Page 1

ZAHRADA I malý kousek země se dá s minimálními výdaji proměnit v krásnou, mnohostranně využitelnou zahrádku. Ať už v ní chcete hledat oázu klidu, nebo má sloužit rodinným setkáním a hrám či se stát rájem vášnivého pěstitele – v této knize najdete bezpočet námětů a tvůrčích možností, jak svá specifická přání i v malé zahradě uskutečnit.

• snadno využitelné příklady • bezpočet názorných uspořádání a seznamů • přehledy rostlin zvlášť vhodných pro malé zahrady • spousta užitečných rad a doporučení • názorná vyobrazení postupů krok za krokem • dvanáct vzorových zahrad s půdorysy i alternativními plány

Cover_Small_Perfect_Garden_CZ.indd 1

Malá, ale dokonalá zahrada

Malá, ale dokonalá

Malá, ale dokonalá

ZAHRADA Proměňte omezený prostor v zelený ráj

11/11/13 4:21 PM


006-031_GKG_CZ.indd 10

12/11/13 12:05 PM


Inventura

Začínáme pečlivým plánováním Ještě než se pustíme do zahradničení, musíme plánovat. Nemá smysl, abychom se v dubnu nebo květnu celí natěšení vydali do zahradního centra nebo zahradnictví, nakoupili květiny, keře a zahradní dekorace, a potom doma zjistili, že to, co se vejde do kufru od auta, překračuje hranice možností našeho záhonu. Než začneme shánět nové rostliny a zahradní nábytek, čeká nás inventura všeho, co máme, a formulace přání, která si chceme vyplnit. Ze všech informací pak postupně krok za krokem sestavíme plán své nové zahrádky.

006-031_GKG_CZ.indd 11

12/11/13 12:05 PM


12

Inventura

Jakou zahrádku máme? Jaké potřeby má naše zahrádka plnit a jak můžeme využít to, co již máme? Ještě než s plánováním zahrady začneme, pomůžeme si zformulovat svá přání na základě inventury nynějšího stavu zahrady. Stávající zahradní prvky

Ať už zahradu přetváříme, nebo pracujeme na nové, stávající struktury velkou měrou určují charakter malé zahrádky. Může jít o sousední domy a zahrady, ale také o stávající oplocení. Dojem ze zahrady ovlivní i staré dřeviny rostoucí vně nebo uvnitř naší zahrady. Všechny tyto skutečnosti bychom měli považovat za nevýhodu jen v prvních okamžicích. Samozřejmě, že čím je půdorys zahrádky menší, tím více bychom toho chtěli zamaskovat. Na druhou stranu můžeme stávající struktury využít a zohlednit při sestavování nového konceptu. Prvním krokem před plánováním zahrady je tedy inventarizace. Před ní si svoji zahradu velmi pečlivě prohlédněme za různé

t¡ ¡ Při tomto pohledu se sběrateli rostlin rozbuší srdce. Ale co si přejeme mít ve vlastní zahrádce? Když si vytvoříme kvalitní plán, může se z ní stát místo rodinných setkání, odpočinkový prostor nebo zeleninová zahrádka.

006-031_GKG_CZ.indd 12

12/11/13 12:05 PM


Jakou zahrádku máme?

denní doby, pokud možno i v různých ročních obdobích. Přitom se soustředíme nejen na zcela základní informace, jako je obvod, rozměry, uspořádání ke světovým stranám a charakter terénu, ale i na malé detaily. K tomu patří také prvky vně zahrady, jako je struktura okolní krajiny i vegetace, ale také typické místní stavební materiály.

