter ikke - den er begyndt! Af Borgmester Anny Winther

Udviklingskommune kontra udkantskommune!

Kikkerten rettet mod fremtidshorisonten

Hvor vil du helst bo? - og hvad vil du helst være kendt for? - kunne jeg fristes til at spørge. Og læseren kan stille det næste spørgsmål: Har vi overhovedet selv indflydelse på det? Svaret set fra borgmesterkontoret er: Ja – i allerhøjste grad! Men det kræver en kommunalbestyrelse, altså politikere med udsyn og fremsyn. Det betyder, at man skal satse og fokusere, lave udviklingsstrategier og træffe beslutninger, der rækker ind i fremtiden.

Med gode og velbeliggende boliggrunde i 11 byer og erhvervsgrunde ligeledes i 11 byer, er det et klart mål, at Rebild Kommune skal bevare og gerne øge sit befolkningstal, en situation som næsten kun er forbeholdt de helt store kommuner/byer.

En kommune må gerne ”kopiere” det private erhvervsliv og iagttage hvordan der skabes udvikling gennem investeringer i både anlæg, bygninger, teknologi og viden.

Udnyt potentialer

Erhvervsvirksomhederne er meget ”selvkørende” alle afhængige af både markeds- og konkurrencesituationen, – men fra kommunal side er det afgørende, at vi kan tilbyde erhvervsjord i attraktive områder med let adgang til det overordnede vejnet. En vigtig opgave på det erhvervspolitiske er at skabe adgang til professionel rådgivning og netværkssamarbejde mellem virksomhederne.

Glem ynk og klage, og signalér til omgivelserne, at her er der godt at være. Vi har ganske vist ikke meget klingende mønt i kassen, men vi har en gudsbenådet smuk natur, der indbyder turister og borgere til rekreative udfoldelser!

Et enkelt kig i krystalkuglen fortæller at fremtidens udfordring bliver arbejdsstyrken.

Her er en underskov af virksomheder, ca. 12.000 arbejdspladser og en unik infrastruktur i hele kommunen. Vi har mange borgere i den arbejdsduelige alder med et ganske pænt uddannelsesniveau.

Et andet fremtidigt aspekt vi ikke kan se bort fra er, at om 10 år er der 30% flere over 80 år end i dag.

Samtidigt er det kendetegnende, at her bor engagerede og kreative borgere, der gør en kæmpe frivillig indsats både på det sportslige, det sociale og kulturelle område. Her er med andre ord grobund for mange gode historier.

I år 2013 ser det ud til grafen for antallet af folk i arbejde krydser antallet uden for arbejdsstyrken.

Det stiller krav til både at pleje og passe det fysiske og mentale helbred, til at spare op til pensionsalderen og måske indstille sig på både reformer og brugerbetaling i en vis udstrækning.

Betingelser for vækst Nu er budgettet for 2011 på plads. En virksomhed med ca. 2500 medarbej-

dere og en nettoomsætning på kr. 1.4 mia. hvor der også i det nye år bliver afsat penge - 65 mio. - til nye investeringer og renoveringer. Med en mindre – men lovlig – stigning i grundskyldspromillen på 1,95 undgår vi at lave nedskæringer på folkeskoleområdet. Samtidigt tilfører vi 26 mio. kr. til de børn og voksne, der har et særligt behov, til sygehusindlæggelser og ældreområdet. Til gengæld skal der være færre ansatte til at løse de administrative opgaver, hvor vi samtidig indfører en ny organisation med færre chefer. Det har naturligvis konsekvenser dels menneskeligt, idet vi skal tage afsked med gode medarbejdere – men det vil også kunne mærkes i forhold til den service vores borgere kan forvente. I det nye budget er der sat yderligere fokus på den globale klimaudfordring. I alt 4 mio. kr. er afsat til investeringer for at bringe os nærmere de aftalte klima-mål om at nedbringe energi- og varmeforbrug samt CO2 udledning.


ight

REBILD set fra Venstre

www.rebild.venstre.dk

4

ELKJÆR A S

Uanset om det er · ridehal

For personlig rådgivning kontakt Edi Elkjær Tlf.: 20 99 10 93 eller Henning Elkjær Tlf.: 20 99 10 92

Hvidkildevej 9 :: Mejlby :: 9610 Nørager

Tlf. 98 65 10 92 www.elkjaer-as.dk Belægning Beplantning såning af græs Beskæring Vedligeholdelse rådgivning skadedyrsbekæmpelse

· foderlade

· stald · maskinhUs · halmopbevaring

du har brug for, så kontakt os og hør mere om vores komplette

AARS ANLÆG

v/ Brian Jensen . svoldrupvej 182 . st. Binderup . 9600 Aars . Tlf. 98 65 88 49 . 22 15 88 49 Fax 98 65 66 49 . E-mail: mail@aarsanlaeg.dk . www.aarsanlaeg.dk

stålhal

- løsning

HJEDSBÆKVEJ 349 HJEDSBÆKVEJ • 9541 SULDRUP 349 • 9541 SULDRUP HJEDSBÆKVEJ 349 9541 SULDRUP TELEFON 98 37 83TELEFON 44 98 •37 83 44 salg@suldrup-maskinforretning.dk salg@suldrup-maskinforretning.dk TELEFON 98 37 83 44 www.suldrup-maskinforretning.dk www.suldrup-maskinforretning.dk salg@suldrup-maskinforretning.dk

Hobro

ustfri

Af Per Bisgaard

Det er nye tider for dansk økonomi

Procesteknik A/S • Flowsystemer • Opbygning af units • Mejerimaskiner • Værkstedsarbejde

Vi leverer en

komplet hal

Sokkel . Evt. bund . Færdig montage Vi samarbejder kun med dygtige fagfolk, som har kompetencer indenfor de specifikke områder,

Tlf. 98 52 24 36 • 40 14 22 69 Fax 98 52 24 32

www.hobrorustfri.dk / mail@hobrorustfri.dk

Fx. ridEhallEr!

Værkstedsadresse Erhvervsparken 3 • 9500 Hobro

SKÆREKAPACITET SKÆREKAPACITET • Stål - 25 mm SKÆREKAPACITET • Stål - 25 -mm • Stål 25 mm • Rustfri - 20 mm • Rustfri - 20-mm • Aluminium - 12 mm • Rustfri 20 mm • Aluminium - 12 mm • Aluminium - 12 mm

SKÆREKAPACITET BUKKEKAPACITET • Stål - 25BUKKEKAPACITET mm • 320 tons x 4300 mm BUKKEKAPACITET

• 320 tonstons x 4300 mm • Rustfri - 20 mm • Værktøj • 320 x 4300 mm til alle bukkeopgaver til alle • Aluminium• -Værktøj 12• mm Værktøj til bukkeopgaver alle bukkeopgaver

98 52 98 98525224 2436 3624 36 98 52 24 36 BUKKEKAPACITET

• 320 tons x 4300 mm Mobil 26 75 52 76 - Fax 98 52 24 32 • VærktøjMobil til alle bukkeopgaver 26 752652757652- 76 Fax- 98 www.hobrolaser.dk/mail@hobrolaser.dk Mobil Fax52 9824 5232 24 32 www.hobrolaser.dk/mail@hobrolaser.dk www.hobrolaser.dk/mail@hobrolaser.dk

Værkstedsadresse

Værkstedsadresse 3 • 9500 Hobro Mobil 26 75 52 76 - Værkstedsadresse Fax 98 52 24Erhvervsparken 32

Erhvervsparken 3 • 9500 Hobro Erhvervsparken 3 • 9500 Hobro www.hobrolaser.dk/mail@hobrolaser.dk Værkstedsadresse Erhvervsparken 3 • 9500 Hobro

Nye tider – varig velfærd Danmark blev lige som resten af verden ramt af det økonomiske stormvejr, som satte ind i efteråret 2008. Krisen er ikke forbi endnu, men der er lys forude.

www.suldrup-maskinforretning.dk

•Levnedsmiddel industri •Kemisk/teknisk industri •Mejerimontage •Bryggerimontage

5

EftErårssalg

UDFØRER ALT INDENFOR BYGGERI :: Nybygning, Tilbygning & Ombygning :: Jord/kloak, Beton & Murerarbejde :: Badeværelser :: Alt i reparationsarbejde :: Total entrepriser

• • • • • • •

Efterår 2010

ring ls til nie 6 2

26 0 45 5

Krisen har været alvorlig, og fordi vi har taget en lang række nødvendige initiativer med bl.a. fremrykning af offentlige investeringer, (alternativet ville være, at det var blevet endnu dyrere for Danmark), er der nu en betydelig kriseregning, som skal betales. Alene i 2010 forventes et underskud på knap 90 mia. kr. på statens husholdningsregnskab.

Venstre vil ikke lade kriseregningen ligge Den skal samles op nu og betales hurtigst muligt. Det er nødvendigt, alternativt ender renter og renters rente med at koste dyrt for opretholdelse af den varige velfærd – og vi risikerer endvidere, at der bliver mistillid til Danmarks økonomi. Det kan føre til stigende renter, og det vil ikke alene koste dyrt for både

virksomheder og boligejere, men også en betydelig stigende arbejdsløshed. Regeringens genopretningspakke giver en klar og ansvarlig løsning på hvordan vi får betalt regningen for den økonomiske krise. Dermed kommer dansk økonomi tilbage på sporet. Vore politiske kolleger på den modsatte fløj, Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti, med støtte fra Enhedslisten, har lanceret ikke mindre end to planer, som bærer de optimistiske og positive overskrifter ”Fair løsning og fair forandring”. Indholdet er ganske anderledes – og bygger på et helt andet og uansvarligt fundament. Stigende skatter og afgifter skal finansiere vores velfærd – og der bliver ikke taget hensyn til hverken virksomheder eller enkeltpersoner – og dermed bliver der automatisk færre

penge til private investeringer og til privat forbrug. I Venstre tror vi på, at finanskrisen har lært os at værdsætte de gamle dyder, ”orden i økonomien”, ”tæring efter næring” og ikke mindst ”det personlige ansvar”. De, der ikke kan se, at tiderne er skiftet, - dem der stadig tror på de lette løsninger, risikerer at bortødsle den fremgang, som generationer har skabt før os. I Venstre ser vi nøgternt og realistisk på Danmarks situation.

Vi vil genoprette, ikke gældsætte, og vi vil ikke betale gæld med gæld.


6

Kalkunfad

Den danske drøm

En super lækker ret, der bliver populær hos de fleste.

Af Klaus Qvist, ansvarshavende redaktør

Men bliv ikke overrasket, når du sætter ”fadet” på bordet, mange vil med store øjne næsten signalerer spørgsmålet ”HVAD ER DET”! – og det er da helt fint, men bliv heller ikke overrasket, hvis dine gæster rækker til fadet mere end 2 gange. Opskriften er for 6 personer:

2 store løg 1 pk. bacontern (ca. 125 gram) 1 kalkunbryst (ca. 900 til 1000 gram) 1½ pk. frisk pasta (ca. 400 Gram) ½ l Morneysauce 2 dl fløde Salt og peber • Svits løgene på panden, og læg dem over i et smurt ”lasagnefad” (eller tilsvarende på ca. 25-28 x 3336 cm) • Rist herefter baconternene, og fordel dem ovenpå løgene. • Kalkunkødet skæres i tern og brunes på panden – (smages til med salt og peber) • Kødet fordeles i fadet. (Kyllingekød kan også anvendes, men husk så, at ændre navn på retten) • Kog den friske pasta i 3 min, og fordel den over kødet. Retten blandes nu let. • Herefter oprøres morneysaucen med fløden, og fordeles hen over hele retten. • Fadet sættes i en forvarmet ovn på 175 grader i 30 min. Kan serveres med frisk grønt salat og flutes og en god vin. (Retten kan laves i forvejen, evt. fryses ned).

