Page 1

SPORT & ADVEN ADVENTURE TURE NÆRHED PERSONLIG UDVIKLING FAGLIGHED

Rebild Efterskole

sport & adventure


SPORT OG ADVENTURE Det vil vi! På Rebild Efterskole vægter vi sport og adventure. Vi giver dig mulighed for at vælge mellem de traditionelle sportsdiscipliner og nyere sportsgrene. Adventure betyder for os, at du får mulighed for at opleve udfordrende aktiviteter. Sammen med dine efterskolekammerater kommer du på grænseoverskridende oplevelser, der giver dig mulighed for at lære helt nye sider af dig selv at kende.

Det forventer vi af dig! Du skal være vild med at få sved på panden og interesseret i at udforske nyt. Du behøver ikke at være ekspert i nogen sportsgren. Vi kræver bare, at du er glad for at være aktiv sammen med andre, og at din indstilling til faget er seriøs.

SPORT

ADVENTURE

KREATIVITET

• • • • • • • • •

• • • • • • • • •

• • • • •

Dance/performancelinje Adventurelinje Fodboldlinje Mountainbikelinje Badmintonlinje Morgenløb Grundtræning Almindelig idræt Idrætsvalgfag

Adventure/skitur Mountainbike Træklatring Egen klatrevæg Rapelling Adventureraces Dykning (Padi kursus) Overnatninger i det fri Kano og kajak (Der vil være brugerbetaling på enkelte områder)

Musical Musik Kor Billedkunst Medieværksted


FAGLIGHED - ET FÆLLES ANSVAR Det vil vi! • Vi vil give dig en relevant og kvalificeret undervisning, der udfordrer den enkelte elev og derfor også dig! • Vi vil hjælpe med lektierne, i det omfang du har brug for. • Vi vil og skal leve op til folkeskolens undervisningsmål og følger derfor de fælles mål, der er opstillet af Undervisningsministeriet. Ved afslutningen af skoleåret kan du også gå til afgangsprøve (FSA) eller 10. klasseprøve.

Det forventer vi af dig! • Du skal være interesseret i at få forøget din viden og have en positiv indgangsvinkel til at lære noget. Vi forventer altså: • At du kan gå almindeligt i skole - altså følge skolegangen. • At du vil og kan lave lektier. • At du tager et aktivt medansvar for din indlæring.

DIN FREMTID! Du og dig! • Et år på efterskole forpligter dig, ikke mindst over for dig selv. Du skal være parat til at ville udvikle dig på alle livets områder. • Din personlige udvikling er i centrum. Gennem vores kontaktlærersystem og gennem de voksne, som ikke blot underviser dig, men også spiser, synger, fjoller og er alvorlige sammen med dig, får du mulighed for at afprøve dine holdninger til tilværelsen. I det store fællesskab med kammeraterne må du hele tiden tage stilling til ’’hvad’’ og ’’hvorfor’’ - det udvikler og skaber holdninger.

Dig og os! • Vi har en uddannelsesvejleder, som vejleder dig og holder samtaler med dig efter behov. Uddannelsesvejledningen kan foregå gruppevis, klassevis eller enkeltvis. • 9. klasse er i brobygning/erhvervspraktik en uge i løbet af året. • 10. klasse deltager i obligatorisk brobygning, en uge på en ungdomsuddannelse. • I forbindelse med brobygning laver 10. klasse OSO - Obligatorisk selvvalgt opgave. • Vi er her altså og er parate til at snakke med DIG om DINE planer med dig selv og din fremtid.

Rebild Efterskole

sport & adventure


NÆRHED - FORDI DU ER DEN DU ER Sådan er vi!

Rebild Efterskole

sport & adventure

Nærhed vil sige at være opmærksomt til stede i nuet. Sådan er et efterskoleophold! • Vi er en lille skole - omkring 70 elever - så vi kender hinanden, og det giver tryghed og en god grobund for såvel faglig som social udvikling. Stemningen er intim, så det er svært at drukne i mængden. Hurtigt lærer du alle de andre at kende. • Vi vil selvfølgelig altid være i nærheden - der er altid voksne på skolen - og vi skaber nogle rammer, hvor nærhed og nærvær er i centrum. • Frihed under ansvar er vores naturlige udgangspunkt. Vi forventer, at du kan eller vil lære at tage ansvar for dig selv, for andre, for skolens fysiske rammer og for den natur og det miljø, der omgiver os.

Sådan gør vi! Himmerlandsvej 83 Rebild 9520 Skørping 98 39 17 88 www.rebildefterskole.dk kontor@rebildefterskole.dk

• Du bliver placeret i en kontaktgruppe med ca. 10 andre kammerater, og du ’’får’’ din egen kontaktlærer. Kontaktlæreren er den, der hjælper og støtter dig, så du får mest ud af dit efterskoleophold, men også den der fastholder dig i din omgang med skolens regler og med dine kammerater. • Du bor på værelse med en eller to andre, fordelt i pige- og drengehuse. • Igennem nærhed skaber vi tillid, livsglæde, humor og kreativitet. • Vi har dog enkelte og ufravigelige regler, som du skal overholde for at være elev. • Ingen alkohol, stoffer eller rusmidler - heller ikke på vej til og fra skolen. • Rebild Efterskole er røgfri, derfor ingen rygning - heller ikke på vej til og fra skolen. • Drenge og piger må besøge hinanden fra 8.00 til 22.00.

DET KRISTNE LIVSSYN Følg os på SBO Grafisk, Støvring · 99 86 23 00

www.facebook.com/ rebildefterskole

Rebild Efterskole blev grundlagt af en kreds af kirkeligt aktive mennesker for godt 30 år siden. De fleste af grundlæggerne var medlemmer af nordjyske baptistmenigheder, og Rebild Efterskole er derfor vokset ud af det syn på liv og kristendom, der bl.a. giver sig udtryk i en åbenhed over for verden og livet, en overbevisning om, at den kristne tro er relevant for hele tilværelsen og har noget at tilbyde alle som livsgrundlag, samt en klar opfattelse af, at tro kun kan trives i frihed, og derfor er det enktelte menneskes eget valg. På almindelige skoledage er der obligatorisk morgensang. Denne finder sted efter de første timer. Vi synger nye og gamle salmer og sange, og taler om livsværdier, som for eksempel liv/død, fællesskab, etik, godt/ondt og meget mere.

Rebild efterskole brochure marts 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you