Page 1

Sint&Jozefsinstituut! Handel!en!Toerisme! Zilverstraat!26! 8000!BRUGGE!

! !

! !!

Ge誰ntegreerde)Proef) 201202013) Faisal!Al&Suhail!! 6HA1!

!

Mentor:!Dhr.!Decock!

!


! !

!


!

Sint&Jozefsinstituut! Handel!en!Toerisme! Zilverstraat!26! 8000!BRUGGE!

! !

! !!

!

!

Ge誰ntegreerde)Proef) 201202013)Faisal!Al&Suhail!! 6HA1!

!

Mentor:!Dhr.!Decock!

!


!!

!

!


!

1 Woord)vooraf) Mijn naam is Faisal Al-Suhail. Ik zit momenteel in het Sint-Jozefsinstituut in de richting Handel. Om mijn diploma handel te behalen wordt er van mij verwacht een geïntegreerde proef op te maken De GIP is een vakoverschrijdende opdracht, die sterk in verband wordt gebracht met de minionderneming die wij dit schooljaar hebben opgestart. De bedoeling van een minionderneming is het echte bedrijfsleven zo goed mogelijk te simuleren. In het vijfde studiejaar mochten we in groep beslissen welke richting onze minionderneming zou uitgaan. We besloten om koffie en koekjes te verkopen. Vandaar de naam “Coco Cafe”: Coco is een afkorting voor de Engelse termen Coffee en Cookies. Toen ik alle taken in het begin van het schooljaar zag, dacht ik: dit wordt een enorme klus! Ik hou wel van grote uitdagingen dus dit motiveerde me wel om de GIP zo perfect mogelijk te maken. Achteraf gezien bleek de GIP best wel mee te vallen. Tenslotte zou ik bepaalde leerkrachten willen bedanken. Om te beginnen wil ik mijnheer Decock, mijn leerkracht economie en leercoach van mijn minionderneming, bedanken. Daarnaast wil ik mijn taalleerkrachten in de bloemetjes zetten die mij hielpen op taalkundig vlak: mevrouw Declerck, mijnheer Punie en mevrouw Demeulder. Ook mijnheer Desmet mag ik zeker niet vergeten. Hij was altijd bereid een uitgebreide uitleg te geven wanneer ik problemen had met informatica. Daarnaast wil ik ook VLAJO bedanken, want zij gaven ons de mogelijkheid om een minionderneming op te richten. De directeur zou ik ook willen bedankt om miniondernemingen toe te laten op onze school. Als laatste zou ik ook mijn collega’s van de minionderneming willen bedanken voor het leuke en leerrijke schooljaar! Bij deze wens ik u veel plezier bij het lezen van mijn GIP! !

!

Geïntegreerde!proef!201202013! Faisal!Al0Suhail! !

1!


! !

!

Ge誰ntegreerde!proef!201202013! Faisal!Al0Suhail! !

2!


2 Inleiding) In het vijfde middelbaar begonnen we ons idee van de minionderneming uit te werken. Na verscheidene enquêtes en discussies zijn we tot de conclusie gekomen dat we ambachtelijke koffie en koekjes zouden verkopen. In de minionderneming had ik voor het eerste semester de functie van aankoop en in het tweede semester de functie reclame & advertentie. Pas in het zesde middelbaar begon het echte werk! Samen met de start van onze minionderneming kregen we onze GIP-bundel. De GIP staat merendeels in verband met de minionderneming. Vooral de administratieve, boekhoudkundige en economische aspecten speelden een grote rol in onze GIP. Toen we in september onze functies hebben gekozen, moesten we een organogram opstellen. In januari wisselden we van functie dus hebben we een nieuw organogram opgesteld. De functies werden gekozen op basis van een sollicitatiegesprek en een cv, net als in het echte bedrijfsleven. Wanneer we onze aandeelhoudersvergaderingen organiseerden, hebben wij uitnodigingen en aandeelhoudersbrieven moeten opstellen. In de minionderneming discussieerden we over welke nieuwe producten wij zouden toevoegen aan ons gamma en als GIP-taak voerden wij dan een marktonderzoek uit. Ook het presenteren van onze goederen werd op de proef gesteld. We moesten een catalogus opmaken met producten van onze minionderneming en een reclamecampagne in het Frans. Het boekhoudkundig aspect van de minionderneming is beoordeeld geweest door een boekhoudkundige verwerking van verkoopfacturen en een analyse van een jaarrekening. Het grootste project dit schooljaar was uiteraard de Zweedse uitwisseling. De uitwisseling naar Zweden heb ik geïntegreerd in mijn GIP onder de vorm van correspondentie via mails in het Engels met de Zweedse studenten en een dagboek schrijven in het Frans over dit project. Het economische gedeelte kwam er ook in voor zoals bedrijfsverslagen maken van de bezochte bedrijven in Zweden. Als slot toont onze GIP dat wij voldoende ervaring hebben opgedaan om een stap richting het bedrijfsleven te nemen! !

!

Geïntegreerde!proef!201202013! Faisal!Al0Suhail! !

3!


! !

!

Ge誰ntegreerde!proef!201202013! Faisal!Al0Suhail! !

4!


3 Inhoudsopgave) 1!

WOORD&VOORAF&.....................................................................................................................................&1!

2!

INLEIDING&................................................................................................................................................&3!

3!

INHOUDSOPGAVE&....................................................................................................................................&5!

4!

OVERZICHT&BIJLAGEN&..............................................................................................................................&7!

5!

BIBLIOGRAFIE&..........................................................................................................................................&9!

6!

BEGIN&EINDWERK&..................................................................................................................................&11! 6.1! 6.2! 6.3! 6.4! 6.5! 6.6! 6.7! 6.8! 6.9! 6.10! 6.11! 6.12! 6.13! 6.14! 6.15! 6.16! 6.17! 6.18! 6.19! 6.20! 6.21!

7!

!

ORGANOGRAM!...........................................................................................................................................!11! UITNODIGING!AANDEELHOUDERSVERGADERING!.................................................................................................!13! AFDRUKKEN!AANDELEN!.................................................................................................................................!14! ONLINE!REGISTRATIE!AANDEELHOUDERSVERGADERING!........................................................................................!15! WEBSITE!MINIONDERNEMING!........................................................................................................................!16! MARKTONDERZOEK:!ENQUÊTE!+!ANALYSE!........................................................................................................!17! PRÉSENTER!L’ASSORTIMENT!DE!VOTRE!MINI!......................................................................................................!25! TRAVELGUIDE!‘THE!BEST!OF!BELGIUM!AND!BRUGES’!..........................................................................................!28! MARKETINGMIX!..........................................................................................................................................!40! UNE!CAMPAGNE!PUBLICITAIR!.......................................................................................................................!46! E0MAIL!CONTACT!WITH!SWEDISH!STUDENTS!...................................................................................................!47! SOLLICITATIEBRIEF!EN!CV!.............................................................................................................................!48! SOLLICITATIEGESPREK!.................................................................................................................................!49! BOEKHOUDKUNDIGE!VERWERKING!VERKOOPFACTUREN!.....................................................................................!50! JOURNAL!INTIME!.......................................................................................................................................!53! ONDERNEMER!VOOR!DE!KLAS!......................................................................................................................!54! ANALYSE!VAN!DE!JAARREKENING!..................................................................................................................!56! STARTING!UP!A!NEW!BUSINESS!IN!THE!UK!......................................................................................................!58! LA!PLAINTE/!LE!COMMERCE!PAR!TÉLÉPHONE!...................................................................................................!65! !UITNODIGING!AANDEELHOUDERSVERGADERING!2!...........................................................................................!66! BEDRIJFSBEZOEKEN!....................................................................................................................................!67!

CONCLUSIE&............................................................................................................................................&71!

!

Geïntegreerde!proef!201202013! Faisal!Al0Suhail! !

5!


! !

!

Ge誰ntegreerde!proef!201202013! Faisal!Al0Suhail! !

6!


4 Overzicht)bijlagen) !

Bijlage(1:(Uitnodiging(aandeelhoudersvergadering(( Bijlag(2:(Voorbeeld(van(een(enquête( Bijlage(3:(Lettre(commercial((assortiment)( Bijlage(4:(Affiche(campaigne(pour(notre(campaigne(publicitaire( Bijlage(5:(CV(in(het(Nederlands,(Frans(en(Engels( Bijlage(6:(Voorbeeld(van(een(opgemaakte(verkoopfactuur( Bijlage(7:(Analyse(van(een(jaarrekening( Bijlage8:(Contact(eOmails(in(verband(met(‘starting(up(a(business(in(the(UK’( Bijlage(9:(Lettre(commercial((la(plainte)( Bijlage(10:(Logboek( Bijlage11:(Bestuursvergaderingsverslag(

Geïntegreerde!proef!201202013! Faisal!Al0Suhail! !

(

7!


! ! !

!

Ge誰ntegreerde!proef!201202013! Faisal!Al0Suhail! !

8!


5 Bibliografie) Internetbronnen( N.N. la lettre commercial 07/04/2008 (http://www.bienecrire.org/menu.php?module=lettre-commerciale&mod) N.N. Bruges 21/04/2013 (http://en.wikipedia.org/wiki/Bruges) N.N. Belgium 1/05/2013 (http://en.wikipedia.org/wiki/Belgium) N.N. Tips voor een goeie CV s.d. (http://www.stepstone.nl/Carriere-Advies/CV/tien-tips-voor-een-top-cv.cfm) N.. In the pocket bedrijfswebsite s.d. (http://www.inthepocket.mobi/) N.N. Modular bedrijfswebsite s.d. (http://www.supermodular.com/) N.N. Inredia bedrijfswebsite s.d. (http://www.inredia.se/?lang=en) N.N. Prisma Teknik AB bedrijfswebsite 28/03/2013 (http://www.prismateknik.se/) N.N. Setting up a business in the UK 1/04/2013

Boeken( Devriendt, D, Word 2007-2010 voor wie echt met Word wil werken, WWW soft Oostkamp, 2009, 212 pagina’s Van haesendonck, J, Branché Atelier 6 TSO extra, Van In, Wommelgem, 2007, s.p. Coenen, P, Vlajo directeurenboek, Vlajo vzw, Heverlee, s.d., s.p. N.N. Excel , Brinkman uitgeverij, Amsterdam, 2011, s.p.

(

(

Geïntegreerde!proef!201202013! Faisal!Al0Suhail! !

9!


!

Ge誰ntegreerde!proef!201202013! Faisal!Al0Suhail! !

10!


6 Begin'eindwerk' 6.1 Organogram' 6.1.1

Organogram'semester'1'

Gedelegeerd) bestuurder:)Jean0 Bap?ste)Souêtre)

Administra?ef) Directeur:)Dennis) Marchand)

Commercieel) Directeur:)Pieter) Lavens)

Reclame)en) Adverten?e:)Apollonia) Van)Looven)&) CharloLe)Huysman)

Order)&)Entry:)Alexia) De)Brabandere)&) Marie)Vanackere)

Technisch)Directeur:) Faisal)Al0Suhail)

Aankoper:)Nick) MaLhys)

Financieel)Directeur:) Lies)Devriendt)

Magazijn:) NathanLampo)&) Michiel) Vandenbussche)

Boekhoudster:)Jana) Vanquathem)

Kassa)&)Bank):)florian) Araïb)

e) ' ) Geïntegreerde)proef)201202013) Faisal)Al0Suhail) )

11)


6.1.2

Organogram'semester'2'

Gedelegeerd) bestuurder:)Nick) MaLhys)

Administra?ef) Directeur:) )Lies)Devriendt)

Commercieel) Directeur:)) Jean0Bap?ste)Souêtre)

Reclame)en) Adverten?e:) )Apollonia)Van)Looven) &)Faisal)Al0Suhail)

Order)&)Entry:) CharloLe)Huysman)&) Michiel) Vandenbussche)

Technisch)) Directeur:) )Marie)Vanackere)

Aankoper:) )Alexia)De)Brabandere)

Financieel)Directeur:) Florian)Araïb)

Magazijn:)) Nathan)Lampo)&) Pieter)Lavens)

Geïntegreerde)proef)201202013) Faisal)Al0Suhail) )

Boekhouding:)) Dennis)Marchand)

12)

Kassa)&)Bank:)) Jana)Vanquathem)


6.2 Uitnodiging+aandeelhoudersvergadering+ )

Voor onze eerste aandeelhoudersvergadering hebben wij een aandeelhoudersbrief opgesteld met een persoonlijke inlogcode. Op de site http://mini.jozefienen.be konden de aandeelhouders hun gegevens controleren en zich aanmelden voor de aandeelhoudersvergadering. De aandeelhouders die niet aanwezig zouden zijn moesten zich ook aanmelden. Op die manier konden we inschatten hoeveel mensen er aanwezig zouden zijn. De barcodes die op de brief stonden, hebben we gebruikt om onze aandeelhouders in te scannen wanneer ze toekwamen. Dit gaf ons het voordeel om eenvoudig te zien wie er werkelijk aanwezig was op onze aandeelhoudersvergadering. In de bijlage kan u een gepersonaliseerd brief vinden.

Ge誰ntegreerde)proef)201202013) Faisal)Al0Suhail) )

13)


6.3 Afdrukken+aandelen+ )

De manier waarop ik mijn aandelen heb afgedrukt was een simpel maar effectieve manier. Ik zette het aandeel op de achtergrond van het blad en voegde tekstvakken met verzendlijsten op de nodige plaatsen. ) ) ) )

+

Ge誰ntegreerde)proef)201202013) Faisal)Al0Suhail) )

14)


6.4 Online+registratie+aandeelhoudersvergadering+ Elke aandeelhouder kreeg een persoonlijke inlogcode, met die inlogcode kon je als aandeelhouder bevestigen dat je aanwezig zult zijn op de aandeelhoudersvergadering. )

) )

)

+

Ge誰ntegreerde)proef)201202013) Faisal)Al0Suhail) )

15)


6.5 Website+minionderneming+ Voor de oprichting van onze website, www.cococafe.be hebben wij samengewerkt met de leerlingen van IB. De samenwerking met IB verliep niet zo vlot. Er was duidelijk een probleem met de communicatie. De site werd in totaal tweemaal gewijzigd doorheen het schooljaar. Dennis Marchand was de contactpersoon die het overleg met de leerlingen uit 6IB coĂśrdineerde.

)

) Qr-code naar de website

+

) GeĂŻntegreerde)proef)201202013) Faisal)Al0Suhail) )

16)


6.6 Marktonderzoek:+enquête+++analyse+ Hieronder vind u mijn analyse over onze marktonderzoek. De analyse is opgesteld dankzij de afgelegde enquêtes. In de bijlage kan u mijn marktonderzoek bezichtigen. )

Inleiding ! Tijdens!de!lessen!Nederlands!!hebben!wij!een!marktonderzoek!afgelegd!in!centrum!Brugge.!Wegens! gebrek!aan!tijd!hebben!we!ook!elk!3!mensen!thuis!ondervraagd.!Het!was!een!zeer!leerrijke!ervaring! om!ons!assortiment!te!verbeteren.!!

Analyse 1) Drinkt)u)koffie?)

