Page 1

Sport werkt Terugblik 2012/Vooruitblik 2013


Redactie Pluma Tekst / Gerben Stolk Eindredactie Rotterdam Sportsupport Fotografie Van der Graaf Fotografie Kees Spruijt Rotterdam Sportsupport Opmaak Trichis communicatie en ontwerp Druk IVA Groep

02


inhoud hoofdstuk 1

Verenigingsondersteuning PAGINA 06 Hoofdstuk 2

Schoolsportvereniging PAGINA 16 Hoofdstuk 3

Sportplus PAGINA 28 Hoofdstuk 4

Rotterdam Sport op Maat PAGINA 40 Hoofdstuk 5

Combinatiefunctionarissen PAGINA 52 Hoofdstuk 6

Jeugsportfonds PAGINA 58

03


voorwoord

Sport als spil in de wijk

04

Steeds meer Rotterdamse sportverenigingen zijn binnen een wijk de spil waaromheen zich ook andere maatschappelijke activiteiten dan sport concentreren. Kijk ik terug op het jaar 2012 van Rotterdam Sportsupport, dan is dát de ontwikkeling die het meest in het oog springt.

vereniging naar kinderen, naar de wijk. In 2012 waren bijna 2500 jongens en meisjes in beweging dankzij deze aanpak. Belangrijke trend in het verslagjaar was dat nu ook steeds meer leerlingen uit het voortgezet onderwijs worden gewonnen voor georganiseerd sporten.

Concreet heb ik het over het Sportplusprogramma ‘Dertig clubs helpen Rotterdam vooruit’. Ik ben blij dat clubs zich scharen achter dit door Rotterdam Sportsupport uitgevoerde initiatief. Verenigingsbestuurders zijn enthousiast en vrijwilligers werken samen met medewerkers van professionele organisaties, bijvoorbeeld uit onderwijs, zorg of welzijn. Op die manier kan adequaat worden tegemoetgekomen aan behoeften in de wijk. In deze uitgave komt u een aantal aansprekende voorbeelden tegen.

Op het grensvlak van sport en maatschappij dienen zich nieuwe uitdagingen aan voor Rotterdam Sportsupport en verenigingen in de Maasstad. Stichting De Verre Bergen, die investeert in maatschappelijke initiatieven om een beter Rotterdam te realiseren, heeft ons eind vorig jaar bijvoorbeeld financiële middelen geschonken om de komende jaren nog vaker doel te treffen. We hebben er heel veel zin in samen met clubs de verwachtingen waar te maken en hopen over successen te berichten in de volgende Terugblik.

Het brede maatschappelijke speelveld is Rotterdam Sportsupport bepaald niet onbekend. In 2003 begonnen als organisatie die zich focuste op verenigingsondersteuning, groeide ze al gauw uit tot een partij met een ruimer perspectief. Rotterdam Sportsupport ziet sport ook als een middel om te scoren búiten de sector. Sport als instrument om bijvoorbeeld saamhorigheid in een wijk te vergroten. Of om ouderen of mensen met een beperking uit hun isolement te halen.

Als voorzitter van de Raad van Toezicht dank ik de medewerkers van Rotterdam Sportsupport voor de geweldige inzet die zij in 2012 opnieuw hebben getoond onder leiding van directeur Gert-Jan Lammens. De collega’s van de Raad van Toezicht hebben ook weer een prima bijdrage geleverd. Voor het jaar 2013 wens ik Rotterdam Sportsupport veel succes met nieuwe activiteiten in een veranderde organisatie. Uitdagingen genoeg!

De Schoolsportvereniging was in 2007 het eerste project waarmee de organisatie deze filosofie op grote schaal in de praktijk bracht. Het idee: als kinderen niet naar de vereniging kunnen komen, komt de

Veel leesplezier gewenst. Luub Hafkamp Voorzitter Raad van Toezicht


Ons Kluppie 2012

WION vereniging voor iedereen Sportaanbod voor vrijwel alle leeftijden en doelgroepen. Mede dankzij dat kenmerk verkozen jury en publiek korfbalvereniging WION tot Ons Kluppie 2012. ‘De leukste club van Rotterdam’, een jaarlijkse traditie van RTV Rijnmond en Rotterdam Sportsupport, wint een cheque ter waarde van 2.500 euro en krijgt veel radio- en tv-publiciteit. Behalve korfbal biedt WION bijvoorbeeld ook tennis, maar eveneens bewegingsactiviteiten voor 45-plussers. ‘Van het 3e tot het 65e levensjaar kan men er terecht’, klonk het lovend in het juryrapport. ‘Ook gehandicapten hebben er een plek om te sporten.’

De waardering gold evenzeer de veerkracht en saamhorigheid van de vereniging. ‘Na de brand in 2011, die de kantine verwoestte, blijft deze hechte vereniging toch op kracht. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door het warme hart dat de leden, vrijwilligers en de buurt deze club toedragen.’ Seniorenvereniging Zalmplaat eindigde op de tweede stek en aikidovereniging Bushi Dojo kreeg de derde plaats toebedeeld in de race om Ons Kluppie 2012.

05


Hoofdstuk 1

Verenigingsondersteuning

nieuwe vrijwilligers | social media | juridische ondersteuning | sponsorbeleid | Sportentochten

06


Voorlichten en geruststellen Wat zijn goede methoden om vrijwilligers te werven? Hoe maken wij verantwoord alcoholbeleid? Is het verstandig te fuseren met een andere vereniging en hoe zou zo’n samensmelting juridisch verlopen? Het zijn voorbeelden van vragen die in 2012 weer vanuit clubs werden gesteld aan Rotterdam Sportsupport op het vlak van verenigingsondersteuning. De organisatie helpt de bijna 400 clubs in de stad via kennis, netwerken en financiële impulsen. Vorig jaar bleken heel wat verenigingsbestuurders zich zorgen te maken over kostendekkende huur. De toekomstige situatie was nog ongewis, maar duidelijk werd wel dat de gemeente Rotterdam vanaf 2014 hogere bedragen gaat vragen voor het gebruik van accommodaties. Rotterdam Sportsupport probeerde clubbestuurders zo goed mogelijk voor te lichten, gerust te stellen en ook op dit terrein van steun te verzekeren. Vijftien nieuwe vrijwilligers

Hulp via kennis, netwerken en financiële impulsen

Hoe zou jij het vinden als jouw wedstrijd niet kan doorgaan omdat er geen scheidsrechter is? Of als je vanwege het ontbreken van een barmedewerker niets kunt bestellen in de kantine? Dit soort vragen was te lezen in een brief die alle leden van korfbalvereniging OZC of hun ouders vorig jaar thuisgestuurd kregen. Ideetje van verenigingsadviseur Angeline Verburg van Rotterdam Sportsupport. Zij wist dat een dergelijk initiatief elders in het land tot een toeloop van vrijwilligers had geleid. Secretaris Karina de Waal van OZC: ‘We hadden ongeveer twintig vacatures, variërend van scheidsrechters tot het lidmaatschap van de Technische Commissie. Omdat het zoveel vacatures waren, schrok het potentiële vrijwilligers af. Die vreesden heel veel werk voor hun kiezen te krijgen als ze ‘ja’ zouden zeggen. Daarom hebben we de activiteiten in hapklare brokken opgedeeld. Daarna verstuurden we 200 brieven waarin we iedereen op persoonlijke en concrete wijze confronteerden met de problematiek. Vervolgens hebben een selectiespeler, een jeugdlid en ik de ontvangers persoonlijk of telefonisch aangesproken. Tot slot organiseerden we een informatieavond. Uiteindelijk kregen we vijftien vacatures vervuld.’

07


08


Actueel met social media ‘Als vereniging hebben we onze Facebookpagina onlangs ingezet om zoveel mogelijk mensen, dus ook niet-leden, te attenderen op ons lustrumfeest. Maar er zijn veel meer manieren om er voordeel uit te halen.’ Dat zegt Inge Jansen. Zij is voorzitter van Gay & Lesbian Sportvereniging Ketelbinkie. De 250 leden van de club kunnen zeven sporten beoefenen, waaronder badminton, hardlopen en zwemmen. Communiceren met leden en ook niet-leden is voor een vereniging allang geen kwestie meer van alleen een clubblad of een website. Negen op de tien jongeren maken bijvoorbeeld gebruik van social media, zoals Facebook en Twitter. De vereniging van nu doet er verstandig aan om daarop in te spelen. Sterker, ze ontkomt daar niet aan. Rotterdam Sportsupport voldoet sinds vorig jaar aan een behoefte met een - door communicatieadviseur Martin van Berkel ontwikkeld - handboek Social media voor sportverenigingen. Dit speelt in op de constatering dat veel sportverenigingen de kansen van social media onvoldoende kennen en benutten. Het handboek maakt op toegankelijke wijze duidelijk wat fenomenen als Facebook en Twitter inhouden en hoe clubs er op vele terreinen hun voordeel mee kunnen doen.

‘Wij zaten bij Ketelbinkie net in een fase waarin we nadachten over wat social media voor de vereniging en haar leden konden betekenen’, zegt Jansen. ‘Rotterdam Sportsupport kwam op het juiste moment met een twee bijeenkomsten durend thematraject en het handboek. Wat we zoal hebben geleerd? Neem Facebook. Ik was al een gebruiker, maar dan als individu. Hoe wend je Facebook aan als je communiceert namens een vereniging? Dan moet je rekening houden met de gewenste identiteit, doelen en doelgroepen van de club. Ketelbinkie heeft nu een eigen Facebookpagina.’ Het aanbod van social media is groot, maar voorlopig concentreert Ketelbinkie zich op Facebook. Jansen: ‘De informatievoorziening is veel actueler dan met een website. Bovendien is het interactief.’ Het is een voordeel waarvan Rotterdam Sportsupport verenigingen ook doordringt in het handboek. Bij social media is er niet alleen de zender die iets mededeelt, maar net zo goed een ontvanger die zijn mening ventileert. Zo krijgt de vereniging bijvoorbeeld inzicht in wat er speelt binnen haar doelgroepen om daar eventueel zaken op af te stemmen.

