Page 1

S PI LL OPP! S TE I N KJER S KO LEKORPS GJEN N O M 5 0 ÅR 19 62 - 2 012


TAKK! Utarbeidet og kreert av Rebecca Sakshaug Hoseth, en småpatriotisk korpsjente fra Steinkjer med 11 års fartstid i Steinkjer Skolekorps. Prosjektet hadde vært umulig å gjennomføre uten min høyt elskede morfar Dagfinn Sakshaugs arkiver; tekstlige, muntlige og billedlige. Ei heller uten hjelp fra Trønder-Avisa og deres desk-sjef Erling Koldaas, tusen takk for all fråtsing og kopiering. Takk til Tor Schei, Knut-Olav Forr, Anne Utgaard og Ragnhild Sakshaug for behjelpelig mimring og fakta-innhenting. Og til slutt takk til Carl Skaar og Morten Stene for tidligere arbeid i forbindelse med korpsets 40-årsjubileum. Takk! A PushPaper Production Westerdals School of Communication Oslo 2011


U TD R AG AV S TE I N KJER S KO LEKO RPS FO RMÅL S PAR AGR AF:

Dagfinn Sakshaug

Noteforvalter 1962-68 Aspirantkorpsdirigent 1968-83 Hedret med Norsk Musikkforbunds æresmedalje i 1979


JAN UAR Januar er oppstartens måned. Starten på et nytt år. Starten på et nytt korpsår. Gamle noter skal leveres inn, nye leveres ut.

O PP S TA R T: Steinkjer Skolekorps ble stiftet i desember 1962 med reell oppstart vårhalvåret -63. Korpset var en videreføring av det gamle Steinkjer Guttemusikk (stiftet 1905 av Egil Ramberg, Arthur Malmo, Asbjørn Opdahl, Einar Rodum og Emil Lorch Falch) der Carl Skaar var første styreleder og Per Asjørn Heghdal første dirigent. Resten av styret besto av, Olav A. Overrein (varaformann og lærernes representant), Jakob Arnøy (kasserer), Bjørn Lund, (støtteforeningens representant), Aage Ekker (sekretær) og Dagfinn Sakshaug (noteforvalter). Styret hadde store ambisjoner for det nye korpset og dyktige instruktører ble innhentet. Korpset ble såpass populært at hele 150 barn og unge ville være med. Det sa seg selv at ikke alle disse kunne få plass, derfor gjennomførte man gehør- og rytmeprøve samt at notekunnskapene ble testet. I tillegg tok man hensyn til elevenes generelle oppførsel på skolen. Testpanelet besto av Tore Foosnæs, Otto Helge, Bjarne Solberg, Magnar Størdal, Olav Overrein og Asbjørn Hegdahl. Populariteten ga de som ble godkjent ekstra piff og giv og korpset ble raskt en suksess og sett på som byens nye «kjæledegger». I august ble det formelle opptaket gjort og 54 elever ble tatt ut til hovedkorpset; 21 dannet hovedkorpset og 28 startet på notekurs.

A N TA L L FØ R S T E Å R SAS PI R A N T E R F R A 19 6 2 T I L 2 012: 83 stk

1972

1982 3 stk


1982

1992

2002

2012 4 stk


FEBRUAR Nede i uniformskjelleren er det stor aktivitet i februar. Det er på tide å sjekke om uniformen har alle elementer og at alt er helt og pent. Er det noe som må bestilles eller byttes ut er februar måneden å gjøre det i. Men i tillegg til uniformen er det ekstremt viktig at også instrumentet er i orden. I N S T RU M E N T E R: Et nytt korps krever nye instrumenter og det ambisiøse styret ønsket å bytte ut Guttemusikkens gamle instrumenter med splitter nye. Men instrumenter er dyrt. Instrumenter koster penger. Styret studerte derfor Schlager forlagets katalog og fant ut at de kom til å trenge 50.000kr for å oppgradere instrumentutvalget. 35.000kr fikk de faktisk i støtte av «Lærernes vikarfond»(!) da de fikk prutet ned prisen hos Schlager til 35.000kr inkludert instrumentkasser og frakt til Steinkjer kunne korpset virkelig starte med blanke ark.

