Page 1

‫فروش خانه‬

‫در بریتیش کلمبیا‬

‫‪www.recbc.ca‬‬


‫شورای معامالت امالک بریتیش کلمبیا‬ ‫(‪ )Real Estate Council‬با حصول اطمینان از صالحیت‬ ‫مشاوران امالک و اطمینان یافتن از پایبندی آنان به قانون‬ ‫خدمات معامالت امالک (‪ )Real Estate Services Act‬از منافع‬ ‫همگانی محفاظت می کند‪ .‬این شورا در مقابل دولت پاسخگو‬ ‫می باشد و در حوزه مسائل این صنعت به آن مشاوره می دهد و‬ ‫اعتماد عمومی را با تصویب و اجرای بی طرفانه آیین نامه های‬ ‫رفتاری‪ ،‬آموزش‪ ،‬احراز صالحیت‪ ،‬و صدور جواز کسب برای بنگاه‬ ‫ها و مشاوران معامالت امالک در سراسر استان‬ ‫تقویت می کند‪.‬‬


3 3

Buying a Home in British Columbia ?What is the Real Estate Council of British Columbia Introduction

4 4 5

The Decision to Purchase ?What Choices Do You Have Types of Housing Structures Types of Housing Ownership

278 28 3 10

?What‫در‬Can You‫فروش‬ Afford ‫بریتیش کلمبیا‬ ‫خانه‬ The Down-Payment ‫ امالک بریتیش کلمبیا چیست؟‬The‫معامالت‬ ‫شورای‬ Borrowed Money ‫مقدمه‬ ?How Much Can You Afford to Pay in Mortgage Payments )‫ مشاور امالک (دارنده جواز معامالت امالک‬T‫یک‬ ‫کردن با‬Costs ‫کار‬ he Closing

13

‫فهرست‬ ‫مطالب‬

?Where Should You Purchase

7

)‫مشاوران امالک (دارندگان جواز معامالت امالک‬ Real Estate Licensees ‫کسب جواز مشاور امالک‬ ‫شرایط الزم برای‬ Licensing Requirement ‫ خریدار‬R‫مشاور‬ ‫و‬ ‫فروشنده‬ ‫مشاور‬ ‫مسئولیت های‬ esponsibilities of Seller’s and Buyer’s Licensees ‫امالک‬ ‫شما‬Licensee ‫رابطه‬ Your Relationship with‫مشاور‬ a Real ‫با‬ Estate Services a Buyer Can‫انتخاب‬ Expect From a Real‫مشاور‬ Estate Licensee ‫کنید؟‬ ‫امالک را‬ ‫چگونه‬ ‫! چقدر کارمزد می گیرد؟‬The ‫امالک‬ Big‫مشاور‬ Search

8 23 25 9

‫لیستینگ‬ ‫قراردادهای‬ ?What Other Questions Should You‫انواع‬ Ask Fixtures vs. Chattels ‫لیستینگ‬ ‫قرارداد‬ ‫مفاد‬

30 30

?What are the Buyer’s Options More About “Subject” Clauses

4

16 4 16 4 16 19 7 20 22

10 10 28 29 11 12 32 13 32 13 33 14 33 33 15 34

17 35 36

?What Should You Look For Beware ‫! خدمات‬Buyer ‫قراردادهای‬

‫گ‬ ‫امضای قرارداد لیستین‬ ‫قبل‬ Making an‫ از‬Offer ‫فروشنده‬ ‫مسئولیت‬ ?What Should‫های‬ the Offer Contain ? ‫ا‬What are ‫افشای‬ the Seller’s ‫عیب ه‬ ‫برای‬Options ‫الزام‬

‫پیشنهاد خرید‬ More Need Know Info ‫شامل چه چیزهایی باشد؟‬ ‫باید‬to ‫پیشنهاد‬ More About Deposits ‫گزینه های شما چیست؟‬ More About Financing ‫گزینه? دارید‬ ‫شما‬ What is‫چهار‬ a Mortgage ‫شرطی‬ ‫درباره‬ ‫توضیحاتی‬ ?What Types ‫بندهای‬ of Mortgage Loans Are There ?What is an Amortization Period ‫فروشنده‬ ‫دیدگاه‬ ‫ از‬... ‫تأمین مالی‬ ?What is a Term

!‫فروشنده‬Your ‫ به‬Purchase ‫هشدار‬ Completing ?Do You Need Legal Assistance to Complete the Purchase Complaints About a Licensee ‫فرایند فروش‬ ‫تکمیل‬

‫آیا برای تکمیل فروش نیاز به یک‬ ‫ وکیل یا سردرفتر رسمی دارید؟‬ ‫چه هزینه هایی را باید بپردازید؟‬ ‫شکایت از مشاور امالک‬

Although the Real Estate Council of British Columbia believes that the information contained in this booklet is reliable, this cannot be assured. The Real Estate Council assumes no liability for any errors in the material or any reliance placed therein. Professional advisors should be consulted before acting .upon the information contained herein

18 19 20

1

‫اگرچه شورای معامالت امالک بریتیش کلمبیا باور دارد که اطالعات موجود در این‬ ‫ شورای‬.‫ اما نمی توان این مسئله را تضمین کرد‬،‫کتابچه قابل اعتماد می باشد‬ ‫معامالت امالک بریتیش کلمبیا هیچ مسئولیتی بابت خطاهای موجود در محتوای‬ ‫موجود‬in‫اطالعات‬ ‫ قبل از عمل براساس‬.‫آن یا هر نوع اتکایی به آن را بر عهده نمی گیرد‬ Selling a Home British Columbia .‫در این راهنما باید با مشاوران حرفه ای مشورت شود‬


‫‪Buying‬‬ ‫فروش خانه‬ ‫‪a Home‬‬ ‫کلمبیا‬ ‫‪in British‬‬ ‫بریتیش‬ ‫‪Columbia‬‬ ‫در‬ ‫شورای معامالت امالک بریتیش کلمبیا‬ ‫چیست؟‬ ‫شورای معامالت امالک بریتیش کلمبیا یک مؤسسه نظام دهی است‬ ‫که توسط دولت استانی تأسیس شده است‪ .‬مأموریت این مؤسسه‬ ‫حفاظت از منافع همگانی از طریق به اجرا گذاشنت شرایط الزم برای‬ ‫جوازدهی و آیین نامه رفتاری مشاوران امالک بر طبق قانون خدمات‬ ‫معامالت امالک می باشد‪ .‬این شورا مسئول صدور مجوز به افراد و‬ ‫بنگاه های فعال در خرید و فروش‪ ،‬اجاره امالک و مدیریت مجتمع های‬ ‫آپارمتانی می باشد‪ .‬شورا همچنین شرایط الزم برای ورود را اجرا می‬ ‫کند‪ ،‬شکایت علیه مشاوران امالک را بررسی می کند و مجازات های‬ ‫انضباطی را براساس قانون اِعمال می کند‪.‬‬

‫مقدمه‬ ‫فروخنت یا خریدن خانه بزرگ ترین معامله اکثر ما در طول زندگی است‪.‬‬ ‫ولی گاهی افراد برای این کارها کمتر از خریدن یک خودروی جدید وقت‬ ‫می گذارند‪ .‬دلیلش این است که این حوزه برای بسیاری از ما ناآشنا‬ ‫است‪ .‬منی دانیم چه سؤال هایی بپرسیم‪ .‬ممکن است مسائل را بدیهی‬ ‫فرض کنیم‪ ،‬زمانی به دیگران اتکا کنیم که نباید چنین کنیم‪ ،‬و گاهی‬ ‫بعدها آرزو می کنیم که کاش درباره این فرایند اطالعات بیشتری می‬ ‫داشتیم‪.‬‬ ‫شورای معامالت امالک بریتیش کلمبیا بر این باور است که دانسنت‬ ‫رویّه های کاری و اسنادی که در فرایند فروش خانه خود با آن ها روبه رو‬ ‫خواهید شد‪ ،‬و درک نقش سایر افرادی که ممکن است در این معامله‬ ‫نقشی داشته باشند حائز اهمیت است‪ .‬فروخنت خانه اتفاق مهمی‬ ‫است‪ .‬این کتابچه به شما کمک می کند که کل این فرایند را بهتر‬ ‫بشناسید‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫شورای معامالت امالک بریتیش کلمبیا‬