Social media maken inzichtelijk wat er speelt binnen de vereniging

09


Snel juridisch antwoord paraat Bestuurders van sportverenigingen snel en adequaat van dienst zijn bij juridische vragen. Over die eigenschap wil Rotterdam Sportsupport nog nadrukkelijker beschikken nu steeds meer van deze kaderleden wordt verwacht, terwijl het niet vanzelfsprekend is dat zij als vrijwilliger alle vereiste kennis hebben. Daarom schreef verenigingsadviseur Liana Landman van Rotterdam Sportsupport zich vorig jaar in voor de leergang Sport, Sportorganisatie en Recht aan de Vrije Universiteit. Ze zou die afronden in februari 2013. Landman illustreert de waarde ervan aan de hand van een actuele ontwikkeling. ‘Steeds meer Rotterdamse verenigingen organiseren vanuit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid activiteiten voor niet-leden. Heel goed natuurlijk, om nog meer mensen bij je club te betrekken, maar hoe zit het wanneer zij lichamelijk letsel oplopen bij de club? Is de vereniging dan aansprakelijk? Een aantal clubs heeft zich in 2012 bij ons gemeld met deze vraag.’ Fiscaaltechnische vraagstukken. Informatie over de juiste omgang met wanbetalers. De kwestie wat vanuit privacy-oogpunt wel en niet mag worden geplaatst op de website van de club. Het zijn voorbeelden van juridische zaken waarvoor verenigingsbestuurders aankloppen bij Rotterdam Sportsupport. Landman: ‘Wanneer wij niet onmiddellijk het antwoord paraat hebben, zoeken we voor de club contact met de Nederlandse Stichting voor Vereniging en Recht. Die samenwerking blijft intact, maar door zelf over meer juridische kennis te beschikken, verwachten we verenigingen voortaan in veel gevallen sneller te kunnen helpen.’

10


Voor het eerst een sponsorcommissie Een kant-en-klaar sponsorbeleid in twee maanden tijd. Dat is wat Sport Club Oude Maas (SCOM) in 2012 kreeg dankzij bemiddeling van Rotterdam Sportsupport. Bestuurslid algemene zaken Rik Bouwman: ‘We kunnen nu nieuwe wegen bewandelen om extra’s bekostigd te krijgen, zoals een trainingsweekend voor alle leden.’

Sponsorbeleid opgesteld om leden extraatjes te kunnen aanbieden

SCOM heeft drie smaken: waterpolo, zwemmen en leszwemmen/elementair zwemmen. De vereniging uit RotterdamHoogvliet is financieel solide, maar reageert en anticipeert wel op nieuwe ontwikkelingen. Teruglopende gemeentelijke subsidies bijvoorbeeld. Of het fenomeen kostendekkende huur dat per 2014 van kracht is. Bouwman: ‘We vonden het nodig sponsorbeleid op te stellen om onze leden naast de gebruikelijke activiteiten ook de extraatjes te kunnen blijven aanbieden. Helaas hadden we daarvoor niet de expertise in eigen huis. Gelukkig bood Rotterdam Sportsupport hulp aan.’ De organisatie koppelde vorig jaar vier clubs aan een student Sport & Marketing/ Management van Fontys Economische Hogeschool Tilburg. Op basis van overleg met de verenigingen maakte zij een sponsorbeleidsplan. Bouwman: ‘Daarin staat bijvoorbeeld hoe je potentiële sponsors benadert. En aan welke eigenschappen een lid van de sponsorcommissie moet voldoen. In maart 2013 gaat voor het eerst een sponsorcommissie van start bij SCOM.’

11


2012

& Verenigingsondersteuning

cijfers

feiten

sporttakbrede Netwerkbijeenkomsten hockey, volleybal, tafeltennis, roeien, korfbal, honkbal ter voorbereiding op de combinatiefunctionaris

03

toekenningen Fonds Kansen voor de Sport (subsidie ledenwerving)

Accountgesprekken met verenigingen

21+06 Intensieve één-op-éénondersteuning

verenigingen

verenigingen op reclamebeleid

Handboek Social media ontvangen: 24 verenigingen

m m mmmmmmmmm m m m mmmmmmmmm m

06

VOLLEYBAL verenigingen

Vitaliteit verenigingen Op schaal van 1 tot 6

deelnemende verenigingen

2010

4,21

Rondetafelgesprek over alcoholbeleid

4,25

12

61 22

2012

04

TAFELTENNIS verenigingen

20 Thema-avond ‘Besturen met een Visie’

deelnemende verenigingen


8

Thema-avond ‘Vrijwilligersbeleid’

deelnemende verenigingen

150

Per telefoon of e-mail beantwoorde vragen verenigingen (54 over kostprijsdekkende huur)

Inzet 175 studenten bij sportverenigingen

mnhghhgmnngnnmmghgmnmghnhnnmmghhgmnhghhgmnghnhnnmmghhgmn hghgmnnghgmnmmnmnhghhgmnngnnmmghgmnmghnhnnmmghhgmnhghhgmngh nhnnmmghhgmnhghhgmnnghgmnmmnmnhghhgmnngnnmmghgmnmghnhnnmmgh Handboek Besturen met een visie ontvangen: 31 verenigingen

mmmmmmmmm m mmm� mmmmmmmmm m mmm driemaal thematraject

Social Media 12 deelnemende verenigingen

Digitale handboeken sponsorwerving, ledenwerving en –behoud, de nieuwe sportbestuurder en financiële administratie:

147 keer gedownload

26.239

52 Bijdrage Kaderopleidingen

toekenningen 19 organisatorische opleidingen 33 sporttechnische opleidingen Tevredenheidscijfer van sportverenigingen voor Rotterdam Sportsupport

7.5

(ondersteunde verenigingen 7,9)

bijdrage jeugdsport voor verenigingen van 10 euro per jeugdlid

jeugdleden

13


Telegraaf, 4 mei 2012

Lidmaatschappen na Sportentochten Via een training of andere activiteit maakten ruim 2000 basisscholieren kennis met een sportvereniging. Flink wat jongens en meisjes kwamen in actie bij verschillende clubs, zodat uiteindelijk meer dan 5100 bezoeken werden genoteerd. Het zijn de klinkende cijfers die passen bij de Sportentochten in 2012. Minstens even mooi: het initiatief leidde tot lidmaatschappen bij de deelnemende sportverenigingen. Zo hadden anderhalf maand na de Sportentochten circa 150 kinderen zich verbonden aan een club en ongeveer 300 een proeftraining aangevraagd. Tijdens een Sportentocht openen verenigingen in een deelgemeente een week lang hun deur voor leerlingen uit de groepen 3 tot en met 8. Die krijgen de kans gratis deel te nemen aan een activiteit van de club of andere sportaanbieder in de omgeving van hun woning en school. Het doel is dat meer kinderen lid worden van een sportvereniging. Het evenement is een initiatief van Rotterdam Sportsupport, de gemeente Rotterdam (Sportstimulering en Lekker Fit!) en de betreffende deelgemeente. Nog nooit kende Rotterdam zoveel Sportentochten als in 2012: zes. In Pernis, Noord, Charlois, IJsselmonde, Hoogvliet en Hillegersberg-Schiebroek betraden kinderen een voor hen nieuwe sportomgeving. Zij deden bijvoorbeeld mee aan judo, turnen, dansen, zwemmen of paardrijden. ad, 17 september 2012

14


vooruitblik

2013 inzet van

studenten

bij sportverenigingen of Rotterdam Sportsupport

Door intensieve verenigingsondersteuning op thema’s als financiÍn, vrijwilligersbeleid, ledenwerving en -behoud, pedagogisch klimaat en sponsoring werken aan de vitaliteit van de sportverenigingen

Realisatie van sportverenigingen met aanbod waarin ze samenwerken met organisaties uit andere sectoren Het servicepunt voor de Rotterdamse sportverenigingen die zich willen doorontwikkelen of waar het minder goed draait

Ondersteuningstrajecten Bijdrage Jeugdsport en Kaderopleidingen

Sportcongres Rotterdam Breedtesport koppelen aan topsportevenementen door bij te dragen aan de uitvoering

side events

Rotterdam Sportstad met Sport & Cultuur en Rotterdam Topsport

Organiseren van Sportentochten voor verenigingen uit diverse deelgemeenten 15


Hoofdstuk 2

Schoolsportvereniging

jeugdafdeling | goed gedrag | zwemprimeur | zaalvoetbal tienermeiden | sportcommissie

16


Inspiratiebron andere steden Consolidatie in Rotterdam en expansie erbuiten. Zo zag 2012 eruit voor de Schoolsportvereniging (SSV). Dat is het project waarin vrijwilligers van sportclubs trainingen verzorgen op of in de omgeving van de school en waarbij de jongens en meisjes ook de kans hebben aan de slag te gaan bij de club zelf. Het aantal SSV’s bleef vorig jaar stabiel: 21. Wel zijn weer meer kinderen lid geworden van een club via de SSV’s voor het basisonderwijs: 2.122 in plaats van 1786 in 2011. De SSV spreekt ook in de rest van het land steeds meer aan. Zo lieten Amsterdam en Groningen zich door Rotterdam inspireren tot soortgelijke initiatieven. Een andere mooie ontwikkeling: de SSV is niet langer alleen te vinden op basisscholen, want ook binnen het voortgezet onderwijs kunnen steeds meer jongeren gebruikmaken van het concept. Het concept is hier wel aangepast om aan de wensen van de doelgroep te voldoen. Inmiddels zijn er 196 jongeren lid van een sportvereniging geworden via de de SSV’s voor het voortgezet onderwijs.

