Page 1

t i a r re

a l

e n d e p r o er -

t a r

k s oiftelstedripnpe raff or tson e

f td

r o r o

t r i r n e a d i uli tfor stek r per b a u el rd p ne f o t e f s o r a t v tf if ke ne i a r t l u d els r f e i g r n

v

ik

ke

la

g

ta

r

ke

e st

el

ff va

e en

en

j

r o t a r

en

e p o

s t if

r d i l b

se

av

b ob

VIL DU VITE MER? www.idrettoganlegg.no www.soa-opplaringssenter.no www.vilbli.no

d a eb n,

G

e d m u r jo for h

ra b er

m

. . . en


De forskjellige Idrettsanleggene

Bes k oss p www.idrettoganlegg.no

Driftsoperator i idrettsanleggsfaget

Utdanningen

Idrettsanlegg i Norge

Jobbmuligheter

Arbeidsoppgaver

Folder  
Folder  

a v a f f e l s t e k e r e n e r i n - a f f e l s t e k e r e n e e l s t e k e r e n e l a t a u t f o r d r in g e n m e n ... G jo r m...

Advertisement