Page 1

%" %#&$

!

#

$

%

9

$

" !*# % ' % ! $ #$! # !, !"

: =3>

!() ' % $2 % ( 8@ >93:;; % 2 @8 :?; @7 88 & @8 :?; @7 9@ $ 6! % 2

( ' $!(* % !(* $ 8 %!( . :7 ( !% ( + $ )# $ %

' (

-# ' !# ! $!" %" ! % " ! % " -% !(' $ % ( + % (2 8:177 4 8?177

% >1:7 4 8<1:7

-% %

%

?

)" # !-% ( ! "( ( , (

88

$! + ' + !(' % !($

!( % () ' ' '%" !(' $ )1 5 ( + % !( % ," 3 ) ! %" 4 !( % 5 .! % (2 @177 4 88177 4 4 !( % () ' ' * # !

"(

! # %'

(

! % " ! % (2 8<177 4 8=177 4 () ' $"+ % / '

) ,"#% ' %%%2! % 2 0 % (

' +

" -% '

" !% " 2


, - * $+ "$ 43 ! '- #/

+$8. & ( % * "* 3$)$ * 26 -$9 /,* 32-.*;7 * )$ * /=2.&/ )*1* 12 / *1 ) "* / 2)&/ ($ -3& ') "* 1 *"*,3 '$ 2 *, 3 -2( *'$ 3) "* 1,9 3 )$ &'/ 32 % "* +,32-362(

($ -3& : *( -32-.&$ # 3 +,* -3*)2 # "*; $ +,321$. 6 14%. "($)2 1 ' * ,. &, /,-&$ ) -.9+)$ &-$8 3 +,* *-3 3 43 ! 3/%&* *&*) 6 +*;1$9 )$ / 2)&/ ,* 32-. +,3 & 3 )$ ($ -3& : )$ (*"6* -$9 * 27 3 +,3 $9 $ 1-.9"$ &.4, "* *&*) 6

41)$ = "($) 1 ' 3) ) 3 *" . % 32 -+*,.*1 % *, 3 * -&*) 62 # 1 ,/)&41 &, %* , 3*1* +,32,* )$ 32 # -+,32% %8 2 # &.21)*; $ !$32 3) % 3*," )$3*1 6 1 , ( # *"4')*+*'-&$ % & %$ $ " +* +' =2 3 -.)$ 2 -+* .& '$ -$9 ( % * "* 3$)$ +,32 3$ ,2 &$ % 1 1 '/ 2 , 3 ( +* $ * /-.&*1 +* 6.2 &$ ,32= 3$ $ " 3$ 3) % *1 6 -$9 ( . $ "/ $ " +*+,3 3$6 * *1$83&*1 ,*3",3 1& +,32

)1 -.2 %$ $ ,*"*1)$ .1 , ) /-3 -$:-&$ "* ,32-3'$ ($ -3& : 2 *.,32( '$ ,* ) /+*($)&$ 1 +*-. $ ,.2 &/641 "*-+* ,-.1 *(*1 "* &.4, )$ 18.+'$1$ +,32 38 -$9 * )*1 "* ($ -3& )$ 6 2/,

(/32 ,3 $ " 3 ($ 26 3. ,*&$'*( .,*1 ., &.4,8 /.,/ )$ 6 * .&*1* 12-*& . ( + , ./, +,3 &, 3 %8 -.*+)$ '-%/-3 ( $ $ " 3 (*"'$ * #6* 3$7 -$9 1* 8 $ +*&,3 +$7 ) ) ( = 2 3 / 3 -.)$&41 *.,32( 6 + ($8.&*12 2+'*( 2 ,3 )$ ., 2 2%)$ %/= $ -326* -$9 /=2( 3 $). , -*1 )$ ( -3 3 "4')$ 1;,4 / 3)$41 '*& ' )2 # -3&46 * $ "/ -. )96* *-4 1;,4 &.4,2 # 3) ' <'$ -$9

21 mieszkań stworzono w budynku po dawnym Chemiku

/ 3)$*1$ $ ) / 32 $ ' 3 -+*6/ 3&46 +*,.*12 # 1 1 '/ -+*6/ 3&46 "4')*&-3. 6 8 2 # 1 * $ ,*1$ *, 3 -+*6/ 3&*')* ,3 -3&*') "* 3 $ #*,3 #6*+ 2 3 6* 3$ =*1 "* ;,* & 2 #*1 1 3 "* 1 1 '/ ./,2; $ $ ($ -3& : 2 **, 2) .*, ( 6 % & %$ 3 , ($ )$ 2 3$ 6/ ).,/( )!*,( %$ ,* (* %$ $ &, %$ ($)2 1 ' 26 ) *( -3 # 1 3 & 6 2/,

$)/

&

-*&

.1' ,)$/ ) 1& -" #/3 $ ( )%-$ " 4 $.*, ) . ), ("2 .),21 012( 21%" ( 8978: ' # 6 .1 ! (" ! 0 +)%-$" ! '" -. !4 '" -. 2$ ! " 0-" ! ')3( 1&) 02" / 2" & 0 0-+*%(1' " ("/6

14%. 1 .*1 ,32-.1$ - &, . ,3 "($)2 $*' ..2 ,3 3$:-&$ % +,3 1* )$ 38 % 2 ($)2 * ))2 ,3 1$:-&$ % 8 ,*1-&$ % 1$ +,3 1* )$ 38 "* *"/-6 1 *<)$ & , )2 # ,*'$)2 +/62 5 $ "$ : *% $ # 1'/& 0 ' $&*6 % 3/& $ &$ ,*1)$& ! , ./

$)/ / ,

* $+ ",! - %& + 3.7 ! " - $), $(&$ * + - '$+,! + $ $&45 ! $ , $ ' *&$ -,') $)+ & $ )*/

$)/ / ,

%&-

')&

& -*& ' $" 1& + /%

+++/ &! ", + & ) *&,'), &$!$ / + - 39 740566 + / 93 586 92 54 93 586 92 32

0 '$0!

).) , $ &) - . $! '. & * '- , .

/% " 5

$ +$&. )$ -. -*&. ) !$ -,

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej koleżanki

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego kolegi

ZOFII KROPIDŁOWSKIEJ

STANISŁAWA DOBKA

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu odejścia Zosi małżonkowi i rodzinie składa Koło Seniorów z Niechorza

Wyrazy głębokiego współczucia małżonce i rodzinie

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

STEFANA BRODNICKIEGO córce Janinie i rodzinie

składa Koło Seniorów z Niechorza

składają koleżanki i koledzy z Koła Seniorów w Niechorzu


Okręt podwodny

www.rewal.pl

strefa mieszkańca

3

Fot. Daria Mazur

N

iechorski Park Miniatur Latarń Morskich nie daje odpocząć i wciąż zaskakuje nowymi atrakcjami. 19 maja 2014 r. park obchodził dopiero swoje drugi urodziny, a już

pojawiło się w nim kilka spektakularnych eksponatów związanych nie tylko z historią latarnictwa, ale również lokalnymi zabytkami. Od niedawna podziwiać można tam miniaturę najstarszej budowli sakralnej na Pomorzu Zachodnim

– katedrę z Kamienia Pomorskiego; miniaturę przedwojennej latarni Krynica Morska; miniaturę latarniowca Adlergrund; replikę armaty z latarni Hel; ogromne koło sterowe, hełmy nurków, telegraf maszynowy oraz lunetę żeglarską,

Kameralny Trzęsacz Poznaj swojego sołtysa

Fot. Robert Dajczak

Imię i nazwisko: Krzysztof Wolender Data urodzenia: 19.09.1970 r. Miejscowość: Trzęsacz Zainteresowania: turystyka, w szczególności rowerowa, sport (czynnie uprawiany badminton), filmy, książki przyrodnicze Lata pełnienia funkcji sołtysa: siedem lat, 2006–2014

Strefa Słońca: Jak długo pełni Pan funkcję sołtysa Trzęsacza?

Krzysztof Wolender: To już moja druga kadencja jako sołtysa Trzęsacza. Minęło 7 lat.

Strefa Słońca: Jest Pan sołtysem jednej z najbardziej znanych miejscowości gminy Rewal, z powodu ruin kościoła na klifie, które turyści tłumnie odwiedzają. Zarządzanie tak sławną miejscowością zobowiązuje. Nie czuje Pan ciężaru odpowiedzialności?

K.W.: Zamiast ciężaru odpowiedzialności, czuję raczej dumę z bycia mieszkańcem i sołtysem naszej małej miejscowości. Wyjątkowość Trzęsacza mnie mobilizuje, jest swego rodzaju wyzwaniem, któremu staram się sprostać.

Strefa Słońca: Trzęsacz znany jest także dzięki dwóm festiwalom odbywającym się w kościele neogotyckim. Czy można powiedzieć, że Trzęsacz stał się kulturalną stolicą gminy Rewal?

K.W.: Międzynarodowy Festiwal Muzyczna „Sacrum Non Profanum” komponuje się z charakterem naszej miejscowości. Droga prowadząca do tarasu widokowego z kościoła, w którym odbywają się koncerty jest zaprojektowana właśnie z myślą o muzyce. Czy Trzęsacz jest kulturalną stolicą naszej gminy? Myślę, że każdy inaczej odpowie na to pytanie. Osobiście uważam, ze jest stolicą nie tylko naszej gminy

– przecież to festiwale międzynarodowe.