Eindelijk weer een jeugdafdeling

Op weg naar 2500 leden

Volleybalvereniging Hou Stand kreeg na jaren weer een jeugdafdeling. Dat was het directe gevolg van deelname aan Schoolsportvereniging Schiemond in de deelgemeente Delfshaven. Daarbinnen vonden de club en de school OBS De Boog elkaar. Trainer Gino Kohinor maakte leerlingen in hun directe omgeving enthousiast over volleybal. Ongeveer veertig kinderen, het merendeel van allochtone origine, besloten lid te worden van Hou Stand en trainingen te blijven volgen op school. Een aantal meisjes besloot later bovendien competitie te spelen bij Hou Stand zelf. Dankzij hen kon de vereniging eindelijk weer een jeugdteam formeren. Via hun kinderen maakten ouders ook kennis met de club en georganiseerd sporten. Daarop gingen sommige moeders eveneens volleybaltraining volgen of traden zelfs toe tot een recreantenteam.

17


18


Motivatie goed gedrag Trommels, spandoeken en een tribune met 150 aanmoedigende leerlingen, ouders, docenten en zelfs schooldirecteuren. Vraag Donny Scharloo naar de ervaringen met de scholencompetitie voor middelbare scholieren in Rotterdam-Noord, en de verenigingsmanager van RKSV Leonidas ontsteekt in enthousiasme. Geïnspireerd door het succes in RotterdamZuid, trapte in oktober 2012 ook een scholencompetitie zaalvoetbal voor leerlingen van het voortgezet onderwijs af op de rechter Maasoever. Teams van zeven scholen doen mee aan een vrijdagse scholencompetitie in Sportcentrum De Wilgenring, vlakbij voetbalvereniging Leonidas. De 12- tot 14-jarigen zijn automatisch lid van de club.

Scharloo legt uit waarom het verzoek van Rotterdam Sportsupport in goede aarde viel bij Leonidas: ‘Wij hebben in de loop der tijd geleerd méér te zijn dan een voetbalclub. Neem de A1 van het seizoen 2011/’12. Van de achttien spelers kwamen er veertien uit een eenoudergezin. Menigeen kent problemen en heeft een benadering nodig die voetbaltraining overstijgt. Dat hebben we prima onder controle gekregen.’ Net als in Rotterdam-Zuid moet de nieuwe scholencompetitie leiden tot goed gedrag. Scharloo illustreert dat de voetbalwedstrijden daartoe een prima motivatie zijn. ‘Twee teams steken er voetbaltechnisch bovenuit. Iedereen keek dan ook uit naar hun onderlinge duel. Wat bleek op de dag zelf? Twee jongens van een team deden niet mee. Zij waren betrokken bij een incident op school en mochten daarom de vrijdag erna niet voetballen. Hun ploeg verloor. Vervolgens hebben ze beterschap beloofd, zich wél goed gedragen op school en werden ze als beloning de week erna weer opgesteld.’ De kans is groot dat deelname aan de Schoolsportvereniging de hoogste zaalvoetbalteams van Leonidas op den duur ook versterkt. Van Scharloo: ‘Er wordt niet alleen sportief gevoetbald, er wordt ook goed gevoetbald. Veel jongens hebben hun techniek ontwikkeld op pleintjes en kunnen dat nu demonstreren bij een vereniging. TPP-Rotterdam en wij gaan de beste spelers van Noord en Zuid te laten uitkomen in een talententeam dat aantreedt tegen KNVBselecties. Op die manier kunnen zij zich in de kijker spelen voor Nederlandse jeugdteams.’

Telegraaf, 11 april 2012

19


‘Wij zien de pilot als inspiratiebron voor andere steden’ Zwemprimeur Een primeur: voor het eerst bood vorig jaar een Schoolsportvereniging jongens en meisjes de kans te zwemmen. De oogst tot op heden: 25 leden, van wie bovendien twee meisjes zo vlot uit de voeten kunnen in het water, dat zij rap doorstroomden naar het reguliere aanbod van Z&PC Rotterdam, de betrokken vereniging. Kinderen van de vier basisscholen die deelnemen aan SSV Crooswijk, kónden al voetballen, judoën, tafeltennissen en aan atletiek doen. Dankzij de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) ging in 2012 ook een 1-jarige proef met zwemmen van start. Na proefsessies door trainers van Z&PC in Zwembad Schuttersveld, hadden jongens en meisjes de keuze lid te worden. ‘In de aanloop naar de proeftrainingen hadden we al in de gaten in een grote behoefte te voorzien’, vertelt Wesley de Wit, coördinator van SSV Crooswijk. ‘In het zwembad is ruimte voor veertig kinderen, maar we hadden ruim negentig aanmeldingen en dat aantal stijgt nog steeds. Vergeleken met proeftrainingen voor andere sporten is dat een heel hoog aantal. We hebben het zó georganiseerd, dat iedereen aan bod kwam.’ Alle 25 leden zijn afkomstig uit aandachtswijken en waren nog niet bekend met zwemmen als sport. De Wit: ‘Voor menigeen was het wellicht een brug te ver rechtstreeks naar een zwemvereniging te gaan. Dankzij de Schoolsportvereniging kon de stap wel worden gezet. Voor Z&PC zelf is het ook gunstig via deze weg bredere aandacht te krijgen bij potentiële leden. Het is zó succesvol, dat zelfs scholen buiten de SSV Crooswijk zich aan willen sluiten bij het zwemmen.’

20

Rotterdam Sportsupport en De Wit proberen nieuwe financieringsbronnen te vinden om de zwemtrainingen een vervolg te geven nadat de proef is beëindigd. De pilot was mogelijk dankzij een KNZB-subsidie voor sport en onderwijs, een zogeheten opstartsubsidie. Maritsa Venhof, assistent manager van de afdeling Leven Lang Zwemmen (LLZ) van de KNZB, is positief over het resultaat. ‘Wij waren al jaren bekend met het concept Schoolsportvereniging. Maar we vroegen ons af of het ook zou aanslaan bij zwemmen. Bij een sport als judo kun je vrij gemakkelijk trainingen verzorgen in de sportzaal van een school zelf. Je legt matten neer en gaat beginnen. Met de zwemsport is dat anders, een kind moet wel naar het zwembad willen gaan. Het is goed om te zien dat kinderen via de SSV het zwembad wel degelijk weten te vinden. Met ouders is afgesproken dat zij voor vervoer zorgen, zodat hun betrokkenheid eveneens toeneemt. Wij zien de pilot dan ook als inspiratiebron voor andere steden.’


21


22


Zaalvoetbal tienermeiden Sporten in georganiseerd verband en daardoor beter gedrag vertonen op school. Het initiatief tot een scholencompetitie zaalvoetbal voor middelbare scholieren in samenwerking met TPP-Rotterdam is z贸 succesvol gebleken, dat er in 2012 meer leerlingen bij werden betrokken. Aanvankelijk deden ongeveer tachtig jongens mee in de leeftijd van 12 tot 14 jaar, verdeeld over acht teams van evenzoveel scholen uit Rotterdam-Zuid. Sinds vorig jaar zijn er ook competities voor jongens van 15 en 16 jaar 茅n voor meisjes van 12 tot en met 16 jaar die zijn verbonden aan deze scholen. De deelnemers zijn automatisch lid van TPP-Rotterdam. Belangrijke succesfactor: iemand mag alleen zaalvoetbal spelen als er tevredenheid heerst over de houding op school en in het veld.

Alleen spelen bij een goede houding op school en in het veld

trouw, 14 mei 2012

23


2012

&

Basisonderwijs

59 54 05 feiten 414 Aantal deelnemende scholen

Schoolsportvereniging

cijfers

Aantal deelnemende verenigingen

EIND 2010

EIND 2011

EIND 2012

47 47 108 112

Ouders die sporten bij de schoolsportvereniging via sportaanbod vaders en moeders

Schoolsportverenigingen met sportaanbod voor ouders

Deelnemende kinderen ssv bokalen

25

20

15

aantal kinderen dat meedeed aan activiteiten georganiseerd door betaald voetbal organisaties

10

excelsior 470

5

feyenoord 507

2500

2012 2010

0

2008

20

2010 15

2009 10

2008 5

basisonderwijs

24 2500

2011 AANTAL SSV

500

2009

2011 AANTAL leden

1500

56

2012

25

2000

1000

sparta


voortgezet onderwijs Pilot schoolsportvereniging voortgezet onderwijsin 1 tak van sport:

zaalvoetbal scholencompetitie 7 deelnemende middelbare scholen rotterdam-Noord

Grafisch Lyceum | Melanchton Prinses Irene | Noordrand College | GKH Hogendorp | Thorbecke | Cosmicus College | Melanchton Kralingen

Twee verenigingen hebben DE trainingen verzorgd/ verenigingen waar de competitie plaatsvindt

TPP Rotterdam RKSV Leondias

196

Aantal leden

verhouding jongens/meisjes

8 deelnemende middelbare scholen rotterdam-ZUID

Zuiderpark | Palmentuin | Vmbo Slinge | Sint-Montfort | Veenoord | OSG Hugo de Groot | OSG Nieuw Zuid | CSG Calvijn Lombardijen

3 competities op zuid

52 jongens 12-14 jaar

20 Betrokken leerlingen via sportcommissie

AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA

168

28

22

61 jongens 15-16 jaar

jongensteams (7 noord,15 zuid)

4

meidenteams (zuid)

28 meisjes 12-16 jaar 3 competities in noord

55 jongens 12-14 jaar 25


Nieuwe verantwoordelijkheid middelbare scholieren Niet zelf sporten, maar een evenement organiseren. Binnen het concept Schoolsportvereniging begon eind 2012 een proef die kinderen op een andere manier bij sport moet betrekken dan gebruikelijk. Leerlingen van vmbo-school Palmentuin hebben de opdracht gekregen als lid van een Sportcommissie in 2013 een sportevenement te organiseren voor hun medescholieren. Rotterdam Sportsupport stelt hiervoor een budget beschikbaar aan de commissie. Robert van der Hart, projectmedewerker Schoolsportvereniging voortgezet onderwijs, begeleidt de commissieleden. Hij zegt: ‘Palmentuin is sinds 2011 verbonden aan de zaalvoetbalcompetitie bij TPP-Rotterdam. We hopen bij de Sportcommissie ook kinderen te betrekken die niet meedoen aan die competitie. De twee initiatieven samen moeten leiden tot een breder sportklimaat bij de leerlingen van deze school. In de commissie leren kinderen wat er komt kijken bij de organisatie van een sportevenement: plannen, samenwerken, vergunningen aanvragen en ga maar door. Ze maken ook deel uit van commissies, bijvoorbeeld de financiële commissie of horecacommissie. Door leerlingen verantwoordelijkheid te geven, creëer je enthousiasme voor sport.’ Willem den Besten is onder meer vakleerkracht bewegingsonderwijs binnen Palmentuin. Hij is positief over de Sportcommissie. ‘De enige sportervaring van de meeste leerlingen is actief sporten. Nu nemen ze ook een kijkje achter de schermen van een activiteit.’