25! 20! 15! 10! 5! 0! Ja!

Neen!

!

We!concluderen!uit!deze!grafiek!dat!de!meerderheid!van!de!ondervraagden!graag! koffie!drinkt.!

!

Geïntegreerde)proef)201202013) Faisal)Al0Suhail) )

17)


2) Welk)soort)koffie)drinkt)u)

Welk%soort%koffie%drinkt%u?% 14! 12! 10! 8! 6! 4! 2! 0! Espresso!

Caffé!LaTe!

Ice!Coffee!

Andere:…!!

!

We!hebben!veel!uit!deze!vraag!kunnen!vaststellen.!De!hoge!keuze!voor!espresso! verwonderde!ons!niet,!maar!bij!de!rubriek!“andere”!kozen!ze!allemaal!voor! cappuccino.!Dit!is!een!puntje!voor!onze!vergadering!!

3) Bij)welke)gelegenheden)drinkt)u)koffie?)

Bij%welke%gelegenheden%drinkt%u%koffie?% 16! 14! 12! 10! 8! 6! 4! 2! 0! s!Morgens!

s!Avonds!

Na!het!eten!

!

Zoals!u!kunt!zien!wordt!koffie!!’s!morgens!het!meest!gedronken.!Deze!informatie! zullen!we!gebruiken!voor!onze!volgende!koffie!verkoop!op!school.!Dit!wil!zeggen! dat!we!hoogst!waarschijnlijk!in!de!ochtend!zullen!verkopen.!

!

) Geïntegreerde)proef)201202013) Faisal)Al0Suhail) )

18)


4) Indien)dagelijks,)hoeveel)maal)per)dag?)

Indien%dagelijks,%hoeveel%maal%per%dag%

1!kopje! 2.3!kopjes! 4!of!meer!

! Meer!dan!75%!van!de!ondervraagden!drinkt!meer!dan!2!kopjes!per!dag.!!Hierdoor! kunnen!we!zien!dat!veel!mensen!redelijk!veel!koffie!drinken!waardoor!ze!sneller! koffie!zullen!terugkopen.!

5) Koopt)u)liever)koffie)uit)uw)vertrouwde)winkel)of)supermarkt?)

Koopt%u%liever%koďŹƒe%uit%uw%vertrouwde% winkel%of%supermarkt?% 23%!

Vertrouwde!winkel! Supermarkt!

77%!

! Hieruit!leiden!we!af!dat!heel!veel!mensen!hun!koffie!in!de!supermarkt!haalt,!hierop! zullen!we!moeten!werken!zodat!de!mensen!naar!ons!zullen!komen!in!plaats!van! naar!de!supermarkt!te!gaan.!Door!scherpe!prijzen!aan!te!bieden!bijvoorbeeld.!

!

) )

)

GeĂŻntegreerde)proef)201202013) Faisal)Al0Suhail) )

19)


)

6) Heeft)u)liever)gemalen)koffie)of)koffiebonen?)

Hee<%u%liever%gemalen%koffie%of%koffiebonen?%

16! 14! 12! 10! 8! 6! 4! 2! 0! Gemalen!Koffie!

Koffiebonen!

!

We!kunnen!zien!dat!er!duidelijk!gekozen!wordt!voor!gemalen!koffie.!Daardoor! zullen!wij!onze!bestellingen!van!koffiebonen!moeten!aanpassen.! !

7) Koopt)u)liever)koffie)met)kwaliteitsmerk)of)ambachtelijke)koffie?)

Koopt%u%liever%koffie%met%kwaliteitsmerk%of% ambachtelijke%koffie?%%

Ambachtelijk!

Kwaliteitsmerk!

0!

1!

2!

3!

4!

5!

6!

7!

8!

9!

10!

11!

12!

!

Uit!deze!grafiek!zien!we!dat!er!maar!een!klein!verschil!is!tussen!de!ambachtelijke! koffie!en!koffie!met!kwaliteitsmerk.!Dit!kan!handig!zijn!voor!onze!aankoop!van! beide!producten.!! !

!

) Geïntegreerde)proef)201202013) Faisal)Al0Suhail) )

20)


8) Kent)u)koffiebranderij)Van)Den)Poel?)

Kent%u%koffiebranderij%Van%Den%Poel?% 25! 20! 15! 10! 5! 0! Ja! Nee!

! Door!deze!grafiek!ziet!u!dat!de!koffiebranderij!‘Van!Den!Poel’!nog!niet!erg!bekend! is.!We!hopen!dat!onze!minionderneming!zou!kunnen!helpen!om!hem!bekender!te! maken!op!de!koffiemarkt.!Dit!zal!moeten!gebeuren!met!reclame!en!!proevertjes.!

9) Welk)koffiemerk)drink)u)het)liefst?)

Welk%koffiemerk%drink%u%het%liefst?% 16! 14! 12! 10! 8! 6! 4! 2! 0! Illy!

Andere!

Ambachtelijk!

Douwe!Egberts!

!

Douwe!Egberts!is!duidelijk!de!meest!geliefde!koffie.!Deze!informatie!zou!wel!eens! nuttig!kunnen!zijn!om!toch!te!overwegen!om!Douwe!Egberts!in!het!assortiment!te! steken.!

!

) )

)

Geïntegreerde)proef)201202013) Faisal)Al0Suhail) )

21)


10) Eet)u)graag)een)koekje)bij)de)koffie?)

Eet%u%graag%een%koekje%bij%de%koďŹ&#x192;e?% 18! 16! 14! 12! 10! 8! 6! 4! 2! 0! Ja!

Nee!

!

Hieruit!leiden!we!af!dat!een!koekje!eten!bij!de!koffie!voor!heel!veel!mensen!iets!is! wat!ze!graag!doen.!Dit!is!wat!we!hoopten,!iets!wat!bij!ons!hoofdproduct!past.!

11) Welk)soort)koek?)

Welk%soort%koek?% 12! 10! 8! 6! 4! 2! 0! Amandelkoek!

Frangipane!

Wafel!

Madeleine!

Speculoos!

!

We!kunnen!zien!dat!vooral!Amandelkoeken!en!Frangipanes!het!goed!doen.!Door! deze!vraag!zien!we!ook!dat!er!geen!nood!is!aan!een!nieuw!soort!koek!want!de!top! 3!zit!al!in!ons!assortiment!

!

) )

)

GeĂŻntegreerde)proef)201202013) Faisal)Al0Suhail) )

22)


12) Bent)u)bereid)om)meer)koffie)te)kopen)als)er)promoties)zijn?)

Bent%u%bereid%om%meer%koďŹ&#x192;e%te%kopen%als%er% promoEes%zijn?% Ja! 32%!

Nee! 68%!

! Door!deze!vraag!te!stellen!zien!we!duidelijk!dat!iets!minder!dan!70%!procent!van! de!mensen!niet!meer!koffie!zal!kopen!zouden!er!promoties!zijn.!is!die!promotie!dan! wel!nodig?!Nog!een!puntje!voor!op!de!agenda.!

13) Bent)u)bereid)meer)te)betalen)indien)een)deel)van)de)winst)naar)de) oorsprong)van)de)gemaakte)koffie))via)Fairtrade))gaat?)

Bent%u%bereid%meer%te%betalen%indien%een%deel% van%de%winst%naar%de%oorsprong%van%de% gemaakte%koďŹ&#x192;e%%via%Fairtrade%%gaat?% Nee!

Ja! 0!

2!

4!

6!

8!

10!

12!

14!

!

Hier!kunnen!we!besluiten!dat!een!actie!als!Fairtrade!dan!wel!bij!de!mensen!bevalt.! We!zullen!hier!zeker!over!nadenken!als!je!ziet!dat!iets!meer!dan!de!helft!zou! toehappen.! ! !

) )

)

GeĂŻntegreerde)proef)201202013) Faisal)Al0Suhail) )

23)


)

14) Bent)u)man)of)vrouw?)

Bent%u%man%of%vrouw?%

12! 10! 8! 6! 4! 2! 0! Vrouw!

Man!

!

We!hebben!ongeveer!evenveel!mannen!als!vrouwen!ondervraagd.!Dit!is!omdat! onze!enquĂŞte!anders!niet!representatief!zou!zijn.!Nu!zijn!we!zeker!dat!we!op!onze! cijfers!kunnen!vertrouwen.!

15) Tot)welke)leeftijdscategorie)behoort)u?)

Tot!welke!leeaijdscategorie!behoort!u?%% 8! 6! 4! 2! 0! 0.18jaar! 18.30!jaar! 30.50!jaar! 50+!jaar!

!

We!hebben!ongeveer!evenveel!mensen!van!hetzelfde!leeftijdscategorie! ondervraagd,!alleen!bij!de!50+!hebben!we!minder!resultaten!omdat!we!in!Brugge! vooral!de!winkeliers!hebben!ondervraagd.!

!

GeĂŻntegreerde)proef)201202013) Faisal)Al0Suhail) )

24)


6.7 Présenter+l’assortiment+de+votre+mini+ ) )

)

7$

COCO$

CAFÉ$

INFORMATION$POUR$COMMANDER$ ! $COMMANDE$PAR$TÉLÉPHONE$ $ $ ! :$050$33$19$43$ $ $ ! :$04$88$31$44$65$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Fax$! :$050$34$30$51$$

Just$Cocolicious$

$ $

Page$3:$Notre$Thé$ Page$4:$Notre$Café$et$biscuits$ $

" $COMMANDE$EN$LIGNE$ Coco1café@hotmail.com$ $

$

trouver)plus)d’information)sur)notre)site:)http://www.cococafe.be/)

)

Geïntegreerde)proef)201202013) Faisal)Al0Suhail) )

25)

Octobre)2012)


)

) ) ) ) ) ) ) ) )) ) ) ) ) )

Bombay$Chai$ ) Bombay$chai,$Thé$noir$mêlé$d’épices$ gingembre,$cardamome,$cannelle,$muscade,$ girofle.$Rich$et$exotique.$Bombay$Chai$peut$ se$boire$frais$ou$chaud$avec$un$nuage$de$lait.$

5"Eur"pour" cinq" pièces"

Natural$Mint$ ) Natural$Mint,$infusion$traditionelle$avec$des$ feuilles$de$menthe$entières.$Délicieuse$et$ rafraîchissante$

5"Eur"pour" cinq" pièces"

Pure$Lemon$ ) Pure$lemon,$thé$noir,$zeste$de$citron$et$ citron$naturels.$Un$‘thé$citron$exceptionnel’$ pour$un$moment$de$détente$ou$pour$ accompagner$vos$repas$de$régime$

5"Eur"pour" cinq" pièces"

Roseship$ Rosehip,$mélange$fleuri$et$délicat,$pétales$de$ rose,$fleurs$d’hibiscus,$aux$arômes$de$pêche$et$ d’ananas.$Riche$en$saveurs$et$en$vitamine$C.$ Rosehip$est$également$reconnu$pour$ses$vertus$ diurétiques.$

5"Eur"pour" cinq" pièces"

Notre)Thé,)c’est)une) experience)incroyable)

Tropical$Fruit$ Tropical$Fruit,$thé$vert,$mélangés$ harmonieusement$au$jasmin,$verveine,$marigold$ et$ananas.$Rafraîchissement$garanti,$riche$en$ antioxydants.$ $

5"Eur"pour" cinq" pièces"

Coco"Café"vous"présente"une"gamme"de"thé" d'exellente"qualité,"très"tendance,"pur"et" authentique."Le"goût,"l'arôme,"les"feuilles"de"

) Octobre)2012)

Geïntegreerde)proef)201202013) Faisal)Al0Suhail) )

26)


)

))

Illy$Issimo$

Illy$café$250$gr$

illy$issimo$est$une$boisson$au$café$ préparée$avec$le$mélange$exclusif$illy$ 100$%$arabica,$sans$arôme,$ni$ conservateur$ou$colorant.$Emportez$ illy$issimo$partout$où$vous$allez,$que$

Savourez1le$chez$vous,$dans$toute$sa$ perfection,$c’est1à1dire$corsé$et$ velouté,$comme$s’il$avait$été$préparé$ par$un$barista,$avec$cette$légère$ pointe$d'amertume$qui$disparaît$au$ bout$de$deux$minutes…$De$plus,$le$ (item)#)))$000.00) café$est$si$finement$moulu$que$ toutes$ses$saveurs$peuvent$

2,00$EUR$pour$1$boîte$de$conserve$

9$EUR$pour$250$gr.$

Van$den$poel$Super$Dessert$Café$ Le$super$dessert$de$Van$Den$Poe$lest$une$ café$doux$et$surtout$très$digeste.$ Particulièrement$adapté$pour$les$amateurs$ de$café!$

Frangipane$Lotus$

4,95$EUR$pour$250$gr.$ 8,95$EUR$pour$500$gr.$ $

Gauffre$de$Liège$XL$Lotus$

Notre$frangipane,$avec$son$cœur$si$ plein$de$douceur,$son$goût$subtil$ d’abricot$et$d’amande,$sa$délicieuse$ enveloppe$de$glaçage…$

(item)#)))$000.00)

1$EUR$pour$1$pièce$

Une$gaufre$délicieuse$avec$des$ morceaux$de$sucre$perlé:$un$vrai$ délice$en$format$XL$

2,00$EUR$pour$1$pièce$

) Octobre)2012)

Geïntegreerde)proef)201202013) Faisal)Al0Suhail) )

27)


6.8 Travelguide.‘The.best.of.Belgium.and.Bruges’.

Travel Guide: The Best of Belgium and Bruges

h Gip taak Englis

This travel guide will make you want to come to Bruges! We will try our best to urge you to come to Bruges after reading this awesome travel guide

Saint Josephsinstitute Zilverstraat 26 Bruges, West Flanders 8000 050 33 19 43 www.sintjozefbrugge.be

Authors Faisal Al-Suhail Joaquim Vlaminck Ilias Cool William Vanderplaetse

Welcome To

BRUGES ) )

)

Geïntegreerde)proef)201202013) Faisal)Al0Suhail) )

28)


Saint Josephs Institute Our school is located in the heart of Bruges. A ideal spot for all of the students because everything is close by.

Our school has 4 main goals ! Transfer of knowledge, skills and attitudes ! Cultural and spiritual development ! Attitude and style ! Innovation and communication

The school Saint-Josephs institute is a catholic business and tourism school. Our school is a school with over 75 years of experience in trading education. It is also a boarding school! The school dates back from 1832. Back then it was a school run by the nuns and only would be allowed to study there! The thread of the history of the school is the obvious concern for the student. In each period was the main goal, which aimed girls - and boys afterwards – to offer a pleasant education. Our school has many divisions too many to name! The direction we are studying is commerce. Since a couple of years ago our school introduced the business-school concept! It is a very strict school. It’s known in the whole province as one of the best – if not THE bestbusiness schools around. Our school building basically hosts 2 schools, namely the elementary school and the high school. The school system is very simple. The school system is divided in 4 types namely: ASO, TSO, BSO and BUSO. Our school hosts TSO and BSO.

)

Geïntegreerde)proef)201202013) Faisal)Al0Suhail) )

29)


.

