Page 1

Nr 10 (119) listopad 2011 r. Wydanie bezpłatne ISSN 1731-7495


Wójt Gminy Rewal zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz gruntów do oddania w dzierżawę. Wykaz nieruchomości zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Rewalu, ul. Mickiewicza 19.

Poseł na Sejm RP Konstanty Tomasz Oświęcimski podczas podpisywania aktu arekcyjnego. Kamień węgielny został wmurowany pod budowę Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz.: 13.00 – 18.00

W każdą środę w godz. od 9.00 – 11.00 w Urzędzie Gminy Rewal w Biurze Rady Gminy przyjmuje Przewodnicząca Rady Pani Joanna Drzewińska – Dąbrowska.

Nauczyciel Roku 2011

RADNY GMINY REWAL Adam Grzesiek zaprasza na dyżur w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 17.00 do Świetlicy w Pustkowie.

Sołtys Rewala Andrzej Brzeziński i Rada Sołecka zawiadamiają o pełnieniu dyżurów w pierwszy wtorek każdego miesiąca od godz. 15.oo w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rewalu. Serdecznie zapraszamy! Obchody Dni Walki z Rakiem Urząd Gminy Rewal ul. Mickiewicza 19 72-344 Rewal tel. +48 91 38 62 624 fax. +48 91 38 62758 www.rewal.pl Email: ug@rewal.pl

Centrum Informacji Promocji, Rekreacji Gminy Rewal ul.Szkolna 1; 72-344 Rewal tel. +48 91 38 62 629 tel./fax. +48 91 38 62 927 Email: cipr@rewal.pl

Redakcja: Joanna Jurczyńska-Szwaluk Email: jjurczynska@ rewal.pl ul.Słowackiego 1a 72-344 Rewal pon, wt: 9.30-13.30

Wydawca: Urząd Gminy Rewal Skład: Kornik Zdjęcia: J. Jurczyńska-Szwaluk

Redakcja nie odpowiada za treść otrzymanych materiałów. Zastrzegamy sobie prawo do ich skracania i redagowania.


www.rewal.pl

Strefa Słońca

PRZEDSIĘBIORCO UAKTUALNIJ PKD SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI!

Komunikat dla Przedsiębiorców zarejestrowanych w Ewidencji Działalności Gospodarczej o obowiązku aktualizacji PKD we wpisach do ewidencji. Urząd informuje przedsiębiorców zarejestrowanych w Ewidencji Działalności Gospodarczej o obowiązku aktualizacji wpisów do ewidencji w zakresie PKD 2007. Przedsiębiorco jeśli we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej: - nie posiadasz jeszcze żadnych kodów PKD określających przedmiot Twojej działalności, - posiadasz nieaktualne kody PKD 2004 (które nie obowiązują od 01-01-2010 r.) Zgłoś niezwłocznie aktualizację danych w zakresie wprowadzenia kodów PKD 2007 lub zmiany kodów pkd 2004 na kody pkd 2007. Wszyscy przedsiębiorcy zobowiązani byli zaktualizować dane (wprowadzić lub zastąpić pkd 2004 nowymi kodami pkd 2007) w ustawowym terminie od 1 stycznia 2008 r. do 31-12-2009r. Powyższe wynika wprost z Rozporządzenia Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (Dz.U. z dnia 31-12-2007, Nr 251, poz. 1885). Natomiast zgodnie z art. 66 Ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 18 poz. 97 z 4 lutego 2009) organy ewidencyjne obowiązane będą do przeniesienia danych przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców, którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej, zawartych w dotychczasowej ewidencji do systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w której obowiązywać będzie

domniemanie prawdziwości danych) w terminie od 1 lipca 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. Wpisy, które będą przeniesione do CEIDG muszą zawierać aktualne dane przedsiębiorców w szczególności kody PKD 2007. AKTUALIZACJI DANYCH MOŻNA DOKONAĆ za pomocą wypełnionego wniosku EDG 1, dotyczącego zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej: - osobiście – z dowodem osobistym lub paszportem do wglądu, - drogą pocztową (wniosek EDG-1 przysłany na adres Urzędu listem poleconym opatrzony musi być własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, którego własnoręczność poświadczona jest przez notariusza), - drogą elektroniczną (wniosek EDG-1, który jest podpisany podpisem elektronicznym można złożyć elektronicznie za pośrednictwem formularza dostępnego na ePUAP). Jeżeli wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej nie został podpisany podpisem elektronicznym, organ gminy zawiadamia przedsiębiorcę o terminie i miejscu podpisania wniosku (w takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym przedsiębiorca wniosek podpisał), - przez pełnomocnika, z ważnym pełnomocnictwem notarialnym bądź odręcznym do dokonywania czynności urzędowych, np. do złożenia i odbioru dokumentów związanych z dokonaniem zmiany wpisu w ewidencji działalności gospodarczej. WNIOSEK O ZMIANĘ WPISU DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NIE PODLEGA OPŁACIE. Miejsce dokonania aktualizacji danych: Urząd Gminy w Rewalu ul. Mickiewicza 19, pok. 104, godziny pracy urzędu: 7.45 – 15.30. WNIOSEK EDG-1 jest dostępny na stronie internetowej: www.bip.rewal. pl – (Druki i wnioski).