26

De Echo, februrari 2012

‘Zo creëer je enthousiasme voor sport’


vooruitblik

2013

Nog meer verenigingslidmaatschappen via de Schoolsportverenigingen

Voortzetting van de 21 Schoolsportverenigingen in het basisonderwijs verhogen van de

Overdracht naar ouderbetrokkenheid andere gemeenten

en -participatie bij de Schoolsportverenigingen

Opzetten van ĂŠĂŠn nieuwe Schoolsportvereniging in het basisonderwijs

Meer betrokkenheid van leerlingen bij het sportaanbod op middelbare scholen

Inzetten op pedagogische waarden bij de Schoolsportverenigingen Naast zaalvoetbalcompetities ook boksen, dansen en basketbal voor leerlingen van het voortgezet onderwijs

sportcommissie Scholencompetities uitbreiden naar heel Rotterdam 27


Hoofdstuk 3

Sportplus

maatschappelijke ambities | praktijkvoorbeelden | gezonde kantine | ondersteuning door subsidies en sponsors | samenwerking met professionele organisaties

28


Effectieve combinaties met partijen buiten de sport Samenwerking tussen Rotterdamse sportverenigingen en organisaties in onder meer de zorg-, welzijn of re-integratiesector werpt vruchten af. Doelgroepen die bijvoorbeeld voorheen niet actief waren bij een club, worden nu wel bereikt. Onderzoek door het Verwey-Jonker Instituut toonde vorig jaar aan dat combinaties al op kleine schaal leidden tot ‘goede en versnelde verankering van maatschappelijke activiteiten bij sportverenigingen’. Het doel is die successen uit te bouwen binnen de vereniging zelf of te verspreiden richting andere clubs. Het onderzoek had betrekking op het eind 2011 opgezette Sportplusprogramma ‘Dertig clubs helpen Rotterdam vooruit’. De doelen daarvan? Sportverenigingen maken Rotterdam sterker op het vlak van gezondheid, opleiding, werk, veiligheid en sportparticipatie voor speciale doelgroepen, zoals gehandicapten en ouderen. Vanuit hun specifieke kracht en ambitie verbeteren ze de zelfredzaamheid van Rotterdammers. Met dit alles verstevigen ze bovendien de basis onder hun eigen bestaan. Rotterdam Sportsupport ondersteunt de clubs hun ambities te realiseren. De organisatie legt bijvoorbeeld de link met professionele maatschappelijke partners. Rotterdam kent inmiddels vijftien Sportplusverenigingen.

Goede en versnelde verankering van maatschappelijke activiteiten bij sportverenigingen

29


Weerbaar tegen pesten Een speciaal lesprogramma voor veertig kinderen met een autistische stoornis. De mogelijkheid om talentvolle leden van een Schoolsportvereniging te ontwikkelen tot topkarateka’s. Slachtoffers van pesterij weerbaarder maken op school. Karateka’s met de zwarte band de kans geven een opleiding tot leraar te volgen en vervolgens in die functie geld te verdienen. Dat zijn onder meer de activiteiten van Budo Vereniging Alexander binnen het Sportplusprogramma. ‘Wij timmeren maatschappelijk graag breed aan de weg’, zegt voorzitter Wil van Daalen. Budo Vereniging Alexander heeft bepaald geen doorsneejaar achter de rug. Mede dankzij deelname aan de Schoolsportvereniging kreeg de in de Alexanderpolder gevestigde club er een satellietlocatie bij aan de andere kant van de stad, in Lombardijen. Dat verdubbelde het ledenaantal tot plusminus honderd. De deelname aan de Schoolsportvereniging past ook bij de maatschappelijke ambities van de vereniging. Begin december kreeg de club daarom officieel de status van Sportplusvereniging. ‘Ook in 2013 hebben we weer volop plannen die daaronder vallen’, zegt Van Daalen. Hierbij is een cruciale rol weggelegd voor Esther van Schaik en Oniell Zuiverloon, karateka’s van de vereniging die beschikken over de zwarte band. Van Daalen: ‘De club bekostigt voor Esther en Oniell een opleiding tot leraar. Daarna zijn ze bevoegd om les te geven aan onze leden. Voor een training krijgen ze een vrijwilligersvergoeding. Gezien de doelgroepen waarmee wij werken, is de inzet van gekwalificeerde mensen erg belangrijk. In het kader van ons talentontwikkelingsprogramma is het mooi dat we nu mensen intern tot trainer opleiden die op hun beurt weer jeugdleden bij onder andere de Schoolsportverenigingen kunnen gaan trainen.’

Budo, een verzamelnaam voor een aantal vechtsporten, zal ook worden ingezet om schoolkinderen te leren beter voor zich op te komen. Van Daalen: ‘Budo Vereniging Alexander kent haar oorsprong in karatevereniging Unity99. Voor die club heeft mijn zoon Patrick van Daalen Pestkop-proof ontwikkeld. Dat is bedoeld voor slachtoffers van pesten. Esther en Oniell gaan volgens dat idee naar scholen om ervoor te zorgen dat deze kinderen steviger in hun schoenen staan.’ Unity99 is ook het podium waar talentvolle leden van Budo Alexander stappen kunnen zetten richting de karatetop. Dat was al het geval vóór december vorig jaar, maar blijft volop aandacht houden binnen de Sportplusambities. Hetzelfde geldt voor het doel budo te bieden dat is toegesneden op autistische kinderen. Het initiatief is zó succesvol, dat de vereniging een wachtlijst voor deze groep heeft. Sinds vorig jaar biedt Rotterdam Sportsupport clubs nog meer structuur, overzicht en duidelijkheid op de weg naar de Sportplusstatus. Op één A4’tje staan de stappen die een vereniging moet zetten om goed invulling te geven aan de ontwikkeling van haar nieuwe aanbod. Dat is ook nuttig voor - potentiële - partners en sponsors, omdat toenaderingen door de club een degelijk en doordacht karakter krijgen. In een businessplan formuleert de vereniging onder meer wat haar doelgroep is, wat zij de doelgroep kan bieden, hoe deze wordt benaderd, of de opbrengst de investering waard is en met welke partners wordt geprobeerd de doelen te bereiken. Budo Vereniging Alexander maakte als een van de eerste Sportplusverenigingen gebruik van deze aangescherpte ondersteuning.

‘Wij timmeren maatschappelijk graag breed aan de weg’ 30


31


In 2013 vijf basisscholenteams oprichten

32


Basketbalcentrum met wijkfunctie Rotterdam Basketbal borrelt en bruist van de maatschappelijke ambities. Eén van de voornemens binnen Sportplus - een team voor mensen met een verstandelijke beperking - kon vorig jaar al worden afgevinkt. In totaal zijn er inmiddels acht leden. In haar Sportplusactiviteiten wordt de vereniging ondersteund door subsidies en sponsors. Zo heeft de club vorig jaar een flinke impuls gekregen vanuit de Sportimpuls. De Sportimpuls is een overheidsregeling die clubs de mogelijkheid biedt lokaal nieuw sport- en beweegaanbod op te zetten. Verenigingsadviseurs van Rotterdam Sportsupport begeleidden Rotterdam Basketbal in 2012 rondom de aanvraag. De vereniging kreeg uiteindelijk groen licht voor twee subsidieaanvragen om meer kinderen, jongeren

en mensen met een beperking aan het basketballen te krijgen. Die doelen waren eerder geformuleerd onder de paraplu van Sportplus. Voorzitter Paul de Vos: ‘In de deelgemeente Prins Alexander willen we medio 2013 vijf basisschoolteams hebben opgezet en een jaar later nog eens vijf erbij. Het is de bedoeling dat de leerlingen trainen en spelen op school. We richten ons ook op twee andere deelgemeenten in de stad. Via clinics op inmiddels 28 scholen kweken we enthousiasme voor schoolteams in Feijenoord en Crooswijk.’ In Crooswijk staat de uitvoering van nóg een Sportplusambitie op het programma. De Vos: ‘Door bemiddeling van woningcor-

‘Flinke omzetverhoging met de verkoop van broodjes gezond’

poratie Havensteder wordt een Basketbalcentrum ingericht in een sportzaal aan de Marnixstraat. Een centrum dus met een echte wijkfunctie. Trainers geven er bekendheid aan tijdens clinics op scholen, waarna iedereen die van basketbal houdt in principe dagelijks kan komen sporten onder deskundige begeleiding.’ Maar er zijn nog meer onderwerpen vermeld op de to do-lijst van Rotterdam Basketbal, wat de aspiraties van de vereniging extra onderstreept. De Vos: ‘We streven er ook naar kinderen met een indicatie voor jeugdzorg bij de club te betrekken. En we zijn hard op weg een team te formeren voor jongeren van wie is vastgesteld dat ze richting criminaliteit dreigen af te glijden en voor wie sport mogelijk houvast biedt.’

Broodje gezond in plaats van broodje kroket Meer producten die behoren tot de schijf van vijf. Binnen het Sportplusprogramma zet een aantal verenigingen in op een gezonde sportkantine. Rotterdam Sportsupport doet daarvoor een beroep op adviseur vitaliteit/ gezondheidscoach Beeltje Liefers van Schoolpartners. Zij begeleidt het veranderingsproces. ‘In 2012 is er vooruitgang geboekt bij alle vier de verenigingen waarmee ik samenwerk‘, zegt ze. ‘Dat zijn cricket- en voetbalvereniging VOC, hockeyclub Tempo ’34, Tafeltennisvereniging Alexandria ’66 en voetbalvereniging HWD Overschie. Bij al die clubs is het aantal gezonde producten toegenomen in het kantineaanbod. Alexandria ’66 verhoogde zelfs flink de omzet met de verkoop van broodjes gezond. En bij Tempo ’34 is de balie prachtig aangepast om de gezonde producten te promoten en aantrekkelijk te presenteren.’