Note: Redaktionen udsteder ingen garanti for, at man ikke kan få ondt i maven, hvis man spiser for meget, (det er sket før)

REBILD set fra Venstre

www.rebild.venstre.dk

Hvem har ikke hørt om den amerikanske drøm? De fleste! Den amerikanske drøm handler primært om en personlig arbejdsomhed, flid, ihærdighed, vedholdenhed, og det hele starter oftest med at være ”avisbud” eller ”skopudser”, og derpå arbejde sig op gennem systemet for at ende som millionær. Men hvor mange kender den danske drøm? Desværre ikke overdrevent mange (endnu), men den danske drøm er meget vigtig for os alle, og for vort lille lands fremtid. Det karakteristiske ved den danske drøm er, i modsætning til den amerikanske drøm, der er meget individuel og personlig, at drømmen for Danmark er for os alle sammen. Den danske drøm handler om at bringe vort lille land i en god position, ikke nødvendigvis som det bedste land i verden, men bare et af de 10 bedste. Og det er nødvendigt, at vi gør noget helt alvorligt for at undgå, at vi bliver hægtet af som landet med den gode sociale standard og kvalitative velfærd. Alternativet vil være, at vi i lille Danmark blive løbet over ende af lande som Korea, Vietnam, Kina, Indien m.f., hvor udviklingen går usandsynligt stærkt. I nævnte lande har de en konkret plan om, udover at fokusere på arbejdsomhed, omkostningsniveau, vedholdenhed, også at fokusere på uddannelse, uddannelse og uddannelse, og det går buldrende stærkt, med lange skoledage fra tidlig morgen til sen aften. I Korea har man i øvrigt netop vedtaget en lov, med et forbud mod at børn modtager undervisning efter kl. 22.00. På næste side er listet 10 visionære punkter, som Venstre finder opnåelige! Hvis vi alle vil det samme sammen, kan vi nå de helt store mål. Vi kan sammen gøre den forskel, der skal til for at løfte og fastholde vort lille land i top 10.

11

Danmark skal være blandt de 10 rigeste lande i verden. Eksempelvis skal der ske en

genopretning af de offentlige finanser fra 2011. Det betyder, at det offentlige forbrug skal holdes i ro, og at omprioriteringer derfor vil være nødvendige for eksempelvis at sikre ekstra ressourcer til sundhedsområdet.

2

Det danske arbejdsudbud skal være blandt de 10 højeste i verden. Eksempel-

vis vil regeringen reformere førtidspensionen og fleksjob for at understøtte målet om et rummeligt arbejdsmarked. Unge skal ikke blot parkeres på førtidspension gennem hele livet.

3

Danske skolebørn skal være blandt de dygtigste i verden. Regeringen vil give alle

skolebørn et læseløfte. Altså et ønske om, at alle kan læse ved udgangen af 2. klasse. Dette løfte skal understøttes af en ”Læsefond for folkeskole” som får tilført midler fra de indtægter, som staten får fra Bankpakken og Kreditpakken, og som kan investere op mod 150 mio. kr. om året i folkeskolen.

4

Mindst ét dansk universitet skal ligge i Europas top 10. Eksempelvis vil regeringen

sikre et tættere samarbejde mellem private og offentlige institutioner om forskning. For at fremme udviklingen vil vi opbygge en ”matchfond” med 100 mio. kr. årligt, der skal belønne de universiteter og forskningsinstitutioner, der formår at tiltrække nye forskningspenge fra virksomheder, fra fonde og fra privatpersoner.

5

Danmark skal være blandt de 10 lande i verden, hvor man lever længst. Eksem-

pelvis ønsker regeringen at gøre det dyrere at ryge og drikke for dermed at forbedre folkesundheden, herunder særligt blandt unge. Derfor skal det analyseres, hvor meget afgifterne kan hæves på cigaretter og spiritus uden at det vil udløse såkaldte ”ketchupeffekter” i grænsehandlen.

Efterår 2010

7

Danmark skal være et grønt bæredygtigt samfund og blandt verdens tre mest energieffektive lande. Eksempelvis ved at

6

styrke landbrugets rolle som leverandør af grøn energi. Samtidig vil regeringen fremrykke kompensationen for de nye byrder landbruget pålægges i medfør af aftalen om Grøn Vækst. Der afsættes i den forbindelse 500 mio. kr. årligt i 2011-12.

7

Danmark skal være blandt de bedste til at skabe lige muligheder. Eksempelvis ved

udvikling af en retvisende fattigdomsindikator. Det skal understreges, at lav indkomst ikke nødvendigvis er det samme som få personlige ressourcer. Man kan godt være ressourcestærk og have en lav indkomst, fx som studerende på SU, og dette forhold skal den nye indikator favne.

Danmark skal være blandt de mest frie lande og blandt de bedste i Europa til integration. Eksempelvis vil regeringen foretage et

8

fornyet serviceeftersyn af udlændinge- og integrationsloven, der både bygger på de gode erfaringer og opnåede resultater og foretager de nødvendige justeringer blandt andet som følge af et markant ændret indvandringsmønster.

9

Danskerne skal være et af verdens mest tillidsfulde og trygge folk. Eksempelvis ved

at bekæmpe den alvorlige kriminalitet, blandt andet i bandemiljøerne. Regeringen vil sikre, at politiet udnytter ressourcerne effektivt og hensigtsmæssigt. Det er samtidig vigtigt, at forebyggelse og opklaring af den mindre alvorlige kriminalitet også prioriteres.

Den offentlige sektor skal være blandt de mest effektive og mindst bureaukratiske i verden. Eksempelvis vil regeringen justere sty-

10

relsesloven, så de større byer efter næste kommunalvalg overgår til almindeligt flertalsstyre. Dermed bliver det ligesom i landets øvrige kommuner klart, hvem der kan holdes ansvarlig for de politiske resultater, både når det går godt, og når det går mindre godt.


REBILD set fra Venstre

www.rebild.venstre.dk

8

Efterår 2010

9

Bliv medlem! Vær med til at sætte fremtidens dagsorden!

Rebild, Rebild Bakker og RebildHus Af Klaus Qvist, ansvarshavende redaktør

En af Danmarks mest kendte naturperler er ubetinget ”Rebild Bakker”, - og tusinder ude i den store verden vil også nikke genkendende, ikke mindst i forbindelse med 4. juni – hvor den amerikanske uafhængighedsdag hvert år fejres stort og pompøst Et verdenskendt fænomen med besøg af talrige Dansk/Amerikanere - en lang række kendisser fra nær og fjern - og ofte med deltagelse fra Kongehuset. Alle, der har besøgt Rebild Bakker, har helt sikkert set, eller måske endda besøgt ”RebildHus”, - og i lokalsamfundet var RebildHus over årene næsten blevet et ikon, også for de mange, der gennem tiden havde arbejdet på RebildHus, var det noget særligt, og sådan var det også for Lene, der for år tilbage havde arbejdet i køkkenet. Men tiden går og tiderne ændrer desværre på gamle traditioner, og ved årtusindeskiftet havde RebildHus ændret sig til at minde lidt for meget om en lukket fæstning, der kun åbnede, når der var selskab, og den nødvendige vedligeholdelse af RebildHus havde behov for en kærlig hånd og ikke mindst rent sjæleligt, var der behov for en vært eller et værtspar, som havde lyst til at give huset den varme og den sjæl det fortjente. Så alt i alt gik det ikke så godt, og i januar 2003 var der en lille annonce i avisen, hvor budskabet var ”Til Salg”, - og selvom annoncen kun var på størrelse med 2 frimærker, undgik den ikke Lenes skarpe blik, - og det kunne da være spændende, hvis man nu kunne købe ”RebildHus” og blive chef på sin gamle arbejdsplads.

Der skulle godt nok startes helt forfra med næsten alt, men det var ikke lige dét, der var afgørende, ”hvis man vil gøre en ihærdig og realistisk indsats, skal man også nok nå målet”, så Lene tog kontakt til sælgerne, holdt nogle møder, diskuterede en håndfuld detaljer og endte med at være indehaver af sin gamle arbejdsplads. En piges drøm var godt på vej til at blive opfyldt. I starten var Lene mere eller mindre alene om opgaverne med at få gang i foretagenet, men det gik jo godt. 3 år senere måtte ægtefællen Kim træde til, tage en uddannelse inden for faget, og ellers deltage aktivt i hverdagens travlhed, hvor gæsterne skulle serviceres så alle kunne føle sig velkomne og hjemme i de nye rammer, der dygtigt var blevet skabt. Lene havde som nævnt for år tilbage arbejdet i køkkenet på RebildHus, men havde også hentet brancheerfaring fra andre arbejdspladser, senest fra ”Hul 19” på Rold Skov Golfklub, som dog var en meget anderledes virksomhed i forhold til RebildHus, men nogle fællesnævnere var dog helt tydelige, servicering af gæster, ”varme og hjemlig hygge” og en stabil gruppe af stamkunder. Et godt fundament for at komme videre, og i dag danner RebildHus ram-

me for talrige private som offentlige selskaber og arrangementer, lige fra små til større selskaber og konferencer, mødested for lokale foreninger, ældresagen, kommunen osv. osv. ligesom mange tusinde gæster oplever RebildHus som et rart sted at komme. RebildHus byder efterhånden velkommen til over 35.000 gæster hvert år.

Det nyeste på RebildHus Udover de mange attraktive tilbud, lige fra frokost, aften a la carte, mad ud af huset og Take Away, er et nyt fænomen sat på bordet, ”Månedens Fiskebuffet”. Den første fredag i måneden serveres alt godt fra havet, (men husk at bestille bord). De nærmeste måneder vil udover familiejulefrokoster om søndagen, husets Julefrokost med musik af Ronald Lund og Pia Thimm, for ikke at glemme husets Take Away, mad og juleretter ud af huset, nytårs Take Away menu, blive suppleret med nye buffeter vinteren igennem, udvidelse af Take Away konceptet og meget mere.

De rigtige svar fra konkurrencen i maj-udgaven af magasinet: 1) 26 2) 24 3) 29/6 2011 Vinderne var: Bruno Bruun, Terndrup Ove Mortensen, Blenstrup Mette & Henrik Ellebæk, Aars

Har du en positiv holdning overfor begreber som frihed under ansvar, plads til forskellighed, sympati for det frie initiativ, respekt for den private ejendomsret, samarbejde om fremtidens udvikling etc – har fremtiden brug for dig. Sammen kan vi skabe de bedste rammer for en konstruktiv udvikling med plads og respekt for alle, børn og unge, de ældre og de svage, de sunde og de raske, de syge og de dårlige, ved at skabe arbejde og erhvervsmæssige muligheder for alle, der kan og vil.

Værd at vide Du kan hente mange flere og interessante oplysninger på: www.rebild.venstre.dk, www.venstre. dk eller www.vu.dk. På www.rebild.

VIND

venstre.dk kan du finde en lang række nøglepersoner, som du er velkommen til at kontakte, hvis du ønsker flere oplysninger, inden du melder dig ind.

Medbestemmelse og muligheder koster ikke en formue Du kan for kun 250,- årligt blive medlem af Rebild.Venstre. Her får du muligheder for løbende at blive orienteret om, hvordan et moderne, effektivt og velfungerende partisystem fungerer, og hvis det er interessant, får du muligheden for at blive en del heraf. Du får mulighed for at være i direkte kontakt med de folkevalgte, mulighed for at fremføre synspunkter, forslag og emner, der skal løftes på skinner – og så er der selvfølgelig altid en god mulighed for at møde nye bekendtskaber og positive mennesker, der konstruktivt kommer med input og inspiration.

Sådan bliver du medlem Du kan tilmelde ved at indbetale et års-kontingent på 250,- til den lokale venstrekonto i SparNord Bank: Reg. nr.: 9349 Konto-nr.: 4568743313. På din indbetaling er det vigtigt, at du skriver tydeligt navn, adresse, og selvfølgelig gerne tlf. og mail-adresse.

