Page 1

Bezpłatny biuletyn informacyjny ISSN 1731-7495 gminy Rewal

W numerze: Nagroda za inwestycje

strona

Remont kolejki wąskotorowej strona

miliony na ochronę wybrzeża

Październik 2012 r. Nr 10 (130)

strona

2 3

4

sezon nie był taki zły – podsumowanie: liczby i opinie strona

6i7

mamy nowy herb

Fot. Tomasz Stolz

strona

Urząd Gminy Rewal ul. mickiewicza 19 72-344 Rewal Tel. 91 384 90 11 Fax 91 384 90 29 ug@rewal.pl

8

Godziny pracy urzędu poniedziałek: 8:00 – 17:00 wtorek – piątek: 7:45 – 15:30 Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek od godz. 13:00 do godz. 18:00

Przewodnicząca i Wiceprzewodniczący Rady przyjmują interesantów w każdą środę w sali konferencyjnej Urzędu Gminy od godz. 9:00 do godz. 11:00 Więcej informacji znajdą Państwo na oficjalnym serwisie internetowym gminy www.rewal.pl, w zakładce BIP.


02

WYDARZENIA

www.rewal.pl

Nie damy się kryzysowi

S

ezon letni już za nami. Początki jesieni dla gminy turystycznej takiej jak nasza to przede wszystkim czas podsumowań. Zanim udamy się na zasłużony odpoczynek po pracowitym lecie,

musimy zrobić swoisty rachunek sumienia. Każdy z lokalnych przedsiębiorców w całkiem innym sposób ocenia ostatnie lata, naznaczone znamionami kryzysu. Gmina Rewal dzielnie walczy

Słów kilka od Wójta...

wzbogacając ofertę turystyczną, proponując najwyższej jakości usługi, czyste plaże, bezpieczne kąpieliska oraz wiele alternatyw na atrakcyjny wypoczynek. Dzięki konsekwencji odnieśliśmy liczne sukcesy w kreowaniu nowych form wy-

W Pogorzelicy, 4 i 5 października, w Kompleksie Wczasowo-Sanatoryjnym „Sandra Spa” odbyło się Walne Zebranie Delegatów Związku Miast i Gmin Morskich.

Drugie miejsce w kraju wśród gmin wiejskich zajął samorząd Rewala w rankingu dotyczącym inwestycji w infrastrukturę techniczną. To wyjątkowe wyróżnienie odebrali przedstawiciel gminy na X Samorządowym Forum Kapitału i Finansów w Warszawie.

Fot. ZMiGM

śniejszego terminu ferii letnich dra Adama Pawlicza z Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Dyskusja była ożywiona i ukazała

Maciej Jakubowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej:

Pomysł wydłużenia wakacji (wcześniejsze rozpoczęcie i późniejsze zakończenie) wydaje się interesujący, ale w praktyce niemożliwy do realizacji.”

wiele bardzo odmiennych stanowisk. Według władz samorządowych gmin nadmorskich, przesunięcie terminu wakacji jest przyczyną wielu poważnych strat w turystyce. – Pomysł wydłużenia wakacji (wcześniejsze rozpoczęcie i późniejsze zakończenie) wydaje się interesujący, ale w praktyce

WyDaWca Urząd Gminy Rewal Referat Turystyki i Promocji Ul. Mickiewicza 19 72-344 Rewal Tel. 91 384 90 32, 91 384 90 10

niemożliwy do realizacji – powiedział uczestniczący w dyskusji Maciej Jakubowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. – Chociażby ze względu na kwestie związane z egzaminami zewnętrznymi, których nie da się pogodzić z tego rodzaju postulatem. Cała rozmowa przebiegała niezwykle burzliwie, owocując interpelacją poselską w tej sprawie. Zwieńczeniem dnia była uroczysta kolacja będąca okazją do kuluarowych rozmów i wymiany wzajemnych spostrzeżeń. 5 października rozpoczęła się część statutowa zebrania, na której zaprezentowano projekt programu działalności na rok 2013, oraz projekt planu dochodów i wydatków na 2013 r. Przedstawiono sprawozdanie z działalności oraz wykonania budżetu za rok 2012 r. Wśród uchwał znalazły się te dotyczące między innymi nowelizacji ustawy o ochronie brzegu morskiego, ustawy śmieciowej oraz nadmiernego obciążania gmin nowymi zadaniami.

RTiP

REDaKToR NacZElNa Daria Mazur strefaslonca@rewal.pl

Pragnę zaprezentować Państwu dochody gminy z poszczególnych sektorów, jednocześnie udowadniając, że utrzymujemy się na stałym poziomie. Bronimy się w wielu dziedzinach, w których jesteśmy wciąż pionierami. ●

Nagrodzeni za inwestycje

Gościliśmy nadmorskich włodarzy

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. posłowie na Sejm RP Tomasz Konstanty Oświęcimski oraz Michał Jach, przedstawiciele Urzędów Morskich ze Szczecina, Słupska i Gdyni, Wójt Gminy Rewal Robert Skraburski oraz Radni Gminy Rewal i eksperci z Uniwersytetu Szczecińskiego: Kazimierz Furmańczyk i Stanisław Musielak. Zebranych gości powitali Prezes ZMiGM Andrzej Bojanowski, Wiceprezes ZMiGM Piotr Jania oraz jako gospodarz Wójt Gminy Rewal Robert Skraburski, który jednocześnie dokonał krótkiej prezentacji gminy, pokazując jej największe walory. Tematami przewodnimi pierwszego dnia spotkania były: ochrona brzegu morskiego – osiągnięcia, plany na przyszłość i stosowane technologie oraz wpływ zmiany terminu wakacji letnich na wydłużenie sezonu urlopowego w pasie nadmorskim. Wiele emocji wzbudził temat dotyczący wydłużenia wakacji, poparty wykładem o ekonomicznych skutkach wdrożenia wcze-

poczynku przede wszystkim tego aktywnego, co pokazują rekordowe wpływy z wypożyczalni rowerów. Również nowoczesna sieć płatnych parkingów przyniosła o wiele większe, w porównaniu do lat poprzednich, dochody.

10 i 11 października w Hotelu Sofitel Victoria w Warszawie odbyło się jubileuszowe X Samorządowe Forum Kapitału i Finansów. Coroczna konferencja w całości poświęcona była zagadnieniom związanym z finansami samorządu terytorialnego w Polsce. Najważniejszym punktem pierwszego dnia forum była tradycyjnie już, prezentacja rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego Wspólnota, poświęconego wydatkom na budowę infrastruktury technicznej. Ranking opracowywany jest przez Pawła Swianiewicza, profesora Uniwersytetu Warszawskiego, bazującego na danych Urzędu Statystycznego i Ministerstwa Finansów. Laureaci rankingu uhonorowani zostali statuetkami im. Kazimierza Wielkiego. Znaczenie takiego wyróżnienia jest olbrzymie, gdyż na podstawie obiektywnych przesłanek pokazuje rozwój gospodarczy regionu. Wyniki rankingu zaprezentowano na uroczystej gali. Gmina Rewal w rankingu „Inwestycje w infrastrukturę techniczną” obejmujące lata 2001 2011 zajęła II miejsce w skali kraju w kategorii Gminy Wiejskie. Nagrodę odebrali Skarbnik Seweryn Babiło wraz z zastępcą Wandą Marek. W forum udział bierze zawsze kilkuset przedstawicieli samorządów, rządu i instytucji

REDaKcJa i SKłaD BESO-MEDIA, Beata Sołowij, www.beso-media.pl, tel. 607 780 652

finansowych. Idea konferencji skupiona jest na budowaniu i podnoszeniu standardów w zarządzaniu finansami publicznymi. Organizatorem forum jest wydawca Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” – jedynej publikacji, która regularnie informuje o zmianach zachodzących w polskim prawie, gospodarce i finansach, wspomagając rozwój społeczno-ekonomiczny samorządów. Dwudniowe spotkanie wzbogacone było obecnością wybitnych specjalistów, dbających o merytoryczną część konferencji.