33


Papierprikken en aangepast bewegen Maatschappelijke verantwoordelijkheid? Bij V.O.C. kunnen de woorden zo langzamerhand worden toegevoegd aan het klassieke logo met bloedhondenkop en de tekst ‘V.O.C. anno 1895’. Wie aan secretaris Karin Beaumont vraagt wat de cricket- en voetbalvereniging heeft gepresteerd en nog van plan is op dit terrein, krijgt het ene na het andere prachtvoorbeeld. ‘Voordat wij in 2012 Sportplusvereniging werden, werkten we al samen met Pameijer, een organisatie die richt zich op mensen met een beperking. Daarna is dat uitgebouwd. In het kader van hun dagbesteding verrichten hier één dagdeel per week zeven cliënten met een meervoudige beperking kleine werkzaamheden. Denk aan papierprikken. In de middag is het tijd voor ontspanning en volgen zij een aangepast sport- en beweegprogramma.’ V.O.C. realiseerde vorig jaar ook een gezonde sportkantine. Beaumont: ‘We hebben een aantal gezonde producten toegevoegd aan het assortiment en een aantal ongezonde artikelen geschrapt. Verder koesteren we nog altijd de ambitie meisjesvoetbal op te zetten, maar vooralsnog worden we beperkt door de hoeveelheid kleedkamers. De club heeft 1400 leden en moet nu dus al creatief zijn met zowel veld- als kleedkamerruimte.’ Binnen Schoolsportvereniging Schiebroek verzorgt V.O.C. wekelijks een voetbaltraining op de Stephanusschool. Na een jaar krijgen sommige leerlingen de mogelijkheid aan de slag te gaan bij de vereniging zelf. Beaumont: ‘Zo bieden we jeugd uit kansarmere wijken de mogelijkheid om georganiseerd te sporten.’ Mogelijk bereikt V.O.C. dit jaar nieuwe doelen. In het kader van jobcarving volgt wellicht de aanstelling van een cliënt van Pameijer voor de ondersteuning van de administratieve werkzaamheden. Met het oog op een veilig leer- en sportklimaat doorlopen verder trainers, coaches en bestuur het traject Positief coachen. Hierbij wordt de vereniging ondersteund door een pedagogisch adviseur van Rotterdam Sportsupport. Voorts stond in 2012 een Sportplusadviseur V.O.C. bij om de maatschappelijke ambities uit te bouwen. Dit wordt vervolgd in 2013.

34


Revalideren na herseninfarct Wat zijn producten die prima passen bij de specifieke kracht van jullie vereniging? En nog preciezer: wat zijn producten die prima passen bij de specifieke kracht van leden binnen jullie vereniging? Het zijn vragen die medewerkers van Rotterdam Sportsupport in een vroeg stadium stellen wanneer ze overleggen met een Sportplusvereniging in wording. Ideeën van Ricardo Reijme, lid van Tafeltennisvereniging Alexandria ’66, maken duidelijk hoeveel moois er schuilgaat in de boezem van clubs. Reijme (57) zegt: ‘Als gevolg van verstopte bloedvaten in de hersenen kan ik niet zien met mijn linkeroog en is mijn linkerbeen verlamd. Nadat dat laatste me overkwam, heb ik gerevalideerd bij Rijndam Revalidatiecentrum. Eén van de onderdelen was tafeltennis. Het hielp me uit mijn rolstoel te komen. Nadat ik klaar was bij Rijndam, wilde ik proberen nog meer kracht te krijgen in mijn been. Ik heb een beugel waarmee ik me staand kan verplaatsen. Ik ging na tussenkomst van Rijndam kijken bij TTV Alexandria ’66 en werd overweldigd door de ontvangst. Ik dacht: dit is mijn plek. Sindsdien speel ik er tafeltennis. Toen mij als lid van de Sportpluscommissie werd gevraagd mee te denken over maatschappelijke kansen voor

de club, dacht ik onmiddellijk aan revalidatie voor mensen die zijn getroffen door een TIA, hersenbloeding of verstopt bloedvat.’ Bij Sportplus hoort ook dat de geestelijk vader van een idee oppert hoe met behulp van welke professionele organisaties de club de volgende stap kan zetten. In 2013 moet blijken of TTV Alexandria ’66 de plannen van de commissie kan ombuigen in realiteit. Reijme zegt: ‘Er zijn niet alleen gesprekken gaande met Rijndam Revalidatiecentrum om te kijken of ex-cliënten bij ons kunnen tafeltennissen. Wij hebben ook aangeklopt bij Verslavingszorg Bouwman GGZ-Rotterdam, een oud-werkgever van mij. Je hebt bijvoorbeeld drugverslaafden die via een begeleidwonen-traject de weg naar de maatschappij terugvinden. Ze krijgen hulp om een sociaal netwerk op te bouwen en de route richting een baan in te slaan. Een sportvereniging is dan een prima omgeving.’ De Sportplusadviseur van Rotterdam Sportsupport gaat TTV Alexandria ’66 ondersteunen haar maatschappelijke ambities te realiseren. Dat gebeurt door de vereniging zowel bestuurlijk als organisatorisch klaar te stomen voor het aangaan van de beoogde verbindingen. Hiermee is al begonnen in 2012.

‘Tafeltennis om te revalideren na bijvoorbeeld een hersenbloeding’

35


2012

& Sportplus

cijfers

feiten Samenwerking met welzijnsorganisaties en organisaties die zich inzetten voor de participatie van speciale doelgroepen (2011)

Sportplusverenigingen in planvorming en deels uitvoering:

Hagendoorn R.Z

Sportzone Charlois o.a. Tempo ’34, Thor en Snelwiek Charlois, o.a. hockey, korfbal, handbal

Charlois, judo

Abdel-kwan Feijenoord, taekwondo

N.I.O.

Hillegersberg-Schiebroek, korfbal

TTV Alexandria Prins Alexander, tafeltennis

Atomium ‘61 Feijenoord, handbal

OZC VOC

Feijenoord, korfbal

Deelnemers cursus BeweegKuurinstructeur of cursus Beweegmaatjes

april/mei

20

57 15 36

Sportplusverenigingen in uitvoering:

Activiteiten in ontwikkeling

Hillegersberg-Schiebroek, voetbal en cricket

HWD Overschie, voetbal

Rotterdam Basketbal Prins Alexander, voetbal

XerxesDZB Prins Alexander, voetbal

TPP-rotterdam diverse deelgemeenten, zaalvoetbal

Budovereniging Alexander Prins Alexander, budosporten

HC Feijenoord Feijenoord, hockey

Sperwers Charlois, korfbal


Vanuit BeweegKuur 15 aanbieders met laagdrempelig aanbod op Zuid Pedagogische ondersteuning

Ondersteuning 15 verenigingen met pedagogische vraagstukken

begeleid bij het realiseren van een Gezonde

17

12

11

5

3

1

sportparticipatie

werk

OVERIG

veiligheid

Sportkantine

onderwijs

4

verenigingen zijn

gezondheid

Thema’s sportplusactiviteiten in uitvoering

51 sportplusActiviteiten in uitvoering

37


Papierprikken en aangepast bewegen Maatschappelijke verantwoordelijkheid? Bij V.O.C. kunnen de woorden zo langzamerhand worden toegevoegd aan het klassieke logo met bloedhondenkop en de tekst ‘V.O.C. anno 1895’. Wie aan secretaris Karin Beaumont vraagt wat de cricket- en voetbalvereniging heeft gepresteerd en nog van plan is op dit terrein, krijgt het ene na het andere prachtvoorbeeld. ‘Voordat wij in 2012 Sportplusvereniging werden, werkten we al samen met Pameijer, een organisatie die richt zich op mensen met een beperking. Daarna is dat uitgebouwd. In het kader van hun dagbesteding verrichten hier één dagdeel per week zeven cliënten met een meervoudige beperking kleine werkzaamheden. Denk aan papierprikken. In de middag is het tijd voor ontspanning en volgen zij een aangepast sport- en beweegprogramma.’ V.O.C. realiseerde vorig jaar ook een gezonde sportkantine. Beaumont: ‘We hebben een aantal gezonde producten toegevoegd aan het assortiment en een aantal ongezonde artikelen geschrapt. Verder koesteren we nog altijd de ambitie meisjesvoetbal op te zetten, maar vooralsnog worden we beperkt door de hoeveelheid kleedkamers. De club heeft 1400 leden en moet nu dus al creatief zijn met zowel veld- als kleedkamerruimte.’ Binnen Schoolsportvereniging Schiebroek verzorgt V.O.C. wekelijks een voetbaltraining op de Stephanusschool. Na een jaar krijgen sommige leerlingen de mogelijkheid aan de slag te gaan bij de vereniging zelf. Beaumont: ‘Zo bieden we jeugd uit kansarmere wijken de mogelijkheid om georganiseerd te sporten.’ Mogelijk bereikt V.O.C. dit jaar nieuwe doelen. In het kader van jobcarving volgt wellicht de aanstelling van een cliënt van Pameijer voor de ondersteuning van de administratieve werkzaamheden. Met het oog op een veilig leer- en sportklimaat doorlopen verder trainers, coaches en bestuur het traject Positief coachen. Hierbij wordt de vereniging ondersteund door een pedagogisch adviseur van Rotterdam Sportsupport. Voorts stond in 2012 een Sportplusadviseur V.O.C. bij om de maatschappelijke ambities uit te bouwen. Dit wordt vervolgd in 2013.