Sesbíráme všechny detaily Čím pečlivěji si zmíněný soupis sestavíme, tím lehčí bude závěrečné plánování. Jaké vstupy vedou do zahrady? Kdo a proč je využívá? Odkud a v jakou dobu svítí sluníčko? Kde jsou zákoutí chráněná před větrem? Vznikla

tu spontánní místa k posezení? Pokud ano, v jaké roční nebo denní době jsou nejoblíbenější? Svá pozorování a vše, co nám připadá důležité, si zapíšeme, nejlépe do jednoho sešitu. Do tabulky si poznamenáme daný prvek včetně materiálu a polohy v zahradě. Nejprve si všechny prvky zaznamenáme, aniž bychom komentovali jejich hodnotu. Často se teprve v průběhu plánování ukáže, jak bychom je mohli využít. Tabulku doplníme kresbami zobrazujícími jednotlivá zákoutí zahrady. Do fotek (nebo jejich kopií) si můžeme zaznamenat výšku a šířku jednotlivých prvků.

13

p¡ ¡ Ze starého balkonového zábradlí vznikla opora pro popínavé rostliny. Tak můžeme kromě plochy zahrádky využít i výšku.

Orientační seznam – výchozí stav (příklad) Stávající prvky

Materiál

Kde?

R zeď (10 m dlouhá, 1,6 m vysoká)

lícové cihly

jižní hranice pozemku

R vchod do zahrady (1,5 m široký)

kovová brána

západní hranice pozemku

R přístup z domu

dva schody z obývacího pokoje

R terasa

betonová dlažba

u domu, přístup z kuchyně

R pergola

dřevo

terasa

R bříza

jih (sousední zahrada)

R trvalkový záhon

jižní hranice pozemku

R vodní nádržka

006-031_GKG_CZ.indd 13

beton

u okraje terasy

12/11/13 12:05 PM


40

Plánování a realizace

t    Na prudce klesajících nebo stoupajících pozemcích se nabízí rozčlenění do několika odlišných částí. Není radno vyhýbat se odbornému zpevnění pozemku. q    Když stinná místa zútulníme světlým nábytkem, bíle kvetoucími rostlinami a krásnými doplňky, stanou se z nich oblíbená posezení.

Zvláštní výzvou jsou zahrady s velkým převýšením nebo silně zastíněné plochy.

Svažité zahrady U velkého převýšení je třeba pozemek uměle stabilizovat. Můžeme toho dosáhnout skrytými nebo viditelnými prvky. Uděláme z nouze ctnost a využijeme převýšení k rozčlenění zahrady na více částí.

Stinné posezení

Zvláštně situované zahrady

V malých zahradách se můžeme setkat s obtížemi při plánování i vytváření zahrady, někdy je realizace našich nápadů náročná i po technické stránce. Problémy

032-041_GKG_CZ.indd 40

souvisejí s tím, že celková koncepce zahrady musí dokonale odpovídat, a vyžaduje proto velmi přesné plánování. Na druhé straně zase může malá plocha výrazně ztěžovat následnou realizaci plánu.

U zahrad, které musejí vystačit s menším množstvím přímého slunečního světla, nám často připadá, že nemohou být atraktivní. Přesto mají majitelé malých, stinných zahrad mnoho možností, aby si vytvořili krásné místo k posezení. Zejména za horkých letních dnů jsou podobná zákoutí oblíbeným návštěvním místem. Použijeme materiály inspirované letním Středomořím a rostliny se světlými květy. Další možností je zrcadlo na některé osluněné zdi. Odražené paprsky vytvoří úplně odlišnou atmosféru.

12/11/13 12:13 PM


Vytvoření plánu zahrady

41

Vytvoření plánu zahrady ƒ Vlastnoruční

nakreslení plánu

1. Základem každého plánování

je půdorys. Nejprve si změříme šířku i délku svého pozemku a přeneseme je na papír.

2. Jako další do plánu zakreslíme

stávající pevné prvky, jako je terasa či přístřešek, které mají zůstat zachovány nebo je není možné strhnout. Přesnou polohu na pozemku zaneseme na papír díky pomocným liniím, které zakreslíme v odpovídající vzdálenosti od dané hranice. Tam, kde se linie kříží, můžeme zakreslit třeba strom.