RTiP

WSPółPRaca Robert Dajczak, Wojciech Dewor, Tomasz Stolz, Referat Turystyki i Promocji Gminy Rewal


INWESTYCJE

www.rewal.pl

03

Nie tylko torowisko i dworce, ale także tabor rewalskiej wąskotorówki będzie odnowiony. Rozpoczęły się właśnie prace nad modernizacją wagoników. Wartość projektu to prawie 6 milionów złotych!

„Nadmorska Kolej Wąskotorowa” szacie

Fot. Robert Dajczak

w nowej

W piątek, 5 października, wykonawca zabrał tabor z dworca PKP w Gryficach i wyruszył do Krzyża Wielkopolskiego, gdzie wagony będą modernizowane. 27 września 2012 roku została podpisana umowa na modernizację taboru kolejowego Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w Gminie Rewal. Było to możliwe dzięki projektowi „Rewitalizacja zabytkowej linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w Gminie Rewal – remont budynków i budowli wraz z zagospodarowaniem terenu”. Prace zostaną wykonane przez PHU KARPA Paweł Bimkiewicz z Krzyża Wielkopolskiego.

Nowe wagony Wartość całkowita projektu to 5 944 590 zł. Prace mają zostać zakończone najpóźniej do 31 maja 2013 roku, kiedy to odnowione wagoniki trafią na nasze tory.

5,94 mln zł wynosi wartość całkowita projektu. Prace mają zostać zakończone najpóźniej do 31 maja 2013 roku. Całość modernizacji obejmuje kapitalny remont wszystkich wagonów, w tym zainstalowanie ogrzewania oraz urządzeń multimedialnych uatrakcyjniających podróż dźwiękiem i obrazem. Poszczególne wagony zostaną także wyposażone w toalety. Wśród odnowionych wagonów znajdą się cztery drewniane

o podwyższonym standardzie, wagon przystosowany dla osób niepełnosprawny, dwie węglarki tzw. kabriolety oraz wagon prezydencki o bardzo wysokim standardzie. Wykonawca zabrał tabor i wyruszył do Krzyża Wielkopolskiego w piątek 5 października z dworca PKP w Gryficach.

Zabytkowa linia Gmina Rewal nieodpłatnie przejęła kolejkę wraz z całą infrastrukturą w 2002 roku, nadając jej oficjalną nazwę „Nadmorska Kolej Wąskotorowa”. Linia objęta została ochroną prawną na mocy wpisu do Rejestru Zabytków 11

maja 1995 roku. Pieczę nad zabytkową kolejką objął specjalnie stworzony Referat Transportu Kolejowego, działający w strukturach Centrum Informacji Promocji Rekreacji Gminy Rewal. Odnowienie taboru i doprowadzenie do stanu używalności zniszczonej infrastruktury, pozwoliło Gminie Rewal na wystąpienie do Urzędu Transportu Kolejowego o pozwolenie na wznowienie działalności. Spełniając rygorystyczne wymogi Urzędu Transportu Kolejowego, dotyczące kondycji linii kolejowej i bezpieczeństwa świadczonych usług, gmina już 28 kwietnia 2004 roku otrzymała licencję umożliwiającą przewozy pasażerskie, ograniczające się do miejscowości nadmorskich Wybrzeża Rewalskiego.

Unijna pomoc

Kolej wciąż potrzebowała gruntownego remontu. Zabytkowy tabor wraz z dworcami wymagał olbrzymich nakładów finansowych, których gmina nie była w stanie samodzielnie udźwignąć. Rozpoczęcie prac nad poprawą kondycji kolei umożliwiło pozyskanie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013. Poza wymianą torów i budową oraz remontem dworców, zaszła konieczność zmodernizowania zabytkowych wagonów i lokomotyw.

RTiP

Na realizację zadania „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Pobierowo” samorząd optrzymał dofinansowanie z budżetu państwa – prawie 600 tysięcy zł.

Są pieniądze, będą ulice ki w Pobierowie. W inwestycji zaplanowano również dobudowę zatok postojowych oraz modernizację oświetlenia ulicznego. Na wysokości obiektów sportowych nawierzchnia ul. Moniuszki zostanie urozmaicona w piktogramy symbolizujące dyscypliny sportowe. Modernizowane ulice znajdują się przy obiektach użyteczności publicznej – szkoła, hala widowiskowosportowa, kompleks obiektów sportowych.

RTiP

Fot. Tomasz Stolz

2 października zatwierdzono listę wniosków zakwalifikowanych o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Gmina Rewal otrzymała dotację w kwocie 581 630, 00 zł. W ramach zadania zostaną zmodernizowane nawierzchnie ul. Szczecińskiej, Sportowej, Wrzos, Stanisława Moniuszki, Elizy Orzeszkowej, Władysława Reymonta i Tadeusza Kościusz-

Przewidywany termin zakończenia inwestycji drogowej to listopad 2012 roku.


04

NASZE PLAŻE

www.rewal.pl

22 mln złotych zostanie wydanych na ratowanie brzegu morskiego w gminie Rewal. Inwestycja potrwa do 2015 roku.

Miliony na brzegu 27

Fot. WFOŚiGW

września 2012 roku w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie odbyło się spotkanie rozpoczynające współpracę przy zadaniu „Modernizacja i budowa umocnień brzegowych zachodniego wybrzeża”. W konferencji wzięli udział Prezes WFOŚiGW w Szczecinie – Jacek Chrzanowski, zastępca prezesa WFOŚiGW w Szczecinie – Dawid Brzozowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie – Andrzej Borowiec, Główny Inspektor Inspektoratu Ochrony Wybrzeża UMS – Piotr Domaradzki oraz Wójt Gminy Rewal Robert Skraburski. W ramach projektu zrealizowane będą zadania w Niechorzu i Rewalu. W okolicach niechorskiej latarni morskiej wykonane zostaną zabezpieczenia w postaci ścianki szczelnej oporowej podstawy klifu, zmodernizowanie istniejących i uzupełnienie nowych ostróg brzegowych z narzutu kamiennego oraz wzmacniająca opaska ka-

2015 mienna u podstawy klifu. W Rewalu, w okolicy bazy rybackiej zostanie wykonane zabezpieczenie w formie modernizacji istniejących i uzupełnienia nowych ostróg palisadowych, drewnianych. Dofinansowaniem została ob-

jęta również gmina Dziwnów wzmacniająca opaskę kamienną w Międzywodziu. Realizowany projekt ma na celu zachowanie cennych siedlisk przyrodniczych, przeciwdziałanie wzmożonym procesom abrazji i rosnącej aktywności sztormowej

e ż a l p e z s Szer W Rewalu rozpoczęły się prace związane z refulacją plaży. Kolejny odcinek wybrzeża rewalskiego zostanie zasilony piaskiem z dna morskiego znacznie zwiększając szerokość brzegu morskiego.

morza, prowadzące do zagrożeń związanych z zatopieniem, podtopieniem strefy brzegowej oraz cofaniem się linii brzegowej w głąb lądu. Drugim celem realizowanego zadania jest zabezpieczenie przed pogłębiającą się erozją brzegu klifowego, w kon-

W ostatnich dniach na terenie gminy Rewal Urząd Morski w Szczecinie rozpoczął kontynuację prac mających na celu ochronę terenów brzegowych i odbudowę plaży. Proces refulacji plaży polega na przetransportowaniu piasku z dna morza za pomocą wyspecjalizowanych pogłębiarek i przemieszczenie go na brzeg morski, a następnie rozgarnięciu go maszynami budowlanymi. Piasek na plaże trafia najczęściej poprzez ułożony stalowych rurociąg łączący pogłębiarkę z brzegiem. Odbudowa plaż, aby miała długo-

e… w a k Na poszerzenie plaży na długości około 1 kilometra potrzebne cie jest od 50 do 70 tysięcy metrów sześciennych piasku! A to

sekwencji stratami materialnymi. Wartość całkowita projektu to 27,2 mln zł, a kwota dofinansowania z UE wynosi 22.9 mln zł. Przewiduje się, że inwestycja zostanie zakończona w 2015 roku. ●

trwały skutek, powinna być powtarzana nawet przez kilka lat. Prace w gminie Rewal prowadzone będą na odcinku na wschód od Trzęsacza do Przystani rybackiej w Rewalu. Oprócz prac zasilania brzegów morskich Urząd Morski w Szczecinie w najbliższym czasie rozpocznie, także modernizację ostróg morskich w Rewalu i Niechorzu oraz zabezpieczenie klifu za pomocą kamienia łamanego w najbardziej narażonych na abrazję odcinkach wybrzeża rewalskiego.