‫کار کردن با مشاور معامالت امالک‬ ‫شما می توانید خانه خود را بدون دریافت خدمات از مشاور معامالت‬ ‫امالک بفروشید‪ ،‬اما فروش خانه فرایند پیچیده ای است‪.‬‬ ‫ بهترین قیمت ممکن چیست؟‬ ‫ از کجا خریدار پیدا کنید؟‬ ‫ چه اطالعاتی را باید افشا کنید؟‬ ‫ چه نوع مدارک و کارهای دفتری الزم است؟‬ ‫ آیا قرارداد قانونی و الزام آور است؟‬ ‫ مالکیت چگونه منتقل می شود؟‬ ‫ وام مسکنی که دارم چه خواهد شد؟‬ ‫ آیا خریدار واجد شرایط دریافت وام مسکن هست؟‬ ‫ چه کسی تضمین می دهد که شما پولتان را دریافت خواهید کرد؟‬ ‫برای پاسخ به این سؤال ها و کمک به موقعیت های فراوان دیگری که‬ ‫ممکن است پیش بیاید‪ ،‬بهتر است که یک متخصص مشاور معامالت‬ ‫امالک استخدام کنید تا به عنوان عامل شما عمل کند‪.‬‬

‫فروخنت یا‬ ‫خریدن خانه‬ ‫بزرگ ترین‬ ‫معامله برای‬ ‫اکثر ما در طول‬ ‫زندگی است‪.‬‬

‫فروش خانه در بریتیش کلمبیا‬

‫‪3‬‬


‫دارندگان جواز معامالت‬ ‫امالک (مشاوران امالک)‬ ‫شرایط الزم برای کسب جواز مشاور امالک‬ ‫دانستن این مطلب اهمیت دارد که در بریتیش کلمبیا‪ ،‬کسی که شما‬ ‫برای کمک به خودتان در خرید خانه استخدام می کنید باید براساس‬ ‫قانون خدمات معامالت امالک استانی دارای جواز باشد‪.‬‬

‫مسئولیت های مشاور‬ ‫فروشنده و مشاور خریدار‬ ‫در هر معامله امالک یک فروشنده و یک خریدار وجود دارد‪ .‬مشاور امالک‬ ‫ممکن است به عنوان عامل فروشنده‪ ،‬عامل خریدار‪ ،‬یا هردو استخدام‬ ‫شده باشد‪ .‬در ابتدای اولین مالقات با مشاور معامالت امالک‪ ،‬او باید‬ ‫اطالعات کاملی درباره ماهیت رابطه اش با شما‪ ،‬به عنوان فروشنده‪ ،‬و‬ ‫هرگونه رابطه ای که ممکن است با خریدار داشته باشد در اختیار شما‬ ‫بگذارد‪ .‬مشاور امالک باید طبق قانون این اطالعات را در اختیار شما‬ ‫بگذارد و معنای آن را برایتان توضیح بدهد‪.‬‬

‫رابطه شما با مشاور امالک‬ ‫به هنگام ارائه خدمات معامالت امالک‪ ،‬ماهیت رابطه ای که میان‬ ‫خریدار و فروشنده وبنگاه کارگزاری معامالت امالک‪ ،‬از جمله مشاور‬ ‫مربوطه‪ ،‬شکل می گیرد اهمیت دارد‪ .‬این رابطه ممکن است نمایندگی‬ ‫انحصاری‪ ،‬نمایندگی دوگانه محدود‪ ،‬یا رابطه بدون نمایندگی باشد‪.‬‬ ‫نمایندگی انحصاری‬ ‫وقتی که مشاور امالک فقط برای خریدار یا فروشنده کار می کند‪،‬‬ ‫معموال ً یک رابطه نمایندگی انحصاری شکل می گیرد‪ .‬خریدار یا‬ ‫فروشنده ای که یک مشاور امالک به عنوان نماینده انحصاری به کار‬ ‫گرفته است به عنوان «موکل» شناخته می شود‪ .‬گونه های مختلفی‬ ‫برای رابطه نمایندگی انحصاری وجود دارد‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‪4‬‬

‫شورای معامالت امالک بریتیش کلمبیا‬


‫مدل تاریخی نمایندگی معامالت امالک‪ ،‬که در این کتابچه «بنگاه‬ ‫کارگزاری یا کارگزاری» نامیده می شود‪ ،‬زمانی است که کارگزار عامل‬ ‫موکل است‪ ،‬و تمامی مشاوران امالک همکار با آن بنگاه به طور‬ ‫خودکار همان تعهدات نمایندگی را عهده دار می شوند که بنگاه در‬ ‫ارتباط با موکل متعهد بر عهده گرفته است‪ .‬وقتی بنگاه در معامله‬ ‫ای مشخص فقط نماینده یک موکل است‪ ،‬به این حالت نمایندگی‬ ‫«انحصاری» می گویند‪ .‬نوع دیگری از نمایندگی انحصاری‪ ،‬به نام‬ ‫«نمایندگی انتصابی»‪ ،‬زمانی رخ می دهد که بنگاه و موکل توافق می‬ ‫کنند که بنگاه یک یا چند مشاور امالک را که با آن بنگاه همکاری‬ ‫دارند منصوب کند تا خدمات معامالت امالک را به عنوان نماینده‬ ‫انحصاری به موکل یا از طرف او ارائه دهند‪ .‬در نمایندگی انتصابی‪،‬‬ ‫بنگاه وظایف قراردادی نسبت به موکل دارد اما این نمایندگان انتصابی‬ ‫هستند که به عنوان نماینده انحصاری از طرف موکل اقدام می کنند‪.‬‬ ‫مشاور امالک در مقام نماینده وظایف مشخصی نسبت به موکالن‬ ‫خود دارد‪ .‬عالوه بر الزام کلی که تمامی مشاوران امالک باید صادقانه و‬ ‫با مراقبت و مهارتی منطقی در اجرای تمامی وظایف واگذار شده عمل‬ ‫کنند‪ ،‬یک نماینده‪:‬‬ ‫ وظیفه وفاداری همه جانبه نسبت به موکل دارد؛‬ ‫ وظیفه حفاظت از اطالعات محرمانه موکل را دارد؛‬ ‫ وظیفه اطاعت از تمامی دستورات قانونی موکل را دارد؛ و‬ ‫ وظیفه ارائه گزارش‪ ،‬وقتی به عنوان نماینده اقدام می کند‪ ،‬برای‬ ‫تمامی پول نقد و اموالی را دارد که به عنوان سرمایه در اختیار بنگاه‬ ‫کارگزاری قرار گرفته است‪.‬‬ ‫در نمایندگی انتصابی‪ ،‬بنگاه کارگزاری و موکل توافق می کنند که‬ ‫وظایف باال – به غیر از وظیفه مشترک با نمایندگان انتصابی برای‬ ‫حفظ مسائل محرمانه موکل و نگهداری پول نقد از طرف موکل –‬ ‫مسئولیت نمایندگان انتصابی می باشد‪.‬‬ ‫نمایندگی دوگانه محدود‬ ‫وقتی یک بنگاه هم برای خریدار و هم فروشنده‪ ،‬با توافق آن ها‪ ،‬عمل‬ ‫می کند‪ ،‬ماهیت رابطه ایجاد شده در اثر این قرارداد همان نمایندگی‬ ‫دوگانه محدود است‪ .‬در نمایندگی کارگزاری‪ ،‬نمایندگی دوگانه محدود‬ ‫زمانی رخ می دهد که یک مشاور امالک همکار با یک بنگاه‪ ،‬نمایندگی‬ ‫خریدار و فروشنده هر دو را داشته باشد‪ ،‬یا زمانی که چند مشاور‬ ‫همکار با یک بنگاه‪ ،‬نماینده خریدار و فروشنده باشند‪ .‬قبل از آنکه‬ ‫یک بنگاه بتواند نماینده خریدار و فروشنده باشد‪ ،‬خریدار و فروشنده‬ ‫باید به چنین رابطه ای رضایت بدهند‪ .‬قبل از ارائه رضایت خود‪ ،‬خریدار‬ ‫و فروشنده باید به طور کامل از محدودیت هایی که متوجه وظایف‬ ‫و تعهدات نماینده (بنگاه) نسبت به خریدار و فروشنده خواهد شد‬ ‫مطلع گردند‪.‬‬