3. Připravíme si jakýsi katalog

zahradních prvků a symbolů pro rostliny. Listnaté stromy a keře jsou světlé, jehličnany a stálezelené rostliny tmavozelené. Trvalky jsou rovněž světle zelené a můžeme je malovat i podle barvy květů. Vodní nádržky a jezírka jsou samozřejmě modré, štěrk, dláždění a schody, stejně jako různé dlaždice na zpevnění plochy jsou šedé. Pergolu či jiné dřevěné prvky kreslíme hnědě. Nakreslíme si několik prvků na kousek papíru, vystřiháme je a potom si je můžeme po plánu zahrady posunovat tak dlouho, až „vytvoříme“ zahradu svých přání – zatím alespoň na papíře.

032-041_GKG_CZ.indd 41

12/11/13 12:13 PM


42

Plánování a realizace

Optické zvětšení Skutečná velikost naší zahrady nerozhoduje, záleží na tom, jak s ní naložíme. Když při vytváření zahrady využijeme profesionálních triků, můžeme svůj pozemek opticky rozšířit.

p¡ ¡ Když chceme rozčlenit zahradu na odlišně využívané prostory, nemusíme ji rozdělovat masivními zdmi. Často je stačí ohraničit otevřenou vodní plochou. t¡ ¡ Zahrada, v níž můžeme stále něco odhalovat, nám automaticky připadá větší. Tohoto uměleckého objektu si mezi trvalkami a keři všimneme až na druhý pohled.

042-057_GKG_CZ.indd 42

Pokud dodržíme několik základních principů, nebude obtížné přidat malé zahradě trochu prostoru. Tyto principy se týkají nejen skutečností zohledňovaných při pečlivém plánování a členění pozemku, ale také prvků, jimiž můžeme zahradu zhodnotit bez velkého úsilí. Podobné detaily můžeme krásně zapojit i po skončení realizace zahradního plánu. ¡¡Podle toho, jakými směry vytvoříme v zahradě pohledové osy, ovlivníme i to, zda bude zahrada působit jako trochu širší nebo poněkud delší. ¡¡Takzvané drifty neboli linie vedoucí pohled od jednoho bodu k druhému po určité ose celé zahrady. Jejich zásluhou můžeme pohled cíleně nasměrovat a díky tomu eventuelně dosáhnout požadovaného zvětšení pozemku. ¡¡V malé zahradě jsou velmi důležité zajímavé body. Přitahují pohled, který se u nich chvíli zdrží, a za okamžik se znovu vydává hledat další zajímavost. Hodí se cokoli, co ladí

12/11/13 12:13 PM


Optické zvětšení

43

u¡ ¡ Zvlněná linie lemující posezení přitahuje pohled do zahrady, a prostor díky tomu vypadá větší. Účinek ještě zesiluje kombinace různých materiálů.

se stylem zahrady: vodní prvky, „bludné balvany“, skulptury nebo zvláštní rostliny. ¡¡Důležitým prostředkem k zesvětlení zahrady a k získání pocitu větších rozměrů je barva. Působení je podobné jako v interiéru – tmavá obvykle zmenšuje, světlá zvětšuje. Snažme se tyto efekty využívat. ¡¡Úzké zahrady opticky rozšíří prvky probíhající po celé šířce: třeba cestičky, záhony, dláždění nebo pergola. ¡¡Výše zmíněný trik funguje i obráceně – velmi krátký, ale relativně široký pozemek můžeme prodloužit strukturami, které vylákají pohled do dálky. Dosáhneme toho cestičkami nebo záhony, které procházejí celou délkou zahrady. ¡¡Příliš dlouhý pozemek rozčleníme neprůhlednými prvky na několik částí. Zástěny mohou tvořit živé ploty nebo mřížky s popínavými rostlinami. Zahrada bude vypadat zajímavěji a prostorněji.