RTIP

Fot. Ewa Korczyńska

Do tego roku ma zostać zakończona odbudowa brzegu morskiego w gminie Rewal


WYDARZENIA

www.rewal.pl

05

Zwycięzcy konkursu „Imiona dla rewalskich wielorybów” odebrali główną nagrodę – weekend w Jantar Spa w Rewalu. – Wspaniała niespodzianka – podsumowali wrześniowy wypoczynek.

Plaże inspirowane słońcem

Fot. Wojciech Dewor

Referat Turystyki i Promocji Gminy w ogłoszonym otwartym konkursie na opracowanie całościowej koncepcji plaży w Pogorzelicy zaprosił do współpracy oprócz tradycyjnie firm projektowych, także studentów studiów architektonicznych i plastycznych. Przygotowane przez uczest-

Więcej szczegółów na temat konkursu znaleźć można na stronie Urzędu Gminy www.rewal.pl

ła gościom najDaria Mazur z Referatu Promocji i Turystyki sprezentowa kawszych najcie do ć dotrze nowszy przewodnik turystyczny, aby mogli . Rewal gminy h miejsc i atrakcji turystycznyc

Gmina Rewal ogłosiła konkurs na opracowanie koncepcji przestrzenno-architektonicznej plaży w Pogorzelicy. Najlepsza koncepcja zostanie wcielona w życie, co wpłynie na wzrost atrakcyjności Wybrzeża Rewalskiego.

ników konkursu koncepcje obejmować będą m. in.: nowe wieże ratownicze, przebieralnie, podjazdy do wodowania małych jednostek pływających, strefy piknikowe, ciągi komunikacyjne ułatwiające poruszanie się osób niepełnosprawnych. W nowej wizualizacji przedstawiona zostanie, także platforma wypoczynkowa, obiekty gastronomiczne, wypożyczalnie

sprzętu oraz mała architektura plaży. Zebrane prace konkursowe staną się podstawą dalszych działań, a zwycięzcy konkursu przysługiwać będzie prawo wykonania dokumentacji projektowej. Pogorzelica stanie się pierwszą miejscowością w gminie z wzorcową plażą tak kompleksowo wyposażoną.

RTIP

Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczął zajęcia 15 października w Gminnym Ośrodku Kultury w Rewalu odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2012/2013 Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wśród zaproszonych gości znaleźli się Wójt Gminy Rewal, Pan Robert Skraburski, Przewodnicząca Rady Gminy Pani Joanna Drzewińska – Dąbrowska oraz Pani Beata Bugajska doktor z Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego.

Wydarzenie uświetnił występ rewalskiego chóru Amber Singers. Wójt Gminy Rewal złożył na ręce Pani Anny Kusztelak drobny upominek wraz z podziękowaniami za zaangażowanie w działalnie Uniwersytetu. Pani Anna od lat dba o jakość prowadzonych zajęć, buduje fantastyczną atmosferę, dopingując i motywując studentów do osiągania kolejnych sukcesów.

Fot. Robert Dajczak

dzają wybrzeże rewalskie, bywając najczęściej w Rewalu i Trzesaczu. Kiedy dowiedzieli się o postawieniu instalacji przedstawiającej szkielety wielorybów, postanowili osobiście zobaczyć rzeźby. Na długo pozostali pod ich wrażeniem, gdy więc usłyszeli o konkursie bez wahania postanowili wziąć w nim udział. Nie liczyli na wygraną, jakie więc było ich zdziwienie, kiedy otrzymali telefon od Łukasza Tylki, kierownika Referatu Turystyki i Promocji, z informacją o otrzymaniu głównej nagrody. Państwo Szczepańscy przyznają, że możliwość wypoczynku po sezonie letnim ucieszyła ich bardzo, bo nie przepadają za tłokiem. Teraz mogą spokojnie spacerować i poznać nieznane dotychczas zakątki, jak choćby aleję zakochanych, której podczas wcześniejszych pobytów nie udało się im zobaczyć. ●

Fot. Robert Dajczak

N

a początku września udało się nazwać dwa rewalskie wieloryby. Mimo, iż żadne z imion zaproponowanych przez uczestników konkursu nie spotkało się z aprobatą komisji konkursowej, postanowiono rozlosować nagrody. Główną nagrodę, którą był wrześniowy weekend dla dwóch osób w ośrodku Jantar Spa w Rewalu, wygrał Marek Szczepański ze Szczecina. Zwycięzca zaproponował imiona – Rewcio i Rewalik. Co prawda nie zostały one wybrane, ale przyczyniły się do wypoczynku nad morzem w jesiennej scenerii. Pan Marek wraz z małżonką zdecydował się na przyjazd w ostatni weekend września. A na koniec pobytu laureaci zgodzili się z nami spotkać, by podzielić się wrażeniami. Oboje nie ukrywają, że bardzo zaskoczyła ich wiadomość o wygranej. Od lat regularnie odwie-

Fot. Wojciech Dewor

Wczasy za imiona


06

podSumowanie

Komentarze Piotr Mucha

Kierownik Kompleksu Sportowego w Niechorzu, jeden z inicjatorów powstania wypożyczalni rowerów Rewal Bike System Ku mojemu olbrzymiemu zadowoleniu turystyka rowerowa przeżywa swój renesans. Coraz więcej ludzi wybiera aktywny wypoczynek zamiast biernego spędzania czasu . Profesjonalnie przygotowany sprzęt i zaangażowanie pracowników wypożyczalni w swoją pracę, doprowadziło do zadowolenia i zaufania klientów do marki REWAL BIKE SYSTEM, co przełożyło się na rekordowe dochody z wypożyczalni rowerów. Gmina Rewal od lat promuje tzw. turystykę sportową, tworząc nową jakość wypoczynku. Wycieczki rowerowe to nie tylko zdrowie, ale także sposobność do odwiedzenia nieznanych dotąd zakątków gminy Rewal, poznania jej atrakcji, zabytków i walorów przyrodniczych.

Marta Szefs

Pracownik Referatu Turystyki i Promocji Gminy Rewal Referat Turystyki i Promocji został powołany, aby realizować zadania z zakresu promocji Gminy Rewal. Dzięki pracy całego zespołu udało się zrealizować projekty promocyjne za pośrednictwem mediów lokalnych, jak i tych o zasięgu ogólnopolskim. Z racji kosztowności działań marketingowych zwykło się sądzić, że komórki odpowiedzialne za promocje w administracji publicznej generują koszty. W naszym przypadku jest inaczej! Od momentu powołania referatu udało się nam uzyskać 242 428 złotych. Osiągnęliśmy takie dochody przede wszystkim dzięki sprzedaży miejsc reklamowych oraz udziałowi lokalnych przedsiębiorców w kampaniach reklamowych. Dzięki uzyskanym dotacjom udało się nam przeprowadzić szereg skutecznych akcji marketingowych wpływających na poprawę wizerunku gminy Rewal oraz pomagających w kreowaniu jej marki w całym kraju.

www.rewal.pl

W

edług zebranych danych na koniec września tego roku oraz danych z lat powszednich możemy zauważyć, że tylko w nielicznych dziedzinach widoczna jest tendencja spadkowa.

