Page 1


LAWRENCE O. RICHARDS PÄRLAN FÖRLAG


IT COULDN’T JUST HAPPEN All rights reserved. This Licensed Work published under license. Mångfaldigande av innehållet i denna bok, helt eller delvis, är förbjudet utan medgivande av originalförlaget, Thomas Nelson, Inc., USA. Förbudet avser såväl text som illustrationer och gäller varje form av mångfaldigande, vare sig det är elektroniskt, genom tryckning, fotografering eller inspelning etc. förutom när det gäller korta citat i recensioner eller artiklar. Alla Bibelcitat är hämtade ur Bibel 2000, om inget annat står. Copyright Bibel 2000. Alla citat i texten har blivit översatta till svenska av bokens översättare: Christin S.Salander. Källorna till dessa citat finns under Slutnoter, sidan 235 −236 Alla bilder och illustrationer är använda med tillstånd. Se vidare under Foton och illustrationer, sidan 237 Rådgivande redaktörer till originalutgåvan: Dr. John N. Moore, grundare av Creation Research Society, samt John N. Clayton, författare och producent av filmserien “Does God Exist?”. Titel: DET KAN INTE BARA HA HÄNT Originaltitel: IT COULDN’T JUST HAPPEN © 1987, 1989 Word, Inc.; 2011 Thomas Nelson, Inc. © Svenska utgåvan: 2013; Pärlan Förlag Pärlan Förlag, Valthornsgatan 89, 656 34 Karlstad www.parlanforlag.se Författare: Lawrence O. Richards Översättning: Christin S. Salander Omslag och Formgivning: Jacob Gunnarsson Tryckt av Spindulys Printing House, Litauen, 2013 ISBN: 978-91-87411-03-8


Innehåll Inledning VII

Del 1: Jorden i vårt universum 1. Universum och dess ursprung 2. Döda planeter, Levande värld 3. Den “udda” planeten 4. Hur världen formades 5. Jordens mysterier Del 2: Hur livet började 1. Hur vetenskap fungerar 2. “Liv” i ett provrör? 3. Nattfjärilens mysterium 4. Dokumenterat i berget

1 2 15 30 42 54 68 69 82 94 108

Del 3: Levande bevis 124 1. Lik, men ändå olik 125 2. Skapelseunder 137 3. Fler skapelseunder 150 4. När det behövs två 160

V


Del 4: Människans plats i skapelsen 171 1. Familjeträdet? 172 2. Fantastisk och underbar 183 3. Till Guds avbild 196

Del 5: Boken som inte bara kan ha hänt 1. Ett ord att lita på 2. Hur vi vet att vi kan lita på vad Jesus sade 3. Vad Bibeln lär oss om skapelsen 4. Liv, både nu och i evighet

209 210 221 232 246

Slutnoter 258 Foton och illustrationer

261

Register 263 Egna anteckningar

270

Om författaren

272

VI


INLEDNING Nu är de här! Svaren på unga människors svåra frågor och tvivel. De flesta människor i vårt samhälle tror idag att evolutionsteorin är fakta. Det lärs ut som det i skolorna. I tidningar, och även i läroböcker, är det beskrivet som fakta. Nästan varje dag möts vi av nyheter liknande dessa: • 75 miljoner år gammalt fossil funnet av jägare i Montana, USA (Reuters nyhetsbyrå). • Intelligent Design inte accepterat av de flesta forskare (National Center for Science Education). • Forskare säger att alla människor är släkt med en 150 000 år gammal afrikansk kvinna (National Geographic). De flesta kristna föräldrar och kristna lärare är inte säkra på hur de ska svara när frågor kring dessa ämnen uppstår. Många vuxna har egna frågor och tvivel. Tvivlen är lätta att förstå. Ofta har de vuxit fram ur ett grundläggande missförstånd. Ordet “evolution” betyder helt enkelt att något har genomgått en långsam eller gradvis utveckling, eller förändring. Och allt levande utvecklas. Men evolutionsteorin gör stora anspråk. Den menar att (1) livet började som en slumpartad reaktion mellan icke-levande kemikalier, och (2) att allt levande