A little bit of information about Bruges

Bruges, is known worldwide as the Venice of West Europe! The history of Bruges is just phenomenal. The moment you enter Bruges you will notice itâ&#x20AC;&#x2122;s amazing architecture. From the famous Belfry to the cosy canals. Bruges is one of the most perfectly preserved medieval cities in Europe. Besides all this culture and history. Bruges also hosts a great nightlife with many cosy pubs and bars with of course the famous Belgian beer!

.

GeĂŻntegreerde)proef)201202013) Faisal)Al0Suhail) )

30)


A little information about the economy of Belgium and Bruges The economy in Belgium is strongly globalized. Our economy is also called modern, private enterprise economy. One of the main reasons that Belgium has a strongly globalized economy is the fact that they have built a transport infrastructure that is integrated with the rest of Europe. Its location in the heart of Europe helped it in becoming one of the largest trading nations. Belgium was also the first country in continental Europe to undergo the Industrial Revolution. Another reason for our great economy is our diversified industrial and commercial base. Our economy is well integrated with the rest of the world. But almost three quarters of our trade is within Europe. The two largest port/harbours are the port of Zeebruges and the port of Antwerp. Like most small countries in Europe we have one main airport: Brussels Airport. Most of the export and import of goods happen in these ports, the port of Zeebruges being only 15 km away. The currency they use in Belgium is the Euro. The main source of income in the economy in Bruges are the tourists coming from all over the world

. .

.

Ge誰ntegreerde)proef)201202013) Faisal)Al0Suhail) )

31)


. .

On this page we will talk about the politic system in Belgium

Our kin g Alber t Prime Ministe II and our r Elio D i Ru p o

Belgium is a constitunial, federal parliamentary democracy and a popular monarchy. The king, Albert II, is the head of the state. The second most important person is the Prime Minister, named Elio Di Rupo. Belgium is known for its political crisis especially because it lasted for so long. But itâ&#x20AC;&#x2122;s finally over! The country is devided in 2 main regions. There is a Flemish part and a French part. Each part has a Federal Minister. From the moment Belgium was declared independence (1830) the relationship between the two regions has never been like it should be. Mainly because the French part of Belgium lags behind in the economy. Since 2011 the Socialists are running Belgium although the Flemish part would rather see Bart De Wever, a conservative and liberal politician, as their Prime Minister. In each commmunity there are 3 main political parties: Christian Democrats, Liberals and Social Democrats. The first permanent President of the European Council is a Belgian politician named Herman Van Rompuy.

GeĂŻntegreerde)proef)201202013) Faisal)Al0Suhail) )

32)


.

Bruges was founded in the 9th century at the end of the little river ‘de Reie’. The name Bruges is probably derived from the old-Scandinavian word ‘Bryggia’ which means harbor. Because of the good location close to the North Sea, the settlement became an important international harbour. The belfry of Bruges is the most famous building in Bruges. The belfry of Bruges, or Belfort, is a medieval bell tower in the historical centre of Bruges, Belgium. One of the city's most prominent symbols, the belfry formerly housed a treasury and the municipal archives, and served as an observation post for spotting fires and other danger. The belfry was build around 1240 when Bruges was prospering as an important centre of the Flemish cloth industry. After a devastating fire in 1280, the tower was largely rebuilt. The giant orange building of ‘t Zand is the concert hall. That’s his official name. Its build in 2002 and is used for all culture events in Bruges. Besides a large hall, which has 1,290 seats on three levels, there is also the chamber music hall that can accommodate 320 men. Thanks to several architectural marvels like the 4696 springs on which the whole edifice rests, the concert hall offers excellent acoustics and is one, which is near to the world.

.

Geïntegreerde)proef)201202013) Faisal)Al0Suhail) )

33)


'T Zand is a square and neighbourhood in the centre of Bruges. The square is the largest in the city and is tunnelled through the city ring. Under the square is a large parking lot that can accommodate 1,435 cars. At the center of the square is a fountain with four groups of statues, created by Stefaan Depuydt and Livia Canestraro in 1985 - '86. But let’s talk about the real deal in ‘T Zand. About the most important thing on the ’t Zand for us student: the pubs. Every student in Bruges goes to the pubs on ‘t Zand. The three most important pubs to visit after school are: Ma rica rokk, Bras club and Déja vu. Each of the pubs attracts another kind of public. In our school the most people go the Friday to Bras club, because at 4.30 pm there is happy hour which means you pay 1 EUR for 1 pint. At 6 pm everyone goes home and get ready to come back in the evening or the Saturday. On Saturday we don’t go to ‘t Zand, on Saturday the most important pubs are on the egg market (eiermarkt). We have café pick where it’s happy hour from 9 pm until 12 pm than you choose were you go and spend the rest of your evening. You just have so many pubs to choose from! So that’s a little more information how we go out in Bruges. And this al started more than 50 years ago! We do it, people who are 35 used to do it,

. .

.

Geïntegreerde)proef)201202013) Faisal)Al0Suhail) )

34)


The culture in Belgium is very spacious. To start we have the fine arts. The fine arts began with the Flemish Renaissance. A lot of well known painters used to live in Bruges like Jan van Eyck, he is considered one of the most significant Northern European painters of the 15th century. You can visit these fine arts in the Groeningemuseum. Also the many historic buildings in the city are great to look at. There are many churches in Bruges you simply must have visited: The Basilica of the Holy Blood (where you can find the Holy Blood of Jesus), the Church of Our Lady. Other sights in Bruges are: ! ! ! ! ! !

The Beguinage ( het begijnhof) The Old St-John's Hospital The Saint Salvator's Cathedral The City Hall on the Burg square The Provincial Court (Provinciaal Hof) The preserved old city gateways: the Kruispoort, the Gentpoort, the Smedenpoort

During the day you can do a tour in Bruges with horse-drawn carriages and on the “reien” you can see Bruges with tourist boats. When you are looking for a nice place to rest Bruges presents the possibility to rest on the nice terraces of the cafés at the marketplace although they are expensive the offer a fantactic view

. .

.

Geïntegreerde)proef)201202013) Faisal)Al0Suhail) )

35)


If you want to go shopping the big cities are: Antwerp, Brussels (the capital city) and Bruges. Also for the nightlife is Bruges a nice city. The popular pubs are the Pick, the coulissen, la Bodega and the pubs on T’Zand. Also the lighting in the night in Bruges is beautiful. In the streets of Bruges there are a lot of shops with the typical Belgian products like chocolate, fries and beer. Since a couple years there is a new cinema complex where they play the most recent movies. You can go by bus or you can take a taxi. Year over year there is a strong rivalry between two professional football teams. Bruges has 1 stadium but 2 teams named ‘Club Bruges’ and ‘Cercle Bruges’. For the moment Club Bruges is ‘the team of the Bruges’, but this title changes a lot of team. If you like music you can go to the modern Concertgebouw on t’Zand, where you can also find a tourist information office. In the concert hall they play all kind of different sorts of music. There are concerts for kids and adults.

. .

.

Geïntegreerde)proef)201202013) Faisal)Al0Suhail) )

36)


Kinepolis Bruges

Free Two People Movie Ticket

With this ticket you have to possibilty to watch one movie with a friend or your partner. This is only valid in ‘Kinepolis Bruges’. This ticket is valid until 31/08/2013

. . . .

. Geïntegreerde)proef)201202013) Faisal)Al0Suhail) )

37)


Boat Trip Bruges

Free Two People Boat Trip Ticket

With this ticket you have to possibilty to make one trip with your partner or a friend. This is only valid in Bruges. This ticket is valid until 31/12/2013

All cafes in Bruges

All day happy hour for one week

Take this ticket with you when you go out and it will always be happy hour for you and your friends! This is only valid in the city of Bruges. This ticket is valid until 30/09/2013

. .

.

Ge誰ntegreerde)proef)201202013) Faisal)Al0Suhail) )

38)


. .

.

Ge誰ntegreerde)proef)201202013) Faisal)Al0Suhail) )

39)


6.9 Marketingmix.

Product( )

Productkeuze+ Na)vele)discussies)in)de)lessen)Economie)vorig)jaar)hebben)we) samen)gekozen)voor)het)product)koffie.)Wij)hebben)voor)dit) product)gekozen)omdat)wij)daarmee)een)zeer)grote) doelgroep)kunnen)bereiken.)Onder)koffie)heb)je)een)zeer) grote)en)variërende)assortiment)namelijk:)ambachtelijke) koffie,)huishoudkoffie,)ijskoffie,…)Naast)koffie)zullen)wij)ook) koekjes)en)thee)verkopen.)Wij)denken)dat)wij)met)onze)koekjes)en) ijskoffie)ook)de)leerlingen)zullen)aantrekken!)Wij)hebben)een) samenwerking)met)de)minionderneming)Cookie)Illusion)van)Ter)Groene)Poort)om) een)nieuwe)product)in)ons)assortiment)toe)te)voegen.)Zij)kopen)onze)koffie)aan)om) koffiekoeken)ermee)te)maken,)wij)kopen)deze)en)andere)koeken)dan)aan)en)zullen)deze)dan)ook) verkopen!))

Leveranciers+ Momenteel)werken)wij)met)drie)grote)leveranciers:)Van)Den)Poel,)Ameel,) Illy,)Viva)Sara)en)Hoorens.) Wij)kopen)het)meest)van)onze)ambachtelijke)koffie)aan)bij)Hoorens)Koffies.) Viva)Sara)en)Van)Den)Poel)zijn)onze)andere)leveranciers)van)ambachtelijke) koffie.)Voor)onze)exclusieve)koffie)en)ijs)koffie)bestellen)wij)bij)Illy.)Hun) producten)hebben)een)hoge)prijs)maar)hebben)natuurlijk)een) uitstekende)kwaliteit.)Een)potentiële)leveranciers)is)Koffiebranderij)D’or.) Deze)koffiebranderij)is)gelegen)te)Westrem.)Momenteel)bestellen)wij)onze) koekjes)bij)Ameel)Candy)World)

Duurzame+of+niet+duurzame+goederen+ Onze)goederen)zijn)niet)duurzaam.)Dat)zijn)goederen)die)voor)een)korte)tijd)meegaan.)Bij)koffie)en) koekjes)is)dat)ook)zo)want)een)maal)je)het)opgegeten/opgedronken)hebt)kan)je)het)niet)meer) gebruiken.)Het)gevolg)daarvan)is)dat)onze)klanten)zullen)blijven)kopen)omdat)ze)steeds)nieuwe)koffie) nodig)zullen)hebben.)

Soort+product+ Onze)producten)zijn)een)mix)van)convenience)goods,)speciality)goods)en)preference)goods.)Het)is) een)deel)convenience)good)omdat)koffie)een)product)is)die)regelmatig)aangekocht)wordt,)zonder) veel)nadenken,)een)speciality)good)omdat)wij)enkel)ambachtelijke)en)exclusieve)koffie)verkopen)die) niet)beschikbaar)is)in)de)lokale)supermarkt)maar)ook)een)preference)good)omdat)sommige)mensen) die)ene)speciale)koffie)altijd)willen.)

Geïntegreerde)proef)201202013) Faisal)Al0Suhail) )

40)


) ) )

Productassortiment+ Het)productassortiment)van)“Coco)café”)is)niet)niet)breed.)) ) Ons)productassortiment:)

!!

Geïntegreerde)proef)201202013) Faisal)Al0Suhail) )

41)


Koffie) Van)Den)Poel)Superdessert) Van)Den)Poel)Superdessert)) Van)Den)Poel)Decafe誰ne) Van)Den)Poel)Brazil)) Van)Den)Poel)koffiepads)) Illy)Espresso)) Viva)Sara)Regal) Viva)Sara)Mokka) Viva)Sara)Decafe誰ne) Hoorens)Panamajumbo) Hoorens)Excellent)body) Hoorens)Extra)Body) ) Thee) Pure)Tea)Bombay)chai) Pure)Tea)Tropical)fruit) Pure)Tea)Natural)mint) Pure)Tea)Rosehip) Pure)Tea)Pure)lemon) ) Koeken) Lotus)Luikse)Wafel)XL) Lotus)Frangipane) Amandelbrood)Jules)Destrooper) Non)Stop!)Double)Chocolate) Toblerone) ) Ijskoffie) Illy)Issimo)Cappuccino) Illy)Issimo)Mochaccino) Illy)Issimo)Machiatto)

) 250g) 500g) 250g) 250g) 18st) 250g) 250g) 250g) 250g) 250g) 250g) 250g) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 100g) ) ) 200ml) ) )

)

. ) ) )

Ge誰ntegreerde)proef)201202013) Faisal)Al0Suhail) )

42)


Service+ Een)snelle)levering)en)een)vriendelijke)bediening)zijn)onze) troeven.)Ons)personeel)zal)ervoor)zorgen)dat)alles)vlot)verloopt) tussen)de)relatie)met)onze)klanten)en)dat)alles)naar)wens) verloopt.)Het)reclame0en)advertentieteam)van)Coco)Café)is) nu)ook)volop)bezig)om)de)mogelijkheid)te)geven)om)ook)te) kunnen)bestellen)via)onze)website)www.cococafe.be).)

Functie+van+de+verpakking+ De)functie)van)onze)verpakking)varieert)met)het)product.)Bij)onze) ambachtelijke)koffie)van)Van)Den)Poel)hebben)wij)namelijk)een)probleem.)De) smaak)neemt)af)na)verloop)van)tijd)wegens)slechte)verpakking.)Wij)zijn)hier)opzoek)naar)een) oplossing)en)hebben)deze)gevonden.)Wij)denken)om)metalen)potten)te)kopen)zoals)bij)Illy)koffie)en) dan)onze)producten)daar)in)te)stoppen.)Een)pluspunt)van)onze)ambachtelijke)koffie)is)dat)wij) toestemming)hebben)om)ons)eigen)logo)er)op)te)zetten.)Daardoor)heeft)de)verpakking)een) emotionele)aanspreekbaarheid,)het)zet)de)mensen)aan)tot)kopen.)

Promotie( Doelgroep+ Onze)doelgroep)bestaat)voornamelijk)uit)mensen)die)koffie)drinken.)Wij)hebben)ook)een)alternatief) voor)de)mensen)die)geen)koffie)drinken)namelijk)thee)en)ijskoffie.)Wij)richten)ons)ook)naar)bedrijven) die)koffie)verkopen)om)aan)hun)personeel)te)schenken.)

Slogan,+Logo+&+Huisstijl+ )

) ) Onze)slogan)‘just)cocolicous’)is)afgeleid)van)het)Engelse)woord)‘delicious’.)Het)deel)‘coco’)staat)voor) ‘coffee’)en)‘cookies’.)Ons)team)vond)dit)een)toffe)en)creatieve)slogan.) Ons)logo)hebben)we)laten)creëren)door)een)professioneel)iemand)die)fotobewerking)studeert)in)een) hoge)school.)Wij)hebben)de)‘basic)info’)gegeven)aan)deze)contactpersoon)(kleur,)lettertype,)…).)Als) huisstijl)hebben)wij)gekozen)voor)het)kleur)bruin)omdat)dit)kleur)bij)koffie)past.)Deze)huisstijl)wordt) onder)andere)toegepast)in)onze)brieven)gericht)aan)onze)klanten,)leveranciers)en)sponsors.)

