Ringen nr 2 2021

Page 1

nR 2 2021

1 Premiär för nya MR-appen 1 Dreamteam i Mälardalen 1 Medlemmen som räknar på allt Anders Hellqvist upptäckte MR redan som ungdom

ÅKAREN SOM HAR RÖRELSEN I BLODET


• • • • •

Prisvärd Servicevänlig Hög driftsäkerhet God totalekonomi Kontakta någon av våra säljare för mer info och provkörning

MARKNADENS MEST EFFEKTIVA OCH SKONSAMMA GALLRINGSSKÖRDARE – SAMPO ROSENLEW HR46X BRA BEGAGNAT: Sampo HR46X ...........................2018 Sampo HR46X ...........................2018 Sampo HR46 .............................2018 Komatsu 845 ............................2015 Valmet 860.4....S..Å..L..D..!.................2010 Keto 51 LD .......S..Å..L..D..!.................2002

SKONSAMMA MASKINER FÖR BESTÅNDSGÅENDE GALLRING

FÖREGÅNGARNA Vi på Sampo-teamet ser tlll att jobbet blir gjort. Mikael Ingemarsson Tel. 070-348 05 02 mikael.ingemarsson@sampo-rosenlew.fi

Micke Bohm Tel. 070-570 56 95 micke.bohm@sampo-rosenlew.fi

Återförsäljare Dalsland-Värmland: Myrvolds Maskin AB Daniel Myrvold Tel. 070-670 55 54

1997

24

2021

Youtube


Decentraliseringen gör oss mindre sårbara

D

et har redan gått ett år sedan jag tillträdde som ordförande. Det har varit ett år där vi decentraliserat organisa­ tionen. Vi har nu viktiga funktioner ute i ringarna. Vi vill ha kompetensen utspridd i ringarna för att kunna skapa kluster med olika funktioner specifika kompetens­ områden. Finns det flera personer med samma kompetens och funktion kan vi lättare klara arbetstoppar och frånvaro­ perioder. Vi blir därmed mindre sårbara.

och det kommer grönska igen. Vår verksamhet går från att röja snö och sopa sand till att klippa gräs. Vi måste nu möta miljöutmaningar samt utmaningen att finna medarbetare, i våra medlemsföretag, med rätt kompetens. Under våren arbetar vi intensivt med att kompetenshöjande insatser till medarbeta­ re i medlemsföretagen. Detta för att säkra sommarens behov av utförare. NU LÄMNAR VINTERN LANDET

på miljön är en viktig del i vårt företag. Miljön är och förblir både vårt levebröd och utmaning. Vi möter denna utmaning på många sätt. Ett sätt är att vi inte har maskiner som är äldre än åtta år. I många entreprenader används nu enbart eldrivna trimrar och så vidare. Jag ser med tillförsikt framåt mot det kommande årets arbete i styrelsen. Det kommer bli ett minst lika utmanade, roligt och intressant år!

ATT ARBETA MED ETT FOKUS DENNA PROCESS,

att gå från en organisa­ tion styrd från ett centralt kontor, till denna platta decentraliserade ledningsstruktur påskyndades av pandemin. Vi insåg att viktiga funktioner inte behöver låsas till ett kontor utan kan samverka genom olika IT-lösningar. Det har varit ett roligt, intres­ sant och jobbigt år som utmanat mig på många plan. Men om någon undrar så har jag inte ångrat att jag tog uppdraget.

KRISTIN YDERFORS Ordförande MR Sverige 070-282 67 23, kristinyderfors81@gmail.com

RINGEN produceras av Schultzberg-Axelsson Media på uppdrag av MR Sverige. Tidningen distribueras av Postnord till medlemmarna i landets 15 maskinringar fyra gånger per år. ANSVARIG UTGIVARE Kristin Yderfors, kristinyderfors81@gmail.com REDAKTÖR Olof Axelsson, olof@sa-media.se, 070-648 06 26 ANNONSANSVARIG/SÄLJARE Åke Schultzberg, ake@sa-media.se, 070-256 29 97 ADRESS Schultzberg- Axelsson Media AB, Sjögatan 23, 852 34 Sundsvall | www.ringen.nu LAYOUT OCH ANNONSPRODUKTION Rebetsky kommunikation och design AB, www.rebetsky.se KORREKTUR Anders Hammarberg Anders Hellqvist, MR Örebro.

TRYCK Ågrenshuset | UPPLAGA 5 500

Foto: privat

UTGIVNINGSPLAN 2021 Nr.1: 11 mars | Nr.2: 6 maj | Nr.3: 30 september | Nr.4: 18 november

2 | 2021

3


Uppdaterat intranät och ny app för medlemmarna I början av maj lanseras MR:s nya intranät med tillhörande mobilapp. Där kan medlemmarna bland

Så här ser den nya hemsidan och appen ut.

annat enkelt följa sina betalningar. MR får också en ny extern hemsida.

N

u är det snart premiär för MR:s nya intranät. Det är mer lättillgängligt och behörighetsstyrt än det gamla, som bara användes av MR-anställda. – Det gör att vi nu släpper in våra med­ lemmar, säger Annika Rydgren, admin­ istrativ chef för MR Sverige. Till intranätet kopplas en app för mobil­ telefonen. Där kan medlemmarna se sina kommande betalningar direkt från MR:s

ekonomisystem. – I appen finns också länkar till andra program som man lätt kan navigera vidare till. Medlemmarna kan till exempel redig­ era och lägga till sina resurser och maskiner själva. Via appen kan MR:s anställda enkelt skicka pushnyheter till medlemmarna. – Varje ring har också tillgång till sina med­lemmars kontaktuppgifter, säger

Annika Rydgren. I samband med släppet av det nya intra­ nätet lanseras också MR:s nya externa hem­ sida. – Den är modern och inriktad mot kund­ er för att sälja våra tjänster, säger Annika Rydgren.

Text: Olof Axelsson

EN STARK PARTNER MED STARKA VARUMÄRKEN Staffare AB är en av Sveriges största återförsäljare av nya och begagnade entreprenad- och lantbruksmaskiner. Hos oss hittar du några av de största varumärkerna inom sina segment till riktigt bra finansieringsvillkor. Under snart 40 år i branschen har Staffare AB varit en stark partner till framgångsrika entreprenörer och lantbrukare runt om i Sverige. Med vårt stora utbud av både nya och begagnade maskiner samt snabb och professionell service på våra sex fullserviceanläggningar, ser vi till att du är redo för alla typer av jobb – oavsett vilken bransch du verkar i. Välkommen till Staffare – din starka partner!