VII


VIII

INLEDNING som finns idag utvecklades från encelliga varelser som (3) under miljoner av år gradvis förändrades till dagens fiskar, reptiler, fåglar och däggdjur. Dessa extrema förändringar är utveckling som ingen någonsin har observerat eller bevisat. Vi kan alla hålla med om att evolution, i betydelsen av små förändringar, är verklig. Däremot är det faktum att levande varelser kan utvecklas till viss del, inte bevis på evolutionsteorins sanningshalt. Den här boken undersöker en av de viktigaste frågorna vi har idag. Vad säger bevisen egentligen om evolutionsteorin? Det är verkligen fascinerande (och uppmuntrande) att upptäcka att evolutionsteorin inte är ett faktum! De verkligt starka bevisen är för skapelsen! Många saker gör denna bok till en värdefull resurs för unga människor och föräldrar − liksom för kyrkan och för kristna lärare.

DET KAN INTE BARA HA HÄNT • förklarar vad de som tror på att Gud skapade världen och gav oss liv, verkligen tror på. • undersöker de bevis som sådana personer menar “bevisar” deras ståndpunkt. • presenterar starka bevis på att Gud skapade universum och alla levande varelser. • tittar på några av bevisen för att Bibeln, som berättar för oss om vår Skapare, har uppstått på ett övernaturligt sätt. • hjälper unga människor och föräldrar att bygga ett förtroende till att skapelsen inte bara kan ha hänt av sig själv − och inte gjorde det! Gud finns faktiskt. Han skapade universum och alla levande ting. Och Gud skapade människor till sin egen avbild. Vi behöver inte tvivla eller vara rädda. Bevisen är på vår sida! Vi kan frimodigt sätta vårt hopp till Levande Gud.


DEL ETT JORDENS PLATS I UNIVERSUM I BEGYNNELSEN SKAPADE GUD HIMMEL OCH JORD

1


ETT UNIVERSUM OCH DESS URSPRUNG Hur stort är universum? Hur många stjärnor rymmer det? Vad är några av de underverk som astronomer upptäckt? Allt vi hittills lärt oss om universum fyller oss med en känsla av vördnad och förundran. Mer än det, allt vi lär oss förser oss med övertygande bevis för universums skapelse. RÄKNA STJÄRNORNA Om du tittar upp på natthimlen så ser den ut att vara fylld av stjärnor. Vid första anblicken ser de ut att vara för många att räkna. Men om du satte dig ner för att noggrant räkna varje stjärna som du med blotta ögat kan se, så skulle de bli exakt 1029 stycken.

© Phil Plait

2


UNIVERSUM OCH DESS URSPRUNG För ungefär 300 år sedan uppfann en man vid namn Galileo det första teleskopet. Hur många stjärnor skulle du kunna räkna om du tittade på natthimlen genom Galileos teleskop? Du skulle kunna se exakt 3310 stycken. Idag, genom att använda enorma teleskop och radioteleskop som kan “se” radiovågor, så kan vi veta att vår sol ligger mitt i en enorm grupp av stjärnor som kallas en galax. Astronomer uppskattar det till att det finns kring 100 miljarder stjärnor i vår galax − och att det finns kanske 100 miljarder galaxer i universum. För länge sedan sa Gud till Abraham: “Se upp mot himlen och räkna stjärnorna, om du kan!”(1 Mosebok 15:5). Långt innan teleskop var uppfunna visste Gud vad ingen annan visste, nämligen att det är omöjligt att räkna universums stjärnor.

HUR STORT ÄR UNIVERSUM? När vi tittar på natthimlen så kan vi inte ens börja att se universums slut. Men forskare har hittat sätt att mäta avståndet till den mest avlägsna stjärnan de kunnat hitta. Avstånd i vårt universum mäts inte i kilometer. Avstånden är helt enkelt för stora för att kunna mätas på det sättet. Tänk dig att du ritar två cirklar, en stor och en liten, där mittpunkten bara är 23 cm ifrån varandra. Om varje cm representerar ca 150 miljoner km så skulle din bild visa avståndet mellan vår jord och solen. Tänk dig nu att du vill göra en ny cirkel som visar var den närmsta stjärnan befinner sig. Hur långt bort måste du rita den? Den cirkeln skulle hamna 60 km från din ritade sol. Vår närmaste stjärna, Alpha Centauri, befinner sig ungefär fyrahundratusen miljarder km bort. Det är alltså 400 000 000 000 000 km.