Strefa Słońca: Co chciałby Pan zmienić r e k l a m a

w Trzęsaczu? Jakie najpilniejsze potrzeby należy zrealizować w miejscowość?

K.W.: Obecnie najpilniejszą sprawą w Trzęsaczu jest odwodnienie osiedla. Mamy już projekt modernizacji ulic na osiedlu, czekamy na jego realizację. Mamy nadzieje, że już wkrótce zostanie udostępniona świetlica wiejska w Trzęsaczu.

Strefa Słońca: Jako Sołtys jest Pan blisko mieszkańców, jakie wątpliwości i problemy dotyczące życia w Trzęsaczu docierają do Pana najczęściej?

K.W.: Najczęściej są to sprawy

z której można oglądać niechorską latarnie. W związku z przypadającą 25 maja 74. rocznicą zaginięcia ORP Orzeł, w parku pojawiła się miniatura tego niezwykłego okrętu. ORP Orzeł to jeden z najsłynniejszych polskich okrętów podwodnych. W czasie II wojny światowej brał udział w obronie polskiego wybrzeża. Podczas działań patrolowych na Bałtyku zawinął do Tallina w Estonii, gdzie został internowany. Tam pozbawiono go uzbrojenia i urządzeń nawigacyjnych. Pomimo internowania, bieżące typu kłopoty z oświetleniem ulicznym, ubytki w jezdni, chodniku, nienależycie posprzątane chodniki i ulice. Takie sprawy są poprawiane na bieżąco. Mieszkańcy i ja cieszymy się z drobnych zmian w naszej miejscowości.

Strefa Słońca: Trzęsacz słynie z tajemniczej, trochę wzniosłej i kameralnej atmosfery, nie kojarzy się go raczej z rozrywką. Nie chciałby Pan czasami zmienić odrobinę jego charakteru?

K.W.: Kameralność Trzęsacza przyciąga rodziny z dziećmi, starsze osoby, artystów i wszystkich tych, którzy szukają spokoju i odpoczynku. „Zbudowaliśmy” tutaj z mieszkańcami naszą małą oazę – nie rozumiem dlaczego miałbym ją burzyć.

Strefa Słońca: Sezon letni tuż, tuż. To dla mieszkańców najbardziej pra-

Fot. Daria Mazur

w Parku Miniatur Latarń Morskich

załodze z inicjatywy ppor. Andrzeja Piaseckiego udała się ucieczka w kierunku Wielkiej Brytanii. Możliwa ona była tylko dzięki temu, że oficerowie znali charakterystyki świetlne latarń morskich bałtyckiego wybrzeża i kierując się nimi dotarli do celu. Okręt zaginął wraz z całą załogą podczas patrolu w 1940 roku. Oryginał miał blisko 84 metrów długości, 6,7 metra szerokości i obsługiwała go 60 osobowa załoga. Miniaturowy model był budowany przez 6 miesięcy przez 4 modelarzy. D. Mazur cowity okres, dla sołtysa chyba też. Czy Trzęsacz jest przygotowany na przyjęcie turystów?

K.W.: Myślę, że Trzęsacz jest przygotowany na przyjęcie turystów, a ewentualne drobne niedociągnięcia są i będą realizowane na bieżąco.

Strefa Słońca: Co poza pełnieniem funkcji sołtysa robi Pan na co dzień? Ma Pan jakąś pasję, hobby?

K.W.: Jak już wspomniałem na początku, interesuje mnie turystyka. Bliższe okolice odwiedzam wraz z rodziną podczas wycieczek rowerowych. Mamy ambicje zwiedzić całą Polskę. W tym roku po sezonie letnim wybieramy się po raz pierwszy w Bieszczady.

Strefa Słońca: Serdecznie dziękuje za rozmowę.

Rozmawiała D. Mazur


&,4 &$ *1 ,&"1

&# ' $ ! & # $% " * # % $ & %( $% # $ # !$ " * $ #( & " $ # $ & " $ & # $ # #)

$ - &,. ),& !&. ,-)0*,0 1% & % -. 060 046"24" )"4" .*&A$* 3*> 1287 5- ;0/&$8/*,06&+ 6 #5 %7/,5 %"6/&+ 2&34"52"$+* !;047 9( 6 #&810A2&%/*. 3=3*&%846*& "2,5 *&-027#" 5%7/&, 10%%"/0 /*&6*&-,*&+ .&4".02 '08*& ,492" 5$87/*;" 8 /*&(0 .*&+3$& 1&;/& ."(** 46*&2"+=$ %286* .0C/" 6 A20%,5 310 4,"< 1034"$*& 8& 8/"/7$) #"+&, * #"A/* : 4& %0#2& "-& * 4& #5%8=$& (208> 5C 3". 6*%0, "+,06&+ )"47 1060%5+& /*&10,9+ * +&34 8"106*&%8*= 3*-/7$) /*&8"10./*"/7$) &.0$+* !/"+%8*&.7 4". 6*&-5 #0)"4&296 #"A/* . */ @1*=$= 29-&6/> 29-06= @/*&(5 "#> "(> 2"#*&(0 2"$5->

, 9 %&. ,) ! 1 ! &)&*#0 4 02"8 6319;$8&3/7$) %8*&$*>$7$) #0)"4&296 +", $)0<#7 1*%&2."/" "+,06" )"4" 40 15/,4 0#06*=8,067 10%$8"3 86*&%8"/*" (.*/7 &6"- 4" 2"//*& 1287(0406"/" &,31087$+" 8"%060-* /"+#"2%8*&+ 67#2&%/7$) .*;0A/*,96 .0$ /7$) 62"C&? ,49287 #>%= .0(-* 34"/=< 46"28= 6 46"28 8 /"+342"38/*&+387.* 6*& %B.".* +",*& 8/"; A6*"4 #"+&, ) &#

3 ,, ( 3 7 7 ) . " 4 ( " 7 % / 4 ( ( 7 , - ) 0*, 7 , ) ! ) . " 7CD E 8 !&. 8 ,

7

!"*/34"-06"/*& 6>8;" %034>10 6&(0 1-"/06"/& +&34 6 0,0-*$"$) 5-*$ 0+3," 0-3,*&(0 * ;0/&$8/&+ 34>1/& ,03847 $";0A$* */6&347$+* 2&"-*806"/&+ 128&8 2"/(& 0-3," 8034";7 67$&/*0/& /" 0, 473 8; 28&1206"%80/*& */6&347$+" 5.0C-*6* .*&38,"?$0. 0(028&-*$7 ,028734"/*& 8 53;5( 2"/(& . */ %034>1 %0 /4&2/&45 8 12>%,0A$*= 4&-&6*8+* * 4&-&'0/** "25/,*&. 20810$8>$*" */6&

347$+* +&34 6730,*& 8"*/4&2&306"/*& .*&38,"?$96 * '*2. %8*";"+=$7$) /" 4&2&/*& 0(028&-*$7 53;5(".* (%7C 40 5.0C-*6* 66 '*2.*& 10%+>$*& %& $78+* 58"3"%/*"+=$&+ 4",= 208#5%06> *02=$ 10% 56"(> 8(;"38"/& 0% 6*&-5 -"4 128&8 .*&38,"?$96 * '*2.7 8 4&2&/5 0(028&-*$7 6/*03,* 0 10.0$ 6 20860+5 3*&$* 4&-&,0.5 /*,"$7+/&+ * 5.0C-*6*&/*& %034&15 %0 38&20,*&(0 6"$)-"28" 53;5( 120 3*.7 0 8(;"38"/*& 8"10428&#06"/*" /" 53;5(* 4&-&,0.*/*,"$7+/& %0 & '&2"45 /6&347$+* * 20(06/*$46" 28>%5 .*/7 6 &6"- 2&/&538 "3*?3,* 4&*/6& 347$+& 2&6"- 1!&#2"/& */'02."$+& 128&,"8"/& 8034"/= '*2.*& 2"/(& * 10860-= /" 1287A1*&38&/*& 12"$ /"% 208#5%06= 3*&$* 4&-&,0.5/*,"$7+/&+ ) %

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Rewal z dnia 28 maja 2014 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

CENTRUM USŁUGOWE m. Pobierowo gm. Rewal wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 t.j. z późniejszymi zmianami), uchwały nr LXV/453/10 z dnia 29 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego CENTRUM USŁUGOWE m. Pobierowo gm. Rewal zmienionej uchwałą nr III/11/10 Rady Gminy Rewal z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXV/453/10 Rady Gminy Rewal z dnia 29 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego CENTRUM USŁUGOWE m. Pobierowo gm. Rewal oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 j.t. z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu: !!