VERKSTAD | RESERVDELAR | FÖRSÄLJNING

LULEÅ 0920-700 80

4

SKELLEFTEÅ 0910-140 80

TIMRÅ 060-52 78 70

HUDIKSVALL 0650-948 55

BOLLNÄS 0278-355 05

UPPSALA 018-10 21 30

VÄSTERÅS 021-498 90 10

STOCKHOLM 08-89 01 06


Certifieringar öppnar för nya affärer Allt fler ringar väljer att certifiera sig enligt ISO 9001 och 14001. – Det öppnar för att delta i upphandl­ ingar, säger Kristina Eriksson, MR Sveriges samordnare.

Kristina Eriksson, MR Sveriges samordnare.

Allt fler kunder kräver att leverantörerna ska vara certifierade enligt kvalitetsledningssystemet ISO 9001 och miljöledningssystemet 14001. – Certifieringen är en kvalitetsstämpel för vårt interna kvalitets- och miljöarbete, i relationen till våra kunder och i leverans av produkter och tjänster, säger Kristina Eriksson. Hon är verksamhetsledare för MR Gävle Dala men också samordnare för hela MR:s certifieringsarbete. MR Sverige har varit ISO-certifierat sedan 2016. Eftersom intresset från de lokala ringarna var starkt skapades snart

ett projekt där MR Sverige tillhandahåller ett certifieringsparaply. De lokala ringar som ingår i certifieringen är MR Västmanland, MR Sörmland, MR Sjuhärad, MR Öst, MR Gävle Dala, MR Norrland, MR Småland. MR Örebro, MR Gotland och MR Z. – MR Mälardalen kommer att certifiera sig under året, säger Kristina Eriksson, som sköter kontakten med de lokala ringarna, och tillägger: – Alla är medvetna om den kvalitetsstämpel som certifieringen innebär och att den öppnar upp för att delta i annars stängda upphandlingar. MR Sverige ett integrerat verksamhetssystem där kraven från ISO 9001, ISO 14001 och skogscertifieringen PEFC finns samlade (läs mer om PEFC nedan). Text: Olof Axelsson

PEFC ger oss tillträde till skogen I PEFC-certifierad skog får endast certifierade entreprenörer anlitas. Hittills är tre av MR:s ringar certifierade. Mer än 15,8 miljoner hektar svensk skogsmark är PEFC-certifierad. Det betyder att endast entreprenörer som har certifi­ eringen släpps in. – För att MR:s medlemmar inte ska bli utestängda från denna marknad ser vi

det som mycket viktigt att kunna erbjuda PEFC-certifiering för entreprenörer, säger Kristina Eriksson, samordnare för MR:s certifieringsarbete. 2013 övertog Sveriges Maskinringar PEFC-certifieringen från MR Småland som då varit certifierade sedan 2013. Precis som med ISO 14001 och ISO 9001 står MR Sverige som ägare av certifikatet och är huvudansvarig.

– De lokala maskinringarna äger rätt att agera ombud inom paraplyorganisationen och medlemmarna är PEFC-entrepren­ örer, säger Kristina Eriksson. Hittills är MR Småland, MR Öst och MR Gävle Dala certifierade med sammanlagt 21 entreprenörer

Text: Olof Axelsson 2 | 2021

5


Bygger dreamteam i Mälardalen MR Mälardalen satsar på en ny projektledare i landskapsarkitekten Lovisa Fogelfors. Hon tillför organisationen smarta lösningar och en stor dos ”jävlar anamma”.

L

ovisa Fogelfors halkade inpå skötsel och anläggning efter ett sommar­ jobb på Svensk Markservice som snart blev till en produktionschefsposition på företag­et. Här jobbade hon också rygg mot rygg med MR Mälardalens verksamhets­ ledare Linda Jansson. ‒ Vi kompletterar varandra, både kun­ skapsmässigt och personlighetsmässigt. Linda är effektiv och vass på att räkna till sig nya anbud. Jag är duktig på att strukturera upp och hålla ordning i de projekt vi får in, säger Lovisa Fogelfors. 6

en enskild konsultationsfirma. I vår börjar hon jobba halvtid som projektledare på MR Mälar­ dalen. ‒ Det här liknar mitt förra jobb, men nu får jag fokusera mer på det jag verkligen brinner för, kunderna och projekten, säger Lovisa. I dialogen med kunderna vrider och vänder hon gärna på sig tills alla är nöjda. I ett tidigare projekt för Akademiska Hus på Ultuna drog hon exempelvis ned kostnaden för beställaren, ökade den egna marginalen och påvisade lokalt hållbarhetstänk. I HÖSTAS STARTADE LOVISA

‒ I stället för att köpa in täckbark som är dyrt att ha under buskarna, började vi flisa själva på plats. i MR Mälardalen börjar hon med ett markskötselavtal för Region Uppsala som är värt upp till sex miljoner kronor. Cirka tio medlemsföretag är involverade och Lovisa är väl förtrogen med projektet sedan tidigare. ‒ Jag var lagbas där på mitt tidigare jobb så jag kan det här avtalet utan och innan. I dagarna projekterar hon även för Forti­ fikationsverket. En parkering, några kullar, SOM PROJEKTLEDARE


Snabba frågor

Lovisa Fogelfors står i Green innovation park på SLU campus Ultuna. En park hon designat och projekterat tillsammans med kund. Som projektledare på Svensk Markservice anlade hon sedan parken tillsammans med NCC asfalt 2016-2017 och skötte därefter ytan.

en slänt och två innergårdar. I arbetet har hon en förkärlek för smarta lösningar och datorprogram som jobbar för henne. ‒ Jag vet inte hur många olika mallar jag har gjort för att kunna effektivisera arbetet. Ska jag till exempel anlägga en plantering så behöver jag bara skriva in arealen för att få fram de siffror jag behöver. Sen kan rest­ erande tid gå till roliga saker. DOPAMINKICKAR

FRÅN

NYA

PROJEKT

med glada medarbetare och kunder driver henne. Det tuffaste med det nya arbetet blir att stanna tidtagaruret på 50 procent, då jobbet också är en hobby. ‒ Jag går alltid ”all in” eller inte alls. Och får bromsa för att inte uppslukas. Men efter­ som jag har kommit på min svaghet kan jag ju jobba på det. När arbetsdagen är över hägrar ofta barndomsgården hemma hos föräldrarna i

Vi kompletterar varandra, både kunskaps­ mässigt och person­lig­ hets­mässigt. Linda är effektiv och vass på att räkna till sig nya anbud. Jag är duktig på att strukturera upp och hålla ordning i de projekt vi får in.