© Kevin M. Gill

Om solens mittpunkt (på s. 2) och jordens mittpunkt (ovan) bara var 23 cm ifrån varandra, var skulle du rita den närmaste stjärnan?

3


4

DET KAN INTE BARA HA HÄNT Avståndet till vår närmaste stjärna är så stort att det är svårt att föreställa sig. Tänk dig att du började springa i samma ögonblick du föddes och sedan utan uppehåll sprang 1,5 km varje fyra minuter. Det skulle ta 700 år innan du kom fram till solen, som bara är 23 cm bort på ditt papper. Och du skulle vara 182 miljoner år gammal innan du nådde fram till vår närmaste stjärna. © NASA / JPL-Caltech / A. Kashlinsky (GSFC)

Infrarött bakgrundsljus från de första stjärnorna, fotograferat med Spitzer Space Telescope.

Eftersom det är så svårt att mäta stjärnors avstånd i km så använder forskare ett annat mått som kallas ljusår. Vi vet att ljus rör sig

i den otroliga hastigheten av 300 000 km/s. Det betyder att ljuset kan ta sig runt vår planet sju och en halv gång på en sekund. Forskare använder den tid ljuset reser under ett år (ett ljusår) för att mäta stjärnors avstånd. Om man mäter på det sättet så är vår sol ungefär åtta ljusminuter bort. Med andra ord så tar det ljuset åtta minuter att ta sig från solen till jorden, jämfört med att du springer i 700 år. Hur lång tid tar det då för ljuset att resa från jorden till den närmaste stjärnan? Det tar mer än fyra år. Hur långt bort befinner sig det mest avlägsna föremålet vi känner till i universum? Ett av de mest avlägsna föremålen vi känner till är en kvasar som heter OQ 172, nästan 17 000 miljoner ljusår bort. En kvasar är en avlägsen stjärnliknande kropp som avger extrema mängder ljus eller radiovågor. Trots att kvasarer inte upptäcktes förrän 1960, av astronomer från Palomar Observatory nära San Diego i Kalifornien, så beskrev Bibelns författare århundraden tidigare universums ofantlighet. För många år sedan skrev David en psalm, en lovsång till Gud. David hade varit en herde och spenderat många nätter ensam, då han tittade upp mot stjärnhimlen.


UNIVERSUM OCH DESS URSPRUNG När han var där, tittande på stjärnorna, tänkte David: Himlen förkunnar Guds härlighet, himlavalvet vittnar om hans verk. Dag talar till dag därom och natt undervisar natt. Det är inte tal, det är inte ljud, deras röster kan inte höras, men över hela jorden når de ut, till världens ände deras ord.

Psalm 19:1-5

Idag vet vi att universum är ännu större än David kunde tänka sig.

HUR KAN VI MÄTA STJÄRNORS AVSTÅND? När astronomerna studerade ljuset som kom från stjärnor gjorde man en förbluffande upptäckt. För att kunna studera ljuset sträckte man ut det och separerade det i olika färger. När ljus faller genom kristall så separeras det i olika färger, på samma sätt som ljus som lyser genom vattendroppar i atmosfären separeras och blir till en regnbåge. Varje färg av separerat ljus, från lila på den ena änden till rött på den andra, har sin egen våglängd. När ljus från en särskild stjärna separeras uppstår en serie av svarta linjer bredvid bandet med separerat ljus. De här svarta linjerna är som fingeravtryck. De talar om vilka grundämnen som stjärnan är gjord av och är olika för varje stjärna. 1962 studerades ljuset från kvasaren 3C 273. De svarta linjerna hade flyttat sig från sin vanliga plats och rört sig mot den röda änden av det separerade ljuset. Fler stjärnor studerades och många fler uppvisade en “rödförskjutning”. Men vad betydde flyttningen mot rött? Svaret slog forskarna med häpnad. Astronomerna tror att rödförskjutningen betyder att galaxerna rör sig bort från oss i en hastighet av 160 miljoner km i timmen!