Walki z budami

W 2012 roku Gmina Rewal z opłaty miejscowej (2 zł osoba dorosła za dzień, dzieci, renciści i emeryci 50 proc. stawki) zanotowała wpływy w wysokości 1 703 726 zł. W latach ubiegłych z tytułu tzw. opłaty klimatycznej wypłynęło w 2011 r. zaledwie 35 tys. zł więcej, a w 2010 r. 56 tys. zł więcej. Jak widać różnice wpływów z tytułu opłaty miejscowej w poszczególnych latach były niewielkie. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku opłaty targowej. Gmina Rewal od zeszłego roku walczy z mało estetycznymi punktami handlowymi w centrach miejscowości, które psują jej wizerunek. Dlatego też zostały nałożone wysokie opłaty, które zaowocowały powstaniem nowych, atrakcyjnych obiektów handlowych i gastronomicznych mogących funkcjonować przez cały rok. Dzięki temu zniknęły mało estetyczne baraki i kioski. W związku z wprowadzonymi zmianami, wpływy z opłaty targowej w tym roku wyniosły zaledwie 164 462 zł. Dla porównania w 2011 r. gmina zarobiła w ten sposób aż 631 098 zł. Dotychczas jest to jedyny, poważny spadek w najważniejszych źródłach dochodów naszej gminy. Wpłynęło to w znacznym stopniu na zwiększenie atrakcyjności miejscowości, poprzez wprowadzenie nowych standardów w sezonowej działalności handlowej i gastronomicznej.

Sezon letni

– liczby nie kła

Pomimo powszechnego przekonania, że od kilku lat w branży tur liczby, będące obiektywnym źródłem informacji, mówią co innego. lokalnych utrzymują się od trzech lat na podobnym poziomie pokaz radzić z kryzysem!

Puby i parkingi

Mimo utrzymującego się od trzech lat przeświadczenia, że sezon letni jest dla przedsiębiorców coraz mniej opłacalny, powstało wiele nowych punktów prowadzących sprzedaż alkoholu. Świadczą o tym największe od kilku lat wpływy z koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych, które wyniosły 649 196 zł. Rok wcześniej dochody osiągnęły 597 095 zł.

Sporym sukcesem inwestycyjnym, który rokrocznie przynosi coraz większe dochody, jest nowoczesny system płatnych parkingów, które do końca września tego roku zarobiły 631 556

zł. To ponad 75 tys. zł więcej niż w roku 2011 i ponad 420 tys. zł, niż w roku 2010. Parkingi budziły wiele kontrowersji wśród mieszkańców i turystów. Okazały się jednak trafionym pomysłem,

który pozwala na organizację przestrzeni i swobodne poruszanie się po całej gminie, bez konieczności lawirowania pomiędzy samochodami parkowanymi na wąskich uliczkach. Równie

Iwona Zacharczuk

Sezon 2012 uważam za udany, ilość turystów korzystająca z usług schroniska „Fala” była porównywalna z latami ubiegłymi. Bieżący sezon letni różnił się od poprzednich przede wszystkim wzrostem stopnia trudności obsługi ruchu turystycznego. Więcej turystów oczekiwało od nas pomocy przy zagospodarowaniu czasu wolnego, wskazania ciekawych turystycznie miejsc, atrakcji i zabytków wartych zobaczenia. Kosztowało nas to wiele zaangażowania, ale i przyniosło olbrzymią satysfakcję. Brak słonecznej pogody dał się we znaki wszystkim i zmusił naszych gości i nas do większej kreatywności i mobilności. W Pobierowie brakuje atrakcji turystycznych, więc nasi goście zmuszeni byli wybierać się do innych miejscowości.

Fot. CIPR

Dyrektorka Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Fala”. Sołtys Pobierowa


Leszek Kozłowski

Rewal Bike System osiągając wpływy w wysokości 85 771 zł. W roku 2011 wypożyczalnia zarobiła o połowę mniej bo 47 538 zł, a w 2010 r. zaledwie 23 869 zł. Aktywny wypoczynek staje się coraz powszechniejszy, będąc alternatywą na spędzanie czasu wolnego szczególnie w niepogodę.

2012

amią

Komendant Straży Gminnej w Rewalu

W sezonie letnim kierowcy nie stosowali się głównie do znaku drogowego D-40, bo nie znali jego znaczenia. Po minięciu znaku D-40 strefa zamieszkania kierowca jest informowany że: pieszy ma pierwszeństwo, zobowiązany jest poruszać się z prędkością do 20 km/h, parkować pojazdy w miejscach wyznaczonych i oznaczonych. Kierowcy, którzy otrzymywali mandat starali się przekonać strażników, że powinien być jeszcze dodatkowy znak B-36 – zakaz zatrzymywania. To nieprawda. Znak informacyjny D 40 jest odwoływany przez znak D-41 i można przejechać przez wiele skrzyżowań, a znak dalej będzie obowiązywał. Właśnie to było przyczyną większości mandatów. Wciąż jeszcze jest problem z parkowaniem, choć coraz więcej turystów i mieszkańców zaczyna korzystać z miejsc wyznaczonych do parkowania.

Muzeum i promocja

Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu od lat utrzymuje w miarę stały poziom dochodów, które w tym roku osiągnęły 43 092 zł. W roku ubiegłym wpływy osiągnęły 50 706 zł. Popularność muzeum nie słabnie, jednak wzmożony ruch notowany jest przede wszystkim w czasie gdy pogoda nie dopisuje. Zaskakujące dochody przyniosła działalność nowo powstałego Referatu Turystyki i Promocji Gminy Rewal, który funkcjonuje zaledwie od roku. W tym czasie udało się zgromadzić 242 428 zł. Biorąc pod uwagę, że promocja rzadko jest dziedziną dochodową, można uznać wpływy te za wyjątkowo wysokie.

D-40

Woda prawdę powie…

Fot. Daria Mazur

Często ruch turystyczny oceniany jest na podstawie zużycia wody. Pozwala to ocenić, w których miesiącach na terenie gminy jest najwięcej turystów oraz wyznaczyć na tej podstawie ścisły sezon. Sprzedaż wody od trzech lat pozostaje na zbliżonym poziomie. Miesiącami, gdzie zużycie wody jest największe jest lipiec i sierpień. W lipcu zużycie wynosi 190 tys. m3, zaś w sierpniu średnio 230 tys. m3. Sprzedaż wody w czerwcu i wrześniu osiąga średnio 95 tys. m3. Łatwo więc zauważyć, kiedy jest szczyt sezonu.

znaczną sumę dochodów stanowią, niestety, mandaty które przyniosły w tym roku kwotę 439 tys. zł, sumę niewiele większą od tej zeszłorocznej. Gmina Rewal dysponuje jednym całorocznym obiektem noclegowym – Szkolnym Schroniskiem Młodzieżowym „Fala”. Zarobki schroniska od lat pozostają na zbliżonym poziomie. W 2012 schronisko przyniosło dochody w wysokości 207 426 zł. Dla porównania w latach ubiegłych dochody wynosiły 2011 r. 206 613 zł, a w 2010 r. 193 335 zł. Na terenie gminy w Rewalu Niechorzu i Pobierowie funkcjonują w pełni profesjonalne, całoroczne kompleksy sportowe, które goszczą drużyny z całej Polski. Popularność gminnych obiektów jest coraz większa. Doskonale prowadzone, spełniające najwyższe standardy hale i boiska, zyskują uznanie wśród zespołów krajowych i zagranicznych. Dochody ze sportu stopniowo zwiększają się. Tegoroczne wpływy wynoszą ponad 484 tys. zł – ponad 44 tys. zł więcej, niż w latach ubiegłych. Rekordowe dochody przyniosła wypożyczalnia rowerów

Rewal – stawiamy na jakość

Zebrane dane pokazują, że od trzech lat w większości

D-41

Fot. Tomasz Stolz

rystycznej panuje zastój, Wpływy z różnych opłat zując, że potrafimy sobie

Sportowe dochody

07

podSumowanie

www.rewal.pl

przypadków dochody gminy kształtują się na tym samym poziomie. Tendencje zwyżkowe występują w tych dziedzinach, które stanowią dla turysty alternatywę wypoczynku w chwili, gdy pogoda uniemożliwi korzystanie z najważniejszych walorów gminy – plaży i morza. Znaczny spadek dochodów z opłaty targowej wynika z polityki władz gminy, która zakłada podniesienie standardu świadczonych usług i estetyki miejscowości. Wcześniej nie występującym źródłem dochodów były wpływy z działań promocyjnych. Prognozowanie wpływów z tego działu jest niezwykle trudne, jeśli nie

niemożliwe i zależy od rozlicznych czynników. Pomimo kryzysu, który dotknął także branżę turystyczną, gmina Rewal nie odczuła jego skutków zbyt mocno. Oczywiście kryzys wpłynął na planowane inwestycje, ograniczając budżet, wciąż jednak trudno nazwać naszą sytuację ciężką. Jego znamiona widoczne są przede wszystkim we wpływach ze sprzedaży mienia, która osiągnęła w tym roku zaledwie 5 932 440 zł. Dla porównania w roku 2010 wpływy ze sprzedaży mienia wyniosły aż 11 7776 237 zł. Sprzedaż mienia stanowiła dotychczas jedno z najważniejszych źródeł dochodów gminy. ●