Knivsta. Själv bor hon i lägenhet men trivs bäst bland korna, hönsen och Linderöds­ svinen. Här samlas gärna syskonskaran och lever lantliv tillsammans. ‒ Lillebror sköter djuren och skogen med sin familj och lillasyster sköter hönsen. Pappa skriver böcker och hittar på träd­ gårdsprojekt som jag underhåller. Sedan lagar mamma mat åt alla, säger Lovisa. När mörkret till slut faller är det i van­ liga fall inte säkert att Lovisa sover. Då tänds ljusen i tusental och hon tar med sig verksamhetsledaren Linda Jansson och gör dansgolvet till sitt. ‒ Vi gillar att gå på rave tillsammans och har sagt att vi ska försöka få till sådana personalfester. Men vi får inte riktigt någon med oss, säger Lovisa och skrattar.

Text: Daniel Arnfjell

Namn: Lovisa Fogelfors. Maskinring: MR Mälardalen. Företag: Enskild firma. Tufft i Coronatider men jag kämpar på. Pris: Green Flag Award. Familj: Sambo och katten Bamse (en orangerandig fjantkatt). Bor: Lägenhet i Ulleråker, Uppsala. Ett fint parkområde nära det gamla mentalsjukhuset. Lyssnar på: Jätteolika. Men rave så klart. Tror på utomjordingar: Universum är så stort så det finns säkert liv. Men jag tror inte de ser ut som ET, snarare som en bakterie.

Linda Jansson , verksamhetsledare i MR Mälardalen Vilka är dina förhoppningar med samarbetet? - Att vi tillsammans ska kunna fortsätta utveckla MR Mälardalen så det knakar inom alla våra grenar, fram­ förallt den gröna sidan. Detta utan att tappa möjligheten till kundvård, hålla det vi lovar och leverera kvalité. Jag kan också få en drägligare tillvaro med bättre fokus nu när jag får avlastning. Mina förväntningar är en projektledare med samma engagemang, glöd och glädje till arbetet som jag har. Jag tror våra medlemmar kommer känna av att vi är på gång och finns där med kompetens och mer jobb! 2 | 2021

7


Investering på gång? Vi kan din bransch, vi kan maskinfinansiering.

Kontakta oss så hjälper vi dig: Östra och norra Sverige

Västra Sverige

Södra Sverige

Robert Erdös 08-635 38 14 robert.erdos@wasakredit.se

Mats Cederfalk 031-771 98 93 mats.cederfalk@wasakredit.se

Per Nilsson 040-664 28 88 per.nilsson@wasakredit.se

Stig Hageman 08-635 36 35 stig.hageman@wasakredit.se

Johan Ågren 031-771 98 98 johan.agren@wasakredit.se

Mikael Stenson 040-664 28 84 mikael.stenson@wasakredit.se

Karin Halsius Bratt 08-635 36 79 karin.halsiusbratt@wasakredit.se Joakim Wingemark 08-635 36 33 joakim.wingemark@wasakredit.se Daniel Önefäldt 08-635 36 94 daniel.onefaldt@wasakredit.se

wasakredit.se


Företagaren som växer med MR Örebro

Andreas Hellqvist varvar växtodlingsjobb med åkeri.

Anders Hellqvist har varit engagerad i MR Örebro sedan ungdomsåren. Han hjälper till att skapa en stark ring med arbetsuppgifter som får andra kommuner att höra av sig.

E

fter några år som elektriker blev längtan till familjegården för stor. Här svajar spannmålet och vallen i vinden på en yta av 750 hektar inklusive arrende. På Mårsta gård, två mil söder om Örebro, är Anders Hellqvist hemma. ‒ Det här livet är inpräntat i mig sedan barnsben. Jag har alltid gillat att köra mask­

iner och följa årstiderna. När man är upp­ vuxen i företagarfamilj blir företagandet självklart, säger Anders Hellqvist. Vid sidan av heltidsjobbet med växt­ odlingen driver Anders företag sedan 2015. Sedan ett år har han ett åkeri där han kör mycket för MR Örebro. Främst fraktar han järnvägsmaterial men grus, schakt och flytt

av maskiner är också vanliga arbetsupp­ gifter. ‒ Jag är inte den som sitter och väntar på att andra ska ta tag i saker, säger han. dels lära sig före­ tagandet från grunden och dels bygga kapit­ al så han kan ta över familjegården senare, SOM EGEN FÅR HAN

2 | 2021

9


Snabba frågor Namn: Anders Hellqvist. Maskinring: MR Örebro. Företag: Enskild firma. Bor: Mårsta gård. Familj: Sambo och två små barn. Fritid: Lever familjeliv. Motto i livet: Har inte funderat på det. Maskiner: Lastbil. Sen har pappa en traktorgrävare, en lastmaskin och fem traktorer på gården.

Jag är inte den som sitter och väntar på att andra ska ta tag i saker. och göra allt i precis rätt tid brukar ge en bra skörd. Just kombinationen växtodling och åkeri passar Anders perfekt och han vill förvalta det familjen har i framtiden. ‒ Jag är inte ute efter 700 lastbilar, haha. Men jag kan tänka mig att öka i omfattning. sitter Anders i valberedningen för MR Örebro. Han är klart stolt över organisationen där många kund­er närmast kräver MR, särskilt vid snöröjning. Dock ser han gärna att den lokala ringen breddar sig. ‒ Vi är beroende av snö och många med­ lemmar har redan fullt upp. Vi behöver fler aktiva medlemmar och det är svårt. Men jag vet att verksamhetsledarna jobbar med det. VID SIDAN AV ARBETET

Anders Hellqvists arbete är mångsidigt. Här byts en spridare i en cirka 15 meter hög spanmålssilo.

kanske tillsammans med sin bror. Förra sommaren köpte han också den lastbil där han redan njutit av åtskilliga deckarböcker i cd-spelaren. ‒ Hade du frågat mig för tio år sedan så hade jag aldrig sagt att jag skulle köpa lastbil. Men jag tänker aldrig vara rädd för förändring. engagerade han sig i MR:s ungdomssektion. Som enda ring i Sverige reste de söderut och träffade maskinringare från Tyskland och Österrike. ‒ Det är mycket större ringar där, vil­ ket behövdes för att komma igång efter krigsåren. I Tyskland fungerar ringarna mer som bemanningsföretag, säger han. REDAN SOM YNGLING

10

med MR Örebro har burit ovanlig frukt i ett samarbete med kommunen där Anders byt­er fosforfilter hos privatkunder. I van­ liga fall tar kommunen bara emot avfallet. Nu erbjuds i stället tjänsten vartannat år till kunder med enskilda avlopp. ‒ Jag och en annan kille jobbar med det en vecka på våren och hösten. Det har fung­ erat bra och Örebro kommun har till och med blivit uppringda av andra kommuner som varit intresserade av konceptet. ANDERS LÅNGVARIGA SAMARBETE

med full fart in på småtimmarna. Familjen sköt­ er också 200 hektar åt andra bönder och i morgon kommer regnet. Att jobba hårt DENNA DAG GÅR GÖDSELSPRIDAREN

SOM SMÅFÖRETAGARE är Anders nöjd med

styrkan som ges medlemmar vid region­ala upphandlingar. Han skulle dock vilja ta det ett steg till, till nationella avtal. ‒ Många kunder vill ha rikstäckande av­ tal. Där skulle MR Sverige kunna utnyttja sin potential, säger Anders Hellqvist. Text: Daniel Arnfjell


Vi har nästan 500 maskiner i vårt lager av

BEGAGNADE MASKINER Gå in på vår hemsida

www.norrmaskiner.se Luleå • Skellefteå • Umeå Ersnäs, Luleå • 0920-311 00 Orrliden, Skellefteå • 0910-58 91 00 Ersboda, Umeå • 090-18 93 15

FTG skogsvagnar ger bästa totalekonomin!