Geïntegreerde)proef)201202013) Faisal)Al0Suhail) )

43)


Folder+en+catalogus+ Ons)commercieel)departement)is)volop)bezig)met)het)creëren)van)folders)en)een) catalogus.)Onze)catalogus)zal)binnenkort)ook)digitaal)worden)weergegeven)op) onze)site.)Op)onze)folders)zullen)er)‘acties)van)de)maand’)en)onze)volgende) verkoopmomenten)weergegeven)worden.))

Website+ De)website)www.cococafe.be)is)een)project)dat)samen)wordt)gerealiseerd)met)Informatica0beheer) en)Handel.)De)communicatie)tussen)Handel)en)Informaticabeheer)loopt) niet)altijd)even)vlot.)De)website)wordt)up)to)date)gehouden)door)Dennis) Marchand.)Op)de)site)bevinden)er)zich)6)tabbladen;)home,)catalogus,) ons)team,)over)ons,)leveranciers)en)sponsors.)Doorheen)het)jaar)zullen) foto’s)verschijnen)op)de)site)van)onze)verkoopmomenten)en) groepsactiviteiten.))

Stand+ Na)heel)wat)inspanning)heeft)Pieter)Lavens)een)indrukwekkende)stand)gemaakt.)Op)ons)eerste) verkoopmoment)kregen)we)zeer)veel)positieve)reacties)over)onze)stand.)Volgens)vele)mensen) vonden)ze)onze)stand)de)mooiste)en)origineelste)van)de)3)miniondernemingen.)

) )

Geïntegreerde)proef)201202013) Faisal)Al0Suhail) )

44)


Plaats( Verkoopmomenten+ Onze)verkoopmomenten)vinden)plaats)in)de)pauzes)op)school,)oudercontacten,) aandeelhoudersvergaderingen,)in)Zweden)en)in)het)shoppingcenter)van)Kuurne.)Deze)momenten)zijn) onze)hoogtepunten)van)verkoop)in)het)schooljaar.)Mond0aan0mond)reclame)is)voor)ons)zeer)efficiënt) omdat)wij)met)een)grote)groep)zijn,)daardoor)hebben)we)een)groot)publiek)om)aan)te)verkopen.)

Verkoopplaatsen+ Binnenkort)staat)onze)site)www.cococafe.be)ter)beschikking)om)bestellingen)te)plaatsen.)

Organisatie+magazijn+ Op)koffie)staat)een)houdbaarheidsdatum.)Daardoor)moeten)wij)de)producten)die)als)eerste)vervallen) als)eerste)verkopen.)Alles)dat)verkocht)wordt)en)dat)het)magazijn)verlaat)wordt)door)de)magazijniers) Michiel)en)Nathan)genoteerd)worden.)Zo)kunnen)we)altijd)weten)hoeveel)stock)we)hebben.)De) aankoper)wordt)dan)geïnformeerd)om)eventuele)bestellingen)te)plaatsen.)Men)spreekt)dus)van)een) ‘first)in)first)out’)strategie.)

Prijs( Marketingdoelstellingen+ De)belangrijkste)doelstellingen)voor)onze)minionderneming)zijn) winstmaximalisatie)en)productkwaliteit.)Winstmaximalisatie) omdat)we)een)zo)groot)mogelijk)dividend)willen)uitkeren)aan)onze) aandeelhouders)op)het)einde)van)het)jaar.)Productkwaliteit,) dankzij)onze)kwalitatieve)producten)kunnen)wij)een)hogere)prijs) hanteren.)De)klant)is)bereid)om)een)hogere)prijs)te)betalen)voor) kwaliteit.))

Kostengerichte+prijzen+ Coco)café)doet)aan)Cost)Plus)Pricing),)dit)wil)zeggen)dat)we)bij)onze)aankoopprijs)een)vaste)marge) bijrekenen.)Ons)commercieel)departement)legt)de)marges)van)onze)producten)vast,)meestal)gaan)zij) voor)een)marge)van)30)tot)40%)bij)de)koffie)en)thee)en)een)60)tot)70%)marge)bij)de)koekjes.)

Imagoprijszettingen+ Ons)imago)van)onze)producten)is)erg)gericht)op)kwaliteit)zodat)we)kunnen)verkopen)aan)een)hogere) prijs.)Een)hogere)prijs)staat)gelijk)aan)een)kwalitatief)product.)

Psychologische+prijszetting+ Coco)café)maakt)gebruik)van)psychologische)prijszetting)en)ronde)prijzen.) Onze)prijzen)van)Koffies)Van)Den)Poel)eindigen)op)‘,95’)dit)lijkt)voor)de) koper)goedkoper)maar)voor)de)verkoper)scheelt)het)eigenlijk)nauwelijks) (cents)off)marketing).)Voor)onze)ijs)koffies)gebruiken)wij)ronde)prijzen)(bv.) €2,00))omdat)dit)de)klant)makkelijker)maakt.) ) Geïntegreerde)proef)201202013) Faisal)Al0Suhail) )

45)


6.10 Une.campagne.publicitair. ) )

.

) ) ) ) ) ) ) )

Notre café est fraîchement moulu de l’usine de torréfaction ‘Van Den Poel’ donc n’hésitez pas à goûter. Nous avons plusieurs flaveurs dans notre assortiment. Le café Brésilien à un fort goût mais si vous préférez du café bien digestible, vous devriez choisir le ‘Super dessert’. Une tasse de café est agréable à boire quand on l’accompagne avec un petit biscuit. Ça c’est toujours le cas chez nous. Pas de café sans biscuit. Si vous n’êtes pas vraiment de buveur de café, pas de problem nous avons un grand assortiment de thés.

Geïntegreerde)proef)201202013) Faisal)Al0Suhail) )

46)


6.11 EDmail.contact.with.Swedish.students. Hello,)Evelina) ) We)are)Sien)and)Faisal.)We)are)the)exchange)students)from)Bruges,)Belgium.)We)are)sending)the)e0 mail)to)introduce)ourselves.)I)will)start)by)letting)Sien)introduce)herself.)We)would)also)like)to)get)to) know)you)better,)so)we)hope)to)get)a)reply)from)you)as)soon)as)possible):D.)You)can)also)add)us)on) Facebook)if)you)want:)Faisal)Al)Suhail,)Sien)Bonte) ) I)am)Sien.)I)am)17)years)old.)I)study)at)Sint0Jozefsinstituut.)I)live)in)Ostend)and)I)go)to)school)by)train.) it's)a)15)minutesâ&#x20AC;&#x2122;)ride)with)the)train,)so)it)is)not)that)long.)I)have)one)sister,)but)my)sister)doesn't)live) at)home)anymore)because)she)is)already)23)years)old.)I)don't)really)have)hobbies)but)when)I)was) younger)I)played)volleyball)and)I)have)also)done)horse0riding.)I)like)to)go)shopping)with)my)friends.)I) like)going)out)with)my)friends)and)I)also)like)to)party.)I)love)going)on)a)holiday.)Last)summer)I)went)to) Turkey)with)my)parents)and)a)friend)of)mine.)I)had)a)great)time)there.)I)hope)that)I)will)have)a)great) time)in)Sweden)too.)I)look)forward)to)meeting)you.) ) Hi,)I'm)Faisal.)I'm)17)years)old.)My)parents)are)not)divorced)but)my)dad)lives)in)my)native)country.) My)family)exists)out)of)6)people:)I)have)two)older)brothers)one)is)26)years)old)and)the)other)is)23) years)old)and)i)also)have)a)baby)sister)that)is)5)years)old.)I)practically)live)near)the)city)it's)a)10)minute) ride)with)the)bike)so)if)I)want)to)go)out)clubbing)it's)pretty)easy)for)me.)I)am)very)easy)going)and) social,)I)like)meeting)new)people)from)all)over)the)world.)I)love)going)to)clubs)and)party's)and)simply) hanging)out)with)my)mates.)I)always)try)to)have)a)good)time)and)plan)on)doing)the)same)in)Sweden.) My)hobby's)are)gaming,)going)out)with)friends)and)training)martial)arts.)The)martial)art)I)train)is) MMA.)By)going)out)with)friends)I)mean)going)to)our)local)pub)for)a)drink)etc...)I)was)wondering)if)you) had)many)local)pubs)in)Tibro?)We're)really)looking)forward)to)visit)you)all.)I)hope)we're)going)have)an) awesome)time!!) ) ) ) Hello)sien)and)pascal.)) ) My)name)is)Evelina)and)i)am)16)years)old.)I)live)in)a)small)village)with)my)mum,)dad)and)older) brother.)My)hobbies)is)horses)and)i)have)4.)I)compete)a)lot)with)them)and)this)week)i)will)compete)in) Swedish)championship):))i)also)have)a)cat.)When)i)don't)ride)i)am)with)my)friends)or)shopping.))) I)think)it's)going)to)be)fun)to)travel)to)belgien.)Is)it)many)places)to)shop)at)where)you)live?)) We)have)a)few)pubs)in)the)city)next)to)tibro)but)you)have)to)be)18)to)visit)them):() )

.

GeĂŻntegreerde)proef)201202013) Faisal)Al0Suhail) )

47)


6.12 .Sollicitatiebrief.en.cv..

)

.

Ge誰ntegreerde)proef)201202013) Faisal)Al0Suhail) )

48)


6.13 .Sollicitatiegesprek. Op 15 januari 2013 heb ik gesolliciteerd voor de functie reclame & advertentie. De volgende leerkrachten waren aanwezig: mevrouw Declerck; leerkracht Nederlands, Meneer Decock; leerkracht bedrijfseconomie, meneer Punie; leerkracht Frans. Uiteindelijk heb ik de job gekregen. )

.

Ge誰ntegreerde)proef)201202013) Faisal)Al0Suhail) )

49)


6.14 .Boekhoudkundige.verwerking.verkoopfacturen. Op de volgende pagina zal u mijn journaal vinden voor de gemaakte facturen. )

)

)

) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

) Ge誰ntegreerde)proef)201202013) Faisal)Al0Suhail) )

50)


A/P

+/-

D/C

Volg-

Rek. nr.

Rekeningen

Bedrag in EUR

nr.

K/O

D

C

07/02/2013 D

40000

Handelsdebiteuren

C

45110

Verschuldigde btw

C

44000

Verkopen handelsgoederen

€)162,98)

€)9,23)

€)153,75)

VF/014 07/02/2013 D

40010

Handelsdebiteuren ICL

C

44010

Verkopen HG ICL

€)153,75)

€)153,75)

VF/027 07/02/2013 D

40000

Handeldebiteuren

C

45110

Verschuldigde BTW

€)477,45)

63,80)€) )

C

44000

Verkopen handelsgoederen

€)413,65)

VF/028 07/02/2013

Geïntegreerde)proef)201202013) Faisal)Al0Suhail) )

51)


D

40000

Handelsdebiteuren

D

70402

Handelskorting

C

45110

Verschuldigde BTW

C

44000

Verkopen handelsgoederen

€)146,68)

€)15,38)

€)8,30)

€)153,75)

VF/029 D

40000

Handelsdebiteuren

C

45110

Verschuldigde BTW

C

44000

Verkopen handelsgoederen

C

74600

Doorgerekende kosten

€)189,48)

€)10,73)

€)153,75)

€)25,00)

VF/030

. . )

.

Geïntegreerde)proef)201202013) Faisal)Al0Suhail) )

52)


6.15 Journal.intime. We kregen de opdracht om een dagboek in verband met Zweden op te stellen in het Frans. Het dagboek beschrijft de zeven dagen die wij in Zweden hebben doorgebracht. In digitale bijlage is dit dagboek te vinden. )

.

Ge誰ntegreerde)proef)201202013) Faisal)Al0Suhail) )

53)


6.16 .Ondernemer.voor.de.klas. ! !

!

In!the!pocket! Wat!is!“In!The!Pocket”! In!the!pocket!is!een!onderneming!die!zich!specialiseert!in!het!maken!en! ontwerpen!van!apps!voor!smartphones.!De!oprichter!en!C.E.O.!van!het! bedrijf!is!Pieterjan!Bouten.!

Pieterjan!Bouten! Wie$is$Pieterjan$Bouten?$ Pieterjan!Bouten!is!een!jonge!ondernemer!van!31!jaar.!Een!echt! voorbeeld!voor!mij!!Hij!gaf!ons!de!tip!dat!een!onderneming!oprichten! helemaal!niet!zo’n!moeilijke!klus!is!zoals!men!beweert.!

Voorbeelden!van!apps! !

Studio!Brussel!

Hoe$op$het$idee$gekomen?$

!

Q1music!

Het!begon!allemaal!met!een!idee!aan!de!keukentafel!samen!met!zijn!

!

Dagelijkse!kost!

collega/vriend!Louis.!Hij!zag!een!evolutie!in!de!technologie!van!gsm’s.!Het!

!

Carlsberg!

begon!met!de!gewone!gsm,!dan!de!Blackberry,!gevolgd!door!de!

!

Kinepolis!

smartphones!zoals!iPhone!en!Samsung.!Hij!werkte!samen!met!Louis!voor!

!

…!

het!bedrijf!Netlog!voor!het!ontwikkelen!van!een!mobiele!app.!Daar!had! hij!zijn!ervaring!en!kennis!opgedaan!betrekking!hebbende!op!apps.! Samen!met!Louis!begon!hij!zijn!idee!uit!te!werken,!zelf!tijdens!zijn! werkuren.!!

Opbouw$van$“In$the$pocket”$

!

Twee!jaar!geleden!begon!het!echte!werk!!Ze!zaten!met!hun!laptops!in!de! keuken!en!begonnen!eraan.!Door!zijn!ervaring!bij!Netlog!had!hij!al!de! nodige!contacten!en!toen!begon!zijn!idee!meer!en!meer!gerealiseerd!te! worden!!Stilaan!begonnen!ze!uit!te!breiden!en!verhuisden!ze!naar!de!

!!

living,!dit!was!een!anderhalf!jaar!geleden,!toen!hadden!ze!6!werknemers.! Een!jaar!geleden!verhuisden!ze!naar!hun!eerste!kantoor.!Nu!hebben!ze!in!! het!totaal!35!werknemers.!In!het!begin!werkte!hij!enkel!met!zijn!vrienden,! maar!hij!ondervond!al!snel!dat!dit!niet!zo!een!goed!plan!was.!Meestal! hebben!je!vrienden!dezelfde!interesses!en!is!innoveren!moeilijker.! Daarom!heeft!hij!besloten!om!met!andere!mensen!te!werken.! $ !

GIP! ) )

)

Geïntegreerde)proef)201202013) Faisal)Al0Suhail) )

54)


! ! !

!

Stappenplan$ Pieterjan!Bouten!vertelde!ons!dat!je!een!goed!stappenplan!moet!hebben! om!een!onderneming!te!starten.!! 1) Een!idee! 2) De!markt! "Is!er!wel!een!markt!voor!je!idee! "Praat!met!potentiële!klanten,!concurrenten! "Doe!een!onderzoek! 3) Hoe!je!start! "!Gewoon!ervoor!gaan!en!wees!zo!voorbereid!als!je!kan! "!Het!neemt!veel!tijd!in!beslag!en!dus!in!het!begin!ook!veel!geld! 4) Moeilijke!keuzes! "!Het!is!een!deel!van!het!ondernemerschap!