‫فروش خانه در بریتیش کلمبیا‬

‫‪5‬‬


‫نمایندگی انتصابی به دو موکلی که یک بنگاه را به خدمت گرفته‬ ‫اند اجازه می دهد که خدمات نمایندگی مستقلی از سوی نمایندگان‬ ‫انتصابی مربوط به خود دریافت کنند‪ ،‬و به این ترتیب وقوع نمایندگی‬ ‫دوگانه محدود «درون سازمانی» را در زمانی که منافع دو موکل در تضاد‬ ‫می باشد از بین ببرند‪ ،‬مثال ً زمانی که می خواهند درباره یک ملک‬ ‫مذاکره کنند‪.‬‬ ‫وقتی که درباره یک رابطه نمایندگی دوگانه محدود توافق شده باشد‪،‬‬ ‫برای نماینده (بنگاه یا نماینده انتصابی آن) ممکن نیست که تمامی‬ ‫وظایف خود را نسبت به هر دو طرف انجام بدهد‪ .‬در نتیجه‪ ،‬وظایف در‬ ‫قرارداد محدود می شود و نماینده انحصاری‪ ،‬چه بنگاه و چه نمایندگان‬ ‫انتصابی آن بنا به مورد‪ ،‬بدل به نماینده دوگانه محدود می شود و‬ ‫وظایفش محدود به موارد زیر خواهد شد‪:‬‬ ‫ بنگاه و‪/‬یا نماینده انتصابی آن باید بی طرفانه با خریدار و فروشنده‬ ‫تعامل کنند؛‬ ‫ وظیفه افشای کامل مفاد قراردادر محدودیت می یابد‪ ،‬به گونه ای که‬ ‫بنگاه یا نماینده انتصابی آن الزامی به افشای مبلغی که خریدار می‬ ‫خواهد برای ملک بپردازد‪ ،‬مبلغی که فروشنده می خواهد برای ملک‬ ‫دریافت کند‪ ،‬یا انگیزه هر یک از طرفین ندارد؛ و‬ ‫ بنگاه یا نماینده انتصابی آن نباید اطالعات شخصی طرفین را افشا‬ ‫کنند‪ ،‬مگر آنکه به صورت کتبی چنین اختیاری دریافت کرده باشند‪.‬‬ ‫رابطه بدون نمایندگی‬ ‫بنگاه کارگزاری یا نماینده انتصابی آن ممکن است با یک خریدار یا‬ ‫فروشنده به توافق برسند که در معامله به عنوان نماینده از طرف او‬ ‫عمل نکنند‪ .‬به بیان دیگر‪ ،‬هیچ وکالت نمایندگی در کار نخواهد بود‪.‬‬ ‫در چنین موردی‪ ،‬خریدار یا فروشنده «مشتری» به شمار خواهند آمد‬ ‫و نه موکل بنگاه کارگزاری یا نماینده انتصابی آن‪ .‬این حالت ممکن‬ ‫است زمانی رخ بدهد که یک مشاور امالک از قبل رابطه نمایندگی‪،‬‬ ‫برای مثال‪ ،‬با یک فروشنده داشته است و یک خریدار به ملک فروشنده‬ ‫عالقه مند می شود‪ .‬در چنین موقعیتی‪ ،‬مشاور امالک اجازه ندارد و‬ ‫صالح نیست که برای خرید پیشنهاد قیمت بدهد‪ ،‬از طرف مشتری‬ ‫مذاکره کند‪ ،‬به مشتری قیمت نهایی موکل خود را اطالع بدهد یا‬ ‫هرگونه اطالعات محرمانه ای را درباره موکل خود افشا کند‪ ،‬مگر‬ ‫آنکه موکل چنین اجازه ای را دریافت کرده باشد‪ .‬البته مشاور امالک‬ ‫می تواند خدمات دیگری به مشتری ارائه کند‪ ،‬مانند‪:‬‬ ‫ توضیح شروط‪ ،‬رویه ها و فرم های معامالت امالک؛‬ ‫ کمک به مشاهده آگهی های امالک موجود برای فروش و بازدید‬ ‫از آنها؛‬ ‫ آماده سازی و ارائه تمامی پیشنهادها و پیشنهادهای متقابل با‬ ‫راهنمایی مشتری؛‬ ‫ اطالع رسانی به شما درباره وام دهندگان و مقررات آن ها؛ و‬ ‫ تشخیص و تخمین هزینه های موجود در یک معامله‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫شورای معامالت امالک بریتیش کلمبیا‬


‫چگونه یک مشاور امالک انتخاب کنید؟‬ ‫روش های متعددی برای یافتن یک مشاور امالک با اشتهار کاری عالی‬ ‫وجود دارد‪ .‬توصیه های اطرافیان منبع خوبی برای یافتن چنین افرادی‬ ‫است‪ .‬از دوستان‪ ،‬همسایه ها و همکارانی که به تازگی خانه خریده یا‬ ‫فروخته اند بخواهید تا مشاور امالکی را که با او کار کرده اند به شما‬ ‫معرفی کنند‪ .‬ممکن است با یک مشاور امالک در خانه ای که در محله‬ ‫شما برای فروش گذاشته شده است برخورد کنید‪ .‬همچنین می توانید‬ ‫با بنگاه های معامالت امالک محل خود تماس بگیرید و سؤال کنید‬ ‫آیا مشاور امالکی دارند که در فروش خانه های شبیه به خانه شما‬ ‫تخصص داشته باشد‪ .‬اینترنت هم محل خوبی برای یافتن مشاوران‬ ‫امالکی است که در امالک و مناطقی تخصص دارند که ممکن است‬ ‫مورد عالقه شما باشد‪ .‬با مشاوران امالک قرار مالقات بگذارید تا درباره‬ ‫گستره خدمات ایشان‪ ،‬پیشینه کاری‪ ،‬دانش‪ ،‬و نرخ دستمزد یا کارمزد‬ ‫صحبت کنید‪ .‬پس از این صحبت ها‪ ،‬مشاور امالکی را انتخاب کنید که‬ ‫به نظر می رسد به بهترین نحو می تواند خدمات مورد نیاز شما را ارائه‬ ‫داده و نتایج را به دست آورد‪.‬‬