Proffsen Proffsen planerar planerar långsiktigt långsiktigt och och använder använder Proffsen Proffsen planerar planerar långsiktigt långsiktigt och och använder använder rejäla redskap från Redskaparna! rejäla redskap från Redskaparna! rejäla rejäla redskap redskap från från Redskaparna! Redskaparna!

Sandspridarskopa SS Avjämningsbalk Breddningsvinge Sandspridarskopa Blandarskopa för cement, Hydraulisk återfyllnadsmed SS eller Sandspridarskopa SSlit Avjämningsbalk Breddningsvinge Sandspridarskopa Blandarskopa för cement, Hydraulisk återfyllnadsmed SS eller 2,1,Hydraulisk mek, fråterfyllnads1.000-3.900 Frontmonterad vinge för 2,1, hydr, fr 400-3.900 lit betong, matjord och gödsel utan rulle för hjullastare och Sandspridarskopa Sandspridarskopa SS SS Breddningsvinge Breddningsvinge Sandspridarskopa Sandspridarskopa SS SS Blandarskopa Blandarskopa för cement, för cement, skopa för kabeldiken Hydraulisk återfyllnadsAvjämningsbalk Avjämningsbalk med med eller eller 2,1, mek, fr 1.000-3.900 lit Frontmonterad vinge för skopa för kabeldiken 2,1, hydr, fr 400-3.900 lit betong, matjord och gödsel utan rulle för hjullastare och vallskärning o snödikning 2,1, skopa 2,1, mek, mek, frkabeldiken 1.000-3.900 frkabeldiken 1.000-3.900 lit utan litgrävmaskiner Frontmonterad Frontmonterad vinge vinge förgödsel förskopa 2,1, 2,1, hydr, hydr, fr 400-3.900 fr 400-3.900 lit och lit betong, betong, matjord matjord och gödsel och utan rulle rulle för hjullastare för hjullastare och för för vallskärning o snödikning grävmaskiner vallskärning vallskärning o snödikning o snödikning grävmaskiner grävmaskiner

Pallgafflar för större o Flisrakor finns med rakt Planeringsskopor Pallgafflar förstörre större Flisrakor finns med rakt Planeringsskopor Pallgafflar Pallgafflar för för större oo oFlisrakor Flisrakor med med rakt rakt Planeringsskopor Planeringsskopor Med lång botten o låg rygg mindre maskiner, eller välvtfinns bladfinns o med

Med lång botten oolåg eller välvt blad o med Med lång botten botten o låg rygg låg rygg rygg eller eller välvt välvt blad blad opåmed o med Med för finalång planeringsjobb olika längder bommen planeringsjobb olika längder bommen förför fina förfina fina planeringsjobb planeringsjobb olika olika längder längder påpå bommen på bommen

mindre maskiner, mindre mindre maskiner, maskiner, fr 1,6-25 ton 1,6-25 ton ton fr 1,6-25 fr 1,6-25 ton

Stödkantläggare 1,5 och 3 Flisskopor 3-16 Gripskopa t ex ris 3 3 m3 Gripskopa Återfyllnadsskopor, Flisskopor Flisskopor frfr fr 3-16 mm Gripskopa förför tför ex tris ex oriso oVikplogar Vikplogar 3,1 m3, självlastande, med Återfyllnadsskopor, Flisskopor fr3-16 3-16 Gripskopa för t ex ris oÅterfyllnadsskopor, Vikplogar 3 3 Flisskopor fr3-16 3-16 m3m rivningsvirke kamera och 3m Flisskopor Flisskopor fr fr 3-16 m rivningsvirke rivningsvirke Från 2,4koniska -hydraulisk 4,0m m vibrator raka och Flisskopor fr 3-16 m rivningsvirke Från 2,4 -koniska 4,0 raka och

R R

Redskaparna Redskaparna Redskaparna Redskaparna

Sockenvägen 31, 826 Sockenvägen Sockenvägen 31, 31, 826 826 6161 Söderala 61Söderala Söderala Sockenvägen 31, 826 61 Söderala

Tel 0270-28 73 50 Tel Tel 0270-28 0270-28 73 73 50 50 Tel 0270-28 73 50

Bengt Bengt Jansson Jansson 070-516 070-516 3838 33 3833 33 Bengt Jansson 070-516 Bengt Jansson 070-516 38 33

Redskap Redskap för för entreprenadmaskiner: entreprenadmaskiner: www.redskaparna.se www.redskaparna.se Redskap Redskap för för entreprenadmaskiner: entreprenadmaskiner: www.redskaparna.se www.redskaparna.se

En skogsvagn från Moheda eller Mowi håller för att brukas i skogen år efter år. När du byter in den kan du glädjas åt ett högt andrahandsvärde – en begagnad skogsvagn från FTG är eftertraktad! Se alla våra modeller på www.ftgforest.com

FTG Cranes AB • 668 40 Bäckefors • 0521-26 26 30 • www.ftgforest.com

2 | 2021

11


En del av arbetsteamet. Från vänster: Lovisa, Daniel, Mia, Joel, Jocke, Andreas, Nathan och Evelina.

Solen välkomnar det nya uterummet, som Agamus AB byggt i Östersund.

Ny medlem som tror på MR Andreas Andersson är företagaren som räknar på allt för att alltid ligga i framkant. Sedan årsskiftet är han medlem i MR Z och är imponerad av organisationen.

