Page 1

Bezpłatny biuletyn informacyjny ISSN 1731-7495 gminy Rewal

Luty 2013 r. Nr 2 (134)

W numerze: Wspomienia o Jerzym Wójcie strona

Sportowe i twórcze ferie strona

Samorządowe połowinki strona

3

5-8 6-7

Z kart historii – Pobierowo strona

10

Wydarzenia sportowe

Fot. Daria Mazur

strony

Urząd Gminy Rewal ul. Mickiewicza 19 72-344 Rewal Tel. 91 384 90 11 Fax 91 384 90 29 ug@rewal.pl

11-12

Godziny pracy urzędu poniedziałek: 8:00 – 17:00 wtorek – piątek: 7:45 – 15:30 Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek od godz. 13:00 do godz. 18:00

Przewodnicząca i Wiceprzewodniczący Rady przyjmują interesantów w każdą środę w sali konferencyjnej Urzędu Gminy od godz. 9:00 do godz. 11:00 Więcej informacji znajdą Państwo na oficjalnym serwisie internetowym gminy www.rewal.pl, w zakładce BIP.


2

aktualności

www.rewal.pl

Gmina Rewal 2010-2012 „Samorządowe Połowinki” W ciągu ostatnich dwóch lat udało się nam zrealizować wiele kluczowych inwestycji oraz oryginalnych projektów o charakterze promocyjnym. Wszystko to znacznie wpłynęło na jakość życia mieszkańców gminy Rewal oraz estetykę naszych miejscowości. Ogrom pracy jaką wykonaliśmy jest niewyobrażalny. Posiadamy sieć nowoczesnych parkingów, profesjonalne ścieżki rowerowe, zadbane parki, rzeźby nawiązujące do naszej tradycji i historii; posiadamy piękne aleje i place z niebanalną małą architekturą. Gminne obiekty sportowe odwiedzają drużyny z Polski i zagranicy, a nasze plaże

rokrocznie oznaczane są certyfikatem „Błękitna flaga”. Osiągamy sukcesy w wielu dziedzinach, co

… w każdy kryzysie ukryta jest szansa…”

Eckhart Tolle

zaobfitowało otrzymaniem prestiżowych nagród i wyróżnień. Oznacza to, że jesteśmy zauważani i doceniani. Podsumowując dwa ostatnie lata można zobaczyć jak szybko rozwija się gmina Rewal, jak konsekwentnie realizowane są przedsięwzięcia powodujące, że jesteśmy jednym z najatrakcyjniejszych tury-

stycznie, regionów w Polsce. Co ważniejsze wszystko to udało się nam osiągnąć w dobie kryzysu gospodarczego. Na stronie 6 i 7 aktualnej „Strefy Słońca” pragnę przedstawić Państwu efekt dwuletnich starań o piękną, zadbaną i nowoczesną gminę nadmorską, chętnie odwiedzaną przez turystów. Wspólnie stworzyliśmy niezwykłą jakość usług turystycznych. Dziś możemy powiedzieć bez fałszywej skromności, że w turystyce wyznaczamy standardy.

WóJT GMINy REWAl RobERT SKRAbuRSKI ( szc ze g ó ł y n a st r. 6 i 7 )

Docenieni przez Marszałka Dziennik Gazeta Prawna ogłosił pierwszą edycję rankingu „Perły Samorządu. Nowoczesna Gmina, Nowoczesne Miasto”. Podstawową ideą rankingu był wybór najlepszych prezydentów, burmistrzów i wójtów reprezentujących swoje miasta i gminy, które wyróżniają się w dziedzinach ochrony środowiska, turystyki, sportu i rekreacji, inwestycji itp. Wybór dokonywany był spośród nadesłanych zgłoszeń, które zawierały krótkie podsumowanie najważniejszych osiągnięć. Na tej podstawie wybrano najprężniej rozwijające się miasta i gminy w Polsce. Gmina Rewal otrzymała wyróżnienie w kategorii Gmin Wiejskich, zyskując tym samym miano „Perły Samorządu 2012”. Wyróżnienie to jest zwieńczeniem prężnej polityki gminy Rewal, która zmierza do pełnego rozwoju we wszelkich dziedzinach, zarówno ekologii, edukacji jak i inwestycji infrastrukturalnych poprawiających jakość życia mieszkańców. Sukces ten zaobfitował także dowodami uznania ze strony Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza, który przysłał pismo gratulacyjne. Zaznaczył w nim wpływ dokonań Gminy Rewal na promocję całego Pomorza Zachodniego. Dostrzeżenie starań Gminy Rewal jest dla jej włodarzy ogromną nominacją, zobowiązującą do dalszej wytężonej pracy. ●

Zapraszamy na sztuczne lodowisko Zima wciąż nie odpuszcza, a niskie temperatury i zimowa aura sprzyjają amatorom łyżwiarstwa. Wykorzystajmy zatem ten czas i zafundujmy sobie i swoim najbliższym trochę zdrowego ruchu na świeżym powietrzu. Do połowy marca, dopóki warunki atmosferyczne na to pozwolą zapraszamy na sztuczne lodowisko Biały Orlik przy ul. Pałacowej w Trzęsaczu. Z lodowiska można korzystać codziennie od poniedziałku do niedzieli w godzinach: 14.00-21.00. Na miejscu w obiekcie można wypożyczyć łyżwy

w cenie 5 zł za godzinę oraz kupić gorące napoje: kawę lub herbatę. Przypominamy, że korzystanie z lodowiska jest bezpłatne. Zapraszamy również na naszą stroną internetową www.rewal.pl do śledzenia raportów ze stanu technicznego lodowiska w Trzęsaczu, które zamieszczane są na bieżąco w dziale wiadomości. Aktualne informacje o stanie lodowiska można uzyskać także pod nr tel. 91 38 62 629 lub 691 93 83 15.

CIPR REWAl

Komendant Komisariatu Policji w Rewalu informuje W celu umożliwienia lepszej współpracy obywateli z policją, komendant komisariatu policji w rewalu przypomina, że do bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami wyznaczeni są dzielnicowi: 1. mł. asp. Daniel Koroch tel. 91 385 28 66 (obsługuje rejon Pobierowo i Pustkowo) 2. asp. Sławomir Wiśniewski tel. 91 385 28 64 (obsługuje rejon Rewal, Śliwin i Trzęsacz) 3. asp. Robert Wąsikowski tel. 91 385 28 64 (obsługuje rejon Niechorze i Pogorzelica) 4. mł. asp. Mariusz Awdziej tel. 91 387 72 31 (obsługuje wszystkie miejscowości gminy Karnice)

Dzielnicowi z gminy rewal przyjmują interesantów w siedzibie komisariatu policji w rewalu przy ul. Mickiewicza 21, natomiast dzielnicowy gminy karnice przyjmuje interesantów w lokalu przy urzędzie gminy w karnicach przy ul. 11 marca. W sprawie skarg i wniosków komendant komisariatu policji w rewalu podinsp. Jan Kargul (tel. 91 385 28 50) przyjmuje w każdy poniedziałek w godz. 13:30-15:30. W nagłych przypadkach proszę dzwonić na numery alarmowe policji: stacjonarny 997 komórkowy 112

Sprawdź ważność dowodu osobistego! W związku z upływem terminów ważności dowodów osobistych wydanych w roku 2003 prosimy o sprawdzenie terminu ważności posiadanych dokumentów tożsamości. Dowody wraz z upływem 10 lat od ich wyprodukowania będą automatycznie unieważniane przez Informatyczny System Wydawania Dowodów Osobistych. Nie będzie w tym przypadku brana pod uwagę data odbioru dowodu osobistego. W związku z powyższym, konieczne jest sprawdzenie dowodu osobistego przez jego posiadacza ze szczególnym uwzględnieniem daty terminu ważności dowodu osobistego.

W przypadku na zbliżającą się datę upływu terminu ważności dokumentu, należy złożyć wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego przynajmniej miesiąc przed upływem okresu ważności. Dowody osobiste, które stracą ważność nie będą uprawniały do posługiwania się nimi. Jednocześnie informuje, że od 1 stycznia 2010 r. nie pobiera się opłat za wydanie dowodu osobistego. Informacje udzielane są pod nr tel. 91-38-49-028 kierownik referatu Spraw Obywatelskich i Obronności mgr Elżbieta Pekról-Cyrulik

Nabór na rok 2013/2014 Szkoła Podstawowa im. Leonida Teligi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym ogłasza nabór uczniów do klas I – VI na rok szkolny 2013/2014. Szczegółowe informacje znajdują się na szkolnej stronie internetowej, w zakładce kOMUNIkATY, pod adresem: http://www.zspniechorze.szkolnastrona.pl/index.php?p=new&idg=mg,26&id=185&action=show

WyDAWCA Urząd gminy rewal referat Turystyki i Promocji Ul. Mickiewicza 19, 72-344 rewal Tel. 91 384 90 32, 91 384 90 10

REDAKToR NACZElNA Daria Mazur strefaslonca@rewal.pl

REDAKCJA I SKłAD BESO-MEDIA www.beso-media.pl, tel. 607 780 652

Redakcja sportowa CIPR Fotografie: robert Dajczak, Wojciech Dewor, Tomasz Stolz, CIPr, Daria Mazur


pożegnanie

www.rewal.pl

Był wzorem Pan Jerzy Wójt był człowiekiem wyjątkowym w sposób, który dziś budzi uśmiech i podziw. Wybitny działacz społeczny, szczerze oddany gminie i jej mieszkańcom oddał lwią część swego życia pracy na ich rzecz. Dał się poznać jako człowiek o silnej woli, walczący o sprawę w którą wierzył z niezwykłym zaangażowaniem. Jego niebanalna, barwna osobowość nawet w przeciwnikach budziła ogromną sympatię. Przeżył swoje życie w szacunku, wśród ludzi dla których był inspiracją zarówno w życiu za-

„Żegnając przyjaciela, nie płacz, ponieważ jego nieobecność ukaże ci to, co najbardziej Khalil Gibran w nim kochasz”

wodowym jak i prywatnym. Zostawił po sobie tak wiele, choć zawsze gdy ktoś odchodzi czujemy niedosyt, zawsze jest za wcześnie, zbyt szybko. W tych kilku prostych słowach, nie oddających nawet w części tego jakim był człowiekiem, pragniemy złożyć hołd jego pamięci. Żyje nadal w tej gminie, miejscu które było jego wielką miłością. Jesteśmy szczęśliwi, że uczynił nas częścią swojego życia, że jako ludzie okazaliśmy się na tyle ważni, iż gotów był poświęcić nam swój czas i energię.

