Page 1


Læringslokomotivet – intensivt læringsforløb i Rebild Ungdomsskole Læringslokomotivet er et intensivt læringsforløb, som afvikles lokalt i et forpligtende fællesskab mellem ungdomsskolen og folkeskoler i kommunen. Det er en del af et nationalt udrulningsprojekt, som gennemføres i samarbejde mellem kommunale ungdomsskoler, Ungdomsskoleforeningen og Egmont Fonden. Vi arbejder ud fra ungdomsskolens formålsparagraf: Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at uddybe deres kundskaber, give dem forståelse og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund. I projektperioden 2017-2019 vil mere end 20 ungdomsskoler tage part, og i alt vil 600 elever på landsplan deltage i intensive læringsforløb i regi af Læringslokomotivet. Formål Vores formål er at styrke elevernes faglige niveau inden for dansk og matematik samt styrke elevernes personlige og sociale kompetencer. Målsætningen er, at elever, der har deltaget i forløbet, opnår karakteren 02 eller højere i dansk og matematik ved deres 9. klasses prøve og bliver vurderet uddannelsesparate, så de har mulighed for at blive optaget på en ungdomsuddannelse. Målgruppe: • Elever der er kognitivt inden for normalområdet og går i 7. eller 8. klasse • Elever der er markant forsinkede i deres faglige standpunkt i dansk og matematik • Elever der har mistet troen på at se sig selv i et uddannelsesperspektiv, men som udviser en vilje til at forandre dette • Elever der har forudsætninger for at deltage i campforløbet og de tilhørende aktiviteter samt være en del af et forpligtende fællesskab.


Tilrettelæggelse I Rebild Ungdomsskole afvikles det intensive læringsforløb i september som et campforløb 4 uger med overnatning. Læringslokomotivet afvikles på Rebild Vandrehjem. Miljøskiftet er en vigtig del af læringsforløbet. Campforløbet består af intensiv undervisning i dansk og matematik, samt udvikling af personlige og sociale kompetencer. Campforløbet er et intensivt forløb, så der vil være undervisning og aktiviteter hver dag fra morgen til aften, hvilket giver mulighed for fordybelse og koncentration. Det indebærer også, at eleverne ikke kan deltage i deres normale fritidsaktiviteter i løbet af ugen. Visitationsproces: • Elever, der tilhører målgruppen, visiteres til forløbet af folkeskolen. • Klasselærer og elev udfylder et ansøgningsskema i fællesskab. • Deadline for ansøgning mandag d. 24 april 2017. • Ungdomsskolen er tovholder i et lokalt visitationsudvalg, der udvælger 20 elever blandt ansøgerne, som vurderes at kunne profitere af tilbuddet. Efterforløb Elever som deltager på det intensive læringsforløb vil fortsat være koblet til deres folkeskoleklasse via en makkerordning og med en kontaktlærer. Makkerordningen skal sikre, at eleven undervejs har kontakt med kammerater i klassen. Kontaktlæreren har efterfølgende samtaler med eleven, der skal medvirke til, at effekten af det intensive læringsforløb fastholdes gennem resten af skoleforløbet. Yderligere information om projektet Læringslokomotivet er et selvstændigt projekt som er faciliteret af Ungdomsskoleforeningen, og som er etableret med støtte fra Egmont Fonden, der arbejder for et godt liv for børn og unge. For yderligere information se www.ungdomsskoleforeningen.dk eller kontakt Tovholder Lise Kjærgaard på mail: ilbok@rebild.dk eller telefonnr. 41776127


Vi har fokus på mange måder at lære på Undervisningen afspejler, at alle lærer på forskellige måder, hvorfor eleverne tilbydes forskellige læringskanaler, så de selv kan blive bevidste om og fortrolige med deres mest effektive læringsstrategier.

Vi vægter udvikling af personlige og sociale kompetencer Arbejdet med personlige og sociale kompetencer har en afgørende betydning for elevernes trivsel, selvtillid og faglige udvikling. Gennem arbejdet med sociale og personlige kompetencer skal eleverne opnå tiltro til, at de, med den rette støtte og vejledning, kan udvikle sig fagligt, personligt og socialt.

Vi skaber gode fysiske og mentale læringsmiljøer Positive forventninger, motivation og støtte er centralt i læringslokomotivet, da trivsel er en væsentlig forudsætning for faglig succes.

Læringslokomotivet i rebild ungdomsskole  

Læs mere om, hvordan vi gør Læringslokomotivet i Rebild Kommune!

Læringslokomotivet i rebild ungdomsskole  

Læs mere om, hvordan vi gør Læringslokomotivet i Rebild Kommune!

Advertisement