- og hvad så? Når din indbetaling registreres, vil du i løbet af få dage få tilsendt/leveret en ”lille” kuvert med alt relevant materiale. Kort herefter, vil du blive kontaktet af en meget venlig person for at høre om, hvordan vi bedst kan servicere dig - og hvis du er interesseret, vil den rare person også gerne introducere dig for både muligheder og nøglepersonerne.

www.rebild.venstre.dk

1 middag for 2 på RebildHus

Svar på spørgsmålet:

Hvorfor var ”Til Salg” annoncen i avisen januar måned 2003, interessant for Lene? Fordi Lene havde arbejdet på: Hotel Rebild Park Rold StorKro RebildHus

Det rigtige svar deltager i en lodtrækning om en middag for 2 (incl. vine) på RebildHus. Lodtrækningen finder sted man. d. 17. jan. 2011. Vinderen får direkte besked og får udleveret gevinsten mod fremvisning af magasinet ”Rebild set fra Venstre”, Så pas godt på bladet. Konkurrencens rigtige svar, samt vinderen af en middag for 2 bliver offentliggjort i næ-

ste nummer af Rebild set fra Venstre, hvor også en ny konkurrence bliver præsenteret. Sæt dit kryds, klip kuponen ud, udfyld og send denne som almindeligt brev til: Rebild.Venstre, Porsborgvej 25. 9530 Støvring eller mail svaret til: setfravenstre@ rebildvenstre.dk. Husk navn og adresse, samt telefonnummer. Du kan også besvare spørgsmålet på www.rebild.venstre.dk under punktet ”Middag for 2 på Rebildhus”. Vær opmærksom på, at der kun kan være én kupon med fra hver husstand.

Navn: Adresse: Postnr.: Tlf.: Mail:


REBILD set fra Venstre

www.rebild.venstre.dk

10

Efterår 2010

11

Tilsluttet kontrolordning

Ingen slår vores kvalitet!

20 års rustgaranti

Når kvalitet er afgørende... Hagensvej 14, 9530 Støvring · Tlf. 96 86 09 07

SE PRISER PÅ WWW.STOVRINGANTIRUST.DK

VOLSTRUP – et besøg værd...

Ændringer i borgerservice Vi påtager os alle vognmandsopgaver

VOLSTRUP www.volstrupgolf.dk

www.volstrupfiskepark.dk

Volstrup

fiske park

www.volstruppels.dk

Volstrup

www.volstruprullegraes.dk

pels

Blandt andet kan nævnes:  Levering af forbrændingsslagger  Bortkørsel af affald

Egen grusgra

v

 Levering af sand/grus, faldgrus, granit og jord/harpet jord

 Levering af flis, bark, høvlspåner og træpiller

 Levering af knust beton og asfalt  Containerudlejning

 Kranarbejde  Affaldshåndtering

Vores fleksible entreprenørbiler sikrer, at vi kan levere materialerne lige nøjagtig, hvor du ønsker det. Også svært tilgængelige steder – eksempelvis på byggepladser.

v/Gert v/Gert Sørensen v/Gert Sørensen Sørensen • Abildgårdsvej • Abildgårdsvej • Abildgårdsvej 28, 28, Byrsted Byrsted 28, Byrsted • 9240 • 9240 Nibe • 9240 NibeNibe

GS GS GS TØMRER TØMRER TØMRER && SNEDKER & SNEDKER SNEDKER ApS ApS ApS

Solbakken 6 . 9610 Nørager . Tlf. 30 99 11 22 . 98 55 11 21 . www.norager-vognmand.dk

SIMPLY CLEVER

Fornuftig – og rigtig spændende!

Af Borgmester Anny Winther

I mere end et år har regeringen varslet visse ændringer i kommunernes borgernære service – omtalt under navnet ”Objektiv Sagsbehandling”. Fra sommeren 2012 bliver det en realitet Det har længe stået klart, at Regeringen har set store effektiviseringsmuligheder ved at samle administrationen af disse opgaver i større statslige centre. Begrebet ”objektiv sagsbehandling” dækker over kommunale opgaver, hvor der (uanset hvilken kommune man bor i, og hvilke personlige forhold der gør sig gældende) er 100 procent ens regler for, hvad en borger har krav på i udbetalinger. Opgaver der er omfattet af den objektive sagsbehandling som i dag administreres af kommunerne omfatter: Folkepension, førtidspension, boligstøtte, barselsdagpenge og forskudsvis udbetaling af børnebidrag.

Modstand mod forandringer

KOM OG SE!

PORTSPECIALISTEN

Nogen synes fornuftige valg er kedelige. De har vist aldrig kørt en Škoda Octavia Combi. Vi synes da for

eksempel, det er ret smart at gå efter en sikker og velkørende bil med et kæmpestort bagagerum, masser af

udstyr og aircondition og ESP som standard. Og vi synes ikke, det bliverKristensen det mindste kedeligt, fortæller, Johnni A/Snår- viTlf. 98 55

16 20

vores 300 m2 store udstilling i Nørager eller Århus

at combien blandt andet kan fås med den bundsolide, driftsøkonomiske 2.0 TDI motor helt nye 1.8 Løgstørvej 152eller- den 9610 Nørager TSI turbo benzinmotor. Og når vi så nævner, at combien har et elegant og tidløst design, og lige er blevet kåret som den bedste stationcar af Bilmagasinet. Ja, så er det lige før, det bliver helt rockstjerne-agtigt.

HÖRMANN

Hovedforhandler af Hörmann porte -se mere på www.portspecialisten.dk

ŠkodaOctavia Combi fra 240.000 kr.

ŠkodaOctavia Combi Van fra 171.145 kr. Priserne er inkl. moms og ekskl. lev. omk. (3.580/Van 4.180 kr.) og laktillæg. Forbrug 11,6-19,6 km/l. CO2 138-206 g/km. Den viste bil kan være monteret med ekstraudstyr

HÖRMANN SALg Og UDStILLIng

Viborgvej 121, 8210 Århus Løgstørvej 152, 9610 Nørager

Anton Ovesen A/S

Møldrupvej 4-6 • 9520 Skørping Åbn.tider: Man: 8.00 - 18.30 • Tirs-Fre: 8.00 - 17.30 • Lør: 11.00 - 14.00 • Søn: 13.00 - 15.00 Telefon: 98391577 • www.anton-ovesen.dk

Kontakt: Tlf. 98 55 16 20

Porte fra kr. 2.380,Vi sælger og monterer porte fra europas største producent af kvalitetsporte – til private såvel som til erhverv. Har du allerede en port (uanset mærke) kan vi være behjælpelige med reparation og service. Ring og hør nærmere!

porte til industri og private

www.portspecialisten.dk

Fra kommunal side har der på ingen måde været begejstring for forslaget, da det kunne få store konsekvenser for den borgernære service. Formålet med kommunalreformen var at give borgerne én indgang til det offentlige. Samtidig har en decentral borgerservice i mange kommuner haft høj prioriteret, men fremover bliver det vanskeligt at skabe bæredygtighed i decentrale løsninger. Endelig har der været stor skepsis med opgaveflytningen af frygt for at stordriftsfordelen høstes centralt og kommunerne står tilbage med rådgivningsopgaven

i forhold til borgerne uden kompensation. Virkeligheden er nemlig, at selvom opgaven flyttes til et statslig center vil borgerne henvende sig i kommunerne for at få råd og vejledning – akkurat som vi har oplevet med skat.

I et forsøg på at effektivisere de administrative funktioner har Rebild Kommune i forbindelse med budgetlægningen, et forslag om at ændre den nuværende borgerservice i Nørager og Terndrup, der siden januar 2010 har haft tre åbningsdage ugentlig.

Opgaver samles hos ATP

Forslaget er, at der skal etableres borgerservice i en ”light udgave” på bibliotekerne. Det vil sige, at man kan få udleveret blanketter, ansøgningsskemaer, samt generel vejledning og henvisning til fagforvaltninger mv.

Regeringen og Kommunernes Landsforening aftalte allerede ved økonomiaftalen i 2009, at sagsbehandlingen skulle samles i større centre, men først ved dette års forhandlinger i 2010 blev aftalen endelig. ATP skal løse sagsbehandlingsopgaven. ATP har mange års erfaring med effektiv administration af store datamængder, mens kommunerne skal klare den personlige kontakt. Der etableres 5 statslige centre placeret i Hillerød, Frederikshavn, Holstebro, Haderslev og Vordingborg, - og det forventes, at 1500 medarbejdere i hele landet flyttes fra kommunerne til ATP, hvilket svarer til ca. 6 – 8 medarbejdere for Rebild Kommunes vedkommende.

Lokale forandringer I Rebild Kommune kommer der allerede fra januar 2011 forandringer vedr. borgerservice.

Skal man have personlig hjælp, samt kørekort og pas betyder det større fysisk afstand til Rådhuset for borgerne.

Konsekvenserne Udviklingen i personlige og telefoniske henvendelser er generelt faldende, henholdsvis med 7 og 8% årligt. Der har naturligvis også været en klar strategi med hensyn til at vejlede borgere til at bruge digitale løsninger, akkurat som pengeinstitutterne i gennem mange år har været særdeles dygtige til. En borgerundersøgelse i november 2008 viste, at borgeren finder det vigtigst at få løst sit ærinde ved første henvendelse – vigtigere end f.eks fysisk afstand til Borgerservice.


REBILD set fra Venstre

www.rebild.venstre.dk

12

Efterår 2010

13

v/ Anne Merete & Peter Korup Trinnerupvej 17 . Vester Korup 9575 Terndurp . Tlf. 98 58 90 51

www.lillienlund.dk ∙ Nedbrydning og betonknusning ∙ sortering af affald m.m. Østergade 32 . Haverslev . 9610 Nørager . Tlf. 98 65 41 88

- alt med specialudstyr

En tidligere model i aktion

Pressemeddelelse

Stor ordre til Hydrema fra USA! Gennembrud for Hydrema i USA med stor ordre til den amerikanske hær mejlbyagro.dk . Bizonvej 2 . 9610 Nørager . Tlf. 9865 1211

Tlf. 98 64 55 22 · info@vbm.dk · www.vbm.dk

Frugt & æblemost fra eget mosteri

En 5 års kontrakt, som udover levering af Hydremas egen udviklede minerydder MCV910 serie II, samt uddannelse, reservedele og vedligeholdelse. Kontraktens størrelse er udefineret, men har et budgetteret loft på $ 168 mill. dollars. (over en milliard danske kroner)

Gårdbutikken har åbent alle dage fra kl. 9-18

Frugthaven

Ejstrupvej 23

St. Brøndum

Hydrema har vundet et udbud til det amerikanske forsvar på leverance af ”Area Mine Clearing Vehicles” (AMCS) til US Army Engineers.

9520 Skørping

Hydremas MCV er verdenskendt til minerydning, og er allerede standard udstyr i flere Nato lande, men MCV II er nyligt opdateret og opfylder alle krav fra det amerikanske forsvar.

Tlf. 98 33 90 64 | Mobil: 20 82 50 33 | www.frugtogmost.dk

De første leverancer vil finde sted om få måneder efterfulgt af serieleverancer sammen med træning og uddannelse af personale i USA.

Hobrovej 13 B . Tlf. 98 37 10 66 ÅBNINGSTIDER: Mandag-Fredag ......10.00-17.30 Lørdag ....................10.00-13.00

• Tæpper, vinyl, linoleum, trægulve, kork • Gratis og uforpligtende opmåling • Afslibning og vedligeholdelse af trægulve

Hydrema betegner det som et gennembrud i USA, hvor Støvring virksomheden har været etableret siden 2006, hvor der allerede kører et mindre antal MCV’ere hos US Airforce.

Hydremas adm. direktør Jan Werner Jensen udtaler; at kontrakten giver en enestående mulighed for at videreudvikle på det amerikanske marked for såvel militære produkter som civile entreprenørmaskiner. AMCS-ordren vil være løftestang for at øge aktiviteterne i vort amerikanske selskab, som i dag primært sælger og servicerer vore entreprenørmaskiner.

programmet for ”Foreign Comparative Testing”, som er udgangspunktet for den store ordre. Direktør Jan Werner Jensen fortæller: at det har været en læreproces, som har krævet stor tålmodighed og løbende tilpasning. Under hele processen har der været tæt kontakt imellem det amerikanske forsvar, ambassaden og Hydrema.