listopad 2011

str.3

WAŻNE TELEFONY Pogotowie - 999 Straż Pożarna – 998 Policja – 997 Straż Gminna - 91 38 49 030; 669 190 559 Ośrodek Zdrowia w Pobierowie – 91 38 64 173 Ośrodek Zdrowia w Rewalu – 91 38 62 588 Ośrodek Zdrowia w Niechorzu – 91 38 63 358 Ogólny numer alarmowy z telefonu komórkowego – 112 Urząd Gminy w Rewalu – 91 38 62 624 Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu – 91 38 63 250 Centrum Informacji Promocji i Rekreacji w Rewalu - 91 38 62 629 Gminny Ośrodek Kultury w Rewalu – 91 38 62 441 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu – 91 386 25 73 Wodociągi Rewal Sp. z o. o. w Pobierowie – 91 38 64 172 Zespół Szkół Sportowych w Rewalu – 91 38 62 648 Zespół Szkolno Przedszkolny w Niechorzu – 91 38 63 427 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pobierowie – 91 38 642 00

Odbiór nieczystości posegregowanych (plastik, makulatura) w okresie: Od października do marca – jeden raz w miesiącu w każdy pierwszy wtorek miesiąca. Miesiące kwiecień, maj i wrzesień – dwa razy w miesiącu: - Pobierowo, Pustkowo, Trzęsacz – pierwszy i trzeci wtorek miesiąca - Rewal, Śliwin, Niechorze, Pogorzelica – pierwsza i trzecia środa miesiąca 3. Miesiące czerwiec, lipiec, sierpień – odbiór jeden raz w tygodniu: Pobierowo – poniedziałek Pustkowo, Trzęsacz – wtorek Rewal, Śliwin – środa Niechorze, Pogorzelica – czwartek Prosimy o przestrzeganie następujących zasad: Segregować nieczystości ściśle z opisem na workach. Wystawiać worki do godz. 8.00. Worki należy wystawiać w obrębie własnej posesji w miejscu widocznym i dostępnym dla odbiorcy. Możliwość zakupu worków: - inkasenci, - kierowcy odbierający posegregowane odpady, - w siedzibie firmy FHU Grabowiecki.


str.4

www.rewal.pl

Strefa Słońca

Sprzedam łąki (2 ha). Rewal – 2 km. Kontakt telefoniczny: 889 262 951.

Z wizytą w Warszawie

Zapisy na zajęcia

Gminny Ośrodek Kultury serdecznie zaprasza na zajęcia plastyczne i fotograficzne oraz na zajęcia taneczne dla pań. Zapisywać można się osobiście w Gminnym Ośrodku Kultury w Rewalu przy ul. Słowackiego 1 w Rewalu lub osobiście pod nr telefonu 91 386 24 41.

Podziękowania

Chcielibyśmy bardzo, bardzo podziękować Dzieciom i Paniom ze Szkoły Podstawowej w Niechorzu, a także Dzieciom, Paniom oraz Siostrze ze Szkoły Podstawowej w Rewalu za zebrane i przekazane mi nakrętki na moje leczenie.

Michałek z rodzicami

Podziękowania Serdecznie dziękuję za pomoc w naprawie samochodu Panu z samochodu VW Passat na drodze Pobierowo – Dziwnówek.

Kamila Malińska z Wałbrzycha

W sierpniu dzieci i młodzież ze Świetlicy w Śliwinie odwiedziły Warszawę. Przez trzy dni zwiedzały stolicę: Zamek Królewski, Sejm i Łazienki, a także Muzeum Chopina, które jest najnowocześniejszym multimedialnym muzeum oraz Muzeum Sportu i Turystyki. Przeszliśmy się po Krakowskim Przedmieściu, gdzie widzieliśmy pomnik Kopernika, Uniwersytet Warszawski, Grób Nieznanego Żołnierza oraz Pałac Prezydencki. Największą atrakcją było jednak Planetarium. Wycieczka była możliwa dzięki rodzicom, którzy fundusze zebrane na Zielonych Świątkach i Biesiadzie Wiejskiej przekazali na wycieczkę dla dzieci oraz Gminnemu Ośrodkowi Kultury,

W związku z dynamicznym rozwojem firmy Solid, uruchamiamy nowy projekt rekrutacyjny.

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY Miejsce pracy: Pobierowo

Warunki zatrudnienia: Gwarantowane wynagrodzenie podstawowe 2000 netto + system prowizyjny Po 3 miesięcznym okresie próbnym - umowa o pracę Praca w miejscu zamieszkania i okolicach Przygotowanie do pracy w dziale sprzedaży / wsparcie przełożonego Zapewniamy szkolenia sprzedażowe i produktowe Narzędzia pracy (telefon służbowy, baza danych) Zwrot kosztów paliwa (warunek konieczny - własny samochód) Zadania – aktywne pozyskiwanie Klientów, obsługa posprzedażowa Oferty zawierające CV z klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych i nr ref. PH/SS/SZC należy składać na adres: rekrutacja.handlowy@solidsecurity.pl

listopad 2011

który dofinansował nasz wyjazd. Autokar został sfinansowany ze środków GKRPAiN. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tak pięknej wycieczki.

Opiekunowie Barbara Sulima Żaneta Bartczak

Młode dziennikarki z ZSS w Rewalu Z przyjemnością chcielibyśmy poinformować naszych czytelników że uczennice naszego gimnazjum Berenika Balcer i Aleksandra Domańska w czasie wakacji szlifowały swój warsztat pisarski na warsztatach dziennikarskich organizowanych każdego roku przez wydawnictwo „Angora”. Ich artykuły ukazały się w „Rewalacjach” oraz w dodatku do Angory czyli „Angorce” . Wraz , z tym numerem Berenika i Ola będą również relacjonować i opisywać wydarzenia z naszej szkoły. Życzymy przyjemnej lektury !