‫یک مشاور امالک چقدر کارمزد می گیرد؟‬ ‫به طور کلی‪ ،‬مشاوران امالک بر مبنای کارمزد کار می کنند و تنها‬ ‫زمانی پولی دریافت می کنند که فروش با موفقیت انجام شده باشد‪.‬‬ ‫از شما به عنوان فروشنده خواسته خواهد شد تا این مبلغ کارمزد را‬ ‫به عنوان نرخ خدمات ارائه شده توسط مشاور امالک پرداخت کنید‪.‬‬ ‫کارمزد معموال ً به صورت درصدی از کل قیمت فروش یا به صورت رقمی‬ ‫ثابت به دالر عنوان می شود‪ .‬توجه کنید که کارمزد مشمول جی اس تی‬ ‫می شود‪ .‬نرخ کارمزد نه توسط قانون و نه هیچ هیئت معامالت امالکی‬ ‫به طور ثابت اعالم نمی شود؛ این نرخ بین شما و مشاور امالکی که‬ ‫برای کمک به شما کار می کند قابل مذاکره است‪ .‬بنگاهی که برای‬ ‫فروشنده کار می کند به صورت سنتی این کارمزد‪ /‬اجرت را با بنگاهی‬ ‫که برای خریدار کار می کند تقسیم می کند‪.‬‬

‫مشاور امالکی‬ ‫را انتخاب کنید‬ ‫که به نظر‬ ‫می رسد به‬ ‫بهترین نحو‬ ‫می تواند خدمات‬ ‫مورد نیاز شما‬ ‫را ارائه داده و‬ ‫نتایج را به‬ ‫دست آورد‪.‬‬

‫فروش خانه در بریتیش کلمبیا‬

‫‪7‬‬


‫قراردادهای‬ ‫خدمات‬ ‫وقتی که یک مشاور امالک را برای همکاری انتخاب کردید‪ ،‬آن مشاور‬ ‫امالک با استفاده از بررسی بازار‪ ،‬ضمن بهره گیری از دانش و تجربه‬ ‫خود‪ ،‬شما را در تعیین بهترین قیمت فروش ممکن برای خانه تان کمک‬ ‫خواهد کرد‪ .‬البته‪ ،‬باید در نظر داشته باشید که قیمت تعیین شده باید‬ ‫در شرایط فعلی بازار برای خریداران بالقوه جذاب باشد‪.‬‬ ‫قبل از نهایی کردن قیمت مورد تقاضا (که گاهی قیمت لیست نامیده‬ ‫می شود)‪ ،‬بهتر است که از مشاور امالک منتخب خود درخواست کنید‬ ‫تا‪ ،‬با توجه به قیمت مورد تقاضای پیشنهادی و وضعیت کنونی وام‪،‬‬ ‫تخمینی از پول نقد خالصی که پس از تکمیل فروش به شما می رسد‬ ‫در اختیار شما قرار بدهد‪ .‬پس از آنکه قیمت مورد تقاضا تعیین شد‪ ،‬از‬ ‫شما خواسته می شود تا یک قرارداد خدمات را امضا کنید‪ .‬این قرارداد‬ ‫خدمات به طور معمول قرارداد لیستینگ نامیده می شود‪.‬‬

‫انواع قراردادهای لیستینگ‬ ‫در بریتیش کلمبیا دو نوع رایج ترین قراردادهای لیستینگ عبارتند از‪:‬‬ ‫ لیستینگ انحصاری‬ ‫ لیستینگ چندگانه‬ ‫هر نوع قرارداد لیستینگ فقط برای مدت زمانی طول خواهد کشید که‬ ‫در قرارداد مشخص شده است‪ .‬حتما ً به این مدت زمان تعیین شده توجه‬ ‫کنید‪ .‬لیستینگ انحصاری به بنگاه کارگزاری فروشنده حق انحصاری‬ ‫فروش خانه را می دهد‪ .‬یعنی این که حتی اگر شما خانه را در طول دوره‬ ‫قرارگیری در لیستینگ به یک مشتری احتمالی خود بفروشید‪ ،‬باز هم‬ ‫باید کارمزد توافق شده را به بنگاه کارگزاری فروشنده بپردازید‪ ،‬مگر‬ ‫آنکه یک مشتری احتمالی به طور خاص در قرارداد لیستینگ استثنا‬ ‫شده باشند‪.‬‬ ‫همچنین باید مطلع باشید که حتی پس از انقضای لیستینگ‬ ‫انحصاری‪ ،‬اگر خانه تان را به کسی بفروشید که آن را به دلیل تالش‬ ‫های مشاور امالک در طول دوره لیستینگ می خرد‪ ،‬ممکن است شما‬ ‫ملزم به پرداخت کارمزدی به بنگاه کارگزاری فروشنده بشوید‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫شورای معامالت امالک بریتیش کلمبیا‬


‫لیستینگ چندگانه نوعی از لیستینگ انحصاری است که تفاوتش با‬ ‫مثال قبلی فقط در این است که بنگاه فروشنده موافقت می کند تا‬ ‫خانه شما را در خدمات لیستینگ چندگانه (‪ )®MLS‬ثبت کند تا وجود آن‬ ‫به اطالع تمام مشاوران امالکی که عضو هیئت معامالت امالک محل‬ ‫هستند برسد‪.‬‬ ‫در این مورد‪ ،‬بنگاه فروشنده توافق می کند تا سهم مشخصی از کارمزد‬ ‫را در اختیار هرکدام از اعضای دیگر هیئت معامالت امالک بگذارد که‬ ‫بتواند برای خانه شما خریدار پیدا کند‪.‬‬ ‫قبل از تصمیم گیری درباره انتخاب نوع قرارداد لیستینگی که نیازهای‬ ‫شما را به بهترین شکل برآورده می کند‪ ،‬اهداف خود را با مشاور‬ ‫امالکتان در میان بگذارید‪.‬‬

‫مفاد قرارداد لیستینگ‬ ‫قرارداد لیستینگ به صورت قانونی امور میان شما و بنگاه کارگزاری‬ ‫امالک را تعریف می کند و‪ ،‬براساس قوانین شورای معامالت امالک‪ ،‬باید‬ ‫شامل این موارد باشد‪:‬‬ ‫ نام شما و نام بنگاهی که برای همکاری با خود انتخاب کرده اید؛‬ ‫ آدرس ملکی که می خواهید بفروشید؛‬ ‫ تاریخ شروع توافق نامه؛‬ ‫ تاریخ انقضای توافق نامه؛‬ ‫ شرح کلی خدماتی که بنگاه به شما ارائه خواهد کرد؛‬ ‫ حق الزحمه ای که براساس توافق نامه پرداخت خواهد شد و شرایط‬ ‫پرداخت آن؛‬ ‫ بندی در رابطه با استفاده و افشای اطالعات شخصی‪.‬‬ ‫عالوه بر قرارداد لیستینگ‪ ،‬ممکن است مشاور امالک به منظور کمک‬ ‫به بازاریابی خانه شما‪ ،‬درخواست اطالعات بیشتری از شما بکند‪،‬‬ ‫اطالعاتی از قبیل‪:‬‬ ‫ وضعیت فعلی وام مسکن شما و اینکه آیا این دیون قابل انتقال به‬ ‫مالک جدید می باشند یا خیر؛‬ ‫ فهرستی از اقالمی که متصل به خانه هستند (معموال ً به آنها اثاث‬ ‫ثابت گفته می شود) که نباید در فروش منظور شوند؛ مثال ً شومینه‬ ‫یا لوستر کریستال؛ و‬ ‫ تاریخی که شما می توانید تملک خانه را در اختیار مالک جدید قرار‬ ‫دهید‪.‬‬

‫فروش خانه در بریتیش کلمبیا‬

‫‪9‬‬


‫قبل از امضای قرارداد لیستینگ‪ ،‬مطمئن‬ ‫شوید که‪:‬‬ ‫ تمامی موارد با رضایت شما تکمیل شده است‪ ،‬و‬ ‫ شما درک کاملی از تمامی شرایط موجود در آن دارید‪ ،‬به ویژه قیمت‬ ‫لیست شده‪ ،‬نرخ کارمزد‪ ،‬و مدت زمان قرارداد‪.‬‬

‫وقتی شما‬ ‫یک مشاور‬ ‫امالک استخدام‬ ‫می کنید‪،‬‬ ‫مسئولیت‬ ‫دارید تا اطالعات‬ ‫دقیقی درباره‬ ‫خانه خود در‬ ‫اختیار او بگذارید‪.‬‬

