Page 1

002003ASW_CZ 19.7.2007 9:41 Stránka 3

READER’S DIGEST VÝBĚR

Ilustrovaný průvodce zahrádkáře

zima


034035ASW_CZ 19.7.2007 10:29 Stránka 34

34

popínavé rostliny

P R A K T I C K Ý

Zima je vhodná pro práci spopínavými rostlinami,které odpočívají.Můžeme tak dobře zjistit,co je obvykle skryto pod

D E N Í K

 chránit popínavé rostliny na hranici mrazuvzdornosti před zimou amrazem (viz protější strana). Pokud mrázpoškodí listy či výhony, ponecháme je až do jara bez zásahu, ikdyž pohled na ně nemusí být hezký – chrání totiž spodnější nepoškozené části výhonů. pokračovat ve výsadbě mrazuvzdorných popínavých rostlin, ato vdobě, kdy se spůdou dá pracovat, anení tedy zmrzlá či nasáklá vodou (viz Podzim). vyzvednout trsy bylinných popínavek způdy arozdělit je, pokud dostatečně narostly (viz str. 36). množit vybrané liány hřížením nebo vyzrálými (dřevitými) řízky (viz str. 36). zastřihnout ozdobnou révu, jasmín nahokvětý, vistárii avšechny přerostlé opadavé popínavé rostliny (viz protější strana). na kontrolu treláží adalších opěrných systémů ještě před začátkem nového růstového období, případně na jejich opravu či nátěr (viz str. 37). pevně navázat stonky popínavých rostlin, aby je nepoškodil vítr, auvolnit ty úvazy, které by se mohly zaříznout do dřeva. odříznout (uvolnit) samopnoucí popínavé rostliny od všech dřevěných stěn adalších konstrukcí aokapů.

listy.Pro některé popínavé rostliny nastává nejlepší období pro jejich sestřih ipro opravy opěrného systému.Některé stálezelené achladuvzdorné popínavé rostliny nám také budou vděčné,když je vobdobí větších mrazů přikryjeme.

nyní je vhodná doba...

 na občasnou zálivku popínavých rostlin, které rostou vmístech chráněných před deštěm, například pod přesahujícími okapy střechy, pokud je to nutné.

apokud nám zbude čas... odstraníme plevel kolem popínavých rostlinanasteleme je.

zastřiháváme popínavé rostliny Vhodnou dobou na zastřihnutí ozdobné révy (Vitis) je začátek zimy, kdy je nejméně pravděpodobné, že zastřižené konce budou ronit šťávu. Výhony zkracujeme podle potřeby. Slabé či nedorostlé výhony zcela odstraníme, abychom podpořili příští bujný růst, avšak silně rostoucí výhony zkracujeme lehce. Jasmín nahokvětý (Jasminum nudiflorum) zkracujeme hned po odkvětu, protože nové květy se zakládají na výhonech, které narostou až vnadcházejícím roce (viz protější strana).

Radikální sestřih ozdobné révy vdobě zimního klidu podpoří bujný růst nových výhonů na jaře.

Hvězdičky květů jasmínu nahokvětého prosvětlí dřevěný plot. Jakmile jasmín odkvete, sestřihneme ho, abychom podpořili růst nových výhonů, které vykvetou příští zimu.


034035ASW_CZ 19.7.2007 10:29 Stránka 35

35

Vistárii střiháme dvakrát za rok: nejdříve zhruba vpolovině léta aposléze znovu vzimě, abychom podpořili tvorbu krátkých postranních výhonů, které ponesou letní květy. Kdybychom rostliny ponechali bez zásahu, vloží energii do tvorby větví slisty anikoli do tvorby květů. postranní výhony, které jsme vlétě zkrátili na pět až šest pupenů, nyní seřízneme jen na dva až tři pupeny od hlavního stonku. současně všechny dlouhé výhony, které narostly po letním sestřihu, zkrátíme na 15cm. pokud se naší rostlině nechce do květu, přihnojíme ji ke konci zimy síranem draselným.