042-057_GKG_CZ.indd 43

¡¡Zahradu můžeme rozčlenit do několika výškových úrovní. Díky tomu vzniknou oddělené prostory, které můžeme ztvárnit i využívat odlišným způsobem. ¡¡Svou zahradu bychom měli utvářet ve všech dimenzích a do svého plánu kromě šířky a délky zahrnout i výšku. Pomocí oblouků, sloupů a zídek můžeme plochu svého rostlinstva několikrát zvětšit. ¡¡Středně vysoké živé ploty brání pohledům zvenčí, aniž by zahradu zužovaly. ¡¡Oblouky klenoucí se nad ces-

tičkami jako branky působí jako vstupy do nových prostor zahrady. Současně je využijeme jako oporu pro popínavé rostliny, abychom se o příjemný pocit ze zeleně neochudili ani výše nad zemí.

Tři nejlepší triky „¡rozdělení dlouhých půdorysů „¡plánování v několika dimenzích, nejen na ploše, ale i do výšky „¡zdůraznění zajímavých bodů

12/11/13 12:14 PM


124

Plánování a realizace

Odkládací a skladovací prostory Vydařeným ztvárněním zahrady samozřejmě zvýrazníme její atraktivní části, ale zároveň skryjeme méně přitažlivé a užitné oblasti tak šikovně, aby spolu vše dokonale ladilo. Vytvoření skladovacích prostor

Znáte něco krásnějšího, než strávit celý den na zahradě? Pohybovat se od lehátka na sluneční lázni k posezení s občerstvením nebo psychicky odpočívat při pletí plevele či sklízení vlastní úrody zeleniny? V zahradě využívané rozmanitými způsoby vyžaduje umístění užitných předmětů a dalších nezbytností, jako je kompostér, popelnice nebo stojan na kolo, určité umění, aby nenarušily celkový obrázek zkrášlujících prvků, zejména atraktivně osázených květinových i zeleninových záhonů. Především v malé zahradě musíme plochu,

u    Ušlechtilá: Tato zahrada je rozčleněná na dvě výškové úrovně. V opěrné zdi se našel prostor pro přihrádky s užitkovými předměty. Venkovní sedací souprava vytvořila dojem obývacího pokoje pod širým nebem.

092-129_GKG_CZ.indd 124

12/11/13 12:20 PM


Odkládací a skladovací prostory

kterou máme k dispozici, využít co nejefektivněji. To znamená najít vhodné úložiště užitkových předmětů, a navíc ho ještě dobře zamaskovat pomocí osvědčených strategií a vynalézavého ducha. Svoji zahradu můžeme naplánovat třeba v několika výškových úrovních, potom se v opěrných zídkách najde místo nejen na palivové dřevo, ale také na dekorační předměty odolávající počasí. Když tyto struktury vybudujeme z ušlechtilých materiálů, dodáme své zahradě útulnou atmosféru obytného prostoru, jako na obrázku vlevo. Na zimu se tyto předměty uklidí třeba do sklepa. Zahradnické nářadí a přístroje, rukavice, semínka, ale i polstry, nábytek a případné doplňky obvykle najdou své místo v zahradním domku. Kromě osvědčených zahradních domků tradičního

125

Kombinací osvědčených strategií a vynalézavého ducha vytvoříme skladovací prostory i v malé zahradě.

typu se dnes vyrábějí i moderní modely, které se hodí do formálních zahrad.

Provedení Meze si nemusíme klást ani v barevném provedení. Chceme-li, aby zahradní domek zapadl do okolí, vybíráme splývající barvy v šedých a hnědých odstínech. Se zelenou musíme být opatrní. Třebaže bychom si mohli myslet, že s různými odstíny zelené na rostlinách splyne i zelený domek, zkušenosti ukazují, že „umělá“ zelená barva vypadá v porostu nápadně. Když necháme domek porůst popínavými rostlinami, téměř se nám vytratí ze zorného pole.

Truhly na polstry Kdo chce mít různé potřeby poblíž posezení, tomu bude vyhovovat truhla na polstry. Vyrábějí se nejen z levné umělé hmoty, ale i z ušlechtilých materiálů. Kromě sedáků a polstrů na židle i lehátka do ní můžeme ukládat také další předměty, které chceme uchránit před povětrnostními vlivy. A podle toho, kam truhlu postavíme, z ní můžeme několika polštářky vytvořit další prostor k sezení.