Kontrakten underbygger de gode relationer imellem Danmark og USA, og er en af de første kontrakter for dansk industri på leverance af komplette systemer til det amerikanske forsvar og markerer på den måde en åbning af muligheder for dansk forsvarsindustri. På den danske ambassade i Washington er der stor glæde på vegne af dansk forsvarsindustri, idet man helt tilbage i 2004 var med til at introducere Hydrema for det amerikanske forsvar. Ambassaden var medvirkende til at skaffe Hydrema adgangsbilletten til Sådan kommer de nye modeller til at se ud


REBILD set fra Venstre

www.rebild.venstre.dk

14

En aften på privathospitalet Skørping Af Klaus Qvist skulle gå-trænes på gangene – jo det går rigtigt godt på Skørping.

vet til det velfungerende, effektive og populære hospital, beliggende lige midt i Rebild Kommune.

Det går så hurtigt og så effektivt på ”Skørping” at han blev udskrevet inden aviserne blev læst.

Sanne Nørgaard fortalte om hvordan man håndterer hverdagen med de mange patienter, undersøgelser, operationerne, genoptræningen, samt pleje og servicering af ”gæsterne” (patienterne), - og hvordan personalet positivt, motiveret og fleksibelt samarbejder på tværs af alle faggrupper – en stor fornøjelse at se og opleve.

Nej, det koster kun ca. 80% af hvad det koster i det offentlige sygehusvæsen. Og det giver jo stof til eftertanke. Nogle mener, det koster skattekroner at anvende frit sygehusvalg, når valget falder på et privathospital.

En gæst oplyste, at han fik foretaget en knæoperation på Skørping for et par år siden, og havde taget aviserne med for at få tiden til at gå, - men det skal man altså ikke gøre.

En anden patient, der havde ventet over 7 måneder på en knæoperation på et offentligt sygehus, fik efter flere rykkere endelig lov at vælge et privat hospital. Valget blev Skørping, og man blev hurtigt indkaldt til undersøgelse (mindre end 14 dage). I forbindelse med undersøgelsen blev der spurgt om, hvornår man så kunne blive opereret. Svaret var kort og kontant, ”vi har plads i morgen kl. 15.00, vil Du have den tid?”. På grund af travlhed blev klokken dog 21.30, inden operationen blev udført. Efter veloverstået operation og opvågningen blev der sagt godnat på en næsten luksuriøs enkeltmandsstue - og kl. 2.30 fik patienten den første løftede pegefinger (var stået op og gået på toilettet for at lade vandet). Næste løftede pegefinger kom dagen efter, fordi sygeplejersken ikke kunne følge med, når der

Et venligt og altid smilende personale byder

Hospitalsdirektør Sanne Nørgaard viser rundt og

Sanne Nørgaard fortæller om overvågning af

Flere store og velindrettede opperationsstuer

gæsterne velkommen og viser til rette

fortæller om hospitalet

gæsterne

med alt moderne udstyr

Midt i Rebild Kommune, midt i Danmarks største skov, i en enestående natur, ligger nogle historisk spændende bygninger, velholdte og nu velindrettet til privathospital. ”Skørping” hedder hospitalet, der er omgivet af park og skov på alle sider. Privathospitalet ”Skørping” er et af de danske privathospitaler, der kan tilbyde flest specialer, og man arbejder målrettet på at udvide med flere behandlings-områder. Hospitalsdirektør Sanne Nørgaard og 2 medarbejdere, fortalte og viste rundt for ca. 40 gæster, - og der blev fortalt om ”bygningerne” siden de blev opført i 1906, - om hvordan de fungerede under 2. verdenskrig, hvor både modstandsbevægelsen og tyskerne blev serviceret (tyskerne opdagede ikke at modstandsbevægelsen ”boede” i kælderen), - og om hvordan bygningerne gennem en noget turbulent start som privathospital, er ble-

Undersøgelse fortæller at 98,6% af alle, der har være indlagt på ”Skørping” er tilfredse eller meget tilfredse. (en karakter som ingen offentlige hospitaler kommer bare i nærheden af)

Er det dyrt?

Det er noget håbløst sludder, kendsgerningen er, at der spares skattekroner ved at anvende privathospitaler. Skørping kan udføre de samme opgaver som det offentlige sygehusvæsen til ca. 80% af prisen. Så hvis man endelig skal sige noget, må det næsten være for dumt, at man ikke anvender privathospitalet meget mere. På grund af effektivitet og ekspertise er det ikke alene billigere, der er også hurtigere. Hent flere oplysninger på www.skoerping.dk

Privathospitalet Skørping på en smuk efterårsdag

Efterår 2010

15


REBILD set fra Venstre

www.rebild.venstre.dk

16

Efterår 2010

17

Land & Fritid – nu også din lokale telebutik

Land & Fritid – til dig der elsker dyr og livet på landet  Isolering  Tagdækning  Stålmontage

Vi har foderet til:

Hermesvej 3 . 9530 støvring . Tlf. 98 37 16 11 . www.sts-tag.dk

• Dine kæledyr • Hesten • Koen og kalven • Geden, fåret og hønsene • Den professionelle landmand

- og kan

gravlev Tlf. 98 37 53 33 mobil 30 98 68 17

Hjedsbækvej 69, Sørup 9530 Støvring Tlf. 33 68 76 00

Service Hurtig udrykning · Topkvalificeret mandskab · Grundigt kundekendskab

Nørr esundby : Tlf. 96 32 60 00 Århus : Tlf. 88 82 62 63

Airport og AGL Driftsikre lufthavns og terminalinstallationer · Airfield Ground Lighting · Fjernstyring og overvågning Automation & Industriel IT Højteknologisk avancerede løsninger · Intelligente nyskabelser · Sikkerhed for drifts- og produktionsoptimering

Hor sens : Tlf. 75 62 21 61

Tavler Specialdesign af alle typer tavler · Stærk serieproduktion · Projektering integreret med Automation

Vejle : Tlf. 76 42 51 00

Trafik Innovativ trafikledelse · Smidig projektafvikling · Kompromisløs funktionalitet

Rødovr e : Tlf. 44 57 93 00

Sikring Ansvarsbevidst opgaveløsning · Flersidet tryghed · Diskret effektivitet Entreprise Operationel projektering · Hurtige og præcise arbejdsgange · Omhyggelig dokumentation og grundige eftertests

www.stroemhansen.dk EkspErtisE · Erfaring · EntusiasmE

og tilbehøret til:

• Hesten og rytteren • Dine kæle- og hobbydyr • Den professionelle landmand • Haven

dning

nel vejle

rofessio tilbyde p

Vaarstvej 257, Vaarst 9260 GIstrup Tlf. 33 68 76 45

FOKUS PÅ VVS OG SPRINKLER Aut. VVS-installatør & Reg. Sprinklerfirma DS/EN ISO 9001:2000

DTEK A/S Juelstrupparken 12 · 9530 Støvring Tlf. 70 22 22 68 · Fax 70 22 22 69 www.dtek.dk

JULEHYGGE

Vores årlige julearrangement

SØNDAG DEN 21. NOVEMBER FRA KL. 9.00-16.00

Nissemor serverer gløgg og æbleskiver Kranse  Dekorationer  Kirkegaardspynt  Juledekorationer Julens stueplanter  Buketter m.v.  Binderiværksted Hæsumvej 70 . 9530 støvring . Tlf. 98 37 15 34

Fremtidens Folkeskole Af Anders Norup, formand for børne- og ungdomsudvalget

Fremtidens folkeskole i Danmark er under løbende debat. Regeringen igangsatte et 360 graders eftersyn, der kom med en lang række anbefalinger. Disse anbefalinger omsatte Statsministeren til helt konkrete mål i sin åbningstale. Disse er i hovedpunkter følgende: 1. Alle børn skal kunne læse med udgangen af 2. klasse. 2. Det, eleverne nu kan i 9. klasse, skal de fremover kunne i 8. klasse. 3. Færre elever skal i specialklasser og specialskoler. 4. Fremtidens lærere skal rekrutteres blandt de bedste studerende. 5. U ndervisningen skal baseres på viden, ikke på vane. 6. E lever, forældre og skolebestyrelser skal i højere grad være med til at udvikle folkeskolen. 7. K lare mål og åbenhed om resultater skal mindske behovet for at styre i detaljen. I november 2010 fremlægger regeringen et samlet udspil på folkeskoleområdet for at nå disse mål.

Hvad gør vi i Rebild Kommune? Her vedtog vi før sommerferien, at der i løbet af efteråret og hen over foråret skulle iværksættes en bred debat om fremtidens folkeskole i Rebild Kommune. På de politiske møder i november færdiggøres proces og indhold for denne debat, men den vil være opdelt i en række faser. Fase 1: Denne fase er allerede godt i gang, idet det er projektbeskrivelse og politisk behandling.

Fase 2: Denne fase indeholder udarbejdelse af debatoplægget til fremtidens folkeskole i Rebild Kommune. Dette debatoplæg skal blandt andet danne baggrund for afholdelse af et seminar med bred deltagelse af alle interessenter omkring folkeskolen suppleret med relevante indlæg fra kompetente foredragsholdere. Debatoplægget kommer blandt andet til at indeholde: • En faktadel (elevtal, elevprognose, pris pr. elev, specialundervisningsfrekvens, sygefravær, fastholdelsesfrekvens) som er en række objektive kriterier. • Et afsnit om skoledistrikter • Et afsnit om fordele og ulemper ved store og små skoler. • Et afsnit om de fysiske rammer • Et afsnit om forholdene mellem normalundervisning og specialundervisning • Et afsnit om, hvordan vi sikrer videndeling af lokale skoleforsøg (f.eks. rullende indskoling, læsebånd mm.). En vigtig del af fase 2 bliver dialogdelen, idet det er i denne fase, alle parter skal være med på banen, således vi sikrer os, at alle relevante oplysninger og synspunkter bliver repræsenteret.

Fase 3: I foråret 2011 vil der på baggrund af fase 2 ske et sammenskrivningsarbejde, som munder ud i et forslag til målsætning for fremtidens folkeskole i Rebild Kommune koblet sammen med konkrete handleplaner. Dette materiale vil danne baggrund for den konkrete politiske behandling efterfølgende, og der vil ligeledes blive tænkt konkret over, hvordan den offentlige debat sikres i denne fase. Fase 4: Her vil ske en politisk debat i de forskellige udvalg. De politiske vedtagelser vil blive udsendt i en fem ugers høring hos de høringsberettigede parter. Der vil ligeledes blive lagt op til et eller flere offentlige borgermøder. Med baggrund i borgermøderne og høringssvarene vil der politisk blive truffet beslutninger om mål og handlinger for fremtidens folkeskole i Rebild Kommune. Dette forventes at ske i juni måned 2011, således at vi i god tid, inden budgetforhandlingerne for 2012 for alvor tager form, kan vedtage langsigtede løsninger på folkeskoleområdet. Formålet med debatten er at skabe en faglig og økonomisk bæredygtig og fremtidsrettet folkeskole i Rebild Kommune.


REBILD set fra Venstre

www.rebild.venstre.dk

18

Efterår 2010

19

SERVICE

med et smil... Gennem generationer stor ekspertise i byggeri af:

INDUSTRI, LANDBRUG OG VILLA Tilbyder både fag- og totalentrepriser. Aut. kloakmester. Tlf: 9837 9837 . Email: info@lpsbyg.dk

• HAVERSLEV • HOBRO

LPSBYG.DK

• HADSUND • AARS

Lars Pedersen & Søn er en familieejet virksomhed som blev grundlagt i 1957

ØKONOMIKONSULENTERNE I AARS

ØKONOMIKONSULENTERNE

REGNSKAB • REVISION • FORSIKRING • SKAT

www.rebildhus.dk

SØREN LYNGBERG & CARSTEN MIKKELSEN • PRÆSTEGÅRDSVEJ 5

9600 AARS • TLF. 98 62 12 44 • WWW.OKAA-REVISION.DK

Rebildvej 25, 9520 Skørping - tlf. 98 39 12 00 - post@rebildhus.dk

Dansk landbrug - vigtigt for alle danskere! Af MF Erling Bonnesen (V), Fødevareordfører

RØVERSTUEN Vi laver DANSK MAD som krydres med Jydsk Lune & Munterhed Røverstuen - Rebildvej 17, Rebild 9520 Skørping -Tlf. 98392711

up-Suld r e d n r maSkinStation

up

www.roeverstuen.dk

1966

2006

 Al vognmandskørsel udføres  Containerudlejning  Levering af sand og grus

v/ Hans Sønderup tlf. 98 37 86 46

Ca. 20 % af Danmarks eksport kommer fra landbruget og fra fødevaresektoren, ligesom ca. 140.000 arbejdspladser i samfundet er direkte afhængige af, at landbruget er der. Det handler ikke alene om brød, mælk og kød på bordet for os alle. Det handler også om en stor eksportværdi og valutaindtjening til Danmark og dermed en vigtig grundstøtte for velfærden for os alle. Mange arbejdspladser er på spil, ikke alene i primærlandbruget, men i hele samfundet.

alt markarbejde udføreS Ring gerne og forhør nærmere!