Šanci na přežití můžeme urostlin, které jsou v oblasti naší zahrady na hranici mrazuvzdornosti, zvýšit; budeme je pěstovat uosluněné zdi orientované na jih, na místě chráněném před větrem. Zeď totiž zadržuje část tepla atento „akumulační efekt“ pomáhá rostliny chránit. Přesto však tak choulostivé rostliny, jako je zpododěr (Ceanothus), stálezelené plaménky (Clematis armandii, C. cirrhosa) a jasmínovka (Trachelospermum) potřebují během velmi chladného počasí stejně patřičnou ochranu, zvláště na studených nebo větrných stanoviších. Pokud hrozí mráz, snadno vyrobíme arychle postavíme ochrannou stěnu: budeme potřebovat dvě dlouhé dřevěné lišty avětší kus husté sítě proti větru nebo silnější zahradnické textilie takového rozměru, aby stačil na pokrytí celé rostliny. horní adolní část sítě nebo textilie připevníme klištám třeba nastřelovačkou drátků do sešívačky nebo jakkoli jinak. na horní část zdi nebo plotu připevníme dva nebo více háčků. Jednu lať pověsíme na háčky, druhou necháme ležet na zemi vblízkosti spodní části rostliny. choulostivé rostliny nebo rostliny umístěné na velmi větrných místech navíc obalíme ochrannou vrstvou slámy nebo suchým kapradím, které budou mezi rostlinou asítí nebo textilií.

sestřiháváme jasmín nahokvětý Pokud musíme omezit růst, zkrátíme výhony vyrůstající zhlavních kosterních větví.

2

Všechny postranní výhony, které nesly květy, sestřihneme na zhruba tři pupeny od hlavního stonku.

1

Udobře narostlých rostlin odstřihneme několik starších dřevnatých stonků až u země.

3

R O S T L I N Y

zimní sestřih vistárie

chráníme rostliny na hranici mrazuvzdornosti

P O P Í N AV É

Smyslem zimního sestřihu vistárie je posílit tvorbu krátkých postranních výhonů nesoucích květy.

Můžeme rovněž prostřihat přerostlé popínavky vykvétající na nových výhonech, které narostou až příští rok, jako například křivouš (Campsis), jasmín lékařský (Jasminum officinale) azimolez ovíjivý (Lonicera periclymenum). Upozdně vykvétajících plaménků je lépe vyčkat až do začátku jara nebo alespoň do února, pokud je ale velmi teplý.


056057ASW_CZ 19.7.2007 11:23 Stránka 56

56

trávník

P R A K T I C K Ý

Většinou si myslíme,že vzimě trávník odpočívá,ale to platí jen vdobě,kdy je mráz.Když ale nastane období mírnějšího počasí bez sněhu,tráva často poporoste amůžeme ji dokonce sekat.Trávník můžeme rovněž opravovat adokonce izakládatnový.

nyní je vhodná doba...

D E N Í K

 shrabat všechno spadané listí, protože když ho necháme ležet, zamezí přístupu světla, bude zadržovat vlhkost apodporovat nárůst mechu. rozmetat žížalí „trus“ hrubým koštětem, abychom tyto hromádky země později nohama nebo sekačkou nerozmačkali a trávu nezadusili. na poslední sekání trávníku s čepelemi sekačky nastavenými v nejvyšší poloze (viz protější strana). Všechny zbytky trávy shrabeme, aby tráva pod nimi neodumřela. Pokud je začátek zimy mírný atráva dosud roste, budeme možná sekat ještě vícekrát. uvědomit si, že za mrazu se po trávníku nechodí, protože zmrzlé listy se zlámou, trávník následkem toho zhnědne aněkterá místa mohou iodumřít. „zastřihnout“ nově narostlý trávník sekačkou sčepelemi nastavenými vnejvyšší poloze; tím totiž umožníme, aby se rostlinky trávy odspoda co nejvíce větvily. Pokud je nový trávník nízký, lehce ho zválcujeme, abychom podpořili odnožování trávy atrávník tím zahoustl (to však neděláme za mrazu). povápnit trávník, pokud máme následkem kyselé půdy problémy smechem. zlepšit drenáž trávníku provzdušněním aodstraněním travní plsti (viz vpravo).

 za příznivého počasí provést menší opravy trávníku, jako třeba opravit poškozené okraje, vyrovnat hrby aprolákliny, které se vytvořily tím, jak se trávník postupně usazoval (viz Podzim). připravit půdu pro nový trávník, pokud to počasí dovolí. Vzimě můžeme trávník pokládat ivysévat, ale pokud teplota klesne pod 5 °C, poroste jen velmi pomalu. Začátek zimy se lépe hodí pro zasetí trávníku, protože pokládaný drn může podél okrajů vyschnout, pokud se vněkolika málo týdnech po jeho položení vyskytne silnější mráz.

zlepšujeme propustnost pro vodu Problémem, který vzimě nadělá největší škody, je spíše vlhko než chladno. Dlouhá období vlhkého počasí amírné teploty totiž způsobují, že kořeny mají tendenci růst, přičemž ktomu nemají dost vzduchu. Během léta se vpůdě často utvoří kompaktní nepropustná vrstva především v místech, kde se častěji chodí, atato vrstva nedovolí, aby jí pronikla voda. Musíme ji tedy narušit napichováním (vertikutací) nebo nařezáváním (skarifikací). napichování provádíme zahradnickými vidlemi nebo raději vertikutátorem sdutými hřeby. Provádíme ho proto, aby se Tato solitérní třešeň uprostřed krátce sečeného trávníku tvoří význačnou dominantu ivzimě, kdy její holé větve vytvářejí na pozadí zmrzlé trávy kontrastní ornament.