Małgorzata Sobolak Nauczyciel ZSS Rewal


www.rewal.pl

Strefa Słońca

str.5

Wystartowała Rewaliga W związku z ustawą o usługach turystycznych każdy obiekt niebędący hotelem, motelem lub pensjonatem, a prowadzący działalność hotelarską powinien być zarejestrowany w ewidencji innych obiektów turystycznych prowadzonych przez Wójta Gminy Rewal. Tym samym pracownicy Urzędu mogą potwierdzić istnienie danego obiektu przy ewentualnym zapytaniu turystów lub osób zainteresowanych pobytem w określonym obiekcie.

Sprzedam działkę budowlaną o pow. ok. 700 m², 4 km do morza. Nr telefonu: 695 699 679.

Usługi remontowe - tanio, sprawnie, fachowo, szybka realizacja. Tel. 692848-597.

Sprzedam działki budowlane w Śliwinie. Kontakt telefoniczny: 0 693 072 194.

AUTO NAPRAWA, BLACHARSTWO LAKIERNICTWO - M. Nowakowski, Pobierowo ul. Reymonta 23, tel.: 913864 372, 509 307 658.

PUNKT KONSULTACYJNO – INFORMACYJNY Punkt Konsultacyjno - Informacyjny przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rewalu ul. Warszawska 31 (budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej) zaprasza do korzystania ze swoich usług w poniedziałki i wtorki w godz. 14-18; w środy i czwartki w godz. 1014. Dyżury pełni Iwona Zacharczuk. Pomoc psychologiczną świadczy Pani Janina Nowakowska we wtorki od godz. 15 do 17.

Ostatnio coraz głośniej i częściej mówiło się na temat powołania w naszej gminie lokalnej ligi piłkarskiej, aż wreszcie „wiekopomna chwila” nadeszła. Inauguracja rozgrywek pod nazwą Rewaliga odbyła się 21 października w hali sportowej w Niechorzu. Oficjalnie rozgrywki otworzył kierownik CIPR-u, czyli głównego organizatora rozgrywek, pan Lucjan F. Molenda, który był obecny na trybunach na wszystkich meczach pierwszej kolejki. W Rewalidze 2011/12 uczestniczy osiem zespołów, które systemem „każdy z każdym mecz i rewanż” przez najbliższe kilkanaście piątków rywalizować będzie o miano najlepszego w gminie. W skład każdego ze zgłoszonych zespołów muszą wchodzić wyłącznie osoby mieszkające na terenie naszej gminy lub z są nią związane. Jak pokazały pierwsze mecze udało się zebrać dość wyrównane ekipy, co zapowiada emocjonujące rozgrywki. Podobnego zdania byli chyba także kibice i licznie odwiedzili halę w Niechorzu. Na trybunach brakowało wolnych miejsc. Większość kolejek ligowych rozgrywana będzie jednak w rewalskiej hali, gdzie zmieści się więcej chętnych. Przy okazji nie można nie wspomnieć, że w piątkowy wieczór wśród widzów zasiadł Marcin Gałkowski, którego piłkarski talent rozwija się jak najbardziej prawidłowo. Pisaliśmy niedawno o jego obecności na konsultacjach kadry narodowej, a teraz ma szansę po raz pierwszy założyć koszulkę z orłem na piersi w meczu międzypaństwowym. Pobierowianin dostał powołanie do kardy U-15 na mecze z Niemcami, które odbędą się w Kołobrzegu (8.XI) i Drawsku Pomorskim (10.XI). Z płaszczyzny reprezentacyjnej wróćmy jednak do Rewaligi. W pierw-

listopad 2011

szych dwóch meczach zanotowaliśmy dwa identyczne rezultaty. Remisami 4:4 zakończyły się starcia Dzikich Orłów Ośrodka Wychowawczego z Sandrą oraz Matexu i Stolturu. Choć w obu emocje trwały do ostatniej syreny, to jednak żadnej z drużyn nie udało się wygrać. Pierwszy rozstrzygnięty mecz to dopiero rywalizacja 15. Południka z Oldbojami Wybrzeża Rewalskiego. Drużyna z Trzęsacza przez większą część meczu utrzymywała bezpieczną przewagę i wygrała ostatecznie 7:5. Jeszcze więcej goli kibice oglądali w ostatnim meczu wieczoru, gdzie CIPR zmierzył się z Drink Teamem uważanym w powszechnej opinii za faworyta rozgrywek. Prawdopodobnie obecność kierownika Molendy podziałała na reprezentantów CIPR-u bardzo deprymująco, gdyż ulegli oni przeciwnikom aż 2:13. To dopiero pierwsza kolejka rozgrywek, więc na razie trudno powiedzieć, czy to falstart ekipy reprezentującej organizatora, czy też emanacja siły drużyny Drink Teamu, gdzie pierwsze skrzypce grał Jarosław Włodarczyk – po pierwszej kolejce lider klasyfikacji strzelców z 5 golami. W sumie w piątek strzelono 43 bramki, co daje średnią prawie 11 na mecz! To zapowiedź wielkich emocji w kolejnych spotkaniach i dokonała promocja Rewaligi (terminarz rozgrywek dostępny na stronie www.rewal.pl). Wyniki I kolejki: Dzikie Orły – Sandra 4:4 Matex – Stoltur 4:4 15. Południk – Oldboje Wybrzeże Rewalskie 7:5 Drink Team – CIPR 13:2