Ewa Kubalica Dyrektorka Gminnego Ośrodka Kultury

Dochody Gminnego Ośrodka Kultury podzielone są na dwa elementy. Pierwszy to dochód za bilety wstępu do Muzeum Rybołówstwa Morskiego, drugi zaś to wpływy z wynajmu miejsc handlowych, usytuowanych na terenie obiektu oraz świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Rewalu. W tym sezonie 4050 osób kupiło bilet indywidualny lub rodzinny, 2889 osób zwiedziło muzeum w ramach grup zorganizowanych. Najwięcej grup odwiedziło muzeum w lipcu i sierpniu. Dochody ze świetlicy w Rewalu dzielą się na wpływy z wynajmu sali oraz za zajęcia z instruktorami.

Tomasz Lachawczak

Kierownik Kompleksu Sportowego w Rewalu W czasie sezonu letniego 2012 na obiektach sportowych Gminy Rewal przebywali sportowcy z całego kraju, a także z zagranicy. Nie brakowało zaawansowanych grup sportowych jak i amatorów sportu. Największe grupy to obozy sportowe, takich dyscyplin jak piłka nożna, siatkówka, koszykówka, lekkoatletyka, których z każdym rokiem przybywa. Cała obsługa obiektów sportowych dba o to aby te drużyny do nas wracały i przyciągały nienaganną opinią kolejne kluby sportowe. W tym roku możemy się pochwalić ogromnym zainteresowaniem siecią wypożyczalni Rewal Bike System, został pobity kolejny rekord w stosunku do poprzedniego sezonu. Pomijając „szczyt sezonu” rowery jeździły od maja do końca października. Udało się to dzięki współpracy z niemieckim biurem podróży, które przyciąga do nas ogromną ilość niemieckich turystów pragnących aktywnie spędzać czas w naszej gminie.


08

HISTORIA

www.rewal.pl

instytut Heraldyczno-Weksylologiczny przygotował profesjonalny projekt herbu. Podkreśla on najważniejsze walory naszej małej ojczyzny.

Gmina Rewal ma nowy herb D

otychczas Gmina Rewal nie posiadała herbu wykonanego zgodnie z zasadami heraldyki dotyczącymi symboli w postaci herbu, flagi, pieczęci urzędowej i innych insygniów. Przez cały okres przygotowań projekty były omawiane z władzami gminy oraz pracownikami urzędu. Po ponad trzech miesiącach konsultacji ze specjalistami z dziedziny heraldyki i dokładnej analizie historycznej, udało się odnaleźć symbole najlepiej charakteryzujące Gminę Rewal i wskazujące na jej najważniejsze walory i tradycje. Nowy herb przedstawia na białej tarczy Gryfa trzymającego w szponach ścianę kościoła w Trzęsaczu. Pod Gryfem znajdują się heraldyczne fale morskie. Każdy z elementów herbu w znaczny sposób odnosi się do wybrzeża rewalskiego. Całość herbu odwołuje się do historii regionu, charakterystycznych cech klimatycznych oraz najważniejszego symbolu gminy

Gryf

morskie fale

Mityczne zwierzę z ciałem lwa oraz głową i skrzydłami orła. Gryf jest jednym z najpopularniejszych symboli heraldycznych Pomorza Zachodniego ściśle związany z panującą od XII d0 XVII w. pomorską dynastią Gryfitów.

Symbolizują nadmorski charakter Gminy Rewal, jej specyficzne cechy geograficzne czyniące z niej jeden z najbardziej znanych regionów turystycznych w Polsce.

Ściana kościoła w trzęsaczu Symbol chrześcijański, kojarzony z wizytą biskupa bamberskiego Ottona, który przybył na Pomorze Zachodnie z misją chrystianizacyjną. Świątynia, która istnieje najprawdopodobniej od XIII wieku została zniszczona przez morski żywioł. Udało się uratować tylko fragment południowej ściany. Od wieków losy kościoła symbolizują zmagania człowieka z niszczącą potęgą żywiołu.

jakim niewątpliwie jest trzęsacka świątynia. Przedłożone projekty uzyska-

ły pozytywną opinię Komisji Heraldycznej oraz Ministra Administracji i Cyfryzacji (pismo z dnia

25 września 2012 roku). Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz.U. Nr 31, poz. 130, z późn. zm.) mówiącej o tym, iż jed-

nostki samorządu terytorialnego mogą ustanowić w drodze uchwały organu stanowiącego jednostki własne herby, flagi, emblematy, oraz insygnia i inne symbole. ●

Apel mieszkańca

Fot. Wojciech Dewor

Krzyż pastora i lapidarium

K

rzyż ten został odkryty przypadkowo przez mego syna w 1997 roku. Był wywleczony z cmentarza i czekał na wywózkę z lasku, naprzeciw bramy nekropolii w Niechorzu. Przypuszczam, że w być może krzyż zakopali dawni mieszkańcy. Metodę taką stosowano na wielu cmentarzach Pomorza czy Śląska. Porozmawiałam o tym odkryciu z pewną mieszkanką Niechorza. Znalezisko zostało nagłośnione.

Poprzedni proboszcz ks. J. Pastryk zaczął tworzyć lapidarium w głębi gminnego cmentarza. Ta spontanicznie przeprowadzona praca wymaga obecnie korekty pod okiem architekta i ludzi zajmujących się zielenią w gminie Rewal. Na pewno wyeksponowanie krzyża pastora Fritza Bocka (ur. 1867 r. – zm. 1941 r.), a także ułożenie z pewnym ładem i smakiem artystycznym różnych nagrobków – przysporzy szczupłym zaso-

bom historycznym gminy Rewal trochę blasku. Szczególnie cenne są megalityczne nagrobki zwane MENHIRAMI, które tworzono z miejscowych polodowcowych kamieni. Uważa się, że od XII w. mieszkali tutaj rybacy i rolnicy. Jak podaje Robert Śmigielski autor pracy „Trzęsacz” wyd. w 2004 r. w Kołobrzegu, drugi pastor z Trzęsacza Magnus Schielbe umarł lub został zamordowany w Niechorzu w 1945 roku. W tej

monografii jest wzmianka że nauczyciel z Trzęsacza o demokratycznych przekonaniach stracił pracę w 1933 roku. Czy pastor F. Bock i bakałarz znali się? Może ktoś odpowie. Podaję treść psalmu 31, wers 14-16, jaka kryje się w inskrypcji na krzyżu pastora Fritza Bocka: „Ufna modlitwa w ciężkiej niedoli słyszę bowiem jak wielu mnie obmawia. Strach czai się wokoło, kiedy razem naradzają się przeciwko mnie. Spiskują, aby

odebrać mi życie. Ale ja Tobie ufam Panie! Mówię: Tyś Bogiem moim w ręku Twoim są losy moje. Ocal mnie z rąk nieprzyjaciół i prześladowców moich!”

LeokAdiA ejsmont

P.s. Inskrypcję odczytała moja sąsiadka śp. Krystyna Zaremba, sędzia w stanie spoczynku urodzona i pochowana w Niechorzu. Nekropolia w Niechorzu czeka na obiecane prace remontowe. Regulamin już mamy!


KULTURALNIE

www.rewal.pl

09

19 października na scenie Gryfickiego Domu Kultury odbył się „Festiwal Słońca” – cykliczny przegląd teatrów niepełnosprawnego aktora. Tegoroczne spotkanie było już siódmym, co świadczy o popularności i wadze tego wydarzenia.