056057ASW_CZ 19.7.2007 11:23 Stránka 57

57

Nášlapné kameny zapuštěné vtrávníku nám umožňují nešlapat po zmrzlé trávě, jejíž listy bychom poškodili atrávník by mohl zhnědnout.

vzduch dostal ke kořenům trávy. Hřeby by měly proniknout do hloubky 15cm avpichy by měly být asi 15–20cm od sebe. nařezávání trávníku motorovým skarifikátorem je snazší arychlejší způsob ošetření rozlehlejšího trávníku. Skarifikátor navíc sbírá iveškerý rostlinný odpad jako uschlou trávu amech. Čepele se zařezávají do země 2–3cm hluboko. Skarifikátor zlepšuje nejen drenáž, ale řeže ikořeny atrsy trávy, atím ji nutí, aby se větvila. po vertikutaci či skarifikaci pohodíme trávník na těžších půdách směsí písku apísčitohlinité země (vpoměru 1:1) atuto směs pak kartáčem vpravíme do děr po zásahu. Tím také zlepšíme drenáž. trvale podmáčené nebo vlhké plochy můžeme odvodnit drenážními trubkami (viz Podzim). Tuto práci ale musíme provést na začátku zimy, než zem příliš zvlhne.

Na konci podzimu avzimě, kdy tráva už téměř neroste, využijeme příležitosti apřekontrolujeme stav sekačky adalších zařízení používaných košetřování trávníku. Stroje na TIP JAK ČISTIT Škrabkou elektrický pohon, jako jsou zplastu očistíme všechny sekačky askarifikátory, zbytky trávy nalepené na vyčistíme. Překontrolujeme sekačku. To nám nejen apromažeme všechny pohyblivé usnadní prohlídku, ale části anože nabrousíme rovněž sekačku ochrání, pilníkem, aby byly znovu ostré, protože vlhkost ztrávy případně je vyměníme, pokud je dělá na plastu skvrny to nutné. apůsobí korozi kovových benzinové sekačky můžeme částí sekačky. Pokud je očistit tak, že je ostříkáme tráva vmístech, která jsou vodou ztlakové hadice špatně dostupná, anecháme oschnout. Tento vyfoukáme ji ven třeba postup se samozřejmě nedá pumpičkou na kolo. provést uzařízení selektrickým pohonem ze sítě nebo zbaterie. bubnové sekačky musí ošetřit odborník, který nabrousí nože sekačky na brusce.

zvyšujeme nastavení nožů urotační sekačky Matici rotoru sekačky opatrně vyšroubujeme asejmeme řezný nůž ivymezovací podložku.

2

Maticovým klíčem, který je součástí výbavy, uvolníme na spodní straně sekačky matici šroubu, který drží nůž. Nůž může být ostrý, aproto nechceme-li se zranit, pracujeme raději vsilných kožených rukavicích.

1

Nyní nasadíme nůž zpátky a matici utáhneme, přičemž podložku uschováme. Bez vymezovací podložky bude nůž výš asekačka za sebou ponechá vyšší trávník.

3

T R ÁV N Í K

celková oprava zahradního zařízení a strojů


070071ASW_CZ 19.7.2007 12:03 Stránka 70

70

zdravá zahrada

P R A K T I C K Ý

Vdobě,kdy rostliny odpočívají ačekají,až přijde jejich čas,využijeme příležitosti aohlédneme se,abychom znovu zhodnotili svou práci vzahradě.Když je hezky,čistíme nářadí adalší zařízení,aby bylo všechno připraveno na jaro.