5


6

DET KAN INTE BARA HA HÄNT Men rödförskjutningen säger oss ännu mer. Rödförskjutningen ökar med ett föremåls ökande avstånd från jorden. Så genom att studera hur långt de svarta linjerna i det separerade ljuset har förflyttat sig mot rött så kan astronomer beräkna hur långt bort en stjärna befinner sig från oss. Om du vill se hur det här fungerar, testa det här experimentet. Markera två punkter på en ballong. När du blåser upp ballongen så förflyttar sig punkterna bort från varandra. När universum expanderar så rör sig stjärnorna bort från varandra på samma sätt. © iStockphoto LP / Michael Phillips

De linjer som uppkommer när ljuset från vår sol separeras i sitt spektrum kan berätta för oss vad solen är gjord av.

Genom att studera rödförskjutningen så har astronomer kunnat beräkna hur förbluffande långt bort många föremål i

himlen verkligen är. Astronomer har lokaliserat kvasarer som tycks vara så mycket som 17 000 miljoner ljusår avlägsna. Inte bara det att de är långt bort, men för att deras ljus ska kunna nå oss måste deras ljus vara hundra gånger mer ljusstarkt än en hel galax med stjärnor, trots att de är så mycket mindre. Vad betyder rödförskjutningen då för oss? Vad berättar det för oss om universums ursprung?

HADE VÅRT UNIVERSUM EN BÖRJAN? Upptäckten av rödförskjutningen förändrade många forskares idéer om universum. Det har alltid funnits forskare som trott på Gud och andra som inte gjort det. Före upptäckten av rödförskjutningen hävdade många forskare som inte trodde på Gud att universum alltid hade existerat. Och om det inte fanns någon början, så fanns det heller inget behov av att tro på en Gud som skapat allting. Men sedan upptäckte astronomerna att universum expanderar − exploderar utåt


UNIVERSUM OCH DESS URSPRUNG i en enorm hastighet. De insåg att ett exploderande universum måste ha en början. Idag tror de flesta forskare att universum började med en fantastisk explosion som de kallar “Big Bang”, och som de tror hände för ungefär 15 miljarder år sedan. Men vad var det som åstadkom Big Bang? Ingen forskare har något svar. En faktabok kallar detta “det ultimata mysteriet” och säger: “det finns inget vetenskapligt svar på vad som hände innan Big Bang.” Sedan fortsätter författaren med att säga att “vi måste acceptera att universum hade en början.”1 För kristna är detta ingen överraskning. Bibeln berättar för oss: “I begynnelsen skapade Gud” (1 Moseboken 1:1). Vi vet redan att universum skapades ur ingenting − av vår Gud. Naturligtvis vet vi inte när Gud skapade eller hur. Bibeln säger inte att skapelsen hände genom Big Bang eller att den hände för 15 miljarder år sedan. Vad vi vet från Bibeln är att det fanns en tid när Gud talade och allting började finnas. Ja, universum hade en början. Och bara om Gud existerar kan vi förklara denna början.

ETT VÄLORDNAT UNIVERSUM Vårt universum är ett kosmos, inte ett kaos (en förvirrad massa eller blandning). Ordet “kosmos” kommer från grekiskan och har betydelsen “harmoni, ordning” och används om universum. Det är universums naturliga ordning som gör att forskare kan upptäcka och beskriva dess styrande lagar. Man har upptäckt lagar som bestämmer allt från hur atomer, som bär upp all materia, beter sig, till hur gigantiska virvlande galaxer rör sig. Vetenskapens metoder, tillsammans med hela vetenskapens begrepp, är fast rotade i föreställningen om universums ordning. En forskare kan till exempel studera trafikmönstren i en obekant stad. Han eller hon kan observera strömmar av bilar som startar, stannar och kör igen. Efter att noggrant ha studerat hur individuella bilar och grupper av bilar beter sig skulle vår forskare försöka förstå de lagar som bestämmer hur bilarna rör sig. Han eller hon skulle till exempel kunna föreslå en Lag om Rödljus: “Alla fordon,