38

telegraaf, 5 november 2012

‘Zeven mensen met een meervoudige beperking verrichten hier kleine werkzaamheden’


Vooruitblik

2013

Onderzoek door Verwey-Jonker Instituut naar het Sportplusprogramma

15 Sportplusverenigingen thema’s gezondheid, Binnen elk thema minimaal onderwijs, werk, twee verenigingen actief sportparticipatie Buurtsportcoaches in deelgemeenten Feijenoord, Prins Alexander, voor bijzondere en bij doelgroepen, veiligheid Hillegerberg-Schiebroek Sportzone Charlois en HC Feijenoord waardoor meer slagkracht bij de clubs en ouderensport ontstaat

Nog meer verbindingen met andere sectoren Streven naar een evenwichtige spreiding van de Sportplusverenigingen over de stad

Thema-adviseurs op gebied van jeugdzorg, werk en gezondheid waardoor nog beter kan worden samengewerkt met professionele partijen uit die sectoren 39


Hoofdstuk 4

Rotterdam Sport op Maat

Paralympisch Weekend | opstarten G-team | spiegelen, sparren en contacten aanboren | zelfvertrouwen doven en slechthorenden

40


Breder spectrum aangepast sporten Maar liefst 25 verenigingen hebben sportaanbod voor mensen met een beperking opgezet sinds in 2011 Rotterdam Sport op Maat van start ging. In 2012, het eerste volle jaar, is het aanbod van de clubs niet alleen voortgezet, maar ook doorontwikkeld. Acht verenigingen realiseerden nieuw sportaanbod. Rotterdam Sport op Maat heeft twee doelen: mensen met een beperking in contact brengen met passende sport of beweging én verenigingen helpen deze doelgroep te bedienen. In de netwerkorganisatie hebben partijen hun sterke punten gebundeld. Het gaat om MEE Rotterdam Rijnmond, Rijndam Revalidatiecentrum, Pameijer, Rotterdam Topsport, NOC*NSF, Gehandicaptensport Nederland, en Rotterdam Sportsupport. Laatstgenoemde bekleedt de coördinerende rol. Ongeveer 60.000 Rotterdammers worden tot de doelgroep gerekend.

Grote opkomst Paralympisch Weekend Rotterdam

Nieuw en doorontwikkeld sportaanbod voor mensen met een beperking

Een keur aan mogelijkheden om een sport te beoefenen en beoordelen. Het ‘Paralympisch Weekend Rotterdam - Sport op Maat voor iedereen’ ging op 8 en 9 september gepaard met indrukwekkende cijfers. Maar liefst 25 sportaanbieders organiseerden verdeeld over de stad op dertien locaties laagdrempelige activiteiten voor 200 mensen met een beperking. Zo kon de doelgroep ondervinden hoe rijk het Rotterdamse aanbod inmiddels is. Een greep daaruit: rolstoelrugby, zeilen voor mensen met een handicap, tafeltennis voor mensen met een visuele beperking en yoga voor kankerpatiënten. De naam ‘Paralympisch Weekend’ was ingegeven door de Paralympische Spelen die in die tijd werden gehouden in Londen. Aangepast sporten stond toen weer volop in de belangstelling.

41


Portland Poema’s in de schijnwerpers ‘Of je nu jong, oud of beperkt bent, iedereen moet welkom zijn en kunnen honkballen bij Portland Poema’s.’ De woorden zijn van voorzitter Marco Bakkers. Met behulp van Rotterdam Sport op Maat zette de vereniging uit Rotterdam-Zuid in 2012 de eerste schreden op weg naar een G-team. Voor een G-team zijn bij honkbal vijf tot negen spelers nodig. Portland Poema’s sloot er vorig jaar alvast drie in de armen: drie senioren van rond de dertig jaar die autistisch zijn. ‘Elke donderdagavond trainen ze’, zegt Bakkers. ‘Honkbal is een geschikte sport voor hen. Het is heel overzichtelijk: je slaat de bal en rent vervolgens van honk A naar B, naar C en naar D. We hopen in 2013 nog een aantal leden te begroeten, zodat we een team kunnen formeren dat wedstrijden speelt tegen andere teams van de vereniging.’ Toen bij Portland Poema’s was besloten aangepast sporten op het programma te zetten, zocht Bakkers onder meer contact met Rotterdam Sport op Maat. Bakkers: ‘Dat bood ons de kans de sport en de vereniging in de schijnwerpers te zetten tijdens het Paralympisch Weekend. Wij hebben toen een clinic georganiseerd. Bovendien staan we via Rotterdam Sport op Maat op het netvlies bij meer organisaties die mogelijk cliënten hebben die graag willen honkballen. Denk aan mensen met een verstandelijke beperking die worden ondersteund door Pameijer. Daarbij kunnen we rekenen op begeleiding bij het opzetten van nieuw aanbod.’

42


De eerste schreden op weg naar een G-team

43


44


Spiegelen, sparren en contacten aanboren Van kinderen met het Downsyndroom tot invalide volwassenen in een rolstoel. Stichting Gehandicapten Tennis Alexanderstad telt 42 mensen met een beperking die trainen of wedstrijden spelen. Dankzij het Paralympisch Weekend Rotterdam, een initiatief van Rotterdam Sport op Maat, diende zich vorig jaar weer een aantal nieuwe leden aan. ‘De meerwaarde van Rotterdam Sport op Maat? Als vereniging voor mensen met een beperking heb je te maken met een partij die zich specifiek toelegt op deze doelgroep’, zegt voorzitter en secretaris Mare-José van den Oever-Hof. ‘Je kunt spiegelen, sparren en nieuwe contacten aanboren. Een voorbeeld is het NK Gehandicaptentennis dat SGT Alexanderstad in 2013 organiseert voor de tennisbond, de KNLTB. Wij vinden dat je zo’n evenement moet aangrijpen om op vele manieren aangepast sporten onder de aandacht te brengen. Niet alleen aangepast tennissen dus. Via Rotterdam Sport op Maat komen we in contact met nuttige verenigingen, bijvoorbeeld een tafeltennisvereniging die zich ook richt op mensen met een beperking, zodat naast het NK aansprekende side events kunnen worden georganiseerd.’

Aanvankelijk vielen de activiteiten voor de gehandicaptentak van Tennisvereniging Alexanderstad onder de club zelf. In 2011 zijn ze ondergebracht in een stichting naast de vereniging, zodat deze doelgroep optimaal aandacht kan krijgen. Binnen SGT Alexanderstad zijn wekelijks negen vrijwilligers actief. ‘Als bestuurslid van Tennisvereniging Alexanderstad wilde ik destijds graag een afdeling voor aangepast tennissen opzetten’, vertelt Van den Oever-Hof. ‘Ik vind: maatschappelijk gezien horen deze mensen er net zo goed bij, dus als vereniging heb je de plicht je ook op hen te richten. In 2003 werden we verkozen tot Ons Kluppie (meer over het fenomeen Ons Kluppie op pagina 05). Dat was het moment om een G-tak op te zetten. Dankzij het gewonnen geldbedrag konden we onder meer zes dagen achter elkaar honderd mensen per bus naar de club laten komen om kennis te maken.’

‘Deze mensen horen er net zo goed bij’

telegraaf, 10 augustus 2012

45


Zelfvertrouwen doven en slechthorenden Geen startschot, maar een sein met een vlag. Geen wedstrijdfluit, maar de wapperende handen van de scheidsrechter. Al ruim zeventig jaar kunnen doven en slechthorenden sporten bij de Rotterdamse Doven Zwem Club (RDZC). Verenigingsadviseurs hebben het afgelopen jaar namens Rotterdam Sport op Maat een bezoek gebracht aan de club. Onderwerp van gesprek was onder meer dat de vereniging meer naar buiten zou moeten treden om ook aan de buitenwereld te laten zien wat zij voor de doelgroep betekent. Op aanraden van de adviseurs heeft de vereniging zich dan ook aangemeld voor de Gehandicaptensportprijs 2012 en niet zonder succes. Het negentig leden tellende gezelschap won de Gehandicaptensportprijs 2012 tijdens de Sport Awards Rotterdam-Rijnmond, een evenement dat werd georganiseerd door Rotterdam Sportsupport, Gemeente Rotterdam, Rotterdam Topsport en RTV Rijnmond.

RDZC is bedoeld voor kinderen vanaf vier jaar, jongeren en volwassenen. Elke vrijdagvond, behoudens de schoolvakanties, kunnen zij terecht in zwembad Schuttersveld. Den Besten-Vermaas: ‘Wij richten ons onder meer op zwemdiploma A en/of B voor jonge doven en slechthorenden. Momenteel doen er ongeveer twintig leden mee aan het leszwemmen. Kinderen kunnen heerlijk van hun zwemles genieten, omdat ze vrijwel allemaal gemakkelijk kunnen communiceren in gebarentaal met de lesgevende vrijwilligers. Na het behalen van hun zwemdiploma’s hebben ze de mogelijkheid door te gaan met zwemmen. Vanaf je achtste kun je kiezen voor wedstrijdzwemmen. En bij de jongeren is ook waterpolo een mogelijkheid. Voor wedstrijdzwemmen hebben we vijftien leden en bij waterpolo doen acht spelers mee. Wie niet aan wedstrijden wil deelnemen, maar in eigen tempo baantjes wil trekken, kan terecht bij trimzwemmen en vrij zwemmen.’

‘Onze leden sporten niet alleen, maar komen hier ook voor de sociale contacten. Wij zijn een vereniging waar gebarentaal en dovencultuur heel belangrijk zijn. Je doet hier zelfvertrouwen op om jezelf staande te kunnen houden in de horende maatschappij.’

De sociale functie van RDZC is groot. Logisch dus dat de club de Gehandicaptensportprijs 2012 kreeg toegekend. Den Besten-Vermaas: ‘Het was een bijzondere en geweldige eer voor onze unieke zwemclub. Er spreekt waardering en erkenning uit en dat is heel belangrijk voor de doven in de horende maatschappij.’

Dat laat Corine den Besten-Vermaas weten via het noodzakelijke interview per e-mail. Evenals de andere (bestuurs)leden is de voorzitter doof of slechthorend. ‘De uitzonderingen bij ons zijn de tolken in opleiding die vrijwilligerswerk doen en hier hun gebarentaal verder kunnen ontwikkelen’, meldt Den Besten-Vermaas. ‘Maar de meeste vrijwilligers zijn ook doof of slechthorend.’