přehled zimních prací

D E N Í K

Tento přehled použijeme ke kontrole, zda jsme nezapomněli na žádnou důležitou sezonní práci. odklízíme spadané listí, zvlášť pod střihanými živými ploty, zrybníčku aze skalky, kde by mohlo začít hnít. Listí dáme na hromadu, kde se pomalu rozloží na listovku. Listí ale neodklízíme od přirozených živých plotů, protože slouží jako užitečný zimní úkryt pro celou řadu živočichů včetně hmyzu. prohlédneme ploty, treláže aopěry. Provedeme nezbyté opravy aza suchých dnů natřeme dřevěné konstrukce konzervačním prostředkem. vyčistíme auložíme květináče, truhlíky, tyčky ijmenovky apřipravíme je na jaro. vyprázdníme hadice, stočíme je auložíme pod střechou. Omyjeme kropicí konve apověsíme je dnem vzhůru, aby uvnitř nemohly narůst řasy. pokračujeme vsázení nových stromů, keřů atrvalek kromě dnů, kdy mrzne nebo prší. Jakmile pominou mrazy či silný Dřevěný plot adalší dřevěné vítr, čerstvě zasazené rostliny znovu konstrukce natřeme vždy po upevníme. několike letech konzervačním setřásáme sníh, který napadal na prostředkem. stálezelené ploty akeře. necháváme si po ruce rohože abublinkovou fólii, abychom mohli chránit venkovní nádoby, pařeniště arostliny vnevyhřívaném skleníku. zpracováváme kompost, který se už dostatečně rozložil. Kompost navážíme na prázdné záhony, kde poslouží jako nastýlka nebo kde ho posléze zapravíme do země. Stejně rozvážíme uleželý hnůj. pokračujeme sobděláváním těžké (jílovité) země. Lehkou zem necháme odpočívat až do jara; navezeme na ni kompostovku nebo hnůj, které budou povrch půdy chránit. čistíme cestičky, terasy Před zimou tepelně izolujeme adalší tvrdé povrchy, pokud je kohouty avyprázdníme sudy na to nutné. Ostříkáme je tlakovou vodu, aby vnich nezamrzla. vodou nebo je vydrhneme

vodou salgicidem (prostředek na hubení řas), aby povrch nezezelenal anezačal klouzat. nevstupujeme na trávník, když je mokrý nebo namrzlý. Vyčistíme auskladníme na zimu sekačku, případně ji dopravíme na servisní prohlídku. narybníčku udržujeme část hladiny bez ledu, aby ryby idalší vodní živočichové měli dost kyslíku (viz str. 52). Malé betonové rybníčky mohou mrazem popraskat; proto nenecháme vodu zamrznout, ikdyž vrybníčku nejsou žádné ryby. projdeme se po zahradě apotěšíme se rostlinami, které vzimě zkrášlují zahradu. Zjistíme, kde máme prostor kvylepšování. pročítáme katalogy semen arostlin avčas objednáváme. Kromě svých starých oblíbenců vyzkoušíme iněco nového.

čistíme audržujeme nářadí Využijeme této poklidné roční doby, očistíme řezné adalší nástroje aprovedeme celkovou údržbu nářadí. oškrábeme nánosy země špachtlí nebo odřezkem dřeva adočistíme drátěným kartáčem. opravíme dřevěné rukojeti avšechny dřevěné části natřeme lněným olejem (fermeží), kovové části potřeme olejem nebo je alespoň otřeme hadříkem namočeným voleji apak je zavěsíme na místo. naostříme čepele rýčů amotyk pilníkem akladivem vyrovnáme případné zuby. očistíme zahradnické nůžky včetně keřových drátěným kartáčem. Pokud je to nutné, nůžky rozebereme akaždou část

čistíme zahradnické nůžky

Zahradnické nůžky očistíme

Pilníkem nebo brouskem

drátěným kartáčem, abychom

naostříme čepele. Dodržujeme

odstranili zaschlé rostlinné šťávy. přitom úhel skosení čepele.


070071ASW_CZ 19.7.2007 12:03 Stránka 71

krmítko pro ptáky

Zahrádkáři správně považují mráz za vážné ohrožení mnoha rostlin. Jenže silný vítr může škodit podobně, protože láme kmeny avětve, vyvrací rostliny zkořenů azpůsobuje nepravidelný růst. Pevný plot či zídka účinek větru ještě zesílí, zatímco živý plot či řada keřů nebo stromů vítr zeslabí apůsobí účinně jako zástěna na vzdálenost asi pětkrát delší, než je jeho výška. Ve větrných zahradách chráníme nové rostliny před větrem dočasnou zástěnou tvořenou sítí, rákosovou stěnou nebo hustším drátěným pletivem, dokud rostliny řádně nezakoření (viz Časné jaro). Zástěnu po každé vichřici zkontrolujeme, zda není poškozena. Potřebujeme-li trvalý „větrolam“, zasadíme na hranici pozemku živý plot, případně uvnitř zahrady vysadíme řadu nižších keřů. Zima se hodí ktomu, abychom očistili, naostřili apromazali veškeré zahradnické náčiní anářadí, než je začneme opět soustavně využívat.