Udržování pořádku Pro všechny způsoby ukládání platí, že veškeré zahradní náčiní, dekorace i nábytek, které uskladníme tak, že je můžeme znovu vytáhnout jen za cenu velké

u Ukládání zahradního náčiní

Měli bychom ho ukládat suché a čisté, abychom si později usnadnili jeho používání. Každodenně využívané náčiní otřeme od hlíny a zbytků půdy pouze hadrem. Nástroje, které se nějakou dobu nebudou využívat, bychom měli naolejovat a zabalit do starého hadru. K uskladnění se hodí zahradní domky nebo speciální skříně. Vysouvací přihrádky usnadní přístup a zabrání hromadění nepořádku v zadních partiích skříně.

092-129_GKG_CZ.indd 125

12/11/13 12:20 PM


196

Příklady ze soukromých zahrad

Šarmantní vnitřní dvorek Malý vnitřní dvůr se díky ztvárnění v teplých, harmonických barvách proměnil v zahradní oázu s výborně zvolenými rostlinami, dlážděním i nábytkem.

p    Malý vnitřní dvůr obklopený zdmi láká svými teplými barevnými odstíny k nerušenému a pohodlnému posezení. Místo trávníku doplnily dlážděné plochy štěrk a kameny.

Zvláštní detaily R zahrada bytového domu R situování na zadním dvorku R harmonické, teplé barvy R snadná údržba díky kamenným plochám R umělý kámen imitující přírodní R robustní mobiliář

170-215_GKG_CZ.indd 196

Tato idylická zahrádka na zadním dvoře vznikla na pouhých 50 m2. Skrývá se za bytovým domem ve staré zástavbě a je situovaná k jihovýchodu. Před přeměnou zahájenou v roce 2006 byl tento zadní dvorek, jako řada podobných „zahrádek ve dvoře“, vybavený terasou z vymývaného

betonu, trávníkem, klepadlem na koberce a velkou jedlí, takže nepůsobil nijak lákavě. Hlavní podmínkou zadání pro zahradního architekta byla minimální údržba nově ztvárněného prostoru. Plánovací firma proto vyvinula koncept připomínající spíše mexickou atmosféru, kom-

12/11/13 12:23 PM


Šarmantní vnitřní dvorek

binující dlážděné a štěrkové plochy. V této zahradě najdeme jen minimum rostlin. Majitelé nakonec ještě využili vlastních nápadů, aby dokončili přeměnu ve vytoužený zahradní ráj.

Zahrádka na obezděném městském zadním dvorku

1 11 2

6

Zajímavosti Zahrada je tak malá, že ji přelétneme jediným pohledem. O to více na sebe musí všechno dokonale navazovat a ladit. Důležitým prvkem jsou barvy tohoto vnitřního dvorku: sytě růžové zdi, okrově zbarvený zpevněný podklad, béžový nábytek a hřejivě působící červené sedáky i ubrusy na stolech. Vše se k sobě nádherně hodí. Záhony řídce osázené rostlinami prostor doplňují a oživují. Po drátech napjatých podél domovní zdi se pne stará rostlina vinné révy až do prvního patra. Přechod z terasy do obývacího pokoje vytváří zimní zahrada.

5

4 7

10

3

12 6 8

U zdi leží kameny a úlomky balvanů, zdánlivě náhodně seskupené. V malých výklencích rostou ozdobné traviny a trvalky. Pohled upoutají jednotlivé větší kameny,

t Umístění rostlin a objektů

Výhodou výrazné přestavby nebo nového ztvárnění zahrady je možnost jednoduššího přeložení elektrického vedení a vodovodního potrubí. V této zahradě jsou na určitých místech nainstalovaná bodová světla, která se v noci postarají o příjemné osvětlení a atmosféru. Ozáří určité rostliny a kameny. Vypínače najdeme v domě.