Z żalem żegnamy wielkiego przyjaciela Gminy Rewal Samorząd Gminy Rewal

Był naszym nauczycielem Pana Jerzego poznałem w 1990 r., jako działacza OKP w Pobierowie. W trakcie naszych spotkań mających na celu przejęcie władzy w Gminie uderzał mnie jego stoicki spokój i opanowanie w trakcie rozmów ze stroną „rządową”. Po przejęcie władzy, jako Przewodniczący Rady Gminy skupił się dwóch kierunkach działań. Po pierwsze – będąc członkiem Zarządu przekonał nas do rozpoczęcia przebudowy Gminy, poczynając od oczyszczalni, po sieć kanalizacyjną, wodociągową, drogową, telefoniczną, energetyczną i gazyfikacyjną. Po drugie – jako

Przewodniczący Rady przejął na siebie ciężar legislacyjnego przeprowadzenia owych zamierzeń. Dla mnie jako Wójta był swoistym parasolem ochronnym przed atakami wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi gminy. Dzięki niemu nasz samorząd wyglądał na zewnątrz jak monolit, który z determinacją realizował swoje ambitne zadanie i był bardzo dobrze postrzegany zarówno w województwie, jak i kraju. Owocowało to szeregiem wyróżnień, a Gmina stała się liderem. Doświadczenia życiowe z okresu sybirackiego, jak i powojennego, potrafił przekuć

Państwu

Edycie i Robertowi Skraburskim wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci kochanego

Taty i Teścia

składają Pracownicy Urzędu Gminy w Rewalu i Jednostki Urzędu Rada Gminy Rewal Sołtysi

w pozytywną energię napędzającą rozwój Gminy.

Żegnamy Cię Drogi Jurku jako wielkiego patriotę naszej Gminnej Ojczyzny. Józef Gandurski

Państwu Edycie i Robertowi Skraburskim wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia w tych trudnych chwilach, po stracie kochanego

Taty i Teścia

Składają Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych Wanda Błachuta-Szukała wraz z gronem pedagogicznym

3

Pożegnanie Przyjaciela 4 lutego, o godz. 17.31 odszedł do Pana, Jerzy Wójt – ojciec dwóch synów i córki. Jerzy urodził się 24 września 1934 r. w miejscowości Podświle w woj. wileńskim, w rodzinie Marii z domu Piotrowicz i Bolesława – oficera Korpusu Ochrony Pogranicza i dowódcy strażnicy. Po wybuchu II wojny – 10 lutego 1940 r. mama Maria z synami Jurkiem i Bogdanem zostali zesłani na Sybir – tylko za to, że byli Polakami. Przebywali „na nieludzkiej ziemi” 6 lat, w miejscowości Dżumba, rejon Samarka, obłast Ust-Kamienogorsk u stóp gór Ałtaj. W miejscowej szkole Jerzy ukończył 3 klasy szkoły podstawowej, a po powrocie do Polski ukończył w Szczecinie Technikum Ekonomiczne. Pracował jako kierownik PZU w Szczecinie. Wybudował pensjonat w Pobierowie gdzie pracował będąc na emeryturze. W międzyczasie jako mieszkaniec gminy był pierwszym przewodniczącym Rady Narodowej w Rewalu. Niech słowa poety będą wyrazem naszego żalu i pożegnania. „Żegnamy Ciebie drogi przyjacielu Bo naszedł już twojego życia kres, Już odpoczywasz po swych trudach życia, I cisza spokój wokół ciebie jest. Już opuściły cię wszystkie problemy, Doczesne troski zmartwień cały stos, Ty już zdążyłeś dojść do swojej mety, My wciąż idziemy bo tak każe los. Lecz kiedyś przecież znowu się spotkamy, Choć to nie będzie na tym świecie już, teraz ze smutkiem jednak cię żegnamy, Tę garstkę ziemi sypiąc na twój grób. Dziś żegnaj zmarły przyjacielu A kiedyś Bóg powoła tam i nas Za wszystkie trudy życia i cierpienia da wieczny spokój i zbawienie czas.” Śpij spokojnie Jurku niech ci Ziemia Ojczysta lekką będzie. Marian Szymkowicz – Przyjaciel


4

wydarzenia

www.rewal.pl

Konkursu na projekt nowego portalu internetowego Gminy Rewal rozstrzygnięty. Wygrał Robert Dajczak!

Portal w nowej szacie Komisja konkursowa w pierwszym etapie konkursu wyłoniła trzy prace, które najlepiej wpisywały się w charakter gminy Rewal, podkreślając jej główne walory i kierunki rozwoju. Wśród projektów, które wytypowanych do drugiego etapu znalazły się: strona zaprojektowana przez Pana Szymona Krala z Rewala, strona zaprojektowana przez Agencję Filmową RD z Niechorza oraz strona zaprojektowana przez Firmę Net P.C. z Gdańska. Z powodu wysokiego poziomu tych prac komisja zmuszona została przesunąć termin ogłoszenie wyników. Ostatecznie, po wielu godzinach obrad, Komisja konkursowa wybrała pracę Agencji Filmowej RD. Projektant strony, Pan Robert Dajczak zaprezen-

tował bardzo innowacyjne rozwiązania przedstawiając jednocześnie oszczędną jak i nowoczesną stronę. Główne jej elementy skupiają się przede wszystkim na atrakcyjności turystycznej gminy Rewal. Tło całej strony stanowią rewalskie plaże, obiekty zabytkowe i charakterystyczne dla miejscowości nadmorskich krajobrazy. Istotnym udogodnieniem zaproponowanej strony jest prosta nawigacja zamykająca się w zasadzie „trzech kroków”, oznacza to że użytkownicy po trzech kliknięciach znajdują się w wybranym dziale. Projekt więc spełnia podstawową zasadę funkcjonalności portali internetowych opierającą się na szybkim i prostym dostępie do informacji. Poniżej prezentujemy zwycięski projekt. ●

„Puszkojad” – automat do segregacji W Rewalu stanął pierwszy w Polsce nowoczesny automat do segregacji odpadów.

Dzięki serwisowi SMS InfoRewal abonenci otrzymywać będą informacje z pierwszej ręki o: Zagrożeniach meteorologicznych, stanach ostrzegawczych i alarmowych ● Konieczności ewakuacji mieszkańców z określonych rejonów ● Awariach: wody, prądu ● Bezpłatnych badaniach lekarskich i programach zdrowotnych ● Posiedzeniach Komisji i sesjach Rady Gminy ● aktualnych wydarzeniach, imprezach, promocjach, czy konkursach, odbywających się w Gminie Rewal, ●

bezpośrednio na swój telefon komórkowy. Usługa jest aktywna od momentu rejestracji, do końca 2013 roku. Aby zrezygnować z usługi wcześniej, wystarczy wysłać sms o treści INFO NIE pod numer 661 000 200, a informacje nie będą więcej pojawiać się w skrzynce odbiorczej telefonu. Zarówno w przypadku rejestracji, jak i rezygnacji z usługi, opłata za sms-a naliczana będzie według taryfy własnego operatora sieci komórkowej. Administratorem serwisu jest Centrum Informacji Promocji Rekreacji Gminy Rewal oraz Urząd Gminy Rewal. ●

Regulamin konkursu §1 ❚ Organizator konkursu Urząd Gminy Rewal zwany dalej Organizatorem ogłasza konkurs „Bądź EkoLogiczny”, którego zasady reguluje niniejszy regulamin.

tomatu do segregacji opakowań otrzymują każdorazowo paragon na którym należy napisać imię, nazwisko i numer telefonu oraz wrzucić do specjalnej urny konkursowej umieszczonej w holu budynku Urzędu Gminy w Rewalu. 4. Przystąpienie do konkursu jest tożsame z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora na potrzeby promocji gminy Rewal. 5. Jeden uczestnik może wrzucić dowolną ilość zgłoszeń, jednak tylko takich które zawierają pełne dane kontaktowe oraz ilość opakowań nie mniejszą niż 10.

§2 ❚ Cel konkursu Celem konkursu jest promowanie postaw proekologicznych, poprzez zachęcania społeczności lokalnej do świadomej segregacji odpadów. §3 ❚ Warunki wzięcia udziału w konkursie 1. Uczestnikiem konkursu staje się każdy kto regularnie będzie zdawał opakowania typu PET i aluminium do automatu ustawionego w gminie Rewal przy ul. Mickiewicza, naprzeciwko siedziby Straży Gminnej i Policji. 2. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie. 3. Wszystkie osoby korzystające z au-

§4 ❚ Wybór zwycięzcy 1. Wyboru zwycięzców dokonuje się poprzez losowanie ze wszystkich zgłoszeń dostarczonych nie później niż na dzień przed losowaniem. 2. Konkurs trwa od 1.02.2013 r. do 31.12. 2013 r. Losowanie odbywa się kwartalnie w terminach: • 25 marca 2013 r. • 24 czerwca 2013 r. • 23 września 2013 r. • 20 grudnia 2013 r. 3. Losowania dokonuje Komisja Konkursowa w której skład wchodzą: Pracownicy Referatu Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska oraz Kierownik i Pracownicy Referatu Turystyki i Promocji Gminy Rewal.

Konkurs „Bądź EkoLogiczny”

Fot. Robert Dajczak

Już od 1 lipca 2012 r. funkcjonuje serwis SMS InfoRewal – sms-owy serwis informacyjny Gminy Rewal. Z bezpłatnej usługi mogą korzystać mieszkańcy i turyści, którzy zarejestrują się, wysyłając na swój koszt sms o treści INFO TAK pod numer 661 000 200.

Automat zainstalowano przy ulicy Mickiewicza, naprzeciw siedziby Straży Gminnej w Rewalu. Dzięki nowatorskim rozwiązaniom zapewnia możliwość przyjmowania, segregacji i prasowania dużych ilości opakowań po napojach typu butelki PET o pojemności od 0,3 do 1,5 litra oraz puszki aluminiowe o pojemności od 0,33 do 0,5 litra. Jednorazowo kiosk recyklingowy jest w stanie pomieścić do 5 tysięcy puszek i 3 tysięcy butelek plastikowych. Każda osoba korzystająca z automatu otrzymuje paragon potwierdzający ilość wrzuconych opakowań. Automat żartobliwie nazywany „Puszkojadem” to pierwszy krok w stronę szerszych działań zmierzających do pełnej segregacji odpadów. Dla gminy turystycznej, której głównym atutem są warunki przyrodniczo– krajobrazowe, ekologia jest priorytetem. Inwestowanie w selektywną zbiórkę śmieci jest więc koniecznością i obowiązkiem, przed którym nie wolno się uchylać. Gmina Rewal od lat celuje w przedsięwzięciach mających na celu dbałość o środowisko naturalne modernizując oczyszczalnie ścieków, biorąc udział w programie Błękitna Flaga (6 certyfikatów dla sześciu nadmorskich miejscowości gminy), akcjach ekologicznych jak „Gmina Przyjazna Bałtykowi”. Nie przypadkiem Gmina Rewal cieszy się tytułem Polskiego i Zachodniopomorskiego Lidera Ekologii. W związku z pojawienie się automatu pragniemy ogłosić konkurs propagujący segregację odpadów i zachęcający do czynnego udziału w niej. Udział w konkursie może wziąć udział każdy, kto w terminie od 1 lutego do 31 grudnia 2013 r. będzie korzystał z automatu i wrzuci do urny

umieszczonej w holu Urzędu Gminy w Rewalu paragon potwierdzający segregacje opakowań. Wszelkie szczegóły reguluje regulamin konkursu. ●