N

är Andreas Andersson gick ut skol­ an 1998 började han jobba inom industri, bygg och drev även snart restau­ ranger med 40 anställda. Han tillverkade också cocosbollar i Detroit. ‒ Vi installerade maskiner åt hockey­ spelaren Henrik Zetterberg i en fabrik i Detroit. Sedan staden gått i konkurs 2013 står anläggningen i Sundsvall, säger Andreas Andersson. Sedan några år tillbaka driver han bygg­ företaget Agamus AB med sju anställda. De erbjuder de flesta byggtjänster men själv har Andreas en förkärlek för nyproduktioner. ‒ Det roligaste som finns är lösvirkeshus. Blir det något fel så kan vi bara skylla på oss själva. Agamus AB har en gedigen Facebook­ sida där kunder kan följa hela byggproces­ 12

sen från grund till färdigt hus. Bilderna tal­ ar sitt tydliga språk och marknadsföringen ger nya kunder. ‒ Vi har väldigt många kunder som säger att de sett oss på Facebook. i lokala bygg­en är hur lyxen får ta plats i stugorna på ett annat sätt. ‒ Folk vill ha kvalitet och mer påkostat i dag. Kunderna har mer pengar i dag än för tio år sedan och pandemin gör att de lägger mer pengar på sina hem. Sedan årsskiftet är Andreas medlem i MR Z. Hittills har han fått ett tjugotal för­ frågningar men har kapacitet för ett fem­ tontal i månaden. ‒ Jag tycker det finns bra kompetens på kontoret i Östersund. De svarar på frågor, EN TREND SOM ANDREAS SER

och kan de inte svara direkt, tar de reda på svaret snabbt. Jag vill gärna jobba mer med dem framöver. är Andreas special­ itet. Han ser alltid till att ha full koll på eko­ nomin. ‒ Jag räknar noggrant varannan vecka för att se till att vi ligger plus. Ett huvudbry som uppdagar sig nu är att byggmaterial som trä och plåt får en pris­ höjning med 10-50 procent i april. ‒ Prishöjningen på material är extrem nu och vi väntar ytterligare höjningar i sommar. Det finns inte tillräckligt med byggmaterial på världsmarknaden och jag har aldrig varit med om liknande. Ärlighet genom hela produktionen och att hålla fasta priser är Andreas signum. ATT RÄKNA PÅ JOBB


Snabba frågor Namn: Andreas Andersson. Maskinring: MR Z, som vi också kommer börja marknadsföra då vi jobbar för dem. Företag: Agamus AB Familj: Två tonårsbarn som är mina bästa vänner. Bor: På Rödön, 1,5 mil utanför Östersund. Helt ensamt i slutet av vägen. Fritid: Jakt av rådjur och älg. Ser fram emot i sommar: Båtsäsongen. Att sola, mysa och fiska. Inom jobbet längtar jag att ta fram gräv­maskinen och större projekt som att bygga två villor från grunden.

Utan företagare i släkten är han självlärd och trivs med att en vardag likaväl kan ag­era helgdag. Han är nöjd med dagens storlek på företaget och ser till att inte växa för fort. ‒ Att växa för fort är livsfarligt. Jag har sett väldigt många gå i konkurs med extr­ ema skulder. Hemligheten med att få företaget att gå med vinst på en tuff marknad är självgåen­ de och målinriktade anställda, som är mer än bara arbetare för Andreas. ‒ Jag försöker se till att mina medarbetare mår bra privat också. Och ser till att finnas

där om någon behöver hjälp. Jag tror det är en jättefördel för vårt företag. När det sociala arbetslivet har snurrat på ett tag drar sig Andreas gärna tillbaka till Doroteas djupaste skogar. Här kontempler­ ar han, jagar med jakthundar och umgås med sina barn. ‒ Det är knäpptyst, mörkt och närmaste hus är två mil bort. Det är helt fantastiskt, säger Andreas Andersson.

Daniel Arnfjell

Mikael Holmström, verksamhetschef i MR Z. Hur tänker ni kring nya medlemmar? När vi värvar en ny medlem så får de tillgång till vårt nätverk, affärer, samarbetsavtal, kompetens och så vidare. Men vi som finns i MR Z får även tillgång till den nya medlemmens dito och det är tillsammans vi kan bidra till varandras framgång. En medlem kan exempelvis lotsa affärer som är för stora för dem själva till oss på kontor­ et. Vi kan sätta ihop avtalet och flera medlemsföretag kan tillsammans utföra jobbet.

ENDAST 300:- I FRAKT VID BESTÄLLNING VIA HEMSIDAN!

KROKODILGREP GALLERSKOPA

Fäste: Avant 3/700 Bredd: 900mm

Fäste: S30/150 - S70 Finns i flera storlekar Pris från: 6 900:-

Pris: 8 900:-

STORSÄCKSLYFT Fäste: Stora BM Dubbla lyftkrokar Pris: 9 900:-

KABELSKOPA

Alla priser exkl. moms.

Finns med flera olika fästen och storlekar Pris från: 4 000:-

WWW.REDSKAPSFABRIKEN.SE  ÖPPETTIDER ÖREBRO: MÅN-FRE: 07-16  019 - 760 30 00  2 | 2021

13


Traktorn på bilden kan vara extraurtustad. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. LH2104

Redo för mer. Kombinationen av styrka, precision, funktionalitet och komfort gör Fendt 700 Vario Gen6 (144-237 hk) till en trygg och pålitlig partner. Traktorerna är utrustade med FendtONE – en ny intelligent förarmiljö och plattform som kombinerar maskindrift och direktkommunikation med hemmakontoret, vilket gör att din traktor kan leverera maximalt varje dag. Gör dig redo att möta framtiden. Vill du veta mer? Prata med maskinsäljaren på din närmaste anläggning.

It’s Fendt.

För att vi förstår lantbruk.

Följ oss på sociala medier Tel 0771-38 64 00 | www.lantmannenmaskin.se

Teckna serviceavtal Det ger en förutsägbar och jämn fördelning av din maskinkostnad. Betala per månad eller i samband med service – alltid med samma belopp.

Läs mer om FendtONE.


Så breddar sig MR runt om i landet Driftiga och kunniga medlemmar gör MR till en partner att räkna med. Vi har frågat våra verksamhetsledare vad som efterfrågas mest just nu, och vilka nya tjänster som är på gång.

M

R Småland erbjuder vassklippning med en specialtill­ verkad proffsmaskin. I MR Sjuhärad ligger tyngdpunkten på det nya affärsområdet bygg, där bland annat solpanelsanlägg­ ningar säljs och monteras. I MR Gotland och MR Gävle Dala pågår förberedelserna inför brandsäsongen för fullt. MR Mälardalen passar på att bredda sig med en nyanställd landskapsarkitekt (läs mer på sidan 7).

Fråga:

Vad efterfrågar era kunder just nu? Lanserar ni någon ny tjänst/produkt i år?

Magnus Wessén

Ingrid Fredriksson

MR Öst

MR Gotland

Just nu i slutet av mars är det sandupptagning som pågår. Vi har hög efterfrågan på anläggningspersonal och maskinförare.