7


8

DET KAN INTE BARA HA HÄNT förutom de som har blinkande ljus eller sirener, måste stanna vid rött ljus.” Det skulle förstås vara ett problem. En del förare kör mot rött ljus, eller kör när de inte ska och bryter då mot lagen. Men i universum kan naturliga föremål inte välja att bryta mot de naturliga lagarna. Genom det här grundläggande förhållningssättet till observation och förklaring, har forskare funnit att hela det fysiska universum följer en viss ordning och att varje del har sina egna bestämda lagar. När forskare har studerat de lagar som styr universum har man också gjort andra förvånansvärda upptäckter. Det skulle till exempel räcka med att lagarna bara var en aning annorlunda, för att liv inte skulle kunna existera. Själva vår existens beror på ett antal exakta regler som styr naturen, från hur atompartiklar beter sig till stjärnor och galaxers beteende. Endast den perfekta balansen som finns mellan kärnkrafter och elektriska krafter tillåter stjärnors och planeters existens. Exempelvis så är det bara den exakta mängden av tyngdkraft på jorden som gör att människor och djur kan röra sig fritt omkring och, ändå, inte flyga ut i rymden. Det fanns inget utrymme för felmarginaler när dessa lagar bestämdes. En annan fascinerande sak som forskarna upptäckt är att på en subatomär (dvs. partiklar som är ännu mindre än det som atomer består av) nivå, så är beteendet hos dessa partiklar synnerligen oförutsägbart. Och ändå är vårt universum, trots det slumpartade beteendet hos dessa oändligt små partiklar, märkt av sin konstanta och förutsägbara natur. Var kom då dessa lagar ifrån? Det måste ha funnits ett begynnelsetillstånd som bestämde dessa lagar. Faktum är att allt som forskare funnit bevisar att bara mycket speciella och unika begynnelsetillstånd skulle över huvud taget kunna ge möjlighet till utvecklingen av ett välordnat universum. Det är faktiskt så att alla begynnelsetillstånd som är märkt av kaos förefaller att sluta inte i ordning utan i mera kaos, utan stjärnor, galaxer eller liv. Så den ordning och struktur som forskare beskrivit med exempelvis lagen om tyngdkraft, existerar bara för att


UNIVERSUM OCH DESS URSPRUNG ordningen blev bestämd i universums skapelseögonblick. Det är en sak att försöka förklara Big Bang utan Gud. Det är en helt annan sak att försöka förklara uppkomsten av naturlagarna vid skapelseögonblicket utan Gud.

LAGEN OM ENTROPI En av de viktigaste naturlagarna som vetenskapen känner till är termodynamikens andra lag, den som ofta kallas entropilagen. Denna lag säger oss att allt som är organiserat tenderar att med tiden bli mer oorganiserat. Ursprungligen var den har lagen sammanlänkad med värmeenergi. Men det har visat sig att den går att tillämpa på alla fysiska processer. Albert Einstein såg termodynamikens andra lag som den främsta lagen inom all vetenskap.

© NASA/JPL-Caltech/ESA/Harvard-Smithsonian CfA

Den här spiralgalaxen som är känd som Messier 81 eller M81 är lik vår egen Vintergata. De blå områdena visar oss de hetaste unga stjärnorna, medan de röd-rosa områdena utmärker de stoftlinjer som tecknar spiralarmarna. Den orange kärnan består av äldre stjärnor.