Rovné polínko rozštípneme a do zakulacené strany vydlabeme nebo vyvrtáme několik širokých otvorů. Naplníme je připravenou směsí auhladíme.

2

Rozpůlené polínko zavěsíme na zeď nebo do koruny stromu, kde se na něm nakrmí ptáci jako brhlík či strakapoud.

3

pečujeme optactvo Zahradní ptáci ocení, poskytneme-li jim vzimě nějakou potravu, zvlášť když je vzahradě rádi vidíme ivjiných obdobích. Potravu ptákům předkládáme vpodobě lojových koulí nebo pro ně zavěsíme různá krmítka (viz nahoře). Do ptačích krmítek dáváme výživné věci, třeba slunečnicová semena, oříšky nebo semena černuchy. Několik ptačích krmítek zavěsíme na různých místech vzahradě aobčas je přemístíme, abychom přilákali iplaché ptáky. Důležité je, aby ptáci dostávali rovněž čerstvou vodu, zvlášť vdobě, kdy jsou všechny zdroje vody zamrzlé.

Z A H R A D A

zástěny proti větru

Z D R AVÁ

Rozpustíme kus loje. Vmícháme do něj stejný objem drcených (mletých) ovesných vloček apřidáme semena slunečnice, najemno nasekané oříšky, sezamová semínka, lněné semeno avšechna semena bylinek, která nám zbyla. Jejich množství už ale nemusíme přesně odměřovat.

1

očistíme zvlášť. Než je uskladníme, přibrousíme jejich řezné břity pilníkem. postřikovače propláchneme teplou vodou se saponátem, rozšroubujeme je akaždou část očistíme zvlášť. Než postřikovače opět sestavíme dohromady, potřeme každý těsnicí kroužek petrolejem.

71


100101ASW_CZ 19.7.2007 12:44 Stránka 101

vřesovce

101 V Ř E S O V C E

Tyto nízké stálezelené keře se podobají vřesu, ale většinou kvetou od zimy do jara. Většina vřesovců pochází zkyselých vřesovišť; popsané druhy aodrůdy tolerují vápnitou zem. Většinou jsou mrazuvzdorné avyžadují prosluněné stanoviště spropustnou půdou. Do nádob používáme vřesovcový substrát. Zastřiháváme na jaře, po odkvětu.

1 Erica herbacea ‘Springwood White’

4 Erica x darleyensis ‘Furzey’

Vřesovec pleťový Od poloviny zimy jeho bílé

růžové květy. Může kvést velmi dlouho; někdy

květy téměř zakrývají malé, světle zelené listy.

začíná už na konci podzimu avydrží až do poloviny

Výška: 25 cm Šířka: 50 cm

jara.

Doprovodné druhy: Calluna vulgaris ‘Peter

Výška: 30 cm Šířka: 60 cm

Sparkes’; Erica x darleyensis ‘White Perfection’;

Doprovodné druhy: Calluna vulgaris ‘Robert

Gaultheria mucronata ‘Mulberry Wine’

Chapman’; Erica x darleyensis ‘White Perfection’;

Vřesovec darlejský Má tmavozelené listy asytě

1

Juniperus communis ‘Compressa’

2 Erica x darleyensis ‘Arthur

Johnson’

5 Erica herbacea ‘King George’

Vřesovec darlejský Vřesovec shodně

Vřesovec pleťový Tento vřesovec vykvétá tmavě

trvanlivými růžovými květy na dlouhých štíhlých

růžovými květy jako jeden zprvních, už na začátku

vzpřímených větvích. Hodí se křezu.

zimy.

Výška: 30 cm Šířka: 60 cm

Výška ašířka: 25 cm

Doprovodné druhy: Cotoneaster conspicuus

Doprovodné druhy: Calluna vulgaris ‘Peter

‘Decorus’; Erica herbacea ‘Vivellii’; Juniperus

Sparkes’; Erica herbacea ‘Springwood White’; Picea

communis ‘Compressa’

pungens ‘Montgomery’

3 Erica x darleyensis ‘White

6 Erica erigena ‘Brightness’

Perfection’

Vřesovec nachový Husté listy tohoto vřesovce

Vřesovec darlejský Na větvích se světle

dostávají vzimě tmavě červenavý nádech.

zelenými listy se objevují čistě bílé baňkovité

Tmavorůžové, medem vonící květy vykvétají na

květy, které se otevírají mezi začátkem

větvích rostlin na konci zimy avydrží až do druhé

akoncem zimy avydrží po mnoho týdnů.

poloviny jara. Není plně mrazuvzdorný.