‘Onze leden sporten niet alleen, maar komen hier ook voor de sociale contacten’

46


47


2012

& Rotterdam Sport op Maat

cijfers

Items op RTV Rijnmond

iii iii i 1

2

3

4

5

6

7

Tevredenheidscijfer verenigingen ondersteund door Rotterdam Sport op Maat

8.1

Succesvolle individuele bemiddelingen

MEE Rotterdam Rijnmond 191

Pameijer 65 Rijndam Revalidatiecentrum 47

Sportverenigingen 164

feiten TOTAAL 467 Vrijwilligers opgeleid om boccia te kunnen geven

Verenigingen ondersteund door Rotterdam Sportsupport bij het ontwikkelen van sportaanbod voor mensen met een beperking:

Deelnemers cursus voor omgaan mensen met een beperking

19 25 10

Paralympisch Weekend Rotterdam 25 sportaanbieders, 13 locaties, ruim 200 deelnemers 48


49


Utrecht Sport op Maat

Landelijke attentie voor succesvolle Rotterdamse ervaringen

De filosofie en resultaten van Rotterdam Sport op Maat wekten interesse in andere steden. Dat was mede te danken aan NOC*NSF. Een programmanager van de sportkoepel nam dikwijls deel aan overleggen in Rotterdam, want NOC*NSF streeft evenzeer naar het verlagen of verdwijnen van drempels voor mensen met een beperking die willen sporten. De partijen leren dan ook van elkaar. Een sterke eigenschap van NOC*NSF is haar betekenis voor 27.000 sportverenigingen en contacten met overheden in het hele land. Dat biedt ook mooie mogelijkheden om attentie te vragen voor succesvolle Rotterdamse ervaringen. In 2012 werd duidelijk dat Rotterdam Sport op Maat in eerste instantie het meest concreet navolging zou krijgen in Utrecht. De netwerkorganisatie en NOC*NSF hielpen medewerkers aldaar zich voor te bereiden op de werkwijze, wat begin 2013 zou uitmonden in Utrecht Sport op Maat. In de Domstad werd behalve de naam ‘Sport op Maat’ en de werkwijze ook het logo gekopieerd.

telegraaf, 3 februari 2012

50


Vooruitblik

Gratis sporten voor mensen met een beperking die hier

2013

financieel gezien zelf niet toe in staat zijn

Uitbreiden van de vaste Ondersteunen van sportaansamenwerkingspartners bieders met aangepast aanbod Jaarlijks terugkerend en 5 nieuwe sportaanbieders Paralympisch Weekend begeleiden bij het opzetten Rotterdam onder de vlag van aangepast sportaanbod Rotterdam Sport op Maat gaat een actievere rol spelen in het bereiken en begeleiden van de diverse doelgroepen met een beperking door de combinatiefunctionaris in de praktijk in te zetten als schakel bij het verbinden van sportverenigingen aan zorginstellingen en onderwijsinstellingen.

‘Rotterdam Sport op Maat-weekend’

Samenwerking met Sportstimulering en Special Heroes

Combinatiefunctionaris ter ondersteuning van Special Heroes en Rotterdam Sport op Maat Vervolg samenwerking tussen de kernpartners van Rotterdam Sport op Maat: MEE

Rotterdam Rijnmond, Rijndam Revalidatiecentrum, Gehandicaptensport Nederland, Pameijer, NOC*NSF en Rotterdam Topsport

Fungeren als helpdesk om o.a. trainers te scholen door het behandelen van individuele cases bij gedragsproblemen en andere knelpunten bij het omgaan met mensen met een beperking

Monitoring van nieuwe sporters met een beperking dankzij de inzet van Rotterdam Sport op Maat

Onderzoek naar succesfactoren in overgang van sporten binnen de school naar bewegen bij een sportvereniging

bereiken 20.000 potentiĂŤle klanten

430

individuele bemiddelingen naar sport

Start van Utrecht Sport op Maat 51


Hoofdstuk 5

Combinatiefunctionarissen

turnen voor kleuters | enthousiasmerende clinics | jeugdafdeling tafelennis

52


Actie in Krachtwijken 1250 Rotterdamse jongeren moeten eind 2013 ingeschreven staan bij een sportvereniging dankzij de stimulerende rol van een combinatiefunctionaris. Sinds de herfst van 2012 zijn 22 van die medewerkers actief onder de vlag van Rotterdam Sportsupport. Hun sterke punt: bruggen slaan tussen scholen en sportverenigingen en zo sportdeelname stimuleren. De focus ligt op de zogeheten Krachtwijken. Ruim een kwart van de bewoners tot achttien jaar kampt er met overgewicht. Rotterdam Sportsupport wil dit jaar met de inzet van de combinatiefunctionarissen 25.000 jongeren bereiken. De functionarissen leggen daarom eveneens een link tussen sportclubs, buurten en maatschappelijke organisaties. Behalve tot sportclinics op scholen komt het dus ook tot onder andere toernooien in de wijk en samenwerking met buitenschoolse opvang. Het fenomeen combinatiefunctionaris is niet nieuw. De opzet is wel veranderd. Een combinatiefunctionaris richt zich niet langer op ĂŠĂŠn vereniging, maar op een gehele sporttak: voetbal, zaalvoetbal, korfbal, volleybal, honk- en softbal, tennis, tafeltennis, hockey, judo, karate, boksen, turnen en roeien. Bovendien zijn twee functionarissen aangesteld als pedagogisch adviseur. Zij dragen bij aan een veilig, pedagogisch klimaat binnen sportverenigingen. De werkzaamheden worden gefinancierd door het Rijk en de gemeente Rotterdam.

Link tussen sportclubs, buurten en maatschappelijke organisaties

53


Evenwichtsoefeningen of een voorzichtige koprol

54


Turnen voor kleuters Pascale Pille, combinatiefunctionaris Turnen/Dans: ‘Hoe jonger je begint met sporten, hoe groter de kans dat je het ook doet op latere leeftijd. Daarom is het mooi dat we in 2012 bij een aantal Schoolsportverenigingen al turnaanbod hebben kunnen opzetten voor kinderen van vier tot zes jaar. Ze doen bijvoorbeeld evenwichtsoefeningen of maken voorzichtig een koprol. Bij Schoolsportvereniging Katendrecht is het helemaal een groot succes. Na de proeftrainingen werden twintig kleuters lid. Als combinatiefunctionaris vertel ik verenigingen over het Jeugdsportfonds Rotterdam, zodat zij ouders kunnen laten weten dat via deze weg kan worden voorzien in de contributie aan de club. Bij een bepaald gezinsinkomen komt uw kind in aanmerking voor gratis lidmaatschap. Dat voorkomt dat zij hun zoon of dochter niet meer laten turnen na de laatste proeftraining.’

Twintig kinderen van vier tot zes jaar lid van Schoolsportvereniging

55


Boksvereniging binnen twee maanden Ton Dunk, combinatiefunctionaris Boksen: ‘Rotterdam-Zuid kent sinds het afgelopen jaar een boksvereniging: Rotterdam Boxing Zuid. Samen met Robert Nokhai, de andere combinatiefunctionaris Boksen, ben ik er trots op dat we dat binnen twee maanden hebben kunnen bereiken. Wekelijks geven we nu bokstraining aan twintig tot dertig kinderen in de deelgemeente Charlois. Rotterdam-Zuid was nog één van de weinige stadsdelen zonder boksvereniging. We proberen er ook één op te zetten in Delfshaven. Wat wij nog meer doen als combinatiefunctionaris? Via clinics op scholen proberen we kinderen enthousiast te maken voor boksen. Maar ook bestaande boksverenigingen ondersteunen we waar dat nodig is. Denk aan gezamenlijke promotie van de bokssport. En tot slot verenigingen en scholen dichter bij elkaar brengen, zodat leerlingen eerder de stap zetten richting boksen.’

‘Rotterdam-Zuid was nog één van de weinige stadsdelen zonder boksvereniging’

Gert-jan Lammens (directeur rotterdam sportsupport) en wethouder Antoinette laan met enkele combinatiefunctionarissen

56


Jeugdafdeling tafeltennis Barry Wijers, combinatiefunctionaris Tafeltennis: ‘Vier enthousiasmerende proeftrainingen rond de jaarwisseling bleken zóveel - zestien - aanmeldingen op te leveren, dat tafeltennisvereniging Boomgaardshoek een jeugdafdeling kon opzetten. In de aanloop had ik uitnodigingsbrieven gestuurd naar basisscholen in Rotterdam-Hoogvliet en clinics gegeven op de school die gebruikmaakt van dezelfde zaal als de vereniging. Ja, met die nieuwe jeugdafdeling is één van mijn doelen als combinatiefunctionaris bereikt. Voorlopig blijf ik betrokken bij de club. De voorzitter en het seniorenlid die de trainingen aan de kinderen gaan verzorgen, hebben daar nog niet veel ervaring mee. Ik zal ze tips geven. Een ander streven is om de al langer bestaande jeugdafdelingen uit te breiden van de drie andere tafeltennisverenigingen die ik begeleid. Dat doe ik bijvoorbeeld door de clubs nadrukkelijker te koppelen aan scholen.’

57


Hoofdstuk 6

Jeugdsportfonds

sporten ondanks geringe draagkracht | uitkomst

58


Sporten ondanks gebrek draagkracht Ieder kind in ons land moet kunnen sporten. Het inkomen van de ouders mag geen belemmering zijn voor een lidmaatschap bij een vereniging. Dat is al jaren het uitgangspunt van het Jeugdsportfonds. In Rotterdam tekent Rotterdam Sportsupport voor de uitvoering. In aanmerking komen jongens en meisjes van vier tot en met zeventien jaar uit een gezin met maximaal 120% van het minimuminkomen. Het Jeugdsportfonds Rotterdam keurde vorig jaar ruim 2.500 aanvragen goed. Een stijging, want in 2011 waren het er nog iets meer dan 2.300. Het Jeugdsportfonds Rotterdam wordt financieel mogelijk gemaakt door de gemeente en onder meer stichtingen en bedrijven.

