Page 1

Fรถrlรฅtelsens helande kraft Philipp Nunn


Orginaltitel: The Transforming Power of Forgiveness © 2013 Philip Nunn

© Svenska utgåvan 2013 Timoteus Förlag AB Halnatorps Egendom 3 545 93 Töreboda www.timoteus-forlag.se Översättning: Ann-Charlott Larsson Omslag: Eduardo S. Souza Tryckt i Estland ISBN 978-91-89414-20-4


FÖRORD...........................................................................5 INLEDNING – Glasskärvan i armen.......................... 8 Del ett: Frihet genom hjärtats förlåtelse............. 11 Vad är förlåtelse?............................................................. 12 Dags att förlåta................................................................ 14 Dags att be om förlåtelse!.............................................. 15 Vad händer om vi inte kan förlåta?.............................. 18 Förlåtelsens bibliska grundprinciper............................ 20 Varför förlåtelsen dröjer.................................................24 Förlåtelse, rättvisa eller hämnd?....................................30 Vanliga missförstånd när det gäller förlåtelsen...........32 Förlåtelsen och bitterheten............................................ 35 När en troende inte kan förlåta.....................................38 Förlåtelsens beståndsdelar............................................. 41 Människor som inte ville förlåta................................... 45 Mefiboset...................................................................... 45 Jefta................................................................................47 Simson...........................................................................49 Människor som valde att förlåta................................... 51 Den unga judinnan......................................................51 Josef............................................................................... 53 Stegen mot frihet.............................................................55 Den första bönen........................................................ 56 Den andra bönen ........................................................57 Del två: När skall man förlåta?............................61 Att förlåta i rätt tid..........................................................61 Tänkbara svårigheter...................................................... 63 Ett ord med flera betydelser..........................................64 Begreppet ”förlåtelse” i Bibeln..................................... 66


Olika typer av förlåtelse................................................. 69 1. Juridisk förlåtelse.........................................................71 Att ta del av Guds juridiska förlåtelse...................... 73 2. Faderlig förlåtelse........................................................74 Guds förlåtelse lär oss att förlåta.............................. 76 Olika relationer som kan behöva återupprättas......78 3. Församlingens förlåtelse............................................ 80 4. Överhetens förlåtelse................................................. 81 5. Hjärtats förlåtelse........................................................83 Hjärtats förlåtelse – innan förövaren gjort sinnesändring?..................................85 Vad händer sedan?.......................................................88 6. Relationens förlåtelse................................................. 90 Att säga ”jag förlåter dig”...........................................92 När bör man inte hålla tillbaka?................................ 92 Försoning......................................................................96 Att fira försoningen – så småningom...................... 97 Försoning, förlåtelse och rättvisa.............................. 98 7. Självförlåtelse.............................................................100 Sammanfattning............................................................ 105


FÖRORD Förlåtelse är ett viktigt tema i Guds ord. När jag var något yngre än vad jag är nu brukade jag predika och undervisa om förlåtelse och använde Ordet för att visa hur vi som kristna måste förlåta dem som syndar mot oss. Mina bröder och systrar brukade hålla med mig och tacka så mycket för ”det fina budskapet”, men sedan hände inte mycket mer än så. Under ytan låg dispyterna och bitterheten kvar och pyrde. Förlåtelsen blev aldrig förverkligad genom handling. Under mina sista år i Colombia fick jag som själavårdare uppleva glädjen i att, steg för steg, hjälpa troende människor att förlåta otrogna makar, dominanta och ansvarslösa föräldrar, våldsamma handlingar, våldtäkt, stöld och religiös manipulation. Jag brinner verkligen för temat förlåtelse, eftersom det är i enlighet med Bibeln och eftersom jag själv har bevittnat dess förvandlande kraft. När jag så småningom återvände till Europa fortsatte jag att undervisa om förlåtelse. Men till skillnad från Colombia, där mina åhörare i huvudsak var första och andra generationens kristna, kom dessa människor från familjer som varit kristna sedan många generationer tillbaka. Jag upptäckte till min stora förvåning att många av dessa kristna hade mycket svårare att förlåta. De kunde i det stora hela hålla med om att förlåtelse är 5


nödvändigt, men de hade samtidigt utvecklat många ”andliga” och ”logiska” skäl till att skjuta lite på förlåtelsen. Denna bok är mitt svar på ett sådant tankesätt. Här kommer du inte bara att finna bibliska svar och förklaringar, utan också den motivation du behöver för att genast gå till handling – att förlåta! Denna bok består av två delar. Du kommer att lägga märke till en viss skillnad mellan dessa båda delar, varav den första är mer kontroversiell. Del ett är baserad på inspelningar från ett seminarium i Reconvillier (Schweiz) i juni 2008. Här beskrivs förlåtelsen ur en kristen pastors perspektiv. Den utreder varför förlåtelsen är så nödvändig och understryker att den alltid måste vara en nådens handling och ges utan förbehåll. Ingen förtjänar att bli förlåten. Efter att ha rättat till ett antal missförstånd som kan stå i vägen för äkta förlåtelse, går den vidare med att förklara och motivera ”helhjärtad förlåtelse.” Mot slutet av Del ett uppmuntras du att omsätta denna bibliska undervisning i praktisk handling och av hjärtat förlåta dem som har sårat dig. Vår himmelske Fader förlåter alltid ångerfulla syndare. Borde kristna offer vägra att förlåta sina förövare tills dessa har ångrat sig? Förlåter människor på samma sätt som Gud när Han förlåter? Kan det vara så att Bibeln använder begreppet ”förlåtelse” för att beskriva besläk6


tade, men ändå olika aktiviteter? Dessa och andra frågor diskuteras i Del två. Du behöver inte förstå allt som Bibeln lär angående förlåtelse för att kunna förlåta. Liksom det är med frälsningen kan även ett barn få njuta av den frid och frihet som den enkla lydnaden ger. Om du söker en biblisk förståelse av förlåtelse, är engagerad i bibelstudier eller kristen rådgivning eller helt enkelt brinner för att hjälpa andra att få uppleva förlåtelsens förvandlande kraft – då kommer du att hitta en samling utmanande och användbara idéer i Del två.