4. W każdym losowaniu wybierane są trzy osoby, które otrzymują atrakcyjne nagrody rzeczowe. 5. Gmina Rewal zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu dokonania losowania bez podania uzasadnienie lecz z wyznaczeniem drugiego terminu losowania, który podany zostanie na oficjalnym serwisie Gminy Rewal www.rewal.pl w terminie nie dłuższym niż 7 dni. §5 ❚ Nagrody 1. W każdym losowaniu przewidziana jest jedna nagroda rzeczowa o wartości 300 zł oraz dwie nagrody rzeczowe o wartości 50 zł. 2. Nagrodę należy odebrać można osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Rewal w Referacie Turystyki i Promocji Gminy Rewal. 3. Zwycięzca konkursu nie ma prawa ubiegania się o gotówkową wartość przyznanej nagrody. §6 ❚ Postanowienia końcowe 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie w trakcie trwania konkursu, lub do całkowitego odwołania konkursu. 2. Wszelkie wątpliwości i pytania odnośnie treści niniejszego regulaminu uczestnicy mogą kierować do osoby odpowiedzialnej za organizację i przebieg konkursu na numer telefonu 91 384 90 17 lub adres e-mail: srodowisko@rewal.pl 3. W przypadku zastrzeżeń dotyczących przebiegu konkursu, jego uczestnicy mogą w trakcie jego trwania lub w terminie 7 dni od zakończenia konkursu zgłosić reklamację. Reklamacje wniesione po wskazanym terminie nie zostaną rozpatrzone. Reklamacje zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową w ciągu 7 dni roboczych od dnia ich otrzymania. 4. Przystąpienie przez uczestnika do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na postanowienia niniejszego regulaminu.


ferie

www.rewal.pl

5

w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Rewalu odbyły się w czasie ferii zimowych warsztaty filmowe i telewizyjne.

Twórcze warsztaty filmowe pod okiem ekspertów

portera i prezentera TVP oraz Michała Baranowskiego – operatora kamery, montażystę, grafika komputerowego i fotografa współpra-

cującego między innymi z TVP, TVN, Discovery, Planete. Szerokie doświadczenie zespołu pozwoli zdobyć podstawy warsztatu

dziennikarskiego i filmowego wprowadzając w sztukę tworzenia profesjonalnych obrazów o walorach artystycznych.

Każdy z uczestników warsztatów poza zdobyciem szerokiej wiedzy będzie mógł wziąć udział w ogólnopolskim konkursie na najciekawszy film o gminie. Prace konkursowe nadsyłać można do 31 maja 2013 r. Filmy zostaną umieszczone na profilu www.facebook.com/warsztaty. Miano najlepszego filmu zyska ten, który uzyska najwięcej kliknięć „Lubię to” oraz pozytywnych komentarzy. Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe w postaci cyfrowej kamery HD, cyfrowego aparatu fotograficznego oraz książek o tematyce filmowej. ●

Podczas tegorocznych ferii zimowych Gminny Ośrodek Kultury przygotował program, w którym dzieci oraz młodzież mogli odnaleźć mnóstwo atrakcji.

Ferie na sportowo

Zajęcia pełne kultury

Fot. Robert Dajczak

UKS Rewal Bogusławem Tułą we wtorkowe popołudnia odbywały się również zajęcia z badmintona. W ciągu dwutygodniowej przerwy zimowej z oferty sportowej CIPR skorzystało kilkadziesiąt osób, w tym młodzież z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rewalu oraz dzieci, które z różnych przyczyn nie wyjechały na wczasy i zorganizowane kolonie. W okresie ferii zimowych można było również dłużej korzystać ze sztucznego lodowiska w Trzęsaczu, które cieszyło się większym niż zwykle zainteresowaniem zarówno ze strony mieszkańców jak i turystów, spędzających ferie na rewalskim wybrzeżu. ●

Fot. CIPR

W okresie przerwy zimowej dzieci i młodzież w gminie Rewal mogły skorzystać ze specjalnej oferty sportowej pod nazwą „Ferie z CIPR-em”, przygotowanej przez Centrum Informacji Promocji Rekreacji. W czasie ferii dzieci szkół podstawowych oraz młodzież gimnazjalna mogły bezpłatnie uczestniczyć w zajęciach, prowadzonych w obiektach sportowych przez wykwalifikowanych animatorów sportu. Od poniedziałku do piątku pracownicy CIPR: Lucjan Molenda, Tomasz Lachawczak oraz Maciej Dukiewicz prowadzili animacje z siatkówki, koszykówki oraz piłki nożnej. Dzięki współpracy z prezesem

I. Teoretyczny wykład obejmujący: język filmowy i telewizyjny; od czego zacząć pracę nad swoim pierwszym filmem?; chcę być operatorem kamery, montażystą czy dziennikarzem?; jak napisać scenariusz?; gdzie szukać tematu na mój pierwszy film? II. Ćwiczenia praktyczne: czym nagrywać? Telefonem komórkowym, aparatem fotograficznym czy kamerą?; podstawy sztuki operatorskiej; podstawy montażu; podstawy dziennikarstwa; piszemy wspólnie scenariusz; realizacja etiudy filmowej; przygotowanie etiudy do emisji.

Fot. Łukasz Tylka

Projekt „Młodzi filmowcy” przygotowany przez zespół „Goodfilm” ma rozwijać wśród dzieci i młodzieży zainteresowania artystyczne, filmowe oraz multimedialne. W czasie jednodniowych warsztatów, zespół złożony z wykwalifikowanych filmowców i dziennikarzy, zapoznał uczestników zajęć z podstawami rzemiosła filmowo-telewizyjnego. Warsztaty spotkały się z dużym zainteresowaniem młodszych mieszkańców naszej gminy. Zespół GoodFilm udostępnił fachowy sprzęt używany przy profesjonalnych produkcjach, objaśniając jego działanie i zastosowanie. Uczestnicy warsztatów mogli wypróbować również swoje zdolności aktorskie, biorąc udział w krótkich etiudach filmowych o humorystycznej tematyce. Okazuje się że wielu z nich ma spory talent aktorski. Warsztaty przeprowadzone zostały przez Marka Mikielewicza – socjologa, dziennikarza prasowego i telewizyjnego, wykładowcę Wyższej Szkoły Gospodarczej, re-

Program warsztatów był podzielony na dwie części:

Rozpoczęliśmy wspólnym ogniskiem w Śliwinie, przy którym dzieci z naszej gminy świetnie się bawiły. W pierwszym tygodniu ferii młodzież uczestniczyła w warsztatach z rysowania komiksów i satyry. Młodzi rysownicy świetnie się spisali i dzięki ich zdolnościom powstało kilku nowych rysunkowych bohaterów. Codziennie w Rewalu i w Śliwinie uczyliśmy gotować oraz własnoręcznie tworzyć przedmioty na zajęciach z rękodzieła. Urządziliśmy również

w pierwszym, jak i w drugim tygodniu, wycieczkę do Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu, gdzie uczestniczyliśmy w konkursie „Legenda o regionie”. Drugi tydzień zaczęliśmy od warsztatów „Młodzi filmowcy” na których uczestnicy uczyli się m.in. jak sprawnie przeprowadzić wywiad, czy obsługiwać kamerę. Następnie zaproponowaliśmy warsztaty z lepienia w glinie. Opiekun Muzeum Rybołówstwa Morskiego Martyna Sałek pokazała dzieciom jak dawniej lepiono

naczynia, czym wzbudziła ogromne zainteresowanie. Ferie zakończyliśmy balem, na którym dzieci bawiły się przy dźwiękach muzyki i pysznym poczęstunku. Pragniemy podziękować wszystkim którzy przyczynili się do zorganizowania tak różnorodnej oferty ferii w GOK. Dziękujemy Referatowi Turystyki i Promocji Gminy za warsztaty „Młodzi filmowcy” oraz rodzicom ze Śliwina za pomoc w organizacji balu.

GOK Rewal


6

podsumowanie

www.rewal.pl

Gmina Rewal 20 „Samorządowe P Fot. Tomasz Stolz

Wydarzenia kulturalne, rozrywkowe i sportowe

Rewitalizacja „Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej”

Niezwykle ważnym elementem letniego wypoczynku są wydarzenia kulturalne, rozrywkowe i sportowe, stanowiące dla turystów niemałą rozrywkę, tym bardziej że pogoda na polskim wybrzeżu bywa kapryśna. Kalendarz imprez jest bogaty, co roku pojawiają się nowe propozycje, choć nadal większość stanowią znane i lubiane, cykliczne wydarzenia. ❚ Mistrzostwa Polski Energetyków w Plażowej Piłce Siatkowej „Enea Cup“ ❚ Mistrzostwa Polski Lekarzy w Siatkówce Plażowej ❚ Baltic Cup – Bałtycki Turniej Tenisowy Aktorów i Artystów Estradowych

❚ Międzynarodowy ❚ Cykl Weekendow trójek – Sandra/Tat ❚ Biegi Śniadaniow ❚ Złote Piaski Gminy ❚ Zawody ratownic ❚ Mistrzostwa Pols ❚ Międzynarodowy ❚ Sacrum Non Prof w Trzęsaczu ❚ Akademia Słońca ❚ Wakacje za jeden ❚ Święto Śledzia Ba ❚ Kulturalne czwar

Rewitalizacja objęła między innymi: przebudowę zabytkowych dworców i budowę nowych budynków, wymianę torów, remont mostów, odnowienie całego taboru z uwzględnieniem zabytkowych wagonów i parowozów. Termin realizacji 1 lipca 2013 r. Dofinansowanie 13 mln Zwrot podatku 8,5 mln zł Koszt inwestycji 54 mln zł

Parki, place i rzeźby Dbałość o estetykę miejscowości od dawna jest priorytetem gminy Rewal, stąd też powstają coraz nowsze place, pięknie zagospodarowane parki, nietypowe elementy małej architektury oraz rzeźby. Całość dopełnia zadbana i niezwykle oryginalna zieleń. ❚ Ławeczka Małego Księcia i Róży ❚ Rzeźby Wielorybów ❚ Plac Foki Depki ❚ Plac Sybiraków ❚ Park w Pustkowie ❚ Przebudowa centrum Rewala ❚ Opracowanie projektu Placu rekreacyjnego przy ul. Sikorskiego w Rewalu – początek inwestycji marzec 2013 r. ❚ Opracowanie projektu centrum Niechorza

Koszt inwestycji 8,2 mln zł

Promocja Inwestycje drogowe Fot. Wojciech Dewor

Inwestycje drogowe zajmują zawsze największą budżetu, jako przedsięwzięcia o szczególnie wysokim rytecie. Wpływają one przede wszystkim na jakość mieszkańców, poprawiając także znacznie estetykę scowości. Wciąż potrzeby w tym zakresie są ogromne tego projekty te uznawane są za kluczowe dla roz gminy. Staramy się rokrocznie przeprowadzać stoso remonty, nie pomijając budowy nowych obiektów. ❚ Rewal – przebudowa ulic Łokietka i Dworcowej w oświetleniem