Showpad:!dochterbedrijf! Pieterjan!Bouten!startte!nog!maar!net!een!nieuwe!

Tips$

bedrijf!“Showpad”.!Het!concept!is!simpel:!de!iPad!

Het!is!niet!zo!moeilijk!als!je!denkt!

Hou!je!aan!het!stappenplan!

Zoek!de!juiste!werknemers:!complementaire!mensen!

Vraag!raad!aan!oudere,!meer!ervaren!mensen!

omtoveren!naar!een!krachtige!manier!om! bedrijfspresentaties!mee!te!maken.!Het!bedrijf!is! nog!maar!klein!maar!kent!al!succes.!Ze!zijn!al! uitgenodigd!in!het!grote!kantoor!van!Apple!in!de! Verenigde!Staten!! !

)

Geïntegreerde)proef)201202013) Faisal)Al0Suhail) )

55)


6.17 .Analyse.van.de.jaarrekening. Waarom+Ameel+?++ Ameel Candy World Ik heb gekozen voor de jaarrekening van Ameel omdat dit een van onze leveranciers is binnen de minionderneming. Ook omdat ze veel op school leveren. Het is gelegen in Roeselare Ameel Candy World is een groothandel in zoetwaren, fris- en alcoholische dranken. Ze kopen rechtstreeks aan bij fabrikanten en verzorgen de distributie van confiserie en dranken aan onder meer: • • • • • • •

Dagbladwinkels Horecagrossiers Bakkers Voedingszaken Jeugdbewegingen Scholen Evenementen

En dit aan ruim 2500 klanten in België en Frankrijk

Info+:++ Ameel candy world is een familiebedrijf dat een 50tal mensen te werk stelt onder leiding van Wilfried en Tom ameel. In 1960 richt Wilfried ameel een eigen confiseriezaak op. Na meer dan 40jaar enthousiaste inzet voelt hij zich helemaal thuis in de zoetwarenbranche. Die jarenlange ervaring draagt hij nu graag over aan zijn zoon Tom. Stap voor stap neemt tom de zaak over. Zo blijft de continuïteit van de groeiende handel in binnen- en buitenland verzekerd.

'

Gegevens+bedrijf+:+ Ameel Candy World Nv Industrieweg 22 8800 ROESELARE BELGIUM

Tel.: +32 51 24 03 43 Fax : +32 51 26 74 00 ' ' ' Geïntegreerde)proef)201202013) Faisal)Al0Suhail) )

56)


Liquiditeit(in(ruime(zin( Besluit : de vlottende activa zijn voldoende om het vreemd vermogen op korte termijn terug te betalen. het is een gezond bedrijf

Liquiditeit(in(enge(zin( Besluit: De liquiditeit is kleiner dan 1 dus is de onderneming niet in staat het vreemd vermogen op korte termijn terug te betalen.

Solvabiliteit( Besluit: Solvabiliteit kijkt in welke mate je afhankelijk bent van derden. Het is beter om zelf zoveel mogelijk in je bedrijf te investeren. Een gezonde onderneming beschikt minimaal over 1/3 eigen vermogen en maximaal 2/3 vreemd vermogen. Ameel is hier niet zo goed.

Rendabiliteit(of(winstgevendheid( Besluit: het bedrijf kent en verlies t.o.v. 2011. Het staat zelf negatief. Ze zijn gedaald

met een verlies van 143,15 euro.

Verticale(analyse(van(de(balans( Zie bijlage

Horizontale(analyse(van(de(balans( Zie bijlage

Eindbesluit(ameel( Ameel is een goed draaiend bedrijf. Het heeft zeker nog marge om te groeien. Het was een interessant bedrijf om een jaarnanalyse van te maken. ) In bijlage zal u mijn berekeningen vinden. ) ) ) ) )

.

Ge誰ntegreerde)proef)201202013) Faisal)Al0Suhail) )

57)


6.18 .Starting.up.a.new.business.in.the.UK.

About me I am Faisal Al-Suhail. I was born in Amman, Jordan and am of Iraqi descent. But I have lived my entire life in Bruges, Belgium. My father and grandfather also were businessmen so I guess you could say doing business is in my blood. Having studied Commerce I was fascinated by the way business works. I am a hard worker and very optimistic about my business.

Information about my business My enterprise name is “Coco café”. The name “Coco Café” Is derived from the words “Coffee” and “Cookies”. Coco Café focuses mainly on special artisinal coffees made in Belgium but it will also be selling cookies and waffles, etc … that are all made in Belgium.

2

) )

)

Geïntegreerde)proef)201202013) Faisal)Al0Suhail) )

58)


Why the UK?

About the coffee The coffee I would be selling is artisanal coffee made in Belgium. I used to sell my artisanal coffee in Belgium and they were a huge success! Every now and then would sell my coffee to tourists and they were blown away by the great coffee. This motivated me to start selling these kinds of coffee international. The coffee brand I would sell is “Hoorens Koffie”

About the cookies The cookies I would be selling are Lotus Frangipane, Lotus Waffles, Toblerone, Jules Destrooper Almond Bread and American Cookies

More information about “Hoorens Koffie” In 2012 hoorens koffie won an award in Belgium for best artisanal coffee of the year.

No one can understand the truth until he drinks of coffee's frothy goodness. ~Sheik Abd-al-Kadir

I have chosen the UK because I absolutely love British culture and the fact that my speak is not that bad also influenced my choice. I also have a lot of family in the UK and they have their own business, they advised me to start my business in the UK, more specifically Birmingham, but I’ll go deeper into Birmingham later

3

) )

)

Geïntegreerde)proef)201202013) Faisal)Al0Suhail) )

59)


Product line Here you can see my starting products

You have to think anyway, so why not think big?

Coffee: Panamajumbo Coffee with sustainable unique aroma

-Donald Trump

Coffee: Dessert mixture of 7 Central & South American coffees, where softness and finesse meet each other Coffee: Mokka Supremo An exotic blend which leads to a delightful fine coffee, aromatic and fruity flavour. Coffeepads: Contains the same coffee as ‘Moka Supremo’. Coffee: Santos A sustainable coffee with a delicate flavour,nice balance and light body.

4

) )

)

Geïntegreerde)proef)201202013) Faisal)Al0Suhail) )

60)


Description of the shop I believe a coffeehouse should be a welcoming, inviting and familiar place for people to connect, so I will design my store to reflect the unique character of Birmingham. In addition to reducing energy and water consumption, I will incorporate reused and recycled materials wherever possible and use locally inspired design details and materials in my store. I would open the shop in the center of Birmingham

5

) )

)

Ge誰ntegreerde)proef)201202013) Faisal)Al0Suhail) )

61)


The steps to start my business in the United Kingdom Budget

I tried contacting many government services and chambers of commerce all over the United Kingdom, but no one responded to my e-mails! As proof I will print the e-mail of the pictures, but with the power of the internet you can find almost anything on the web and that counts for starting your own business in the UK.

I am aiming at a budget of 120 000 £. Getting a budget of 120 000 £ at the age of 18 is easier said than done. I plan on loaning most of the budget off of my father, he is willing to loan me the money if I pay it off during a course of time. Depending on how much the bank will loan I will eventually have 120 000 £.

Step 1: Choose your business structure In the UK you have various business structures. The most common businesses in the UK are: Sole traders, Limited companies and partnership. I have picked the sole trader business structure because I’m the only person running the business, because I have chosen sole trader I will need to register myself as ‘self-employed’. As an extra note: Usually if you start a business in the UK

Step 2: Register your business Since I have chosen the sole trader business structure, first off I will need to register myself for the ‘self-assessment’ tax. This is the procedure where I (or my accountant) calculate my own tax. I can register for the ‘self-assessment’ online with this link: https://online.hmrc.gov.uk/registration/newbusiness There are quite a few requirements to become a sole trader: a national insurance number. To receive a national insurance number I need to call: 0845 600 0643 and make an appointment. I will also need to register a name for my business

6

) )

)

Geïntegreerde)proef)201202013) Faisal)Al0Suhail) )

62)


Step 3: Licences For some business activities I will need a license, to know whether I need a license or not I will need to contact the Birmingham city council, according to the website I will need a ‘street trading license’ and I can get one at my council.

Step 4: Setting up my bank account I am able to use my bank account in Belgium, but that is not the smart thing to do if I want to avoid exchange fees, etc … I have chosen to set up a new bank account with Barclays Personal Banking. To open a UK bank account I need a UK address!

Step 5: National insurance and VAT If I am self-employed I will need to pay national insurance depending on how much I earn. If I have employees I will also need to deduct National Insurance contribution and pay those as well. If my turnover is more than £79,000, I will need to register for VAT, but that is an issue for the future

Those were the steps needed to start my own business

7

) )

)

Geïntegreerde)proef)201202013) Faisal)Al0Suhail) )

63)


Conclusion Starting up a business in the UK is not as easy as you would think. It takes a lot of work and time to start one. You will need many licenses and fill in a lot of paperwork. This assignment definably increased the potential of me starting a business in real life in the UK

Mrs. Demeulder Sint-jozefsinstituut Zilverstraat 26 8000 Brugge

) )

)

Ge誰ntegreerde)proef)201202013) Faisal)Al0Suhail) )

64)


6.19 .La.plainte/.le.commerce.par.téléphone.. ) Faisal: Bonjour. Vous parlez à Jurgen Meheus de la Firme Van Den Poel. Que puis-je faire pour vous ? JB : Bonjour. Mon nom est Jean-Baptiste Souêtre de la mini-entreprise Coco Café. Je vous ai envoyé une lettre il y a une semaine concernant un problème de livraison. Faisal : Oui, pourriez-vous me donner un peu plus de détails S.V.P.? JB : Bien sûr, j’avais commandé 100 sachets de 250 grammes de café moulu. Après avoir vérifié nous avons dû constater que 10 de ces sachets contiennent des graines non moulues. Faisal : Ah oui, c’est une erreur de notre part. Nous vous livrerons les bons sachets dans la semaine. JB : Nous recevrons une réduction ? Faisal : Evidemment Monsieur Souêtre, La faute venant de nous, vous recevrez 20 % de réduction. JB : J’apprécie votre geste commercial Monsieur Meheus et je vous en remercie par avance. Faisal : Je m’excuse à nouveau pour ce problème et je vous souhaite encore une bonne fin de journée. JB : Il n’y a pas de quoi, à vous aussi, au revoir. Faisal : Au revoir. ) ) ) )

.

Geïntegreerde)proef)201202013) Faisal)Al0Suhail) )

65)


6.20 .Uitnodiging.aandeelhoudersvergadering.2. ) ) )

)

Jana

Beste#aandeelhoud(st)er,#

# Wij,#leerlingen#van#het#zesde#jaar#aan#het#SintAJozefsinstituut,#nodigen#u#graag#uit#op#onze# aandeelhoudersvergadering#van#onze#minionderneming#Coco#Café.#Deze#zal#doorgaan#op#maandag#21# mei#om#19u30#in#onze#school#in#de#schilderskapel.# We#willen#u#alvast#bedanken#voor#uw#aankoop#van#een#aandeel#en#het#vertrouwen#dat#u#in#ons#heeft# gesteld.## Er#wordt#u#vriendelijk#gevraagd#om#het#kopie#van#uw#aandeelbewijs#mee#te#brengen.#

#

Gelieve#uw#afA#of#aanwezigheid#op#onze#vergadering#op#voorhand#te#bevestigen#door# middel#u#in#te#loggen#op#de#website#http://mini.jozefienen.be/#met#het#wachtwoord:# 7dPrcf# #

# Uitnodiging aandeelhoudersreceptie

Vanquathem Jana

!2000003636419

In de kijker Hoorens koffie

Maandag 21 mei 2013 om 19u30 Zilverstraat 26 8000 Brugge Ingang via Giststraat

De#exclusieve koffie van Panamarenko#en#Hoorens!#

Aanwezigheid te bevestigen voor 18 mei Gelieve de kopie van uw aandeelbewijs mee te brengen.

Coco Café

Zilverstraat 26

Tel. 050 33 19 43

cococafe@hotmail.com

Minionderneming

Coco Café

Zilverstraat 26

Voorkant

Achterkant

)

)

Geïntegreerde)proef)201202013) Faisal)Al0Suhail) )

Tel. 050 33 19 43

cococafe@hotmail.com

Minionderneming

66)


6.21 .Bedrijfsbezoeken. 6.21.1 Inredia. ! !

!

Inredia,!Tibro! Wat!is!Inredia?! Om!precies!te!!verwoorden!wat!Inredia!doet,!is!moeilijk.!Je!moet!Inredia! bekijken!als!een!soort!fysiek!en!virtueel!forum!voor!ontwerpers,! architecten,!ontwerpers!van!scholen,!designstudenten!en!meubels0!en! interieurbedrijven,!een!soort!‘meeting!point’.!Maar!het!is!meer!dan!dat!! Het!is!ook!een!verkoopplaats!voor!exclusieve!meubels.!Een!andere! doelstelling!van!het!bedrijf!is!de!marketing!van!het!klein!stadje!Tibro.!

Tibro! Waarom!Tibro?!

Gebouw! !

Een!oud!meubelbedrijf!van!het!jaar!1990!

!

Een!samensmelting!van!oud,!hedendaags!en! toekomstdesign!

Geschiedenis)van)Tibro) Tibro!heeft!een!zeer!grote!geschiedenis!in!de!meubelindustrie.!Je!kan!het! zien!als!het!Mekka!van!de!meubelsector.!Het!begon!allemaal!in:! !

De!jaren!1930:!de!lokale!vakmanschap!ontwikkelt!zich!naar!een! kleine!industrie!

!

De!jaren!1950!en!de!jaren!60:!een!enorme!expansie!in!Tibro!

!

1973:!Tibro!wordt!de!grootste!meubelstad!in!de!Scandinavische! landen!

Het)hedendaagse)Tibro)) Van!2002!tot!2005!heeft!het!stadje!Tibro!een!nieuw!project!gelanceerd:! “This!is!Tibro!”.!Het!project!heeft!4!grote!pilaren!namelijk:! 1. Tibro!terug!versterken!als!het!centrum!van!de!meubelindustrie! 2. Nieuwe!bedrijven!oprichten! 3. Marketing!van!Tibro! 4. Tibro!aantrekkelijker!maken! Door!dit!project!kwam!men!op!het!idee!om!het!bedrijf!Inredia!op!te! richten:!een!centrum!voor!interieurdesign.!

Tibro!in!de!toekomst! Tibro!is!nu!volop!bezig!aan!een!nieuw!project!voor!2017:!het!creëren!van! omgevingen!die!opvallen.! )

GIP!

!

) ) ) Geïntegreerde)proef)201202013) Faisal)Al0Suhail) )

67)


6.21.2 Prisma.Teknik. ! ! !

!

! Prisma!Teknik!AB! Wat!is!Prisma!Teknik!AB?!