Wspaniali niepełnosprawni aktorzy P

rzegląd zorganizowany został przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Gryficach, w ramach którego funkcjonuje Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej. Obydwie placówki prowadzą zajęcia dla ponad 50 uczestników.

Wydarzenie otworzył występ podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gryficach, którzy wraz z instruktorem warsztatów muzycznych – Cezarym Wadasem wykonali piosenkę „Jest już za późno, nie jest za późno”. Całość wydarzenia poprowadzili pracownicy gryfickiego WTZ – Anna Jędzura oraz Marcin Tasarz. Oficjalną część zakończyło przemówienie sekretarza gryfickiego koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Z Upośledzeniem Umysłowym – Tomasza Jędzury oraz Starosty Kazimierza Sacia, który objął honorowy patronat nad przeglądem. Na scenie Gryfickiego Domu Kultury wystąpiło 13 grup teatralnych w trzech kategoriach. Pierwszą stanowiły dzieci i młodzież z Ośrodków Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczych („Etna” OREW Radowo Małe, „Nasz teatr” OREW Szczecin, „Bajkolandia” OREW Gryfice, „Niepoprawni artyści” OREW Ostromice, „Czy aby na pewno” OREW Przybiernów). Drugą kategorię tworzyła młodzież i dorośli z Warsztatów Terapii Zajęciowej („Pasja” WTZ Kamień Pomorski, „Echo” WTZ

Fot. Wojciech Dewor

Trzynaście grup na scenie

Gryfice, „Biało-czarni” WTZ Szczecin Płonie, „Rodzina” WTZ Trzebiatów, „Fantango” WTZ przy Domu Pomocy Społecznej w Jarominie, Grupa teatralna WTZ Gryfino, „Maska” WTZ przy Powiatowym Centrum

Motto

Prawdziwa sztuka to taka, która powstaje z potrzeby tworzenia

Albert Einstein

Wsparcia w Gryficach. W trzeciej kategorii nagrodę zdobyć mogli wszyscy aktorzy występujący na festiwalu. W jury zasiedli m.in. Róża Szuster – Dyrektor GDK, Justyna Fedak – Białkowska – Dyrektor Prywatnej Ponadgimnazjalnej

Szkoły Zawodowej w Gryficach, Cezary Strokosz – gitarzysta, pedagog, organizator festiwali gitarowych.

Humor i powaga Tematyka występów była rozmaita, od znanych bajek jak „Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków”, „Czerwony Kapturek”, uwielbianych wierszy Jana Brzechwy, po zagadnienia związane z godnością osób niepełnosprawnych, współczesnymi problemami jak narkotyki, alkohol, pogoń za dobrami materialnymi, rozważaniami nad dobrem i złem itd. Wiele występów miało bardzo humorystyczny charakter budząc radość wszystkich zgromadzonych na sali widzów. Bez-

sprzecznie przesłanie było jedno – dostrzec potencjał i wrażliwość osób niepełnosprawnych, docenić sztukę widzianą ich oczami. W przerwie przeglądu na deskach Gryfickiego Domu Kultury wystąpił śpiewak i przyjaciel gryfickiej placówki PSOUU Pan Krzysztof Chuć, który zaprezentował dwa utwory: „Romanza” (Andrea Boticelli) oraz „Brunetki, blondynki” (Jan Kiepura).

Nagrody Grand Prix w I kategorii zdobyła grupa teatralna „Niepoprawni artyści” z OREW Ostromice, którzy zaprezentowali wiersze Jana Brzechwy m.in. „Tańcowała igła z nitką”, „Murzynek Bambo”, „Żuk”. Grand Prix w II kategorii zdobyła grupa teatralna „Białoczarni” z WTZ Szczecin Płonie,

która zarówno rozbawiła jak i wzruszyła zebraną publiczność, włączając do występu wypowiedzi niepełnosprawnych osób opisujących trudności związane z upośledzeniem, negatywny stosunek ludzi zdrowych, kpiny i brak zrozumienia ze strony społeczeństwa. Pierwsze miejsce w kategorii Najlepszy aktor zdobył młody podopieczny OREW w Ostromicach Filip Nurkowski. Jego ekspresja i pogoda ducha zjednały mu sympatię wszystkich zebranych. Festiwal niewątpliwie należy do wyjątkowych wydarzeń kulturalnych na mapie powiatu Gryfickiego. Pokazuje, że sztuka przekracza wszelkie przeszkody, rozmywając różnice pomiędzy aktorem zdrowym, a niepełnosprawnym. ●

Goście Wśród zaproszonych gości, znaleźli się między innymi: Kazimierz Sać – Starosta Powiatu Gryfickiego, Bogusław Barański – Zastępca Burmistrza Trzebiatowa, Ewa Godycka – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Stanisław Stolz – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgminazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficach, Zofia Czasnowicz – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gryficach, Grzegorz Łabędzki – Radny Rady Miasta Gryfice, Marzena Pelc – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gryficach, pracownicy Powiatowego Centrum Marketingu Rozwoju Gospodarczego i Integracji Europejskiej w Gryficach oraz wielu innych znamienitych gości z całego powiatu.

22 października w Hotelu Panorama w Trzęsaczu odbyła się uroczysta kolacja z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Były gratulacje, wyróżnienia i awanse zawodowe.

a sali, poza dyrektorami szkół, nauczycielami i innymi pracownikami oświaty, którym ten dzień jest dedykowany, pojawili się także zaproszeni goście: Wójt Gminy Rewal Pan Robert Skraburski, Przewodnicząca Rady Gminy Pani Joanna Drzewińska-Dąbrowska, Wiceprzewodniczący Pan Bogusław Woźniak, Sekretarz Gminy Pani Wioletta Brzezińska, Inspektor ds. Oświaty Pani Małgorzata Kruszelnicka-Rogowska. Z tej okazji odczytano życzenia dla nauczycieli od Posła na Sejm RP Pana Konstantego Tomasza Oświęcimskiego. Uroczystość stała się sposobnością do złożenia gratulacji oraz wręczenia awansów. Dyrektorki

lokalnych szkół Pani Wanda Szukała-Błachuta, Pani Marela Wawrzyniak i Pani Jolanta Pytlas otrzymały szczególne gratulacje za otrzymanie medali Komisji Edukacji Narodowej. Istotnym punktem wieczoru było wręczenie dyplomów nauczycielom, którzy osiągnęli kolejny stopień awansu zawodowego. Nauczycielami kontraktowymi zostali: Pan Jacek Kabala – ZSO Pobierowo, Pani Agnieszka Gutowska – ZSS Rewal. Tytułem nauczyciela mianowanego mogą poszczycić się: Pani Edyta Bartkowska – ZSO Pobierowo, Pani Eliza Pawłowska – ZSO Pobierowo, Pani Marzena Trzeciak-Tomczyk – ZSO Pobierowo, Pani Emilia Podgórska-

Fot. Robert Dajczak

Dzień Edukacji Narodowej N

-Lanczak – ZSO Pobierowo, Pan Piotr Kinka – ZSP Niechorze. Zaś najwyższy awans zawodowy, tytuł nauczyciela dyplomowanego, jest udziałem: Pana Piotra Klebana – ZSO Pobierowo,

Pani Violetty Michowskiej – ZSP Niechorze i Pani Agnieszki Sołowij-Kleban – ZSP Niechorze. Wśród nominowanych do tytułu „Nauczyciel Roku” znaleźli się: Pani Elżbieta Jasińska z ZSP

z Niechorza, Pani Edyta Nowak-Majdzińska z ZSS w Rewalu oraz Pan Marcin Smoczyk z ZSO w Pobierowie. To zaszczytne miano zdobył Pan Marcin Smoczyk, nauczyciel przyrody i techniki. ●


10

DLA CIEKAWYCH

www.rewal.pl

Zjeżdżalnie plażowe w Niechorzu i Rewalu

Dla ciekawych … e ż , z s e Czy wi

!