Przemysław Łonyszyn


str.6

Strefa Słońca

www.rewal.pl

WÓJT GMINY REWAL w oparciu o art. 38, art. 39, art. 40 ust.1, pkt.1, art.67 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 261 z 2004 poz. 2603 ze zm.) ogłasza PRZETARG NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY REWAL PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

listopad 2011


www.rewal.pl

Strefa Słońca

Przetarg odbędzie się 3 grudnia 2011 r. o godz. 1200 w Gminnym Ośrodku Kultury w Rewalu przy ulicy Słowackiego 1a. Wadium należy wpłacić do 29 listopada 2011 r. na konto Urzędu Gminy Rewal: Bank Spółdzielczy Gryfice o/Rewal 14937600010010524220020009 W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wysokości i terminie wskazanym w ogłoszeniu. Każda z nieruchomości stanowi odrębny przedmiot przetargu. Zachodzi obowiązek wpłaty wadium ze wskazaniem numeru działki, którą uczestnik przetargu zamierza nabyć. Przed przetargiem należy okazać dowód wpłaty w biurze Gminnego Ośrodka Kultury przy ulicy Słowackiego 1a (obok Zespołu Szkół Sportowych). 21.10.2011r. i 19.11.2011 r. nastąpi okazanie granic nieruchomości - zebranie zainteresowanych (z własnymi środkami transportu) o godz. l200 przed Urzędem Gminy Rewal.

str.7

Pierwszy przetarg na zbycie działek 304/12, 304/6, 727/13, 304/14, 438/5, 530/1, 435/8, 435/9 obr. Pobierowo odbył się 17 września 2011 r. Podpisanie aktów notarialnych nastąpi 8 grudnia 2011r. Całość wylicytowanej kwoty należy wpłacić przed 8 grudnia 2011 r. Nieruchomości zadrzewione należy wyłączyć z produkcji leśnej lub uzyskać pozwolenie na wycinkę drzew na etapie prowadzenia procedury uzyskania pozwolenia na budowę. Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi strona kupująca. Niestawienie się osoby w terminie podanym 8 grudnia 2011 r. w celu podpisania aktu notarialnego spowoduje odstąpienie od umowy i utratę wadium. Zastrzega się prawo do unieważnienia przetargu. Informacje udzielane są w Urzędzie Gminy Rewal, pok. 107 i 108, tel. (0-91) 38 62 963, (0-91) 38 62 963, (091) 38 49 021, www.rewal.pl, e-mail: przetargi@rewal. pl, fax: (0-91) 38 62 758, (0-91) 38 62 963.

Owoce i warzywa w szkole

którym wzięli udział uczniowie klasy: 0 , I, II , III . Wszyscy pięknie przebrani w rytm melodii udali się w podróż „Krainy Witamin”. Klasa III przygotowała barwne przedstawienie pt. „Bal u Pani Jesieni”. W czasie spotkania mogliśmy sprawdzić swoje kubki smakowe, biorąc udział w konkursach, w których sprawdzaliśmy różne smaki owoców i warzyw. Rozwiązywaliśmy zagadki, rozróżnialiśmy owoce i warzywa, po ich dotyku zapachu i układaliśmy rozsypanki wyrazowej na temat korzyści płynących z jedzenia warzyw i owoców. Każda z grup wykonała prace plastyczne na podobny temat, były plastelinowe, wesołe gruszki i jabłuszka, owocowe drzewka i girlandy jak również warzywne kukiełki. Spotkanie zakończyła degustacja owoców i sałatek owocowo – warzywnych przygotowanych przez rodziców naszych uczniów bez których „Bal u Pani Jesieni” byłby znacznie skromniejszy. Mamy nadzieję, W szkole Podstawowej w Rewa- są uczniowie klasy I , II , III. W tym że jesienne bale na stałe wpiszą się w lu po raz trzeci rozpoczęliśmy akcję roku szkolnym całą akcję rozpoczęli- kalendarzu szkolnym. „Owoce i warzywa w szkole” objęci śmy uroczystym balem jesiennym w

Jolanta Zając

listopad 2011


str.8

www.rewal.pl

Strefa Słońca

Akt erekcyjny Kolejka

Wmurowano kamień węgielny pod rewitalizację Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej Po uroczystym odczytaniu Aktu Erekcyjnego , w obecności licznie zgromadzonych gości, kamień węgielny pod budowę Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej został wmurowany, a dokonali tego Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, Wójt Gminy Rewal Robert Skraburski, Poseł na Sejm RP Konstanty Tomasz Oświęcimski, przedstawiciel Wykonawcy HUSAR Budownictwo Inżynieryjne Sp. z o.o. Dyrektor Kontraktu Rafał Budzeniusz oraz kierownik budowy Krzysztof Bierła. AKT EREKCYJNY Działo się to w miejscowości Trzęsacz dnia 6 października 2011 roku. Wszem i wobec i każdemu z osobna wiadomym się czyni, że w dniu dzisiejszym w obecności przedstawicieli Władz Gminy Rewal Oraz zaproszonych dostojnych Gości Wmurowano Akt Erek cyjny pod inwestycję: „Rewitalizacja zabytkowej linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w Gminie Rewal – remont budynków i budowli wraz z zagospodarowaniem terenu”. Wszystko to zaś, by na wieczną rzeczy pamiątkę świadczył o naszej wspólnej pracy: budowie dworców w Trzęsaczu, Śliwinie, Niechorzu Latarnia, remont dworców w Rewalu, Niechorzu i Pogorzelicy, rewitalizację linii kolejowej na odcinku Trzęsacz-Pogorzelica remont mostu na Kanale Liwka. Niniejszym aktem rozpoczęto ważny etap w rozwoju infrastruktury turystycznej Gminy Rewal i Województwa Zachodniopomorskiego. Mając na względzie rozwój Gminy Rewal oraz dobro jej mieszkańców Projekt staraniem Gminy Rewal Gdy Wójtem Gminy Rewal jest Robert Skraburski, Posłem na Sejm jest Konstanty Tomasz Oświęcimski, Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego jest Olgierd Geblewicz. Oby zrealizowany projekt jak najlepiej służył lokalnej społeczności oraz przybyłym gościom odwiedzającym naszą gminę, Na dowód Powyższego Akt ten w dniu 6 października 2011 podpisali wszyscy zgromadzeni dostojni Goście.