1 P I K KO L O F L Ø Y T E 1 C-FLØYTE 10 B - K L A R I N E T T E R 2 E S S - S A KS O F O N E R 1 B - S A KS O F O N 3 T E N O R - S A KS O F O N E R 5 B - KO R N E T T E R 2 B -T R O M P E T E R 4 ESS -HORN 1 BA RY T O N 3 TROMBONER 1 B - H E L I KO N 1 BEKKEN

1 STORTROMME 4 S M ÅT R O M M E R 6 PA R A D E T R O M M E R


MARS Våren kan synes lang og derfor er det bra å ha konserter å forberede seg til. Korpset la fort til seg den vanen at månedene før marsjsesongen blir brukt til å vise byens innbyggere at de er habile til å spille mye annet enn marsjer. VÅ R KO N S E R T E R: Engasjerte ildsjeler blant styret og foreldregruppen har hele tiden jobbet for at korpset skal fremstilles som moderne, oppdatert og kreativt. Skolekorpset har derfor gjentatte ganger hatt ulike tema for sine vårkonserter, det være seg ABBA, film-musikk, Blues Brothers og Olsenbanden der man inkluderer aspirantene samt drill og flagg i numrene. Et velkjent velkomstsitat fra Bjørn Gunnar Ericson lyder som følgende: «Kjære publikummere - vær vennlig å IKKE slå av mobiltelefonene deres under denne konserten. Dåkk kjæm itj te å hør deinn læll!»


APR I L Etter april kommer mai. Med andre ord er det på høy tid å øve på marsjering, oppstilling og marsjer. Igjen runger det i Steinkjers gater av taktfaste steg og tradisjonelle marsjer. En annen tradisjon er turen som arrangeres i slutten av juni, og i april faller de siste bitene på plass i planleggingen av denne. Men for å kunne dra på tur er korpset nødt til å ha penger i kassa. Og fyllingen av denne er det støtteforeningen som står for. S TØ T T E FO RE N I N G E N: Helt siden oppstarten har støtteforeningen (tidligere «mødregruppen») bidratt for å skaffe midler til korpset. Det har vært flere kreative tiltak, blant annet julekalendere, utlodninger av bl.a. bil og fryser, loppemarkeder, kakesalg, julegavebutikker, juletrefester, 17 mai-arrangementer, tivolivakter, matnasboder, nøkkelvakter og (legendariske) St.Hansaften-fester på Guldbergaunet. En historie som viser støtteforeningens engasjement er da korpset samlet inn over 30.000 flasker fra byens kjellere og loft. Disse måtte så rengjøres alle som en før innlevering. Dessverre fikk man bare betalt for en brøkdel...


MA I MA I MA I MA I MA I

Endelig. Korpsmåneden over alle korpsmåneder. Det finnes ikke en 17 mai uten korps. Og det finnes ikke et korps uten 17 mai. Landet rundt forbereder tusenvis av unge seg på å vise venner og familie hva de har øvd hele vinteren på. Mai er parademåneden over noen. Og regnkappemåneden over noen. Hipp hipp hurra hurra hurra! 17 M A I: Første gang korpset marsjerte i Steinkjers gater på 17 mai var i 1963. Men korpset var da såpass nyoppstartet at de gikk med plakater pålydende «Her kommer det vordende Steinkjer Skolekorps» og «Senere kommer vi under full musikk» istedet for instrumenter. Dagen har i lengre tid bestått av flere lengre etapper med avgang i morgengry fra Tranabakkan, spilling ved Bautaen, barnetog for Lø barneskole i Sørlia samt barnetog for Steinkjer Barneskole i sentrum på formiddagen og Borgertoget på ettermiddagen. I tillegg har støtteforeningen i alle år arrangert 17mai-aktiviteter i skolegården på barneskolen. 16mai-festing for korpsungdom har alltid vært en prøvelse.


