Page 1

FAGLIG

FIT FOR FIGHT

Med laser tilfører man energi og setter i gan g helingsprosesser. Lysets bølgefrekvens er nøye avpasset til den oppgave som skal løses.

med laser

RASKERE HELNING AV MUSKEL- OG SENESKADER , RASKERE HELNING AV SÅR, SMERTELINDRING, MINDRE DANNELSE AV GRANULASJONSVEV, ARRVEV SOM GJØRES STERKERE. DET ER BLANT DE POSITIVE FØLGENE LASERTERAPI KAN HA FOR HESTEN. – LASERTERAPI KAN BLANT ANNET HALVERE TIDEN DET TAR Å LEGE EN SENESKADE,

V

- Ved bruk av laser tilfører man energi og setter i gang helingsprosesser. Man jobber på parti med kroppen, sier Heidi. HVA ER L ASER -Det er vanskelig å forklare laserlyset på en slik måte at folk kan forstå det, man er nødt til å bruke faguttrykk. Men kort fortalt er laser forsterket lys gjennom stimulert utsendig av stråling. Laser er energi i form av stråling. Det er et monokromatisk lys, dvs. at lyset har én bølgelengde og én farge. Hver type laser har sin farge, det har med bølgene å gjøre. Vanlig lys består av mange ulike bølgelengder. Laser er såkalt koherent, det vil at lysstrålen beveger seg i en organisert bølgeformasjon og går ikke i hverandre og taper energi på den måten. Laserlyset er også kollimert hvilket betyr at lyset ikke spres ut i en større og større lysstråle jo lenger vekk det kommer fra målet, hvilket f.eks. lyset fra en lommelykt gjør. Bølgelengdene er kortere enn

synlige lysbølger og regnes for å være terapeutiske ettersom de absorberes i vev og blodceller og stimulerer celleaktiviteten. Laserterapi er ikke noe nytt, men blir en stadig mer populær behandlingsform og det er gjort mye forskning som viser den gode effekten, forteller Heidi. – Mye forskning på området har også gjort at både apparatene og laserterapien har blitt bedre. Man vet at en kontinuerlig laser med en bølgelengde på 808 nm (nanometer) virker raskt på inflammasjon og ødem, det stimulerer blod- og lymfesystemet og skaper raskere reabsorpsjon. Det igjen gir en smertelindrende effekt ettersom både inflammasjon og hevelse minsker. En pulserende laser med bølgelengde 905 nm har en raskere effekt på smerte siden den har evnen til å skape smertelindring, laserstrålene virker inne på de grove, myelinomsluttede Aa-nervefibrene. Noen apparater samkjører og synkroniserer disse laserbølgelengdene via et patentert multidiodesystem(MLS). Det gir en

puls med kraftfulle terapeutiske egenskaper. Sammen vil disse to laserbølgetypene gi en effektiv behandling av lidelser som artritt, bursitt, hevelser/ødem, sene-, ligament- og muskelskader, muskelstrekk, smerter og problemer i bevegelsesappratet, forkalkninger, det øker sårhelingen og mye mer, forteller Heidi. HVA GJØR L ASERSTR ÅLENE? Laseren påvirker det lokale immunforsvaret, sirkulasjonen i blod og lymfe, stoffskiftet samt utskilling av endorfiner og prostaglandiner. Det kan reparere DNA-skader, og lyset gir beskyttelse mot skader forårsaket av radioaktiv stråling. Sovende celler kan vekkes til live og sette i gang celledeling. Det monokromatiske laserlyset stimulerer immunforsvaret til en økning av antall hvite blodlegemer hvilket er viktig i en lokal immunforsvarprosess. Laser har ingen effekt på friskt vev, og det er heller ingen fare ved å bruke det på friskt vev.

SIER TERAPEUT HEIDI BYE SVARTANGEN Det er vitenpel ska ig bevist at laserlys kan avhjelpe på mange lidelser hos hest, som muskel- og seneskader og sår. 62

RIDEHESTEN 07/12

Tekst og foto: Rebecca Mender

HVA ER LASERTERAPI?

Laser innebærer lys med energi i form av stråling. Laserlys er lys med én bestemt bølgelengde i motsetning til vanlig lys som har mange ulike bølgelengder. Energien i laserstråler absorberes av komponenter i vev og blodceller og stimulerer celleaktiviteten. Dette gir den terapeutiske effekten. RIDEHESTEN

07/12

63


FAGLIG HESTENE NY TER BEHANDLINGEN Det finnes ulike typer laserapparater. Heidis apparat er av den typen der man kan justere tid, frekvens og antall joule for å individualisere behandlingen og man kan kombinere frekvenser uten å overgå antall joule. Anatomi og muskellære er viktig i forhold til laserterapi. – Det er ikke bare å holde apparatet mot et området. F.eks. ved et ledd er vinklingen viktig, understreker Heidi. Andre faktorer man skal ta i betraktning for behandlingen er hestens pelstykkelse, farge og hudfarge. Dette er med på å avgjøre styrken ettersom dette er forhold som ”stjeler” energi. Små laserpenner brukes på akupunkturpunkter og har én frekvens. På hunder, katter og på små, konkrete steder på hest, bruker Heidi en mindre håndholdt lysdiode Hun bruker også denne hvis hun f.eks. må dytte på vev for å komme helt til. Denne diode n skal plasseres helt inntil. – Ellers bruker jeg en såkalt lyskanon på hest, da holder jeg apparatet en viss avstand fra hesten.