W latach 20 ubiegłego wieku, zarówno w Rewalu jak i w Niechorzu, wybudowano na palach zakłady kąpielowe. Zakład przeznaczony dla mężczyzn znajdował się na zachód od obecnej przystani rybackiej, zaś zakład dla kobiet i dzieci na prawo od nowo wybudowanej platformy widokowej w centrum miejscowości. Drewniane budynki pełniły funkcje pomostów widokowych, przebieralni i przechowalni odzieży. Porządku w obiektach pilnował tzw. kąpielowy. W latach 30., gdy obyczaje się zmieniły, z zakładów kąpielowych wspólnie korzystać już mogły całe rodziny, stąd ich nazwa Familienbad. O wzrastającej atrakcyjności wybrzeża rewalskiego świadczyła zwiększająca się rok rocznie liczba gości, która na początku XX wieku osiągała do 2200 osób w ciągu sezonu letniego.

Fot. Robert Dajczak

Fot. Archiwum Urząd Gminy

Fot. Archiwum Urząd Gminy

Drewniany statek w Pustkowie

Plażowy Pałac w Rewalu

Domek Ewy Braun w Pobierowie

!

Konferencja w Trzęsaczu W dniu 11 października 2012 roku w Trzęsaczu odbyła się konferencja pod nazwą „Rozpoznanie, dokumentowanie i zagospodarowanie wód termalnych”. Konferencja została zorganizowana przez Przedsiębiorstwo Geologiczne „Polgeol” S.A. z siedzibą w Warszawie przy udziale „Milex” Sp. z o.o. Głównym celem spotkania było za-

!

Drewniana, dwukondygnacyjna willa z piwnicą i dużą werandą usytuowana jest w lesie, na końcu ulicy Grunwaldzkiej w Pobierowie. Na parterze znajdował się niegdyś niezwykły salon z kominkiem, który poprzez dość nowoczesne jak na tamte czasy rozwiązanie, rozprowadzał ciepło po całym domu. Wygodna, przestronna willa ulokowana nad samym brzegiem morza stała się obiektem licznych domysłów i legend. Po dziś dzień utrzymuje się, że Adolf Hitler wybudował ją dla swojej kochanki Ewy Braun. Brak jest jednak jakichkolwiek dowodów, że kiedykolwiek odwiedziła ona to miejsce. Obecnie budynek jest już bardzo zniszczony, jednak wciąż przypomina nam o tajemnicy, którą kryje.

Fot. Tomasz Stolz

Budowa tzw. „Plażowego Pałacu” rozpoczęta została w 1900 r. przez Augusta Wendorffa. Do budowy wykorzystywany był piasek przewożony z plaży, z czym wiąże się dość ciekawa historia. Główny budulec dostarczany był przez miejscowego chłopa Wilhelma Keuppa, który po wykonaniu usługi wystawił właścicielowi stosowny rachunek. Wendorff uznał go za zbyt wygórowany i odmówił zapłaty. Wkrótce sprawa trafiła do sądu. Wilhelm Keupp uzasadniał wysokość rachunku tym, że zmuszony był przywozić więcej piasku, gdyż ten regularnie wywiewał wiatr. Niestety, sąd nie uznał jego argumentów. Obecnie budynek znajduje się w rękach prywatnych i służy jako obiekt turystyczny.

!

Statek stworzony został specjalnie na wystawę Expo 2000 w Hanowerze, jako część ekspozycji województwa zachodniopomorskiego. Po zakończeniu ekspozycji przekazany został gminie Rewal, która wykorzystywała go jako dekoracje lub scenę, m.in. w czasie przybycia w czerwcu 2009 r. do gminy Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, na lokalnym Święcie Śledzia Bałtyckiego w Niechorzu czy też na Festiwalu Szantowym „Złoty Sekstans” w Pobierowie. Statek na stałe został przeniesiony do Pustkowa i stanął pod krzyżem.

poznanie jego uczestników z przebiegiem prac geologicznych, wynikami badań oraz koncepcją zagospodarowania wód termalnych ujętych otworem Trzęsacz GT-1, realizowanym w ramach udzielonej przez Ministra Środowiska dla „Milex” Sp. z o. o. Koncesji na poszukiwanie i rozpoznanie złóż wód termalnych w rejonie miejscowości Trzęsacz, gmina Rewal, powiat gryficki, woj. zachodniopomorskie. Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie ze środków krajowych z Narodowego Funduszu Ochrony Śro-

dowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji w wysokości 3.400.000,00 PLN. Na konferencji poruszono złożoną problematykę eksploatacji wód termalnych w Polsce, techniczne aspekty realizacji przedsięwzięć geotermalnych oraz możliwości wykorzystania ich zasobów do celów energetycznych, balneologicznych i rekreacyjnych. Uczestnicy konferencji zostali zapoznani z zagadnieniami projektowania ujęć i dokumentowania złóż wód termalnych, a także z aspektami geologicznymi,

hydrogeologicznymi i technicznymi uwzględnionymi podczas projektowania, jak i w czasie realizacji otworu Trzęsacz GT-1. Realizowane przedsięwzięcie zostało przedstawione również w kontekście projektu budowy Kompleksu Rehabilitacji i Relaksu „Pałac Trzęsacz” w Trzęsaczu, w ramach którego powstanie obiekt hotelowy z zapleczem wodno-rekreacyjnym Aquapark, stanowiące całoroczną bogatą ofertę wypoczynkową i szkoleniową dla klientów indywidualnych, grupowych i biznesowych. Na konferencję przybyli liczni

zaproszeni goście, w tym przedstawiciele władz lokalnych, Rady Gminy Rewal, Urzędu Marszałkowskiego, Zakładu Regionalnego Geologii Pomorza PIG w Szczecinie oraz Wszyscy Ci, dla których tematyka wód geotermalnych stanowi ważne i perspektywiczne odnawialne źródło energii. W imieniu organizatorów składamy serdeczne podziękowania dla personelu Villa Hoff Wellness&Spa Hotel w Trzęsaczu za pomoc w organizacji konferencji, profesjonalną i miłą obsługę. ●


Z PRZYMRUŻENIEM OKA

www.rewal.pl

11

Humor

To Celtowie, a nie Amerykanie, jako pierwsi świętowali Halloween. Teraz i my dołączamy do tego grona. Choć powszechnie uważa się, że Halloween wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych, gdzie święto to stało się jednym z najpopularniejszych wydarzeń w amerykańskim kalendarzu, to jednak korzenie tego święta sięgają tradycji Celtów, którzy wierzyli w pośmiertną wędrówkę dusz.

Wędrujące dusze 31 października uznawany był w kulturze celtyckiej za dzień, w którym duchy podróżowały po ziemi. Zmarli mieli ostatnią szansę na załatwienie spraw, których za życia nie udało im się zakończyć. Celtowie nocami gromadzili się wokół ognisk i składali bogu śmierci Samhaine ofiary w postaci pożywienia, odprawiając rytuały mające udobruchać zmarłych i przekonać by odeszli w spokoju, nie niepokojąc żywych. Ważnym elementem ceremonii były przebrania oraz

a w a b a z – m e i k y z c z z dres świece wsadzane w wydrążone rzepy. Czarny strój miał gwarantować, że uczestnicy rytuałów nie zostaną przez duchy zauważeni, zaś światło miało bronić przed złymi mocami. Odstraszaniu duchów towarzyszyły także przerażające maski i głośna muzyka. Wszystkiemu przewodzili celtyccy kapłani – druidzi. Warto wspomnieć, że przed wiekami 31 października był dniem, w którym świętowano zarówno – koniec lata, początek zimy jak i święto zmarłych.

Święto przetrwało Starodawne celtyckie święto przetrwało do dziś w kulturze zachodniej. Współcześnie niewiele zostało z praktykowanych niegdyś obyczajów. Halloween to przede wszystkim zabawa oparta na komercyjnych symbolach w postaci wydrążonej dyni z palącą się świecą w środku, przebraniami za postacie z znanych hor-

rorów i bajek – wiedźmy, wampiry, wilkołaki itp. oraz odwiedzających domy dzieci, wygłaszających formułkę „cukierek albo psikus”. Święto to szczególnie hucznie obchodzone jest w Stanach Zjednoczonych. W Europie, z której wywodzi się ta tradycja, Halloween wciąż jeszcze nie jest tak popularne jak w USA.