Fot. Marek Krukiel

Fot. Wojciech Dewor

Potencjał turystyczny gminy Rewal mimo, że jest bardzo duży potrzebuje oryginalnych i profesjonalnych form promocji, stąd też powstały: ❚ Dwa przewodniki turystyczne wydane we współpracy z wydawnictwem Hachette Polska ❚ System tablic informacyjno-promocyjnych „Słoneczny szlak” ❚ Nowy herb gminy Rewal ❚ Nowe logo turystyczne gminy Rewal


podsumowanie

www.rewal.pl

010-2012 Połowinki” Nagrody i wyróżnienia

Lata wytężonej pracy zaobfitowały otrzymaniem wielu nagród i wyróżnień. Okazaliśmy się przodować zarówno pod względem czystości i bezpieczeństwa plaż jak i działań proekologicznych oraz inwestycji infrastrukturalnych. Na swoim koncie mamy wiele prestiżowych tytułów, które pozytywnie wpływają na nasz wizerunek. ❚ Gmina Rewal Polskim i Zachodniopomorskim Liderem Ekologii w kategorii gospodarki ściekowej ❚ 6 certyfikatów „Blue Flag” ❚ II miejsce w skali kraju w kategorii Gminy Wiejskie za „Inwestycje w infrastrukturę techniczną” 2001 -2011 ❚ Certyfikat „Gmina Przyjazna Bałtykowi” ❚ II miejsce w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego Wspólnota w kategorii zamożności gminy 2011 ❚ I miejsce dla Trzęsacza w rankingu najpiękniejszych plaż w Polsce ❚ II miejsce w konkursie Perły Samorządu 2012 w kategorii Gmina Wiejska ❚ Gryficka Rega 2011 w kategorii Gmina Roku

Fot. CIPR

Działania proekologiczne Gmina Rewal prowadzi prężną politykę ekologiczną chroniąc przyrodę poprzez: rewitalizację oczyszczalni ścieków, która dziś już jest jednym z najnowocześniejszych tego typu obiektów na skalę europejską, tworzenie rezerwatów przyrody jak rezerwat ornitologiczny Liwia Łuża, ochrona pomników przyrody, uczestnictwo w programie Natura 2000 oraz udział w kampaniach społecznych mających na celu promowanie ekologicznej postawy. Rok rocznie realizowane są różne projekty zmierzające do ochrony bogactwa przyrodniczego wybrzeża rewalskiego. Obecnie realizowane są dwa zadania: usuwanie azbestu z terenu gminy oraz zarybianie jeziora Liwia Łuża.

❚ Śliwin – przebudowa ulicy Sportowej wraz z oświetleniem ❚ Pogorzelica – przebudowa ulicy Plażowej wraz z oświetleniem (planowany koniec inwestycji 30.04.2013 r.) ❚ Trzęsacz – przebudowa ulic Dworcowej, Pałacowej i Klifowej wraz z oświetleniem (planowany koniec przebudowy ul. Klifowej planowane na 30.04.2013 r.) ❚ Pobierowo – przebudowa tzw. kwartału ulic Szczecińskiej, Moniuszki, Sportowej, Wrzos, Rejmonta, Orzeszkowej i Kościuszki oraz łącznika ulicy Ciechanowskiej ❚ Opracowany projekt ulicy Parkowej w Rewalu ❚ Odwodnienie ulic Rejmonta i Kościuszki w Pobierowie

Koszt inwestycji 23 mln zł

Inwestycje morskie Jako gmina nadmorska zmuszeni jesteśmy dokładać wszelkich starań do utrzymania najwyższej kondycji plaż, zejść oraz infrastruktury plażowej. Turyści odwiedzają gminę Rewal przede wszystkim przez wzgląd na przepiękne, czyste i bezpieczne plaże, które nie bez przyczyny otrzymują certyfikat „Błękitna flaga”. Pragniemy także stworzyć nowe obiekty związane z wypoczynkiem w miejscowościach nadmorskich takie jak nowoczesne molo w Pobierowie czy też przystań jachtową. Inwestycje morskie są więc szansą na wzbogacenie oferty turystycznej. ❚ Oświetlenie starego pirsu w Niechorzu ❚ Opracowanie projektu technicznego przystani jachtowej na kanale Liwskim – termin realizacji jesień 2013 r. ❚ Kontynuacja projektu budowy molo w Pobierowie ❚ Opracowanie dwóch projektów nowych zejść plażowych w Pobierowie przy ulicy Mickiewicza i w Rewalu przy ulicy Klifowe

❚ Opracowany projekt ulic Ogrodowej i Spacerowej w Śliwinie ❚ Odwodnienie ulicy Łokietka w Rewalu ❚ Oświetlenie ulic Rybackiej, Żeglarskiej i Trzebiatowskiej w Niechorzu ❚ Budowa systemu płatnych parkingów na terenie całej gminy ❚ Przebudowa ulicy Trzebiatowskiej w Niechorzu ❚ Odwodnienie ulicy Parkowej i Wesołej w Rewalu ❚ Oświetlenie ulic Nadmorskiej i Przedwiośnie w Pustkowie

Koszt inwestycji 20 mln zł

Fot. Daria Mazur

wraz z

Dotacje unijne w okresie 2010-2012 r. wyniosły ponad 15 mln zł. Gmina Rewal jest często wyróżniana pod względem korzystania z funduszy unijnych. Dzięki tym środkom udało się między innymi doprowadzić do rewitalizacji kolei wąskotorowej, zbudować sezonowe lodowisko „Biały Orlik”, zmodernizować oczyszczalnie ścieków, wybudować boisko wielofunkcyjne i place zabaw.

Wśród istotnych inwestycji znalazły się także bieżące remonty budynków użyteczności publicznej w tym Urzędu Gminy i lokalnych szkół. Dodatkowo wciąż budujemy kolejne mieszkania socjalne, na które jest bardzo duże zapotrzebowanie. Na terenie naszej gminy brakuje wielu ważnych obiektów, jak choćby nowego amfiteatru – miejsca gdzie odbywać się mogą imprezy rozrywkowe, kulturalne, uroczystości okolicznościowe itp. ❚ Remont Urzędu Gminy w Rewalu etap I ❚ Uzyskanie pozwolenia na budowę Świetlicy Wiejskiej w Pustkowie ❚ Projekt i pozwolenie na budowę nowego amfiteatru w Rewalu ❚ Opracowanie projektu Skansenu Rybackiego w Niechorzu ❚ Otwarcie nowej remizy strażackiej w Pobierowie ❚ Dwa nowe samochody strażackie ❚ Remont generalny dachu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Niechorzu ❚ Wyposażenie klas w sprzęt elektroniczny i pomoce naukowe ❚ Opracowanie projektu technicznego Ośrodka Zdrowia w Rewalu ❚ Budowa toalet w Pobierowie ❚ Zakończenie budowy mieszkań komunalnych w Niechorzu i Śliwinie – uroczyste wręczenie kluczy do mieszkań ❚ Rozpoczęcie remontu i rozbudowy mieszkań komunalnych w „Chemiku” w Pogorzelicy ❚ Przebudowa atrium i docieplenie w szkole w Pobierowie

Fot. CIPR

a n uśmiech ałtyckiego rtki w GOK

część priożycia mieje, dlazwoju owne

Budowa, rozbudowa, remonty i doposażanie budynków i obiektów użyteczności publicznej

Fot. Marzena Domaradzka

y Festiwal Gitarowy wych Turniejów siatkówki plażowej dwójek i tarek Beach we Rewal – Poszukiwacze Skarbów z Radiem Szczecin ctwa – Królowie Plaż ki w Przeciąganiu Liny Nocą y Festiwal Szachowy – Konik Morski Rewala fanum – Międzynarodowy Festiwal Muzyczny

7

Sport i rekreacja Turystyka sportowa stała się hasłem przewodnik gminy Rewal. Posiadamy już 3 w pełni profesjonalne kompleksy sportowo- rekreacyjne oraz wiele nowoczesnych boisk wielofunkcyjnych w każdej miejscowości. Aktywny wypoczynek

to propozycja gminy Rewal dla wszystkich tych którzy lubią czynnie spędzać czas wolny. ❚ Zakończenie budowy hali sportowej w Pobierowie ❚ Budowa ścieżek rowerowych w Pogorzelicy – Niechorze, Pogorzelica – Mrzeżyno ❚ Opracowanie trzech nowych projektów ścieżek rowero-

wych: Pobierowo- Pustkowo, Niechorze- Rewal, ścieżka edukacyjna Niechorze- Skalno ❚ Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Niechorzu ❚ Lodowisko „Biały Orlik” w Trzęsaczu

Koszt inwestycji 9,5 mln zł


8

rozmaitości

www.rewal.pl

Zmiany w sprawach meldunkowych Od nowego roku łatwiej się zameldować lub wymeldować. Pomogła w tym zmiana przepisów, która upraszcza i ułatwia załatwienie spraw meldunkowych w urzędzie gminy (ustawa z dnia 7 grudnia 2012 o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw Dz. U. poz. 1407). Ułatwienia weszły w życie z dniem 1 stycznia 2013. Mieszkańcy mogą załatwić wszystkie sprawy związane z meldunkiem podczas jednej wizyty w urzędzie. Od tego roku nie musimy już najpierw wymeldować się w jednym urzędzie, aby w drugim móc się zameldować. Wszystkie te czynności wykonamy w tym samym miejscu, w którym będziemy dokonywać meldunku. Przy zameldowaniu nie trzeba już podawać informacji o wykształceniu,

czy obowiązku wojskowym. Nie ma wymogu okazywania książeczki wojskowej. Sprawy związane z meldunkiem może za nas załatwić pełnomocnik. Dłuższy będzie także termin na zgłoszenie meldunku. Z obowiązujących do tej pory 4 dni, termin wydłużono do 30 dni. Ponadto z początkiem nowego roku znikł obowiązek zameldowania obywateli polskich oraz obywateli Unii Europejskiej na pobyt czasowy, nie przekraczający trzech miesięcy. Sprawy meldunkowe można załatwić w Referacie Spraw Obywatelskich i Obronności – pok. 106 w poniedziałki od godz. 8.00 do 17.00 natomiast od wtorku do piątku w godzinach od 7.45 do 15.30, tel. 91 384 90 28. Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Obronności Elżbieta Pekról-Cyrulik

Miłosny wóz i romantyczny koncert Gmina Rewal przygotowała atrakcje z okazji Walentynek. 14 lutego w godzinach od 11 do 14 wszyscy, którzy pomimo zimowej aury i niskiej temperatury, zdecydowali się udać na spacer mogli spotkać strażacki wóz przyozdobiony czerwonymi balonami. Poruszali się nim pracownicy promocji, którzy przygotowali na ten mroźny dzień trochę słodyczy, zarówno dla tych szczęśliwie zakochanych jak i wszystkich czekających na wielką miłość. Pogoda nie przeszkodziła romantycznym spacerom po ośnieżonych plażach gminy Rewal, gdzie udało się

nam spotkać wiele par. Do walentynkowej akcji przyłączyły się również morsy z pobierowskiego kluby „Ośmiornica”, którzy jak zawsze z wielkim urokiem i poczuciem humoru udowodnili, że kąpiele w Bałtyku można praktykować przez cały rok. Z kolei 15 lutego o godzinie 17 w Gminnym Ośrodku Kultury odbył się koncert pt. „Zakochani” w wykonaniu Vivaldi Duet. Każdy, kto walentynki wolał spędzić sam na sam z ukochaną osobą, mógł w piątek utrzymać romantyczny nastrój udając się na występ uroczej Ewy przy akompaniamencie Sławka. Doskonale

dobrany repertuar zawierający najpiękniejsza i najbardziej znane piosenki o miłości wprowadził wszystkich zebranych w zmysłowy klimat. Wiele osób uważa, że zakochani codziennie mają swoje święto i nie potrzebują szczególnego dnia na wyrażanie swoich uczuć. Mimo krytycznych opinii na temat Dnia Św. Walentego, niewątpliwie jest on okazją aby wyznać komuś swoje uczucie, lub przypomnieć jak bardzo się kogoś kocha. W szarej codzienności często zapominamy o tym aby przypomnieć ukochanej osobie o swoim uczuciu. ●

