Page 1

CAPE TOWN 2014 MAKING PEACE

MAKING PEACE

MAKING PEACE

A tribute to the people who — all over the planet — devote their time, energy and resources to the cause of peace.

‘n Huldeblyk aan die mense wat — regoor die planeet — hul tyd, energie en bronne toewy om vrede te bevorder.

This exhibition was produced to mark the centenary of the Nobel Peace Prize awarded to the International Peace Bureau (IPB), Geneva, in 1910.

Hierdie uitstalling is saamgestel ter herdenking van die honderd jaar sedert die Internasionale Vredesburo (IVB) die Nobelvredesprys in 1910 ontvang het.

Isinikezelo kubantu abathe — kwihlabathi jikelele — banikezela ngexesha labo, amandla kwaneenkonzo zabo ngenjongo zokudala uxolo.

“Peace is the only battle worth waging.”

“Vrede is die enigste stryd wat die moeite werd is om gevoer te word.”

“Uxolo lelona dabi luyimfuneko.”

Albert Camus (1913 — 1960) Skrywer, joernalis en dramaturg Nobelvredesprys vir Letterkunde, 1957

Albert Camus (1913 — 1960) Umbhali, unondaba nomshiceleli owawongwa ngembasa yesigama ngo1957

Albert Camus (1913 — 1960) Author, journalist and playwright Nobel Prize for Literature 1957

Lo mboniso uveliswe ngenjongo yokuqaphela isiganeko sembasa yoxolo eyanikezelwa kwi -International Peace Bureau (IPB) ngo1910.

www.makingpeace.org facebook.com/makingpeace

Profile for REAL Exhibition Development

Making Peace Exhibition Catalog  

"Making Peace" is a tribute to the people who — all over the world — devote their time, energy and resources to the cause of peace. At its h...

Making Peace Exhibition Catalog  

"Making Peace" is a tribute to the people who — all over the world — devote their time, energy and resources to the cause of peace. At its h...

Profile for realexpo
Advertisement