" &# " !$

"

! " "

% " $$

0

(.*//7$) 15/, 4"$) /" 452734> $8&,"< #>%8*& 429+," */'02." 40296 4527347$8/7$) %0 3,0/"-& 1287(0406"/7$) /" 638&-,*& 174"/*" 4527 3496 %047$8=$7$) 2& (*0/5 2"$06/*$7 $)>4/*& 0%106*&%8= /" 638734 ,*& 174"/*" 63,"C= .*&+3$" ,492& 6"240 0% 6*&%8*< 10,"C= 38-",* 4527347$8/& -5# 10.0(= 6 8/"-&8*&/*5 0%106*&% /*&(0 /0$-&(5 527A$* %06*&%8= 3*> 296/*&C 638734,*&(0 0 *.12&8"$) 0%#76"+=$7$) 3*> /" 4&2&/*& 2&6"3,*&+ (.*/7 " .*&+3$5 %034>1/& #>%= 4",C& 29C/&(0 20%8"+5 ."4&2*";7 */'02." $7+/& * ."17 2&(*0/5 >%8*& .0C/" 8",51*< 128&60%/*,* $&247'*,0

$% . " & = $ )&1(& 1 #0 1 # "%&+ ,)10 (-%!,0 % &)$ ,-)0*,0 1% 4 D3<< 9 >=3<<2 , "4 F@D E= ?D B> B>E

&

&

-"4 " &. ? : -", $ "% -8 1 -$ 6 " 5;2 & = $ 10%%0 & 1 %% . & 14 E3<< 9 =E3<<2 , "4 F@D E= ?D B> E>B

1 !

1

&,4 & ),

$0+" & & .

6"/& 1".*=4,* 02"8 .0/&47 0,0 -*$8/0A$*06&

$ -"4 1!&"% = :& !, *(&),&.0;2 & =$ 10%%0 & 1 %% . & 14

$ -"4 % 1 &"% @ : .&)1 -,& -8 *&.0;2 10%%0 & = & @ $ . & 14 E3<<8=C3<< &) 1 & =< $ & =A 1 ). . *& &,0 % 1 " . & 14 E3<< 9 =C3<<2 , "4 F@D E= ?D B@ C@=

& "4 -)*1,0%&. >D : -1 -$ 0 &8 #'.*,. &)*! &2 & = 1 ). & ?= * )( % 10%%0 & 1 %% =<3<< 9 ><3<<2 , "4 E= ?D B? >A<4

$'

$ &#"

$ $

#

"

$ " (

" "

Projekt ww. planu wraz z niezbędną dokumentacją wyłożony zostanie do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 4 czerwca 2014 r. do 26 czerwca 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy Rewal, ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal, pok. Nr 101 w godz. od 8.00 do 15.00. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie ww. planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18 czerwca 2014 r. w Centrum Ratownictwa w Pobierowie, ul. Zgody 7, godz. 10.00. Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 r., poz. 1235 z późniejszymi zmianami) każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie, do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: sekretariat@rewal.pl do Wójta Gminy Rewal, który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia, na adres Urzędu Gminy Rewal, ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 lipca 2014 r.

WÓJT GMINY REWAL ROBERT SKRABURSKI


" !

#

"

'

&

" "$ % , $ /+(,-% 2-0 1* ,0 .+ 1+.$ 2-0 .)- *-* /0, % " " "%

/

!

"

"

!

" "

!

$ %

"

$ #

!

#

" %

"!

"

#!

!

06$#4 * "5)-> /0$6$-2 ")? .24.065+( - ),<.#1( 3"6$12-("5 6 )?= 9 #6($"( 6 6 )?= 052,(*( /0. 4 #6.-5"' /06$6 0! 0? $0$16*. <.#6( 2 -"$06$ 6 /0$6$-2.4 +( 3*< # 2 -$"6-5 =4("6.-5 - 6 )?"( "' 0 6$, 6 (-1203*2.0$, 12?/-($ /06516$#< "6 1 3"6-(74 6 )?= ,365"6-5"' /0.4 #6.-5"' /06$6 ("' < ($04( "6.-* 6 0* # 1 ( .,* *($0"65@1*($&. 5*.- -$ 6.12 <5 07C-.0.#-$ 324.05 9 .# 0."*.45"' /(.1$-$* 6$1/.<3 C$, /. $2(3#5 45*.- -$ - /( -(-($ .#"6 1 *.-"$023 /.* 6 < 1(? 074-($C &03/ ; .2.%.0, : /0. 4 #6.- /06$6 0* 16"63* *270 6 /0$6$-2.4 < %(+, . 14.("' #6( < -( "' /.#"6 1 6 )?= (- <$, *.-"$023 !5< /(.1$-* 45*.- - /06$6 /(?= 4.* +(12$* 3+(-? 6 /+(@1*> +$*1 -#0? 4.0$* (-&? .4 * 3+(-? 1 06 2 +(? $2+(* .-"$02 2$- !5< 074-($C .* 6)> #. /.#13,.4 -( /(?"(.+$2-($) #6( < +-.A"( /. ) 4(<5 /.#6(?*.4 -( 12 25125*( .0 6 1<.#*( 2031* 4*.45 2.02

,$#( +-$ !.#B"$ (#$ +-($ 41/7< &0 )> .##6( <3)>" - 416512*($ 6,51<5 .#4($#6 )>"5"' /06$-.16>" ("' #. % 1"5-3)>"$&. A4( 2 4 *2705, ! A-($ /06$/+ 2 )> 1(? 6 C54> - 3*> /.,."> -.4."6$1-5"' 2$"' -.+.&(( ./.4( # ,5 '(12.0(? 3(.A"(.< 4 06?1 "63 6- "6$-($ /.<3#-(* - *2705, +$C5 06?1 "6 2 )$,-("6> +$&$-#? ($+$ -("5 2 *C$ /.* 63)$,5 ) * /06$1206$-( 4($*74 2."65 1(? 4 +* "6<.4($* 6 C54(.<$,

3+2(,$#( +-$ 36$3, +(%($ #6( < .# 0.*3 .,5 1<.# 4"> ( 6 <.C5"($+$, ,36$3, !5< < #51< 4 &($<<. 9 4($+*( ,(<.A-(* 06?1 "6 5, 065< .- 1.!($ ,($)1"$ 4 *2705, '(12.0( 0$&(.-3 6.12 -($ /06$#12 4(.4 1/.17! -.4."6$1-5 ( /06$, 4( )>"5 #. .#!(.0"74 4 * C#5, 4($*3 - 165"' ."6 "' )$&. A,( < 4(6) 12 )$ 1(? 0$ +-5, ( 1*.@"6.-5, #6($<$, /.#6(? *.4 -(3 6 6 1<3&( 36$3, -.1( )$&. (,(? ●

. )3C 206$"($ A/($4 -($ /($A-( *270$ "'"$,5 ." +(= .# 6 /. ,-($-( 0$A= ("' /065/.,("'+3!-$ ( 20 &("6-$ #6($)$ .+1*( -(") 2.0$, *.+$)-$) $#5")( A/($43 )$12 *1(>#6 2 -(1< 4 065 C -.41*( *2705 /.04 < #. 0 #. 1-$&. A/($4 -( 03/? .#6(--> 6 .!($0.4 2 *C$ 23051274 6 " <$) .+1*( 45/."654 )>"5"' /.#"6 1 , ).4$&. A4(?2 4 ,(-($ $4 + 0$A= 25"' /(?* -5"' 3*0525"' /.# 1$0"$, /($A-( 46!.& "(< *.,/ -( ,$-2 $ 25 (/( * 25, 0.*3 6.12 <. 45#03 *.4 -$ A/($4-(*74 *270$ ! 0#6. 165!*. 1(? 0.6$16<5 "6?A= 6 -("' - /$4-. #.2 0< &#6($A #. 0.#6(- 6 .+1*(8

($+*($ /.#6(?*.4 -( 1*< # ,5 &03/($ ; (+"6*74: 6 0. , #5 9 $#$0 ")( * 32(-&3 30./$)1*($&. *270> /0.4 #6( 9 .+ -2 $4 -#.41* ( 1 ,.#6($+-$,3 6 12?/.4( ; (1: 4 1*< # *270$&. 4"'.#6> ,($16 * -*( .!($0.4 9 (*2.0( $4 - #.41* "6.<.4 2 065-*.41* 6 12?/.4 -( ) #6(@1* .0 6 $0.-(* ) 6 #.41* 0#6. &.0>". 6 /0 16 ,5 #. 3#6( <3 4 *.+$)-$) +$*")( / 20(.25"6 -$&. ( 0 #.1-$&. A/($4 -( *270$ !?#6($ ,( <. ,($)1"$ 4 .!($0.4($ 4 #-(3 (12./ # /065 !3#5-*3 20 C5 .C 0-$) ●

#

$ 41/7</0 "5 6 - ) +$/165,( $30./$) 1*(,( 1/$") +(12 ,( 4 .#-.4(.-5"' 4-?206 "' /065&. 2.4 +(A,5 #+ @124 -.4. "6$1-> ,3+2(,$#( +-> $*1/.65")? *270 6 "'45"( - )! 0#6($) 45, & )>"5"' &.A"( ,( 12 *+ 15"6-5"' $*1/.274 6 16*+ -> 165!> /0./.-3)$,5 -($645*<> /.#07C 4 "6 1($ ,. C+(4> #6(?*( /0$6$-2 ")., 6 #B4(? *($, A4( 2<$, ( .!0 6$, 3+2(


!" !