Landbruget sikrer mange arbejdspladser. Derfor skal vi sikre, at landbruget har konkurrencedygtige erhvervsvilkår. Ellers risikerer vi, at ikke alene landbruget, men også alle følgearbejdspladserne forsvinder. Det er arbejdspladserne i fødevareindustrien, serviceerhvervene, f.eks. på slagterier, foderstof, konsulenttjenesten, IT-arbejdspladser, finanssektoren, maskinbranchen osv. og alle de beskæftigelsesgrene, der har tilknytning til erhvervet.

Svend Munkholm Haverslev Vognmandsforretning Tlf. 98 65 44 44 . Fax 98 65 41 75 Strandvejen 8 . Haverslev . 9610 Nørager

Landbruget har påtaget sig mange store byrder og opgaver af samfundsnyttig værdi gennem de seneste mange år. Mange rapporter dokumenterer, at der er gjort en ihærdig indsats for et bedre miljø og naturfremmende tiltag. Også på den nye klima- og energidagsorden er landbruget helt fremme i skoene.

Man kan f.eks. dyrke energipil på lavbundsjordarealer. Det styrker naturen og miljøet, samt formindsker CO2-udslippet. Det samme gør sig gældende med halm og biomasse.

greb, ligesom der skal laves en opdatering på, hvordan de hidtidige indsatser på området virker, samt laves en sammenligning med hvad de gør i nogle af vore nabolande, f.eks. Tyskland.

Det er eksempler på, at der til stadighed foregår en hastig udvikling i landbruget og i følgeerhvervene.

Miljø kender ikke landegrænser, derfor er det vigtigt, at vi skeler lidt til hvad der foregår omkring os når vi skal tilrettelægge de endelige vandplaner.

I Venstre er vi glade for, at der er lavet en aftale ”Grøn Vækst 2”, hvor der tages en række initiativer, der har til formål at forbedre vækstvilkårene og bidrage til beskæftigelsen i landbruget og hele fødevaresektoren.

Vandplanerne i høring Vandplanerne skal sikre balancen imellem, at vi på den ene side bidrager til at passe på natur og vandmiljø, og samtidig sikre, at der fortsat kan drives landbrug i Danmark. Derfor er der sikret regler om kompensation for nettotab for samfundsind-

På forenklings- og opdateringsområdet er der et lovforslag på vej igennem Folketinget, bl.a. med en mere enkel ansøgning/meddeleordning, der kan anvendes ved visse byggesager, hvor der ikke sker forøgelse af miljøbelastningen. Der arbejdes også med forenkling på klageområdet med forslag om sammenlægning af klageinstanser, således at der bliver en mere klar og forhåbentlig hurtigere behandling af evt. klager.


REBILD set fra Venstre

www.rebild.venstre.dk

20

Efterår 2010

21

Ind fra sidelinjen Af Klaus Qvist

Det var lidt af en ilddåb, der mødte Birgitte, da hun som 1. suppleant måtte træde til som kommunalbestyrelsesmedlem, da en erfaren og meget vellidt kommunalpolitiker efter nøje overvejelse takkede ja til et tilbud om medejerskab af en større advokatvirksomhed, en chance og en mulighed som ikke kommer forbi hver dag. gå i gang på den hårde og kontante måde, og det er jo gået ganske godt.

Der var engang

Birgitte var lidt forberedt på muligheden (eller risikoen om man vil). Der var jo ydet en god og slidsom indsats i valgkampen op til sidste kommunevalg, som resulterede i en endelig placering som 1. suppleant. Det var dog lidt trist, at det var Solveig Værum Nørgaard, der skulle afløses. Men alligevel var der fuld forståelse. Solveig havde jo fået tilbudt en velfortjent fremtidsmulighed, som rigeligt ville beslaglægge hendes tid og dermed muligheder for fortsat at være seriøst aktiv i det kommunalpolitiske. Tidspunktet var måske ikke lige det allerbedste for en suppleant at tiltræde på. Det var midt i budgetforhandlingerne for 2011, så der var ikke så meget andet at gøre end at

Det hele startede i Vendsyssel, da Birgitte blev født for 36 år side på en gård nær Hjørring. Familien flyttede til det skønne Himmerland, hvor Birgitte har gået 9 år i folkeskolen i Nørager, 1 år på ”Han Herreds Ungdomsskole”og derpå 2 år på HF-studiet i Hobro. Herefter var det planen (drømmen) at komme til Kaputz og plukke appelsiner, men noget andet dukkede pludseligt op, og Birgitte blev personlig hjælper for en spastisk pige på Egmont Højskolen. Et fantastisk år, hvor der blev hentet mange pædagogiske og psykologiske input. Efterfølgende blev det til en ansættelse i Aalborg Kommune, igen som personlig hjælper for en kvinde med et fysisk handicap i eget hjem. Men det stillesiddende arbejde var ikke lige sagen, og Birgitte valgte at komme ud på landet igen – ud for at passe grise. Hun tog en landbrugsuddannelse, en tur til USA, et lederkursus og er i dag beskæftiget med svineopdræt med afsætning af avlsdyr til andre produktionslandbrug. Nå ja, så er der lige de 425 hektar agerjord, der også lige skal passes, så en 60 timers arbejdsuge er ikke noget man kun taler om. Alligevel er det plads til at være mor for 4 friske unger fra 1 til 12 år.

En dygtig kommunalpolitiker Når alt herover er sagt, er Birgitte

meget glad for den politiske udfordring, også selvom det ofte kan være øretævernes holdeplads, og med god støtte fra hendes mand Heine og familien, får vi helt sikkert en dygtig kommunalpolitiker. Om opstarten i kommunalbestyrelsen fortæller Birgitte, at man da godt kan blive lidt usikker, men sådan er al læring jo, så det er bare om at gå i gang. Der er jo mange vigtige og spændende udfordringer, lige fra hvor man skal sidde, hvor længe møderne varer, hvad forventer de andre af mig osv. Og der er rigeligt at tage fat på - alt fra småt til stort – og så er der utroligt meget historik, som man skal sætte sig ind i.

En glad og udadvendt pige Birgitte er en glad og udadvendt pige, der ikke er bange for at stikke næsen frem, selvom det kan give én over snuden. Brænder for børn og unges færden i fritiden, i skolen og under uddannelse. Af andre mærkesager kan nævnes fokus på overholdelse af budgetterne, så Rebild Kommune har økonomi til fortsat at kunne udvikle sig, og fokus på at styrke vækst i erhvervslivet såvel som at få landsbyerne til selv at udvikle sig. Hatten af for dit mod, overblik og overskud til et være fuldtids landmand, mor til fire, hustru for din mand og engageret kommunalpolitiker, velkommen Birgitte.

Hvor kunne jeg ønske mig... Af Gert Fischer Hvor kunne jeg ønske mig, at langt flere ville bruge naturen og de livskvaliteter, der ligger her. Du sidder måske lige nu i en god lænestol, computeren er tændt lige ved siden af, der kunne jo være en ny mail på vej... Dine børn sidder vel inde på værelset – måske er computeren også i gang her. Udenfor er der et rigtigt skønt vejr! Det er der for øvrigt altid, uanset om det er efterår, vinter, forår eller sommer, bare man har det rigtige tøj på! Og lige derude ligger naturen. Sidder du i lænestolen endnu? Ja naturligvis, du skal jo lige ha’ læst denne artikel færdig, (hvis du da kan holde dig vågen så længe). Ta’ nu bare og sluk for den computer, bare for et stykke tid. Op af stolen, traveskoene eller støvlerne på – måske fiskestangen frem, eller kurven til svampe og bær, eller en af de mange andre muligheder. Men hov, glemte du ikke det vigtigste? Børnene skal med. Er det første gang du spørger dem, kan det måske godt ta` lidt tid at få slukket for den computer, men næste gang er det dem, der spørger dig. Alle børn - store som små – hungrer efter naturoplevelser og efter at opleve denne forunderlige verden.

Nu vil jeg fortælle om en oplevelse, jeg har haft med børn hundredvis af gange, men alligevel forskelligt hver gang. ”Skal vi en tur til åen eller i skoven?” spørger jeg, og svaret er det samme hver gang. ”Jaah, jeg er klar!” Purken får det rigtige tøj på. Vi går stille og roligt gennem skoven. Er der vilde hindbær, jordbær, blåbær? Og er blomsterne fra kaprifolien modne, så vi kan sutte honning af dem? I givet fald en lækkerbisken direkte fra naturen. Og svampene, kantareller og Karl Johan, dem er vi sikre på. Vi nærmer os nu engen. Langt ude ser vi ræven. Jeg siger nogle specielle lyde med munden, og pludselig står vi øje til øje med dyret, kun 10 meter borte. Dagen efter kunne barnebarnet berette om sin bedstefar, at han bare kan kalde på rævene, så kommer de! Nu er vi nede ved åen. Vand virker som en magnet på børn. Da vi trækker den første fisk op, bliver den straks renset. Ethvert barn fra 6-7 års alderen har naturligvis sin egen lille kniv, som forældrene har lært dem at bruge på behørig vis og naturligvis altid under opsyn. Nu kan vi allerede forestille os duften af røget ørred, som vi skal ha’, når vi kommer hjem.

På hjemvejen plukker vi vilde blomster, der vil pynte på aftensbordet. Det var kun et meget lille udpluk af turen, jeg kunne blive ved! Men, tænker nogen nu, hvad er det formanden for Teknik og Miljø har gang i? Konklusionen: Hvor kunne jeg ønske mig, at alle børn i endnu højere grad kunne komme ud i naturen, nyde den, bruge den, beskytte den. Her har børnehaver, skoler, forældre, bedsteforældre, ja alle, en stor opgave. Derfor: Lidt mere natur, lidt mindre computer! Hov! Ups! Der hoppede en frø ud fra børneværelset! Hvor mange gange har jeg ikke sagt, at de skal blive ude i naturen!


OBS fra børne- og ungdomsudvalget

Set og sket

Af Anders Norup, formand for børne- og ungdomsudvalget Fakta-referering fra nogle af de væsentlige sager udvalget arbejder med lige nu.

nen, hvor skoledistrikternes præcise grænser kommer til at indgå i debatten om fremtidens folkeskole.

Budget 2011

Det skal dog understreges, at der er frit skolevalg, så det drejer sig konkret om betaling af skolebuskørslen i en lang række tilfælde.

Budget 2011 giver samlet set en nettoudvidelse. Besparelserne på folkeskoleområdet blev taget af bordet, (p.g.a. en lovlig stigning af grundskyldspromillen), besparelser på cirka 4 millioner, - og en budgetgenopretning (en tilførsel) på 13 millioner på området for udsatte børn og unge. På pasningsområdet blev vedtaget besparelser, idet der på børnehaveområdet blev besluttet, at børnene skal starte i børnehave, når de er 2 år og 11 måneder og i skolefritidsordning i april måned det år, hvor børnene skal starte i børnehaveklasse. Den positive del af budgettet, nemlig anlægskroner til en færdiggørelse af moderniseringen på Suldrup Skole og opstart af et treårigt moderniseringsprojekt af Bavnebakkeskolen, er væsentlig at nævne.