‫مشاور امالک نسخه ای از این قرارداد را در اختیار شما می گذارد که باید‬ ‫آن را برای مراجعه های آینده نگه دارید‪.‬‬ ‫یادآوری‪ :‬توجه داشته باشید که قرارداد لیستینگ یک قرارداد است‪.‬‬ ‫شما نمی توانید بدون رضایت مشاور امالک به راحتی از قرارداد‬ ‫انصراف بدهید‪ .‬اگر مشاور امالک به شما بگوید که هر زمانی می‬ ‫توانید توافق نامه لیستینگ را لغو کنید‪ ،‬مطمئن شوید که این‬ ‫موضوع مکتوب شود‪.‬‬

‫مسئولیت های فروشنده‬ ‫وقتی شما یک مشاور امالک را استخدام می کنید‪ ،‬مسئولیت دارید‬ ‫تا اطالعات دقیقی درباره خانه خود در اختیار او بگذارید؛ برای مثال‪ ،‬عمر‬ ‫خانه‪ ،‬وضعیت کنونی وام آن‪ ،‬وضعیت سقف و آب گرمکن‪ ،‬مالیات های‬ ‫ملک‪ ،‬و غیره‪ .‬مشاور امالک همچنین به کمک و‪/‬یا اجازه شما برای‬ ‫گردآوری اطالعاتی مانند جزئیات مالکیت‪ ،‬مبلغ پرداخت نشده از وام‪،‬‬ ‫قیمت ارزیابی شده خانه‪ ،‬و نوع کاربری فعلی ملک نیاز خواهد داشت‪.‬‬ ‫برای امالک با سند آپارتمانی‪ ،‬مشاور امالک به کمک شما برای گردآوری‬ ‫و ارائه اطالعاتی شامل صورت جلسات تمامی جلسه های مربوط به‬ ‫ملک آپارتمانی در دو سال گذشته‪ ،‬صورت حساب های مالی جاری‪،‬‬ ‫آیین نامه های مصوب‪ ،‬مقررات جاری‪ ،‬گزارش های بازرسی ساختمان یا‬ ‫گزارشهای مهندسی‪ ،‬گواهی اطالعات (فرم ‪ B‬به توصیه قانون امالک‬ ‫آپارتمانی‪ )Strata Property Act :‬نیاز خواهد داشت‪ ،‬همچنین اطالعاتی‬ ‫مربوط به ماهیت نحوه اختصاص فضای پارکینگ و انباری‪ ،‬اینکه آیا‬ ‫ارزیابی خاصی پیشنهاد شده است یا خیر‪ ،‬و هرنوع مدرک دیگری که در‬ ‫رابطه با ملک آپارتمانی نیاز خواهد بود‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫شورای معامالت امالک بریتیش کلمبیا‬


‫الزام برای افشای عیب ها‬ ‫فروشندگان باید عیب های فیزیکی نامرئی شناخته شده ملک خود را‬ ‫به خریدار اطالع بدهند‪ .‬عیب فیزیکی نامرئی یعنی عیبی که در یک‬ ‫بازرسی معمول از ملک قابل تشخیص نباشد‪ ،‬و شامل عیب هایی‬ ‫می شود که باعث بروز موارد زیر در ملک می شوند‪:‬‬ ‫ خطرناک یا بالقوه خطرناک برای ساکنان؛‬ ‫ نامناسب برای سکونت؛ یا‬ ‫ نامناسب برای هدفی که خریدار برای آن خانه را خرید می کند‪ ،‬در‬ ‫صورتی که خریدار این هدف را به اطالع فروشنده رسانده باشد‪.‬‬ ‫عیب های فیزیکی نامرئی همچنین ممکن است شامل این موارد باشد‪:‬‬ ‫ عیبی که هزینه زیادی بابت بازسازی نیاز دارد؛‬ ‫ شرایطی که به گونه ای بر ملک تأثیر گذاشته است که براساس آن‬ ‫دولت محلی یا یک مقام محلی دیگر به فروشنده اخطار داده است‬ ‫که آن شرایط باید اصالح شود یا بهتر است که اصالح شود؛ یا‬ ‫ نبود مجوز ساخت و ساز از شهرداری یا سایر مجوزهای مربوط‬ ‫به امالک‪.‬‬ ‫مثال های رایج برای عیب های فیزیکی نامرئی می تواند شامل این باشد‬ ‫که به هنگام بارندگی آب به زیرزمین نشت می کند‪ ،‬آسیب ساختاری‬ ‫در ملک‪ ،‬نقص در پوشش ساختمان (نفوذ آب)‪ ،‬تانکر ذخیره زیرزمینی‬ ‫قرار داده شده در ملک‪ ،‬مشکالتی درباره کیفیت‪ /‬کمیت آب نوشیدنی‬ ‫و هرگونه آسیب اصالح نشده ای که ناشی از کاربری غیرقانونی ملک‬ ‫باشد مانند عملیات کشت ماریجوانا‪.‬‬ ‫تأسیسات جدید یا نوسازی سیستم برق یا گاز که بدون مجوز و بازرسی‬ ‫مناسب انجام شده باشد هم می تواند به عنوان نمونه هایی از عیب‬ ‫های فیزیکی نامرئی محسوب شود‪ .‬برای کسب اطالعات درباره اینکه‬ ‫چه نوع کاری در خانه نیاز به دریافت مجوز گاز و برق دارد لطفا ً با مسئول‬ ‫ایمنی بی سی به شماره ‪ 1-866-566-7233‬تماس بگیرید یا به پایگاه‬ ‫‪ www.safetyauthority.ca‬مراجعه کنید‪.‬‬ ‫قصور در افشای عیب های فیزیکی نامرئی در صورتی که مالک جدید‬ ‫مشکالتی پیدا کند که شما از آن ها مطلع بوده اید اما افشا نکرده اید‪،‬‬ ‫ممکن است در آینده مشکالتی از قبیل مسائل حقوقی به وجود بیاورد‪.‬‬

‫فروش خانه در بریتیش کلمبیا‬

‫‪11‬‬


‫پیشنهاد‬ ‫خرید‬ ‫وقتی خریدار عالقه مندی پیدا بشود‪ ،‬یک پیشنهاد کتبی برای خرید‬ ‫خانه شما آماده می شود‪ .‬این پیشنهاد معموال ً در یک فرم استاندارد به‬ ‫نام قرارداد خرید و فروش ثبت می شود‪.‬‬ ‫مشاور امالک فرایند دریافت و مرور پیشنهادها را برای شما توضیح می‬ ‫دهد‪ .‬تعجب نکنید اگر پیشنهادهایی را دریافت می کنید که تفاوت‬ ‫فاحشی با قیمت درخواستی لیست شده شما دارد؛ مشاور امالک‬ ‫متعهد است تا تمامی پیشنهادهای کتبی را برای بررسی به شما ارائه‬ ‫بدهد‪ .‬اگر در یک زمان پیشنهادهای متعددی به شما ارائه شد‪ ،‬شما‬ ‫مجبور نیستید که یکی از آن ها را بپذیرید‪.‬‬

‫پیشنهاد باید شامل چه چیزهایی باشد؟‬ ‫تمامی پیشنهادهای خرید خانه شما شامل مجموعه ای از جزئیات‬ ‫مهم خواهند بود که باید آن ها را در نظر بگیرید‪.‬‬ ‫پیشنهاد باید شامل این موارد باشد‪:‬‬ ‫ تاریخ پیشنهاد‬ ‫ نام قانونی و آدرس کامل هم خریدار و هم فروشنده‬ ‫ توصیف قانونی کامل خانه‬ ‫ مبلغ سپرده‬ ‫ قیمت فروش‬ ‫ مبلغ پیش پرداخت نقدی و جزئیات اینکه چگونه باقیمانده مبلغ‬ ‫خرید تأمین مالی خواهد شد‬ ‫ تاریخ اتمام فرایند فروش‬ ‫ تاریخ تملک خانه‬ ‫ فهرستی از شروطی که باید قبل از عملی شدن فروش تأمین بشوند‬ ‫(معموال ً تحت عنوان بندهای شرطی یا شروط متقدم)‬

