Page 1

Gebiedsplan ten Noorden en Oosten van Gorsselse heide

Gorsselse Heide


Toekomst visie Buren Ambitie Bewoners voor het noord en oostelijke deel van de Gorsselse Heide. We willen meer ruimte en rust voor de natuur, minder overlast, meer veiligheid en synergie van activiteiten van diverse belanghebbenden. Dit wordt bereikt door het ontlasten van de zandwegen: Meer rust en ruimte voor de natuur Minder/geen overlast van lawaai, stof en stuk gereden wegen Afsluiten van de Deventerdijk en Reeverdijk voor doorgaand gemotoriseerd verkeer Steun verlenen aan ontsluiting van het cross- en kampeerterrein van de Hamac via de Zomerdijk Opheffen van de huidige ontsluiting van het terrein naar de Deventerdijk Parkeervoorzieningen voor Hamac, YMCA, bezoekers Gosselse heide bij de nieuwe ontsluiting Informatie- en startpunt wandel- en fietsroutes bij parkeerterrein Door dit te realiseren worden de Hamac en YMCA activiteiten beter in het natuurgebied ingepast. Het terrein komt met de rug naar de Gorsselse heide te liggen.


Toekomst visie Hamac: Missie MC Hamac wil gedoogbeleid omzetten naar legalisering/ regulering. Met faciliteiten (EHBO-, vergaderruimte, ruimere kantine, parkeer gelegenheid, etc.) welke bij een vereniging past met ca. 700 leden. Visie De MC Hamac wil pro-actief meewerken en meedenken om de belasting op en rond de Gorsselse Heide tot een minimum te beperken, waarbij de MC Hamac haar huidige activiteiten in de huidige vorm kan voortzetten. D.m.v. enkele planologische aanpassingen kunnen wij de verkeersbelasting rond het gebied verminderen. Daarnaast zijn wij ook proactief op het gebied van geluidsreductie en verder terugbrengen Co2 uitstoot binnen onze sport. Wij zijn bereid om mee te denken in oplossingen om eventuele andere vormen van recreatie op en rond ons terrein te laten plaatsvinden (centralisatie).


Doel

Meer ruimte en rust voor de natuur. Meer veiligheid en minder overlast. Synergie van activiteiten van verschillende belanghebbenden. Een breed gedragen oplossing.


Stakeholders Plan beheerders


Hoe kunnen we wat voor elkaar betekenen • Handen ineen slaan • De Gorselsse heide ontlasten door dit gebiedsplan uit te voeren • Het gebiedsplan heeft als doel een toegevoegde waarde te hebben voor alle stakeholders


Het plan: wat willen wij Combinatie van de volgende maatregelen 1. Afsluiten zandwegen (Reeverdijk, Deventerdijk) 2. Ontsluiting Hamac terrein 3. Parkeergelegenheid 4. Door het afsluiten van de Deventerdijk en de Reeverdijk voor doorgaand verkeer, en het ontsluiten van het Hamac crossterrein naar de Koekoekweg, kan de verkeersdruk op de Slagmanstraat en Koekoekweg toenemen. Hier wordt ook nu al vaak te hard gereden, daarom is het aan te bevelen om op deze weg snelheid remmende maatregelen te treffen en te zorgen voor regelmatige handhaving op de maximum snelheid van 60 km/uur.�


Het plan: ontlasting wegen Afsluiting weg Maatregelen snelheid beheersing


Het plan: ontlasting wegen

Parkeerplaats 2 weekenden per jaar

Overloop parkeerplaats tijdens trainingen en clubwedstrijden, reeds aanwezig

Nieuwe inrit vlak langs de sloot. Minimale veranderingen aan omgeving

Hoofd parkeerplaats, reeds aanwezig


Waar willen wij in meedenken: Centralisatie op de Gorsselse heide

Opbergruimte Hamac kan tevens dienen als schapenschuur

Een groenstrook zorgt ervoor dat de parkeerplekken voor buurtbewoners niet zichtbaar zijn

Onlasting natuur: • Wandelroutes beter begeleid vanuit centrale punten • Route tot aan kwetsbare natuur wordt langer • Risico dat kwetsbare natuur beschadigd wordt is kleiner


Waar willen wij in meedenken: Centralisatie op de Gorsselse heide

Schapen kunnen op grasland Hamac grazen. Opbergruimte Hamac. Opbergruimte Hamac/ schapenschuur


Samenvatting Wat willen wij: • meer ruimte en rust voor de natuur, minder overlast, meer veiligheid en synergie van activiteiten van diverse belanghebbenden. • gedoogbeleid HAMAC omzetten naar legalisering/ regulering. Met faciliteiten (EHBO-, vergaderruimte, ruimere kantine, parkeer gelegenheid, etc.) welke bij een vereniging passen met ca. 700 leden. Hoe willen we dat realiseren: • Afsluiten zandwegen (Reeverdijk, Deventerdijk) • Ontsluiting Hamac terrein • Parkeergelegenheid Waar willen wij over meedenken: • Centralisatie waardoor overlast en vervuiling Gorsselse Heide wordt gereduceerd


Slotwoord Wij hopen gezamenlijk als stakeholders de handen ineen te slaan. Wij zijn van mening dat we samen een meerwaarde voor het gebied kunnen realiseren. Laten we daarom samen de vervolgstap inzetten.

Gebiedsplan Hamac Gorsselse Heide  

voorstellen van de mc Hamc iz de gebiedsplannen voor de Gorsselse Heide (december 2012 versie)