JU N I For de som spiller i korps er gjerne korpsturen årets største begivenhet. KO R P S T U R: Endelig skal hele korpset dra på tur sammen, ligge i klamme soveposer på luftmadrasser som sakte siger sammen i løpet av natten. Spise tørre brødskiver med medbrakt jægersalami fra Slakter Thoresen, telle myggestikk, spille bingo i litjbussn og handle i kiosken i storbussn. Endelig skal man merke alle de nyinnkjøpte trusene og shortsene sine samt hver eneste uniformsdel med sitt korpsnummer. Glem for all del ikke korpsnummeret ditt. Endelig skal man få være oppe en hel natt slik at hjemturen skal være så stille og søvntung som mulig. Ingenting slår Steinkjer Skolekorps våkennetter. Dette har man ventet hele høsten, vinteren og våren på.

LevangerOsloMalmUmeåVasaNykarlebyHuddiksvallBangsund OsloArbogaStockholmUppsalaUddiksvallSteinkjerSollefteå SverigeGjøvikSollefteåVerdalÅlandNamsosRørvikHamar VansbroHeimdalUmeåVasaJakobstadØstersundEggeKarlstad GøteborgSteinkjerHamarSollefteåVandsbroOsloGøteborg Va n d s b r o Å l a n d H a m a r H a m a r L ø r e n s k o g O s l o D a n m a r k TysklandHollandSnåsaÅlesundNamsosHarstadSverige NæsåkerSteinkjer MalvikKøbenhavn HammelHeimdal VukuElverumOslo HeimdalÅlandSverige O Ve r h a l l a S o l l e f t e å AmsterdamHaagSkjåk HamarLillehammer HeimdalHuddiksvall Å l a n d Va n s b r o SiljansjøenKragerø TrondheimØstersund ScarboroughSollefteå ÅlandBøiTelemarkOslo OstessebadSundsvall DanmarkHernøsand KristiansandØstersund TallinnBuvikaTallinn


JU LI I tillegg til korpsturtid er sommeren også stevne- og konkurransetid. KO N K U RR A N S E R: Skolekorpset vant i sin tid flere marsj- og defileringskonkurranser i tillegg til at major Bæverud øvde inn en drill. Med «Stjerna» (kommunevåpenet) høstet skolekorpset mange medaljer. Styret hadde store ambisjoner, drill- og flaggtroppen har derfor alltid hatt egen opplæring. Det holder ikke med en solid musikalsk prestasjon om ikke show-delen er på plass.

2 1 2 1 3 1 2 1 1 2 3 1 1 2 2

PR I S TO N I K A CHAM PI O N OS LO 1971 PR I S M ARS J JAN I T S JARFES T IVAL HAM AR 1974 ÆRES PR I S JAN I T S JARFES T IVAL HAM AR 1974 ÆRES PR I S S H OW&D R I LL JAN I T S JARFES T IVAL HAM AR 197 7 ÆRES PR I S M ARS J JAN I T S JARFES T IVAL HAM AR 197 7 ÆRES PR I S JAN I T S JARFES T IVAL HAM AR 197 9 PR I S TO N I CA CHAM PI O N OS LO 197 9 PR I S M ARS J JAN I T S JARFES T IVAL HAM AR 19 81 PR I S S H OW&D R I LL JAN I T S JARFES T IVAL HAM AR 19 81 PR I S S H OW&D R I LL JAN I T S JARFES T IVAL HAM AR 19 8 3 PR I S ÆRES PR I S JAN I T S JARFES T IVAL HAM AR 19 8 3 PR I S D EF I LER I N GS KO N KURR AN S E ÅLESU N D 19 8 5 PR I S I N N M ARS J JU N I O R - S TE VN E T M ALV I K 19 87 PR I S I N N M ARS J JUB I LEU M S S TE VN E T S TE I N KJER 19 8 8 PR I S I N N M ARS J KRE T S S TE VN E VU KU 19 8 9


AUGUS T August er det samme for skoleåret som Januar er for kalenderåret - en ny start. Samtidig som man samler trådene fra det forrige korpsåret og gjør klar for en ny sesong med aspirantopptak, øvelser, høstmatiné, julekonsert og vårkonsert før marsjen igjen står i høysetet, avslutter man sommeren med en 3 dager lang fering; Steinkjermartnan.