Nagroda w konkursie InfoRewal rozlosowana! W piątkowe popołudnie, 15 lutego 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rewalu wójt Robert Skraburski oraz dyrektor CIPR – Lucjan Molenda wręczyli certyfikat właścicielom najpiękniejszej zimowej posesji. Podczas spotkania rozlosowana została również nagroda w konkursie InfoRewal – 7-calowy tablet. Właściciele zwycięskiej posesji – państwo Elżbieta i Stanisław Łonyszynowie od wielu lat przystrajają swój dom i podwórko na święta Bożego Narodzenia. – Właściwie to nie mieliśmy zamiaru brać udziału w konkursie na zimową posesję – mówi pan Stanisław Łonyszyn. – Do udziału namówił nas nasz syn Przemek. Zimowe przystrajanie posesji to nasza rodzinna tradycja. Tej zimy, ze względu na iście jesienną pogodę i częste opady deszczu i tak nie udało się nam osiągnąć do końca satysfakcjonującego efektu – dodaje pan Stanisław. Deszcz sprawił, że część światełek przepaliła się i trzeba je było wymienić, a to nie jest prosta sprawa. W zawieszaniu oświetlenia na wysokości pomaga oczywiście doświadczenie, zdobyte przez te

Fot. Robert Dajczak

organizm wirtualna wspólnota reaguje na bodźce z zewnątrz, na globalne wydarzenia bezlitośnie je komentując i oceniając. Memy na stałe weszły do codziennego życia, kształtując światopogląd, język młodzieżowy, dyktując najnowsze trendy. Ten rodzaj komunikacji został również doceniony w dziedzinach marketingu, będąc jedną z najskuteczniejszych metod promocji. W zabawnych obrazkach i hasłach przemycić można wiele istotnych treści, nasunąć pewne pożądane skojarzenia, wzbudzić sympatię lub niechęć. Korzystając z tego niezwykłego narzędzia komunikacji, gmina Rewal postanowiła stworzyć kilka własnych memów. Do zabawy zaproszeni są również mieszkańcy i turyści, którzy mogą przesłać własne memy. Zachęcamy wszystkich do przesyłania własnej twórczości w postaci memów o gminie Rewal. ●

Fot. Tomasz Stolz

Pojęcie memu wywodzi się od greckiego słowa „mimeme”, które oznacza naśladować lub imitować. Obecnie memami są wszelkie treści które weszły do codziennego użycia w wymiarze globalnym: łańcuszki szczęścia wysyłane pocztą elektroniczną; krótkie, popularne hasła typu: „O RLY?” (O really? Serio? Ironiczne zabarwienie), „LOL” (Laughing Out Loud – Głośno się śmiać, zwykle z kogoś, zwrot prześmiewczy, złośliwy); spreparowane zdjęcia z zabawnymi komentarzami odwołujące się do istotnych wydarzeń często w skali globalnej takie jak demotywatory.pl; filmy na youtube oraz wiele innych przejawów masowej twórczości. Całe zjawisko napędza szczególna społeczność internetowa, która w wyjątkowych momentach potrafi się nie tylko zjednoczyć, ale i być niezwykle twórcza. Niczym jeden

Fot. Daria Mazur

Rewalska MEMontownia

wszystkie lata, bo prawdę mówiąc mam już swoje opatentowane metody – żartuje pan Łonyszyn. W trakcie piątkowego spotkania rozlosowana została również nagroda w konkursie smsowym, którą był 7-calowy tablet. Na 126 kuponach wydrukowane zostały numery telefonów osób, które wysłały swój sms na zwycięską posesję. Po wylosowaniu kuponu z numerem telefonu przez panią Elżbietą Łonyszyn

organizatorzy skontaktowali się telefonicznie ze zwycięzcą, którym okazała się pani Krystyna Winkler-Marecka ze Szczecina. Serdecznie gratulujemy pani Krystynie oraz zwycięzcom plebiscytu. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku do udziału w konkursie na najpiękniejszą zimowa posesję przystąpi więcej obiektów turystycznych, bo jak głosi znane porzekadło: żeby wygrać, trzeba grać. ●


ogłoszenia

www.rewal.pl Rewal, dnia 31.01.2013 r.

WÓJT GMINY REWAL OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

1.

Położenie

Śliwin

ul. Fiołkowa KW 37439 2.

3.

4.

6900

348

38 600

7 700

386

37 200

7 400

372

38 200

7 600

382

63 400

12 600

634

42 900

8500

429

40 200

8000

402

58 700

11 700

587

35 800

7 100

358

34 400

6 800

344

35 600

7 100

356

28 800

5 700

288

37 300

7 400

373

26 500

5 300

265

51 800

10 300

518

43 200

8 600

432

34 500

6 900

345

36 900

7 300

369

34 200

6 800

342

30 300

6 000

303

30 800

6 100

308

61 100

12 200

611

386

Śliwin

554/16

640

Śliwin

554/17

433

Śliwin

554/18

406

Śliwin

554/19

593

Śliwin

554/20

362

Śliwin

554/21

347

Śliwin

554/22

360

Śliwin

554/23

291

Śliwin

554/24

377

Śliwin

554/25

268

Śliwin

554/26

523

Śliwin

554/27

436

Śliwin

554/28

348

Śliwin

554/29

373

Śliwin

554/30

345

Śliwin

554/31

306

Śliwin

554/32

311

Śliwin

554/33

617

ul. Ogrodowa KW 37439 28.

34 800

554/15

ul. Ogrodowa KW 37439 27.

488

Śliwin

ul. Ogrodowa KW 37439 26.

9700

376

ul. Ogrodowa KW 37439 25.

48 800

554/14

ul. Bratkowa KW 37439 24.

234

Śliwin

ul. Bratkowa KW 37439 23.

4600

390

ul. Makowa KW 37439 22.

23 400

554/13

ul. Fiołkowa KW 37439 21.

234

Śliwin

ul. Fiołkowa KW 37439 20.

4 600

351

ul. Fiołkowa KW 37439 19.

23 400

554/12

ul. Fiołkowa KW 37439 18.

239

Śliwin

ul. Fiołkowa KW 37439 17.

4 700

493

ul. Fiołkowa KW 37439 16.

23 900

554/11

ul. Bratkowa KW 37439 15.

244

Śliwin

ul. Bratkowa KW 37439 14.

4 800

236

ul. Bratkowa KW 37439 13.

24 400

554/10

ul. Makowa KW 37439 12.

349

Śliwin

ul. Makowa KW 37439 11.

6 000

236

ul. Fiołkowa KW 37439 10.

34 900

554/9

ul. Fiołkowa KW 37439 9.

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna szeregowa, 20 % zabudowy, 2 kondygnacje –wys. do 9 m., możliwość podpiwniczenia. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna szeregowa, 20 % zabudowy, 2 kondygnacje –wys. do 9 m., możliwość podpiwniczenia Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna szeregowa, 20 % zabudowy, 2 kondygnacje –wys. do 9 m., możliwość podpiwniczenia Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna szeregowa, 20 % zabudowy, 2 kondygnacje –wys. do 9 m., możliwość podpiwniczenia Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna szeregowa, 20 % zabudowy, 2 kondygnacje –wys. do 9 m., możliwość podpiwniczenia Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna szeregowa, 20 % zabudowy, 2 kondygnacje –wys. do 9 m., możliwość podpiwniczenia. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna bliźniacza, 20 % zabudowy, 2 kondygnacje –wys. do 9 m., możliwość podpiwniczenia Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna bliźniacza, 20 % zabudowy, 2 kondygnacje –wys. do 9 m., możliwość podpiwniczenia Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna bliźniacza, 20 % zabudowy, 2 kondygnacje –wys. do 9 m., możliwość podpiwniczenia Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna bliźniacza, 20 % zabudowy, 2 kondygnacje –wys. do 9 m., możliwość podpiwniczenia Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 20 % zabudowy, 2 kondygnacje – wysokość do 9 m., możliwość podpiwniczenia Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna bliźniacza, 20 % zabudowy, 2 kondygnacje –wys. do 9 m., możliwość podpiwniczenia Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna bliźniacza, 20 % zabudowy, 2 kondygnacje –wys. do 9 m., możliwość podpiwniczenia Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna , 20 % zabudowy, 2 kondygnacje –wys. do 9 m., możliwość podpiwniczenia Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna bliźniacza, 20 % zabudowy, 2 kondygnacje –wys. do 9 m., możliwość podpiwniczenia Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna bliźniacza, 20 % zabudowy, 2 kondygnacje –wys. do 9 m., możliwość podpiwniczenia Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna bliźniacza, 20 % zabudowy, 2 kondygnacje –wys. do 9 m., możliwość podpiwniczenia Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna bliźniacza, 20 % zabudowy, 2 kondygnacje –wys. do 9 m., możliwość podpiwniczenia Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna szeregowa, 20 % zabudowy, 2 kondygnacje –wys. do 9 m., możliwość podpiwniczenia Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna szeregowa, 20 % zabudowy, 2 kondygnacje –wys. do 9 m., możliwość podpiwniczenia Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna szeregowa, 20 % zabudowy, 2 kondygnacje –wys. do 9 m., możliwość podpiwniczenia Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna szeregowa, 20 % zabudowy, 2 kondygnacje –wys. do 9 m., możliwość podpiwniczenia Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna szeregowa, 20 % zabudowy, 2 kondygnacje –wys. do 9 m., możliwość podpiwniczenia Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna szeregowa, 20 % zabudowy, 2 kondygnacje –wys. do 9 m., możliwość podpiwniczenia Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna szeregowa, 20 % zabudowy, 2 kondygnacje –wys. do 9 m., możliwość podpiwniczenia Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna szeregowa, 20 % zabudowy, 2 kondygnacje –wys. do 9 m., możliwość podpiwniczenia Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna szeregowa, 20 % zabudowy, 2 kondygnacje –wys. do 9 m., możliwość podpiwniczenia Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna szeregowa, 20 % zabudowy, 2 kondygnacje –wys. do 9 m., możliwość podpiwniczenia.

Śliwin

ul. Fiołkowa KW 37439 8.

352

241

ul. Fiołkowa KW 37439 7.

554/6

554/8

ul. Fiołkowa KW 37439 6.