Halloween po polsku Polacy powoli przekonują się do tradycji związanych z tym świętem, szczególnie młodzież i dzieci. Coraz częściej spotkać można w październikową noc przebierańców w upiornych strojach, przemierzających ulice w poszukiwaniu słodyczy i dobrej zabawy. Dzień ten wykorzystują także lokale rozrywkowe organizujące imprezy na których obecność możliwa jest tylko pod warunkiem stosownego przebrania. Jedną z najpopularniejszych amerykańskich zabaw związanych z

Halloween jest próba wyciągnięcia zębami jabłka pływającego w dużym naczyniu z wodą. Podobno ten komu uda się to zrobić bez uszkodzenia owocu, może liczyć na szczęście w nadchodzącym roku. Mające pogańskie korzenie święto budzi wiele kontrowersji, mimo że dawno już straciło swoje pierwotne znaczenie i dziś jest tylko kolejną sposobnością do dobrej zabawy. Wystarczy podejść do tego z humorem i rezerwą, a na pewno stanie się miłym urozmaiceniem w kalendarzu. ●

Z prastarych ksiąg znane Wychodzą w tę noc, By w Halloween wieczór Zabawić się móc. By jeszcze raz poczuć, Co ciało i ruch, By zmienić się w skórę, By wkraść się w czyjś duch. Lecz z końcem wieczora, Ty maskę swą włóż, By nie dać się poznać, Że zdrowy Twój duch. ( ź ró d ł o : w w w. m o j a g e n e ra c j a . p l )

Uliczna ankieta wśród pań. Szukamy odpowiedzi na pytanie: „Co należy nosić aby partner uznał Cię za atrakcyjną?“ Odpowiada 20-latka: – Bikini 30-latka: – Miniówę... 40-latka: – Versace... 50-latka: – Skrzynkę piwa... :) :) :) Przychodzi mąż do domu późną porą. Żona: – Dlaczego wracasz tak późno? Mąż: – Korek był. Żona: – Jaki korek, oszuście! W nocy korek? Mąż: – Nie mogliśmy go wyciągnąć... :) :) :) Lekarz w sanatorium wita dobrze sobie znanego „stałego” kuracjusza: – Znowu pan do nas przyjechał ze wszystkimi swoimi dolegliwościami, panie Kowalski? – O nie, tym razem przyjechałem bez żony! :) :) :) Mąż mówi do żony: – Kochanie, dzisiaj pójdę do klubu z kolegami na partyjkę kręgli. Do rana będziemy grali. Nie masz nic przeciwko temu? – Kochanie, idź koniecznie, przecież za rogi cię nie trzymam. :) :) :) Do pana Zdzisława Kwiatkowskiego, który od dłuższego czasu nie opłacał rachunków za gaz, przyszło upomnienie w dość ostrym tonie, podpisane przez kierownika działu windykacji Zakładu Gazowniczego. Pan Zdzich wziął kartkę papieru, usiadł przy biurku i odpisał co następuje. „Szanowny Panie, Pragnę Pana poinformować, iż raz na miesiąc gdy otrzymuję rentę, zbieram wszystkie rachunki dotyczące opłat za mieszkanie i resztę mediów. Wrzucam je do dużego dzbana, mieszam i losuję trzy, z którymi idę na pocztę i opłacam. Jeżeli pańska Instytucja pozwoli sobie choćby jeszcze raz przysłać do mnie list utrzymany w podobnym tonie, to jej faktury na rok zostaną wykluczone z loterii. Z poważaniem Zdzisław Kwiatkowski.

W dniu 30 czerwca br. upłynął termin uiszczania opłaty za posiadanie psa w wysokości 55.00 zł, za 2012 r. Po tym terminie właściciel otrzyma upomnienie i wezwanie do zapłaty. Podstawa prawna Uchwała Rady Gminy w Rewalu nr XIII/86/11 z dnia 4 listopada 2011 r. Komendant Straży Gminnej w Rewalu Leszek Kozłowski


12

SpoRt

www.rewal.pl

Od 10 października przyjmowane są zapisy do ii edycji Rewaligi – Rewalskiej Amatorskiej Ligi Futsalu. Rozgrywki rozpoczną się na początku listopada i potrwają do wiosny przyszłego roku.

Fot. Robert Dajczak

Rusza Rewaliga

T

urniej składać się będzie z rundy jesiennej i zimowej, które rozgrywane będą w hali sportowej w Rewalu. Zespoły zagrają ze sobą dwa razy, systemem „każdy z każdym”. W kwietniu 2013 r. cztery najlepsze zespoły spotkają się w finałowym turnieju play off, podczas którego wyłonieni zostaną zwycięzcy Rewaligi. W rozgrywkach Rewaligi będą mogły wziąć udział drużyny, w których składzie będzie co naj-

mniej 5 mieszkańców na stałe lub czasowo zameldowanych w Gminie Rewal lub osoby z nią związane – np. pracujące lub posiadające nieruchomość na terenie Gminy Rewal. Ustala się dolną granicę wiekową na 16 lat (rocznik’96 i starsi). Przewidziany jest udział maksymalnie 10 drużyn. W momencie zgłoszenia zespół musi liczyć co najmniej 5 zawodników, a maksymalnie 10 zawodników, w tym co najwyżej 3 piłkarzy

zrzeszonych w klubach piłkarskich, tzn. posiadających aktualne licencje zawodników (zasada ta nie dotyczy drużyn oldbojów). Zgłoszenia przyjmowane są pod nr tel. 91 38 62 629, pocztą elektroniczną: promotion@ rewal.pl lub osobiście w biurze CIPR, znajdującym się w hali sportowej przy ul. Szkolnej 1 w Rewalu. Przy zgłoszeniu należy podąć nazwę zespołu, imiona i nazwiska zawodników, miejsce stałego zamieszkania oraz

Uwaga! W tegorocznych rozgrywkach będą mogły uczestniczyć również osoby na stałe zameldowane w Gminie Karnice. rok urodzenia. Zgłoszenia może dokonać wyłącznie kapitan drużyny. Zgłoszenia przyjmowane będą do 31.10.2012 r. W rozgrywkach

Mistrzowie golfa w Kołczewie.

Wójt Gminy Rewal informuje,

(150), który wyprzedził Andrzeja Kalińskego z Warszawy (149). Warto zaznaczyć, że Sać (w „cywilu” starosta graficki) zaczął grać w golfa rok temu i już ma handicup 14 (początkujący gracz ma 36) i zaczyna wygrywać z najlepszymi. W kategorii brutto zwyciężył Paweł Grzelak (124), który pokonał Piotra Dąbrowieckiego (107) i Andrzeja Jesionka (103).

(MK) pRzedRUK KURieR SzczecińSKi

MAcieJ ŁOzdOWSKi cipR

Wykaz nieruchomości wywieszony

Sać i Grzelak najlepsi Sezon golfowy powoli dobiega końca, podobnie jak turnieje klubowe, które wyłaniają najlepszych zawodników poszczególnych klubów. W Kołczewie na polu Amber Baltic w ulewnym deszczu rozegrano finał ligi klubowej, który wyłonił najlepszych golfistów (liczyły się wyniki trzech najlepszych turniejów). W kategorii netto (rzeczywista ilość uderzeń pomniejszona o hadicup) zwyciężył Kazimierz Sać z wynikiem 156, na drugim miejscu uplasował się Artur Łącki

weźmie udział pierwszych 10 drużyn – decyduje kolejność zgłoszeń. Przed rozpoczęciem rozgrywek pobierana będzie opłata startowa w wysokości 300 zł od drużyny. Kwota z wpisowego przeznaczona będzie w całości na opłacenie diet sędziowskich. Organizatorem jest Centrum Informacji Promocji Rekreacji Gminy Rewal

Kazimierz Sać otrzymał puchar z rąk prezesa zarządu Golf Amber Baltic Witolda Jabłońskiego. W środku Małgorzata Marchelak – członek zarządu klubu.

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rewal został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę.

Profile for Robert Dajczak

Strefa Slonca Pazdziernik 2012  

Gmina Rewal

Strefa Slonca Pazdziernik 2012  

Gmina Rewal

Profile for rdajczak
Advertisement