‫‪12‬‬

‫شورای معامالت امالک بریتیش کلمبیا‬


‫ فهرستی از اقالمی که متصل به ساختمان نیستند (اموال منقول)‪،‬‬ ‫اما در قیمت فروش لحاظ می شوند؛ برای مثال‪ ،‬پرده‪ ،‬یخچال‪ ،‬اجاق‬ ‫گاز‪ ،‬و غیره‬ ‫ تاریخ و زمان انقضای پیشنهاد‬ ‫ امضای خریدار و شغل او‪.‬‬

‫گزینه های شما چیست؟‬ ‫وقتی یک یا چند پیشنهاد خرید برای خانه تان دریافت می کنید‪ ،‬کامال ً‬ ‫به نفعتان است که وقت و توجه فراوانی برای بررسی دقیق هرکدام‬ ‫صرف کنید‪ .‬مشاور امالک به شما کمک خواهد کرد تا شرایط و‬ ‫مقررات ذکر شده در پیشنهاد را درک کنید‪ ،‬و هر توصیه ای که نیاز‬ ‫داشته باشید در اختیار شما می گذارد‪ ،‬اما تصمیم گیری به طور کامل‬ ‫بر عهده شماست‪.‬‬ ‫قبل از تصمیم گیری‪ ،‬ممکن است از مشاور امالک بخواهید که‬ ‫براساس قیمت فروش و شرایط تأمین مالی ذکر شده در پیشنهاد‪،‬‬ ‫تخمین بازنگری شده ای از مبلغ نقدی خالص که پس از تکمیل فروش‬ ‫به شما می رسد انجام بدهد‪.‬‬

‫شما چهار گزینه دارید‪:‬‬ ‫پذیرش پیشنهاد به همان شکلی که ارائه شده است‬ ‫اگر تصمیم به پذیرش یک پیشنهاد گرفتید‪ ،‬قبل از امضا کردن سند‬ ‫مطمئن شوید که معنای دقیق تمامی موارد ذکر شده در پیشنهاد‬ ‫کتبی را متوجه شده اید‪.‬‬

‫مطمٔين شوید‬ ‫که معنای‬ ‫دقیق تمامی‬ ‫موارد ذکر‬ ‫شده در‬ ‫پیشنهاد‬ ‫خرید را متوجه‬ ‫شده‌اید‬

‫وقتی شما‪ ،‬فروشنده‪ ،‬قرارداد خرید و فروش را امضا کنید و با مفاد آن‬ ‫موافقت نمایید‪ ،‬و موافقت شما به خریدار منتقل شود‪ ،‬آن قرارداد الزام‬ ‫آور قانونی می شود‪.‬‬ ‫الزام آور قانونی یعنی هم شما و هم خریدار ملزم به رعایت مفاد قرارداد‬ ‫خواهید بود و باید وظایف مربوطه خود را آنگونه که عنوان شده است‬ ‫به انجام برسانید‪ .‬اجرای تعهدات شما می تواند از طریق یک دادگاه‬ ‫اجباری بشود‪.‬‬

‫ ‬

‫اگر در مورد هریک از بندهای موجود در پیشنهاد شک دارید‪ ،‬می توانید‬ ‫قبل از امضای قرارداد با یک وکیل مشورت کنید؛ البته اگر تصمیم‬ ‫به تعویق انداختن پذیرش را دارید‪ ،‬تاریخ انقضای پیشنهاد را در نظر‬ ‫داشته باشید!‬

‫فروش خانه در بریتیش کلمبیا‬

‫‪13‬‬


‫ارائه یک پیشنهاد متقابل‬ ‫اگر شما چیزی از پیشنهاد اصلی را تغییر بدهید‪ ،‬چنین در نظر گرفته می‬ ‫شود که شما پیشنهاد را رد کرده اید و پیشنهاد جدیدی به خریدار ارائه‬ ‫داده اید‪ .‬معموال ً به این پیشنهاد جدید «پیشنهاد متقابل» می گویند‪.‬‬ ‫خطر ارائه پیشنهاد متقابل این است که اگر خریدار نظر خود را عوض‬ ‫کند و پیشنهاد متقابل را رد کند‪ ،‬شما اختیار بازگشت به پیشنهاد‬ ‫اولیه و پذیرش آن را ندارید‪.‬‬ ‫البته خریدار ممکن است تصمیم به ارائه یک پیشنهاد متقابل دیگر‬ ‫بگیرد و فرایند پیشنهادهای متقابل می تواند تا رسیدن به یک توافق‬ ‫ادامه داشته باشد‪.‬‬ ‫اگر پس از ارائه یک پیشنهاد متقابل کتبی‪ ،‬تصمیم بگیرید که نمی‬ ‫خواهید خانه را بفروشید‪ ،‬می توانید پیشنهاد متقابل را باطل کنید‪.‬‬ ‫مشکالت حقوقی زیادی ممکن است در اثر ابطال یک پیشنهاد متقابل‬ ‫به وجود بیاید‪ ،‬بنابراین باید توصیه های کارشناسی برای ادامه دادن این‬ ‫فرایند دریافت کنید‪.‬‬ ‫رد کردن پیشنهاد‬ ‫شما هیچ الزامی به پذیرش پیشنهاد یا ارائه یک پیشنهاد متقابل‬ ‫ندارید‪ .‬البته اگر پیشنهادی را رد کنید که تمامی شرایط شما را طبق‬ ‫قرارداد لیستینگی دارد که نزد بنگاه خود امضا کرده اید‪ ،‬ممکن است‬ ‫قانونا ً ملزم به پرداخت کارمزد بشوید‪.‬‬ ‫نادیده گرفتن پیشنهاد‬ ‫شما هیچ الزامی برای تأیید دریافت هیچ پیشنهادی ندارید‪ .‬البته اگر‬ ‫پیشنهادی را نادیده بگیرید که تمامی شرایط شما را طبق قرارداد‬ ‫لیستینگی دارد که نزد بنگاه لیست کننده خود امضا کرده اید‪ ،‬ممکن‬ ‫است قانونا ً ملزم به پرداخت کارمزد بشوید‪.‬‬

‫توضیحاتی درباره بندهای شرطی‬ ‫هدف از گنجاندن بند شرطی در یک پیشنهاد خرید (که به نام شرط‬ ‫متقدم هم شناخته می شود) این است که شرط مشخصی را تعیین‬ ‫کند که باید تأمین بشود تا پس از آن فروش انجام شود‬ ‫یکی از بندهای شرطی رایج که ممکن است با آن روبه رو شوید این‬ ‫است که خریداران انجام معامله را مشروط به این امر می کنند که‬ ‫مبلغ و نوع تأمین مالی که آن ها را قادر به خریدن خانه شما می کند‬ ‫برایشان فراهم شود‪.‬‬ ‫ ‬

