ZooRF Folder

Page 1

TE MISSA IN LFÄLLE! IL T S UR NÄSTA K RG .ZOORF.O PÅ WWW KTUELLA SER DU A UM. KURSDAT

g n i n ld i b t u r la d Zoohan

0 8 L , v a r sk g n i n ld i b t u Enligt

Ett samarbete mellan Lärande Partner och ZooRF


Allmän info L80

Utbildning/kurser, som i första lare, hand riktar sig till zoofackhand grossister, djurskyddsinspektörer, veterinärer och lärare (NB). Erhållna meriter är personliga.

Utbildningen ansluter sig primärt till Jordbruksverkets krav på utbildning (L80) för alla som yrkesmässigt eller i större omfattning saluför sällskaps- eller hobbydjur (undantag hund och katt). Grundkursen samt varje kurs som behandlar olika djurgrupper är i förväg godkända av SJV. För ytterligare information www.sjv.se

Zoohandlarutbildningen t. delas in i 5 olika momen GRUNDKURS En obligatorisk kurs för alla som saluför levande djur. Kursen ger grundläggande kunskaper i zoologi, etologi, näringslära, genetik, smittskydd samt lagar, förordningar och författningar. Ett certifikat utfärdas när kursdeltagaren har genomgått kursen med godkänt resultat.

GRUNDKURS KANINER & GNAGARE AKVARISTIK & GRODDJUR BURFÅGLAR REPTILER

DJURGRUPPER Förkunskapskrav: intyg från grundkursen. Kurserna ger fördjupade kunskaper om de resp. djurgrupp. Inom respektive område får kursdeltagarna allmänna kunskaper om djurslaget och särskilda kunskaper om de i handeln vanligast förekommande arterna av detta djurslag. Ett certifikat utfärdas när kursdeltagaren har genomgått kursen med godkänt resultat.


KURSSTART På distans får deltagaren ta del av ett inläsningsmaterial samt en inlämningsuppgift att lösa innan föreläsningsdagen. Uppgiften består av ett par större, öppna frågor som är en del av examineringen. Utöver inläsningsmaterialet kommer deltagaren under denna tidsperiod ha tillgång till föreläsare och kurskamrater interaktivt för att få stöd och utveckla kunskaper och färdigheter inom området.

KURSUPPLÄGG

FÖRELÄSNING

EXAMINATION

Under föreläsningsdagen fokuserar våra föreläsare på att gå igenom moment som anses vara mer komplicerade och sådant som med fördel förtydligas genom en föreläsning. I slutet på dagen diskuterar man gruppvis och prövar sina kunskaper i workshop-form. Innehållet i alla workshops presenteras under ledning av föreläsarna. Föreläsningsdagen avslutas med den sista delen i examinationen, ett skriftligt multiple-choice prov.

• Kursstart (distans) • Föreläsning (en dag på plats) • Examination (sker på föreläsningsdagen)

Man examineras genom:

• Inlämningsuppgiften • Workshop och gruppdiskussion • Multiple-choice prov (sker på föreläsningsdagen)

Om kursdeltagaren inte klarar examinationen på plats så får man en kompletterande hemuppgift att slutföra för att bli godkänd, även här med stöd från våra experter.


TE MISSA IN ÄLLE! URSTILLF NÄSTA K RG .ZOORF.O PÅ WWW A L KTUEL SER DU A UM. KURSDAT

För frågor och info maila till Lärande Partner: info@larandepartner.se Anmälan till utbildningarna sker på ZooRFs hemsida: www.zoorf.org

Ett samarbete mellan Lärande Partner och ZooRF