Just nu är det medlemmar som hör av sig att det finns ensilage och att det är kunder som är i behov av det samma. Vi lanserar ingen ny tjänst eller produkt men vi för­bereder inför kommande mark- och skogsbrandssäsong för de medlemmar som kan hjälpa till om det behövs.

Bo-Erik Sandell

Kajsa Nilsson

MR Åland

MR Sjuhärad

Vi får mycket förfrågningar om testning av växtskyddssprutor nu. Antalet beror dels på att det några år före vi började 2017 var dåligt med testmöjligheterna på Åland. Det gör att testerna kommer lite i ”vågor” nu. Dels är det nya certifieringskrav på gång från handeln med tätare testning. Annars har vi inget nytt på gång.

Nu är det vårbruk i alla affärsområden så kunderna efterfrågar sand- och snöupptagning, sådd, gödselflyttar med mera. Nytt för oss är vårt affärsområde Bygg och fokus ligger på att få igång det. Vi har lämnat ett gäng offerter. Bland annat på paddock med tak, rivning av en timmerkåk, renovering av hus inklusive drän­ ering, vatten och avlopp. Vi erbjuder också solpaneler med montering. Några anläggningar är sålda och en är monterad!

Lena Kristoffersson MR Z I närtid är det sandupptagning och vårstädning. Sedan har vi en del större och mindre ramavtal som avropas och konkurrensutsätts. Några utgående avtal blir också nya upphandlingar. Vi tror att det blir ett tufft år för många och att vi kommer att se en effekt av pandemin i form av lägre omsättning och färre förfrågningar. De stora fiberprojekten är klara och det som läggs ut nu är mindre projekt och kompletteringar till tidigare jobb.

Peter de Beau MR Norrland MR Norrland har en väldig bredd inom sina medlemsföretag så någon ny tjänst är svårt att se. Det är alltid kul att få förfråg­ an på tjänster. Och är det något som vi inte gjort förut ger det bara mer energi att försöka hitta lämplig medlem och rätt prisbild. Fortsättning nästa sida 2 | 2021

15


Linda Jansson

Maria Hammarstedt

MR Mälardalen

MR Sörmland

Våra kunder efterfrågar lite allt möjligt inom markskötsel men i huvudsak sandupptagning, trädarbeten och gräsklippning. Vi får även förfrågningar på annat som mindre anläggningsarbeten, plant­ eringsjobb och vägkantsslåtter. Vi driver många egna ramavtal för markskötsel. Vi har precis vunnit två nya avtal. Ett med gräsklippning och ett med trädarbeten åt Enköpings kommun. Vi har även ett nytt skötselavtal åt en fastighetsägare i Uppsala samt ett nytt stort avtal för sandupptagning i samma stad.

Just nu efterfrågar våra kunder sandupptagning. Vi kör för fullt i hela Sörmland. Det börjar även komma förfrågningar om att gräva för pooler. Några nya produkter/ tjänster lanserar vi inte för tillfället. Vi har under hösten och våren tagit hem några stora avtal med året runt skötsel vid samtliga tre sjukhus i länet och alla regionala vårdcentraler. Dessutom fick vi i dagarna skötseln på fastighetsbolaget Hembla i Eskilstuna.

Magnus Lindberg MR Gävle Dala

Peråke Nilsson

Nu efterfrågar våra kunder framför allt sandsopning. Men det är också högt tryck på anbud avseende olika typer av entreprenadverksamhet. När det gäller nya produkter och tjänster har vi tagit fram en uppdaterad samverkansplan med räddningstjänsterna i vårt område. MR Gävle Dala har byggt upp en jourverksamhet där våra medlemmar ska hjälpa till vid skogsbränder och andra insatser. Just nu pågår en skogsbrandsutbildning för ett 50-tal entreprenörer.

MR Småland En ny tjänst vi erbjuder är vassklippning med proffsmaskinen Truxor som byggs i Dorotea för ändamålet. När det gäller tjänster har vi efterfrågan på alla områd­ en i verksamheten. Det som dock är lite speciellt är att vi bygger stenmur (riktig kallmur med natursten) på ett hållbart och riktigt sätt. Vi har under de senaste åren byggt nya samt restaurerat en del stenmurar och intresset har ökat över tid.

EN STARK LEVERANTÖR PÅ RESERVDELAR OCH SLITDELAR FRÅN

Myre Centrum 101, Njurunda 070-311 73 67 | 076-335 03 23

PÅLITLIGA MASKINER TILL EN LÅG MÅNADSKOSTNAD

JOB DON E. B ETTE R.

Redskap och lösningar som gör jobbet effektivare. DIKESRÖJARE

HÄCKSAXAR

FLEXIB EL VI KAN ER BJU DA EN FINAN SIE RIN G!

16 Namnlöst-3 1

SOPMASKINER

www.nordicc.se 0372-129 99

OGRÄSBORSTAR

FLISHUGGAR

nordiccsweden 2021-04-20 10:50:14


TEKNIKNYHETER

Eldrivet/GPS-teknik Ellastbilar, proffsverktyg och telefoner perfekta för bullriga miljöer. Det är några av de innovationer vi tittar närmare på i detta nummer.

Fordonstelefon för kräsna användare

Smidig laddning för elfordon  Njord GO från CTEK är en laddningslösning som du kan ta med dig på resan. Enheten ansluts enkelt till ett CEE-uttag och laddar sedan automatiskt. Säkerheten är prioriterad med inbyggd säkring, jordfelsbrytare samtidigt som laddaren känner av DC-läckströmmar. Njord Go har en laddkapacitet på 11kW och laddningen kan kontrolleras via en gratisapp. En smidig och smart lösning för elfordon helt enkelt.

 4G PTCarPhone 6 från Malux ansluter till extern antenn för bättre mottagning och mindre strålning i fordonet. Antennen ger samtidigt möjlighet att koppla upp enheter via wifi för snabbare hastigheter. Med reducering av ekon och omgivningsljud bjuder telefonen på en förstklassig handsfree-upplevelse. Med Clear Voice & Sound Technology blir samtalen också klara och naturliga. Möjlighet finns för dubbla handlurar med intercom. Systemet erbjuder också sex stycken programmerbara I/O in eller utgångar för styrning av exempelvis dieselvärmare eller dörrlås.

Pris till Mercedes-­Benz ellastbilar  International Truck of the Year delade i år ut priset för innovation (Truck innovation Award) till Mercedes Benz. Den eldrivna distributionslastbilen eActros och den bränslecellsdrivna konceptlastbilen GenH2 tog hem segern. eActros är försedd med elektrifierad drivlina, har en totalvikt på 18 eller 26 ton och en räckvidd på 20 mil. Bilen hanterar tung distri­b­ ution och rullar redan i flera europeiska storstäder. GenH2 å sin sida har en räckvidd på 100 mil och ska drivas med flytande väte som tar mindre plats än vätgas.