Cena wywoławcza brutto(PLN)

Śliwin

ul. Fiołkowa KW 37439 5.

Warunki zabudowy

246

ul. Fiołkowa KW 37439

ul. Ogrodowa KW 37439

Minimalne postąpienie (PLN)

Pow. (m2)

554/7

ul. Fiołkowa KW 37439

Wadium (PLN)

Nr działki

Śliwin

INFORMACJA Wójt Gminy Rewal

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rewal został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę.

Przetarg odbędzie się 8 marca 2013 roku. Termin wpłaty wadium i złożenia oferty 4 marca 2013 r.

w oparciu o art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.)

Lp.

9

Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej: Część jawną przetargu przeprowadzi Komisja Przetargowa z udziałem oferentów 8 marca 2013 r. o godz. 10.00. Część niejawną przetargu przeprowadzi Komisja Przetargowa bez obecności oferentów w dniu 8 marca 2013 r. poczynając od godz. 14.00. Wyniki rozstrzygnięcia przetargu zostaną ogłoszone najpóźniej 12 marca 2013 r. o godzinie 12.00 poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rewal. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest: I. dokonanie wpłaty wadium ze wskazaniem numeru działki na konto: Bank Spółdzielczy Gryfice o/Rewal 14937600010010524220020009 do dnia 4 marca 2013 roku. II. złożenie oferty do dnia 4 marca 2013 roku w sekretariacie Urzędu Gminy pokój nr 6 do godziny 17.00 w zamkniętej kopercie z napisem „PRZETARG Śliwin”. Oferta musi zawierać następujące elementy: CZĘŚĆ I – oznaczenie podmiotu 1. imię, nazwisko, adres oferenta, NIP, nr PESEL, nr dowodu , data ważności dowodu, inne CZĘŚĆ II – część podlegająca ocenie z zakresem punktacji jaką oferent może uzyskać 2. cena brutto nabycia działki z zachowaniem wymaganego minimalnego postąpienia – od 1 do 50 punktów, 3. termin realizacji budynku mieszkalnego, nie dłuższy jednak niż 4 lata i 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości (zostanie wpisany do aktu notarialnego) – od 1 do 50 punktów. 4. Łącznie oferent może uzyskać maksymalnie 100 punktów. CZĘŚĆ III 5. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, 6. oświadczenie oferenta o nie zaleganiu z opłatami i podatkami na rzecz Gminy Rewal, 7. oświadczenie, że oferent będzie uczestniczył w kosztach budowy infrastruktury technicznej oraz zawrze stosowną umowę przed nabyciem nieruchomości (umowa w załączniku), 8. oświadczenie , że oferent po nabyciu nieruchomości złoży wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy w zakresie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, 9. oświadczenie, że oferent w umowie nabycia działki ustanowi na rzecz Gminy Rewal prawo odkupu zbywanej nieruchomości, które Gmina Rewal będzie mogła wykonać poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia w formie aktu notarialnego, w terminie do 5 lat od dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Prawo odkupu Gmina Rewal uprawniona jest wykonać jeżeli oferent w terminie wskazanym w ofercie nie wybuduje na nieruchomości budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Budynek będzie uznany za wybudowany, jeżeli do upływu wyżej wskazanego terminu skutecznie zgłosi zakończenie robót budowlanych i uzyska dla całego budynku ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. Po wykonaniu prawa odkupu przez Gminę Rewal, nabywca nieruchomości zobowiąże się do zwrotnego przeniesienia na Gminę Rewal własności nieruchomości za zapłatą ceny jej nabycia. W przypadku dokonania nakładów na nieruchomość, Gmina Rewal będzie zobowiązana wyłącznie do zwrotu nakładów innych niż konieczne, przy czym zwrot ich nastąpi w czterech ratach, płatnych co roku, a wartość zwracanych nakładów ustalona zostanie przez rzeczoznawcę, według ich wartości z dnia wykonania prawa odkupu. 10. kopię dowodu wpłaty wadium oraz numer konta, na które zostanie zwrócone wadium w przypadku nie wygrania przetargu. Kryterium wyboru oferenta: 1. Kompletność złożonej oferty zgodnie z opisanymi częściami I,II,III, 2. Suma uzyskanych punktów z części II. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany wg następujących kryteriów oceny ofert: • dla ceny nabycia działki z zachowaniem wymaganego minimalnego postąpienia zostanie zastosowany następujący wzór: cena najwyższa /cena badana x 50 punktów, • dla terminu realizacji budynku mieszkalnego, nie dłuższy jednak niż 4 lata i 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości (zostanie wpisany do aktu notarialnego) zostanie zastosowany następujący wzór: termin najkrótszy / termin badany x 50 punktów • wygrywa oferta z największą liczbą punktów – maksymalnie – 100 pkt., gdzie najwyższa cena uzyskuje 50 pkt. oraz najkrótszy termin realizacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego uzyskuje 50 pkt. Ustalenia końcowe: • W przypadku złożenia równorzędnych ofert komisja przetargowa zorganizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty. O terminie przetargu oferenci zostaną powiadomieni na piśmie. • Osoba, która wygra przetarg zobowiązana jest do podpisania protokołu sprzedaży w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników przetargu. Protokół sprzedaży stanowi podstawę zawarcia umowy notarialnej. Całość zaproponowanej kwoty nabycia oraz kosztów budowy infrastruktury technicznej należy wpłacić przed zawarciem umowy notarialnej. • niestawienie się osoby, która wygra przetarg w terminie do 28 marca 2013r. w celu podpisania aktu notarialnego spowoduje odstąpienie od umowy i utratę wadium, koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca, • wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, którego oferta została wybrana, będzie zaliczone na poczet nabycia. Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. Wszelkie informacje dotyczące przetargu udzielane są w Urzędzie Gminy Rewal pok. 107 i 108 tel. 91 38 49 021, 91 38 49 019 , www.rewal.pl, e-mail: przetargi@rewal.pl

CENNIK REKLAM W STREFIE SŁOŃCA ZARZĄDZENIE NR 11 /2013 Wójta Gminy Rewal z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie: ustalenia cennika za reklamę w „Strefie Słońca”. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142. Poz. 1591 ze zmianami)

Ustala się następujące stawki za jednorazowe umieszczenie reklamy, bądź artykułu prasowego w „Strefie Słońca”: ■ 700 zł brutto za reklamę cała strona (250 x 370 mm) ■ 400 zł brutto za reklamę 50% strony (250 x 185 mm) ■ 250 zł brutto za reklamę 25% strony (125 x 185 mm) ■ 120 zł brutto za reklamę (125 x 95 mm).


10

z kart historii

www.rewal.pl

Fot. Archiwum UG

Pobierowo

Fot. Archiwum UG

Dawniej

Pierwsze wzmianki o Pobierowie (wówczas noszącym niemiecką nazwę Poberow) pochodzą z roku 1368. Od momentu powstania było ono posiadłością rycerską rodu von Kleist. Od 1772 r. miejscowość regularnie zmieniała właścicieli, by powrócić po raz ostatni do rodziny von Kleist. Ostatecznie w roku 1801 ziemie należące do Pobierowa jako własność dziedziczną otrzymał dzierżawca Daniel Rickmann, który z racji mieszczańskiego pochodzenia musiał uzyskać stosowne pozwolenie na zakup ziemi od samego króla Prus. Szczególne warunki kli-

matyczne sprawiły, że w Pobierowie coraz mniej było chłopów zajmujących się uprawą ziemi. Ostatnich czterech gospodarzy Rickmannowie przenieśli w okolice wsi Białobusz gdzie ziemia była żyźniejsza, a piasek morski nie zasypywał ziemi. Tak w miejscu osiedlenia chłopów powstało Małe Pobierowo, zaś tereny od zawsze wchodzące w skład miejscowości nazwano Dużym lub Starym Pobierowem. Pobierowo zaczęło funkcjonować jako miejscowość turystyczna na początku XX wieku. W 1907 r. powstał pierwszy hotel – Seeblick, który rozpoczął budowę kolej-

nych obiektów noclegowych. Wkrótce miejscowość stała się ulubionym miejscem wypoczynku turystów, zwłaszcza z Berlina którzy dowożeni byli specjalnym weekendowym autobusem. Po II wojnie światowej Pobierowo podobnie jak inne miejscowości nadmorskie zarządzane było przez Fundusz Wczasów Pracowniczych. Miejscowość początkowo należała do powiatu kamieńskiego. W 1973 roku na mocy nowego podziału administracyjnego stała sią jedną z miejscowości gminy Rewal, podległej powiatowi gryfickiemu. ●

Fot. Tomasz Stolz

Miejscowość ta jest doskonałym miejscem dla miłośników czynnego spędzania czasu wolnego. Na stałe przeniesiono tam Akademię Słońca pierwszy plażowy uniwersytet aktywnego wypoczynku, który rok rocznie organizuje przeróżne dyscypliny sportowe, gry i zabawy dla całych rodzin. Niezwykłe usytuowanie Pobierowa wśród lasów wraz z bezpośrednim dostępem do morza sprawia że jest to jedna z najatrakcyjniejszych i najchętniej odwiedzanych miejscowości wybrzeża rewalskiego. Miejscowość nie ma ścisłego centrum, wszystkie punkty gastronomiczne, handlowe i rozrywkowe usytuowane są wzdłuż ponad 4,5 kilometrowej ulicy Grunwaldzkiej. Za centrum miejscowości uważa się punkt przy Ośrodku Uniwersytetu Szczecińskiego, w którym znajdowała się niegdyś fontanna, dziś funkcjonująca jako skwer z klombami kwiatów i ozdobnych krzewów. ●