Skoledistrikter Lukningen af skolerne i Kirketerp og Sønderup har ført til henvendelser fra forældre og skoler om det hensigtsmæssige i distrikterne mellem Suldrup Skole og henholdsvis Øster Hornum og Haverslev Skole. Debatten blev på byrådsmødet i oktober ophøjet fra det konkrete sagsniveau, hvor vi snakkede 4-5 konkrete familier og navngivne veje til et mere principielt niveau for hele kommu-

REBILD set fra Venstre

www.rebild.venstre.dk

22

Kapacitet på daginstitutionsområdet I øjeblikket bygges der på den nye integrerede institution i Skørping, og vi har netop taget den nye integrerede institution i Støvring i brug. Det giver en kapacitet på daginstitutionsområdet, der i øjeblikket er tilstrækkelig i alle områder af vores kommune. Allerede i november 2010 afholder formand og næstformand for børne- og ungdomsudvalget, i samarbejde med forvaltningen, møde med bestyrelserne for dagplejen og børnehaverne i Skørping-området for at sikre den bedst mulige proces omkring den langsigtede kapacitetsløsning, og der forventes at være truffet politiske beslutninger inden sommerferien.

Fremtidens organisering af tandplejen Byrådet har vedtaget en langsigtet plan for den kommunale tandpleje. Området har specielt to store udfordringer, nemlig opgradering af de nuværende faciliteter og fastholdelse/ tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft. Følgende er besluttet: 1. Børnene fra Suldrup Skoledistrikt og børnene fra gammel Nørager

Af Klaus Qvist kommune samles fra foråret 2011 i klinikken i Nørager. 2. Undersøgelsesklinikken i Bælum flyttes til klinikken i Terndrup fra sommeren 2011. 3. Reguleringstandplejen for hele kommunen samles fra 2013 på klinikken i Støvring 4. Børnetandplejen for hele tidligere Skørping kommune samles fra 2014 i Terndrup. Det samlede investeringsbehov er opgjort til 15,06 million over de næste fire år. Det er dog vigtigt at understrege, at den nødvendige vedligeholdelse udgør 11,4 millioner. De ekstra millioner sikrer en rationel og fremtidssikret løsning, der samtidig sikrer et driftsrationale på 800.000 kroner fra 2015. I dette rationale er udgiften til ekstra transport modregnet. Det skal samtidig understreges, at forældre frit kan vælge en anden tandklinik, hvis de vel og mærke selv sørger for transporten dertil. Det skal også påpeges, at forældre har frit valg mellem kommunal og privat tandpleje, dog således at vælges privat tandklinik er der 35 % egenbetaling.

Vort naturskønne Himmerland får tit og ofte besøg af de folkevalgte på ”Tinge”, - og de folkevalgte, fra både regeringen og folketinget, udviser en stor interesse for det der sker uden for Christiansborgs tykke mure, og sætter stor pris på at være i god personlig kontakt med konstruktive Himmerlændinge.

Siem Forsamlingshus torsdag den 17. juni, hvor de 2 farverige personligheder talte om ”Danmark, et dejligt land”!

Politikerne får altid noget aktuelt og væsentligt med tilbage til Christiansborg, hvor vor lokale synspunkter, holdninger, tips og idéer indgår i fremtidige beslutninger i Folketinget.

Michael Aastrup Jensen, Udenrigsordfører & IT-ordfører. Et spændende møde på Rebildhus, hvor Michael Aastrup fortalte om EU, her og nu ! – og om de danske forbehold og de problemer forbeholdene skaber for dansk samarbejde og medindflydelse, når dagsordenen i Europa skal sættes.

De seneste måneders gæster fra regering: Thor Pedersen var gæst på Rebildhus mandag den 9. november 2009, hvor han meget underholdende fortalte om vejen fra ungdommens interesser og målsætninger til en position som formand for Folketinget. Kristian Jensen, Gruppeformand for Venstre var på besøg mandag den 17. maj 2010 på Kimbrer Kroen i Aars. Her fortalte Kristian Jensen om ”Den Danske Drøm”!

Inger Støjberg, Beskæftigelsesminister, var onsdag 18. august 2010 på besøg hos Seritronic og i en børnehave.

Per Bisgaard, Undervisnings- & kirkeordfører. Per Bisgaard er ubetinget den mest flittige af Folketingsmedlemmerne til at aflægge besøg i det Himmerlandske, hvor Per Bisgaard så tit det er muligt deltager i møder og foredrag.

Alle kan deltage Alle interesserede er mere end velkomne til møder og foredrag, og her møde de politikere, der kommer på besøg i fremtiden.

Ulla Tørnæs, Politisk Ordfører, var på visit lørdag den 5. juni på Haverslevgaard, hvor Ulla var hovedtaler ved Grundlovmødet.

Er du medlem af Rebild.Venstre får du invitationen sendt via e-mail.

Lars Løkke Rasmussen, Statsminister, var på hurtig gennemrejse, og fortalte mandag den 07. jun. 2010, om genopretningsplanen, der vil bringe Danmark, og dansk økonomi tilbage i en førerposition i verdenssamfundet.

Er du ikke medlem af Rebild.Venstre kan du finde oplysninger om møder og foredrag på nettet (www.rebild.venstre.dk), via annoncer i ugeaviserne, eller evt. via opslag på mange opslagstavler.

Søren Pind, Udviklingsminister, var sammen med Søren Krarup ”DF” på besøg i

Efterår 2010

23


REBILD set fra Venstre

www.rebild.venstre.dk

24

Vognmand John Christensen

Det er os der holder kloakkerne rene... og meget mere:

Efterår 2010

25

• Tankrensning • Kloakservice • Entreprenørarbejde • Industriservice • Sandrensning • TV-inspektion

Transport . Containerudlejning

Tlf.: 98 38 71 53 / 30 97 95 08 Abildgårdsvej 47 . 9240 Nibe

Lof Rebild

Kloak- & Industriservice A/S

Døgnvagt 70 10 80 00 Aalborg • Skive • Hobro • Randers • Ebeltoft • Vejle

Kirketerp Entreprenørforretning

Fritidsundervisning

V/ Claus Jørgensen Nedbrydning - Jordarbejde/Dræning Kirketerpvej 77. 9541 Suldrup Tlf.: 98 38 70 32 . Mobil: 20 46 59 60

Få information på:

Støvring VVS ApS

www.lof.dk/rebild

Bo Buus  Varmeinstallationer  Gasinstallationer  Biobrændselsfyr  Vandværksanlæg  Badeværelser  Blikkenslagerarbejde

Få malerarbejdet udført af

Teknik og Miljøudvalget er noget helt andet Af Leif Nielsen

Mercurvej 4 . 9530 Støvring Telefon 98 37 10 04 Telefax 98 37 27 95 E-mail: stovringvvs@mail.tele.dk

SALG AF AVLSDYR

www.stovring-vvs.dk

Efter 8 spændende år i Børne- & Ungeudvalget, fik jeg efter kommunalvalget mulighed for at prøve kræfter med Teknik og Miljøudvalget, et område med betydelig færre midler, men opgavemæssigt et stort område.

Niels Juel Jyllandsgade 1 9610 Nørager Tlf. 98 65 40 50 Mobil 40 19 53 50 Fax 98 64 44 41

skørping v/ Marianne og Jens Lassen Tlf. 98 65 31 66

Hornum Søvej 19 . 9530 Støvring . Tlf.98 38 51 40 otte@soerupmaskinstation.dk . www.soerupmaskinstation.dk

Umiddelbart efter tiltrædelsen efter kommunevalget fik vi den første store opgave. Vi blev jo næsten helt væk i en dyne af sne, og det gav os et pludseligt merforbrug til snerydning og vintervedligeholdelse på over 8 millioner kroner, - et beløb som vi pludselig skulle finde inden for en budgetramme på ca. 55 mill.

tRÆPILLER

Og næste års budget gik heller ikke vores udvalg forbi uden en sparerunde, og endnu en gang er det ”asfaltkontoen” og ”bygnings-vedligeholdelsen”, der står for.

nj@juelopformering.dk

Skørping Center 14 9520 Skørping

Tlf: 98 39 10 53

Nu er de første 10 mdr. af den nye byrådsperiode gået, og det har været både udfordrende og spændende. Jeg synes vi har et godt udvalg, der arbejder godt sammen, og det har der også været behov for, når man tænker på Rebild Kommunes økonomi.

www.juelopformering.dk

ApS

Træpiller af 1. kvalitet sælges. Ring og hør nærmere på telfon 9838 7311 Byrstedvej 31 . Bradsted . 9541 Suldrup

FRITIDSHUSE FRITIDSHUSE

Industrimarken 3 · Sørup · 9530 Støvring · Tlf. 98 37 23 00 Industrimarken 3 · Sørup · 9530 Støvring · Tlf. 98 37 23 00

Vi lover godt håndværk og er omfattet af Tømrer- & Bygningssnedkeri Hjedsbækvej 271 . 9541 Suldrup Tlf. 98 37 80 98 . Tlf. 98 37 84 66

Det betyder desværre, som udvalget også har gjort grundigt opmærksom på, at vejene og bygningerne nedslides mere end godt er, og det vil blive væsentlig dyre at få det genoprettet. Det må og skal være sidste år, vi skal finde besparelser på dette område. Vi blev dog reddet lidt på målstregen, da dette års udbud af asfaltvedlige-

holdelse næsten var 40% billigere end tidligere. Ellers har året budt på mange fyraftensmøder, hvor vi tager ud og får en god snak med borgerne, når og hvis noget popper op, f.eks. cykelstier, lokalplaner, trafiksikring og forskønnelser, blot for at nævne nogle af mødernes emner, møder som er meget vigtige og giver en god dialog med borgerne. Af meget positive ting skal nævnes, at der nu er ved at være styr på sagsbehandlingstiderne på landbrugsområdet, og vi får lov at beholde en ekstra bevilling på en million, der var afsat af regeringen som ekstra midler til området, hvis vi fik færdiggjort 82 sager inden 01-10-10. Og det blev opnået til den gode side, ca. 100 sager blev gjort færdige, stor ros til forvaltningen. En opgave, der har splittet byrådet, er reguleringen af Bælum bæk, en rørlægning gennem Bælum by. En opgave, der tydeligt viser, at der er behov for en stærk Venstregruppe i byrådet. Hvis ikke vi havde trukket i håndbremsen, var man klar til at pålægge lodsejerne en helt urimelig stor byrde, (en enkelt lodsejer ca. 750.000 kr.) for noget han ingen gavn havde af, idet arealerne i dag er udlagt som §3 områder, med begrænsninger af brug (et sumpet eng-område).

Opgaven kan i dag gøres til den halve pris af, hvad der var forventet, og det bør være en kommunal opgave.

Nye udfordringer En ny og stor opgave, som vi står overfor, er omkring vandmiljøplaner. En opgave der skal være færdig i løbet af 2011. Men som en helt ny dugfrisk rapport fra det uafhængige DHI viser, er det såkaldte ålegræs-værktøj ikke egnet til at bestemme den økologiske tilstand i fjorde og vande, og derfor egner det sig ikke til at opsætte miljømål efter eller til at fastsætte, hvad man skal gøre for at nå miljømålene. Det betyder i praksis, hvad landbruget i mange år har gjort opmærksom på, at man kan blive ved med at reducere kvælstofudledningen uden effekt på ålegræsset. Ålegræs anvendes til at måle effekten af kvælstofudledning. Alt i alt en proces, der er forhastet, og på sigt vil være en bombe under dansk landbrugs eksistens, uden at man gavner miljøet. En stor økonomisk betydning for det danske samfund. Til sidst vil jeg rette en tak til Mogens Schou Andersen (DF) for et godt samarbejde. Jeg vil runde af med at konstatere, at der virkelig er behov for Venstrefolk i kommunalbestyrelsen, så lad os alle stå sammen og bevise med vores arbejde, at Rebild Kommune vil nyde gavn af flere gode Venstrefolk i byrådet.


REBILD set fra Venstre

www.rebild.venstre.dk

26

Efterår 2010

27

Folketingsvalg senest til efteråret 2011 Vil du medvirke til at fremtidssikre Danmark? Selvfølgelig! Du kan medvirke ved at give venstre ekstra styrke ved folketingsvalget. Mange er allerede i gang med forberedelserne, og mange frivillige støtte op om opgaven. Målsætninger er at bliver over 10.000 frivillige, der har lyst og interesse i at sikre Venstre et godt valg. Har du lyst til at være med, kan du tilmelde dig hos de lokale vælgerforeningsformænd eller til Rebild Venstres formand på info@ rebildvenstre.dk. Vi har brug for dig – og det bliver spændende!

