PROGRAMMA - READ MY WORLD 2016

Page 28

ZATERDAG 8 OKTOBER 19:00 — 20:30 • TUINZA

PAST VIOLENCE & HATE SPEECH

AL

Literaire confrontaties met historische mythes en geweld Schrijvers die het nationaal geweten proberen aan te spreken worden geregeld het mikpunt van haat. Is het verstandig om gevoelige onderwerpen uit het verleden zoals gewelddadige onderdrukking of genocide in een historische roman te ontrafelen? Of kun je dit soort thema’s beter aan historici overlaten? In dit programma worden de (literaire) degens gekruist over ‘haatspraak’ en geweld, met o.m. Olga Tokarczuk die met haar uitspraken over de zwarte bladzijden uit de Poolse geschiedenis een ware haatcampagne over zich heen heeft gekregen, en Frank Westerman die met zijn meest recente boek Een woord, een woord een weerwoord op terreur zoekt.

Literary confrontations with historical myths and violence Writers that try to engage with the national conscience are regularly the subject of hate. Is it wise to unravel sensitive subjects from the past, such as mass violence or genocide, in a historical novel? Debate about (literary) confrontations with ‘hate speech’ and violence, featuring writers such as Olga Tokarczuk, whose remarks on the black pages in Polish history were met with a hate campaign, and Frank Westerman, whose latest book Een woord, een woord, is in search for an answer to terrorism.

Met/with Olga Tokarczuk, Frank Westerman, Remco Ensel (openingsstatement), Jasper Henderson (moderatie), Iwona Gusc (redactie)

28