Výška: 40 cm Šířka: 75 cm

Výška: 1,2 m Šířka: 1 m

Doprovodné druhy: Chamaecyparis

Doprovodné druhy: Erica herbacea ‘Springwood

lawsoniana ‘Ellwoodii’; Erica arborea var. alpina;

White’; Juniperus communis ‘Compressa’; Picea

Picea glauca ‘Conica’

glauca ‘Conica’

2

7 Erica herbacea ‘Vivellii’ Vřesovec pleťový Kompaktně rostoucí rostlina

7

sbronzově červenými listy azimními sytě karmínovými květy. Výška: 15 cm Šířka: 35 cm Doprovodné druhy: Erica arborea var. alpina; Erica herbacea ‘King George’; Erica x darleyensis ‘Furzey’

3 6

5

4


102103ASW_CZ 19.7.2007 12:44 Stránka 102

102

skalničky

živé ploty ana výsadbu ochranných pásů (stromořadí). Tato odrůda je však kulovitého až

V Ý B Ě R

kuželovitého vzrůstu se vzpřímenými větvičkami

Nízké trvalky akeře,kterým vyhovuje zem sdobrou drenáží akteré dobře

měkkého žlutého jehličí. Mrazuvzdorný.

vypadají na zvýšených záhonech nebo ve skalkách.Mnohé se hodí do nádob

Výška ašířka: 1 m

R O S T L I N

nebo do spár ve dláždění.Většinu znich můžeme vysazovat za příznivého počasí

Nároky: Slunce. Vlhká, ale propustná zem. V nádobách: Bohatý zahradní substrát. Využití: Do nádob, vřesoviště, zvýšené záhony,

ivdobě klidu,ale jehličnany je lépe vysazovat koncem podzimu nebo na jaře.

skalky, prosluněné lemy azáhony. Doprovodné druhy: Campanula cochleariifolia; Hebe cupressoides ‘Boughton Dome’; Narcissus

růžová anafialovělá

žlutá aoranžová

‘Tête-à-tête’

1 Primula nana

3 Adonis amurensis

5 Thuja occidentalis ‘Rheingold’

Prvosenka Edgeworthova Listy této trvalky

Hlaváček amurský Žluté miskovité květy této

Zerav západní Tato pomalu rostoucí zakrslá

vytvářejí vzimě kompaktní růžice spomoučeným

trvalky se objevují na konci zimy ana začátku jara.

odrůda zeravu západního, stálezeleného jehličnanu

povrchem, vlétě však povyrostou azezelenají.

Mívají až 30 okvětních lístků, které mohou mít na

střední velikosti, má zhruba kuželovitý tvar. Mladé

Hrozny obvykle nafialovělých kvítků se žlutým okem

vnější straně nádech do bronzova. Jemně členěné

jehlice jsou sice lehce narůžovělé, ale po jejich

se ukáží na konci zimy nebo na jaře. Není plně

listy se plně vyvíjejí až po odkvětu. Mrazuvzdorný.

mrazuvzdorná.

Pěstování: Vysazujeme na podzim tak, aby báze

Pěstování: Vzimě chráníme před nadměrnou vlhkostí.

rostliny byla asi 2–3cm hluboko.

Výška: 10 cm Šířka: 15 cm

Výška: 35 cm Šířka: 30 cm

Nároky: Polostín nebo stín. Zem nevápnitá, vlhká,

Nároky: Polostín. Vlhká, ale propustná, na humus

shrubým pískem avelmi propustná.

bohatá zem.

V nádobách: Normální zahradní substrát

Využití: Zvýšené záhony, skalky, zastíněné lemy

spřídavkem listovky ahrubého písku.

a záhony.

Využití: Do nádob, zvýšené záhony, skalky.

Doprovodné druhy: Alchemilla mollis; Cyclamen

Doprovodné druhy: Acer palmatum var.

hederifolium; Erythronium californicum ‘White

dissectum, skupina Viride Dissectum; Leucojum

Beauty’

6

vernum; Salix reticulata

2 Saxifraga ‘Johann Kellerer’

4 Chamaecyparis lawsoniana ‘Minima Aurea’

Lomikámen ze sekce Porophyllum Stálezelená

Cypřišek Lawsonův Jeden zmnoha

trvalka sšedozelenými úzce trojúhelníkovitými listy

zakrsle rostoucích kultivarů cypřišku

nahloučenými do malých stříbřitých růžic. Na konci

Lawsonova, jehož typická (původní)

zimy ana začátku jara vykvétá velkým množstvím

forma je vysoký stálezelený jehličnan,

trubkovitých růžových květů. Valpínkovém skleníku

často využívaný jako solitérní strom, na

je ceněn pro rané květy, ale dá se súspěchem pěstovat ivenku. Mrazuvzdorný. Pěstování: Vysazujeme na začátku podzimu nebo na začátku jara. Výška ašířka: 15 cm Nároky: Polostín. Vlhká, písčitá avelmi propustná zem. Vápnomilný.