listopad 2011


www.rewal.pl

Strefa Słońca

Akt erekcyjny Kolejka

listopad 2011

str.9


str.10

www.rewal.pl

Strefa Słońca

Nauczyciel roku 2011

13 października z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Pensjonacie Panorama Spa w Trzęsaczu odbyła się wyjątkowa uroczystość, w której uczestniczyli nauczyciele szkół z terenu Gminy Rewal oraz zaproszeni goście. Wójt Gminy po raz kolejny raz wręczył Nagrodę dla Nauczyciela Roku tym razem 2011. W tym roku tą wyjątkową Nagrodę odebrała z rąk Wójta Pani Jolanta Tomczuk - Zając z Zespołu Szkół Sportowych w Rewalu, a nominowanymi do tej nagrody byli również Pani Edyta Skraburska z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z Niechorza oraz Ks. Prefekt Stanisław Krzyżanowski z Zespołu Szkół Ogólnokształcących z Pobierowa. Wójt Gminy Rewal Pan Robert Skraburski wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Panią Joanną Drzewińską – Dąbrowską i Radnym Gminy Panem Bogusławem Woźniakiem przekazali gratulacje dla nauczycieli, którzy w tym roku uzyskali stopień awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego: Pani Edycie Skraburskiej, Pani Beacie Łukomskiej oraz Panu Dariuszowi Solarskiemu. Nominowanym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy, a wszystkim nauczycielom z okazji ich święta życzymy radosnej i twórczej pracy wśród dzieci i młodzieży.

listopad 2011


www.rewal.pl

Strefa Słońca

str.11

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ I PASOWANIE NA UCZNIA W ZSO

Dwie uroczystości odbyły się 13 października w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. bł. Jana Pawła II w Pobierowie. Dzień ten rozpoczęliśmy od wspólnej mszy św. w kościele parafialnym, celebrowanej przez ks. proboszcza Zygmunta Wawszczaka. Następnie udaliśmy się do szkoły, gdzie odbył się uroczysty apel. Zaczęliśmy oczywiście od hymnów: państwowego i szkolnego. Po czym głos zabrała pani dyrektor Jolanta Pytlas, która z okazji Dnia Edukacji Narodowej złożyła życzenia pracownikom oświaty – obecnym i emerytowanym. Dalej, szkolne koło teatralne, zaprezentowało inscenizację ukazującą jak niełatwy bywa zawód nauczyciela. Na koniec tej części, także Samorząd Uczniowski złożył pracownikom oświaty życzenia z okazji ich święta oraz wręczył słodkie upominki. W następnej części w roli głównej

wystąpiły pierwszaki ze szkoły podstawowej, prezentując wiersze i piosenki, których zdążyli się nauczyć w swoim krótkim okresie nauki. Po pięknych deklamacjach i śpiewach pod okiem wychowawcy – Marioli Kowal, przystąpiono do części najważniejszej, a mianowicie ślubowanie na sztandar i pasowanie na ucznia. Swoim wielkim, czarodziejskim ołówkiem, pasowania dokonała pani dyrektor Jolanta Pytlas. W poczet uczniów klasy I Katolickiej Szkoły Podstawowej przyjęci zostali: Wiktoria Balkowska, Zuzanna Bartkowska, Łukasz Borowski, Amelia Bresler, Klaudia Charoszewicz, Gabriela Ładniak, Sara Majewska, Oliwia Miłosz, Kacper Mroziński, Maja Pikus, Wiktoria Sałata, Mateusz Studziński, Michał Waga, Zuzanna Włodarczyk. Następnie ślubowanie na sztandar złożyli uczniowie klas pierwszych

listopad 2011

Katolickiego Gimnazjum. W poczet uczniów klasy Ia, której wychowawcą jest pan Piotr Kleban, przyjęci zostali: Ewa Borcz, Magdalena Borowska, Marta Cyrulik, Filip Filipczak, Kacper Kosyk, Szymon Kucharski, Anna Ledochowicz, Kornel Majewski, Kamil Migdalski, Oskar Niewadzisz, Dawid Wiaderski, Agata Wójcik, Patryk Zienterski. W poczet uczniów klasy Ib, której wychowawcą jest pani Aneta Krawczuk, przyjęci zostali: Julia Chukwu, Adrianna Ćwiertnia, Bartłomiej Gałkowski, Hubert Michalski, Kinga Nowak, Kacper Otok, Oskar Rudnik, Wiktor Rybacki, Maciej Szczęsny, Paula Sztandera, Mateusz Wolanowski, Klaudia Zych, Kacper Żarnicki. Wszystkim pierwszakom, zarówno tym młodszym, jak i tym starszym, życzymy samych sukcesów w nauce.

emes


str.12

Strefa Słońca

www.rewal.pl

Na naszych mieszkańców zawsze mogę liczyć!