2 | 2021

17


TEKNIKNYHETER Knivslåtterbalk som skonar marklivet

Klimatpremie för miljölastbilar och eldrivna arbetsmaskiner

 AS 600 MultiPro är en slåtter­maskin för ängsmark och sluttande områden. Med triangulära blad som går mot varandra som en sax, är tekniken särskilt skonsam mot insekter vid klippning. Maskinen stoltserar också med hög klipphastighet, låga vibrationer och sätter inte igen. AS Multipro 600 ger möjlig­heten att montera tillbehör som en slaghack på 68 centimeter eller ett sop­aggregat på 100 centimeter. Lanseras i april av Stads & Park­produkter AB.

 Sedan 22 september 2020 delar regeringen ut en miljö­ premie till företag, kommuner eller regioner som köper in tunga lastbilar som drivs av el, gas eller bioetanol. Premien om­fattar även större arbets­maskiner som drivs på el. 20 miljoner kronor är avsatta och beräknas räcka till att betala 20 procent av inköpspriset för cirka 70 fordon.

STIHL lanserar proffs­serie för grönyteskötsel  Nu i april lanserar STIHL den nya 135-serien. Grästrimmare, stamkvistare, stånghäcksaxar och en kombimaskin är alla maskiner som får mer kraft. De drivs med batterier från STIHLS AP-system där långa drifttider för stora ytor är att vänta såväl som en låg ljudnivå. Med batteriernas placering i motor­huset ges även en bra viktbalans. Ett stort luftintag kyler också effektivt motorn och batteriet. Maskinerna i serien är förberedda för STIHL Smart Connector 2 A. Med det digitala tillbehöret kan användaren enkelt se hur länge maskinerna använts, när det är dags för underhåll med mera.

18


Positioneringsverktyg för proffs

Testområde för autonoma fordon  På Volvo Customer Center i Eskilstuna byggs nu ett testområde för innovationer inom hållbar kraft, uppkoppling och autonoma lösningar. Området är 66 000 kvadrat­ meter stort och kommer husera utbildningslokaler, läktare för kunder och en väg med laddningsinfrastruktur. Den autonoma transportlösningen TARA med den eldrivna autonoma dumpern TA15 kommer vara i fokus bland andra innovationer när anläggningen öppnar hösten 2021.

 Trivision från Trinorth använder livekameror med HD-kvalitet för att öka säkerheten i trafiken. Med strateg­iskt utplacerade kameror, råder systemet bot på döda vinklar och undviker kollisioner. Trinorth erbjuder också avancerade GPS-lösningar som ”fleet management”, med positionering och körrutter i realtid för hela fordons­parken. En trygghet vid eventuell olycka eftersom GPS-­systemet också kan varna om fordon rör sig utanför designerade rutter. Systemet är inte bara en elektrisk körjournal utan kan aktiv­era 18 samtliga moduler. Se exempelvis avstånd, tids­åtgång, ståtider, max- och medelhastighet i färg­kodade rapporter. Håll reda på bränsleförbrukning, när det är dags att serva fordonet och låt systemet arbeta fram goda underlag för analys och fakturering.

KOMPAKTA HJULLASTARE

L25 ELEctric Volvo L25 Electric är en tystgående och emissionsfri 5-tons kompakthjullastare som drivs med litiumjonbatterier. En enda laddning räcker till ett upp till åtta timmar långt arbetspass i för maskinen lämpliga applikationer, vilka innefattar lätt infrastrukturarbete, trädgårdsskötsel, markanläggning och lantbruk. Auktoriserad återförsäljare av Volvo Construction Equipment Swecon Anläggningsmaskiner AB Växel: 010 - 556 08 50 www.swecon.se

Läs mer på www.swecon.se/electric

RINGEN-L25-ELECTRIC-195x125-2102.indd 1

2021-04-202 15:42:37 | 2021 19


MR

Det här är MR DINA FÖRDELAR SOM MEDLEM FLER UPPDRAG. Som del av en helhet ökar möjligheterna att jobba mot större uppdragsgivare och även att kunna påverka branschorganisationer. SLIPP ADMINISTRATION. MR tar hand om hela flödet från fakturering till inbetalningar, påminnelser och överlämning till inkasso. Fakturan skrivs ut i både ditt företags namn och med MR-loggan, ett välkänt varumärke inom de gröna näringarna som stärker ditt företag. TILLGÅNG TILL KOMPETENS. Som medlem får du del av hela MR:s kompetens, behörighet, maskiner och teknik. Därmed kan du hänvisa kunden vidare om inte just du har möjlighet att lösa uppgiften.

PÅ TVÅ MINUTER , så varför inte även ta uppdrag utanför den egna gården via en ekonomisk förening? Så resonerade lantbrukare i Tyskland och Österrike på 1950-talet. startades den första föreningen i Sverige, Maskinringen Dalarna. I dag finns 14 maskinringar som förmedlar maskiner och arbetskraft och sköter fakturering och annan administration. organiserar drygt 4 500 företagare över hela landet och verkar inom tre verksamhetsområden: Entreprenad, Bemanning samt Jord & Skog. är i allt större utsträckning kommuner och privata företag utanför lantbrukssektorn. , MR Sverige, samordnar verksamheten. Ordförande är Kristin Yderfors, Magnus Lindberg är VD. inom gröna näringarna och vi ger livskraft åt Sveriges landsbygd.

ÖKAD TRYGGHET. Du får lättare att hitta en ersättare vid till exempel maskinhaveri eller sjukdom. MEDLEMSFÖRMÅNER. Som medlem i MR Sverige får du tillgång till bra förmåner hos våra samarbetspartners Swedol, Kvdpro, Vianor och Kontorab. Läs mer om våra medlemsförmåner på hemsidan www.mrsverige.se/bli-medlem/medlemsformaner/

VD Magnus Lindberg magnus.lindberg@mrsverige.se

HYR EN GRÄVMASKIN

50% ÖVER 8 TON & FÅ UPP TILL

RABATT PÅ TILLBEHÖR*

MR-medlemmar erhåller 10% extra rabatt Ange kampanjkod: MR21

*Tiltrotator och tre skopor ingår alltid utan kostnad. Erbjudandet gäller till och med 2021-06-30.