3

V nádobách: Chudý zahradní substrát spřídavkem drceného vápence. Využití: Do nádob, zvýšené záhony, skalky. Doprovodné druhy: Saxifraga ‘Gloria’; Scilla mischtschenkoana

2

1 4 5

7


148149ASW_CZ 23.7.2007 18:56 Stránka 148

148

kryty apařeniště

Ú P R AV Y

Vchladnějších oblastech nebo tam,kde je velmi proměnlivé počasí,nám kryty apařeniště umožňují prodloužit sezonu aochránit choulostivější rostliny.Ať už je považujeme za přídavná zařízení či náhražku skleníku,nebo ne,mají své zcela jedinečné vlastnosti.

Z A H R A D Y

význam ochrany rostlin Kryty a pařeniště jsou nedocenitelná zařízení pro ochranu rostlin před extrémními výkyvy počasí. Rovněž umožňují prodloužit období pěstování o několik týdnů, takže některé plodiny můžeme pěstovat déle a s nižším rizikem, že o ně vlivem přírodních živlů přijdeme. Kryty ochrání rostliny před mrazem, mlhou, studeným větrem, trvalejším deštěm a pokud je zastíníme, i před slunečním úpalem. Dokáží udržet sluneční energii, na jaře a na podzim (o tato období nám jde především) se rychle zahřejí a udrží teplo a choulostivějším rostlinám a semená-

některé výhody krytů a pařenišť Ve srovnání se skleníkem • jsou levné avšestranně využitelné. Jejich poškození se dá lehce opravit. • zaujímají méně prostoru než skleník, rychleji se prohřívají asnadněji se izolují. • kryty jsou přenosné, pařeniště do určité míry rovněž, amohou se tedy přemisťovat po zahradě podle potřeby. • fungují jako přestupní stanice, kde se rostliny otužují, když jsou na cestě ze skleníku na záhony. • kryty apřenosná pařeniště se mohou využívat kprohřátí země před vlastní výsadbou akochraně přesazených rostlin do doby, než se ujmou. • můžeme je otevřít či úplně odstranit, aby za velmi teplého počasí mohl kzemi proniknout déšť ačerstvý vzduch. • choroby aškůdci pod kryty ado pařenišť pravděpodobně neproniknou anerozmnoží se tu, apokud ano, snáze proti nim zasáhneme.

čům umožní pokračovat v růstu či dávat úrodu po celou zimu. Mohou nám rovněž posloužit k tomu, abychom rostliny v kritických obdobích roku udrželi v suchu: jde především o skalničky, cibuloviny či zimní salát, jimž delší období vlhkosti škodí. Použitím krytů či pařeniště odlehčíme omezenému prostoru skleníku. Značnou měrou nám tedy umožňují vyrovnat se s nepředvídatelným počasím, které může být v některých místech a v některých ročních obdobích pro zahrádku kritické.

životnost, i když jsou ošetřeny UV-inhibitorem, který oddálí jejich zežloutnutí. Více se na nich sráží voda, což může být problém pro rostliny, které jsou v zimním období náchylnější k houbovým chorobám. V noci jimi také rychle uniká teplo.

využití spolu se skleníkem pařeniště jsou vlastně obdobou stude-

ného či nevyhřívaného skleníku, a můžeme je tedy využívat k pěstování i přecho-

krycí materiál Pro zdravý růst rostlin je základní podmínkou co největší množství světla a odpovídající množství tepla, což – podobně jako u skleníku – ovlivňuje výběr skla a dalších materiálů, které určují podmínky chráněného prostředí. sklo propouští více světla azadržuje teplo lépe než jiné materiály, ale je těžké (což však může být výhodou ukrytů vzahradách, které jsou vystaveny větru) apotenciálně může být inebezpečné, pokud se rozbije, zvláště tam, kde jsou děti azvířata. Kvůli bezpečnosti je možné použít tvrzené sklo, ale obvykle si vystačíme se zahradním sklem otloušťce 3mm. plochý či vlnitý sklolaminát je mezi pevnými plastickými hmotami nejlepší náhražkou skla. polykarbonát je levnější, má ale nižší propustnost světla než sklo; použijeme-li dvoj- nebo trojkomorové desky, velmi dobře zadrží teplo. akrylát je nejprůzračnějším krycím materiálem, ale je velmi křehký a snadno praská. plastové fólie se často využívají ke stavbě pěstebních tunelů a lehkých pařenišť, dobře propouštějí světlo, ale mají omezenou