I tillegg har laserlyset en såkalt kaskadeeffekt, det vil si at cellene påvirker hverandre og absorberer energi fra hverandre. Denne virkningen varer lenge etter at man har bestrålt området med laser, i ca. et døgn. – Laser kommer i utgangspunktet ikke så dypt, men det får effekt i dypere vev pga. kaskadeeffekten. KREVER KUNNSK AP AV TER APEUTEN Det er ingen restriksjoner på hvem som bruker laserapparater med terapeutisk formål ved behandling av dyr. – Det er derfor viktig at du som kunde og som ansvarlig for din hests velferd forsikrer deg at vedkommende som tilbyr laserterapi har gått fullgode kurs i dette, understreker Heidi. Laserapparat er dyre i innkjøp, Heidis apparat kostet henne 113 000 kroner, men det er svært lett å kjøpe ettersom det ikke stilles noen krav til kjøperen. På maskinene står det program, og det kan virke som det bare er å trykke på noen taster. - Men korrekt og effektfull bruk av laserapparat krever kunnskap. Man må lære om hvilke frekvenser som hører til hvilke type skader og man må regne ut antall joule pr. kvadratcentimeter man bruker. Gir man for mye har det dårlig effekt, sier Heidi. - Husk også på at laserterapi skal skrives inn på hestens helsekort. Det er 96 timers karens på dette, i likhet med det det er på all type alternativ behandling, sier Heidi.

64

RIDEHESTEN 07/12

SPØR HEIDI!

Det er ingen restriksjoner på hvem som kan benytte seg av laserte rapi. – Spør der for om terapeuten som tilbyr laserterapi har gått fullgod e kurs, også innen anatomi og muskellære. Kor rek t og effektfull bruk av laserappar at krever kunnskap. Man må lære om hvilke frekvenser som hører til hvil ke type skader og man må regne ut antall joule pr. kvadratcentimete r man bruker, sier Heidi Bye Svartangen.

GRAFIKER: TJA

- Laser fjerner ikke årsaken, derfor er det viktig at den brukes i sammenheng med annen behandling. Jeg finner den særlig gunstig sammen med muskelterapi, sier Heidi. – Er det snakk om f.eks. en akutt seneskade, må en veterinær først kartlegge skaden. Laser skal f.eks. ikke brukes på en aktiv seneskade med en blødende sene.

BRUKES I SAMMENHENG MED ANNEN BEHANDLING Ved bruk av laser er det også viktig at man ikke forveksler symptombehandling med virkelig behandling. – Er det snakk om skader, f.eks. hvis jeg finner en seneskade, skal hesten først gjennom en grundig klinisk undersøkelse hos veterinær. Veterinæren må ta ultralyd for å sjekke om det er blødning. Man skal ikke bruke laser på en seneskade så lenge den er en aktiv blødning, sier Heidi. - Laser fjerner ikke årsaken, derfor er det viktig at den brukes i sammenheng med annen behandling. Jeg finner den særlig gunstig sammen med muskelterapi, fortsetter Heidi. Hun går alltid gjennom hele dyret først og gir den først muskelterapi. Først etter det vurderer hun om det er noen områder som trenger laserbehandling. – Ved en konkret kjent skade, som en senefiberskade, hender det at jeg går direkte inn og gir laser her med en gang. Men da gir jeg alltid hesten muskelterapi på resten av kroppen for å forebygge de sekundære problemer som oppstår ved en slik skade. En hest med en skade vil alltid legge mer vekt over på andre områder i kroppen noe som skaper ubalanse og spenninger. Laser kan ikke komplettere alle behandlinger. – Laser og kortison funker ikke sammen. De slår ut hverandre og man får ingen virkning, sier Heidi.

- Dersom laser er en aktuell terapi ved en akutt skade, er det ofte lurt med en liten dose to ganger om dagen i starten. Dette er imidlertid lite gjennomførbart i praksis, sier Heidi. – Men uansett bør behandlingen innebære laserterapi 2-3 ganger de første ukene, så en gang i uken i 5 uker eller inntil ønsket effekt oppnås. Ofte er 3-5 behandlinger nok ved muskelskader. Etter laserterapien skal hesten alltid ta det med ro i 24 timer. – Ellers bruker kropppen energien som har blitt fylt på til trening istedet for å reparere skaden, forklarer Heidi. – Laserterapi er helt uproblematisk for hesten. Alle mennesker som er i nærheten må ha på seg noen beskyttelsesbriller for det tilfelle at man skulle se rett inn i laserstrålen hvilket er skadelig. De fleste hester nyter imidlertid bare behandlingen og blir rolige og avslappet av den. Og fortere friske! n

RIDEHESTEN

07/12

65

Artikkel om laserterapi  

Ridehesten 0712

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you