9


10

DET KAN INTE BARA HA HÄNT Hur kan då denna viktiga naturlag tillämpas på frågan om universums ursprung? Mycket enkelt, den berättar för oss att vårt välordnade universum inte kan ha utvecklats från kaos. Den princip som den andra lagen uttrycker − att allt tenderar till att gå mot oordning snarare än ordning − är djupt inbäddad i universums egen natur. Entropilagen är alltså ett starkt bevis för att universums skapelse måste ha varit en ordnad tilldragelse, med alla naturlagar på plats. För att vårt universum ska kunna existera som en välordnad plats idag, så måste dess begynnelsetillstånd också ha varit välordnat. Det tycks uppenbart att bara Gud kan ha byggt universum med lagar som gör det exakt rätt för liv att existera. Det är bortom trovärdighet att universum skulle ha uppkommit genom en uråldrig Big Bang, och att ordnade förhållanden i just det ögonblicket uppkom genom en slump. Och ändå fortsätter många forskare att tro på det som inte är trovärdigt. Varför?

VARFÖR TROR INTE ALLA PÅ GUD? Det kan tyckas förbryllande. Nästan alla forskare tror nu på att universum hade en början. Det verkar uppenbart att något måste ha orsakat denna början. Den otroliga energi och kraft som genomströmmar universum kan knappast bara ha hänt. Den enda förnuftiga förklaringen vi kan tänka oss är Gud. Trots det är det många människor som inte tror på Gud. Varför? Romarbrevet 1:18 säger att människor som inte tror “håller sanningen fången”. “Det man kan veta om Gud kan de ju själva se; Gud har gjort det uppenbart för dem. Ty alltsedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet, kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga. Därför finns det inget försvar för dem...” Romarbrevet 1:19−20


UNIVERSUM OCH DESS URSPRUNG Det här bibelstället hjälper oss att inse något viktigt. Inte ens det starkaste bevis kan tvinga någon människa att tro på Gud. Faktum är, att en del personer kommer att göra narr av kristen tro även när bevisen är på vår sida. Det är också viktigt att förstå att en del forskare hävdar sina egna teorier trots bevis om matsatsen, eftersom de insisterar på att försöka förklara saker utan att ta med Gud. Vi såg precis att forskare som accepterat Big Bang-teorin är säkra på att universum måste ha haft en början. När de gör det är de i överensstämmelse med Bibeln, som också lär oss att universum hade en början. En del forskare hävdar dock fortfarande att universum, men inte Gud, har funnits i evighet. En teori hävdar att universum inte har någon början utan fortsätter att expandera i evighet. När galaxer rör sig bort ifrån varandra uppkommer nya galaxer “av sig själv” mellan dem. Denna teori är mycket konstig. Var kommer dessa galaxer som uppkommer “av sig själv” ifrån? Inga astronomer har funnit bevis för att den här teorin kan stämma. En annan teori hävdar att universum exploderar utåt ända till en viss gräns innan det drar ihop sig igen på grund av tyngdkraften. Det drar sig tillbaka till sitt centrum, ända tills det exploderar i ännu en ny Big Bang. Den här teorin har inga bevis som stödjer den och är ingen vetenskaplig teori över huvud taget. Och även om en sådan sak skulle kunna hända, så måste teorin fortfarande förklara hur den första Big Bang uppkom. Tänk efter lite bara. Verkar det klokt att tänka sig att något skulle kunna börja utan någon orsak; att universum kunde börja utan en skapare; att naturlagarna som fanns där ända från början skulle kunna styra vårt universum utan att vara planerade? Skulle inte tro det! Varje förnuftig slutsats behöver Gud. Och ingen förnuftig förklaring förutom Gud har någonsin erbjudits. Det är verkligen inte tillräckligt att säga att Big Bang “bara hände.” Hur mycket

11


12

DET KAN INTE BARA HA HÄNT rimligare är det då inte att tro att Gud finns och att universum finns för att han skapade det.

© hubblesite/Nasa, ESO, NASA/JPL-Caltech

Galaxer, som innehåller miljoner stjärnor, finns i alla former och färger.