‫‪14‬‬

‫شورای معامالت امالک بریتیش کلمبیا‬


‫یکی دیگر از شرط های رایج آن است که خریداران خرید خانه را مشروط‬ ‫به یک بازرسی رضایت بخش از خانه می کنند‪.‬‬ ‫به خاطر داشته باشید که اگر پیشنهادی را بپذیرید که یک بند شرطی‬ ‫دارد شما عمال ً خانه خود را در بازه ای که خریدارن تالش می کنند شرط‬ ‫هایی را که گذاشته اند به انجام برسانند از بازار فروش کنار می گذارید‪.‬‬ ‫بنابراین باید اطمینان حاصل کنید که زمانی خاص برای مرتفع شدن‬ ‫شرط در پیشنهاد خرید تعیین شده باشد‪.‬‬ ‫اگر یکی از شرایط مندرج در یک بند شرطی پس از انجام تمام تالش های‬ ‫معقول تأمین نگردد‪ ،‬قرارداد به اتمام می رسد و هیچ اجبار قانونی برای‬ ‫تکمیل کردن خرید یا فروش وجود ندارد‪.‬‬ ‫شما به عنوان فروشنده ممکن است بخواهید پیشنهادی را بپذیرید‬ ‫که حاوی یک بند شرطی است (مثال ً مشروط به اینکه خریداران خانه‬ ‫خود را بفروشند) اما کماکان خود را برای بررسی سایر پیشنهادها آزاد‬ ‫بگذارید برای مواقعی که ممکن است خریداران نتوانند شرط خود‬ ‫را مرتفع کنند‪ .‬شما می توانید این کار را با درخواست از خریدار برای‬ ‫گنجاندن یک ضرب االجل زمانی در قرارداد انجام دهید‪ .‬شرط زمانی یا‬ ‫ضرب االجل به شما امکان می دهد تا خریدار را ملزم کنید که در صورتی‬ ‫که شما پیشنهاد دیگری دریافت کردید که مایل به پذیرش آن بودید‪،‬‬ ‫تمام بندهای شرطی را در بازه زمانی خاص و کوتاهی برطرف کند‪ .‬اگر‬ ‫خریدار طی آن مدت شروط را مرتفع نسازد‪ ،‬قرارداد مشروط به پایان می‬ ‫رسد و شما آزاد هستید تا پیشنهاد دوم را بپذیرید‪.‬‬ ‫به هنگام فروش یک ملک آپارتمانی‪ ،‬شرط رایجی که ممکن است با‬ ‫آن روبه رو شوید این است که خریدار پیشنهاد متقابل را مشروط به‬ ‫این می کند که تمامی مدارک مرتبط به ملک آپارتمانی مانند آیین‬ ‫نامه های ثبت شده‪ ،‬قوانین جاری‪ ،‬صورت جلسه های مربوط به ملک‬ ‫آپارتمانی‪ ،‬صورت حساب های مالی‪ ،‬نقشه ملک آپارتمانی‪ ،‬فرم ‪،B‬‬ ‫گزارش های مهندسی و غیره را بررسی و تأیید نمایند‪.‬‬

‫تأمین مالی ‪ ...‬از دیدگاه فروشنده‬ ‫یک پیشنهاد خرید اطالعاتی پیرامون چگونگی تأمین مالی خریدار برای‬ ‫خرید خواهد بود‪.‬‬ ‫تأمین مالی موجود‬ ‫اگر خانه شما در حال حاضر وام مسکن دارد‪ ،‬شما با یکی از دو حالت‬ ‫زیر روبه رو می شوید‪:‬‬ ‫ ‬ ‫خریدار می خواهد نقدی پرداخت کند و هیچ وامی ندارد‬ ‫در این حالت شما باید وام موجود را تسویه کنید و ممکن است برای این‬ ‫کار نیاز به پرداخت جریمه بهره باشد‪ .‬به یاد داشته باشید که اجبار به‬

‫اجبار به‬ ‫پرداخت جریمه‬ ‫بهره از مبلغی‬ ‫که شما بابت‬ ‫خانه خود دریافت‬ ‫خواهید کرد‬ ‫می کاهد‪.‬‬

‫فروش خانه در بریتیش کلمبیا‬

‫‪15‬‬


‫پرداخت جریمه بهره به شکل قابل مالحظه ای از مبلغ دریافتی شما‬ ‫بابت خانه تان کم خواهد کرد‪.‬‬ ‫خریدار پیشنهاد می کند که باقیمانده وام مسکن شما را به عهده‬ ‫بگیرد‬ ‫در این حالت‪ ،‬قبل از توافق اجازه دادن به خریدار برای عهده دار شدن‬ ‫وام مسکن شما‪ ،‬باید اطمینان حاصل کنید که وام دهنده شما را‬ ‫از هرگونه مسئولیتی برای بازپرداخت پول قرض شده در آینده معاف‬ ‫خواهد کرد (در صورتی که خریدار پرداختی انجام ندهد)‪.‬‬ ‫با مؤسسه مالی که وام مسکن شما را در اختیار دارد تماس بگیرید تا‬ ‫اطالعاتی درباره وضعیت خود در هریک از حالت های فوق دریافت کنید‪.‬‬ ‫اگر این کار را مدتی قبل از امضای توافق نامه لیستینگ انجام بدهید‬ ‫قادر خواهید بود تا اطالعات دقیقی در اختیار مشاور امالک قرار بدهید‪.‬‬ ‫تأمین مالی توسط خود فروشنده‬ ‫اگر هیچگونه وام مسکن جاری ندارید‪ ،‬پیشنهاد نقدی ایده آل است و‬ ‫البته ترجیح شما هم همین می باشد‪.‬‬ ‫اما ممکن است پیشنهاد خریدار این باشد که بخشی از قیمت خرید را‬ ‫نقدا ً پرداخت کند و بخش دیگر را در قالب اقساط در بازه زمانی مشخص‬ ‫و با نرخ سود مشخص پرداخت کند‪ .‬در واقع‪ ،‬خریدار از شما می خواهد‬ ‫تا نقش وام دهنده را ایفا کنید‪.‬‬ ‫اگر پیشنهادی را بررسی می کنید که حاوی درخواست «تأمین مالی‬ ‫توسط خود فروشنده» است (که گاهی به آن وام پس گرفتنی فروشنده‬ ‫می گویند)‪ ،‬باید ابتدا مشاوره حقوقی بگیرید تا کامال ً متوجه معنای‬ ‫این نوع قرار تأمین مالی بشوید‪.‬‬

‫‪16‬‬

‫شورای معامالت امالک بریتیش کلمبیا‬


‫هشدار به‬ ‫فروشنده!‬ ‫اگر‪ ،‬آنطور که برخی ادعا می کنند‪ ،‬ممکن باشد که بعضی افراد‬ ‫با انجام معامالت مسکن به سرعت پولدار بشوند‪ ،‬متأسفانه افراد‬ ‫دیگری هم در طرف دیگر همان معامله ها هستند که ممکن است به‬ ‫همان سرعت بخشی از آنچه را سرمایه گذاری کرده اند از دست بدهند‪.‬‬ ‫آن هایی که ممکن است چیزی از است بدهند‪ ،‬فروشندگانی هستند‬ ‫که قبول می کنند شریک فرایند تأمین مالی خریداران بشوند و با این‬ ‫کار خطراتی را متقبل می شوند‪.‬‬ ‫در اصل‪ ،‬هیچ اشکالی درباره اکثر روش های ابتکاری و جدید تأمین مالی‬ ‫وجود ندارد اگر تمام طرفین از خطرات احتمالی آن کامال ً آگاه باشند و‬ ‫عواقب چنین خطراتی را به طور کامل درک کنند‪ .‬اما در واقع بسیاری از‬ ‫مالکان (فروشندگان) از فجایع بالقوه ای که ممکن است اتفاق بیفتد‬ ‫آگاه نیستند‪.‬‬ ‫قویا ً به شما توصیه می کنیم که قبل از نهایی کردن هرگونه قرارداد‬ ‫معامله امالک از مشاوره مشاور امالک باصالحیت یا مشاوره حقوقی‬ ‫استفاده کنید‪ .‬این توصیه در زمانی که پیشنهاد مورد بررسی شما‬ ‫مفادی دارد که می تواند به لحاظ مالی شما را به خطر بیندازد بسیار‬ ‫قوی تر می شود‪.‬‬ ‫در مورد پیشنهادهایی که شامل هریک از موارد زیر می باشد محتاط‬ ‫باشید‪:‬‬ ‫ عدم پرداخت پول نقد به عنوان پیش پرداخت‬ ‫ مبلغی از پول نقد که باید به خریدار بازگردانده شود‬ ‫ اشتراک شما در تأمین سرمایه‬ ‫ سفته بدون وام ثبت شده‬ ‫ توافق نامه برای خودداری از ثبت وام‬ ‫ فروشنده (شما) قبل از نهایی کردن معامله وام جدیدی تأمین کند‬ ‫ مفادی که گفته شده لحاظ خواهد شد اما در پیشنهاد کتبی‬ ‫نیامده اند‬ ‫ پنهان کردن اطالعات از یک مؤسسه وام دهی‬