Att hyra din maskin är enkelt, flexibelt och kostnadseffektivt. Arema Rental har sedan starten 2001 varit den självklara samarbetspartnern för många entreprenörer. Vi ser till att ni hyr rätt maskin till varje uppdrag och får maximalt utnyttjande och flexibilitet. Det går även i linje med ett hållbarhetstänk eftersom en och samma maskin kan nyttjas flera gånger av olika användare. Allt till ett pris. Smart!

AREMA.SE 20

UTHYRNING STOCKHOLM 08-600 70 72 • UTHYRNING UPPSALA 018-55 70 70 • VÄXEL 08-600 70 70


FAE - Professionella fräsar för effektiv röjning och markberedning. Finns för traktorer, grävmaskiner, kompaktlastare etc.

Kontakta oss idag, så berättar vi mer!

www.tecura.se Tel: 0418-45 70 30 - E-post: info@tecura.se

PARK- OCH GRÖNYTEMASKINER FÖR BÅDE STORT OCH SMÅTT

Ogräsmaskin WM 660 En ogräsborste som med tre individuellt snurrande vajerhållare vilket ger ett bättre resultat och undviker skrapmärken på ytorna. Går att utrusta med stänkskydd, något som rekommenderas då visst skvätt annars förekommer.

✓ Honda GXV 160 OHV (Industrimotor) ✓ 3 individuellt snurrande vajerhållare med 4 vajrar i varje

✓ 66cm arbetsbredd ✓ Enkelt att byta vajrar utan verktyg

Sopmaskin Limpar 122 Sopmaskin WM 870 Eldriven lättmanövrerad sopmaskin som går att utrusta med strängläggare samt uppsamlare.

✓ 87cm arbetsbredd ✓ Upp till 2,5h på en laddning ✓ 66 Ah batteri (inbyggd laddare ingår)

✓ Kan rotera åt båda håll

Den mest rejäla sopmaskinen för professionellt bruk som är skapad för att klara av stor ytor och långa distanser. Kan kompletteras med flera olika tillbehör såsom uppsamlare, snöblad etc.

Kontakta oss så hittar vi den perfekta maskinen för dig

✓ 120cm arbetsbredd ✓ 33cm i borstdiameter ✓ 5 hastigheter på borste och 5 på drivning

✓ Honda GXV 160 OHV alternativt Briggs & Stratton med elstart

Vitmossevägen 3, Jönköping 036-34 48 01 juneprodukter.se

2 | 2021

21


TRINORTH ONLINESYSTEM FÖR ETT TRYGGT OCH EFFEKTIVT ARBETE ✓ GPS positionering i realtid ✓ Kameraövervakning & förarstöd ✓ Rapporter & fakturaunderlag ✓ Bränslebesparing & fordonsstatus

060-13 54 60 info@trinorth.se www.trinorth.se

ALLU.NET

ALLU TRANSFORMER - GER MER ÄN BARA VINST.

ALLU Transformer kan sortera, krossa, blanda, lufta och lasta – allt i ett steg. Beprövad, effektiv och smidig framställning av material direkt på Er arbetsplats. BOKA DITT DEMO IDAG! Lastmaskin från 2t I Grävmaskin från 4t I Ställbar fraktion I 35års erfarenhet ALLU Sverige AB Tel: 0171 - 17 15 17 Email: sverige@allu.net

22


HÄR HAR DU DIN RING Vill du veta mer om MR? Eller har du frågor om ditt medlemskap? Här är kontaktuppgifter till MR Sverige och de 14 regionala ringarna. MR SVERIGE

070-534 22 19

MR GOTLAND MR GÄVLE DALA

info@mrgavledala.se

MR KALMAR ÖLAND MR MÄLARDALEN MR NORRLAND MR SJUHÄRAD MR SMÅLAND MR SÖRMLAND MR VÄRMLAND MR VÄSTMANLAND MR Z

aland.nu

MR ÅLAND MR ÖREBRO MR ÖST

Vi tillgodoser hela ditt behov av mätutrustning Hos Geofix hittar du allt från måttband till laser och 3D-maskinstyrning

Besök vår hemsida www.geofix.se eller kontakta oss för info om aktuella kampanjer. Tel 013-15 44 44, info@geofix.se

+46 733 33 51 30 www.farmmac.com

+46 0514 – 107 49 www.axima.se Vill du veta mer? Kontakta vår återförsäljare eller vår skandinaviska marknadsledare Kenneth Brønner på DE tel: +49 (0) 151 / 16 89 08 54 | E-mail: bronner@krampe.de 2 | 2021

23


Schultzberg-Axelsson Media AB Sjögatan 23, 852 32 Sundsvall

ATTACH REDSKAPSFÄSTE ÖKAR DIN PRODUKTIVITET, FLEXIBILITET OCH ATTACH REDSKAPSFÄSTE ÖKAR DIN LÖNSAMHET. PRODUKTIVITET, FLEXIBILITET OCH ATTACH REDSKAPSFÄSTE ÖKAR DIN LÖNSAMHET. PRODUKTIVITET, OCH PassarFLEXIBILITET alla maskiner med LÖNSAMHET.redskapsinfästning SS-ISO 23727

(BM-fäste) från ton sommed har tredje Passar alla11maskiner funktion och 24 VDC uttag. redskapsinfästning SS-ISO 23727 Passar alla maskiner med (BM-fäste) från 11 ton som har tredje redskapsinfästning SS-ISO funktion och 2423727 VDC uttag. (BM-fäste) från 11 ton som har tredje funktion och 24 VDC uttag.

Produktinformation Produktinformation Produktinformation

Kopplas enkelt in på lastmaskinens hydrauliska 3:e funktion. Max kapacitet rakt fram: 5000 kg. Kopplas enkelt in på lastmaskinens hydrauliska 3:e funktion. Inbyggd proportionalstyrd hydraulik med extra uttag för 3:e funktion. Maxinkapacitet rakt fram:hydrauliska 5000 kg. 3:e funktion. Kopplas enkelt på lastmaskinens Extern manövreringskonsol med display och brytare. Inbyggd proportionalstyrd hydraulik med extra uttag för 3:e funktion. Max kapacitet rakt fram: 5000 kg. Trådlös manövrering som standard, inga installationer krävs. Extern manövreringskonsol med display och Inbyggd proportionalstyrd hydraulik med extra uttag förbrytare. 3:e funktion. Trådlös kamera med magnetfäste för god sikt och ökad säkerhet. Trådlös manövrering standard, inga installationer krävs. Extern manövreringskonsol med som display och brytare. Trådlös kamera med magnetfäste för god sikt och ökad säkerhet. Trådlös manövrering som standard, inga installationer krävs.

www.attach.nu www.attach.nu www.attach.nu

Trådlös kamera med magnetfäste för god sikt och ökad säkerhet.

Växel: 0696 68 10 30

Epost: info@forsindustrier.se