Geen gêne meer ‘Ik ben heel blij voor de kinderen die hiervan profiteren. Ik weet namelijk hoe hun financiële situatie thuis is.’ Dat zegt voorzitter Abdessamia Maghnouj van taekwondovereniging Abdel-kwan Rotterdam, gevestigd in Bloemhof, Feijenoord en de Afrikaanderwijk. Bij Abdel-kwan Rotterdam is een vijfde van het ledenbestand, ofwel 50 op een totaal van 250, lid dankzij het Jeugdsportfonds Rotterdam. Maghnouj: ‘Het Jeugdsportfonds Rotterdam is een uitkomst. Vroeger ging ik soms met een zekere gêne naar leden die hun con-

2012

aantal kinderen dat een vergoeding heeft gekregen

& 2.512 cijfers

gfgfgf gfgfgf

feiten

tributie niet hadden betaald. Ik kende hun situatie thuis en vond het dus heel moeilijk om op ze af te stappen. Tegenwoordig wijs ik ze op de mogelijkheid hun contributie te laten vergoeden. Weet je wat ook een belangrijk verschil is? Voorheen konden de ouders van de meeste jeugdleden geen taekwondopak kopen voor hun kind en zag je bijna uitsluitend trainingspakken in de zaal. Nu kan men wel een wit pak aanschaffen, omdat dankzij het Jeugdsportfonds Rotterdam de contributiekosten worden bespaard.’

Vooruitblik

2013

Ruim 3.000 kinderen uit financieel minder draagkrachtige gezinnen aan een lidmaatschap van een sportvereniging helpen

59


Ronald Hiwat Sportvrijwilliger 2012 Een mens kan beter een kick krijgen van boksen dan van blowen. Vanuit die gedachte nam Ronald Hiwat zeventien jaar geleden het initiatief tot Boksschool I Believe. In december werd hij verkozen tot de Sportvrijwilliger 2012 tijdens de Sport Awards Rotterdam-Rijnmond, dat Rotterdam Sportsupport organiseerde in samenwerking met Gemeente Rotterdam, Rotterdam Topsport en RTV Rijnmond. Jongeren met een lichte vorm van autisme. Jongeren met niet-aangeboren hersenletsel. Jongeren die een leerwerktraject volgen. Jongeren die niet alleen vanuit Rotterdamse wijken maar ook vanuit plaatsen als Dordrecht en Ridderkerk langskomen om te sporten in de deelgemeente IJsselmonde. Toen Ronald Hiwat in de jaren negentig Boksschool I Believe opzette, kon hij niet vermoeden ooit zo’n brede groep te bereiken. Hij zegt: ‘Vroeger was ik een talentvolle bokser. Ik ben bijvoorbeeld Nederlands kampioen in het zwaargewicht geweest. Wanneer ik in Rotterdam jongeren probleemgedrag zag vertonen, zoals druggebruik, dacht ik vaak: ze zouden daarvoor moeten worden behoed door te gaan sporten. Ik heb Boksschool I Believe opgericht vanuit het idee dat boksen een springplank kan vormen naar een normaal leven. Naar een leven met een baan. Tegenwoordig hebben we 45 tot 65 leden, vooral jongeren.’

I Believe is mede mogelijk dankzij Hiwats vrouw Diana, die bardiensten draait en de boksschool schoonhoudt, en door de inzet van een groep vrijwilligers. Onder hen bevinden zich ook ex-wedstrijdboksers. ‘Jongens van de gestampte pot die nog altijd goed uit de voeten kunnen in de ring en daardoor respect afdwingen’, zegt Hiwat. ‘Soms neemt een lid eerder een advies aan van zo’n vrijwilliger dan van een ouder of leerkracht.’ Welbeschouwd is I Believe een Boksschoolplus. Jongeren kunnen er ook koken en naar muziek luisteren. Niet-boksers zijn er evenzeer welkom. Dankzij zijn vaste baan in de bouwsector kan Hiwat leden verder een leerwerktraject aanbieden dat bestaat uit vrijwilligersactiviteiten binnen de club en bijvoorbeeld metselen daarbuiten. Genoeg argumenten dus voor de toekenning van de Rotterdamse Sportvrijwilligersprijs vorig jaar. ‘Ik hoop dat de daardoor ontstane aandacht voor I Believe ertoe leidt dat de boksschool de ruimte terugkrijgt die we zijn kwijtgeraakt aan de verhuurder’, zegt Hiwat. ‘Dan zouden we bijvoorbeeld ook weer structureel leden met niet-aangeboren hersenletsel bokstraining kunnen bieden. Het zou mooi zijn als er financiën loskomen om dat te realiseren.’

‘Boksen kan een springplank vormen naar een normaal leven’

60


Sponsoren Rotterdam Sportsupport

61


‘Onderwijs, jeugdzorg en werkgelegenheid kunnen in onze stad ook gediend zijn met sport’ 62


Doorbraak Rotterdam Sportsupport beleeft een doorbraak. Nu we ons 10-jarig bestaan vieren, kunnen we ook definitief concluderen dat sport in onze stad niet alleen als waardevol wordt beschouwd vanuit de optiek van beweging. Onderwijs, jeugdzorg en werkgelegenheid kunnen er bijvoorbeeld ook mee gediend zijn. Die richting waren we de afgelopen jaren al steeds verder ingeslagen in Rotterdam, maar een aantal initiatieven in 2012 en 2013 bevestigt het. Ik heb het bijvoorbeeld over de combinatiefunctionarissen, buurtsportcoaches en pedagogische ondersteuners die zich verdienstelijk maken onder de vlag van Rotterdam Sportsupport. De vorig jaar begonnen combinatiefunctionarissen zijn bruggenbouwers tussen sportverenigingen, scholen en wijken. Zij stimuleren niet alleen kinderen lid te worden van een sportvereniging, maar bevorderen met sport bijvoorbeeld ook de saamhorigheid in de wijk of nemen het initiatief tot buitenschoolse opvang bij een club. Hun werkzaamheden zijn mogelijk dankzij het Rijk en de gemeente Rotterdam. Met de acht buurtsportcoaches zijn we ook ingenomen. Op het vlak van jeugdzorg, gezondheid en werkgelegenheid werken zij aan allianties tussen sportverenigingen en professionele organisaties. Biedt dat samenspel bijvoorbeeld bij een club de kans tot dagbesteding of tot

re-integratie op de arbeidsmarkt? Een aantal buurtsportcoaches gaat zeer lokaalgericht aan de slag in onder meer de deelgemeenten Feijenoord, Prins Alexander en Hillegersberg-Schiebroek. We danken de Rabobank en de GGD RotterdamRijnmond en dat ze een belangrijk deel van de kosten voor hun rekening nemen. Een andere zeer gewaardeerde nieuwe financier is Stichting De Verre Bergen. Die zorgt ervoor dat we een grootscheeps vervolg kunnen geven aan de Schoolsportvereniging voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs, dat met zaalvoetbal zo’n succesvolle start heeft gekend. In plaats van de 15 scholen die momenteel meedoen aan de zaalvoetbalcompetities van de Schoolsportvereniging, zijn er straks 32, die hun leerlingen ook kunnen laten dansen, boksen en basketballen. We zijn heel blij met het vertrouwen en de bijzondere, meerjarige financiële ondersteuning die we krijgen van Stichting De Verre Bergen. Wat verder pedagogische ondersteuning kan betekenen voor verenigingen en de stad? Iedereen kent de problematiek van wangedrag en toenemende agressie onder de jeugd. Twee gespecialiseerde combinatiefunctionarissen streven ernaar clubbesturen te leren welke verantwoordelijkheden zij op zich kunnen nemen bij het sturen van (probleem)gedrag van hun leden. Maar ook: tot hoever die

verantwoordelijkheden reiken en wanneer andere partijen, zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin of politie, in beeld komen. Wij menen hiermee in een breed gevoelde behoefte te voorzien. Tot slot stip ik een onderwerp aan waarvan de afloop nog onduidelijk is bij het verschijnen van deze uitgave: kostendekkende huur. Rotterdam Sportsupport begrijpt dat de gemeente duidelijkheid wil krijgen en geven over de werkelijke kosten die gemoeid zijn met accommodatiegebruik. Maar we moeten niet het paard achter de wagen spannen. Dat zou het geval zijn als de gemeente de kostendekkende huur onverkort één-opéén doorberekent aan verenigingen. Ik ben ervan overtuigd dat hier in een aantal gevallen aanvullende subsidie vanuit de deelgemeente noodzakelijk is om te kunnen blijven bestaan. Anders zou straks weliswaar alles financieel-technisch goed zijn geregeld, maar gaat ook een flink aantal clubs ter ziele. Rotterdam Sportsupport wil een luisterend oor zijn bij verenigingen én als hun spreekbuis fungeren richting de gemeente. Wij hopen op maatwerk. Op basis van mijn ervaringen met de gemeenteraad en het college van B&W heb ik goede hoop dat het in orde komt met de kostendekkende huur en dat het voor het sportbeleid zo belangrijke verenigingsleven in Rotterdam een gezonde toekomst tegemoet gaat.

Gert-Jan Lammens Directeur Rotterdam Sportsupport

63


Rotterdam Sportsupport t (010) 242 93 15 e info@rotterdamsportsupport.nl w www.rotterdamsportsupport.nl f www.facebook.com/sportsupport t www.twitter.com/rdsportsupport

Rotterdam Sportsupport werkt aan een hoogwaardig sportklimaat in Rotterdam. De organisatie spant zich in voor vitale sportverenigingen, streeft ernaar sport toegankelijk te maken voor alle Rotterdammers en zoekt steeds naar nieuwe manieren om sport in te zetten als instrument voor het behalen van andere maatschappelijke doelstellingen.

Sport werkt - Terugblik 2012/ Vooruitblik 2013  

Rotterdam Sportsupport heeft ook dit jaar weer haar publieksjaarverslag uitgebracht. In ‘Sport werkt - Terugblik 2012/ Vooruitblik 2013’ sta...