!

"

"

" " "!

"

& $

&

$ !

"!

&$% !'! #)0$ ) "#)( !%!' -( #! ) " ! # ( # % #) %*# ) '$) ! (-( $ 0 ' "- $( " %( ) % !$ #) ! ' #%! "! # 2 . -( &#! *' ' %( $ !'!2 '( ) ! #! ! '#0 ) ) 3!' $) 1 *' ' !# ) 0 ! "!'! & 3 !3 '$" $"0 ) . ) $ )& / $ 0 %& ' ! & ! #! & ' %( ' !#$ '$ !3 $"#* !' . $ ) ( "!%# ' "#)( ! %!' ( "#) ) ! !$"! ( $%#! ! *' ') /. & ) - ' ! &#$ ) '( #! !# ) "! ' . $ 0 "#)( &)( ! #!' #& &3 #! ) #)0 & ! (- $ 0 %#)( !'( # $% #! #0 ! ) #! )/ ( -!2 *' %( *' !# ) #%($%( ) ( '(#! *' !) ! ( %*# ! / %( ! (. "!! / . )( % 3 & . $ 0 ' $ %( % / "! #*3 ) / / ! $% #( # $*' & #*' # ( ( &3 ! (-

" " "!% "!

$ 0 %#) 2" ' "% , % !' &%#) %' $ % $- ' #) 2" ' $'! " 0 &% %!' $) !$) '/%" ' # ! (- $ 0 ' ' & $% "#) $% ' #( *' $ % !$* 3('! ' '( ! &) $ )( 3 ( %! ) -! '( * - &" ! $ & ) 2. "# ' ) ' & % 3 $ !$)%!' . "($ ( "#) ) 0 ! ) "!#%!'( ' ' & !$"! (1 $ $%( & !' ! ! ' "#)( ! ) ) $( " %( ) !# ) ! #) .


1 !. $03 ! ( "$' & & % ' " "$' &'(' ! * " !( + *1 /+10+-! $ /0,$ % - )' ' 4 1 1 ' 1 '/'9 " % 0" $ +1! & 0 -.*0, 6 *(2% # + % -'$ +- 1 9 % 2'/ % $ / )*10 '-'/ % / ". '+( 6 " - '- 2 )' 1 !'/ -0$ /+10+-! $4 !-(*10 /%'+1 ' *'$%0 /!# 4 1 ! 1 $. *',% * % % 9 +10 * / "+! $ (/ !6 1 !. $05 ● /# , "'$ * +- .* ' %+'% : %. "!'/ *1 '*1'/ : 1 /+)(#)* - ! +)'-! % 10+!. % !', 4 ● 0+1 * '/ / * 1 /+! $.4 !-(*0 1 /+1 +- )'9 $' %04 1 % ' 0#' 0 % $ ' / " -*. % 4 ● /# , "'$ +!" ). 8 *-'+7 : 1 " - /+)(#)* 0 1 '- 1 % % + ') ! 4 ● &+-/. *% ! $ &+-/. !# %'/+! $ : /# 9 , "'$ 8 " '*% 7 8<=7 : !-(*10 % %'!*'-% % + /+) * )'$ 4 ● '-*!'/ % ".!'/ 4 !-(*0 +/' )* 1 /+1 1 9 1% 1 +/' ' %', 4

" & # ' & $% ' & ' $%, * & % & !( "$ & $ !$ ( % "$' ', , &' !( " !$ & ) # " ( &( % $ $ * "(% & " !$ &' -

'-6 /

1 !

'-6 ' *-

1 !

!"

& ) *' " & ) ! #)( / ( $) %( ' ! ' -! $ 0 "#)( &)( "!-& ! $) # - "! ) $ $) ! ) - $ 0 "#)( ' '/ #! *' 0 '! $ !'/ ) ( 1 "#)( !%!' *' "#)( $"! ) *"#) ) 2 '1$ !-! -! $ & ) $% ( ') /. & ) - ' !#$ ) ( "# % $) )& ) $)%& ) "#)( !

"#) ) ) ! # ! ) '( "# !' # %& &#( $%( #! ! #!) ' -( "#) "($) $% ) ' !#( ) $"! $!#!' "#) ) $ !'/ ($ !% 0 ! $! #&$! $" "#)( !%!' $% $)(-( $ 0 "!'! ) ) #*' ! '2#* ) !#!$-( ) #! & " & "! ' - $ 0 #&" )$ % $%#)!' # $ !' %*#)( "#)( ( '( #) 3 # ' $ 3 ) # !' #&" )-!3! ) %#) 1 '* *' )'( -( "! ) %*#( '"#!' ) - ) # ( ' "# ' ) '( ) '(% ' 1 ) "# )( ("! ) $)%& ) ( ! ) $% ( # ' $ *' # )! 0% !"&$) ) " %*#( ' /3 (-! $) ) ' % 1 )/ ( " # !'( $% %( ! - !1 "#) -& ' %*# ' #%! $"0 ) . '( #) 3& # ' $ ! #& / ( ! ! # ) '( '$)($% (%! ) $

1 !

# )

%!'

'-6 /

& " 2 " %# !%( ) ( ) !+ "! "#) '! )(3 !'$ ! $"* ( -!$ &2' % ! #!' !

● /# , " ! / *% 8 '* %-'7 % * +- +1 /9 +! : 1 /+1 '-/ *- ' /+)(#)* 04 ● &+-/. * *+! $ : *$ 8 $ 7: !-(*10 % 0 % ' $(/ " % $ )'$' 04 ● ' -!'/ / -1 *'/ 4 *!'/ *0+1 : % !-(*0 ' *1 / 1 4 2 $'2% " 10 4 ● '$!'/ / -!'/+! $. : ' " - % 1$ *% % $ )'$ 4 ● '$!'/ " &+! $. : 0 )'-*1 . $0 )'$' 0 1/ % % '$ ! +-4 % 1 /+1 $'2% " 10 6 ' 1 !'/ 1 '# ! 4 1 !-(* -*. %' 09 #' 0 $ '* % 1'/ % - ! $ )'1 '$ $ (/! 6 *1 )' 1 !'/ )*1 +- / "'$ $ %0 1 %-*.$ % '*$ 4 *'$' 4 !* 1 ' * 4 $ *0-'*0 1% !'" 2 &+! /+)(#)* 6 ! 1 /+1 % / !+1 )' 1 !'/ % % " 2 + ', '$ : $ +1! & '$ -.*0+-'$ )*1 0/ 0$ / / ". )' 1 + $ '/0 % 6 0 0, % +-/'*10" -$'+ *0 ,/ -% 1 /0 - $ (/! % 0#0 0 '* 1 " )+1 4 ' 2 " / %0$ $ + . +!.) $0 >;; '+( 4 -' (/! / / ". 1 / -) % +- . % 6 1 -' / "! 1 ! 6

!( !( ( " '#-0+ / "


8

strefa szkolna

Dzień Dziecka

www.rewal.pl

Forsycja przyszłych absolwentów

Tradycją naszej szkoły jest sadzenie roślin przez szóstoklasistów. W tym roku przyszli absolwenci zostawią po sobie krzewy forsycji. Z przyjemnością, jako gimnazjaliści, będą obserwować jak rośnie ich sadzonka.

Na imprezę kolejką

Paprotno, Karnice), w celu zmniejszenia kosztów proponujemy dojazd na imprezę koleją wąskotorową. Wyjazd z dworca Gryfice Wąsk. w kierunku Trzęsacza o godz. 8:40 i powrót kursem specjalnym o godz. 15:00 z Trzęsacza. Grupy z terenu gminy Rewal mogą dojechać na miejsce imprezy w Trzęsaczu zgodnie z rozkładem jazdy, obowiązującym od 1 maja 2014 r. Uwaga: 30 maja, oprócz regularnych kursów rozkładowych proponujemy skorzystanie z kursów specjalnych: z Gryfic, o godz. 13:20 oraz powrotnego do Gryfic – pociąg podstawiony będzie na dworcu w Trzęsaczu o godz. 15:00.

Promocyjne ceny

Promocyjna cena biletu w dniu imprezy wynosi 10 zł od osoby i obejmuje przejazd tam i z powrotem na wszystkich trasach (również na trasie Gryfice – Pogorzelica-Gryfice) oraz zestaw grillowy: kiełbaskę plus dodatki. Dodatkowo, przy wykupieniu biletu na przejazd koleją wąskoto-

rową w dn. 30 maja, oferujemy voucher na bilet wstępu do ultranowoczesnego Multimedialnego Muzeum na Klifie w Trzęsaczu w super promocyjnej cenie – 5 zł (promocja dotyczy dzieci do 16. roku życia). W pozostałe dni weekendu (sobota 31.05 i niedziela 01.06) zapraszamy do skorzystania z promocyjnych cen na przejazd kolejką wąskotorową. Dzieci do 16. roku życia płacą za bilet tylko 5 zł.