Fot. Tomasz Stolz

Fot. Tomasz Stolz

Fot. Tomasz Stolz

Dziś


sport

www.rewal.pl

Serca do walki nie zabraknie z robertem wójcikiem, trenerem kadry u-17 rozmawia Maciej łozdowski: – w meczu kontrolnym w Niechorzu pana podopieczni pokonali 2:1 rówieśników z Pogoni szczecin. gratuluję, choć z przebiegu meczu wynikało, że nie było to łatwe zwycięstwo. – Cieszy dobra postawa moich zawodników, ale samo zwycięstwo nie jest rzeczą najistotniejszą. O wiele ważniejsze jest zrealizowanie aspektów szkoleniowych tuż przed wyjazdem na turniej w Hiszpanii, bo zostało nam już naprawdę mało czasu przed najważniejszym sprawdzianem dla naszej kadry, jakim będzie turniej w Szwajcarii w ramach eliminacji do Mistrzostw Europy na Słowacji. – Na konsultację w Pogorzelicy powołał pan 25 piłkarzy, w tym aż 3 zawodników z naszego regionu. Jak pan ocenia dyspozycję obydwu drużyn, które tu dzisiaj zagrały. – Lubię mieć szeroki wachlarz piłkarzy do wyboru, żeby ocenić możliwości i dać szansę w kadrze zdolnym i przydatnym zawodnikom. Widziałem też wielu ciekawych zawodników wśród juniorów Pogoni. – w 2007 roku na tym samym stadionie w Niechorzu rozgrywany był turniej eliminacyjny do Mistrzostw Europy reprezentacji u-17. wtedy naszą kadrę trenował Michał globisz, u którego był pan asystentem. Jeszcze przed tygodniem trenowała tu polska ekstraklasa – dzisiaj kadra u-17. skąd pomysł, żeby konsultację szkoleniową przeprowadzić właśnie tu, w gminie rewal? – O kompleksie sportowym w Niechorzu dowiedziałem się od moich znajomych ze środowiska piłkarskiego. Bardzo pasuje nam lokalizacja, bo niedaleko stąd do Berlina. Już jutro z samego rana wyjeżdżamy do Berlina, skąd samolotem udajemy się na turniej towarzyski do Hiszpanii, gdzie zagramy z Danią, Norwegią i Słowacją. Macie super obiekty sportowe, znakomicie przygotowane i świetny kompleks wypoczynkowy Sandra w Pogorzelicy, gdzie nocujemy. Niczego nam tu nie brakuje i jeśli

będzie okazja na pewno tutaj jeszcze wrócimy. – Na liście powołanych na konsultację szkoleniową widzę 3 piłkarzy z zagranicy, z takich klubów jak Verona, Volksburg, czy Herta. Jak pozyskujecie zawodników do reprezentacji? – Oprócz trzech zawodników, których pan wymienił jest jeszcze czwarty z Niemiec, który będzie czekał na nas w Berlinie. Jego trener zadzwonił do mnie, mówi, że ma dobrego piłkarza i warto go wypróbować. Wykorzystuję takie okazje. Bardzo dobrze układa mi się współpraca z działaczami i trenerami z polskich klubów – dzwonią i polecają utalentowanych piłkarzy, a ja ich sprawdzam. Znakomicie też współpracujemy z Maciejem Chorążykiem z Sekcji Monitoringu powstałej przy PZPN, dzięki któremu możemy pozyskiwać świetnych młodych polskich piłkarzy, grających za granicą. Takie jest zadanie trenerów poszczególnych reprezentacji młodzieżowych, żeby łowić talenty i już na etapie juniorskim wdrażać młodzież do gry w reprezentacji. – w pierwszej fazie eliminacji Mistrzostw Europy wygraliście swoją grupę na turnieju w Bułgarii. wiem, że nie było łatwo, bo rywale byli wymagający. Jak ocenia pan szanse Polaków w ii rundzie eliminacji? Pierwszy mecz w szwajcarii już 22 marca. – Zgadza się – w pierwszej rundzie było ciężko. Po turnieju w Sofii aż trzy drużyny zgromadziły taką samą ilość punktów (Hiszpania, Bułgara i Polska). Wygraliśmy grupę, bo w bezpośrednim spotkaniu pokonaliśmy

Bułgarię. Teraz też nie będzie łatwo. Zagramy w grupie z bardzo mocnymi rywalami: Czechami, Szwajcarią i Izraelem. Czechy to najmocniejsza drużyna, w swojej grupie wygrali z Rosją Danią i Czarnogórą, strzelając 8 goli i nie tracąc przy tym ani jednej bramki. Szwajcarzy też byli pierwsi w swojej grupie, nie przegrywając ani jednego meczu, choć ich rywale nie byli aż tak mocni jak Czechów. No i w końcu Izrael, który awansował z drugiego miejsca. Przegrali tylko z Chorwatami, a wygrali z mocnymi Turkami. – w zeszłym roku kadra Polski u-17 dotarła aż do półfinałów Mistrzostw Europy. Czy w tym roku też uda się dojść tak daleko pańskim podopiecznym? – Najpierw musimy wygrać eliminacje, bo do finałów mistrzostw na Słowacji awansują tylko zwycięscy poszczególnych grup. Nie ukrywam, że będzie trudno, bo poziom w naszej grupie jest bardzo wyrównany. Na turnieju eliminacyjnym w Szwajcarii sama technika nie wystarczy – zadecydują na pewno niuanse, takie jak wytrzymałość psychiczna i dyspozycja dnia, bo to jeszcze młodzi ludzie. Nie daję gwarancji, że zwyciężymy, ale jedno mogę obiecać, że naszym chłopcom nie zabraknie serca do walki. – Dziękuję za rozmowę i życzę wielu sukcesów. ●

robert wójcik absolwent AWF w Gdańsku pracę z reprezentacją Polski rozpoczynał jako asystent trenera Michała Globisza, z którym współpracował w latach 2002-2008. Wcześniej prowadził drużyny młodzieżowe Zawiszy Bydgoszcz, z którymi czterokrotnie awansował do grona 8 najlepszych drużyn w Polsce. Od 2010 – Trener Reprezentacji Polski rocznika 1996. Pod koniec stycznia 2013 r. Robert Wójcik wraz z kadrą U-17 gościł w Gminie Rewal podczas konsultacji szkoleniowej tuż przed turniejem eliminacyjnym do Mistrzostw Europy na Słowacji.

Najmłodsi na turniejach

W styczniu zawodnicy z rocznika 2003 uczestniczyli w bardzo prestiżowym turnieju piłkarskim Złote Lwy Gdańskie. W bardzo silnie obsadzonych zawodach nasi chłopcy uplasowali się w środku stawki. W pokonanym polu pozostawili Lechię Gdańsk 2004 i Orła Białego Wałcz, natomiast musieli uznać wyższość Arki Gdyni i Olimpii Elbląg. Jednak najistotniejszym aspektem tego wyjazdu była możliwość rywalizacji z renomowanymi ośrodkami piłkarskimi z całej Polski i sprawdzenie swoich umiejętności na ich tle. Kolejnym turniejem, w którym uczestniczyła drużyna z rocznika 2004 były zawody w kołobrzeskiej hali Milenium. Nasza drużyna w gronie 10 drużyn zaprezentowała

się wyśmienicie wygrywając całą imprezę. W pokonanym polu pozostały między innymi takie drużyny jak Gwardia Koszalin, Akademia Piłkarska Kotwica Kołobrzeg, Sława Sławno, Unia Białogard, Akademia Piłkarska Szczecinek czy Sokół Pyrzyce. Oprócz zwycięstwa drużyny, indywidualną nagrodę za najlepszego zawodnika turnieju otrzymał nasz wychowanek Cyprian Włodarczyk. Zarząd Klubu LKS Wybrzeże Rewalskie pragnie złożyć serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom, którzy wsparli wyjazdy na te turnieje. Natomiast najmłodszej naszej grupie życzymy kolejnych sukcesów w przygodzie z piłką nożną.

reprezentacja w Niechorzu

lutego. Oprócz polskiej kadry U-17 wzięły w nim udział reprezentacje Danii, Norwegii i Słowacji. Po przegranych meczach z Norwegią i Słowacją oraz zwycięstwie nad Danią nasza reprezentacja zajęła ostatecznie 3. miejsce. Był to ostatni sprawdzian przed drugą rundą eliminacji do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej U-17, która odbędzie się podczas turnieju grupowego w Szwajcarii w terminie 22-27 marca 2013 r. Kibicom piłki nożnej przypominamy, że finały piłkarskich Mistrzostw Europy reprezentacji do lat 17 odbędą się już w maju tego roku na Słowacji.

W czwartek, 31 stycznia w kompleksie sportowym w Niechorzu odbył się mecz kontrolny pomiędzy polską reprezentacją piłkarską U-17, a juniorami Pogoni. W wyrównanym meczu podopieczni Roberta Wójcika pokonali swych rówieśników ze Szczecina 2:1. Na konsultację szkoleniową w Pogorzelicy trener kadry Robert Wójcik powołał 25 piłkarzy rocznika 1996, by z tego grona wyłonić 18 kadrowiczów na turniej towarzyski w Hiszpanii. Turniej w La Mandze trwał od 3 do 6

rewalscy badmintoniści w szczecinie W Szczecinie odbył się 17 lutego największy krajowy turniej amatorskiego badmintona „Netto Cup”. Wśród ponad 120 zawodników z całego kraju znalazła się 9-osobowa reprezentacja z Gminy Rewal. Ilość zawodników i podnoszący się z roku na rok poziom sportowy świadczy dobitnie o prawidłowym rozwoju tej widowiskowej dyscypliny. Niemniej jednak jedną z barier ograniczających imprezę jest pojemność hali sportowej – turniej rozgrywany był na 2 obiek-

przeciwnikiem był aktualny wicemistrz landu Brandenburgi 1.FC Neubrandenburg 04. Po dramatycznym i obfitującym w wiele sytuacji podbramkowych meczu padł sprawiedliwy remis 1:1. O awansie do strefy półfinałowej decydował mecz z drużyną Greifswalder SV 04. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu i woli walki naszych zawodników nasza drużyna zwyciężyła 3:1. W fazie półfinałowej nasza drużyna trafiła na zespół VFB Gramzow. Mecz miał przebieg bardzo wyrównany, a szczególnie dramatyczna była końcówka tego spotkania, gdzie przez ostatnie dwie minuty nasi zawodnicy musieli grać w osłabieniu, gdyż arbiter spotkania do-

Fot. Archiwum prywatne

Sukces piłkarzy w Niemczech Zawodnicy Wybrzeża Rewalskiegoo (rocznika 1998) zajęli drugie miejsce w prestiżowym turnieju piłkarskim McDonald’s Cup rozgrywanym w Torgelow w Niemczech. Na zawody zaproszono dziesięć zespołów, które podzielone zostały na dwie grupy. Nasi chłopcy we wszystkich czterech meczach grupowych nie odnotowali porażki. W pokonanym polu pozostawili drużynę gospodarzy Torgelower SV Greif (2:1). Nasz pierwszy przeciwnik to drużyna będąca szkółką piłkarską uznawana za jednego z faworytów turnieju. W następnym meczu nasz zespół pokonał aż 6:1 drużynę Stali Szczecin. Kolejnym

11

Mariusz MaMiński

MaC tach: 3 boiska obiektu BENE SPORT (fenomenalne), gdzie grali juniorzy i 9 boisk obiektu rozgrywek seniorów. Pomimo tak pojemnego zaplecza zawody trwały aż 14 godzin i do domu zawodnicy wrócili późną nocą. Niewątpliwie największym sukcesem klubu badmintonowego UKS Rewal było wystawienie tak licznej reprezentacji. Najlepsze wyniki osiągnęli: Dominik Cyrulik – II miejsce w kategorii junior, Asia Szczepańska – III miejsce w kategorii Radosny Amator, Asia Szczepańska i Agnieszka Tasarz – III miejsce w kategorii Radosny Amator gra podwójna. Dziękuję zawodnikom za godne reprezentowanie klubu.

Bogusław Tuła patrzył się faulu jednego z naszych zawodników i usunął go z boiska. Dzięki wspaniałej grze w defensywie udało się jednak utrzymać zwycięski wynik 2:1. W finale spotkaliśmy się z Pogonią Szczecin przegrywając mecz 6:2. Nasza drużyna była prawdziwą sensacją turnieju i początkowo skazywana na porażkę wygrywała swoje kolejne mecze budząc ogromne zaskoczenie wśród licznie zgromadzonych widzów. O wysokim poziomie turnieju niech świadczy fakt, że uczestniczyły w nim aż cztery profesjonalnie prowadzone niemieckie szkółki piłkarskie. Wspaniała oprawa turnieju, pełne trybuny widzów, głośno dopingujących swoim drużynom i sukces naszej drużyny na pewno pozostanie do końca życia we wspomnieniach naszych piłkarzy.