Ny administrativ struktur i Rebild Kommune Af Morten V. Nielsen Byrådet har netop vedtaget, at der indføres en ny og mere dynamisk administrativ struktur i Rebild Kommune.

PLATON Støvring Midtpunkt Hobrovej 91 A 9530 Støvring

Aut. Forhandler:

Hadsundvej 35 . Terndrup

98 33 50 01

Tlf. 98 37 47 66

BISGAARD

Vinhandel

§

Jernbanegade 4 . 9530 Støvring Tlf. 98 37 09 19 . Fax 98 37 09 29

Malerarbejdet udføres selvfølgelig af:

Gør dit byggeri til en positiv oplevelse

STØVRING

Derfor – overvejer du nybyggeri eller renovering, så vælg en stærk samarbejdspartner GL. EJ

KEV

MÅGEVEJ

HOBROVEJ

LÆRKEVEJ

Personligt har jeg store forventninger til ”direktionsmodellen”, som fremadrettet sikrer en flad og langt mere proaktiv organisationsform end tidligere. Inden jeg nærmere beskriver hvordan den nye administrative struktur bliver sammensat, vil jeg gerne rose hele kommunens personale, der fra start til slut i hele processen har bidraget positivt og konstruktivt med høringssvar og aktiv deltagelse i interview m.v. Det har været en overordentligt positiv proces og en virkelig god oplevelse at se det engagement der er lagt for dagen, og set i lyset heraf, er jeg overbevist om, at selve implementeringen af den nye administrative struktur, vil komme til at ske hurtigt og effektivt.

Kontakt os og benyt dig af vor ekspertise indenfor

KIR

HYDREMA

Dermed gør man op med den ”gamle” forvaltningsstruktur og indfører i stedet en ”direktionsmodel”.

FARVEHANDEL OG MALERMESTER MÅGEVEJ 11 · DK-9530 STØVRING

Malermester Frede Thomsen Tlf. 2013 9307

E-mail: frede@fredesfarver.dk www.fredesfarver.dk

Åbningstider i Farvehandel - hvis du vil male selv...

MANDAG-FREDAG 10.00-17.30

- men lukket tirsdag og lørdag/søndag

Farvehandel Winnie Thomsen Tlf. 9837 2307

• BOLIGBYGGERI • RENOVERINGSOPGAVER • LANDBRUGSBYGGERI • INDUSTRIBYGGERI - såvel i hoved- som delentreprise

AARESTRUP TØMRERFORRETNING A/S Haverslevvej 72, Aarestrup, 9520 Skørping Telefon 98 37 51 55 Telefax 98 37 53 43 www.aarestrup.as mail@aarestrup.as

Det er Kommunernes Landsforening, der har stået for udarbejdelsen af den nye struktur og dermed også for hele forarbejdet med interviews af medarbejdere og politikere, for at finde frem til en løsning som både rækker ind i fremtiden, og samtidigt er realiserbar her og nu.

Kommunernes Landsforening får af mig karakteren UG, og bekræfter mig i, at det var rigtigt at bruge fremmede konsulenter til denne opgave. Vi har fået et neutralt og godt produkt, og det er nu op til os alle, at få det maksimale ud af det færdige koncept.

Når man helt overordnet ser på denne nye administrative struktur, så kan man konstatere, at der er betydeligt færre ledere, og at organisationen er markant ”fladere” da de mange mindre afdelinger ikke findes mere. Helt præcist er organisationen slanket med et niveau!

Det lyder jo ”flot” med en ”Direktion”, og mange vil sikkert stille spørgsmålstegn ved det. Men hensigten er helt overordnet at give topledelsen i kommunen flere kræfter til at arbejde med fremtidsplaner, strategi, ledelse og ikke mindst sikre, at fremtidens administrative organisation bliver mere dynamisk.

Det er intentionen og forventningen, at dette vil gøre organisationen mere dynamisk, og at samarbejdet på tværs af faggrupper vil udvikle sig mere markant end tidligere, og at der hermed også kan ydes en bedre service over for den enkelte borger.

Foruden kommunaldirektøren bliver yderligere tre direktører tilknyttet topledelsen. Det betyder også, at vi ikke fremadrettet har deciderede fagchefer ansat i Rebild Kommune. Alle sekretariatsfunktioner bliver samlet i fire fællescentre, et økonomicenter, et personalecenter, et teknologicenter samt et sekretariatscenter, som er blevet døbt ”organisationsservice”. Udover dette bliver der oprettet ni selvstændige fagcentre, som kommer til at varetage den faglige borgerservice. Såvel fællescentrene som fagcentrene får egne ledere, der direkte refererer til en direktør.

Den enkelte medarbejder får ganske vist lidt længere til nærmeste leder, men mon ikke dette opvejes af større frihedsgrader, flere kompetencer og flere udfordringer såvel fagligt som personligt i det daglige arbejde. Der er beregnet et større besparelsespotentiale ved indførelsen af denne nye administrative struktur. Men jeg må indrømme, at jeg personligt i lige så høj grad glæder mig over den nytænkning, der ligger i hele den nye model, samt det engagement, der er blevet udvist i hele processen fra start til slut. Jeg er overbevist om, at vi i Rebild Kommune får et langt bedre setup, der er langt mere fremtidsorienteret.


REBILD set fra Venstre

www.rebild.venstre.dk

28

Efterår 2010

29

LOF 2009 Af Jan Vestergaard I mit sidste indlæg nævnte jeg aftenskolens tilbud som værdifuldt valg for mange ledige. Man sidder måske hjemme hele dagen uden den store kontakt med andre mennesker og for dem med familie vil der naturligvis være aktivitet i hjemmet når de vender hjem fra arbejde eller skole. Men faktuelt er der 1 mio. singler i Danmark og har man som ledig single ikke et netværk eller stor omgangkreds, vil aftenskolen være stedet, hvor man skaber netværk samtidig med, at man får læring. Og når det er faktuelt, at mange jobs skabes via netværk og ikke via jobsøgning, er det også en grund til at overveje et kursus hos LOF Rebild.

LOF som 2. aktør I mange kommuner er det ikke et særsyn at folkeoplysningen tager sig af læringsdelen i et aktiveringsforløb - typisk FVU forløb – og især AOF har taget/fået patent på at være leverandør. Men LOF kan levere nøjagtig det samme som AOF, og selv om der er traditioner, der skal nedbrydes, samt andre aktører, der også byder sig til, skal vi i LOF kende ”besøgstiden”, når der fremadrettet skal fornyes aftaler omkring disse læringsopgaver til ledige. Men hvorfor ikke tænke tanken videre end kun til at levere læringsdelen? Hvorfor kan LOF Rebild ikke påtage sig det fulde aktiveringsforløb som 2.

aktør i samarbejde med Jobcenteret? Vi har kompetencerne til at arbejde med mennesker! Vi har lærerne! Og så har vi en årelang tradition for at organisere!

for en fælles indsats på landsplan, men konklusionen blev, at LOF´s opbygning med mange selvstændige og meget forskellige enheder vanskeliggjorde en fælles indsats.

Kontakten til erhvervslivet har vi også, både via mit eget afsæt som erhvervsdrivende, via en 9 mand stor bestyrelse samt via vort bagland i form af de mange Venstre medlemmer, hvoraf mange formentlig også er beslutningstagere indenfor erhvervslivet.

I regi af min anden skolelederkasket for LOF Mariagerfjord har jeg dog arbejdet videre med tanken og benarbejdet har nu medført at bestyrelsen i Mariagerfjord har sagt ok til en satsning på LOF Business School.

Ordet ”2. aktør” er jo blevet et ”fy ord” og mange kommuner går væk fra at bruge dem, både fordi der er nogle kritikpunkter på indholdet, men også fordi udgiften ikke står mål med resultaterne hidtil. Kvalitetsindholdet kan vi garantere, men resultater vil man aldrig kunne udstede en garanti på, og både tanken, samt formen, skal naturligvis dyrkes meget mere. Og det vil vi så gøre hos LOF Rebild!

LOF Business School De sidste 4-5 år har jeg leget med tanken om, at LOF skal være leverandør til erhvervslivet med sine mange tilbud! Og for nogle år siden nedsatte LOF på landsplan en projektgruppe, som skulle afdække mulighederne

Økonomien er afsat til at få afdækket markedsmuligheder samt afholdt møder med erhvervsledere og så skal vi have testet de tilbud, vi vil levere via LBS. Nogle leveres via undervisere i aftenskolen, som har ressourcer til også at tilpasse sig erhvervslivets behov og tidsmæssig mulighed for undervisning, og andre vil være underleverandører indenfor eksempelvis stress og kommunikationskurser, førstehjælp, foredragsholdere m.m. Hvor markedsområder for LOF Rebild og LOF Mariagerfjord er afgrænset af kommunerne, vil LBS ikke have geografisk afgrænsning og erhvervslivet i Rebild Kommune vil således også få kendskab til denne satsning. Og jeg håber, at erhvervsledere, der er læser Rebild set fra Venstre, vil tage kontakt til undertegnede med henblik på en snak om mulighederne for jeres virksomhed.

Tilbuddene vil naturligvis være helt uden indblanding af tilskud o.a. fra folkeoplysningen, men idegrundlaget for LBS går bl.a. på, at overskuddet fra aktiviteterne skal tilgå aftenskolen og dermed styrke de tilbud, der fremadrettet skal udbydes.

Efterårssæsonen Vi har godt gang i kurserne, og der er mange spændende nyheder som har slået an. Eksempler herpå er Kinesisk og Spansk, der er startet i Støvring, men også Zumba hvor der i Terndrup nu kører 3 hold med 90 piger. Men der er stadig mange flere og gode tilbud som kan ses på www.lof.dk/rebild.

Vær stolt af din kommune Af Klaus Qvist

Rebild Kommune – en udviklingskommune Vidste du, at Rebild Kommune er den kommune i Nordjylland, der næst efter Aalborg, har flest indpendlere. En understregning af, at Rebild Kommune er en ”udviklingskommune” og ikke en ”udkantskommune” med frygt for afvikling.

Let at drive virksomhed i Rebild Kommune En undersøgelse gjort af Dansk Industri har placeret Rebild Kommune helt i top, når det handler om at drive virksomhed. Undersøgelsen placerer Rebild Kommune på en flot 10. plads i Danmark ud af 98 Kommuner, eller set i det nordjyske perspektiv på en 2. plads i Nordjylland, kun overgået af Brønderslev Kommune.

Store skattefordele ved at bo i Rebild Kommune Vidste du, at Rebild Kommune har den laveste beskatning af alle kommuner i Nordjylland? Og Rebild Kommune er endda en af de billigste kommuner i Danmark.


30

REBILD set fra Venstre

www.rebild.venstre.dk

Essensen fra visen er: ”De fleste har jo magten, og det bliver jo som de fleste har bestemt. Om de fleste er de bedste, eller bare de fleste...” Et budskab om demokratiet, som bør give alvorlig stof til eftertanke. Forstå det sådan, at dem der fravælger at deltage, hvad enten det er den lokale fodboldklub/sportsklub, den lokale skole, børnehaven, den politiske forening, etc. principielt fraskriver sig retten til at deltage i beslutningsprocesserne, og de medvirker dermed til, at demokratiet kan blive farligt. Det er jo flertallet, der har ret, også uanset hvad de siger og mener, og der er almindeligvis ikke megen hjælp at hente, hvis der efter ens personlige opfattelse er taget forkerte beslutninger.

Efterår 2010

31

FotoCollager Få en personlig fotocollage i unikt design trykt på lærred

POPULÆR julegaveidé

Priser fra

3.500,-

inkl. moms.

