Page 1

KWIECIEŃ

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW ZMIESZANYCH Z TERENU GMINY REWAL II KWARTAŁ 2014 07.04.2014r. 14.04.2014r. Pogorzelica Poniedziałek 22.04.2014r. Niechorze (wtorek) 28.04.2014r. 01.04.2014r. 08.04.2014r. Wtorek 15.04.2014r. Rewal 22.04.2014r. 29.04.2014r. 02.04.2014r. 09.04.2014r. Śliwin Środa 16.04.2014r. Trzęsacz 23.04.2014r. Pustkowo 30.04.2014r. 03.04.2014r. 10.04.2014r. Czwartek 17.04.2014r. Pobierowo 24.04.2014r.

Poniedziałek

MAJ

Wtorek

Środa

Czwartek

05.05.2014r. 12.05.2014r. 19.05.2014r. 26.05.2014r. 06.05.2014r. 13.05.2014r. 20.05.2014r. 27.05.2014r. 07.05.2014r. 14.05.2014r. 21.05.2014r. 28.05.2014r. 30.04.2014r. (ŚRODA) 08.05.2014r. 15.05.2014r. 22.05.2014r. 29.05.2014r.

Pogorzelica Niechorze

Rewal

Śliwin Trzęsacz Pustkowo

Pobierowo


Poniedziałek

CZERWIEC

Wtorek

Środa

Czwartek

02.06.2014r. 09.06.2014r. 16.06.2014r. 23.06.2014r. 30.06.2014r. 03.06.2014r. 10.06.2014r. 17.06.2014r. 24.06.2014r. 04.06.2014r. 11.06.2014r. 18.06.2014r. 25.06.2014r. 05.06.2014r. 12.06.2014r. 20.06.2014r. (PIĄTEK) 26.06.2014r.

Pogorzelica Niechorze

Rewal

Śliwin Trzęsacz Pustkowo

Pobierowo

Dodatkowe zlecenie wywozu zmieszanych odpadów komunalnych (poza harmonogramem) realizowane będzie po złożeniu wniosku tzw. „ZGŁOSZENIA ZAPOTRZEBOWANIA NA DODATKOWĄ USŁUGĘ ŚWIADCZONĄ PRZEZ GMINĘ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁASCICIELI NIERUCHOMOŚCI ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TYCH ODPADÓW” . Wniosek należy złożyć w Kancelarii Urzędu, przesłać pocztą bądź faxem na numer 91 38 49 029. Więcej informacji: Urząd Gminy w Rewalu, pok. nr 1, tel. 913849024

PRZYPOMINAMY, że osoby rozpoczynające działalność gospodarczą , które dotychczas nie złożyły deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi zobowiązane są złożyć deklarację w Urzędzie Gminy w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia działalności. W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, wszczęte zostanie postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2014marz harmonogram wywozu odpadow zmieszanych czerwiec maj kwiecien 2014  
2014marz harmonogram wywozu odpadow zmieszanych czerwiec maj kwiecien 2014  

http://rewal.pl/pobierz/odpady/2014MARZ-HARMONOGRAM-WYWOZU-ODPADOW-ZMIESZANYCH-CZERWIEC-MAJ-KWIECIEN-2014.pdf

Advertisement