M. MaMiński


12

sport

www.rewal.pl

Wybieramy najlepszego zawodnika Rewaligi Centrum Informacji Promocji Rekreacji Gminy Rewal ogłasza otwarty konkurs na wybór Najlepszego Zawodnika Rewaligi 2012/13. Plebiscyt odbywać się będzie za pośrednictwem gminnego systemu informacyjnego SMS InfoRewal. W głosowaniu może wziąć udział każdy, kto wyśle SMS o treści BEST, dopisując po spacji 3 pierwsze litery nazwiska typowanego zawodnika. Głosować można wyłącznie na zawodników, którzy otrzymali nominacje od kapitanów drużyn, biorących udział w rozgrywkach Rewaligi. Lista zawodników z nominacjami do tytułu Najlepszego Zawodnika Rewaligi zamieszczona zostanie na stronie internetowej w dziale Rewaliga oraz zostanie wywieszona w hali sportowej w Rewalu. SMS należy wysłać pod nr 661 000 200 – jednorazowa opłata za SMS naliczana jest według stawek własnego operatora sieci komórkowej. Zawodnik, który zwycięży w plebiscycie otrzyma pamiątkową statuetkę oraz nagrodę rzeczową.

Każdy, kto odda jeden ważny głos na zawodnika, który zwycięży w konkursie, weźmie udział w losowaniu 7-calowego tabletu, które odbędzie się 22.03.2013 r. podczas finałów Rewaligi. Organizatorem plebiscytu jest Centrum Informacji Promocji Rekreacji Gminy Rewal – organizator Rewaligi.

Regulamin konkursu na Najlepszego Zawodnika Rewaligi 2012/13: 1. W głosowaniu udział może wziąć każdy, kto wyśle SMS o treści BEST, dopisując po spacji 3 pierwsze litery nazwiska typowanego zawodnika, bez polskich znaków pod nr 661 000 200. Wielkość liter nie ma znaczenia. 2. Jednorazowa opłata za SMS naliczana jest według stawek własnego operatora sieci komórkowej.

Terminarz rozgrywek rundy rewanżowej Rewaligi 12. kolejka – 1 marca 18.00 18.45 19.30 20.15 21.00

Stoltur Muzeum Trzęsacz Bizon 1977 CIPR Drink Team

Dzikie Orły Mow CIPR Oldboje Wybrzeże Rewalskie Dzikie Orły Mow Stoczniowiec Team

13. kolejka – 8 marca 18.00 18.45 19.30 20.15

Dzikie Orły Mow Muzeum Trzęsacz Oldboje Wybrzeże Rewalskie Stoczniowiec Team

Drink Team Bizon 1977 CIPR Stoltur

14. kolejka – 15 marca 18.00 18.45 19.30 20.15

Muzeum Trzęsacz Bizon 1977 CIPR Oldboje Wybrzeże Rewalskie

Dzikie Orły Mow Drink Team Stoltur Stoczniowiec Team

Fot. Robert Dajczak

Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w terminarzu spotkań.

3. Głosy można oddawać tylko na nazwiska zawodników nominowanych przez kapitanów drużyn. Głosowanie na inne osoby będzie uznane jako nieważne. 4. Z jednego numeru telefonu można oddać tylko jeden ważny głos. 5. Głosowanie rozpocznie się 20.02.2013 r. o godz. 12.00, a zakończy się automatycznie 15.03.2013 r. o godz. 23.59. 6. Losowanie głównej nagrody odbędzie się w dniu finałów Rewaligi, tj. 22.03.2013 r. 7. W przypadku, gdy kilku zawodników otrzyma jednakową ilość głosów, zwycięży ten zawodnik, który otrzymał więcej nominacji. 8. W przypadku otrzymania jednakowej ilości głosów i nominacji przez 2 lub więcej zawodników z różnych drużyn, wygra zawodnik, którego drużyna została wyżej sklasyfikowana w tabeli po zamknięciu rozgrywek podstawowych, czyli po zakończeniu 14. kolejki. 9. W przypadku otrzymania jednakowej ilości głosów i nominacji przez 2 lub więcej zawodników z tej samej drużyny, o zwycięstwie w plebiscycie zadecyduje organizator i sędziowie zawodów. 10. Wysłanie sms-a o treści BEST pod numer 661 000 200 będzie równoznaczne z automatycznym zaakceptowaniem przez uczestnika wszystkich warunków niniejszego regulaminu.

Lista zawodników nominowanych do tytułu Najlepszego Zawodnika Rewaligi 2012/2013 1. Tomasz Badaszewski 2. Michał Berski 3. Łukasz Bińkowski 4. Kamil Bogusz 5. Krzysztof Cepek 6. Piotr Ciepliński 7. Szymon Chodziutko 8. Krystian Filipiak 9. Jacek Girczyc 10. Łukasz Goły 11. Andrzej Gutowski 12. Józef Górniak 13. Piotr Górski 14. Sebastian Kacprzak 15. Piotr Kania 16. Piotr Kinka 17. Patryk Kowalczyk 18. Michał Kozłowski 19. Andrzej Krzywicki 20. Sławomir Ksobiech 21. Mariusz Kupicz 22. Rafał Latawiec 23. Przemysław Łonyszyn 24. Artur Łukomski 25. Mariusz Mamiński 26. Rafał Procek 27. Krzysztof Przybyszewski 28. Artur Skrodzki 29. Łukasz Sułek 30. Tomasz Wołk 31. Daniel Zgierski

– BAD (1) – BER (3) – BIN (1) – BOG (5) – CEP (1) – CIE (2) – CHO (1) – FIL (1) – GIR (1) – GOL (2) – GUT (1) – GNK (4) – GRS (1) – KAC (1) – KAN (2) – KIN (4) – KOW (2) – KOZ (1) – KRZ (1) – KSO (1) – KUP (1) – LAT (5) – LON (1) – LUK (1) – MAM (3) – PRO (2) – PRZ (1) – SKR (2) – SUL (1) – WOL (2) – ZGI (1)

Uwaga: W nawiasie podana jest liczba otrzymanych nominacji. Liczby tej nie wpisujemy do treści sms-a.

Juniorzy po obozie Juniorzy Wybrzeża Rewalskiego Rewal w ostatni tydzień stycznia przebywali na obozie piłkarskim w Niechorzu. W trakcie trwania obozu młodzi piłkarze trenowali dwa razy dziennie pod okiem trenera Jarosława Włodarczyka. Do ich dyspozycji były świetnie przygotowane obiekty sportowe: boisko, hala i siłownia. Dodatkowym urozmaiceniem cyklu treningowego były sparingi z bardzo wymagającymi przeciwnikami takimi jak: Górnik Polkowice, Pogoń Szczecin, Polonia Środa Wlkp. oraz Bałtyk Koszalin. Wszystkie założenia treningowe wyznaczone przez trenera zostały zrealizowane i jesteśmy przekonani, że wykonana praca podczas obozu zaprocentuje w ligowych rozgrywkach. Zarząd LKS Wybrzeże Rewalskie Rewal składa podziękowania sponsorom pobytu naszych juniorów Pani i Panu Zofii i Jerzemu Żoła właścicielom Ośrodka Mewa w Niechorzu, gdzie przebywali nasi zawodnicy. ●

Szanowni Państwo, Gmina Rewal to nie tylko morze, plaża i słońce. To również bogata oferta sportowa i rekreacyjna, skierowana do mieszkańców Gminy, jak również turystów indywidualnych oraz zorganizowanych grup sportowych. Turystyka sportowa zyskuje coraz liczniejsze rzesze amatorów, a poczynione w latach ubiegłych gminne inwestycje w nowoczesną i wszechstronną bazę sportową przynoszą miarodajne efekty. Obiekty sportowe administrowane przez Centrum Informacji Promocji Rekreacji tętnią życiem nie tylko w trakcie wakacji letnich, lecz również w czasie ferii zimowych i są rezerwowane nawet z rocznym wyprzedzeniem przez grupy sportowe z całej Polski. Rokrocznie obserwujemy tendencję wzrostową w ilości rezerwacji przez drużyny z zagranicy, w głównej mierze z Niemiec. Nasi zachodni sąsiedzi przyjeżdżają również w czasie tzw. Herbstferien (październik) i Pfingstferien (maj), co pozwala na wydłużenie sezonu. W czasie ferii zimowych 2013 na boiskach piłkarskich mogliśmy gościć czołowe polskie drużyny piłkarskie m.in. Kadrę Polski U-17 i ekstraklasową „Pogoń” Szczecin, czy I-ligowe: „Arkę” Gdynia i „Flotę” Świnoujście. W halach sportowych tre-

nowały szkółki piłkarskie, ale także – korzystając z przerwy w rozgrywkach Superligi – piłkarze ręczni „Pogoni-Gaz Systemu” Szczecin. W tym roku zainaugurowaliśmy pilotażowy program „Sportowe Ferie z CIPR-em”, skierowany do dzieci i młodzieży szkolnej. Od poniedziałku do piątku uczennice i uczniowie rewalskich szkół brali udział – pod okiem wykwalifikowanych instruktorów – w zorganizowanych zajęciach z zakresu badmintona, koszykówki, siatkówki i piłki nożnej. Tuż po zimowej przerwie ruszyła runda rewanżowa popularnej „Rewaligi”, wzbogacona o konkursy z cennymi nagro-

dami, które można zdobyć korzystając z mobilnego serwisu Info Rewal oraz poprzez aktywność na Facebooku. W obiektach sportowych CIPR dużo się dzieje, lecz dotychczas nie wszyscy zdawali sobie z tego sprawę. Tak narodził się pomysł na stworzenie stałej rubryki sportowej w Strefie Słońca, w której będziemy cyklicznie informować o aktualnościach z życia rewalskiego sportu. Tutaj znajdą Państwo najświeższe informacje o działalności stowarzyszeń sportowych, sukcesach rewalskiego sportu seniorskiego, młodzieżowego i szkolnego. Stąd dowiedzą się Państwo o imprezach sportowych i rozgrywkach rekreacyjnych, odbywających się na terenie naszej gminy. Będziemy też przedstawiać sylwetki wybitnych sportowców związanych z Gminą Rewal oraz sportowców tutaj wypoczywających lub trenujących. Serdecznie zapraszamy do śledzenia rubryki sportowej, ale również do jej współtworzenia – wysyłania zapowiedzi zawodów sportowych, notatek, artykułów i zdjęć. Czekamy także na pomysły, które moglibyśmy wspólnie zorganizować na terenie gminy. Ze sportowym pozdrowieniem Lucjan F. Molenda, Dyrektor CIPR

Profile for Robert Dajczak

Strefa Slonca - luty 2013  

Gazeta Strefa Slonca - Gmina Rewal

Strefa Slonca - luty 2013  

Gazeta Strefa Slonca - Gmina Rewal

Profile for rdajczak
Advertisement