‫فروش خانه در بریتیش کلمبیا‬

‫‪17‬‬


‫تکمیل‬ ‫فرایند فروش‬ ‫قرارداد خرید و فروش‪ ،‬که شما امضا کرده اید‪ ،‬تاریخ تکمیل معامله را‬ ‫ذکر می کند‪ .‬در آن روز‪ ،‬در برابر هزینه خرید خانه‪ ،‬مالکیت قانونی از شما‬ ‫به مالک جدید منتقل خواهد شد‪.‬‬

‫آیا برای تکمیل فروش نیاز به یک وکیل یا‬ ‫سردرفتر رسمی دارید؟‬ ‫خانه شما‬ ‫فروخته شد!‬

‫در حالی که این رویه عادی است که خریدار از یک وکیل یا سردفتر رسمی‬ ‫بخواهد تا مدارک الزم برای انتقال مالکیت قانونی را آماده کند‪ ،‬توصیه‬ ‫می شود که شما‪ ،‬به عنوان فروشنده‪ ،‬از مشاوری حقوقی بخواهید تا‬ ‫منحصرا ً از طرف شما عمل کند‪ .‬چنین فردی کارهای مختلفی برای‬ ‫حفاظت از منافع شما انجام می دهد‪ ،‬از قبیل‪:‬‬ ‫ بررسی مدارک آماده شده توسط وکیل خریدار و تشریح آن ها برای‬ ‫شما‬ ‫ در صورت نیاز‪ ،‬حصول اطمینان از اینکه وام قدیمی شما به طور‬ ‫مناسبی آزاد شده است‬ ‫ اگر خریدار وام قدیمی شما را عهده دار شده است‪ ،‬حصول اطمینان‬ ‫از اینکه شما هیچ تعهدی نسبت به آن ندارید‬ ‫ تأیید این مسئله که تمامی پرداخت هایی که شما مسئول آن ها‬ ‫هستید انجام شده اند‬ ‫ برنامه ریزی برای شما برای امضای اسناد انتقال‬ ‫ آماده کردن اظهاریه ای که به طور خالصه بیان می کند تمامی پول‬ ‫خرید کجا هزینه شده و درآمد خالص فروش را برای شما مشخص‬ ‫می کند‪.‬‬

‫‪18‬‬

‫شورای معامالت امالک بریتیش کلمبیا‬


‫چه هزینه هایی را باید بپردازید؟‬ ‫ کارمزدی که توافق کرده اید به بنگاه خود بپردازید‬ ‫ هزینه های قانونی برای آزاد کردن هرگونه وام موجود با یا بدون حضور‬ ‫وکیلتان‬ ‫ مالیات کاالها و خدمات (جی اس تی) که به کارمزد مشاور امالک و‬ ‫هزینه های قانونی شما تعلق می گیرد‬ ‫ هرگونه جریمه پیش پرداختی تحمیل شده توسط مؤسسه مالی‬ ‫برای فک زودهنگام وام موجود‬ ‫ سهم شما از مالیات های ملک برای سال جاری اگر تا به حال پرداخت‬ ‫نشده باشند‪ ،‬به عالوه هرگونه جریمه مالیات های پرداخت نشده‬ ‫آن روز فرا رسیده است! شما مدارک را امضا کرده اید‪ ،‬اسباب خود را‬ ‫بسته بندی کرده اید‪ ،‬پول خود را دریافت کرده اید و کلیدها را تحویل داده‬ ‫اید‪ .‬خانه شما فروخته شده است!‬

‫فروش خانه در بریتیش کلمبیا‬

‫‪19‬‬


‫شکایت ازمشاور امالک‬ ‫اگر یکی از مشتریان در مورد نتیجه ی خدمات معامالت امالک ارائه‬ ‫شده توسط یک مشاور امالک مسئله ای داشته باشد‪ ،‬گام های زیر‬ ‫باید در نظر گرفته شود‪:‬‬ ‫ موضوع را با مشاور امالک در میان بگذارد‪.‬‬ ‫ اگر مسئله حل نشد‪ ،‬آن را با مدیریت بنگاه کارگزاری مسئول در میان‬ ‫بگذارد‪ .‬بیشتر نگرانی ها از این دو طریق حل می شوند‪.‬‬ ‫ اگر مشاور امالک عضو هیئت معامالت امالک محلی نیز می‬ ‫باشد‪ ،‬می توان با آن هیئت هم تماس گرفت‪ .‬هیئت می تواند به حل‬ ‫غیررسمی مسئله کمک کند‪ .‬هیئت های معامالت امالک گاهی‬ ‫رفتارهایی را بررسی می کنند که احتمال دارد ناقض «آیین نامه های‬ ‫رفتار حرفه ای و استانداردهای شیوه ی انجام کار» آن ها باشند‪ .‬این‬ ‫هیئت ها تمامی مسائلی را که به نظر سرپیچی از قانون خدمات‬ ‫معامالت امالک‪ ،‬و سایر قوانین و مقررات برسد به شورا ارجاع می‬ ‫دهند‪ .‬برای اطالع از نام و آدرس هیئت های محلی لطفا ً از وبسایت‬ ‫‪ www.bcrea.bc.ca‬دیدن کنید‪.‬‬ ‫ اگر باز هم رضایتی حاصل نشود‪ ،‬باید موضوع را به شورای معامالت‬ ‫امالک با تلفن ‪ ،604-683-9664‬شماره ی رایگان در داخل بریتیش‬ ‫کلمبیا ‪ 1-877-683-9664‬یا در فضای مجازی به آدرس ‪www.rebc.ca‬‬ ‫اطالع داده شود‪.‬‬ ‫شورای معامالت امالک می تواند هرنوع شکایتی از رفتار یک مشاور‬ ‫امالک در رسیدگی به معامله ملک شما را بررسی کند‪ .‬شورا اختیار‬ ‫اعمال مجازات انضباطی مشاور امالکی که به سوءرفتار حرفه ای‬ ‫محکوم می شود را داراست‪ .‬البته باید توجه داشت که شورا اختیار‬ ‫الزام مشاور امالک را برای اقدام براساس مفاد یک قرارداد ندارد‪،‬‬ ‫همچنین شورا صالحیت قضایی نسبت به فروشنده ای که براساس‬ ‫قرارداد عمل نکرده است ندارد‪ .‬شورا نمی تواند به شاکی از یک مشاور‬ ‫امالک خسارت پرداخت کند‪ .‬این مسائل ممکن است نیاز به اقدام‬ ‫حقوقی داشته باشد‪.‬‬

‫‪20‬‬

‫شورای معامالت امالک بریتیش کلمبیا‬


21

Selling a Home in British Columbia


Suite 900-750 West Pender Street Vancouver, BC Canada V6C 2T8 604 683 9017

:‫فکس‬

| 1 877 683 9664

:‫تلفن رایگان‬

www.recbc.ca

Selling a Home in British Columbia [Persian] Rev.5/2013

| 604 683 9664

:‫فکس‬

Selling a Home - Persian  
Selling a Home - Persian