S T E I N K J E R M A R T N A N: August er det samme for skoleåret som Januar er for kalenderåret - en ny start. Samtidig som man samler trådene fra det forrige korpsåret og gjør klar for en ny sesong med aspirantopptak, øvelser, høstmatiné, julekonsert og vårkonsert før marsjen igjen står i høysetet, avslutter man sommeren med en 3 dager lang fering; Steinkjermartnan.


S EP TEM BER Et nytt skoleår betyr nye elever som igjen betyr nye barn som vil være med i korpset. Det er derfor på tide å innhente årets førsteårsaspiranter. AS PI R A N T E R: I begynnelsen av korpsets karriere måtte alle nye aspiranter gjennom en grunnleggende musikkopplæring med det obligatoriske notekurset før de fikk utdelt sitt endelige instrument. Ofte er det de eldre korpsmedlemmene som instruerer de ferske musikerne, som må gjennom to års opplæring før de får være med i hovedkorpset. De første instruktørene var Ole Berg, Rolv Solem, Svein Nonstad, Andreas Lunnan, Tore Foosnæs, Svein Jakobsen, Gunnar Østvok, Aigurd Skar, Olav Overrein, Sigurd Hegdahl, Albert Andreassen og Alf Kvam.


O K TO BER I tillegg til arrangering og deltagelse på høstmatiné i samarbeid med de andre korpsene i byen er det i oktober også tid for å jobbe med årets julekalender. Inntjening av midler til korpset tar aldri slutt og det er viktig å utnytte de muligheten man har. S O S I A LE I N N TJ E N I N G E R: Korpsets Støtteforening har alltid vært kreative når det gjelder måter å tjene penger. Spesielt gjelder dette sosiale hendelser, som fester på St.Hansaften, sokkedans med lokale og nasjonale band, pauseunderholdning på fotballkamper og avholding av bingo for byens innbyggere.


N OVEM BER Endelig kan man puste litt ut. I november kan man samle trådene fra høstens temakonserter og forberede seg til den litt mer tradisjonelle kirkekonserten som venter i desember. J U B I LEU M: Det var i begynnelsen av desember -62 at korpset ble opprettet, men forberedelsene startet mye lengre før. På samme måte som man alltid må forberede seg i god tid. I Guttemusikkens protokoll står det skrevet fra februar 1962: «Sak 6/62. Forslag fra styret for Steinkjer Guttemusikk (datert 16/10 1961) om opprettelse av skolemusikkorps som overtar guttemusikkens virksomhet». En guttemusikk ble et skolekorps som idag, gjennom trender, holder på å endres til et rent jentekorps. Ufrivillig. Et 50 år gammelt skolekorps.


D ES EM BER Første desember kan byens befolkning starte å høste fruktene fra årets julekalenderkjøp. Spesielt gjelder dette kanskje korpsfamiliene selv som i år igjen lot dagene løpe og endte med å handle hele bunken kalendere selv. Men før man kan finne juleroa er det én oppgave som står igjen som korpsmedlem i Steinkjer Skolekorps; konsert i kirka 2 søndag i advent. J U LE KO N S E R T: Selv om butikkene begynner jula allerede i oktober er det noen ting man aldri kan rokke på. Tenning av julegrana på torget er en av dem. 2 søndag i advent samles derfor byens skolekorps for den tradisjonelle konserten i kirka. På repertoaret står som alltid Juleevangeliet med sine 12 deler, pølsespising i menighetssalen og løping langs benkeradene i lakksko. En evigvarende tradisjon i et evigvarende fenomen. Steinkjer Skolekorps.


Spill opp!  
Spill opp!  

En kalender som både representerer et år i et hvilket som helst korps og som tar for seg Steinkjer Skolekorps historie. Kalenderen er et pro...

Advertisement