Fot. ZSP Niechorze

rganizację imprezy wsparło Multimedialne Muzeum na Klifie oraz Wydział Centrum Informacji, Promocji i Rekreacji Gminy Rewal. Impreza skierowana jest przede wszystkim do szkół podstawowych, przedszkoli oraz zielonych szkół z terenu Powiatu Gryfickiego. W ramach festynu odbędą się konkursy, wesołe zabawy dla dzieci oraz konkurencje sportowe prowadzone przez animatorów z wieloletnim doświadczeniem. W programie odbędzie się m.in.: Wyścig Hulajnóg o Puchar Neptuna z atrakcyjnymi nagrodami ufundowanymi przez muzeum w Trzęsaczu, występ magika, będzie stoisko malowania twarzy, a dla odważnych – zorbing i żyroskop. Jak na prawdziwy festyn przystało nie zabraknie również kiełbasek z grilla, waty cukrowej, czy ulubionych szejków lodowych.

Wiwat maj…

Popłynęli szlakiem Papieża

Grupom zorganizowanym spoza terenu gminy Rewal (Gryfice,

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Niechorzu nie zapomnieli o Święcie Ziemi. Pod kierunkiem rodziców przygotowali smakowite sałatki, które smakowały dzieciom i nauczycielom. Tego dnia wszyscy przyszli ubrani w odpowiednie kolory, aby pod kierunkiem Katarzyny Pawłowskiej ułożyć fizyczną mapę Polski. Było smacznie, zdrowo i wesoło.

Uczniowie niechorskiej szkoły obchodzili majowe święta już w poniedziałek, 28 kwietnia. Odświętnie ubrani z biało-czerwonymi chorągiewkami w dłoniach, obejrzeli prezentację przygotowaną przez nauczyciela historii Damiana Zielińskiego i włączyli się do wspólnego śpiewu pod kierunkiem Jacka Kabali. Każdy uczeń miał okazję wzbogacić swoją wiedzę na temat Święta Pracy, Święta Flagi i Konstytucji 3 Maja.

Plan imprezy

8:40 – Wyjazd z Gryfic koleją wąskotorową. 10:00 – Przyjazd do Trzęsacza. 10:00 do 15:00 – promocyjne wejście do Multimedialnego Muzeum na Klifie w super cenie 5 zł/os.! 11:00 – Wyścigi hulajnóg i zawody sportowe. 13:00 – Animacje dla dzieci, występ magika 15:00 – Zakończenie pikniku i powrót pociągiem do Gryfic. Serdecznie zapraszamy do udziału w naszej zabawie! M. Łozdowski

Święto Ziemi

Fot. ZSP Niechorze

O

W piątek, 30 maja, Nadmorska Kolej Wąskotorowa Sp. z o.o. zaprasza wszystkie dzieci do udziału w pikniku z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka. Festyn odbędzie się na obiekcie Orlik, przy ul. pałacowej w Trzęsaczu w godz. 10-15.

Fot. Ł. Tylka

Fot. ZSP Niechorze

z Wąskotorówką

Fot. ZSO Pobierowo

26 kwietnia uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pobierowie wraz ze swoimi rodzinami udali się na spływ kajakowy rzeką Rurzycą (Pojezierze Drawskie). Chcieli w ten sposób uczcić fakt, iż patron szkoły, Jan Paweł II, zostanie przyjęty w poczet świętych.

Rzekę wybrali nie bez przyczyny. Tym bowiem szlakiem pływał nasz kochany Ojciec Święty, zanim został powołany na stolicę piotrową. Spływ rozpoczął się od leśniczówki Wrzosy (niedaleko Nowej Szwecji). Gdy wszyscy uczestnicy spływu dopłynęli do „Kamienia Papieskiego” (ustawionego tam na pamiątkę pobytu Karola Wojtyły na tych terenach), wzięli udział w mszy świętej, którą sprawował ksiądz Stanisław Krzyżanowski. Pokrzepieni strawą duchową udali się w dalszą drogę. A droga była niełatwa. Na uczestników czekało do pokonania około 20 kilometrów. Dużo zwalonych na rzece drzew stanowiło przeszkodę, czasami bardzo trudną do przebycia. Bywały miejsca, w których trzeba

było nawet przenosić kajak. Miejscami rzeka była tak płytka, że kajak trzeba było ciągnąć. Spływ kajakowy był bardzo liczny (liczył 14 kajaków). Najmłodszy uczestnik wyprawy miał 5 lat. W tej trudnej dla niektórych drodze wszyscy pomagali sobie wzajemnie. Zmęczeni, ale szczęśliwi dotarli do celu. Jedni wyszli z kajaka suchą stopą, inni nieco przemoczeni. Pogoda dopisała, więc każdy był uśmiechnięty. Byli dumni i zadowoleni, że przebyli szlak, którym pływał Jan Paweł II – patron naszej szkoły. Po wspólnym posiłku wszyscy podziękowali sobie wzajemnie za miło spędzony dzień i udali się w drogę powrotną bogatsi o przeżycia tego szczególnego dnia. Wracając, już planowali następny spływ. Oby tylko pogoda dopisała, bo chętnych na spływ nigdy nie brakuje. Edyta Bartkowska (uczestniczka spływu)


1*(, 3 '! *($,#! . + ')0 + #+ 1"'1 ,2 6 ( $! 2'1 #($(+(01 ! ! # 01 *$ 0! $( /'# 1"'1 (!,# 2 21' " (+ 2 2 - ! '! 2 0' .+2' 6 ! " ,. .( 2" 0!,#( '(0 4 /+2 2 '! , ' *($,#!& +1'#/ (,. *' ( ,2 2 )$' /0 2 ,%/ /" ! (+ 2 0! #,2 $ &) #" *' 6 * (* 2 ' ! %(" 1 %# ) *!1 #$"%&1 "!%&$' 2 %1 &" '$*1 * ! .' " ( *! ! *() &$( . " #"$! ! &) ( ! * ' *)( 4 #" ( $'! () "$' ()#"% 6 ! " #" ( ! "4 & " & 6 !( %&) ( ()#"% 6 ! % ."(! * (!2&$*!) %& $ *" "#. ! "!" *! " ( 6! '$*1 * ! & " 1 %.'6)/ (%*)%& %* 3 " #" *1(%*) " ! %&" & +( 6 #" % ! "$+( "6! '# / '$*1 * ! &+$ 2 1 %.'6).) " ! %#" . *!"4 #$* * .' & $'! ! * 2 !) %& " #"( ! * *# * ! & $ .' , ( #$*)# ' %& ! #%*1 ! #"(%* ! %& " )! " %*) %#"%" ( ! 1# "( #"( $* ! #$* "( ! #$*) # ' & $ .+( "$* * *# *"!) *2%&) * ( % %1 #$" ) * "$"* 1 * % * $* 1 % 2 ! ( & () $ * () *) *2 ! ." * 6 "6 * $ " ! 4( 6) #"( &$*' $"* ( / %(" 1 %#$ (!"4/ *) *!1 ' % ' &'$2 "$"4 " 1 #" &$*) / %(" 1 "$ 2 ' ! #$*) . #$*) " &"( / % 2 " % *"!' * "( " ) ( * % * * +( ! ! $& " $ ! *)/ $)*) " "!&'* . &+$ ! *"%& ." #" ! '6) " 16 ! " * 2 /( * ! " ! % ."(! * (!2&$*! "6 ) & 6 #"(" ( $"6)/ % 2 ( $ 6 &$ ! ! "() #" "!&'* * *)! 1 #" *1& "(" /( *)/ &! $ $ )! 1 &" '$*1 * ! &)#"(" $ $ ) ! ! %.'61 " () *)!"( " '#$ ( ! %#"$&' & " & 6 #"( !!) )/ " #"( ! " "*! "( ! ( %#"%+ ! 6) * ! "$*)%& / "$ * ! ! $ 6 / . ! ! ! &'$ ! #"*) #" (" ' 1 )% " "$& '&$' ! 1

, 3 -/ 1 " " % , " * ( % (2 6 1 & '")-$" / % 7 > >: 9 9 9 =< > 1 % 5 0 % 7 1* , * 1 9 : 8& !$5 2 ( '!(*(&(+,#! ;** *($ ' 6 (&6*$ ( +. 5 0006** *($ ' 6 (&6*$