Pomocí speciálních drátěných svorek se několik zasklených krytů tvaru malého skleníku spojilo do jednoho celku, aby za nevlídného počasí zakryly aizolovaly řady mladých rostlinek bobu obecného (nahoře vpravo). Pařeniště umístěné na volném prostranství izoluje sláma; pařeniště poskytuje vzimě zvláštní ochranu mladým sazenicím zeleniny (nahoře). Ochranný kryt ze skla ve tvaru stanu je tvořen vždy dvojicí tabulek skla vložených do dřevěné spojky azabezpečených drátem. Je to nejjednodušší forma snadno přemístitelné ochrany. Zde poskytují ochranu mladým semenáčům salátu (vpravo).


148149ASW_CZ 23.7.2007 18:57 Stránka 149

rok v pařeništi kadeřavou ačekankové puky • vyséváme do květináčů dřeňový hrášek • vyséváme raný salát ÚNOR • vyséváme mrkev aředkvičky

A

• vyséváme cibuli, pórek akošťáloviny,

PA Ř E N I Š T Ě

které později přesadíme • přesazujeme salát BŘEZEN • sázíme rané brambory do půdy, do bedniček nebo do věder • vyséváme keříčkové fazole • zakořeňujeme řízky listopadek DUBEN • vyséváme fazol šarlatový acukrovou kukuřici, které později přesadíme • vyséváme ne plně mrazuvzdorné letničky • otužujeme mrazuvzdorné letničky

vávání rostlin, které nevyžadují příliš náročné podmínky. Můžeme je rovněž využít pro rostliny, které jsme vypěstovali v teple, ale jsou určeny pro venkovní podmínky. Přenosné pařeniště (kryt) můžeme využít mimo hlavní sezonu na výsevy a pro pěstování rostlin, jako jsou salát a květiny, které by na parapetu skleníku zabíraly příliš mnoho místa. Protože pařeniště můžeme rovněž vyhřívat (viz str. 153), můžeme ho využít jako doplněk ke skleníku, kde by jinak bylo směstnáno příliš mnoho rostlin. kryty se používají hlavně na volném prostranství, i když mohou poskytovat zvláštní ochranu také plodinám rostoucím u krajů nevyhřívaného skleníku. Jejich úlohou je pomoci rostlinám přežít cestu ze skleníku nebo pařeniště na záhony. Jejich největší přínos spočívá v tom, že chrání mladé rostliny během několika prvních dnů po přesazení na záhony. Kryty jsou důležité jako dočasná a přenosná ochrana, nezávislá na skleníku. Využíváme je k prohřátí země před výsevem, k ochraně prvních výsevů na záhonech i k zajištění tepla pro choulostivější letní plodiny. Prodlužují také období růstu pro podzimní plodiny.

K R Y T Y

LEDEN • rychlíme reveň, kapustu

149

KVĚTEN • otužujeme choulostivé květiny a zeleninu • vysazujeme polní (venkovní) okurky, melouny asamovybělující řapíkatý celer ČERVEN • vyséváme dvouletky atrvalky • vyvazujeme melouny aokurky • vidlemi ryjeme půdu apřidáváme do ní kompost, poté co jsme sklidili úrodu ČERVENEC • vyséváme petržel na zimu • zakořeňujeme měkké apolovyzrálé řízky SRPEN • zakořeňujeme polovyzrálé řízky asazenice jahodníků, které narostly na šlahounech • zakořeňujeme řízky zpelargonií adalších choulostivých trvalek • sušíme palice česneku acibule šalotky ZÁŘÍ • sázíme rané cibuloviny na rychlení • vyséváme mrazuvzdorné letničky • necháváme vyzrát cibuli ŘÍJEN • sázíme salát • přesazujeme jednoleté bylinky pro zimní spotřebu • ukládáme listopadky skořenovými baly LISTOPAD • sklízíme salát abylinky • přezimujeme semenáče košťálovin PROSINEC • do vyhřívaného pařeniště vyséváme mrkev, vodnici aředkvičku • začínáme rychlit reveň

Ilustrovaný průvodce zahrádkáře - Zima :: Listování v knize  
Ilustrovaný průvodce zahrádkáře - Zima :: Listování v knize  

rdeshop, knihy, listování

Advertisement