170-215_GKG_CZ.indd 197

197

9

1 zimní zahrada 2 vstupní schodiště 3 jídelní stůl 4 rohová lavice 5 lehátko 6 štěrkové plochy 7 fíkovník, ibišek a pomerančovník hořký 8 velký fíkovník 9 bodové osvětlení 10 bublající kámen 11 vinná réva na domě 12 okrasné trávy

ze svisle umístěného bublajícího kamene poklidně prýští voda. Tento vodní prvek dostal přednost před nákladnějším potůčkem, jenž by zároveň vyžadoval daleko větší péči. Motiv kamenné zahrady se zrcadlí také ve zpevněném podkladu, tvořeném jemným štěrkem z jurského vápence a pískovcově zbarvenými dlaždicemi. Mezi kameny najdeme důkladně vypálené, a tedy mrazuvzdorné hliněné figurky, které si majitelé vlastnoručně vyrobili. Malé železné ohniště u posezení barevně krásně zapadá do celkového konceptu díky modernímu narezlému povrchu. Zvláštní pozornost přitáhne dekorační

12/11/13 12:23 PM


244

Příklady ze soukromých zahrad

Nad střechami Neobyčejnou výzvou je zahradnické ztvárnění střešní terasy. Zahradní nábytek i rostliny musejí odolávat silnému slunečnímu svitu a větru, ačkoli mají k dispozici jen mělkou vrstvu pěstebního substrátu. Zvláštní detaily RRslunná střešní terasa RRúzká, ve tvaru písmene L RRstředomořské rostliny RRaromatické bylinky RRkontrast světlých pískovcových dlaždic a tmavé lávové drti RRmělká vrstva substrátu RRtymián a rozchodníky k vyplnění štěrbin RRněkolik míst k posezení chráněných před větrem Výhled je fantastický. Tato střešní zahrada leží uprostřed města, ve vzdušné výšce pátého patra obytné a průmyslové budovy. Směřuje k jihu a její úzké pruhy lemují po obou stranách obytný prostor. Bílá stěna domu odráží slunce a ještě zesiluje intenzitu světla. Do prostoru zahrady se vchází přes zimní zahradu resp. kuchyni. Střešní zahrada má cel-

tR R Jednotlivé nášlapné dlaždice (8), lemované bylinkovými záhony, spojují obě místa k posezení.

216-255_GKG_CZ.indd 244

12/11/13 12:28 PM


Nad střechami

245

Úzká zahrada na střešní terase 1 byt 2 zimní zahrada 3 posezení

4 dlaždice 5 komule 6 výsadba

7 posezení 8 velké nášlapné desky 9 zahradní domek

6 5

6

4

3

6

5

2 7 8

6 1

9 5

kovou rozlohu 130 m2. Přibližně před deseti lety svěřili majitelé bytu přeměnu terasy na střešní zahradu firmě specializované na zahradní architekturu, která převzala i plánování. Podobné projekty musejí být velmi pečlivě koncipované s ohledem na statiku budovy, izolační a pěstební vrstvu, zálivku i odtok nadbytečné vody. Proto je nejlepší se svěřit do rukou profesionálů. Další péči a výsadbu už si majitelé vzali na starost sami. O něco později doplnili také několik solárních světel.

216-255_GKG_CZ.indd 245

Zajímavosti Tuto střešní zahradu charakterizuje atmosféra jižních zemí. Intenzivně tady voní středomořské byliny jako levandule a rozmarýn. V daných podmínkách se výtečně daří sukulentům, například rozchodníkům a kosmatcovitým rostlinám. Rostliny jsou usazené v lávové drti, povrch tvarují jednotlivé úlomky pískovcové skály. S výjimkou několika komulí chybějí větší keře a stromy, důvodem je mělká vrstva substrátu. Své místo tady našly jen zimostrázy a dva cypřiše v nádo-

bách na místě chráněném před větrem. Cestičku přes střešní terasu tvoří střídající se nášlapné dlaždice a menší plochy z křemenného pískovce. Vlevo a vpravo od cestičky leží záhony, mezi dlaždicemi rostou v černé lávové drti trvalky odolné vůči sešlapání.