0

-

+ . +('1 +( (0!,# ! (,*( +(0 '! * &! (&/' $'1&!4 +2 / &!'1 0 0 $/ "( *,'0# 4 !3 0 20! 2#/ 2 */ $!# " 0 2! ''!#/ +2 (01& (" 0) 2.0 ( '!(*(&(+,#! ( / 0 %1 + 7?D=7=@ 1 &!'1 0 $ 2 '! == #0! .'! ><=@ +6 0 ,*+ 0! 2&! ' 0 / 0 $ + 7?@C7=? 9 26 +26 ("6 6 ><=@ +6 *(26 =B=?:4 (.1 2 " 2&! '1 ,. 0 # (*% .1 2 (,*( +(0 '! ( * &! #(&/' $'1&!4 1-32- 2 1& . " " % (" ,0 !*'*. " 3 '" -3$ &2 ! " '" -3 (2 ! 1 '2.% ,/7 <' 0-/7 : 0-/ 12 * 0/,32' ("0 32-/*. " " +*,3 $0 3* *1" 3 (" - * 3&*4 (" $*, $/2 $% , #"7 *% . 2 (,*( +(0 '! ( * &! #(&/' $'1&! $ '! +/ (&(- !4 2 &! ,2# %1 ! &! ,2 '1 4 #.)+ +(2$! 2 " ,! *( !$(- ! 2/31. " 0( 1 2(,. % 5 : *(&'! ",2(' 0 *+21* #/ #! 1 ( * 1 2 ! + ' , 0 ,*(,) , $ #8 .10'1 ! 01'(,! @ 2% &! ,! 2'! 2 = &? 2/31. " 0( 16 : 20! #,2(' 0 *+21* #/ #! 1 ( * 1 2 ! + ' , 0 ,*(,) '! , $ #8 .10'1 ! 01'(,! C 2% &! ,! 2'! 2 = &? 2/31. " 0( 16 (' .( !' (+&/" &14 3 $ .1& 2 ,(01 ( ! #.)0 ' $(01 20! #,2('( &!'!& $'1 *(" &'!# 2 =>< $ ' >@< $ . #3 *( '! ,!('( '(+& $ (. $! * ',"(' .)04 (-+( #)0 0 2 ,(01 (+ 2 !''1 &! ", 2 #0 . +(0 '! ./+1,.1 2' ( 2 => $ ( =A $ ' # 3 &! ", '( $ (0 4 ( *+2 #% ,! 2*(-+ '!( ' &!'!& $' *(" &'(- *(" &'!# 4 0 #.)+1 &/,! 1 01*(, 8 3(' ' '! +/ (&(- 6 *, $/2

$% , #" ( % 42 *$*(

1 / ,'"("

* 9; 3 ,1

:89; ,7

(+&/$ +2 #$ + "! (,. *' , 0 +2 2! &!'1 0 0 $/ *+21 /$6 ! 8 #! 0! 2 =D4 . #3 ' ,.+('! !'. +' .(0 " !/$ .1'/ ' (+& "! / $! 2' " 0 2 #% * 1 (&/' $' 9 ..*5770006 !*6+ 0 $6*$7 (#/& '.17@C=D:6

" ,. (+ 2 ( .8 )0 2 0 (+ 2 " (% 2 ,!%(08 13 . ( .1*/ $ .4 " ' #3 ' *(0,2 '(- 6

"#'%* * ! '$*1 * ! ' ! () $26 ! 24! 1 5 %& (+( # . ! ! &) () " +( ' "6 ( /( * ! ! ( & " # &!) " * 2 %&"%'! "(" #$"%& "!%&$' "$*)%& ! * ! %& . &( !" * 4! ' "6 ( &$ ! ! #$ &) *! (%*)%& $'# 24! "() & 6 /( * ! $" "( #"#$ ( 1 " + !1 () " !"4/ "$ ! * ' "%+ $ ' $! /( *1 " $)( ( %" !"(1 # % 2 * *)! #+5! #$*) " 2 * $ * * ( ! %"( !) /( * ! *) *!) ! $* " #" " #$" % "! !) &$ ! $+( ! 6 () % 2 6 ! ( 2 %*1 * &1 % ."(! * (!2&$*!) %& " 6 ("4 &)( * $' "( "%+ %& $%*) ( ' * ! $ *" *2%&" %& &" ! *! *!) "$ $"*$)( ! " %#$ (!"4/ *) *!1 " * &) * " * $"( #" " $ ! * / % '& "$+ ) ( * ) !) %& &" * & ! " #$* ! ! ( %)&' () .'6 ! % 2 ' * " 6) #" ()6%* ! ( ' $)& ! " "$ * " $ *! " %& $* ! % 2 %#". * 3%&( " & +( ! * (!2&$*!) % ."(! ! ! 6) " $* "4 "$ * *24 * $* % 2 6 "%" ) %& $%* %1 ( #%* ( "$ ! 6 ! &+$ ! %&" & &+$) &)(!"4/ *) *! " $ ! * % 2 " " %.' & ( *"$ " #'& $ !&) % ."(! * (!2&$*!) &" "% "! . '*'# .! ! %&! 1 ) # +( * ( * %& $%* ." * 6 $" * ' * "( " 1 $+(! 6 ." %#2 * / * % ! 4( 6) #"( &$*' " ( * %! ( "%!) " #+5! % ! 6) ! # 2& / 6 ) ! .1 *)/ % ."(! * ()#"% 6 ! # +( * ( )6 ! %1 &" '$*1 * ! #$* *! *"! * # 6 % ."(! %1 ! () * "!) & $ ! " " # '* ( (& ) ( * % * () * ! & $ ! # ' * ( "# '!"( " 1 %" #"/( *)/

8 1+ #.(+ '! 2' ( '.+/& ('.+($! $ )0 0 *6 2 (6(6


Czwartkowe spotkania

CENNIK REKLAM W STREFIE SŁOŃCA

-4

Spotkanie z Radnym Adamem Grzesiek

'"(3 2

ZARZĄDZENIE NR 11/2013 Wójta Gminy Rewal z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie: ustalenia cennika za reklamę w „Strefie Słońca”.

2 %1

,-43,*'"( 2.43.0$"' ,-4 ." "*- *' - " &$ %* $ $ $*+ &'$* , +! (&', * * *2" 4$1 *$*( (" 2 (" ,-4 $- 4 %(3' 0 -'"(" * (" EC ' # DBCF -;

w Trzęsaczu na ul. Letniskowej 4 w każdy pierwszy czwartek miesiąca od 10 do 12.

$& )+ ' )+ ,

Telefon kontaktowy

"

511 361 660

$',+() " , &$(

"+

# ,) #+ #, ' # # +))* #

/ # *.0*

*-+#

*00) # (

$ !

&

, ,*$ #/

%" " "

*$*( (" *,& 03 2 1.0 2*23' 0 -'"(" " 2 ( % 6( # 23.*$*/ " .$10$*2 4" 23 /(" " ' 4 42*% );

!

Rewal, dnia 16.04.2014r.

WÓJT GMINY REWAL w oparciu o art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz.651 ze zm.)

Przetarg odbędzie się 23 czerwca 2014 roku o godz. 12.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Rewalu przy ulicy Mickiewicza 19. Termin wpłaty wadium 18 czerwca 2014 r.

OGŁASZA USTNY PRZETARG OGRANICZONY

Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłata wadium, które należy wnieść do 18 czerwca 2014 r. na konto Urzędu Gminy Rewal: Bank Spółdzielczy Gryfice o/Rewal 14 9376 0001 0010 5242 2002 0009 W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wysokości i terminie wskazanym w ogłoszeniu oraz posiadają prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego do nieruchomości sąsiedniej opisanej w kolumnie oznaczonej jako „nieruchomości sąsiednie”. Każda z nieruchomości stanowi odrębny przedmiot przetargu. Zachodzi obowiązek wpłaty wadium ze wskazaniem numeru działki, którą uczestnik przetargu zamierza nabyć. Przed przetargiem należy okazać dowód wpłaty oraz dokument potwierdzający posiadane prawo własności lub użytkowania wieczystego do działki sąsiedniej w biurze 03 obok Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Rewalu przy ulicy Mickiewicza 19.

na sprzedaż prawa własności nieruchomości

Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi strona kupująca. Niestawienie się osoby najpóźniej do dnia 26 czerwca 2014 r. w celu podpisania aktu notarialnego spowoduje odstąpienie od umowy i utratę wadium. Zastrzega się prawo do unieważnienia przetargu. Informacje udzielane są w Urzędzie Gminy Rewal, pok. 107 i 108, tel. (91) 38 49 021, www.rewal.pl e-mail: przetargi@rewal.pl fax (91) 38 49 029

7 102 &'$* ,

" ( ") $ &$ ' " $& )+ !

. ( $*

Wójt Gminy Rewal zaprasza wszystkich do podpisywania oświadczeń w sprawie poboru opłaty miejscowej w formie inkasa i pobierania kwitariuszy lub podpisywania umów ryczałtowych do Urzędu Gminy Rewal pok. 105. *( 0* "( *-'1# ." 8 6 4 * (" 4 4 ,". ' A G ,-432*& ( # ("6 # 1 !2 &3 "($ . ( " ,* *-1 *,& 03 '" #. *2 # $)',+! *$)+/ * .0 2 ,- 2( :

!2 & (-

<EHB<CE

-

3 '"(3

2 % 4 (" EB -1 (" DBCE -; 2 .,- 2" *,& 03 '" #. *2 # ? 4; ; *#;

