Page 1


Aanbevelingen Beheer u  Uitbreiding

heideareaal (minder bos) u  Herstel waterhuishouding (vernatting!) u  Geleidelijke overgang Heide - Bos u  Behoud evenwicht bosopslag-open heide (Structuur!) u  Behoud oude vliegdennen/dichte bosjes u  Balans tussen intensief/extensief en geen begrazing / Kleinschalig plaggen / branden u  Waterpartijen: Bosrand – Moerasvegetatie u  Militair “erfgoed”: meer zichtbaar maken u  Bos: Dode bomen handhaven/Prunus bestrijden u  Recreatie: Sluippaden afsluiten/meer controle


Uitbreiding Heide


Vernatting “zo lang mogelijk zo nat mogelijk�


Geleidelijke overgang Bos-Heide Geen “groene muren”


Behoud structuur in Heide


Behoud vliegdennen


Intensieve/Extensieve begrazing


Dood Hout


Recreatie behoud/herstel waterpartijen


Militair erfgoed -Kogelvanger-


Broedvogel onderzoek 2013 u  BMP

–A u  SOVON Richtlijnen (datumgrenzen/min aantal waarnemingen/uitsluitende wn’n) u  Digitale invoer u  Automatische clustering u  Verspreidingskaarten u  Trends/veranderingen u  Aanbevelingen voor beheer


Planning 2013 u  Start

08 maart; laatste bezoek 22 juni u  10 vroege ochtend bezoeken (0– 1 uur voor zonsopgang) u  2 avondbezoeken (Houtsnip/ Nachtzwaluw/Ransuil) u  Wisselende startpunten/max. 3 pers. u  Verslaglegging (Deadline Nov. 2013) Optie: u  Gidsen Excursie BMP?? u  Presentatie resultaten??


Einde Presentatie Met dank voor uw aandacht Veel vogelplezier!

Presentatie Vogels van de Gorsselse Heide - deel 2  

Ter voorbereiding van de broedvogeltelling op de Gorsselse Heide heeft de Vogelwerkgroep De IJsselstreek een overzicht gepresenteerd van de...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you