Rozmawiamy z posłem Konstantym Tomaszem Oświęcimskim kilka godzin po ogłoszeniu oficjalnych wyników wyborów do parlamentu. - Jest pan bardziej zmęczony czy bardziej szczęśliwy? Zdecydowanie bardziej jestem szczęśliwy. Zmęczenie zapewne przyjdzie później, ale teraz po prostu cieszę się z osiągniętego wyniku, który jest wspaniałym zwieńczeniem wielotygodniowej kampanii wyborczej. - A która kampania była trudniejsza? Ta sprzed czterech lat czy tegoroczna? Zdecydowanie tegoroczna. Cztery lata temu tak naprawdę nie wiedzieliśmy, na co się porywamy. Kampania była bardzo spontaniczna. Startowałem z pozycji outsidera i niewiele osób wierzyło w końcowy sukces. W tym roku do wyborów podeszliśmy już bardziej

metodycznie i razem z moim sztabem wprawdzie wiedzieliśmy, jakie podjąć działania, ale też byliśmy świadomi, z jak ciężką pracą się to wiąże. Ponadto w tegorocznej kampanii miałem wielu konkurentów z terenu naszego powiatu. - Czy w czasie kampanii odczuwał pan wsparcie mieszkańców gminy Rewal? Spotkałem się z licznymi wyrazami wsparcia i sympatii. Wiele osób dzwoniło i oferowało swoją pomoc w przeprowadzeniu kampanii i aktywnie się do niej włączało. Jak widać po uzyskanym w gminie Rewal wyniku, na naszych mieszkańców zawsze mogę liczyć. - Zaprzysiężenie planowane jest na listopad. Nareszcie będzie czas dla rodziny? Oczywiście rodzina znowu wróci

listopad 2011

na pierwsze miejsce, ale mimo wszystko czeka mnie jeszcze wiele spotkań i rozmów z osobami, które wspierały moją kampanię, a którym chciałbym teraz podziękować. - Liderem listy PO był Bartosz Arłukowicz, ale w powiecie gryfickim uzyskał pan od niego więcej głosów. Nieskromnie powiem, że jedyny powiat, w którym Bartek przegrał, to powiat gryficki. We wszystkich pozostałych powiatach naszego okręgu lokalni liderzy osiągali gorsze wyniki od niego. Sądzę, że świadczy to o tym, że wyborcy doskonale wiedzą, kto jak pracował na rzecz swojego regionu. Poza tym pamiętajmy, że głosy z dwóch powiatów: gryfickiego i kamieńskiego, pozwoliły na uzyskanie czwartego wyniku na liście PO. To również świadczy o naszej sile i rosnącej pozycji.


www.rewal.pl

Strefa Słońca

- Mówił pan nieraz, że nie jest dydat sobą przedstawia, a nie to, jakiej łatwo być posłem-debiutantem. jest płci. W tegorocznych wyborach Teraz przed panem druga kaden- najwyraźniej panie były reprezentowane przez bardzo silne i wartościowe cja. Czy będzie łatwiej? Zamierzam wykorzystać doświad- kandydatki. Dostrzegli to wyborcy i doczenie zdobyte w pierwszej kadencji. cenili przy urnach. - W mijającej kadencji zasłyLiczę też na to, że kierownictwo naszego klubu parlamentarnego doceni moje nął pan z walki o ochronę wybrzedotychczasowe dokonania i pozwoli mi ża, o gazoport w Świnoujściu czy kontynuować pracę w tych samych ko- o drogę S3. Czego możemy się spodziewać w nadchodzącej kamisjach co dotychczas. - Możemy się spodziewać, że dencji? W nadchodzącej kadencji chciałbędzie się pan częściej pojawiać bym kontynuw mediach, czy ować działadalej praca w nia związane terenie będzie z poprawą pana głównym infrastruktumotorem wyry drogowej pełniania manprowadzącej datu posła? nad nasze wyMyślę, że brzeże, a także mieszkańcy gmio promocję Pony Rewal wiedzą, morza Zachodiż moim żywiołem jest praca. Nigdy Konstanty Tomasz Oświęcimski niego i jego walonie zależało mi na Poseł na Sejm RP licznych rów. Chciałbym lansowaniu swojej także, aby dalej osoby w telewizji czy radio. Oczywistym jest dla mnie, że rozwijała się nasza baza sportowa, a w poseł ma przede wszystkim pracować ślad za nią także kulturalna. Sądzę, że w terenie i być do dyspozycji mieszkań- wszystkim nam marzy się w powiecie ców i władz samorządowych swojego gryfickim strefa ekonomiczna, która okręgu oraz w miarę możliwości zaspo- byłaby bodźcem dla rozwoju gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy. kajać ich oczekiwania. - W okręgu szczecińskim PO Przede wszystkim jednak mieszkańcy wprowadziła do sejmu więcej ko- gminy Rewal mogą się spodziewać, że biet niż mężczyzn. Pomogły pary- wciąż będę z razem nimi. - Dziękuję za rozmowę i życzę tety, czy to rzeczywisty wykładnik roli kobiet w tutejszych struk- owocnej pracy parlamentarnej. turach partii? Moim zdaniem liczy się to, co kanRozmawiał:

DZIĘKUJĘ

za oddane na mnie głosy w wyborach parlamentarnych.