<EHB<CE

4 (" EB -1 (" DBCE -; * (&' * $& )+ ! ( $* *&'$* , " ,*$ " #/ ? 4 4 "(8 (" CF .03 4(" DBCF -;@ ,* .0 2" -0; CK ,$0 C %"0; " ,$0 D " E 1.0 23 4 (" CD .03 4(" CKKC -; * ,* 0$ ! " *,& 0 ! %*$ %(3 ! ? 4; ; 4 DBCB -; - KG8 ,*4; HCE 4 ,+5(; 4';@ *- 4 -0; CJ 1.0; D ,$0 J8 FB 1.0; C " -0; FD 1.0 23 4 (" J ' - CKKB -; * . '*-4 4" '"((3' ? 4; ; 4 DBCE -; ,*4; GKF 4 ,+5(; 4';@ '"(3 1 !2 % 8 * ( .0 ,1# : A C; $- /% ." 23.*$*/ *,& 03 '" #. *2 # 4 $ 6 3 4" ) ,* 301 ( 0 - (" '"(3 2 % * *.+ "43 4(3 ! ,-4 32 # 3 ! &16 # ("6 C * 2 % !: 01-3.03 4(3 !8 23,* 43($*23 ! " .4$*% ("*23 ! 2 23.*$*/ " D8BB 4&; A D; $- /%*( 2 A C 4" (( .0 2$ *,& 03 '" #. *2 # 1% * ("6 ("1 " 23(*." C8BB 4& 2 .0*.1($1 *: C@ 4" " " '&* 4" 63 1 4 # ." *- 4 .01 (0+2 > ,*4 -1, '" 4*- ("4*2 (3'" ?* *438 $*%*(" @9 D@ ' -30+2 " - ( ".0+2 ,*4 23'" ("*(3'" 2 A E ,$0 C " D; A E; ,-*2 4 ." &$*2"0 42*%(" (" * 1".4 4 (" *,& 03 '" #. *2 # 2 .0*.1($1 *: C@ $*' 0 (0+2 " "(2 %" +2 2*# ((3 !9 D@ *.+ (" , &(*.,- 2(3 ! *- 4 " ! *," $1(+2

(

( (

( "$ %#$ # "! #! " "% ( " " ( (

%#$ &' " % ! (

102 &'$* , $ , " ($* "

!* ("*;4 (" CF .03 4(" DBCF - ,*4;DBD@

A F; C; -4 4 ." ,* +- *,& 03 '" #. *2 #8 * $0+- # '*2 2 A C 2 -* 4 "($ . " 234( 4 "($ . (0+2: C@ *.* 3 ,- 2( *- 4 # (*.0$" *- ("4 3#( (" ,*." # *.* *2*/ " ,- 2( # ';"(; "1- 01-3.03 4( 8 $" -*2(" 3 " 4" -6 2 3 */-* $+2 2 4 .*= 23 !8 ,+% ( '"*0*23 ! " ',"( *23 !8 !*0 %"8 , (.#*( 0+29 D@ *.* 3 "43 4( ,-*2 4 4" & %(*/ *.,* - 4 2 4 $- ." 23( #'1 ,*$*" */ "((3 ! ?';"(; 2& / " " % 8 4" -6 2 38 ( # ' 3@; D; 34( 4 (" "($ . ( " ,* " - # *,& 0 '" #. *2 ( #,+5(" # * 0-4 " * (" ,*= 301 *.* 3 ,-4 32 # # 2 % ! 23'" ("*(3 ! 2 A C 2 (3' '" #. 1; E; * - ( $2*03 *,& 03 "($ . ( " -*4%" 4 # 2 -4 4" '"(3 2 0 -'"(" CF (" 4 (3 '" ." $ % ( -4*238 2 $0+-3' ,* - (* *,& 0 ; F; ($ . ( " ,* " - # *,& 0 ( $2"0 -"1.4 ,-43 !* *23 ,* - (3 4 -4 1 '"(3 23= # 1".4 4 # '1 ,*$2"0*2 (" ; G; ,-4 $-* 4 (" 0 -'"(1 -*4%" 4 (" > ( %" 4 ( * . 0$" 4 42%*$ 2 23.*= $*/ " * . 0 $ * 4 % &*/ " ,* 0$*23 !; A G; .0 % ." 23.*$*/ ,-*2"4#" * 4 "($ .*2 ( # $2*03 2 23.*$*/ " DBL ,* - ( # *,& 03 '" #. *2 # A H; ,*.+ ,-*2 4 (" "($ . *,& 03 '" #. *2 # ,* % $*(0-*%" ,-*2 4*( # ,-4 4 234( 4*(3 ! $*(0-*% -+2 4 .0-*(3 -4 1 '"(3; A I; 3$*( (" 1 !2 &3 ,*2" -4 ." +#0*2" '"(3; A J; - " '* 1 !2 & <EEH<CE 4 (" DG , 5 4" -("$ DBCE -; 2 .,- 2" *,& 03 '" #. *2 # " 2,-*2 4 (" 42*%(" ); A K; !2 & 2 !* 4" 2 63 " ,* 1,&32" CF (" * (" * &*.4 (" 2 4; -4; *#; !* ("*,*'*-.$" * " ' 4 .0*.*2 (" * ( % 6(3 ! *,& 0 * ,* 4 0$1 DBCF -;

&'& #( % &' (% "% !"( ( ( ' #!"( .' " ( "% $)& & ( ". &* ' ( "% ( #$ &'& #( ' $ ' + #( , & % ' % "(* % ' & & % % & (


+1< + .1

$6 %

$$

"

" +

")

*

+ * ( #) $ %& )+ " ( + ) # "$" & "%+ 53460/ % * %(,* * + %" + #) 5334 5335/

;8>=891/3 3/C5H4/153 -3/4= +;'2 ;' /).75;81' 53'-'C 0+0 ')/+0 :1/+;/)> 5*65;/+ *>/'24= >' 1541:7+4)0+ 865795;+ 67')5;4/1 $=*>/'C: +497:3 4,573')0/ 7535)0/ / +17+')0/ + ,+7'9: 6579: / +17+')0/ 5>589'C+ *;' *4/ 9:74/+0: 65 H;/F)54+ >589'C= ; )'C5H)/ 75> -7=;153 $ 75)>4/1: >+865C= (=C= 65*>/+254+ 4' *;/+ -7:6= 65 *7:I=4 ; 1'I*+0 $ ,'>/+ +2/3/4' )=04+0 -7:6' / 7=;'2/>5;'C= ; 8=89+3/+ 1'I*= > 1'I*=3 $ ,/4' 2+ < 3/4 5 -5*> >'-7'C= >+865C= 19?7+ >'0FC= 6/+7;8>+ 3/+08)+ ; 8;5/). -7:6'). )>=2/ 5>;?0 ' 95;/)+ / &'-CF(/+ :(/4 3/+08)+ >'-7'C= *7:I=4= > *7:-/). 3/+08) $ 75)>4/1: (=C' 9=215 0+*4' -7:6' ' >;=)/F>)' ;=C54/54= >589'C 4' 65*89';/+ >*5(=9=). 6:419?; $ 75)>4/1: 6/+7;8>+ 3/+08)+ >'0FC' +-/' $'78>';' 3/+08)+ *7:-/+ $'79' 5>4'G ' 3/+08)+ 97>+)/+ 59;/)' 5C5 (7>+- ' *'28>=). 3/+08)'). :62' 85;'C= 8/F # 3/+08)+ @ 559('22 )'*+3= >)>+)/4 # 3/+08)+ @ CF1/94/ 9'7-'7* # 3/+08)+ @ *7' 652+ # 3/+08)+ @ 5 357>+ 5659 !=9:C 7?2' 897>+2)?; 75)>4/1' 597>=3'C '4 /+-'

" +

.+ 6)#% GEEF ) 6 -.+/6 )# +.! )#6 1+.,3 + -+3# 6# ' !# ./6 3 9 !' # 2 #)9 +&%+3# 9 +(+.6 +-+19 )# */%9 +!+* 6 6 #)9 +63,$ 1+3# 9 . -+& 9 &+/ 6 6 #)9 ++1 && (5 6 6 #)9 +13# +'+ .6 !<

" +

5335

.+ 6)#% GEEG 3 .+6!.53% " 36# '5 2 6# ' !# ./6 3 9 .1 +6) *9 ' %#1)# 1 .! . 9 . -+& 9 ++1 && (5 6 6 #)9 +13# +'+ .6 !9 +(+.6 +-+19 ' 3 5)% ' 3)+<

54 55 + %) ) &$"%'") ) ) (" + & '"%& '(%2 '" / (# )) 6!'+/6 )# 6 3+ )#%,3 + -+/6 6 !,&)5 " !# .; + FM<EK<GEFH !+ 6< FK9 1 &< KEH ENG FFK9 @( #&; #2.+D12& <-&<

$6 %

5346

+/+3 )# !.2-; GE<EK9 !+ 6< FM B" & /-+.1+3 3 3 &2C< "+$" + '(% (. 54/38- " +/ :/67/ ") + "! + . 55/38- " +/ 49/

",

5334

+1< + .1

3 &> 6 -. /6

(

G81/ > +-// $'78>';' 19?7= >*5(=C *2' 8;50+0 *7:I=4= 'I (7'3+1 $ 75)>4/1: 6/+7;8>+ 3/+08)+ >*5(=C' *7:I=4' 5>;?0 '95;/)+ 4' *7:-/3 3/+08): :62' 85;'C5 8/F &'-CF(/+ :(/4 >'H 4' 97>+)/3 3/+08): 5-5G >)>+)/4 52+04+ 3/+08)' >'0F2/ # @ 559('22 )'*+3= >)>+)/4 # 3/+08)+ @ *7' 652+ # 3/+08)+ @ +-/' $'78>';' # 3/+08)+ @ 5 357>+ 5659 # 3/+08)+ @ +*'4/'

'+3 -+ 6# %+3 )# & .6 2 ./6 '%+3/%# !+ +$ 3, 613 "+ )#+-+(+./%# !+9 +)@ /2&1#)!9 !)2(9 /,3 */13+@ 35 # 0.+ % 6%+& )#+3+@ 5-+@ 65)%+3 !+ 85) 3 +!+.6 &# 59 0.+ % 6 /+3 !+ #3# 3 # @ "+.629 %& -2 +&+ .% 1 3 @ 3 &29 # % .)# 5 .6 8 3 # @ "+.62 +. 6 1.# %=/ % .5< '+3 26) )# & -+(5/'+ 3 ,3 # +.! )#6 1+.,3 A #+1. 2 "5 6 9 # $ #/6%# & 6 % (## #'% ./%# $ +'+ .6 ! +13# +. 6 3/65/1%# " -. +3)#%,3 5 6# '2 )1.2( ) +.( $# .+(+ $# # @ %. $# 2 6 /1)# 6 5 " 3 -.65!+@ 1+3 )#2 12.)# $2<

?