Ohraničení Na rozdíl od pozemních zahrad slouží ohraničení na střeše zejména ke zvýšení bezpečnosti, nikoli k zabránění pohledům zvenčí. Na střeše si zpravidla

12/11/13 12:28 PM


250

Příklady ze soukromých zahrad

Uprostřed velkoměsta Tato zahrádka prostředního řadového domku ukazuje, kolik skvělých nápadů lze realizovat na 100 m2. Navíc boří mýty o nemožnosti krásného ztvárnění malé předzahrádky.

pR R Dřevěný plot s růžemi a růžový oblouk proměnily předzahrádku (2) v samostatnou část zahrady, která budí zvědavost.

Zvláštní detaily RRstředová zahrada řadového domku RRanglický styl RRpřátelská ke hmyzu i ptactvu RRpředzahrádka jako část zahrady

216-255_GKG_CZ.indd 250

RRmnoho nápadů, jak zabránit pohledům zvenčí RRdekorace z vrbového pletiva RRskrytý prostor k parkování kol Uprostřed velkoměstské zástavby se nachází sotva stometrová zahrádka

řadového domku. Obdélníková zahrada je situovaná na východ, slunce na ni tedy svítí převážně ráno. Díky tomu, že ji nestíní žádné vyšší stromy, je i přesto poměrně světlá. Ze tří stran – vlevo, vpravo a v čele, sousedí s dalšími zahra-

12/11/13 12:29 PM


Uprostřed velkoměsta

dami. Majitelé začali na tomto pozemku, který původně nesloužil jako zahrada, pracovat před sedmi lety. Některé části zatím nejsou v plánovaném stadiu – i malá zahrada potřebuje svůj čas, aby rostliny dorostly. Zvláštní výzva spočívala v aranžmá této malé plochy. Dnešní majitelé přišli z Austrálie, kde panují úplně jiné dimenze a klimatické podmínky. Láskyplně vytvořená předzahrádka zabírá jen úzký pruh před domem. Parkuje se v ulici, proto není nutné vytvářet parkovací prostor na pozemku.

Zajímavosti Styl zahrady kolísá mezi anglickým a přírodním, v zahradě jsou

rozmístěné různé dekorativní předměty. V předzahrádce přivítá vcházející návštěvu klasická popínavá růže ‘New Dawn’ rostoucí na oblouku. Po průchodu obloukem nám po levé ruce padne pohled na muchovník na kmínku. Vpravo vytváří elegantní hranici se sousedy hrušňový špalír. Zahradu oživují smíšená rabata (záhony se smíšenou výsadbou). Podle anglického vzoru obklopují trávník růže, keře, bylinky a trvalky. Záhony zdobí vlastnoručně spletené prvky z vrbového proutí, napajedlo pro ptáky a zajímavé nádoby. Na velmi příjemné terase je dostatek místa nejen pro krá-

251

líky. Je odsud vidět přes zahradu až k druhému posezení a kompostu skrytému pod bezem.

Ohraničení Jednoduchý plaňkový plot v předzahrádce trochu mate – hranice zahrady jsou rozmanité a vytvořené podle různých zajímavých nápadů. Například hrušeň na špalíru jako bonus plodí šťavnaté plody. Ovšem než se to podařilo, museli zahradníci několik let pravidelně vyvazovat větve vodorovně. Zahrada přitom ze tří stran sousedí s jinými zahradami. Přirozenou ochranu před pohledy zvenčí zde vytváří kombinace nízkého plotu, trvalkových

Úzká zahrada prostředního řadového domku 1 obytný dům 2 vchod / předzahrádka 3 prostor k parkování kol 4 muchovník

5 zastřešená terasa 6 králíkárna 7 trávník 8 bez

4

9 posezení v zahradě 10 trvalkový záhon 11 komule 12 kompost

10

11

1 5

7

9

2 3

216-255_GKG_CZ.indd 251

6

8

12

12/11/13 12:29 PM

Malá ale dokonalá zahrada  

rdeshop, knihy, listování

Advertisement