Page 1

- til hoveddører

Jønland AS Innbygda, 7580 Selbu Tlf: 73 81 97 35 Fax: 73 81 95 73 Mai: firmapost@jonland.no Web: www. jonland.no


- mulighetenes land - Omrammingene tilpasses alle karmmål. - Leveres i 10 forskjellige typer/design. - Komponentene i omrammingstypene kan kombineres. Man kan f.eks. kombinere sidelister fra type Gausdal, med toppseksjon fra type Stiklestad. - Komponentene er i limtre gran og trykkimpregnert furu. - Sidelistene har en bredde på 200 mm. Toppkonsol bygger 385 mm. over karm Høyde på topplisten kan tilpasses om det er nødvendig. - Omrammingene kan leveres ferdig overflatebehandlet i valgfri NCS-farge. - Modellene med utfrest tekst, leveres med valgfri tekst. - Selv om det i denne brosjyre er vist omramminger rundt 2-fløyet dør, passer omrammingene fint til 1-fløyet dør.

Sølvhaugen

Gausdal

UTVIKLE - PROSJEKTERE - KONSTRUERE - KAPPE - KLYVE - HØVLE - FRESE - BORRE - PROFILERE - MONTERE - SPRØYTE - LEVERE


- mulighetenes land Stiklestad

Eidsvoll

Nidaros

Tønsberg

UTVIKLE - PROSJEKTERE - KONSTRUERE - KAPPE - KLYVE - HØVLE - FRESE - BORRE - PROFILERE - MONTERE - SPRØYTE - LEVERE


- mulighetenes land Gullhaugen

Hallingdal

Maihaugen

Christiania

UTVIKLE - PROSJEKTERE - KONSTRUERE - KAPPE - KLYVE - HØVLE - FRESE - BORRE - PROFILERE - MONTERE - SPRØYTE - LEVERE

Brosjyre Omramming hoveddører  

Brosjyre Omramming hoveddører

Brosjyre Omramming hoveddører  

Brosjyre Omramming hoveddører

Advertisement