(%

'+ 6#% A 2.< 3 GEEF .< # -,7)# $: $2@ )#+. A 2.< FNNJ A GEEE .< / )#+. A 2.< FNLI A FNNI .<: / )#+. IEO A 2.< FNLH .< # 3 6 0)# $<

$6 %

C?;4=3 )+2+3 9:74/+0: (=C5 6756'-5;'4/+ ;H7?* 4'03C5*8>=). 6/C1/ 45I4+0 0'15 )/+1' ;+0 / 75>;/0'0E)+0 *=8 )=62/4= 865795;+0 57-'4/>5;'4/+ )>'8: ;524+-5 ;51?C '19=;45H)/ ,/>=)>4+0 57'> -7= ,'/7 62'= !:74/+0 75>65)>EC 8/F 3'0' 5 -5 *>/4/+ 4' *;?). (5/81'). 7?; 45)>+H4/+ 'I*= 3+)> 97;'C 3/4:9 65*>/+254= (=C 4' *;/+ 3/4:95;+ 65C5;= $ 6/+7;8>=3 *4/: 75>-7=;+1 5 -5*>/4/+ 4'89E6/C5 :75)>=89+ 59;'7)/+ 9:74/+0: ; )>'8/+ 19?7+-5 67>+*89';/545 ;8>=891/+ *7:I=4= (/57E)+ :*>/'C ; ;=*'7>+4/: 5H)/ 67>=;/9'C $50 )/+). '2)>+;81/ 67>+;5*4/)>E)= '*= 6579: 3/4= +;'2 >'-57>'C= 3/C5H4/1 6/C1/ 45I4+0 1/+75;4/1 2*(5=?; $=(7>+I' +;'281/+-5 9;'7)/: 95;'7>=8>=C' B;=(:).5 ;'A 567';' > 7') / H;/+) *=34=). 5 )>FH)/ 5,/)0'24+0 >3F)>+4/ )'C5 *>/+44=3/ >3'-'4/'3/ >';5*4/)= 35-2/ :*'D 8/F 4' 5*65)>=4+1 3'0' ; )>'8/+ 9:74/+0: 5*(=;'C 8/F 9'1I+ 75*>/44= 6/14/1 3'05;= > '4/3')0'3/ / >'(';'3/ *2' *>/+)/ 19?7+ 65675;'*>/C' *5(7>+ >4'4'

($

+1< + .1

%&+ ) - " "! + + ) 1 ""'

%#$&!

12.)# $2 (+! . 2 6# ' 6 3+ @ )# 5 )# -+/# $ 5 &# ) $# < .5; -+$ 5) 6 %+ # 1 # ( 8 656)9 !.5 -+ 3,$) %+ # 1 # ( 8 656) +. 6

*'G81 % 3/+08)+ @ 5215;/)+ % 3/+08)+ @ 59;/)' 5C5(7>+% 3/+08)+ @ '258 >)>+)/4 % 3/+08)+ @ " C';' +*=41' C';45 7?2+3 897>+2)?; 75)>4/1' >589'C '7958> '7).+;1' > 5>;50: '95;/)+ >*5(=;'0E) *2' 8;50+0 *7:I=4= (7'3+1 '3/E915;+ 6:).'7= / 4'-75*= 7>+)>5;+ *2' 97>+). 6/+7;8>=). 3/+08) ; 5(=*;: 75)>4/1'). ;7F)>=C $?09 3/4= +;'2 5(+79 17'(:781/ 57'> =7+1957 $=*>/'C: 6579: / *:1')0/ "7>F*: '78>' C15;81/+-5 $50+;?*>9;' &').5* 4/56535781/+-5 +7>= +7*=G81/ 57'> >4'4= (=C= 6/C1'7> 5-54/ >)>+)/4 *>/H 97+4+7 ')/+0 952'7 )>=1 19?7= ;7F)>=C 6:).'7= 7?253 897>+2)?; / 4'02+68>=3 (7'31'7>53 !:74/+0 67>+7?8C 4'0H3/+28>+ 5)>+1/;'4/' 57-'4/>'957?; 81: 6/'0E) 4'02+68>+ 65281/+ *7:I=4= 6/C1'781/+ ; 8;5/). 75)>4/1'). $ 8>7'41/ 89'4FC5 >+865C?; ; 75)>4/1: 57'> >+865C?; ; 75)>4/1: 5**'0E) 8/F >*75;+0 865795;+0 7=;'2/>')0/ ; 4/+>;=12+ 67>=0')/+281/+0 '9358 ,+7>+ $/+2: :)>+894/1?; ;=*' 7>+4/' 0:I ;=7'>/C' ).FD :)>+89 4/)9;' ; 67>=8>C575)>4+0 +*=)0/ 9:74/+0: ' 57-'4/>'957>= 3'0E 4' *>/+0+ I+ >4'0*>/+ 8/F 5 ;/+2+ ;/F)+0 ).F94=). *7:I=4 > )'C+0 5281/ !:7 4/+0 4/+ 5*(=C(= 8/F -*=(= 4/+

;86'7)/+ 7?I4+-5 75*>'0: /489=9:)0/ / 67>+*8/F(/57)?; 67=;'94=). 19?7>= >+).)/+2/ :*>/+2/D ;86'7)/+ ,/4'485;+-5 57'> 7>+)>5;+-5 / +(%

!.5 (# /6 ) < 3+ )#% (+8 5 6!'+/6+)5 + H !# . B-+$ 5) 6 9 (#%/19 &C<

6 # ( 6 3+ ,3 A 6-+0. %# .+3)#%+3# 6 3+ ,3<

1 !+.# ('+ 6#% # $2)#+.; FE 6' B!. -+$ 5) 6 C FE 6' B!. -+ 3,$) C< / @ )#+. # / )#+. IEO; HE 6' + 6 3+ )#% B!. -+$ 5) 6 C GE 6' + 6 3+ )#% B!. -+ 3,$) 9 !. (# /6 ) C< -#@ /+3 ) & 85 3-' # -.6 .+6-+@

$"%'")

"%+

+(-& %/ /-+.1+35 3 # "+.629 1+ $ ) 6 ) $ 1. % 5$)# $/65 " + # %1,3 !(#)5 3 &< %+ $ 5) (# $/ +3+0 -+/# +#/%+ 6 ) @ 12. &) (2. 3 < /%' %+(@ -& %/2 /-+.1+3 !+ 3 # "+.62 3 "+ 6 ; /1 #+) & 0)5 + 35(# @ . " FEJ4KM ( 6 /612 6)5( +03# 1& )# ( +. 6 1.5 2) (# & FFEE +/, : +#/%+ + -#'%# )+8) $ + 35(# . " NE4KE ( 6 1. 3 /5)@ 1 15 6) : 61 .5 %+.15 1 )#/+3 6 ) 3# .6 ")# /5)1 15 6) 15-2 #( & +) GE: 3 1 .1 )+3 +#/% 3# &+ 2)% 5$) B%+/65%,3% 9 /# 1%,3% C + 35(# . " GJ4FJ (: - ')+35(# .+3 +#/%+ -# /%+3 + /# 1%,3%# -& 8+3 $: 321+.+3 # 8)# 1 .1 )+3 + '2!+0 # HKE (: /% 1 - .% +. 6 -2)%1 /# # 35@ -+85 6 &)# .+3 .,3 3 & #% 5/1 (< + 1%+3+ 3 # "+.62 6) $ 2$ /# 3# &+ 2)% 5$) +#/%+ + 35(# . " GM4FJ ( -.65 2&< .+ %+3 $9 " & /-+.1+3 + -+@ 3# .6 ")# - .%# 12 GM4FJ 3. 6 6 /#'+3)# -.65 2&< 6 6 #*/%# $<

)#+

!.+ 5 .6 6+3 9 5-&+(5< !.+ 5 .6 6+3 A /-.6 1 (#)1+)+359 + @ # . )5 3 /1+#/%2 #.(5 -+.1 3 '2! #) 53# 2 &) !+ 35 +.29 ) -+ /1 3# +),3 +%. 0&+) $ 3 .@ 1+0 #< ●


2014 maj strefa  

http://rewal.pl/pobierz/2014-maj-strefa.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you