str.13

Jedziemy do Kołobrzegu dopingować Marcina! Wszystkich kibiców piłkarskich w gminie Rewal zapraszamy do Kołobrzegu, gdzie 8 listopada o godz. 18:00 odbędzie się mecz piłkarski reprezentacji U-15 Polski i Niemiec. W gronie powołanych na to spotkanie znalazł się piłkarz Pogoni Szczecin Marcin Gałkowski, który jest wychowankiem Wybrzeża Rewalskiego Rewal, a na co dzień mieszkańcem Pobierowa! Już kilka miesięcy temu mieliśmy przyjemność rozmawiać z zawodnikiem, którego w Wybrzeżu Rewalskim trenował Jarosław Włodarczyk. Mówił o swojej przygodzie z reprezentacją podczas konsultacji, w których uczestniczył. Teraz przyszedł czas na test w oficjalnym spotkaniu. Jako jeden z dwóch piłkarzy Pogoni Szczecin Marcin otrzymał powołanie na dwumecz z Niemcami. Warto pojechać, aby na żywo zobaczyć go podczas debiutu w biało-czerwonych barwach. Wsparcie kibiców przyda mu się, aby przełamać tremę i jak najlepiej zaprezentować, a do Kołobrzegu przecież niedaleko. Dwa dni później będzie kolejna okazja, aby zobaczyć podopiecznych trenera Mirosława Dawidowskiego, a tym samym Marcina Gałkowskiego, w akcji. Tym razem młodzi Polacy zagrają z Niemcami w Drawsku Pomorskim, ale mecz rozegrany zostanie o mniej dogodnej dla kibiców porze – początek spotkania zaplanowano na godzinę 12:00.

Przemysław Łonyszyn

Przemysław Łonyszyn

Dzień nauczyciela Dzień nauczyciela to jeden z najbardziej uroczystych dni w kalendarzu imprez szkolnych. Jak co roku, uczniowie w szkole w Rewalu , uczcili go bardzo wyjątkowo. Uroczystość rozpoczęli uczniowie klas IB i IC . Razem z panią Izabelą Roustm przygotowali krótki skecz przedstawiający „godzinę męki”, czyli lekcję. Opowiedziana w zabawny sposób historia wprowadziła nas w wesoły nastrój , który starała się podtrzymać klasa IIIB. Podczas śpiewanych odpowiedzi , na pytanie zadawane podczas wywiadu na temat

szkoły, nie raz na sali wybuchały salwy śmiechu. Pod batutą pani Asi Dąbrowskiej chór wykonywał piosenki , które świetnie oddawały wyrazy wdzięczności i uznania dla naszych pedagogów. Dziewczynki z klasy V przedstawiły układ taneczno – wokalny, który został nagrodzony gromkimi brawami. Ostatnią częścią uroczystości były życzenia , które są jej nieodłącznym elementem . Każdy nauczyciel dostał prezent i specjalnie dedykowany mu wierszyk . Wręczono miecze , grabki , kredę… Na koniec odśpiewaliśmy „Sto Lat”, a dzie-

listopad 2011

ci z młodszych klas zagrały tą melodię na fletach. To była świetna impreza. Staraliśmy się , aby było uroczyście , ale z nutką humoru. Myślimy , że cel został osiągnięty. Chciałybyśmy również z tego miejsca podziękować paniom : Asi Dąbrowskiej , Asi Bereżnickiej oraz Lucynie Dudys za pomoc w organizacji apelu. Natomiast wszystkim nauczycielom jeszcze raz : Sto Lat !

Ola Domańska Berenika Balcer


str.14

www.rewal.pl

Strefa Słońca

WOJEWÓDZKIE OBCHODY DNI WALKI Z RAKIEM

listopad 2011

22 października w Gminnym Ośrodku Kultury w Rewalu odbyły się Wojewódzkie Obchody Dni Walki z Rakiem. Obchody otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy Rewal Pani Joanna Drzewińska – Dąbrowska. Imprezę poprowadziła Anna Koprowicz redaktor Polskiego Radia Szczecin. Spotkanie uświetnili swoją obecnością prof. Zbigniew Celewicz, konsultant wojewódzki w dziedzinie ginekologii i położnictwa, mgr Alicja Pelkowska - kierownik Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi, prof. Wenancjusz Domagała kierownik Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy, dr n. med. Mariusz Holicki, lekarz rodzinny Pan Piotr Majewski oraz pani Elżbiet Łonyszyn, która kilka lat temu jako ówczesny sekretarz gminy Rewal była inicjatorem wprowadzenia programu szczepień przeciw wirusowi HPV (wirus wywołujący raka szyjki macicy). Na spotkanie przybyli mieszkańcy gminy Rewal, których większość stanowiły panie żywo zainteresowane tematem profilaktyki zdrowotnej. Zgromadzeni goście wysłuchali wykładów nt. Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem, Profilaktyki Raka Szyjki Macicy i Raka Piersi. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gryficach przygotowała stoisko przy którym mogliśmy naocznie przekonać się jakie szkody w naszym organizmie powoduje palenie papierosów. Natomiast na stanowisku Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Panie nauczyły się jak poprawnie badać piersi oraz z jaką częstotliwością wykonywać cytologię i mammografię. Nie obyło się bez konkursów wiedzy nt. szkodliwości palenia papierosów i profilaktyki raka piersi i szyjki macicy. Organizatorami Wojewódzkich Obchodów Dni Walki z Rakiem byli: Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy, Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi, Gmina Rewal, Polskie Radio Szczecin oraz Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gryficach.