1)

Dankbaarheid!

Prisma!Teknik!is!een!bedrijf!dat!al!meer!dan!25!jaar!ervaring!heeft! in!het!ontwikkelen!en!verkopen!van!hoge!kwaliteitsproducten.!Ze! verkopen!hoofdzakelijk!drie!soorten!producten,!namelijk:!! oversteeksignalen!voor!voetgangers,!doorbuigindicatoren!en! drukknoppen.!De!knoppen!zijn!bijna!onverwoestbaar.!Leuk!om! weten!is!dat!het!piepgeluid!van!de!signalen!luider!wordt!naarmate! het!geluid!in!de!straat.!Dat!wil!zeggen!als!je!schreeuwt!in!het! toestel!dat!het!veel!luider!piept:!een!hype!bij!de!jongeren!om!dit!te! doen!!De!hoofdzetel!van!Prisma!Teknik!is!gesitueerd!in!Vastra! GĂśteland,!Tibro!Zweden.!De!stichter!en!eigenaar!van!het!bedrijf!is! Jan!Lund.!Prisma!Teknik!is!een!deelbedrijf!van!6!bedrijven.! Ondertussen!doet!Prisma!Teknik!zaken!met!meer!dan!90!landen!in! heel!de!wereld!!

2)

Vreugde!

!

3)

Kwaliteit!

4)

Nederigheid!

5)

Initiatief!nemen!

6)

Teamspirit!!

Een!unieke!man!

7)

Geloof!

!

8)

Vrijgevigheid!

Jan!Lund! Prisma!Teknik!AB!heeft!8!bedrijfswaarden!waar!het! zich!aan!houdt:!! !

Jan!Lund,!een!gelovige!man!

Jan!Lund!is!een!unieke!man.!Vele!leerlingen!lachten!met!zijn!

!

gelovigheid,!maar!mij!heeft!het!net!gemotiveerd.!Ondanks!mijn! andere!geloofsovertuiging,!ben!ik!erg!onder!de!indruk!van!deze! man.!Jan!Lund!is!ervan!overtuigd!dat!je!in!goede!en!slechte!tijden! moet!geloven!en!steunen!op!God.!Zijn!dankbaarheid!aan!God!laat! hij!ook!blijken.!Deze!man!heeft!een!hart!van!goud!en!dit!bewijst!hij! met!zijn!vele!projecten!voor!het!goede!doel.!Zo!heeft!hij!in! Columbia!een!gevangene!overtuigd!om!zich!te!bekeren!tot!het! Christendom.!Tegenwoordig!is!bijna!de!hele!gevangenis!Christen.! Hij!steunt!ook!veel!armoede!projecten!in!Tanzania.!Daar!nog!eens! bovenop!richt!hij!voetbalclubs!op!voor!jongeren!zodat!ze!uit!de! criminaliteit!blijven.!!

GIP! .

!

.

.

GeĂŻntegreerde)proef)201202013) Faisal)Al0Suhail) )

68)


6.21.3 Inredia. ! !

!

Modular! Op!15!maart!2013!hebben!we!Modular,!een!bedrijf!in!Roeselare,!bezocht.! Het!bedrijf!specialiseert!zich!wereldwijd!in!het!design!van!verlichting.!Je! kan!het!bedrijf!terugvinden!in!75!landen.!Modular!heeft!een!omzet!van! 40!miljoen!euro!waarvan!80%!export!is.!

De#3#grote#pilaren#bij#Modular# 1)#Imago# Modular!streeft!naar!creativiteit!en!een!gevoel!van!vertrouwen.!Je!merkt! dit!al!aan!de!buitenkant!van!het!gebouw!met!de!“lightbox”.!Het!creëert! een!unieke!beeld!op!het!bedrijf!

2)#Product# Innovatie,!authenticiteit!en!creativiteit!spelen!een!belangrijke!rol!in!hun! producten.!Hiervoor!hebben!ze!een!team!van!12!designers.!Een!ander! team!doet!steeds!onderzoeken!voor!hun!bestaande!producten.!!

Awards! !

Good!design!award!

!

Ambassador!of!province!

!

Hendry!van!de!Velde!Award!

!

…!

3)#Projecten# Modular!werkt!wereldwijd!aan!grote!projecten:!

• Cocquyt!(Brugge)! • Microsoft!(Brussel)! • Ziekenhuizen!(Wereldwijd)! • …! Showroom# De!showroom!was!zeer!origineel!en!creatief!gemaakt.!Het!was! opgebouwd!uit!verschillende!soorten!kamers:!een!klaslokaal,!een! ziekenhuiskamer,!kleine!steegjes,…!Op!die!manier!kon!men!zien!hoe!de! verlichting!past!bij!verschillende!plaatsen!!

# !

GIP! )

.

.

Geïntegreerde)proef)201202013) Faisal)Al0Suhail) )

69)


! ! !

!

Marketingstrategie# Het!motto!bij!hun!marketingstrategie!is!simpel:!PVK!dat!wil!zeggen! “Permanent!Verliefde!Klant”.!Ze!willen!hun!klanten!verliefd!maken! op!Modular!!

Huisstijl! •

Leuk!

Creatief!

Slim!

Klantgericht!

Durven!

Grenzen!verleggen!

.

Geïntegreerde)proef)201202013) Faisal)Al0Suhail) )

70)


.

7 Conclusie. Na het voorbereiden van de minionderneming in het vijfde middelbaar zijn we gestart met de minionderneming in het zesde middelbaar. De minionderneming en de GIP waren de twee grootste pijlers doorheen het schooljaar. De minionderneming en de GIP hebben als doel om de het werkelijk bedrijfsleven zo goed mogelijk te simuleren. De GIP wordt geassocieerd met Bedrijfseconomie, Nederlands, Frans, Engels en Toegepaste Informatica. Doorheen het jaar kreeg ik de functies technische directeur en reclame & advertentie. Toen ik technisch directeur was, heb ik bijgedragen aan de minionderneming door nieuwe leveranciers voor te stellen. Uit ervaring met de minionderneming blijkt dat communicatie uiterst belangrijk is voor een vloeiende werking. Onze doelstelling is bereikt, door de minionderneming kregen we een unieke kijk op het bedrijfsleven. De doelstelling van Coco cafĂŠ is ook bereikt, wij hebben voor een mooi dividend voor onze aandeelhouders gezorgd. Ons doel was de echte koffiedrinkers een nieuwe ambachtelijke koffie te leren kennen en daarin zijn we duidelijk geslaagd.

GeĂŻntegreerde)proef)201202013) Faisal)Al0Suhail) )

71)


Bijlage(1:(Uitnodiging( aandeelhoudersvergadering( )

+

Ge誰ntegreerde)proef)201202013) Faisal)Al0Suhail) )

72)


)) Coco!Café! Zilverstraat)26) BE08000)Brugge) Tel.)050)33)19)43) Fax.)050)34)30)51))

)

COCO)CAFÉ)–)ZILVERSTRAAT)26)–)BE08000)BRUGGE)

)

! )!

De)Heer)Natan)Lampo) Begonialaan)54) 8210)LOPPEM)

)

) )

)

)

)

uw!bericht!van!

Uw!kenmerk!

Ons!kenmerk!

Brugge!

)

)

) ) ) Aandeelhoudersvergadering// ) Geachte heer, mevrouw

Wij, leerlingen van het zesde jaar Handel aan het Sint-Jozefsinstituut in Brugge, hebben dit jaar drie miniondernemingen opgericht. Onze minionderneming is Coco Café waar u een aandeelhouder van bent. Daarom organiseren alle miniondernemingen een gezamenlijke aandeelhoudersvergadering. De vergadering zal plaatsvinden op 16 oktober, Wij verwachten u om 19 uur in Tabigha (Noordzandstraat 46 – 8000 Brugge). Op de aandeelhoudersvergadering zullen volgende aspecten aan bod komen: ! ! ! !

Een voorwoord van Dhr. Vandorpe Introductie door de CEO’S van alle miniondernemingen Voorstelling van de drie miniondernemingen Een slotwoordje

Het doet ons veel plezier om u, nadien te mogen uitnodigen op onze receptie. Waarbij we u ook graag laten kennismaken met onze nieuwste koffieproducten. Gelieve uw af- of aanwezigheid op onze vergadering op voorhand te bevestigen door middel u in te loggen op de website http://mini.jozefienen.be/ met het wachtwoord d Kx5vtA. Graag zouden wij u ook vragen om onderstaand strookje in te vullen en dit mee te nemen naar de vergadering. We hopen dat we u op 16 oktober hartelijk welkom mogen heten op onze aandeelhoudersvergadering

Met vriendelijke groeten Faisal Al-Suhail Aankoopdirecteur

Geïntegreerde)proef)201202013) Faisal)Al0Suhail) )

73)


---"---------------------------------------------------------------------------------------------------------

) Antwoordstrookje aandeelhoudersvergadering !

! ! ) )

! )

! )

) )

)

)

! ! Naam!en!voornaam! _________________________________________! Adres! _________________________________________!! Postcode!+!Gemeente!! _________________________________________!

) ) ) Handtekening!

!2342468!

Ik!zal!wel/niet!aanwezig!zijn!op!de!vergadering!(schrappen!wat!niet!past)! ! ! ) Handtekening!

) ) ) )

)

Ge誰ntegreerde)proef)201202013) Faisal)Al0Suhail) )

74)


Bijlage(2(:(voorbeeld(van(een(enquête( )

+

Geïntegreerde)proef)201202013) Faisal)Al0Suhail) )

75)


Marktonderzoek!koffie.! 1) 2)

3) 4)

5)

6)

7) 8) 9) 10) 11) 12) 13)

14) 15)

16) 17)

Ik)ben)een)man/vrouw)(schrappen)wat)niet)past) ) Tot)welke)leeftijdscategorie)behoort)u?) a. 0018j) b. 18030j) c. 30050j) d. 50+) Drinkt)u)koffie?)Ja/nee) Welk)soort)koffie)drinkt)u? ) a. Espresso) b. Caffé)Latte) c. Ice)Coffee) d. Andere:)….) ) Bij)welke)gelegenheden)drinkt)u)koffie?))))))))))))))))))))))))))))) a. ‘s)Morgens) b. ‘s)Avonds) c. Na)het)eten)))))) d. …) Indien)dagelijks,)hoeveel)maal)per)dag?) a. 1)kopje) b. 203)kopjes) c. 4)of)meer) Koopt)u)liever)koffie)uit)uw)vertrouwde)winkel/supermarkt?)(schrappen)wat)niet)past)) Kent)u)het)begrip)mini)onderneming?)Ja/nee)) Bent)u)bereid)om)koffie)te)kopen)in)een)minionderneming)?)Ja/nee) Heeft)u)liever)gemalen)koffie)of)koffiebonen?))(schrappen)wat)niet)past)) Koopt)u)liever)koffie)met)kwaliteitsmerk/ambachtelijke)koffie?)(schrappen)wat)niet)past)) Kent)u)de)koffiebranderij)Van)Den)Poel?)Ja/nee) Welke)koffiemerk)drinkt)u)het)liefst?)(maar)1)antwoord)mogelijk)) a. Douwe)Egberts) b. Illy) c. Ambachtelijke)koffie) d. Andere:)………………………………………………….) Eet)u)graag)een)koekje)bij)de)koffie?))Ja/nee) Indien)ja,)welke)soort)koek?)(orden)van)liefst)a)naar)minder)graag)d)) Kiezen)tussen:))wafel,)amandelkoek)),)frangipane)),))madeleine) a. ……………………………………………) b. ……………………………………………) c. ……………………………………………) d. ……………………………………………) Bent)u)bereid)om)meer)koffie)te)kopen)als)er)promoties)zijn?))Ja/nee))) ) ))))))(bvb) 2+1gratis/)gratis)mok))Bent)u)bereid)meer)te)betalen)indien)een)deel)van)de)winst)naar)) Bent)u)bereid)meer)te)betalen)indien)een)deel)van)de)winst)naar)een)goed)doel)gaat?)Ja/nee)

)

Geïntegreerde)proef)201202013) Faisal)Al0Suhail) )

76)


Bijlage(3:(lettre(commercial((assortiment)( )

+

Ge誰ntegreerde)proef)201202013) Faisal)Al0Suhail) )

77)


)) Coco!Café! Zilverstraat)26) BE08000)Brugge) Tel.)050)33)19)43) Fax.)050)34)30)51))

)

COCO)CAFÉ)–)ZILVERSTRAAT)26)–)BE08000)BRUGGE)

)

! )!

Monsieur)K.)Punie) Beenhouwerslaan)23) BE08000)BRUGES) )

)

) )

)

)

)

Votre!lettre!du! 2012010026!

Vos!références! !

Nos!références! M/174!

Bruges! !

) ) Envoi!du!catalogue!

)

)

)

) Monsieur) Nous)sommes)des)étudiants)de)l’institut)Saint0Joseph)de)Bruges.)Nous)avons)une)petite)entreprise) qui)se)spécialise)dans)la)vente)de)café,)thé)et)biscuits.)Notre)nom)est)‘Coco)café’.)Le)nom)‘Coco)Café’) est)dérivé)de)les)mots)Coffee)et)Cookies)en)anglais) Si)vous)êtes)intéressé)par)nos)produits,)vous)pouvez)visiter)notre)site)web:)www.cococafé.be.)Nous) avons)le)plaisir)de)vous)envoyer)notre)dernier)catalogue.) Nous)vous)invitons)à)un)moment)de)vente)le)26)octobre)de)17)h)à)19)h)a)l’école)Saint0Joseph)de) Bruges,)Zilverstraat)26)80000BE.)) Veuillez)agréer,)Monsieur,)l’expression)de)mes)sentiments)dévoués) ) ) Faisal)Al0Suhail) Responsable)du)service)des)Achats) P.J.):)notre)dernier)catalogue)

+ Geïntegreerde)proef)201202013) Faisal)Al0Suhail) )

78)


Bijlage(4:(Affiche(pour(notre(campagne( publicitaire( )

+

Ge誰ntegreerde)proef)201202013) Faisal)Al0Suhail) )

79)


)

)

COCO CAFÉ )

Nous(vous(invitions(à(notre(stande(pour(boire(une(bonne(tasse( de(Coco(Café.(

1 Nam.lobortis.felis.sed.est.commodo.posuere.. )

Vous)avez)une)mauvaise)journée,)Buvez)une)bonne) tasse)de)Coco)Café!) Sint0jozefsinstituut)) Zilverstraat)26) 8000)BRUGES)

)

)

Pour)plus)d’informations.)Consultez)notre)site:)) www.cococafe.be) 80)

) Geïntegreerde)proef)201202013) Faisal)Al0Suhail) ) ) www.cococafe.be)


Bijlage(5:(CV(in(het(Nederlands,(Frans(en(Engels( ) )

)

Ge誰ntegreerde)proef)201202013) Faisal)Al0Suhail) )

81)


) )

Curriculum Vitae Personalia Naam:

Al Suhail

Voornaam:

Faisal

Adres:

Hofdamesstraat 2 8310 SINT-KRUIS

Telefoon:

050 31 87 21

Gsm:

0488 31 44 65

E-mail:

Faisal.alsuhail@gmail.com

Geboortedatum en â&#x20AC;&#x201C;plaats:

1995-04-30 in Amman

Nationaliteit:

Belg/Irakees

Burgerlijke staat:

Ongehuwd

Rijbewijs:

Voorlopig rijbewijs B

Opleidingen 2007 - 2008

Moderne talen (ASO) Onze-Lieve-Vrouwecollege Assebroek Collegestraat 26

2008 - 2009

Handel (TSO) Sint-Jozefsinstituut Brugge Zilverstraat 26

2009 - 2011

Handel-Talen (TSO) Sint-jozefsinstituut Brugge Zilverstraat 26

2011 - 2013

Handel (TSO) Sint-Jozefsinstituut te Brugge Zilverstraat 26 Huidig schooljaar

Werkervaring 2010 tot 2012

Horeca Subway Markt Brugge GeĂŻntegreerde)proef)201202013) Faisal)Al0Suhail) )

82)


Verkoop/Kassa/Afwas 2012 tot 2013

Verkoop Sportdirect Blauwe Toren Verkoopsmedewerker Magazijn Febelco Sint-Pieters Carrefour express Sint-Michiels Magazijnier

2013-…

IBD Magazijnier Level One Stock-medewerker

Schoolopdrachten

Minionderneming -Aankoopdirecteur -Reclame & Advertentie

Vaardigheden en competenties Pc-vaardigheden •

Windows & Office 2010 o Word o Excel o Access o Powerpoint

Mac

Talenkennis •

Nederlands: moedertaal

Engels: mondeling: zeer goed; schriftelijk: zeer goed

Arabisch: mondeling: zeer goed; schriftelijk: geen kennis

Duits: mondeling: matig; schriftelijk: matig

Frans: mondeling: goed; schriftelijk: goed

Andere vaardigheden 2007-2008

Dactylolessen

Interesses en aanvullende informatie

QR0code:)

Hobby’s

• •

Sporten

Reizen

)

Geïntegreerde)proef)201202013) Faisal)Al0Suhail) )

83)

)


+ )

Curriculum Vitae Données personelles Nom:

Al Suhail

prénom:

Faisal

Adresse:

Hofdamesstraat 2 8310 SINT-KRUIS

Numéro de téléphone:

050 31 87 21

Numéro de portable:

0488 31 44 65

Adresse e-mail:

Faisal.alsuhail@gmail.com

Lieu et date de naissance:

1995-04-30 à Amman

Nationalité:

belge/irakien

État civil:

célibataire

Permis de conduire:

Permis de conduire provisoire B

Formation 2011 - 2013

Commerce Sint-Jozefsinstituut à Bruges

2009 - 2011

Commerce-Langues Sint-jozefsinstituut à Bruges

2008 - 2009

Commerce Sint-jozefsinstituut à Bruges

2007 - 2008

Sciences modernes Onze-Lieve-Vrouwecollege Assebroek

Expérience 2010 - 2012

2012 - 2013

Horeca Subway Markt Brugge Vente SportsDirect Blauwe Toren entrepôt Febelco Sint-Pieters Geïntegreerde)proef)201202013) Faisal)Al0Suhail) )

84)


Carrefour express Sint-Michiels Travaux scolaires

Mini-entreprise

Divers Connaissances informatiques •

Windows & Office 2010 o Word o Excel o Access o PowerPoint

Mac

Connaissance des langues •

néerlandais: langue maternelle

anglais: langue maternelle

arabique: orale: excellent; écrite: notions

Duits: orale: bonnes bases ; écrite: bon

Frans: orale: bon; écrite: bon

Cours 2007-2008

Cours de typiste

Intérêts et des informations supplémentaires Hobbys •

Gym

Courir

Athlétisme

Art martial

QR0code:)

Intérêts •

voyager

cultures

sport

économie

politique

Geïntegreerde)proef)201202013) Faisal)Al0Suhail) )

85)

)


Curriculum Vitae •

Personal details

Surname:

Al Suhail

First name:

Faisal

Address:

Hofdamesstraat 2 8310 SINT-KRUIS

Telephone number:

050 31 87 21

Mobile number:

0488 31 44 65

E-mail:

Faisal.alsuhail@gmail.com

Birth date and place:

1995-04-30 in Amman/Jordan

Nationality:

Belgian/Iraqi

Marital Status:

unmarried

Driving license:

Provisional license B

Education

2007 - 2008

General education (ASO) Onze-Lieve-Vrouwecollege Assebroek Technical education

2008 - 2009

Trade (TSO) Sint-Jozefsinstituut Bruges

2009 - 2011

Trade languages (TSO) Sintjozefsinstituut Bruges

2011 - 2013

Trade (TSO) Sint-Jozefsinstituut Bruges Current year

Experience

2010 tot 2012

2012 tot 2013

Catering/ employee Subway Markt Brugge Sales assistant Sportdirect Blauwe Toren Stock Febelco Sint-Pieters Geïntegreerde)proef)201202013) Faisal)Al0Suhail) )

86)


Carrefour express Sint-Michiels

Schoolassignments

Young enterprise Coco café Chief of sales department/Marketing

Skills and competences PC-skills •

Windows & Office 2010 o Word o Excel& o Access o Powerpoint/ Prezi

Mac

Language skills •

Dutch: native language

English: native language

Arabic: oral: excellent; writing: no knowledge

German: oral: moderate; writing: moderate

French: oral: good; writing: good

Courses 2007-2008

Typing course

Interests and additional information Hobbies •

Gym

Running

Athletics

Martial arts: Brazilian Jiu-Jitsu

QR0code:)

Interests •

Travel

Culture

Sports

Economy

Politics

) )

)

Geïntegreerde)proef)201202013) Faisal)Al0Suhail) )

87)

)


Bijlage(6(:(Voorbeeld(van(een(opgemaakte( verkoopfactuur(

Ge誰ntegreerde)proef)201202013) Faisal)Al0Suhail) )

88)


) )

)

Klantnr:(0234

Coco(Café

Ibrahim(Al(Suhail

Zilverstraat(26

Hofdamesstraat(2

8000(Brugge

8310(BRUGGE

MoJnummer:(M2a02 Rekeningnummer(IBAN: BE63(0016(8118(5408(S0

Factuurnummer

Factuurdatum

VF/030

07/02/13

Aantal

Artikelnummer

Leverdatum 15/02/13

Vervaldatum 07/03/13

Product

Prijs(per(eenheid

BTW(Percentage

Totaal

10

Van(Den(Poel(Superdessert(250(gr

€(4,95

6%

€(49,50

15

Viva(Sara(Moka

€(6,95

6%

€(104,25

Subtotaal

€(153,75

Transportkosten

€(25,00

Mvh

€(178,75

Btw

€(10,73

Totaal

€'189,48

*'''''De'op'dit'stuk'vermelde'BTW'is'niet'aftrekbaar. De#minionderneming#is#niet#aan#BTW#onderworpen#(beslissing#van#de#BTW#administratie#van#20#december#1989,#nr.#E.T.60.276).#Zij#is#een#uitvloeisel van#de#Vlajo,#die#zich#tot#doel#gesteld#heeft#jongeren#de#zin#voor#initiatief#en#ondernemingsgeest#te#ontwikkelen.#De#klantgaat#akkoord#dat#de minionderneming#of#de#personen#hierbij#betrokken#geen#verantwoordelijkheid#dragen.#De#verantwoordelijkheid#wordt#gedragen#door#de#Vlajo#en beperkt#zich#tot#dekking#van#de#verzekering#(AXA#M#polisnr.#705.556.401)#en#houdt#geen#aansprakelijkheid#na#levering#in. VZW#Vlajo,#Kapeldreef#60,#3001#Heverlee#(tel#016#29#84#01).

Geïntegreerde)proef)201202013) Faisal)Al0Suhail) )

89)


Bijlage(7(:(Analyse(jaarrekening( )

)

Ge誰ntegreerde)proef)201202013) Faisal)Al0Suhail) )

90)


liquiditeit(in(ruime(zin((( deze)kunnen)we)meten)door)de)vlottende)activa)te)delen)door)het)vreemd)vermogen)op)korte) termijn.)De)vorderingen)op)meer)dan)1jaar)worden)niet)tot)de)vlottende)activa)gerekend.)Voor)een) gezond)bedrijf)te)hebben)moet)het)resultaat)een)benadering)van)1hebben.) Liquiditeit)in)ruime)zin)) =))

)Vlottende)activa))

)

Vreemd)vermogen)op)korte)termijn)

)

)

)

2.640.898,00 )) 7.842.543,00 ) =)1,01) ) Liquiditeit)in)ruime)zin)

1,01!

1,07!

)) ) Boekjaar)2) Boekjaar)1) 2.640.898,00 1.787.314,00 VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering 4.247.273,00 4.009.788,00 VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar 0,00 0,00 VIII. Geldbeleggingen 465.022,00 404.816,00 IX. Liquide middelen 556.862,00 475.684,00 X. Overlopende rekeningen 7.910.055,00 6.677.602,00 Totaal )) )) )) Boekjaar)1) Boekjaar)2) Vreemd vermogen op KT 7.485.395,00 6.005.465,00 IX. Schulden op ten hoogste één jaar 357.148,00 259.349,00 X. Overlopende rekeningen 7.842.543,00 6.264.814,00 Totaal Vlottende activa

)

Liquiditeit(in(enge(zin(( Bij)de)quick)ratio)houden)we)rekening)met)de)voorraden)die)een)bedrijf)opgebouwd)heeft.)De) voorraden)moeten)echter)eerst)omgezet)worden)in)vorderingen.)Pas)later)worden)deze)vorderingen)) in)liquiditeit)beschikbaat) vlottende)activa)–)voorraden) )Liquiditeit)in)enge)zin)=)) )vreemd)vermogen) ) ) )

Geïntegreerde)proef)201202013) Faisal)Al0Suhail) )

91)


) 5.269.157,00 7.842.543,00 = 0,67 ) Toegepast)op)dit)voorbeeld)) Liquiditeit)in)enge)zin)

0,67!

0,78!

)) )

)) VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar

Boekjaar)1)

X. Overlopende rekeningen Totaal

Boekjaar)2)

4.247.273,00

4.009.788,00

0,00

0,00

465.022,00 556.862,00 5.269.157,00

404.816,00 475.684,00 4.890.288,00

VIII. Geldbeleggingen

IX. Liquide middelen

)

)) )

)) IX. Schulden op ten hoogste één jaar X. Overlopende rekeningen Totaal

Boekjaar)1)

)

Boekjaar)2)

7.485.395,00 357.148,00

6.005.465,00 259.349,00

7.842.543,00

6.264.814,00

Solvabiliteit// Via)de)solvabiliteit)gaan)we)na)af)een)onderneming)in)staat)is)aar)schulden)op)korte)en)op)lange) termijn)te)vereffenen.)Hierdor)krijgen)we)inzicht)in)de)financieringpolitiek)van)een)bedrijf.)Hoe)meer) activa)een)onderneming)gefinancieerd)heeft)met)vreemd)vermogen,)hoe)groter)de) aflossingsverplichtingen)van)de)onderneming;)een)bedrijf)moet)dus)over)voldoende)middelen) beschikken)om)al)deze)schulden)af)te)lossen.)

/ ) ) ))Eigen)vermogen)) Solvabiliteit)=))) ) ) )))X100) ) ) ))))Totaal)vermogen))) ) )

)865.467,00)

))))=)

) ) X)100) 9.086.159,00) ) =!10%!!

Geïntegreerde)proef)201202013) Faisal)Al0Suhail) )

92)


)

)

!! Eigen!vermogen! Totaal!vermogen! solvabiliteit!

2012! 865.467,00) 9.086.159,00) 10%)

) 2011! 1.096.269,00) ) 7.861.983,00) 14%) )

Rendabiliteit/of/winstgevendheid// De)verhouding)tussen)de)winst)of)het)verlies)van)een)boekjaar)na)belastingen)en)het)eigen)vermogen) bepaalt)de)winstgevendheid)van)het)ge誰nvesteerde)vermogen.)) ) ))))))))))))))))))))winst)(verlies))van)het)boekjaar)na)belastingen)) REV)=) ) ) )))))))))))X100) ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))Eigen)vermogen)

) =)0230.802,00) ) ))))865.467,00) )

=)026,67)%) ) )) Winst!van!het!boekjaar! Eigen!vermogen! REV!

2012! 2011! 0230.802,00) 97.748,00) 865.467,00) 1.096.269,00) 026,67%) 8,92%)

) )

) Besluit):)het)bedrijf)boekte)geen)winst,)maar)een)zware)daling)) ) EBIT// Ebit)is)de)Engelse)afkorting)voor)Earnings)Before)Interest)and)Taks,)of)in)het)Nederlands:) winst)voor)interesten)en)belastingen.)Men)spreekt)ook)wel)over)het)courant)resultaat,)het) bedrijfsresultaat)of)het)operationeel)resultaat.))

) =!U258.228,00! Ge誰ntegreerde)proef)201202013) Faisal)Al0Suhail) )

93)


verticale!analyse!van!de!balans!! bij)een)verticale)analyse)stellen)we)het)balanstotaal)gelijk)aan)100%)ieder)onderdeel)van)de) balans)wordt)dan)procentueel)uitgedrukt)t.o.v.)het)balanstotaal.)Op)deze)manier)verwerft) men)inzicht)in)de)procentuele)samenstelling)van)de)werkmiddelen)en)financieringsbronnen) van)een)onderneming.) ) Rubriek) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))X100) Totaal)activa/)passiva) ) )

!!!!!!!!!!!!!!!!ACTIVA!

2012!

!!

!!

2011! !!

!!!!!VASTE!ACTIVA!

12,94%!

15,06%!

I.!Oprichtingskosten!

0,00%!

0,00%!

II.!Immateriële!vaste!activa!

0,54%!

0,88%!

12,38%!

14,16%!

!!!!!A.!Terreinen!en!gebouwen!

0,00%!

0,00%!

!!!!!B.!Installaties,!machines!en!uitrusting!

1,81%!

1,93%!

!!!!!C.!Meubilair!en!rollend!materiaal!

2,40%!

2,90%!

!!!!!D.!leasing!en!soortgelijke!rechten!

3,25%!

4,99%!

!!!!!E.!Overige!materiële!vaste!activa!

1,04%!

1,89%!

!!!!!F.!activa!in!aanbouw!en!vooruitbetalingen!

3,88%!

2,44%!

IV.!Financiële!vaste!activa!!

0,02%!

0,03%!

!!!!!A.!Verbonden!ondernemingen!

0,00%!

0,00%!

!!!!!!!!!!1.!Deelnemingen!

0,00%!

0,00%!

!!!!!!!!!!2.!Vorderingen!

0,00%!

0,00%!

!!!!!B.!Ondernemingen!waarmee!een!!

0,00%!

0,00%!

!!!!!!!!!!deelnemingsverhouding!bestaat!

0,00%!

0,00%!

!!!!!!!!!!1.!Deelnemingen!

0,00%!

0,00%!

!!!!!!!!!!2.!Vorderingen!

0,00%!