7


INLEDNING – GLASSKÄRVAN I ARMEN Föreställ dig en ung man som faller igenom en glasruta. När han kommer till sjukhuset gör de rent såren men råkar lämna kvar en skärva av glas i armen. Allteftersom tiden går kommer armen att läka fint på utsidan. Den unge mannen kommer snart att kunna röra armen lika fritt som han gjorde före olyckan och är glad över att vara återställd. Men det dröjer inte länge förrän han upptäcker att vissa rörelser orsakar honom en hel del smärta, rörelser som får honom att vilja stanna upp och skrika av smärta! Den som inte har förlåtit går omkring med en vass glasskärva i sin ”arm”. Glasbitens närvaro blir uppenbar varje gång han eller hon reagerar ovanligt starkt på ett visst samtalsämne, en viss situation eller person. Om en ung man inte har kunnat förlåta sin dominanta mamma som ofta skällde på honom, kommer han troligen att vara mycket känslig för människor som skriker eller för personer med auktoritet. Om en ung kvinna inte har förlåtit den okände man som försökte våldta henne i parken, kommer hon kanske inte längre att kunna njuta av en promenad genom en park eller se en film där en kvinna går ensam ute på kvällen, utan att känna ett starkt obehag. Kanske stänger hon av filmen eller lämnar rummet. Något har rört vid glasskärvan i hennes arm. 8


Vad är då lösningen? Sekulariserade psykoterapeuter kanske kan hjälpa till att identifiera de rörelser som orsakar smärtan och lära dig att undvika dessa rörelser på din vandring genom livet. Att följa deras råd kommer att lindra din smärta, men det är inte det kristna sättet att hantera problemet. Herren Jesus uppmanar sina lärjungar att ”förlåta av hjärtat”, att plocka bort glasskärvan. För att kunna avlägsna det främmande föremålet krävs att man skär upp armen – en process som kan upplevas väldigt smärtsam. Kanske kommer armen att blöda ett tag, men detta är det enda sättet, Kristi sätt, att återge armen dess fulla rörlighet. Kan vi glömma det som hänt oss? Så länge glasbiten sitter kvar i armen kommer smärtan från överträdelsen att göra sig ständigt påmind. Vi kommer aldrig att kunna glömma. Men när vi väl förlåter av hjärtat lyfts glasbiten bort och armen kommer med tiden att läka och återfå sin fulla rörelseförmåga. Somliga upplevelser kommer vi aldrig att glömma, ärret på armen påminner oss fram till den dagen då vi dör. Men när vi har förlåtit av hjärtat kommer den smärta som förknippas med minnet så sakteliga att blekna bort. Det kommer en tid, kanske förr än du tror, när du upptäcker att Herren har helat dig så till den grad att du inte längre känner någon smärta när du tänker på vad du varit med om. Herren har helat dig genom förlåtelse. Faktum är att när vi väljer 9


att lyda Herren Jesus och av hela hjärtat förlåter den som inte förtjänar att bli förlåten, kommer irritationen, ilskan, smärtan och hämndbegäret att börja ge vika för en blandning av sorgsenhet, oro och medkänsla för den som gjort oss illa utan att ångra det. Går du omkring med en glasskärva i din arm? Vill du hjälpa någon som gör det? De bibliska principerna i denna bok kommer att utrusta dig med de verktyg du behöver för att plocka skärvor ur värkande armar, så att vi alla kan stå fria och lyckliga i Herrens tjänst. Helade ”armar” kan uppbygga och välsigna andra människor.

10


D EL ETT:

FRIHET GENOM HJÄRTATS FÖRLÅTELSE Bristande förlåtelse är, såvitt jag kan se, ett av de största problemen bland kristna. Kristenheten har sin beskärda del av bekymmer, däribland en och annan ekonomieller sex-relaterad skandal. Den bristande förlåtelsen är något som många är medvetna om men få ser som ett bekymmer. Ändå verkar den som ett gift i våra församlingar, verksamheter och gemenskaper. När vi träffar bröder och systrar som visar tecken på bitterhet är vi förstående – vi försöker bortförklara och rättfärdiga deras hårda attityder, underliga beteende eller bittra ord. Vi säger att ”hon har inte haft det så lätt de senaste åren” eller ”han har verkligen blivit orättvist behandlad på sitt arbete eller i sin församling”. Vi uppmanas att visa förståelse och betrakta det udda beteendet som normalt i skuggan av något smärtsamt de upplevt i det förflutna. Vi betraktar inte längre bristen på förlåtelse och den påföljande bitterheten som synd. Är det sant att Herren Jesus kom för att befria de fångna? Betyder detta att varje kristen människa faktiskt lever ut och njuter av denna frihet? Herren Jesus har lossat våra bojor och öppnat fängelsehålans dörrar. Han har befriat oss, och ändå håller vi oss krampaktig kvar vid våra kedjor! Vi förblir fångna, inte på grund av att 11

Förlåtelsens helande kraft  
Förlåtelsens helande kraft  
Advertisement