FLER UNDERVERK De som studerar stjärnorna finner ständigt nya underverk. Där finns radiogalaxer, som avger lika mycket energi som en miljon stjärnor, och som inte är synliga som ljus men som radiovågor. Där finns kvasarer, kroppar vars superheta skivor lyser starkare än hundra galaxer. Och där finns pulsarer, som är snabbt virvlande stjärnor som har kollapsat och därmed blivit mycket kompakta. Om vår egen sol skulle förvandlas till en pulsar, så skulle den krympa från att vara 1 392 000 km bred till att bara vara 24 km tvärsöver. De virvlande stjärnorna kallas pulsarer eftersom varje gång stjärnan snurrar ett varv så sänder den ut en explosion, en puls, av energi. Hur snabbt kan en pulsar virvla runt? Vår sol snurrar, eller roterar, ungefär en gång i månaden (en gång var 25:e dag). De flesta pulsarer roterar ungefär en gång i sekunden, och vi känner till en pulsar som roterar 30 gånger i sekunden. Ju mer vi lär oss om universum, desto märkligare och mer fantastiskt ser vi


UNIVERSUM OCH DESS URSPRUNG att det är. Ändå är allting välordnat; allt är reglerat av lagar vars enda möjliga ursprung är Gud.

ASTRONAUTENS VISA ORD Två ryska kosmonauter, Yuri Gagarin och Gherman Titov, kom tillbaka från att ha rest i omlopp kring jorden och rapporterade att de inte hade sett Gud någonstans i himlen. Vad dumt! Överste Jack Lousma, som var en amerikansk astronaut, skrev att “även efter att jag rest 40 miljoner km så har jag egentligen inte varit någonstans.” Överste Lousma reste kring jorden 858 gånger, där varje omlopp tog 93 minuter. Och ändå, som han själv uttryckte det, så reser ljuset så långt på mindre än en sjundedel av en sekund. Hur mycket av rymden har människan utforskat? Tänk dig att du delar en sekund i tusen delar. Om det kända universum är 15 miljarder ljusår tvärsöver, så har människan rest ut i rymden knappt en och halv tusendel av en ljussekund. Så dumt av Gagarin och Titov att låta som om de hade utforskat hela universum, när de knappt rest iväg från jorden alls. Så dumt att tala som om de förväntade sig att se Gud titta fram bakom månen. Som Bibeln säger om Gud: “Himlen, himlarnas himmel, rymmer dig inte” (1:a Kungaboken 8:27). Gud finns inte bara där ute bland stjärnorna. Gud skapade stjärnorna. Universum är i sig själv ett starkt bevis. När vi ser det som Gud har skapat förstår vi att han finns.

13


14

DET KAN INTE BARA HA HÄNT

BARA PÅ SKOJ

1

Ta med dig en vän utomhus på natten. Be honom att hålla upp en femkrona på en arms avstånd mot himlen. Fråga sedan hur många stjärnor som den täcker. (svaret är: 15 miljoner)

2

Mät upp en km och ta sedan tiden på hur lång tid det tar för dig att springa den. Skriv ner din tid här __________________. Hur lång tid skulle ta dig att springa, i den hastigheten, från jorden till solen? (Lite hjälp: Det är 1440 minuter på en dag. Räkna först ut hur långt du skulle kunna springa på en dag. Multiplicera sedan det numret med 365 − antalet dagar på ett år. Dela sedan det numret med 150 000 000, som är det ungefärliga antalet km till solen.)

3

Sitt ute fem minuter en natt och bara titta på stjärnorna. Läs sedan Psalm 8. Kan du förstå hur psalmisten kände sig? Hur känner du dig själv?

4

Astronauten Jack Lousma säger att även om han kan se vad Gud gör i himlen, så är det viktigaste att se det som Gud gör i våra liv. Lousma skrev: “Jag ber varje dag till Gud och ber honom att leda mig. Jag har varit med om att han visar mig vägen.” Vilket tycker du är det bästa beviset för att Gud finns, universum eller vad han gör i ditt liv? Varför?

5

Leta rätt på Big Bang i en faktabok eller i ett uppslagsverk. Vad stod det?

Det kan inte bara ha hänt (Läsprov)  

Läsprov av "Det kan inte bara ha hänt" (Pärlan Förlag)

Advertisement