0,00%!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3,00%!!

0,03%!

0,00%!

0,00%!

III.!Materiële!vaste!activa!

!!!!!C.!Andere!financiële!vaste!activa! !!!!!!!1.!aandelen!

Geïntegreerde)proef)201202013) Faisal)Al0Suhail) )

94)


!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0,03%!

0,03%!

0,00%!

0,00%!

87,06%!

84,94%!

V.)Vorderingen)op)meer)dan)één)jaar)

0,00%!

0,00%!

A.)Handelsvorderingen)

0,00%!

0,00%!

VI.)Voorraden)en)bestellingen)in)uitvoering)))

29,07%!

22,73%!

A.)Voorraden)

29,07%!

22,73%!

grond0)en)hulpstoffen)

0,00%!

0,00%!

bestellingen)in)uitvoering)

0,00%!

0,00%!

VII.)Vorderingen)op)ten)hoogste)één)jaar)

46,74%!

51,00%!

A.)Handelsvorderingen))

43,81%!

48,65%!

B.)Overige)vorderingen)

2,94%!

2,36%!

VIII.)Geldbeleggingen)

0,00%!

0,00%!

B.)overige)beleggingen)

0,00%!

0,00%!

IX.)Liquide)middelen))))))))))))))))

5,12%!

5,15%!

X.)Overlopende)rekeningen))))))

6,13%!

6,05%!

100,00%!

100,00%!

EIGEN!VERMOGEN!

9,53%!

13,94%!

I.)Kapitaal)

4,24%!

4,90%!

A.)Geplaatst)kapitaal)

4,24%!

4,90%!

IV.)Reserves)

0,49%!

0,56%!

A.)Wettelijk)reserve)

0,42%!

0,49%!

C.)belastingvrije)reserve)

0,06%!

0,07%!

D.)Beschikbare)reserve)

0,00%!

0,00%!

V.)Overgedragen)winst)

4,80%!

8,48%!

VI.)Kapitaalsubsidies)

0,00%!

0,00%!

VOORZIENINGEN!EN!UITGESTELDE!!

0,64%!

0,64%!

BELASTINGEN!

0,00%!

0,00%!

VII.)A.)Voorzieningen)voor)kosten)en)risico's)

0,64%!

0,64%!

pensioenen)en)soortgelijke)verplichtingen)

0,00%!

0,00%!

!!!!!!!!!!2.!Vorderingen!en!borgtochten!in!! !!!!!!!!!!!!!!contanten!

) VLOTTENDE!ACTIVA!

TOTAAL!DER!ACTIVA!

) PASSIVA

Geïntegreerde)proef)201202013) Faisal)Al0Suhail) )

95)


grote)herstellings)en)onderhoudswerken)

0,00%!

0,00%!

4.)Overige)risico's)en)kosten)

0,00%!

0,00%!

89,83%!

85,41%!

SCHULDEN! )

Horizontale.analyse.van.de.balans.. Via)de)horizontale)analyse)kunnen)we)de)evolutie)in)de)tijd)bestuderen)van)de)verschillende) rubrieken)van)de)balans)) ) ) ) )))Cijfer)lopend)boekjaar)2012) Horizontale)analyse)=)) ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))Cijfer)basisjaar)2011) )

!!!!!!!!!!!!!!!!ACTIVA!

2012!

2011!

!!!!!VASTE!ACTIVA!

100,00%!

0,70%!

I.!Oprichtingskosten!

100,00%!

0,00%!

II.!Immateriële!vaste!activa!

100,00%!

41,69%!

III.!Materiële!vaste!activa!

100,00%!

U1,07%!

!!!!!A.!Terreinen!en!gebouwen!

100,00%!

0,00%!

!!!!!B.!Installaties,!machines!en!uitrusting!

100,00%!

U7,93%!

!!!!!C.!Meubilair!en!rollend!materiaal!

100,00%!

4,75%!

!!!!!D.!leasing!en!soortgelijke!rechten!

100,00%!

32,78%!

!!!!!E.!Overige!materiële!vaste!activa!

100,00%!

57,91%!

!!!!!F.!activa!in!aanbouw!en!vooruitbetalingen!

100,00%!

U45,56%!

IV.!Financiële!vaste!activa!!

100,00%!

0,00%!

!!!!!A.!Verbonden!ondernemingen!

100,00%!

0,00%!

!!!!!!!!!!1.!Deelnemingen!

100,00%!

0,00%!

!!!!!!!!!!2.!Vorderingen!

100,00%!

0,00%!

!!!!!B.!Ondernemingen!waarmee!een!!

100,00%!

0,00%!

!!!!!!!!!!deelnemingsverhouding!bestaat!

100,00%!

0,00%!

!!!!!!!!!!1.!Deelnemingen!

100,00%!

0,00%!

!!!!!!!!!!2.!Vorderingen!

100,00%!

0,00%!

!!!!!C.!Andere!financiële!vaste!activa!

100,00%!

0,00%!

!!!!!!!1.!aandelen!

100,00%!

0,00%!

!!!!!!!!!!2.!Vorderingen!en!borgtochten!in!!

100,00%!

0,00%!

!!!!!!!!!!!!!!contanten!

100,00%!

0,00%!

Geïntegreerde)proef)201202013) Faisal)Al0Suhail) )

96)


)

!!!!!VLOTTENDE!ACTIVA!

100,00%!

U15,58%!

V.!Vorderingen!op!meer!dan!één!jaar!

100,00%!

0,00%!

A.!Handelsvorderingen!

100,00%!

0,00%!

)

Geïntegreerde)proef)201202013) Faisal)Al0Suhail) )

97)


VI.!Voorraden!en!bestellingen!in!uitvoering!!!

100,00%!

U32,32%!

!!!!!A.!Voorraden!

100,00%!

U32,32%!

grondU!en!hulpstoffen!

100,00%!

0,00%!

bestellingen!in!uitvoering!

100,00%!

0,00%!

VII.!Vorderingen!op!ten!hoogste!één!jaar!

100,00%!

U5,59%!

!!!!!A.!Handelsvorderingen!!!!!!!!!!!!!!!

100,00%!

U3,92%!

!!!!!B.!Overige!vorderingen!

100,00%!

U30,58%!

VIII.!Geldbeleggingen!

100,00%!

0,00%!

B.!overige!beleggingen!

100,00%!

0,00%!

IX.!Liquide!middelen!!!!!!!!!!!!!!!!

100,00%!

U12,95%!

X.!Overlopende!rekeningen!!!!!!

100,00%!

U14,58%!

!!!!!TOTAAL!DER!ACTIVA!

100,00%!

U13,47%!

!!!!!!EIGEN!VERMOGEN!

100,00%!

26,67%!

I.!Kapitaal!

100,00%!

0,00%!

!!!!!A.!Geplaatst!kapitaal!

100,00%!

0,00%!

IV.!Reserves!

100,00%!

0,00%!

!!!!!A.!Wettelijk!reserve!

100,00%!

0,00%!

!!!!!C.!belastingvrije!reserve!

100,00%!

0,00%!

!!!!!D.!Beschikbare!reserve!

100,00%!

0,00%!

V.!Overgedragen!winst!

100,00%!

52,90%!

VI.!Kapitaalsubsidies!

100,00%!

0,00%!

!!!!!VOORZIENINGEN!EN!UITGESTELDE!!

100,00%!

U13,69%!

!!!!!BELASTINGEN!

100,00%!

0,00%!

VII.!A.!Voorzieningen!voor!kosten!en!risico's!

100,00%!

U13,69%!

pensioenen!en!soortgelijke!verplichtingen!

100,00%!

0,00%!

grote!herstellings!en!onderhoudswerken!

100,00%!

0,00%!

!!!!!4.!Overige!risico's!en!kosten!

100,00%!

0,00%!

!!!!!SCHULDEN!

100,00%!

U17,73%!

VIII.!Schulden!op!meer!dan!één!jaar!

100,00%!

40,92%!

!!!!!A.!Financiële!schulden!

100,00%!

40,92%!

kredietinstellingen!

100,00%!

0,00%!

)

) Geïntegreerde)proef)201202013) Faisal)Al0Suhail) )

98)


) overige!schulden!

100,00%!

0,00%!

IX.!Schulden!op!ten!hoogste!één!jaar!

100,00%!

U19,77%!

!!!!!A.!schulden!op!th!jaar!die!binnen!het!jaar!vervallen!

100,00%!

U0,12%!

!!!!!B.!Financiële!schulden!

100,00%!

40,92%!

!!!!!!!!!1.!Kredietinstellingen!

100,00%!

49,98%!

overige!leningen!

100,00%!

0,00%!

!!!!!C.!Handelsschulden!

100,00%!

0,00%!

!!!!!!!!!1.!Leveranciers!

100,00%!

U23,64%!

!!!!!D.!Ontvangen!vooruitbetalingen!op!bestellingen!

100,00%!

0,00%!

!!!!!E.!Schulden!met!betrekking!tot!belastingen,!bezolU!

100,00%!

U8,32%!

!!!!!!!!!!digingen!en!sociale!lasten!

100,00%!

0,00%!

!!!!!!!!!!1.!Belastingen!

100,00%!

U19,56%!

!!!!!!!!!!2.!Bezoldigingen!en!sociale!lasten!

100,00%!

U4,29%!

!!!!!F.!Overige!schulden!

100,00%!

U100,00%!

X. Overlopende rekeningen

100,00%!

U27,38%!

!!!!!TOTAAL!DER!PASSIVA!

100,00%!

U13,47%!

) ) )

)

Geïntegreerde)proef)201202013) Faisal)Al0Suhail) )

99)


Bijlage(8:(Contact(eXmails(regarding(‘starting(up(a( new(business(in(the(UK’(( )

)

Geïntegreerde)proef)201202013) Faisal)Al0Suhail) )

100)


)

) Ge誰ntegreerde)proef)201202013) Faisal)Al0Suhail) )

101)


)

Bijlage(9:(Lettre(commercial(:(la(plainte( )

)

Ge誰ntegreerde)proef)201202013) Faisal)Al0Suhail) )

102)


Coco)Café)ME)(mini0entreprise))) ) ) ) ) ) Zilverstraat)26) BE08000)BRUGES) ) ) Monsieur)Jurgen)Meheus) Wakkensteenweg)148) BE08710)SINT0BAAFS0VIJVE) ) ) Votre)lettre)du) ) Vos)références) ) nos)références) ) Bruges) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 2013003016) ) ) ) Lettre)de)plainte) ) ) Monsieur) ) Nous)vous)remercions)pour)la)livraison,)en)date)du)15)mars)dernier,)de)cent)sachets)de)250)grammes) de)café)moulu.)A)notre)regret,)nous)avons)dû)constater)que)dix)sachets)contiennent)des)graines)de) cafés)non)moulues.)En)conséquence,)je)me)permets)de)vous)demander)de)remplacer)ces)sachets) dans)les)plus)brefs)délais.) Comptant)sur)votre)efficacité,)je)vous)prie)d’agréer,)Monsieur,)l’expression)de)mes)sentiments) respectueux.) ) ) ) ) ) ) Jean0Baptiste)Souêtre) Directeur)commercial) Faisal)Al)Suhail) Représentant)publicitaire) ) )

)

Geïntegreerde)proef)201202013) Faisal)Al0Suhail) )

103)


Bijlage(10:(Logboek( )

)

Ge誰ntegreerde)proef)201202013) Faisal)Al0Suhail) )

104)


) ) )

)

Ge誰ntegreerde)proef)201202013) Faisal)Al0Suhail) )

105)


Bijlage(11:(Bestuursvergaderingsverslag( )

)

Ge誰ntegreerde)proef)201202013) Faisal)Al0Suhail) )

106)


Coco)Café)

)

Zilverstraat)26) 8000)Brugge) Tel.:)050)33)19)43) Fax:)050)34)30)51) ) ) Datum)en)uur) Plaats) Aanwezig)

Verontschuldigd) Aantal)pagina’s) Notulist) )

www.cococafe.be) ) 2012011020,)13.10013.45)uur.) ) Lokaal)E404) ) Nick)Matthys,)Jean0Baptiste)Souêtre,)Lies)Devriendt,)Charlotte) Huysman,)Jana)Vanquathem,)Michiel)Vandenbussche,)Florian) Araïb,)Pieter)Lavens,)Marie)Vanackere,)Alexia)Debrabandere,) Apollonia)Vanloven,)Faisal)Al0Suhail,)Dennis)Marchand,)Nathan) Lampo) ) Geen) ) 1) ) Faisal)Al0Suhail)

Agendapunten' 1) 2) 3) 4) 5) 6) )

Bespreking)aandeelhoudersvergadering)‘cookie)Illusion’) Etentje)“cookie)illusion“) Bestelling)bij)leverancier)Viva)Sara) Spelling)controle)op)website) Verkoop)moment)in)Kortrijk)Ring)Shopping)Noord) Naar)de)bank)gaan)en)winstberekenen)

Verslag' 1) Cookie)illusion) Jean0Baptiste)leidde)de)vergadering.)Na)overleg)hebben)we)besloten)dat)Pieter,)Jean0 Baptiste)en)Lies)samen)naar)de)aandeelhoudersvergadering)van)“Cookie)Illusion”)zullen)gaan) op)donderdagavond)22)november.) 2) Etentje)“cookie)illusion”) Pieter,)Jean0Baptiste)en)Marie)zullen)dinsdagavond)samen)gaan)eten)met)een)paar)leerlingen) van)de)minionderneming)“Cookie)Illusion”)om)onze)eventuele)samenwerking)te)bespreken.) 3) Bestelling)bij)Viva)Sara) Ik)heb)geprobeerd)om)te)bestellen)bij)de)leverancier)Viva)Sara,)maar)wegens)problemen)met) e0mail)verzendingen)is)dit)niet)gelukt.)Donderdag)zal)ik)weer)eens)proberen)om)te)bestellen.) 4) Website) Dennis)heeft)zijn)verbeterde)versie)van)de)inhoud)op)de)site)terug)gekregen)van)mevrouw) Declerck,)deze)versie)hebben)wij)doorgestuurd)naar)de)beheerders)van)onze)site,)de) leerlingen)van)Informatica)boekhouden.) 5) Verkoopmoment) Dennis,)De)administratieve)directeur,)heeft)ons)ook)ingeschreven)op)het)verkoopmoment)in) Geïntegreerde)proef)201202013) Faisal)Al0Suhail) )

107)


Kortrijk)Ring)Shopping)Noord)op)2)februari.) 6) Winst) Samen)met)Nick)zal)Florian)naar)de)bank)gaan)om)nieuwe)overschrijvingen)verrichten,) daarna)zullen)Florian)en)Jana)de)winstberekening)doen)samen)met)Jana.)Wegens)tijdgebrek) is)de)winstberekening)niet)doorgegaan.)) )

)

Ge誰ntegreerde)proef)201202013) Faisal)Al0Suhail) )

108)


)

(

Ge誰ntegreerde)proef)201202013) Faisal)Al0Suhail) )

109)

GIP 6HAM2 FAISAL AL-SUHAIL NR.  

Geïntegreerd proef 6 handel sint-jozefsinstituut

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you