Ofte har man jo også tabt jordforbindelsen, idet man ofte heller ikke kender begrundelsen og årsagen til beslutningerne. Nogle forsøger sig med kritiske læserbreve, som desværre ofte er personlige angreb på den eller de personer, der principielt blot flytter den demokratiske beslutning videre i systemet. Demokratiet, ytringsfriheden og den åbenhed, der er overalt, uanset om det er i foreningslivet, i politiske og i det offentlige system osv. bør anvendes konstruktivt i langt større omfang end den bliver i dagens moderne Danmark. Hvis ikke de demokratiske muligheder bliver anvendt konstruktivt, f.eks. ved at møde op og give sin mening og sine synspunkter til kende, de steder hvor ens interesser nu engang ligger, vil demokrati et stykke hen ad vejen godt kunne opfattes som ”diktatorisk”. Det er jo de fleste der får ret, uanset hvad de siger og mener, og det må man så finde sig i, selvom det måske i ens egen verden er hovedrystende forkert.

Er demokrati en selvfølge? Af Klaus Qvist, ansvarshavende redaktør Nogen vil sikkert hurtigt sige ”Ja!” – og andre vil sige ”Nej!”, men hvem har ret? Den danske historie fortæller om mange besynderlige episoder, uskrevne love, forunderlige traditioner, som vi i vor moderne hverdag ofte har lidt svært ved at forholde os til, og den yngre generation – dem der er født senere end 1950 – har ofte svært ved at tro, at det har været anderledes i Danmark, end det de oplever i dag. Det helt store opgør med historiens overgreb og grusomheder fandt sted, da kong Frederik den 7. den 5. juni 1849 underskrev den første danske grundlov. Det var det første store skridt ind i den demokratiske verden, hvor borgerne kunne give deres mening til kende uden at komme i klammeri med øvrigheden. Hvorvidt kong Frederik den 7. var en fremsynet og moderne personlighed, der havde en klar vision om at fremtiden i Danmark ville forme sig efter et helt entydigt mønster, skal være usagt, men kendsgerningen er, at grundloven i det væsentlige kun er minimalt justeret, specielt i forhold til tronfølgeretten.

Moderne demokrati i praksis er næsten identisk med ”Danmark” Demokratiske processer fungerer næsten overalt, også selvom personerne, de omhandler, hverken har stemmeret eller myndighed. Hvis f.eks. børnehaven en dag skal på tur, kan spørgsmålet være, om turen skal gå til Zoologisk have eller ud i skoven, og flertallet afgør situationen! I den anden ende af demokrati-fænomenet finder vi f.eks. Folketingsvalg, Kommunevalg, Regionsvalg og lignende, hvor en efterfølgende stemmeoptælling sætter dagsordenen. De demokratiske processer kombineret med ytringsfriheden gør Danmark til noget helt specielt, og set i det store verdensbillede er vort lille land et supereksempel på menneskenes rettigheder og muligheder med personlighed frihed, personlig indflydelse og respekt for aftaler, love og regler.

Flere eksempler: www.degngrafisk.dk/Tryksager/Collager

2011

Kalender

Klik ind på www.degngrafisk.dk og

Brug de demokratiske muligheder konstruktivt. Giv din mening til kende!

Demokrati til fare for samfundet

Et skræmmende eksempel, som desværre ikke er et sjældent fænomen

De, som mener, at demokrati er en naturlig og selvfølgelig ting, bare fordi vi bor i Danmark, kan nemt få et alvorligt problem, hvis ikke de vil medvirke til at holde demokratiet og de demokratiske processer ved lige. De fleste har sikkert hørt visen ”Hvem bestemmer” af Niels Hausgaard.

De fleste kender begrebet ”Tordenskjolds soldater”, men hvis nu kun 3 af ”Soldaterne” møder frem, når noget vigtigt skal debatteres og besluttes? I denne situation er ”2” jo flertallet, og de 2 kan demokratisk beslutte noget, som kan være ganske alvorligt for helheden.

lav din egen fotokalender ∙ Familiekalender ∙ Vægkalender ∙ Plakatkalender

Mangler du en FIRMAKALENDER? Til bordet eller væggen Ring på 9672 7080

April 2010

Familiekalender

1 Torsdag 2 Fredag 3 Lørdag 4 Søndag 5 Mandag 6 Tirsdag 7 Onsdag 8 Torsdag 9 Fredag 10 Lørdag 11 Søndag 12 Mandag 13 Tirsdag 14 Onsdag 15 Torsdag 16 Fredag 17 Lørdag 18 Søndag 19 Mandag 20 Tirsdag 21 Onsdag 22 Torsdag 23 Fredag 24 Lørdag 25 Søndag 26 Mandag 27 Tirsdag 28 Onsdag 29 Torsdag 30 Fredag Bededag -

1 Lørdag 2 Søndag 3 Manda g 4 Tirsdag 5 Onsdag 6 Danmar Torsdag ks befriel 7 se Fredag 8 Lørdag 9 Søndag 10 Mors da Manda g g 11 Tirsdag 12 Onsdag 13 Torsdag 14 Kr. Himm Fredag elfar tsda 15 g Lørdag 16 Søndag 17 Manda g 18 Tirsdag 19 Onsdag 20 Torsdag 21 Fredag 22 Lørdag 23 Søndag 24 Pinsedag Manda g 25 2. pinsed Tirsdag ag 26 Onsdag 27 Torsdag 28 Fredag 29 lørdag 30 Søndag 31 Manda g

Maj 2

010

Skærtorsdag Langfredag Påskedag 2. Påskedag

2010 Husk hveder

14

18

15

19

16

20

17

21

22

Skårupvej 28 . Ravnkilde . 9610 Nørager T l f . 9 6 7 2 7 0 8 0 . w w w. d e g n g r a f i s k . d k


www.rebild.venstre.dk

32

Byrådsmedlemmer Anny Winther. Støvring. (58) Borgmester Mail: anwi@rebild.dk • Tlf. 9988 9900

Anders Norup. Støvring. (47) Mail: bhanno@rebild.dk • Tlf. 9837-3308

Udvalg: Økonomi, medlem af KL’s bestyrelse, formand for KL’s Social- og Sundhedsudvalg Kompetence: Udd. Hospitalsøkonoma, Merkonom i regnskabsvæsen, Statsaut. ejendomsmægler, Regnskabschef, Kommunalbestyrelsesaktiv siden 1990, Borgmester siden 1998. Privat: Gift, og mor til tre.

Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget. (formand) Kompetence: Udd. Folkeskolelærer, Skoleleder, Kommunalbestyrelsesaktiv siden 1998. Privat: Gift med Lilian – to voksne børn på 22 og 19 år. Stor interessere for sport, - er gerne tilskuer til AaB’s kampe.

Gert Fischer. Støvring. (61) Mail: gert@aamann-fischer.dk • Tlf. 4034 8477

Jan Brøndum. Øster Hornum. (33) Mail: jan@brondums.dk

Udvalg: Teknik- og Miljø Kompetence: Udd. Elinstallatør, Erhvervsdrivende, Kommunalbestyrelsesaktiv siden 1982, Formand RenoVest siden 2002. Privat: Bor sammen med Lisbeth, far til 3 børn og bedstefar til 6 børnebørn. Dyrker sport, jagt, fiskeri og er kronisk Natur-nørd og livsnyder.

Udvalg: Sundhedsudvalget. (Næstformand) Kompetence: Udd. Mekaniker, Erhvervsdrivende, Kommunalbestyrelsesaktiv siden 1. januar 2010 (nyvalgt). Privat: Gift med Anja, - og vi er forældre til 3 børn Sine på 6, Frederik på 4 og Kamilla på 3. Har kørt Motocross, men nøjes nu med lidt golf.

Leif Nielsen. Bradsted. (54) Mail: bleni@rebild.dk

Morten V. Nielsen. Ravnkilde. (39) Mail: post@mortenv.dk • Tlf. 9672 7022

Udvalg: Teknik- & Miljøudvalg Kompetence: Udd: Landmand, Afdelingsleder v. Hedegaard-Agro Bradsted, Kommunalbestyrelsesaktiv siden 2002. Privat: Gift med Inge, og far til 4, Elisa 26 år. Anja 24 år. Sandra 22 år. Nanna 18 år, Fritiden går med hobbylandbrug og sommerhus.

Udvalg: Økonomiudvalg Kompetence: Udd. Gartneritekniker, Erhvervsledelse, Afdelingsleder ved HEF EnergiTeknik A/S Støvring, Kommunalbestyrelsesaktiv siden 1. januar 2010 (nyvalgt). Privat: Gift med Lisette, og far til 4. Fritiden er fyldt med sport, kultur, politik og 1000 andre ting.

Ole Frederiksen. Skørping. (51) Mail: bolfr@rebild.dk • Tlf. 2161 5230

Birgitte Juel. Haverslev (36) Mail: marienholm@mail.dk • Tlf. 4037 9925

Udvalg: Økonomiudvalget Kompetence: Ekspeditionschef Privat: Bor i udkanten af Skørping by på en lille ejendom, som har været familiens siden 1928. Min kostbare fritid bruges på hus og have, familie og venner, samt den meget smukke natur jeg er omgivet af.

Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget Kompetence: Landmand Privat: Gift med Heine, og mor til 4, - William (12 år), Victoria (11 år), Phillip (8 år) og lille Isabella (på 1 år). Min fritid bruges mest på børnenes sport, men jeg spiller også selv lidt håndbold og fodbold.

Søren Konnerup. Skørping. (43) Mail: konrup@mail.dk • Tlf. 9839 2826

Formand i Venstre: Niels Juel Nielsen. Nørager. Mail: nj@juelopformering.dk Tlf. 9865 4050 • Mobil: 40 19 53 50

Udvalg: Kultur & Fritidsudvalg (Næstformand). Arbejdsmarkedsudvalg. Kompetence: Udd i pengeinstitutsektoren, Underviser på Rebild Efterskole, Fagkonsulent i Jyske Bank, Kommunalbestyrelsesaktiv siden 2006. Privat: Gift med Charlotte og far til 3. Fritidsinteresser: alt hvad der rører sig i og omkring idræt.

Formand Niels Juel Nielsen Nørager nj@juelopformering.dk tlf: 9865 4050 / 4019 5350 LOF Rebild Bodil Lundgren Suldrup. ib@lundgrens.dk tlf: 98 37 80 98 Næsteformand & FU-medlem + sekretær Niels Peter Nørøxe Støvring niels@noroxe.dk tlf: 9837 3694 / 9858 1113

Kasserer Jørgen K. Bæk Fræer jkb@post5.tle.dk tlf: 9839 6079 / 4050 5041

Menig Birgitte Juel Nørager marienholm@mail.dk tlf: 4037 9925

FU-medlem Hans Nissen-Petersen Skørping

Menig Jens Peter Jensen Nørager

nissen_petersen@hotmail.com

jenspeterjensen@dlgtele.dk

tlf: 9839 1590 / 2123 0907

tlf: 9865 1076

Menig John Lomholdt Aarestrup Regionsbestyrelsen hannelomholdt@hotmail.com

Menig Kaj Møller Kristensen Nørager kajmk@mail.dk tlf: 9865 6137 / 2295 2037

tlf: 9837 5021 / 2023 6821

FU-medlem Gert Sørensen Byrsted gs@gs-byrsted.dk tlf: 9838 7240

Menig Peter Riise Bælum apriise@dlgmail.dk tlf: 9833 7469

tlf: 9838 5020 / 2031 5020

Menig Allan Lund Sørensen Bradsted allan@lundsoe.dk tlf: 9838 7322 / 4026 1333

Menig Else Marie Kvist Øster Hornum fam.kvist@email.dk tlf: 9838 5136

Gruppeformand Anders Norup Støvring bhanno@rebild.dk tlf: 9837 3308 / 2329 6245

Menig Thomas Simoni Thomsen Øster Hornum langagergaard@mail.tele.dk

degngrafisk.dk

Udvalg: Formand for Venstre i Rebild Formand for Venstre vælgerforeningen i Nørager Hovedbestyrelsesmedlem

Redaktør Klaus Qvist Blenstrup setfravenstre@provita.as tlf: 9814 1700

Rebild set fra Venstre - November 2010  
Rebild set fra Venstre - November 2010  

Rebild set fra Venstre - November 2010

Advertisement