Strefa Słońca

www.rewal.pl

Kto wygra tegoroczną Rewalandię? Jak co roku o tej porze roku rusza Rewalandia, czyli międzynarodowy turniej piłkarski orlików im. Stanisława Mamińskiego. W tym roku od 1 grudnia w rozgrywkach wezmą udział chłopcy rocznik 2000 i młodsi. W roli obrońców trofeum wystąpią, jak zapewne wszystkim fanom sportu w naszej gminie wiadomo, reprezentanci Wybrzeża Rewalskiego. Chłopcy pod opieką Krzysztofa Cepka staną przed nie lada wyzwaniem, bo porzeczka została zawieszona bardzo wysoko. Przed rokiem grupa trenowana przez Jarosława Włodarczyka dostarczyła kibicom w hali wiele niesamowitych emocji, a finałowy triumf odniesiony w dramatycznych okolicznościach na długo zapisał się wszystkim w pamięci. Czy tym razem czekają nas równie wielkie emocje? Trener Cepek zapowiada: „Będziemy walczyć o jak najlepsze miejsce. Chłopcy świetnie radzą sobie w Lidze Młodzików Młodszych, dlatego z optymizmem podchodzę do udziału w Rewalandii. Na pewno doskonałym przetarciem dla nas będzie udział tydzień wcześniej w mocno obsadzonym turnieju „Lwy Gdańskie” w trójmieście, po którym będziemy mogli ocenić nasze szanse na turnieju w rewalskiej hali.” Trener ujawnił także szeroką kadrę chłopców powołanych do udziału w Rewalandii. Znaleźli się w niej: Łukasz Błoński, Jakub Bruzdewicz, Erwin Cebulak, Paweł Fil, Dawid Grygory, Kacper Kachro, Bartosz Kazimierczak, Szymon Kurek, Oliwier Mamiński, Patryk Osówniak, Łukasz Pekról, Daniel Rothengruber, Patryk Strojek, Wojciech Wojtowicz. O tym, którzy pojawią się ostatecznie podczas turnieju w Rewalu zadecyduje zdrowie i forma sportowa na przełomie listopada i grudnia. Z kim przyjdzie rywalizować naszym młodym piłkarzom o triumf w Rewalandii? O to zapytaliśmy odpowiedzialnego za organizację turnieju z ramienia CIPR-u Macieja Łozdowskiego. „Udział w rewalskim turnieju potwierdziły już kluby, które od lat słyną z wysokiego poziomu szkolenia młodych piłkarzy, m.in. Lechia Gdańsk, Hetman Zamość czy Radomiak Radom. Turniej Rewalandia nie może się odbyć również

bez mocnych drużyn z naszego regionu, takich jak Pogoń Szczecin, Salos Szczecin czy Chemik Police – wicemistrz z poprzedniej edycji. Największą atrakcją tegorocznego turnieju będzie zapewne zespół Hansy Rostock, który także potwierdził swój przyjazd.” Z tego, co udało się nam dowiedzieć, to wciąż trwają rozmowy na temat udziału kolejnych silnych ekip. Chodzi o Cracovię oraz Hutnika z Krakowa a także Arkę Gdynia. Udział klubów zwykle poprzedzają wielomiesięczne negocjacje nie tylko na linii CIPR – klub, ale przede wszystkim na linii klub – rodzice, którzy w tej kategorii wiekowej ponoszą koszty udziału

str.15

swoich pociech we wszelkiego rodzaju turniejach. Został jeszcze miesiąc, aby negocjacje w przypadku wspomnianych drużyn udało się pomyślnie zakończyć. Inauguracja tegorocznej Rewalandii przewidziana jest na godzinę 13:00 w pierwszy czwartek grudnia. Zawody potrwają do niedzieli. Trzy pierwsze dni potrwa faza grupowa, gdzie uczestnicy rywalizować będą w formule „każdy z każdym”, zaś ostatniego dnia przyjdzie czas na ćwierćfinały, półfinały i wielki finał. Wstęp dla kibiców bezpłatny przez cały turniej – zapraszamy wszystkich do hali w Rewalu na wielką, piłkarską ucztę.

Przemysław Łonyszyn

Informacja o wynikach naboru przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Rewal na stanowisko ds. ochrony środowiska w Referacie Planowania Przestrzennego, Urbanistyki i Ochrony Środowiska Informuję, że w wyniku zakończenia procedury otwartego i konkurencyjnego naboru na w/w stanowisko wybrana została

Karolina Myroniuk zam. Cerkwica

Uzasadnienie: Dokonując wyboru kandydata Komisja wzięła pod uwagę: 1. Staż pracy w jednostce samorządowej. 2. Posiadane wykształcenie wyższe. 3. Umiejętność pracy w zespole. 4. Znajomość zagadnień występujących w Gminie Rewal. Uwagi: Niniejsza informacja podlega ogłoszeniu w BIP Urzędu Gminy Rewal, na tablicy ogłoszeń i prasie lokalnej „Strefa Słońca” przez okres 3 miesięcy. Ewentualne sprzeciwy kandydatów dotyczące przebiegu czynności rekrutacyjnych mogą być wnoszone po upowszechnieniu informacji o wynikach naboru w terminie 3 dni po dacie ich upowszechnienia do Wójta Gminy. Rewal, dnia 22.09.2011 r.

Wójt Gminy Robert Skraburski

listopad 2011


Strefa Słońca listopad 2011  
Strefa Słońca listopad 2011  

Miesięcznik nadmorskiej Gminy Rewal

Advertisement